Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Ogólny. Zakres zamówienia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3) Znak ZP/4/5.3-2/2015 Część nr 3 aktualizacja r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, montaż i konfiguracja kompletnego systemu na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów, tworzenia gier, filmów i post-produkcji. Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania (wraz z licencjami) niezbędnego do stworzenia w pełni funkcjonalnego Laboratorium Multimedialnego na potrzeby animacji, produkcji multimediów, tworzenia gier, filmów i post-produkcji, oraz obejmuje: Instalację, uruchomienie i integrację dostarczonych elementów ze środowiskiem Zamawiającego. Wymagania szczegółowe dotyczące Systemu Wymagania podstawowe: Zamawiający wymaga by wszystkie elementy systemu dostarczone w poszczególnych zadaniach zostały ze sobą zintegrowane i działały ze sobą wzajemnie bez zastrzeżeń na poziomie informatycznym (pełna kompatybilność z aplikacjami post-produkcji audio/video, pełna zgodność formatów plików przy zachowaniu światowych standardów, etc). Całość oprogramowania musi zostać zainstalowana tak, aby udowodnić swoje stabilne działanie (na podstawie testów uruchomieniowych / wedle scenariuszy opisanych dalej) i zapewnić kompatybilność z osprzętem bez zastrzeżeń. Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim; Firma odpowiedzialna za uruchomienie całości Laboratorium musi dostarczyć również instrukcję obsługi Laboratorium w formie dokumentacji pisemnej i multimedialnej gdzie znajdą się opisy wszystkich kluczowych czynności związanych z obsługą i eksploatacją Laboratorium. Wszystkie urządzenia zostaną zainstalowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniach, zgodnie ze sztuką instalacji i instrukcją (producenta) instalacji dla danego urządzenia. Wyposażenie Laboratorium Multimedialnego musi zapewnić dostęp do najnowszych technologii pracy z materiałami graficznymi 2D, 3D, możliwość ich obróbki, renderingu, pracy systemem śledzenia ruchu (motion capture) czy skanowaniem 3D. Strona 1 z 51

2 Laboratorium ma zawierać również całą ścieżkę produkcyjną i post-produkcyjną pozwalająca na tworzenie krótkich i długich form video, ich obróbkę NLE, VFX, profesjonalna kolor korekcję oraz mastering materiału. Głównym funkcją Laboratorium jest możliwość wynajmu zakupionych rozwiązań, sprzętu zdjęciowego, powierzchni studyjnej czy konkretnej jednostki do pracy z odpowiednim dla klienta oprogramowaniem. Każdy klient chcący skorzystać z zasobów MPTI ma mieć możliwość pracy na najnowszym oprogramowaniu wiodących producentów segmentu post-produkcji audio/video. Laboratorium MPTI musi zostać skonfigurowane w taki sposób, aby użytkownicy posiadali możliwość pracy grupowej (, ( w oparciu o autoryzację w Active Directory), dzielenia projektów video, pracy na wspólnych mediach i przede wszystkim pracy w wysokich rozdzielczościach do 4K. Funkcjonalność Laboratorium musi być na tyle uniwersalna, aby pozwalać na prace zarówno dla freelancerów jak i grup producenckich z wieloma formatami zarówno audio jaki i video, w tym pracy w SD, HD, 2K, 4K. System musi być otwarty na różne kodeki związane z powyższymi formatami począwszy od ProRess po rozwiązania broadcastowe typu DNxHD, MXF. System musi posiadać na każdym etapie workflow pracy dla kilku rozwiązań softwarowych tak, aby klienci z różną wiedzą i doświadczeniem mogli pracować na wybranym i dogodnym dla siebie oprogramowaniu -, dotyczy to zarówno pracy z grafiką 2D, 3D, pracy z renderingiem, VFX czy NLE. Kolejny ważny aspekt systemu to praca zespołowa pozwalająca na korzystanie ze wspólnych zasobów mediowych dla grup klientów. Elementy wyposażenia Laboratorium muszą pozwalać na prace zarówno na miejscu, w specjalnie przygotowanym studio, jak i w terenie. Użyte w nim rozwiązania powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, być rozwiązaniami wyznaczającymi trendy i mieć możliwość późniejszej rozbudowy i pracy z materiałem powyżej rozdzielczości 4K. Laboratorium ma zostać wyposażone w specjalistyczny stacjonarny system do przechwytywania ruchów osoby/osób, pozwalający na pracę bez znacznikową (bez czujników) pracę aktorów. System ten ma dostarczać gotowe assety grafikom tworzącym dane dla twórców gier czy innych animacji. Kompletny system będzie składać się z następujących podsystemów: Stacje robocze 3D: komputerowe stacje robocze (dostarczane w zadaniu 1) będą znajdować się w największym pomieszczeniu Laboratorium (co-working). Zlokalizowane zostaną tu 24 stacje robocze (obudowy umieszczane pod biurkami) + 2 dodatkowe stacje producenckie NLE z certyfikacją AVID. W ramach instalacji i konfiguracji należy wszystkie stacje podłączyć do systemu Active Directory Zamawiającego, a następnie zintegrować ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym, macierzą centralną i innymi niezbędnymi elementami pozostałych systemów. Każdy z komputerów będzie wyposażony w dwa monitory, tablet oraz zestaw słuchawek (dostarczanedostarczone w zadaniu 1 ). Zamawiający dysponuje połączeniem pomiędzy pomieszczeniem Data Center a pomieszczeniem/ami przeznaczonym dla stacji roboczych. Każda ze stacji będzie miała do dyspozycji: 3 gniazda prądowe, 2 gniazda ethernetowe. Okablowanie stanowisk pozostaje po stronie Oferenta. Strona 2 z 51

3 Stacja robocza Compositing/NLE: :Stacje robocze do compositingu (dostarczane w zadaniu nr 1) zostaną zlokalizowane we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. Na zestaw do compositingu składa się: stacja robocza, 2 monitory LCD 27, monitor video SDI, głośniki aktywne, słuchawki dla operatorów. Stacje komputerowe są częścią kompletnego systemu Laboratorium Multimedialnego. Dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne z listą oprogramowania udostępnioną przez Zamawiającego. Oznaczona część stacji musi posiadać również certyfikat kompatybilności AVID (Firma AVID jest wiodącym producentem oprogramowania edycyjnego na potrzeby post-produkcji Audio&Video Certyfikacja AVID jest związana przede wszystkim z koniecznością płynnego współdzielenia projektów przez wszystkie stacje graficzne oraz stanowiska kolor - korekcji. Wymagane jest by we wskazanych przez Zamawiającego 4 pomieszczeniach edycyjnych, sali konferencyjnej i pomieszczeniu co-working znajdował się telewizor podglądowy 42, pozwalający na podłączenie obrazu video z 2 stanowisk pracy. Zamawiający wymaga również by sygnały IN/OUT oraz USB zostały wyprowadzone na biurka użytkownika celem lepszej ergonomii pracy stacji. Stacja robocza do kolor korekcji - Mała: Stacja robocza oparta o oprogramowanie do kolor-korekcji pracujące w środowisku MAC OS pozwalające na pracę z materiałem do rozdzielczości 4K. Stanowisko będzie znajdować się w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. W skład stacji wchodzi: jednostka centralna, monitor LCD, monitor video 42 wraz z interface video, macierz dyskowa o pojemności min 20 TB, panel do kolor korekcji. Stacja robocza do kolor korekcji - Duża: wysokowydajna stacja robocza oparta o oprogramowanie do kolor-korekcji pracujące w środowisku LINUX pozwalające na pracę z materiałem do rozdzielczości 4K w czasie rzeczywistym. Stanowisko będzie znajdować się w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. Jednostka centralna, macierz i elementy serwerowe będą znajdować się w pomieszczeniu Data Center Zamawiającego. W skład stacji wchodzi: jednostka centralna, 2 x monitor LCD, monitor video 42 wraz z interface video, macierz dyskowa o pojemności min 28 TB, panel do kolor korekcji, system pomiarowy pozwalający operatorowi systemu do kolorgradingu na monitorowanie, vectorscope, RGB parade, YUV parade, histogramu, a także monitorowanie poziomu audio. Komputery muszą zostać wyposażone w system operacyjny Windows. Stacja wymaga instalacji bezstratnych eksentanderów sygnałowych do komunikacji z macierzą centralną. Zamawiający będzie pracować na specjalistycznym oprogramowaniu, które współdziała tylko z tym systemem. Zamawiający chce podłączyć komputery do systemu Active Directory (stosowanie polityk grupowych wymaga systemu Windows w wersji Profesjonalnej). Ponadto jest najbardziej kompatybilnym systemem dla oprogramowania specjalistycznego, dedykowanego dla post-produkcji audio/video. Macierz NAS dla pracy grafików i Non-linear Editing (NLE) oraz dodatkowe serwery zarządzające: Jako jednostkę centralną przewidziano skalowalne rozwiązanie macierzowe o pojemności min 96 TB pozwalające na przechowywanie materiałów z podłączonych stacji roboczych, ich przeglądanie i zarządzanie. Macierz tę należy podłączyć do wszystkich stacji roboczych 3d oraz stacji compositingu/nle oraz ze wszystkich systemów kolor-korekcji i dźwięku. Wymaga się by system miał możliwość rozbudowy w przyszłości i posiadał odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na podłączenie dodatkowych klientów. Zamawiający informuje, że każde stanowisko pracy będzie wyposażone w odpowiednie gniazdo ethernetowe RJ45 o prędkości 1GB/s połączone z macierzą. Strona 3 z 51

4 Macierz NAS zostanie umiejscowiona w pomieszczeniu DataCenter Zamawiającego. System renderfarmy mająca stanowić element rozbudowy środowiska cloud: Zamawiający przewiduje rozwiązanie renderfarmy mające za zadanie przejmowanie pracy ze stacji graficznych w celu odciążenia jednostek obliczeniowych. Zamawiający przewiduje rozwiązanie wykorzystujące min. 12 nodów renderujących (dostarczanedostarczonych w zadaniu nr 1), odpowiedniej klasy macierz dyskową (dostarczanedostarczone w zadaniu nr 1) pozwalającą na obsługę min 24 klientów, serwer zarządzający (dostarczanedostarczone w zadaniu nr 1) oraz odpowiednie oprogramowanie zarządzające pracą renderfarmy. Należy zainstalować i skonfigurować do poprawnej pracy dostarczane oprogramowanie do renderingu wraz z odpowiednimi dodatkami (opisanymi poniżej). Backup: Wymagane jest aby dla wszystkich zamawianych urządzeń i oprogramowania zainstalować, skonfigurować i uruchomić funkcjonalność przywracania i tworzenia kopii bezpieczeństwa (Restore & Backup) najbardziej newralgicznych danych systemów, w tym baz danych, projektów, obrazów skonfigurowanych systemów. Wymagane jest aby Zamawiający miał możliwość przywrócenia najbardziej newralgicznych danych systemów co najmniej z dowolnego dnia ostatniego miesiąca. Zamawiający udostępni w tym celu swoje środowisko informatyczne w postaci macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem HP Data Protektor. Wymagane jest by projekty znajdujące się na Macierzy NAS przeznaczonej dla grafików NLE były zabezpieczane wg. ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. Showroom - sprzęt Audio / projekcja: pomieszczenie ma być wyposażone w wielokanałowy, referencyjny, zaekranowy system odsłuchu audio. Projekcja będzie się odbywać za pośrednictwem projektora referencyjnego dedykowanego do pomieszczeń kolaudacyjnych. Na końcu pomieszczenia znajdzie się stanowisko kolor-korekcji (Duża) Pomieszczenie FX (dostarczane w zadaniu nr 2) ma zostać wyposażone w cykloramę (green screen), oświetlenie filmowe i fotograficzne oraz system bez czujnikowego śledzenia ruchu Motion Capture (pow. Min. 6x4m2). Należy zamontować wszystkie elementy oświetlenia na odpowiednio dobranych kratownicach wg. Wytycznych Zamawiającego, które zostaną przekazane na etapie wykonawczym. System Motion Capture musi udowodnić swoje możliwości dla 5 osób jednocześnie. Oprogramowanie: musi zostać dostarczone w najnowszej wersji rynkowej i zgodnie z opisem szczegółowym oprogramowania Zamawiający musi mieć prawo do aktualizacji do najnowszych wersji przez cały okres trwania gwarancji. Wszystkie licencje muszą zostać zainstalowane na serwerze zarządzającym renderingiem. Licencje pływające muszą zostać zainstalowane na 24 komputerach w przestrzeni co-working. Licencje stałe to: Avid Media Composer, Final Cut Pro, Mocha, The Pixel FarmTrack. Zamawiający zgodnie z opisem szczegółowym wymaga by oprogramowanie, tam gdzie producent dopuszcza taką możliwość, było dostarczone z licencją pływającą (licencja sieciowa z serwerem licencji rezerwującą odpowiednią licencję w momencie aktywnej pracy z aplikacją i zwalniającą licencje w przypadku zakończenia pracy z programem). Osprzęt: Należy dostarczyć wszystkie urządzenia, elementy osprzętu a także oprogramowanie niezbędne do połączenia i uruchomienia wszystkich elementów Systemu (w tym m.in.: kable zasilające, kable do sieci Ethernet, inne kable, przedłużacze, rozdzielacze itp.) tak, aby zapewnić pełną Strona 4 z 51

5 funkcjonalności Systemu Laboratorium Multimedialnego w oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności. Pozostałe wymagania: Instalacja, uruchomienie i integracja Zamawiane jest wykonanie instalacji wszystkich dostarczonych elementów Systemu wraz z niezbędnym okablowaniem. Wszystkie układane na nowo kable i przewody muszą być nowe i przycięte na wymiar. Należy rozróżnić kable pełniące różne funkcje (np. wejście wideo, wyjście wideo, sygnał odniesienia) różnymi kolorami odgiętek. Grupy kabli idące pomiędzy stojakami lub w kanałach kablowych w podłodze muszą być powiązane w wiązki. Wszystkie urządzenia wykonawcze systemu (główne moduły tych urządzeń opisane powyżej oraz w szczegółowym opisie) zostaną zainstalowane w standardowych stojakach 19" dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje na poniższe elementy około 130 U w 4 szafach. Wykonawca zainstaluje, uruchomi i skonfiguruje dostarczone urządzenia i oprogramowanie w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie ich możliwości funkcjonalnych. Wykonawca skonfiguruje i zintegruje wszystkie elementy Systemu w sposób zapewniający jego wymaganą funkcjonalność. Wszelkie prace instalacyjne, próby i testy powinny odbywać się w sposób niekolidujący z normalnym tokiem pracy Zamawiającego i wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. System Motion Capture wymagany przez Zamawiającego ma być rozwiązaniem bez czujnikowym, sprawdzonym i stosowanym na świecie, na szeroką skalę co najmniej w branżach: filmowej i gier u czołowych producentów. Testy i uruchomienie: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji scenariusze testowe konfiguracji Systemu dla Laboratorium Multimedialnego nie później niż na 7 dni przed przekazaniem środowiska do procedury odbiorczej. Zamawiający zaakceptuje scenariusze testowe lub zgłosi do nich uwagi. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, scenariusze testowe zostaną ponownie przekazane Zamawiającemu do akceptacji. Zakres testów akceptacyjnych obejmować musi co najmniej: 1. Obsługę klienta: - Udostępnienie stanowiska pracy na określony czas, - Udostępnienie odpowiednich zasobów sieciowych, - Udostępnienie odpowiednich urządzeń, 2. Odbiór stanowiska po skończonej pracy przez Klienta: - Weryfikacja kompletności stanowiska, - Odtworzenie stanowiska do stanu pierwotnego, - Usunięcie danych klienta, - Sprawdzenie kompletności zwracanych urządzeń, 3. Automatyzacji zadań administracyjnych, tworzenia scenariuszy workflow 4. Testów niezawodnościowych: Strona 5 z 51

6 - Przetestowania przygotowanych scenariuszy na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla członków Zespołu Testowego z zakresu obsługi testowanego środowiska. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych. Testy akceptacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, przy czym Zamawiający jest uprawniony do ich modyfikacji, weryfikacji zgodności konfiguracji Systemu dla Laboratorium Multimedialnego z umową i specyfikacją w dowolny sposób, także poza zaakceptowanymi scenariuszami testowymi i przy skorzystaniu z usług zewnętrznych konsultantów. W przypadkach spornej oceny wyników testów decydujący głos ma Zamawiający. Prezentacja funkcjonalności systemu / szkolenia Po podpisaniu umowy, Wykonawca przeprowadzi jednodniową prezentację uruchomieniową systemu, obejmującą opis systemu pracy Laboratorium Multimedialnego (workflow). Po zakończeniu instalacji Wykonawca przeprowadzi (zgodnie z opisem szczegółowym) prezentację i szkolenie wyznaczonych elementów Systemu. Macierz centralna konfiguracja i obsługa Systemy kolor-korekcji konfiguracja i obsługa podstawowa obsługa oprogramowania edycyjnego System projekcji Video Showroom konfiguracja i obsługa System audio Showroom konfiguracja i obsługa System śledzenia ruchu (Motion Capture) - konfiguracja i obsługa Obsługa i konfiguracja kamery cyfrowej wraz z akcesoriami Oświetlenie, skan 3D, omikrofonowanie, akcesoria - omówienie Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie MPTI na zakończenie instalacji lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na każdą prezentację zostanie przeznaczony czas min. 8 godzin, przez wykwalifikowanego szkoleniowca lub dedykowaną osobę znającą wszelkie aspekty techniczne produktu. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące realizacji Zamówienia: Wykonawca dostarczy oryginalną dokumentację techniczną (obejmującą instrukcje obsługi, instalacyjne itp.) opracowaną w języku polskim lub angielskim, dla każdego dostarczonego urządzenia. Strona 6 z 51

7 Wymagania ogólne: Wszystkie urządzenia oraz elementy ich wyposażenia muszą być produktami fabrycznie nowymi, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w I kwartale 2015 roku. Dla urządzeń i oprogramowania nie może być ogłoszony koniec wsparcia i/lub zakończenie sprzedaży przez Producenta. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych okolicznościach może zrezygnować z tego wymagania. Wymagane są oryginalne instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim; Urządzenia muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach 230 VAC+10%/-10% 50 Hz zgodnie z normą PN-IEC 60038; Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych; Główne moduły wszystkich urządzeń Systemu muszą posiadać obudowy przystosowane do montażu w typowym stojaku 19. Do każdego z urządzeń musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim, oraz niezbędne dokumenty licencyjne i nośniki; Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE. Wszystkie parametry podane poniżej są wymaganiami minimalnymi, koniecznymi do spełnienia funkcjonalności systemu. Lp. Model Opis Jdn. llość I. HARDWARE I.I. Stacja robocza do kolor-korekcji - Mała Monitor Thunderbolt Display 27" Parametry minimalne: - przekątna ekranu:27", technologia podświetlenia: LED, - ekran panoramiczny 16:9, - rozdzielczość ekranu: natywna 2560 x 1440, - rozdzielczości obsługiwane: 4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2048 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480, - wsparcie wyświetlanych kolorów: 1,07 miliarda, - wielkość plamki: 0,233 mm, - kąt widzenia: poziomy 178, pionowy: 178, - jasność matrycy: 250 cd/m², - kontrast: 800:1, - czas reakcji matrycy: 12 ms gray to gray, - złącza wejściowe video HDMI (z HDCP), 2 x DisplayPort, - pozostałe złącza: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x - złącza wyjściowe audio (stereo mini-jack), 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, - wbudowany hub USB, - możliwość pochylenia panelu Tilt: od -5 do +20 ; - możliwość pracy panelu w pionie Pivot, - pobór mocy (praca/spoczynek) 110/1,2 Wat, - wymiary produktu bez podstawy: (szer. x gł. x wys.)64,1 x 6,55 x 37,92 cm (+/- 10%), Strona 7 z 51

8 1.2. Stacja robocza do kolor-korekcji - wymiary produktu z podstawą: (szer. x głęb. x wys.)64,1 x 24,24 x 42,04 cm (+/- 10%), - Waga monitora: 8.8 kg (+/- 10%). Parametry minimalne: - procesor: 12-rdzeniowy 2,7 GHz z 30 MB pamięci podręcznej L3, - RAM:32 GB (4 x 8 GB) pamięci DDR3 ECC 1866 MHz, - pamięć masowa flash 1 TB z magistralą PCIe, - dwa procesory GPU, każdy z: 6 GB pamięci VRAM GDDR5, wsparciem dla obsługi trzech monitorów 4K, min procesorów strumieniowych, min bitowa magistrala pamięci, wydajność min. na poziomie 3,5 teraflopa, - system operacyjny: OS X Mavericks. System antywirusowy z 3 letnią licencją. Należy zintegrować system antywirusowy z centralną konsolą administracyjną opartą o rozwiązanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite posiadaną już przez Zamawiającego (o ile jest to możliwe). - dedykowana klawiatura wraz z polem numerycznym, - dedykowana przewodowa mysz komputerowa wraz z kulką sterującą. Ponad to, urządzenie musi posiadać programowanie do kolor - korekcji (colorgrading): - współpracujące z Mac (Mavericks konieczny downgrade), Windows i Linux, - pracujące w architekturze bazującej na węzłach. Każdy z węzłów musi posiadać pełne przetwarzanie YRGB z podstawowymi i drugorzędnymi opcjami: lift, gamma, wzmocnienie, barwa, saturacja, luminancja, tracking obiektów 3D, YSFX. - współpraca oprogramowania z panelem do kolorgradingu typu: Blackmagic Davinci Panel, Tangent Elements, Tangent Wave, JLCooper, Avid Artist Color. - oprogramowanie musi także umożliwiać pełen nielimitowany grading materiałów w formacie RED, - możliwość podglądu i naprawy problemów offline oraz Automatic Scene Detector do generacji plików EDL. Stacja robocza do kolor korekcji musi zostać objęta dodatkową 3 letnią gwarancją producenta Strona 8 z 51

9 Zestaw 4 paneli do obsługi oprogramowania do kolor-korekcji obejmującą kompleksowy serwis i wsparcie techniczne producenta oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego. Panele muszą posiadać następujące funkcje: - konstrukcja modułowa pozwalająca na używanie każdego panelu z osobna, - możliwość dublowania paneli na danym stanowisku, - wymiary zestawu nie przekraczające: gł. 25cm, dł.85 cm (cały zestaw), - ekrany OLED wyświetlające użytkowane funkcje, - magnetyczne krawędzie paneli umożliwiające ich spinanie, - łączność USB plug-and-play, zapewniająca również zasilanie urządzenia, -24 x programowalne przyciski, - 12 x programowalnych pokręteł, - 4 x programowalne trackballe, - 8 x dodatkowych przycisków funkcyjnych w tym Shift, Alt, - zestaw standardowych przycisków sterujących odtwarzaniem ( play, stop, FF..) Funkcjonalność poszczególnych paneli ( minimalne wymagania); Trackball: - 3 x programowalne Trackballe, - indywidualne przyciski reset dla kuli oraz pierścienia, - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max. 35x25cm. Multifunction: - 12 x programowalnych przycisków, - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max. 13x25cm. Knob ( zestaw pokręteł): - 12 x programowalnych pokręteł, -2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max.12x25cm. Button (zestaw przycisków): - 12 x programowalnych przycisków, - 1 x TrackBall (może służyć jako jog/shuttle), Strona 9 z 51

10 1.4. Monitor video 42" Z SDI - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - zestaw standardowych przycisków sterujących odtwarzaniem( play, stop, FF..), - 2 x wyświetlacze OLED obrazujące zaprogramowane funkcje (np. wyświetlanie timecodu), - wymiary obudowy: max. 25x25cm. Minimalne parametry: - Multiformat HDTV, - LCD monitor: 10 bit panel, - rozmiar: 42, - format obrazu: 16:9. - natywna rozdzielczość: 1920 x 1080, - widoczny obraz: mm (H) x mm (V), - możliwość wyświetlenia 1.06 miliarda kolorów, - czas reakcji matrycy: max. 9 ms (gray to gray). - kąt widzenia: poziomy - 178, pionowy: 178, - jasność matrycy: 250 cd/m², - kontrast 1000:1, - Color Space / Gamma / Motion Adapt., Color Space: HDTV (ITU-R BT.709); SDTV (ITU-R BT.601). - temperatura barwowa: 3200K/ 5500K/ 6504K/ 9300K. - Gamma Correction: 10 bit gamma correction 1.0, 1.5, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5 conform to EBU spec., User. - Skalowanie obrazu: Native / 4:3 / 16:9 / Full screen / WSS / AFD / User. Wejścia i wyjścia video; - Video 1: Composite Video / BNC / 1 Vss - 75 Ohm, - DVI-I: DVI-I (single link) wraz z obsługą DDC1 EDID. - VGA: RGB / 15pin Sub-D, 0.7 Vss - 75 Ohm. - dodatkowy port: RS temperatura pracy: od 5 C do 45 C. - zasilanie: AC V, 50/60 Hz. - pobór prądu: max. (± 5% ) 83W. - wymiary: 961 mm x 555 mm x 159 mm. (+/- 10%) - waga: 30 kg.(+/-10%). - mocowanie: MIS-F, VESA 200, M6 x 10, C. Opcja dodatkowa do monitora HD-SDI posiadająca: - 2 wejścia BNC HD- SDI, - 2 wyjścia BNC z opcją Loop, obsługujące: 525i, 625i, 720p, 1080i,1080p. - obsługuje opcje: Dual-Link, Loudness, 3D Mixer and Strona 10 z 51

11 Evertz 3G-Link. - pobór prądu: 2 W (+/- 10%) - waga: 0,125 kg (+/- 10%) Okablowanie video dla monitora video 42" z SDI Licencja do zarządzania bazą danych Extender Thunderbolt 2 do 10 Gigabit Ethernet Macierz podręczna do systemu kolorkorekcji Okablowanie oraz interface video do monitora 42 z SDI pozwalające na podłączenie monitora do systemu do kolor-korekcji, zapewniające przesyłanie sygnału HD-SDI pomiędzy stacją do kolor-korekcji a monitorem. Gwarancja producenta: 1 rok Licencja pozwalająca na połączenie bazy danych oprogramowania do kolor-korekcji, umożliwiająca również korzystanie ze wspólnych mediów przez systemy zamawiane do kolor-korekcji (w systemie mac i Linux) cechujące się funkcjami umożliwiającymi podłączenie klientów do: - bezpośredniego podłączenia do wspólnych urządzeń magazynujących SAN - zdolności do szybkiej wymiany plików - oprogramowanie zapewnia również wsparcie dla heterogenicznych klientów SAN ( Mac OSX, Linux, Windows). Gwarancja producenta: 1 rok (wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania gwarancji). Wymagania minimalne; - złącza zew: 2x Thunderbolt 2, - 1x LC Fibre, - Transceivera: SR SFP+, - praca z siecią: 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR. Parametry minimalne: - pojemność macierzy: minimum 20TB brutto, - Ilośćilość dysków minimum 5 o pojemności min. 4 TB o prędkości złącza zewnętrzne, min. 2 x Thunderbolt 2, - obsługa sprzętowa RAID (dedykowany kontroler): 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, - wymiary: (S/W/D) 109/220/196mm (+/- 10%), - waga w zakresie: 7,5-7,7kg, - w zestawie zasilacz oraz kabel Thunderbolt. Gwarancja producenta: 2 lata ( wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania gwarancji). Strona 11 z 51

12 I.II Elementy infrastruktury Extendery DVI, USB, audio dla 24 komputerów Extendery Zestaw Extenderów (nadajnik i odbiornik) sygnałów DVI/DL/Audio/USB DVI-DL/DP/ Audio/USB dla potrzeb dużej stacji kolorkorekcji. Zestaw ma umożliwiać bezstratną komunikację sygnałową pomiędzy systemem kolorkorekcji a macierzą centralną. Extender musi spełniać minimalne wymagania: - obsługa sygnału: Ultra-HD, - obsługa: 3D-Vision, - obsługa zsynchronizowanych źródeł video Zero- Latency performance, - obsługa pracy bezkompresyjnej, - obsługa rozdzielczości do - wbudowany zasilacz redundantny, - 2 porty RJ-45, - transparentne porty USB port RS porty DVI-DL lub DisplayPort do podłączenia 2 monitorów (praca dwumonitorowa). - SNMP / WebInterface, obsługa via OSD, monitoring KVM - system status ( Trap, Agent, Set ), - automatyczne rozpoznawanie Barco PVS, - możliwość pracy ze źródłami: video Single / dual, hot pluggable (za wyjątkiem PS/2 CPU ), freeze Function & TIMER, - audio: stereo/24bit/96khz. Zamawiający wymaga rozwiązania do zarządzania extenderami pozwalającymi na kontrole ich pracy, firmware update, kontrolowanie działania poprzez dostęp z jednego miejsca w sieci. Gwarancja producenta: 2 lata (wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania Instalacja hardware, software, testy gwarancji). Zamawiający wymaga by wszystkie rozwiązania dostarczane w zadaniach nr 1, 2 i 3 zostały skonfigurowane do wspólnej pracy wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury, okablowania, konwersji sygnałów jeśli wymagana, patchcordami, systemami audio/video, urządzeniami rejestrującymi, ect.), uruchomione i przetestowane w oczekiwanej funkcjonalności (kompatybilność licencji, wersji oprogramowania ), oraz by oprogramowanie (opisane w kolejnych punktach zapytania) zostało zainstalowane i skonfigurowane w oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności ; m.in. z Załącznikiem nr 1. Strona 12 z 51

13 I.III Macierz NAS dla pracy grafików i NLE Skalowalny system Parametry minimalne: macierzy centralnej -pojemność macierzy: brutto 96TB 96TB ze Obudowa: współdzieleniem - max. 3U, przeznaczona do montażu w szafie RACK, projektów i mediów, - możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 6 modułów wraz z wbudowanym min. 16x HDD każdy, systemem - wydajność: Multi-stream domin. 700MB/s dla zarządzania mediami pojedynczej półki min. 16x HDD, MAM, wraz ze - procesor: 6 core, szkoleniem z obsługi - RAM: 24GB DRR ECC, dopuszczalne jest i administracji dostarczenie urządzenia z mniejszą ilością pamięci kompensowaną pamięcią flash wykorzystywaną na cache macierzy. - dyski twarde HOT SWAP: 16xmin. 16 x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), -rozbudowa o 2 dodatkowe moduły: półka dyskowa RACK max. 3U: min. 16x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), podłączenie dodatkowych półek poprzez PCI-e expansion lub SAS, Dopuszczalne jest dostarczenie macierzy o innych wymiarach i ilościach dysków na moduł, przy czym musi ona spełniać wymagania min.: rozbudowa do min. 96 dysków (HOT SWAP) min 2 TB oraz zajmować po rozbudowie nie więcej miejsca niż 18U w szafie rack Zamawiającego. - dysk systemowy: (wewnętrzny macierzy): 2x (mirror) HDD 2,5 320GB SATA 3Gb/s (niezależnie od 16 dysków z przodu) dostępne 2 z tyłu obudowy. ). Dopuszczalne jest realizowanie funkcji mirroringu dysku systemowego poprzez obecność w urządzeniu 2 kontrolerów pracujących redundantnie tak, aby awaria jednego nie powodowała przerwy w pracy urządzenia i utraty dostępu do danych. - dodatkowy zapasowy dysk twardy: 1x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), dedykowany przez producenta do pracy z macierzą centralną. - wymagany jest ten sam model dla wszystkich dysków 2 TB. Wszystkie dyski powinny być tego samego typu. - sprzętowy kontroler: RAID z min. 16 portami SATA/SAS oraz obsługą RAID 5, 6, 50, sieć Ethernet: 2x 1 GigE, 2 x 10 Gbit (10GBase-T) - sieć Ethernet: 2x 1 GigE, 2 x 10 Gbit (10GBase-T); Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia z Strona 13 z 51

14 interfejsami SAN, jednakże należy przewidzieć w takim przypadku aby dostarczana macierz posiadała również interfejsy 10 GB ethernet obsadzone min. 2 wkładkami 10 GBase-T. Należy również przewidzieć dostarczenie redundantnych przełączników SAN, oraz kart FC do urządzeń, które mają się komunikować z macierzą i uzyskiwać dostęp do danych medialnych. - możliwość podłączenia do jednego lub kilku switch y Ethernet w jednym czasie lub bezpośrednio do stacji roboczej. - system plikowy: wysoko wydajny system plików czasu rzeczywistego XFS (na nośniku RAID). - redundantne zasilanie oraz chłodzenie, - automatyczna i manualna odbudowa dysków po awarii praca w tle. - raportowanie za pomocą min. o błędach dysków twardych, alarmach i dziennych statusach pracy. - wsparcie dla rozdzielczości video do 2K DPX, multicam compressed HD, - wsparcie dla wszystkich innych rozdzielczości wykorzystywanych do pracy w Nieliniowej Edycji Video. Zarządzanie: - narzędzie zarządzające w celu tworzenia nieograniczonej ilości kont użytkowników, (min. 200), - musi umożliwiać przyznawanie ograniczonych uprawnień dla użytkowników, - wsparcie dla zunifikowanego logowania w usłudze Activ Directory, - import plików CSV do łatwego tworzenia dużej liczby użytkowników oraz przestrzeni mediowych. - narzędzie Clean Swep, pozwalające na szybkie ale kontrolowane usuwanie projektów, kont użytkowników, lub mediów, - powiadamianie o wyczerpującym się miejscu na wydzielonej przestrzeni mediowej, - usługa Watch Folder u dla serwerów broadcastowych, projektu/użytkownika, - zdalne administrowanie poprzez dowolnego klienta Windows, Mac lub Linux, -wszystkie alerty i informacje są natychmiast automatycznie przesyłane za pomocą do administratorów systemu, - system może być zarządzany z dowolnej stacji roboczej podłączonej do wspólnej sieci macierzy Strona 14 z 51

15 centralnej. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Wsparcie dla użytkownika; - narzędzie do autoryzowanego podłączania użytkowników do współdzielonych projektów i mediów, - narzędzie do zarządzania współdzielonymi projektami, współdzielenie projektów w czasie rzeczywistym wraz z sekwencjami oraz zabezpieczaniem binów przed ich nieautoryzowaną zmianą przez innego użytkownika. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności wsparcia dla użytkownika należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Inne funkcje: Współpraca w czasie rzeczywistym z aplikacjami: - Avid Media Composer, Avid DS, Final Cut Pro, Lightworks, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, EDIUS, Smoke, Resolve, Digital Vision lub ProTools i wiele innych na standardowej wydzielonej powierzchni mediowej. Wsparcie dla klientów platform: - Mac OS X , Windows 8/7/XP oraz Linux. Wsparcie dla klientów protokołów sieciowych: -SMB, AFP, NFS. Funkcjonalność systemu zarządzania mediami MAM: - wbudowany system Media Asset Management (MAM) dla 10 klientów w trybie pracy jednoczesnej, - dodatkowa usługa rozszerzenia zasobów dyskowych o 25TB pochodzących z zewnętrznych macierzy mediowych, wraz z opcjonalną możliwością rozbudowy o kolejne pakiety 25TB każdy. - zarządzanie procesem wgrywania materiału do macierzy. Strona 15 z 51

16 - musi umożliwiać prostego i zaawansowanego wyszukiwaniaproste i zaawansowane wyszukiwanie materiałów. - przeglądanie zawartości z pamięci lokalnej lub udostępnionej zewnętrznie. - możliwość przeglądania plików proxy lub plików pełnej rozdzielczości za pośrednictwem wbudowanego odtwarzacza. - możliwość aktualizacji, dodawania i zmian metadanych. - możliwość tworzenia sekwencji video w obrębie systemu MAM. - przenoszenie sekwencji video bezpośrednio do systemów edycyjnych, takich jak: Avid, Final Cut Pro, Premiere Pro, Lightworks.. - możliwość tworzenia markerów w sekwencjach. - możliwość przenoszenia potrzebnych informacji z systemu MAM na Timeline każdego z podłączonych systemów montażowych. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Wymagane oficjalne wsparcie dla projektów i plików oprogramowania AVID oraz protokołów SMB. Wymaga się, aby system urządzenia umożliwiał podłączenie kolejnych klientów bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego lub użytkownika. Gwarancja: - pakiet wsparcia serwisowego oferowany przez producenta dla Systemu Macierzy Centralnej wraz z usługą instalacji i konfiguracji zakupionego sprzętu na miejscu u Zamawiającego, - wsparcie telefoniczne oraz owe, - reakcja na awarię sprzętu (dotyczy urządzeń oraz oprogramowania), - wymiana uszkodzonego sprzętu, - umowa gwarancyjna na 3 lata z możliwością jej dalszego przedłużenia o kolejne lata, usługa instalacji i konfiguracji sprzętu na miejscu u zamawiającegozamawiającego (czas reakcji 24h. Naprawa w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia). Możliwość samodzielnego pobierania najnowszych Strona 16 z 51

17 wersji i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji Moduł transmisji pakietowej wraz z okablowaniem stack, obsadzonymi portami 10Gb Moduł transmisji pakietowej o parametrach nie gorszych niż; -porty: 24 x 100/1000/10GBase-T + 4x 10Gigabit SFP+; przepustowość: min. 350 Mpps, zdolność przełączania: 480 Gbps, - 4x moduł nad./odb.: SFP+10GBase LC SR Transceiver, - moduł transmisji pakietowej musi posiadać 2 redundantne zasilacze. Przełącznik musi być certyfikowany dla macierzy dyskowej wyspecyfikowanej przez Zamawiającego kpl Instalacja macierzy i połączenie z systemem Dodatkowy serwer zarządzający Usługa instalacji macierzy dyskowej wraz z przeprowadzeniem testów, szkoleń, podłączeniem klientów. Parametry nie gorsze niż: Obudowa: - wysokość: max. 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", - z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. - 4 zatoki hot-swap SAS/SATA na dyski 2,5 i 3,5. - wszystkie zatoki wyposażone w ramki hot-swap (nie dopuszcza się zaślepek). Procesor: - zainstalowany min. jeden procesor osiągający w teście SPECint_rate_base2006 wartość nie mniejszą niż 509pkt. przy zainstalowanych dwóch procesorach. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera (dla dwóch procesorów) na stronie - RAM: min. 16GB DDR4 ECC Registered 2133MHz (2 x 8GB). - możliwość instalacji w serwerze 1,5TB pamięci RAM. - płyta główna: dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. Złącza rozszerzeń: - cztery dostępne do dalszej rozbudowy złącza PCIe minimum dwa złącza o przepustowości PCIe x16 pozwalające na montaż kart PCIe pełnej wysokości Strona 17 z 51

18 oraz dwa o przepustowości x8. Przestrzeń dyskowa: - zainstalowane min. dwa dyski 160 GB SSD SATA 6G przeznaczone do ciągłej pracy w serwerach. - wymagane zabezpieczenie pamięci buforującej dysku przed utratą danych przy zaniku zasilania (np. zintegrowany z dyskiem kondensator). - dyski muszą pracować w układzie RAID 1. - sprzętowy kontroler RAID. - karta sieciowa: min. 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45. - zintegrowana karta graficzna: dwa porty VGA (jeden na przednim a drugi na tylnym panelu serwera), - USB: min. 6 portów USB z czego co najmniej trzy porty USB 3.0 na tylnym panelu i dwa porty USB 3.0 na przednim panelu serwera. - port szeregowy: 1 port. - zasilanie: dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy min. 750W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum. Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera, - podgląd logów sprzętowych serwera, - możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, - ustawienie jego ograniczenia, - przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). - funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Wymagania dodatkowe i certyfikaty: certyfikat zgodności z VMware ESXi 5.5 U2 (wymagana obecność certyfikatu na stronie producenta oprogramowania lub oświadczenie dostawcy). Certyfikat CE, ISO 9001 dla producenta sprzętu lub Strona 18 z 51

19 równoważny certyfikat jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb) Monitory Audio Gwarancja producenta: 3 lata gwarancji. Reakcja w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. Minimalne parametry: - wyposażone są odpowiednio w 4-calowe woofery. - łączna moc 50W - wysokotonowy głośnik kompresyjny typu silk dome o rozmiarze 0.75", specjalnie chłodzonym i wyposażonym w zintegrowany falowód. Wymagane dostarczenie pary monitorów: - z przodu jednej kolumny w każdej parze musi być podświetlany potencjometr głośności, - wejście aux 1/8 - wyjście słuchawkowe, które - gdy wykorzystane - wycisza głośniki. Dodatkowo: przełącznik pozycyjny L/R, pozwalający dogodnie umiejscowić je zgodnie z preferencjami (z potencjometrem głośności z lewej lub prawej strony). - obudowy wykonane są z jakościowych materiałów - posiadają specjalnie dostrojony zaokrąglony port umieszczony z tyłu, tak samo jak stereofoniczne wejścia jack i phono. - połączenie między monitorami zachodzi za pomocą przewodu z zaciskiem główkowym. Inne parametry: - moc zestawu: 50 W peak/28 W RMS, - pasmo przenoszenia: 70Hz-20kHz (-3dB), - max. ciśnienie akustyczne dla pary: 100dB, 4 woofer, ¾ Tweeter. - wejścia: stereo ¼ TRS (z tyłu obudowy), RCA ( z tyłu obudowy). - wyjścia: stereo słuchawkowe : 1/8 ( z przodu obudowy). Wymagany dodatkowy przełącznik źródeł sygnału: A/B z regulacją głośności pomiędzy monitorami aktywnymi a słuchawkami. Gwarancja producenta: 1 rok 1 II. II.I SHOWROOM Showroom wyposażenie Komputer Komputer posiadający wszystkie niezbędne elementy stacjonarny All In do samodzielnej pracy (procesor, płytę główną, One grafikę, pamięć RAM, dysk twardy, ekran). Wszystkie Strona 19 z 51

20 elementy komputera, łącznie z ekranem, muszą być zamknięte w jednej spójnej obudowie.wszystkie komponenty muszą współpracować ze sobą oraz mieć możliwość współpracy z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Architektura komputera musi umożliwić instalacje wszelkiego możliwego oprogramowania dostępnego na rynku. Komputer w całości fabrycznie składany przez producenta. Producent musi certyfikować komputer jako stacja All-In-One Interfejs audio Parametry minimalne: - przekątna ekranu: 27, - rozdzielczość min. HD: 2560 x 1440, - RAM: min. 32 GB, - dysk: 1TB Fusion Drive, - karta grafiki: 4GB GDDR5, - złącze Thunderbolt, Obsługa systemów OS X lub Windows. System antywirusowy z 3 letnią licencją. Należy zintegrować system antywirusowy z centralną konsolą administracyjną opartą o rozwiązanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite posiadaną już przez Zamawiającego (o ile jest to możliwe). Minimalne parametry: - 18IN/20OUT, FireWire/FireWire lub Thunderbolt (opcja), - 24-bity/192kHz z zintegrowanymi procesorami DSP, - emulacje analogowych klasycznych konstrukcji w czasie rzeczywistym (Neve, Studer, Manley, Lexicon, etc.), - 16wejść/16wyjść analogowych (złącza DB-25), - 2 wyjścia analogowe monitor(xlr), - AES/EBU I/O, - 2 porty FireWire 800, MADI I/O. - wejście i wyjście Word Clock, - interfejs Thunderbolt oraz akcelerator DSP wyposażony w złącze Thunderbolt, - minimum 4 procesory DSP klasy SHARC, - obsługa próbkowania minimum 192 khz,, - wsparcie dla wtyczek VST, RTAS, AUDIO UNITS wraz z kompletem wtyczek emulujących co najmniej urządzenia firm: STUDER, MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. - Obydwa urządzenia muszą bezkonfliktowo współpracować co najmniej z programami: AVID Strona 20 z 51

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo