Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika

2 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu:

3 Spis treści Bezpieczeństwo i komfort 5 Po kolei 18 Instrukcje Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Dbanie o komputer Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Czyszczenie i obsługa serwisowa Zapoznanie z notebookiem Acer 22 Widok z góry Widok z tyłu Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok od strony podstawy Touchpad 29 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Używanie klawiatury 31 Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy numerycznych Klawisze skrótów Klawisze Windows Odzyskiwanie 36 Acer erecovery Management Tworzenie dysków przywracania Odzyskiwanie systemu Typy przywracania Acer clear.fi 50 Rodzaje treści multimedialnych Urządzenia DMS (ang. Digital Media Server Serwer mediów cyfrowych) Wyświetlanie treści multimedialnych Wysyłanie treści multimedialnych Wyszukiwanie treści multimedialnych Blokowanie i odblokowywanie urządzeń.. 52 Ustawienia udostępniania plików multimedialnych Zarządzanie energią 54 Acer Green Instant On Pakiet akumulatora 56 Charakterystyka pakietu akumulatora Ładowanie akumulatora Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora Kontrola poziomu naładowania akumulatora Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Podróżowanie z tym komputerem 61 Odłączanie wyposażenia zewnętrznego W podróży Przygotowanie komputera Co należy brać ze sobą na spotkania Zabieranie komputera do domu Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Konfiguracja biura domowego Spis treści - 3

4 Podróżowanie z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Podróże zagraniczne z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Zabezpieczanie komputera 68 Używanie haseł Wprowadzanie haseł Sieci bezprzewodowe 70 Podłączanie do Internetu Acer Instant Connect Sieci bezprzewodowe HDMI 72 Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) 73 Program narzędziowy BIOS 74 Sekwencja startowa systemu Włączanie odzyskiwania systemu z dysku (disk-to-disk recovery) Ustawianie haseł Często zadawane pytania 76 Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej Rozwiązywanie problemów Porady dotyczące rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Spis treści

5 Bezpieczeństwo i komfort Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Dostęp do kabla zasilania Należy zadbać, aby gniazdko elektryczne, do którego przyłączany jest przewód zasilający było łatwo dostępne oraz znajdowało się możliwie jak najbliżej operatora sprzętu. W razie konieczności odłączenia zasilania sprzętu należy odpiąć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłączanie źródła zasilania Należy stosować się do następujących wytycznych podczas przyłączania i odłączania zasilania do zespołu zasilacza: Zainstalować zespół zasilacza przed przyłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego prądu przemiennego. Odpiąć przewód zasilający przed wyjęciem zespołu zasilacza z komputera. Gdy system posiada kilka źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu odpinając wszystkie przewody zasilające od zasilaczy. Bezpieczeństwo i komfort - 5

6 Korzystanie z zasilania elektrycznego - Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. - Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. - Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. - Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. - Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. - Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. - Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, 6 - Bezpieczeństwo i komfort

7 znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. - System można zasilać z różnych źródeł prądu przemiennego w zakresach napięcia od 100 do 120 V lub od 220 do 240 V. Kabel zasilania dołączony do systemu spełnia wymagania stawiane w kraju/regionie, w którym system został zakupiony. Kable zasilania do stosowania w innych krajach/regionach muszą spełniać wymagania obowiązujące w tych krajach/regionach. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących kabla zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub dostawcą usług. Ochrona słuchu - Ostrzeżenie: W przypadku wydłużonego korzystania ze słuchawek przy dużym natężeniu dźwięku może wystąpić trwała utrata słuchu. Aby chronić swój słuch, przestrzegaj poniższych zaleceń. - Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i komfortowo. - Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego poziomu. - Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. - Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszyć hałasy dochodzące z otoczenia. - Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz ludzi mówiących w pobliżu. Dołączone zaślepki gniazd kart - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Komputery są dostarczane z kartą-zaślepką umieszczoną w gnieździe PCMCIA. Zaślepki chronią nieużywane gniazda przed kurzem, metalowymi przedmiotami lub innymi drobnymi obiektami. Zachowaj zaślepki w celu użycia, gdy w gniazdach nie będzie kart. Ogólne - Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. - Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. Bezpieczeństwo i komfort - 7

8 - Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. - Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. - Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. - Nigdy nie należy używać go w warunkach zawodów sportowych, ćwiczeń lub w środowisku, w którym występują drgania, co mogłoby spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wirujących, dysku twardego, napędu optycznego, a nawet narazić na zagrożenie ze strony pakietu akumulatora litowo-jonowego. - Spodnia część, obszary przy otworach wentylacyjnych i zasilacz mogą się nagrzewać. Aby uniknąć obrażeń, nie należy narażać skóry lub części ciała na kontakt z nimi. - Urządzenie i jego rozszerzenia mogą zawierać niewielkie części. Należy trzymać je z dala od małych dzieci. Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: 8 - Bezpieczeństwo i komfort

9 - Gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu. - Jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn. - Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. - Jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub doszło do uszkodzenia jego obudowy. - Jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy. - Jeżeli produkt nie działa poprawnie mimo postępowania zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. - Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora W tym komputerze znajduje się akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 60 C (140 F). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać komputera lub akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 C lub powyżej 40 C nie jest możliwe. Bezpieczeństwo i komfort - 9

10 Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Stosować wyłącznie zatwierdzone akumulatory i ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonych ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia. Pozostawianie komputera w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać komputer w temperaturze z przedziału od 15 C do 25 C (od 59 F do 77 F). Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera. Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Akumulator może powodować zakłócenia komunikacji urządzeń bezprzewodowych. - Uwaga: Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych. Częstotliwość radiowa zakłócenia - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale radiowe podczas korzystania z laptopa 10 - Bezpieczeństwo i komfort

11 w następujących warunkach. Urządzenia te obejmują, między innymi: sieć bezprzewodową (WLAN), Bluetooth lub 3G. Pamiętaj, że należy przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj urządzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji radiowej, gdy użytkowane jest normalnie, i gdy urządzenie wraz z anteną znajduje się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała. Nie powinno zawierać metalu i należy ustawiać urządzenie w wyżej określonej odległości od ciała. Aby pomyślnie przesyłać pliki lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików lub wiadomości może zostać opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości od ciała są przestrzegane do momentu zakończenia transmisji. Niektóre części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać materiały metalowe, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny zbliżać urządzenia do aparatu. Nie należy umieszczać kart kredytowych lub innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko usunięcia zapisanych na nich danych. Urządzenia medyczne Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań. Urządzenie należy wyłączać w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami, w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o częstotliwości radiowej. Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia zakłóceń Bezpieczeństwo i komfort - 11

12 pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób: - Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika. - Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone. W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć urządzenie i odsunąć je. Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń, należy zwrócić się do swego dostawcy usług. Pojazdy Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym (zabezpieczające przed zablokowaniem kół), elektroniczne układy sterowania prędkością oraz systemy poduszek powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urządzenia lub instalowanie urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej temu urządzeniu. Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki. Skutkiem napełnienia 12 - Bezpieczeństwo i komfort

13 się poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprzęt bezprzewodowy zostanie zainstalowany w nieprawidłowym miejscu, mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone. Warunki pracy potencjalnie zagrażające eksplozją Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu; przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji. Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać notebook w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach. Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Nie włączać komputera tam, gdzie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, albo tam, gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwa. Połączenia ratunkowe - Ostrzeżenie: Przy użyciu tego urządzenia nie można wykonywać połączeń ratunkowych. W celu wykonania połączenia ratunkowego trzeba będzie wybrać odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym systemie łączności telefonicznej. Bezpieczeństwo i komfort - 13

14 Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę sustainability01.htm ENERGY STAR Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umożliwiają oszczędność pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i ochronę środowiska przy zachowaniu funkcji oraz wysokiej jakości działania produktu. Firma Acer z dumą oferuje swoim klientom produkty z oznaczeniem ENERGY STAR. Co oznacza ENERGY STAR? Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zużywają mniej energii, tym samym zapobiegając emisji gazów cieplarnianych spełniając ścisłe wymagania dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony Środowiska. Firma Acer z zaangażowaniem rozprowadza na całym świecie produkty i oferuje usługi umożliwiające oszczędność pieniędzy i energii oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Im więcej zaoszczędzimy energii dzięki zużywaniu jej w bardziej wydajny sposób, tym bardziej zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych i ryzyko wystąpienia zmiany klimatu. Więcej informacji można znaleźć na stronach oraz - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR: - wytwarzają mniej ciepła, zmniejszają konieczność ochładzania w ciepłych klimatach. - automatycznie przechodzą w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywności Bezpieczeństwo i komfort

15 - wybudzają się z trybu uśpienia po naciśnięciu klawisza klawiatury lub poruszeniu myszą. - w trybie uśpienia komputery oszczędzają ponad 80% energii. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami amerykańskimi. Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowoszkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: - Wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia. - Bolesność, podrażnienia lub wrażliwość. - Ból, opuchlizna lub pulsowanie. - Sztywność lub napięcie. - Chłód lub osłabienie. W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów. Bezpieczeństwo i komfort - 15

16 Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: - Powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji. - Unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu. - Regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg. - Rób krótkie przerwy, aby dać odpocząć karkowi i barkom. - Unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków. - Zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości. - Jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku. Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy - Często dawaj odpocząć oczom. - Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. - Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz - Utrzymuj wyświetlacz w czystości. - Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół Bezpieczeństwo i komfort

17 - Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. - Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji, stosowanie oświetlenia specjalnego, zmianę kąta widzenia wyświetlacza, stosowanie filtru redukującego odblaski, stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. - Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. - Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na źródła jasnego światła. Rozwijanie dobrych nawyków pracy Następujące nawyki pracy sprawiają, że użytkowanie komputera jest bardziej relaksujące i produktywne: - Regularnie i często rób krótkie przerwy. - Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. - Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. - Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa" na stronie 85. Bezpieczeństwo i komfort - 17

18 Po kolei Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera. Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika komputera serii Aspire. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat ogólnych przepisów oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na tym notebooku. Jest dostępny na pulpicie komputera, wystarczy kliknąć dwukrotnie ikonę Podręcznikiem użytkownika komputera Acer Po kolei

19 Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby włączyć komputer, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania. Zapoznaj się z plakatem instalacyjnym w celu uzyskania informacji o położeniu przycisku zasilania. Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Użyj przycisku zasilania. Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Po kolei - 19

20 Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych od 0 C lub wyższych od 50 C. Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza: Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi. Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego 20 - Po kolei

21 gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika. Czyszczenie i obsługa serwisowa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij pakiet akumulatora. 2. Odłącz zasilacz prądu przemiennego. 3. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli wystąpi dowolna z poniższych sytuacji: Komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa, Komputer nie działa normalnie. Zajrzyj do sekcji "Często zadawane pytania" na stronie 76. Po kolei - 21

22 Zapoznanie z notebookiem Acer Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer. Komputer firmy Acer serii Aspire S Zapoznanie z notebookiem Acer

23 Widok z góry Zapoznanie z notebookiem Acer - 23

24 # Ikona Element Opis 1 Ekran wyświetlacza 2 Przycisk zasilania 3 Mikrofon 4 Klawiatura 5 Touchpad Wyświetla informacje wyjściowe komputera. Służy do włączania i wyłączania komputera. Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku. Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Ostrzeżenie: Nie należy używać ochraniacza klawiatury lub podobnej osłony, ponieważ klawiatura ma wbudowane chłodzące otwory wentylacyjne. Dotykowe urządzenie wskazujące. Touchpad i przyciski wyboru stanowią jedną powierzchnię. Naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy. Naciśnij powierzchnię w prawym dolnym rogu, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy Zapoznanie z notebookiem Acer

25 # Ikona Element Opis Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania komputera. 6 7 Wskaźnik akumulatora Kamera internetowa Wskazuje stan naładowania akumulatora. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem. Kamera internetowa do komunikacji wideo. Zapoznanie z notebookiem Acer - 25

26 Widok z tyłu # Ikona Element Opis 1 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza. 2 Port HDMI 3 Porty USB 2.0 Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości. Służy do podłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB lub kamera USB). Uwaga: Małe otwory z tyłu komputera są częścią modułu anteny. Do otworów nie należy wkładać żadnych obiektów Zapoznanie z notebookiem Acer

27 Widok z lewej strony # Ikona Element Opis 1 Gniazdo słuchawek/ głośnika Widok z prawej strony Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem. # Ikona Element Opis 1 Czytnik kart pamięci 2-w-1 Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub SDHC) lub jedną kartę MultiMediaCard (MMC). Uwaga: Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją z gniazda. Zapoznanie z notebookiem Acer - 27

28 Widok od strony podstawy # Ikona Element Opis 1 2 Głośniki Otwór resetowania baterii Wsuń spinacz do otworu i naciśnij, przytrzymując go przez cztery sekundy, aby zresetować komputer (symuluje wyciągnięcie i ponowne włączenie baterii). Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku stereofonicznego Zapoznanie z notebookiem Acer

29 Touchpad Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optimum komfortu i podparcia. Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Poniższe informacje przedstawiają sposób używania touchpada. Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor. Naciśnij lub stuknij powierzchnię touchpada, aby kliknąć, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Umieść palec w prawym dolnym rogu touchpada i naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy. Lewy i prawy dolny róg touchpada działają podobnie do lewego i prawego przycisku myszy. Touchpad - 29

30 Funkcja 30 - Touchpad Lewy dolny róg Naciśnij szybko dwukrotnie Prawy dolny róg Główny touchpad Otwórz Naciśnij lub stuknij dwukrotnie (z tą samą szybkością, jak przy dwukrotnym kliknięciu przyciskiem myszki) Wybierz Naciśnij raz Naciśnij lub stuknij raz Przeciągnij Dostęp do menu kontekstowego Naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij palec po powierzchni touchpada, aby przeciągnąć kursor po ekranie. Naciśnij raz Naciśnij lub stuknij dwukrotnie (z tą samą szybkością, jak przy dwukrotnym kliknięciu przyciskiem myszki), a następnie po drugim stuknięciu pozostaw palec na powierzchni touchpada i przeciągnij kursor. Uwaga: Gdy korzysta się touchpada, palce powinny być suche i czyste. Także powierzchnia touchpada powinna być czysta i sucha. Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Silniejsze stukanie nie powoduje zwiększenia wrażliwości touchpada.

31 Używanie klawiatury Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne. Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy numerycznych Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Caps Lock NumLk <Fn> + <F11>* Opis Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne będą pisane dużą literą. Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej klawiatury. Używanie klawiatury - 31

32 Klawisz blokady Scr Lk <Fn> + <F12> Opis Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami. Funkcje wbudowanego bloku klawiszy numerycznych są takie same, jak w przypadku bloku numerycznego w komputerze stacjonarnym. Funkcje te są oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy. W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania kursorem. Wymagany dostęp Num Lk włączony Num Lk wyłączony Klawisze numeryczne na wbudowanym bloku klawiszy numerycznych Klawisze sterowania kursorem na wbudowanym bloku klawiszy Klawisze głównego bloku klawiatury Liczby wpisuje się w normalny sposób. Używając klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymywać klawisz <Shift>. Podczas wpisywania liter z użyciem wbudowanej klawiatury należy przytrzymywać klawisz <Fn>. Używając klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymywać klawisz <Fn>. Litery wpisuje się w normalny sposób Używanie klawiatury

33 Klawisze skrótów Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności. Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu. Klawisz skrótu <Fn> + <F3> Ikona Funkcja Klawisz komunikacji Opis Włącza/wyłacza urządzenia komunikacyjne komputera. (Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji). <Fn> + <F4> Wstrzymanie Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie. <Fn> + <F5> Przełączenie wyświetlania Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba. Używanie klawiatury - 33

34 Klawisz skrótu <Fn> + <F6> <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Ikona Funkcja Wyłączanie ekranu Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika Opis Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania. Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. <Fn> + <F11> NumLk Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (tylko w niektórych modelach). <Fn> + < > Zwiększenie Zwiększa jasność ekranu. jasności <Fn> + < > Zmniejszenie Zmniejsza jasność ekranu. jasności <Fn> + < > Zwiększenie Zwiększa głośność dźwięku. głośności <Fn> + < > Zmniejszenie głośności Zmniejsza głośność dźwięku Używanie klawiatury

35 Klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Opis Klawisz z logo Windows Klawisz aplikacji Naciśnięcie tego klawisza uruchamia menu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami udostępnia także różne inne funkcje. Zapoznaj się z sekcją Pomoc systemu Windows. Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji. Używanie klawiatury - 35

36 Odzyskiwanie Acer erecovery Management Uwaga: Acer erecovery Management jest dostępna tylko w przypadku wstępnie zainstalowanych systemów Windows. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, których nie można rozwiązać przy użyciu innych metod, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników. Aby móc w każdej chwili przywrócić dane komputera, należy jak najszybciej utworzyć kopie zapasowe danych. Acer erecovery Management obejmuje następujące funkcje: 1. Kopia zapasowa: Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. Kopie zapasowe sterowników i aplikacji. 2. Przywracanie: Przywróć ustawienia domyślne systemu operacyjnego. Przywróć system operacyjny i zachowaj dane użytkownika. Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje. Ten rozdział poprowadzi przez każdy z tych procesów Odzyskiwanie

37 Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji zabezpieczenia hasłem programu Acer erecovery Management należy najpierw ustawić hasło. Hasło można ustawić po uruchomieniu programu Acer erecovery Management i kliknięciu pozycji Ustawienia. Tworzenie dysków przywracania Aby dokonać ponownej instalacji z dysków, należy najpierw utworzyć zestaw dysków przywracania. Podczas procesu na ekranie wyświetlane są instrukcje. Prosimy przeczytać je uważnie! Ostrzeżenie: W przypadku używania napędu USB flash należy się upewnić, że jego pojemność wynosi co najmniej 12 GB i nie zawiera on poprzednich danych. Odzyskiwanie - 37

38 1. Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer erecovery Management. 2. Aby utworzyć kopie zapasowe przywracania dla całej oryginalnej zawartości dysku twardego, włącznie z Windows i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem oraz sterownikami, kliknij Utwórz fabryczny domyślny dysk, lub jeśli komputer nie posiada napędu optycznego, Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. - LUB - Aby utworzyć dyski przywracania tylko dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników, kliknij Utwórz kopię zapasową sterowników i aplikacji. Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie dysków przywracania obydwu typów Odzyskiwanie

39 Otworzy się okno dialogowe Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. To okno dialogowe zawiera informacje o przybliżonym rozmiarze pliku z kopią zapasową. W przypadku korzystania z dysków optycznych zawiera ono również informacje na temat liczby pustych, nagrywalnych dysków potrzebnych do utworzenia dysków przywracania. Upewnij się, że dysponujesz wymaganą liczbą identycznych, pustych dysków. W przypadku użycia dysku USB upewnij się, że ma on wystarczającą pojemność. Odzyskiwanie - 39

40 3. Podłącz dysk USB lub włóż pusty dysk do napędu wybranego na liście Zapisuj kopie zapasowe na, a następnie kliknij Dalej. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces: W przypadku korzystania z dysków optycznych, napęd wysunie każdy dysk po jego nagraniu. Wyjmij dysk z napędu i oznacz go niezmywalnym markerem. Jeżeli potrzebnych jest kilka dysków, włóż kolejny dysk, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a następnie kliknij OK. Kontynuuj aż do zakończenia procesu. W przypadku użycia dysku USB odłącz go i oznacz niezmywalnym markerem. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. "Kopia zapasowa przywracania systemu Windows" lub "Kopia 40 - Odzyskiwanie

41 zapasowa przywracania aplikacji/sterowników". Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Odzyskiwanie systemu Jeśli obsługa techniczna firmy Acer nie rozwiązała danego problemu, można użyć programu Acer erecovery Management. Spowoduje on przywrócenie komputera do stanu fabrycznego, pozwalając zachować wszystkie ustawienia i dane osobiste, które będzie można przywrócić później. Aby przywrócić system: 1. Dokonaj niewielkich poprawek. Jeśli tylko jeden lub dwa elementy oprogramowania lub osprzętu przestały działać prawidłowo, problem można rozwiązać instalując ponownie oprogramowanie lub sterowniki urządzenia. Aby przywrócić zainstalowane fabrycznie oprogramowanie i sterowniki, patrz "Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników" na stronie 43. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji oprogramowania lub sterowników niezainstalowanych fabrycznie, zapoznaj się z dokumentacją produktu lub stroną obsługi technicznej. 2. Przywróć poprzednie ustawienia systemu. Jeśli ponowna instalacja oprogramowania lub sterowników nie pomoże, problem można rozwiązać przywracając poprzedni stan systemu, w którym wszystko działało prawidłowo. Odzyskiwanie - 41

42 Instrukcje dostępne są w części "Przywracanie poprzednich ustawień systemu" na stronie Przywróć fabryczne ustawienia systemu. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz przywrócić fabryczne ustawienia systemu, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie 46. Typy przywracania Przywracanie poprzednich ustawień systemu Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system. System Windows automatycznie tworzy dodatkowy punkt przywracania każdego dnia i przy każdej instalacji oprogramowania lub sterowników urządzenia. Pomoc: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji Przywracanie systemu Microsoft, kliknij opcję Start, a następnie Pomoc i obsługa techniczna. Wpisz przywracanie systemu Windows w polu Wyszukaj w Pomocy, a następnie naciśnij przycisk Enter Odzyskiwanie

43 Powrót do punktu przywracania: 1. Kliknij opcję Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie Odzyskiwanie. 2. Kliknij polecenie Otwórz przywracanie systemu, a następnie przycisk Dalej. 3. Kliknij żądany punkt przywracania, opcję Dalej, a następnie Zakończ. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. 4. Kliknij Tak. System zostanie przywrócony przy użyciu określonego punktu przywracania. Proces ten może potrwać kilka minut i po jego zakończeniu komputer może zostać ponownie uruchomiony. Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników W celu rozwiązania występującego problemu może wystąpić konieczność ponownej instalacji oprogramowania i sterowników urządzenia zainstalowanych na komputerze fabrycznie. Ustawienia można przywrócić używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej. Nowe oprogramowanie aby przywrócić oprogramowanie, które nie było fabrycznie zainstalowane na komputerze, należy zastosować się do instrukcji instalacji oprogramowania. Nowe sterowniki urządzenia aby przywrócić sterowniki urządzenia, które nie były zainstalowane fabrycznie na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem. Odzyskiwanie - 43

44 Otwieranie narzędzia do przywracania W przypadku przywracania za pomocą systemu Windows, gdy informacje na temat przywracania przechowywane są na komputerze: Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer erecovery Management. Acer erecovery Management zostanie otwarty. Kliknij kartę Przywróć, a następnie kliknij Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje. Zostanie otwarte główne menu Acer Przywracanie aplikacji. W przypadku przywracania z kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje znajdującej się na dyskach optycznych: Włóż dysk kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje ("Kopia zapasowa przywracania aplikacji/sterowników") do napędu dysków Odzyskiwanie

45 Uruchom ponownie komputer i poczekaj na uruchomienie programu, a następnie przejdź do sekcji "Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje: Kliknij Zawartość. Zostanie wyświetlona lista programów i sterowników urządzenia." na stronie 45. W przypadku przywracania z kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje znajdującej się na napędzie USB: Podłącz napęd USB do portu USB. Otwórz napęd USB w przeglądarce Windows Explorer i kliknij dwukrotnie opcję Odzyskiwanie. Kliknij Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje z urządzenia USB. Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje: Kliknij Zawartość. Zostanie wyświetlona lista programów i sterowników urządzenia. Odzyskiwanie - 45

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo