Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe"

Transkrypt

1 Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie problemów SA-NS300

2 OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Firma Sony Corp. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL: Opisywany produkt jest przeznaczony do użytku w następujących krajach. AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Urządzenie nie jest odłączone od sieci zasilającej, dopóki jest podłączone do gniazda prądu zmiennego, nawet jeżeli zostało wyłączone. UWAGA Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na taki sam rodzaj lub równoważny. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy. Przy wymianie baterii należy zastosować baterię litową CR2025 firmy Sony. Użycie innej baterii może stworzyć ryzyko pożaru lub wybuchu. 2 PL

3 Uwaga skierowana do klientów we Francji Funkcja WLAN urządzenia Network Speaker powinna byc używana wyłącznie w pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji WLAN urządzenia Network Speaker poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed użyciem funkcji WLAN urządzenia Network Speaker na zewnątrz budynku należy się upewnić, że funkcja WLAN urządzeń została wyłączona. (Decyzja ART ze zmianami według decyzji ART , związana z ograniczeniem użytkowania częstotliwościradiowych). Uwaga skierowana do klientów we Włoszech Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Uwaga skierowana do klientów w Norwegii Użycie sprzętu radiowego jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard (Norwegia). Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 4 PL

5 Spis treści Cechy urządzenia... 6 Opis produktu... 7 Informacje i czynności wstępne Opis części i elementów sterowania... 8 Urządzenie główne... 8 Pilot zdalnego sterowania Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Przygotowanie urządzenia i pilota Podłączanie źródła zasilania sieciowego Przygotowanie pilota Włączanie i wyłączanie urządzenia Połączenia sieciowe Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS Opcja 3: Metoda PIN Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Opcja 5: Metoda stałego IP Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/ Windows XP...22 Słuchanie muzyki na serwerze...23 Losowe odtwarzanie utworów na serwerze...24 Korzystanie z funkcji ulubionych...24 Rejestrowanie listy ulubionych...24 Odtwarzanie utworów z listy ulubionych...25 Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING...26 Rozpoczynanie PARTY...26 Dołączanie do PARTY...27 Łączenie urządzenia z urządzeniami z obsługą DLNA...27 Odtwarzanie muzyki na serwerze za pomocą kontrolera...27 Pozostałe informacje Ekran ustawień w przeglądarce...28 Korzystanie z ekranu ustawień w przeglądarce...28 Uruchamianie przeglądarki w systemie Windows XP...29 Dane techniczne...30 Środki ostrożności...31 Słowniczek...32 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów PL

6 Cechy urządzenia Podłączając to urządzenie z certyfikatem DLNA (Digital Living Network Alliance) do sieci domowej, możesz słuchać muzyki w dowolnym pomieszczeniu. Urządzenie umożliwi na przykład odtwarzanie muzyki w salonie z komputera stojącego w sypialni (strona 20). Funkcja PARTY STREAMING Funkcja PARTY STREAMING umożliwia jednoczesne odtwarzanie tych samych utworów przez różne urządzenia także wyposażone w funkcję PARTY STREAMING (strona 26). Dźwięk przestrzenny w zakresie 360 stopni Dźwięk przestrzenny w zakresie 360-stopni zapewnia wysoką jakość dźwięku w każdym punkcie pomieszczenia. Używanie urządzenia w trybie offline Urządzenie może pełnić rolę zwykłego aktywnego głośnika po podłączeniu przenośnego odtwarzacza muzycznego do gniazda AUDIO IN (strona 9). 6 PL

7 Opis produktu 1: Konfiguracja sieci domowej Patrz poniższe strony, odpowiednio do lokalnego otoczenia sieciowego. Sieci bezprzewodowe. Skonfiguruj sieć za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową. W przypadku ręcznej konfiguracji sieci, patrz strona 14. Sieci bezprzewodowe zgodne ze standardem WPS *. Strona 16 Sieci przewodowe. Strona 18 * WPS to standard prostego i bezpiecznego konfigurowania bezprzewodowej sieci domowej, Występuje on w wielu nowych routerach/ punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN. 2: Słuchanie muzyki z serwera Aby móc wyszukać ulubioną muzykę na serwerze (np. na komputerze) i odtwarzać ją na tym urządzeniu, wymagany jest kontroler DMC, zgodny ze standardem DLNA (brak w zestawie). Więcej informacji, patrz strona 20. Kontroler DLNA Sterowanie Dostęp Serwer Wysyłanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Do odtwarzania muzyki wystarczy to urządzenie i komputer pełniący funkcję serwera i kontrolera. Funkcja jest dostępna na komputerach z systemem Windows 7. Więcej informacji, patrz strona 20. Wysyłanie Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) 7 PL

8 Informacje i czynności wstępne Opis części i elementów sterowania Urządzenie główne Przód A Kontrolka PARTY STREAMING Wskazuje status funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Zielony: Urządzenie rozpoczęło PARTY jako host PARTY. Bursztynowy: Urządzenie dołączyło do PARTY jako gość PARTY. Czerwony: Wystąpił błąd. B Przycisk PARTY Służy do włączania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Wskazówka Ten przycisk to jednocześnie odbiornik sygnałów z pilota. Posługując się pilotem, kieruj go na ten punkt. Kiedy powierzchnia tego przycisku będzie zabrudzona, mogą występować problemy z odbiorem sygnałów z pilota przez urządzenie. C Kontrolka podświetlenia Wskazuje status odtwarzania muzyki. Biała: Urządzenie jest w trybie odtwarzania. Niebieska: Urządzenie przerwało odtwarzanie muzyki. Uwaga Jeśli wybrano wejście audio, ta kontrolka zwykle świeci na biało, nawet jeśli urządzenie przerwie odtwarzanie. D Kontrolka sieciowego trybu gotowości Świeci na bursztynowo, kiedy urządzenie znajduje się w sieciowym trybie gotowości (strona 13). 8 PL

9 Tył E Kontrolka LINK Wskazuje status połączenia przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN. Zielony: Połączenie bezprzewodowe (strona 14). Bursztynowy: Połączenie przewodowe (strona 18). Czerwony: Wystąpił poniższy status. Urządzenie nie może znaleźć punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Wybrano nieprawidłową metodę zabezpieczeń/hasło dla punktu dostępowego. Wystąpił błąd. Wygaszona: Proces konfiguracji sieci bezprzewodowej nie jest zakończony. F Przycisk WPS Służy do konfigurowania ustawień sieciowych WPS (strona 16). G Przycisk/kontrolka AUDIO IN Służy do przełączania źródła sygnału między siecią domową i wejściem audio. Po wybraniu wejścia audio świeci na zielono. Kontrolka gaśnie, kiedy urządzenie połączy się z siecią domową (połączenie bezprzewodowe lub przewodowe). H Gniazdo AUDIO IN Służy do podłączenia wtyku wyjścia audio urządzenia zewnętrznego. I Port (LAN) Służy do podłączenia kabla sieciowego (LAN). J Przyciski VOLUME+/ Służy do regulacji głośności. Kontrolka podświetlenia pulsuje, kiedy zostanie ustawiony minimalny lub maksymalny poziom głośności. K Przełącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania zasilania. Uwaga Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji OFF, nie można sterować urządzeniem przez sieć domową. Aby to umożliwić, należy przełączyć urządzenie w sieciowy tryb gotowości. Patrz Włączanie sieciowego trybu gotowości (strona 13). L Gniazdo DC IN Służy do podłączenia dostarczonego zasilacza sieciowego (strona 12). Informacje i czynności wstępne 9 PL

10 M Przycisk ALL RESET Wciskanie przycisku przez ponad trzy sekundy spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, jeśli przełącznik zasilania jest w pozycji ON. Do wciśnięcia przycisku należy użyć cienkiego przedmiotu, np. szpilki. Lista ulubionych (strona 24) i wszystkie wcześniej zarejestrowane ustawienia i informacje zostaną skasowane. Uwaga Naciśnięcie przycisku ALL RESET skasuje również ustawienia sieciowe. Przycisk ALL RESET 10 PL

11 Pilot zdalnego sterowania Informacje i czynności wstępne A Przycisk DIMMER Służy do zmiany jasności kontrolki podświetlenia (normalne/ciemne). B Przycisk INPUT Służy do przełączania źródła sygnału między siecią domową i wejściem audio. C Przyciski BOOKMARKS Służą do obsługi funkcji ulubionych (strona 24). Przycisk CALL Służy do odtwarzania utworów z listy ulubionych. Przycisk ADD Służy do dodawania utworów do listy ulubionych. Przycisk DEL Służy do usuwania utworów z listy ulubionych. D Przyciski obsługowe Przycisk >*: Następny utwór. Przycisk.*: Poprzedni utwór. Przycisk N/X*/x: Start/pauza/stop odtwarzania. * Działanie tych przycisków zależy od urządzenia lub używanej funkcji. E Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania zasilania i przechodzenia w sieciowy tryb gotowości. F Przycisk PARTY Służy do włączania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). G Przyciski VOLUME Służą do regulacji głośności. 11 PL

12 Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Pilot zdalnego sterowania (1) Zasilacz sieciowy (1) Sieciowy przewód zasilający (1) Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1) Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową (ulotka) (1) Kabel sieciowy (LAN) (1) Płyta CD-ROM ( Network Speaker Wi-Fi Utility ) (1) 3 Podłącz sieciowy przewód zasilający do gniazda ściennego (sieci elektrycznej). Przygotowanie pilota Dostarczona bateria litowa (CR2025) znajduje się już w pilocie. Przed użyciem wyjmij pasek ochronny. Przygotowanie urządzenia i pilota Wymiana baterii w pilocie Jeśli pilot przestanie działać, wymień baterię (CR2025) na nową. Podłączanie źródła zasilania sieciowego 1 Podłącz sieciowy przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda DC IN w urządzeniu. 1 Wyjmij uchwyt na baterię. 2 Wyjmij starą baterię z uchwytu, a następnie włóż nową baterię. 3 Umieść uchwyt baterii w pilocie. 12 PL

13 Włączanie i wyłączanie urządzenia Przełącznik zasilania w pozycji ON Kontrolka sieciowego trybu gotowości świeci na bursztynowo, a kontrolka podświetlenia na niebiesko. Urządzenie jest gotowe do pracy, kiedy zgaśnie kontrolka sieciowego trybu gotowości, a kontrolka podświetlenia zaświeci się. Może to chwilę potrwać. Włączanie zasilania z sieciowego trybu gotowości Naciśnij przycisk?/1 na pilocie. Zaświeci się kontrolka podświetlenia. Wyłączanie urządzenia Aby wyłączyć urządzenie, np. przed odłączeniem sieciowego przewodu zasilającego, ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF. Wskazówka Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji OFF, nie można sterować urządzeniem przez sieć domową. Można natomiast zmniejszyć pobór prądu. Informacje i czynności wstępne Uwaga Najlepiej jest pozostawić urządzenie w sieciowym trybie gotowości, ponieważ można sterować nim z poziomu kontrolera, nawet kiedy nie jest aktualnie używane. (Patrz Włączanie sieciowego trybu gotowości.) Włączanie sieciowego trybu gotowości Naciśnij przycisk?/1 na pilocie. Kontrolka sieciowego trybu gotowości zaświeci się na bursztynowo. Wskazówka Kiedy urządzenie znajduje się w sieciowym trybie gotowości, można nim sterować np. z poziomu kontrolera sieciowego. Urządzenie włącza się automatycznie, kiedy kontroler prześle do niego sygnał audio. 13 PL

14 Połączenia sieciowe Konfiguracja połączenia sieciowego Sprawdź otoczenie sieciowe, a następnie skonfiguruj sieć. Patrz poniższe instrukcje. Sieć bezprzewodowa: Skonfiguruj sieć za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową. W przypadku ręcznej konfiguracji sieci, patrz Opcja 1. Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Sieć bezprzewodowa zgodna ze standardem WPS: Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS (strona 16) Opcja 3: Metoda PIN (strona 17) Sieć przewodowa: Opcja 4: Metoda DHCP (strona 18) Opcja 5: Metoda stałego IP (strona 18) Wskazówka Możesz skonfigurować sieć bezprzewodową używając stałego adresu IP. Patrz instrukcja dotycząca sieci przewodowej (strona 18). W razie wystąpienia problemów podczas konfigurowania ustawień sieciowych Naciśnij przycisk ALL RESET na spodzie urządzenia cienkim przedmiotem (np. szpilką) (strona 10). Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Komputer musi zostać wcześniej podłączony do routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz ważne informacje, takie jak numer SSID i metodę zabezpieczeń routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Patrz instrukcja obsługi routera. SSID Metoda zabezpieczeń Klucz zabezpieczeń (np. klucz WEP/WPA) 1 Sprawdź, czy komputer i router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem/ punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN za pomocą kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) 3 Włącz urządzenie. 14 PL

15 4 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). Punkt Ekran ustawień w przeglądarce (strona 28) zawiera szczegółowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sieć]. Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. Apply Uwaga Nie można używać następujących znaków. : /? # [ $ & ' ( ) * +, ; = " % 8 Kliknij [Apply]. 9 Kliknij [OK], kiedy pojawi się okno wyskakujące z ekranem potwierdzenia. 10Rozłącz urządzenie i router/ punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, postępując według wyświetlanych instrukcji. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Połączenia sieciowe 6 Wybierz [Network Settings] z menu. 7 Wpisz identyfikator SSID punktu dostępowego, po czym wybierz metodę zabezpieczeń. Wpisz identyfikator SSID i metodę zabezpieczeń. Sprawdź swoje notatki (strona 14). Wpisz klucz zabezpieczeń (np. klucz WEP/WPA) w przypadku wybrania innej opcji, niż [No Security] jako metody zabezpieczeń. Wskazówka Więcej informacji o punkcie dostępowym można znaleźć w instrukcji obsługi. 15 PL

16 Informacje o bezpieczeństwie bezprzewodowej sieci LAN Ponieważ komunikacja przez bezprzewodową sieć LAN odbywa się za pomocą fal radiowych, sygnał bezprzewodowy może być narażony na przechwycenie. System obsługuje szereg zabezpieczeń, których celem jest ochrona komunikacji bezprzewodowej. Należy prawidłowo skonfigurować ustawienia zabezpieczeń, zgodnie z lokalnym otoczeniem sieciowym. No Security Choć konfiguracja ustawień jest prosta, każdy może przechwycić komunikację bezprzewodową lub wtargnąć do lokalnej sieci bezprzewodowej, nawet bez pomocy wyrafinowanych narzędzi. Pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub przechwycenia danych. WEP Standard WEP zapewnia bezpieczeństwo komunikacji, uniemożliwiając osobom z zewnątrz przechwytywanie komunikacji lub wtargnięcie do lokalnej sieci bezprzewodowej. Standard WEP to starsza technologia zabezpieczeń, która umożliwia podłączenie starszych urządzeń, które nie obsługują standardów TKIP/AES. WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) Standard TKIP to technologia zabezpieczeń stworzona w celu wypełnienia luk w standardzie WEP. TKIP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, niż WEP. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Standard AES to technologia zabezpieczeń, która wykorzystuje zaawansowaną metodę bezpieczeństwa, różną od standardów WEP i TKIP. AES zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, niż WEP czy TKIP. Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS 1 Sprawdź, czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony. Jeśli tak nie jest, odłącz kabel sieciowy (LAN) po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji OFF. 2 Włącz urządzenie. Urządzenie jest gotowe do pracy, kiedy zgaśnie kontrolka sieciowego trybu gotowości, a kontrolka podświetlenia zaświeci się. Może to chwilę potrwać. Uwaga Upewnij się, że wybrano sygnał sieci domowej. 3 Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym. Przycisk WPS* * Położenie i kształt przycisku WPS mogą być różne, w zależności od modelu punktu dostępowego. Wskazówka Więcej informacji na temat przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 16 PL

17 4 Wciskaj przycisk WPS na urządzeniu przez trzy sekundy. Po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Opcja 3: Metoda PIN Komputer musi zostać wcześniej podłączony do routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz identyfikator SSID routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. SSID Patrz instrukcja obsługi punktu dostępowego. 1 Sprawdź, czy komputer i router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem/ punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN za pomocą kabla sieciowego (LAN). Punkt Ekran ustawień w przeglądarce (strona 28) zawiera szczegółowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sieć]. Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. 6 Wybierz [Network Settings] z menu. 7 Wpisz identyfikator SSID punktu dostępowego. Wpisz identyfikator SSID. Sprawdź swoje notatki. Połączenia sieciowe Kabel sieciowy (LAN) 3 Włącz urządzenie. 4 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). 17 PL

18 8 Wybierz [PIN method] i kliknij [Start]. Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy numer (kod PIN). 9 Wpisz kod PIN urządzenia w routerze/punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN. Wskazówka Więcej informacji o routerze/punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w instrukcji obsługi. 10Kliknij [OK] w oknie kodu PIN, wyświetlonym w punkcie 8. Odłącz kabel sieciowy (LAN) itd., postępując według wyświetlanych instrukcji. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Uwaga Powtórz procedurę od punktu 1, kiedy kontrolka LINK miga na czerwono. Zwykle ustawienie DHCP włącza się po podłączeniu komputera do sieci. Jeśli korzystasz z sieci przewodowej, użyj poniższej metody. Najpierw włącz ustawienie DHCP w komputerze. 1 Sprawdź, czy komputer i router są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem za pomocą kabla sieciowego (LAN). 3 Połącz router z komputerem za pomocą drugiego kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) (brak w zestawie) Kabel sieciowy (LAN) 4 Włącz urządzenie. Po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na bursztynowo. Opcja 5: Metoda stałego IP Wskazówka Możesz także wybrać metodę konfiguracji za pomocą przycisku WPS w punkcie 8. Komputer musi być połączony z routerem. 1 Włącz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 2 Połącz router z urządzeniem za pomocą kabla sieciowego (LAN). 18 PL

19 3 Sprawdź, czy komputer i router są włączone. 4 Włącz urządzenie. 5 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. 8 Wyczyść pole wyboru obok [Automatic Setup], po czym wpisz wymagane informacje dla każdej pozycji. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 6 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. Apply IP address (adres IP urządzenia) Subnet Mask (maska podsieci) Default Gateway (brama domyślna) PrimaryDNS (adres IP preferowanego serwera DNS) SecondaryDNS (adres IP alternatywnego serwera DNS) 9 Kliknij [Apply]. Połączenia sieciowe 7 Wybierz [Network Settings] z menu. 10Kliknij [OK], kiedy pojawi się okno wyskakujące z ekranem potwierdzenia. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na bursztynowo. Uwaga Wyłącz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 19 PL

20 Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Urządzenie umożliwia odtwarzanie muzyki na serwerach zgodnych ze standardem DLNA, takich jak komputer czy system NAS. Ponadto, potrzebny jest kontroler zgodny ze standardem DLNA (np. pilot zdalnego sterowania). Jako serwer i kontroler może służyć system Windows 7. Serwer Kontroler DLNA Dostęp Wysyłanie Sterowanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Urządzenie potrafi odtwarzać znajdującą się na serwerze muzykę w formatach MP3, Linear PCM, WMA i AAC*. Za pomocą opisywanego urządzenia nie można odtwarzać muzyki zabezpieczonej przez mechanizmy DRM (cyfrowe zarządzanie prawami). *Urządzenie potrafi odtwarzać tylko pliki AAC o rozszerzeniach.m4a,.mp4 lub.3gp. Uwagi Generalnie, rozpoznanie wszystkich aktualnie używanych urządzeń DLNA może chwilę potrwać, zanim można będzie słuchać muzyki przez sieć domową. Opisywane urządzenie nie potrafi odtwarzać plików w formacie WMA, zabezpieczonych przez mechanizmy DRM. Jeśli urządzenie nie odtwarza jakiegoś pliku WMA, należy sprawdzić w jego właściwościach na komputerze, czy prawa autorskie do pliku są zabezpieczone przez mechanizm DRM. Wyświetl zawartość folderu lub napędu, gdzie znajduje się plik WMA i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić okno [Property]. Jeśli występuje zakładka [Licence], plik jest zabezpieczony przez mechanizm DRM i nie może być odtwarzany na tym urządzeniu. Odtwarzanie części materiałów oznaczonych logo DLNA CERTIFIED może być niemożliwe. Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows 7 Windows 7 obsługuje standard DLNA 1.5. System Windows 7 może służyć jako serwer i kontroler. Korzystając z funkcji [Odtwarzaj do] systemu Windows 7, można bez trudu słuchać muzyki na serwerze. Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Sterowanie i wysyłanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Uwaga Elementy wyświetlane na ekranie monitora komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 7 1 Przejdź do [Uruchom] - [Panel sterowania] i wybierz [Wyświetl stan sieci i zadania] w [Sieć i Internet]. 20 PL

21 Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania]. Wskazówka Jeśli żądany element nie pojawi się na ekranie, spróbuj zmienić widok Panelu sterowania. 2 Wybierz [Sieć publiczna] pod [Wyświetlanie aktywnych sieci]. Jeśli zamiast [Sieć publiczna] pojawi się coś innego, przejdź do punktu 5. 6 Wybierz [Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów...] z [Przesyłanie strumieniowe multimediów]. Pojawi się okno [Określanie lokalizacji sieci]. 3 Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] zgodnie z otoczeniem, w którym głośnik jest używany. 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zgodnie z otoczeniem, w którym głośnik jest używany. Po wprowadzeniu zmiany sprawdź, czy element pod [Wyświetlanie aktywnych sieci] zmienił się na [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] w oknie [Centrum sieci i udostępniania]. 5 Wybierz [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]. 7 Jeśli w oknie opcji przesyłania mediów pojawi się komunikat [Przesyłanie strumieniowe multimediów nie jest włączone], wybierz [Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów]. 8 Wybierz [Zezwalaj na wszystko]. Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne]. Jeśli wszystkie urządzenia w sieci lokalnej są ustawione na [Dozwolone] i mają dostęp do sieci, wybierz [OK] i zamknij okno. 9 Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne]. 10 Wybierz [OK], aby zamknąć okno. Słuchanie muzyki przez sieć domową 21 PL

22 Słuchanie muzyki znajdującej się na komputerze z systemem Windows 7 1 Uruchom oprogramowanie [Windows Media Player] systemu Windows 7. 2 Włącz przesyłanie mediów. 3 Wybierz żądany utwór, po czym kliknij go prawym przyciskiem myszy. 4 Wybierz [Odtwarzaj do] z menu. Pojawi się lista urządzeń. 5 Wybierz [SA-NS300]. * W systemie Windows XP oprogramowanie Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane przez producenta. Odwiedź witrynę internetową firmy Microsoft, pobierz program instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie Windows Media Player 11 na komputerze. Uwaga Elementy wyświetlane na ekranie monitora komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Vista/ Windows XP 1 Przejdź do [Uruchom] - [Wszystkie programy] i wybierz [Windows Media Player]. Oprogramowanie Windows Media Player 11 uruchomi się. 2 Wybierz [Udostępnianie multimediów...] z menu [Biblioteka]. Jeśli używasz systemu Windows XP, przejdź do punktu 8. 3 Kiedy pojawi się, wybierz [Sieć...]. Muzyka będzie odtwarzana z głośnika. Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/Windows XP Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania]. Aby słuchać muzyki za pomocą komputera z systemem Windows Vista/Windows XP * w roli serwera, należy skonfigurować oprogramowanie Windows Media Player PL

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo