Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego"

Transkrypt

1 Łomianki, EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska Łomianki KRS NIP REGON Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania i implementacja Modułów: a. Diagnostyczny, b. Motywacyjny, c. Wsparcia Twórcy, d. Edukacyjny, e. Narzędziowy, f. Wydawcy, g. Sprzedaży I Promocji. 2. świadczenia usługi hostingowej 3. wykonania interfejsu www, grafika (część I i II). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Sygnatura umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /12-00 Nazwa projektu: Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego 1

2 I. Zamawiający 1. EDUKACJA INTERNET DIALOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 141, Łomianki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Grzegorz Leonard Pytkowski Prezes Zarządu, 2. Dane teleadresowe Zamawiającego: a) Numer telefonu: b) Adres poczty II. Charakterystyka Zamawiającego Firma Edukacja Internet Dialog Sp. z o. o. rozpoczęła działalność r. Właścicielem firmy i głównym pomysłodawcą niniejszego projektu jest Grzegorz Pytkowski, ekspert w dziedzinie platform e-learningowych posiadający doświadczenie w przygotowaniu, tworzeniu i zarządzaniu portalami e- lerningowymi. Firma Edukacja Internet Dialog Sp. z o. o. powstała w celu uruchomienia niniejszego projektu. Rynek edukacyjny, szkoleniowy i wydawniczy w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne to rynek, na którym prowadzona jest działalność Zamawiającego. III. Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, zakłada opracowanie innowacyjnej, łatwej, szybkiej w obsłudze, a także atrakcyjnej cenowo e-usługi w ramach platformy elektronicznej wprowadzającej rewolucyjne rozwiązania technologiczne i marketingowe na rynku generowania i obrotu utworami autorskimi, przybliżającej osobom posiadającym unikatową wiedzę, naukowcom i trenerom szkoleniowym specjalistom w swoich dziedzinach, problematykę przekuwania ich wiedzy w określony produkt, a następnie proces jego rynkowej sprzedaż y. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez umożliwienie użytkownikom e-usługi skorzystania z serwisu oraz platformy internetowej dzięki którym zapoznają się z najnowszą wiedzą na efektywnego, szybkiego i skutecznego uczenia się, jednocześnie zyskując dostęp do innowacyjnych funkcji i narzędzi, które pomogą im wykorzystać ją w praktyce. 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona wartości niematerialne i prawne w ramach tworzonej e-usługi. 2. Na wykonanie wartości niematerialnych i prawnych w ramach tworzonej e-usługi, składają się: a. Interfejs www, grafika strona internetowa e-usługi; 2

3 b. Platforma internetowa aplikacja webowa w skład której wchodzą następujące funkcjonalności, nazywane modułami: Moduł Diagnostyczny Moduł Motywacyjny Moduł Wsparcia Twórcy Moduł Edukacyjny Moduł Narzędziowy Moduł Wydawcy Moduł Sprzedaży i Promocji c. Usługa hostingowa zapewnienie i utrzymanie hostingu dla e-usługi, gwarantującego sprawną, wydajną i nieprzerwaną pracę e-usługi przez okres realizacji projektu; V. Oczekiwania względem wykonawcy: a. zaprojektowanie określenie optymalnego rozwiązania dla potrzeb Zamawiającego; b. przeprowadzenie wdrożenia e-usługi, w taki sposób, aby spełniała co najmniej warunki i wymagania przedstawione w pkt III. c. przeprowadzenie testu funkcjonowania wykonanej e-usługi oraz testów roboczych każdego z wykonanych modułów. d. Zapewnienie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego e-usługi przez okres 24 miesięcy od dnia jej ostatecznego odbioru, w ramach którego wykonawca zobowiązany jest do: Przyjmowania i obsługi zgłoszeń 5 dni w tygodniu w godzinach ; Wskazania konkretnego adresu i nr. telefonu pod którym Wykonawca będzie mógł dokonywać zgłoszeń usterek i błędów; Usuwania Wad w e-usłudze, w tym również w nowych wersjach e-usługi powstałych w wyniku modyfikacji oraz uaktualnień dokonanych w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z Czasami Reakcji, Czasami Obejścia i Czasami Naprawy dla poszczególnych kategorii Wad przedstawionych poniżej: Kategoria Wady Czas Reakcji Czas Naprawy Czas Obejścia Awaria 4 Godziny Naprawy 8 Godziny Naprawy 8 Godziny Naprawy Błąd 6 Godziny Naprawy 12 Godzin Naprawy 12 Godzin Naprawy Usterka 8 Godziny Naprawy 40 Godzin Naprawy - Prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy e-usługi; Odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Wad e-usługi; 3

4 Opracowywanie i wdrażanie Łat e-usługi; Aktualizacji e-usługi ze względu na mające wpływ na pracę e-usługi zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących; Monitorowania funkcjonowania e-usługi oraz okresowego przeglądu funkcjonowania e-usługi; Wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w e-usłudze; VI. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania interfejsu www e-usługi Kluczowymi zadaniami realizowanymi przez Interfejs WWW, pełniący rolę głównej strony internetowej e-usługi będą: Przedstawienie ofert e-usługi potencjalnym klientom, Realizacja transakcji zakupowych Publikowanie aktualności, wartościowych treści i materiałów interaktywnych (audio, video) za pomocą bloga Publikowanie treści statycznych Realizacja zadań marketingowych takich jak: o Zapis na newsletter o Zapis na listę adresową o Integracja z social media (np. Facebook, Twitter, YouTube) o Pobranie broszur, folderów ulotek lub innych materiałów marketingowych w formie elektronicznej o Obsługa potencjalnych klientów poprzez formularz kontaktowy 1. Główne wymogi dla portalu www e-usługi Niezbędne cechy i funkcjonalności które powinna posiadać e usługa, przy zachowaniu obecnych standardów i dobrych praktyk Modułowa budowa systemu; Maksymalna zgodność ze standardami W3C; Oddzielenie warstwy prezentacji od zawartości; Rozbudowany i niezawodny system CMS zachowujący wszystkie obecne standardy; Kod napisany obiektowo; Przyjazne linki (SEO friendly); Niezbędne metadane dla kontentu oraz mapa portalu (SEO friendly); Zachowanie czytelnej i logicznej struktury plików i katalogów; Przejrzysty kod wraz z komentarzami wszystkich funkcji publicznych zgodne ze specyfikacją PHPDoc; Logiczne nazywanie funkcji oraz zmiennych; Własne strony błędów; Style CSS osadzone w zewnętrznych plikach; Kod Java Script osadzony w zewnętrznych plikach; Caching treści; 4

5 Implementacja systemu szablonów (dowolny system); Niezależność od przeglądarki; Bezbłędne wyświetlanie na urządzenia mobilnych, niezależnie od systemu operacyjnego i przeglądarki; Kanały informacyjne oparte o język XML zgodne ze standardami RSS 2.0; Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych (zgodność ze standardami); Dokonanie starannych testów systemu; Szybkość, niezawodność i stabilność działania; Czytelne i logiczne etykietowanie formularzy oraz innych elementów interfejsu; Czytelne i logiczne komunikaty błędów; Oznaczanie pól wymaganych w formularzach; Walidacja danych w formularzach; Sprawny mechanizm wyszukiwania; System komentarzy i zarzadzania nimi; Możliwość łatwego dodawania własnego kodu html (pluginy); Pełna integracja z Google Analytics; Integracja z polskimi bramkami płatności elektronicznych oraz paypalem; Możliwość stworzenia subportali w subdomenach z dziedziczeniem szablonów i ustawień; Pełna integracja z mediami społecznościami; Możliwość rejestracji i logowania do e-usługi (również z możliwością tworzenia kąta i logowania przez własne konto Facebook i gmail); Umożliwienie integracji z usługami marketingowymi poprzez osadzenie na portalu ich kodu html lub innych skryptów; 2. Wymagania w zakresie technologii: Podstawowe wymagania dotyczące technologii i kwestii technicznych dotyczących tworzenia portalu WWW, przy zachowaniu obecnych standardów i wszystkich dobrych praktyk: Zastosowanie technologii gwarantującej szybki dostęp przy 200 zapytaniach jednocześnie: 1. maksymalnie 1 sekunda dla przeglądania danych z wyłączeniem raportów 2. maksymalnie 2 sekundy dla modyfikacji danych 3. maksymalnie 1 minuta dla przeglądania raportów Zapewniać dostęp przez szyfrowane połączenie https; Definicja wyglądu strony za pomocą arkuszy stylów zgodnych ze standardem CSS w wersji co najmniej 2.1; Przywiązywanie szczególnej wagi do identycznego wyświetlania się stron w rożnych przeglądarkach (szczególny nacisk należny położyć na wyświetlanie w przeglądarce Internet Explorer nie wspierającej standardów); Szablon strony oparty na divach (nie bazujący na tabelach). Kanały informacyjne oparte o język XML zgodne ze standardem RSS 2.0; 5

6 Dbanie o czytelność kodu (stosowanie komentarzy, odpowiedniego nazewnictwa, wcięć i innych ogólnie przyjętych zasad dobrego programowania ); Wykorzystanie możliwości jakie dają technologie AJAX, JavaScript, usług web services itp.; Odpowiedni dobór technologii serwerowych, programistycznych i bazodanowych ; Dbałość o szybki czas wczytywania strony; 3. Wymagania w zakresie architektury informacji Podstawowe wymagania dotyczące architektury informacji portalu WWW, przy zachowaniu obecnych standardów i wszystkich dobrych praktyk: Zapewnienie odpowiedniego poruszania się po portalu dzięki menu głównemu, top menu i footer menu oraz możliwość ich łatwej edycji; Łatwe i intuicyjne zarzadzanie stronami statycznymi Łatwe i intuicyjne zarządzanie postami bloga oraz ich kategoriami Łatwe i intuicyjne zarządzanie mediami portalu Łatwe i intuicyjne zarządzanie komentarzami Portal powinien automatycznie generować tz. Mapę strony 4. Wymagania w zakresie technologii programistycznej W zakresie wyboru wiodącej technologii programistycznej wybór ma zostać zawężony do jednej z dwóch obecnie wiodących technologii wykorzystywanych przy tworzeniu zaawansowanych systemów internetowych: PHP w wersji 5.3 lub wyższej ASP.NET 5. Wymagania w zakresie technologii bazodanowej W zakresie realizacji rozważono możliwość wykorzystania jednego z dwóch rozwiązań: PostgreSQL w wersji 7.2.x lub wyższej, MySQL 5.5 lub wyższej. 6. Określenie minimalnych wymagań dotyczących poprawnego działania serwisu na komputerach klienckich E-usługa musi zostać zoptymalizowany do poprawnego wyświetlania w najpopularniejszych przeglądarkach (Microsoft Internet Explorer 9, Firefox 26, Opera 17, Google Chrom 31 i wyższych, z włączoną obsługą cookies i JavaScript) oraz na ekranach o rozdzielczości co najmniej 1280x1024. VII. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania Platformy Internetowej e-usługi 1. Opis funkcjonalności modułów i cech Platformy Internetowej e-usługi: 6

7 Moduł Diagnostyczny; Funkcjonalności modułu będą umożliwiały zbadanie autora pod kątem jego wiedzy, doświadczeń, preferencji, określenia potrzeb edukacyjnych, określenia grupy docelowej oraz konkurencji w jej obszarze, jak również oczekiwań co do zysków. Głównym elementem modułu jest interaktywny przewodnik, który przeprowadzi potencjalnego autora przez proces parametryzacji: Zostanie zbadany rodzaj aktualnej wiedzy autora (branż a, ekspertyza, czy wiedza jest ogólnie dostępna, czy mocno specjalistyczna. doświadczenie autora w przekazywaniu swojej wiedzy w róż nych postaciach - artykuły, prowadzenie bloga, szkoleń, wcześniejsze infoprodukty), Następnie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez użytkownika na określone, specyficzne pytania, zostanie zidentyfikowana grupa do której autor chce dotrzeć ze swoja wiedzą: jej cechy demograficzne i psychograficzne, wielkość grupy docelowej, najskuteczniejsze kanały dotarcia do niej, preferowany przez grupę docelową format przyswajania wiedzy, W następnej kolejności na podstawie określonych pytań i odpowiedzi użytkownika, przeanalizowana zostanie potencjalna konkurencja autora w tej grupie docelowej: Ilość konkurentów, ich zasięg, doświadczenie, sposoby dotarcia do klienta oraz formy info produktów, które dostarczają na rynek. W tym kroku zadaniem interaktywnego przewodnika będzie poznanie preferencji autora co do formy produktu informacyjnego, który chciałby stworzyć na bazie jego przekonań i doświadczeń. System sprawdzi i określi czy autor woli pracować z tekstem, audio czy video. Ostatnim etapem diagnostyki będzie określenie przez system potrzeb edukacyjnych autora, aby dostosować poziom wiedzy, która zostanie mu dostarczona w oparciu o jego autentyczne potrzeby. Kategorie wiedzy, którą system będzie dostarczać w zależności od wyników badania: - Generowanie infoproduktów (czyli gotowych materiałów opracowanych przez użytkowników systemu, powstałych w wyniku wykorzystywania poszczególnych funkcjonalności e-usługi). - Wykorzystanie narzędzi e-usługi w procesie tworzenia produktu, - Marketing i sprzedaż infoproduktu, W ostatnim kroku usługa skupi się na oczekiwaniach autora co do korzyści finansowych ze opracowania infoproduktu. Klient platformy po odpowiedzi na kilka pytań określi jakie są jego oczekiwania co do zysków. W tym miejscu system określi również ilość czasu, którą autor będzie mógł poświecić na pracę nad produktem dzięki czemu automatycznie zostanie wyliczony szacowany czas projektu. Całość zakończy się automatycznym wygenerowanym podsumowaniem zawierającym uproszczony biznesplan, rekomendacje co do formy pierwszego infoproduktu, rekomendacji co do minimalnego poziomu wiedzy, który będzie musiał przyswoić sobie autor oraz ilości czasu pracy do stworzenia produktu oraz jego promocji sprzedaży. Moduł Motywacyjny Zadaniem Modułu jest zarządzanie czasem autora, dbanie o jego motywację do pracy nad danym produktem oraz graficzne przedstawienie postępów w ich realizacjach. Motywacja Dzięki dedykowanemu testowi opierającego się na najnowszych osiągnięciach w psychologii w dziedzinie funkcjonowania ludzkiego umysłu, system określi rodzaje i sposoby motywacji, które najlepiej wpływają na potencjalnego autora. Dzięki tym danym e-usługa automatycznie zarekomenduje: a) system notyfikacji i "przypominaczy" dla autora (maile, smsy, integracja z kalendarzem, pop-upy i alerty dźwiękowe) 7

8 b) treści komunikatów wysyłane przez system. Dostępnych będzie kilkanaście szablonów treści, do których będą wstawiane dane typu: czas, kwoty, zadania wpisane samodzielnie przez użytkownika. Co więcej użytkownik, będzie mógł samodzielnie przygotować motywujące go komunikaty z dodatkowym wykorzystaniem np. zdjęć, filmów, audio. (np. głosu samego użytkownika) Zarządzanie czasem System zbierze od użytkownika takie dane jak rodzaj produktu do stworzenia, konstrukcja tego produktu (książka - ile stron, ile rozdziałów, podrozdziałów. Video i audio - ilość materiałów, długość materiałów) oraz czasu, który może poświecić przyszły autor na tworzenie produktu (np. codziennie 2h). Po zebraniu system automatycznie wyliczy i zarekomenduje minimalny czas trwania projektu oraz przygotuje zadania do realizacji per zadane okresy czasu (np. ilość materiałów do nagrania, tekstu do napisania per tydzień, miesiąc, dzień). Śledzenie postępów Dzięki powyższym danym użytkownik po zalogowaniu na stronie swojego profilu będzie mógł zobaczyć interaktywny wykres pokazujący na osi czasu etapy do realizacji i już zakończone zadania co dodatkowo wpłynie na jego motywację i ułatwi zarządzanie projektem powstawania infoproduktu. Moduł Wsparcie Twórcy Moduł ten będzie składał się z interfejsu pozwalającego użytkownikowi w bardzo łatwy i nieuciążliwy sposób wysyłać na swoje konto w systemie wszelkie materiały pomocne do stworzenia danego rozdziału, materiału produktu (notatki, teksty np. artykuły, zdjęcia, audio, video, linki etc). Ważną cechą systemu jest fakt, że działa on w chmurze, dzięki czemu autor może przesyłać i pobierać swoje materiały z urządzeń mobilnych, które ma przy sobie, a także komputera domowego, czy laptopa. Dzięki aplikacjom mobilnym lub bezpośredniemu dostępowi do naszego systemu użytkownik mógłby: - nagrać fragment seminarium, szkolenia lub własnych notatek/przemyśleń jako film lub na zasadzie dyktafonu i uplodować je na swoje konto aby później do niego wrócić i zaplanować naukę, - zrobić zdjęcie podręcznika / materiałów źródłowych, kserówek i przesłać je na swoje konto; materiały w takiej formie będą mogły być poddane konwersji na tekst edytowalny (zastosowanie technologii OCR), - wysłać maila pod swój unikatowy adres (np. aby również szybko zapisać materiał. Żadne z konkurencyjnych rozwiązań nie umożliwia wykorzystania technologii cloud computing w zaprojektowany przez nas sposób. Moduł Edukacyjny Moduł ten stanowi pewnego rodzaju platformę e-learningową, która będzie uzupełniała wiedzę autorów w zakresie rynku, na którym będą działać i produktów, które będą komercjalizować. Informacje będą przekazywane poprzez integrację z interfejsem użytkownika i osadzanie potrzebnych partii materiału w konkretnych momentach: - np. na etapie planowania i wczesnego tworzenia produktu w interfacie byłyby dostępne informacje z kategorii "Tworzenie info produktów". - na etapie pracy nad projektem i tworzenia contentu w interfejsie systemu będą wyświetlane materiały z zakresu "Wykorzystanie narzędzi e-usługi w procesie tworzenia produktu"; - materiały z kategorii Marketing i sprzedaż infoproduktu" będą towarzyszyły użytkownikowi podczas prac związanych z przygotowywaniem systemów sprzedaż y i promocji. Autor będzie miał również dostęp do osobnej pozycji w menu gdzie znajdowałby się cały kurs wraz z check 8

9 listami i materiałami uzupełniającymi do pobrania. Poprzez aplikacje mobilne również istniała by możliwość obejrzenia poszczególnych lekcji przypisanych do danego użytkownika przez system. Moduł Narzędziowy Moduł Narzędziowy będzie składał się z kilku oddzielnych narzędzi, dedykowanych danemu typowi produktu (e-book/książka, e-magazyn, program audio, szkolenia video). W zależności od typu produktu interfejs usługi zawierał będzie odmienne opcje. Na początku przyszły autor określałby podstawowe parametry projektu (np. format w przypadku książki) w kolejnym kroku mógłby wybrać jeden z kilku predefiniowanych szablonów wyglądu/ formatowania/ efektów dla danego typu produktu. W czasie pracy w intuicyjny sposób będzie w stanie na zasadzie "przeciągnij i upuść" pracować z materiałami zebranymi w swoim schowku jak również wyświetlałby dostosowane wskazówki i podpowiedzi z modułu edukacyjnego. Główne założenie tego modułu to bardzo przejrzysty i intuicyjny interfejs z najważniejszymi opcjami pozwalającymi na edycje projektu, dzięki któremu praca nad produktem nie będzie uciążliwa dla autora i zminimalizuje potrzebę uczenia się nowych narzędzi. System samodzielnie będzie śledził progresy, ilość wykonanej pracy i czas na nią poświęcony co pozwoli na aktualizacje wykresu postępu oraz przedstawienie kluczowych danych w formie statystyk w profilu klienta. Moduł Publishera (Wydawcy) Materiał przygotowany przez Moduł Narzędziowy będzie podlegał ostatecznej automatycznej obróbce (tj. przygotowaniu materiału do publikacji, produkcji i nadania cech kompletnego produktu) w tzw. Module Publishera. Autor będzie mógł wybrać finalnie, czy będzie interesować go wersja cyfrowa czy fizyczna danego produktu. W zależności od typu produktu kreator przeprowadzi proces, który w przypadku: - e-booków - wybierze format pliku (np. pdf), pozwoli zaprojektować w prosty sposób okładkę, lub wczytać zew. projekt, wygenerować wersje 3d okładki do promocji w Internecie, - książek, magazynów - przygotować wersję do druku, akceptowalną przez drukarnie + powyższe opcje, - e-magazynów - jak powyżej + osadzić interaktywne elementy do tekstu magazyny jak np. dźwięk i video, - programów audio, wideo - stworzenie okładki, stworzenie grafiki nadruku na płycie, wybór ilości nośników (np. jeżeli program składa się z 30 plików, zamiast jednego DVD, autor może wybrać produkcję złożoną z 3 płyt po 10 plików, łatwe zarządzanie kolejnością utworów (przeciągnij i upuść) oraz oczywiście wybór formatu wyjściowego plików audio. Moduł Sprzedaży i Promocji Moduł Sprzedaży i Promocji składa się z narzędzi i rozwiązań do skutecznego promowania i sprzedaży produktów użytkowników. Usługa da możliwość wyboru jednego z 3 najskuteczniejszych modeli biznesowych sprzedaż y infoproduktów w Internecie. Co ważne autor nie będzie musiał samodzielnie tworzyć własnych systemów sprzedaż owych, które wymagałyby od niego specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz technicznej, jak również czasu i dodatkowych, sporych nakładów pieniężnych. 1. Online marketing Tools Usługa pozwalałby na przygotowanie systemu powiązanych stron internetowych, niezbędnych przy kampaniach z wykorzystaniem PPC, Social Media, Marketingu i Affiliate Marketingu oraz "Product Launch Formula". Użytkownik korzystając i wybierając jeden z kilku dostępnych szablonów mógłby stworzyć w prosty i szybki sposób powiązane ze sobą strony typu: - Squeeze Page - Strona prezentującą obietnice programu i zbierającą adresy potencjalnych klientów, - Value Page - Strony służące do komunikacji z grupą potencjalnych klientów i prezentacji produktu, który oferujemy do sprzedaż y, - Sales 9

10 Letter - strona sprzedaż owa z pełna prezentacja produktu, opiniami klientów, video sprzedaż owym, gwarancja satysfakcji i możliwością dokonania transakcji, - użytkownik miałby możliwość stworzenia podstron, które zezwalałby na upselling i downselling w czasie procesu zakupowego. 2. Programy typu continuity i memberships Jest to odmiana powyższych rozwiązań pozwalająca autorowi na taka publikacje swojego info produktu, która zezwala na pobieranie płatności comiesięcznej do swojego klienta oraz stopniowe udostępnianie im zawartości kursu. np. jedno video per tydzień. 3. Kioski online jest to odmiana powyższych rozwiązań, zbliż ona do klasycznego e-commerce, polegająca na możliwości prezentacji jednocześnie kilku produktów danego autora z opcja dodania ich do koszyka i dokonania transakcji. Rozwiązanie zawierałoby wszystkie standardowe opcje jak komentowanie produktów, galerie zdjęć, integracje z social media itp. Niezależnie od modelu sprzedaż y na którą zdecyduje się klient, miałby on możliwość wybrania wyglądu stron z kilku predefiniowanych szablonów oraz dostosowania wyglądu do swoich potrzeb. Umożliwilibyśmy również przypisania własnej domeny do sklepu w naszym systemie. 2. Wymagania w zakresie technologii programistycznej W zakresie wyboru wiodącej technologii programistycznej wybór ma zostać zawężony do jednej z dwóch obecnie wiodących technologii wykorzystywanych przy tworzeniu zaawansowanych systemów internetowych: PHP w wersji 5.3 lub wyższej ASP.NET 3. Wymagania w zakresie technologii bazodanowej W zakresie realizacji rozważono możliwość wykorzystania jednego z dwóch rozwiązań: PostgreSQL w wersji 7.2.x lub wyższej, MySQL 5.5 lub wyższej. 4. Określenie minimalnych wymagań dotyczących poprawnego działania serwisu na komputerach klienckich E-usługa musi zostać zoptymalizowany do poprawnego wyświetlania w najpopularniejszych przeglądarkach (Microsoft Internet Explorer 9, Firefox 26, Opera 17, Google Chrom 31 i wyższych, z włączoną obsługą cookies i JavaScript) oraz na ekranach o rozdzielczości co najmniej 1280x Wskazania możliwych mechanizmów zabezpieczeń Tworzona e usługa musi posiadać implementację zabezpieczeń uniemożliwiających przeprowadzenie ataków, a w szczególności zapobiegać takim działaniom jak: przekazywanie wrogiego kodu do funkcji interpretujących i wykonujących kod witryny, modyfikacja ścieżki dostępu lub nazwy pliku umożliwiająca dostęp do ukrytych zasobów systemu, 10

11 możliwość przetworzenie niebezpiecznych skryptów z obcego serwera, modyfikacja nazw dynamicznie tworzonych zmiennych lub funkcji, wykonywanie akcji za pomocą skryptów zdalnych, przepełnienie bufora, manipulacja parametrami, obsługa cookies w aplikacji bez wcześniejszej filtracji i walidacji, obsługa danych z zewnątrz aplikacji bez weryfikacji, modyfikacja danych w obrębie bazy danych. Wszelkie akcje w obrębie systemu mające charakter inwazyjny powinny być odnotowywane. W przypadku prac nad serwisem a także w momencie oddawania gotowego systemu wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na przedstawione poniżej zalecenia w obrębie tzw. słabych punktów aplikacji. Zalecenia GIODO (Główny Inspektorat Danych Osobowych) Zgodne z prawem Unii Europejskiej, znowelizowane przepisy o ochronie danych osobowych, obejmują rygorystyczne zasady związane z ochroną tychże danych. W swym zakresie odnoszą się one również do aplikacji i serwisów internetowych. Ochrona danych osobowych obejmuje w tym wypadku działania polegające między innymi na wdrożeniu odpowiednich procedur technicznych oraz organizacyjnych. W zakresie ochrony danych osobowych konieczne jest przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, do zadań którego zalicza się właśnie kontrolę zgodności przetwarzania danych z przepisami. W przypadku serwisów internetowych oznacza to m.in. obowiązek: przygotowania dokumentacji wymaganej przez GIODO, identyfikacji zbiorów danych, tworzenia (modernizacji) baz zgodnie z zaleceniami GIODO, rejestracji baz w GIODO, przygotowania zaleceń dla administratorów. W przypadku administratorów serwisów szczególne znaczenie mają następujące (dostępne na stronach GIODO) opracowania: wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opracowanie opisujące przede wszystkim warunki techniczne i organizacyjne, które muszą spełniać urządzenia oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji opracowanie określające sposób, w jaki należny przygotować instrukcję opisującą zarządzanie systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych opracowanie zawierające wymagania dotyczące struktur baz danych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji. VIII. Specyfikacja zamówienia dotycząca wykonania hostingu 11

12 1. Specyfikacja parametrów świadczenia usługi: a. Specyfikacja sprzętu (minimalna): 1 x Intel Xeon E5620 (2.40GHz, 4C, 12M Cache, 5.86 GT/s QPI, 80W TDP Turbo, HT) 32 GB RAM DDR3 4x2TB SATA IPMI 2.0 / KVMoIP / DRAC Łącze 100Mbps Tansfer min. 5TB/msc. b. Backup danych: 50 GB c. Administracja serwerem : tak d. Pozostałe parametry usługi: routing BGP4, całodobowa obsługa techniczna, gwarantowany czas reakcji na awarię - 2h w trybie całodobowym SLA - gwarancja dostępności 99% 2. Czas trwania usługi określony od 1 stycznia 2014 do 28 lutego 2015 okres wypowiedzenia : 1 miesiąc. IV. Terminy związane z zapytaniem ofertowym 1 Ostateczny termin składania ofert: Termin oceny ofert: V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji; 12

13 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Niespełnienie choćby jednego z warunków, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia. VI. Opis Dokumentów i Oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 Zapytania ofertowego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia ofertowego) 2) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia ofertowego). 2. Oświadczenia powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przyjmuje się, że w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty załączone do oferty dokumenty i oświadczenia mają formę odpowiadającą pisemnej, pod warunkiem spełnienia założeń określonych w pkt.viii.7 niniejszego Zapytania ofertowego. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Oświadczenia, informacje, wnioski lub pytania skierowane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeśli dotrą do Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. 5. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować: 1) w przypadku formy pisemnej ul. Warszawska 141, Łomianki, oraz w siedzibie biura projektu, ul. Poznańska 57d Jawczyce 2) w przypadku drogi elektronicznej - na adres Zamawiającego: 13

14 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty ). 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 6. Do oferty należy dołączyć wymagane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oświadczenia. 7. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty , Wykonawca ma obowiązek przekazać: ofertę oraz wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, jako fotokopie (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanych i poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia. 12. Oferowana łączna cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 13. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowaną łączną cenę. 14. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy. 15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w złotych polskich). IX. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia do godz , 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego na ul. Warszawska 141, Łomianki, oraz w siedzibie biura projektu, ul. Poznańska 57d Jawczyce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura ; 2) drogą pocztową lub kurierem na adres Zamawiającego, ul. Poznańska 57d Jawczyce 3) drogą elektroniczną na adres: 2. Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. IX.1 niniejszego Zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane 14

15 X. Badanie ofert oraz przesłanki odrzucenia oferty 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub treści złożonych ofert. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 4) w przypadku różnicy między ceną określoną liczbową a ceną określoną słownie Zamawiający przyjmie cenę określoną słownie. 5. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym; 3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 4) w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową 6. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny. XI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium w postaci ceny (waga kryterium - 100%). 2. Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór: cena oferty o najniższej cenie liczba punktów ocenianej oferty = x 100 pkt cena oferty ocenianej Najwyższą liczbę punktów (100) za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 15

16 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała największą ilość punktów 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z niniejszego Zapytania ofertowego i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania ofertowego. 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. XIII. Wykaz załączników 1. Formularz Ofertowy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 16

17 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy ZAMAWIAJĄCY (miejscowość, data) EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. ul. Warszawska 141, Łomianki KRS NIP REGON OFERTA WYKONAWCY Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): (Dane Wykonawcy: pełna nazwa, adres) (Osoba do kontaktu:imię i nazwisko, adres, telefon, ) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe EDUKACJA INTERNET DIALOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia r. dotyczącego: 1. opracowania i implementacja Modułów: a. Diagnostyczny, b. Motywacyjny, c. Wsparcia Twórcy, d. Edukacyjny, e. Narzędziowy, f. Wydawcy, g. Sprzedaży I Promocji. 2. świadczenia usługi hostingowej 3. wykonania interfejsu www, grafika (część I i II). w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego składam(y) następującą ofertę. 1

18 Lp. Przedmiot oferty Kwota brutto (w PLN) 1 Moduł diagnostyczny 2 Moduł motywacyjny 3 Moduł wsparcia twórcy 4 Moduł edukacyjny 5 Moduł narzędziowy 6 Moduł wydawcy 7 Moduł sprzedaży i promocji 8 Usługa hostingowa w okresie od 1 stycznia 2014 do 28 lutego (14 miesięcy) 9 Interfejs WWW, GRAFIKA część I 19 Interfejs WWW, GRAFIKA część II ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO Ponadto oświadczam(y), że: 1. Zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń; 2. Zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. Jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonego od dnia upływu terminu składania ofert podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 2

19 Załącznik nr (pełna nazwa -Wykonawcy) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W związku ze złożeniem oferty Licencji na treści edukacyjne w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, oświadczam(y), że na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (podpis wykonawcy) 3

20 (pełna nazwa -Wykonawcy) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym W związku ze złożeniem oferty na Licencji na treści edukacyjne w ramach projektu Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego, oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. nie istnieją wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a (nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy).., polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warszawa, dnia.. (miejscowość, data)... (podpis) 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo