HP logo. 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP logo. 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1"

Transkrypt

1 HP logo 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1

2 Przekształcenia sektora elektroenergetycznego w warstwie procesów teleinformatycznych Krzysztof Rogulski HP Polska Sp. z o.o Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

3 Dyrektywa 2003/54/WE oraz wytyczne KE w sprawie wydzielenia operatorów Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2007: Powszechne prawo wyboru sprzedawcy Rozłączne traktowanie: usługi przesyłowej usługi dystrybucyjnej Wykluczenie operatorów z działalności obrotowej Wprowadzenie instytucji sprzedawcy z urzędu LRS Wprowadzenie Operatora Układów Pomiarowych 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 3

4 Organizacja koncernu energetycznego Obecnie KONCERN ENERGETYCZNY Zarządzanie siecią Koordynacja pracy sieci Planowanie rozwoju sieci Negocjowanie i zawieranie umów przesyłowych Zarządzanie koncernem Komitet Strategiczny Komitet Inwestycyjny Centrala Zakupów Marketing Nowe produkty Zakup i obrót LUBZEL SA Oddział 1 Odział 3 KE SA Oddział 2 Oddział 3 Oddział 4 Oddział 5 KLIENT KLIENT SPÓŁKI USŁUGOWE 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 4

5 Podział koncernów energetycznych Rozwiązanie docelowe KONCERN ENERGETYCZNY Operator Sieci Rozdzielczej (OSR) Operator układów pomiar-rozlicz (OUPR) Inne działalności Sprzedawca z urzędu (LRS) Spółka Obrotu (S O) Taryfy Rynek Odbiorcy nieaktywni w TPA Odbiorcy aktywni w TPA 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 5

6 Wyzwania dla Koncernów Energetycznych przy wydzielaniu OSD Wydzielenie OSD ze struktur Koncernów. Firma powstała przez połączenie wielu podmiotów. Wydzielenie majątku sieciowego. Przeprowadzenie zmian zasad zatrudnienia grupy kilku tysięcy pracowników Wprowadzenie nowej organizacji ruchu ( CDR CDM itp..) Rozdział kompetencji służb pomocniczych ( księgowość, płace itp..) Budowa nowego planu kont ( usługi OSD pozostają koncesjonowane i mają zatwierdzaną taryfę ) Konsolidacja systemów SCADA, GIS jako podstawowych narzędzi OSD Wdrożenie procedur zmiany dostawcy 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 6

7 Wyzwania dla Koncernów Energetycznych przy wydzielaniu Spółki Obrotu Utrzymanie klientów mających możliwość korzystania z alternatywnego dostawcy Zdążyć przed atakiem konkurencji. Utrzymanie klienta jest znacznie tańsze niż pozyskanie nowego. Wzbogacenie oferty handlowej (nowe taryfy) dla klientów z grup C oraz G Optymalizacja kosztów obsługi klientów Segmentacja klientów Przygotowanie nowych planów taryfowych Przygotowanie systemów bilingowych CRM i CC dla nowych struktur organizacyjnych Racjonalne wykorzystanie pracowników koncernu w nowych strukturach organizacyjnych Wdrożenie procedur zmiany dostawcy 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 7

8 Modele biznesowe Model Taryfowy Obszar obrotu Obszar dystrybucji Model Sprzedaży Model Windykacji Model Wpływów Dane o sieci rozdzielczej? Model Przesyłowy analiza danych o sprzedaży usług przesyłowych 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 8

9 Model Taryfowy - beneficjanci Model Taryfowy Obszar obrotu Obszar dystrybucji Plany Taryfowe Spółka obrotu Po 1 lipca 2007 OSR Spółka obrotu LRS OSR 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 9

10 Modele biznesowe Dyrektywa 2003/54/WE OSP sieć przesyłowa OSR Wytwórcy Energii Elektrycznej sieć rozdzielcza LSR Sprzedawca z urzędu SO Spółka obrotu Działalność regulowana Działalność konkurencyjna sieci + LSR wytwarzanie + obrót 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 10

11 Modele biznesowe układ docelowy KONCERN ENERGETYCZNY Operator układów pomiarowo-rozlicz. Inne działalności sieć up-r OSR MT LRS MP MSp MWp MWi PT Spółka obrotu PTi POi POi SOi Taryfy LRS Rynek konkurencyjny Odbiorcy nie aktywni i rezygnujący z TPA Odbiorcy aktywni na rynku ee 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 11

12 Modele biznesowe - podsumowanie Model Taryfowy Obszar obrotu Obszar dystrybucji Model Sprzedaży Model Windykacji Model Wpływów Bilans energii Model Przesyłowy GIS SCADA Wszystkie modele muszą umożliwiać ewolucyjne przejście od układu zróżnicowanych Oddziałów do jednorodnej organizacji koncernowej oraz od stanu obecnego do warunków wyznaczanych przez Dyrektywy UE (OSR, LRS, SO, OUR-P). 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 12

13 Klienci Koncernów Energetycznych Klienci A obsługiwani przez dedykowanych opiekunów Klienci B wymagają dedykowanych opiekunów wyposażonych w narzędzia wspomagające Klienci C i G nie są optymalnie obsługiwani od strony handlowej (dopasowanie taryfy do potrzeb) i mogą być łatwym celem dla konkurencji prowadzącej masową kampanię 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 13

14 Podstawowe systemy informatyczne OSD SCAD System telemechaniki Zadania: Budowa Centralnego Systemu Dyspozytorskiego Nadzoru nad Siecią CDM CDR Centralizacja telepomiarów i telesygnalizacji dla GPZ i Stacji RPZ Budowa Centrów Sterowania w Koncernie DCI Dyspozytorskie Centra Inżynierskie Segmentacja i podział sygnałów Tworzenie centrów kompetencji Organizacja pracy w nowych realiach Systemy Licznikowe i zarządzanie Pomiarami ( Operator Układów Pomiarowych) 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 14

15 Podstawowe systemy informatyczne OSD cd. GIS System informacji przestrzennej Budowa i centralizacja systemu dla koncernu ERP systemy Finansowo Księgowe Budowa nowego planu kont Analityka taryfowa dla Operatora HR ( ktoś musi naliczyć place dla pracowników w nowej firmie ) Majątek Sieciowy wycena ( określenie wartości godziwej ) naliczanie amortyzacji planowanie i rozwój sieci elektroenergetycznej Awarie i praca w stanach awaryjnych Call Center współpraca z CDM Zarządzanie brygadami Pogotowi Energetycznych 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 15

16 Podstawowe systemy informatyczne Spółki Obrotu Nowy Biling zgodny z TPA CRM Obsługa planów taryfowych Segmentacja Klientów Kreowanie nowych planów taryfowych Obsługa sprzedaży poza prądowej Sprzedaż usług i towarów skojarzonych Badanie lojalności klientów Kreowanie kampanii wychodzących Bezpośredni marketing energetyczny na terenie własnym i poza granicami koncernu 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 16

17 Podstawowe systemy informatyczne Spółki Obrotu cd.. Call Center telefoniczna obsługa klienta obsługa reklamacji faktur i Internetowa Obsługa Klienta ERP podobnie jak w OSD Workflow wsparcie procesów zmiany dostawcy Standaryzacja procesów obsługi w wielu biurach 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 17

18 Propozycja kompleksowego rozwiązania dla Koncernów Energetycznych Corporate Regulatory Affairs Regulatory Accounting EH&S DSM Human Resources Executive Information Systems Workflow Central Procurement Finance and Accounting Financal Management Treasury Management Controlling Asset Management Generation Transmission Distribution Retail Plant Management and Control SCADA Energy Trading Integrated Res. Planning Energy Management System Distribution Automation Finance Materials Management Load Balancing Automatic Meter Reading EH&S Customer Information Systems Project Management Billing Call Center Work Management Sales and Distribution CAD/CAM/CAE Value-Added Services AM/FM/GIS 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 18

19 Propozycja HP dla koncernów Energetycznych w procesie przekształceń Wdrożenie systemów ERP (SAP ORACLE ) Wdrożenie systemów bilingowych ( ISU SPL ) Budowa centrów inżynierskich ( Temip ) Systemy licznikowe ( SZOR ) Workflow ( itp.. ) Integracja i konsolidacja systemów Systemy GIS Opracowanie koncepcji informatyzacji koncernów z uwzględnienie OSD i Spółki obrotu Projekty ITSM ( OV HP ) 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 19

20 Koncepcja architektury systemów IT 1 Nowy Centralny System Bilingowy e-bok Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe CRM Workflow 2 EAI (Enterprise Application Integration) warstwa middleware Repozytorium Danych SZOR 3 Biling 3 Zakład 3 Biling 1 Zakład1 Biling 4 Zakład 4 Biling 2 Zakład2 Biling 5 Zakład 5 SCADA I SCADA SCADA II SCADA III IV SCADA V 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 20

21 Co wyróżnia HP w projektach IS-U Dane podstawowe Kreator kontraktu Przepisanie kontraktu Taryfa Pracownicza Obsługa odbiorcy CIC Internetowa obsługa odbiorcy Finanse Wystawienie Korekty Przyjmowanie wpłat Taryfa Pracownicza Windykacja Sprzedaż Nielegalny pobór energii Sprzedaż pozapradowa Rozliczenia Podstawowe taryfy Taryfa Pracownicza Potrzeby własne Układy bez licznika Sprzedaż przedpłatowa Odczyty Wprowadzanie Odczytów Szacowanie Odczytów Fakturowanie Drukowanie Deregulacja Zarządzanie urządzeniami Kreator Kontraktu Liczniki Kreator zmiany dostawcy Cenniki dynamiczne Hurtownia Danych Analizy 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 21

22 SZOR więcej niż e-metering 5 obszarów biznesowych Zdalne odczyty Zarządzanie obciążeniem lokalnym bilansowanie obwodów Zastąpienie liczników przedpłatowych Przenoszenie taryf i cen na klientów Kompensata rynku bilansującego Umożliwienie praktycznej realizacji zapisów prawa energetycznego 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 22

23 Moduł komunikacyjny Zdalny dostęp do liczników SN/nn Billing GPRS SYSTEM ZARZĄDZANIA ODBIOREM ROZPROSZONYM SN/nn Bilans ee 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 23

24 Przenoszenie taryf i cen na klientów Billing Monitorowanie I sterowanie Najskuteczniejsza metoda wpływu na charakterystyki odbioru Sposób rozszerzenia rynku energii na klienta indywidualnego Zmiana w podejściu do billingowania 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 24

25 Więcej niż e-metering Obszary wpływu na billing: Pomiary dostępne on-line i o dużej rozdzielczości Optymalne dostosowanie taryf lub modeli sprzedaży Optymalizacja charakterystyk odbioru Przeniesienie dynamiki cen energii na klienta końcowego Odejście od dotychczasowych liczników przedpłatowych i energomatów Dostosowanie częstotliwości billingowania do potrzeb klientów 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 25

26 Proces zmiany dostawcy (20 dni) Klient Nowy dostawca Stary dostawca OSD OSP Zgłoszenie Zakończenie umowy na dostawę ee Potwierdzenie Informacja o zmianie dostawcy (Zarejestrowanie) Wyrejestrowane Informacja dla Klienta Potwierdzenie zmiany dostawcy (Profil obciążenia, Roczne zużycie energii) Wyrejestrowane Zgłoszenie zmiany w planie zapotrzebowania ee Zgłoszenie zmiany w planie zapotrzebowania ee Faktura końcowa Odczyty licznika Odczyty licznika 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 26

27 Dlaczego TEMIP dla centrów Inżynierskich TeMIP pozwala zbierać i obrabiać dane z : z SCAD-y Liczników i maksygrafów Zabezpieczeń Kanałów łączności Rejestratorów zdarzeń i zakłóceń sieciowych Pozwala wizualizować, sortować i obrabiać zebraną informację. 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 27

28 Jak on pracuje? Moduł prezentacji Moduł dostępu Moduł funkcjonalności 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 28

29 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 29

30 Referencje światowe WELLS FARGO BANK TELUS CON EDISON GLOBAL ONE MOBILITY EDS/EBS GENERAL DYNAMICS CINGULAR LOCKHEED MARTIN MCI DOBSON C&W.Inc US POSTAL Svc CFE BESTEL TELEFONICA METRONET S.A. MEXICO C&W JAMAICA MEXICO NATIONAL ICE SECURITY TELCEL C&W PANAMA TYPE OF NETWORK: WIRELESS TRANSMISSION EMBRATEL SWITCH VIVO GLOBAL MANAGER DATA / IP / CORPORATE SS7 & OTHERS TELEFONICA ARGENTINA TeMIP REFERENCES IN EUROPE TEPCO KT FREETEL/SAMSUNG LIAONING NETCOM DAEHAN LG TELECOM LIAONING MOBILE KTRC KDDI YAN TAI PTT NTT MOBINIL TIBET PTT VODAFONE Japan CHINA UNICOM GSTA CHUNG HWA TELCOM Q-TEL CHINA TELECOM TAIWAN CELLULAR CHINA RAILCOM TNOMS ETISALAT CHINA MOBILE STC POWERGRID BARTHI TATA TELESERVICES LTD BSNL TRANSTEL CELCOM MALAYSIA TELECOM MGTI TELKOMSEL SATELINDO REACH TELSTRA DSL OPTUS AUSTRALIA HUTCHISON AUSTRALIA AIR SERVICES AUSTRALIA 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 30

31 Referencje Europejskie TYPE OF NETWORK: WIRELESS TRANSMISSION SWITCH GLOBAL MANAGER DATA / IP / CORPORATE SS7 & OTHERS RADIO MARCONI SA OPTIMUS PORTUGAL TELECOM SA VODAFONE TMN METOFFICE EIRCELL BT ENITEL AS FINNET TELENOR NORWEGIAN RAILWAYS PHP, FINLAND TELE 2 NORTHSEA ERICSSON GLOBAL SERVICES COM SUBMARINE BANVERKET CABLE TELIA SONERA EMT ESTONIA TELIA TELE DANMARK VODAFONE AIR TRAFFIC CONTROL INTEROUTE KPN CABLE & WIRELESS VODAFONE D2 VODAFONE PTT HOLLAND MOBISTAR UPC E-PLUS MOBILFUNK FORTIS BANK O2 PTK-CENTERTEL BELGACOM RSLcom DEUTSCHE TELEKOM AG DFS EUROTEL T.P. S.A. CARRIER1 BOUYGUES SFR TELEKABEL WIEN TELECOM SWISSCOM SWISS RAILWAYS (SBB) SASKTEL SWISSCOM FIXNET MOL MATAV UPC SLOVENIA TELECOM WIND SERVICE TELECOM ANDORRA H3G ALBACOM AIRTEL RAI S.p.A. TELEFONICA MOVILES CABLEEUROPA RETEVISION VODAFONE NTL GROUP SONOFON TIM TELECOM ITALIA MACEDONIA TELEKOM TELIA FINLAND TURKCELL GAZPROM MTS RUSSIA COSMOTE VODAFONE 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 31

32 Centra Kompetencji HP dla Energetyki O&G Competency Center Stavanger, Norway O&G Competency Center Calgary, Canada O&G Competency Center Schlumberger/HP, Abingdon UK Energy Competency Center Intel/HP, Moscow 1Q03 Utility Competency Center HP Hungary O&G Competency Center HP, Annency O&G Competency Center Intel/HP, China 2Q03 O&G Competency Center Schlumberger/HP Houston Energy Competency Center Schlumberger/HP, Grenoble O&G Competency Center HP, Dubai O&G Competency Center HP, Singapore 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 32

33 HP logo 7/25/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 33

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce Rynek dla wszystkich Sektor przemysłowy to ciągle chłonny rynek. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe... Każdy dostawca oprogramowania znajdzie tu miejsce dla siebie Elżbieta Jaworska, MSI Polska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdroŝenia

Microsoft Dynamics analiza wdroŝenia Microsoft Dynamics analiza wdroŝenia Südzucker Polska wykorzystał rozwiązanie branŝowe dla przetwórstwa spoŝywczego oparte na Microsoft Dynamics AX do konsolidacji 18 spółek cukrowniczych w jeden koncern.

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo