Instrukcja Nero ControlCenter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Nero ControlCenter"

Transkrypt

1 Instrukcja Nero ControlCenter

2 Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej. Treść tego dokumentu oraz powiązane oprogramowanie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Spółka Nero AG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za poprawność treści tego dokumentu, a także odrzuca wszelkie roszczenia nie objęte postanowieniami umowy gwarancyjnej. Niniejszy dokument oraz cała jego zawartość są chronione prawami autorskimi i są własnością spółki Nero AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera również materiały, które są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Dokumentu tego ani żadnych jego części nie można reprodukować, przekazywać ani przepisywać bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Nero AG. Pamiętaj, że grafiki, obrazy, filmy, tytuły utworów muzycznych lub inne materiały, które chciałbyś umieścić w swoich projektach, mogą być chronione prawem autorskim. Nieuprawnione wykorzystanie tego typu materiałów w Twoich projektach może stanowić naruszenie praw autorskich ich właścicieli. Upewnij się, że uzyskałeś wszelkie niezbędne uprawnienia od właściciela praw autorskich. Jeśli nie jesteś właścicielem praw autorskich, nie posiadasz zgody właściciela, a Twoja działalność nie podlega postanowieniom prawa autorskiego o dozwolonym użytku, istnieje ryzyko naruszenia krajowych lub międzynarodowych praw autorskich. Przepisywanie, powielanie, dokonywanie zmian lub publikacja materiału chronionego prawem autorskim skutkować może roszczeniami z tytułu poniesionych szkód oraz podjęciem innych kroków prawnych przeciw Tobie. Jeśli nie jesteś pewny swoich praw, skontaktuj się z radcą prawnym. Niektóre aplikacje pakietu Nero wymagają technologii opracowanych przez innych producentów, część z nich zawarta jest w pakiecie Nero jako wersje demonstracyjne. Aplikacje te można bezpłatnie aktywować online lub przez wysłanie faksu aktywacyjnego w celu uzyskania nieograniczonego dostępu do danej wersji. Nero przekaże wyłącznie dane niezbędne do aktywowania technologii innych firm. Aby uzyskać nieograniczony dostęp do pakietu Nero, niezbędne jest łącze internetowe lub faks. Copyright Nero AG i licencjodawcy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader oraz Premiere są markami lub chronionymi nazwami handlowymi firmy Adobe Systems. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst oraz ATI Radeon są markami lub chronionymi znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices. ASTC jest znakiem towarowym Advanced Television Committee. ICQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AOL LLC. Apple, iphone, ipod, itunes, FireWire oraz Mac są markami lub zastrzeżonymi nazwami handlowymi firmy Apple. ARM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ARM. AudibleReady jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audible. BenQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym BenQ Corporation. Blu-ray Disc jest marką Blu-ray Disc Association. CyberLink jest zastrzeżonym znakiem towarowym CyberLink Corp. DLNA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Digital Living Network Alliance. DivX oraz DivX Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX. Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. DTS oraz DTS Digital Surround są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS. DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym DVB Project. Freescale jest znakiem towarowym firmy Freescale Semiconductor. Google oraz YouTube są znakami towarowymi firmy Google. WinTV jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hauppauge Computer Works. Intel, Intel XScale, Pentium oraz Intel Core 2 Duo są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Linusa Torvaldsa. Memorex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Memorex Products. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, przycisk startu w systemie Microsoft Windows Vista oraz logo Windows są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft. MySpace jest marką firmy MySpace. NVIDIA, GeForce oraz ForceWare są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA. Nokia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nokia. CompactFlash jet zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION oraz PSP są markami lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony. HDV jest znakiem towarowym Sony Corporation oraz Victor Company of Japan (JVC). UPnP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy UPnP Implementers. Labelflash jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Yamaha. Wszystkie marki zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli. Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D Karlsbad, Niemcy Nero ControlCenter

3 Spis treści Spis treści 1 Zacznij od sukcesu! O instrukcji O programie Nero ControlCenter 4 2 Uruchamianie Nero ControlCenter 5 3 Ogólne informacje 6 4 Aktualizowanie i instalacja aplikacji Nero Aktualizowanie aplikacji Nero 8 5 My Nero Załóż konto na My Nero Wprowadzanie danych dostępu do My Nero 11 6 Licencja Dodawanie lub usuwanie numeru seryjnego 12 7 Ustawienia produktu 13 8 Definiowanie aktualnie używanych języków 14 9 Instrukcje i pliki pomocy Dodawanie/usuwanie instrukcji i plików pomocy Informacje techniczne Wymagania systemowe Indeks Kontakt 18 Nero ControlCenter III

4 Zacznij od sukcesu! 1 Zacznij od sukcesu! 1.1 O instrukcji Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, którzy pragną dowiedzieć się, jak korzystać z Nero ControlCenter. Bazuje na procesach i krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób osiągnąć konkretny cel. Aby jak najpełniej wykorzystać niniejszy dokument, zwróć uwagę na następujące konwencje: Wskazuje ostrzeżenia, warunki wstępne lub instrukcje, których należy ściśle przestrzegać. Wskazuje dodatkowe informacje lub porady. 1. Start... Liczba znajdująca się na początku linii sygnalizuje polecenie wykonania operacji. Wykonaj je w określonej kolejności. OK (zob. ) [ ] Wskazuje wynik pośredni. Wskazuje wynik. Wskazuje ustępy tekstu lub przyciski pojawiające się w interfejsie programu. Są one wyróżnione za pomocą pogrubienia. Wskazuje odniesienia do innych rozdziałów. Są to podkreślone linki w czerwonym kolorze. Wskazuje klawisze skrótów do wprowadzania poleceń. 1.2 O programie Nero ControlCenter Za pomocą Nero ControlCenter można określić, czy dostępne są nowe aktualizacje Twoich produktów Nero i w razie życzenia pobrać je. Ponadto możesz wybrać język, zmienić istniejącą instalację aplikacji Nero, wywołać informacje dotyczące numeru seryjnego oraz usunąć je lub dodać. Nero ControlCenter 4

5 Uruchamianie Nero ControlCenter 2 Uruchamianie Nero ControlCenter Aby uruchomić Nero ControlCenter, wykonaj następujące czynności: 1. Jeśli używasz Pakiet Nero i Nero StartSmart jest dostępny: 1. Kliknij ikonę Nero StartSmart. Otworzy się okno Nero StartSmart. 2. Kliknij przycisk. Wyświetli się lista aplikacji Nero. 3. Z listy wyboru wybierz pozycję Narzędzia > Nero ControlCenter. Otworzy się okno Nero ControlCenter. 2. Jeżeli używasz innego programu Nero i Nero StartSmart nie jest dostępny. 1. Kliknij Start (ikona startu) > (Wszystkie) programy > Nero > Nero ControlCenter. Otworzy się okno Nero ControlCenter. Uruchomiono Nero ControlCenter. Nero ControlCenter 5

6 Ogólne informacje 3 Ogólne informacje Nero ControlCenter udostępnia następujące możliwości aktualizacji i ustawień dla wszystkich aplikacji Nero.: Aktualizacja i instalacja My Nero Licencja Ustawienia produktu Aktualizuje zainstalowane aplikacje Nero lub instaluje uaktywnione aplikacje. Ponadto istnieje możliwość usunięcia aplikacji (patrz Aktualizacja i instalacja 7). Umożliwia wprowadzenie danych dostępu do My Nero (patrz My Nero 10). Wyświetla używane numery seryjne i umożliwia wprowadzenie nowych (patrz Licencja 12). Umożliwia wprowadzenie poprawek do produktu (patrz Ustawienia produktu 13). Język Zmienia język wszystkich aplikacji Nero (patrz Język 14). Instrukcje i pomoc Pokazuje zainstalowane instrukcje i pliki pomocy w bieżącym języku (Patrz Instrukcje i pomoc 15). Nero ControlCenter 6

7 4 Aktualizowanie i instalacja aplikacji Nero Aktualizowanie i instalacja aplikacji Nero Ekran Aktualizacja i instalacja zawiera spis wszystkich aplikacji Nero aktywowanych za pomocą odpowiednich numerów seryjnych w ekranie Licencja. Wyświetli się także numer wersji zainstalowanej aplikacji. Ponadto można zainstalować lub usunąć tę aplikację. Jeśli Twój komputer jest podłączony do Internetu, możesz określić, czy i w jakich przedziałach czasu dostępne są nowe aktualizacje Nero. Za pomocą przycisku Wyszukaj aktualizacje możesz także rozpocząć wyszukiwanie ręczne. Po pomyślnym zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista aplikacji, dla których dostępne są aktualizacje. Można je zainstalować za pomocą przycisku Aktualizuj/instaluj teraz. Zobacz też Aktualizowanie aplikacji Nero 8 Ekran Aktualizacja Nero ControlCenter 7

8 Aktualizowanie i instalacja aplikacji Nero 4.1 Aktualizowanie aplikacji Nero Zainstalowane aplikacje można aktualizować za pomocą Nero ControlCenter. Można również zainstalować aplikacje aktywowane przez wprowadzenie odpowiedniego numeru seryjnego. Warunkiem przeprowadzenia aktualizacji i instalacji jest posiadanie łącza internetowego. Można dokonać aktualizacji online lub skorzystać z pobranej i zapisanej aktualizacji. Aby zaktualizować lub zainstalować aplikacje Nero, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Aktualizacja i instalacja. Pojawi się ekran Aktualizacja i instalacja zawierający listę wszystkich aktywowanych aplikacji Nero. Ekran wyświetla dla każdej aplikacji informację o tym, czy jest ona zainstalowana i jeśli tak, pokazuje wersję. Ekran Aktualizacja 2. Kliknij przycisk Wyszukaj aktualizacje. 3. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK w aktywnym oknie. Rozpocznie się wyszukiwanie dostępnych aktualizacji; o postępie procesu informować będzie okno postępu. Przycisk Aktualizuj/instaluj teraz jest aktywny. 4. Kliknij przycisk OK. Ekran Aktualizacja i instalacja pokazuje, czy dostępne są aktualizacje dla każdej z zainstalowanych aplikacji. Wskazuje, czy dostępny jest plik instalacji dla każdej gotowej do instalacji, ale jeszcze nie zainstalowanej aplikacji. Nero ControlCenter 8

9 Aktualizowanie i instalacja aplikacji Nero 5. Jeśli chcesz zaktualizować lub zainstalować aplikację. 1. Zaznacz pola dla żądanych aplikacji. 2. Kliknij przycisk Aktualizuj/instaluj teraz. Wyświetli się okno dialogowe umożliwiające wybór między aktualizowaniem przez Inter- net a użyciem wcześniej pobranego i zapisanego na komputerze pliku aktualizacji. 6. Aby przeprowadzić aktualizację przez Internet, kliknij przycisk Pobierz. Pojawi się okno dialogowe z informacjami o postępie i wynikach pobierania. Informuje ono także o konieczności odinstalowania bieżącej wersji zanim możliwe będzie zainstanie i automatyczne zastosowanie lowa aktualizacji. Zainstalowane instrukcje wybranych aplikacji zostaną automatycznie zaktuali- zowane do nowszych wersji, jeśli są one dostępne na serwerze Nero. 7. Aby użyć pliku, który jest już na komputerze, wprowadź ścieżkę katalogu pliku w polu tekstowym okna dialogowego lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu wybrania ścieżki. 8. Kliknij przycisk OK. Aktualizacja zostanie wykonana. W kolumnie Zainstalowane wersje zostaną wyświetlone odpowiednie oznaczenia wersji. Nero ControlCenter 9

10 My Nero 5 My Nero Na ekranie My Nero można przechowywać dane dostępu do My Nero. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Nero, tutaj możesz je założyć. My Nero Portal My Nero znajduje się na stronie Tutaj zarejestrowani użytkownicy mogą m.in. zarządzać blogami lub dzielić się swoimi plikami multimedialnymi z innymi użytkownikami. Zapisane dane dostępu mogą zostać użyte przez różne aplikacje. Można np. użyć Nero ShowTime do odtworzenia kanałów wideo RSS poleconych przez Twoich znajomych z portalu Nero. Nero ShowTime jest aplikacją pakietu Nero. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Nero ShowTime. Zobacz też Wprowadzanie danych dostępu do My Nero 11 Załóż konto na My Nero 11 Ekran My Nero Nero ControlCenter 10

11 My Nero 5.1 Załóż konto na My Nero Aby założyć konto My Nero za pomocą Nero ControlCenter, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij ikonę menu My Nero. Pojawi się ekran My Nero. 2. Kliknij przycisk Utwórz konto My Nero. Otworzy się strona internetowa My Nero. 3. Wprowadż żądane dane. 4. Kliknij przycisk Zarejestruj. Konto na My Nero zostało założone. 5.2 Wprowadzanie danych dostępu do My Nero Należy spełnić następujące wymagania: Posiadasz konto na My Nero. Aby wprowadzić dane dostępu do swojego konta, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij ikonę menu My Nero. Pojawi się ekran My Nero. 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika My Nero w polu wejściowym Login. 3. Wprowadź swoje hasło My Nero w polu wejściowym Hasło. 4. Kliknij przycisk Sprawdź informacje o koncie. Twoje wpisy zostaną sprawdzone. Jeśli sprawdzanie zakończy się pomyślnie, wyświetli się okno zawierające odpowiedni komunikat. 5. Kliknij przycisk OK. Twoje dane dostępu do My Nero zostaną przeniesione do Nero ControlCenter i zapisane. Wyświetli się przycisk Aktualizuj konto My Nero. Umożliwia on zmianę danych dostępu. Nero ControlCenter 11

12 Licencja 6 Licencja Ekran Licencja wyświetla wszystkie zainstalowane produkty Nero wraz z odpowiadającymi im numerami seryjnymi. Dla zainstalowanych wersji demonstracyjnych podana jest data ich wygaśnięcia oraz dostępna jest opcja zakupu numeru seryjnego za pośrednictwem przycisku Kup teraz. Możesz także wprowadzić nowe numery seryjne lub usunąć poprzednie. Zobacz też Dodawanie lub usuwanie numeru seryjnego Dodawanie lub usuwanie numeru seryjnego Aby wprowadzić nowy numer seryjny lub usunąć poprzedni, wykonaj następujące czynności: 1. Aby wprowadzić nowy numer seryjny: 1. Kliknij ikonę menu Licencja. Pojawi się ekran Licencja. 2. Zaznacz żądany produkt Nero. Produkt podświetli się na niebiesko. 3. Wprowadź nowy numer seryjny w polu wejściowym. 4. Kliknij przycisk Dodaj. Nowy numer seryjny został dodany. W przypadku gdyby nie została jeszcze zainstalowana aplikacja, której odpowiada ten numer, pojawi się okno zawierające odpowiedni komunikat. 5. Jeśli chcesz zainstalować aplikację natychmiast, kliknij przycisk Wyszukaj aktualizaje. Wyświetli się ekran Aktualizacja i instalacja pokazujący wersje gotowe do instalacji. Można rozpocząć instalację (patrz Aktualizacja i instalacja 7). 2. Jeśli chcesz usunąć numer seryjny: 1. Kliknij ikonę menu Licencja. Pojawi się ekran Licencja. 2. Zaznacz żądany produkt Nero. Produkt podświetli się na niebiesko. 3. Kliknij przycisk Usuń. Numer seryjny został usunięty. Numer seryjny został dodany lub usunięty. Nero ControlCenter 12

13 Ustawienia produktu 7 Ustawienia produktu Na ekranie Ustawienia produktu możesz zdecydować, czy chcesz dodać swój wkład w udoskonalanie produktów Nero. Zgadzając się, zezwalasz Nero na gromadzenie danych o użytkowniku znajdujących się w systemie i związanych z oprogramowaniem. Gromadzone są niespersonalizowane informacje (np. zainstalowane aplikacje lub wersje), które przesyłane są anonimowo na bezpieczny serwer Nero, gdzie są analizowane i wykorzystywane do udoskonalania oprogramowania Nero. Aby przyczynić się do udoskonalenia produktów, wystarczy aktywować pole Chcę pomóc, wysyłając Nero dane o użytkowniku za pośrednictwem Programu. Nero ControlCenter 13

14 8 Definiowanie aktualnie używanych języków Definiowanie aktualnie używanych języków Na ekranie Język pokazane są dostępne języki, które zostały zainstalowane podczas instalacji produktu. Tutaj możesz wybrać język, który będzie używany przez wszystkie aplikacje Nero. Jeżeli chcesz wybrać język, który nie został zainstalowany, musisz go najpierw zainstalować. Aby to zrobić, zmień instalację. Aby zdefiniować język, którego mają używać wszystkie aplikacje Nero, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij ikonę menu Język. Pojawi się ekran wyboru języka. Ekran wyboru języka 2. Wybierz żądany język w menu wyboru. 3. Kliknij przycisk Zmień język. Wybrany język zostanie od razu zastosowany. Nero ControlCenter 14

15 Instrukcje i pliki pomocy 9 Instrukcje i pliki pomocy Ekran Instrukcje i pomoc pokaże, czy instrukcje (w formacie PDF) i pliki pomocy (w formacie CHM) są dostępne dla zainstalowanych aplikacji w aktualnie używanym języku. Jeśli instrukcje i pliki pomocy są niedostępne, odpowiednie pola wyboru będą nieaktywne. Dostępne instrukcje i pliki pomocy są wyświetlone przy użyciu zaznaczonych pól wyboru. Można zainstalować żądane instrukcje i pliki pomocy lub usunąć niepożądane. 9.1 Dodawanie/usuwanie instrukcji i plików pomocy Aby zainstalować lub usunąć instrukcje i pliki pomocy w aktualnie używanym języku, wykonaj następujące czynności: 1. Jeśli chcesz zainstalować instrukcje i pliki pomocy: 1. Kliknij ikonę menu Instrukcje i pomoc. Wyświetli się ekran Instrukcje i pomoc. Zostanie pokazana lista wszystkich zainstalowanych aplikacji Nero. Dostępne instrukcje i pliki pomocy wyświetlą się przy użyciu zaznaczonych pól wyboru. 2. Zaznacz pola wyboru żądanych instrukcji lub plików pomocy. 2. Jeśli chcesz usunąć instrukcje lub pliki pomocy: 1. Kliknij ikonę menu Instrukcje i pomoc. Wyświetli się ekran Instrukcje i pomoc. Zostanie pokazana lista wszystkich zainstalowanych aplikacji Nero. Zainstalowane instrukcje i pliki pomocy wyświetlą się przy użyciu zaznaczonych pól wyboru. 2. Odznacz pole wyboru odpowiedniej instrukcji lub pliku pomocy. 3. Kliknij przycisk Wywołaj lub usuń dokumenty. Pliki zostaną pobrane z serwera Nero i automatycznie zainstalowane lub pliki zostaną usunięte. Będziesz na bieżąco informowany o postępie procesu. Ekran pokazuje zaktualizowane ogólne informacje dotyczące zainstalowanych instrukcji i plików pomocy. Instrukcje i pliki pomocy zostały zainstalowane lub usunięte. Nero ControlCenter 15

16 Informacje techniczne 10 Informacje techniczne 10.1 Wymagania systemowe Nero ControlCenter jest instalowany razem z produktami Nero. Obowiązują takie same warunki jak w przypadku zainstalowanych produktów. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach odpowiednich produktów. Nero ControlCenter 16

17 Indeks 11 Indeks A Aktualizowanie... 8 Aktualizuj... 8 Aplikacja Instalowanie... 7 Usuń... 7 C CHM D Dane konta Doskonalenie Produktów E Ekran Licencja My Nero Ustawienia produktu I Instalacja... 8 Instrukcja Instalowanie Usuń Instrukcja, konwencje... 4 J Język Definiowanie Instalowanie Zmienianie K Konto Konwencje, instrukcja... 4 L Licencja M My Nero Wprowadź dane dostępu...11 Załóż konto...11 N Nero Aktualizuj...8 Nero ControlCenter... 6 Numer seryjny Usuń...12 Wprowadź...12 P PDF Pomoc Instalowanie...15 Usuń...15 Pomoc online Program, uruchomienie... 5 U Uruchamianie programu... 5 W Wymaganie systemowe Nero ControlCenter 17

18 Kontakt 12 Kontakt Nero ControlCenter jest produktem spółki Nero AG. Nero AG Im Stoeckmaedle Internet: Karlsbad Pomoc Niemcy Faks: Nero Inc. 330 N Brand Blvd Suite 800 Internet: Glendale, CA Pomoc USA Faks: (818) Nero KK Rover Center-kita 8F-B, Internet: Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku Yokohama, Kanagawa Pomoc Japonia Copyright 2008 Nero AG oraz licencjodawcy. Wszelki prawa zastrzeżone. Nero ControlCenter 18

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo