MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2"

Transkrypt

1 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas szkolenia zostanie omówiona i przećwiczona podstawowa funkcjonalność narzędzia Lotus Notes szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Użytkownicy IBM Lotus Notes: 3) Plan szkolenia A) Podstawy Lotus Notes a Czym jest Lotus Notes b Podstawowe pojęcia Lotus Notes c Obszar roboczy Lotus Notes B) Poczta a Elementy poczty b Obs³uga skrzynki pocztowej c Tworzenie i wysy³anie wiadomości d Opcje dostarczenia przesy³ki e Wysy³anie wiadomości C) Książka adresowa a Publiczna książka adresowa b Prywatna książka adresowa c Adresowanie przesy³ek za pomocą książki adresowej D) Przygotowanie poczty na czas nieobecności E) Kalendarz: a Otwieranie kalendarza b Poruszanie się po kalendarzu c Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza d Tworzenie pozycji kalendarza e Ustawianie preferencji dotyczących nowych pozycji kalendarza f Przeglądanie i modyfikacja pozycji kalendarza g Ustawianie powtarzania kalendarza h Usuwanie pozycji kalendarza i Ustawianie alarmów dla pozycji kalendarza F) Tworzenia kalendarzy grup i praca z nimi G) Zadania: a Tworzenie, wysy³anie i odbieranie zadań do wykonania b Tworzenie zadań do wykonania i praca z nimi c Odpowiadanie na wnioski o zadania do wykonania H) Archiwizowanie baz danych i dokumentów I) Ustawienia zabezpieczeń J) Szyfrowanie 4) Czas trwania: 4 dni (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 20 osób/ 1 dzień) II) Szkolenie użytkowników poziom 2: : A) Celem szkolenia jest zapoznanie wybranych użytkowników systemu elektronicznego B) obiegu dokumentów i poczty (SOD) z możliwościami wybranych modułów aplikacji wdrożonych w MPU Poznań szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. : Pracownicy, którzy będą obsługiwać wybrane moduły, np. sekretarka obsługującą moduł Sekretariat. 3) Plan szkolenia ogólny i wspólny dla wszystkich modułów

2 A) Zaawansowane funkcje narzędzia IBM Lotus Notes. B) Podstawowa obs³uga wybranego modułu. C) Zaawansowane funkcje wybranego modułu. 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obs³ugi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 4 dni (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 20 osób/ 1 dzień) III) Szkolenie specjalistów IT (administrator) poziom 1 A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych B) zasad związanych z podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino. C) Podczas szkolenia zostaną poruszone niezbędne tematy związane z topologia D) systemu, jego bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu, szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Administratorzy serwera IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia A) Podstawowe informacje na temat platformy ogólne możliwości platformy, B) ogólne zasady dzia³ania platformy IBM Lotus Notes/ Domino C) Dziedziny zastosowań aplikacji Lotus Domino (katalog aplikacji Lotus Domino) D) Proces planowania wdrożenia systemu opartego o Lotus Domino E) Topologia systemów opartych o Lotus Domino F) Podstawowe pojęcia związane z systemem opartym o Lotus Domino G) Omówienie zadań (us³ug) wykonywanych przez serwer Lotus Domino H) Korzystanie z programu Lotus Domino Administrator I) Rejestracja użytkowników na serwerze Lotus Domino J) Poczta elektroniczna w platformie Lotus Notes Domino K) Bezpieczeństwo systemu opartego o platformie Lotus Domino L) Mechanizm replikacji (synchronizacji) danych M) Monitorowanie zdarzeń na serwerze Lotus Domino 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 2 dni (czas trwania szkoleń wynosi 6 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 1 osób/ 1 dzień (2 osoby)) IV) Szkolenie administratora (administratorzy) poziom 2 A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych B) zasad związanych z instalacja, konfiguracja i podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. C) Podczas szkolenia zostanie zainstalowany serwer IBM Lotus Domino, a następnie D) zostanie skonfigurowane odpowiednio środowisko IBM Lotus Notes/ Domino. Podczas E) szkolenia zostaną równie_ poruszone niezbędne tematy związane z topologia systemu, jego F) bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu. Program szkolenia kierowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych instalacje i konfiguracje oraz administrowanie systemem IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia A) Podstawowe informacje na temat platformy ogólne możliwości platformy ogólne zasady działania platformy IBM Lotus Notes/ Domino B) Dziedziny zastosowań aplikacji Lotus Domino (katalog aplikacji Lotus Domino) C) Proces planowania wdrożenia systemu opartego o Lotus Domino D) Topologia systemów opartych o Lotus Domino

3 E) Podstawowe pojęcia związane z systemem opartym o Lotus Domino F) Instalacja i konfiguracja serwera Lotus Domino. Instalacja i konfiguracja klienta G) Lotus Notes. Omówienie parametrów konfiguracyjnych oraz metod instalacji H) Omówienie zadań (us³ug) wykonywanych przez serwer Lotus Domino I) Korzystanie z programu Lotus Domino Administrator J) Rejestracja użytkowników na serwerze Lotus Domino K) Poczta elektroniczna w platformie Lotus Notes Domino L) Bezpieczeństwo systemu opartego o platformę Lotus Domino M) Mechanizm replikacji (synchronizacji) danych N) Monitorowanie zdarzeń na serwerze Lotus Domino 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 2 dni (czas trwania szkoleń wynosi 6 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 1 osób/ 1 dzień (2 osoby)) Szkolenie Etap 2 I) Szkolenie użytkowników poziom 3 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników SOD MPU opartego na IBM Lotus Notes z możliwościami oprogramowania. Podczas szkolenia zostanie omówiona i przećwiczona podstawowa funkcjonalność narzędzia Lotus Notes, szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Użytkownicy SOD MPU. 3) Plan szkolenia A) Podstawy SOD a Czym jest SOD b Podstawowe pojęcia c Obszar roboczy B) Książka adresowa SOD a Publiczna książka adresowa b Prywatna książka adresowa c Adresowanie pism za pomocą książki adresowej C) Kalendarz i Harmonogram a Otwieranie kalendarza b Poruszanie się po kalendarzu c Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza d Tworzenie pozycji kalendarza e Ustawianie preferencji dotyczących nowych pozycji kalendarza f Przeglądanie i modyfikacja pozycji kalendarza g Ustawianie powtarzania kalendarza h Usuwanie pozycji kalendarza i Ustawianie alarmów dla pozycji kalendarza D) Tworzenia kalendarzy grup i praca z nimi E) Zadania w SOD a Tworzenie, wysy³anie i odbieranie zadań do wykonania b Tworzenie zadań do wykonania i praca z nimi c Odpowiadanie na wnioski o zadania do wykonania F) Ustawienia zabezpieczeń 4) Czas trwania 1 dzień/grupa (czas trwania szkoleń wynosi 4 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 4 osób/ 1 dzień) II) Szkolenie użytkowników poziom 4 A) Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy użytkowników systemu elektronicznego

4 B) obiegu dokumentów i poczty SOD z możliwościami wybranych modu³ów aplikacji wdrożonych w MPU szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Pracownicy, którzy przeszli szkolenia poziom I II III. 3) Plan szkolenia ogólny i wspólny dla wszystkich modu³ów A) Warsztaty z ogólnych i zaawansowane funkcji SOD. B) Podstawowa i zaawansowana obsługa wybranego modu³u. C) Zaawansowane funkcje wybranego modu³u. 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom z zakresu obs³ugi narzędzia IBM Lotus Notes i obsługi SOD 5) Czas trwania 1 dzień/ 3 grupy (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 4 osób) III) Szkolenie administratora poziom 3 (1 osoba) A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych zasad związanych z podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino. B) Podczas szkolenia zostaną poruszone niezbędne tematy związane z topologia systemu, jego bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu, szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy lub innym wskazanym i uzgodnionym z zamawiającym miejscu, szkolenie zakończy się certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania Administratorzy serwera IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia (1 osoba) A) Podstawy administrowania Lotus Domino 6/6.5 - Notes Domino 6: System- Administration Operating Fundamentals Exam 620 (1 dzień) B) Administrowanie Lotus Domino 6/6.5 Notes Domino 6: Building Infrastructure Exam 621 (2 dni) C) Administrowanie IBM Lotus Domino 6/6.5: Zarządzanie serwerami i użytkownikami - Notes Domino 6: Managing Servers and Users Exam 622 (2 dni) Notes Domino 6: Configuring Domino WEB Servers Exam 623 D) Podstawy projektowania aplikacji w Lotus Domino 6 Notes Domino 6 Applications Development Foundation Skills Exam 610 (4 dni) E) Zaawansowane projektowanie aplikacji w Lotus Domino 6- Notes Domino 6 Application Development Intermediate Skills Exam 611 (3 dni) F) Tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych w Lotus Domino 6 - Notes Domino 6 Developing Web Applications Exam 612 (3 dni) G) Stosowanie JavaScript w Lotus Notes & Domino R5 - Using Java Script in Domino App. 513 (2dni) H) Stosowanie LotusScript w aplikacjach - Domino R5 Using Lotus Script in Domino App.273 (3 dni) 4) Wymagania Ukończone szkolenie administratora poziom 2 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. IV) Szkolenie administratora poziom 4 (1 osoba) A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych zasad związanych z instalacja, konfiguracja i podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino oraz narzędzi Aris Toolset, serwerem ArcIMS, serwerem ORACLE, szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy lub innym wskazanym i uzgodnionym z zamawiającym miejscu, szkolenie zakończy się certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania. Program szkolenia kierowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych instalacje i konfiguracje oraz administrowanie systemem IBM Lotus Domino, serwerem ArcIMS, serwerem ORACLE. 3) Plan szkolenia(1 osoba) A) Projektowanie aplikacji typu workflow w środowisku Lotu s. Workflow:

5 a Dzień l - podstawy biznesowe: - Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. - Statyczny i dynamiczny wymiar przedsiębiorstwa: podejście tradycyjne (wertykalne) podejście systemowe (horyzontalne) - Orientacja na procesy: procesy w przedsiębiorstwach procesy w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami dlaczego warto zajmować się procesami - Workflow czyli przepływ/obieg pracy: automatyzacja procesów workflow a platforma Lotus Notes/Domino co wspólnego ma model ortogonalny z modelem pracy firmy wprowadzenie do narzędzia - Domino/Lotus Workflow - Przełożenie teorii procesów Workflow w aplikacji Lotus Workflow (struktura baz oraz ich funkcje). - Prezentacja podstawowego procesu Workflow (metoda opisowa oraz graf przepływu). - Instalacja oraz konfiguracja Lotus Workflow - Prezentacja Workflow Architecfa - Podstawowe omówienie funkcji baz wchodzących w skład aplikacji Lotus Workflow - Powiązania Workflow Architecfa z bazami aplikacji Lotus Workflow - Szczegółowe omówienie bazy Organization b Dzień 2 - projektowanie procesów: - Projektowanie prezentowanego procesu workflow w środowisku Lotus Workflow (z użyciem Workflow Architecfa). - Testowanie oraz kompilacja zaprojektowanego procesu - Prezentacje procesów biznesowych: prezentacja procesu w bazie Application prezentacja procesu w przeglądarce Internetowej - Wizualizacja stopnia realizacji procesu w Workflow Viewer - Sposoby modyfikacji zaprojektowanego procesu workflow - Ukazanie elastyczności aplikacji Lotus Workflow na modyfikacje związane z: zmianami osób biorących udział w procesie workflow zmianami ścieżek przejścia procesu workflow B) Szkolenia podstawowe z obsługi narzędzi ARIS Easy Design(2 dni): a Koncepcja narzędzia ARIS b Architektura procesów w narzędziu ARIS c Obsługa ARIS Easy Design obejmująca d e f g h i j k l Baza danych - zasady obsługi Modelowanie w systemie ARIS: - Ustawienia językowe - Ustawienia czcionek - Tworzenie modeli - Tworzenie obiektów i atrybuty obiektów - Tworzenie połączeń, atrybuty połączeń - Odwołania do innych aplikacji (hiperłącza, obiekty OLE) Metodyka modelowania Modelowanie struktury organizacyjnej ćwiczenia Modelowanie funkcji ćwiczenia Modelowanie danych ćwiczenia Modelowanie procesów ćwiczenia Modelowanie e-business scenario diagram Konwencje tworzenia dokumentacji - Raportowanie zawartości bazy danych

6 - Drukowanie modeli m Selekcja metodyki modelowania - filtry metod n Nawigacja - wyszukiwanie modeli i obiektów w bazie o Zarządzanie użytkownikami - Definiowanie użytkowników i grup użytkowników - Kształtowanie właściwości grup użytkowników i pojedynczych użytkowników - Definiowanie praw użytkowników w zawartości bazy danych C) Szkolenia rozszerzające ARIS Toolset(3 dni) a Analizy - Analizy przy użyciu skryptów - Animacje modeli b Warianty w modelowaniu - Tworzenie wariantów modeli, obiektów - Porównywanie wariantów modeli, obiektów c Selekcja metod modelowania - Filtry metod w systemie ARIS - Export/import filtrów metod - Tworzenie filtrów metod d Przenoszenie modeli (merge) e Zrównoważona karta wyników: BSC Cause-and-effect diagram, BSC - Key Performance Indicator allocation diagram f Hurtownia danych: DW - Transformation, DW - Structure diagram g Kontrola poprawności modelowania semantyka h Generowanie modeli na bazie innych modeli i Tworzenie własnych raportów D) Szkolenie z integracji oprogramowania Esri ArcGIS Spatial Analyst (3 dni) a Cel - Zapoznanie z rastrowymi modelami danych - Wyświetlanie i przeszukiwanie danych rastrowych - Układ odniesienia, transformacja oraz odwzorowanie danych rastrowych - Tworzenie zestawów danych rastrowych oraz katalogów rastrów - Organizacja narzędzi ArcGIS Spatial Analyst - Zastosowanie narzędzi ArcGIS Spatial Analyst do przeprowadzenia analiz powierzchniowychi modelowania odległości - Wykonywanie funkcji modelowania hydrologii powierzchniowej - Wykorzystanie funkcji algebry mapy - Interpolacja powierzchni na podstawie punktów rozproszonych - Zastosowanie podstawowych koncepcji modelowania - Wykorzystanie modułu ModelBuilder do budowania modeli b Tematyka - Podstawy ArcGIS Spatial Analyst: Przegląd rozszerzenia; Koncepcja danych rastrowych; Interfejs ArcGIS Spatial Analyst; Porównanie warstw tematycznych rastrowych i wektorowych; Analizowanie warstw tematycznych rastrowych - Struktura tematów rastrowych: Tworzenie zestawów danych rastrowych; Przechowywanie danych rastrowych i zarządzanie nimi - Dopasowanie warstw: Rejestracja rastrów i geoodniesienie; Znaczenie odwzorowania kartograficznego w analizach przestrzennych; Importowanie i eksportowanie zestawów danych rastrowych - Prowadzenie analiz powierzchniowych: Obliczanie gęstości; Wybór metody interpolacji; Interpolacja ciągłej powierzchni rastrowej na podstawie punktów rozproszonych; Warstwice i cieniowanie; Analizy widoczności - Funkcje algebry rastrowej: Pisanie wyrażeń; Składnia wyrażeń - Obliczanie odległości: Odległość Euklidesowa; Z uwzględnieniem kosztów; Wyszukiwanie ścieżki najmniejszych kosztów

7 - Hydrologia powierzchniowa: Identyfikacja zlewni; Określanie charakterystyk spływów powierzchniowych - Projektowanie i wdrażanie modeli GIS: Koncepcje i zagadnienia modelowania przestrzennego c Wymagania i Zalecenia - Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych użytkowników ArcGIS, którzy chca przeprowadzać analizy, konwersje oraz edycje danych rastrowych - Wymagane jest ukończenie kursu Wprowadzenie do ArcGIS I lub posiadanie porównywalnego doświadczenia w pracy z oprogramowaniem ArcGIS d Oprogramowanie - ArcView 9.1; ArcEditor 9.1; ArcInfo ArcGIS 9.1 Spatial Analyst E) Szkolenie programowanie ArcIMS w HTML i JavaScript (Trzy dni) a Cele - Nauka podstaw HTML/JavaScript - Poznanie cyklu żądanie/odpowiedź - Budowa Aplikacji typu żądanie/odpowiedź - Poznanie sposobu komunikacji własnej aplikacji klienckiej HTML - Poznanie zastosowanie Dynamic HTML w aplikacji klienckiej ArcIMS - Rozpoznanie plików przeglądarki HTML Viewer tworzonych w module ArcIMS Designer - Poznanie sposobu komunikacji przeglądarki HTML Viewer z ArcIMS - Dodawanie funkcjonalności do przeglądarki HTML Viewer b Tematyka - Przegląd możliwości programowania ArcIMS - Budowanie własnej aplikacji klienckiej - Dodawanie funkcjonalności we własnej aplikacji klienckiej: Zastosowanie Dynamic HTML do utworzenia ramki powiększającej, Dodawanie funkcjonalności nawigacyjnej, Tworzenie listy warstw i legendy, wdrażanie funkcjonalności identyfikowania c Wymagania - Wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursu Wprowadzenie do ArcIMS lub posiadanie porównywalnej wiedzy i doświadczenia w zakresie terminologii i koncepcji funkcjonowania oprogramowania ArcIMS. W programie kursu wykorzystywany jest w sposób dość zaawansowany język ArcXML F) Szkolenie z administracji bazy Oracle (5 dni) DBA I - Oracle9i DBA Fundamentals I a Opis - Kurs ten został stworzony by dać administratorom baz danych Oracle (DBA) informacje niezbędne podczas wykonywania zadań administracyjnych. Studenci rozpoczynają kurs od zrozumienia koncepcji architektury bazy danych Oracle i od zrozumienia zasad ich działania i wzajemnych zależności. Studenci zapoznają się również z metodami tworzenia baz danych i metodami efektywnego zarządzania różnymi strukturami by móc tworzyć poprawnie zaprojektowane struktury logiczne i fizyczne bazy danych. Dodatkowo podczas kursu są przedstawione liczne polecenia potrzebne do wykonywania zadań DBA. Te same operacje są również wykonywane za pomocą narzędzi Oracle Enterprise Manager b Cele - Po zakończeniu tego kursu, studenci powinni potrafić - Architektura Oracle9i - Tworzenie bazy danych - Uruchomienie i zatrzymanie instancji Oracle - Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych - Zarządzanie strukturami logicznymi bazy danych - Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zasobami - Korzystanie z Global Support c Zagadnienia: - Składniki architektury Oracle - Rozpoczęcie pracy z serwerem Oracle - Zarządzanie instancją Oracle - Tworzenie bazy danych

8 - Zawartość słownika danych i jego wykorzystanie - Obsługa pliku kontrolnego - Zarządzanie plikami dziennika powtórzeń - Zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych - Struktury składowania i powiązania pomiędzy nimi - Zarządzanie segmentami wycofania - Zarządzanie tabelami - Zarządzanie indeksami - Obsługa integralności danych - Zarządzanie użytkownikami - Zarządzanie uprawnieniami - Zarządzanie rolami - Korzystanie z Globalization Support d Forma prezentacji - Wykłady - Ćwiczenia - Prezentacje na slajdach - Demonstracje G) Szkolenie z administracji bazy Oracle (5 dni) PT9i - Oracle9i Performance Tuning (5 dni) a Opis - Kurs ten ma za zadanie zapoznanie uczestników z kolejnymi krokami wykonywanymi podczas strojenia wydajności serwera Oracle9i. Kurs jest ukierunkowany na strojenie bazy danych i instancji, a nie na rozpatrywanie specyficznych zagadnień związanych ze strojeniem wydajności systemu operacyjnego. Uczestnicy kursu nabywają praktycznych doświadczeń strojąc bazę danych Oracle. Wykorzystując dostępne narzędzia Oracle, studenci uczą się jak rozpoznawać problemy, jak rozwiązywać problemy związane z wydajnością bazy Oracle b c Cele - Konfigurować bazę danych Oracle kładąc nacisk na jak najlepszą wydajność - Wykonać codzienne monitorowanie produkcyjnej bazy danych, używając STATSPACK - Wymienić najważniejsze kroki podczas procesu strojenia, zawarte w metodologii Oracle - Użyć narzędzia Oracle do zdiagnozowania problemów związanych z wydajnością - Zmienic strukturę plików by uzyskać najlepszą wydajność - Identyfikować i rozwiązywać problemy z I/O, składowaniem danych, i konfiguracja bazy danych - Wykrywać i rozwiązywać problemy związane z rywalizacją o rezerwacje i z rywalizacją o blokady w środowisku baz Oracle - Konfigurować zasoby pamięciowe i dyskowe by zoptymalizować operację sortowania - Diagnozować i usuwać problemy związane z procesami serwera dzielonego - Konfigurować Resource Manager do kontroli wykorzystania zasobów Zagadnienia Metodologia strojenia wydajności systemów Oracle Kroki strojenia Najczęściej spotykane problemy podczas procesu strojenia Strojenie różnych typów aplikacji Metodologia strojenia Plik alertu i pliki śledzenia Plik alertu Pliki śledzenia procesów drugoplanowych Pliki śledzenia użytkownika Narzędzia służące do strojenia Perspektywy słownikowe zawierające statystyki Dynamiczne perspektywy wydajności

9 STATSPACK Skrypty UTLBSTAT/UTLESTAT i plik report.txt Oracle Wait Interface DBA wykorzystywane narzędzia OEM [opis jak wykorzystać EM w innych lekcjach] Polecenie ANALYZE i pakiet DBMS_STATS Rozmiar Obszaru Dzielonego Strojenie bufora bibliotecznego Strojenie rozmiaru UGA w przypadku wykorzystania procesów serwera dzielonego Wprowadzenie do różnych typów aplikacji Fragmentacja Strojenie bufora słownika danych Dynamiczna zmiana rozmiaru obszaru dzielonego Rozmiar bufora danych Przegląd informacji dotyczących strojenia buforów danych Detekcja i rozwiązywanie problemów związanych z buforami danych Cele strojenia Korzystanie z wielu pul buforów Wiele rozmiarów bloku Dynamiczne zmienianie rozmiaru bufora danych Rozmiar innych struktur SGA Rozmiar bufora dziennika powtórzeń Rozmiar Java Pool Rozmiar Large Pool Dynamiczna zmiana rozmiaru pamięci SGA Konfiguracja bazy danych i operacji I/O Rozmieszczenie plików na dostępnych urządzeniach Wykorzystanie przestrzeni tabel Strojenie operacji pełnego przeglądu tabeli Małe/duże rozmiary bloków zalety i wady (DSS / OLTP) Strojenie punktów kontrolnych Konfiguracja plików dziennika powtórzeń Strojenie archiwizacji Optymalizacja operacji sortowania Jak stroić operacje sortowania? Redukowanie ilości operacji sortowania (strojenie aplikacji) Strojenie operacji sortowania (konfiguracja bazy danych) Sortowanie wykonywane w pamięci i na dysku Zarządzanie obszarem sortowania korzystając ze starych parametrów inicjalizacyjnych Zarządzanie obszarem sortowania korzystając z nowych parametrów inicjalizacyjnych Strojenie segmentów tymczasowych Wprowadzenie do rywalizacji o rezerwacje Typy rezerwacji - willing-to-wait, immediate Lokalizacja wąskich gardeł Rozwiązywanie problemów związanych z wąskimi gardłami Strojenie rywalizacji dostępu do pamięci Rezerwacje listy LRU Rezerwacje bufora danych Rezerwacje bufora dziennika powtórzeń Strojenie rezerwacji I/O Wykrywanie rywalizacji o rezerwacje I/O Rozwiązywanie konfliktów Strojenie segmentów wycofania Co to są segmenty wycofania Wykrywanie problemów związanych z segmentami wycofania Rozwiązywanie problemów związanych z segmentami wycofania

10 Co to jest System Managed Undo? Wykrywanie problemów związanych z System Managed Undo Monitorowanie i detekcja sporów związanych z blokadami Koncepcja blokowania Rozwiązywanie problemów związanych z blokadami Strojenie Shared Server Wprowadzenie do Oracle Shared Server Wykrywanie problemów związanych z dzielonymi procesami serwera Monitorowanie procesów rozdzielających Monitorowanie procesów dzielonych serwerów Rozwiązywanie problemów związanych z dzielonymi procesami serwera Strojenie schematu Struktury danych Oracle Tabele, klastry i indeksy Tabele indeksowe Hierarchia struktur składowania Zmaterializowane perspektywy Przekształcanie zapytań - Query Rewrites Efektywne wykorzystanie bloków Oracle Monitorowanie wykorzystania przestrzeni w segmentach danych Bloki bazy danych Łańcuchy i migracja Rywalizacja o dostęp do list wolnych bloków Monitorowanie wykorzystania przestrzeni w segmentach indeksowych Strojenie poleceń SQL Optymalizator kosztowy i regułowy SQL Trace i TKPROF Explain Plan i Auto Trace Kopiowanie statystyk pomiędzy bazami danych Tworzenie i zarządzanie składowanymi schematami wykonywania poleceń Rozważania dotyczące O/S Zbieranie statystyk wykorzystania pamięci Zbieranie statystyk wykorzystania CPU Zbieranie statystyk operacji I/O Resource Manager Grupy konsumenckie Strojenie warsztaty Forma prezentacji - Wykłady - Ćwiczenia - Prezentacje na slajdach - Demonstracje

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo