PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieŝy laboratoryjnej, materiałów aptecznych, rękawic, znak sprawy DZ-2501/418/14 Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DZ-2501/418/14/1 Data: WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iŝ wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieŝy laboratoryjnej, materiałów aptecznych, rękawic do PIWet-PIB w roku PoniŜej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi : Pytanie nr 1 / zadanie 29 poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyŝszej pozycji dopuści rękawice w kolorze zielonym pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: zamawiający wyraŝa zgodę. poz. 2, 5, 7,8 - prosimy o wyodrębnienie przedmiotowych pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Odpowiedź: zamawiający wyraŝa zgodę, tworzy się zadanie nr 29.1 Pytanie nr 2/dotyczy projektu umowy Wzór umowy par. 5 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron prosimy o zmianę zapisu: W przypadku gdy w trakcie stosowania produktu równowaŝnego do produktu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okaŝe się, Ŝe nie spełnia on warunku równowaŝności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny dostawy.(...) na zapis: W przypadku gdy w trakcie stosowania produktu równowaŝnego do produktu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okaŝe się, Ŝe nie spełnia on warunku równowaŝności, Wykonawca po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na wymianę danego produktu, jeŝeli wymiana okaŝe się bezskuteczna co do spełniania warunku równowaŝności zapłaci karę umowną w wysokości 1% ceny dostawy.(...).odpowiedź: zamawiający zmienia ten zapis na następujący: W przypadku gdy w trakcie stosowania produktu równowaŝnego do produktu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Al. Partyzantów 57 tel Puławy faks OIE Reference Laboratory for Classical swine fever, Enzootic bovine leucosis, Porcine reproductive and respiratory syndrome Strona 1/11

2 okaŝe się, Ŝe nie spełnia on warunku równowaŝności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% ceny dostawy.(...) Pytanie nr 3/zadanie 25, poz. 11 oraz 13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie rękawic wybranych przez Zamawiającego rękawicami o numerach: K416.1, K417.1, K418.1 lub A240.1, A241.1, A242.1? Rękawice wymienione w formularzu zostały wycofane przez producenta. Odpowiedź: Ŝadne z podanych powyŝej rękawic nie sa odporne na bromek etydyny, prosimy o zaoferowanie rękawic odpornych na bromek etydyny. Pytanie nr 4/ zadanie nr 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego na bazie dwóch alkoholi etanolu i propano-1-olu, bez zawartości aldehydu i fenolu. Chusteczki o wymiarach 13 x 20 cm. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy (adeno, rota, noro, HIV, HBV, HCV, BVDV, HSV, Vaccinia, grypa). Czas działania do 1 minuty. Zaoferowane chusteczki posiadają pozytywną Opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie handlowe 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań 44 opakowania zawierające 100 szt. chusteczek). - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 płynu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 3 substancji czynnych etanolu, propnano-2-olu z dodatkiem bifenyl-2-olu. Środek zawierający substancję ochronną lanolinę. Spektrum działania: B, Tbc, F (C.albicans), wirusy (rota, noro, Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV). Dezynfekcja higieniczna 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna 60 sekund. Preparat o barwie niebieskiej oraz delikatnym zapachu. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy. Pytanie nr 5/ zadanie nr 15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu w formie koncentratu na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych do mycia i dezynfekcji duŝych powierzchni i sprzętu medycznego. Zalecany do wyrobów ze szkła, porcelany, metalu, gumy, drewna, aluminium, szkła akrylowego. Na powierzchni tworzy niewidoczny film ochronny opóźniający powstawanie ponownego zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania. Okres aktywności nieuŝywanego roztworu roboczego zaoferowanego środka wynosi 14 dni. Spektrum działania dla czasu 15 minut: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, adeno), stęŝenie od 0,25 2,0%. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie dwóch alkoholi etanolu(24 g/ 100 g) i propano-1- olu (37 g / 100 g), bez zawartości substancji dodatkowych (aldehydów, czwartorzędowych związków amonowych). Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy (adeno, rota, noro, HIV, HBV, HCV, BVDV, HSV, Vaccinia, grypa). Czas działania do 1 minuty. Zaoferowany preparat posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. MoŜe być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z Ŝywnością. Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. - Czy w pozycji 2 i 3 Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu (35 g/100 g) z dodatkiem czwartorzędowy związków amonowych (0,066 g/100 g), bez aldehydów i fenolu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, powierzchni mających kontakt z Ŝywnością. Spektrum działania: B, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy (HBV, HCV, HIV, grypa, Vaccinia, herpes, rota, noro, adeno), czas działania 1 minuta. Strona 2/11

3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu w formie koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amonowych, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. Zalecany do dezynfekcji manualnej, w automatach myjących, w myjkach ultradźwiękowych. Aktywność nieuŝywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV). Czas działania od 5 do 60 minut. StęŜenie od 0,25 do 2%. - Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat w formie koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi. Aktywność nieuŝywanego i uŝywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Produkt moŝe być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Legionella, Klebsiella), grzyby (C.albicans i A.niger), Tbc (M.terrae i M.avium), wirusy (polio, adeno, Vaccinia, HBV, HIV, BVDV, HCV), moŝliwość poszerzenia działania bójczego o spory bakteryjne. Czas działania od 5 do 60 minut, stęŝenie od 0,25 2,0%. Pytanie nr 6 / Zadanie 1, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) higieniczna dezynfekcja do 1 minuty, chirurgiczna dezynfekcja do 3 minut, nie wykazującego działania uczulającego, o ph 6, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 700ml kompatybilnych z dozownikami Sterisol? poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnego środka do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, zawierającego estry glicerolu i oleju kokosowego, które formują warstwę wilgoci, natłuszczają i wzmacniają naturalną barierę lipidową skóry, nie zawierającego parabenów, substancji zapachowych, barwników, w opakowaniach a 700ml pasujących do dozowników Sterisol? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnego środka do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, zawierającego estry glicerolu i oleju kokosowego, które formują warstwę wilgoci, natłuszczają i wzmacniają naturalną barierę lipidową skóry, nie zawierającego parabenów, substancji zapachowych, barwników, w opakowaniach a 700ml pasujących do dozowników Sterisol? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) higieniczna dezynfekcja do 1 minuty, chirurgiczna dezynfekcja do 3 minut, nie wykazującego działania uczulającego, o ph 6, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 700ml kompatybilnych z dozownikami Sterisol? Pytanie nr 7/ Zadanie 4, poz. 1- Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji endoskopów (takŝe giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, z moŝliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu roboczego do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągającego spektrum działania: bakterie (M.Terrae/M.avium)), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, Papova SV40 i Polio do 30 min oraz spory w czasie do 6 godz., zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Strona 3/11

4 poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podraŝnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o ph ok. 4,7, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 150ml, 500ml? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposaŝenia pomieszczeń w placówkach słuŝby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stęŝeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z Ŝywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Pytanie nr 8/ Zadanie 9, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do uŝycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem? poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie działania 30 sekund w przypadku dezynfekcji higienicznej i 90 sekund w przypadku dezynfekcji chirurgicznej, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilŝających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o ph 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie działania 30 sekund w przypadku dezynfekcji higienicznej i 90 sekund w przypadku dezynfekcji chirurgicznej, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilŝających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium Strona 4/11

5 tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o ph 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 5l? Zadanie 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek? Prosimy o podanie ilości chusteczek, jakiej wymaga Zamawiający. Pytanie nr 9/ Zadanie 11, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wraŝliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z moŝliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach twardych i wkładach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody.prosimy o podanie ilości chusteczek, jakiej wymaga Zamawiający. Odpowiedź: 29 opakowań, tak jak podaje formularz cenowy. Pytanie nr 10/ Zadanie 12, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek?, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wraŝliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z moŝliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach twardych i wkładach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wraŝliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym ph dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podraŝnieniami, o ph 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 5l? poz. 3- Prosimy o informację jakiej pojemności preparatu wymaga Zamawiający. Odpowiedź: prosimy o zaoferowanie op/1 litr. Pytanie nr 11/ Zadanie 14, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w płynie o róŝnej gęstości i lepkości, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką? Dozownik przeznaczony jest do stosowania z Strona 5/11

6 oryginalnymi opakowaniami o pojemności 500ml i 1L (bez konieczności przelewania), wyposaŝony jest w spręŝynę ze stali szlachetnej oraz posiada trwałą pompkę tłokową z tworzywa sztucznego, zapobiegającą dzięki zintegrowanemu z nią dociskowi do butelki wyparowywaniu i zakaŝeniu preparatów oraz umoŝliwiającą regulowanie dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki moŝna łatwo zdemontować i umyć w myjniach dezynfektorach. Sposób dozowania preparatu eliminuje moŝliwość kapania i przeciekania preparatu a elastyczny węŝyk zasysający preparat zapewnia całkowite wykorzystanie preparatu. Jednoelementowa obudowa jest koloru białego, wykonana z tworzywa ABS i nie posiada elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest moŝliwa w kaŝdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieŝący monitoring płynu. Wymiary dozownika: wys. 300mm, szerokość. 88mm, głębokość z ramieniem: 210mm, długość ramienia 190mm. poz. 2- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposaŝenia pomieszczeń w placówkach słuŝby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stęŝeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z Ŝywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wraŝliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym ph dla skóry, z zawartością Strona 6/11

7 alantoiny chroniącej skórę przed podraŝnieniami, o ph 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml? poz. 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wraŝliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym ph dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podraŝnieniami, o ph 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. poz. 8- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (równieŝ giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min, z moŝliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni równieŝ w warunkach obciąŝenia surowicą, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l? poz. 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podraŝnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o ph ok. 4,7, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500ml? poz. 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji przeznaczonej do ochrony oraz pielęgnacji zniszczonych i podraŝnionych rąk, opartej na koncepcji oleju w wodzie, z zawartością alantoiny i oleju bisabolowego, sprzyjającej regeneracji skóry, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, szybko wchłanianej, o ph 5-6, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach po 500ml? poz. 10- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podraŝnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o ph ok. 4,7, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500ml? poz. 10- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci emulsji przeznaczonej do ochrony oraz pielęgnacji zniszczonych i podraŝnionych rąk, opartej na koncepcji oleju w wodzie, z zawartością alantoiny i oleju bisabolowego, sprzyjającej regeneracji skóry, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, szybko wchłanianej, o ph 5-6, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach po 500ml? poz. 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie działania 30 sekund w przypadku dezynfekcji higienicznej i 90 sekund w przypadku dezynfekcji chirurgicznej, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilŝających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i Strona 7/11

8 utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o ph 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml? poz. 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie działania 30 sekund w przypadku dezynfekcji higienicznej i 90 sekund w przypadku dezynfekcji chirurgicznej, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilŝających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o ph 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 5l? Pytanie nr 12/Zadanie 15, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposaŝenia pomieszczeń w placówkach słuŝby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stęŝeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z Ŝywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w opakowaniach a 5l? poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposaŝenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z moŝliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (równieŝ giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min, z moŝliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni równieŝ w warunkach obciąŝenia surowicą, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 5l? Pytanie nr 13/ Zadanie 17, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do maszynowego mycia narzędzi i wyposaŝenia medycznego, przystosowanego do Strona 8/11

9 przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów uŝywanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, o ph koncentratu ok. 14 i roztworu uŝytkowego ok. 11, dozowanie 3-5g/l, zawierającego fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją), w płynie, w opakowaniach a 5kg? Czy do obliczeń naleŝy przyjąć 5l = 5kg, czy teŝ przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów uŝywanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków powierzchniowo czynnych i fosforanów, o ph koncentratu ok. 2 i roztworu uŝytkowego ok. 3,2, dozowanie 1-2g/l, w płynie, w opakowaniach a 5kg? Czy do obliczeń naleŝy przyjąć 5l = 5kg, czy teŝ przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? poz. 3- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny oparty na bazie kwasu nadoctowego, gotowy do uŝycia, do dezynfekcji nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur wyrobów takich jak: np.: endoskopy światłowodowe, wideoendoskopy, oprzyrządowanie okulistyczne, z moŝliwością zastosowania do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej o spektrum działania B (EN 1040, EN 13727), Tbc (M.terrae) (EN 14348), F (EN 1275, EN 13624), V (EN 14476), S (EN 14347) w czasie do 5 minut, w opakowaniach a 5 l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Pytanie nr 14/ Zadanie 21, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 2- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej Strona 9/11

10 oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem? poz. 4- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 5- Czy Zamawiający dopuści preparat równowaŝny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wraŝliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z moŝliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach twardych po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Pytanie nr 15/ Zadanie 24, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem? poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem? Strona 10/11

11 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do szybkiej oraz w pionie Ŝywieniowym, w opakowaniach a 250ml z atomizerem Odpowiedź: zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie 16 /zadanie nr 17 poz. 3- wymagany produkt nie jest zarejestrowany w Polsce, czy dopuszczalne jest zaoferowanie innego preparatu takŝe opartego na chlorokrezolu? Odpowiedź: prosimy o zaproponowanie, pod warunkiem Ŝe jest on równowaŝny, w razie konieczności zamawiający przy sprawdzaniu ofert będzie Ŝądał próbki proponowanego produktu. -Ze specyfikacji jaka jest podana nie wynika konkretnie o jakim produkcie mowa, proszę o sprecyzowanie do jakiej dezynfekcji produkt ma mieć zastosowanie? Odpowiedź: produkt ten jest stosowany m.in. do dezynfekcji narzędzi i elementów wyposaŝenia Sali sekcyjnej. - Proszę o wydzielenie z zadania pozycji 3 i zastosowania osobnego zadania do produktu celem zwiększenia moŝliwości złoŝenia ofert liczniejszemu gronu wykonawców? Odpowiedź: tworzy się zadanie nr 17.1 JEDNOCZESNIE INFORMUJEMY, Iś TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIETY NA DZIEŃ , GODZINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. Strona 11/11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 20.05.2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : 07.10.2014r

Wałcz dnia : 07.10.2014r Wałcz dnia : 07.10.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 2 lutego 2009 r. SzNSPZOZ. N-ZP-372-8/10 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę środków dezynfekcyjnych, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy 16 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91 ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00 Choroszcz, dn.

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl Zamość, dn. 2012-06-25 Do wszystkich zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 05.07.2013r.

Poznań, dnia 05.07.2013r. Poznań, dnia 05.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Znak: LOG.I.271 17/2010 Szanowni Państwo Wykonawcy Dotyczy: Postępowania nr 17/ZP/2010 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia 05.04.2017

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, 9 stycznia 2015 r. Szp.12/40/2/14 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa środków dezynfekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Nr sprawy: ZP/18/PN/PB/2014 Wałbrzych dnia 01.10.2014 r. Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu Pasłęk, dnia 30.10.2012r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak 15/PN/2012 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku informuje, że do przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji w 2 pakietach

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 83 /10 Warszawa, dnia 13.10.2010r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konsorcjum Naukowe Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia Tarnowskie Góry, dnia 18 marca 2013 r. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia W związku z postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251 NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 Konto: ING o/bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Al. Partyzantów 57 tel. (0-81) 889 30 00 24-100 Puławy fax (0-81) 886 25 95 http://www.piwet.pulawy.pl Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011 Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 20 Zał. nr 6/20 Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. Ilość cena VAT [%] Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. preparatu 1.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w stęŝeniu do

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r. SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521 ISO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 80-308 Gdańsk; ul, Polanki 119 (tel.058 520 93 39;fax 058 552 47 41) www.szozmd.pl ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2 Gdańsk, dnia..08.2011 r. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK Lp. Opis artykułu Nazwa. Ilość.. Brutto 1 2 3 4 Higieniczne mycie rąk Syntetyczny, płynny preparat na bazie laurylosiarczanów. ph 5,5, zawierający substancje

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 27.11.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-33/12 ODPOWIEDŹ

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON

Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON Słupsk Stacja Pogotowia Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk dnia 14 listopada 2014 r. SE-

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/10/17

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 17.06.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Zielona Góra, 17 maja 2013r. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji.

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Szczecin, dnia 11.10.2010 roku Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Zamawiający przesyła odpowiedzi i wyjaśnienia na przesłane

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pakietu nr 1b_środki dezynfekcyjne MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA

Dotyczy pakietu nr 1b_środki dezynfekcyjne MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Świebodzice, dnia 14.07.2016 Dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej w zakresie dostaw błon i odczynników RTG, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz środków

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ 271/32/ 121 /2011 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Kraków, dnia 26.04.2011r. Szanowni Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr DZ 271/32/2011- Dostawa antyseptyków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu Załącznik Nr Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW Charakterystyka w a netto Płynny trój-enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/42/13 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r.

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.04. do 15.082014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016 Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy zakresu 9, poz. 22, 23. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 2: dotyczy zakresu 12, poz. 29, 30.

Pytanie 1: dotyczy zakresu 9, poz. 22, 23. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 2: dotyczy zakresu 12, poz. 29, 30. 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę środków dezynfekcyjnych..znak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Warszawa, dnia 09.01.2017r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konsorcjum Naukowe Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto Załącznik nr 5 Pakiet I Dezynfekcja i pielęgnacja skóry oraz rąk 3. Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk: - na bazie chlorheksydyny lub czwartorzędowych związków amoniowych

Bardziej szczegółowo

DZp.Lap Rybnik, r.

DZp.Lap Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.Lap.80.2.2015 Rybnik, 10.03.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących.

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 17

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 17 Grudziądz, dnia 30.01.2017 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 291 / 17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekująco myjących (znak sprawy: Z/58/PN/16). W związku z wpłynięciem od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7 Kontakt: Koszalin, 30.04.2014 r. Centrala 34 88-400 Sekretariat Dyrektora 34 88 151 Fax 34 88 103 e-mail: szpital@swk.med.pl http www.swk.med.pl znak pisma: TP.382.51.2014 BS Do: Wykonawcy postępowania

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r.

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie   OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1 Stargard, dn. 17.10.2016 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego 11/n/do/2016 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 13 pakietów. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SzW w Suwałkach

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SzW w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, 01.03.2012 r. L.dz. SSM-XI-08/A/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT PAKIET NR 1 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający 2 alkohole, w tym etanol (za

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/06/2016 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo