Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. METODYKI WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA Metodyka modelowania systemów informatycznych firmy AION Jacek Hałka, Artur Kasprzyk, Anita Walkowiak Model procesowy organizacji Modelowanie procesów biznesowych Model architektury procesów Model wątków procesów Model informacyjny organizacji Reguły biznesowe w modelu procesowym organizacji Wymagania biznesowe w modelu procesowym organizacji Specyfikacja wymagań Wymagania użytkowników Analiza odpowiedzialności Wymagania niefunkcjonalne Model dziedzinowy Architektura dziedzinowa Identyfikacja komponentów dziedzinowych Przyporządkowanie klas do komponentów Specyfikowanie interfejsów komponentów Architektura techniczna Warstwy aplikacji Techniczne przypadki użycia Oprzyrządowanie techniczne MDA Model Driven Architecture Model danych Model interfejsu użytkownika Podsumowanie Literatura Zarządzanie projektem informatycznym z wykorzystaniem metodyki Microsoft Solutions Framework for Agile System Development Tadeusz Golonka Wprowadzenie

2 6 Spis treści 2.2. Metodyka Microsoft Solutions Framework v. 4 do zwinnego wytwarzania oprograwania Czym jest MSF Agile? Co zawiera MSF Agile? Iteracyjny model procesu Iteracja Kolejne iteracje projektu Zarządzanie zbieżnością procesu Obszary wiedzy związane z zarządzaniem projektem Model zespołu Produkty robocze Aktywności członków zespołu w trakcie realizacji projektu Ścieżki pracy Szablony dla dokumentów projektowych Jednostki robocze Raporty Scenariusz działania dla członków zespołu pracującego zgodnie z metodyką MSF Agile i wykorzystującego jako narzędzie Visual Studio Team System Podsumowanie Literatura Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w dużej firmie informatycznej Leszek Grocholski, Andrzej Niemiec Wstęp Opis procesu zarządzania ryzykiem w cyklu życia oprogramowania Planowanie i wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem Zarządzanie profilem ryzyka przedsięwzięcia Analiza ryzyka Zmniejszanie skutków zagrożeń działania zapobiegawcze Monitorowanie zagrożeń Ocena sprawności procesu zarządzania ryzykiem Ocena złożoności systemu informatycznego zgodnego z normą ISO/IEC Najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem Charakterystyka MSF Zarządzanie ryzykiem a fazy produkcji oprogramowania Podstawowe cechy zarządzania ryzykiem MSF Opis procesu zarządzania ryzykiem według MSF Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem według MSF Integracja zarządzania ryzykiem z cyklem życia przedsięwzięcia Ograniczanie wpływu zagrożeń dla grupy przedsięwzięć Ograniczanie wpływu zagrożeń w skali przedsiębiorstwa Zakończenie Literatura Ocena złożoności modeli przedsięwzięć informatycznych Iwona Dubielewicz, Marcin Apostoluk Wprowadzenie Modelowanie przedsięwzięcia Pojęcia podstawowe Koncepcja modelowania przedsięwzięcia

3 Spis treści Metryki złożoności modelu procesów TCPM metryka globalnej złożoności modelu Przykład zastosowania metryki TCPM Badanie odpowiedniości metryki TCPM Podsumowanie Literatura Zarządzanie kompetencjami elementem jakości procesu wytwarzania oprogramowania Barbara Begier Wprowadzenie Problematyka czynnika ludzkiego w procesie wytwórczym Dobór pracownika do roli, drogą dopasowania kompetencji Budowa profili wymaganych kompetencji w firmie programistycznej Tworzenie systemu zarządzania kompetencjami Wnioski na podstawie opracowanych prototypów systemu wspomagającego zarządzanie kompetencjami Literatura CZĘŚĆ II. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA Szybkie prototypowanie aplikacji Marcin Graboń, Jarosław Małek, Marcin Surkont, Andrzej Huzar, Andrzej Kaliś Wprowadzenie Używana terminologia Podejście do programowania Klasy bazowe wykorzystywane przez Class Editor Interfejs programu Class Editor Przykład wykorzystania narzędzia Class Editor Znaczenie dokumentacji oraz czytelności kodu źródłowego Porównanie z innymi technologiami Podsumowanie Literatura CTL język automatycznej poprawy kodu źródłowego w Java Szymon Sztuka, Bogumiła Hnatkowska Wprowadzenie Problemy transformacji kodu Narzędzie Codespector Język CTL Struktura reguły poprawy kodu Transformacje elementarne Nawigacja po modelu Wykonanie transformacji Przykład reguły poprawy kodu Podsumowanie Literatura Wykorzystanie języka Python i platformy.net w aplikacji do projektowania i analizy sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC Aleksander Polak, Piotr Bubacz, Marian Adamski Wstęp Sekwencyjne diagramy funkcyjne SFC

4 8 Spis treści 3.3. Platforma.NET Rozszerzalność i automatyzacja Instalowanie rozszerzeń Wykorzystanie języków skryptowych Python jako język skryptowy Język Python Język Ironpython Koncepcja systemu CASE Podsumowanie Literatura System Liana wspomagania projektowania systemów informatycznych Nina Suszczańska Wstęp Identyfikacja pojęć Moduł wnioskowania Redukcja listy grup Metoda CMA Generator szablonu CRC Elektroniczny arkusz analityka Repozytorium a moduł wizualizacji Zakończenie Literatura CZĘŚĆ III. JĘZYKI I TECHNIKI PROGRAMOWANIA Polimorfizm a klasy generyczne w języku Java Zdzisław Spławski Wstęp Terminologia Poliformizm ad hoc Przeciążanie operatorów Przeciążanie metod Koercja między typami pierwotnymi i klasami opakowującymi Kowariancja i kontrawariancja Klasy polimorficzne Polimorfizm inkluzyjny Zastępowanie metod kowariantność typów zwracanych Polimorfizm parametryczny (klasy generyczne) Implementacja klas generycznych Kowariantność tablic Polimorfizm ograniczeniowy Górne granice parametrów typowych Wieloznaczniki Polimorfizm parametryczny dla metod (metody generyczne) Typy parametryzowane a typy surowe Typizacja dynamiczna Podsumowanie Literatura Konstrukcja modularnych narzędzi przetwarzania kodu źródłowego Mirosław Forczek, Katarzyna Bartela, Przemysław Szmal Wstęp

5 Spis treści Wzorce interfejsu klienta semantycznego Cele i założenia Interfejs klienta semantycznego Porównanie z innymi wzorcami projektowymi dla narzędzi przetwarzających kod źródłowy Dalsza rozbudowa interfejsu klienta semantycznego Wartości semantyczne symboli. Interfejs danych semantycznych Podstawowe funkcje semantyczne Interfejs klienta semantycznego w praktycznym zastosowaniu Notacja SystemC Koncepcje realizacji analizatorów notacji SystemC Analizator SCAn Architektura projektu SCAn. Strumienie semantyczne i ich interfejsy Front end kompilatora GCC w roli analizatora C Zakończenie Literatura Wykorzystanie wizualnego języka VORL w celu rozszerzenia funkcjonalności zintegrowanych środowisk programistycznych Jacek Iwański Wstęp Architektura systemu bazującego na języku VORL Zarys wizualnej składni semantyki dla wybranych elementów języka VORL Wizualnie reprezentowany obiekt <VObj> Wizualnie reprezentowana operacja <VOper> Zastosowanie architektury VORL w zintegrowanych środowiskach programowania Język pseudo-vorl Przykład użycia VORL i pseudo-vorl do zaprojektowania i wizualizacji programu Dodatek Literatura CZĘŚĆ IV. BAZY I HURTOWNIE DANYCH Interoperacyjny system przetwarzania analitycznego w trybie on-line intolap Marcin Gorawski, Michał Gorawski, Sławomir Bańkowski Wstęp Testowy schemat gwiazdy Interoperacyjny system OLAP (intolap) Konfiguracja schematu danych Konfiguracja plików połączeń Konfiguracja reguł tworzenia MDX Agregacje i wizualizacja w systemie intolap Bazy danych Aplikacje wspomagające Raportowanie w systemie intolap Raporty generowane (automatycznie) Testy Projektowanie raportów Realizacja zapytań Podsumowanie Literatura

6 10 Spis treści 2. Ocena algorytmów predykcji w MS SQL Server 2005 w kontekście prognozowania finansowych szeregów czasowych Andrzej Motyka, Lech Tuzinkiewicz Wstęp Prezentacja i ocena algorytmów predykcji w środowisku MS SQL Server Algorytm Microsoft Naive Bayes Algorytm Microsoft Decision Trees Algorytm Microsoft Time Series Algorytm Microsoft Neural Network Porównanie wyników predykcji wykonanych za pomocą algorytmów zaimplementowanych w MS SQL Server Przygotowanie danych Miara poprawności predykcji Wyniki eksperymentów Wnioski Zakończenie Literatura Analiza danych onkologicznych z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych MS SQL Server 2005 Dariusz Matyja, Lech Tuzinkiewicz Wprowadzenie Przegląd literatury Charakterystyka źródeł danych i ocena ich jakości Analiza danych onkologicznych ze szpitala Uniwersytetu w Wisconsin Analiza danych pochodzących z ankiet programu profilaktyki raka piersi Wnioski końcowe Literatura CZĘŚĆ V. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kryteria i metryki oceny jakości oprogramowania Krzysztof Sacha Wprowadzenie Model i metryki jakości oprogramowania ISO Ocena jakości procesu ISO Metoda oceny jakości Kryteria, pytania i metryki Wnioski Literatura Ocena jakości obiektowo zorientowanego projektu programistycznego na podstawie metryk oprogramowania Marian Jureczko Wprowadzenie Plan eksperymentu Zastosowanie metryki Metryki wyliczane na podstawie kodu źródłowego Metryki wyliczane na podstawie diagramów Uzyskane wartości metryk Wartości metryk wyliczanych z kodu źródłowego Korelacja metryk wyliczanych z kodu źródłowego Wartości metryk wyliczanych z diagramów Korelacja metryk wyliczanych z diagramów Uzyskane rezultaty

7 Spis treści Konstrukcja modelu na podstawie metryk kodu źródłowego Konstrukcja modelu na podstawie metryk diagramów Wnioski i możliwości dalszego rozwoju Literatura Zagadnienia implementacji systemu bezpieczeństwa dla interaktywnych aplikacji telemedycznych Jacek Cała, Łukasz Czekierda, Marcin Kruszyński, Maciej Wolański, Krzysztof Zieliński Wprowadzenie Zasady funkcjonowania systemów telekonsultacyjnych Analiza wymagań bezpieczeństwa interaktywnych systemów telemedycznych Przygotowanie zestawu badań Wyznaczenie grona konsultantów oraz uczestników sesji telekonsultacyjnej Udostępnienie danych konsultantom Uczestnictwo w sesji telekonsultacyjnej Zapisanie wyników konsultacji oraz jej zakończenie Techniczne uwarunkowania platformy bezpieczeństwa systemu telemedycznego Dobór infrastruktury zdalnej realizacji usług Elementy modelu systemu bezpieczeństwa Koncepcja funkcjonowania platformy bezpieczeństwa Architektura platformy bezpieczeństwa Wykorzystanie platformy bezpieczeństwa w systemie TeleDICOM Stopień bezpieczeństwa zapewniany przez platformę Podsumowanie Literatura Bezpieczeństwo w środowiskach otwartych na przykładzie metryk zaufania mobilnych agentów Michał Wolski, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak Wstęp Zaufanie w systemach agentowych Symulator Symulacja Wyniki badań Podsumowanie Literatura CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZASTOSOWANIA Bezpośrednie sterowanie procesem technologicznym z wykorzystaniem Windows Workflow Foundation Arkadiusz Jestratjew, Andrzej Kwiecień Wstęp Bezpośrednie sterowanie procesem technologicznym Bezpieczeństwo procesu technologicznego Aplikacje sterujące w środowisku.net Framework Architektura oprogramowania sterującego Własności czasowe aplikacji sterującej.net w warunkach rzeczywistych Biblioteka Windows Workflow Foundation Architektura biblioteki Windows Workflow Foundation Dostosowanie biblioteki Windows Workfl ow Foundation do wymagań aplikacji sterujących Ocena własności czasowych aplikacji sterującej, wykorzystującej bibliotekę WWF

8 12 Spis treści 1.5. Wnioski Literatura Implementacja systemu zdalnego nauczania w środowisku Microsoft SharePoint Krzysztof Chudzik, Lech Tuzinkiewicz Wstęp Przykład implementacji systemu wspierającego zdalne nauczanie Wnioski Literatura Wybrane aspekty przygotowywania materiałów dydaktycznych na potrzeby e-nauczania Elżbieta Kukla, Urszula Staszak, Urszula Suszko, Lech Tuzinkiewicz Wstęp Rodzaje standardów Standard SCORM Ogólne zasady tworzenia materiałów do e-learningu Analiza Konstruowanie Przykład Uwagi końcowe Literatura

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Krzysztof Rączka, Marcin Kowalski DHL Aviation Bruksela Stanisław Gąsiorek Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 421 Tomasz Ordysiński Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu System Kanban w administracji publicznej 1. Ws t ę p Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo