MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2"

Transkrypt

1 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas szkolenia zostanie omówiona i przećwiczona podstawowa funkcjonalność narzędzia Lotus Notes szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Użytkownicy IBM Lotus Notes: 3) Plan szkolenia A) Podstawy Lotus Notes a Czym jest Lotus Notes b Podstawowe pojęcia Lotus Notes c Obszar roboczy Lotus Notes B) Poczta a Elementy poczty b Obs³uga skrzynki pocztowej c Tworzenie i wysy³anie wiadomości d Opcje dostarczenia przesy³ki e Wysy³anie wiadomości C) Książka adresowa a Publiczna książka adresowa b Prywatna książka adresowa c Adresowanie przesy³ek za pomocą książki adresowej D) Przygotowanie poczty na czas nieobecności E) Kalendarz: a Otwieranie kalendarza b Poruszanie się po kalendarzu c Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza d Tworzenie pozycji kalendarza e Ustawianie preferencji dotyczących nowych pozycji kalendarza f Przeglądanie i modyfikacja pozycji kalendarza g Ustawianie powtarzania kalendarza h Usuwanie pozycji kalendarza i Ustawianie alarmów dla pozycji kalendarza F) Tworzenia kalendarzy grup i praca z nimi G) Zadania: a Tworzenie, wysy³anie i odbieranie zadań do wykonania b Tworzenie zadań do wykonania i praca z nimi c Odpowiadanie na wnioski o zadania do wykonania H) Archiwizowanie baz danych i dokumentów I) Ustawienia zabezpieczeń J) Szyfrowanie 4) Czas trwania: 4 dni (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 20 osób/ 1 dzień) II) Szkolenie użytkowników poziom 2: : A) Celem szkolenia jest zapoznanie wybranych użytkowników systemu elektronicznego B) obiegu dokumentów i poczty (SOD) z możliwościami wybranych modułów aplikacji wdrożonych w MPU Poznań szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. : Pracownicy, którzy będą obsługiwać wybrane moduły, np. sekretarka obsługującą moduł Sekretariat. 3) Plan szkolenia ogólny i wspólny dla wszystkich modułów

2 A) Zaawansowane funkcje narzędzia IBM Lotus Notes. B) Podstawowa obs³uga wybranego modułu. C) Zaawansowane funkcje wybranego modułu. 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obs³ugi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 4 dni (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 20 osób/ 1 dzień) III) Szkolenie specjalistów IT (administrator) poziom 1 A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych B) zasad związanych z podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino. C) Podczas szkolenia zostaną poruszone niezbędne tematy związane z topologia D) systemu, jego bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu, szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Administratorzy serwera IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia A) Podstawowe informacje na temat platformy ogólne możliwości platformy, B) ogólne zasady dzia³ania platformy IBM Lotus Notes/ Domino C) Dziedziny zastosowań aplikacji Lotus Domino (katalog aplikacji Lotus Domino) D) Proces planowania wdrożenia systemu opartego o Lotus Domino E) Topologia systemów opartych o Lotus Domino F) Podstawowe pojęcia związane z systemem opartym o Lotus Domino G) Omówienie zadań (us³ug) wykonywanych przez serwer Lotus Domino H) Korzystanie z programu Lotus Domino Administrator I) Rejestracja użytkowników na serwerze Lotus Domino J) Poczta elektroniczna w platformie Lotus Notes Domino K) Bezpieczeństwo systemu opartego o platformie Lotus Domino L) Mechanizm replikacji (synchronizacji) danych M) Monitorowanie zdarzeń na serwerze Lotus Domino 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 2 dni (czas trwania szkoleń wynosi 6 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 1 osób/ 1 dzień (2 osoby)) IV) Szkolenie administratora (administratorzy) poziom 2 A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych B) zasad związanych z instalacja, konfiguracja i podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. C) Podczas szkolenia zostanie zainstalowany serwer IBM Lotus Domino, a następnie D) zostanie skonfigurowane odpowiednio środowisko IBM Lotus Notes/ Domino. Podczas E) szkolenia zostaną równie_ poruszone niezbędne tematy związane z topologia systemu, jego F) bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu. Program szkolenia kierowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych instalacje i konfiguracje oraz administrowanie systemem IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia A) Podstawowe informacje na temat platformy ogólne możliwości platformy ogólne zasady działania platformy IBM Lotus Notes/ Domino B) Dziedziny zastosowań aplikacji Lotus Domino (katalog aplikacji Lotus Domino) C) Proces planowania wdrożenia systemu opartego o Lotus Domino D) Topologia systemów opartych o Lotus Domino

3 E) Podstawowe pojęcia związane z systemem opartym o Lotus Domino F) Instalacja i konfiguracja serwera Lotus Domino. Instalacja i konfiguracja klienta G) Lotus Notes. Omówienie parametrów konfiguracyjnych oraz metod instalacji H) Omówienie zadań (us³ug) wykonywanych przez serwer Lotus Domino I) Korzystanie z programu Lotus Domino Administrator J) Rejestracja użytkowników na serwerze Lotus Domino K) Poczta elektroniczna w platformie Lotus Notes Domino L) Bezpieczeństwo systemu opartego o platformę Lotus Domino M) Mechanizm replikacji (synchronizacji) danych N) Monitorowanie zdarzeń na serwerze Lotus Domino 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom 1 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. 5) Czas trwania 2 dni (czas trwania szkoleń wynosi 6 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 1 osób/ 1 dzień (2 osoby)) Szkolenie Etap 2 I) Szkolenie użytkowników poziom 3 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników SOD MPU opartego na IBM Lotus Notes z możliwościami oprogramowania. Podczas szkolenia zostanie omówiona i przećwiczona podstawowa funkcjonalność narzędzia Lotus Notes, szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Użytkownicy SOD MPU. 3) Plan szkolenia A) Podstawy SOD a Czym jest SOD b Podstawowe pojęcia c Obszar roboczy B) Książka adresowa SOD a Publiczna książka adresowa b Prywatna książka adresowa c Adresowanie pism za pomocą książki adresowej C) Kalendarz i Harmonogram a Otwieranie kalendarza b Poruszanie się po kalendarzu c Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza d Tworzenie pozycji kalendarza e Ustawianie preferencji dotyczących nowych pozycji kalendarza f Przeglądanie i modyfikacja pozycji kalendarza g Ustawianie powtarzania kalendarza h Usuwanie pozycji kalendarza i Ustawianie alarmów dla pozycji kalendarza D) Tworzenia kalendarzy grup i praca z nimi E) Zadania w SOD a Tworzenie, wysy³anie i odbieranie zadań do wykonania b Tworzenie zadań do wykonania i praca z nimi c Odpowiadanie na wnioski o zadania do wykonania F) Ustawienia zabezpieczeń 4) Czas trwania 1 dzień/grupa (czas trwania szkoleń wynosi 4 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 4 osób/ 1 dzień) II) Szkolenie użytkowników poziom 4 A) Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy użytkowników systemu elektronicznego

4 B) obiegu dokumentów i poczty SOD z możliwościami wybranych modu³ów aplikacji wdrożonych w MPU szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Pracownicy, którzy przeszli szkolenia poziom I II III. 3) Plan szkolenia ogólny i wspólny dla wszystkich modu³ów A) Warsztaty z ogólnych i zaawansowane funkcji SOD. B) Podstawowa i zaawansowana obsługa wybranego modu³u. C) Zaawansowane funkcje wybranego modu³u. 4) Wymagania Ukończone szkolenie użytkowników poziom z zakresu obs³ugi narzędzia IBM Lotus Notes i obsługi SOD 5) Czas trwania 1 dzień/ 3 grupy (czas trwania szkoleń wynosi 2 godzin dziennie, szkolenia prowadzone są w grupach do 4 osób) III) Szkolenie administratora poziom 3 (1 osoba) A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych zasad związanych z podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino. B) Podczas szkolenia zostaną poruszone niezbędne tematy związane z topologia systemu, jego bezpieczeństwem oraz podstawami administracji i monitorowaniem systemu, szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy lub innym wskazanym i uzgodnionym z zamawiającym miejscu, szkolenie zakończy się certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania Administratorzy serwera IBM Lotus Domino. 3) Plan szkolenia (1 osoba) A) Podstawy administrowania Lotus Domino 6/6.5 - Notes Domino 6: System- Administration Operating Fundamentals Exam 620 (1 dzień) B) Administrowanie Lotus Domino 6/6.5 Notes Domino 6: Building Infrastructure Exam 621 (2 dni) C) Administrowanie IBM Lotus Domino 6/6.5: Zarządzanie serwerami i użytkownikami - Notes Domino 6: Managing Servers and Users Exam 622 (2 dni) Notes Domino 6: Configuring Domino WEB Servers Exam 623 D) Podstawy projektowania aplikacji w Lotus Domino 6 Notes Domino 6 Applications Development Foundation Skills Exam 610 (4 dni) E) Zaawansowane projektowanie aplikacji w Lotus Domino 6- Notes Domino 6 Application Development Intermediate Skills Exam 611 (3 dni) F) Tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych w Lotus Domino 6 - Notes Domino 6 Developing Web Applications Exam 612 (3 dni) G) Stosowanie JavaScript w Lotus Notes & Domino R5 - Using Java Script in Domino App. 513 (2dni) H) Stosowanie LotusScript w aplikacjach - Domino R5 Using Lotus Script in Domino App.273 (3 dni) 4) Wymagania Ukończone szkolenie administratora poziom 2 z zakresu obsługi narzędzia IBM Lotus Notes. IV) Szkolenie administratora poziom 4 (1 osoba) A) Celem szkolenia jest wprowadzenie specjalistów (osoby techniczne) do ogólnych zasad związanych z instalacja, konfiguracja i podstawami administracji serwerem IBM Lotus Domino oraz narzędzi Aris Toolset, serwerem ArcIMS, serwerem ORACLE, szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy lub innym wskazanym i uzgodnionym z zamawiającym miejscu, szkolenie zakończy się certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania. Program szkolenia kierowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych instalacje i konfiguracje oraz administrowanie systemem IBM Lotus Domino, serwerem ArcIMS, serwerem ORACLE. 3) Plan szkolenia(1 osoba) A) Projektowanie aplikacji typu workflow w środowisku Lotu s. Workflow:

5 a Dzień l - podstawy biznesowe: - Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. - Statyczny i dynamiczny wymiar przedsiębiorstwa: podejście tradycyjne (wertykalne) podejście systemowe (horyzontalne) - Orientacja na procesy: procesy w przedsiębiorstwach procesy w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami dlaczego warto zajmować się procesami - Workflow czyli przepływ/obieg pracy: automatyzacja procesów workflow a platforma Lotus Notes/Domino co wspólnego ma model ortogonalny z modelem pracy firmy wprowadzenie do narzędzia - Domino/Lotus Workflow - Przełożenie teorii procesów Workflow w aplikacji Lotus Workflow (struktura baz oraz ich funkcje). - Prezentacja podstawowego procesu Workflow (metoda opisowa oraz graf przepływu). - Instalacja oraz konfiguracja Lotus Workflow - Prezentacja Workflow Architecfa - Podstawowe omówienie funkcji baz wchodzących w skład aplikacji Lotus Workflow - Powiązania Workflow Architecfa z bazami aplikacji Lotus Workflow - Szczegółowe omówienie bazy Organization b Dzień 2 - projektowanie procesów: - Projektowanie prezentowanego procesu workflow w środowisku Lotus Workflow (z użyciem Workflow Architecfa). - Testowanie oraz kompilacja zaprojektowanego procesu - Prezentacje procesów biznesowych: prezentacja procesu w bazie Application prezentacja procesu w przeglądarce Internetowej - Wizualizacja stopnia realizacji procesu w Workflow Viewer - Sposoby modyfikacji zaprojektowanego procesu workflow - Ukazanie elastyczności aplikacji Lotus Workflow na modyfikacje związane z: zmianami osób biorących udział w procesie workflow zmianami ścieżek przejścia procesu workflow B) Szkolenia podstawowe z obsługi narzędzi ARIS Easy Design(2 dni): a Koncepcja narzędzia ARIS b Architektura procesów w narzędziu ARIS c Obsługa ARIS Easy Design obejmująca d e f g h i j k l Baza danych - zasady obsługi Modelowanie w systemie ARIS: - Ustawienia językowe - Ustawienia czcionek - Tworzenie modeli - Tworzenie obiektów i atrybuty obiektów - Tworzenie połączeń, atrybuty połączeń - Odwołania do innych aplikacji (hiperłącza, obiekty OLE) Metodyka modelowania Modelowanie struktury organizacyjnej ćwiczenia Modelowanie funkcji ćwiczenia Modelowanie danych ćwiczenia Modelowanie procesów ćwiczenia Modelowanie e-business scenario diagram Konwencje tworzenia dokumentacji - Raportowanie zawartości bazy danych

6 - Drukowanie modeli m Selekcja metodyki modelowania - filtry metod n Nawigacja - wyszukiwanie modeli i obiektów w bazie o Zarządzanie użytkownikami - Definiowanie użytkowników i grup użytkowników - Kształtowanie właściwości grup użytkowników i pojedynczych użytkowników - Definiowanie praw użytkowników w zawartości bazy danych C) Szkolenia rozszerzające ARIS Toolset(3 dni) a Analizy - Analizy przy użyciu skryptów - Animacje modeli b Warianty w modelowaniu - Tworzenie wariantów modeli, obiektów - Porównywanie wariantów modeli, obiektów c Selekcja metod modelowania - Filtry metod w systemie ARIS - Export/import filtrów metod - Tworzenie filtrów metod d Przenoszenie modeli (merge) e Zrównoważona karta wyników: BSC Cause-and-effect diagram, BSC - Key Performance Indicator allocation diagram f Hurtownia danych: DW - Transformation, DW - Structure diagram g Kontrola poprawności modelowania semantyka h Generowanie modeli na bazie innych modeli i Tworzenie własnych raportów D) Szkolenie z integracji oprogramowania Esri ArcGIS Spatial Analyst (3 dni) a Cel - Zapoznanie z rastrowymi modelami danych - Wyświetlanie i przeszukiwanie danych rastrowych - Układ odniesienia, transformacja oraz odwzorowanie danych rastrowych - Tworzenie zestawów danych rastrowych oraz katalogów rastrów - Organizacja narzędzi ArcGIS Spatial Analyst - Zastosowanie narzędzi ArcGIS Spatial Analyst do przeprowadzenia analiz powierzchniowychi modelowania odległości - Wykonywanie funkcji modelowania hydrologii powierzchniowej - Wykorzystanie funkcji algebry mapy - Interpolacja powierzchni na podstawie punktów rozproszonych - Zastosowanie podstawowych koncepcji modelowania - Wykorzystanie modułu ModelBuilder do budowania modeli b Tematyka - Podstawy ArcGIS Spatial Analyst: Przegląd rozszerzenia; Koncepcja danych rastrowych; Interfejs ArcGIS Spatial Analyst; Porównanie warstw tematycznych rastrowych i wektorowych; Analizowanie warstw tematycznych rastrowych - Struktura tematów rastrowych: Tworzenie zestawów danych rastrowych; Przechowywanie danych rastrowych i zarządzanie nimi - Dopasowanie warstw: Rejestracja rastrów i geoodniesienie; Znaczenie odwzorowania kartograficznego w analizach przestrzennych; Importowanie i eksportowanie zestawów danych rastrowych - Prowadzenie analiz powierzchniowych: Obliczanie gęstości; Wybór metody interpolacji; Interpolacja ciągłej powierzchni rastrowej na podstawie punktów rozproszonych; Warstwice i cieniowanie; Analizy widoczności - Funkcje algebry rastrowej: Pisanie wyrażeń; Składnia wyrażeń - Obliczanie odległości: Odległość Euklidesowa; Z uwzględnieniem kosztów; Wyszukiwanie ścieżki najmniejszych kosztów

7 - Hydrologia powierzchniowa: Identyfikacja zlewni; Określanie charakterystyk spływów powierzchniowych - Projektowanie i wdrażanie modeli GIS: Koncepcje i zagadnienia modelowania przestrzennego c Wymagania i Zalecenia - Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych użytkowników ArcGIS, którzy chca przeprowadzać analizy, konwersje oraz edycje danych rastrowych - Wymagane jest ukończenie kursu Wprowadzenie do ArcGIS I lub posiadanie porównywalnego doświadczenia w pracy z oprogramowaniem ArcGIS d Oprogramowanie - ArcView 9.1; ArcEditor 9.1; ArcInfo ArcGIS 9.1 Spatial Analyst E) Szkolenie programowanie ArcIMS w HTML i JavaScript (Trzy dni) a Cele - Nauka podstaw HTML/JavaScript - Poznanie cyklu żądanie/odpowiedź - Budowa Aplikacji typu żądanie/odpowiedź - Poznanie sposobu komunikacji własnej aplikacji klienckiej HTML - Poznanie zastosowanie Dynamic HTML w aplikacji klienckiej ArcIMS - Rozpoznanie plików przeglądarki HTML Viewer tworzonych w module ArcIMS Designer - Poznanie sposobu komunikacji przeglądarki HTML Viewer z ArcIMS - Dodawanie funkcjonalności do przeglądarki HTML Viewer b Tematyka - Przegląd możliwości programowania ArcIMS - Budowanie własnej aplikacji klienckiej - Dodawanie funkcjonalności we własnej aplikacji klienckiej: Zastosowanie Dynamic HTML do utworzenia ramki powiększającej, Dodawanie funkcjonalności nawigacyjnej, Tworzenie listy warstw i legendy, wdrażanie funkcjonalności identyfikowania c Wymagania - Wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursu Wprowadzenie do ArcIMS lub posiadanie porównywalnej wiedzy i doświadczenia w zakresie terminologii i koncepcji funkcjonowania oprogramowania ArcIMS. W programie kursu wykorzystywany jest w sposób dość zaawansowany język ArcXML F) Szkolenie z administracji bazy Oracle (5 dni) DBA I - Oracle9i DBA Fundamentals I a Opis - Kurs ten został stworzony by dać administratorom baz danych Oracle (DBA) informacje niezbędne podczas wykonywania zadań administracyjnych. Studenci rozpoczynają kurs od zrozumienia koncepcji architektury bazy danych Oracle i od zrozumienia zasad ich działania i wzajemnych zależności. Studenci zapoznają się również z metodami tworzenia baz danych i metodami efektywnego zarządzania różnymi strukturami by móc tworzyć poprawnie zaprojektowane struktury logiczne i fizyczne bazy danych. Dodatkowo podczas kursu są przedstawione liczne polecenia potrzebne do wykonywania zadań DBA. Te same operacje są również wykonywane za pomocą narzędzi Oracle Enterprise Manager b Cele - Po zakończeniu tego kursu, studenci powinni potrafić - Architektura Oracle9i - Tworzenie bazy danych - Uruchomienie i zatrzymanie instancji Oracle - Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych - Zarządzanie strukturami logicznymi bazy danych - Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zasobami - Korzystanie z Global Support c Zagadnienia: - Składniki architektury Oracle - Rozpoczęcie pracy z serwerem Oracle - Zarządzanie instancją Oracle - Tworzenie bazy danych

8 - Zawartość słownika danych i jego wykorzystanie - Obsługa pliku kontrolnego - Zarządzanie plikami dziennika powtórzeń - Zarządzanie przestrzeniami tabel i plikami danych - Struktury składowania i powiązania pomiędzy nimi - Zarządzanie segmentami wycofania - Zarządzanie tabelami - Zarządzanie indeksami - Obsługa integralności danych - Zarządzanie użytkownikami - Zarządzanie uprawnieniami - Zarządzanie rolami - Korzystanie z Globalization Support d Forma prezentacji - Wykłady - Ćwiczenia - Prezentacje na slajdach - Demonstracje G) Szkolenie z administracji bazy Oracle (5 dni) PT9i - Oracle9i Performance Tuning (5 dni) a Opis - Kurs ten ma za zadanie zapoznanie uczestników z kolejnymi krokami wykonywanymi podczas strojenia wydajności serwera Oracle9i. Kurs jest ukierunkowany na strojenie bazy danych i instancji, a nie na rozpatrywanie specyficznych zagadnień związanych ze strojeniem wydajności systemu operacyjnego. Uczestnicy kursu nabywają praktycznych doświadczeń strojąc bazę danych Oracle. Wykorzystując dostępne narzędzia Oracle, studenci uczą się jak rozpoznawać problemy, jak rozwiązywać problemy związane z wydajnością bazy Oracle b c Cele - Konfigurować bazę danych Oracle kładąc nacisk na jak najlepszą wydajność - Wykonać codzienne monitorowanie produkcyjnej bazy danych, używając STATSPACK - Wymienić najważniejsze kroki podczas procesu strojenia, zawarte w metodologii Oracle - Użyć narzędzia Oracle do zdiagnozowania problemów związanych z wydajnością - Zmienic strukturę plików by uzyskać najlepszą wydajność - Identyfikować i rozwiązywać problemy z I/O, składowaniem danych, i konfiguracja bazy danych - Wykrywać i rozwiązywać problemy związane z rywalizacją o rezerwacje i z rywalizacją o blokady w środowisku baz Oracle - Konfigurować zasoby pamięciowe i dyskowe by zoptymalizować operację sortowania - Diagnozować i usuwać problemy związane z procesami serwera dzielonego - Konfigurować Resource Manager do kontroli wykorzystania zasobów Zagadnienia Metodologia strojenia wydajności systemów Oracle Kroki strojenia Najczęściej spotykane problemy podczas procesu strojenia Strojenie różnych typów aplikacji Metodologia strojenia Plik alertu i pliki śledzenia Plik alertu Pliki śledzenia procesów drugoplanowych Pliki śledzenia użytkownika Narzędzia służące do strojenia Perspektywy słownikowe zawierające statystyki Dynamiczne perspektywy wydajności

9 STATSPACK Skrypty UTLBSTAT/UTLESTAT i plik report.txt Oracle Wait Interface DBA wykorzystywane narzędzia OEM [opis jak wykorzystać EM w innych lekcjach] Polecenie ANALYZE i pakiet DBMS_STATS Rozmiar Obszaru Dzielonego Strojenie bufora bibliotecznego Strojenie rozmiaru UGA w przypadku wykorzystania procesów serwera dzielonego Wprowadzenie do różnych typów aplikacji Fragmentacja Strojenie bufora słownika danych Dynamiczna zmiana rozmiaru obszaru dzielonego Rozmiar bufora danych Przegląd informacji dotyczących strojenia buforów danych Detekcja i rozwiązywanie problemów związanych z buforami danych Cele strojenia Korzystanie z wielu pul buforów Wiele rozmiarów bloku Dynamiczne zmienianie rozmiaru bufora danych Rozmiar innych struktur SGA Rozmiar bufora dziennika powtórzeń Rozmiar Java Pool Rozmiar Large Pool Dynamiczna zmiana rozmiaru pamięci SGA Konfiguracja bazy danych i operacji I/O Rozmieszczenie plików na dostępnych urządzeniach Wykorzystanie przestrzeni tabel Strojenie operacji pełnego przeglądu tabeli Małe/duże rozmiary bloków zalety i wady (DSS / OLTP) Strojenie punktów kontrolnych Konfiguracja plików dziennika powtórzeń Strojenie archiwizacji Optymalizacja operacji sortowania Jak stroić operacje sortowania? Redukowanie ilości operacji sortowania (strojenie aplikacji) Strojenie operacji sortowania (konfiguracja bazy danych) Sortowanie wykonywane w pamięci i na dysku Zarządzanie obszarem sortowania korzystając ze starych parametrów inicjalizacyjnych Zarządzanie obszarem sortowania korzystając z nowych parametrów inicjalizacyjnych Strojenie segmentów tymczasowych Wprowadzenie do rywalizacji o rezerwacje Typy rezerwacji - willing-to-wait, immediate Lokalizacja wąskich gardeł Rozwiązywanie problemów związanych z wąskimi gardłami Strojenie rywalizacji dostępu do pamięci Rezerwacje listy LRU Rezerwacje bufora danych Rezerwacje bufora dziennika powtórzeń Strojenie rezerwacji I/O Wykrywanie rywalizacji o rezerwacje I/O Rozwiązywanie konfliktów Strojenie segmentów wycofania Co to są segmenty wycofania Wykrywanie problemów związanych z segmentami wycofania Rozwiązywanie problemów związanych z segmentami wycofania

10 Co to jest System Managed Undo? Wykrywanie problemów związanych z System Managed Undo Monitorowanie i detekcja sporów związanych z blokadami Koncepcja blokowania Rozwiązywanie problemów związanych z blokadami Strojenie Shared Server Wprowadzenie do Oracle Shared Server Wykrywanie problemów związanych z dzielonymi procesami serwera Monitorowanie procesów rozdzielających Monitorowanie procesów dzielonych serwerów Rozwiązywanie problemów związanych z dzielonymi procesami serwera Strojenie schematu Struktury danych Oracle Tabele, klastry i indeksy Tabele indeksowe Hierarchia struktur składowania Zmaterializowane perspektywy Przekształcanie zapytań - Query Rewrites Efektywne wykorzystanie bloków Oracle Monitorowanie wykorzystania przestrzeni w segmentach danych Bloki bazy danych Łańcuchy i migracja Rywalizacja o dostęp do list wolnych bloków Monitorowanie wykorzystania przestrzeni w segmentach indeksowych Strojenie poleceń SQL Optymalizator kosztowy i regułowy SQL Trace i TKPROF Explain Plan i Auto Trace Kopiowanie statystyk pomiędzy bazami danych Tworzenie i zarządzanie składowanymi schematami wykonywania poleceń Rozważania dotyczące O/S Zbieranie statystyk wykorzystania pamięci Zbieranie statystyk wykorzystania CPU Zbieranie statystyk operacji I/O Resource Manager Grupy konsumenckie Strojenie warsztaty Forma prezentacji - Wykłady - Ćwiczenia - Prezentacje na slajdach - Demonstracje

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, które zawiera tematy ze wszystkich kursów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych. Program szkolenia: Administracja Oracle Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja Oracle ora-admin Oracle admini 4 dni 50% wykłady / 50% warsztaty Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa V 1 SQL - podstawowe konstrukcje 1 Streszczenie 1 1.1 Bazy danych 1 1.2 Relacyjny model danych 2 1.3 Historia języka SQL 5 1.4 Definiowanie danych 7 1.5 Wprowadzanie zmian w tabelach

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H4C04S HP OneView Administration Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i wdrażają rozwiązania HP Cloud za

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla:

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK990S VMware View: Desktop Fast Track Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla: Cel szkolenia Architektów rozwiązań Architektów systemowych Administratorów

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

2 Konfiguracja i utrzymanie bazy danych Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie plików i grup plików Pliki i grupy plików...

2 Konfiguracja i utrzymanie bazy danych Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie plików i grup plików Pliki i grupy plików... Spis treści Podziękowania... xix Wstęp... xxi Korzystanie z dysku CD... xxi Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xxii Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xxii Jak odinstalować testy ćwiczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów Microsoft SharePoint 2013 - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 12

Spis treści. O autorach... 12 Księgarnia PWN: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern - Oracle Database 11g. To co najważniejsze Spis treści O autorach... 12 Wstęp... 13 Cele książki... 14 Czytelnicy książki... 15 O czwartym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C Szkolenie skierowane do: Programistów zaczynających pracę z platformą ios na urządzeniach iphone oraz ipad. Tematy zajęć: Dzień 1 1. Wprowadzenie Zarys historyczny NextStep oraz rozwój Apple ios Historia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo