Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego"

Transkrypt

1 Łomianki, EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska Łomianki KRS NIP REGON Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania i implementacja Modułów: a. Diagnostyczny, b. Motywacyjny, c. Wsparcia Twórcy, d. Edukacyjny, e. Narzędziowy, f. Wydawcy, g. Sprzedaży I Promocji. 2. świadczenia usługi hostingowej 3. wykonania interfejsu www, grafika (część I i II). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Sygnatura umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /12-00 Nazwa projektu: Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego 1

2 I. Zamawiający 1. EDUKACJA INTERNET DIALOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 141, Łomianki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Grzegorz Leonard Pytkowski Prezes Zarządu, 2. Dane teleadresowe Zamawiającego: a) Numer telefonu: b) Adres poczty II. Charakterystyka Zamawiającego Firma Edukacja Internet Dialog Sp. z o. o. rozpoczęła działalność r. Właścicielem firmy i głównym pomysłodawcą niniejszego projektu jest Grzegorz Pytkowski, ekspert w dziedzinie platform e-learningowych posiadający doświadczenie w przygotowaniu, tworzeniu i zarządzaniu portalami e- lerningowymi. Firma Edukacja Internet Dialog Sp. z o. o. powstała w celu uruchomienia niniejszego projektu. Rynek edukacyjny, szkoleniowy i wydawniczy w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne to rynek, na którym prowadzona jest działalność Zamawiającego. III. Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, zakłada opracowanie innowacyjnej, łatwej, szybkiej w obsłudze, a także atrakcyjnej cenowo e-usługi w ramach platformy elektronicznej wprowadzającej rewolucyjne rozwiązania technologiczne i marketingowe na rynku generowania i obrotu utworami autorskimi, przybliżającej osobom posiadającym unikatową wiedzę, naukowcom i trenerom szkoleniowym specjalistom w swoich dziedzinach, problematykę przekuwania ich wiedzy w określony produkt, a następnie proces jego rynkowej sprzedaż y. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez umożliwienie użytkownikom e-usługi skorzystania z serwisu oraz platformy internetowej dzięki którym zapoznają się z najnowszą wiedzą na efektywnego, szybkiego i skutecznego uczenia się, jednocześnie zyskując dostęp do innowacyjnych funkcji i narzędzi, które pomogą im wykorzystać ją w praktyce. 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona wartości niematerialne i prawne w ramach tworzonej e-usługi. 2. Na wykonanie wartości niematerialnych i prawnych w ramach tworzonej e-usługi, składają się: a. Interfejs www, grafika strona internetowa e-usługi; 2

3 b. Platforma internetowa aplikacja webowa w skład której wchodzą następujące funkcjonalności, nazywane modułami: Moduł Diagnostyczny Moduł Motywacyjny Moduł Wsparcia Twórcy Moduł Edukacyjny Moduł Narzędziowy Moduł Wydawcy Moduł Sprzedaży i Promocji c. Usługa hostingowa zapewnienie i utrzymanie hostingu dla e-usługi, gwarantującego sprawną, wydajną i nieprzerwaną pracę e-usługi przez okres realizacji projektu; V. Oczekiwania względem wykonawcy: a. zaprojektowanie określenie optymalnego rozwiązania dla potrzeb Zamawiającego; b. przeprowadzenie wdrożenia e-usługi, w taki sposób, aby spełniała co najmniej warunki i wymagania przedstawione w pkt III. c. przeprowadzenie testu funkcjonowania wykonanej e-usługi oraz testów roboczych każdego z wykonanych modułów. d. Zapewnienie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego e-usługi przez okres 24 miesięcy od dnia jej ostatecznego odbioru, w ramach którego wykonawca zobowiązany jest do: Przyjmowania i obsługi zgłoszeń 5 dni w tygodniu w godzinach ; Wskazania konkretnego adresu i nr. telefonu pod którym Wykonawca będzie mógł dokonywać zgłoszeń usterek i błędów; Usuwania Wad w e-usłudze, w tym również w nowych wersjach e-usługi powstałych w wyniku modyfikacji oraz uaktualnień dokonanych w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z Czasami Reakcji, Czasami Obejścia i Czasami Naprawy dla poszczególnych kategorii Wad przedstawionych poniżej: Kategoria Wady Czas Reakcji Czas Naprawy Czas Obejścia Awaria 4 Godziny Naprawy 8 Godziny Naprawy 8 Godziny Naprawy Błąd 6 Godziny Naprawy 12 Godzin Naprawy 12 Godzin Naprawy Usterka 8 Godziny Naprawy 40 Godzin Naprawy - Prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy e-usługi; Odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Wad e-usługi; 3

4 Opracowywanie i wdrażanie Łat e-usługi; Aktualizacji e-usługi ze względu na mające wpływ na pracę e-usługi zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących; Monitorowania funkcjonowania e-usługi oraz okresowego przeglądu funkcjonowania e-usługi; Wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w e-usłudze; VI. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania interfejsu www e-usługi Kluczowymi zadaniami realizowanymi przez Interfejs WWW, pełniący rolę głównej strony internetowej e-usługi będą: Przedstawienie ofert e-usługi potencjalnym klientom, Realizacja transakcji zakupowych Publikowanie aktualności, wartościowych treści i materiałów interaktywnych (audio, video) za pomocą bloga Publikowanie treści statycznych Realizacja zadań marketingowych takich jak: o Zapis na newsletter o Zapis na listę adresową o Integracja z social media (np. Facebook, Twitter, YouTube) o Pobranie broszur, folderów ulotek lub innych materiałów marketingowych w formie elektronicznej o Obsługa potencjalnych klientów poprzez formularz kontaktowy 1. Główne wymogi dla portalu www e-usługi Niezbędne cechy i funkcjonalności które powinna posiadać e usługa, przy zachowaniu obecnych standardów i dobrych praktyk Modułowa budowa systemu; Maksymalna zgodność ze standardami W3C; Oddzielenie warstwy prezentacji od zawartości; Rozbudowany i niezawodny system CMS zachowujący wszystkie obecne standardy; Kod napisany obiektowo; Przyjazne linki (SEO friendly); Niezbędne metadane dla kontentu oraz mapa portalu (SEO friendly); Zachowanie czytelnej i logicznej struktury plików i katalogów; Przejrzysty kod wraz z komentarzami wszystkich funkcji publicznych zgodne ze specyfikacją PHPDoc; Logiczne nazywanie funkcji oraz zmiennych; Własne strony błędów; Style CSS osadzone w zewnętrznych plikach; Kod Java Script osadzony w zewnętrznych plikach; Caching treści; 4

5 Implementacja systemu szablonów (dowolny system); Niezależność od przeglądarki; Bezbłędne wyświetlanie na urządzenia mobilnych, niezależnie od systemu operacyjnego i przeglądarki; Kanały informacyjne oparte o język XML zgodne ze standardami RSS 2.0; Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych (zgodność ze standardami); Dokonanie starannych testów systemu; Szybkość, niezawodność i stabilność działania; Czytelne i logiczne etykietowanie formularzy oraz innych elementów interfejsu; Czytelne i logiczne komunikaty błędów; Oznaczanie pól wymaganych w formularzach; Walidacja danych w formularzach; Sprawny mechanizm wyszukiwania; System komentarzy i zarzadzania nimi; Możliwość łatwego dodawania własnego kodu html (pluginy); Pełna integracja z Google Analytics; Integracja z polskimi bramkami płatności elektronicznych oraz paypalem; Możliwość stworzenia subportali w subdomenach z dziedziczeniem szablonów i ustawień; Pełna integracja z mediami społecznościami; Możliwość rejestracji i logowania do e-usługi (również z możliwością tworzenia kąta i logowania przez własne konto Facebook i gmail); Umożliwienie integracji z usługami marketingowymi poprzez osadzenie na portalu ich kodu html lub innych skryptów; 2. Wymagania w zakresie technologii: Podstawowe wymagania dotyczące technologii i kwestii technicznych dotyczących tworzenia portalu WWW, przy zachowaniu obecnych standardów i wszystkich dobrych praktyk: Zastosowanie technologii gwarantującej szybki dostęp przy 200 zapytaniach jednocześnie: 1. maksymalnie 1 sekunda dla przeglądania danych z wyłączeniem raportów 2. maksymalnie 2 sekundy dla modyfikacji danych 3. maksymalnie 1 minuta dla przeglądania raportów Zapewniać dostęp przez szyfrowane połączenie https; Definicja wyglądu strony za pomocą arkuszy stylów zgodnych ze standardem CSS w wersji co najmniej 2.1; Przywiązywanie szczególnej wagi do identycznego wyświetlania się stron w rożnych przeglądarkach (szczególny nacisk należny położyć na wyświetlanie w przeglądarce Internet Explorer nie wspierającej standardów); Szablon strony oparty na divach (nie bazujący na tabelach). Kanały informacyjne oparte o język XML zgodne ze standardem RSS 2.0; 5

6 Dbanie o czytelność kodu (stosowanie komentarzy, odpowiedniego nazewnictwa, wcięć i innych ogólnie przyjętych zasad dobrego programowania ); Wykorzystanie możliwości jakie dają technologie AJAX, JavaScript, usług web services itp.; Odpowiedni dobór technologii serwerowych, programistycznych i bazodanowych ; Dbałość o szybki czas wczytywania strony; 3. Wymagania w zakresie architektury informacji Podstawowe wymagania dotyczące architektury informacji portalu WWW, przy zachowaniu obecnych standardów i wszystkich dobrych praktyk: Zapewnienie odpowiedniego poruszania się po portalu dzięki menu głównemu, top menu i footer menu oraz możliwość ich łatwej edycji; Łatwe i intuicyjne zarzadzanie stronami statycznymi Łatwe i intuicyjne zarządzanie postami bloga oraz ich kategoriami Łatwe i intuicyjne zarządzanie mediami portalu Łatwe i intuicyjne zarządzanie komentarzami Portal powinien automatycznie generować tz. Mapę strony 4. Wymagania w zakresie technologii programistycznej W zakresie wyboru wiodącej technologii programistycznej wybór ma zostać zawężony do jednej z dwóch obecnie wiodących technologii wykorzystywanych przy tworzeniu zaawansowanych systemów internetowych: PHP w wersji 5.3 lub wyższej ASP.NET 5. Wymagania w zakresie technologii bazodanowej W zakresie realizacji rozważono możliwość wykorzystania jednego z dwóch rozwiązań: PostgreSQL w wersji 7.2.x lub wyższej, MySQL 5.5 lub wyższej. 6. Określenie minimalnych wymagań dotyczących poprawnego działania serwisu na komputerach klienckich E-usługa musi zostać zoptymalizowany do poprawnego wyświetlania w najpopularniejszych przeglądarkach (Microsoft Internet Explorer 9, Firefox 26, Opera 17, Google Chrom 31 i wyższych, z włączoną obsługą cookies i JavaScript) oraz na ekranach o rozdzielczości co najmniej 1280x1024. VII. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania Platformy Internetowej e-usługi 1. Opis funkcjonalności modułów i cech Platformy Internetowej e-usługi: 6

7 Moduł Diagnostyczny; Funkcjonalności modułu będą umożliwiały zbadanie autora pod kątem jego wiedzy, doświadczeń, preferencji, określenia potrzeb edukacyjnych, określenia grupy docelowej oraz konkurencji w jej obszarze, jak również oczekiwań co do zysków. Głównym elementem modułu jest interaktywny przewodnik, który przeprowadzi potencjalnego autora przez proces parametryzacji: Zostanie zbadany rodzaj aktualnej wiedzy autora (branż a, ekspertyza, czy wiedza jest ogólnie dostępna, czy mocno specjalistyczna. doświadczenie autora w przekazywaniu swojej wiedzy w róż nych postaciach - artykuły, prowadzenie bloga, szkoleń, wcześniejsze infoprodukty), Następnie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez użytkownika na określone, specyficzne pytania, zostanie zidentyfikowana grupa do której autor chce dotrzeć ze swoja wiedzą: jej cechy demograficzne i psychograficzne, wielkość grupy docelowej, najskuteczniejsze kanały dotarcia do niej, preferowany przez grupę docelową format przyswajania wiedzy, W następnej kolejności na podstawie określonych pytań i odpowiedzi użytkownika, przeanalizowana zostanie potencjalna konkurencja autora w tej grupie docelowej: Ilość konkurentów, ich zasięg, doświadczenie, sposoby dotarcia do klienta oraz formy info produktów, które dostarczają na rynek. W tym kroku zadaniem interaktywnego przewodnika będzie poznanie preferencji autora co do formy produktu informacyjnego, który chciałby stworzyć na bazie jego przekonań i doświadczeń. System sprawdzi i określi czy autor woli pracować z tekstem, audio czy video. Ostatnim etapem diagnostyki będzie określenie przez system potrzeb edukacyjnych autora, aby dostosować poziom wiedzy, która zostanie mu dostarczona w oparciu o jego autentyczne potrzeby. Kategorie wiedzy, którą system będzie dostarczać w zależności od wyników badania: - Generowanie infoproduktów (czyli gotowych materiałów opracowanych przez użytkowników systemu, powstałych w wyniku wykorzystywania poszczególnych funkcjonalności e-usługi). - Wykorzystanie narzędzi e-usługi w procesie tworzenia produktu, - Marketing i sprzedaż infoproduktu, W ostatnim kroku usługa skupi się na oczekiwaniach autora co do korzyści finansowych ze opracowania infoproduktu. Klient platformy po odpowiedzi na kilka pytań określi jakie są jego oczekiwania co do zysków. W tym miejscu system określi również ilość czasu, którą autor będzie mógł poświecić na pracę nad produktem dzięki czemu automatycznie zostanie wyliczony szacowany czas projektu. Całość zakończy się automatycznym wygenerowanym podsumowaniem zawierającym uproszczony biznesplan, rekomendacje co do formy pierwszego infoproduktu, rekomendacji co do minimalnego poziomu wiedzy, który będzie musiał przyswoić sobie autor oraz ilości czasu pracy do stworzenia produktu oraz jego promocji sprzedaży. Moduł Motywacyjny Zadaniem Modułu jest zarządzanie czasem autora, dbanie o jego motywację do pracy nad danym produktem oraz graficzne przedstawienie postępów w ich realizacjach. Motywacja Dzięki dedykowanemu testowi opierającego się na najnowszych osiągnięciach w psychologii w dziedzinie funkcjonowania ludzkiego umysłu, system określi rodzaje i sposoby motywacji, które najlepiej wpływają na potencjalnego autora. Dzięki tym danym e-usługa automatycznie zarekomenduje: a) system notyfikacji i "przypominaczy" dla autora (maile, smsy, integracja z kalendarzem, pop-upy i alerty dźwiękowe) 7

8 b) treści komunikatów wysyłane przez system. Dostępnych będzie kilkanaście szablonów treści, do których będą wstawiane dane typu: czas, kwoty, zadania wpisane samodzielnie przez użytkownika. Co więcej użytkownik, będzie mógł samodzielnie przygotować motywujące go komunikaty z dodatkowym wykorzystaniem np. zdjęć, filmów, audio. (np. głosu samego użytkownika) Zarządzanie czasem System zbierze od użytkownika takie dane jak rodzaj produktu do stworzenia, konstrukcja tego produktu (książka - ile stron, ile rozdziałów, podrozdziałów. Video i audio - ilość materiałów, długość materiałów) oraz czasu, który może poświecić przyszły autor na tworzenie produktu (np. codziennie 2h). Po zebraniu system automatycznie wyliczy i zarekomenduje minimalny czas trwania projektu oraz przygotuje zadania do realizacji per zadane okresy czasu (np. ilość materiałów do nagrania, tekstu do napisania per tydzień, miesiąc, dzień). Śledzenie postępów Dzięki powyższym danym użytkownik po zalogowaniu na stronie swojego profilu będzie mógł zobaczyć interaktywny wykres pokazujący na osi czasu etapy do realizacji i już zakończone zadania co dodatkowo wpłynie na jego motywację i ułatwi zarządzanie projektem powstawania infoproduktu. Moduł Wsparcie Twórcy Moduł ten będzie składał się z interfejsu pozwalającego użytkownikowi w bardzo łatwy i nieuciążliwy sposób wysyłać na swoje konto w systemie wszelkie materiały pomocne do stworzenia danego rozdziału, materiału produktu (notatki, teksty np. artykuły, zdjęcia, audio, video, linki etc). Ważną cechą systemu jest fakt, że działa on w chmurze, dzięki czemu autor może przesyłać i pobierać swoje materiały z urządzeń mobilnych, które ma przy sobie, a także komputera domowego, czy laptopa. Dzięki aplikacjom mobilnym lub bezpośredniemu dostępowi do naszego systemu użytkownik mógłby: - nagrać fragment seminarium, szkolenia lub własnych notatek/przemyśleń jako film lub na zasadzie dyktafonu i uplodować je na swoje konto aby później do niego wrócić i zaplanować naukę, - zrobić zdjęcie podręcznika / materiałów źródłowych, kserówek i przesłać je na swoje konto; materiały w takiej formie będą mogły być poddane konwersji na tekst edytowalny (zastosowanie technologii OCR), - wysłać maila pod swój unikatowy adres (np. aby również szybko zapisać materiał. Żadne z konkurencyjnych rozwiązań nie umożliwia wykorzystania technologii cloud computing w zaprojektowany przez nas sposób. Moduł Edukacyjny Moduł ten stanowi pewnego rodzaju platformę e-learningową, która będzie uzupełniała wiedzę autorów w zakresie rynku, na którym będą działać i produktów, które będą komercjalizować. Informacje będą przekazywane poprzez integrację z interfejsem użytkownika i osadzanie potrzebnych partii materiału w konkretnych momentach: - np. na etapie planowania i wczesnego tworzenia produktu w interfacie byłyby dostępne informacje z kategorii "Tworzenie info produktów". - na etapie pracy nad projektem i tworzenia contentu w interfejsie systemu będą wyświetlane materiały z zakresu "Wykorzystanie narzędzi e-usługi w procesie tworzenia produktu"; - materiały z kategorii Marketing i sprzedaż infoproduktu" będą towarzyszyły użytkownikowi podczas prac związanych z przygotowywaniem systemów sprzedaż y i promocji. Autor będzie miał również dostęp do osobnej pozycji w menu gdzie znajdowałby się cały kurs wraz z check 8

9 listami i materiałami uzupełniającymi do pobrania. Poprzez aplikacje mobilne również istniała by możliwość obejrzenia poszczególnych lekcji przypisanych do danego użytkownika przez system. Moduł Narzędziowy Moduł Narzędziowy będzie składał się z kilku oddzielnych narzędzi, dedykowanych danemu typowi produktu (e-book/książka, e-magazyn, program audio, szkolenia video). W zależności od typu produktu interfejs usługi zawierał będzie odmienne opcje. Na początku przyszły autor określałby podstawowe parametry projektu (np. format w przypadku książki) w kolejnym kroku mógłby wybrać jeden z kilku predefiniowanych szablonów wyglądu/ formatowania/ efektów dla danego typu produktu. W czasie pracy w intuicyjny sposób będzie w stanie na zasadzie "przeciągnij i upuść" pracować z materiałami zebranymi w swoim schowku jak również wyświetlałby dostosowane wskazówki i podpowiedzi z modułu edukacyjnego. Główne założenie tego modułu to bardzo przejrzysty i intuicyjny interfejs z najważniejszymi opcjami pozwalającymi na edycje projektu, dzięki któremu praca nad produktem nie będzie uciążliwa dla autora i zminimalizuje potrzebę uczenia się nowych narzędzi. System samodzielnie będzie śledził progresy, ilość wykonanej pracy i czas na nią poświęcony co pozwoli na aktualizacje wykresu postępu oraz przedstawienie kluczowych danych w formie statystyk w profilu klienta. Moduł Publishera (Wydawcy) Materiał przygotowany przez Moduł Narzędziowy będzie podlegał ostatecznej automatycznej obróbce (tj. przygotowaniu materiału do publikacji, produkcji i nadania cech kompletnego produktu) w tzw. Module Publishera. Autor będzie mógł wybrać finalnie, czy będzie interesować go wersja cyfrowa czy fizyczna danego produktu. W zależności od typu produktu kreator przeprowadzi proces, który w przypadku: - e-booków - wybierze format pliku (np. pdf), pozwoli zaprojektować w prosty sposób okładkę, lub wczytać zew. projekt, wygenerować wersje 3d okładki do promocji w Internecie, - książek, magazynów - przygotować wersję do druku, akceptowalną przez drukarnie + powyższe opcje, - e-magazynów - jak powyżej + osadzić interaktywne elementy do tekstu magazyny jak np. dźwięk i video, - programów audio, wideo - stworzenie okładki, stworzenie grafiki nadruku na płycie, wybór ilości nośników (np. jeżeli program składa się z 30 plików, zamiast jednego DVD, autor może wybrać produkcję złożoną z 3 płyt po 10 plików, łatwe zarządzanie kolejnością utworów (przeciągnij i upuść) oraz oczywiście wybór formatu wyjściowego plików audio. Moduł Sprzedaży i Promocji Moduł Sprzedaży i Promocji składa się z narzędzi i rozwiązań do skutecznego promowania i sprzedaży produktów użytkowników. Usługa da możliwość wyboru jednego z 3 najskuteczniejszych modeli biznesowych sprzedaż y infoproduktów w Internecie. Co ważne autor nie będzie musiał samodzielnie tworzyć własnych systemów sprzedaż owych, które wymagałyby od niego specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz technicznej, jak również czasu i dodatkowych, sporych nakładów pieniężnych. 1. Online marketing Tools Usługa pozwalałby na przygotowanie systemu powiązanych stron internetowych, niezbędnych przy kampaniach z wykorzystaniem PPC, Social Media, Marketingu i Affiliate Marketingu oraz "Product Launch Formula". Użytkownik korzystając i wybierając jeden z kilku dostępnych szablonów mógłby stworzyć w prosty i szybki sposób powiązane ze sobą strony typu: - Squeeze Page - Strona prezentującą obietnice programu i zbierającą adresy potencjalnych klientów, - Value Page - Strony służące do komunikacji z grupą potencjalnych klientów i prezentacji produktu, który oferujemy do sprzedaż y, - Sales 9

10 Letter - strona sprzedaż owa z pełna prezentacja produktu, opiniami klientów, video sprzedaż owym, gwarancja satysfakcji i możliwością dokonania transakcji, - użytkownik miałby możliwość stworzenia podstron, które zezwalałby na upselling i downselling w czasie procesu zakupowego. 2. Programy typu continuity i memberships Jest to odmiana powyższych rozwiązań pozwalająca autorowi na taka publikacje swojego info produktu, która zezwala na pobieranie płatności comiesięcznej do swojego klienta oraz stopniowe udostępnianie im zawartości kursu. np. jedno video per tydzień. 3. Kioski online jest to odmiana powyższych rozwiązań, zbliż ona do klasycznego e-commerce, polegająca na możliwości prezentacji jednocześnie kilku produktów danego autora z opcja dodania ich do koszyka i dokonania transakcji. Rozwiązanie zawierałoby wszystkie standardowe opcje jak komentowanie produktów, galerie zdjęć, integracje z social media itp. Niezależnie od modelu sprzedaż y na którą zdecyduje się klient, miałby on możliwość wybrania wyglądu stron z kilku predefiniowanych szablonów oraz dostosowania wyglądu do swoich potrzeb. Umożliwilibyśmy również przypisania własnej domeny do sklepu w naszym systemie. 2. Wymagania w zakresie technologii programistycznej W zakresie wyboru wiodącej technologii programistycznej wybór ma zostać zawężony do jednej z dwóch obecnie wiodących technologii wykorzystywanych przy tworzeniu zaawansowanych systemów internetowych: PHP w wersji 5.3 lub wyższej ASP.NET 3. Wymagania w zakresie technologii bazodanowej W zakresie realizacji rozważono możliwość wykorzystania jednego z dwóch rozwiązań: PostgreSQL w wersji 7.2.x lub wyższej, MySQL 5.5 lub wyższej. 4. Określenie minimalnych wymagań dotyczących poprawnego działania serwisu na komputerach klienckich E-usługa musi zostać zoptymalizowany do poprawnego wyświetlania w najpopularniejszych przeglądarkach (Microsoft Internet Explorer 9, Firefox 26, Opera 17, Google Chrom 31 i wyższych, z włączoną obsługą cookies i JavaScript) oraz na ekranach o rozdzielczości co najmniej 1280x Wskazania możliwych mechanizmów zabezpieczeń Tworzona e usługa musi posiadać implementację zabezpieczeń uniemożliwiających przeprowadzenie ataków, a w szczególności zapobiegać takim działaniom jak: przekazywanie wrogiego kodu do funkcji interpretujących i wykonujących kod witryny, modyfikacja ścieżki dostępu lub nazwy pliku umożliwiająca dostęp do ukrytych zasobów systemu, 10

11 możliwość przetworzenie niebezpiecznych skryptów z obcego serwera, modyfikacja nazw dynamicznie tworzonych zmiennych lub funkcji, wykonywanie akcji za pomocą skryptów zdalnych, przepełnienie bufora, manipulacja parametrami, obsługa cookies w aplikacji bez wcześniejszej filtracji i walidacji, obsługa danych z zewnątrz aplikacji bez weryfikacji, modyfikacja danych w obrębie bazy danych. Wszelkie akcje w obrębie systemu mające charakter inwazyjny powinny być odnotowywane. W przypadku prac nad serwisem a także w momencie oddawania gotowego systemu wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na przedstawione poniżej zalecenia w obrębie tzw. słabych punktów aplikacji. Zalecenia GIODO (Główny Inspektorat Danych Osobowych) Zgodne z prawem Unii Europejskiej, znowelizowane przepisy o ochronie danych osobowych, obejmują rygorystyczne zasady związane z ochroną tychże danych. W swym zakresie odnoszą się one również do aplikacji i serwisów internetowych. Ochrona danych osobowych obejmuje w tym wypadku działania polegające między innymi na wdrożeniu odpowiednich procedur technicznych oraz organizacyjnych. W zakresie ochrony danych osobowych konieczne jest przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, do zadań którego zalicza się właśnie kontrolę zgodności przetwarzania danych z przepisami. W przypadku serwisów internetowych oznacza to m.in. obowiązek: przygotowania dokumentacji wymaganej przez GIODO, identyfikacji zbiorów danych, tworzenia (modernizacji) baz zgodnie z zaleceniami GIODO, rejestracji baz w GIODO, przygotowania zaleceń dla administratorów. W przypadku administratorów serwisów szczególne znaczenie mają następujące (dostępne na stronach GIODO) opracowania: wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opracowanie opisujące przede wszystkim warunki techniczne i organizacyjne, które muszą spełniać urządzenia oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji opracowanie określające sposób, w jaki należny przygotować instrukcję opisującą zarządzanie systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych opracowanie zawierające wymagania dotyczące struktur baz danych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji. VIII. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania hostingu 11

12 1. Specyfikacja parametrów świadczenia usługi: a. Specyfikacja sprzętu (minimalna): 1 x Intel Xeon E5620 (2.40GHz, 4C, 12M Cache, 5.86 GT/s QPI, 80W TDP Turbo, HT) 32 GB RAM DDR3 4x2TB SATA IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC Łącze 100Mbps Tansfer min. 5TB/msc. b. Backup danych: 50 GB c. Administracja serwerem : tak d. Pozostałe parametry usługi: routing BGP4, całodobowa obsługa techniczna, gwarantowany czas reakcji na awarię - 2h w trybie całodobowym SLA - gwarancja dostępności 99% 2. Czas trwania usługi określony od 1 stycznia 2014 do 28 lutego 2015 okres wypowiedzenia : 1 miesiąc. IV. Terminy związane z zapytaniem ofertowym 1 Ostateczny termin składania ofert: Termin oceny ofert: V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji; 12

13 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Niespełnienie choćby jednego z warunków, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia. VI. Opis Dokumentów i Oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego) 2) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia ofertowego). 2. Oświadczenia powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przyjmuje się, że w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty załączone do oferty dokumenty i oświadczenia mają formę odpowiadającą pisemnej, pod warunkiem spełnienia założeń określonych w pkt.viii.7 niniejszego Zapytania ofertowego. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Oświadczenia, informacje, wnioski lub pytania skierowane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeśli dotrą do Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. 5. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować: 1) w przypadku formy pisemnej ul. Warszawska 141, Łomianki, oraz w siedzibie biura projektu, ul. Poznańska 57d Jawczyce 2) w przypadku drogi elektronicznej - na adres Zamawiającego: 13

14 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty ). 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 6. Do oferty należy dołączyć wymagane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oświadczenia. 7. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty , Wykonawca ma obowiązek przekazać: ofertę oraz wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, jako fotokopie (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanych i poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia. 12. Oferowana łączna cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 13. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowaną łączną cenę. 14. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy. 15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w złotych polskich). IX. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia do godz , 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego na ul. Warszawska 141, Łomianki, oraz w siedzibie biura projektu, ul. Poznańska 57d Jawczyce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura ; 2) drogą pocztową lub kurierem na adres Zamawiającego, ul. Poznańska 57d Jawczyce 3) drogą elektroniczną na adres: 2. Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. IX.1 niniejszego Zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane 14

15 X. Badanie ofert oraz przesłanki odrzucenia oferty 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub treści złożonych ofert. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 4) w przypadku różnicy między ceną określoną liczbową a ceną określoną słownie Zamawiający przyjmie cenę określoną słownie. 5. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym; 3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 4) w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową 6. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny. XI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium w postaci ceny (waga kryterium - 100%). 2. Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór: cena oferty o najniższej cenie liczba punktów ocenianej oferty = x 100 pkt cena oferty ocenianej Najwyższą liczbę punktów (100) za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 15

16 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała największą ilość punktów 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z niniejszego Zapytania ofertowego i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania ofertowego. 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. XIII. Wykaz załączników 1. Formularz Ofertowy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 16

17 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy ZAMAWIAJĄCY (miejscowość, data) EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. ul. Warszawska 141, Łomianki KRS NIP REGON OFERTA WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): (Dane Wykonawcy: pełna nazwa, adres) (Osoba do kontaktu:imię i nazwisko, adres, telefon, ) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe EDUKACJA INTERNET DIALOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia r. dotyczącego: 1. opracowania i implementacja Modułów: a. Diagnostyczny, b. Motywacyjny, c. Wsparcia Twórcy, d. Edukacyjny, e. Narzędziowy, f. Wydawcy, g. Sprzedaży I Promocji. 2. świadczenia usługi hostingowej 3. wykonania interfejsu www, grafika (część I i II). w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego składam(y) następującą ofertę. 1

18 Lp. Przedmiot oferty Kwota brutto (w PLN) 1 Moduł diagnostyczny 2 Moduł motywacyjny 3 Moduł wsparcia twórcy 4 Moduł edukacyjny 5 Moduł narzędziowy 6 Moduł wydawcy 7 Moduł sprzedaży i promocji 8 Usługa hostingowa w okresie od 1 stycznia 2014 do 28 lutego (14 miesięcy) 9 Interfejs WWW, GRAFIKA część I 19 Interfejs WWW, GRAFIKA część II ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO Ponadto oświadczam(y), że: 1. Zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń; 2. Zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. Jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonego od dnia upływu terminu składania ofert podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 2

19 Załącznik nr (pełna nazwa -Wykonawcy) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W związku ze złożeniem oferty Licencji na treści edukacyjne w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, oświadczam(y), że na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (podpis wykonawcy) 3

20 (pełna nazwa -Wykonawcy) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym W związku ze złożeniem oferty na Licencji na treści edukacyjne w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. nie istnieją wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a (nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy).., polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warszawa, dnia.. (miejscowość, data)... (podpis) 4

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2017 Białystok, 28.09.2017 MA&MA S.C. Białystok ul. Sowlańska 33 15-560 Białystok email: biuro@maima.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2017 I. ZAMAWIAJĄCY MA&MA S.C. Białystok ul. Sowlańska 33 15-560 Białystok II.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 13.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/Z/2016. Utworzenie i administrowanie stroną internetową Caritas Diecezji Sandomierskiej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/Z/2016. Utworzenie i administrowanie stroną internetową Caritas Diecezji Sandomierskiej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/Z/2016 Utworzenie i administrowanie stroną internetową Caritas Diecezji Sandomierskiej www.sandomierz.caritas.pl 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Caritas Diecezji Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH Warszawa, 11.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH 1. Określenie Zamawiającego LEDA SP Z O.O. ul. Studencka 50 Warszawa, 02-735 REGON: 010144808 NIP: 5220102685 Osoba do kontaktu po stronie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 21.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia 21.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, dn ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: RPPD.01.03.00-20-0072/16 Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy TMK PROJEKT s.c. dzięki uruchomieniu produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów GRG w oparciu o innowację procesową.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN Leżajsk, dnia 08.09.2014 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 Kielce 04.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 na zatrudnienie koordynatora projektu w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 005\2.1\2017

Zapytanie ofertowe nr 005\2.1\2017 Dotyczy realizacji projektu w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: Paliwo l. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2017 na zakup: Paliwo 30 720 l. 1. Nazwa Zamawiającego 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ul. Złota 61/100 00-819 Warszawa NIP: 5213388077 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 04/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 04/RPO2.5/2017 Kielce 13.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 04/RPO2.5/2017 na zakup licencji do oprogramowania obsługi Klienta online w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Łódź, dn. 11.09.2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Opracowanie strony internetowej firmy VegaDry II. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016

Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 Wrocław, 03.11.2016 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 2/WSB/ABK/2016 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 Wrocław, 31.03.2017 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia 16.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Zakup realizowany w ramach projektu, o którego finansowanie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 06.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 06.02.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: PLATINUM SEED Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/42 87-100 Toruń Numer

Bardziej szczegółowo

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP:

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP: I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 30.03.2017 ul. Owocowa 1c 66-415 Kłodawa NIP: 599 316 84 62 Zapytanie ofertowe Z dnia 30.03.2017 Na zakup maszyny do produkcji lodów w minimum trzech różnych smakach jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 Warszawa, 20.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 08 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/01/2015 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wyszukiwania i doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn

Kielce, dn Kielce, dn. 22. 05. 2017 Zapytanie ofertowe Na wdrożenie platformy e-learningowej w ramach poddziałania 8.5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr z dnia... r. niniejszym składam ofertę cenową na: Opis

OFERTA CENOWA. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr z dnia... r. niniejszym składam ofertę cenową na: Opis ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko/nazwa firmy: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: NIP REGON (w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Excento Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK NIP 9571068929 REGON 221890770

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 Kielce 13.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 na zakup wózka widłowego w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dąbrowa, 08.12.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dąbrowa, 08.12.2015r. I.Zamawiający HRCUBE Sp. z o. o. ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dąbrowa NIP 781-16-86-035 Osoba do kontaktu: Wiktoria Jaros w.jaros@hrcube.pl tel. 503192059 ZAPYTANIE OFERTOWE Dąbrowa, 08.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2 z dnia 21/07/2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2 z dnia 21/07/2017r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2 z dnia 21/07/2017r dotyczące zamówienia polegającego na : usługach pozycjonowania strony RozsadnePannyMlode.pl w wynikach organicznych wyszukiwarki Google Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: ul. Gdańska 123 lok. 2 85-022 Bydgoszcz Numer projektu: UDA-POIG.03.01.00-00-079/13-00

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 1. Nazwa Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2017 r. na zakup usługi doradczej HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Przemysłowa 1 38-200 Jasło NIP: 6852208438 2.Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r. Wrocław, 06.02.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 06.02.2017 r. Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 28.04.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014 Zamawiający: Akademia Leona Koźmińskiego Ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Owczarska 66 I Wroclaw Poland

Owczarska 66 I Wroclaw Poland XTPL S.A. ul. Owczarska 66 54-020 Wrocław Wrocław, 26.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPWP.08.03.01-00-30-001/16/2017/008 Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce dietetyka i planowanie żywienia w ramach projektu pn.: Rozwiń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia 10.11.2017 roku Opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej na potrzeby projektu Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający, Beneficjent) zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/PRL/2015. z dnia 04.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/PRL/2015. z dnia 04.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/PRL/2015 z dnia 04.11.2015 I. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt z siedzibą: 27-423 Bałtów, Bałtów 55, NIP: 6612100658, REGON: 292434344 wpisany do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ RPLB /16 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ RPLB /16 z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ RPLB.01.05.01-08-0197/16 z dnia 29.03.2017 r. dotyczące wniosku nr RPLB.01.05.01-08-0197/16 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k. złożonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe. Oława, 27.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Partnerskiego: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe w ramach osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2017 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2017 z dnia Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 23 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez firmę GINT Grzegorz Jasiński z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konopnickiej 18/40, projektu Żłobek na start o nr POKL.01.05.00-00-167/12

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy na wydruk podręcznika metodologicznego opracowanego w ramach projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 01.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Spółka Fresh Innovations Sp. z o.o. realizując projekt pt. Social Capital Networking (SCN) Aplikacja WEBowa do tworzenia map sieci kapitałów społecznych wewnątrz

Bardziej szczegółowo