Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe"

Transkrypt

1 Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie problemów SA-NS300

2 OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów. Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Firma Sony Corp. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL: Opisywany produkt jest przeznaczony do użytku w następujących krajach. AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Urządzenie nie jest odłączone od sieci zasilającej, dopóki jest podłączone do gniazda prądu zmiennego, nawet jeżeli zostało wyłączone. UWAGA Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na taki sam rodzaj lub równoważny. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy. Przy wymianie baterii należy zastosować baterię litową CR2025 firmy Sony. Użycie innej baterii może stworzyć ryzyko pożaru lub wybuchu. 2 PL

3 Uwaga skierowana do klientów we Francji Funkcja WLAN urządzenia Network Speaker powinna byc używana wyłącznie w pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji WLAN urządzenia Network Speaker poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed użyciem funkcji WLAN urządzenia Network Speaker na zewnątrz budynku należy się upewnić, że funkcja WLAN urządzeń została wyłączona. (Decyzja ART ze zmianami według decyzji ART , związana z ograniczeniem użytkowania częstotliwościradiowych). Uwaga skierowana do klientów we Włoszech Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami: do użytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 ( Przepisy komunikacji elektronicznej ). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Uwaga skierowana do klientów w Norwegii Użycie sprzętu radiowego jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard (Norwegia). Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 3 PL

4 Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 4 PL

5 Spis treści Cechy urządzenia... 6 Opis produktu... 7 Informacje i czynności wstępne Opis części i elementów sterowania... 8 Urządzenie główne... 8 Pilot zdalnego sterowania Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Przygotowanie urządzenia i pilota Podłączanie źródła zasilania sieciowego Przygotowanie pilota Włączanie i wyłączanie urządzenia Połączenia sieciowe Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS Opcja 3: Metoda PIN Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Opcja 5: Metoda stałego IP Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/ Windows XP...22 Słuchanie muzyki na serwerze...23 Losowe odtwarzanie utworów na serwerze...24 Korzystanie z funkcji ulubionych...24 Rejestrowanie listy ulubionych...24 Odtwarzanie utworów z listy ulubionych...25 Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING...26 Rozpoczynanie PARTY...26 Dołączanie do PARTY...27 Łączenie urządzenia z urządzeniami z obsługą DLNA...27 Odtwarzanie muzyki na serwerze za pomocą kontrolera...27 Pozostałe informacje Ekran ustawień w przeglądarce...28 Korzystanie z ekranu ustawień w przeglądarce...28 Uruchamianie przeglądarki w systemie Windows XP...29 Dane techniczne...30 Środki ostrożności...31 Słowniczek...32 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów PL

6 Cechy urządzenia Podłączając to urządzenie z certyfikatem DLNA (Digital Living Network Alliance) do sieci domowej, możesz słuchać muzyki w dowolnym pomieszczeniu. Urządzenie umożliwi na przykład odtwarzanie muzyki w salonie z komputera stojącego w sypialni (strona 20). Funkcja PARTY STREAMING Funkcja PARTY STREAMING umożliwia jednoczesne odtwarzanie tych samych utworów przez różne urządzenia także wyposażone w funkcję PARTY STREAMING (strona 26). Dźwięk przestrzenny w zakresie 360 stopni Dźwięk przestrzenny w zakresie 360-stopni zapewnia wysoką jakość dźwięku w każdym punkcie pomieszczenia. Używanie urządzenia w trybie offline Urządzenie może pełnić rolę zwykłego aktywnego głośnika po podłączeniu przenośnego odtwarzacza muzycznego do gniazda AUDIO IN (strona 9). 6 PL

7 Opis produktu 1: Konfiguracja sieci domowej Patrz poniższe strony, odpowiednio do lokalnego otoczenia sieciowego. Sieci bezprzewodowe. Skonfiguruj sieć za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową. W przypadku ręcznej konfiguracji sieci, patrz strona 14. Sieci bezprzewodowe zgodne ze standardem WPS *. Strona 16 Sieci przewodowe. Strona 18 * WPS to standard prostego i bezpiecznego konfigurowania bezprzewodowej sieci domowej, Występuje on w wielu nowych routerach/ punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN. 2: Słuchanie muzyki z serwera Aby móc wyszukać ulubioną muzykę na serwerze (np. na komputerze) i odtwarzać ją na tym urządzeniu, wymagany jest kontroler DMC, zgodny ze standardem DLNA (brak w zestawie). Więcej informacji, patrz strona 20. Kontroler DLNA Sterowanie Dostęp Serwer Wysyłanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Do odtwarzania muzyki wystarczy to urządzenie i komputer pełniący funkcję serwera i kontrolera. Funkcja jest dostępna na komputerach z systemem Windows 7. Więcej informacji, patrz strona 20. Wysyłanie Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) 7 PL

8 Informacje i czynności wstępne Opis części i elementów sterowania Urządzenie główne Przód A Kontrolka PARTY STREAMING Wskazuje status funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Zielony: Urządzenie rozpoczęło PARTY jako host PARTY. Bursztynowy: Urządzenie dołączyło do PARTY jako gość PARTY. Czerwony: Wystąpił błąd. B Przycisk PARTY Służy do włączania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Wskazówka Ten przycisk to jednocześnie odbiornik sygnałów z pilota. Posługując się pilotem, kieruj go na ten punkt. Kiedy powierzchnia tego przycisku będzie zabrudzona, mogą występować problemy z odbiorem sygnałów z pilota przez urządzenie. C Kontrolka podświetlenia Wskazuje status odtwarzania muzyki. Biała: Urządzenie jest w trybie odtwarzania. Niebieska: Urządzenie przerwało odtwarzanie muzyki. Uwaga Jeśli wybrano wejście audio, ta kontrolka zwykle świeci na biało, nawet jeśli urządzenie przerwie odtwarzanie. D Kontrolka sieciowego trybu gotowości Świeci na bursztynowo, kiedy urządzenie znajduje się w sieciowym trybie gotowości (strona 13). 8 PL

9 Tył E Kontrolka LINK Wskazuje status połączenia przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN. Zielony: Połączenie bezprzewodowe (strona 14). Bursztynowy: Połączenie przewodowe (strona 18). Czerwony: Wystąpił poniższy status. Urządzenie nie może znaleźć punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Wybrano nieprawidłową metodę zabezpieczeń/hasło dla punktu dostępowego. Wystąpił błąd. Wygaszona: Proces konfiguracji sieci bezprzewodowej nie jest zakończony. F Przycisk WPS Służy do konfigurowania ustawień sieciowych WPS (strona 16). G Przycisk/kontrolka AUDIO IN Służy do przełączania źródła sygnału między siecią domową i wejściem audio. Po wybraniu wejścia audio świeci na zielono. Kontrolka gaśnie, kiedy urządzenie połączy się z siecią domową (połączenie bezprzewodowe lub przewodowe). H Gniazdo AUDIO IN Służy do podłączenia wtyku wyjścia audio urządzenia zewnętrznego. I Port (LAN) Służy do podłączenia kabla sieciowego (LAN). J Przyciski VOLUME+/ Służy do regulacji głośności. Kontrolka podświetlenia pulsuje, kiedy zostanie ustawiony minimalny lub maksymalny poziom głośności. K Przełącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania zasilania. Uwaga Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji OFF, nie można sterować urządzeniem przez sieć domową. Aby to umożliwić, należy przełączyć urządzenie w sieciowy tryb gotowości. Patrz Włączanie sieciowego trybu gotowości (strona 13). L Gniazdo DC IN Służy do podłączenia dostarczonego zasilacza sieciowego (strona 12). Informacje i czynności wstępne 9 PL

10 M Przycisk ALL RESET Wciskanie przycisku przez ponad trzy sekundy spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, jeśli przełącznik zasilania jest w pozycji ON. Do wciśnięcia przycisku należy użyć cienkiego przedmiotu, np. szpilki. Lista ulubionych (strona 24) i wszystkie wcześniej zarejestrowane ustawienia i informacje zostaną skasowane. Uwaga Naciśnięcie przycisku ALL RESET skasuje również ustawienia sieciowe. Przycisk ALL RESET 10 PL

11 Pilot zdalnego sterowania Informacje i czynności wstępne A Przycisk DIMMER Służy do zmiany jasności kontrolki podświetlenia (normalne/ciemne). B Przycisk INPUT Służy do przełączania źródła sygnału między siecią domową i wejściem audio. C Przyciski BOOKMARKS Służą do obsługi funkcji ulubionych (strona 24). Przycisk CALL Służy do odtwarzania utworów z listy ulubionych. Przycisk ADD Służy do dodawania utworów do listy ulubionych. Przycisk DEL Służy do usuwania utworów z listy ulubionych. D Przyciski obsługowe Przycisk >*: Następny utwór. Przycisk.*: Poprzedni utwór. Przycisk N/X*/x: Start/pauza/stop odtwarzania. * Działanie tych przycisków zależy od urządzenia lub używanej funkcji. E Przycisk?/1 (zasilanie) Służy do włączania zasilania i przechodzenia w sieciowy tryb gotowości. F Przycisk PARTY Służy do włączania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). G Przyciski VOLUME Służą do regulacji głośności. 11 PL

12 Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Pilot zdalnego sterowania (1) Zasilacz sieciowy (1) Sieciowy przewód zasilający (1) Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1) Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową (ulotka) (1) Kabel sieciowy (LAN) (1) Płyta CD-ROM ( Network Speaker Wi-Fi Utility ) (1) 3 Podłącz sieciowy przewód zasilający do gniazda ściennego (sieci elektrycznej). Przygotowanie pilota Dostarczona bateria litowa (CR2025) znajduje się już w pilocie. Przed użyciem wyjmij pasek ochronny. Przygotowanie urządzenia i pilota Wymiana baterii w pilocie Jeśli pilot przestanie działać, wymień baterię (CR2025) na nową. Podłączanie źródła zasilania sieciowego 1 Podłącz sieciowy przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda DC IN w urządzeniu. 1 Wyjmij uchwyt na baterię. 2 Wyjmij starą baterię z uchwytu, a następnie włóż nową baterię. 3 Umieść uchwyt baterii w pilocie. 12 PL

13 Włączanie i wyłączanie urządzenia Przełącznik zasilania w pozycji ON Kontrolka sieciowego trybu gotowości świeci na bursztynowo, a kontrolka podświetlenia na niebiesko. Urządzenie jest gotowe do pracy, kiedy zgaśnie kontrolka sieciowego trybu gotowości, a kontrolka podświetlenia zaświeci się. Może to chwilę potrwać. Włączanie zasilania z sieciowego trybu gotowości Naciśnij przycisk?/1 na pilocie. Zaświeci się kontrolka podświetlenia. Wyłączanie urządzenia Aby wyłączyć urządzenie, np. przed odłączeniem sieciowego przewodu zasilającego, ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF. Wskazówka Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji OFF, nie można sterować urządzeniem przez sieć domową. Można natomiast zmniejszyć pobór prądu. Informacje i czynności wstępne Uwaga Najlepiej jest pozostawić urządzenie w sieciowym trybie gotowości, ponieważ można sterować nim z poziomu kontrolera, nawet kiedy nie jest aktualnie używane. (Patrz Włączanie sieciowego trybu gotowości.) Włączanie sieciowego trybu gotowości Naciśnij przycisk?/1 na pilocie. Kontrolka sieciowego trybu gotowości zaświeci się na bursztynowo. Wskazówka Kiedy urządzenie znajduje się w sieciowym trybie gotowości, można nim sterować np. z poziomu kontrolera sieciowego. Urządzenie włącza się automatycznie, kiedy kontroler prześle do niego sygnał audio. 13 PL

14 Połączenia sieciowe Konfiguracja połączenia sieciowego Sprawdź otoczenie sieciowe, a następnie skonfiguruj sieć. Patrz poniższe instrukcje. Sieć bezprzewodowa: Skonfiguruj sieć za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce Przygotowania do słuchania muzyki przez sieć domową. W przypadku ręcznej konfiguracji sieci, patrz Opcja 1. Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Sieć bezprzewodowa zgodna ze standardem WPS: Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS (strona 16) Opcja 3: Metoda PIN (strona 17) Sieć przewodowa: Opcja 4: Metoda DHCP (strona 18) Opcja 5: Metoda stałego IP (strona 18) Wskazówka Możesz skonfigurować sieć bezprzewodową używając stałego adresu IP. Patrz instrukcja dotycząca sieci przewodowej (strona 18). W razie wystąpienia problemów podczas konfigurowania ustawień sieciowych Naciśnij przycisk ALL RESET na spodzie urządzenia cienkim przedmiotem (np. szpilką) (strona 10). Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Komputer musi zostać wcześniej podłączony do routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz ważne informacje, takie jak numer SSID i metodę zabezpieczeń routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Patrz instrukcja obsługi routera. SSID Metoda zabezpieczeń Klucz zabezpieczeń (np. klucz WEP/WPA) 1 Sprawdź, czy komputer i router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem/ punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN za pomocą kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) 3 Włącz urządzenie. 14 PL

15 4 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). Punkt Ekran ustawień w przeglądarce (strona 28) zawiera szczegółowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sieć]. Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. Apply Uwaga Nie można używać następujących znaków. : /? # [ $ & ' ( ) * +, ; = " % 8 Kliknij [Apply]. 9 Kliknij [OK], kiedy pojawi się okno wyskakujące z ekranem potwierdzenia. 10Rozłącz urządzenie i router/ punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, postępując według wyświetlanych instrukcji. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Połączenia sieciowe 6 Wybierz [Network Settings] z menu. 7 Wpisz identyfikator SSID punktu dostępowego, po czym wybierz metodę zabezpieczeń. Wpisz identyfikator SSID i metodę zabezpieczeń. Sprawdź swoje notatki (strona 14). Wpisz klucz zabezpieczeń (np. klucz WEP/WPA) w przypadku wybrania innej opcji, niż [No Security] jako metody zabezpieczeń. Wskazówka Więcej informacji o punkcie dostępowym można znaleźć w instrukcji obsługi. 15 PL

16 Informacje o bezpieczeństwie bezprzewodowej sieci LAN Ponieważ komunikacja przez bezprzewodową sieć LAN odbywa się za pomocą fal radiowych, sygnał bezprzewodowy może być narażony na przechwycenie. System obsługuje szereg zabezpieczeń, których celem jest ochrona komunikacji bezprzewodowej. Należy prawidłowo skonfigurować ustawienia zabezpieczeń, zgodnie z lokalnym otoczeniem sieciowym. No Security Choć konfiguracja ustawień jest prosta, każdy może przechwycić komunikację bezprzewodową lub wtargnąć do lokalnej sieci bezprzewodowej, nawet bez pomocy wyrafinowanych narzędzi. Pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub przechwycenia danych. WEP Standard WEP zapewnia bezpieczeństwo komunikacji, uniemożliwiając osobom z zewnątrz przechwytywanie komunikacji lub wtargnięcie do lokalnej sieci bezprzewodowej. Standard WEP to starsza technologia zabezpieczeń, która umożliwia podłączenie starszych urządzeń, które nie obsługują standardów TKIP/AES. WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) Standard TKIP to technologia zabezpieczeń stworzona w celu wypełnienia luk w standardzie WEP. TKIP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, niż WEP. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Standard AES to technologia zabezpieczeń, która wykorzystuje zaawansowaną metodę bezpieczeństwa, różną od standardów WEP i TKIP. AES zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, niż WEP czy TKIP. Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomocą punktu dostępowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS 1 Sprawdź, czy kabel sieciowy (LAN) jest odłączony. Jeśli tak nie jest, odłącz kabel sieciowy (LAN) po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji OFF. 2 Włącz urządzenie. Urządzenie jest gotowe do pracy, kiedy zgaśnie kontrolka sieciowego trybu gotowości, a kontrolka podświetlenia zaświeci się. Może to chwilę potrwać. Uwaga Upewnij się, że wybrano sygnał sieci domowej. 3 Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym. Przycisk WPS* * Położenie i kształt przycisku WPS mogą być różne, w zależności od modelu punktu dostępowego. Wskazówka Więcej informacji na temat przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera/ punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 16 PL

17 4 Wciskaj przycisk WPS na urządzeniu przez trzy sekundy. Po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Opcja 3: Metoda PIN Komputer musi zostać wcześniej podłączony do routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz identyfikator SSID routera/punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. SSID Patrz instrukcja obsługi punktu dostępowego. 1 Sprawdź, czy komputer i router/punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem/ punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN za pomocą kabla sieciowego (LAN). Punkt Ekran ustawień w przeglądarce (strona 28) zawiera szczegółowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sieć]. Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. 6 Wybierz [Network Settings] z menu. 7 Wpisz identyfikator SSID punktu dostępowego. Wpisz identyfikator SSID. Sprawdź swoje notatki. Połączenia sieciowe Kabel sieciowy (LAN) 3 Włącz urządzenie. 4 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). 17 PL

18 8 Wybierz [PIN method] i kliknij [Start]. Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy numer (kod PIN). 9 Wpisz kod PIN urządzenia w routerze/punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN. Wskazówka Więcej informacji o routerze/punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w instrukcji obsługi. 10Kliknij [OK] w oknie kodu PIN, wyświetlonym w punkcie 8. Odłącz kabel sieciowy (LAN) itd., postępując według wyświetlanych instrukcji. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na zielono. Uwaga Powtórz procedurę od punktu 1, kiedy kontrolka LINK miga na czerwono. Zwykle ustawienie DHCP włącza się po podłączeniu komputera do sieci. Jeśli korzystasz z sieci przewodowej, użyj poniższej metody. Najpierw włącz ustawienie DHCP w komputerze. 1 Sprawdź, czy komputer i router są włączone. 2 Połącz urządzenie z routerem za pomocą kabla sieciowego (LAN). 3 Połącz router z komputerem za pomocą drugiego kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) (brak w zestawie) Kabel sieciowy (LAN) 4 Włącz urządzenie. Po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na bursztynowo. Opcja 5: Metoda stałego IP Wskazówka Możesz także wybrać metodę konfiguracji za pomocą przycisku WPS w punkcie 8. Komputer musi być połączony z routerem. 1 Włącz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 2 Połącz router z urządzeniem za pomocą kabla sieciowego (LAN). 18 PL

19 3 Sprawdź, czy komputer i router są włączone. 4 Włącz urządzenie. 5 Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sieć] t [SA-NS300]. Pojawi się ekran [Sony Network Device Setting]. 8 Wyczyść pole wyboru obok [Automatic Setup], po czym wpisz wymagane informacje dla każdej pozycji. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wcześniejsza instalacja usługi UPnP (strona 29). Sprawdź konfigurację zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczającego, jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przeglądarka nie otwiera się pomimo dwukrotnego kliknięcia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeśli urządzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 6 Wybierz żądany język, kiedy pojawi się ekran Language Setup. Apply IP address (adres IP urządzenia) Subnet Mask (maska podsieci) Default Gateway (brama domyślna) PrimaryDNS (adres IP preferowanego serwera DNS) SecondaryDNS (adres IP alternatywnego serwera DNS) 9 Kliknij [Apply]. Połączenia sieciowe 7 Wybierz [Network Settings] z menu. 10Kliknij [OK], kiedy pojawi się okno wyskakujące z ekranem potwierdzenia. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, a po nawiązaniu połączenia kontrolka LINK zaświeci się na bursztynowo. Uwaga Wyłącz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 19 PL

20 Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Urządzenie umożliwia odtwarzanie muzyki na serwerach zgodnych ze standardem DLNA, takich jak komputer czy system NAS. Ponadto, potrzebny jest kontroler zgodny ze standardem DLNA (np. pilot zdalnego sterowania). Jako serwer i kontroler może służyć system Windows 7. Serwer Kontroler DLNA Dostęp Wysyłanie Sterowanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Urządzenie potrafi odtwarzać znajdującą się na serwerze muzykę w formatach MP3, Linear PCM, WMA i AAC*. Za pomocą opisywanego urządzenia nie można odtwarzać muzyki zabezpieczonej przez mechanizmy DRM (cyfrowe zarządzanie prawami). *Urządzenie potrafi odtwarzać tylko pliki AAC o rozszerzeniach.m4a,.mp4 lub.3gp. Uwagi Generalnie, rozpoznanie wszystkich aktualnie używanych urządzeń DLNA może chwilę potrwać, zanim można będzie słuchać muzyki przez sieć domową. Opisywane urządzenie nie potrafi odtwarzać plików w formacie WMA, zabezpieczonych przez mechanizmy DRM. Jeśli urządzenie nie odtwarza jakiegoś pliku WMA, należy sprawdzić w jego właściwościach na komputerze, czy prawa autorskie do pliku są zabezpieczone przez mechanizm DRM. Wyświetl zawartość folderu lub napędu, gdzie znajduje się plik WMA i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić okno [Property]. Jeśli występuje zakładka [Licence], plik jest zabezpieczony przez mechanizm DRM i nie może być odtwarzany na tym urządzeniu. Odtwarzanie części materiałów oznaczonych logo DLNA CERTIFIED może być niemożliwe. Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows 7 Windows 7 obsługuje standard DLNA 1.5. System Windows 7 może służyć jako serwer i kontroler. Korzystając z funkcji [Odtwarzaj do] systemu Windows 7, można bez trudu słuchać muzyki na serwerze. Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Sterowanie i wysyłanie Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urządzenie) Uwaga Elementy wyświetlane na ekranie monitora komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego. Konfigurowanie komputera z systemem Windows 7 1 Przejdź do [Uruchom] - [Panel sterowania] i wybierz [Wyświetl stan sieci i zadania] w [Sieć i Internet]. 20 PL

21 Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania]. Wskazówka Jeśli żądany element nie pojawi się na ekranie, spróbuj zmienić widok Panelu sterowania. 2 Wybierz [Sieć publiczna] pod [Wyświetlanie aktywnych sieci]. Jeśli zamiast [Sieć publiczna] pojawi się coś innego, przejdź do punktu 5. 6 Wybierz [Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów...] z [Przesyłanie strumieniowe multimediów]. Pojawi się okno [Określanie lokalizacji sieci]. 3 Wybierz [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] zgodnie z otoczeniem, w którym głośnik jest używany. 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zgodnie z otoczeniem, w którym głośnik jest używany. Po wprowadzeniu zmiany sprawdź, czy element pod [Wyświetlanie aktywnych sieci] zmienił się na [Sieć domowa] lub [Sieć firmowa] w oknie [Centrum sieci i udostępniania]. 5 Wybierz [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]. 7 Jeśli w oknie opcji przesyłania mediów pojawi się komunikat [Przesyłanie strumieniowe multimediów nie jest włączone], wybierz [Włącz przesyłanie strumieniowe multimediów]. 8 Wybierz [Zezwalaj na wszystko]. Otworzy się okno [Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne]. Jeśli wszystkie urządzenia w sieci lokalnej są ustawione na [Dozwolone] i mają dostęp do sieci, wybierz [OK] i zamknij okno. 9 Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne]. 10 Wybierz [OK], aby zamknąć okno. Słuchanie muzyki przez sieć domową 21 PL

22 Słuchanie muzyki znajdującej się na komputerze z systemem Windows 7 1 Uruchom oprogramowanie [Windows Media Player] systemu Windows 7. 2 Włącz przesyłanie mediów. 3 Wybierz żądany utwór, po czym kliknij go prawym przyciskiem myszy. 4 Wybierz [Odtwarzaj do] z menu. Pojawi się lista urządzeń. 5 Wybierz [SA-NS300]. * W systemie Windows XP oprogramowanie Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane przez producenta. Odwiedź witrynę internetową firmy Microsoft, pobierz program instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie Windows Media Player 11 na komputerze. Uwaga Elementy wyświetlane na ekranie monitora komputera mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego i konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Vista/ Windows XP 1 Przejdź do [Uruchom] - [Wszystkie programy] i wybierz [Windows Media Player]. Oprogramowanie Windows Media Player 11 uruchomi się. 2 Wybierz [Udostępnianie multimediów...] z menu [Biblioteka]. Jeśli używasz systemu Windows XP, przejdź do punktu 8. 3 Kiedy pojawi się, wybierz [Sieć...]. Muzyka będzie odtwarzana z głośnika. Słuchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/Windows XP Pojawi się okno [Centrum sieci i udostępniania]. Aby słuchać muzyki za pomocą komputera z systemem Windows Vista/Windows XP * w roli serwera, należy skonfigurować oprogramowanie Windows Media Player PL

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną 2 POLSKI EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacyjna...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Serwis Serwis pl.avm.de/serwis Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo