IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA"

Transkrypt

1 Program Hlavný partner: Mediálni partneri: IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry

2 Organizačný výbor: Hlavný partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD. Mgr. Ivana Harvanová Bc. Vladimír Siska Zuzana Brežinová Helena Kočová Mgr. Danka Halečková Bc. Simona Hlavenková mgr Wojciech Nyklewicz Janka Plučinská Mgr. Jana Guldenová Partneri: Vedecký výbor: PhDr. Lukáš Kober, PhD. (SK) Mgr. Ivana Harvanová (SK) PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (SK) Mgr. Zuzana Šenkárová, PhD. (SK) PhDr. Mária Kožuchová, PhD. (SK) Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. (SK) doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. (SK) PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. (CZ) doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. (CZ) dr n. med. Mariola Głowacka (PL) dr n. med. Beata Haor (PL) mgr Renata Mroczkowska (PL) dr n. ekon. Bogusława Serzysko (PL) Mesto Levoča

3 ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY Štvrtok / Czwartek Od 07:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV / Rejestracja uczestników 08:00-08: 30 OTVORENIE KONFERENCIE / Ceremonia otwarcia WORKSHOPY / časy prebiehania workshopov budú známe počas konferencie (WORKSHOP) Vyskúšaj si prácu s bezpečnostnými ihlami a kanylami v súlade s legislatívou EÚ Viac informácií a časy prebiehania workshopov pri prezentačnom mieste Pulimedical BLOK PREDNÁŠOK č. 1 / blok wykładów nr 1 09: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: PhDr. Lukáš Kober, PhD., Mgr. Iveta Michalcová Lazorová, I. (Bratislava, SK) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - kto sme? Lazorová, I. (Bratislava, SK) Potrebuje slovenský pacient zmeny kompetencií sestier a pôrodných asistentiek? Rogala-Pawelczyk, G. (Warszawa, PL) Stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek v tvorbe zdravotnej politiky štátu Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w kreowaniu polityki zdrowotnej państwa Harvanová, I. (Ružomberok, Vyšné Hágy, SK) Nový časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia výskum, prax, vzdelávanie Michalcová, I. (Prešov, SK) Zmeny v hodnotení sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Čižmárik, J. - Mesárošová, L. - Sládek, V. (Bratislava, SK) (WORKSHOP) (max. počet účastníkov 15) Resuscitácia teória a prax. Vieme podať prvú pomoc? Workshop zameraný na poskytovanie prvej pomoci praktické ukážky a tréning Holá, B. (Pardubice, CZ) (WORKSHOP) (max. počet účastníkov 15) Komunikace ve vedení týmu Workshop je určen všem, které vedou nebo by v budoucnu chtěli vést svůj tým. Komunikace je jednou ze základních manažerských kompetencí od které se odvíjí fungování celého týmu. Obsah workshopu: 1. Vymezení interní komunikace jako stresoru i motivátoru pro výkon práce 2. Nastavení fungování komunikace v organizaci 3. Základní komunikační standardy 4. Manažerská komunikace v týmu 5. Osobní komunikace manažera Workshop bude trvat minimálně 2 a půl hodiny, maximálně 3. Coffeebreak BLOK PREDNÁŠOK č. 2 / blok wykładów nr 2 10: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: Bc. Vladimír Siska, PhDr. et. Bc. Marek Šichman Tematický okruh: Záchrana života, urgentná zdravotná starostlivosť Siska, V. Pekárová, Ľ. (Prešov, SK) Čo (ne)vieme o Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR Šichman, M. (Ružomberok, SK) Anafylaxia, intervencie medzi životom a smrťou Ševčovičová, A. (Rožňava, SK) Osobitosti záchrany ľudského života v podmienkach koncentračných táborov

4 Kožuchová, M. Bubeníková, M. (Jaklovce, SK) Komunikácia - významný faktor v procese poskytovania starostlivosti u pacientov v domácom prostredí Lôžko s antidekubitnými funkciami = základ ošetrovateľstva Harvan, R. Harvanová, I. (Poprad, Ružomberok, SK) Využitie nových trendov liečenia rán v praxi - podtlaková terapia Hedvigyová, M. - Šenkárová, Z. (Ružomberok, SK) Využívanie hodnotiacich nástrojov v ošetrovateľskej praxi Umývanie a dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkov PRESTÁVKA NA OBED BLOK PREDNÁŠOK Č. 3 / Blok wykładów Nr 3 14: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: PhDr. Mária Kožuchová, PhD., mgr Wojciech Nyklewicz Tematický okruh: Komunikácia Nyklewicz, W. (Lodz, PL) Komunikácia spojivo terapeutického tímu Komunikacja spoiwo zespołu terapeutycznego Wojciechowska, M. - Paprocka, U. Kowalik, J. (Łódź, PL) Účinok správnej komunikácie pre prácu v terapeutickom tíme Wpływ prawidłowej komunikacji na pracę w zespole terapeutycznym Sulima, M. (Lublin, PL) Úzkosť a predčasný pôrod rola pôrodnej asistentky Lęk a poród przedwczesny-rola położnej Kopáčiková, M. (Ružomberok, SK) Komunikácia medzi sestrou a pacientom ako jadro ošetrovania chorých Kisvetrová, H. Mikšová, Z. Konečná, J. Sekaninová, M. (Olomouc, CZ) Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíny pohledem sester Coffeebreak BLOK PREDNÁŠOK Č. 4 / Blok wykładów Nr 4 15: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: Mgr. Ivana Harvanová, mgr Renata Mroczkowska Tematický okruh: Agresivita Bińkowska, A. - Komorowska, Z. Wojciechowska, M. (Łódź, PL) Problém agresivity voči sestrám analýza javu Problem agresji wobec pielęgniarek analiza zjawiska Lubińska- Żądło, B. Kowalczyk, B. Kowalska, E. Talaga, S. (Nowy Targ, PL) Agresivita pacientov a syndróm vyhorenia u zdravotníckeho personálu Agresja pacjentów a wypalenie zawodowe personelu medycznego Borgosz, J. - Kupczak-Wiśniewska, B. Smykal, O. Serzysko, B. (Buczkowice, PL) Vplyv agresivity pacienta na správanie zamestnancov oddelenia urgentného príjmu Wpływ agresji pacjenta na zachowanie personelu izby przyjęć Serzysko, B. Mroczkowska, R. Borgosz, J. Wawros, K. Wiśniewska, B. Podsiadło, B. (Katowice, PL) Individuálne a organizačné faktory ovplyvňujúce výskyt mobbingu v zdravotníctve Czynniki indywidualne i organizacyjne sprzyjające występowaniu mobbingu w podmiotach działalności leczniczej Mroczkowska, R. - Podsiadło, B. (Zabrze, PL) Mobbing ako porážka profesionality sestry a pôrodnej asistentky v kontexte zásad profesijnej etiky. Prehľad z vybranej poľskej lekárskej literatúry Mobbing jako klęska profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek i położnych w kontekście zasad etyki zawodowej. Przegląd wybranej polskiej literatury medycznej Takáčová, I. Klímová, M. (Predná Hora, SK) Zvládanie agresívneho pacienta v OLÚP, n. o.

5 Tematický okruh: Psychohygiena Lewicka, M. (Lublin, PL) Optimizmus a gynekologické operácie Optymizm a operacje ginekologiczne Kryoterapia Wadas, T. (Kraków, PL) Postoje sestier k umieraniu a smrti Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci Kupczak- Wiśniowska, B. Borgosz, J. Serzysko, B. (Bielsko - Biała, PL) Význam duševného zdravia vo vzťahu k zložitým situáciách spojených s profesiou sestry Znaczenie higieny psychicznej w odniesieniu do trudnych sytuacji związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki SPOLOČENSKÝ VEČER Otvorenie o 20:00 v hlavnej jedálni pri konferenčnej sále Neformálne spoločenské stretnutie ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY Piatok / Piątek Od 07:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV / Rejestracja uczestników BLOK PREDNÁŠOK Č. 5 / Blok wykładów Nr 5 08: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: Mgr. Róbert Harvan, dr n. med. Magdalena Lewicka Tematický okruh: Varia Harvan, R. Śmihulová, J. Navrátilová, E. (Poprad, SK) Ošetrovateľské aspekty domácej umelej pľúcnej ventilácie Gutkowska, D. - Gugała, B. - Boratyn-Dubiel, L. Zarych, A. (Rzeszów, PL) Úroveň vedomostí pracovníkov vybraných zariadení na tému kolorektálny karcinóm Poziom wiedzy pracowników wybranych zakładów pracy na temat raka jelita grubego Čmelová, J. (Ružomberok, SK) Darujte kostnú dreň - zachráňte život! Národný register darcov kostnej drene SR Gugała, B.- Gutkowska, D. - Boratyn-Dubiel, L. (Rzeszów, PL) Zdravotné problémy rodičov detí so zdravotným postihnutím - vstupná správa Problemy zdrowotne rodziców dzieci niepełnosprawnych - wstępne doniesienia Coffeebreak 09.:30 10:00 BLOK PREDNÁŠOK Č. 6 / Blok wykładów Nr 6 10: (časový limit prezentácie 10 min.) Koordinátori: Mgr. Danka Halečková, dr n. med. Stanisława Talaga Tematický okruh: Varia Talaga, S. - Kozioł, M. - Lubińska Żądło, B. (Nowy Targ, PL) Cukrovka typu 2 v pokročilom veku Cukrzycy typu 2 w podeszłym wieku Wawros, K. Nawosrska, B. Mroczkowska, R. Serzysko, B. (Bytom, PL) Nežiaduce účinky v práci anesteziologickej sestry v operačnom úseku perioperačná riadiaca karta Zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki anestezjologicznej na bloku operacyjnym okołooperacyjna karta kontrolna Śniegocka, M. Sawicka, C. Kowalik, J. (Ciechanów, PL) Úloha sestry na JIS v rámci starostlivosti o darcu orgánov a jeho rodinu Rola pielęgniarki oddziału intensywnej terapii w opiece nad dawcą narządów i jego Semaňáková, K. (Tatranská Kotlina, SK) Rhinolight v liečbe alergickej rhinitídy Halečková, D. (Tatranská Kotlina, SK) História sanatória v Tatranskej Kotline 13:00 UKONČENIE KONFERENCIE Odovzdávanie certifikátov o účasti na mieste registrácie

6 POSTEROVÁ SEKCIA / SESJA POSTEROWA Štvrtok / Czwartek (časový limit prezentácie 10 min.) Prezentácia vystavených posterov 17:30 19:30 Cisińska, A. - Brucka-Stempkowska, M. (Łódź, PL) 1. Choroby detí vo svetle medicínskych výskumov počas II. Republiky Choroby dzieci w świetle wyników badań lekarzy szkolnych w okresie II Rzeczypospolitej 2. Úloha školskej sestry Rola pielęgniarki szkolnej Podsiadło, B. Czajakowska, M. Gałązka, I. Serzysko, B. (Katowice, PL) Príčiny výjazdov tímov záchrannej zdravotnej služby k bolestiam lokalizovaným na hrudi Przyczyny wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do bólu zlokalizowanego w klatce piersiowej Brucka-Stempkowska, M. Cisińska, A. (Łódź, PL) 1. Parkinsonova choroba, príčina sociálnej izolácie - Rozsah a povaha pomoci poskytovaná rodine sestrou Choroba Parkinsona, przyczyną izolacji społecznej - zakres i charakter pomocy pielęgniarskiej udzielanej rodzinie. 2. Etické dilemy, úloha psychiky a všeobecné štatistiky neplodnosti Dylematy etyczne, rola psychiki i statystyka w ogólnie pojętej niepłodności Ślusarz, R. Królikowska, A. Jabłońska, R. Smarszcz, B. Śniegocki, M. (Toruń, PL) Vplyv vybraných faktorov na funkčnú schopnosti pacientov v ranom období po embolizácii intrakraniálnej aneuryzmy Wpływ wybranych czynników na wydolność funkcjonalną chorych we wczesnym okresie po embolizacji tętniaka śródczaszkowego Haor, B. Głowacka, M. Ślusarz, R. - Rogala-Pawelczyk, G. (Bydgoszcz, PL) Sebahodnotenie emocionálneho stavu seniorov v rámci starostlivosti rodinnej sestry v domácom prostredí Samoocena stanu emocjonalnego seniorów pozostających pod opieką pielęgniarki rodzinnej w środowisku zamieszkania Głowacka, M. Haor, B. - Ślusarz, R. - Rogala-Pawelczyk, G. (Warszawa, Toruń, PL) Odborná spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania Kompetencje zawodowe pielęgniarki polskiej w kontekście kształcenia przed i podyplomowego Jachimowicz-Gawel, D. Michalska, E. Rząd, N. (Toruń, PL) Vybrané aspekty syndrómu vyhorenia u sestier Wybrane aspekty wypalenia zawodowego pielęgniarek Adamska, E. Filanowicz, M. (Bydgoszcz, PL) Uplatňovanie spolupráce v rámci terapeutického tímu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi zdravotníckym záchranárom a sestrou v poľskom systéme záchrannej zdravotnej služby Wspólna praca w ochronie zdrowia popłaca-ratownik medyczny i pielęgniarka systemu w polskim państwowym ratownictwie medycznym jako dobry zespół terapeutyczny Bartoszyńska, M. Filanowicz, M. (Bydgoszcz, PL) Problémy pacientov s pozápalovou cirhózou pečene vyvolanou hepatitídou typu C Problemy pacjentów z pozapalną marskością wątroby wywołaną zapaleniem wątroby typu C Stančiak, J. Péčiová, R. (Trnava, SK) Psychosociálne aspekty zomierania z pohľadu sestier Graczyk, M. Przybyszewski, M. - Żbikowska-Gotz, M. Tlappa, J. Mućka, J. Kuźmiński, A. Szynkiewicz, E. - Napiórkowska Baran, K. Bartuzi, Z. (Toruń, PL) Analýza účasti eozinofilov v zápalovej infiltrácii žalúdočnej sliznice a krvných hodnotenie eozinofílie v periférnej krvi u pacientov s alergiou na potraviny Analiza udziału komórek kwasochłonnych w nacieku zapalnym błony śluzowej żołądka i ocena eozynofilii krwi obwodowej u pacjentów z alergią pokarmową Filanowicz, M. - Szynkiewicz,E. - Cegła,B. - Chmara, M. (Bydgoszcz, PL) Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s akútnou myeloidnou leukémiou Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą białaczką szpikową

7 Filanowicz, M. - Wiese, K. - Cegła, B. - Szynkiewicz, E. (Bydgoszcz, PL) Úloha sestry v príprave pacienta po chirurgickej revaskularizácii po návrat do bežného života Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po zabiegu rewaskularyzacji do funkcjonowania w życiu codziennym Matulewska-Osika, G. - Gawrońska-Ukleja, E. - Ukleja-Sokołowska, N. Bartuzi, Z. (Bydgoszcz, PL) Alergia na ovocie a zeleninu u dospievajúcich detí Alergia na owoce i warzywa u dzieci i młodzieży Szynkiewicz, E. - Filanowicz, M. - Jabłońska, R. - Popow, A. - Korzycka-Wilińska, W. (Bydgoszcz, PL) Nefinančné motivačné faktory sestry ako východiskový bod pre riadenie zdravotníckeho zariadenia Pozapłacowe czynniki motywujące pielęgniarki jako punkt wyjścia do zarządzania ZBORNÍK PLNÝCH PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE / Monografia referatow Zborník plných príspevkov z konferencie pod názov Ošetrovateľstvo bez hraníc IV., bude dostupný online po konferencii na web stránke: Ďakujeme autorom a recenzentom príspevkov Mediálni partneri: Szynkiewicz, E. - Filanowicz, M. - Graczyk, M., Napiórkowska, K. - Ukleja-Sokołowska, N. Cegła, B. (Bydgoszcz, PL) Vplyv vybraných faktorov na kvalitu života u pacientov s reumatoidnou artritídoučasť II. Wpływ wybranych determinantów na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów-część II. Burak, A. - Ferenc, A. - Mućka, J. Tlappa, J. (Bydgoszcz, PL) Manažment v zdravotníctve ako výzva moderného riadenia Przywództwo w służbie zdrowia jako wyzwanie współczesnego zarządzania Sedláčková, E. Hlaváčková, E. (Pardubice, CZ) Bezpečnější medikace je v rukou zdravotních sester Pavlová, P. Holá, J. (Pardubice, CZ) Perioperační ošetřovatelská péče z pohledu managementu operačních sálů Ďakujeme partnerom konferencie Tatranská Kotlina, 2014

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV.

OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. OŠ ETROVATEĽŠTVO BEZ HRANÍ C ÍV. Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva 16. 17. 10. 2014 Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová

Bardziej szczegółowo

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.

SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. PROGRAM KOMUNIKAT III II. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BELIAŃSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa SESJE Środa, 12 listopada 2014 8 : 0 0 1 6 : 0 0 REJESTRACJA 1 2. 0 0-1 2. 3 0 GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

IV. Belianske dni ošetrovateľstva záchrana života, agresivita, komunikácia, psychohygiena

IV. Belianske dni ošetrovateľstva záchrana života, agresivita, komunikácia, psychohygiena IV. Belianske dni ošetrovateľstva záchrana života, agresivita, komunikácia, psychohygiena V dňoch 16. 17. 10. 2014 sa v Tatranskej Kotline konala IV. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA,

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SEKCJA PIELĘGNIARSTWA PULMUNOLOGII U FTYZJATRII REGIONALNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH REGIONU VYSOKÉ TATRY MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Racławice 12-13.11.2014

Racławice 12-13.11.2014 Racławice 12-13.11.2014 PATRONAT Minister Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Małopolskiego prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA,

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ TATRY. SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ TATRY. SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ TATRY SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. PROGRAM II. INFORMÁCIA I. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne Harmonogram zajęć teoretycznych Szkolenia Specjalizacyjnego z geriatrii dla pielęgniarek. Miejsce odbywania zajęć: Sala owa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267 Moduł Temat Forma

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego PROGRAM RAMOWY

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego PROGRAM RAMOWY Konferencja 2016 Sesja Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 Sesja 6 Otwarcie konferencji Organizacja i Zarządzanie Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Pielęgniarstwo Pediatryczne Sesja

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK

WYKŁADOWCA MODUŁ TEMAT PIĄTEK Plan zajęć kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa go i intensywnej terapii dla pielęgniarek ZJAZD: I DATA: 1-15 STYCZNIA 017 17:0 19:45 I Anestezjologia Zadania pielęgniarki j w różnych obszarach

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2014 r. i 01.03.2015 r.) - szkolenie od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA;

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową NOWE TRENDY W EDUKACJI I PRAKTYCE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA; Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN, PAŹDZIERNIKA 2017 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH OPERA NA ZAMKU III ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA Z ENDOKRYNOLOGIĄ

SZCZECIN, PAŹDZIERNIKA 2017 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH OPERA NA ZAMKU III ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA Z ENDOKRYNOLOGIĄ SZCZECIN, 26 28 PAŹDZIERNIKA 2017 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH OPERA NA ZAMKU III ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA Z ENDOKRYNOLOGIĄ WWW.6ZJAZD.PTT.EDU.PL PROGRAM 27 PAŹDZIERNIK 2017, PIĄTEK 10:20 POWITANIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz

Komunikat II. Zapraszam Wojciech Nyklewicz Komunikat II Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza na Międzynarodową Konferencję ŁÓDZKIE DNI PIELĘGNIARSTWA. PIELĘGNIARSTWO PONAD GRANICAMI, która odbędzie się w Łodzi w dniach 13-14

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha

Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha Bariery w realizacji zadań interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Mgr Katarzyna Mucha Zespół interdyscyplinarny Grupa profesjonalistów, reprezentantów różnych dziedzin, którzy mogą i chcą podejmować

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki 1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki..................................... 1 1.2. Pojęcia dobra

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu informuje, że przyjmuje zgłoszenia na następujące szkolenia organizowane w 2012 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu informuje, że przyjmuje zgłoszenia na następujące szkolenia organizowane w 2012 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu informuje, że przyjmuje zgłoszenia na następujące szkolenia organizowane w 2012 r. 1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo oddechowa Pielęgniarka,

Bardziej szczegółowo

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott.

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii w 2010roku. Raport z działalności stowarzyszenia. W ramach szkolenia zespołów edukacyjnych Polska Federacja Edukacji w Diabetologii: 1.Zorganizowała V konferencje

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej 1. 3 4 Problemy teorii i praktyki pielęgniarskiej Teoria pielęgniarstwa A 30 15 15 30 0 E 1+1 Pielęgniarstwo europejskie

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2016 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK dzień miesiąc dzień tygodnia ilość godzin od-do moduł wykładowca 14 luty sobota 13 9.00-19.30 MODUŁ I- SPECJALISTYCZNY Założenia i podstawy opieki paliatywnej Prekursorzy opieki paliatywnej. Główne ośrodki

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU

20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu 20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU v spolupráci

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy PROGRAM RAMOWY Komunikat I Termin: 17 maja 2014r. Miejsce Konferencji: Płock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć (z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych).

Tematyka zajęć (z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych). Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, których czynności mają bezpośredni wpływ na jakość komórek rozrodczych i zarodków.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab.

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Ordynator Oddziału: dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Marian Gabryś Pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Sajboth Telefony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE 1. Ramowe treści kształcenia PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE L.p. DATA TEMAT ZAJĘĆ LICZBA GODZIN: FORMA ZALI- CZENIA PUNKTY ECTS 1. 2. 22.09.2012 23.09.2012 20.10.2012 21.10.2012 Żywienie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy

I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku I KONFERENCJA NAUKOWA Pielęgniarstwo a rynek pracy PROGRAM RAMOWY Komunikat I Termin: 17 maja 2014r. Miejsce Konferencji: Płock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA dla studentów I ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA dla studentów I ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA dla studentów I ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie semestry II, rok akad. 2013-2014 SYMBOL ZAJĘCIA PRAKTYCZNE LICZBA GODZIN Z1 Przygotowanie kobiety

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka. Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1

Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka. Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1 obszar badań liczba upadków/1000 osobodni Statystyka %wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zaliczenie modułów, jednostek modułowych, szkolenia praktycznego na specjalizacji w dziedzinie: Pielęgniarstwo pediatryczne

WNIOSEK. o zaliczenie modułów, jednostek modułowych, szkolenia praktycznego na specjalizacji w dziedzinie: Pielęgniarstwo pediatryczne WNIOSEK o zaliczenie modułów, jednostek modułowych, szkolenia praktycznego na w dziedzinie: Pielęgniarstwo pediatryczne Multiserwis, NZOZ PREV- MED, Robert Sczendzina, ul. Jagiellońska 2/8 41-902 Bytom,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011 Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Wojciech Nyklewicz Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja W dniu 16 czerwca 2011 r. obyła się w Ostrołęce II edycja

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Plan zajęć II stopnia - niestacjonarne sem. I Kierunek: Pielęgniarstwo/ Rok akadem. 2015-2016 ROZKŁAD ZAJĘĆ ZJAZD I 8.15 12.15 (5h) 12.15 16.15 (5h) 16.30 20.30 (5h)

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w onkologii ginekologicznej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo