Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika

2 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu:

3 Spis treści Bezpieczeństwo i komfort 5 Po kolei 18 Instrukcje Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Dbanie o komputer Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Czyszczenie i obsługa serwisowa Zapoznanie z notebookiem Acer 22 Widok z góry Widok z tyłu Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok od strony podstawy Touchpad 29 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Używanie klawiatury 31 Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy numerycznych Klawisze skrótów Klawisze Windows Odzyskiwanie 36 Acer erecovery Management Tworzenie dysków przywracania Odzyskiwanie systemu Typy przywracania Acer clear.fi 50 Rodzaje treści multimedialnych Urządzenia DMS (ang. Digital Media Server Serwer mediów cyfrowych) Wyświetlanie treści multimedialnych Wysyłanie treści multimedialnych Wyszukiwanie treści multimedialnych Blokowanie i odblokowywanie urządzeń.. 52 Ustawienia udostępniania plików multimedialnych Zarządzanie energią 54 Acer Green Instant On Pakiet akumulatora 56 Charakterystyka pakietu akumulatora Ładowanie akumulatora Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora Kontrola poziomu naładowania akumulatora Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Podróżowanie z tym komputerem 61 Odłączanie wyposażenia zewnętrznego W podróży Przygotowanie komputera Co należy brać ze sobą na spotkania Zabieranie komputera do domu Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Konfiguracja biura domowego Spis treści - 3

4 Podróżowanie z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Podróże zagraniczne z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Zabezpieczanie komputera 68 Używanie haseł Wprowadzanie haseł Sieci bezprzewodowe 70 Podłączanie do Internetu Acer Instant Connect Sieci bezprzewodowe HDMI 72 Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) 73 Program narzędziowy BIOS 74 Sekwencja startowa systemu Włączanie odzyskiwania systemu z dysku (disk-to-disk recovery) Ustawianie haseł Często zadawane pytania 76 Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej Rozwiązywanie problemów Porady dotyczące rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Spis treści

5 Bezpieczeństwo i komfort Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Dostęp do kabla zasilania Należy zadbać, aby gniazdko elektryczne, do którego przyłączany jest przewód zasilający było łatwo dostępne oraz znajdowało się możliwie jak najbliżej operatora sprzętu. W razie konieczności odłączenia zasilania sprzętu należy odpiąć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłączanie źródła zasilania Należy stosować się do następujących wytycznych podczas przyłączania i odłączania zasilania do zespołu zasilacza: Zainstalować zespół zasilacza przed przyłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego prądu przemiennego. Odpiąć przewód zasilający przed wyjęciem zespołu zasilacza z komputera. Gdy system posiada kilka źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu odpinając wszystkie przewody zasilające od zasilaczy. Bezpieczeństwo i komfort - 5

6 Korzystanie z zasilania elektrycznego - Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. - Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. - Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. - Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. - Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. - Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. - Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, 6 - Bezpieczeństwo i komfort

7 znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. - System można zasilać z różnych źródeł prądu przemiennego w zakresach napięcia od 100 do 120 V lub od 220 do 240 V. Kabel zasilania dołączony do systemu spełnia wymagania stawiane w kraju/regionie, w którym system został zakupiony. Kable zasilania do stosowania w innych krajach/regionach muszą spełniać wymagania obowiązujące w tych krajach/regionach. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących kabla zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub dostawcą usług. Ochrona słuchu - Ostrzeżenie: W przypadku wydłużonego korzystania ze słuchawek przy dużym natężeniu dźwięku może wystąpić trwała utrata słuchu. Aby chronić swój słuch, przestrzegaj poniższych zaleceń. - Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i komfortowo. - Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego poziomu. - Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. - Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszyć hałasy dochodzące z otoczenia. - Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz ludzi mówiących w pobliżu. Dołączone zaślepki gniazd kart - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Komputery są dostarczane z kartą-zaślepką umieszczoną w gnieździe PCMCIA. Zaślepki chronią nieużywane gniazda przed kurzem, metalowymi przedmiotami lub innymi drobnymi obiektami. Zachowaj zaślepki w celu użycia, gdy w gniazdach nie będzie kart. Ogólne - Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. - Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. Bezpieczeństwo i komfort - 7

8 - Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. - Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. - Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. - Nigdy nie należy używać go w warunkach zawodów sportowych, ćwiczeń lub w środowisku, w którym występują drgania, co mogłoby spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wirujących, dysku twardego, napędu optycznego, a nawet narazić na zagrożenie ze strony pakietu akumulatora litowo-jonowego. - Spodnia część, obszary przy otworach wentylacyjnych i zasilacz mogą się nagrzewać. Aby uniknąć obrażeń, nie należy narażać skóry lub części ciała na kontakt z nimi. - Urządzenie i jego rozszerzenia mogą zawierać niewielkie części. Należy trzymać je z dala od małych dzieci. Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: 8 - Bezpieczeństwo i komfort

9 - Gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu. - Jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn. - Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. - Jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub doszło do uszkodzenia jego obudowy. - Jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy. - Jeżeli produkt nie działa poprawnie mimo postępowania zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. - Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora W tym komputerze znajduje się akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 60 C (140 F). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać komputera lub akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 C lub powyżej 40 C nie jest możliwe. Bezpieczeństwo i komfort - 9

10 Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Stosować wyłącznie zatwierdzone akumulatory i ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonych ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia. Pozostawianie komputera w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać komputer w temperaturze z przedziału od 15 C do 25 C (od 59 F do 77 F). Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera. Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Akumulator może powodować zakłócenia komunikacji urządzeń bezprzewodowych. - Uwaga: Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych. Częstotliwość radiowa zakłócenia - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale radiowe podczas korzystania z laptopa 10 - Bezpieczeństwo i komfort

11 w następujących warunkach. Urządzenia te obejmują, między innymi: sieć bezprzewodową (WLAN), Bluetooth lub 3G. Pamiętaj, że należy przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj urządzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji radiowej, gdy użytkowane jest normalnie, i gdy urządzenie wraz z anteną znajduje się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała. Nie powinno zawierać metalu i należy ustawiać urządzenie w wyżej określonej odległości od ciała. Aby pomyślnie przesyłać pliki lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików lub wiadomości może zostać opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości od ciała są przestrzegane do momentu zakończenia transmisji. Niektóre części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać materiały metalowe, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny zbliżać urządzenia do aparatu. Nie należy umieszczać kart kredytowych lub innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko usunięcia zapisanych na nich danych. Urządzenia medyczne Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań. Urządzenie należy wyłączać w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami, w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o częstotliwości radiowej. Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia zakłóceń Bezpieczeństwo i komfort - 11

12 pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób: - Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika. - Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone. W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć urządzenie i odsunąć je. Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń, należy zwrócić się do swego dostawcy usług. Pojazdy Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym (zabezpieczające przed zablokowaniem kół), elektroniczne układy sterowania prędkością oraz systemy poduszek powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urządzenia lub instalowanie urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej temu urządzeniu. Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki. Skutkiem napełnienia 12 - Bezpieczeństwo i komfort

13 się poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprzęt bezprzewodowy zostanie zainstalowany w nieprawidłowym miejscu, mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone. Warunki pracy potencjalnie zagrażające eksplozją Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu; przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji. Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać notebook w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach. Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Nie włączać komputera tam, gdzie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, albo tam, gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwa. Połączenia ratunkowe - Ostrzeżenie: Przy użyciu tego urządzenia nie można wykonywać połączeń ratunkowych. W celu wykonania połączenia ratunkowego trzeba będzie wybrać odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym systemie łączności telefonicznej. Bezpieczeństwo i komfort - 13

14 Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę sustainability01.htm ENERGY STAR Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umożliwiają oszczędność pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i ochronę środowiska przy zachowaniu funkcji oraz wysokiej jakości działania produktu. Firma Acer z dumą oferuje swoim klientom produkty z oznaczeniem ENERGY STAR. Co oznacza ENERGY STAR? Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zużywają mniej energii, tym samym zapobiegając emisji gazów cieplarnianych spełniając ścisłe wymagania dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony Środowiska. Firma Acer z zaangażowaniem rozprowadza na całym świecie produkty i oferuje usługi umożliwiające oszczędność pieniędzy i energii oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Im więcej zaoszczędzimy energii dzięki zużywaniu jej w bardziej wydajny sposób, tym bardziej zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych i ryzyko wystąpienia zmiany klimatu. Więcej informacji można znaleźć na stronach oraz - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR: - wytwarzają mniej ciepła, zmniejszają konieczność ochładzania w ciepłych klimatach. - automatycznie przechodzą w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywności Bezpieczeństwo i komfort

15 - wybudzają się z trybu uśpienia po naciśnięciu klawisza klawiatury lub poruszeniu myszą. - w trybie uśpienia komputery oszczędzają ponad 80% energii. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami amerykańskimi. Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowoszkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: - Wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia. - Bolesność, podrażnienia lub wrażliwość. - Ból, opuchlizna lub pulsowanie. - Sztywność lub napięcie. - Chłód lub osłabienie. W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów. Bezpieczeństwo i komfort - 15

16 Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: - Powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji. - Unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu. - Regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg. - Rób krótkie przerwy, aby dać odpocząć karkowi i barkom. - Unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków. - Zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości. - Jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku. Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy - Często dawaj odpocząć oczom. - Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. - Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz - Utrzymuj wyświetlacz w czystości. - Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół Bezpieczeństwo i komfort

17 - Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. - Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji, stosowanie oświetlenia specjalnego, zmianę kąta widzenia wyświetlacza, stosowanie filtru redukującego odblaski, stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. - Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. - Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na źródła jasnego światła. Rozwijanie dobrych nawyków pracy Następujące nawyki pracy sprawiają, że użytkowanie komputera jest bardziej relaksujące i produktywne: - Regularnie i często rób krótkie przerwy. - Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. - Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. - Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa" na stronie 85. Bezpieczeństwo i komfort - 17

18 Po kolei Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera. Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika komputera serii Aspire. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat ogólnych przepisów oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na tym notebooku. Jest dostępny na pulpicie komputera, wystarczy kliknąć dwukrotnie ikonę Podręcznikiem użytkownika komputera Acer Po kolei

19 Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby włączyć komputer, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania. Zapoznaj się z plakatem instalacyjnym w celu uzyskania informacji o położeniu przycisku zasilania. Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Użyj przycisku zasilania. Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Po kolei - 19

20 Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych od 0 C lub wyższych od 50 C. Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza: Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi. Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego 20 - Po kolei

21 gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika. Czyszczenie i obsługa serwisowa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij pakiet akumulatora. 2. Odłącz zasilacz prądu przemiennego. 3. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli wystąpi dowolna z poniższych sytuacji: Komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa, Komputer nie działa normalnie. Zajrzyj do sekcji "Często zadawane pytania" na stronie 76. Po kolei - 21

22 Zapoznanie z notebookiem Acer Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer. Komputer firmy Acer serii Aspire S Zapoznanie z notebookiem Acer

23 Widok z góry Zapoznanie z notebookiem Acer - 23

24 # Ikona Element Opis 1 Ekran wyświetlacza 2 Przycisk zasilania 3 Mikrofon 4 Klawiatura 5 Touchpad Wyświetla informacje wyjściowe komputera. Służy do włączania i wyłączania komputera. Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku. Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Ostrzeżenie: Nie należy używać ochraniacza klawiatury lub podobnej osłony, ponieważ klawiatura ma wbudowane chłodzące otwory wentylacyjne. Dotykowe urządzenie wskazujące. Touchpad i przyciski wyboru stanowią jedną powierzchnię. Naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy. Naciśnij powierzchnię w prawym dolnym rogu, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy Zapoznanie z notebookiem Acer

25 # Ikona Element Opis Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania komputera. 6 7 Wskaźnik akumulatora Kamera internetowa Wskazuje stan naładowania akumulatora. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem. Kamera internetowa do komunikacji wideo. Zapoznanie z notebookiem Acer - 25

26 Widok z tyłu # Ikona Element Opis 1 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza. 2 Port HDMI 3 Porty USB 2.0 Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości. Służy do podłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB lub kamera USB). Uwaga: Małe otwory z tyłu komputera są częścią modułu anteny. Do otworów nie należy wkładać żadnych obiektów Zapoznanie z notebookiem Acer

27 Widok z lewej strony # Ikona Element Opis 1 Gniazdo słuchawek/ głośnika Widok z prawej strony Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem. # Ikona Element Opis 1 Czytnik kart pamięci 2-w-1 Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub SDHC) lub jedną kartę MultiMediaCard (MMC). Uwaga: Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją z gniazda. Zapoznanie z notebookiem Acer - 27

28 Widok od strony podstawy # Ikona Element Opis 1 2 Głośniki Otwór resetowania baterii Wsuń spinacz do otworu i naciśnij, przytrzymując go przez cztery sekundy, aby zresetować komputer (symuluje wyciągnięcie i ponowne włączenie baterii). Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku stereofonicznego Zapoznanie z notebookiem Acer

29 Touchpad Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optimum komfortu i podparcia. Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Poniższe informacje przedstawiają sposób używania touchpada. Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor. Naciśnij lub stuknij powierzchnię touchpada, aby kliknąć, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Umieść palec w prawym dolnym rogu touchpada i naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy. Lewy i prawy dolny róg touchpada działają podobnie do lewego i prawego przycisku myszy. Touchpad - 29

30 Funkcja 30 - Touchpad Lewy dolny róg Naciśnij szybko dwukrotnie Prawy dolny róg Główny touchpad Otwórz Naciśnij lub stuknij dwukrotnie (z tą samą szybkością, jak przy dwukrotnym kliknięciu przyciskiem myszki) Wybierz Naciśnij raz Naciśnij lub stuknij raz Przeciągnij Dostęp do menu kontekstowego Naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij palec po powierzchni touchpada, aby przeciągnąć kursor po ekranie. Naciśnij raz Naciśnij lub stuknij dwukrotnie (z tą samą szybkością, jak przy dwukrotnym kliknięciu przyciskiem myszki), a następnie po drugim stuknięciu pozostaw palec na powierzchni touchpada i przeciągnij kursor. Uwaga: Gdy korzysta się touchpada, palce powinny być suche i czyste. Także powierzchnia touchpada powinna być czysta i sucha. Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Silniejsze stukanie nie powoduje zwiększenia wrażliwości touchpada.

31 Używanie klawiatury Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne. Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy numerycznych Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Caps Lock NumLk <Fn> + <F11>* Opis Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne będą pisane dużą literą. Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej klawiatury. Używanie klawiatury - 31

32 Klawisz blokady Scr Lk <Fn> + <F12> Opis Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami. Funkcje wbudowanego bloku klawiszy numerycznych są takie same, jak w przypadku bloku numerycznego w komputerze stacjonarnym. Funkcje te są oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy. W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania kursorem. Wymagany dostęp Num Lk włączony Num Lk wyłączony Klawisze numeryczne na wbudowanym bloku klawiszy numerycznych Klawisze sterowania kursorem na wbudowanym bloku klawiszy Klawisze głównego bloku klawiatury Liczby wpisuje się w normalny sposób. Używając klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymywać klawisz <Shift>. Podczas wpisywania liter z użyciem wbudowanej klawiatury należy przytrzymywać klawisz <Fn>. Używając klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymywać klawisz <Fn>. Litery wpisuje się w normalny sposób Używanie klawiatury

33 Klawisze skrótów Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności. Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu. Klawisz skrótu <Fn> + <F3> Ikona Funkcja Klawisz komunikacji Opis Włącza/wyłacza urządzenia komunikacyjne komputera. (Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji). <Fn> + <F4> Wstrzymanie Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie. <Fn> + <F5> Przełączenie wyświetlania Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba. Używanie klawiatury - 33

34 Klawisz skrótu <Fn> + <F6> <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Ikona Funkcja Wyłączanie ekranu Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika Opis Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania. Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. <Fn> + <F11> NumLk Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (tylko w niektórych modelach). <Fn> + < > Zwiększenie Zwiększa jasność ekranu. jasności <Fn> + < > Zmniejszenie Zmniejsza jasność ekranu. jasności <Fn> + < > Zwiększenie Zwiększa głośność dźwięku. głośności <Fn> + < > Zmniejszenie głośności Zmniejsza głośność dźwięku Używanie klawiatury

35 Klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Opis Klawisz z logo Windows Klawisz aplikacji Naciśnięcie tego klawisza uruchamia menu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami udostępnia także różne inne funkcje. Zapoznaj się z sekcją Pomoc systemu Windows. Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji. Używanie klawiatury - 35

36 Odzyskiwanie Acer erecovery Management Uwaga: Acer erecovery Management jest dostępna tylko w przypadku wstępnie zainstalowanych systemów Windows. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, których nie można rozwiązać przy użyciu innych metod, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników. Aby móc w każdej chwili przywrócić dane komputera, należy jak najszybciej utworzyć kopie zapasowe danych. Acer erecovery Management obejmuje następujące funkcje: 1. Kopia zapasowa: Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. Kopie zapasowe sterowników i aplikacji. 2. Przywracanie: Przywróć ustawienia domyślne systemu operacyjnego. Przywróć system operacyjny i zachowaj dane użytkownika. Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje. Ten rozdział poprowadzi przez każdy z tych procesów Odzyskiwanie

37 Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji zabezpieczenia hasłem programu Acer erecovery Management należy najpierw ustawić hasło. Hasło można ustawić po uruchomieniu programu Acer erecovery Management i kliknięciu pozycji Ustawienia. Tworzenie dysków przywracania Aby dokonać ponownej instalacji z dysków, należy najpierw utworzyć zestaw dysków przywracania. Podczas procesu na ekranie wyświetlane są instrukcje. Prosimy przeczytać je uważnie! Ostrzeżenie: W przypadku używania napędu USB flash należy się upewnić, że jego pojemność wynosi co najmniej 12 GB i nie zawiera on poprzednich danych. Odzyskiwanie - 37

38 1. Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer erecovery Management. 2. Aby utworzyć kopie zapasowe przywracania dla całej oryginalnej zawartości dysku twardego, włącznie z Windows i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem oraz sterownikami, kliknij Utwórz fabryczny domyślny dysk, lub jeśli komputer nie posiada napędu optycznego, Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. - LUB - Aby utworzyć dyski przywracania tylko dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników, kliknij Utwórz kopię zapasową sterowników i aplikacji. Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie dysków przywracania obydwu typów Odzyskiwanie

39 Otworzy się okno dialogowe Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. To okno dialogowe zawiera informacje o przybliżonym rozmiarze pliku z kopią zapasową. W przypadku korzystania z dysków optycznych zawiera ono również informacje na temat liczby pustych, nagrywalnych dysków potrzebnych do utworzenia dysków przywracania. Upewnij się, że dysponujesz wymaganą liczbą identycznych, pustych dysków. W przypadku użycia dysku USB upewnij się, że ma on wystarczającą pojemność. Odzyskiwanie - 39

40 3. Podłącz dysk USB lub włóż pusty dysk do napędu wybranego na liście Zapisuj kopie zapasowe na, a następnie kliknij Dalej. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces: W przypadku korzystania z dysków optycznych, napęd wysunie każdy dysk po jego nagraniu. Wyjmij dysk z napędu i oznacz go niezmywalnym markerem. Jeżeli potrzebnych jest kilka dysków, włóż kolejny dysk, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a następnie kliknij OK. Kontynuuj aż do zakończenia procesu. W przypadku użycia dysku USB odłącz go i oznacz niezmywalnym markerem. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. "Kopia zapasowa przywracania systemu Windows" lub "Kopia 40 - Odzyskiwanie

41 zapasowa przywracania aplikacji/sterowników". Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Odzyskiwanie systemu Jeśli obsługa techniczna firmy Acer nie rozwiązała danego problemu, można użyć programu Acer erecovery Management. Spowoduje on przywrócenie komputera do stanu fabrycznego, pozwalając zachować wszystkie ustawienia i dane osobiste, które będzie można przywrócić później. Aby przywrócić system: 1. Dokonaj niewielkich poprawek. Jeśli tylko jeden lub dwa elementy oprogramowania lub osprzętu przestały działać prawidłowo, problem można rozwiązać instalując ponownie oprogramowanie lub sterowniki urządzenia. Aby przywrócić zainstalowane fabrycznie oprogramowanie i sterowniki, patrz "Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników" na stronie 43. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji oprogramowania lub sterowników niezainstalowanych fabrycznie, zapoznaj się z dokumentacją produktu lub stroną obsługi technicznej. 2. Przywróć poprzednie ustawienia systemu. Jeśli ponowna instalacja oprogramowania lub sterowników nie pomoże, problem można rozwiązać przywracając poprzedni stan systemu, w którym wszystko działało prawidłowo. Odzyskiwanie - 41

42 Instrukcje dostępne są w części "Przywracanie poprzednich ustawień systemu" na stronie Przywróć fabryczne ustawienia systemu. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz przywrócić fabryczne ustawienia systemu, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie 46. Typy przywracania Przywracanie poprzednich ustawień systemu Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system. System Windows automatycznie tworzy dodatkowy punkt przywracania każdego dnia i przy każdej instalacji oprogramowania lub sterowników urządzenia. Pomoc: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji Przywracanie systemu Microsoft, kliknij opcję Start, a następnie Pomoc i obsługa techniczna. Wpisz przywracanie systemu Windows w polu Wyszukaj w Pomocy, a następnie naciśnij przycisk Enter Odzyskiwanie

43 Powrót do punktu przywracania: 1. Kliknij opcję Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie Odzyskiwanie. 2. Kliknij polecenie Otwórz przywracanie systemu, a następnie przycisk Dalej. 3. Kliknij żądany punkt przywracania, opcję Dalej, a następnie Zakończ. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. 4. Kliknij Tak. System zostanie przywrócony przy użyciu określonego punktu przywracania. Proces ten może potrwać kilka minut i po jego zakończeniu komputer może zostać ponownie uruchomiony. Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników W celu rozwiązania występującego problemu może wystąpić konieczność ponownej instalacji oprogramowania i sterowników urządzenia zainstalowanych na komputerze fabrycznie. Ustawienia można przywrócić używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej. Nowe oprogramowanie aby przywrócić oprogramowanie, które nie było fabrycznie zainstalowane na komputerze, należy zastosować się do instrukcji instalacji oprogramowania. Nowe sterowniki urządzenia aby przywrócić sterowniki urządzenia, które nie były zainstalowane fabrycznie na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem. Odzyskiwanie - 43

44 Otwieranie narzędzia do przywracania W przypadku przywracania za pomocą systemu Windows, gdy informacje na temat przywracania przechowywane są na komputerze: Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer erecovery Management. Acer erecovery Management zostanie otwarty. Kliknij kartę Przywróć, a następnie kliknij Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje. Zostanie otwarte główne menu Acer Przywracanie aplikacji. W przypadku przywracania z kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje znajdującej się na dyskach optycznych: Włóż dysk kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje ("Kopia zapasowa przywracania aplikacji/sterowników") do napędu dysków Odzyskiwanie

45 Uruchom ponownie komputer i poczekaj na uruchomienie programu, a następnie przejdź do sekcji "Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje: Kliknij Zawartość. Zostanie wyświetlona lista programów i sterowników urządzenia." na stronie 45. W przypadku przywracania z kopii zapasowej przywracającej sterowniki i aplikacje znajdującej się na napędzie USB: Podłącz napęd USB do portu USB. Otwórz napęd USB w przeglądarce Windows Explorer i kliknij dwukrotnie opcję Odzyskiwanie. Kliknij Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje z urządzenia USB. Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje: Kliknij Zawartość. Zostanie wyświetlona lista programów i sterowników urządzenia. Odzyskiwanie - 45

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI AGMX1 BUDOWA URZĄDZENIA CZUJNIK ZBLIŻENIOWY SŁUCHAWKA OBIEKTYW PRZEDNIEGO APARATU POWIADOMIENIA PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI WYŚWIETLACZ GNIAZDO SIM ZASILANIE CZYTNIK LINI

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H Informacje na temat produktu E A C F G H A: Włącznik/wyłącznik. : Zasilanie prądem zmiennym: światło zielone ciągłe. Zasilanie z akumulatora: światło zielone pulsujące. C: Zasilanie prądem zmiennym: wskazanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

DS-3300X Wireless Optical Deskset Informacje na temat produktu Mysz Podstawka/odbiornik F 4 I. Klawiatura U V W Z

DS-3300X Wireless Optical Deskset Informacje na temat produktu Mysz Podstawka/odbiornik F 4 I. Klawiatura U V W Z Informacje na temat produktu Mysz Podstawka/odbiornik F A D G 2 B J E 3 C 4 I 6 7 K L M N O P Q R S T Y Klawiatura U V 8 9 0 X PL W Z Mysz Klawiatura Podstawka/odbiornik A: Prawy przycisk B: Kółko przewijania

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

DS409slim. Przewodnik szybkiej instalacji

DS409slim. Przewodnik szybkiej instalacji DS409slim Przewodnik szybkiej instalacji Instrukcje bezpieczeństwa Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aspire R7-571 / R7-572. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire R7-571 / R7-572. Podręcznik użytkownika komputera Aspire R7-571 / R7-572 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika komputera Aspire R7-571 / R7-572 Wydanie oryginalne: 03/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę

Bardziej szczegółowo