Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Ogólny. Zakres zamówienia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3) Znak ZP/4/5.3-2/2015 Część nr 3 aktualizacja r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, montaż i konfiguracja kompletnego systemu na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów, tworzenia gier, filmów i post-produkcji. Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania (wraz z licencjami) niezbędnego do stworzenia w pełni funkcjonalnego Laboratorium Multimedialnego na potrzeby animacji, produkcji multimediów, tworzenia gier, filmów i post-produkcji, oraz obejmuje: Instalację, uruchomienie i integrację dostarczonych elementów ze środowiskiem Zamawiającego. Wymagania szczegółowe dotyczące Systemu Wymagania podstawowe: Zamawiający wymaga by wszystkie elementy systemu dostarczone w poszczególnych zadaniach zostały ze sobą zintegrowane i działały ze sobą wzajemnie bez zastrzeżeń na poziomie informatycznym (pełna kompatybilność z aplikacjami post-produkcji audio/video, pełna zgodność formatów plików przy zachowaniu światowych standardów, etc). Całość oprogramowania musi zostać zainstalowana tak, aby udowodnić swoje stabilne działanie (na podstawie testów uruchomieniowych / wedle scenariuszy opisanych dalej) i zapewnić kompatybilność z osprzętem bez zastrzeżeń. Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim; Firma odpowiedzialna za uruchomienie całości Laboratorium musi dostarczyć również instrukcję obsługi Laboratorium w formie dokumentacji pisemnej i multimedialnej gdzie znajdą się opisy wszystkich kluczowych czynności związanych z obsługą i eksploatacją Laboratorium. Wszystkie urządzenia zostaną zainstalowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniach, zgodnie ze sztuką instalacji i instrukcją (producenta) instalacji dla danego urządzenia. Wyposażenie Laboratorium Multimedialnego musi zapewnić dostęp do najnowszych technologii pracy z materiałami graficznymi 2D, 3D, możliwość ich obróbki, renderingu, pracy systemem śledzenia ruchu (motion capture) czy skanowaniem 3D. Strona 1 z 51

2 Laboratorium ma zawierać również całą ścieżkę produkcyjną i post-produkcyjną pozwalająca na tworzenie krótkich i długich form video, ich obróbkę NLE, VFX, profesjonalna kolor korekcję oraz mastering materiału. Głównym funkcją Laboratorium jest możliwość wynajmu zakupionych rozwiązań, sprzętu zdjęciowego, powierzchni studyjnej czy konkretnej jednostki do pracy z odpowiednim dla klienta oprogramowaniem. Każdy klient chcący skorzystać z zasobów MPTI ma mieć możliwość pracy na najnowszym oprogramowaniu wiodących producentów segmentu post-produkcji audio/video. Laboratorium MPTI musi zostać skonfigurowane w taki sposób, aby użytkownicy posiadali możliwość pracy grupowej (, ( w oparciu o autoryzację w Active Directory), dzielenia projektów video, pracy na wspólnych mediach i przede wszystkim pracy w wysokich rozdzielczościach do 4K. Funkcjonalność Laboratorium musi być na tyle uniwersalna, aby pozwalać na prace zarówno dla freelancerów jak i grup producenckich z wieloma formatami zarówno audio jaki i video, w tym pracy w SD, HD, 2K, 4K. System musi być otwarty na różne kodeki związane z powyższymi formatami począwszy od ProRess po rozwiązania broadcastowe typu DNxHD, MXF. System musi posiadać na każdym etapie workflow pracy dla kilku rozwiązań softwarowych tak, aby klienci z różną wiedzą i doświadczeniem mogli pracować na wybranym i dogodnym dla siebie oprogramowaniu -, dotyczy to zarówno pracy z grafiką 2D, 3D, pracy z renderingiem, VFX czy NLE. Kolejny ważny aspekt systemu to praca zespołowa pozwalająca na korzystanie ze wspólnych zasobów mediowych dla grup klientów. Elementy wyposażenia Laboratorium muszą pozwalać na prace zarówno na miejscu, w specjalnie przygotowanym studio, jak i w terenie. Użyte w nim rozwiązania powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, być rozwiązaniami wyznaczającymi trendy i mieć możliwość późniejszej rozbudowy i pracy z materiałem powyżej rozdzielczości 4K. Laboratorium ma zostać wyposażone w specjalistyczny stacjonarny system do przechwytywania ruchów osoby/osób, pozwalający na pracę bez znacznikową (bez czujników) pracę aktorów. System ten ma dostarczać gotowe assety grafikom tworzącym dane dla twórców gier czy innych animacji. Kompletny system będzie składać się z następujących podsystemów: Stacje robocze 3D: komputerowe stacje robocze (dostarczane w zadaniu 1) będą znajdować się w największym pomieszczeniu Laboratorium (co-working). Zlokalizowane zostaną tu 24 stacje robocze (obudowy umieszczane pod biurkami) + 2 dodatkowe stacje producenckie NLE z certyfikacją AVID. W ramach instalacji i konfiguracji należy wszystkie stacje podłączyć do systemu Active Directory Zamawiającego, a następnie zintegrować ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym, macierzą centralną i innymi niezbędnymi elementami pozostałych systemów. Każdy z komputerów będzie wyposażony w dwa monitory, tablet oraz zestaw słuchawek (dostarczanedostarczone w zadaniu 1 ). Zamawiający dysponuje połączeniem pomiędzy pomieszczeniem Data Center a pomieszczeniem/ami przeznaczonym dla stacji roboczych. Każda ze stacji będzie miała do dyspozycji: 3 gniazda prądowe, 2 gniazda ethernetowe. Okablowanie stanowisk pozostaje po stronie Oferenta. Strona 2 z 51

3 Stacja robocza Compositing/NLE: :Stacje robocze do compositingu (dostarczane w zadaniu nr 1) zostaną zlokalizowane we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. Na zestaw do compositingu składa się: stacja robocza, 2 monitory LCD 27, monitor video SDI, głośniki aktywne, słuchawki dla operatorów. Stacje komputerowe są częścią kompletnego systemu Laboratorium Multimedialnego. Dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne z listą oprogramowania udostępnioną przez Zamawiającego. Oznaczona część stacji musi posiadać również certyfikat kompatybilności AVID (Firma AVID jest wiodącym producentem oprogramowania edycyjnego na potrzeby post-produkcji Audio&Video Certyfikacja AVID jest związana przede wszystkim z koniecznością płynnego współdzielenia projektów przez wszystkie stacje graficzne oraz stanowiska kolor - korekcji. Wymagane jest by we wskazanych przez Zamawiającego 4 pomieszczeniach edycyjnych, sali konferencyjnej i pomieszczeniu co-working znajdował się telewizor podglądowy 42, pozwalający na podłączenie obrazu video z 2 stanowisk pracy. Zamawiający wymaga również by sygnały IN/OUT oraz USB zostały wyprowadzone na biurka użytkownika celem lepszej ergonomii pracy stacji. Stacja robocza do kolor korekcji - Mała: Stacja robocza oparta o oprogramowanie do kolor-korekcji pracujące w środowisku MAC OS pozwalające na pracę z materiałem do rozdzielczości 4K. Stanowisko będzie znajdować się w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. W skład stacji wchodzi: jednostka centralna, monitor LCD, monitor video 42 wraz z interface video, macierz dyskowa o pojemności min 20 TB, panel do kolor korekcji. Stacja robocza do kolor korekcji - Duża: wysokowydajna stacja robocza oparta o oprogramowanie do kolor-korekcji pracujące w środowisku LINUX pozwalające na pracę z materiałem do rozdzielczości 4K w czasie rzeczywistym. Stanowisko będzie znajdować się w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu i lokalizacji. Jednostka centralna, macierz i elementy serwerowe będą znajdować się w pomieszczeniu Data Center Zamawiającego. W skład stacji wchodzi: jednostka centralna, 2 x monitor LCD, monitor video 42 wraz z interface video, macierz dyskowa o pojemności min 28 TB, panel do kolor korekcji, system pomiarowy pozwalający operatorowi systemu do kolorgradingu na monitorowanie, vectorscope, RGB parade, YUV parade, histogramu, a także monitorowanie poziomu audio. Komputery muszą zostać wyposażone w system operacyjny Windows. Stacja wymaga instalacji bezstratnych eksentanderów sygnałowych do komunikacji z macierzą centralną. Zamawiający będzie pracować na specjalistycznym oprogramowaniu, które współdziała tylko z tym systemem. Zamawiający chce podłączyć komputery do systemu Active Directory (stosowanie polityk grupowych wymaga systemu Windows w wersji Profesjonalnej). Ponadto jest najbardziej kompatybilnym systemem dla oprogramowania specjalistycznego, dedykowanego dla post-produkcji audio/video. Macierz NAS dla pracy grafików i Non-linear Editing (NLE) oraz dodatkowe serwery zarządzające: Jako jednostkę centralną przewidziano skalowalne rozwiązanie macierzowe o pojemności min 96 TB pozwalające na przechowywanie materiałów z podłączonych stacji roboczych, ich przeglądanie i zarządzanie. Macierz tę należy podłączyć do wszystkich stacji roboczych 3d oraz stacji compositingu/nle oraz ze wszystkich systemów kolor-korekcji i dźwięku. Wymaga się by system miał możliwość rozbudowy w przyszłości i posiadał odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na podłączenie dodatkowych klientów. Zamawiający informuje, że każde stanowisko pracy będzie wyposażone w odpowiednie gniazdo ethernetowe RJ45 o prędkości 1GB/s połączone z macierzą. Strona 3 z 51

4 Macierz NAS zostanie umiejscowiona w pomieszczeniu DataCenter Zamawiającego. System renderfarmy mająca stanowić element rozbudowy środowiska cloud: Zamawiający przewiduje rozwiązanie renderfarmy mające za zadanie przejmowanie pracy ze stacji graficznych w celu odciążenia jednostek obliczeniowych. Zamawiający przewiduje rozwiązanie wykorzystujące min. 12 nodów renderujących (dostarczanedostarczonych w zadaniu nr 1), odpowiedniej klasy macierz dyskową (dostarczanedostarczone w zadaniu nr 1) pozwalającą na obsługę min 24 klientów, serwer zarządzający (dostarczanedostarczone w zadaniu nr 1) oraz odpowiednie oprogramowanie zarządzające pracą renderfarmy. Należy zainstalować i skonfigurować do poprawnej pracy dostarczane oprogramowanie do renderingu wraz z odpowiednimi dodatkami (opisanymi poniżej). Backup: Wymagane jest aby dla wszystkich zamawianych urządzeń i oprogramowania zainstalować, skonfigurować i uruchomić funkcjonalność przywracania i tworzenia kopii bezpieczeństwa (Restore & Backup) najbardziej newralgicznych danych systemów, w tym baz danych, projektów, obrazów skonfigurowanych systemów. Wymagane jest aby Zamawiający miał możliwość przywrócenia najbardziej newralgicznych danych systemów co najmniej z dowolnego dnia ostatniego miesiąca. Zamawiający udostępni w tym celu swoje środowisko informatyczne w postaci macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem HP Data Protektor. Wymagane jest by projekty znajdujące się na Macierzy NAS przeznaczonej dla grafików NLE były zabezpieczane wg. ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. Showroom - sprzęt Audio / projekcja: pomieszczenie ma być wyposażone w wielokanałowy, referencyjny, zaekranowy system odsłuchu audio. Projekcja będzie się odbywać za pośrednictwem projektora referencyjnego dedykowanego do pomieszczeń kolaudacyjnych. Na końcu pomieszczenia znajdzie się stanowisko kolor-korekcji (Duża) Pomieszczenie FX (dostarczane w zadaniu nr 2) ma zostać wyposażone w cykloramę (green screen), oświetlenie filmowe i fotograficzne oraz system bez czujnikowego śledzenia ruchu Motion Capture (pow. Min. 6x4m2). Należy zamontować wszystkie elementy oświetlenia na odpowiednio dobranych kratownicach wg. Wytycznych Zamawiającego, które zostaną przekazane na etapie wykonawczym. System Motion Capture musi udowodnić swoje możliwości dla 5 osób jednocześnie. Oprogramowanie: musi zostać dostarczone w najnowszej wersji rynkowej i zgodnie z opisem szczegółowym oprogramowania Zamawiający musi mieć prawo do aktualizacji do najnowszych wersji przez cały okres trwania gwarancji. Wszystkie licencje muszą zostać zainstalowane na serwerze zarządzającym renderingiem. Licencje pływające muszą zostać zainstalowane na 24 komputerach w przestrzeni co-working. Licencje stałe to: Avid Media Composer, Final Cut Pro, Mocha, The Pixel FarmTrack. Zamawiający zgodnie z opisem szczegółowym wymaga by oprogramowanie, tam gdzie producent dopuszcza taką możliwość, było dostarczone z licencją pływającą (licencja sieciowa z serwerem licencji rezerwującą odpowiednią licencję w momencie aktywnej pracy z aplikacją i zwalniającą licencje w przypadku zakończenia pracy z programem). Osprzęt: Należy dostarczyć wszystkie urządzenia, elementy osprzętu a także oprogramowanie niezbędne do połączenia i uruchomienia wszystkich elementów Systemu (w tym m.in.: kable zasilające, kable do sieci Ethernet, inne kable, przedłużacze, rozdzielacze itp.) tak, aby zapewnić pełną Strona 4 z 51

5 funkcjonalności Systemu Laboratorium Multimedialnego w oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności. Pozostałe wymagania: Instalacja, uruchomienie i integracja Zamawiane jest wykonanie instalacji wszystkich dostarczonych elementów Systemu wraz z niezbędnym okablowaniem. Wszystkie układane na nowo kable i przewody muszą być nowe i przycięte na wymiar. Należy rozróżnić kable pełniące różne funkcje (np. wejście wideo, wyjście wideo, sygnał odniesienia) różnymi kolorami odgiętek. Grupy kabli idące pomiędzy stojakami lub w kanałach kablowych w podłodze muszą być powiązane w wiązki. Wszystkie urządzenia wykonawcze systemu (główne moduły tych urządzeń opisane powyżej oraz w szczegółowym opisie) zostaną zainstalowane w standardowych stojakach 19" dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje na poniższe elementy około 130 U w 4 szafach. Wykonawca zainstaluje, uruchomi i skonfiguruje dostarczone urządzenia i oprogramowanie w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie ich możliwości funkcjonalnych. Wykonawca skonfiguruje i zintegruje wszystkie elementy Systemu w sposób zapewniający jego wymaganą funkcjonalność. Wszelkie prace instalacyjne, próby i testy powinny odbywać się w sposób niekolidujący z normalnym tokiem pracy Zamawiającego i wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. System Motion Capture wymagany przez Zamawiającego ma być rozwiązaniem bez czujnikowym, sprawdzonym i stosowanym na świecie, na szeroką skalę co najmniej w branżach: filmowej i gier u czołowych producentów. Testy i uruchomienie: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji scenariusze testowe konfiguracji Systemu dla Laboratorium Multimedialnego nie później niż na 7 dni przed przekazaniem środowiska do procedury odbiorczej. Zamawiający zaakceptuje scenariusze testowe lub zgłosi do nich uwagi. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, scenariusze testowe zostaną ponownie przekazane Zamawiającemu do akceptacji. Zakres testów akceptacyjnych obejmować musi co najmniej: 1. Obsługę klienta: - Udostępnienie stanowiska pracy na określony czas, - Udostępnienie odpowiednich zasobów sieciowych, - Udostępnienie odpowiednich urządzeń, 2. Odbiór stanowiska po skończonej pracy przez Klienta: - Weryfikacja kompletności stanowiska, - Odtworzenie stanowiska do stanu pierwotnego, - Usunięcie danych klienta, - Sprawdzenie kompletności zwracanych urządzeń, 3. Automatyzacji zadań administracyjnych, tworzenia scenariuszy workflow 4. Testów niezawodnościowych: Strona 5 z 51

6 - Przetestowania przygotowanych scenariuszy na wypadek awarii. Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla członków Zespołu Testowego z zakresu obsługi testowanego środowiska. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych. Testy akceptacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, przy czym Zamawiający jest uprawniony do ich modyfikacji, weryfikacji zgodności konfiguracji Systemu dla Laboratorium Multimedialnego z umową i specyfikacją w dowolny sposób, także poza zaakceptowanymi scenariuszami testowymi i przy skorzystaniu z usług zewnętrznych konsultantów. W przypadkach spornej oceny wyników testów decydujący głos ma Zamawiający. Prezentacja funkcjonalności systemu / szkolenia Po podpisaniu umowy, Wykonawca przeprowadzi jednodniową prezentację uruchomieniową systemu, obejmującą opis systemu pracy Laboratorium Multimedialnego (workflow). Po zakończeniu instalacji Wykonawca przeprowadzi (zgodnie z opisem szczegółowym) prezentację i szkolenie wyznaczonych elementów Systemu. Macierz centralna konfiguracja i obsługa Systemy kolor-korekcji konfiguracja i obsługa podstawowa obsługa oprogramowania edycyjnego System projekcji Video Showroom konfiguracja i obsługa System audio Showroom konfiguracja i obsługa System śledzenia ruchu (Motion Capture) - konfiguracja i obsługa Obsługa i konfiguracja kamery cyfrowej wraz z akcesoriami Oświetlenie, skan 3D, omikrofonowanie, akcesoria - omówienie Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie MPTI na zakończenie instalacji lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na każdą prezentację zostanie przeznaczony czas min. 8 godzin, przez wykwalifikowanego szkoleniowca lub dedykowaną osobę znającą wszelkie aspekty techniczne produktu. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące realizacji Zamówienia: Wykonawca dostarczy oryginalną dokumentację techniczną (obejmującą instrukcje obsługi, instalacyjne itp.) opracowaną w języku polskim lub angielskim, dla każdego dostarczonego urządzenia. Strona 6 z 51

7 Wymagania ogólne: Wszystkie urządzenia oraz elementy ich wyposażenia muszą być produktami fabrycznie nowymi, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w I kwartale 2015 roku. Dla urządzeń i oprogramowania nie może być ogłoszony koniec wsparcia i/lub zakończenie sprzedaży przez Producenta. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych okolicznościach może zrezygnować z tego wymagania. Wymagane są oryginalne instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim; Urządzenia muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach 230 VAC+10%/-10% 50 Hz zgodnie z normą PN-IEC 60038; Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych; Główne moduły wszystkich urządzeń Systemu muszą posiadać obudowy przystosowane do montażu w typowym stojaku 19. Do każdego z urządzeń musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim, oraz niezbędne dokumenty licencyjne i nośniki; Urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE. Wszystkie parametry podane poniżej są wymaganiami minimalnymi, koniecznymi do spełnienia funkcjonalności systemu. Lp. Model Opis Jdn. llość I. HARDWARE I.I. Stacja robocza do kolor-korekcji - Mała Monitor Thunderbolt Display 27" Parametry minimalne: - przekątna ekranu:27", technologia podświetlenia: LED, - ekran panoramiczny 16:9, - rozdzielczość ekranu: natywna 2560 x 1440, - rozdzielczości obsługiwane: 4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2048 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480, - wsparcie wyświetlanych kolorów: 1,07 miliarda, - wielkość plamki: 0,233 mm, - kąt widzenia: poziomy 178, pionowy: 178, - jasność matrycy: 250 cd/m², - kontrast: 800:1, - czas reakcji matrycy: 12 ms gray to gray, - złącza wejściowe video HDMI (z HDCP), 2 x DisplayPort, - pozostałe złącza: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x - złącza wyjściowe audio (stereo mini-jack), 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, - wbudowany hub USB, - możliwość pochylenia panelu Tilt: od -5 do +20 ; - możliwość pracy panelu w pionie Pivot, - pobór mocy (praca/spoczynek) 110/1,2 Wat, - wymiary produktu bez podstawy: (szer. x gł. x wys.)64,1 x 6,55 x 37,92 cm (+/- 10%), Strona 7 z 51

8 1.2. Stacja robocza do kolor-korekcji - wymiary produktu z podstawą: (szer. x głęb. x wys.)64,1 x 24,24 x 42,04 cm (+/- 10%), - Waga monitora: 8.8 kg (+/- 10%). Parametry minimalne: - procesor: 12-rdzeniowy 2,7 GHz z 30 MB pamięci podręcznej L3, - RAM:32 GB (4 x 8 GB) pamięci DDR3 ECC 1866 MHz, - pamięć masowa flash 1 TB z magistralą PCIe, - dwa procesory GPU, każdy z: 6 GB pamięci VRAM GDDR5, wsparciem dla obsługi trzech monitorów 4K, min procesorów strumieniowych, min bitowa magistrala pamięci, wydajność min. na poziomie 3,5 teraflopa, - system operacyjny: OS X Mavericks. System antywirusowy z 3 letnią licencją. Należy zintegrować system antywirusowy z centralną konsolą administracyjną opartą o rozwiązanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite posiadaną już przez Zamawiającego (o ile jest to możliwe). - dedykowana klawiatura wraz z polem numerycznym, - dedykowana przewodowa mysz komputerowa wraz z kulką sterującą. Ponad to, urządzenie musi posiadać programowanie do kolor - korekcji (colorgrading): - współpracujące z Mac (Mavericks konieczny downgrade), Windows i Linux, - pracujące w architekturze bazującej na węzłach. Każdy z węzłów musi posiadać pełne przetwarzanie YRGB z podstawowymi i drugorzędnymi opcjami: lift, gamma, wzmocnienie, barwa, saturacja, luminancja, tracking obiektów 3D, YSFX. - współpraca oprogramowania z panelem do kolorgradingu typu: Blackmagic Davinci Panel, Tangent Elements, Tangent Wave, JLCooper, Avid Artist Color. - oprogramowanie musi także umożliwiać pełen nielimitowany grading materiałów w formacie RED, - możliwość podglądu i naprawy problemów offline oraz Automatic Scene Detector do generacji plików EDL. Stacja robocza do kolor korekcji musi zostać objęta dodatkową 3 letnią gwarancją producenta Strona 8 z 51

9 Zestaw 4 paneli do obsługi oprogramowania do kolor-korekcji obejmującą kompleksowy serwis i wsparcie techniczne producenta oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego. Panele muszą posiadać następujące funkcje: - konstrukcja modułowa pozwalająca na używanie każdego panelu z osobna, - możliwość dublowania paneli na danym stanowisku, - wymiary zestawu nie przekraczające: gł. 25cm, dł.85 cm (cały zestaw), - ekrany OLED wyświetlające użytkowane funkcje, - magnetyczne krawędzie paneli umożliwiające ich spinanie, - łączność USB plug-and-play, zapewniająca również zasilanie urządzenia, -24 x programowalne przyciski, - 12 x programowalnych pokręteł, - 4 x programowalne trackballe, - 8 x dodatkowych przycisków funkcyjnych w tym Shift, Alt, - zestaw standardowych przycisków sterujących odtwarzaniem ( play, stop, FF..) Funkcjonalność poszczególnych paneli ( minimalne wymagania); Trackball: - 3 x programowalne Trackballe, - indywidualne przyciski reset dla kuli oraz pierścienia, - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max. 35x25cm. Multifunction: - 12 x programowalnych przycisków, - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max. 13x25cm. Knob ( zestaw pokręteł): - 12 x programowalnych pokręteł, -2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - 1 x wyświetlacz OLED obrazujący zaprogramowane funkcje, - wymiary obudowy: max.12x25cm. Button (zestaw przycisków): - 12 x programowalnych przycisków, - 1 x TrackBall (może służyć jako jog/shuttle), Strona 9 z 51

10 1.4. Monitor video 42" Z SDI - 2 x dodatkowe przyciski funkcyjne jak Shift/Alt, - zestaw standardowych przycisków sterujących odtwarzaniem( play, stop, FF..), - 2 x wyświetlacze OLED obrazujące zaprogramowane funkcje (np. wyświetlanie timecodu), - wymiary obudowy: max. 25x25cm. Minimalne parametry: - Multiformat HDTV, - LCD monitor: 10 bit panel, - rozmiar: 42, - format obrazu: 16:9. - natywna rozdzielczość: 1920 x 1080, - widoczny obraz: mm (H) x mm (V), - możliwość wyświetlenia 1.06 miliarda kolorów, - czas reakcji matrycy: max. 9 ms (gray to gray). - kąt widzenia: poziomy - 178, pionowy: 178, - jasność matrycy: 250 cd/m², - kontrast 1000:1, - Color Space / Gamma / Motion Adapt., Color Space: HDTV (ITU-R BT.709); SDTV (ITU-R BT.601). - temperatura barwowa: 3200K/ 5500K/ 6504K/ 9300K. - Gamma Correction: 10 bit gamma correction 1.0, 1.5, 2.0, 2.2, 2.35, 2.5 conform to EBU spec., User. - Skalowanie obrazu: Native / 4:3 / 16:9 / Full screen / WSS / AFD / User. Wejścia i wyjścia video; - Video 1: Composite Video / BNC / 1 Vss - 75 Ohm, - DVI-I: DVI-I (single link) wraz z obsługą DDC1 EDID. - VGA: RGB / 15pin Sub-D, 0.7 Vss - 75 Ohm. - dodatkowy port: RS temperatura pracy: od 5 C do 45 C. - zasilanie: AC V, 50/60 Hz. - pobór prądu: max. (± 5% ) 83W. - wymiary: 961 mm x 555 mm x 159 mm. (+/- 10%) - waga: 30 kg.(+/-10%). - mocowanie: MIS-F, VESA 200, M6 x 10, C. Opcja dodatkowa do monitora HD-SDI posiadająca: - 2 wejścia BNC HD- SDI, - 2 wyjścia BNC z opcją Loop, obsługujące: 525i, 625i, 720p, 1080i,1080p. - obsługuje opcje: Dual-Link, Loudness, 3D Mixer and Strona 10 z 51

11 Evertz 3G-Link. - pobór prądu: 2 W (+/- 10%) - waga: 0,125 kg (+/- 10%) Okablowanie video dla monitora video 42" z SDI Licencja do zarządzania bazą danych Extender Thunderbolt 2 do 10 Gigabit Ethernet Macierz podręczna do systemu kolorkorekcji Okablowanie oraz interface video do monitora 42 z SDI pozwalające na podłączenie monitora do systemu do kolor-korekcji, zapewniające przesyłanie sygnału HD-SDI pomiędzy stacją do kolor-korekcji a monitorem. Gwarancja producenta: 1 rok Licencja pozwalająca na połączenie bazy danych oprogramowania do kolor-korekcji, umożliwiająca również korzystanie ze wspólnych mediów przez systemy zamawiane do kolor-korekcji (w systemie mac i Linux) cechujące się funkcjami umożliwiającymi podłączenie klientów do: - bezpośredniego podłączenia do wspólnych urządzeń magazynujących SAN - zdolności do szybkiej wymiany plików - oprogramowanie zapewnia również wsparcie dla heterogenicznych klientów SAN ( Mac OSX, Linux, Windows). Gwarancja producenta: 1 rok (wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania gwarancji). Wymagania minimalne; - złącza zew: 2x Thunderbolt 2, - 1x LC Fibre, - Transceivera: SR SFP+, - praca z siecią: 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR. Parametry minimalne: - pojemność macierzy: minimum 20TB brutto, - Ilośćilość dysków minimum 5 o pojemności min. 4 TB o prędkości złącza zewnętrzne, min. 2 x Thunderbolt 2, - obsługa sprzętowa RAID (dedykowany kontroler): 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, - wymiary: (S/W/D) 109/220/196mm (+/- 10%), - waga w zakresie: 7,5-7,7kg, - w zestawie zasilacz oraz kabel Thunderbolt. Gwarancja producenta: 2 lata ( wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania gwarancji). Strona 11 z 51

12 I.II Elementy infrastruktury Extendery DVI, USB, audio dla 24 komputerów Extendery Zestaw Extenderów (nadajnik i odbiornik) sygnałów DVI/DL/Audio/USB DVI-DL/DP/ Audio/USB dla potrzeb dużej stacji kolorkorekcji. Zestaw ma umożliwiać bezstratną komunikację sygnałową pomiędzy systemem kolorkorekcji a macierzą centralną. Extender musi spełniać minimalne wymagania: - obsługa sygnału: Ultra-HD, - obsługa: 3D-Vision, - obsługa zsynchronizowanych źródeł video Zero- Latency performance, - obsługa pracy bezkompresyjnej, - obsługa rozdzielczości do - wbudowany zasilacz redundantny, - 2 porty RJ-45, - transparentne porty USB port RS porty DVI-DL lub DisplayPort do podłączenia 2 monitorów (praca dwumonitorowa). - SNMP / WebInterface, obsługa via OSD, monitoring KVM - system status ( Trap, Agent, Set ), - automatyczne rozpoznawanie Barco PVS, - możliwość pracy ze źródłami: video Single / dual, hot pluggable (za wyjątkiem PS/2 CPU ), freeze Function & TIMER, - audio: stereo/24bit/96khz. Zamawiający wymaga rozwiązania do zarządzania extenderami pozwalającymi na kontrole ich pracy, firmware update, kontrolowanie działania poprzez dostęp z jednego miejsca w sieci. Gwarancja producenta: 2 lata (wraz z możliwością samodzielnego pobierania najnowszych aktualizacji przez Zamawiającego, przez cały okres trwania Instalacja hardware, software, testy gwarancji). Zamawiający wymaga by wszystkie rozwiązania dostarczane w zadaniach nr 1, 2 i 3 zostały skonfigurowane do wspólnej pracy wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury, okablowania, konwersji sygnałów jeśli wymagana, patchcordami, systemami audio/video, urządzeniami rejestrującymi, ect.), uruchomione i przetestowane w oczekiwanej funkcjonalności (kompatybilność licencji, wersji oprogramowania ), oraz by oprogramowanie (opisane w kolejnych punktach zapytania) zostało zainstalowane i skonfigurowane w oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności ; m.in. z Załącznikiem nr 1. Strona 12 z 51

13 I.III Macierz NAS dla pracy grafików i NLE Skalowalny system Parametry minimalne: macierzy centralnej -pojemność macierzy: brutto 96TB 96TB ze Obudowa: współdzieleniem - max. 3U, przeznaczona do montażu w szafie RACK, projektów i mediów, - możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 6 modułów wraz z wbudowanym min. 16x HDD każdy, systemem - wydajność: Multi-stream domin. 700MB/s dla zarządzania mediami pojedynczej półki min. 16x HDD, MAM, wraz ze - procesor: 6 core, szkoleniem z obsługi - RAM: 24GB DRR ECC, dopuszczalne jest i administracji dostarczenie urządzenia z mniejszą ilością pamięci kompensowaną pamięcią flash wykorzystywaną na cache macierzy. - dyski twarde HOT SWAP: 16xmin. 16 x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), -rozbudowa o 2 dodatkowe moduły: półka dyskowa RACK max. 3U: min. 16x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), podłączenie dodatkowych półek poprzez PCI-e expansion lub SAS, Dopuszczalne jest dostarczenie macierzy o innych wymiarach i ilościach dysków na moduł, przy czym musi ona spełniać wymagania min.: rozbudowa do min. 96 dysków (HOT SWAP) min 2 TB oraz zajmować po rozbudowie nie więcej miejsca niż 18U w szafie rack Zamawiającego. - dysk systemowy: (wewnętrzny macierzy): 2x (mirror) HDD 2,5 320GB SATA 3Gb/s (niezależnie od 16 dysków z przodu) dostępne 2 z tyłu obudowy. ). Dopuszczalne jest realizowanie funkcji mirroringu dysku systemowego poprzez obecność w urządzeniu 2 kontrolerów pracujących redundantnie tak, aby awaria jednego nie powodowała przerwy w pracy urządzenia i utraty dostępu do danych. - dodatkowy zapasowy dysk twardy: 1x HDD 2TB 7200rpm SATA klasy enterprise (praca w trybie 7x 24x 365), dedykowany przez producenta do pracy z macierzą centralną. - wymagany jest ten sam model dla wszystkich dysków 2 TB. Wszystkie dyski powinny być tego samego typu. - sprzętowy kontroler: RAID z min. 16 portami SATA/SAS oraz obsługą RAID 5, 6, 50, sieć Ethernet: 2x 1 GigE, 2 x 10 Gbit (10GBase-T) - sieć Ethernet: 2x 1 GigE, 2 x 10 Gbit (10GBase-T); Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia z Strona 13 z 51

14 interfejsami SAN, jednakże należy przewidzieć w takim przypadku aby dostarczana macierz posiadała również interfejsy 10 GB ethernet obsadzone min. 2 wkładkami 10 GBase-T. Należy również przewidzieć dostarczenie redundantnych przełączników SAN, oraz kart FC do urządzeń, które mają się komunikować z macierzą i uzyskiwać dostęp do danych medialnych. - możliwość podłączenia do jednego lub kilku switch y Ethernet w jednym czasie lub bezpośrednio do stacji roboczej. - system plikowy: wysoko wydajny system plików czasu rzeczywistego XFS (na nośniku RAID). - redundantne zasilanie oraz chłodzenie, - automatyczna i manualna odbudowa dysków po awarii praca w tle. - raportowanie za pomocą min. o błędach dysków twardych, alarmach i dziennych statusach pracy. - wsparcie dla rozdzielczości video do 2K DPX, multicam compressed HD, - wsparcie dla wszystkich innych rozdzielczości wykorzystywanych do pracy w Nieliniowej Edycji Video. Zarządzanie: - narzędzie zarządzające w celu tworzenia nieograniczonej ilości kont użytkowników, (min. 200), - musi umożliwiać przyznawanie ograniczonych uprawnień dla użytkowników, - wsparcie dla zunifikowanego logowania w usłudze Activ Directory, - import plików CSV do łatwego tworzenia dużej liczby użytkowników oraz przestrzeni mediowych. - narzędzie Clean Swep, pozwalające na szybkie ale kontrolowane usuwanie projektów, kont użytkowników, lub mediów, - powiadamianie o wyczerpującym się miejscu na wydzielonej przestrzeni mediowej, - usługa Watch Folder u dla serwerów broadcastowych, projektu/użytkownika, - zdalne administrowanie poprzez dowolnego klienta Windows, Mac lub Linux, -wszystkie alerty i informacje są natychmiast automatycznie przesyłane za pomocą do administratorów systemu, - system może być zarządzany z dowolnej stacji roboczej podłączonej do wspólnej sieci macierzy Strona 14 z 51

15 centralnej. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Wsparcie dla użytkownika; - narzędzie do autoryzowanego podłączania użytkowników do współdzielonych projektów i mediów, - narzędzie do zarządzania współdzielonymi projektami, współdzielenie projektów w czasie rzeczywistym wraz z sekwencjami oraz zabezpieczaniem binów przed ich nieautoryzowaną zmianą przez innego użytkownika. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności wsparcia dla użytkownika należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Inne funkcje: Współpraca w czasie rzeczywistym z aplikacjami: - Avid Media Composer, Avid DS, Final Cut Pro, Lightworks, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, EDIUS, Smoke, Resolve, Digital Vision lub ProTools i wiele innych na standardowej wydzielonej powierzchni mediowej. Wsparcie dla klientów platform: - Mac OS X , Windows 8/7/XP oraz Linux. Wsparcie dla klientów protokołów sieciowych: -SMB, AFP, NFS. Funkcjonalność systemu zarządzania mediami MAM: - wbudowany system Media Asset Management (MAM) dla 10 klientów w trybie pracy jednoczesnej, - dodatkowa usługa rozszerzenia zasobów dyskowych o 25TB pochodzących z zewnętrznych macierzy mediowych, wraz z opcjonalną możliwością rozbudowy o kolejne pakiety 25TB każdy. - zarządzanie procesem wgrywania materiału do macierzy. Strona 15 z 51

16 - musi umożliwiać prostego i zaawansowanego wyszukiwaniaproste i zaawansowane wyszukiwanie materiałów. - przeglądanie zawartości z pamięci lokalnej lub udostępnionej zewnętrznie. - możliwość przeglądania plików proxy lub plików pełnej rozdzielczości za pośrednictwem wbudowanego odtwarzacza. - możliwość aktualizacji, dodawania i zmian metadanych. - możliwość tworzenia sekwencji video w obrębie systemu MAM. - przenoszenie sekwencji video bezpośrednio do systemów edycyjnych, takich jak: Avid, Final Cut Pro, Premiere Pro, Lightworks.. - możliwość tworzenia markerów w sekwencjach. - możliwość przenoszenia potrzebnych informacji z systemu MAM na Timeline każdego z podłączonych systemów montażowych. Dopuszczalne jest dostarczenie zewnętrznych narządzi zintegrowanych z urządzeniem umożliwiających uzyskanie powyższej funkcjonalności zarządzania. Jeżeli do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności należy dostarczyć dodatkowe urządzenia i/lub oprogramowanie to należy je dostarczyć. Wymagane oficjalne wsparcie dla projektów i plików oprogramowania AVID oraz protokołów SMB. Wymaga się, aby system urządzenia umożliwiał podłączenie kolejnych klientów bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego lub użytkownika. Gwarancja: - pakiet wsparcia serwisowego oferowany przez producenta dla Systemu Macierzy Centralnej wraz z usługą instalacji i konfiguracji zakupionego sprzętu na miejscu u Zamawiającego, - wsparcie telefoniczne oraz owe, - reakcja na awarię sprzętu (dotyczy urządzeń oraz oprogramowania), - wymiana uszkodzonego sprzętu, - umowa gwarancyjna na 3 lata z możliwością jej dalszego przedłużenia o kolejne lata, usługa instalacji i konfiguracji sprzętu na miejscu u zamawiającegozamawiającego (czas reakcji 24h. Naprawa w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia). Możliwość samodzielnego pobierania najnowszych Strona 16 z 51

17 wersji i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji Moduł transmisji pakietowej wraz z okablowaniem stack, obsadzonymi portami 10Gb Moduł transmisji pakietowej o parametrach nie gorszych niż; -porty: 24 x 100/1000/10GBase-T + 4x 10Gigabit SFP+; przepustowość: min. 350 Mpps, zdolność przełączania: 480 Gbps, - 4x moduł nad./odb.: SFP+10GBase LC SR Transceiver, - moduł transmisji pakietowej musi posiadać 2 redundantne zasilacze. Przełącznik musi być certyfikowany dla macierzy dyskowej wyspecyfikowanej przez Zamawiającego kpl Instalacja macierzy i połączenie z systemem Dodatkowy serwer zarządzający Usługa instalacji macierzy dyskowej wraz z przeprowadzeniem testów, szkoleń, podłączeniem klientów. Parametry nie gorsze niż: Obudowa: - wysokość: max. 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19", - z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. - 4 zatoki hot-swap SAS/SATA na dyski 2,5 i 3,5. - wszystkie zatoki wyposażone w ramki hot-swap (nie dopuszcza się zaślepek). Procesor: - zainstalowany min. jeden procesor osiągający w teście SPECint_rate_base2006 wartość nie mniejszą niż 509pkt. przy zainstalowanych dwóch procesorach. Wymagana jest publikacja wyników testów potwierdzających wydajność oferowanego serwera (dla dwóch procesorów) na stronie - RAM: min. 16GB DDR4 ECC Registered 2133MHz (2 x 8GB). - możliwość instalacji w serwerze 1,5TB pamięci RAM. - płyta główna: dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach. Złącza rozszerzeń: - cztery dostępne do dalszej rozbudowy złącza PCIe minimum dwa złącza o przepustowości PCIe x16 pozwalające na montaż kart PCIe pełnej wysokości Strona 17 z 51

18 oraz dwa o przepustowości x8. Przestrzeń dyskowa: - zainstalowane min. dwa dyski 160 GB SSD SATA 6G przeznaczone do ciągłej pracy w serwerach. - wymagane zabezpieczenie pamięci buforującej dysku przed utratą danych przy zaniku zasilania (np. zintegrowany z dyskiem kondensator). - dyski muszą pracować w układzie RAID 1. - sprzętowy kontroler RAID. - karta sieciowa: min. 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45. - zintegrowana karta graficzna: dwa porty VGA (jeden na przednim a drugi na tylnym panelu serwera), - USB: min. 6 portów USB z czego co najmniej trzy porty USB 3.0 na tylnym panelu i dwa porty USB 3.0 na przednim panelu serwera. - port szeregowy: 1 port. - zasilanie: dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy min. 750W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum. Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera, - podgląd logów sprzętowych serwera, - możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, - ustawienie jego ograniczenia, - przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). - funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Wymagania dodatkowe i certyfikaty: certyfikat zgodności z VMware ESXi 5.5 U2 (wymagana obecność certyfikatu na stronie producenta oprogramowania lub oświadczenie dostawcy). Certyfikat CE, ISO 9001 dla producenta sprzętu lub Strona 18 z 51

19 równoważny certyfikat jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb) Monitory Audio Gwarancja producenta: 3 lata gwarancji. Reakcja w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. Minimalne parametry: - wyposażone są odpowiednio w 4-calowe woofery. - łączna moc 50W - wysokotonowy głośnik kompresyjny typu silk dome o rozmiarze 0.75", specjalnie chłodzonym i wyposażonym w zintegrowany falowód. Wymagane dostarczenie pary monitorów: - z przodu jednej kolumny w każdej parze musi być podświetlany potencjometr głośności, - wejście aux 1/8 - wyjście słuchawkowe, które - gdy wykorzystane - wycisza głośniki. Dodatkowo: przełącznik pozycyjny L/R, pozwalający dogodnie umiejscowić je zgodnie z preferencjami (z potencjometrem głośności z lewej lub prawej strony). - obudowy wykonane są z jakościowych materiałów - posiadają specjalnie dostrojony zaokrąglony port umieszczony z tyłu, tak samo jak stereofoniczne wejścia jack i phono. - połączenie między monitorami zachodzi za pomocą przewodu z zaciskiem główkowym. Inne parametry: - moc zestawu: 50 W peak/28 W RMS, - pasmo przenoszenia: 70Hz-20kHz (-3dB), - max. ciśnienie akustyczne dla pary: 100dB, 4 woofer, ¾ Tweeter. - wejścia: stereo ¼ TRS (z tyłu obudowy), RCA ( z tyłu obudowy). - wyjścia: stereo słuchawkowe : 1/8 ( z przodu obudowy). Wymagany dodatkowy przełącznik źródeł sygnału: A/B z regulacją głośności pomiędzy monitorami aktywnymi a słuchawkami. Gwarancja producenta: 1 rok 1 II. II.I SHOWROOM Showroom wyposażenie Komputer Komputer posiadający wszystkie niezbędne elementy stacjonarny All In do samodzielnej pracy (procesor, płytę główną, One grafikę, pamięć RAM, dysk twardy, ekran). Wszystkie Strona 19 z 51

20 elementy komputera, łącznie z ekranem, muszą być zamknięte w jednej spójnej obudowie.wszystkie komponenty muszą współpracować ze sobą oraz mieć możliwość współpracy z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Architektura komputera musi umożliwić instalacje wszelkiego możliwego oprogramowania dostępnego na rynku. Komputer w całości fabrycznie składany przez producenta. Producent musi certyfikować komputer jako stacja All-In-One Interfejs audio Parametry minimalne: - przekątna ekranu: 27, - rozdzielczość min. HD: 2560 x 1440, - RAM: min. 32 GB, - dysk: 1TB Fusion Drive, - karta grafiki: 4GB GDDR5, - złącze Thunderbolt, Obsługa systemów OS X lub Windows. System antywirusowy z 3 letnią licencją. Należy zintegrować system antywirusowy z centralną konsolą administracyjną opartą o rozwiązanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite posiadaną już przez Zamawiającego (o ile jest to możliwe). Minimalne parametry: - 18IN/20OUT, FireWire/FireWire lub Thunderbolt (opcja), - 24-bity/192kHz z zintegrowanymi procesorami DSP, - emulacje analogowych klasycznych konstrukcji w czasie rzeczywistym (Neve, Studer, Manley, Lexicon, etc.), - 16wejść/16wyjść analogowych (złącza DB-25), - 2 wyjścia analogowe monitor(xlr), - AES/EBU I/O, - 2 porty FireWire 800, MADI I/O. - wejście i wyjście Word Clock, - interfejs Thunderbolt oraz akcelerator DSP wyposażony w złącze Thunderbolt, - minimum 4 procesory DSP klasy SHARC, - obsługa próbkowania minimum 192 khz,, - wsparcie dla wtyczek VST, RTAS, AUDIO UNITS wraz z kompletem wtyczek emulujących co najmniej urządzenia firm: STUDER, MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. - Obydwa urządzenia muszą bezkonfliktowo współpracować co najmniej z programami: AVID Strona 20 z 51

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 CWINT/AZON/ZO2/2017 Opis Przedmiotu Zamówienia Tytuł: Stanowisko do oceny jakości udostępnianego materiału wideo wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

wyjście liniowe (przód)

wyjście liniowe (przód) . Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów Ilość rdzeni procesora Częstotliwość procesora Min.3,Ghz Częstotliwość szyny FSB 33 MHz Pojemność pamięci cache 3 MB Ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3 Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. 1.1. Mikser cyfrowy (1 szt.): 1.1.1 Parametry użytkowe miksera: 1. Minimalna ilość kanałów monofonicznych: 32 2. Minimalna ilość kanałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów montażu mobilnego dla reporterów i korespondentów TVP polegająca na: - wykonaniu niezbędnych dostaw

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. Załącznik nr 6c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3 Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. nazwa specyfikacja Torba na kamerę Wymiary wewnętrzne: 66 x 29

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu komputerowego i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl nr 349062-2016 z dnia 2016-11-22 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017 KARTY DŹWIEKOWE > Model : 0202 USB Producent : - 0202 USB stereofoniczna karta dźwiękowa na USB 2.0 z wejściami: mikrofonowym, gitarowym lub liniowymi Do produktu dołączona instrukcja po polsku Wymagania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/75/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 tablet o parametrach podanych w załączniku 1 tablet multimedialny - opis w załączniku nr 1a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis Liczba kompletów 1. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Sprzęt musi być fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany. Nie dopuszcza się proponowania sprzętów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo