POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE"

Transkrypt

1 POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE TYP: POMPY WIRNIKOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych uj g binowych, studni kr gowych oraz zbiorników wolnostoj cych. RODZAJ WODY: czysta, zimna woda. ZASILANIE: 23V lub 4V. WYKONANIE: korpus ze stali nierdzewnej (pompa SK, NK, TM) króciec t oczny z mosi dzu (pompa SK) lub udaroodpornego tworzywa PPO (pompa BHP, TM, OMNITRON), wirniki z mosi dzu (pompa SK,NK,TM) lub norylu (BHP, OMNITECH, OMNITRON). CECHY I ZALETY: - Hydraulika zintegrowana z silnikiem. - Konstrukcja BHP/OMNITECH/OMNITRON umo liwia jej zastosowanie w studniach kr gowych, bez konieczno ci stosowania p aszcza ch odz cego, co znacznie obni a koszt instalacji. Pompa Omnitech dodatkowo wyposa ona jest w wy cznik p ywakowy, który wy cza pomp w przypadku spadku poziomu wody. -Dzi ki du ej wysoko ci podnoszenia idealnie nadaj si do podlewania. - Kompaktowe wymiary. - Solidna konstrukcja. - Niezawodna. - Odporna na korozj. - atwa instalacja. 2

2 KM M 3 SKM1 3 SKM SKM SKT Moc silnika Wysoko Waga [kg] 3" SKM 1, " 75 12,5 19 SKM1 / SKT1,75 23/ " 97 14,3 19 SKM15 / SKT15 1,1 23/ " SKM2 / SKT2 1,5 23/ " 1 19, ONK 15 6 ONK NK NKM NKT Moc silnika Wysoko Waga [kg] [m 3/h] [l/m] NKM15 1, " NKT15 1, " Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 3

3 Kerself 8 TM TM M 1 2 TM [m /h] Moc silnika Wysoko Waga [kg] TM1M, " Omnitron n 5 5 /O Omn O nitron n 5 5 aut utomat Omnitron 5 Omnitron 5 automat 2 OMNITRON 5 Moc silnika [m /h] [l/m] Wysoko Waga [kg] Omnitron 5 1, ¼" Pomp Omnitron mo na instalowa bez p aszcza ch odz cego. Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 4

4 8 BHP BHP [m /h] 9 [l/m] Wysoko Waga [kg] BHP " 98 8, OMNITECH OMNITECH 11/ [m /h] 9 [l/m] Moc silnika Wysoko Waga [kg] Omnitech 11 1, ¼" ,8 15 Omnitech 15 1, ¼" ,5 15 Powy sze mo na instalowa bez p aszcza ch odz cego. Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 5

5 TYP: POMPY RUBOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych uj g binowych, studni kr gowych oraz zbiorników wolnostoj cych. RODZAJ WODY: czysta, zimna woda. ZASILANIE: EVJ 23V / GSK V lub 4V i GSK V WYKONANIE: korpus ze stali nierdzewnej, cz t oczna z mosi dzu, GSK korpus t oczny z eliwa. CECHY I ZALETY: - Hydraulika zintegrowana z silnikiem. - Hydraulika rubowa - doskonale znana i sprawdzona na rynku konstrukcja. - Dzi ki du ej wysoko ci podnoszenia idealnie nadaj si do podlewania. - GSK 6-16 mo e pracowa w poziomie - Kompaktowe wymiary. - Solidna konstrukcja. - Niezawodna. - Odporna na korozj. - atwa instalacja. Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 6

6 EVJ EVJ Moc silnika Wysoko Waga [kg] EVJ 1,2-1-,75, " 98 13,2 19 EVJ 1,5-12-1,1 1, " 98 15,6 19 EVJ 1,8-5-,55, " 98 12,5 19 EVJ 2,5-6-,75, " 98 14, G GSK SK SK K / / GSK S K / 1 GSK 1 GSK SK 3 3 GSK [m 3/h] 6 [l/m] Moc silnika 7 Wysoko Waga [kg] 1" GSK 3", " ,5 1" GSK ,1 23/ " ,5 1" GSK , " 142 2,5 15/25 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1%

7 TYP: POMPY ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych uj g binowych, studni kr gowych oraz zbiorników wolnostoj cych. RODZAJ WODY: czysta, zimna woda. ZASILANIE: 23V WYKONANIE: korpus pomp, wirniki, dyfuzory z udaroodopornego tworzywa (noryl lub PPO). Wa - stal nierdzewna.obudowa Divertron - udaroodporne tworzywo, obudowa Omnitron - stal nierdzewna. CECHY I ZALETY: - hydraulika zintegrowana z silnikiem - konstrukcja sprawia, i idealnie nadaje si ona do stosowania w studniach kr gowych lub zbiornikach wielkogabarytowych bez konieczno ci stosowania dodatkowego p aszcza ch odz cego. - wyposa one s w automatyk steruj c prac. Wbudowany czujnik przep ywu za cza pomp w przypadku rozpocz cia poboru wody (odkr cenie kranu) i wy cza pomp po kilku sekundach od zako czenia poboru wody (zakr cenie kranu) - wyposa one w automatyczny system zabezpieczenia przed prac na sucho - niezawodna - kompaktowe wymiary - atwa instalacja 8

8 DIVERTRON 3 2 DIVERTRON [m /h] 9 [l/m] Moc silnika Wysoko Waga [kg] Divertron 1, " Divertron 12 1, " Omnitron n 5 /O Omn O nitron n 5 5 aut utomat Omnitron 5 Omnitron 5 automat 2 itr OMNITRON 5 AUTOMAT Moc silnika [m /h] [l/m] Wysoko Waga [kg] Omnitron 5 Automat 1, " Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 9

9 POMPY G BINOWE WIELOSTOPNIOWE ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ogrodnictwo, rolnictwo, us ugi, przemys, wodoci gi miejskie, przedsi biorstwa komunalne. RODZAJ WODY: czysta, zimna woda. ZASILANIE: 23V lub 4V. WYKONANIE: korpus ze stali nierdzewnej lub mosi dzu, wirniki, dyfuzory, pokrywy dyfuzorów z udaroodpornego tworzywa (noryl lub PPO), wa ze stali nierdzewnej. CECHY I ZALETY: - W zale no ci od rednicy odwiertu, wydajno ci studni i zapotrzebowania na wod, proponujemy o rednicy 3, 3,5 oraz 4, 6, 8 i 1. - Szeroki zakres parametrów i mocy silników pomp g binowych pozwala w pe ni zaspokoi ka d indywidualn potrzeb klienta nawet najbardziej niestandardow. - Pompy kompletujemy z silnikami olejowymi lub wodnymi (6 ), które zapewniaj wieloletni bezobs ugow prac (szczegó y na stronie 4). - W zale no ci od indywidualnych potrzeb klienta, do fabrycznego kabla silnika, mo emy do czy kabel o odpowiednim przekroju i d ugo ci. Na wykonane hermetyczne z cze kabla udzielamy gwarancji. - Pompy Belardi oraz SPO posiadaj Atest Higieniczny PZH. - Niezawodne. - Odporne na korozj. - UWAGA! POMPY SERII 3,5SC zasilane pr dem jednofazowym, posiadaj wbudowany kondensator rozruchowy, dlatego nie potrzebna jest zewn trzna puszka steruj ca. Do pomp z wbudowanym kondensatorem stosowany jest kabel 3- y owy - UWAGA! POMPY SERII 4SD maj podwy szon odporno na dzia anie sta ych elemntów szlifuj cych zawartych w wodzie. Maksymalna zawarto piasku w pompowanej wodzie nie mo e przekroczy 5%. PRZEDSTAWIONE TYPOSZEREGI POMP G BINOWYCH, USZERGOWANE S POD WZGL DEM PARAMETRU WYDAJNO CI - ROSN CO 1

10 Pompy T T23 3T32 3T [m 3/h] [l/m] 3T23,55 23/ " 75 1,5 3T32,75 23/ " 75 1,5 3T46 1,1 23/ " 75 1, B B24 3B [m 3/h] 6 [l/m] 3B24,75 23/ " 75 1,5 3B33 1,1 23/ " 75 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 11

11 Pompy 3, SC3 3, ,5SC [m /h] 9 [l/m] 3,5 SC 3/16,75 23/ ½" ,5 SC 3/19 1,1 23/ ½" ,5 SC 3/21 1,5 23/ ½" ,5 SC ,5SC [m /h] [l/m] 3,5 SC 5/17 1,1 23/ ½" ,5 SC 5/2 1,5 23/ ½" ,5 SC 5/22 1,8 23/ ½" 9 18 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 12

12 Pompy B B [m /h] B 1,37 23/ ¼" 1 1,5 4B 15,55 23/ ¼" 1 1,5 4B 2,75 23/ ¼" 1 1,5 4B 3 1,1 23/ ¼" 1 1,5 4B 39 1,5 23/ ¼" 1 1,5 4B 54 2,2 23/ ¼" 1 1, D 1 4 S D 4 4S [m /h] 8 9 [l/m] 4S4-1 D,75 23/ ½" 98 1,5 4S4-14 D 1,1 23/ ½" 98 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 3 13

13 S S [m /h] 9 [l/m] 4S 5,37 23/ ¼" 1 1,5 4S 7,55 23/ ¼" 1 1,5 4S 1,75 23/ ¼" 1 1,5 4S 15 1,1 23/ ¼" 1 1,5 4S 2 1,5 23/ ¼" 1 1,5 4S 3 2,2 23/ ¼" 1 1,5 4S ¼" 1 1,5 4S ¼" 1 1, /18 4SD 3 3/14 8 3/ SD [m /h] 9 [l/m] 4SD 3/1,75 23/ ½" SD 3/14 1,1 23/ ½" SD 3/18 1,5 23/ ½" 99 2 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 14

14 H H [m /h] [l/m] 4H 7,75 23/ ¼" 1 1,5 4H 1 1,1 23/ ¼" 1 1,5 4H 14 1,5 23/ ¼" 1 1,5 4H 2 2,2 23/ ¼" 1 1,5 4H ¼" 1 1,5 4H " 1 1,5 4H 48 5, " 1 1,5 4H 62 7, " 1 1, D 16 D 12 D 4 H H [m /h] 15 5 [l/m] 4H6-12 D 1,1 23/ " 1 1,5 4H6-16 D 1,5 23/ " 1 1,5 4H6-21 D 2,2 23/ " 1 1,5 3 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 15

15 N N N 7,75 23/ " 1 1,5 4N 9 1,1 23/ " 1 1,5 4N 13 1,5 23/ " 1 1,5 4N 18 2,2 23/ " 1 1,5 4N " 1 1,5 4N " 1 1,5 4N 41 5, " 1 1, SD SD SD8/ " SD8/ " SD8/28 5, " 99 2 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 16

16 D 18D 4R D 1 D 4 4R R 1-1D 1,5 23/ " 98 1,5 4R 1-14D 2,2 23/ " 98 1,5 4R 1-18D ,5 4R 1-28D 5, " 98 1, R R R 7 1,1 23/ " 1 1,5 4R 1 1,5 23/ " 1 1,5 4R 14 2,2 23/ " 1 1,5 4R " 1 1,5 4R " 1 1,5 4R 32 5, " 1 1,5 4R 44 7, " 1 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 17

17 D 2D 4F D F F15-15D " 98 1,5 4F15-2D 5, " 98 1,5 4F15-26D 7, " 98 1, SD SD SD1/ " SD1/ " SD1/22 5, " 99 2 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 18

18 F F F 5 1,1 23/ " 1 1,5 4F 7 1,5 23/ " 1 1,5 4F 1 2,2 23/ " 1 1,5 4F " 1 1,5 4F " 1 1,5 4F 24 5, " 1 1,5 4F 35 7, " 1 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 19

19 F F F ,5 23/ " 98 1,5 4F ,2 23/ " 98 1,5 4F " 98 1,5 4F " 98 1,5 4F " 98 1,5 4F , " 98 1,5 4F , " 98 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 2

20 Pompy Z 6Z Z " 15 1,5 6Z " 15 1,5 6Z 11 5, " 15 1,5 6Z 113 7, " 15 1,5 6Z 116 9, " 15 1,5 6Z " 15 1,5 6Z " 15 1,5 6Z " 15 1,5 6Z , " 15 1,5 6Z " 15 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 21

21 X X X " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X 18 5, " 15 1,5 6X 11 7, " 15 1,5 6X 112 9, " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X , " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X " 15 1,5 6X " 15 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 22

22 2 113M13M 6 V M 8 4 6V V35-18 M " 15 1,5 6V M 18, " 15 1, V V Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 23

23 A 6V " 15 1,5 6V 14 5, " 15 1,5 6V 16 7, " 15 1,5 6V " 15 1,5 6V " 15 1,5 6V , " 15 1,5 6V " 15 1,5 6V " 15 1,5 6V " 15 1, A A " 15 1,5 6A 3 5, " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A 5 9, " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 6A " 15 1,5 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 24

24 WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE SPO ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ogrodnictwo, rolnictwo, us ugi, przemys, wodoci gi miejskie, przedsi biorstwa komunalne. RODZAJ WODY: czysta, zimna woda. ZASILANIE: 23V lub 4V. WYKONANIE: korpus ze stali nierdzewnej, wirnik, dyfuzor, pokrywa dyfuzora ze stali nierdzewnej, wa ze stali nierdzewnej. CECHY I ZALETY: - Posiadaj Atest HigienicznyPZH - Jako jedne z niewielu dost pnych na rynku pomp wykonane w ca o ci ze stali nierdzewnej co gwarantuje wieloletni niezawodno. - Szeroki zakres parametrów typoszeregu SPO, pozwala na dobór, b d cej w stanie zaspokoi ka d indywidualn potrzeb klienta - nawet najbardziej niestandardow. - W zale no ci od indywidualnych potrzeb klienta, do fabrycznego kabla silnika, mo emy do czy kabel o odpowiednim przekroju i d ugo ci. Na wykonane hermetyczne z cze kabla udzielamy gwarancji. - Niezawodna. - Odporna na korozj. 25

25 Króciec SPO 2-13,75 1¼" 99 SPO 2-18,75 1¼" 99 SPO ,1 1¼" 99 SPO ,5 1¼" 99 Moc silnika Króciec SPO 3-6,37 1¼" 99 SPO 3-9,55 1¼" 99 SPO 3-12,75 1¼" 99 SPO ,1 1¼" 99 SPO ,1 1¼" 99 SPO ,5 1¼" 99 SPO ,5 1¼" 99 SPO ,2 1¼" 99 SPO ,2 1¼" 99 SPO ¼" 99 SPO ¼" 99 Wysoko podnoszenia SPO [m3/h] SPO ¼" 99 SPO ¼" 99 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 26

26 Króciec SPO 5-4,37 1½" 99 SPO 5-6,55 1½" 99 SPO 5-8,75 1½" 99 SPO ,1 1½" 99 SPO ,5 1½" 99 SPO ,2 1½" 99 SPO ,2 1½" 99 SPO ½" 99 SPO ½" 99 SPO ½" 99 SPO ,5 1½" 99 SPO 5-6 5,5 1½" 99 SPO ,5 1½" 99 SPO ,5 1½" 99 Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] SPO [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 27

27 Króciec SPO 8-5,75 2" 99 SPO 8-7 1,1 2" 99 SPO 8-1 1,5 2" 99 SPO ,2 2" 99 SPO ,2 2" 99 SPO " 99 SPO " 99 SPO " 99 SPO 8-3 5,5 2" 99 SPO ,5 2" 99 SPO ,5 2" 99 SPO 8-5 7,5 2" 99 Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO SPO8 11 [m 3 /h] [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 28

28 Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] 3 Króciec SPO ,5 2" 99 SPO ,2 2" 99 SPO " 99 SPO " 99 SPO ,5 2" 99 SPO ,5 2" 99 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 29

29 Typ red. silnika Króciec 2½" SPO 17-1, SPO ,1 131 SPO ,2 131 SPO ,2 131 SPO SPO SPO " 131 SPO ,5 131 SPO ,5 131 SPO ,5 131 SPO ,5 131 SPO ,5 131 SPO ,5 131 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,2 143 SPO ,2 143 SPO ,2 143 SPO ,2 143 SPO SPO " SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] Wysoko podnoszenia SPO17 [m 3 /h] 4 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 3

30 Typ red. silnika Króciec 2½" SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO SPO SPO SPO SPO SPO " 143 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 31

31 Typ red. silnika Króciec 3" SPO 3-1 1,1 131 SPO 3-2 2,2 131 SPO SPO " SPO 3-5 5,5 131 SPO 3-6 5,5 131 SPO 3-7 7,5 131 SPO 3-8 7,5 131 SPO 3-5 5,5 143 SPO 3-6 5,5 143 SPO 3-7 7,5 143 SPO 3-8 7,5 143 SPO 3-9 9,2 143 SPO 3-1 9,2 143 SPO ,2 143 SPO SPO SPO SPO " SPO SPO SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO ,5 143 SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] 6 7 SPO3 4 [m 3 /h] 6 7 Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 32

32 Typ red. silnika Króciec 3" SPO SPO SPO SPO SPO " 143 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO " 188 SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO3 4 [m 3 /h] 6 7 SPO [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 33

33 Typ red. silnika Króciec 4" SPO 46-1-B 1,1 145 SPO ,2 145 SPO 46-2-BB 2,2 145 SPO SPO 46-3-C 4 4" 145 SPO ,5 145 SPO 46-4-C 5,5 145 SPO ,5 145 SPO ,5 145 SPO 46-3-C SPO ,5 147 SPO 46-4-C 5,5 147 SPO ,5 147 SPO ,5 147 SPO ,2 147 SPO SPO 46-8C SPO SPO 46-9C SPO " SPO SPO ,5 147 SPO ,5 147 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO " 188 SPO SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] C -8-8-C C -3-3-C -2-2-BB -1 SPO46-1-B [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 34

34 Typ red. silnika Króciec 4" SPO 6-1-A 1,5 145 SPO 6-1 2,2 145 SPO 6-2-B " SPO SPO 6-3 5,5 145 SPO 6-4 7,5 145 SPO 6-3 5,5 147 SPO 6-4 7,5 147 SPO 6-5 9,2 147 SPO SPO SPO 6-8-B SPO SPO 6-9-B SPO ,5 6" 147 SPO ,5 147 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO " 188 SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko c podnoszenia SPO [m 3 /h] SPO B -8-8-B B A [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 35

35 Typ red. silnika Króciec 5" SPO ,5 178 SPO 77-2-B 5,5 178 SPO ,5 178 SPO 77-3-B 9,2 178 SPO SPO 77-4-B SPO " 178 SPO ,5 178 SPO SPO SPO 77-8-B SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO " 196 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] B B -3-3-B -2-2-B -1 SPO [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 36

36 Typ red. silnika Króciec 5" SPO ,5 178 SPO 95-2-BB 5,5 178 SPO 95-2-A 7,5 178 SPO ,2 178 SPO 95-3-BB 9,2 178 SPO 95-3-B SPO " 178 SPO 95-4-B SPO ,5 178 SPO 95-5-AB 18,5 178 SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO " SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia [m 3 /h] AB B B -3-BB A -2-B 2-1 SPO95 SPO [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 37

37 Typ red. silnika Króciec 6" SPO A 7,5 211 SPO SPO AA SPO A 18, " SPO SPO AA SPO A SPO SPO SPO AA SPO A SPO SPO AA SPO A SPO SPO AA SPO A SPO SPO AA " SPO A SPO SPO AA SPO A SPO SPO AA SPO A SPO SPO AA SPO A SPO Wysoko podnoszenia Wysoko podnoszenia A -1-AA -9-9-A -9-AA -8-8-A -8-AA -7-7-A -7-AA -6 SPO [m 3 /h] SPO A AA -5-5-A -5-AA -4-4-A -4-AA -3-3-A -3-AA -2-2-A -2-AA -1-1-A [m 3 /h] Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 38

38 Wysoko podnoszenia SPO [m 3 /h] Typ red. silnika Króciec 6" SPO SPO SPO SPO " 237 SPO SPO SPO Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych, w warunkach eksploatacyjnych mo e nast pi ró nica ±1% 39

39 SILNIKI DO POMP G BINOWYCH OMNIGENA I SUMOTO W ofercie posiadamy wysokiej jako ci silniki elektryczne do pomp g binowych: - olejowe o rednicy 3, 4, 6 - wodne o rednicy 6. Oferta silników zosta a wzbogacona o silniki 4 Sumoto - 44N (o zwi kszonym obci eniu poosiowym). Zako czenie wa u oraz wymiary monta owe sprz gie silników, wykonane s w standardzie NEMA, dzi ki czemu bez problemu mo na nimi zast powa silniki innych producentów. Dopuszczalne wahania napi cia w sieci zasilaj cej ±6%. Klasa izolacji B lub F. Rodzaj pracy S1. Obudowa IP58. moc silnika zasilanie silnika 3",55 23 lub 4 3",75 23 lub 4 3" 1,1 23 lub 4 4",37 23 lub 4 4",55 23 lub 4 4",75 23 lub 4 4" 1,1 23 lub 4 4" 1,5 23 lub 4 4" 2,2 23 lub 4 4" 3 4 4" 4 4 4" 5,5 4 4" 7,5 4 6" 4 4 6" 5,5 4 6" 7,5 4 6" 9,2 4 6" " " " 18,5 4 6" " " 3 4 6"

WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA

WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA TYP: wielostopniowe g binowe. ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ogrodnictwo rolnictwo, us ugi, przemys, wodoci gi miejskie, przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOSTOPNIOWE POMPY GŁĘBINOWE OMNIGENA

WIELOSTOPNIOWE POMPY GŁĘBINOWE OMNIGENA WIELOSTOPNIOWE POMPY GŁĘBINOWE OMNIGENA TYP: wielostopniowe głębinowe ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, działki rekreacyjne, ogrodnictwo, rolnictwo, usługi, przemysł, wodociągi miejskie, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZASILANIE: 230V. typ pompy WQ ,55 moc silnika 0,55 kw 4,6 A napi cie zasilania 230V/50Hz. podnoszenia max 23 m. waga 11kg

ZASILANIE: 230V. typ pompy WQ ,55 moc silnika 0,55 kw 4,6 A napi cie zasilania 230V/50Hz. podnoszenia max 23 m. waga 11kg POMPY ZATAPIALNO CIEKOWE TYPU WQ ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, rolnictwo, ogrodnictwo, dzia ki rekreacyjne, przedsi biorstwa komunalne, firmy budowlane, cieki i zalane powierzchnie. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ

POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ TYP: zatapialna pompa ściekowo-odwodnieniowa ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, rolnictwo, ogrodnictwo działki rekreacyjne, przedsiębiorstwa komunalne, firmy budowlane,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW HYDROFOROWY NA BAZIE POMPY MH

ZESTAW HYDROFOROWY NA BAZIE POMPY MH POMPY MH TYP: pompa nawierzchniowa wielostopniowa ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, działki, ogrodnictwo, gospodarstwa rolne. lub 0V WYKONANIE: korpus pompy ze stali nierdzewnej, wirniki opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE Zestaw hydroforowy składa się z trzech elementów: zbiornika ciśnieniowego na wodę, pompy tłoczącej z osprzętem i węża antywibracyjnego. Zadaniem hydroforu jest

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ

POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ POMPY ZATAPIALNO ŚCIEKOWE TYPU WQ ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, rolnictwo, ogrodnictwo, działki rekreacyjne, przedsiębiorstwa komunalne, firmy budowlane, ścieki i zalane powierzchnie. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Informator techniczny Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Rozruch Y/D SUBCAB Wyposażenie monitorujące 4G16+2x1,5 mm 2 7G2,5+2x1,5 mm 2 7G4+2x1,5 mm 2 7G6+2x1,5 mm 2 Termokontakty - temperatura otwarcia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6)

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6) Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE

POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE POMPY NAWIERZCHNIOWE I ZESTAWY HYDROFOROWE ZASTOSOWANIE: do zaopatrzenia domów jedno i wielorodzinnych, domków letniskowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, w czystą zimną wodę z własnego ujęcia,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY

Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY Pompy ukoœne UM PRZEZNACZENIE Pompy typu UM przeznaczone s¹ do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych nie mo e przekraczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ

Bardziej szczegółowo

Dobór średnicy wodomierza wytyczne dla budynków wielolokalowych i jednorodzinnych

Dobór średnicy wodomierza wytyczne dla budynków wielolokalowych i jednorodzinnych Dobór średnicy wodomierza wytyczne dla budynków wielolokalowych i jednorodzinnych 1. Cel i zakres opracowania: Niniejsze wytyczne opracowano ze względu na wycofanie przez Polski Komitet Normalizacyjny

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7 Modele IVB 5 i IVB 7 M/H stanowią rozwiązanie dla wymagających klientów i dużej częstotliwości sprzątania w warsztatach, zakładach przemysłowych. Są zgodne z nową normą europejską dotyczącą zbierania pyłów

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zakup sprzętu AGD do Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie 68/D/Jab/2015 W ramach realizacji projektu budowy Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 euro

dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 euro PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAT JAN MATYNIA 95-100 ZGIERZ ul. Kolorowa 13 NIP PL 732-113-24-01 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2012 dotyczy zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr. Z dnia. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 2 PLAN ROZWOJU I

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

SCHEMAT ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ Stosowanie pomp i hydroforów do czystej wody oraz pomp do wody brudnej może być niezastąpionym rozwiązaniem w przypadku braku instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Do domków letniskowych lub szklarni

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski

POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski Firma BEHRENDT grupa SBS www.behrendt.com.pl POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski Niemal całe zapotrzebowanie wciąż pokrywają paliwa kopalne 18 14 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ POMPY CIEPŁOWNICZE, KLIMATYZACYJNE I DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.. Pobór mocy od 5 W do 45 W. AX 12, AX 13. Pobór mocy od 8 W do 174 W. A 12 - A 16 A 401- A 500. Pobór mocy od 25 W do 930 W. A 402 V2 - -

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy

Ciepła woda we właściwym czasie: Inteligentna energooszczędna pompa do wody użytkowej. AXW smart. Więcej niż pompy AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt 28.10.11 17:59 Seite 1 Więcej niż pompy Ciepła woda we właściwym czasie: Inteigentna energooszczędna pompa do wody użytkowej AXW smart AXWsmart 08 0450.0111_AXWsmart_Prospekt

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja. Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS!

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja.  Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS! Przemys, magazyn, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi wbudowany akumulator odporna przemys owa konstrukcja zapewniaj ca d ugotrwa e u ytkowanie wersja

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIV/167/ 2007 w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku 1.Sieć wodociągowa Gniewięcin II etap PCVØ 110 o długości 355,0mb wartość: 10 201,96zł zł 2.Odwiert studni awaryjnej w Sosnowcu 1 szt

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version

Kasetonowe. PDF created with pdffactory trial version Kasetonowe Klimatyzatory kasetonowe maj ró norodne zastosowania. Mog by instalowane w ró nych pomieszczeniach jak restauracje, hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygl

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo