Instrukcja poprawy wniosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja poprawy wniosku"

Transkrypt

1 Instrukcja poprawy wniosku System SEZAM Rodan Systems S.A. 1

2 Spis treści 1. WSTĘP INSTRUKCJA SPIS RYSUNKÓW

3 1. Wstęp Poprawa wniosku przez Wnioskodawcę realizowana jest w systemie, jako zadanie procesu workflow Obsługa wniosku, które generowane jest w Front Office. W niniejszym dokumencie zawarto informacje na temat interfejsu zadania Poprawienie wniosku oraz sposobu realizacji zadania przez Wnioskodawcę. 3

4 2. Instrukcja Ścieżka poprawy wniosku inicjowana jest w momencie zatwierdzenia przez dyrektora pionowego pisma o konieczności poprawy wniosku przez wnioskodawcę. MJWPU wysyła w formie papierowej powiadomienie do wnioskodawcy o konieczności poprawienia wniosku. Równolegle wnioskodawca otrzymuje zadanie poprawy wniosku po stronie FrontOffice (sezam.mazowia.eu). Zakładka Lista zadań udostępnia opcje przejścia do listy zadań bieżących w celu wykonania zadania lub do listy zadań zakończonych w celu sprawdzenia informacji o wykonanych zadaniach (Rysunek 1). Rysunek 1. Zakładka Lista zadań Podstawowym interfejsem wnioskodawcy w kontaktach z urzędem jest lista zadań bieżących (przycisk Zadania bieżące ). Zadanie pojawia się na liście zadań bieżących pod nazwą Poprawienie wniosku (tylko tak zatytułowane zadanie umożliwia wprowadzenie zmian we wniosku). Poprawną identyfikację zadań umożliwia towarzyszący nazwie zadania numer kancelaryjny wniosku. Status przypisane oznacza, że zadanie zostało przypisane użytkownikowi, ale użytkownik nie rozpoczął jeszcze jego realizacji (co oznacza co najmniej przejście do szczegółów zadania). Rysunek 2 prezentuje listę zadań bieżących wyświetlaną na zakładce Lista zadań 4

5 Rysunek 2. Lista zadań bieżących. Po kliknięciu na wybranym zadaniu wyświetlone zostanie okno wykonania zadania (Rysunek 3). Rysunek 3. Okno wykonania zadania. Okno wykonania zadania składa się z następujących elementów: Opis zadania, stanowiący wskazówkę dla użytkownika, jakie działania należy podjąć przy realizacji zadania. Status. Zadanie, które jest w trakcie realizacji posiada status otwarte. Opis instancji procesu nazwa procesu, w ramach którego zdefiniowana została czynność reprezentowana jako aktualnie wyświetlane zadanie. Wskazówki do wykonania zadania. Informacje przekazywane od wykonawcy poprzedniej czynności w procesie. Opis po wykonaniu zadania pole tekstowe przeznaczone do wpisania uwag (maksymalna długość opisu to 1000 znaków). Formularz przycisk Formularz do wypełnienia umożliwia przejście do modyfikacji wniosku (wyświetlony zostanie formularz). Załączniki po kliknięciu na przycisk, wyświetlone zostanie okno umożliwiające dodanie załącznika do wniosku, czyli wybór pliku z 5

6 zasobów dyskowych/ sieciowych (Rysunek 4). Rysunek 4. Dodawanie pliku jako załącznika wniosku. Dołączane pliki pojawiają się w sekcji Załączniki. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnych załączników (przycisk ) lub usunięcia z wyświetlonej listy załączników już dodanych. W celu usunięcia kliknąć przycisk:. Rysunek 5. Lista załączników w oknie wykonania zadania. W celu modyfikacji wniosku należy kliknąć na przycisk Formularz do wypełnienia. W nowym oknie wyświetlony zostanie wniosek do poprawy. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Przejdź do zapisu (aby zapisać wniosek, bez sprawdzania) lub Zwaliduj i przejdź do zapisu (aby system przed zapisaniem sprawdził poprawność wniosku). Po wprowadzeniu wszystkich zmian i prawidłowej walidacji 6

7 wniosku można zakończyć zadanie (poprzez kliknięcie przycisku Zakończ zadanie ) wówczas zostanie przesłany poprawiony wniosku do urzędu (Rysunek 6). Zadanie Poprawienie wniosku zniknie wówczas z listy zadań bieżących pojawi się na liście zadań zakończonych. Użytkownik nie ma już wpływu na zmianę zawartości formularza, ponieważ został on w tym momencie przekazany do urzędu. Edycja poprawek we wniosku może odbywać się wieloetapowo. Beneficjent może w każdej chwili przed wysłaniem poprawionego wniosku zapisać zmiany w nim, a następnie w dowolnym czasie kontynuować edycję formularza. Rysunek 6. Okno wykonania zadania po załadowaniu poprawionego wniosku. 7

8 Lista zadań zamkniętych pełni rolę informacyjną, brak na niej możliwości wyboru zadania i przejścia do jego wykonania, ponieważ zadanie to jest już zakończone. Data zakończenia zadania jest datą przekazania wniosku do urzędu. W przypadku zakończenia zadania poprawy wniosku, należy przejść na zakładkę Korespondencja wysłana w celu wydrukowania poprawionego wniosku i wybrać przycisk odśwież listę korespondencji. Na liście wysłanych korespondencji należy odnaleźć korespondencję (wniosek) o określonym numerze kancelaryjnym, a następnie kliknąć na ten numer (po wysłaniu poprawek nie pojawia się żadna nowa pozycja na liście korespondencji, wybranie przycisku odśwież listę korespondencji skutkuje zastąpieniem starego wniosku przez nowy). Pojawi się okno z udostępnionym przyciskiem generacji wniosku w formacie pdf Formularz w formacie pdf. W celu wydrukowania formularza należy kliknąć na ten przycisk oraz wydrukować wniosek. Uwagi: 1. Zadanie poprawy wniosku pojawia się automatycznie po wprowadzeniu wyników weryfikacji formalnej wniosku do systemu. 2. Zakończenie zadania, oznacza przekazanie formularza wniosku w formie elektronicznej w systemie do MJWPU, do wydziału WCPK. Pracownik WCPK podobnie jak przy pierwszym składaniu wniosku oczekuje na poprawiony wniosek w formie elektronicznej. 3. Beneficjent może edytować wniosek dopóki nie zakończy zadania. Jeśli nie zakończy zadania, nie wyśle poprawionego wniosku w formie elektronicznej. Po zakończeniu zadania wniosek znika z listy zadań bieżących. Beneficjent nie może edytować wniosku po jego wysłaniu. 4. Zakończenie poprawy wniosku następuje poprzez naciśnięcie przycisku Zakończenie zadania. 5. Po zakończeniu zadania poprawy wniosku, wniosek skierowany zostanie do wydziału WCKP (osób o kompetencji Nabór wniosków), gdzie wygenerowane zostanie zadanie oczekiwania na dokument papierowy. 6. Suma kontrolna ulegnie zmianie, ponieważ zmianie uległy dane w formularzu wniosku. Numer kancelaryjny pozostanie bez zmian. 8

9 3. Spis rysunków Rysunek 1. Zakładka Lista zadań 4 Rysunek 2. Lista zadań bieżących. 5 Rysunek 3. Okno wykonania zadania. 5 Rysunek 4. Dodawanie pliku jako załącznika wniosku. 6 Rysunek 5. Lista załączników w oknie wykonania zadania. 6 Rysunek 6. Okno wykonania zadania po zwalidowaniu poprawionego wniosku. 7 9

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie 1. Wprowadzenie Aby zobaczyć listę skanów, które zostały przygotowane i oczekują na archiwizację, należy wejść w zakładkę SKANY. W zakładce tej dokonywane

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Proces uprawniania w module klubowym

Proces uprawniania w module klubowym Proces uprawniania w module klubowym Każdy użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk Wnioski o uprawnienie Rys. 1 poz. 1 co skutkuje ewentualnym wywołaniem istniejacej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo