Księgarnia internetowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księgarnia internetowa"

Transkrypt

1 Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski

2 Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium zespołu projektowego... 8 Wstępny harmonogram projektu Diagram procesu biznesowego Specyfikacja wymagao Diagram przypadków użycia Styl firmowy Konceptualny model bazy danych Fizyczny diagram klas Diagram sekwencji logowanie i rejestracja Opis logiczny aplikacji Dokument detaliczny projektu

3 Protokół założycielski Dnia 29 lutego 2012 r. w Koszalinie odbyło się zebranie założycielskie Grupy Projektowej. W zebraniu uczestniczyli: Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski W wyniku zebrania powołana została Grupa Projektowa w składzie jw. W czasie zebrania spisano następujące postanowienia dotyczące pracy Grupy Projektowej: 1. Celem powołania grupy jest zrealizowanie projektu informatycznego aplikacji wspomagającej prowadzenie internetowego sklepu dla księgarni, dalej nazywanego "Księgarnia internetowa", wraz z dokumentacją. 2. Grupa projektowa przyjmuje nazwę "SpecIT". 3. Kierownikiem projektu w drodze głosowania został Wojciech Gołuchowski. Wszyscy członkowie grupy zagłosowali za jego wybraniem. 4. Pozostałym członkom grupy nadano następujące funkcje: Daniel Czyczyn-Egird - analityk, projektant Michał Durkowski - programista, dokumentalista Kamil Gawrooski - grafik, tester 5. Każdy członek Grupy Projektowej jest zobowiązany sumiennie i terminowo wywiązywad się z przydzielonych mu obowiązków. 6. Kierownik projektu ma obowiązek utrzymywad kontakt ze zleceniodawcą, organizowad prace w Grupie oraz scalad poszczególne części projektu w całośd. 7. Wszelkie kluczowe dla projektu decyzje przed wprowadzeniem muszą byd zatwierdzone przez Kierownika. 8. Członkowie Grupy Projektowej niewywiązujący się z powierzonych zadao lub działający na niekorzyśd grupy mogą zostad upomniani przez kierownika. Częstsze niż trzykrotne upomnienie może skutkowad obniżeniem oceny koocowej danego członka. W skrajnych przypadkach członek może zostad usunięty z Grupy Projektowej. 9. Odwołanie kierownika możliwe jest po zgłoszeniu takiej potrzeby przez resztę Grupy. Większośd głosów decyduje o odwołaniu kierownika. W takim przypadku 3

4 przeprowadzane są nowe wybory na to stanowisko, z wykluczeniem kandydatury poprzedniego kierownika. 10. Przewidywana data zakooczenia pracy nad projektem i rozwiązania grupy to Wykonał: Wojciech Gołuchowski Złożenie podpisu na tym dokumencie oznacza akceptację wszystkich powyższych postanowieo. 1. Daniel Czyczyn-Egird 2. Michał Durkowski 3. Kamil Gawrooski 4. Wojciech Gołuchowski 4

5 Raport klienta 1. Założenia ogólne: Nasza firma SpecIT zwana dalej Wykonawcą, podjęła współpracę z Politechniką Koszalioska zwaną dalej Zleceniodawcą, której reprezentantem udzielającym nam wszystkich wytycznych jest dr inż. Walery Susłow. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się dnia 29 lutego 2012 roku, zostały określone podstawowe założenia projektowe oraz wytyczne do zrealizowania, które to Wykonawca podjął się wykonad. Głównym celem projektu jest stworzenie Księgarni On-line jako systemu internetowego, działającego w sieci, który pozwala na sprzedaż książek i podręczników w globalnej sieci Internet na skalę ogólnopolską. Główne założenia projektu to: target projektu nakierowany na młodych odbiorców, klientów z przedziału wiekowego lat, atrakcyjna graficznie witryna, przystosowana do obecnych trendów i standardów rynkowych, nowoczesna technologia zapewniająca sprawne działanie witryny, zapewnienie pełnego zaplecza technicznego dla całego projektu. 2. Założenia poboczne: Wszystkie założenia, które odgrywają mniej znaczącą rolę, jednakże wymagające osobnych uzgodnieo ze Zlecającym: technologia webowa ASP.NET, brak implementacji Płatności On-line, będą one realizowane przez osobny podmiot poza projektem, baza książek przetrzymana w bazie danych Microsoft SQL Server. 3. Wynagrodzenia i kary Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedstawiony projekt w terminie i z należytą starannością spełniającą wszystkie wytyczne projektowe zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy. Kwota należności ze strony Zleceniodawcy to oceny bardzo dobre z wpisami, w razie zwlekania z zapłatą będą naliczane stosowane odsetki. 5

6 Kara za niedotrzymanie terminów przez Wykonawcę lub pracę wykonaną nierzetelnie, będzie skutkowało lekkim obniżeniem oceny. 4. Cele przedsięwzięcia Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie systemu sprzedaży książek i podręczników w sieci internetowej. Projekt, o nazwie roboczej Księgarnia On-line 'Bukstor', będzie umożliwiał sprzedaż komercyjną wybranych pozycji książkowych, które to będą rozprowadzane drogą pocztową. Aby zachęcid potencjalnych klientów do zakupów w tworzonej księgarni, system powinien byd przyjazny użytkownikowi i proponowad wiele udogodnieo, takich aby skłonid klientów do częstego, ponownego odwiedzania strony projektu. Będzie to możliwe dzięki zaprojektowaniu intuicyjnego i przejrzystego interfejsu graficznego oraz dobraniu odpowiedniej szaty graficznej, skierowanej przede wszystkim ku młodym odbiorcom w wieku od 15 do 30 lat. 5. Zakres przedsięwzięcia W zakresie przedsięwzięcia leży określenie wymagao wobec systemu (ze strony klienta oraz wymagao systemowych), fazy analizy i projektowania systemu, wykonanie dokumentacji projektu. Przedsięwzięcie obejmuje również etapy implementacji właściwej aplikacji internetowej, jej testowania, a następnie wdrożenia jako gotowego produktu, spełniającego założenia i oczekiwania. Poza zakresem jest obsługa płatności w sklepie, zaimplementowaniem tej funkcjonalności zajmie się firma zewnętrzna wybrana przez Zleceniodawcę w późniejszym etapie projektu. 6. Systemy zewnętrzne Produkt jakim jest Księgarnia On-line 'Bukstor', zgodnie z założeniami, jest projektem internetowym, co ciągnie za sobą określone skutki i wymagania. System powinien współpracowad z systemami serwerowymi, technologiami, które będą w stanie obsłużyd i utrzymad cały projekt. Wstępne przeanalizowanie dostępnych technologii oraz zasobów, wysuwa pewne wnioski odnośnie użycia konkretnych systemów zewnętrznych, z nastawieniem na użycie tych darmowych, które pozwalają również na zastosowania komercyjne. Produkt powinien byd kompatybilny z technologią ASP.NET (w wersji 1.1 oraz nowszej), powinien byd powiązany, w sposób zoptymalizowany, z bazą danych, która będzie odpowiadała za przechowywanie asortymentu księgarni oraz listy użytkowników-klientów, w założeniu wybór padł na system Microsoft SQL Server. Po stronie klienta nasza aplikacja powinna współpracowad z wieloma przeglądarkami internetowymi (np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari i inne), przy jednoczesnym 6

7 jednolitym wyglądzie graficznym oraz tej samej funkcjonalności, tak aby zapewnid dostęp do produktu jak największej rzeszy odbiorców. Dzięki temu dostęp do Księgarni On-line 'Bukstor' będą mieli wszyscy zainteresowani zakupem lektury w sieci Internet. 7. Szkicowy opis wymagao Aplikacja ma za zadanie wspomagad sprzedaż w internetowej księgarni. Użytkownik - klient musi mied możliwośd zapoznania się z dostępną ofertą, a po zarejestrowaniu się, wybrania określonych towarów i złożenia zamówienia. Z kolei użytkownik - pracownik księgarni będzie miał możliwośd zatwierdzenia lub odrzucenia danego zamówienia, jak i również będzie mógł zarządzad ofertą sklepu oraz danymi użytkowników. Pracownik musi mied też możliwośd tworzenia raportów ze sprzedaży z określonego okresu czasu. Dostęp do witryny sklepu powinien byd możliwy 24 godziny na dobę, z poziomu większości obecnie stosowanych przeglądarek internetowych (m.in. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer). 8. Szkicowy opis rozwiązao Aplikacja zostanie zaprogramowana na platformie ASP.NET, jej interfejs powstanie w HTML5, a wszelkie dane potrzebne do jej działania będą składowane w bazie danych opartej o system Microsoft SQL Server. 9. Szkicowy model systemu Aplikacja zostanie zrealizowana w formie ogólnodostępnej witryny internetowej. Zarówno sama aplikacja jak i baza danych zostaną ulokowane na zewnętrznym serwerze, a dostęp do nich będzie możliwy poprzez interfejs WWW z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. 7

8 10. Wstępny kosztorys projektu Jeśli zleceniodawca nie posiada zasobów sprzętowych i programowych niezbędnych do wdrożenia i utrzymywania aplikacji, do wyliczonej kwoty należy doliczyd koszt zakupu tych urządzeo i oprogramowania, bądź cenę zaproponowaną przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi hostingowe. Wykonał: Daniel Czyczyn-Egird, Wojciech Gołuchowski Instrumentarium zespołu projektowego 1. Technologia tworzenia projektu ASP.NET (http://www.asp.net/) ASP.NET jest to zbiór technologii opartych na frameworku zaprojektowanym przez firmę Microsoft. Przeznaczony jest do budowy różnorodnych aplikacji webowych a także aplikacji typu XMLWeb Services. Strony ASP.NET są uruchamiane przy użyciu serwera, który umożliwia wygenerowanie treści HTML(CSS), WML lub XML rozpoznawanych oraz interpretowanych przez przeglądarki internetowe. ASP.NET jest wspierany przez separujący warstwę logiki od warstwy prezentacji, wątkowo-kierowany model 8

9 programistyczny, co poprawia wydajnośd działania tworzonych przez nas aplikacji. Wspomniana przed chwilą logika stron ASP.NET oraz XML Web Services jest tworzona w językach Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual C#.NET lub w każdym innym języku wspierającym technologię Microsoft.NET Framework. Zdecydowaliśmy się na wybór tej technologii ze względu na treśd prowadzonych zajęd w ramach innego przedmiotu. 2. Wybrane środowisko programistyczne Visual Studio 2008 (http://www.microsoft.com) Microsoft Visual Studio to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz zgraficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą byd pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE,.NET Framework oraz Microsoft Silverlight. Visual Studio zawiera zestaw narzędzi programistycznych (IDE), w skład którego wchodzi: Microsoft Visual C# (od wersji 2002) Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Basic Microsoft Visual J# (wersje ) Microsoft Visual Web Developer ASP.NET (od wersji 2005) Microsoft Visual F# (od wersji 2010) W naszym projekcie skorzystamy z Microsoft Visual Web Developer ASP.NET głównie ze względu na łatwą integrację z Microsoft SQL Server. Microsoft Visual Studio jest dostępne na licencji Shareware. 3. System zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server (http://www.microsoft.com) Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytao używany jest przede wszystkim Transact- SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. 9

10 Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeostwo operacji (m.in. procedury wyzwalane). Wybraliśmy MS SQL dlatego, że jest to bezsporny lider według testów wydajności TPC-E. (http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp) Microsoft SQL Server jest dostępny na licencji Shareware. 4. Narzędzia do projektowania bazy danych Sybase PowerDesigner (http://www.sybase.com/) Analiza biznesowa - rozbudowane modelowanie procesów biznesowych powiązane z symulacją. Modelowanie danych - wielopoziomowe modelowanie danych na poziomie koncepcyjnym, logicznym, fizycznym i hurtowni danych. Otwarta obsługa baz danych - pełne cykliczne generowanie i odtwarzanie kodu we współpracy z ponad 55 relacyjnymi bazami danych, w tym Oracle, Microsoft SQL Server 2005, Sybase ASA, ASE i IQ, MySQL itd. Obsługa otwartych języków programowania obiektowego - pełne cykliczne generowanie i odtwarzanie kodu w językach Java, C#, VB.NET, PowerBuilder, XML, C++ itd. Łatwośd obsługi - udoskonalone kreatory zwiększające wydajnością pracy. Duże możliwości rozbudowy - konfigurowalny graficzny interfejs użytkownika, profile, architektura MDA, tworzenie skryptów, profili transformacyjnych oraz rozszerzanie modeli za pomocą Extended Model Definition Zdecydowaliśmy się na Sybase PowerDesigner ze względu na to, iż jest to środowisko znane dla każdego członka zespołu projektowego. Pozwala na łatwe stworzenie modelu konceptualnego bazy danych i wygenerowanie modelu fizycznego, który łatwo można przenieśd na serwer (MS SQL). Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzid czas na etapie projektowania bazy danych. Sybase PowerDesigner jest dostępny na licencji Shareware. 5. Narzędzie do projektowania diagramów UML Visual Paradigm (http://www.visualparadigm.com/) Visual Paradigm - narzędzie do modelowania w języku UML, które bardzo dobrze integruje się z różnymi środowiskami IDE dla programistów Java i.net: Eclipse/WebSphere, Borland 10

11 JBuilder, NetBeans/Sun ONE, IntelliJ IDEA, Oracle JDeveloper, BEA WebLogic Workshop oraz Visual Studio. Community Edition to wersja darmowa do użytku nie komercyjnego nie posiadająca ograniczeo czasowych idealnie nadająca się dla użytkowników rozpoczynających naukę UML. Wybraliśmy Visual Paradigm dlatego, że jest to jedyne darmowe środowisko, które oferuje kompleksowe rozwiązanie i jednocześnie integruje się z wcześniej wybranym środowiskiem programistycznym (Visual Studio). Visual Paradigm jest dostępny na licencji pływającej. 6. Technologia wersjonowania projektu SVN Zdecydowaliśmy się na SVN ze względu na funkcje, które oferuje: Własny protokół klient/serwer. Protokół umożliwia przesyłanie różnic w plikach od klienta do serwera i odwrotnie. Rozmiar przesyłanych danych przy zmianie pliku jest proporcjonalny do rozmiaru zmian, a nie pliku. Efektywna obsługa plików binarnych. Repozytorium przechowywane w bazie danych lub w systemie plików. Jako serwera użyliśmy darmowego rozwiązania dostępnego na witrynie SourceForge.net. Każdy członek projektu otrzymał odpowiednie prawa w ww. serwisie. Adres SVN: https://svn.code.sf.net/p/skleppk/ Klientem SVN będzie wtyczka do Visual Studio ankhsvn (http://ankhsvn.open.collab.net/) Rozwiązanie Ankhsvn jest dostępne na licencji Apache. 7. Narzędzia do wspomagania pracy grupowej SourceForge, GanttProject W serwisie SourceForge.net niezarejestrowany użytkownik ma możliwośd wyszukiwania projektów, oraz pobierania plików lub kodu źródłowego. Po rejestracji otrzymuje możliwośd 11

12 dołączenia do istniejącego projektu lub stworzenia nowego, co niesie ze sobą takie korzyści jak: Serwer SVN, Git i Mercurial Forum dyskusyjne System newsów Możliwośd dodawania zrzutów ekranowych Hosting plików Łatwa instalacja skryptów takich jak MediaWiki, phpbb Miejsce na serwerze WWW Baza MySQL GanttProject (http://www.ganttproject.biz/) - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielid projekt na zadania, ustalid powiązania między nimi oraz zarządzad zasobami ludzkimi. GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może byd uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL. Wykonał: Michał Durkowski 12

13 Wstępny harmonogram projektu Wykonał: Kamil Gawrooski, Wojciech Gołuchowski 13

14 Diagram procesu biznesowego Wykonał: Daniel Czyczyn-Egird 14

15 Specyfikacja wymagań 1. Wstęp 1.1. Cel Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie systemu sprzedaży książek i podręczników w sieci internetowej. Projekt, o nazwie roboczej Księgarnia On-line 'Bukstor', będzie umożliwiał sprzedaż komercyjną wybranych pozycji książkowych, które to będą rozprowadzane drogą pocztową. Aby zachęcid potencjalnych klientów do zakupów w tworzonej księgarni, system powinien byd przyjazny użytkownikowi i proponowad wiele udogodnieo, takich aby skłonid klientów do częstego, ponownego odwiedzania strony projektu. Będzie to możliwe dzięki zaprojektowaniu intuicyjnego i przejrzystego interfejsu graficznego oraz dobraniu odpowiedniej szaty graficznej, skierowanej przede wszystkim ku młodym odbiorcom w wieku od 15 do 30 lat Zakres W zakresie przedsięwzięcia leży określenie wymagao wobec systemu (ze strony klienta oraz wymagao systemowych), fazy analizy i projektowania systemu, wykonanie dokumentacji projektu. Przedsięwzięcie obejmuje również etapy implementacji właściwej aplikacji internetowej, jej testowania, a następnie wdrożenia jako gotowego produktu, spełniającego założenia i oczekiwania Słownik pojęd Sklep internetowy aplikacja, która jest przedmiotem niniejszego projektu. Przeglądarka internetowa program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW. Pracownik sklepu jest to użytkownik zarządzający aplikacją, posiada największy dostęp do funkcjonalności w sklepie internetowym. Użytkownik anonimowy osoba niezarejestrowana w systemie, korzystająca z serwisu w celu zakupu książek. Klient/Użytkownik zarejestrowany osoba zarejestrowana w systemie(posiadająca konto), korzystająca z serwisu w celu zakupu książek. Nazwa użytkownika nazwa, którą użytkownik będzie posługiwał i identyfikował się w serwisie, nazwa użytkownika jest niezbędna podczas logowania. 15

16 Hasło użytkownika ciąg znaków, używany do logowania się do serwisu oraz uzyskiwania dostępu do pełnych funkcji serwisu. Towar produkt sprzedawany, książki. Zamówienie lista towarów wybranych i zatwierdzonych przez klienta w celu zakupu. Koszyk podręczna lista towarów wybranych przez klienta. Formularz logowania miejsce, w którym użytkownik sklepu wpisuje swój login i hasło. 2. Ogólny opis 2.1. Walory użytkowe i przydatnośd projektowanego systemu Aplikacja ma na celu ułatwid klientom zapoznawanie się z ofertą sklepu oraz składanie w nim zamówieo. Dodatkową zaletą jest stworzenie i utrzymywanie bazy klientów, towarów oraz zamówieo, które następnie pozwolą na tworzenie raportów, których analiza pomoże w zwiększeniu sprzedaży Ogólne możliwości projektowanego systemu Zarządzanie ofertą sklepu. Zarządzanie zamówieniami klientów. Zarządzanie danymi klientów. Tworzenie raportów. Przeglądanie oferty sklepu. Składanie zamówieo. Wystawianie opinii o produktach Ogólne ograniczenia Zamówienia mogą składad jedynie zalogowani użytkownicy. Opinie o produktach mogą wystawiad jedynie zalogowani użytkownicy. Tylko użytkownicy będący pracownikami sklepu mogą zarządzad ofertą sklepu, danymi klientów i zamówieniami oraz tworzyd raporty. 16

17 2.4. Charakterystyka użytkowników Pracownik sklepu - Zadaniem pracownika sklepu jest dodawanie nowych kategorii i książek do systemu, ustalanie cen oraz weryfikacja zamówieo. Użytkownik ten posiada też możliwośd edycji danych w systemie. Pracownik odpowiedzialny jest za błędy wynikające z wprowadzanych danych. Użytkownik anonimowy - Użytkownik anonimowy nie posiada możliwości składania zamówieo. Jego jedyną funkcją jest przeglądanie dostępnych towarów. Użytkownik zalogowany - Użytkownik zalogowany nie posiada możliwości edycji danych zasobów a jedynie ich odczyt. Klienci mają możliwośd przeglądania produktów w systemie. Zadaniem klienta jest uzupełnianie koszyka i składanie nowych zamówieo Środowisko operacyjne System musi działad na serwerze z zainstalowanym systemem Windows 2000 lub nowszym. Dostęp do systemu musi byd możliwy z większości obecnie używanych przeglądarek internetowych. 3. Specyficzne wymagania 3.1. Wymagania funkcjonalne OPCJE DOSTĘPNE BEZ KONIECZNOŚCI LOGOWANIA a) Wyświetlanie listy dostępnych towarów b) Wyświetlanie szczegółowych danych na temat konkretnego towaru c) Rejestracja swoich danych w systemie OPCJE PANELU UŻYTKOWNIKA Wszystkie powyższe oraz: a) Dodawanie towarów do koszyka b) Usuwanie towarów z koszyka c) Edytowanie swoich danych w systemie (adres, etc) 17

18 d) Składanie zamówienia e) Pisanie opinii na temat towaru OPCJE PANELU PRACOWNIKA Wszystkie powyższe oraz: a) Dodawanie towaru b) Przenoszenie towaru do archiwum (usuwanie) c) Edytowanie towaru d) Dodawanie kategorii e) Usuwanie kategorii f) Dodawanie użytkownika g) Przenoszenie użytkownika do archiwum (usuwanie) h) Edytowanie danych użytkownika i) Tworzenie raportów 3.2. Wymagania niefunkcjonalne OGRANICZENIA a) Aby złożyd zamówienie użytkownik musi się zarejestrowad i zalogowad w systemie b) Rejestracja użytkownika nie jest konieczna do przeglądania listy produktów DOSTĘPNOŚD a) Dostęp do systemu bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej b) Dostęp do sklepu przez 24h na dobę BEZPIECZEOSTWO 18

19 a) Każdy użytkownik ma ograniczone prawa dostępu do systemu; b) Poziom dostępu danego do systemu dla danego użytkownika określony jest w bazie danych. c) Konto każdego użytkownika chronione jest loginem i hasłem (przechowywanym w bazie danych w formie skrótu SHA-2). 4. Identyfikacja przypadków użycia Przypadek numer 1: Nazwa: Dodanie towaru; Cel: Dodanie nowej książki; Scenariusz: Pracownik sklepu wybiera z panelu opcję "Dodaj towar", następnie wypełnia formularz odpowiednimi danymi. Ostatecznie zatwierdza całą operację klikając przycisk "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Dodanie towaru do oferty, wypełnienie formularza; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Dodaj towar ; Przypadek numer 2: Nazwa: Przeniesienie towaru do archiwum; Cel: Usunięcie towaru z oferty i zarchiwizowanie informacji o tym przedmiocie; Scenariusz: Pracownik sklepu wybiera z panelu opcję "Archiwizuj towar", następnie z widocznej listy wybiera towary do usunięcia(zarchiwizowania). Ostatecznie zatwierdza całą operację klikając przycisk "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Wykluczenie przedmiotu z oferty; 19

20 Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Archiwizuj towar ; Przypadek numer 3: Nazwa: Dodanie towaru do koszyka; Cel: Zakup wybranej książki; Scenariusz: Użytkownik z menu po lewej stronie wybiera odpowiednią kategorię towarów. Po załadowaniu listy towarów, prawym przyciskiem myszy klika na przycisku "Dodaj do koszyka", który znajduje się przy nazwie danego towaru; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Dodanie towaru do koszyka; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Dodaj do koszyka ; Przypadek numer 4: Nazwa: Usunięcie towaru z koszyka; Cel: Usunięcie towaru z koszyka; Scenariusz: Użytkownik otwiera koszyk klikając na symbolu koszyka po prawej stronie, następnie wybiera towary do usunięcia zaznaczając je na liście. Ostatecznie akceptuje swój wybór naciśnięciem przycisku "Usuo przedmiot"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Usunięcie towaru z koszyka; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Usuo przedmiot ; Przypadek numer 5: 20

21 Nazwa: Złożenie zamówienia; Cel: Zatwierdzenie i złożenie zamówienia; Scenariusz: Użytkownik otwiera koszyk klikając na symbolu koszyka po prawej stronie, następnie akceptuje wybrane produkty naciśnięciem przycisku "Do kasy". Po weryfikacji adresu wysyłki i płatności użytkownik akceptuje zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie"; Priorytet: Główna funkcja Wymaganie niefunkcjonalne: Użytkownik musi posiadad poprawny adres dostawy Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Złóż zamówienie ; Przypadek numer 6: Nazwa: Przeglądanie listy towarów; Cel: Wybór towaru; Scenariusz: Użytkownik wybiera kategorię z menu po lewej stronie, po wykonaniu tej akcji lista towarów wyświetla się w centralnej części; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: W bazie musza istnied towary opatrzone ceną; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku odpowiedniej kategorii; Przypadek numer 7: Nazwa: Dodanie kategorii; Cel: Dodanie nowej kategorii książek; 21

22 Scenariusz: Pracownik sklepu wybiera z panelu opcję "Dodaj kategorię", następnie wpisuje w odpowiednim polu nazwę kategorii. Ostatecznie zatwierdza całą operację klikając przycisk "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Dodanie nowej kategorii, wpisanie jej nazwy ; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Dodaj kategorię ; Przypadek numer 8: Nazwa: Usunięcie kategorii; Cel: Usunięcie kategorii; Scenariusz: Pracownik sklepu wybiera z panelu opcję "Usuo kategorię", następnie z widocznej listy wybiera kategorię do usunięcia(zarchiwizowania). Ostatecznie zatwierdza całą operację klikając przycisk "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Usunięcie kategorii z bazy; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Usuo kategorię ; Przypadek numer 9: Nazwa: Przeniesienie użytkownika do archiwum; Cel: Usunięcie użytkownika; Scenariusz: Pracownik sklepu wybiera z panelu opcję "Usuo użytkownika", następnie z widocznej listy wybiera użytkownika do usunięcia(zarchiwizowania). Ostatecznie zatwierdza całą operację klikając przycisk "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; 22

23 Wymaganie niefunkcjonalne: Usunięcie użytkownika z bazy; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Usuo użytkownika ; Przypadek numer 10: Nazwa: Napisanie opinii o towarze; Cel: Wyrażenie opinii o dostępnym towarze; Scenariusz: Klient otwiera listę zakupionych towarów. Następnie naciska przycisk "Dodaj komentarz", który znajduje się obok nazwy towaru; Priorytet: Opcjonalne ; Wymaganie niefunkcjonalne: Wyrażenie opinii, wpisanie jej w odpowiednim polu; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Dodaj komentarz ; Przypadek numer 11: Nazwa: Rejestracja użytkownika w systemie; Cel: Rejestracja użytkownika; Scenariusz: Użytkownik niezalogowany naciska przycisk "Rejestruj". Po akceptacji regulaminu i wypełnieniu formularza danych akceptuje przyciskiem "Akceptuj"; Priorytet: Główna funkcja; Wymaganie niefunkcjonalne: Wypełnienie formularza danych; Akcja inicjująca: Naciśniecie przycisku Rejestruj ; Wykonał: Michał Durkowski 23

24 Diagram przypadków użycia Wykonał: Daniel Czyczyn-Egird 24

25 Styl firmowy Wizytówka Szablon strony Wykonał: Kamil Gawroos 25

26 Konceptualny model bazy danych Wykonał: Daniel Czyczyn-Egird 26

27 Fizyczny diagram klas Wykonał: Michał Durkowski 27

28 Diagram sekwencji logowanie i rejestracja Wykonał: Daniel Czyczyn-Egird 28

29 Opis logiczny aplikacji Nasz diagram klas zawiera 8 tabel połączonych ze sobą zależnościami: 1. Ksiazka - znajdują sie w niej większośd informacji o książce(tytuł, cena, ilośd stron, okładka, wydanie, ISBN), oraz zawiera relacje do tabel zawierających informacje o autorach i wydawnictwie 2. Klient - oczekujemy od klienta podania adresu , reszta danych takich jak adres, imię i nazwisko są opcjonalne, jednakże umożliwiają łatwiejsze korzystanie z serwisu i automatyczne wysyłki zamówionych paczek 3. Ksiegarnia - silnik zarządzający całą aplikacją, odpowiedzialny między innymi za prezentowanie towaru, przyjmowanie zamówieo, aktualizowanie sprzedawanych książek 4. Pracownik - zawiera login i hasło pracownika, realizowane na osobnej tabeli w celu zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeostwa dla naszych klientów 5. Zamowienie - zawiera komplet informacji na temat zamówienia( jakie książki, ile sztuk, rabat, data), dodatkowo system aktualizuje informacje na temat realizacji zamówienia(przyjęte, zapłacone, wysłane) 6. Autorzy - informacja na temat autorów przypisana relacją do danej książki 7. Autor - informacja na temat autora przypisana relacją do danej książki 8. Wydawnictwo - zawiera dane na temat wydawnictwa (nazwa, strona WWW, id), oraz metody edycji tych danych Baza danych zawiera 8 tabel połączone są ze sobą relacjami: 1. Klient - zawiera informacje o kliencie klient_id - niepowtarzalny numer klienta do identyfikacji imie - przechowuje imię klienta nazwisko - przechowuje nazwisko klienta adres - przechowuje adres klienta numer_telefonu - przechowuje numer telefonu klienta login - przechowuje niepowtarzalny login klienta hasło - przechowuje zakodowane hasło metodą md5 do konta klienta - przechowuje klienta 29

30 stały - pole uprawniające do rabatu 2. Zamówienie - tabela zawierająca wszystkie zamówienia klientów (jeden klient może mied wiele zamówieo) zamówienie_id - niepowtarzalny numer zamówienia notatka - pole zawierające dodatkową informacje od klienta (np. wybór twardości okładki) data - przechowuje datę złożenia zamówienia czy_zapłacono - pole do obserwacji statusu zamówienia czy_wysłano - pole do obserwacji statusu zamówienia 3. Książki_w_zamówieniu - tabela umożliwiająca relacje wiele do wielu ilośd - przechowuje liczbę książek w zamówieniu rabat - rabat w procentach dla całego zamówienia 4. Książka - tabela przechowująca informacje na temat książki książka_id - przechowuje niepowtarzalny numer książki tytuł - przechowuje tytuł książki cena - przechowuje cenę książki promocja - przechowuje aktualne promocje dla książki ilośd_stron - przechowuje ilośd stron książki twarda_okładka - informuje o okładce książki wydanie - przechowuje rok wydania książki opis - przechowuje krótki opis książki ilośd_w_magazynie - zawiera liczbę sztuk które znajdują się w magazynie ISBN - przechowuje ISBN książki 5. Opinia tabela służąca do zapisywania opinii użytkowników na temat książek ocena - ocena użytkownika w skali 1-10 komentarz - komentarz użytkownika do książki i wystawionej oceny 6. Wydawnictwo tabela zawierająca wydawnictwa które przypisane są do książek wydawnictwo_id - przechowuje niepowtarzalny numer wydawnictwa nazwa - zawiera nazwę wydawnictwa adres_www - przechowuje adres do strony WWW danego wydawnictwa 30

31 7. Autor tabela przechowująca informacje na temat autorów, jest ona połączona relacją z książkami, jedna książka może posiadad jednego lub więcej autorów autor_id - niepowtarzalny numer autora nazwa - zawiera imię i nazwisko autora data_udrodzenia - zawiera datę urodzenia autora 8. Pracownik zapisuje informacje na temat pracowników, którzy mają większe uprawnienia niż użytkownicy pracownik_id - niepowtarzalny numer pracownika login - przechowuje niepowtarzalny login pracownika hasło - przechowuje zakodowane hasło metodą md5 do konta pracownika nazwisko - przechowuje nazwisko pracownika Wykonał: Kamil Gawrooski Dokument detaliczny projektu 1. Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu (DDP) opisuje detale pracy zespołu projektowego, który skupia się na stworzeniu systemu księgarni internetowej w technologii ASP.NET. Pierwsza częśd dokumentu zawiera wstęp opisujący ogólne założenia projektowe, a także wykorzystywane standardy i konwencje. Druga częśd opisuje specyfikacje poszczególnych komponentów. 2. Opis ogólny 2.1. Wstęp Cel Niniejszy dokument precyzuje sposób realizowanych prac. Określa założenia projektu, standardy, narzędzia i komponenty wchodzące w skład implementacji, oraz opis realizacji tych komponentów Zakres Założeniem projektu Księgarnia On-line Bukstor jest stworzenie systemu księgarni internetowej. Aplikacja ma za zadanie umożliwiad sprzedawanie 31

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 02.06.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Biblioteka miejska Dokumentacja finalna z przedmiotu: Projekt Zespołowy Semestr VI, Studia Dzienne Kierunek: Informatyka Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Integracja przykładowej hurtowni z serwisem aukcyjnym Allegro.

Integracja przykładowej hurtowni z serwisem aukcyjnym Allegro. Aplikacja webowa oparta na najnowszych technologiach internetowych powstała aby zintegrować system Allegro z dowolną hurtownią bądź sklepem internetowym. CECHY APLIKACJI: Przyjazny interfejs umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji - wprowadzenie Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski 2009 Agenda System kontroli wersji CVS SVN Praca z SVN i Visual

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Miniprzedsiębiorstwo 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt:

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Łukasz Włodarczyk Paweł Mielnikiewicz Marcin Zapaśnik Koszalin 2013 1 1. Mapa myśli 2. Słownik pojęć Klient osoba zakupująca paliwo na stacji benzynowej lub

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo