Asmax GIGA NAS Print Serwer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax GIGA NAS Print Serwer"

Transkrypt

1 Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Copyright (c) 2010, Asmax International. All Rights Reserved. 1

2 Zawartość Świadectwo zgodności FCC...3 WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej)...3 Cechy ogólne produktu...4 Zawartość opakowania...5 Specyfikacja...5 Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja...5 Przykład użycia urządzenia...6 Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej...7 Urządzenie w naszej sieci LAN...17 Oprogramowanie NAS Manager...18 Format podłączonego dysku twardego lub pendriva...23 Status urządzenia...26 Administracja - Identyfikacja...27 Ustawienia daty i czasu...29 Konfiguracja LAN...29 DDNS - Dynamiczny serwer DNS...32 Narzędzia dyskowe (Disk Tool)...32 Obsługa urządzenia Asmax GIGA NAS Print - Serwer...33 Serwer SMB...35 Tworzenie nowego użytkownika...36 Jak zmienić hasło dostępowe...39 Jak usunąć konto użytkownika serwera plików...40 Serwer FTP...41 Jak dodać konto do serwera FTP...42 Zmiana hasła użytkownika serwera FTP...44 Jak skasować konto serwera FTP...45 XBOX 360 UPnP Media server...46 Serwer drukarki...48 Serwer P2P...52 Instalacja dla Mac (Mac lub wyższy)...55 Konfiguracja serwera SAMBA w Mac OS X Mapowanie dysku podłączonego do Asmax GIGA NAS...57 Pytania i odpowiedzi...59 Słowniczek podstawowych pojęć...62 Informacje kontaktowe...64 Ta instrukcja jest przeznaczona dla użycia z urządzeniem Asmax GIGA NAS Print - Serwer. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakże nie ma żadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje zażaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one używane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 2

3 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce. Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia. Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik. Zasięgnąć porady sprzedawcy. Deklaracja zgodności CE stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczącej zgodności obowiązujących w poszczególnych stanach przepisów związanych ze Zgodnością Elektromagnetyczną (89/336/EEC), Dyrektywą Niskich Napięć (73/23/EEC) i Nowelizacją Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej) Według rozporządzenia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nie należy rozporządzać tym produktem, jak domowym albo handlowym odpadem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odpowiednio gromadzony i przetwarzany zgodnie z wymaganiami przyjętymi w Twoim kraju. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu tego produktu proszę kontaktować się z Twoimi miejscowymi władzami. Twoje odpady domowe wywozi serwis albo sklep, gdzie nabyłeś produkt. 3

4 Uwaga! Dokonanie jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować utratę możliwości jego legalnego użytkowania. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących. Cechy ogólne produktu Dziękujemy za zakup urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer. Urządzenie może pracować jako serwer plików, serwer FTP, klient BitTorrent lub jako serwer wydruku w sieci LAN. Przed użyciem i konfiguracją urządzenia zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Funkcje urządzenia Wsparcie dla trybu pamięci masowej w sieci LAN Wsparcie dla Auto IP (DHCP serwer lub DHCP klient)/ statyczny adres IP, PPPoE Wspierane środowisko pracy urządzenia to 10/100/1000Mbps poprzez wbudowany port Ethernet Zarządzanie urządzeniem, dostęp do podłączonych zasobów i strony konfiguracyjnej urządzenia wymaga podania loginu i hasła dostępowego Serwer FTP Serwer Samba Print serwer Zarządzanie hasłami i prawami dostępu Rozbudowana kontrola dostępu użytkowników do zasobów Obsługa sieci P2P wbudowany klient pobierania plików BitTorrent Wbudowany XBOX X360 MediaSerwer & Apple i-tunes Music Serwer Obsługa dysków, drukarek oraz pamięci USB Urządzenie kompatybilne z Windows 2000/XP/VISTA/7, Mac i wyższy Lista kompatybilnych drukarek: ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje/giganas Asmax GIGA NAS - Print Serwer jest elastycznym, ekonomicznym i wielofunkcyjnym urządzeniem dla domowej lub biurowej sieci LAN. W celu poprawnej konfiguracji urządzenia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją obsługi. Zalecana przeglądarka internetowa dla konfiguracji urządzenia to Internet Explorer. 4

5 Zawartość opakowania Asmax GIGA NAS - Print Serwer Zasilacz (5V DC 1.2A) Kabel sieciowy Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi i oprogramowaniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Specyfikacja Interfejs LAN 1x 10/100/1000Mbps RJ-45 Złącza 2x USB 2.0, 1x zasilanie Transfer do 1000Mbps w sieci LAN Zasilanie zewnętrzny zasilacz, 5V DC 1.2A Obsługiwany system plików kompatybilny z FAT32 (obsługa dysków do 2TB, max wielkość pojedynczego pliku do 127GB) Temperatura użytkowania - 0 C do 35 C Wilgotność użytkowania -10~90RH Temperatura przechowywania - 0 C do 50 C Wilgotność przechowywania - 5~95RH Wymiary - 83(długość)x 53(szerokość) x 23(wysokość) mm Waga - 200g Certyfikaty - CE, FCC Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja Zapoznaj się z punktami poniżej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. - Proszę używać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem - Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych - Przeciążone gniazdo sieciowe albo uszkodzone linie i wtyczki mogą spowodować porażenie prądem albo nieszczęśliwy wypadek - Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu są zaprojektowane w celu odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia - Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka temperatura 5

6 - Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj żadnego płynu na to urządzenie - Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnej powierzchni albo podparciu Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, takie jak: - Mechaniczne uszkodzenie urządzenia - Zalanie urządzenia, niewłaściwe jego zamontowanie (zbyt duża wilgoć, wysoka temperatura pracy, wysokie zapylenie, brak obiegu powietrza) - Wgranie firmware od innego urządzenia - Zastosowanie innego zasilacza niż dołączony w zestawie - Wad instalacji elektrycznej i Ethernet - Przepięć z instalacji elektrycznej i Ethernet (w tym przepięć generowanych podczas wyładowań atmosferycznych) Nie podlegają gwarancji. Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. Uwaga! Proszę używać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niż w zasilaczu dołączonym do urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer spowoduje uszkodzenie routera i utratę praw gwarancyjnych. Przykład użycia urządzenia 6

7 Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej W przypadku pierwszego podłączenia urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer należy urządzenie skonfigurować. Aby to uczynić należy urządzenie podłączyć bezpośrednio do komputera/laptopa i upewnić się, że otrzymałeś adres IP/maskę podsieci z naszego urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer (urządzenie domyślnie posiada włączony serwer DHCP). W przeciwnym wypadku możesz nie być w stanie połączyć się z urządzeniem i go skonfigurować. Jak ustawić automatyczne pobieranie parametrów w komputerze z serwera DHCP urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwerponiżej. Proszę pamiętać, iż w standardzie Ethernet długość kabla sieciowego nie może przekraczać 100m. 7

8 Konfiguracja protokołu TCP/IP do współpracy z serwerem DHCP Wszystkie komputery w sieci LAN muszą należeć do podsieci interfejsu LAN routera. W tym celu najłatwiej skorzystać z serwera DHCP wbudowanego w routerze, który domyślnie jest włączony. Wystarczy na każdym z hostów w sieci LAN ustawić klienta DHCP kierując się następującymi krokami: (dla Windows 98, 98SE, ME) Krok 1: Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel Sterownia. Krok 2: Zaznacz ikonkę Sieć i podwójnie kliknij na niej lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Krok 3: W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości. Krok 4: W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. 8

9 Krok 5: W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista Zainstalowane bramy musi być pusta. Krok 6: W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS, a następnie kliknij przycisk OK. 9

10 (Dla Windows 2000, XP, 2003) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel sterownia, a następnie opcję Połączenia sieciowe i internetowe. Krok 2: Po wejściu w Połączenia sieciowe zaznacz połączenie lokalne, z którego będziesz korzystał prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. 10

11 Krok 3: Wybierz z listy opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 11

12 Krok 4: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga! Połączenie sieciowe może posiadać również stały adres IP. Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy konfiguracji protokołu TCP/IP. Adres IP komputera lub innego urządzenia musi być zgodny z podsiecią routera. Komputery w sieci LAN muszą mieć różne adresy IP. Należy również pamiętać, że przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN każdy host musi mieć wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy serwerów DNS. (Dla Windows Vista) Uwaga: W przypadku, gdy system operacyjny MS Vista nie może uzyskać adresu IP z serwera DHCP routera, proszę postępować zgodnie z instrukcjami wymienionymi na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft (http://support.microsoft.com/kb/928233/en-us (strona ta może być niedostępna w języku użytkownika urządzenia). Krok 1: Wybierz z menu Start Panel Sterownia. 12

13 Krok 2: W Panelu sterownia wybierz Centrum sieci i udostępniania. Krok 3: W Centrum sieci i udostępniania kliknij na Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie Właściwości. 13

14 Krok 4: Wyświetlone zostaną właściwości połączenia lokalnego, kliknij na Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie Właściwości. Krok 5: W zakładce Ogólne zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij OK. 14

15 Testowanie połączenia z urządzeniem Poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP połączenia sieciowego można sprawdzić za pomocą polecenia: ping adres_ip_routera. Poprawne połączenie prezentuje poniższy rysunek: Kliknij w menu Start na Uruchom lub skorzystaj ze skrótu naciskając (klawisz Win+R), wpisz cmd, uruchomiony zostanie wiersz poleceń, tu wpisz ping Efektem tego powinien 15

16 być podobny wynik do tego z rysunku powyżej. Świadczy to o poprawnej komunikacji pomiędzy routerem a komputerem. W przypadku innego rezultatu sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP lub, czy kabel sieciowy jest wpięty do portu LAN. Dla połączenia niepoprawnego, źle skonfigurowanego lub źle podłączonego otrzymamy: - Upłynął limit czasu żądania. - Host docelowy jest nieosiągalny. - Błąd ogólny. Jeśli już posiadamy nadany adres IP/maskę podsieci na naszym połączeniu lokalnym w komputerze, możemy przystąpić do właściwej konfiguracji urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. Logujemy się na urządzenie wpisując w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer (domyślnie jest to adres IP: ) po wyświetleniu okna logowania, zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła dostępowego do urządzenia (domyślnie login to: admin, hasło: admin). Po wprowadzeniu właściwego loginu, hasła i kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer. Uwaga: W urządzeniu Asmax GIGA NAS Print Serwer posiadamy możliwość wyboru języka interfejsu konfiguracyjnego. Aby wybrać język interfejsu, który nas interesuje proszę kliknąć na flagę wybranego kraju. 16

17 Urządzenie w naszej sieci LAN Istnieją trzy różne sposoby skonfigurowania urządzenia do pracy w naszej sieci LAN: - Asmax GIGANAS - Print Serwer jako klient DHCP: Asmax GIGA NAS - Print Serwer pracuje jako urządzenie podłączone do routera, na którym jest uruchomiony serwer DHCP, to otrzyma adres IP automatycznie z serwera DHCP routera. W celu wyszukania urządzenia możemy skorzystać z załączonego na płycie CD programu, o którym poniżej lub przypisać na routerze adres z podsieci routera do adresu MAC naszego urządzenia Asmax GIGANAS - Print Serwer. Asmax GIGA NAS - Print Serwer jako serwer DHCP: Jeśli w sieci LAN, w której pracuje Asmax GIGA NAS - Print Serwer nie ma serwera DHCP, nasze urządzenie Asmax GIGA NAS - Print Serwer może pracować jako serwer DHCP i przyznawać adresy IP dla pozostałych urządzeń w naszej sieci LAN. - Statyczna adresacja urządzeń w sieci LAN w przypadku braku serwera DHCP Gdy chcesz, aby nasz Asmax GIGA NAS - Print Serwer miał stały, nadany przez nas adres IP, możemy to zrobić wpisując odpowiednie dane w zakładce IP Config". Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy urządzenie dostępne zawsze pod tym samym adresem IP i to rozwiązanie jest przydatne, gdy nie posiadamy w sieci LAN uruchomionego serwera DHCP lub, gdy serwer DHCP nie daje nam możliwości powiązania adresu IP z adresem MAC urządzenia. 17

18 Oprogramowanie NAS Manager Na dołączonej płycie CD znajduje się oprogramowanie SyncQuick NAS Manager. Włóż płytę CD do napędu komputera i z folderu SyncQuick NAS Manager zainstaluj oprogramowanie klikając na plik SyncQuick NAS Manager.exe. Aby zainstalować oprogramowanie należy posiadać zainstalowany pakiet redystrybucyjny Microsoft.NET Framework. SyncQuick NAS Manager to narzędzie wyszukiwania i tworzenia kopii zapasowych, które zostały specjalnie opracowane dla urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer. Zapewnia użytkownikom proste, szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych osobistych, takich jak zdjęcia, pliki MP3 i innych ważnych dokumentów. Przebieg instalacji oprogramowania Na poniższym interfejsie następuje rozpakowanie oprogramowania. Po pomyślnym rozpakowaniu zostanie wyświetlone okno instalatora oprogramowania. Jeśli chcemy oprogramowanie zainstalować klikamy na przycisk Next, zostanie wyświetlone kolejne okno interfejsu instalacyjnego, gdzie możemy wskazać ścieżkę instalacji oprogramowania i jaki użytkownik będzie posiadał dostęp do zainstalowanego oprogramowania. 18

19 Aby kontynuować kliknij przycisk Next. Aby zacząć proces właściwej instalacji kliknij przycisk Next, zostanie wyświetlone okno interfejsu, jak poniżej. 19

20 Po poprawnym zakończeniu instalacji oprogramowania wyświetlone zostanie poniższe okno. Aby zakończyć proces instalacji kliknij przycisk Close. Proszę pamiętać o uaktualnieniu systemu operacyjnego, zwłaszcza pakietu redystrybucyjnego Microsoft.NET Framework. Po kliknięciu przycisku Next wyświetlone zostanie główny interfejs zainstalowanego oprogramowania. 20

21 Podstawowym zastosowaniem oprogramowania może być wyszukanie w naszej sieci lokalnej urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer, poniżej na rysunku pokazano przykład wyszukania w sieci lokalnej podłączonego urządzenia. Po kliknięciu Auto Serach i przycisku 2 zostaną wyszukane w sieci urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer. Aby połączyć się ze stroną konfiguracyjną danego urządzenia, zaznacz wybrane urządzenie, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Open NAS Control Page. Po wybraniu opcji Open NAS Control Page zostanie wyświetlony interfejs, jak poniżej (wcześniej zostanie wyświetlony monit z zapytaniem o podanie szczegółów logowania - domyślnie admin/admin). 21

22 Następnie wybieramy język interfejsu użytkownika klikając na wybraną flagę. Po wybraniu języka interfejsu widok poniżej Uwaga: Pierwszą czynnością, jeśli posiadamy już podłączony dysk twardy lub pendrive do urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer jest utworzenie właściwego systemu plików zgodnego z FAT32, gdzie maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 127GB (w przypadku FAT32 jest to 4GB). Proces przygotowania nośnika do użycia opisuje kolejny punkt instrukcji obsługi. 22

23 Format podłączonego dysku twardego lub pendriva UWAGA! Podczas formatowania podłączonego urządzenia (np. dysk twardy, pendrive) zostaną usunięte wszystkie zapisane na danym urządzeniu/nośniku dane! Jeśli na podłączonym urządzeniu/nośniku posiadamy dane (zdjęcia, filmy, muzyke itp.), przenieś wszystkie dane na inny nośnik w celu uniknięcia ich utraty. Podczas formatowania wszystkie zapisane dane ulegną skasowaniu! W zakładce Status widzimy stan naszego aktualnie podłączonego urządzenia, czy dane urządzenie zostało poprawnie rozpoznane, czy system plików jest zgodny z Asmax GIGA NAS - Print Serwer. W interfejsie poniżej widzimy przykład podłączonego dysku, który został poprawnie wykryty, ale w celu jego wykorzystania i zapisu na nim danych Asmax GIGA NAS - Print Serwer musi na nim utworzyć poprawny system plików zgodny z FAT32. Widzimy w żółtej ramce wielkość podłączonego nośnika i informację o konieczności jego sformatowania przed jego wykorzystaniem. Gdy podłączony nośnik nie jest kompatybilny z urządzeniem Asmax GIGA NAS Print Serwer w interfejsie Status (żółta ramka) zobaczymy informacje jak poniżej wtedy należy podłączyć inny nośnik np. gdy podłączymy pendrive mniejszy niż 1GB. 23

24 Jeśli podłączony dysk/pendrive jest rozpoznawany i wymaga sformatowania przechodzimy do zakładki Disk Tool jak poniżej. Aby sformatować podłączony nośnik kliknij Format, wyświetlony zostanie komunikat, jak poniżej 24

25 Jeśli zgadzamy się na operację sformatowania dysku twardego/pendrive i usunięcie wszystkich danych, klikamy OK. Następuje sformatowanie podłączonego nośnika zakończone poniższym komunikatem. Po zakończeniu formatowania możemy sprawdzić podłączony nośnik klikając na przycisk Start i poczekać na zakończenie procesu skanowania i podsumowanie w tabeli. Po przygotowaniu i sformatowaniu dysku widzimy w interfejsie Status dane o wolnej przestrzeni na dysku i całkowitej wielkości podłączonego nośnika. 25

26 Teraz możemy przystąpić do właściwej konfiguracji serwerów i urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer. Status urządzenia Zakładka ta dostarcza podstawowych informacji o naszym urządzeniu. Nazwa hosta nazwa urządzenia w naszym otoczeniu sieciowym Nazwa grupy nazwa naszej grupy roboczej w otoczeniu sieciowym Administrator nazwa użytkownika z uprawnieniami administratora 26

27 Data i czas Aktualna data i czas Wersja firmware aktualnie wgrana wersja oprogramowania sprzętowego Wolna przestrzeń wolne miejsce na dysku Całkowita przestrzeń całkowity rozmiar dysku Administracja - Identyfikacja W interfejsie poniżej możemy zmienić domyślne hasło dostępowe do urządzenia (maksymalna ilość znaków wynosi 15). W pole Hasło podajmy nasze nowe hasło dostępowe i w polu Zweryfikuj hasło należy wprowadzić jeszcze raz nowe hasło dostępowe w celu jego weryfikacji. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając na przycisk Zatwierdź. W części drugiej możemy zmienić dane identyfikujące nasze urządzenie Asmax GIGA NAS Print Serwer w sieci lokalnej. W polu Nazwa hosta należy podać nazwę, z jaką urządzenie będzie widoczne w sieci lokalnej, a w polu Nazwa grupy należy podać nazwę grupy roboczej, w której urządzenie będzie widoczne (pierwszy znak nie może być cyfrą (0-9). Maksymalna ilość znaków wynosi 15, a zmiany zapisujemy przyciskiem Zatwierdź. Nazwa hosta: Jest używane, by zidentyfikować Twoje urządzenie w sieci LAN. Jeśli wolisz inną nazwę niż domyślna to wprowadź w tym polu nową nazwę i kliknij Zatwierdź, by zastosować wprowadzoną zmianę. Nazwa grupy: Ta nazwa powinna być taka sama, jak nazwa Twojej grupy roboczej z otoczenia sieciowego. Gdy stacje robocze będą miały problem z podłączeniem się do grupy roboczej to wprowadź nową nazwę grupy roboczej i następnie w każdym z podłączonych komputerów klienckich. W systemie operacyjnym Windows, kliknij prawym przyciskiem na Mój komputer, wybierz 27

28 Właściwości i następnie przejdź do nazwy komputera, by zobaczyć, jaka aktualnie jest podana grupa robocza. Jeśli chcesz zmienić nazwę komputera lub grupy roboczej kliknij przycisk Zmień. 28

29 Dla Mac OS, by dołączyć do grupy roboczej przejdź do konfiguracji SMB i kliknij konfiguracje, by zmodyfikować istniejące wartości (musisz posiadać uprawnienia administratora). Ważne: Bardzo istotne jest, by zmienić domyślne hasło dostępowe od urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer, by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konfiguracji urządzenia. W polu Administrator podaj nazwę użytkownika, w polu Hasło podaj nowe hasło dostępowe, a w polu Zweryfikuj hasło wpisz ponownie hasło w celu weryfikacji (maksymalna ilość znaków wynosi 15). Pamiętaj, że z poziomu panelu konfiguracyjnego w przeglądarce internetowej, możemy sformatować podłączony dysk twardy/pendrive dlatego zdecydowanie zalecana jest zmiana domyślnego hasła na inne! Ustawienia daty i czasu W tej zakładce możesz modyfikować ustawienia daty i czasu lub skorzystać z zewnętrznego serwera czasu lub wybrać jeden z dostępnych na liście. W celu zastosowania wprowadzonych zmian kliknij Zatwierdź. Domyślnie opcja serwera czasu jest włączona. Konfiguracja LAN Domyślnie konfiguracja IP jest ustawiona w trybie Automatyczne IP, a to oznacza, że urządzenie pobierze wszystkie potrzebne parametry (adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, adresy serwerów DNS) z serwera DHCP. Jest to rekomendowane ustawienie. Jeśli wolisz te parametry podać statycznie (ręcznie) wybierz opcję IP statyczne jak niżej" i kliknij Zatwierdź" w celu zapisania wprowadzonych 29

30 zmian. Ustawienie w trybie IP statyczne jak niżej" jest polecane, np. gdy nasz router nie posiada możliwości w ustawieniach serwera DHCP przypisania adresu IP do adresu MAC i wtedy nasz Asmax GIGA NAS otrzymywałby różne adresy IP z zakresu serwera DHCP naszego routera lub, gdy potrzebujemy przekierować port dla urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer w celu umożliwienia dostępu z Internetu do zasobów urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer (serwer FTP i inne). Jeśli nasz router posiada opcję powiązania adresu IP z adresem MAC to najpierw przechodzimy do konfiguracji serwera DHCP naszego routera i tam określamy, jaki adres IP ma otrzymywać nasz Asmax GIGA NAS Print Serwer. Potrzebny adres MAC naszego urządzenia Asmax GIGA NAS znajdziemy w zakładce Konfiguracja LAN Adres MAC. Przykład widzimy poniżej. Ten adres MAC w routerze przypisujemy do wybranego przez nas adresu IP i po wybraniu opcji Automatyczne IP nasz router zawsze będzie przypisywał ten sam adres IP i inne parametry naszemu urządzeniu Asmax GIGA NAS. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klikając na przycisk Zatwierdź. Urządzenie Asmax GIGA NAS Print Serwer także posiada wbudowany serwer DHCP. Jednak jeśli w naszej sieci LAN, gdzie wpięte zostało urządzenie Asmax GIGA NAS pracuje już inny serwer DHCP, jak opisywany powyżej serwer DHCP naszego routera dostępowego to należy wbudowany w urządzenie Asmax GIGA NAS serwer DHCP wyłączyć w tym celu zaznaczamy opcję Wyłącz i zapisujemy konfigurację klikając Zatwierdź. W polu Konfiguracja DHCP możemy zdefiniować, czy urządzenie ma pracować jako serwer DHCP, czy nie. Opcja Włącz oznacza włączony serwer DHCP w urządzeniu Asmax GIGA NAS. Zmiany należy zastosować klikając na przycisk Zatwierdź. Parametry statycznej konfiguracji parametrów sieciowych IP adres IP urządzenia Asmax GIGA NAS w sieci LAN Maska podsieci maska podsieci urządzenia Asmax GIGA NAS w sieci LAN 30

31 Brama domyślna należy wpisać adres IP naszej bramy dostępowej, np. adres IP naszego routera Pierwszy DNS należy wpisać adres IP naszego podstawowego serwera DNS Drugi DNS - należy wpisać adres IP naszego zapasowego serwera DNS W polu Adres MAC widzimy adres MAC naszego urządzenia. Jeśli w naszej sieci funkcjonuje koncentrator PPPoE to urządzenie Asmax GIGA NAS umożliwia współpracę z koncentratorem PPPoE jako jego klient. Poniżej dostępne opcje po kliknięciu na przycisk Ustaw w sekcji PPPoE. Gdy w naszej sieci wykorzystywany jest koncentrator PPPoE powinniśmy posiadać odpowiednie dane do zalogowania się do sieci (zwykle będzie to tylko login i hasło). W polu Status widzimy stan naszego połączenia PPPoE (DISCONNECTED brak połączenia, CONNECTED połączono). Jeśli przy danej opcji jest opis Opcjonalne, wtedy dany parametr należy podać dodatkowo, jeśli taki parametr otrzymamy od administratora koncentratora PPPoE (np. Nazwa usługi ), jeśli nie otrzymaliśmy, np. nazwy usługi to nic nie wpisujemy. W polu Nazwa użytkownika wpisujemy otrzymaną nazwę użytkownika, w polu Hasło otrzymane hasło dostępowe. Jeśli chcemy, aby połączenie z koncentratorem PPPoE było cały czas aktywne w opcji Serwis na żądanie zaznaczamy Wyłącz. Jeśli wybierzemy Serwis na żądanie Włącz należy określić parametry Bezczynny czas i Max 31

32 czas połączenia. Jeśli nie otrzymaliśmy adresu IP WAN od administratora pozostawiamy opcję Automatyczne WAN IP jako Włącz. Gdy adres IP WAN otrzymaliśmy od administratora wpisujemy podany adres IP w polu WAN IP statyczne. Podane dane w konfiguracji połączenia z koncentratorem PPPoE zapisujemy klikając na przycisk Zatwierdź. Aby uzyskać połączenie z koncentratorem PPPoE, należy klikną na przycisk Połącz. DDNS - Dynamiczny serwer DNS Sekcja interfejsu DDNS umożliwia konfigurację parametrów klienta DDNS. DDNS (Dynamic Domain Name System) umożliwia tłumaczenie nazwy domenowej routera na jego aktualny adres IP, istotne zwłaszcza, jeśli otrzymany adres IP (WAN) jest dynamiczny (zmienny). Umożliwia to łatwy dostęp do usług udostępnionych na serwerach wirtualnych urządzenia pracującego z dynamicznym adresem IP. Aby możliwe było korzystanie z usługi serwera DDNS użytkownik (klient DDNS) musi posiadać wcześniej zarejestrowane swoje indywidualne konto oraz zarejestrować swoją nazwę dla klienckiego hosta. Proces rejestracji zwykle dokonuje się poprzez stronę WWW dostawcy usługi DDNS. Wprowadzone dane zapisujemy klikając na przycisk Zatwierdź. Narzędzia dyskowe (Disk Tool) W tej zakładce możemy podłączony dysk twardy lub pendrive sformatować na kompatybilny system plików z FAT32 lub sprawdzić podłączone urządzenie. Format - Dla pierwszej instalacji wymagane jest sformatowanie kompatybilnego dysku twardego lub pendrive do systemu plików zgodnego z FAT32. Ta procedura ma zastosowanie do nowego dysku, jak też do dysku już używanego. Należy pamiętać o utracie wcześniej zapisanych danych na formatowanym nośniku. Scan Disk - parametr pozwalający sprawdzić stan dysku twardego. 32

33 Obsługa urządzenia Asmax GIGA NAS Print - Serwer W interfejsie Obsługa możemy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer, przywrócić ustawienia domyślne urządzenia albo ponownie uruchomić system urządzenia. Wczytanie firmware Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie urządzenia postępuj zgodnie z krokami poniżej (uaktualnienie programu ładującego oprogramowanie i oprogramowania dla Asmax GIGA NAS - Print Serwer). 33

34 1) Sprawdź najnowszą wersje oprogramowania dostępną na serwerze FTP producenta (ftp://ftp.asmax.pl). 2) Zapisz pliki z oprogramowaniem ściągniętym z serwera producenta na dysk komputera do jednego folderu. Jeśli są spakowane to rozpakuj archiwum, np. programem WinRAR. 3) W części Wczytanie firmware (Wybierz nowy firmware w celu aktualizacji) kliknij Przeglądaj" i zaznacz ściągnięty plik z oprogramowaniem (przykładowy domyślny plik z firmware to G5S607040E158B0.bin). W przypadku, gdy nowy firmware składa się z dwóch plików (przykładowo: plik s8183-ldr-1_09a.bin i G5S607040E158B0.bin) KONIECZNIE należy zapoznać się z plikiem tekstowym Release note dołączonym do przykładowych plików. Plik tekstowy określa kolejność wgrywania plików i zawiera ewentualne dodatkowe informacje o procedurze aktualizacji oprogramowania. 4) Kliknij przycisk Zaktualizuj". 5) Po kliknięciu przycisku Zaktualizuj zostanie wyświetlony komunikat Ta operacja spowoduje wgranie firmware. Czy jesteś pewien? Proszę nie wyłączać zasilania i nie zamykać przeglądarki internetowej w trakcie wgrywania oprogramowania. Automatycznie uruchom ponownie w celu przeprowadzenia aktualizacji. Jeśli chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania, kliknij przycisk OK. 6) Po kliknięciu OK oprogramowanie jest automatycznie ładowane. W tym momencie proszę nie wykonywać żadnych czynności na komputerze, tylko odczekać około dwóch minut, aż do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. W tym czasie nie wolno także odłączyć zasilania od urządzenia. Jeśli nie zachowamy powyższych procedur urządzenie może ulec trwałemu uszkodzeniu i utracimy prawa gwarancyjne. 7) Następnie, gdy proces aktualizacji dobiegnie końca urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie. WAŻNE: Proces aktualizacji oprogramowania trwa około dwie minuty. Po upływie tego czasu zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj 34

35 urządzenia podczas uaktualniania oprogramowania. Po aktualizacji oprogramowania zalecane jest przywrócenie urządzenia do jego ustawień fabrycznych i ponowne skonfigurowanie urządzenia. Ustawienia fabryczne - Kliknij w części Ustawienia fabryczne przycisk Zresetuj, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ponowne uruchomienie systemu - Ta funkcja może zostać użyta, by uruchomić ponownie system po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego. Kliknij przycisk Reboot, aby dokonać restartu programowego urządzenia Asmax GIGA NAS Print Serwer. Serwer SMB Serwer SMB pozwala udostępniać dane w sieci LAN. Domyślnie jest utworzony jeden udział gościa Guest. Folder gościa jest utworzony i dostępny dla wszystkich. Ważne: Używaj tylko angielskiego alfabetu dla nazw folderów użytkowników i udziałów bez specjalnych znaków. 35

36 Aby serwer plików aktywować należy zaznaczyć Włącz i potwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Tworzenie nowego użytkownika Kliknij przycisk Dodaj i wpisz nową nazwę konta i hasło dostępu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Przykład: dodano użytkownika o nazwie test_smb1 z prawami odczytu i zapisu (zaznaczone Odczyt/Zapis): W tym samym czasie Asmax GIGA NAS - Print Serwer tworzy na dysku folder użytkownika o nazwie test_smb1. Możemy modyfikować ustawienia wybranego użytkownika, kliknij przycisk Modyfikuj, by zmienić ustawienia i udostępnić inne foldery. 36

37 Aby zmodyfikować ustawiania użytkownika test_smb1, zaznacz go poprzez kliknięcie na nazwę użytkownika i z dostępnych niżej opcji wybierz Modyfikuj. Wyświetlony zostanie interfejs, jak poniżej. W pierwszej części możemy zmienić hasło użytkownika i prawa dostępu (sam odczyt lub odczyt i zapis). Poniżej w sekcji Lista plików Lista folderów widzimy listę dostępnych folderów na dysku twardym. W prawej części widzimy Listę udostępnionych zasobów dla użytkownika test_smb1. Gdy chcemy dodać dostęp przykładowo do folderu BT zaznaczamy wybrany folder i za pomocą strzałki pomiędzy oknami dodajmy udział do listy folderów udostępnionych. Widok interfejsu poniżej. 37

38 Możesz kliknąć Uruchom (skrót klawiszy przyciski Win+R) i w polu Otwórz wpisz przed adresem IP udziału lub nazwy hosta "\\" np. \\asmax_nas i kliknij OK, by kontynuować. Nazwę urządzenia Asmax GIGA NAS możemy sprawdzić w zakładce Status. Widok interfejsu, jak poniżej. Jeśli wcześniej udział został prawidłowo dodany, wyświetlone zostanie okienko logowania się na konto konkretnego udziału, tutaj użytkownika test_smb1. Należy podać login i hasło użytkownika test_smb1. 38

39 Po poprawnym wpisaniu nazwy użytkownika i hasła do konta utworzonego w urządzeniu Asmax GIGA NAS - Print Serwer zostanie wyświetlona zawartość udziału. Do udziału mogą uzyskać dostęp inne komputery z sieci lokalnej. Widok interfejsu poniżej. Jak zmienić hasło dostępowe Aby zmienić hasło użytkownika, wybieramy z listy serwera plików nazwę użytkownika i klikamy opcję Modyfikuj. Wprowadzamy nowe hasło w polu Hasło i zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź. 39

40 Jak usunąć konto użytkownika serwera plików Wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Skasuj, by usunąć wskazane konto. Proszę zauważyć, że wszystkie dane wewnątrz folderu będą skasowane po usunięciu konta użytkownika. Po wyświetleniu okienka potwierdzającego skasowanie danego konta użytkownika i kliknięciu OK wskazane konto użytkownika zostanie skasowane i z nim zapisane przez użytkownika w jego katalogu dane. 40

41 Serwer FTP Aby uruchomić serwer FTP i przykładowo udostępnić znajomym pliki za pośrednictwem Internetu możemy użyć wbudowanego w urządzenie Asmax GIGA NAS - Print Serwer serwera FTP. Aby uaktywnić serwer FTP kliknij Włącz. Widok interfejsu poniżej. Port - Domyślny port dla serwera FTP to 21. Jeśli chcesz zmienić numer portu serwera FTP możesz podać wybrany przez siebie port z zakresu od 1025 do Ale ogólnie polecane jest używanie domyślnego portu 21. Wsparcie językowe dla plików - Domyślna strona kodowania ustawiona jest na angielską. Jeśli chcesz przechowywać lub przesyłać pliki z różną stroną kodową, możesz wybrać odpowiednie ustawienie z listy w tabeli. Aby przesyłać i przeglądać pliki poprawione wybierz właściwą stronę kodową dla swojej lokalizacji. Domyślna lokalizacja English jest najlepszym rozwiązaniem. Anonymous - Domyślnie utworzone jest anonimowe konto użytkownika serwera FTP. Pozwala to, by przeglądać udostępnione zasoby w katalogu publicznym bez podawania nazwy użytkownika i hasła. Jednak ze względów na bezpieczeństwo lepiej jest założyć konto wymagające podania hasła dostępowego. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając na przycisk Zatwierdź. Zauważ: Aby mieć możliwość udostępniania zasobów serwera FTP do Internetu, musisz posiadać publiczny adres IP (stały lub dynamiczny), następnie na routerze przekierować w domyślnej konfiguracji port serwera FTP urządzenia Asmax GIGA NAS port TCP 21 dla adresu IP naszego urządzenia Asamx GIGA w sieci lokalnej. 41

42 Jak dodać konto do serwera FTP Serwer FTP pozwala podzielić się danymi przez sieć lokalną lub Internet. W celu wymiany plików przez Internet wymagany będzie publiczny adres IP (stały lub dynamiczny) i przekierowany port dla urządzenia Asmax GIGA NAS - Print Serwer. Wybierz zakładkę serwer FTP, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dla konta FTP. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować. Widok interfejsu poniżej. W wyświetlonym interfejsie należy wprowadzić nazwę nowego użytkownika, hasło i prawa dostępu do danych. Maksymalna ilość znaków wynosi 12. Po podaniu danych nowego użytkownika kliknij Dodaj. 42

43 W sekcji Lista kont" możemy sprawdzić ogólny stan kont FTP, nazwa, hasło, dostęp, czy konto jest włączone/wyłączone. Dla przesyłania plików FTP polecamy użyć oprogramowania typu klient FTP, np. FTP SyncQuick, Cute FTP, Total Commander itp. Zauważ: Kiedy tworzysz konto FTP, proszę używać tylko liter angielskiego alfabetu, bez znaków specjalnych dla nazw kont FTP. Aby uzyskać połączenie z serwerem FTP wystarczy podobnie, jak w przypadku serwera plików połączyć się z sieci lokalnej podając adres IP urządzenia Asmax GIGA NAS lub nazwę hosta. Aby móc połączyć się z Internetu należy przekierować port 21 na routerze. Jeśli używamy do połączenia klienta FTP, np. Total Commander i chcemy zalogować się na konto utworzonego użytkownika test_ftp1 należy odznaczyć opcję połączenie anonymous. Połączenie anonymous to połączenie na konto użytkownika anonimowego z dostępem do katalogu PUBLIC i prawem tylko do odczytu danych. Konto użytkownika anonymous możemy wyłączyć i jest to zalecane w przypadku wystawienia serwera FTP do Internetu. 43

44 Zmiana hasła użytkownika serwera FTP Aby zmienić hasło użytkownika serwera FTP należy zaznaczyć nazwę użytkownika i kliknąć Modyfikuj. Widok interfejsu poniżej. Po wybraniu opcji modyfikacji użytkownika serwera FTP wyświetlony zostanie interfejs, jak poniżej. W pierwszej części możemy zmienić hasło użytkownika i prawa dostępu (sam odczyt lub odczyt i zapis). Poniżej w sekcji Lista plików Lista folderów widzimy listę dostępnych folderów na dysku twardym. W prawej części widzimy Listę udostępnionych zasobów dla użytkownika test_ftp1. Gdy chcemy 44

45 dodać dostęp przykładowo do folderu PUBLIC zaznaczamy wybrany folder i za pomocą strzałki pomiędzy oknami dodajmy udział do listy folderów udostępnionych. Jak skasować konto serwera FTP Wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Skasuj, by usunąć wskazane konto. Proszę zauważyć, że wszystkie dane wewnątrz folderu będą skasowane po usunięciu konta użytkownika. Po wyświetleniu okienka potwierdzającego skasowanie danego konta użytkownika i kliknięciu OK, wskazane konto użytkownika zostanie skasowane i z nim zapisane przez użytkownika w jego katalogu dane. Wyświetlony zostanie komunikat przed ostatecznym skasowaniem konta, jak poniżej. Aby skasować konto kliknij OK. 45

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo