Porady serwisowe. Rys.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porady serwisowe. Rys.1"

Transkrypt

1 Porady serwisowe Rys.1 3

2 Porady serwisowe pr yrząd KEL jest y do gniazda i rozpoczął aktualizacji, ekranie tejest pasek postęale pozostaje on cały na 0%. Pamięć USB zasilany napięciem z powodu iej rezystancji FL445 (przeo 5Ω). Patrz rysunek obok. a: Usunąćj FL445 i nałocyny (lutu) celem zwarcia iczych. Zadaniem FL445 pamięci USB przed nienym wzrostem na i cia z R.W. 4 SERWIS ELEKTRONIKI 10/2012

3 Porady serwisowe Send Command Fot. 2 AddCheckSunSEND CLEAR Calculator Edit View Help Fot. 3 Hex Dec Oct Bin Qword Dword Word Byte Inv Hyp Backspace CE C Fot. 4 F D6 00 3D 09 5A Fot. 5 7

4 Porady serwisowe Opcje, Opcje - 1 Fot. 3 Ustawienia wideo Fot. 1 Opcje, Opcje - 2 Fot. 4 Ustawienia audio Fot. 2 Fot. 5 8

5 Porady serwisowe Ustawienie strojenia Diagnostyka Fot. 6 Ustawienia źródeł sygnałów (gniazd) Fot. 8 Fot. 7 t 9

6 Porady serwisowe Fot. 2 Factory Reset Fot. 1 12

7 Porady serwisowe Panel tylny TV lub Bezprzewodowy adapter LAN firmy Samsung Fot. 1 I Store Display Mode: On Fot. 1 13

8 Porady serwisowe = Format pracuje z oprogramowaniem, = Oprogramowanie zmienia format zawartości w format rozpoznawany przez telewizor, = Format nie pracuje. Tabela 1. Przyporządkowanie formatów obrazu i muzyki do odpowiednich kodeków Note that this differs from entering th Format Nero VAIO Media Twonky Windows Windows VAIO Media Wymagania Integrated Media Media Media Media Plus Home 4 pomocy klienta Server Player 11 Player wersja DLNA ( ) Obrazy JPG Obowiązkowe PNG GIF BMP Muzyka WAV (LPCM) Obowiązkowe MP3 WMA MP2 AAC ATRAC AMR FLAC OGG 14

9 Porady serwisowe Tabela 2. Ciąg dalszy przyporządkowania formatów wideo i odpowiednich kodeków Format Twonky Media Windows Media Player 11 Windows Media Player 12 VAIO Media Integrated Server VAIO Media Plus Nero Media Home 4 Version Wymagania pomocy klienta DLNA Wideo MPEG2_PS_SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EU SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EUT SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_TS_EUISO SD MPEG2 Obowiązkowy MPEG2_PS HD MPEG2 MPEG2_TS_EU HD MPEG2 MPEG2_TS_EUT HD MPEG2 MPEG2_TS_EUISO HD MPEG2 MPEG2_TS_EU H.264 ( ) MPEG2_TS_EUT SD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUISO SD H.264 MPEG2_TS_EU HD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUT HD H.264 ( ) MPEG2_TS_EUISO HD H.264 MPEG1 MP4 Divx ( ) MP4 H.264 ( ) AVI MPEG2 AVI DVC / DV Video AVI Divx ( ) ( ) AVI Xvid ( ) AVI H.264 ( ) WMV ( ) - Aby pracowało prawidłowo, w LAN, musi być zainstalowany Nero Media Home 4 z ograniczoną ilością urządzeń DLNA. Ustawienia transkodowania sygnału wideo muszą być skonfigurowane do automatycznego wykrywania formatu i rozdzielczości PAL lub NTSC. ( ) - Plik musi mieć rozszerzenie *.M2TS. ( ) - Do poprawnej pracy na PC muszą być zainstalowane właściwe kodeki. Ł.K. 15

10 Porady serwisowe, Fot. 1. Płyta sterowania + Y - SUS Fot. 2. Płyta sterowania + Z - ZSUS Fot Tuner silikonowy Fot. 2 Ł.K. Fot. 3. Płyta sterowania + X

11 Porady serwisowe Fot. 4. Wejście sygnałowe LVDS Fot. 5. Normalna końcówka odsysająca Sprawdzić napięcia wej. jeśli są różne Ustawić napięcia Końcówką pomiarową miernika sprawdzić punkty 5V, Va, Vs zgodnie z etykietą Sprawdzić bezpiecznik Ustawienie napięcia Vs (Vs : w zakresie 180 ~195 V) - wartość + wartość Kierunek regulacji Ustawić na pozycję normalne Ustawienie napięcia Va Va : w zakresie 55 ~65 V Fot. 6. Wykrywanie uszkodzeń 18

12 Porady serwisowe Normalna wartość diody= 0.6 (kierunek przewodzenia) Normalna wartość diody = OL (kierunek zaporowy) bezpiecznik 5V bezpiecznik Vs bezpiecznik Va Fot. 9. Sprawdzenie bezpiecznika na płycie Z- SUS punkt końcówki miernika OSC(X1) Sprawdzić oscylacje Zachować ostrożność na ewentulne porażenie prądem napięcie wej. diody LED D1 D2 D3 D4 D5 5 V 3.3 V 1..8 V DMM (GND) sprawdzić tranzystor FET Fot. 7. Wykrywanie uszkodzeń modułu sterowania normalna wartość diody = OL (k. zaporowy) normalna wartość diody = 0.4 (k. przewodzenia) Fot. 10. Sprawdzenie diody na wyjściu układu PFC na płycie Z-SUS 19

13 Porady serwisowe sprawdzić tutaj sprawdzić tutaj zasłonięty Fot. 11. Sprawdzenie złącza (1) sprawdzić tutaj pasek ciąg dalszy fot. 12 Sprawdzenie TCP. Sprawdzić, czy TCP nie jest przerwane, lub obcięte. TCP uszkodzony Fot. 12. Sprawdzenie złącza (2) Vsc punkt pomiarowy (mierzyć na R53) zasłonięty ustawić Vy Fot. 13. Uszkodzenie taśmy TCP ustawić Vset_dn punkt pomiarowy Vy (mierzyć na R78) bezpiecznik Vs ustawić Vset_up bezpiecznik 5V Fot. 14. Wykrywanie uszkodzeń na płycie Y-SUS 20

14 Porady serwisowe TCP IC pęknięty Fot. 15. Pęknięty układ scalony TCP Array Resistor 6 line MCM Buffer IC G1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A TC74AC VCC 19 G2 18 Y1 17 Y2 16 Y3 15 Y4 14 Y5 13 Y6 12 Y7 R - array Płyta sterowania MCM jest uszkodzona Moduł MCM nie może być zmieniony oddzielnie Należy wymienić płytę sterowania GND Y8 TCP (TOP VIEW) 192 Line output Fot. 16. Moduł sterowania przepływu danych adresowych jedna elektroda przerwana (na przewodzie taśmowym elastycznym) rozłączony linia pozioma jedna linia Fot. 19. Sprawdzenie złącza FPC Fot. 17. Defekt pojedynczej linii Linia otwarta lub zwarta w tej samej odległości. 21

15 Porady serwisowe rozłączony brak obrazu Fot. 20. Sprawdzenie złączy sterowników Fot. 23. Sprawdzenie diody na wyjściu układu skanowania Normalna wartość diody = 0.6 (k. przewodzenia) Normalna wartość diody = OL (k. zaporowy) Fot. 21. Sprawdzenie diody na wyjściu układu skanowania przerwa na elektrodzie FPC uszkodzona izolacja elektrody panelu jedna linia pozioma Fot. 22. Elektroda FPC przerwana / elektroda panelu uszkodzona 22

16 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Diody temperatury Pamiêæ Flash ROM # Dioda wyœwietlania temperatury Waga D15-8 D16-4 D17-2 D18-1 Regulator Dioda wyœwietlania temperatury mo e byæ sprawdzana. Obrazek z lewej strony pokazuje 7 okresów, które oznaczaj¹ normaln¹ temperaturê. Diody LED Napiêcie wejœciowe Punkt przy³o enia próbnika OSC (X1) Sprawdziæ stan oscylacji. Uwa aæ na pora enie pr¹dem Sprawdziæ tranzystor FET 5V 3.3V DMM (GND) 1 8V 27

17 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie MCM Regularne linie pionowe < MCM > Z³¹cze Ca³kowity lub czêœciowy brak wyœwietlania obrazu < Z³¹cze > < Czêœciowy brak obrazu > Oscylator Brak obrazu < Oscylator > Nieprawid³owy kontakt z³¹cza LVDS Nieprawid³owe wyœwietlanie obrazu < Czêœciowy brak obrazu > 28

18 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Przebieg Y z p³ytki 50X3 Y 110V 200V 110V 200V V s 80V < Miejsce pod³¹czenia sondy oscyloskopu do sprawdzenia kszta³tu przebiegu Z > Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzenie zasilacza IPM Brak wyœwietlania obrazu (Jeœli jest uszkodzony ER IPM, na ekranie mo e byæ przez kilka minut wyœwietlany prawid³owy obraz) < Brak obrazu > Uszkodzony tranzystor FET Brak wyœwietlania obrazu (na p³ycie podtrzymania Y znajduje siê wiele tranzystorów FET) < Brak obrazu > Przepalony bezpiecznik Brak wyœwietlania obrazu * bezpiecznik 5V SMT * bezpieczniki ceramiczne Va, Vs Vs Va 5V < Brak obrazu > 29

19 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Schemat blokowy p³yty podtrzymania Y P³yta zasilacza (PSU) Otrzymuje 5V, Va, Vs Rozdziela napiêcia 5V, Va P³yta sterowania CTRL Zasilacz IPM tworzy sygna³ podtrzymania Wytwarza napiêcia Vsc, -Vy z napiêæ Vs i Va przez transformator Tranzystor FET wytwarza sygna³ Sygna³ informacji prze³¹czaj¹cej tranzystor FET Przenosi sygna³ do p³yty sterownika Y 5V, Va, Vs 5V, Va, Vs 5V, Va 5V 5V, Va Przep³yw napiêæ < Miejsce pod³¹czenia sondy oscyloskopu celem sprawdzenia przebiegu sygna³u Z > 30

20 działania wyświetlaczy plazmowych Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzony zasilacz IPM Ciemny obraz < Ciemny obraz > Po³¹czenia kablowe Jeœli kabel nie by³ pod³¹czony, brak wyœwietlania obrazu < Brak obrazu > 31

21 działania wyświetlaczy plazmowych * 50X3 u ywa 12 uk³adów scalonych sterowników (góra i dó³ po 6 sztuk). VH SN HVO GND Uszkodzenia główne: uszkodzony układ scalony SCAN, połączenie Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Uszkodzony uk³ad scalony SCAN Poziomy pas < Poziomy pas > Po³¹czenia kablowe Jeœli kabel nie by³ pod³¹czony, brak wyœwietlania obrazu < Nieprawid³owy obraz > 32

22 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Napiêcie 5V i Va Sygna³ RGB z p³yty sterowania CTRL P³yta X prawa P³yta X œrodkowa P³yta X lewa Uszkodzona czêœæ Opis uszkodzenia Czêœæ Efekt uszkodzenia na ekranie Nieprawid³owe po³¹czenia Nieprawid³owe wyœwietlanie w pionie < Nieprawid³owe po³¹czenie > Nieprawid³owe wyœwietlanie w pionie Pionowa linia (podobna jak przy uszkodzeniu uk³adu scalonego Linia utworzona przez cz¹stki lub wady wstawiania 33

23 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Wspólny 768 linii (w przypadku 50 cali) < P³yta Z > < Sterownik Y > Z sus FFC (Flat Flexible Cable) p³aski kabel elastyczny ¹czy sygna³ logiczny wtyk 0.5 mm, typ 50-pinowy wtyk 0.5 mm, typ 30-pinowy Nieprawid³owe wy³adowanie spowodowane uszkodzeniem p³yty Deformacje obrazu z powodu nieprawid³owego wy³adowania 34

24 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych Nieprawid³owe wy³adowanie w specyficznej skali szaroœci Niewygaszone nieprawid³owe wy³adowania 5. Wymieniæ p³ytê sterowania CTRL. Obraz z nieprawid³owymi wy³adowaniami Obraz z nieprawid³owymi wy³adowaniami ( PDP42X2A ) Objaw: Lokalizacja punktów kontrolnych: Ciemny ekran na skutek nieprawid³owych wy³adowañ Vscan TP GND Punkty pomiaru napiêcia Vscan 35

25 3 1 P N C O N N E C T O R 2 5 P N C O N N E C T AV_ROUT AV_LOUT MNT_L_OUT O R /W_PROTECT TX IR RF_S/W_1 5VST MNT_R_OUT MNT_L_OUT COMP2_SW COMP1_SW 6V AV_ROUT AV_LOUT V AT_TU_V PC_SYNC M_CVBS M_C_IN COMP_HS COMP_VS MAIN_Y/G_IN MAIN_U/B_IN MAIN_V/R_IN CAPTION SCL_CH2 SDA_CH2 AT/NT 2 Tuner SIF M_CVBS M_C_IN REC_CVBS_OUT IIC_CH Sound Proc (MSP4440K) AT_TU_V ATSC/NTSC Tuner (TDVS-H701F) HV_PC LPF Active LPF (FMS6407) System CPLD1 (XC95288XL) 2 SIF LPF (FMS6400) MAIN_Y/G_IN MAIN_U/B_IN MAIN_V/R_IN COMP_HS COMP_VS I2S I2S_MCLK ANALOG_L/R BUFFER (MC33078) IIC_CH1 0 C2 HV_pol MSP nd IF±(6M) IF_AGC TUNER_RF_AGC X-tal (24.576M) (µpd64011a) K4S H SDRAM 2MB 3 IIC-CH4_1 0 CC H,V,CLAMP FID H_pol CPU PWM MODULATOR (NSP2100A) AUDIO ADC (CS5331) X-tal (25M) FSA 1156 IIC_CH3 0 B8 PVSB (LGDT3303) ADC (mst9883) OR2 Reset YCbCr IIC-CH V Reg. IIC_CH4_ I2S Out Buffer I2S Out 3 HD-II (74LCX244) 3 RGB HDMI Rx 24 RXD[0:2]±, RXCLK± BSS8 SiL 9011 H,V, DDC(I2C) 2 BSS83 3 IIC-CH3 $ ,6 RX_HDMI 24LC02 7 CLK 8 SPDIF OR4 3 RF_AGC 16 3 H,V,CLK FID PWM_L/R I2S In CPU RF_AGC_CTRL 1 0 1C 24 3 OR1 OR4 OR2 System CPLD1 (XC95288XL) PWM AMP (TAS5122) HD-II VSB_DATA 11 YCbCr H,V, CLK OR OR1 OR4 H,V, CLK CS8415A YCbCr H,V,CLK FID OR 4 OR3 IIC A IIC B IIC C IIC D 9 TP/D1 H,V, System CPLD1 (XC95288XL) OR4 CLK REC_CVBS_OUT IR RF_S/W_1 /W_PROTECT CAPTION PC_SYNC COMP2_SW COMP1_SW I2C Hub (PCA9516) K4S641632H SDRAM 32MByte (8MB x4) 64-Bit I/F 1.8V Reg. HD2_MAIN_PWM HD-II (Ver2.3) -TP De-Mux -MPEG Decoding : -Format Converter -Host I/F, Memory I/F -Digital I/F -Video DAC, NTSC Encoder -AC-3 Decoder/SPDIF In/out IIC_CH µcom (M37151) EN[0:3(GPIO)] AH_SPDIFCLK HD2_SYS_CLK HD2_DAC_SCK/LRCK IIC-_CH System CPLD1 (XC95288XL) $2.3 SEL_I2C HD2_NT2CLK TPN_SYS_CLK EPLD_CLK SPDIF Receiver. (CS8415A) / 2 VCXO 27MHz $0.78 CY2305SC HV,Hact 3 30 FR_60 RGB RX_HDMI_SPDIF ucom (M37151) EEPROM (AT24LC512) ARM [S3C44BOX] -SDRAM Controller -Peripheral Controller -Local BUS I/F -Serial(2), GPIO, I2Cr HD2_VDPClk (74.25M) DOutClk LGDPLL (LGDT1901A) IIC C 0 1E IEP LGDT4411 HD2_ICE958_OUT IIC_CH IIC-CH IIC-CH Sil9011 PCI Bus DPLL_R[1:3] LVDS Tx. (THC63LVD103) 32Bit Bus I/F Reset KIA7029 $0.1 74LC14 Peripheral Bus Temp. Sensor (LM75) Port Expander (M62320) XDR_DATA_R/G/B[0:9] IIC C 0 1C TX[0:4]± TXC± 12 SPDIF_TX RS-232C (ST3232) SDRAM 64MB(32MBx2) Flash Memory 8MB(4MBx2) I I Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych NT & Composite Component & RGB DTV HDMI EEPROM (AT24LC16) 36

26 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych CPU (S3C44BOX) I2C Master CPLD (XC95288) CPU_I2C I2C_EN 4 CH1 CH2 I2C Hub (PCA9516) CH3 CH4 AT/NT Tuner 0xC2 Temp. Sensor (DS1621) 0x94 NT Decoder Main (µpd64011) 0xB8 Main MSP (MSP4440) 0x80 Port Expander (M62320) 0x74 IEP2 (LGDP4411) 0x1E U-Com (M37151) 0x50 SPDIF Receiver (CS8415A) 0x20 HDMI Receiver (SiI9011) 0x60/0x68 0x74 EEPROM (AT24C16) 0xA8 24LC512 0XA6 ADC (AD9883) 0x98 Level Shift AV Switch (CXA2069) 0x90 PDP Modul 0x1C DASP (NSP2100A) 0x6C (1) AV Switch (CXA2181) 0x84 I2C_CH1 (+5V) I2C_CH2 (+5V) 24LC02 I2C_CH3 (+3.3V) I2C_CH4 (+5V & +3.3V) VSB (LGDT3303) 0x1C (1) 37

27 Podstawy działania wyświetlaczy plazmowych NT/AT Tuner SIF External L/R INPUT Composite L/R Component 1 Component 2 RGB L/R IN 2nd_IF_P 2nd_IF_N LGDT3303 Analog L/R (2 4) CXA2069 (AV Switch) 9V & 5V SIF VSB_DATA (8) HD2_DAC_SCK HD2_DAC_LRCK HD2_DAC_LRCH HD ll (TP + Video + Audio) 74lcx244 (Buffer) CS5331A (ADC) 3.3V 5V HA_DAC_SCK HA_DAC_LRC K HA_DAC_LRC H I2S I2S AV_LOUT AV_ROUT I2S MC33078 (Buffer) MSP4440 (Multistandard Sound Processor) 9V & 5V 9V Analog L/R HD2_DAC_SCK HD2_DAC_LRCK HD2_IEC958_IN I2S CS8415A (SPDIF Rx) AUDIO_IN_SCK AUDIO_IN_LRCK AUDIO_IN_DATA_H I2S_SCK I2S_LRCK AN_LINE_LRCH HD2_IEC958_OUT I2S (S_BUS) 5V RX_HDMI_SPD IF NSP2100A (PWM Modulator) 3.3V & 1.8V Sil9011 (HDMI Rx) MNT_R_OUT MNT_L_OUT SPDIF output TMDS0_RX (8) TAS5112 (Power Amp) 19V HDMI MONITOR OUT STEREO L/R SPEAKER } 38

28 Tryb i funkcje serwisowe TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i GT20 (Uszkodzona p³yta A) Widok normalny Obraz odbity w pionie o 180 (Uszkodzona p³yta A) Rys.2. Funkcja Mirror efekty na ekranie 43

29 Tryb i funkcje serwisowe TV plazma 3D Panasonic 13. generacji serii VT20 i GT20 P Nowoœæ w modelach z 2010roku A Rys.3. Zasada regulacji napięcia Vsus w odbiornikach TV plazmowych nie Dane nie mog¹ byæ zmieniane w tym trybie - OK Uwaga: Ustawienia mog¹ byæ zmieniane tylko w trybie Vsus Test. Vol+ lub Vol- Vol+ lub Vol- Vol+ lub Vol- 3 4 OK Dane nie mog¹ byæ zmieniane w tym trybie } 44

30

31

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi

HDM-944F. Przełącznik HDMI 4 x4. Instrukcja obsługi HDM-944F Przełącznik HDMI 4 x4 Instrukcja obsługi 1.Wstęp HDM-944F jest matrycą 4x4 o wysokiej wydajności wyposażoną w funkcję szybkiego i niezauważalnego przełączania. HDM-944F posiada 4 wejście obsługujące

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim

Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim Odświeżenie serii Standard oraz Green Slim Green Slim ulepszony design - wielkość obudowy bez zmian - jaśniejszy frontowy panel - powiększone logo Casio Standard ulepszony design - wielkość obudowy bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

1x Wejście antenowe, 1x S-Video, 1x Composite Audio/Video. Zestaw zawiera: Tuner, Pilot, Antena FM, Instrukcja szybkiego uruchomienia

1x Wejście antenowe, 1x S-Video, 1x Composite Audio/Video. Zestaw zawiera: Tuner, Pilot, Antena FM, Instrukcja szybkiego uruchomienia TUNER TV SATELITARNY / ANALOGOWY VS-DVBS100R OSTATNIE SZTUKI!!! Kompatybilny z VISTA i MCE Interfejs: Tuner radiowy analogowy: Tuner TV satelitarnej: Format zapisu: Wewnętrzny PCI NTSC, SECAM, PAL SVCD,

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

HC541 8-bitowy bufor jednokierunkowy HC245 8-bitowy bufor dwukierunkowy HC244 dwa 4-bitowe bufory jednokierunkowe

HC541 8-bitowy bufor jednokierunkowy HC245 8-bitowy bufor dwukierunkowy HC244 dwa 4-bitowe bufory jednokierunkowe Bufory (BUFFER) Bufory stosuje się po to by: - zwiększyć obciążalność magistrali - chronić układ wysokiej skali integracji - sterować przepływem danych HC541 8-bitowy bufor jednokierunkowy HC245 8-bitowy

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Techniczny. Warunki: Zgłoszonych zostało wiele różnych problemów z systemem nawigacji w modelu Captiva, takich jak:

Biuletyn Techniczny. Warunki: Zgłoszonych zostało wiele różnych problemów z systemem nawigacji w modelu Captiva, takich jak: SB13-08-020 Przewodnik serwisowy nawigacja Modele: C100/C140 Captiva Warunki: Zgłoszonych zostało wiele różnych problemów z systemem nawigacji w modelu Captiva, takich jak: Pusty ekran nawigacji Restartowanie

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Y-5502 Podręcznik użytkownika

Y-5502 Podręcznik użytkownika Y-5502 Podręcznik użytkownika Poznań 2015 Widok 1 M/F: Reset do ustawień fabrycznych, należy przytrzymać przycisk przez minimum 5 sekund. / Przełączanie pomiędzy trybami DLNA oraz Miracast 2 R: przytrzymaj

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > cali multim Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1861/2010 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU y przenośne Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo GHz, 3 MB

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 4A do SIWZ DZP-0431-2006/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Monitory serwisowe

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Monitory serwisowe MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitor serwisowy 7", AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, TCP/IP, PAL, NTSC, specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 59; fax. 22 331 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ. Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN

VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ. Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN VULKANO INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji: LIVETVSYSTEMS Sp. z o. o. ul. Wilcza 2/1 71-660 SZCZECIN http://livetvsystems.com www.telewizja-wszedzie.pl info@livetvsystems.com

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wielgomłyny, dnia 18.06.2014 r. Do wszystkich Wykonawców ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad"

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI MMS-884.quad Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mikrokomputera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/61/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są zestawy profesjonalnych telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu oraz zestaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

2DIN STACJA AVN Z OPUSZCZANYM EKRANEM 7, BLUETOOTH I GPS

2DIN STACJA AVN Z OPUSZCZANYM EKRANEM 7, BLUETOOTH I GPS Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4S Instrukcja obsługi Ogólny schemat urządzenia Measy B4S to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada cztery porty USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Środki Bezpieczeństwa

Środki Bezpieczeństwa Środki Bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego.

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego El ektroni ka cyfrow a Aut orpr ogr amuz aj ęć: mgri nż.mar ci njuki ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści Zajęcia 1:

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ nr postępowania IM.2420.5.2012.AP

Załącznik nr 4 do SIWZ nr postępowania IM.2420.5.2012.AP LP Parametry techniczne Ilość CZĘŚĆ Komputer przenośny Tablet Dostawa: 2-5.0.20 r. Gwarancja co najmniej 2 lata przekątna wyświetlacza co najmniej 9.7 cali technologia dotykowa pojemnościowy typ wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Operowane parametry. ilość szt. 1...

Operowane parametry. ilość szt. 1... nazwa urządzenia Telewizor 32 Telewizor 50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 16/ 2010 - ZMIANA -------------------------- opis 1. Format obrazu 16:9 2. Przekątna obrazu 32 cale 3. Nom. Rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów

999 plików, 999 plików w folderze, 999 folderów Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych

DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych DMA-1000 Adapter mediów cyfrowych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 2 Adapter DMA-1000 umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć na ekranie telewizora. Pliki mogą być

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia III część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ilość sztuk/ zestawów

Opis przedmiotu zamówienia III część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ilość sztuk/ zestawów Opis przedmiotu zamówienia III część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PSP Wawelno-pakiet II 1. Laptop o parametrach nie gorszych niż : przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED nominalna rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MEASY z systemem Android. Model: U2A. Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MEASY z systemem Android. Model: U2A. Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą Instrukcja obsługi Odtwarzacz MEASY z systemem Android Model: U2A Uwaga!!! Tylko stosowanie się do niżej wymienionych zaleceń zagwarantuje długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Należy unikać pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE

ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI I AKCESORIA DOMOWE ODBIORNIKI DVB-T Odbiornik Hybrydowy DVB-T zas Hbb QR-A00120 Hybrydowy odbiornik DVB-T (SD i HDTV) z możliwością podłączenia do Internetu za pośrednictwem standardu HbbTV,

Bardziej szczegółowo