Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika Seagate Central"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C

2 Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych. ipod, ipad, iphone, Time Machine, Safari i Mac są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. stosowanymi do oznaczania kompatybilności. Wszelkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe stanowią własność ich posiadaczy. Kiedy mowa o pojemności twardego dysku, jeden gigabajt lub 1 GB jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt lub TB jest równy jednemu tysiącowi miliardów bajtów. Ponadto część wymienionej pojemności jest wykorzystywana do formatowania oraz innych funkcji i dlatego też nie będzie dostępna do przechowywania danych. Przykłady wykorzystania ilościowego w różnych aplikacjach podano do celów ilustracyjnych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak rozmiar i format pliku, cechy oraz oprogramowanie. Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach lub specyfikacjach produktowych bez uprzedniego powiadomienia. Seagate Technology LLC S. De Anza Blvd. Cupertino, CA USA

3 Zgodność z normami Informacje dotyczące FCC Class B To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. dokumentu zawierającego przepisy organizacji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym pomieszczeniu mieszkalnym. Jeśli to urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze fal radiowych lub telewizyjnych, co może zostać ustalone przez wyłączenie i włączenie urządzenia, można podjąć próbę usunięcia zakłócenia za pomocą następujących metod: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. To urządzenie jest zgodne z częścią 15. dokumentu zawierającego przepisy organizacji FCC. Podczas działania urządzenie powinno spełniać dwa poniższe warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być przystosowane do odbioru zakłóceń, łącznie z tymi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie. Ostrzeżenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. WAŻNA UWAGA: Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC dla środowiska naturalnego. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20 cm pomiędzy elementem emitującym promieniowanie a Twoim organizmem. Nadajnik nie może być współużytkowany lub działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. Dostępność pewnych określonych kanałów i/lub operacyjnych pasm częstotliwości jest zależna od kraju i oprogramowania fabrycznego zainstalowanego w celu dopasowania urządzenia do wymagań w kraju docelowym. Użytkownik nie może zmieniać ustawień oprogramowania producenta. Uwagi dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych: W celu zachowania zgodności z zarządzeniami US FCC, funkcja wyboru kraju została całkowicie usunięta ze wszystkich modeli udostępnianych na rynku amerykańskim. Powyższa funkcja ma zastosowanie dla użytkowników spoza obszaru Stanów Zjednoczonych. Podręcznik Użytkownika Seagate Central iii

4 Industry Canada Urządzenie jest zgodne z Zarządzeniem RSS-210 obowiązującym w Industry Canada. Podczas działania urządzenie powinno spełniać dwa poniższe warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być przystosowane do odbioru zakłóceń, łącznie z tymi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie. Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. WAŻNA UWAGA: (do użytku na urządzeniach przenośnych) Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Urządzenie jest zgodne z limitami na promieniowanie określonymi przez IC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20 cm pomiędzy elementem emitującym promieniowanie a Twoim organizmem. NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles) Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Bezpieczne użytkowanie baterii Niniejszy produkt zawiera baterię litowo-jonową, którą należy usunąć w odpowiedni sposób. Prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczenego użytkowania baterii: Nie wyjmować, nie otwierać ani nie niszczyć ogniw lub baterii. Nie wystawiać ogniw lub baterii na działanie ciepła lub ognia. Nie przechowywać na otwartym słońcu. Nie wywoływać zwarcia ogniw lub baterii. Nie przechowywać ogniw lub baterii w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, gdyż mogą one wywoływać wzajemne zwieranie lub zwarcie na nich może zostać wywołane przez działanie innych obiektów. Nie stosować ładowarek innych niż te, które zostały przeznaczone do zastosowania z omawianym sprzętem. Nie stosować jakichkolwiek ogniw lub baterii, które nie są przeznaczone do zastosowania z omawianym sprzętem. Nie przechowywać w jednej lokalizacji ogniw różnych producentów, o różnej pojemności, różnych wymiarach lub różnych typów w jednym urządzeniu. Podręcznik Użytkownika Seagate Central iv

5 W razie połknięcia ogniwa lub baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wystawiać ogniw lub baterii na działanie czynników mechanicznych. W razie wystąpienia wycieku z ogniwa, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W razie wystąpienia kontaktu płynu z oczami lub skórą, przemyć je obfitą ilością wody, a następnie skontaktować się z lekarzem. Przechowywać ogniwa i baterie poza zasięgiem dzieci. Przechowywać ogniwa i baterie w pomieszczeniach czystych i suchych. Ogniwa i baterie pomocnicze należy podładować przed ich zastosowaniem. Należy stosować odpowiednie ładowarki. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta lub instrukcji użytkowania sprzętu. Nie dopuścić do długotrwałego ładowania baterii, która nie jest użytkowana. Po wydłużonym okresie magazynowania może wystąpić konieczność kilkukrotnego podładowania oraz rozładowania ogniw i baterii w celu uzyskania ich maksymalnych parametrów. Ogniwa i baterie pomocnicze dają najlepsze efekty podczas pracy w warunkach temperatur normalnych (20'C+5'C). Należy przechowywać oryginalną dokumentację producenta w celu jej późniejszego wykorzystania. Użytkować ogniwo lub baterię zgodnie z ich przeznaczeniem. Utylizować w odpowiedni sposób. Podręcznik Użytkownika Seagate Central v

6 Podręcznik Użytkownika Seagate Central vi

7 Spis treści 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Informacje o podręczniku Cechy urządzenia Specyfikacja produktu Wymagania systemowe Urządzenia obsługiwane przez aplikację Seagate Media Specyfikacje sprzętowe Instalacja Seagate Central Rozpakowywanie Podłączanie Seagate Central Opis wskaźników stanu diody LED Odkrywanie możliwości Seagate Central Personalizacja Seagate Central Foldery prywatne Podłączanie napędu USB do Seagate Central Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard Instalacja Seagate Dashboard Aktywowanie domyślnego planu wykonywania kopii zapasowych Tworzenie dostosowanego do indywidualnych potrzeb planu kopii zapasowej Przywracanie plików z kopii zapasowej Konfigurowanie Apple Time Machine Przywracanie danych z kopii zapasowej Time Machine Odtwarzanie plików multimedialnych Odtwarzanie zapisanej zawartości z wykorzystaniem aplikacji Seagate Media Instalacja aplikacji Seagate Media na urządzeniach ios oraz z systemem Android Instalacja aplikacji Seagate Media na urządzeniach Samsung Smart Hub Odtwarzanie plików na urządzeniach zgodnych z DLNA Podręcznik Użytkownika Seagate Central vii

8 Ponowne skanowanie Seagate Central w celu zlokalizowania Nowej Zawartości Wyłączanie urządzenia Media Server Odtwarzanie muzyki przechowywanej na Seagate Central w itunes Zmiana częstotliwości skanowania w celu poszukiwania nowych plików muzycznych Wyłączanie itunes Shared Library (Udostępnionej Biblioteki itunes) Archiwizacja zawartości Twoich danych w aplikacji Facebook.. 19 Ustawienia automatycznego archiwizowania danych z konta Facebook.. 19 Zmiana ustawień aplikacji Facebook Wyłączanie archiwizacji aplikacji Facebook Zastosowanie aplikacji Seagate Media Odtwarzanie plików wideo Wyświetlanie zdjęć Odtwarzanie muzyki Wyświetlanie dokumentów Wyświetlanie zawartości folderów Pobieranie zawartości z Seagate Central Kopiowanie zawartości do Seagate Central Blokowanie dostępu z poziomu aplikacji Seagate Media Zastosowanie Seagate Remote Access (usługi zdalnego dostępu Seagate) Ustawienia konta Seagate Remote Access Wykorzystanie Seagate Remote Access z aplikacją Seagate Media Korzystanie z usługi Seagate Remote Access z przeglądarką internetową Udostępnianie plików znajomym i rodzinie Odłączanie zdalnego dostępu od Twojego urządzenia Seagate Central Administrowanie Twoim urządzeniem Seagate Central Zaloguj się do Seagate Central Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi Dodawanie konta użytkownika Zmiana lub usuwanie konta użytkownika Podręcznik Użytkownika Seagate Central viii

9 Zmiana ustawień dysku Seagate Central Rozwiązywanie problemów Częste problemy i rozwiązania Więcej plików pomocy Podręcznik Użytkownika Seagate Central ix

10 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Informacje o podręczniku 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Seagate Central ułatwia wykonywanie kopii zapasowych wszystkich plików, dokumentów i plików multimedialnych do jednej lokalizacji w Twojej sieci oraz umożliwia dostęp do cyfrowej biblioteki kompatybilnej z komputerami Mac oraz PC. Informacje o podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera informacje Seagate Central dotyczące sposobów organizacji oraz uzyskiwania dostępu do źródeł cyfrowych z jednej lokalizacji. Ułatwia on wykonywanie ustawień urządzenia, podłączanie Seagate Central do sieci oraz kopiowanie zawartości do urządzenia. Aby otrzymać najnowsze aktualizacje oprogramowania wbudowanego, filmy instruktażowe, wskazówki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów, wejdź na stronę Centrum Obsługi Klienta Seagate. Cechy urządzenia Seagate Central umożliwia bezpośrednie połączenie z routerem Wi-Fi w Twojej sieci domowej. Po wykonaniu podłączenia uzyskujesz dostęp do plików muzycznych, filmowych oraz dokumentów z poziomu komputera, konsol, odbiorników telewizyjnych z funkcją smart oraz innych urządzeń podłączonych do Twojej sieci domowej. Seagate Central jest dostępny w wersjach o pojemności 2 terabajtów (TB), 3TB lub 4TB, zapewniając mnóstwo miejsca do przechowywania setek filmów w wysokiej rozdzielczości, tysięcy utworów muzycznych i zdjęć, a także ważnych dokumentów na komputerach PC i Mac. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 1

11 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Cechy urządzenia Rys. 1: Seagate Central: Cechy urządzenia Poniżej prezentujemy wykaz czynności, które możesz wykonać dzięki urządzeniu: (1) Archiwizacja zdjęć oraz plików filmowych z aplikacji Facebook. Możliwość bezpośredniego połączenia Seagate Central z kontem utworzonym w aplikacji Facebook. Seagate Central automatycznie pobiera zdjęcia i pliki wideo umieszczone na Twoim koncie. (2) Automatyczne tworzenie kopii zapasowych na Twoich komputerach. W systemie Windows, Seagate Dashboard może być stosowany w celu zarządzania ciągłym lub okresowym wykonywaniem kopii zapasowych. W przypadku współdziałania w komputerami Mac, Seagate Central jest w pełni kompatybilne z Apple Time Machine. Seagate zaleca zastosowanie Apple Time Machine do wykonywania kopii zapasowych w komputerach Mac znajdujących się w Twojej sieci. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2

12 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Specyfikacja produktu (3) Przesyłanie strumieniowe plików muzycznych obsługiwanych przez itunes. Podczas kopiowania plików muzycznych do folderu publicznego Seagate Central, zostają one automatycznie dodane i udostępnione w bibliotece itunes. Możesz odtwarzać pliki muzyczne na dowolnym komputerze w sieci obsługującej itunes. (4) Zdalny dostęp i udostępnianie plików przez Internet. Za pomocą przeglądarki internetowej możesz uzyskać dostęp do własnych plików z dowolnego miejsca. Możesz także przesyłać zaproszenia innym użytkownikom oraz umożliwiać zdalny dostęp do określonych katalogów Twojego urządzenia. (5) Przechowywanie treści prywatnych lub udostępnianie ich innym użytkownikom. Masz dostęp do własnych plików przez cały czas. Możesz przechowywać je w folderze prywatnym, zabezpieczonym nazwą użytkownika i hasłem, lub umieścić je w folderze publicznym, udostępniając je jednocześnie wszystkim użytkownikom należącym do Twojej sieci. (6) Przesyłanie strumieniowe plików do urządzeń zgodnych z DLNA. Możesz przeglądać zapisane pliki wideo i odsłuchiwać pliki muzyczne zapisane urządzeniach zgodnych z DLNA, takich jak konsole gier, odbiorniki telewizyjne z funkcją smart oraz urządzenia do odtwarzania strumieniowego. (7) Dostęp do plików z urządzeń przenośnych oraz odbiorników telewizyjnych z funkcją smart. Aplikacja Seagate Media, obsługiwana przez urządzenia wyposażone w system Android lub ios oraz dostępna w wybranych telewizorach Samsung Smart i odtwarzaczach Blu-ray, umożliwia dostęp do plików zapisanych w Seagate Central z innych urządzeń. Specyfikacja produktu Niniejszy rozdział opisuje wymagania systemowe oraz sprzętowe wymagania techniczne urządzenia Seagate Central. W celu pobrania najnowszych specyfikacji, przejdź na stronę Obsługi Klienta Seagate. Wymagania systemowe Router z dostępnym portem Ethernet (router Wi-Fi jest niezbędny do uzyskania bezprzewodowego dostępu do plików oraz wykonywania kopii zapasowych) Windows 8, Windows 7, Windows Vista lub Windows XP Mac OS X lub nowszy Połączenie internetowe w celu aktywacji oraz umożliwienia dostępu online do plików i ich udostępniania Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Chrome 4.x, Safari 3 lub nowsze przeglądarki internetowe Podręcznik Użytkownika Seagate Central 3

13 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Specyfikacja produktu Urządzenia obsługiwane przez aplikację Seagate Media Możesz wykorzystywać aplikację Seagate Media w celu łączenia się z Seagate Central za pomocą następujących urządzeń: ipad, iphone, ipod dotykowy obsługujące ios 4 lub nowsze. Tablety i smartfony obsługujące Android 2.2 lub nowsze. Telewizor Samsung Smart lub odtwarzacz Blu-ray Disc wyposażone w Smart Hub (model z 2012 roku lub nowszy). Specyfikacje sprzętowe Pojemność dysku: 2TB, 3TB lub 4TB Formatowanie dysku: NTFS Możliwości podłączenia do sieci: Jeden port Ethernet 10/1000 Porty USB: Jeden port USB 2.0 do podłączenia zewnętrznych urządzeń przechowujących pliki do urządzenia Seagate Central. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 4

14 QUICK START GUIDE 2. Instalacja Seagate Central Rozpakowywanie 2. Instalacja Seagate Central Przed rozpoczęciem pracy Seagate Central podłącz urządzenie do sieci. Rozpakowywanie Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy dostarczono Ci wszystkie potrzebne podzespoły. Jeśli nie wszystkie elementy wyposażenia zostały dostarczone, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Seagate. Seagate Central 1 2 Central SHARED STORAGE 3 Rys. 2: Seagate Central: Zawartość opakowania 1. Zasilacz 2. Kabel sieci Ethernet 3. Szybkie wprowadzenie Podłączanie Seagate Central W celu podłączenia Seagate Central do sieci: 1. Podłącz Seagate Central do routera Wi-Fi poprzez dostarczony przewód sieci Ethernet. 2. Podłącz zasilacz do portu zasilania, a następnie do gniazda zasilania. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 5

15 2. Instalacja Seagate Central Odkrywanie możliwości Seagate Central Seagate Central zacznie ładować się automatycznie po podłączeniu zasilacza. Może to potrwać kilka minut. Rys. 3: Podłączanie Seagate Central Po wykonaniu podłączenia Seagate Central należy zaczekać kilka minut aż do chwili, gdy urządzenie w pełni się naładuje. Opis wskaźników stanu diody LED Bursztynowa ciągła: Seagate Central zostaje włączony (po podłączeniu do sieci). Zielona migająca: Seagate Central rozpoczyna działanie. Zielona ciągła: Seagate Control jest podłączony do Internetu i gotowy do użytkowania. Czerwona migająca dioda: Seagate Control nie zostało podłączone do Internetu. Odkrywanie możliwości Seagate Central Po zakończeniu ładowania Seagate Central, zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się widok urządzenia w sieci pod nazwą Seagate-xxxxxx, gdzie xxxxxx jest przypisanym numerem fabrycznym, na przykład Seagate-FEC14E. Numer fabryczny umieszczono na spodzie urządzenia. W komputerach z systemem Windows urządzenie jest widoczne w pliku Explorera Windows. W komputerach Mac urządzenie jest widoczne w okienku Finder. Jeśli urządzenie nie jest widoczne w sieci, przejdź do strony setup zawierającej dodatkowe informacje na temat instalacji. Widok Seagate Central jako urządzenia sieciowego (w systemie Windows) lub jako urządzenia udostępnionego (w Mac) oznacza, że instalacja została zakończona. Możesz kopiować zawartość, uzyskiwać dostęp do transmisji strumieniowych wideo i muzyki z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego DLNA. Twoje urządzenie Seagate Central zawiera folder o nazwie Publiczny. Cała zawartość jest przechowywana w folderze publicznym. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 6

16 2. Instalacja Seagate Central Personalizacja Seagate Central By w pełni korzystać z możliwości urządzenia Seagate, utwórz konto użytkownika dzięki czemu będziesz mógł: Uzyskać zdalny dostęp do przechowywanych treści podczas wykorzystania dwukierunkowej szybkiej transmisji danych. Automatycznie zapisywać uaktualnienia z portalu Facebook na urządzeniu Seagate Central. Przechowywać i udostępniać prywatne dane wymagające zastosowania nazwy użytkownika i hasła. Personalizacja Seagate Central W celu wykorzystania wszystkich funkcji Seagate Central, utwórz nowego użytkownika. Seagate Central daje pierwszemu użytkownikowi możliwości dostępne dla administratora. Dzięki temu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji oraz będziesz mógł dodawać nowych użytkowników. W systemie Windows: a. Kliknij Start, a następnie Komputer w celu kontroli wykazu urządzeń podłączonych do Twojego komputera. b. W lewej kolumnie kliknij Sieć. c. Prawym przyciskiem myszy kliknij urządzenie Seagate Central, a następnie wybierz Widok strony internetowej urządzenia. W nowym okienku przeglądarki ukaże się Asystent Seagate Central. d. Otwórz folder publiczny urządzenia Seagate Central. e. Otwórz link do zarządzania Seagate Central. Na komputerze Mac: a. Otwórz aplikację Finder, a następnie kliknij urządzenie Seagate Central w folderze Udostępnione. b. Otwórz folder publiczny urządzenia Seagate Central. c. Otwórz link do zarządzania Seagate Central. 3. Podczas pierwszego logowania na stronie internetowej Seagate Central zostaniesz poproszony o zapoznanie się z Warunkami i postanowieniami licencji Seagate dla użytkownika końcowego (EULA). Kliknij Akceptuję. 4. Wypełnij pola na stronie Personalizacji w poniższy sposób: a. Nazwa urządzenia: Opcjonalnie możesz zmienić nazwę urządzenia Seagate Central. b. Nazwa: Wpisz nazwę konta użytkownika (bez spacji). Utworzony zostanie folder prywatny Seagate Central o wybranej nazwie. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 7

17 2. Instalacja Seagate Central Personalizacja Seagate Central c. Adres ze zdalnym dostępem: Należy wpisać adres . Seagate Central utworzy pod tym adresem konto Seagate ze zdalnym dostępem. Jeśli już posiadasz konto ze zdalnym dostępem zapewnianym przez TappIn, wpisz ten adres . d. Hasło: Wpisz hasło o długości od 4 do 64 znaków dla konta użytkownika oraz dla konta zdalnego dostępu Seagate. e. Strefa czasowa: Wybierz miejscową strefę czasową z rozwijalnej listy. Seagate Central wykorzystuje te ustawienia do wyświetlania aktualnego czasu u dołu strony internetowej Seagate Central. 5. Kliknij Zakończ by zakończyć instalację urządzenia Seagate Central i utworzyć nowe konto użytkownika. Konto nowego użytkownika będzie posiadało przywileje administracyjne, w tym możliwość tworzenia kont nowych użytkowników oraz zmiany ustawień urządzenia. 6. Instalacja urządzenia może potrwać kilka minut. Po jej zakończeniu na stronie internetowej Seagate Central wyświetlona zostanie informacja dotycząca charakterystyki produktu. Kliknij link Dowiedz się więcej na tej stronie w celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie lub kliknij Pomiń i przejdź do zakładki startowej administratora strony Seagate Central. 7. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu aktywacji usług, sprawdź folder poczty przychodzącej na swoim koncie w polu adresu ze zdalnym dostępem. Foldery prywatne Po utworzeniu użytkownika, urządzenie Seagate Central pojawi się w sieci wraz z nazwą nadaną na stronie Personalizacji. Urządzenie zawiera dwa foldery: publiczny i prywatny, utworzone dla konta nowego użytkownika. Możesz wykorzystać foldery prywatne w następujący sposób: Przechowywać zawartość, której nie chcesz udostępniać innym, na wzór informacji finansowych. Zainstalować Seagate Dashboard lub Apple Time Machine w celu wykonania kopii zapasowych w folderach prywatnych. Przed utworzeniem kopii zapasowych należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło. Umieścić link do swojego konta Facebook Seagate Central. Przeglądać prywatne treści z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Uwaga: Aplikacja Seagate Media, urządzenia podłączone do DLNA lub itunes nie dają możliwości dostępu do treści przechowywanych w folderach prywatnych. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 8

18 2. Instalacja Seagate Central Podłączanie napędu USB do Seagate Central Podłączanie do folderu prywatnego W celu wykonania podłączenia do folderu prywatnego, które umożliwi przeglądanie zapisanych treści oraz dodawanie i usuwanie plików, należy wykonać poniższe czynności: W systemie Windows: 1. Kliknij Start, a następnie Komputer by przeglądać urządzenia podłączone do Twojego komputera. 2. W lewej kolumnie rozwiń listę Sieć i wybierz właściwe urządzenie Seagate Central. 3. Zostaniesz poproszony o wpisanie hasła do sieci. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło do konta użytkownika urządzenia Seagate Central. Uwaga: Jeśli nazwa użytkownika i hasło w systemie Windows nie będą zgodne z nazwą użytkownika i hasłem folderu prywatnego Seagate Central, będziesz musiał wejść do nazwy urządzenia Seagate Central wpisując nazwę użytkownika. Zastosuj format urządzenie\użytkownik; na przykład, seagate-central\matt. Jeśli nazwa użytkownika i hasło w systemie Windows będą zgodne z nazwą użytkownika i hasłem folderu prywatnego Seagate Central, system nie poprosi Cię o ich wprowadzenie podczas łączenia się z folderem prywatnym. Jeśli wpiszesz poprawną nazwę użytkownika i hasło bez uzyskania dostępu, wyłącz i ponownie włącz komputer oraz ponownie spróbuj połączyć się z folderem prywatnym. Na komputerze Mac: 1. Otwórz okno Finder, a następnie kliknij urządzenie Seagate Central w folderze Udostępnione. Jedynym wyświetlanym folderem jest folder publiczny. 2. Kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla Seagate Central danego konta użytkownika. 3. Folder prywatny staje się widoczny po połączeniu w charakterze użytkownika Seagate Central. Podłączanie napędu USB do Seagate Central Twoje urządzenie Seagate Central posiada port USB 2.0 znajdujący się na panelu tylnym. Do tego portu można podłączać napędy USB. Dzięki temu w wygodny sposób można przenosić pliki Seagate Central na urządzenia przenośne. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 9

19 2. Instalacja Seagate Central Podłączanie napędu USB do Seagate Central Rys. 4 wskazuje lokalizację portu USB 2.0 w Seagate Central. Port USB 2.0 Rys. 4: Lokalizacja portu USB 2.0 w Seagate Central Po podłączeniu napędu USB do portu będzie on widoczny jako folder Seagate Central. Możesz przenosić pliki pomiędzy Seagate Central (tak jak w przypadku innych urządzeń znajdujących się w Twojej sieci) a folderem napędu USB. Kopiowanie plików do folderu napędu USB powoduje ich skopiowanie do napędu USB. By wyświetlić informacje dotyczące napędu USB lub usunąć je z systemu, przejdź do zakładki Ustawienia w interfejsie sieciowym Seagate Central, kliknij Zaawansowane, a następnie wybierz USB Manager. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 10

20 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Możliwe jest tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach wyposażonych w system Windows lub na urządzeniach Seagate Central typu Mac. Można również tworzyć kopie zapasowe w folderze publicznym do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy lub w folderze osobistym zabezpieczanym hasłem. W celu wykonania kopii zapasowej na komputerze wyposażonym w system Windows najlepiej zastosować aplikację Seagate Dashboard, która jest wydajnym, łatwym w obsłudze narzędziem umożliwiającym wykonywanie kopii zapasowych oraz udostępnianie plików multimedialnych. Zob. Seagate Dashboard. W celu wykonania kopii zapasowej na urządzeniach Mac należy zastosować oprogramowanie Time Machine stanowiące część Mac OS X. Zob. Konfigurowanie Apple Time Machine na stronie 13. Seagate Dashboard Wykorzystując Seagate Dashboard w komputerze wyposażonym w system Windows można wykonać kopię zapasową Seagate Central jednym przyciskiem myszy. Możliwe jest również zaplanowanie tworzenia regularnych kopii zapasowych w stosownym czasie. W razie wystąpienia potrzeby przywrócenia starszej wersji pliku należy wybrać jedną z wielu starszych wersji. Instalacja Seagate Dashboard Pobierz oprogramowanie Seagate Dashboard ze strony internetowej Seagate. W celu zainstalowania Seagate Dashboard na swoim komputerze z systemem Windows, postępuj zgodnie z treścią instrukcji pojawiających się na ekranie. Zainstaluj oprogramowanie na każdym komputerze z systemem Windows, na którym chcesz wykonać kopię zapasową. Po zainstalowaniu oprogramowania z menu Windows wybierz Start, a następnie Seagate Dashboard > Seagate Dashboard by uruchomić program. Aktywowanie domyślnego planu wykonywania kopii zapasowych Plan domyślny jest najprostszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowych. Seagate Dashboard automatycznie wykonuje kopie zapasowe plików w folderze publicznym Twojego komputera Seagate Central. Seagate Dashboard pracuje w tle w sposób ciągły, tworząc kopie zapasowe zarówno plików nowych, jak i zmienionych. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej konfiguracji. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 11

21 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard W celu aktywowania domyślnego planu wykonywania kopii zapasowej należy wykonać poniższe czynności: 1. Na ekranie głównym Seagate Dashboard wybrać opcję Ochrona Danych. 2. Na ekranie Ochrona Danych kliknąć opcję Chroń Teraz. Seagate Dashboard rozpocznie wykonywanie kopii zapasowej. Seagate Dashboard nie wykonuje kopii zapasowych następujących plików: Zawartość katalogu Windows Zawartość katalogu Program Files (pliki programu) Pliki systemowe Pliki ukryte Pliki na przenośnym urządzeniu USB podłączonym do Twojego komputera Tworzenie dostosowanego do indywidualnych potrzeb planu kopii zapasowej Możesz stworzyć własny plan tworzenia kopii zapasowej, wyznaczając pliki lub katalogi, których kopie zapasowe zostaną utworzone oraz lokalizację zapisywanych plików. 1. Na Ekranie Głównym Seagate Dashboard kliknąć przycisk Chroń. 2. Na ekranie Chroń kliknąć przycisk Nowy Plan Tworzenia Kopii Zapasowej. 3. Określ pliki, ich miejsce docelowe oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych. Możesz dokonać indywidualnej konfiguracji wszystkich ustawień tworzenia kopii zapasowych lub przejść przez proces konfiguracji klikając przycisk <, a następnie >. To ustawienie domyślne powoduje utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików systemu, dlatego należy wybrać opcję Wszystkie Pliki. W celu utworzenia kopii zapasowej określonych katalogów lub grupy plików należy odwołać wybór Wszystkie Pliki, a następnie kliknąć przycisk Wybierz Pliki. 4. W celu wykonania kopii zapasowej określonych plików należy przejść do katalogów lub plików, a następnie kliknąć pole obok każdego pliku lub folderu, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Po wykonaniu powyższych czynności należy kliknąć przycisk > w celu przejścia do kolejnego ekranu konfiguracyjnego. 5. Dokonaj wyboru urządzeń na których chcesz wykonać kopię zapasową. 6. Domyślnym miejscem docelowym w urządzeniu Seagate Central jest folder publiczny do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy systemu. W celu wykonania kopii zapasowej w folderze prywatnym kliknij Zaloguj się. Wybierz z listy nazwę użytkownika, a następnie wpisz hasło. 7. W celu przejścia do następnego ekranu wybierz przycisk >. 8. Określ jak często będzie wykonywana kopia zapasowa. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 12

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653

Podręcznik użytkownika Y-3653 Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI Wersja dokumentu 1.0 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE IPKO DEALER... 3 2. JAK ZAINSTALOWAĆ PRZEGLĄDARKĘ?... 3 1. JAK ZAKTUALIZOWAĆ BIEŻĄCĄ WERSJĘ PRZEGLĄDARKI?...

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zawartość zestawu Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB (różne

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo