URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM"

Transkrypt

1 URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM Krościenko n.d, Rynek 35 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 2/2011 (maj grudzień) Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2012 obdaruje pomyślnością i szczęściem. W imieniu Władz Samorządowych Gminy Krościenko nad Dunajcem najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w nadchodzącym roku życzą Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kwiatek Wójt Gminy Krościenko n.d Stanisław Gawęda

2 Nr 2/2011 str. 2 INWESTYCJE W GMINIE Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w 2011r. przedstawia się następująco: Zakończono realizowaną wspólnie z Powiatem Nowotarskim i Miastem Szczawnica przeprawę mostową na rzece Dunajec w Krościenku n.d. Zrealizowana inwestycja została przekazana do użytkowania. Wartość zadania wyniosła ok. 14,7 mln zł, a ronda ok. 2,5 mln zł. Zgodnie z umową partycypacyjną, gmina współfinansowała przebudowę mostu w wys. ok. 1,2 mln zł, a ronda w wys. ok. 550 tys. zł. Przebudowa poboczy w ciągu dróg wojewódzkich Gmina wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego wykonała chodnik pod Tylką. Koszt zadania ogółem wynosi ,35 zł, w tym w roku ,35 zł. Województwo Małopolskie dofinansowało zadanie w wys ,23zł. opracowano również dokumentację projektową na chodnik w Łąkcicy i parking pod nowym Kościołem, której wartość wynosi ,86 zł. Inwestycja rozpocznie się z 2012 r., której całkowity koszt wynosi ,84 zł; Budowa, przebudowa placów oraz dróg publicznych i wewnętrznych: Koszt realizacji wyniósł ogółem: ,35 zł. Wykonano roboty budowlano-remontowe nawierzchni asfaltowych dróg, między innymi: remont nawierzchni ul. Kąty wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi ,59 zł; remont nawierzchni asfaltowej części ul. Pienińskiej w Krościenku n.d wraz z przebudową kanalizacji burzowej i chodnika oraz linii energetycznej ,05 zł; remont chodnika ul. Esperanto ,24 zł; przebudowa komunikacji wewnętrznej przy Ośrodku Zdrowia w Krościenku n.d ,46 zł; przebudowę placu przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.d ,64 zł; utwardzenie placu gminnego w Hałuszowej ,90 zł; zabezpieczenie korpusu ul. Jarek w Krościenku n.d ,18 zł. remont nawierzchni ul. Lubań w Grywałdzie ,24 zł; remont drogi rolniczej Słoneczna w Grywałdzie ,15 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys ,92 zł. Likwidacja skutków powodzi na drogach gminnych i infrastrukturze technicznej gminnej wydatkowano kwotę w wysokości ,70 zł. Na usuwanie szkód na drogach gminnych gmina otrzymała dofinansowanie z MSWiA w wysokości ,00 zł. Wykonano: remont nawierzchni ul. Biały Potok ,36 zł; remont nawierzchni i przebudowę kanalizacji burzowej ul.pienińska w Krościenku ,64 zł remont nawierzchni i udrożnienie rowu ul. Lubań w Krościenku n.d ,25 zł; remont nawierzchni ul. Kwiatowa w Grywałdzie ,09 zł; remont nawierzchni ul. Ojca Leona w Krośnicy ,82 zł; zabezpieczenie korpusu drogi Kąty, odwodnienie Pienińskiej w Krościenku, zabezpieczenie drogi Węgliska, likwidacja osuwiska do źródła Maria, remont przepustów i udrożnienie rowów przydrożnych i inne remontowe dróg gminnych i infrastruktury technicznej ,00 zł. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Krośnicy - zadanie jest w trakcie realizacji. W 2011 roku wydatkowano kwotę zł w ramach której wykonano ławy fundamentowe. W trakcie realizacji jest Przebudowa Płyty Rynku w Krościenku n.d. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Wartość inwestycji wynosi ogółem ,30 zł. Koszt realizacji w roku 2011 wyniósł zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości zł w ramach działania 313 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Termin wykonania robót przewidziany jest do 31 maja 2012 roku. Również w ramach działania 313 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości zł na Zagospodarowanie Centrum Grywałdu. Zadanie przewidziane jest do wykonania w roku Remont źródeł wód mineralnych w Krościenku n.d - wyremontowano źródło Maria wraz z drogą i dojściem na kwotę ,56 zł. Zadanie jest dofinansowane w wys zł

3 Nr 2/2011 str. 3 ze środków PROW na lata oś 4 LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Winda w ośrodku zdrowia na kwotę zł opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę Dostosowanie budynku ośrodka zdrowia dla osób niepełnosprawnych budowa windy (koszt ok zł). W roku 2012 planowane jest wykonanie I-go etapu dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina wystąpiła o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w wys zł. Budowa wodociągu wiejskiego Krośnica Hałuszowa. Wartość zadania w 2011r. wynosi ,95 zł. Z powyższej kwoty zrealizowany został odcinek linii wodociągowej pod Hałuszową, dodatkowo przyłącze wraz z hydrantem przy ul. Stronie oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków romskich. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w wys zł. Kanalizacja Grywałd - wykonano dokumentację projektową na przyłącza kanalizacyjne na kwotę zł. Ponadto wykonano część kolektora sanitarnego w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej na kwotę kwota ,02 zł. Inwestycje związane z modernizacją i rozbudową linii oświetlenia ulicznego. W 2011r. wydatkowano kwotę: ,55 zł na którą składa się: wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego w Krośnicy ,25 zł; wykonanie odcinka linii i zakup materiałów Tylka-Biały Potok ,30 zł; Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę ,17 zł; Na oświetlenie uliczne gmina przeznaczyła kwotę ,82 zł; Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę ,28 zł. Utrzymanie pozostałej infrastruktury zł. W ramach tej kwoty wykonano naprawy bieżące i remontowe dróg i mostków gminnych, remont krat przejmujących wody opadowe, remont ławek w amfiteatrze itp. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MŁODZI FILMOWCY Z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 14, 21 i 22 listopada 2011r. w ramach realizacji projektu unijnego,,uchronić od zapomnienia, grupa uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem wzięła udział w warsztatach filmowych w Krakowie. Uczestnicy projektu podczas trzykrotnego pobytu w Krakowie, od podstaw zapoznali się ze sztuką tworzenia filmu, techniką pracy z kamerą, późniejszą obróbką cyfrową i montażem nagranego materiału w profesjonalnym studiu,,akademii Multi Art. Uczniowie poznali teorię wiedzy o filmowaniu, uczestniczyli w wykładzie Błażeja Wolnego oraz indywidualnie ćwiczyli redagowanie krótkich scenariuszy. Po wybraniu najlepszego (autorstwa Emilii Nowaczyk), gimnazjaliści przeprowadzili casting, wybierając spośród siebie aktorów do zaplanowanej etiudy filmowej. Każdy z uczestników pełnił odpowiednio role: reżysera, operatora kamery oraz scenarzysty. Sceny do filmu kręcono m.in. w fabryce perfum, której pomieszczenia były dobrym tłem dla odgrywanych scen. Na koniec uczniowie, wykorzystując profesjonalny program imovie, dokonali montażu

4 Nr 2/2011 str. 4 materiału, czego efektem jest krótki film, który zostanie wkrótce umieszczony na stronie internetowej szkoły. Warsztaty były prowadzone w ciekawy i przystępny sposób, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i na pewno rozbudziły wśród młodzieży zainteresowanie techniką tworzenia filmu. Uważamy, że dzięki uczestnictwu w takich programach, które nasze gimnazjum ma w swojej ofercie praktycznie co roku, umożliwiamy uczniom nie tylko nabycie konkretnych i bardzo potrzebnych w dzisiejszym świecie umiejętności, ale i cenny kontakt z nowoczesnymi technologiami mówi opiekun grupy Piotr Krążek. Swoje doświadczenia gimnazjaliści wykorzystają wiosną podczas realizacji trzech promocyjno informacyjnych filmów, które podsumują cały projekt. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZAKĄTEK PRZYJAZNY DZIECKU 14 grudnia 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n.d odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu Zakątek przyjazny dziecku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W swoim przemówieniu Wójt Gminy Krościenko n.d Stanisław Gawęda zapewnił, iż pomimo zakończenia projektu, Gmina przejęła na siebie obowiązek utrzymania obydwu punktów i dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowały one nadal. Przedstawicielka Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Beata Cholewa pogratulowała Wójtowi decyzji o przystąpieniu do projektu oraz podjęcia starań w celu dalszego funkcjonowania punktów przedszkolnych. Następnie Kierownik projektu Agata Sobkowiak w formie prezentacji przedstawiła przebieg projektu oraz zadania, które zostały wykonane. W części artystycznej zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy projektu. Trzy i czterolatki przedstawiły scenkę słowno-muzyczną o Pani Jesieni, a pięciolatki zaprezentowały swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć dodatkowych. W okresie: sierpień 2009 r. listopad 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem realizowała projekt, którego celem było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Krościenku n.d poprzez organizację różnych form wychowania przedszkolnego. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wysokości ,00 zł, co stanowi 85% wartości zaplanowanego na ten cel budżetu. Pozostałe 15% tj ,82 zł stanowił wkład własny gminy, niepieniężny, w postaci udostępnienia sal z przeznaczeniem na działalność przedszkolną. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. utworzone zostały dwa punkty przedszkolne: 1 oddział dla 25 dzieci przy ul. Pienińskiej 2. Koszt inwestycji wyniósł ,91 zł z czego dofinansowanie wyniosło ,60 zł, 3 oddziały dla 41 dzieci przy ul. Biały Potok 1. Koszt inwestycji wyniósł ,18,61 zł z czego dofinansowanie stanowiło ,61 zł, 2 place zabaw za kwotę ,00 zł. 2. punkty przedszkolne wyposażone zostały w: meble, stoliki, krzesełka oraz leżaki, wyparzarki za kwotę ,00 zł, laptop wraz z oprogramowaniem i drukarką za kwotę 4.100,00 zł pomoce dydaktyczne, m.in. pomoce plastyczne, edukacyjne, logopedyczne za kwotę ,24 zł; odtwarzacze CD i DVD, aparaty fotograficzne za kwotę 2.376,00 zł. podręczniki za kwotę ,00 zł. książki, bajki i malowanki za kwotę 7.703,59 zł. stroje teatralne, nagłośnienie i stopnie sceny za kwotę ,44 zł,

5 Nr 2/2011 str. 5 programy multimedialne za kwotę ,00 zł, instrumenty muzyczne m.in. gitary, bębny, marakasy, kastaniety, tamburyna, flety, itp. za kwotę 8.405,30 zł. sprzęt i artykuły sportowe, m.in. klocki i maty piankowe, dyski z fakturami, piłki, hulahop, ślizgi, materace, ławki gimnastyczne, trampoliny za kwotę ,54 zł. zabawki m.in. lalki, wózki, samochody, klocki, teatrzyki, pacynki, gry, puzzle za kwotę ,15 zł; artykuły biurowe za kwotę 7.788,41 zł; środki czystości za kwotę ,68 zł; 3. dzieci zostały objęte opieką 5 wykwalifikowanych nauczycielek i opiekunki, które realizowały z dziećmi podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniały im całodzienną opiekę, 4. dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych: gimnastyka (380 godzin), język angielski (380 godzin), religia (380 godzin), zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe (760 godzin), warsztaty plastyczne (68 godzin), warsztaty plastyczno-archeologiczne (4 godziny), teatralne (40 godzin), 5. rodzice i dzieci uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem (20 godzin) i pedagogiem (32 godziny), 6. dzieci miały zapewnione całodzienne wyżywienie w postaci 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), 7. zorganizowanych zostało 13 wycieczek do: Teatru Lalek Rabcio w Rabce (3 wycieczki), kina w Nowym Targu (3 wycieczki), Parku św. Mikołaja w Zatorze, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, ZOO w Krakowie, Muzeum Przyrodniczego Aquarium i Fabryki Cukierków w Krakowie oraz sal zabaw: Bajkoland w Nowym Sączu i Małpi Gaj w Nowym Targu (2 wycieczki). Łącznie, przy realizacji projektu, zaangażowanych było 9 nauczycieli, 4 specjalistów (2 logopedów, pedagog, psycholog), 3 artystów, 1 opiekunka dziecięca. Nadzór nad działalnością punktów sprawował Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. O czystość i właściwą higienę dbały 3 osoby obsługi, a obsługę merytoryczną i finansową projektu prowadziły 3 osoby: Kierownik projektu, Asystent ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz Asystent ds. biura i księgowości. W ciągu dwóch lat funkcjonowania punktów przedszkolnych, w Zakątku uczyło się i bawiło 154 przedszkolaków. Rodzice przez cały czas trwania projektu nie ponosili żadnych opłat za pobyt dziecka w punktach przedszkolnych. MIKOŁAJKI W KROŚCIENKU W dniu 4 grudnia 2011r w sali OSP w Krościenku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale Gminnego Centrum Kultury w Krościenku zorganizowała Mikołajki dla dzieci. Imprezę otworzył Wójt Gminy Stanisław Gawęda, który serdecznie zaprosił św. Mikołaja na salę. Dzieci klasy I i IV Szkoły Podstawowej w Krościenku pod opieką Pani Iwony Rysz przygotowały i przedstawiły piękną bajkę SPOTKANIE BAJEK, za co otrzymały nie tylko upominki od św. Mikołaja ale i brawa od zgromadzonej publiczności. Wszystkie dzieci otrzymały od św. Mikołaja cukierki oraz smaczne soczki. Imprezę, która zgromadziła ponad 300 osób wzbogacił występ Orkiestry OSP Krościenko pod okiem nowego kapelmistrza Krzysztofa Szewczyka, przy udziale członków Szkoły

6 Nr 2/2011 str. 6 Muzycznej w Łącku, która pięknie zagrała dla zgromadzonej publiczności. Po uroczystościach na sali dzieci, skorzystały z przejażdżki dorożkami w towarzystwie Mikołaja. XXXVI PRZEGLĄD RECYTATORÓW I GAWĘDZIARZY IM. ANDRZEJA SKUPNIA FLORKA ETAP GMINNY W dniu r. odbył się etap gminny XXXVI Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Otwarcia przeglądu dokonał Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Stanisław Gawęda życząc wszystkim uczestnikom sukcesów. Jury w składzie: Przewodniczący Robert Majerczak Członkowie: - Marian Jarosz - Jan Kubik - Władysława Bodziarczyk Nagrodziło następujących uczestników: Kategoria recytatorzy: Grupa I 1 miejsce Dominik Kołek 2 miejsce Agnieszka Kołek 3 miejsce Justyna Musiał Grupa II 1 miejsce Sylwia Ptak 2 miejsce Klaudia Kubicz 3 miejsce Justyna Gizicka Grupa III 1 miejsce Paulina Kotarska 2 miejsce Kamil Dyda Grupa IV 1 miejsce Iwona Zubek Kategoria gawęda Grupa I 1 miejsce Hubert Potoczak 2 miejsce Marek Kołek Grupa II 1 miejsce Joanna Bańkosz 2 miejsce Katarzyna Waksmundzka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu w Białym Dunajcu. BAJKOWY DZIEŃ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM Koło Wolontariatu od 6 lat działające przy Publicznym Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem zorganizowało kolejne spotkanie dla dzieci z zaprzyjaźnionego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczego (OREW). Uczniowie Gimnazjum (17 osób) wraz z p. Kingą Pawłowską, jak co roku zaprosili grupę dzieci z OREW w Krościenku. Na początek Dyrektor szkoły Anna Biel powitała wszystkich gości, a w chwilę później młodzież przedstawiła dwie bajki: Czerwonego Kapturka oraz Jasia i Małgosię.

7 Nr 2/2011 str. 7 Inscenizację połączono z rozmaitymi zabawami ruchowymi i konkursami. Aktorzy nie zawiedli gości, jak również organizatorów przedsięwzięcia i świetnie odegrali swoje role. Uczniowie gimnazjum szybko nawiązali kontakt z dziećmi, a w trakcie trwania przedstawienia niejednokrotnie wzbudzili uśmiech na twarzach oglądających. Ich wysiłek został nagrodzony gromkimi brawami. Nie zabrakło również wróżb andrzejkowych oraz wesołych wspólnych zabaw w kole. Na zakończenie wszyscy zebrani zasiedli do słodkiego poczęstunku. Na pamiątkę prawie dwugodzinnego spotkania każde dziecko otrzymało serduszko z lizakiem oraz koszyczek z cukierkami. Gimnazjalne Koło Wolontariatu kilka razy w roku odwiedza również podopiecznych Hospicjum św. Brata Alberta w Grywałdzie. Warto tu przypomnieć, iż uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu to dobra szkoła odpowiedzialności, umiejętności dzielenia się swoim czasem oraz ofiarowania go potrzebującym. Procentuje to także w przyszłości, gdyż udział i doświadczenie w wolontariacie już na poziomie szkolnym, jest obecnie bardzo dobrze odbierane przez wielu renomowanych pracodawców. WIGILIA DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W dniu r. odbyła się Wigilia dla osób starszych, samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W uroczystości brali udział mieszkańcy gminy Krościenko n.d. Gośćmi specjalnymi byli Wójt Stanisław Gawęda i ksiądz prałat Stanisław Tumidaj. Miłej atmosferze towarzyszył występ kapeli góralskiej Biołopotocanie, która przygrywała tradycyjne góralskie kolędy i pastorałki. Wigilia została zorganizowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem. INFORMACJA Z NABORÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiło III nabór. Wysokość dostępnych środków w 2011 roku na operacje z zakresu: Odnowa i rozwój Wsi - limit środków w tym naborze ,00 zł, Małe projekty - limit środków w tym naborze ,98 zł, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit środków w tym naborze ,00 zł, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit środków w tym naborze ,00 zł. W terminie od r. do r. do biura Stowarzyszenia wpłynęło 27 wniosków w tym z Gminy Krościenko wpłynęło 10 projektów, z Gminy Czorsztyn wpłynęło 12 projektów, z terenu Gminy Ochotnica Dolna wpłynęło 3 projekty, a z poza terenu obszaru LSR wpłynęły 2 projekty.

8 Nr 2/2011 str. 8 Złożone i wybrane do dofinansowania wnioski przez gminę i mieszkańców gminy Krościenko to: ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1. wniosek złożony przez Gminę Krościenko pn: Wzbogacenie bazy rekreacyjno turystycznej poprzez remont ścieżki pieszo rowerowej w Krościenku nad Dunajcem MAŁE PROJEKTY 1. wniosek złożony przez Gminę Krościenko pn: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Krościenko Zawodzie, 2. wniosek złożony przez Gminne Centrum Kultury w Krościenku pn: Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w namioty wystawowe jako forma sprawnej promocji lokalnych zasobów, 3. wniosek złożony przez OSP Kąty pn: Wolny czas nie zgubi nas warsztaty z modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych, 4. wniosek złożony przez P. Tomasz Bodziarczyk pn: Rozwój atrakcyjności regionu pienińskiego poprzez zakup instrumentów dla muzyki Białopotocanie, 5. wniosek złożony przez P. Robert Majerczak pn: Rozwój atrakcyjności regionu pienińskiego poprzez zakup strojów regionalnych dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Pieniny z Krościenka nad Dunajcem. Rada Stowarzyszenia LGD Gorce Pieniny oceniła wnioski z czego do limitu środków zakwalifikowało się 16 projektów w tym z Gminy Krościenko 6 projektów. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia URZĄD GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM ZAKOŃCZYŁ PROJEKT SAMOOCENY W OPARCIU O METODĘ CAF Urząd Gminy w Krościenku n/d zakończył udziału w projekcie systemowym pt. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań przez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Na podstawie wyników oceny określono obszary wymagające poprawy (słabe strony) i mocne strony urzędu. Wyniki samooceny będą stanowiły podstawę do sporządzenia projektu planu doskonalenia działania Urzędu. Uczestnictwo w tym projekcie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie konkursowym MSWiA, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2011 r. Łączna kwota alokacji przewidzianej na konkurs dla 250 gmin wynosi zł. INFORMACJA W SPRAWIE ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem Przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. INFORMACJE OŚRODKA ZDROWIA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM NOCNA I CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA W budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem ul. Esperanto 2, nocną i całodobową opiekę medyczną świadczy Centrum Zdrowia Intermed. Czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku w godz. od do W soboty i niedziele i święta przez 24 h na dobę. Tel Rozpoczęła się Ogólnopolska Akcja Na Zdrowie bezpłatny program walki z bólem pleców, karku, krzyża, mięśni, stóp oraz głowy. Rejestracja tel BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM Bezpłatny informator wydawany przez Urząd Gminy Krościenko n.d Nakład 1000 egzemplarzy Druk: Urząd Gminy Krościenko n.d

ZAKĄTEK PRZYJAZNY DZIECKU

ZAKĄTEK PRZYJAZNY DZIECKU Gmina Krościenko nad Dunajcem, w sierpniu 2009 r. przystąpiła do realizacji Projektu pn. Zakątek przyjazny dziecku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Projekt "Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Decyzyjnej odbytego w dniu 05 września 2012 r

Decyzyjnej odbytego w dniu 05 września 2012 r LP 1 2 3 4 Załącznik do Uchwały nr IV/21/2012 Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała z dnia 05-09-2012 r. Lista rankingowa ocenionych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Załącznik do uchwały nr XV/96/13 Rady Stowarzyszenia LGD Dolina Karpia z dnia 05.09. r. LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy trwającego od 19 lipca roku

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN GMINNY N R 5 / GRUDZIEŃ 2014

BIULETYN GMINNY N R 5 / GRUDZIEŃ 2014 BIULETYN GMINNY N R 5 / 2 0 1 4 GRUDZIEŃ 2014 III. Budowa lamp hybrydowych na terenie Gminy Kołaczyce 1. Termin realizacji: 05.05.2014 r. 19.09.2014 r. 2. Wartość zadania: 2 453 850,00 zł 3. Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 PERSPEKTYWY POTENCJAŁ PARTNERSTWO ROZWÓJ Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje

Bardziej szczegółowo

URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 34-450 Krościenko n.d, Rynek 35 www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 34-450 Krościenko n.d, Rynek 35 www.kroscienko-nad-dunajcem.pl URZĘDU GMINY W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 34-450 Krościenko n.d, Rynek 35 www.kroscienko-nad-dunajcem.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 1/2014 PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 INWESTYCJE Rozbudowa Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W KOZENINIE

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W KOZENINIE DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W KOZENINIE W dniu 18 listopada 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie odbyła się konferencja pn. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA podsumowująca projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. Dziecięcy Świat Matematyki. Tworzenie sytuacji edukacyjnych oraz wykorzystanie spontanicznych działań przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego. Od lutego 2009 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

II. LISTA RANKINGOWA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO WEDŁUG LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

II. LISTA RANKINGOWA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO WEDŁUG LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOśONYCH W RAMACH NABORU W OKRESIE 312.2009-29.02010 W RAMACH DZIAŁANIA WDRAśANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru trwającego od 15 czerwca do 9 lipca roku o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego

Bardziej szczegółowo

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji GMINA USTRONIE MORSKIE półmetek kadencji 2014-2018 Inwestycje drogowe i oświetlenie 2015-2016 Poprawa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem na terenie gminy Ustronie Morskie to jedno z priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wdraża: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, Wielkopolski Program Odnowy Wsi -program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: 2 czerwca 2017 r. 26 czerwca 2017 r

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: 2 czerwca 2017 r. 26 czerwca 2017 r Wiadomości Poniedziałek, 3 lipca 2017 Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: 2 czerwca 2017 r. 26 czerwca 2017 r Szanowni Państwo, Jako Wójt Gminy Ochotnica

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r.

Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r. Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r. Lista operacji ocenionych w ramach naboru dla działania 413 Małe projekty w ramach PROW 2007 2013, zgodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku 2008-2015 Wnioski z gminy Gródek nad Dunajcem w ramach całego działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju GMINA GRÓDEK NAD DUNACJEM Wnioski niewybrane

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35 Projekt WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU BIERUOSKIE PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DZIECIOM I ICH RODZICOM realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/550/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 wrzenia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/550/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 wrzenia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. UCHWAŁA NR XLVI/550/13 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 26 wrzenia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzšdzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Przykłady komplementarności działań podejmowanych w ramach programów operacyjnych skierowanych do placówek oświatowych Realizowane projekty Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD

Lokalna Grupa Działania KOLD Lokalna Grupa Działania KOLD LGD w Polsce LGD w Wielkopolsce Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 137 członków w tym 7 gmin, 1 starostwo powiatowe 2 Stowarzyszenia Zarząd 10 osób Rada 14 osób Budżet 16 653

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1. Liczba miejsc 98. 2. Czas pracy od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00. 3. Liczba pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie Załącznik do Uchwały Nr XII/175/12 Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica z dnia 16 sierpnia 2012r. Lista projektów wybranych do w ramach budżetu LGD w V naborze wniosków

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lekcja nieograniczonych możliwości

Lekcja nieograniczonych możliwości Lekcja nieograniczonych możliwości Projekt realizowany jest w ramach: Lider projektu: Miasto Rybnik Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 216 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR IV/61/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 4 grudnia 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo