zaawansowane technologie informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaawansowane technologie informatyczne"

Transkrypt

1 zaawansowane technologie informatyczne 1

2 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw. W ofercie Spółki znajduje się: pełna integracja systemów IT w zakresie sprzętu i oprogramowania, dystrybucja i serwis sprzętu, produkcja oprogramowania oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych firm trzecich, projektowanie i instalacja sieci komputerowych, szkolenia informatyczne i konsultacje oraz usługi outsourcingu oparte o nowoczesną infrastrukturę Centrum Przetwarzania i Przechowywania Danych (Data Center). Certyfikat ISO 9001:2000 TALEX wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Certyfikat został przyznany w zakresie: projektowania, produkcji, dostarczania, integracji rozwiązań i technologii informatycznych, świadczenia usług serwisowych, produkcji oprogramowania, kompleksowego zarządzania zasobami IT klientów oraz realizacji masowych wdrożeń systemów informatycznych. Historia 2004 połączenie z Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o laureat nagrody Dobra Firma 2002 wyróżnienie godłem Wielkopolska Jakość i certyfikatem Dobre bo polskie 2002 wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: lider rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 realizacja jednego z największych projektów w sektorze finansowym w kraju 2000 otwarcie Data Center w nowej siedzibie Talex SA w Poznaniu 2000 debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (TLX) 1998 przekształcenie Talex Sp. z o.o. w Talex SA rozpoczęcie partnerskiej współpracy z firmami: Compaq Computer, Sun Microsystems, Motorola, Molex, Hewlett Packard, Oracle, IBM, Bea Systems 1993 otwarcie Centrum Szkoleniowego 1991 pierwsze kontrakty z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym jednym z wieloletnich klientów firmy 1989 powstanie Talex Sp. z o.o. pierwsi klienci z sektora przemysłowego Oddzia³y TALEX, oprócz centrali w Poznaniu, posiada 5 oddziałów terenowych. Spośród tych placówek najważniejszą rolę spełniają ośrodki we Wrocławiu i w Warszawie, mogące służyć jako bezpośrednie zaplecze technologiczne centrali, podczas gdy pozostałe oddziały w Gdyni, Zielonej Górze i Katowicach służą głównie jako zaplecze logistyczne, serwisowe i handlowe dużych projektów informatycznych podejmowanych przez TALEX. 2

3 Kompetencje TALEX specjalizuje się w budowaniu rozwiązań w następujących obszarach, stanowiących swoiste kotwice oferty: Systemy Wspomagania Zarządzania klasy Business Intelligence oraz ERP systemy analityczne środowisko do raportowania hurtownie danych integracja i czyszczenie danych MBS Great Plains Baan ERP Integracja systemów IT budowa i zarządzanie siecią LAN/WAN/MAN zarządzanie stacjami roboczymi, serwerami, systemami pamięci masowych usługi programistyczne, wsparcie dla systemów baz danych rozwiązania telekomunikacyjne Zarządzanie Procesami Biznesowymi /BPM/ automatyzacja procesów biznesowych /obejmujących ludzi i systemy - zaawansowany Work Flow/ zarządzanie biznesowymi regułami decyzyjnymi /silniki reguł decyzyjnych/ integracja aplikacji Zarządzanie Ciągłością Działania /BCP/ usługi odtworzenia danych, mocy obliczeniowej oraz infrastruktury biurowej rozwiązania typu Help Desk monitoring usługi serwisowe Outsourcing administrowanie serwerami klienta w naszym Centrum Przetwarzania i Przechowywania Danych /kolokacja/ dzierżawa zasobów naszych serwerów /hosting/ udostępnianie funkcjonalności aplikacji na naszych serwerach /ASP/ centrum zapasowe przetwarzania danych usługi back upowe, systemy archiwizacji danych administrowanie systemami IT u klienta Rollout y masowe wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej Inteligentne budynki i Centra Przetwarzania Danych okablowanie strukturalne systemy nadzoru i kontroli: ochrona i kontrola dostępu ochrona ppoż systemy klimatyzacji systemy sygnalizacji włamania i napadu sterowanie oświetleniem systemy zasilania awaryjnego system dozoru telewizyjnego projektowanie i budowa Centrów Przetwarzania Danych Usługi wsparcia dla aplikacji Microsoft Microsoft Gold Certified Partner for Support Services 3

4 Oferta Systemy Wspomagania Zarz¹dzania klasy Business Intelligence Zadaniem systemów Business Intelligence (BI) jest stworzenie optymalnej platformy informacyjnej, w celu umożliwienia osobom zarządzającym przedsiębiorstwem podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Oferta firmy TALEX S.A. w zakresie Business Intelligence obejmuje dopasowanie, zaprojektowanie i wdrożenie systemów udostępniania informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Implementowane przez TALEX S.A. rozwiązania Bussines Intelligence obejmują m.in. planowanie i kontrolę procesów ekonomicznych, analizowanie rentowności działalności, automatyzację sprawozdawczości, analizę wskaźnikową. Wdrożenie systemu klasy Business Intelligence realizowane jest poprzez systematyczne i strukturalne podejście do konsolidacji i porządkowania informacji dostępnej w przedsiębiorstwie na wszystkich poziomach. Analizy Business Intelligence mogą być realizowane bezpośrednio z baz danych systemów ERP/CRM m.in.. firm BAAN,SAP, Oracle. Drugim możliwym wariantem jest zaprojektowanie i wdrożenie tematycznych lub korporacyjnych hurtowni danych ściśle dopasowanych do wymagań i profilu przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie systemów BI firma zwiększa szybkość, skuteczność i prawidłowość podejmowanych decyzji, zyskując przewagę nad konkurencją. Oferta TALEXU w zakresie rozwiązań Business Intelligence obejmuje zarówno budowę hurtowni danych, czyszczenie danych, tworzenie-modelowanie dedykowanych systemów analitycznych jak też dwa systemy raportujące. Hurtownia danych Hurtownia danych to baza danych gromadząca spójne i uporządkowane informacje, pochodzące z systemów transakcyjnych przedsiębiorstwa jak i ze źródeł zewnętrznych, wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji. Dane z tych systemów przenoszone są do hurtowni danych z określoną częstością (np. raz dziennie w nocy). Mają więc postać statyczną. Rozwiązanie takie zapewnia dostęp do informacji, raportowanie bez obciążania systemów dziedzinowych przedsiębiorstwa. Przechowywanie danych w jednej bazie danych ułatwia także tworzenie raportów skonsolidowanych w zakresie całego przedsiębiorstwa. W czasie ładowania danych są one porządkowane, ustalane wzajemne relacje pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych systemów. Business Objects Business Objects to system służący do analizy danych. Użytkownik może tworzyć dowolne zestawienia, raporty, wskaźniki na podstawie wszystkich danych przedsiębiorstwa. Raport oraz analizę tworzy samodzielnie korzystając z tzw. Świata Obiektów, który jest zestawieniem zawierającym pojęcia biznesowe. Pojęcia te, to przetłumaczone na język zrozumiały dla użytkownika nazwy tabel i kolumn baz danych systemów dziedzinowych. Świat obiektów zawiera zdefiniowane połączenia oraz relacje pomiędzy tabelami. Dzięki temu użytkownik tworzący raport ma pewność, co do poprawności struktury otrzymywanych danych. Business Objects zawiera wiele funkcji wspomagających analizę danych. Są to m.in. możliwość uszczegółowiania danych (tzw. drążenie), rankingowanie danych, grupowanie, ustawianie czujek informujących o przekroczeniu pewnych wartości. InfoTal InfoTal jest portalem informacyjnym służącym do interaktywnego komunikowania się pracowników, współdzielenia się informacją a także do kontaktu z klientem przedsiębiorstwa. Na stronach portalu istnieje możliwość udostępnianie informacji dla pracowników i klientów w postaci ogłoszeń, komunikatów oraz raportów. Udostępniane raporty zawierają zawsze aktualne dane. Zapewnia to narzędzie oferowane łącznie z portalem, program Kolporter. Odświeża on raporty, dystrybuuje je do odpowiednich użytkowników, oraz zapewnia, że dane zawarte w raportach zawierają dane odpowiednie dla danego użytkownika. Portal umożliwia kontakt dwustronny. Klienci oprócz otrzymywania informacji mają możliwość wprowadzania danych, np. składania zamówienia na towary, na raporty, zgłaszania uwag, opinii. InfoTal jest więc doskonałym narzędziem wspomagającym działania marketingowe firmy oraz ułatwiającym zarządzanie relacjami z klientem. Interaktywność portalu umożliwia obsługę tworzenia budżetów oraz planów przedsiębiorstwa. Wbudowane funkcji i mechanizmy umożliwiają wprowadzanie planów cząstkowych przez działy, oddziały, zakłady przedsiębiorstwa i ich konsolidację, tworzenie jednego wspólnego planu lub wielu wersji. Systemy ERP W zakresie rozwiązań klasy ERP oferujemy wdrożenie i wsparcie techniczne dla systemów największych światowych producentów oprogramowania - Microsoft Business Solutions Great Plains oraz Baan ERP. MBS Great Plains System Microsoft Business Solutions Great Plains jest łatwym do wdrożenia rozwiązaniem, które dostarcza 4

5 narzędzi do prowadzenia księgowości i zarządzania, przystosowanych również do działania w Internecie. System zapewnia łatwy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do prowadzenia firmy, w sposób bezpośredni współpracuje z produktami Microsoft, jak: pakiet biurowy MS Office, MS Outlook oraz MS Project. Microsoft Business Solutions Great Plains obsługuje wszystkie poziomy działalności firmy czy organizacji: od finansów i raportowania, przez produkcję, dystrybucję i zarządzanie łańcuchem dostaw, aż po sprzedaż i marketing, serwis czy e-commerce oraz zapewnia kontrolę najważniejszych procesów. System upraszcza funkcjonowanie organizacji, pozwala na pełną integrację wszystkich modułów oraz daje możliwość szybkiego sporządzania raportów. Tym samym umożliwia wzrost efektywności, dostarczając kompletnych informacji, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji. Baan ERP System Baan jest jednym z najpopularniejszych na świecie rozwiązań biznesowych wspomagających zarządzanie. Sercem rozwiązania ibaan jest wciąż system ERP dostarczany obecnie zarówno w doskonale znanej i sprawdzonej wersji Baan IV jak i nowej Baan ERP 5.0. Baan ERP stwarza nową jakość w podejściu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Wykorzystuje procedury dynamicznego modelowania przedsiębiorstwa DEM (Dynamic Enterprise Modeling), które stanowią najbardziej zaawansowany sposób podejścia systemowego do zagadnienia dopasowania systemu komputerowego dla przedsiębiorstwa. Integracja systemów IT Zaawansowane systemy informatyczne stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie ich administracji. Często zdarza się, że zakup i instalacja nowego sprzętu nie gwarantują poprawy jakości działania środowiska informatycznego. Potrzebna jest właściwa konfiguracja i integracja wszystkich elementów składowych systemu IT. TALEX oferuje w tym zakresie pomoc i bogate doświadczenie poparte wieloma zakończonymi sukcesem projektami z zakresu zaawansowanej integracji systemów informatycznych. Jednym z podstawowych elementów infrastruktury teleinformatycznej współczesnych przedsiębiorstw stanowią lokalne i rozległe sieci strukturalne. Uczestniczymy w projektach budowy sieci od fazy projektowania, do integracji ze sprzętem, elementami aktywnymi oraz siecią energetyczną. W zakresie budowy sieci TALEX oferuje przygotowywanie i realizację sieci lokalnych (LAN), rozległych (WAN) łączących np. oddziały, a także metropolitalnych (MAN). Specjalizujemy się także w opracowywaniu koncepcji i budowie sieci prywatnych (VPN) wykonywanych również w technologiach bezprzewodowych. Posiadamy ponadto doświadczenie w zakresie budowy szerokopasmowych sieci DWDM łączących odległe o kilkaset kilometrów lokalizacje. Nasza oferta obejmuje także kompleksowe usługi zarządzania i monitorowania infrastruktury sieciowej. Budujemy środowiska serwerowe spełniające najsurowsze wymagania dotyczące wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa. Oferujemy rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom wysokiej dostępności oparte o wydajne serwery z procesorami RISC i Intel. Świadczymy ponadto usługi projektowania i wykonywania systemów pamięci masowych opartych o macierze dyskowe różnych producentów, a także budowy sieci SAN (Storage Area Network) współpracujących z przełącznikami Fiber Channel. W zakresie integracji przeprowadzamy również konfigurowanie i strojenie systemów operacyjnych i oprogramowania bazodanowego w celu przyspieszenia realizowanych procesów. TALEX świadczy usługi przygotowywania oprogramowania na indywidualne zamówienie. Zespół doświadczonych inżynierów gotów jest przygotować projekty w dowolnej, wybranej przez klienta technologii (np. JAVA/J2EE, Microsoft,.NET). W naszej ofercie znajdują się również rozwiązania budowane w oparciu o bezpłatne produkty OpenSource pozwalające znacząco obniżyć koszt realizacji projektu. Przygotowujemy ponadto projekty telekomunikacyjne wykorzystujące najnowsze technologie. Realizujemy projekty transmisji głosu w sieciach IP, telefonii internetowej, a także zaawansowane projekty węzłów internetowych i wdzwanianych punktów dostępowych. Dla klientów zainteresowanych tego typu rozwiązaniami przygotowaliśmy ofertę przeprowadzenia testów i audytów pomocnych w podjęciu decyzji o wyborze technologii. Zarz¹dzanie Procesami Biznesowymi Głównym celem wdrożenia Systemu Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management BPM) jest dostarczenie narzędzi, metodologii i technik umożliwiających kontrolę nad całym cyklem zarządzania procesami biznesowymi. Po wdrożeniu rozwiązania klasy BPM przekazywanie zadań i dokumentów odbywa się automatycznie, zgodnie z definicją procesu. Większość formularzy ma postać elektroniczną, dzięki czemu minimalizuje się obieg dokumentów papierowych i zmniejsza koszty działalności biurowej. Wszyscy pracownicy działają zgodnie z aktualnymi procedurami, a każdy uprawniony uczestnik procesu może sprawdzić status procesu oraz uzyskać dostęp do listy zadań oczekujących na wykonanie. Zminimalizowane zostaje ryzyko popełnienia błędów, większość zadań zostaje wykonanych w optymalnym czasie, kierownicy i administratorzy natychmiast informowani są o przestojach lub sytuacjach wyjątko- 5

6 wych. Usprawniona zostaje współpraca między pracownikami a systemami informatycznymi. Dane historyczne zbierane podczas wykonywania zadań ułatwiają analizę i podejmowanie decyzji oraz umożliwiają obliczanie kosztów realizacji procesów. Wzrasta produktywność i zadowolenie pracowników, co wpływa na lepszą jakość usług i produktów. Większa satysfakcja klientów i wyższa sprzedaż wpływają na zwiększenie dochodów i pozwalają osiągnąć przewagę nad konkurencją. Ultimus W zakresie systemów klasy BPM TALEX oferuje pakiet Ultimus BPM Suite - narzędzie klasy BPM, służące do zarządzania procesami biznesowymi, w szczególności do tworzenia aplikacji automatyzujących przepływ pracy i informacji między pracownikami firmy. W skład pakietu wchodzi osiem ściśle zintegrowanych ze sobą modułów, zapewniających wsparcie dla całego cyklu zarządzania procesami w firmie. Środowisko wykonawcze jest zbudowane w oparciu o technologie firmy Microsoft (IIS, COM/DCOM/COM+) i działa pod kontrolą systemu Windows. Uczestnicy procesów wykorzystują moduły pracujące jako aplikacje webowe. Do prawidłowej pracy Ultimus BPM Suite wymaga serwera bazy danych SQL Server lub Oracle. Ultimus BPM Suite został wdrożony w ponad 1000 firm na całym świecie. Rozwiązanie to doceniły firmy zarówno małe jak i duże, z praktycznie każdej branży. O wysokiej jakości produktu świadczy również szereg przyznanych nagród i wyróżnień. Istotnym jest fakt, że producent zapewnia pomoc oraz pełne wsparcie zarówno w fazie wdrożenia, jak również w okresie eksploatacji. BPro Alternatywnym rozwiązaniem jest autorski produkt firmy TALEX BPro. Podobnie jak Ultimus, Bpro pozwala zintegrować w jednym procesie akcje wykonywane przez użytkowników i systemy informatyczne. W przeciwieństwie do Ultimusa, ściśle związanego z technologią Microsoft u, silnik BPro może być uruchamiany na wielu systemach operacyjnych i serwerach aplikacyjnych (testowany na WebSphere, WebLogic, JBoss, Sybase EAServer). Może współpracować z dowolna bazą relacyjną (testowany na Oracle, Informix, MS SQL Server, DB2). Środowiskiem pracy użytkowników jest przeglądarka internetowa. W oparciu o BPro zostały stworzone i wdrożone rozwiązania dziedzinowe, głównie dla sektora finansowego, niejednokrotnie wspomagające pracę ponad 2000 użytkowników. Do integracji systemów wykorzystane zostały WebService y, usługi Tuxedo, kolejki MQ Series oraz bezpośrednie odwołania do baz danych. Zarz¹dzanie Ci¹g³oœci¹ Dzia³ania (Business Continuity Plan-BCP) Wdrożenie rozwiązań z zakresu Planów Zachowania Ciągłości Działania pozwala firmom na prowadzenie działalności bez ryzyka utraty ważnych danych i minimalizuje straty wynikające z przerw w działaniu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych. Ogromna waga informacji przechowywanych w korporacyjnych systemach informatycznych sprawia, że ich właściwe zabezpieczenie, a jednocześnie zapewnienie ciągłości działania, stają się pierwszoplanowymi zadaniami działów IT. W przypadku systemów o krytycznym znaczeniu, np. systemów bankowych, centrów billingowych, niezbędne staje się zapewnienie odpowiednich usług odtworzenia: danych, mocy obliczeniowej, infrastruktury biurowej. W zakresie odtworzenia danych proponujemy usługę dedykowanego sejfu, w którym przechowywane będą najcenniejsze dane klienta. Oferujemy jednocześnie kompleksowe usługi wykonywania kopii zapasowych oraz bezpiecznego transportu nośników. W ramach usług odtworzenia mocy obliczeniowych oferujemy możliwość udostępnienia zasobów na serwerach zlokalizowanych w naszym bezpiecznym Centrum Przetwarzania Danych. Utrzymywanie serwerów zapasowych może okazać się nieocenione w przypadku utraty danych na serwerach podstawowych, w wyniku działania osób nieuprawnionych lub błędów administratorów. Koszt utrzymania serwerów zapasowych jest z pewnością dużo niższy od nakładów niezbędnych do odtworzenia utraconych danych. Najbardziej zaawansowaną usługą realizowaną przez TALEX jest możliwość uruchomienia biura zapasowego w siedzibie TALEXU. TALEX oferuje uruchomienie we własnej siedzibie, w ciągu kilku godzin, w pełni wyposażonych stanowisk pracy dla pracowników klienta z niezależnymi liniami telefonicznymi i łączami internetowymi. Na potrzeby Biura Zapasowego w wydzielonym magazynie przechowywane są komputery i sprzęt biurowy zgodny z wymaganiami klienta. Sprzęt ten nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów. W momencie zaistnienia potrzeby klient otrzymuje do swojej dyspozycji wydzielone i chronione przez całą dobę pomieszczenia, dostęp do pomieszczeń socjalnych, a także wydzielone miejsca parkingowe. W ramach usług utrzymania Ciągłości Działania TALEX oferuje także usługi wsparcia technicznego realizowane poprzez centralny Help Desk. Dyżurujący w systemie 6

7 24x7x365 specjaliści z Zespołu Wsparcia Technicznego reagują natychmiast na każde zgłoszenie pojawienia się problemu czy zagrożenia w systemie informatycznym klienta. W wyjątkowych przypadkach, niezwłocznie po dokonaniu diagnozy problemu, na miejsce awarii wysyłana jest ekipa interwencyjna z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Zarządzanie Ciągłością Działania realizowane przez TALEX obejmuje również usługi monitorowania sieci i systemów informatycznych klienta. Usługa polega na zdalnym monitorowaniu przez specjalistów TALEX pracy urządzeń klienta i natychmiastowej reakcji na jakiekolwiek zakłócenia. Dodatkowo, jeśli klient wyrazi zgodę na wprowadzenie specjalnych procedur, istnieje możliwość monitorowania środowiska informatycznego wraz z wykonywaniem szczegółowych raportów i statystyk dotyczących systemu IT oraz wykorzystywanych zasobów informatycznych. Kompleksowa oferta usług Zarządzania Ciągłością Działania obejmuje także usługi serwisowe realizowane w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zespół specjalistów TALEXU jest w stanie usunąć każdą awarię systemu informatycznego klienta na terenie całej Polski w czasie nie przekraczającym kilku godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wieloletnie doświadczenie naszych serwisantów, a także liczne szkolenia odbyte w kraju i za granicą są doskonałą gwarancją jakości świadczonych przez nich usług. Outsourcing Współczesne systemy informatyczne wymagają obok fachowej wiedzy odpowiedniej infrastruktury sprzętowej oraz teletechnicznej. Coraz częściej nie wystarcza już stworzona na doraźne potrzeby serwerownia, która nie gwarantuje właściwego poziomu zabezpieczenia i dostępności. Wiele firm, które nie chcą ponosić wysokich kosztów utrzymania niezbędnej infrastruktury oraz kadry specjalistów decyduje się na przekazanie administrowania częścią, bądź całym systemem firmie zewnętrznej w ramach outsourcingu. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom TALEX stworzył nowoczesne i bezpieczne Centrum Przetwarzania i Przechowywania Danych (Data Center) pozwalające świadczyć zaawansowane usługi outsourcingu IT. W oparciu o własne Data Center TALEX świadczy usługi: Kolokacja - utrzymywanie powierzonych serwerów w Centrum Przetwarzania Danych. Rozwiązanie to wybierane jest najczęściej przez Klientów zmieniających dopiero model prowadzenia informatyki we własnej firmie, posiadających własny sprzęt, a chcących skorzystać z zalet przekazania zewnętrznej firmie prowadzenia ośrodka obliczeniowego; Zaawansowany Hosting - wydzierżawianie zasobów naszych serwerów utrzymywanych w DC. Usługa ta pozwala na rozłożenie w czasie inwestycji w sprzęt, a jednocześnie umożliwia szybką migrację na lepiej dostosowany do aktualnych wymagań Klienta sprzęt; ASP udostępnianie funkcjonalności aplikacji na naszych serwerach. ASP zapewnia rozłożenie w czasie inwestycji w oprogramowanie, zwalnia klienta z wykupywania opieki, wsparcia, uaktualnień systemu, instalowania poprawek systemowych; Centrum Zapasowe pakiety usług outsourcingowych z gwarantowanym czasem przejścia pomiędzy pakietami lub ich opcjami; Transport nośników jedna z podstawowych metod zabezpieczania danych. Usługa pozwala przeprowadzić replikację danych pomiędzy podstawowym i zapasowym ośrodkiem obliczeniowym. Masowe wdro enia infrastruktury teleinformatycznej (Rollout y) TALEX oferuje kompleksowe wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej na masową skalę. W ramach usługi rollout u TALEX konfiguruje na indywidualne potrzeby, montuje i dostarcza do siedziby klienta gotowe zestawy komputerowe, które następnie instaluje, testuje i uruchamia w środowisku produkcyjnym. Proces ten może być przeprowadzony w weekendy, czy w godzinach nocnych tak, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie TALEX gwarantuje całkowicie bezpieczną utylizację wycofywanych zasobów IT, w tym bezpowrotne zniszczenie danych Dzięki posiadanym zasobom nowoczesnej fabryce rollout owej zestawów komputerowych, hali logistyczno-magazynowej TALEX może świadczyć wdrożenia obejmujące kilkaset, a nawet kilka tysięcy sztuk sprzętu komputerowego. 7

8 Wysoką jakość przeprowadzanych przez TALEX rollout ów potwierdza uzyskany przez firmę certyfikat ISO 9001:2000 obejmujący m.in. realizację masowych wdrożeń systemów informatycznych. Inteligentne budynki i Centra Przetwarzania Danych TALEX wykonuje kompleksowe prace związane z projektowaniem i przygotowaniem infrastruktury teletechnicznej dla tzw. inteligentnych budynków. Są to najczęściej budynki biurowe posiadające centralnie zintegrowane systemy klimatyzacji, ogrzewania, kontroli dostępu oraz zabezpieczeń. Zainstalowane w budynkach systemy gwarantują wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie zapewniają ochronę przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. Usługi oferowane przez TALEX obejmują projektowanie i instalację okablowania strukturalnego, projekty i wykonawstwo przyłączy energetycznych wraz z instalacją systemów zasilania awaryjnego (generatory prądu, UPS), a także instalację automatyki budynków i systemów zabezpieczeń. Oferta TALEX w zakresie instalacji inteligentnych budynków obejmuje: Układy automatyki budynku (BAS) Systemy ogrzewania Systemy wentylacji i klimatyzacji (HVAC - Heating, Ventillation and Air-Conditioning) System sterowania oświetleniem System monitorowania zużycia wody, prądu, gazu Systemy zabezpieczeń (SMS) System wykrywania i sygnalizacji pożaru (FAS - Fire Alarm System) System telewizji dozorowej (CCTV - Close Circuit Television) System wykrywania gazów i substancji toksycznych System kontroli dostępu (ACS - Access Control System) Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy identyfikacji biometrycznej/fotograficznej Systemy integrujące (BMS) Metasys firmy Johnson Controls Continuum firmy Andover Controls Babylon-XMP firmy Autec Cerberus firmy Siemens Data Center projektowanie wyposażanie utrzymanie Inteligentny Biurowiec Główna siedziba TALEX to inteligentny biurowiec w Poznaniu, w którego sąsiedztwie zlokalizowano nowoczesne Centrum Logistyczno-Magazynowe. Sercem biurowca jest Centrum Przechowywania i Przetwarzania Danych Data Center. Siedziba TALEXU jest doskonałym przykładem możliwości wykorzystania systemów elektronicznych spotykanych w inteligentnych budynkach. Przy zastosowaniu technologii opracowanej przez firmę Johnson&Controls, inżynierowie firmy TALEX S.A. wyposażyli budynek w jeden z bardziej inteligentnych systemów zarządzania instalacjami budynkowymi (BMS), który integruje: Systemy kontroli dostępu (ACS) Ogrzewanie, wentylację, klimatyzację (HVAC) Sygnalizację i gaszenie pożarów (FAS) Telewizję dozorową (CCTV) Sygnalizację włamania i napadu (IAS) Sterowanie oświetleniem System nagłośnienia ewakuacyjnego System monitorowania obciążenia zasilania elektrycznego System kontroli dostêpu Zainstalowany w naszym budynku system kontroli dostępu charakteryzuje się bardzo dużą funkcjonalnością, począwszy od prostego sterowania otwieraniem drzwi i bram, aż do pełnej integracji z systemami sterującymi bezpieczeństwem i zabezpieczeniami alarmowymi. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze w siedzibie TALEXU są wspomagane dodatkowymi systemami sterującymi.. Podstawą działania tych systemów jest System Indywidualnego Sterowania w pomieszczeniach. Jest on modułowym, mikroprocesorowym systemem regulacji z rozproszoną inteligencją, przeznaczonym do indywidualnej, czasowej regulacji warunków otoczenia. Dzięki temu uzyskaliśmy pełną personalizację warunków panujących w danym pomieszczeniu (temperatura, nawiew powietrza, wilgotność). Sygnalizacja wyst¹pienia po aru System ochrony przeciwpożarowej to jeden z najważniejszych systemów budynku, gdyż bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ludzi, danych i sprzętu. Z tego powodu wybraliśmy system NOTIFIER charakteryzu- 8

9 Rozwi¹zania Microsoft TALEX posiada status Microsoft Gold Certified Partner for Security Solutions potwierdzający najwyższe kompetencje w zakresie budowy bezpiecznych rozwiązań w oparciu o produkty Microsoft. Ponadto TALEX należy do grona Large Account Resellers (LAR) dzięki czemu może oferować wolumenowe licencje na oprogramowanie Microsoft w ramach programów Select oraz Enterprise. Zespół specjalistów technologii Microsoft liczy kilkadziesiąt osób z certyfikatami: Microsoft Certified Professional (11 osób), Microsoft Certified System Engineer (14), Microsoft Certified Database Administrator (8), Microsoft Certified Solution Developer (1). Wśród projektów realizowanych w technologii Microsoft wymienić można: projekty obejmujące wdrożenia Active Directory na platformie Windows, projekty integracji i migracji środowisk do struktur opartych o Active Directory, projekty i wdrożenia systemów pocztowych z wykorzystaniem Exchange Server, systemów bazodanowych opartych o SQL Server, systemy zarządzania środowiskiem za pomocą Systems Management Server, wdrożenia klastrów opartych na platformie Windows. projektowanie i wykonywanie systemów składowania i obiegu dokumentów, portali korporacyjnych w oparciu o produkty SharePoint Portal Server, IIS, Exchange, SQL itp. jący się najnowocześniejszymi rozwiązaniami wykrywania i gaszenia pożarów. System składa się z połączonych sieciowo centralek sygnalizacji pożaru oraz elementów detekcyjnych - czujek pożarowych. Rozwiązanie to szybko i precyzyjnie lokalizuje pożar. Przetworzony sygnał alarmowy przesłany jest do straży pożarnej. System może sterować instalacją suchego gaszenia w dedykowanych pomieszczeniach (np. Data Center), drzwiami przeciwpożarowymi, klapami dymowymi, wentylacją. Telewizja dozorowa Na zewnątrz naszego budynku, w ciągach komunikacyjnych oraz w bezpiecznej strefie Data Center, zainstalowano system kamer wizyjnych. Sterowanie i podgląd z kamer realizowane są przez łatwe w obsłudze, programowalne dzielniki obrazu, multipleksery, pulpity sterownicze, monitory. Rejestrację zapewniają cyfrowe rejestratory wizji. Obrazy z kamer prezentowane są w Centrum Nadzoru Wizyjnego oraz rejestrowane i przechowywane na Centralnym Systemie Dyskowym. Sygnalizacja w³amania i napadu W naszej siedzibie zainstalowaliśmy system sygnalizacji włamania i napadu obsługiwany przez dedykowane centrale alarmowe, które współpracują z: czujnikami - pasywnej podczerwieni, mikrofalowe, tłuczenia szkła, kontaktronowe; sygnalizatory zewnętrzne akustyczno - optyczne, wewnętrzne akustyczne, wewnętrzne optyczne (ciche powiadomienie), radiowe (monitoring, w powiązaniu ze współpracującymi Agencjami Ochrony); Zasoby Sterowanie oœwietleniem Jedną z cech naszego inteligentnego budynku jest Centralny System Sterowania Oświetleniem. Zastosowany tu system pozwala utrzymać ekonomiczny poziom oświetlenia, adekwatny do naturalnego światła. Jednocześnie system ten umożliwia dopasowanie poziomu natężenia oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Centralne zarz¹dzanie inteligentnym budynkiem Wszystkie elementy automatyki i bezpieczeństwa zainstalowane w siedzibie TALEX S.A. zostały zintegrowane za pośrednictwem systemu METASYS firmy Johnson&Controls. Zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa, każde zdarzenie zarejestrowane przez dowolny z podporządkowanych systemów jest rejestrowane w bazie danych BMS. Tutaj także spływają sygnały i alarmy z podsystemów i w zależności od ich ważności następuje: 9

10 wydanie poleceń do komponentów systemu odpowiedzialnych za dany obszar, zostaje powiadomiony personel obsługujący system. Ochrona fizyczna Niezależnie od zainstalowanych systemów bezpieczeństwa, budynki objęte są całodobową ochroną fizyczną realizowaną przez wyspecjalizowaną Agencję Ochrony Mienia. Pracownicy ochrony korzystają z zainstalowanych systemów zabezpieczeń, takich jak Kontrola Dostępu lub Telewizja Dozorowa; jednocześnie ich czynności są rejestrowane przez inne elementy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa. grono uprawnionych osób i otoczone jest korytarzem separującym. Pomieszczenia wchodzące w skład Centrum Przetwarzania Danych w żadnym punkcie nie stykają się ze ścianami zewnętrznymi budynku. Ryzyko zaistnienia awarii wewnętrznych zostało zminimalizowane poprzez położenie szczególnego nacisku na zaprojektowanie i wykonanie Strefy Serwerów Głównych. Modułowa konstrukcja pomieszczenia Data Center stwarza możliwości sprawnej rozbudowy, bądź adaptacji poszczególnych pomieszczeń na potrzeby firm trzecich. Data Center TALEX SA wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na usługi outsourcingowe, stworzył Centrum Przetwarzania Danych, pozwalające na świadczenie tych usług na szeroką skalę. Nasi klienci uzyskali możliwość dzierżawienia mocy obliczeniowych serwerów, składowania danych oraz korzystania z aplikacji zainstalowanych na serwerach TALEX-u. Partnerzy biznesowi mogą instalować u nas swoje własne systemy informatyczne, wykorzystując wszelkie możliwości wynikające z supernowoczesnej infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych. Świadczone przez TALEX SA usługi outsourcingowe pozwalają naszym klientom na obniżenie kosztów utrzymania złożonej infrastruktury teleinformatycznej, a strategicznym zasobom elektronicznym i danym zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wysoki standard Centrum Przetwarzania Danych został potwierdzony certyfikatem firmy IBM, której specjaliści brali udział w jego projektowaniu i budowie. Jest to potwierdzeniem spełnienia wszystkich rygorystycznych wymogów, odnoszących się do: lokalizacji, struktury konstrukcyjnej serwerowni, systemów zabezpieczających ciągłość pracy, obsługi ośrodka, zaplecza telekomunikacyjnego. Dzięki doświadczeniu projektantów budynku, oraz spełnieniu ściśle określonych wymogów Certyfikatu IBM możliwe było odpowiednie zagospodarowanie przestrzenni użytkowej Strefy Serwerów Głównych. Odpowiednia lokalizacja szaf serwerowych, specjalistyczne doprowadzenie łączności oraz zastosowanie Systemu Zarządzania Energią (EMS) gwarantują maksymalną moc obliczeniową serwerów, przy jednoczesnym dużym ich upakowaniu. Nowoczesna konstrukcja ośrodka zapewnia przetrwanie Strefy Serwerów Głównych nawet w przypadku zniszczenia budynku. Zostało to osiągnięte dzięki położeniu szczególnego nacisku na: wytrzymałość mechaniczną, wytrzymałość ogniową, nawiew zimnego powietrza pod podłogę, ograniczenie ilości wydzielanego ciepła na 1m2, stałe urządzenie gaśnicze, automatykę własną. Centrum Logistyczno Magazynowe W sąsiedztwie głównej siedziby TALEX, zlokalizowane jest Centrum Logistyczne, będące zapleczem magazynowym i transportowym naszej firmy. Budynek, wraz z terenem na którym się znajduje (struk- Najważniejszym pomieszczeniem w budynku pod względem bezpieczeństwa danych jest Centrum Przetwarzania Danych. Dostęp do tego miejsca ma wąskie 10

11 tura dróg wewnętrznych), zaprojektowano tak, aby zapewnić bezkolizyjną i sprawną obsługę transportową. Podjazdy dla samochodów ciężarowych umożliwiają wózkom widłowym szybkie i sprawne manewrowanie, a co za tym idzie - sprawny wyładunek i załadunek. Centrum Logistyczne składa się z dwóch części pomieszczeń biurowych oraz powierzchni magazynowej. W części biurowej znajdują się pomieszczenia obsługi magazynów, kierowców i zespołu ds. logistyki oraz sala konferencyjna. Swoje pomieszczenia mają tam też pracownicy serwisu sprzętowego, zajmującego się między innymi realizacją zadań wynikających z obsługi sprzętu komputerowego, wycofywanego podczas procesów typu rollout. Część magazynowa, o powierzchni 800 m2, jest typową halą wysokiego składowania. Znajdują się w niej specjalizowane regały, zdolne przechowywać towar na trzech poziomach na tzw. euro paletach. Fabryka Rolloutowa Jednym z elementów infrastruktury wspierającej realizację masowych wdrożeń systemów informatycznych przez TALEX jest Fabryka Rolloutowa. Jest to wydzielona część zasobów firmy TALEX odpowiedzialna za produkcję i testowanie nowego wyposażenia dla placówek klienta. Podstawowymi założeniami przy tworzeniu Fabryki Rolloutowej było: osiągnięcie skalowalnego procesu produkcji umożliwiającego szybką realizację dużych zamówień, zapewnienie maksymalnego poziomu jakości dostarczanych produktów, wek tzw. bundle Do zadań Fabryki należy także: Kompletacja procedur i nośników instalacyjnych, Aktualizacja specyfikacji produktów, Aktualizacja specyfikacji procesów produkcyjnych, Znakowanie produktów, Dokumentacja przebiegu produkcji. Centrum Edukacyjne TALEX posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń informatycznych. Firma posiada własne centra szkoleniowe w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Centrum oferuje obecnie szkolenia w trzech głównych obszarach: systemów operacyjnych (administracja, konfiguracja, zarządzanie); baz danych (optymalizacja i zarządzanie bazami danych); systemów rozproszonych (serwery aplikacyjne, monitory transakcyjne). Są one kierowane głównie do profesjonalistów - administratorów systemów, programistów, specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii IT. Szkolenia oferowane przez TALEX mogą być prowadzone zarówno w jednym z trzech nowoczesnych centrów szkoleniowych w Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie, jak i w siedzibie klienta. Kursy szkoleniowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów mających duże doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w organizowaniu szkoleń. Potwierdzeniem wysokiej klasy prowadzących szkolenia w TALEX jest zapraszanie naszych instruktorów przez duże koncerny do prowadzenia zaawansowanych szkoleń w Polsce i za granicą. Bardzo ważną cechą Fabryki jest ścisłe współdziałanie z Centrum Logistycznym w zakresie: Kontroli dostaw od prodcenta pod kątem wymagań Klienta oraz ilościowym, Prognozowanie zapotrzebowania na półprodukty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, Kompletowaniu zestawów instalacyjnych dla placó- 11

12 Ludzie O sile firmy decydują pracujący w niej ludzie. To właśnie zgrany zespół wykwalifikowanych pracowników TALE- XU pozwala realizować nawet najbardziej zaawansowane projekty. Kompetencje w połączeniu ze zdobytym doświadczeniem umożliwiły nam zbudowanie firmy, która jest partnerem największych światowych potentatów IT, oferując wymagającym klientom najnowsze technologie. 12

13 Referencje Administracja Przemysł Finanse Fundacja Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco-Kontraktująca Główny Urząd Statystyczny Instytut Pamięci Narodowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Komenda Stołeczna Policji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Krajowe Biuro Wyborcze Krajowy Urząd Pracy Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Obrony Narodowej Śląski Okręg Wojskowy Trybunał Konstytucyjny Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych Beskidzka Energetyka SA Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Energetyka Kaliska SA Energetyka Poznańska SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Zakład Energetyki Łódź-Teren SA Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin SA AIG Credit SA AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Bank Zachodni WBK SA Berliner Bank Polska SA BZ WBK Finanse&Leasing SA DM BZ WBK SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ING Bank Śląski SA Lukas Bank SA Lukas SA PKO BP O/Regionalny Gdańsk PKO BP O/Regionalny Łódź PZU SA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale Nederlanden Polska SA 13

14 Handel / Usługi Transport / Łączność Wyższe uczelnie Beiersdorf-Lechia SA El-Centrum SA EURO-NET Sp. z o.o. Fugo Konin SA Guardian Industries Poland Sp. z o.o. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. Karen Notebook SA Kompania Piwowarska SA Królewska Sp. z o.o. Lasy Państwowe SA Maxer SA Milo SA Martin Bauer Managementservice Sp. z o.o. PGF Cefarm Poznań Sp. z o.o. Pfeifer&Langen Polska Sp. z o.o. Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. Poczta Polska Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o. PZF Cefarm Warszawa Sp. z o.o. Rafako SA Rockwool Polska Sp. z o.o. Spółdzielnia Wielobranżowa USI Stomil Sp. z o.o. Środa Wielkopolska Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA Pol-Car Sp. z o.o. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Ponetex Logistics Sp. z o.o. Raben Logistics Sp. z o.o. Schenker Sp. z o.o. Skoda Auto Polska SA Zarząd Portu Gdańsk Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Medyczna w Gdańsku Akademia Rolnicza w Poznaniu Instytut Morski w Gdańsku Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu Politechnika Gdańska Politechnika Poznańska Śląska Akademia Medyczna UAM Poznań 14

15 Info NAZWA: TALEX Spółka Akcyjna SKRÓCONA NAZWA: TALEX SA STATUS PRAWNY: spółka akcyjna DATA POWSTANIA: 1989 rok REJESTRACJA: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS KAPITAŁ AKCYJNY: PLN CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Janusz Gocałek - Prezes Zarządu Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu ADRES: TALEX SA ul. Karpia 27 D Poznań tel.: (+48 61) fax: (+48 61) LICZBA PRACOWNIKÓW: 82 (1999), 120 (2000), 154 (2001), 165 (2002), 168 (2003) PRZYCHODY W MLN PLN: 29,7 (1999), 41,8 (2000), 82,9 (2001), 109,7 (2002), 77,1 (2003) NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: tytuł najlepszej firmy Wielkopolski w rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 (8. pozycja w 2002, 7. pozycja w 2003); Certyfikat ISO 9001:2000 Certyfikat Wielkopolska Jakość przyznany w październiku 2002; Certyfikat Dobre bo polskie przyznany w grudniu 2002; Gazela Biznesu tytuł przyznawany przez Puls Biznesu (7. miejsce w Wielkopolsce 2003r., 3.miejsce w Wielkopolsce 2002r.) Dobra Firma 2003 tytuł przyznany przez dziennik Rzeczpospolita GIEŁDA: Akcje TALEX SA (TLX) notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w segmencie SiTech - spółek innowacyjnych technologii. ODDZIAŁY: adres oddziału telefon fax Warszawa (+48 22) (+48 22) ul. Iłżecka Warszawa Wrocław (+48 71) (+48 71) ul. Legnicka Wrocław Gdynia (+48 58) (+48 58) ul. Sportowa Gdynia Zielona Góra (+48 68) (+48 68) ul. Łużycka Zielona Góra Katowice ul. Uniwersytecka Katowice (+48 32) (+48 32) folder wersja 13 15

16 ul. Karpia 27 d Poznañ tel. (61) fax (61)

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy 2014

Prezentacja firmy 2014 Prezentacja firmy 2014 Firma Misja Uczestniczymy w zrównoważonym rozwoju biznesu, społeczeństwa i środowiska poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dbamy, by satysfakcja naszych klientów

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo