Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika Seagate Central"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C

2 Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych. ipod, ipad, iphone, Time Machine, Safari i Mac są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. stosowanymi do oznaczania kompatybilności. Wszelkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe stanowią własność ich posiadaczy. Kiedy mowa o pojemności twardego dysku, jeden gigabajt lub 1 GB jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt lub TB jest równy jednemu tysiącowi miliardów bajtów. Ponadto część wymienionej pojemności jest wykorzystywana do formatowania oraz innych funkcji i dlatego też nie będzie dostępna do przechowywania danych. Przykłady wykorzystania ilościowego w różnych aplikacjach podano do celów ilustracyjnych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak rozmiar i format pliku, cechy oraz oprogramowanie. Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach lub specyfikacjach produktowych bez uprzedniego powiadomienia. Seagate Technology LLC S. De Anza Blvd. Cupertino, CA USA

3 Zgodność z normami Informacje dotyczące FCC Class B To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. dokumentu zawierającego przepisy organizacji FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym pomieszczeniu mieszkalnym. Jeśli to urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze fal radiowych lub telewizyjnych, co może zostać ustalone przez wyłączenie i włączenie urządzenia, można podjąć próbę usunięcia zakłócenia za pomocą następujących metod: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. To urządzenie jest zgodne z częścią 15. dokumentu zawierającego przepisy organizacji FCC. Podczas działania urządzenie powinno spełniać dwa poniższe warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być przystosowane do odbioru zakłóceń, łącznie z tymi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie. Ostrzeżenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. WAŻNA UWAGA: Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC dla środowiska naturalnego. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20 cm pomiędzy elementem emitującym promieniowanie a Twoim organizmem. Nadajnik nie może być współużytkowany lub działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. Dostępność pewnych określonych kanałów i/lub operacyjnych pasm częstotliwości jest zależna od kraju i oprogramowania fabrycznego zainstalowanego w celu dopasowania urządzenia do wymagań w kraju docelowym. Użytkownik nie może zmieniać ustawień oprogramowania producenta. Uwagi dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych: W celu zachowania zgodności z zarządzeniami US FCC, funkcja wyboru kraju została całkowicie usunięta ze wszystkich modeli udostępnianych na rynku amerykańskim. Powyższa funkcja ma zastosowanie dla użytkowników spoza obszaru Stanów Zjednoczonych. Podręcznik Użytkownika Seagate Central iii

4 Industry Canada Urządzenie jest zgodne z Zarządzeniem RSS-210 obowiązującym w Industry Canada. Podczas działania urządzenie powinno spełniać dwa poniższe warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być przystosowane do odbioru zakłóceń, łącznie z tymi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie. Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. WAŻNA UWAGA: (do użytku na urządzeniach przenośnych) Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Urządzenie jest zgodne z limitami na promieniowanie określonymi przez IC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20 cm pomiędzy elementem emitującym promieniowanie a Twoim organizmem. NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles) Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Bezpieczne użytkowanie baterii Niniejszy produkt zawiera baterię litowo-jonową, którą należy usunąć w odpowiedni sposób. Prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczenego użytkowania baterii: Nie wyjmować, nie otwierać ani nie niszczyć ogniw lub baterii. Nie wystawiać ogniw lub baterii na działanie ciepła lub ognia. Nie przechowywać na otwartym słońcu. Nie wywoływać zwarcia ogniw lub baterii. Nie przechowywać ogniw lub baterii w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, gdyż mogą one wywoływać wzajemne zwieranie lub zwarcie na nich może zostać wywołane przez działanie innych obiektów. Nie stosować ładowarek innych niż te, które zostały przeznaczone do zastosowania z omawianym sprzętem. Nie stosować jakichkolwiek ogniw lub baterii, które nie są przeznaczone do zastosowania z omawianym sprzętem. Nie przechowywać w jednej lokalizacji ogniw różnych producentów, o różnej pojemności, różnych wymiarach lub różnych typów w jednym urządzeniu. Podręcznik Użytkownika Seagate Central iv

5 W razie połknięcia ogniwa lub baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wystawiać ogniw lub baterii na działanie czynników mechanicznych. W razie wystąpienia wycieku z ogniwa, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W razie wystąpienia kontaktu płynu z oczami lub skórą, przemyć je obfitą ilością wody, a następnie skontaktować się z lekarzem. Przechowywać ogniwa i baterie poza zasięgiem dzieci. Przechowywać ogniwa i baterie w pomieszczeniach czystych i suchych. Ogniwa i baterie pomocnicze należy podładować przed ich zastosowaniem. Należy stosować odpowiednie ładowarki. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta lub instrukcji użytkowania sprzętu. Nie dopuścić do długotrwałego ładowania baterii, która nie jest użytkowana. Po wydłużonym okresie magazynowania może wystąpić konieczność kilkukrotnego podładowania oraz rozładowania ogniw i baterii w celu uzyskania ich maksymalnych parametrów. Ogniwa i baterie pomocnicze dają najlepsze efekty podczas pracy w warunkach temperatur normalnych (20'C+5'C). Należy przechowywać oryginalną dokumentację producenta w celu jej późniejszego wykorzystania. Użytkować ogniwo lub baterię zgodnie z ich przeznaczeniem. Utylizować w odpowiedni sposób. Podręcznik Użytkownika Seagate Central v

6 Podręcznik Użytkownika Seagate Central vi

7 Spis treści 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Informacje o podręczniku Cechy urządzenia Specyfikacja produktu Wymagania systemowe Urządzenia obsługiwane przez aplikację Seagate Media Specyfikacje sprzętowe Instalacja Seagate Central Rozpakowywanie Podłączanie Seagate Central Opis wskaźników stanu diody LED Odkrywanie możliwości Seagate Central Personalizacja Seagate Central Foldery prywatne Podłączanie napędu USB do Seagate Central Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard Instalacja Seagate Dashboard Aktywowanie domyślnego planu wykonywania kopii zapasowych Tworzenie dostosowanego do indywidualnych potrzeb planu kopii zapasowej Przywracanie plików z kopii zapasowej Konfigurowanie Apple Time Machine Przywracanie danych z kopii zapasowej Time Machine Odtwarzanie plików multimedialnych Odtwarzanie zapisanej zawartości z wykorzystaniem aplikacji Seagate Media Instalacja aplikacji Seagate Media na urządzeniach ios oraz z systemem Android Instalacja aplikacji Seagate Media na urządzeniach Samsung Smart Hub Odtwarzanie plików na urządzeniach zgodnych z DLNA Podręcznik Użytkownika Seagate Central vii

8 Ponowne skanowanie Seagate Central w celu zlokalizowania Nowej Zawartości Wyłączanie urządzenia Media Server Odtwarzanie muzyki przechowywanej na Seagate Central w itunes Zmiana częstotliwości skanowania w celu poszukiwania nowych plików muzycznych Wyłączanie itunes Shared Library (Udostępnionej Biblioteki itunes) Archiwizacja zawartości Twoich danych w aplikacji Facebook.. 19 Ustawienia automatycznego archiwizowania danych z konta Facebook.. 19 Zmiana ustawień aplikacji Facebook Wyłączanie archiwizacji aplikacji Facebook Zastosowanie aplikacji Seagate Media Odtwarzanie plików wideo Wyświetlanie zdjęć Odtwarzanie muzyki Wyświetlanie dokumentów Wyświetlanie zawartości folderów Pobieranie zawartości z Seagate Central Kopiowanie zawartości do Seagate Central Blokowanie dostępu z poziomu aplikacji Seagate Media Zastosowanie Seagate Remote Access (usługi zdalnego dostępu Seagate) Ustawienia konta Seagate Remote Access Wykorzystanie Seagate Remote Access z aplikacją Seagate Media Korzystanie z usługi Seagate Remote Access z przeglądarką internetową Udostępnianie plików znajomym i rodzinie Odłączanie zdalnego dostępu od Twojego urządzenia Seagate Central Administrowanie Twoim urządzeniem Seagate Central Zaloguj się do Seagate Central Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi Dodawanie konta użytkownika Zmiana lub usuwanie konta użytkownika Podręcznik Użytkownika Seagate Central viii

9 Zmiana ustawień dysku Seagate Central Rozwiązywanie problemów Częste problemy i rozwiązania Więcej plików pomocy Podręcznik Użytkownika Seagate Central ix

10 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Informacje o podręczniku 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Seagate Central ułatwia wykonywanie kopii zapasowych wszystkich plików, dokumentów i plików multimedialnych do jednej lokalizacji w Twojej sieci oraz umożliwia dostęp do cyfrowej biblioteki kompatybilnej z komputerami Mac oraz PC. Informacje o podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera informacje Seagate Central dotyczące sposobów organizacji oraz uzyskiwania dostępu do źródeł cyfrowych z jednej lokalizacji. Ułatwia on wykonywanie ustawień urządzenia, podłączanie Seagate Central do sieci oraz kopiowanie zawartości do urządzenia. Aby otrzymać najnowsze aktualizacje oprogramowania wbudowanego, filmy instruktażowe, wskazówki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów, wejdź na stronę Centrum Obsługi Klienta Seagate. Cechy urządzenia Seagate Central umożliwia bezpośrednie połączenie z routerem Wi-Fi w Twojej sieci domowej. Po wykonaniu podłączenia uzyskujesz dostęp do plików muzycznych, filmowych oraz dokumentów z poziomu komputera, konsol, odbiorników telewizyjnych z funkcją smart oraz innych urządzeń podłączonych do Twojej sieci domowej. Seagate Central jest dostępny w wersjach o pojemności 2 terabajtów (TB), 3TB lub 4TB, zapewniając mnóstwo miejsca do przechowywania setek filmów w wysokiej rozdzielczości, tysięcy utworów muzycznych i zdjęć, a także ważnych dokumentów na komputerach PC i Mac. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 1

11 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Cechy urządzenia Rys. 1: Seagate Central: Cechy urządzenia Poniżej prezentujemy wykaz czynności, które możesz wykonać dzięki urządzeniu: (1) Archiwizacja zdjęć oraz plików filmowych z aplikacji Facebook. Możliwość bezpośredniego połączenia Seagate Central z kontem utworzonym w aplikacji Facebook. Seagate Central automatycznie pobiera zdjęcia i pliki wideo umieszczone na Twoim koncie. (2) Automatyczne tworzenie kopii zapasowych na Twoich komputerach. W systemie Windows, Seagate Dashboard może być stosowany w celu zarządzania ciągłym lub okresowym wykonywaniem kopii zapasowych. W przypadku współdziałania w komputerami Mac, Seagate Central jest w pełni kompatybilne z Apple Time Machine. Seagate zaleca zastosowanie Apple Time Machine do wykonywania kopii zapasowych w komputerach Mac znajdujących się w Twojej sieci. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2

12 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Specyfikacja produktu (3) Przesyłanie strumieniowe plików muzycznych obsługiwanych przez itunes. Podczas kopiowania plików muzycznych do folderu publicznego Seagate Central, zostają one automatycznie dodane i udostępnione w bibliotece itunes. Możesz odtwarzać pliki muzyczne na dowolnym komputerze w sieci obsługującej itunes. (4) Zdalny dostęp i udostępnianie plików przez Internet. Za pomocą przeglądarki internetowej możesz uzyskać dostęp do własnych plików z dowolnego miejsca. Możesz także przesyłać zaproszenia innym użytkownikom oraz umożliwiać zdalny dostęp do określonych katalogów Twojego urządzenia. (5) Przechowywanie treści prywatnych lub udostępnianie ich innym użytkownikom. Masz dostęp do własnych plików przez cały czas. Możesz przechowywać je w folderze prywatnym, zabezpieczonym nazwą użytkownika i hasłem, lub umieścić je w folderze publicznym, udostępniając je jednocześnie wszystkim użytkownikom należącym do Twojej sieci. (6) Przesyłanie strumieniowe plików do urządzeń zgodnych z DLNA. Możesz przeglądać zapisane pliki wideo i odsłuchiwać pliki muzyczne zapisane urządzeniach zgodnych z DLNA, takich jak konsole gier, odbiorniki telewizyjne z funkcją smart oraz urządzenia do odtwarzania strumieniowego. (7) Dostęp do plików z urządzeń przenośnych oraz odbiorników telewizyjnych z funkcją smart. Aplikacja Seagate Media, obsługiwana przez urządzenia wyposażone w system Android lub ios oraz dostępna w wybranych telewizorach Samsung Smart i odtwarzaczach Blu-ray, umożliwia dostęp do plików zapisanych w Seagate Central z innych urządzeń. Specyfikacja produktu Niniejszy rozdział opisuje wymagania systemowe oraz sprzętowe wymagania techniczne urządzenia Seagate Central. W celu pobrania najnowszych specyfikacji, przejdź na stronę Obsługi Klienta Seagate. Wymagania systemowe Router z dostępnym portem Ethernet (router Wi-Fi jest niezbędny do uzyskania bezprzewodowego dostępu do plików oraz wykonywania kopii zapasowych) Windows 8, Windows 7, Windows Vista lub Windows XP Mac OS X lub nowszy Połączenie internetowe w celu aktywacji oraz umożliwienia dostępu online do plików i ich udostępniania Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Chrome 4.x, Safari 3 lub nowsze przeglądarki internetowe Podręcznik Użytkownika Seagate Central 3

13 1. Informacje o urządzeniu Seagate Central Specyfikacja produktu Urządzenia obsługiwane przez aplikację Seagate Media Możesz wykorzystywać aplikację Seagate Media w celu łączenia się z Seagate Central za pomocą następujących urządzeń: ipad, iphone, ipod dotykowy obsługujące ios 4 lub nowsze. Tablety i smartfony obsługujące Android 2.2 lub nowsze. Telewizor Samsung Smart lub odtwarzacz Blu-ray Disc wyposażone w Smart Hub (model z 2012 roku lub nowszy). Specyfikacje sprzętowe Pojemność dysku: 2TB, 3TB lub 4TB Formatowanie dysku: NTFS Możliwości podłączenia do sieci: Jeden port Ethernet 10/1000 Porty USB: Jeden port USB 2.0 do podłączenia zewnętrznych urządzeń przechowujących pliki do urządzenia Seagate Central. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 4

14 QUICK START GUIDE 2. Instalacja Seagate Central Rozpakowywanie 2. Instalacja Seagate Central Przed rozpoczęciem pracy Seagate Central podłącz urządzenie do sieci. Rozpakowywanie Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy dostarczono Ci wszystkie potrzebne podzespoły. Jeśli nie wszystkie elementy wyposażenia zostały dostarczone, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Seagate. Seagate Central 1 2 Central SHARED STORAGE 3 Rys. 2: Seagate Central: Zawartość opakowania 1. Zasilacz 2. Kabel sieci Ethernet 3. Szybkie wprowadzenie Podłączanie Seagate Central W celu podłączenia Seagate Central do sieci: 1. Podłącz Seagate Central do routera Wi-Fi poprzez dostarczony przewód sieci Ethernet. 2. Podłącz zasilacz do portu zasilania, a następnie do gniazda zasilania. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 5

15 2. Instalacja Seagate Central Odkrywanie możliwości Seagate Central Seagate Central zacznie ładować się automatycznie po podłączeniu zasilacza. Może to potrwać kilka minut. Rys. 3: Podłączanie Seagate Central Po wykonaniu podłączenia Seagate Central należy zaczekać kilka minut aż do chwili, gdy urządzenie w pełni się naładuje. Opis wskaźników stanu diody LED Bursztynowa ciągła: Seagate Central zostaje włączony (po podłączeniu do sieci). Zielona migająca: Seagate Central rozpoczyna działanie. Zielona ciągła: Seagate Control jest podłączony do Internetu i gotowy do użytkowania. Czerwona migająca dioda: Seagate Control nie zostało podłączone do Internetu. Odkrywanie możliwości Seagate Central Po zakończeniu ładowania Seagate Central, zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawi się widok urządzenia w sieci pod nazwą Seagate-xxxxxx, gdzie xxxxxx jest przypisanym numerem fabrycznym, na przykład Seagate-FEC14E. Numer fabryczny umieszczono na spodzie urządzenia. W komputerach z systemem Windows urządzenie jest widoczne w pliku Explorera Windows. W komputerach Mac urządzenie jest widoczne w okienku Finder. Jeśli urządzenie nie jest widoczne w sieci, przejdź do strony setup zawierającej dodatkowe informacje na temat instalacji. Widok Seagate Central jako urządzenia sieciowego (w systemie Windows) lub jako urządzenia udostępnionego (w Mac) oznacza, że instalacja została zakończona. Możesz kopiować zawartość, uzyskiwać dostęp do transmisji strumieniowych wideo i muzyki z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego DLNA. Twoje urządzenie Seagate Central zawiera folder o nazwie Publiczny. Cała zawartość jest przechowywana w folderze publicznym. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 6

16 2. Instalacja Seagate Central Personalizacja Seagate Central By w pełni korzystać z możliwości urządzenia Seagate, utwórz konto użytkownika dzięki czemu będziesz mógł: Uzyskać zdalny dostęp do przechowywanych treści podczas wykorzystania dwukierunkowej szybkiej transmisji danych. Automatycznie zapisywać uaktualnienia z portalu Facebook na urządzeniu Seagate Central. Przechowywać i udostępniać prywatne dane wymagające zastosowania nazwy użytkownika i hasła. Personalizacja Seagate Central W celu wykorzystania wszystkich funkcji Seagate Central, utwórz nowego użytkownika. Seagate Central daje pierwszemu użytkownikowi możliwości dostępne dla administratora. Dzięki temu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji oraz będziesz mógł dodawać nowych użytkowników. W systemie Windows: a. Kliknij Start, a następnie Komputer w celu kontroli wykazu urządzeń podłączonych do Twojego komputera. b. W lewej kolumnie kliknij Sieć. c. Prawym przyciskiem myszy kliknij urządzenie Seagate Central, a następnie wybierz Widok strony internetowej urządzenia. W nowym okienku przeglądarki ukaże się Asystent Seagate Central. d. Otwórz folder publiczny urządzenia Seagate Central. e. Otwórz link do zarządzania Seagate Central. Na komputerze Mac: a. Otwórz aplikację Finder, a następnie kliknij urządzenie Seagate Central w folderze Udostępnione. b. Otwórz folder publiczny urządzenia Seagate Central. c. Otwórz link do zarządzania Seagate Central. 3. Podczas pierwszego logowania na stronie internetowej Seagate Central zostaniesz poproszony o zapoznanie się z Warunkami i postanowieniami licencji Seagate dla użytkownika końcowego (EULA). Kliknij Akceptuję. 4. Wypełnij pola na stronie Personalizacji w poniższy sposób: a. Nazwa urządzenia: Opcjonalnie możesz zmienić nazwę urządzenia Seagate Central. b. Nazwa: Wpisz nazwę konta użytkownika (bez spacji). Utworzony zostanie folder prywatny Seagate Central o wybranej nazwie. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 7

17 2. Instalacja Seagate Central Personalizacja Seagate Central c. Adres ze zdalnym dostępem: Należy wpisać adres . Seagate Central utworzy pod tym adresem konto Seagate ze zdalnym dostępem. Jeśli już posiadasz konto ze zdalnym dostępem zapewnianym przez TappIn, wpisz ten adres . d. Hasło: Wpisz hasło o długości od 4 do 64 znaków dla konta użytkownika oraz dla konta zdalnego dostępu Seagate. e. Strefa czasowa: Wybierz miejscową strefę czasową z rozwijalnej listy. Seagate Central wykorzystuje te ustawienia do wyświetlania aktualnego czasu u dołu strony internetowej Seagate Central. 5. Kliknij Zakończ by zakończyć instalację urządzenia Seagate Central i utworzyć nowe konto użytkownika. Konto nowego użytkownika będzie posiadało przywileje administracyjne, w tym możliwość tworzenia kont nowych użytkowników oraz zmiany ustawień urządzenia. 6. Instalacja urządzenia może potrwać kilka minut. Po jej zakończeniu na stronie internetowej Seagate Central wyświetlona zostanie informacja dotycząca charakterystyki produktu. Kliknij link Dowiedz się więcej na tej stronie w celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie lub kliknij Pomiń i przejdź do zakładki startowej administratora strony Seagate Central. 7. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu aktywacji usług, sprawdź folder poczty przychodzącej na swoim koncie w polu adresu ze zdalnym dostępem. Foldery prywatne Po utworzeniu użytkownika, urządzenie Seagate Central pojawi się w sieci wraz z nazwą nadaną na stronie Personalizacji. Urządzenie zawiera dwa foldery: publiczny i prywatny, utworzone dla konta nowego użytkownika. Możesz wykorzystać foldery prywatne w następujący sposób: Przechowywać zawartość, której nie chcesz udostępniać innym, na wzór informacji finansowych. Zainstalować Seagate Dashboard lub Apple Time Machine w celu wykonania kopii zapasowych w folderach prywatnych. Przed utworzeniem kopii zapasowych należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło. Umieścić link do swojego konta Facebook Seagate Central. Przeglądać prywatne treści z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Uwaga: Aplikacja Seagate Media, urządzenia podłączone do DLNA lub itunes nie dają możliwości dostępu do treści przechowywanych w folderach prywatnych. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 8

18 2. Instalacja Seagate Central Podłączanie napędu USB do Seagate Central Podłączanie do folderu prywatnego W celu wykonania podłączenia do folderu prywatnego, które umożliwi przeglądanie zapisanych treści oraz dodawanie i usuwanie plików, należy wykonać poniższe czynności: W systemie Windows: 1. Kliknij Start, a następnie Komputer by przeglądać urządzenia podłączone do Twojego komputera. 2. W lewej kolumnie rozwiń listę Sieć i wybierz właściwe urządzenie Seagate Central. 3. Zostaniesz poproszony o wpisanie hasła do sieci. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło do konta użytkownika urządzenia Seagate Central. Uwaga: Jeśli nazwa użytkownika i hasło w systemie Windows nie będą zgodne z nazwą użytkownika i hasłem folderu prywatnego Seagate Central, będziesz musiał wejść do nazwy urządzenia Seagate Central wpisując nazwę użytkownika. Zastosuj format urządzenie\użytkownik; na przykład, seagate-central\matt. Jeśli nazwa użytkownika i hasło w systemie Windows będą zgodne z nazwą użytkownika i hasłem folderu prywatnego Seagate Central, system nie poprosi Cię o ich wprowadzenie podczas łączenia się z folderem prywatnym. Jeśli wpiszesz poprawną nazwę użytkownika i hasło bez uzyskania dostępu, wyłącz i ponownie włącz komputer oraz ponownie spróbuj połączyć się z folderem prywatnym. Na komputerze Mac: 1. Otwórz okno Finder, a następnie kliknij urządzenie Seagate Central w folderze Udostępnione. Jedynym wyświetlanym folderem jest folder publiczny. 2. Kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla Seagate Central danego konta użytkownika. 3. Folder prywatny staje się widoczny po połączeniu w charakterze użytkownika Seagate Central. Podłączanie napędu USB do Seagate Central Twoje urządzenie Seagate Central posiada port USB 2.0 znajdujący się na panelu tylnym. Do tego portu można podłączać napędy USB. Dzięki temu w wygodny sposób można przenosić pliki Seagate Central na urządzenia przenośne. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 9

19 2. Instalacja Seagate Central Podłączanie napędu USB do Seagate Central Rys. 4 wskazuje lokalizację portu USB 2.0 w Seagate Central. Port USB 2.0 Rys. 4: Lokalizacja portu USB 2.0 w Seagate Central Po podłączeniu napędu USB do portu będzie on widoczny jako folder Seagate Central. Możesz przenosić pliki pomiędzy Seagate Central (tak jak w przypadku innych urządzeń znajdujących się w Twojej sieci) a folderem napędu USB. Kopiowanie plików do folderu napędu USB powoduje ich skopiowanie do napędu USB. By wyświetlić informacje dotyczące napędu USB lub usunąć je z systemu, przejdź do zakładki Ustawienia w interfejsie sieciowym Seagate Central, kliknij Zaawansowane, a następnie wybierz USB Manager. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 10

20 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Możliwe jest tworzenie kopii zapasowych na urządzeniach wyposażonych w system Windows lub na urządzeniach Seagate Central typu Mac. Można również tworzyć kopie zapasowe w folderze publicznym do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy lub w folderze osobistym zabezpieczanym hasłem. W celu wykonania kopii zapasowej na komputerze wyposażonym w system Windows najlepiej zastosować aplikację Seagate Dashboard, która jest wydajnym, łatwym w obsłudze narzędziem umożliwiającym wykonywanie kopii zapasowych oraz udostępnianie plików multimedialnych. Zob. Seagate Dashboard. W celu wykonania kopii zapasowej na urządzeniach Mac należy zastosować oprogramowanie Time Machine stanowiące część Mac OS X. Zob. Konfigurowanie Apple Time Machine na stronie 13. Seagate Dashboard Wykorzystując Seagate Dashboard w komputerze wyposażonym w system Windows można wykonać kopię zapasową Seagate Central jednym przyciskiem myszy. Możliwe jest również zaplanowanie tworzenia regularnych kopii zapasowych w stosownym czasie. W razie wystąpienia potrzeby przywrócenia starszej wersji pliku należy wybrać jedną z wielu starszych wersji. Instalacja Seagate Dashboard Pobierz oprogramowanie Seagate Dashboard ze strony internetowej Seagate. W celu zainstalowania Seagate Dashboard na swoim komputerze z systemem Windows, postępuj zgodnie z treścią instrukcji pojawiających się na ekranie. Zainstaluj oprogramowanie na każdym komputerze z systemem Windows, na którym chcesz wykonać kopię zapasową. Po zainstalowaniu oprogramowania z menu Windows wybierz Start, a następnie Seagate Dashboard > Seagate Dashboard by uruchomić program. Aktywowanie domyślnego planu wykonywania kopii zapasowych Plan domyślny jest najprostszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowych. Seagate Dashboard automatycznie wykonuje kopie zapasowe plików w folderze publicznym Twojego komputera Seagate Central. Seagate Dashboard pracuje w tle w sposób ciągły, tworząc kopie zapasowe zarówno plików nowych, jak i zmienionych. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej konfiguracji. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 11

21 3. Tworzenie kopii zapasowych danych Seagate Dashboard W celu aktywowania domyślnego planu wykonywania kopii zapasowej należy wykonać poniższe czynności: 1. Na ekranie głównym Seagate Dashboard wybrać opcję Ochrona Danych. 2. Na ekranie Ochrona Danych kliknąć opcję Chroń Teraz. Seagate Dashboard rozpocznie wykonywanie kopii zapasowej. Seagate Dashboard nie wykonuje kopii zapasowych następujących plików: Zawartość katalogu Windows Zawartość katalogu Program Files (pliki programu) Pliki systemowe Pliki ukryte Pliki na przenośnym urządzeniu USB podłączonym do Twojego komputera Tworzenie dostosowanego do indywidualnych potrzeb planu kopii zapasowej Możesz stworzyć własny plan tworzenia kopii zapasowej, wyznaczając pliki lub katalogi, których kopie zapasowe zostaną utworzone oraz lokalizację zapisywanych plików. 1. Na Ekranie Głównym Seagate Dashboard kliknąć przycisk Chroń. 2. Na ekranie Chroń kliknąć przycisk Nowy Plan Tworzenia Kopii Zapasowej. 3. Określ pliki, ich miejsce docelowe oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowych. Możesz dokonać indywidualnej konfiguracji wszystkich ustawień tworzenia kopii zapasowych lub przejść przez proces konfiguracji klikając przycisk <, a następnie >. To ustawienie domyślne powoduje utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików systemu, dlatego należy wybrać opcję Wszystkie Pliki. W celu utworzenia kopii zapasowej określonych katalogów lub grupy plików należy odwołać wybór Wszystkie Pliki, a następnie kliknąć przycisk Wybierz Pliki. 4. W celu wykonania kopii zapasowej określonych plików należy przejść do katalogów lub plików, a następnie kliknąć pole obok każdego pliku lub folderu, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Po wykonaniu powyższych czynności należy kliknąć przycisk > w celu przejścia do kolejnego ekranu konfiguracyjnego. 5. Dokonaj wyboru urządzeń na których chcesz wykonać kopię zapasową. 6. Domyślnym miejscem docelowym w urządzeniu Seagate Central jest folder publiczny do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy systemu. W celu wykonania kopii zapasowej w folderze prywatnym kliknij Zaloguj się. Wybierz z listy nazwę użytkownika, a następnie wpisz hasło. 7. W celu przejścia do następnego ekranu wybierz przycisk >. 8. Określ jak często będzie wykonywana kopia zapasowa. Podręcznik Użytkownika Seagate Central 12

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo