WEBCON Business Process Suite 8.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEBCON Business Process Suite 8.2"

Transkrypt

1 WEBCON Business Process Suite 8.2 Podsumowanie zmian i nowych funkcjonalności Data publikacji:

2 Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów i partnerów na całym świecie. Wierzymy, że nowa odsłona pozwoli jeszcze skuteczniej optymalizować procesy biznesowe w przedsiębiorstwach, a poszczególnym pracownikom korzystać z systemu jeszcze wygodniej i bardziej efektywnie. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który gromadzi opis funkcjonalności debiutujących w nowej odsłonie systemu oraz tych, które zostały znacząco usprawnione w stosunku do wersji poprzednich. 2

3 Szybkie spojrzenie na najważniejsze zmiany Całkowicie nowe aplikacje mobilne Przebudowany interfejs użytkownika oraz nowe funkcjonalności aplikacji mobilnych gwarantują jeszcze większą użyteczność. Integracja z Office 365 Zaawansowane aplikacje biznesowe w chmurze? Teraz to możliwe! Ulepszone zarządzanie zadaniami i załącznikami Wszystkie potrzebne Ci opcje w zasięgu jednego kliknięcia myszą. Inteligentny OCR i zarządzanie dokumentami Poznaj moc sieci neuronowych i ujarzmij wszystkie dokumenty. Obsługa podpisów cyfrowych Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa w WEBCON BPS. Podpisy cyfrowe oraz akcje ich weryfikacji. Wykonywanie skryptów PowerShell Nowy wymiar zarządzania systemami informatycznymi z poziomu workflow. Istotne usprawnienia funkcjonalne Przeczytaj o szeregu innych funkcjonalności, które wprowadziliśmy by jeszcze efektywniej zarządzać procesami biznesowymi. 3

4 Całkowicie nowe aplikacje mobilne W najnowszej odsłonie systemu debiutują zupełnie nowe aplikacje mobilne, przeznaczone dla platform Android, ios oraz Windows Phone i Windows 8. Najbardziej widoczną zmianą jest oczywiście ich wygląd graficzny. Został on zaprojektowany od zera, zgodnie z preferencjami użytkowników systemu oraz aktualnie panującymi trendami. Co ważne, wygląd aplikacji jest jednakowy, bez względu na rodzaj systemu operacyjnego w urządzeniu mobilnym. Jednakże to, co najważniejsze znajduje się pod spodem. Naszym celem było ograniczenie do minimum konfiguracji, jaką należy wykonać, aby udostępnić aplikację na urządzeniach mobilnych. Dzięki zmianom wprowadzonym w wersji 8.2 stworzenie kompletnych aplikacji mobilnych jest kwestią zaledwie kilku sekund. Dotyczy to zarówno konfiguracji i sposobu zachowania formularza, jak i list dokumentów oraz zadań dostępnych dla użytkownika. W najnowszej odsłonie WEBCON BPS konfiguracja witryn SharePoint (np. w zakresie webpartów do wyświetlania list zadań i dokumentów czy startowania procesów) jest automatycznie przenoszona do aplikacji mobilnej. 4

5 Od teraz możliwe jest pełne dostosowanie zakresu i kolejności informacji wyświetlanych na listach zadań. Zmiany w obsłudze formularza skupiły się na jego ujednoliceniu oraz przygotowaniu do obsługi zarówno akcji zdefiniowanych w workflow (np. generacja pliku Word), jak również JavaScriptów (służących np. do walidacji dat czy ukrywania pól). Z technicznego punktu widzenia nowe aplikacje mobilne WEBCON BPS zostały stworzone w modelu hybrydowym, łączącym zalety aplikacji natywnych oraz renderowania treści z wykorzystaniem HTML5 przy pomocy Webview. Takie połączenie pozwala na komfortowe korzystanie z WEBCON BPS na dowolnym urządzeniu przenośnym (smartfon, tablet) przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki formularzy oraz jednakowej funkcjonalności na każdym z urządzeń. Use case: Dzięki możliwościom nowych aplikacji mobilnych osoby decyzyjne (np. członkowie zarządu) mogą na urządzeniach przenośnych wyświetlić listy zadań spersonalizowane według ich indywidualnych potrzeb (np. listę tylko tych umów, które są w fazie ostatecznej akceptacji.) Po przejrzeniu szczegółów, za pomocą jednego kliknięcia, system umożliwia przekonwertowanie pliku do formatu PDF, a następnie dokonania finalnej akceptacji w obiegu dokumentów oraz wysyłki umowy do klienta końcowego. 5

6 Integracja z Office 365 Wraz z nową wersją WEBCON BPS wprowadziliśmy dodatkowe mechanizmy wzbogacające integrację z Office 365. Najważniejszymi z nich są aplikacje dostępne z poziomu Office Store. Umożliwiają one: wyświetlenie liczby zadań użytkownika na witrynie SharePoint Online, wyświetlenie listy zadań lub dokumentów użytkownika bezpośrednio na witrynie SharePoint Online, wyświetlenie listy procesów, które użytkownik może zainicjować. Dodatkowo, rozbudowaliśmy także mechanizmy autoryzacji użytkownika i logowania do systemu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu Single Sign-On (SSO) z wykorzystaniem SAML (Security Assertion Markup Language) system wymaga teraz jednokrotnego zalogowania się, a przejście pomiędzy instancjami w Office 365 i on-premises realizowane jest niezauważalnie dla użytkowników końcowych. Od strony technicznej instalacja realizowana jest w modelu hybrydowym, zakładającym wyświetlanie części elementów interfejsu użytkownika bezpośrednio na witrynie Office 365. Serwer aplikacyjny systemu zlokalizowany jest w instalacji on-premises lub w tzw. chmurze prywatnej (centra hostingowe, MS Azure, itp.). 6

7 Ulepszone zarządzanie zadaniami i załącznikami Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wprowadziliśmy także modyfikacje w zakresie funkcjonalności i ergonomii formularza. Najbardziej charakterystyczną zmianą jest przebudowa obszaru załączników. Obecnie pozwala on na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie zarówno plikami dołączanymi do obiegu, jak i korespondencją . Rozbudowane zarządzanie załącznikami W WEBCON BPS 8.2 pojawiła się także nowa zakładka: wszystkie załączniki, dzięki której możliwe jest wyświetlenie zarówno plików dołączonych do bieżącego elementu, jak i pochodzących z obiegów nadrzędnych i podrzędnych. Nowością jest możliwość zdefiniowania do trzech wirtualnych katalogów, które mogą zostać wykorzystane, by wyświetlić dodatkowe powiązane załączniki (zgodnie z konfiguracją systemu). Dodaliśmy również opcję filtrowania załączników oraz zwijania i rozwijania drzewa. Kolejną, nową funkcjonalnością obszaru załączników jest możliwość wyświetlania dołączonych do elementu wiadomości . Są one prezentowane w uporządkowany sposób w formie drzewa konwersacji (podobnie jak w przypadku Microsoft Outlook). Funkcjonalność ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w przypadku wykorzystania WEBCON BPS Outlook Add-In. 7

8 Oczekiwaną nowością, którą udostępniamy w wersji 8.2 jest także nowa akcja konwersji pliku Word do PDF. Obecnie wystarczy kliknąć na załącznik i wybrać z rozwijanego menu opcję konwersji do formatu PDF. Dzięki temu użytkownicy oszczędzają cenny czas, który w przeciwnym przypadku musiałby zostać poświęcony na ściągnięcie pliku na dysk, manualną konwersję i ponowne załączenie do obiegu. 8

9 Wersja 8.2 wprowadza nowe możliwości w zakresie podpisywania dokumentów, które zostały omówione szerzej w dalszej części dokumentu. Z perspektywy użytkownika końcowego w obszarze załączników możliwe jest zarówno opatrzenie wskazanego dokumentu podpisem cyfrowym, jak i weryfikacja złożonych podpisów. WEBCON BPS 8.2 obsługuje certyfikaty z Magazynu Certyfikatów Systemu Windows oraz zewnętrzną usługę ARX CoSign. Use case: Ze względu na rozbudowane możliwości zarządzania plikami WEBCON BPS umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami w każdym etapie ich funkcjonowania. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów, gdzie mogą zostać wykorzystane wszystkie funkcjonalności w wyżej wspomnianym zakresie jest obieg umów. Poniżej zostały opisane najczęściej występujące etapy procesowania umów wraz z funkcjonalnościami WEBCON BPS, które są w stanie je obsłużyć: 1. Tworzenie umowy po kliknięciu przycisku system pozwoli wygenerować dokument na podstawie szablonu Word zdefiniowanego za pomocą WEBCON BPS Word Add-In. 2. Podpis dokumentu po zakończeniu elektronicznej akceptacji w ramach obiegu dokumentów użytkownik może w prosty sposób dodać podpis cyfrowy. 3. Negocjacja zapisów wykorzystując Outlook Add-In możliwe jest szybkie wysyłanie wiadomości z dokumentem do zewnętrznego kontrahenta, a po otrzymaniu odpowiedzi natychmiastowe zaktualizowanie dokumentu w obiegu i wyświetlenie listy dokonanych w nim zmian (za pomocą WEBCON BPS Word Add-In). 4. Przygotowanie finalnej wersji dokumentu za pomocą jednego kliknięcia użytkownik konwertuje dokument Word do formatu PDF i ponownie dodaje ostateczny podpis cyfrowy. Należy pamiętać, że procesowanie umów niejednokrotnie jest rozciągnięte w czasie. Dzięki możliwości zebrania wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu (plików, korespondencji , własnych notatek) możliwe jest szybkie i sprawne procesowanie dokumentów. 9

10 Zarządzanie zadaniami użytkowników Nowa wersja systemu zawiera także szereg zmian i usprawnień, które mają na celu polepszyć ergonomię pracy z systemem. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich. W trakcie prac nad wersją 8.2 systemu poświęciliśmy czas także na to, by ułatwić użytkownikom systemu indywidualne zarządzanie zadaniami. O nowe funkcjonalności w tym zakresie wzbogacone zostały webparty wyświetlane w ramach witryn i stron w Microsoft SharePoint, formularz, aplikacje mobilne oraz WEBCON BPS Outlook Add-In. Podstawowym założeniem wprowadzonych zmian jest umożliwienie oznaczania poszczególnych zadań flagami sygnalizującymi ich wysoki lub obniżony priorytet z punktu widzenia osoby przypisanej do zadania. Jednocześnie system wyświetla informacje nt. przeterminowania zadania w odniesieniu do globalnie przyjętych wskaźników czasu realizacji zadania. Priorytet zadania może zostać szybko ustawiony zarówno na poziomie webparta WEBCON BPS ShowWorkflow Elements, aplikacji mobilnej, jak i na formularzu. Flagi nadawane są przez użytkowników indywidualnie i niezależnie od rodzaju procesu biznesowego czy informacji powiązanych z zadaniem. Po nadaniu priorytetów swoim zadaniom użytkownik ma możliwość filtrowania ich listy ze względu na rodzaj zastosowanych flag, a tym samym na sprawną selekcję własnych zadań. 10

11 W konfiguracji webparta WEBCON BPS ShowWorkflowElements dodano również możliwość wyświetlenia nowej kolumny systemowej KPI. Dzięki niej w bardzo prosty sposób można oznaczyć zadania przeterminowane z punktu widzenia przyjętych w firmie docelowych czasów ich realizacji. W połączeniu z dodaną w poprzednich wersjach systemu możliwością definiowania kolumn wyliczanych, które mogą zostać wyświetlone w postaci tzw. świateł drogowych, możliwe staje się proste i skuteczne zarządzanie zadaniami tworzonymi w WEBCON BPS. Z punktu widzenia zarządzania zadaniami istotna jest również możliwość przeglądania zadań swoich podwładnych z poziomu webparta ShowWorkflowElements. Kolejną nowością w wersji 8.2 jest przebudowany webpart wyświetlający Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) dla poszczególnych obiegów, kroków, a także indywidualnych użytkowników. Jego wygląd został całkowicie odświeżony, stał się bardziej czytelny i atrakcyjny wizualnie. Zastosowanie webparta pozwala na szybką identyfikację wąskich gardeł w dowolnym procesie biznesowym obsługiwanym przez WEBCON BPS. 11

12 Ścieżki przejścia w Outlook Add-In W WEBCON BPS Outlook Add-In dodaliśmy możliwość wybrania ścieżki przejścia. Dzięki temu bez opuszczania klienta poczty możliwe jest np. zaakceptowanie lub odrzucenie zadania powiązanego z elementem workflow. Ergonomia formularzy Zmieniliśmy domyślne zachowanie atrybutów na formularzach w SharePoint. Począwszy od wersji 8.2 wartości większości atrybutów są domyślnie rozciągane na całym dostępnym obszarze. Ujednoliciliśmy również wysokość poszczególnych rodzajów atrybutów. Obok zmian funkcjonalnych wprowadzonych w ramach atrybutów typu lista pozycji oraz SQL Grid zmieniliśmy ich wygląd na formularzu. Dodane zostały m.in. akcenty kolorystyczne dla nagłówków tabel. Ponadto, w globalnej konfiguracji systemu możliwe jest teraz określenie domyślnych ustawień systemu w zakresie wizualizacji formularzy. Dodaliśmy możliwość zdefiniowania stylu przycisków i pól, a także wskazania masterpage, który określi zachowanie i wygląd formularza. 12

13 Inteligentny OCR i zarządzanie dokumentami Dokumenty są nieodłączną częścią wielu procesów biznesowych, dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, które pozwolą jeszcze efektywniej z nimi pracować. Wersja 8.2 systemu, od strony technologicznej, wprowadza ogromną zmianę w zakresie rozpoznawania i automatycznego rejestrowania dokumentów. Zupełnie nowy, autorski mechanizm został zbudowany w oparciu o sieci neuronowe. Podstawowym scenariuszem zastosowania mechanizmu jest rozpoznawanie informacji zawartych na otrzymywanych przez firmę dokumentach w celu przeniesienia ich do elektronicznego formularza WEBCON BPS. Współpracując z silnikiem OCR system zamienia skanowane obrazy na tekst, po czym korzystając z sieci neuronowej rozpoznaje poszczególne dane nagłówkowe dokumentu. Podobnie jak w poprzednich wersjach systemu reguły rozpoznania wartości dokumentu są uniwersalne, tzn. dla danego typu dokumentu tworzone są one tylko raz i działają poprawnie niezależnie od graficznego układu poszczególnych dokumentów (np. reguły dla faktury będą działać dla wielu dostawców). Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia samodoskonalenie się systemu i osiąganie coraz lepszej skuteczności. Co więcej, możliwe jest także manualne douczanie systemu, zarówno dla wszystkich dokumentów danego typu, jak i tych pochodzących od konkretnego kontrahenta. Wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiło dodanie nowych kroków i akcji dla procesu OCR. Dzięki nim można precyzyjnie sterować sekwencją rozpoznania dokumentu, weryfikacji danych i ewentualnego douczania sieci neuronowej. Zmiany technologiczne wprowadzone w wersji 8.2 pozwoliły również uzyskać nawet dziesięciokrotne przyspieszenie rozpoznawania dokumentów. 13

14 Use case: W przypadku otrzymania przez firmę faktury, niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej, w WEBCON BPS startowany jest obieg dokumentów. Pierwszym krokiem jest zastosowanie mechanizmu OCR w celu rozpoznania odpowiednich danych nagłówkowych (np. numeru konta, dat, wartości) i przeniesieniu ich do elektronicznego formularza. W OCR AI mechanizm ten wykonywany jest dzięki zastosowaniu uniwersalnej sieci neuronowej. Następnie wynik rozpoznania kierowany jest do osoby weryfikującej. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w identyfikacji (np. daty wystawienia faktury) użytkownik może dokonać douczenia algorytmu poprzez manualne wskazanie poprawnych danych. W tym celu wskazuje na podglądzie dokumentu poprawną datę, a następnie wybiera opcje utworzenia dedykowanej sieci dla danego kontrahenta. Dzięki temu dla kolejnych faktur pochodzących od tego dostawcy system skorzysta z dedykowanej sieci neuronowej wyszukując datę wystawienia faktury. Dla pozostałych wartości dokumentu skorzysta z mechanizmu uniwersalnego. Ze względu na opcję definiowania sieci dedykowanych możliwe jest łatwe polepszenie skuteczności rozpoznania dla konkretnych kontrahentów, bez ryzyka pogorszenia skuteczności w pozostałych przypadkach. 14

15 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Excel W wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadziliśmy zupełnie nowe akcje umożliwiające odczytywanie i zapisywanie danych w plikach Excel. Akcja odczytu danych z arkusza kalkulacyjnego umożliwia wskazanie komórek lub tabel, które będą przenoszone do pól formularza w WEBCON BPS. Akcja generacji pliku Excel pozwala na stworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego na podstawie wskazanego szablonu oraz na aktualizację istniejącego już pliku. Podobnie jak w przypadku akcji odczytu możliwe jest wskazanie komórek lub tabel, które zostaną uzupełnione danymi pochodzącymi z formularza WEBCON BPS. Akcje mogą być wykorzystane podczas przejścia ścieżką, wyjścia z kroku, otwarcia formularza w przeglądarce, po timeout, jak i po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu. Praca z dokumentami Word Największą zmianą, którą wprowadziliśmy w wersji 8.2 systemu jest umożliwienie odświeżania wygenerowanych w systemie dokumentów Word. 15

16 Przebudowaliśmy WEBCON BPS Word Add-In w sposób, który umożliwia tworzenie nowych szablonów dokumentów wspierających funkcję aktualizacji danych na podstawie danych z formularza. Sama aktualizacja może być zrealizowana zarówno z poziomu dodatku (po kliknięciu przez użytkownika opcji odśwież ), jak i w formie akcji, która może być użyta na wejście, wyjście z kroku, na ścieżce przejścia, czy jako przycisk na menu formularza. Use case: W obiegu dokumentów pracownik wygenerował umowę oraz przesłał ją do akceptacji swojego przełożonego. Jednakże, ze względu na prośbę kontrahenta, przełożony zmuszony był zmienić daty obowiązywania umowy oraz jej wartość. Dzięki wyżej opisanemu mechanizmowi po wprowadzeniu danych do formularza nie występuje konieczność manualnej modyfikacji danych w pliku Word. Aby upewnić się, że wszystkie dane są aktualne wystarczy skorzystać z akcji aktualizacji danych w WEBCON BPS Word Add-In automatycznie modyfikującej wartości, które uległy zmianie. Przenoszenie i kopiowanie załączników między elementami workflow W nowej wersji systemu dodaliśmy także możliwość przenoszenia oraz kopiowania załączników między elementami workflow. Dzięki temu błędnie dodany załącznik może zostać w prosty sposób przeniesiony lub skopiowany do innego obiegu. Konwersja plików Word do formatu PDF W WEBCON BPS 8.2 wprowadziliśmy możliwość szybkiej konwersji plików Word do formatu PDF. Akcja jest wykonywana po stronie serwera, dzięki czemu może być użyta także za pośrednictwem urządzeń mobilnych czy WEBCON BPS Outlook Add-In. Jej użycie jest możliwe na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce, na timeout, po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. 16

17 Obsługa podpisów cyfrowych Odpowiadając na potrzeby użytkowników WEBCON Business Process Suite w nowej odsłonie systemu wprowadziliśmy nowe akcje umożliwiające podpis cyfrowy dokumentów, jego weryfikację oraz dodatkową autoryzację użytkownika z użyciem certyfikatów. Cyfrowe podpisywanie dokumentów Podpis realizowany jest poprzez zdefiniowaną w systemie akcję podpisu załączników, korzystającą z certyfikatów przechowywanych w Windows Central Certificate Store. W ten sposób podpisane mogą zostać pliki w formatach.docx oraz.pdf. Podpis może być realizowany zarówno przez użytkownika, jak i serwer (np. w przypadku masowej wysyłki dokumentów). Akcja podpisu może zostać użyta na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce, na timeout, po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. 17

18 Weryfikacja podpisów dokumentów Dzięki wprowadzeniu do nowej wersji systemu akcji weryfikacji podpisów załącznika możliwe jest wymuszenie sprawdzenia, czy na wskazanym dokumencie złożony został podpis cyfrowy. Akcja może zostać skonfigurowana w taki sposób, by w przypadku braku podpisu nie było możliwe przejście do następnego kroku. Może ona zostać użyta na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. Autoryzacja użytkownika za pomocą certyfikatu Dodaliśmy również nową akcję autoryzacji użytkownika za pomocą certyfikatu. Może ona zostać użyta w momencie próby przejścia ścieżką do następnego kroku. Stąd w przypadku procesów biznesowych, w których występuje konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa (np. finalna akceptacja ważnego dokumentu) możliwe jest dodatkowe zweryfikowanie tożsamości użytkownika. W zależności od ustawień wykorzystywanego certyfikatu konieczne może być np. podłączenie do komputera dodatkowego klucza USB czy karty kryptograficznej. Podpis cyfrowy z wykorzystaniem CoSign Aby umożliwić naszym klientom skorzystanie z zaawansowanych funkcji podpisu cyfrowego w wersji 8.2 WEBCON BPS wprowadziliśmy możliwość wykorzystania platformy CoSign. Rozwiązanie pozwala m.in. na stosowanie podpisów cyfrowych zgodnych z międzynarodowymi standardami funkcjonującymi np. w Europie i Ameryce Północnej. Ciekawą opcją jest również możliwość umieszczania sygnatur w formie graficznej. Pełna lista funkcjonalności platformy CoSign dostępna jest pod następującym adresem: 18

19 Wybór graficznego podpisu cyfrowego Dokument podpisany certyfikatem CoSign 19

20 Wykonywanie skryptów PowerShell Wersja 8.2 WEBCON BPS zapewnia zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym z poziomu workflow. Dzięki dodaniu nowej akcji uruchamiania skryptu PowerShell możliwe jest wykonanie dowolnej komendy tego typu. Po aktywacji w systemie Windows Server odpowiednich przystawek (np. Exchange, Lync, Azure, SharePoint), można za ich pomocą wykonywać wszelkie operacje systemowe dostępne z poziomu konsoli PowerShell. Use case: Dzięki zastosowaniu skryptów PowerShell możliwe jest m.in.: Zakładanie katalogów na dysku Tworzenie dla użytkownika skrzynki na serwerze Exchange Aktywacja konta Lync dla użytkownika Tworzenie konta użytkownika w Office365 Tworzenie nowych witryn w SharePoint 20

21 Istotne usprawnienia funkcjonalne Projektując wersję 8.2 systemu pomyśleliśmy także o osobach, które na co dzień zajmują się tworzeniem i optymalizacją procesów biznesowych. Wprowadzone zmiany sprawiają, że praca w WEBCON BPS Designer Studio jest teraz jeszcze prostsza i bardziej efektywna. Obsługa środowisk developerskich i testowych dla źródeł danych Dodaliśmy możliwość definiowania aliasów używanych w systemie źródeł danych dla środowisk developerskich, testowych i produkcyjnych. W ramach każdego z takich aliasów możliwe jest określenie niezależnych ustawień, np. dla źródła SQL, podanie nazwy serwera i bazy danych oraz danych autentykacji. Następnie, w ramach procesu wykorzystującego dane źródło możliwe jest określenie, czy korzysta on w danej chwili ze źródeł developerskich, testowych czy produkcyjnych, a co za tym idzie szybkie przekierowanie zapytań bazodanowych oraz wywołań webservice do właściwego środowiska systemu, z którym zintegrowany jest proces. 21

22 Zmiany w obszarze szablonów oraz powiadomień W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy szereg zmian w zakresie tworzenia szablonów powiadomień . Poza uporządkowaniem relacji pomiędzy ustawieniami szablonów w ramach globalnej konfiguracji systemu, poszczególnych procesów oraz akcji wysyłki maili konfigurowalnych, przebudowie uległ edytor szablonów. Został on uproszczony, a jednocześnie wzbogacony o możliwość bezpośredniego podglądu tworzonego szablonu. Ponadto, przebudowane zostały opcje konfiguracyjne akcji wysyłki i, dzięki czemu określanie poszczególnych parametrów jest bardziej intuicyjne. 22

23 Szybkie tworzenie witryny procesu Aby skrócić proces przygotowania aplikacji biznesowych w WEBCON BPS 8.2 wprowadziliśmy możliwość automatycznego generowania witryn procesu. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji system automatycznie stworzy witrynę wraz z webpartami pozwalającymi na startowanie procesu, wyświetlenie listy zadań i elementów workflow. W zależności od preferencji możliwe jest automatyczne utworzenie raportów dla każdego z kroków procesu. Naturalnie wygenerowana w ten sposób witryna może być później manualnie modyfikowana. 23

24 Masowe usuwanie elementów workflow oraz błyskawiczny start procesu W ramach narzędzi administracyjnych dostępnych na wstędze WEBCON BPS Designer Studio dodaliśmy nową możliwość usunięcia wszystkich elementów wskazanego procesu. Dzięki temu wykonywanie testów i przygotowania mogą zostać przeprowadzone szybciej i sprawniej. Aby ułatwić pracę nad nowymi procesami wprowadziliśmy możliwość uruchomienia obiegu bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. Pozwala to na natychmiastowe sprawdzenie działania systemu po wprowadzonych zmianach, bez manualnego przechodzenia do witryny SharePoint. Zarządzanie atrybutami formularza Wprowadziliśmy zupełnie nową wyszukiwarkę atrybutów formularza w procesie. Pozwala ona na szybkie wyszukanie atrybutu po wpisaniu jego nazwy, sortowanie i filtrowanie dostępnych atrybutów np. po ich typie, grupie, do której należą, czy nazwie w bazie danych. Dodatkowo, przebudowaliśmy ekrany konfiguracji atrybutów. Korzystanie z wszelkich dostępnych opcji konfiguracyjnych jest teraz prostsze i bardziej przejrzyste. 24

25 Grupowanie akcji W WEBCON BPS 8.2 dodaliśmy możliwość grupowania akcji na belce menu formularza. Dzięki temu np. wszystkie akcje związane z plikami (generowanie plików Word, Excel, konwersja do PDF, itp.) mogą zostać zebrane w jednym miejscu, w formie rozwijanej listy. Obsługa proxy W nowej wersji systemu firmy, które wykorzystują wewnętrzny serwer proxy do połączenia z Internetem, mogą zdefiniować jego parametry w WEBCON BPS Designer Studio. Umożliwi to m.in. poprawne pobieranie kursu walut z NBP oraz wykonanie innych typów akcji wymagających połączenia z Internetem. Usprawnione generowanie dokumentacji obiegów Wykonywanie dokumentacji jest istotnym elementem każdego wdrożenia, lecz w gruncie rzeczy jest czynnością wtórną i pochłaniającą relatywnie dużą ilość czasu. Z tego względu w WEBCON BPS nieustannie udoskonalane są możliwości w zakresie automatycznego generowania dokumentacji. Funkcjonalność pozwala oszczędzić czas kierownika projektu i zadbać o stałą aktualność tworzonej dokumentacji. W wersji 8.2 systemu przebudowaliśmy layout generowanych dokumentów ulepszając czytelność prezentowanych informacji. Zakres dokumentacji został dodatkowo rozszerzony. 25

26 Rozbudowa SDK systemu WEBCON BPS Pakiet Software Development Kit pozwala naszym klientom na stworzenie własnych kontrolek, akcji, integracji, itp. bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy platformy WEBCON BPS. Dzięki możliwościom SDK system może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb każdego klienta. W wersji 8.2 wprowadziliśmy zmiany, które zaowocowały ujednoliceniem i uproszczeniem obsługi pakietu SDK. Zgodnie z polityką WEBCON, pomimo wprowadzonych zmian, zachowana została kompatybilność wsteczna dla dodatków przygotowanych we wcześniejszych wersjach systemu. 26

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo