WEBCON Business Process Suite 8.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEBCON Business Process Suite 8.2"

Transkrypt

1 WEBCON Business Process Suite 8.2 Podsumowanie zmian i nowych funkcjonalności Data publikacji:

2 Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów i partnerów na całym świecie. Wierzymy, że nowa odsłona pozwoli jeszcze skuteczniej optymalizować procesy biznesowe w przedsiębiorstwach, a poszczególnym pracownikom korzystać z systemu jeszcze wygodniej i bardziej efektywnie. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który gromadzi opis funkcjonalności debiutujących w nowej odsłonie systemu oraz tych, które zostały znacząco usprawnione w stosunku do wersji poprzednich. 2

3 Szybkie spojrzenie na najważniejsze zmiany Całkowicie nowe aplikacje mobilne Przebudowany interfejs użytkownika oraz nowe funkcjonalności aplikacji mobilnych gwarantują jeszcze większą użyteczność. Integracja z Office 365 Zaawansowane aplikacje biznesowe w chmurze? Teraz to możliwe! Ulepszone zarządzanie zadaniami i załącznikami Wszystkie potrzebne Ci opcje w zasięgu jednego kliknięcia myszą. Inteligentny OCR i zarządzanie dokumentami Poznaj moc sieci neuronowych i ujarzmij wszystkie dokumenty. Obsługa podpisów cyfrowych Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa w WEBCON BPS. Podpisy cyfrowe oraz akcje ich weryfikacji. Wykonywanie skryptów PowerShell Nowy wymiar zarządzania systemami informatycznymi z poziomu workflow. Istotne usprawnienia funkcjonalne Przeczytaj o szeregu innych funkcjonalności, które wprowadziliśmy by jeszcze efektywniej zarządzać procesami biznesowymi. 3

4 Całkowicie nowe aplikacje mobilne W najnowszej odsłonie systemu debiutują zupełnie nowe aplikacje mobilne, przeznaczone dla platform Android, ios oraz Windows Phone i Windows 8. Najbardziej widoczną zmianą jest oczywiście ich wygląd graficzny. Został on zaprojektowany od zera, zgodnie z preferencjami użytkowników systemu oraz aktualnie panującymi trendami. Co ważne, wygląd aplikacji jest jednakowy, bez względu na rodzaj systemu operacyjnego w urządzeniu mobilnym. Jednakże to, co najważniejsze znajduje się pod spodem. Naszym celem było ograniczenie do minimum konfiguracji, jaką należy wykonać, aby udostępnić aplikację na urządzeniach mobilnych. Dzięki zmianom wprowadzonym w wersji 8.2 stworzenie kompletnych aplikacji mobilnych jest kwestią zaledwie kilku sekund. Dotyczy to zarówno konfiguracji i sposobu zachowania formularza, jak i list dokumentów oraz zadań dostępnych dla użytkownika. W najnowszej odsłonie WEBCON BPS konfiguracja witryn SharePoint (np. w zakresie webpartów do wyświetlania list zadań i dokumentów czy startowania procesów) jest automatycznie przenoszona do aplikacji mobilnej. 4

5 Od teraz możliwe jest pełne dostosowanie zakresu i kolejności informacji wyświetlanych na listach zadań. Zmiany w obsłudze formularza skupiły się na jego ujednoliceniu oraz przygotowaniu do obsługi zarówno akcji zdefiniowanych w workflow (np. generacja pliku Word), jak również JavaScriptów (służących np. do walidacji dat czy ukrywania pól). Z technicznego punktu widzenia nowe aplikacje mobilne WEBCON BPS zostały stworzone w modelu hybrydowym, łączącym zalety aplikacji natywnych oraz renderowania treści z wykorzystaniem HTML5 przy pomocy Webview. Takie połączenie pozwala na komfortowe korzystanie z WEBCON BPS na dowolnym urządzeniu przenośnym (smartfon, tablet) przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki formularzy oraz jednakowej funkcjonalności na każdym z urządzeń. Use case: Dzięki możliwościom nowych aplikacji mobilnych osoby decyzyjne (np. członkowie zarządu) mogą na urządzeniach przenośnych wyświetlić listy zadań spersonalizowane według ich indywidualnych potrzeb (np. listę tylko tych umów, które są w fazie ostatecznej akceptacji.) Po przejrzeniu szczegółów, za pomocą jednego kliknięcia, system umożliwia przekonwertowanie pliku do formatu PDF, a następnie dokonania finalnej akceptacji w obiegu dokumentów oraz wysyłki umowy do klienta końcowego. 5

6 Integracja z Office 365 Wraz z nową wersją WEBCON BPS wprowadziliśmy dodatkowe mechanizmy wzbogacające integrację z Office 365. Najważniejszymi z nich są aplikacje dostępne z poziomu Office Store. Umożliwiają one: wyświetlenie liczby zadań użytkownika na witrynie SharePoint Online, wyświetlenie listy zadań lub dokumentów użytkownika bezpośrednio na witrynie SharePoint Online, wyświetlenie listy procesów, które użytkownik może zainicjować. Dodatkowo, rozbudowaliśmy także mechanizmy autoryzacji użytkownika i logowania do systemu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu Single Sign-On (SSO) z wykorzystaniem SAML (Security Assertion Markup Language) system wymaga teraz jednokrotnego zalogowania się, a przejście pomiędzy instancjami w Office 365 i on-premises realizowane jest niezauważalnie dla użytkowników końcowych. Od strony technicznej instalacja realizowana jest w modelu hybrydowym, zakładającym wyświetlanie części elementów interfejsu użytkownika bezpośrednio na witrynie Office 365. Serwer aplikacyjny systemu zlokalizowany jest w instalacji on-premises lub w tzw. chmurze prywatnej (centra hostingowe, MS Azure, itp.). 6

7 Ulepszone zarządzanie zadaniami i załącznikami Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wprowadziliśmy także modyfikacje w zakresie funkcjonalności i ergonomii formularza. Najbardziej charakterystyczną zmianą jest przebudowa obszaru załączników. Obecnie pozwala on na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie zarówno plikami dołączanymi do obiegu, jak i korespondencją . Rozbudowane zarządzanie załącznikami W WEBCON BPS 8.2 pojawiła się także nowa zakładka: wszystkie załączniki, dzięki której możliwe jest wyświetlenie zarówno plików dołączonych do bieżącego elementu, jak i pochodzących z obiegów nadrzędnych i podrzędnych. Nowością jest możliwość zdefiniowania do trzech wirtualnych katalogów, które mogą zostać wykorzystane, by wyświetlić dodatkowe powiązane załączniki (zgodnie z konfiguracją systemu). Dodaliśmy również opcję filtrowania załączników oraz zwijania i rozwijania drzewa. Kolejną, nową funkcjonalnością obszaru załączników jest możliwość wyświetlania dołączonych do elementu wiadomości . Są one prezentowane w uporządkowany sposób w formie drzewa konwersacji (podobnie jak w przypadku Microsoft Outlook). Funkcjonalność ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w przypadku wykorzystania WEBCON BPS Outlook Add-In. 7

8 Oczekiwaną nowością, którą udostępniamy w wersji 8.2 jest także nowa akcja konwersji pliku Word do PDF. Obecnie wystarczy kliknąć na załącznik i wybrać z rozwijanego menu opcję konwersji do formatu PDF. Dzięki temu użytkownicy oszczędzają cenny czas, który w przeciwnym przypadku musiałby zostać poświęcony na ściągnięcie pliku na dysk, manualną konwersję i ponowne załączenie do obiegu. 8

9 Wersja 8.2 wprowadza nowe możliwości w zakresie podpisywania dokumentów, które zostały omówione szerzej w dalszej części dokumentu. Z perspektywy użytkownika końcowego w obszarze załączników możliwe jest zarówno opatrzenie wskazanego dokumentu podpisem cyfrowym, jak i weryfikacja złożonych podpisów. WEBCON BPS 8.2 obsługuje certyfikaty z Magazynu Certyfikatów Systemu Windows oraz zewnętrzną usługę ARX CoSign. Use case: Ze względu na rozbudowane możliwości zarządzania plikami WEBCON BPS umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentami w każdym etapie ich funkcjonowania. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów, gdzie mogą zostać wykorzystane wszystkie funkcjonalności w wyżej wspomnianym zakresie jest obieg umów. Poniżej zostały opisane najczęściej występujące etapy procesowania umów wraz z funkcjonalnościami WEBCON BPS, które są w stanie je obsłużyć: 1. Tworzenie umowy po kliknięciu przycisku system pozwoli wygenerować dokument na podstawie szablonu Word zdefiniowanego za pomocą WEBCON BPS Word Add-In. 2. Podpis dokumentu po zakończeniu elektronicznej akceptacji w ramach obiegu dokumentów użytkownik może w prosty sposób dodać podpis cyfrowy. 3. Negocjacja zapisów wykorzystując Outlook Add-In możliwe jest szybkie wysyłanie wiadomości z dokumentem do zewnętrznego kontrahenta, a po otrzymaniu odpowiedzi natychmiastowe zaktualizowanie dokumentu w obiegu i wyświetlenie listy dokonanych w nim zmian (za pomocą WEBCON BPS Word Add-In). 4. Przygotowanie finalnej wersji dokumentu za pomocą jednego kliknięcia użytkownik konwertuje dokument Word do formatu PDF i ponownie dodaje ostateczny podpis cyfrowy. Należy pamiętać, że procesowanie umów niejednokrotnie jest rozciągnięte w czasie. Dzięki możliwości zebrania wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu (plików, korespondencji , własnych notatek) możliwe jest szybkie i sprawne procesowanie dokumentów. 9

10 Zarządzanie zadaniami użytkowników Nowa wersja systemu zawiera także szereg zmian i usprawnień, które mają na celu polepszyć ergonomię pracy z systemem. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich. W trakcie prac nad wersją 8.2 systemu poświęciliśmy czas także na to, by ułatwić użytkownikom systemu indywidualne zarządzanie zadaniami. O nowe funkcjonalności w tym zakresie wzbogacone zostały webparty wyświetlane w ramach witryn i stron w Microsoft SharePoint, formularz, aplikacje mobilne oraz WEBCON BPS Outlook Add-In. Podstawowym założeniem wprowadzonych zmian jest umożliwienie oznaczania poszczególnych zadań flagami sygnalizującymi ich wysoki lub obniżony priorytet z punktu widzenia osoby przypisanej do zadania. Jednocześnie system wyświetla informacje nt. przeterminowania zadania w odniesieniu do globalnie przyjętych wskaźników czasu realizacji zadania. Priorytet zadania może zostać szybko ustawiony zarówno na poziomie webparta WEBCON BPS ShowWorkflow Elements, aplikacji mobilnej, jak i na formularzu. Flagi nadawane są przez użytkowników indywidualnie i niezależnie od rodzaju procesu biznesowego czy informacji powiązanych z zadaniem. Po nadaniu priorytetów swoim zadaniom użytkownik ma możliwość filtrowania ich listy ze względu na rodzaj zastosowanych flag, a tym samym na sprawną selekcję własnych zadań. 10

11 W konfiguracji webparta WEBCON BPS ShowWorkflowElements dodano również możliwość wyświetlenia nowej kolumny systemowej KPI. Dzięki niej w bardzo prosty sposób można oznaczyć zadania przeterminowane z punktu widzenia przyjętych w firmie docelowych czasów ich realizacji. W połączeniu z dodaną w poprzednich wersjach systemu możliwością definiowania kolumn wyliczanych, które mogą zostać wyświetlone w postaci tzw. świateł drogowych, możliwe staje się proste i skuteczne zarządzanie zadaniami tworzonymi w WEBCON BPS. Z punktu widzenia zarządzania zadaniami istotna jest również możliwość przeglądania zadań swoich podwładnych z poziomu webparta ShowWorkflowElements. Kolejną nowością w wersji 8.2 jest przebudowany webpart wyświetlający Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) dla poszczególnych obiegów, kroków, a także indywidualnych użytkowników. Jego wygląd został całkowicie odświeżony, stał się bardziej czytelny i atrakcyjny wizualnie. Zastosowanie webparta pozwala na szybką identyfikację wąskich gardeł w dowolnym procesie biznesowym obsługiwanym przez WEBCON BPS. 11

12 Ścieżki przejścia w Outlook Add-In W WEBCON BPS Outlook Add-In dodaliśmy możliwość wybrania ścieżki przejścia. Dzięki temu bez opuszczania klienta poczty możliwe jest np. zaakceptowanie lub odrzucenie zadania powiązanego z elementem workflow. Ergonomia formularzy Zmieniliśmy domyślne zachowanie atrybutów na formularzach w SharePoint. Począwszy od wersji 8.2 wartości większości atrybutów są domyślnie rozciągane na całym dostępnym obszarze. Ujednoliciliśmy również wysokość poszczególnych rodzajów atrybutów. Obok zmian funkcjonalnych wprowadzonych w ramach atrybutów typu lista pozycji oraz SQL Grid zmieniliśmy ich wygląd na formularzu. Dodane zostały m.in. akcenty kolorystyczne dla nagłówków tabel. Ponadto, w globalnej konfiguracji systemu możliwe jest teraz określenie domyślnych ustawień systemu w zakresie wizualizacji formularzy. Dodaliśmy możliwość zdefiniowania stylu przycisków i pól, a także wskazania masterpage, który określi zachowanie i wygląd formularza. 12

13 Inteligentny OCR i zarządzanie dokumentami Dokumenty są nieodłączną częścią wielu procesów biznesowych, dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, które pozwolą jeszcze efektywniej z nimi pracować. Wersja 8.2 systemu, od strony technologicznej, wprowadza ogromną zmianę w zakresie rozpoznawania i automatycznego rejestrowania dokumentów. Zupełnie nowy, autorski mechanizm został zbudowany w oparciu o sieci neuronowe. Podstawowym scenariuszem zastosowania mechanizmu jest rozpoznawanie informacji zawartych na otrzymywanych przez firmę dokumentach w celu przeniesienia ich do elektronicznego formularza WEBCON BPS. Współpracując z silnikiem OCR system zamienia skanowane obrazy na tekst, po czym korzystając z sieci neuronowej rozpoznaje poszczególne dane nagłówkowe dokumentu. Podobnie jak w poprzednich wersjach systemu reguły rozpoznania wartości dokumentu są uniwersalne, tzn. dla danego typu dokumentu tworzone są one tylko raz i działają poprawnie niezależnie od graficznego układu poszczególnych dokumentów (np. reguły dla faktury będą działać dla wielu dostawców). Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia samodoskonalenie się systemu i osiąganie coraz lepszej skuteczności. Co więcej, możliwe jest także manualne douczanie systemu, zarówno dla wszystkich dokumentów danego typu, jak i tych pochodzących od konkretnego kontrahenta. Wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiło dodanie nowych kroków i akcji dla procesu OCR. Dzięki nim można precyzyjnie sterować sekwencją rozpoznania dokumentu, weryfikacji danych i ewentualnego douczania sieci neuronowej. Zmiany technologiczne wprowadzone w wersji 8.2 pozwoliły również uzyskać nawet dziesięciokrotne przyspieszenie rozpoznawania dokumentów. 13

14 Use case: W przypadku otrzymania przez firmę faktury, niezależnie czy w formie papierowej czy elektronicznej, w WEBCON BPS startowany jest obieg dokumentów. Pierwszym krokiem jest zastosowanie mechanizmu OCR w celu rozpoznania odpowiednich danych nagłówkowych (np. numeru konta, dat, wartości) i przeniesieniu ich do elektronicznego formularza. W OCR AI mechanizm ten wykonywany jest dzięki zastosowaniu uniwersalnej sieci neuronowej. Następnie wynik rozpoznania kierowany jest do osoby weryfikującej. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w identyfikacji (np. daty wystawienia faktury) użytkownik może dokonać douczenia algorytmu poprzez manualne wskazanie poprawnych danych. W tym celu wskazuje na podglądzie dokumentu poprawną datę, a następnie wybiera opcje utworzenia dedykowanej sieci dla danego kontrahenta. Dzięki temu dla kolejnych faktur pochodzących od tego dostawcy system skorzysta z dedykowanej sieci neuronowej wyszukując datę wystawienia faktury. Dla pozostałych wartości dokumentu skorzysta z mechanizmu uniwersalnego. Ze względu na opcję definiowania sieci dedykowanych możliwe jest łatwe polepszenie skuteczności rozpoznania dla konkretnych kontrahentów, bez ryzyka pogorszenia skuteczności w pozostałych przypadkach. 14

15 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Excel W wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadziliśmy zupełnie nowe akcje umożliwiające odczytywanie i zapisywanie danych w plikach Excel. Akcja odczytu danych z arkusza kalkulacyjnego umożliwia wskazanie komórek lub tabel, które będą przenoszone do pól formularza w WEBCON BPS. Akcja generacji pliku Excel pozwala na stworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego na podstawie wskazanego szablonu oraz na aktualizację istniejącego już pliku. Podobnie jak w przypadku akcji odczytu możliwe jest wskazanie komórek lub tabel, które zostaną uzupełnione danymi pochodzącymi z formularza WEBCON BPS. Akcje mogą być wykorzystane podczas przejścia ścieżką, wyjścia z kroku, otwarcia formularza w przeglądarce, po timeout, jak i po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu. Praca z dokumentami Word Największą zmianą, którą wprowadziliśmy w wersji 8.2 systemu jest umożliwienie odświeżania wygenerowanych w systemie dokumentów Word. 15

16 Przebudowaliśmy WEBCON BPS Word Add-In w sposób, który umożliwia tworzenie nowych szablonów dokumentów wspierających funkcję aktualizacji danych na podstawie danych z formularza. Sama aktualizacja może być zrealizowana zarówno z poziomu dodatku (po kliknięciu przez użytkownika opcji odśwież ), jak i w formie akcji, która może być użyta na wejście, wyjście z kroku, na ścieżce przejścia, czy jako przycisk na menu formularza. Use case: W obiegu dokumentów pracownik wygenerował umowę oraz przesłał ją do akceptacji swojego przełożonego. Jednakże, ze względu na prośbę kontrahenta, przełożony zmuszony był zmienić daty obowiązywania umowy oraz jej wartość. Dzięki wyżej opisanemu mechanizmowi po wprowadzeniu danych do formularza nie występuje konieczność manualnej modyfikacji danych w pliku Word. Aby upewnić się, że wszystkie dane są aktualne wystarczy skorzystać z akcji aktualizacji danych w WEBCON BPS Word Add-In automatycznie modyfikującej wartości, które uległy zmianie. Przenoszenie i kopiowanie załączników między elementami workflow W nowej wersji systemu dodaliśmy także możliwość przenoszenia oraz kopiowania załączników między elementami workflow. Dzięki temu błędnie dodany załącznik może zostać w prosty sposób przeniesiony lub skopiowany do innego obiegu. Konwersja plików Word do formatu PDF W WEBCON BPS 8.2 wprowadziliśmy możliwość szybkiej konwersji plików Word do formatu PDF. Akcja jest wykonywana po stronie serwera, dzięki czemu może być użyta także za pośrednictwem urządzeń mobilnych czy WEBCON BPS Outlook Add-In. Jej użycie jest możliwe na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce, na timeout, po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. 16

17 Obsługa podpisów cyfrowych Odpowiadając na potrzeby użytkowników WEBCON Business Process Suite w nowej odsłonie systemu wprowadziliśmy nowe akcje umożliwiające podpis cyfrowy dokumentów, jego weryfikację oraz dodatkową autoryzację użytkownika z użyciem certyfikatów. Cyfrowe podpisywanie dokumentów Podpis realizowany jest poprzez zdefiniowaną w systemie akcję podpisu załączników, korzystającą z certyfikatów przechowywanych w Windows Central Certificate Store. W ten sposób podpisane mogą zostać pliki w formatach.docx oraz.pdf. Podpis może być realizowany zarówno przez użytkownika, jak i serwer (np. w przypadku masowej wysyłki dokumentów). Akcja podpisu może zostać użyta na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce, na timeout, po kliknięciu przez użytkownika w przycisk menu oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. 17

18 Weryfikacja podpisów dokumentów Dzięki wprowadzeniu do nowej wersji systemu akcji weryfikacji podpisów załącznika możliwe jest wymuszenie sprawdzenia, czy na wskazanym dokumencie złożony został podpis cyfrowy. Akcja może zostać skonfigurowana w taki sposób, by w przypadku braku podpisu nie było możliwe przejście do następnego kroku. Może ona zostać użyta na wyjściu z formularza, na ścieżce przejścia, podczas otwarcia formularza w przeglądarce oraz w menu podręcznym dokumentów w obszarze załączników. Autoryzacja użytkownika za pomocą certyfikatu Dodaliśmy również nową akcję autoryzacji użytkownika za pomocą certyfikatu. Może ona zostać użyta w momencie próby przejścia ścieżką do następnego kroku. Stąd w przypadku procesów biznesowych, w których występuje konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa (np. finalna akceptacja ważnego dokumentu) możliwe jest dodatkowe zweryfikowanie tożsamości użytkownika. W zależności od ustawień wykorzystywanego certyfikatu konieczne może być np. podłączenie do komputera dodatkowego klucza USB czy karty kryptograficznej. Podpis cyfrowy z wykorzystaniem CoSign Aby umożliwić naszym klientom skorzystanie z zaawansowanych funkcji podpisu cyfrowego w wersji 8.2 WEBCON BPS wprowadziliśmy możliwość wykorzystania platformy CoSign. Rozwiązanie pozwala m.in. na stosowanie podpisów cyfrowych zgodnych z międzynarodowymi standardami funkcjonującymi np. w Europie i Ameryce Północnej. Ciekawą opcją jest również możliwość umieszczania sygnatur w formie graficznej. Pełna lista funkcjonalności platformy CoSign dostępna jest pod następującym adresem: 18

19 Wybór graficznego podpisu cyfrowego Dokument podpisany certyfikatem CoSign 19

20 Wykonywanie skryptów PowerShell Wersja 8.2 WEBCON BPS zapewnia zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym z poziomu workflow. Dzięki dodaniu nowej akcji uruchamiania skryptu PowerShell możliwe jest wykonanie dowolnej komendy tego typu. Po aktywacji w systemie Windows Server odpowiednich przystawek (np. Exchange, Lync, Azure, SharePoint), można za ich pomocą wykonywać wszelkie operacje systemowe dostępne z poziomu konsoli PowerShell. Use case: Dzięki zastosowaniu skryptów PowerShell możliwe jest m.in.: Zakładanie katalogów na dysku Tworzenie dla użytkownika skrzynki na serwerze Exchange Aktywacja konta Lync dla użytkownika Tworzenie konta użytkownika w Office365 Tworzenie nowych witryn w SharePoint 20

21 Istotne usprawnienia funkcjonalne Projektując wersję 8.2 systemu pomyśleliśmy także o osobach, które na co dzień zajmują się tworzeniem i optymalizacją procesów biznesowych. Wprowadzone zmiany sprawiają, że praca w WEBCON BPS Designer Studio jest teraz jeszcze prostsza i bardziej efektywna. Obsługa środowisk developerskich i testowych dla źródeł danych Dodaliśmy możliwość definiowania aliasów używanych w systemie źródeł danych dla środowisk developerskich, testowych i produkcyjnych. W ramach każdego z takich aliasów możliwe jest określenie niezależnych ustawień, np. dla źródła SQL, podanie nazwy serwera i bazy danych oraz danych autentykacji. Następnie, w ramach procesu wykorzystującego dane źródło możliwe jest określenie, czy korzysta on w danej chwili ze źródeł developerskich, testowych czy produkcyjnych, a co za tym idzie szybkie przekierowanie zapytań bazodanowych oraz wywołań webservice do właściwego środowiska systemu, z którym zintegrowany jest proces. 21

22 Zmiany w obszarze szablonów oraz powiadomień W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy szereg zmian w zakresie tworzenia szablonów powiadomień . Poza uporządkowaniem relacji pomiędzy ustawieniami szablonów w ramach globalnej konfiguracji systemu, poszczególnych procesów oraz akcji wysyłki maili konfigurowalnych, przebudowie uległ edytor szablonów. Został on uproszczony, a jednocześnie wzbogacony o możliwość bezpośredniego podglądu tworzonego szablonu. Ponadto, przebudowane zostały opcje konfiguracyjne akcji wysyłki i, dzięki czemu określanie poszczególnych parametrów jest bardziej intuicyjne. 22

23 Szybkie tworzenie witryny procesu Aby skrócić proces przygotowania aplikacji biznesowych w WEBCON BPS 8.2 wprowadziliśmy możliwość automatycznego generowania witryn procesu. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji system automatycznie stworzy witrynę wraz z webpartami pozwalającymi na startowanie procesu, wyświetlenie listy zadań i elementów workflow. W zależności od preferencji możliwe jest automatyczne utworzenie raportów dla każdego z kroków procesu. Naturalnie wygenerowana w ten sposób witryna może być później manualnie modyfikowana. 23

24 Masowe usuwanie elementów workflow oraz błyskawiczny start procesu W ramach narzędzi administracyjnych dostępnych na wstędze WEBCON BPS Designer Studio dodaliśmy nową możliwość usunięcia wszystkich elementów wskazanego procesu. Dzięki temu wykonywanie testów i przygotowania mogą zostać przeprowadzone szybciej i sprawniej. Aby ułatwić pracę nad nowymi procesami wprowadziliśmy możliwość uruchomienia obiegu bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. Pozwala to na natychmiastowe sprawdzenie działania systemu po wprowadzonych zmianach, bez manualnego przechodzenia do witryny SharePoint. Zarządzanie atrybutami formularza Wprowadziliśmy zupełnie nową wyszukiwarkę atrybutów formularza w procesie. Pozwala ona na szybkie wyszukanie atrybutu po wpisaniu jego nazwy, sortowanie i filtrowanie dostępnych atrybutów np. po ich typie, grupie, do której należą, czy nazwie w bazie danych. Dodatkowo, przebudowaliśmy ekrany konfiguracji atrybutów. Korzystanie z wszelkich dostępnych opcji konfiguracyjnych jest teraz prostsze i bardziej przejrzyste. 24

25 Grupowanie akcji W WEBCON BPS 8.2 dodaliśmy możliwość grupowania akcji na belce menu formularza. Dzięki temu np. wszystkie akcje związane z plikami (generowanie plików Word, Excel, konwersja do PDF, itp.) mogą zostać zebrane w jednym miejscu, w formie rozwijanej listy. Obsługa proxy W nowej wersji systemu firmy, które wykorzystują wewnętrzny serwer proxy do połączenia z Internetem, mogą zdefiniować jego parametry w WEBCON BPS Designer Studio. Umożliwi to m.in. poprawne pobieranie kursu walut z NBP oraz wykonanie innych typów akcji wymagających połączenia z Internetem. Usprawnione generowanie dokumentacji obiegów Wykonywanie dokumentacji jest istotnym elementem każdego wdrożenia, lecz w gruncie rzeczy jest czynnością wtórną i pochłaniającą relatywnie dużą ilość czasu. Z tego względu w WEBCON BPS nieustannie udoskonalane są możliwości w zakresie automatycznego generowania dokumentacji. Funkcjonalność pozwala oszczędzić czas kierownika projektu i zadbać o stałą aktualność tworzonej dokumentacji. W wersji 8.2 systemu przebudowaliśmy layout generowanych dokumentów ulepszając czytelność prezentowanych informacji. Zakres dokumentacji został dodatkowo rozszerzony. 25

26 Rozbudowa SDK systemu WEBCON BPS Pakiet Software Development Kit pozwala naszym klientom na stworzenie własnych kontrolek, akcji, integracji, itp. bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy platformy WEBCON BPS. Dzięki możliwościom SDK system może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb każdego klienta. W wersji 8.2 wprowadziliśmy zmiany, które zaowocowały ujednoliceniem i uproszczeniem obsługi pakietu SDK. Zgodnie z polityką WEBCON, pomimo wprowadzonych zmian, zachowana została kompatybilność wsteczna dla dodatków przygotowanych we wcześniejszych wersjach systemu. 26

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS 8.3 Historia wersji

WEBCON BPS 8.3 Historia wersji WEBCON BPS 8.3 Historia wersji Wersja 8.3.1.286 1 Poprawiono pobieranie grup SharePoint zawierających w nazwie niedozwolone znaki co mogło powodować w niektórych przypadkach niewyświetlanie się formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi xserver

Instrukcja obsługi xserver Instrukcja obsługi xserver Konfiguracja xserver z programem LoMag (wersja 1.1.01) 1. Konfiguracja programu xserver W pierwszej kolejności należy skonfigurować program xserver do współpracy z programem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS , Comarch DMS i Comarch DMS

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS , Comarch DMS i Comarch DMS Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń 2017.3.0, i 2017.3.2 1. Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane modyfikacje wprowadzone w wersji 2017.3.0, i 2017.3.2. 2. Modyfikacje wprowadzone

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS 8.3. Podsumowanie usprawnień i nowych funkcjonalności. Data publikacji: 23.11.2015.

WEBCON BPS 8.3. Podsumowanie usprawnień i nowych funkcjonalności. Data publikacji: 23.11.2015. WEBCON BPS 8.3 Podsumowanie usprawnień i nowych funkcjonalności Data publikacji: 23.11.2015. W WEBCON ani na minutę nie zwalniamy tempa pracy nad ciągłym udoskonalaniem naszego systemu. Jego nowa odsłona,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 2.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały

Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj swoje materiały 1 Przechowuj swoje materiały Przeciągnij dokument do swojego folderu usługi OneDrive dla Firm i upuść go. Teraz, gdy twoje materiały są przechowywane

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 5.0 09 kwietnia 2013 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Aktualizacja serwera PostgresSQL do wersji 9.2.1 3 1.2. Dodano usługę Single

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA 3.0 Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! INTERAKTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ MOBILNOŚĆ INTUICYJNOŚĆ Całkowicie nowy interfejs użytkownika ERGONOMIA Zobacz wizualne zmiany platformy! NOWE MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo