Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości - podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości - podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2002 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. Nr kol Eugeniusz KRZEMIEŃ Radosław WOLNIAK Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości - podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością Streszczenie: Współcześnie w większości organizacji zachodzi konieczność przetwarzania znacznie większej ilości informacji niż przed kilkudziesięciu laty. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie właściwego systemu zarządzania informacją. Prezentowany artykuł koncentruje się na problematyce podstaw dotyczących systemów zarządzania w organizacji. Systemy zarządzania danymi zostały w nim podzielone na trzy grupy: elektroniczne, papierowe i hybrydowe papierowo - elektroniczne a następnie zostało przedstawione porównanie wymienionych trzech typów systemów. Quality information management system a basis if quality management computer system Summary: Now in the major part of organisations there is much more information s than tens years ago. Therefore the very important problem is to have a good information management system. This article concentrates on the basis of information systems in the organisation. In the presented paper we divide all data management systems into three groups: paper, electronic and hybrid - paper - computer. Publication takes a problem of all those systems comparison. 1. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło w światowej gospodarce do ogromnego wzrostu informacji, która musi być przetworzona przez firmy. Informacja, zarządzanie informacją, szybki dostęp do niej i umiejętność odpowiedniego jej wykorzystania stały się kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Wzrost wymiany informacji wiąże się w

2 2 E. Krzemień, R. Wolniak integralny sposób ze wzrostem liczby dokumentacji powstającej w przedsiębiorstwach. Tworzenie i analiza dokumentów zarówno w tradycyjnej papierowej formie, jak i w formie elektronicznej zajmują coraz więcej czasu zarówno pracownikom niższego szczebla jak i kierownictwu. Stąd duża waga posiadania w przedsiębiorstwie systemów ułatwiających i przyspieszających procesy zarządzania informacją. 2. System zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie Należy zapewnić odpowiedni system kontroli dokumentów takich jak: procedury, instrukcje i inne informacje w celu zapewnienia, że system spełnia założone wymagania. Właściwy system zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie powinien doprowadzić do sytuacji w której każdy dokument byłby: 1 aktualny, dostępny dla użytkownika, zmieniany w odpowiedni i zaplanowany sposób, kontrolowany ze względu na: dostęp do niego, rozpowszechnianie, przeglądy i sposób postępowania z dokumentami, które wyszły z użycia, archiwizowany w sposób bezpieczny a jednocześnie zapewniający dostęp do dokumentu osobom uprawnionym. Właściwy system zarządzania dokumentacją składa się z wielu dokumentów, które zależą od wymagań konkretnego systemu zarządzania jakością. W ogólnym przypadku system zarządzania dokumentacją składa się z zespołu sześciu elementów, powiązanych między sobą w sposób przedstawiony na rysunku 1. Budując system zarządzania dokumentacją należy uwzględnić wszystkie wspomniane elementy w poniżej przedstawionej kolejności: 2 1. Pierwszym elementem budowy systemu zarządzania dokumentacją jest identyfikacja potrzeb i użytkowników systemu. 2. W następnym etapie musimy zastanowić się w jaki sposób zachować zgodność systemu z wymaganiami, regulacjami i celami przedsiębiorstwa. 1 D. L. Fine, W. L. Read: A Blueprint for Document Control, Quality Progress nr 3, 2000, s Ibidem s. 66.

3 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością 3 3. W trzecim etapie należy zapewnić odpowiednie zasoby niezbędne do wprowadzenia systemu zarządzania dokumentacją. Należy określić potrzeby w zakresie odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu oraz niezbędnego wyposażenia. Praktycznie nie sposób efektywnie wdrażać komputerowego systemu zarządzania dokumentacją nie mając wsparcia kierownictwa, które jest niezbędne, aby podobny projekt mógł przynieść oczekiwane rezultaty. 4. Posiadane zasoby są punktem wyjścia do podjęcia działań koniecznych do wdrożenia komputerowego systemu wspomagania dokumentacją dotyczącą jakości. 5. Po zakończeniu wdrażania systemu, jeśli wszystko przebiegło prawidłowo powinniśmy otrzymać efektywniej działający system zarządzania dokumentacją. 6. Wdrożony system wymaga okresowego auditu. Auditor powinien porównać czy aktualnie działający system spełnia założone wymagania i ewentualnie określić jakie występują niezgodności. Wykryte przez auditora niezgodności powinny stać się dla naczelnego kierownictwa punktem wyjścia do podjęcia dalszych analiz mających na celu taką poprawę systemu zarządzania dokumentacją, aby wykryte niezgodności wyeliminować. Potrzeba dokumentacji Prawa i regulacje, zewnętrzni klienci, użytkownicy, właściciele, auditorzy. Sposoby postępowania do rozważenia Centralizacja czy decentralizacja, spełnienie regulacji i standardów, określenie zakresu i rodzaju poszukiwanych informacji, kontrola dokumentacji, wprowadzanie dokumentacji. Posiadane zasoby Ludzie, doświadczenie i kwalifikacje, wspomaganie dokumentacji, wyposażenie, zaangażowanie kierownictwa. Podjęte działania Plany wprowadzania, postępy we wprowadzaniu metod pomiarowych, przegląd rezultatów, bieżące dostosowanie dokumentacji do rodzajów działalności. Auditowanie systemu w celu ciągłego ulepszania Cel do osiągnięcia Rezultaty auditów powinny zostać użyte jako narządzie służące do poprawy jakości procesów zarządzania dokumentacją. Posiadanie efektywnego systemu kontroli dokumentacji. Rys. 1. Zarządzanie dokumentacją jako system. Fig. 1. Documentation management as a system Źródło: D. L. Fine, W. L. Read: A Blueprint for Document Control, Quality Progress nr 3, 2000, s. 66.

4 4 E. Krzemień, R. Wolniak W przypadku zastosowania tradycyjnej, papierowej formy dokumentów skuteczne zarządzanie ich obiegiem jest znacznie utrudnione. Wprowadzenie do przedsiębiorstw nowoczesnych technik komputerowych jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych poczta elektroniczna znacznie ułatwiło generowanie nowych dokumentów. Jednak w tym samym czasie, gdy ogromnie wzrosła ilość wykorzystywanej dokumentacji nic, lub prawie nic nie zrobiono w celu skutecznego zarządzania obiegiem stworzonych dokumentów. System zarządzania dokumentacją w organizacji powinien spełniać standardy Modelu Referencyjnego Przepływu Prac. opracowane przez WfMC (Workflow Management Coalition). 3 W szczególności dobry system zarządzania dokumentacją powinien realizować poniższe funkcje: Sterowanie dokumentami - użytkownik powinien mieć możliwość zarówno wprowadzać nowe dokumenty, jak i modyfikować stare (zależnie od posiadanych uprawnień może nie mieć dostępu do wszystkich rodzajów dokumentów), oraz posiadać możliwość przeszukiwania istniejących baz dokumentacji w celu szybkiego odszukania aktualnie potrzebnych informacji. Sterowanie obiegiem dokumentów - system powinien szybko i w jednoznaczny sposób identyfikować gdzie w danej chwili znajduje się dany dokument. Powinien istnieć także dostęp do historii dokumentu umożliwiającej odtworzenie drogi przebytej przez dokument, osób które go wykorzystywały lub modyfikowały, dat zmian wprowadzanych do dokumentacji itp. Sterowanie przepływem dokumentów - standardowe typy dokumentacji powinny mieć przypisane określone ścieżki przepływu i formaty w celu uniknięcia nadmiernej dowolności. Opracowanie i zarządzanie dokumentacją, czy to w tradycyjnej, "papierowej" postaci, czy za pomocą komputerowego oprogramowania pociąga za sobą różnorodne koszty. Koszty związane z dokumentacją możemy rozbić na następujące grupy kosztów związane z: 4 tworzeniem bądź zarejestrowaniem dokumentu, kopiowaniem dokumentu, opisaniem dokumentu, rozprowadzaniem dokumentu wśród pracowników firmy / instytucji, 3 Chlebus E., Burduk A., Susz S.: Systemy Workflow - Modelowanie i symulacja przepływu pracy. w. Komputerowo zintegrowane zarządzanie tom 1. Pod red. R. Knosali. WNT, Warszawa 2001, S

5 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością 5 zapewnieniem, aby wszyscy pracownicy otrzymali najnowsze wersje potrzebnych im dokumentów, wycofywaniem nieaktualnych dokumentów (czego żąda np. norma ISO 9000), rozkładaniem poszczególnych dokumentów po odpowiednich segregatorach, przechowywaniem dokumentu w odpowiednich archiwach. Praktycznie wszystkie wyżej wymienione działania mogą być wykonane znacznie szybciej i po mniejszym koszcie za pomocą komputerowych systemów zarządzania dokumentacją. Systemy te nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione na terenie Polski, jednakże w ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega ich zalety i wprowadza je do swej działalności. 3. Porównanie komputeryzacji kompleksowej i systemu hybrydowego dokumentacji komputerowo-papierowej U podstaw wdrażania komputerowych systemów wspomagających zarządzanie jakością powinno leżeć wdrożenie oprogramowania pozwalającego na komputerowe zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości. Nie jest to wymóg konieczny, aby było możliwe wdrażanie oprogramowania wspomagającego inne aspekty zarządzania jakością, na przykład metody QFD i FMEA, ale jest to wymóg bardzo zalecany. W przypadku, gdy wdrożymy oprogramowanie służące do wspomagania metod zarządzania jakością, a nie mamy systemu zarządzającego dokumentacją nie jest możliwa pełna integracja pomiędzy wprowadzonymi metodami. Mamy w takim przypadku do czynienia z tak zwanym zinformatyzowaniem przedsiębiorstwa w postaci wysp nie powiązanych ze sobą. Taki system hybrydowy, gdy mamy do czynienia z informacją w obu postaciach, elektronicznej i papierowej jednocześnie stwarza wewnątrz przedsiębiorstwa rozliczne problemy związane z koniecznością częstej zmiany formatu informacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie z elektronicznej na papierową. W sytuacji gdy zastosujemy pełny system komputerowego zarządzania dokumentacją, konieczność zmiany formatu wystąpi tylko na styku przedsiębiorstwo otoczenie i to jedynie w sytuacji gdy informacje na wejściu lub wyjściu muszą być w postaci papierowej. 4 DDM9000 System zarządzania dokumentami i przepływem informacji,

6 6 E. Krzemień, R. Wolniak W obszarze wspomnianych wysp występuje pełna informatyzacja i elektroniczne przetwarzanie danych, natomiast pomiędzy tymi zinformatyzowanymi obszarami istnieje konieczność wykorzystania dokumentacji tradycyjnej. Na rysunkach 2 i 3 został przedstawiony system przepływów informacji w systemie bez wykorzystania elektronicznego obiegu informatyzacji oraz pełnej informatyzacji, zintegrowanej za pomocą komputerowego systemu zarządzania obiegiem informacji. System komputerowego wspomagania metody FMEA System komputerowego wspomagania metody QFD Metoda FMEA Metoda QFD Otoczenie Informacje w postaci elektronicznej System komputerowego wspomagania metody... Komputerowa baza danych Informacje w postaci papierowej Metoda... Punkty, w których zachodzi konieczność zmiany formaty informacji z papierowej na elektroniczną, bądź z elektronicznej na papierową Rys. 2. Przepływ informacji w systemie hybrydowym papierowo elektronicznym. Fig 2. Information flow in the hybrid paper -electronic system Źródło: Opracowanie własne. Wprowadzenie systemu hybrydowego jest dużym błędem. Są sytuacje, w których taki system się sprawdza, szczególnie w wypadku gdy nie stosujemy go w przedsiębiorstwie na szeroką skalę, tylko do pojedynczych działań lub pojedynczych metod zarządzania jakością. Jednakże, taki system pomyślany dla pojedynczych funkcji zarządzania zazwyczaj ma tendencję do rozrastania się. Po pewnym czasie dysponujemy kilku kilkunastoma dobrze zinformatyzowanymi obszarami, pomiędzy którymi znajdują się obszary, w których wykorzystujemy tradycyjną informację. Do tego najczęściej posiadane systemy komputerowe

7 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością 7 nie zawsze są z sobą kompatybilne i pracują na różnych formatach danych. Na wprowadzenie systemów hybrydowych ponosimy koszty niewiele mniejsze niż na wprowadzenie systemów pełnej komputeryzacji a uzyskujemy efekty znacznie im ustępujące. W tablicy 1 dokonano analizy porównawczej pomiędzy systemami tradycyjnej papierowej: dokumentacji, systemami hybrydowymi i pełnym elektronicznym zarządzaniem informacją, w aspektach związanych z kosztami i efektywnością. Na podstawie danych zawartych w tablicy możemy wysnuć następujące wnioski: systemy papierowe są tanie ale wolne i mało elastyczne, systemy w pełni skomputeryzowane są bardzo drogie w fazie wprowadzania, ale ich zaletą jest duża szybkość i elastyczność, systemy hybrydowe są drogie we wprowadzaniu i co ważne także w utrzymaniu, a w aspekcie szybkości i elastyczności znajdują się pomiędzy dwoma powyższymi. System komputerowego wspomagania metody FMEA System komputerowego wspomagania metody QFD Komputerowy system zarządzania dokumentacją Metoda FMEA Metoda QFD Otoczenie System komputerowego wspomagania metody... Komputerowa baza danych Metoda... Informacje w postaci elektronicznej Informacje w postaci papierowej Punkty, w których zachodzi konieczność zmiany formaty informacji z papierowej na elektroniczną, bądź z elektronicznej na papierową Rys. 3. Przepływ informacji w systemie elektronicznym Fig. 3. Information flow in the electronic system Źródło: Opracowanie własne.

8 8 E. Krzemień, R. Wolniak Tablica 1. Porównanie papierowych, hybrydowych i elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją Table 1. Comparison of traditional paper, hybrid and electronic documentation systems Porównywane aspekty Koszt wprowadzenia systemu Koszt utrzymania systemu Koszt wprowadzania zmian w systemie Koszt archiwizacji danych Konieczny poziom edukacji pracowników Szybkość przetwarzania danych Konieczność zmiany formatu dokumentów pomiędzy postacią papierową a elektroniczną. Bezpieczeństwo danych Źródło: Opracowanie własne. Tradycyjna papierowa dokumentacja Hybrydowe papierowo elektroniczne zarządzanie dokumentacja Pełna komputeryzacja zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie Mały Duży Bardzo duży Średni Duży Średni Bardzo wysoki Wysoki Niski Duży Średni Bardzo niski Średni Wysoki Wysoki Mała Średnia Bardzo wysoka W zasadzie nie występuje (ewentualnie może wystąpić na wejściu lub wyjściu gdy partnerzy posługują się informacją elektroniczną) Bardzo częsta W zasadzie nie występuje (ewentualnie może wystąpić na wejściu lub wyjściu gdy partnerzy posługują się informacją papierową) Średnie Niskie Średnie 4. Wprowadzenie norm ISO serii 9000 a zarządzanie dokumentacją analiza pojawiających się problemów Zwiększenie ilości dokumentów i standaryzacja wszystkich działań może przynieść oczekiwane rezultaty tylko pod warunkiem odpowiedniego zarządzania dokumentacją. Aby efektem wprowadzenia systemu jakości nie stał się rozrost biurokracji i spowolnienie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie musimy zapewnić odpowiedni przepływ dokumentów. Należy tak zarządzać dokumentacją, aby zapewnić ich optymalne wykorzystanie.

9 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością 9 Badania przeprowadzone przez ZETOM Warszawa w firmach posiadających wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9000 wykazały, że główne niezgodności dotyczyły zarządzania dokumentacją. Duża ilość dokumentacji powstająca w wyniku wdrożenia norm ISO 9000 wymaga właściwego zarządzania, co nie jest łatwe przy użyciu tradycyjnych papierowych dokumentów i ręcznych metod ich przetwarzania i zarządzania nimi. Stwierdzone podczas badań niezgodności dotyczyły głównie następujących punktów norm: nadzorowania dokumentacją 31% niezgodności, dotyczących w szczególności następujących problemów: dokument nie został przekazany wszystkim pracownikom, którzy powinni go otrzymać, pracownicy otrzymywali dokumenty niepotrzebne, zaistniały sytuacje w których pracownicy posiadali potrzebne dokumenty, lecz nie byli świadomi tego faktu, posiadany dokument odwoływał się do innych dokumentów, które nie były posiadane przez danego pracownika, w istniejącej dokumentacji wystąpiły poprawki i uzupełnienia w przypadku których nie można było określić autorów i czasu wprowadzenia, występowały przypadki nie wycofywania starych wersji dokumentów po wprowadzeniu nowych, pojawiły się problemy w komunikacji na linii pracownicy kierownictwo, związane z brakiem informacji dotyczących zaistniałych niezgodności, w wyniku czego kierownicy nie mieli pełnej kontroli nad obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwie zapisów 22% niezgodności, które dotyczyły poniższych zagadnień: 6 w wielu dokumentach występował brak dat i podpisów osób sporządzających zapisy, zapisy nie posiadały numerów i znaków umożliwiających ich identyfikacje i powołanie się na nie, dochodziło do sytuacji wypełniania formularzy niezgodnie z treścią rubryk a nawet do sytuacji wypełniania niewłaściwych formularzy. 5 DDM9000, a system zarzadzania jakościa według ISO. 6 ibidem,

10 10 E. Krzemień, R. Wolniak Koszty związane ze sporządzaniem i zarządzaniem opracowaną dokumentacją są ogromne o czym powinno przekonać kilka poniższych przykładów: Według badań Coopers & Lybrand w średniej wielkości firmie wykonuje się 19 kopii każdego dokumentu z czego 1 dokument na 20 i tak ginie. Na poszukiwanie zagubionego dokumentu wydaje się dwa razy tyle co na sporządzenie wszystkich jego kopii. Według danych podanych przez Gartner Group średni czas potrzebny na odnalezienie i przesłanie jednego dokumentu w przeciętnej firmie wynosi około 10 minut. Pracownik średnio za pomocą drukarki, kopiarki i faksu powiela 61 dokumentów tygodniowo. 7 Daje to łącznie 610 minut poświęconych przez pracownika w tygodniu na samo odbieranie i wysyłanie dokumentacji. Gdy podane w powyższych przykładach dane pomnożymy przez ilość dokumentów powstających każdego dnia, a w drugim przykładzie przez liczbę pracowników zatrudnionych w organizacji otrzymamy szacunkowo rozmiar kosztów związanych z tradycyjnym papierowym systemem przesyłania informacji. Ponieważ te koszty są ogromne wynika stąd duża waga wprowadzenia w przedsiębiorstwie komputerowych systemów zarządzania dokumentacją. Musimy się zastanowić jaki system wybrać, czy zdecydować się od razu na pełną komputeryzację czy wystarczy nam system hybrydowy. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, jednakże w ogólności możemy sformułować dwie rady: Jeżeli nie chcemy w przyszłości rozwijać systemu a potrzebujemy komputeryzacji tylko w niewielu zakresach działania możemy zdecydować się na system hybrydowy. Jeżeli natomiast chcemy aby komputeryzacja objęła duży obszar przedsiębiorstwa, lub chcemy mieć system, który można łatwo rozwijać i modyfikować, powinniśmy się zdecydować na pełną, kompleksowa komputeryzację. 7 PDM900 System zarządzania danymi o produkcie,

11 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością Podsumowanie Podane przykłady nie oznaczają, że w każdym obszarze i w każdej sytuacji zarządzanie informacją za pomocą systemów komputerowych jest konieczne i ma ekonomiczne uzasadnienie. Nie wynika także, że w każdym przypadku system kompleksowej komputeryzacji jest lepszy od systemu hybrydowego. Taki wniosek byłby zbyt daleko idący. Wszystko zależy od ilości przetwarzanych informacji od tego do czego będziemy używać systemu i od innych cech charakterystycznych dla naszej organizacji. Musimy pamiętać, że komputeryzacja wiąże się z dużymi kosztami i z wieloma problemami organizacyjnymi, które trzeba przezwyciężyć podczas jej wprowadzania. Koszty związane z wdrożeniem rozwiązania dotyczącego komputerowego wspomagania zarządzania dokumentacją to około % kosztów licencji. 8 Dlatego każdy konkretny przypadek wymaga indywidualnych analiz i przed podjęciem tak dużych inwestycji, jak wdrożenie kompletnego systemu zarządzania dokumentacją, obejmującego całą firmę należy poważnie się zastanowić uwzględniając wszystkie za i przeciw. W większości przypadków odpowiedź powinna być pozytywna i wprowadzanie takich systemów ma swe uzasadnienie zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i technologicznym. Jednakże należy być świadomym występujących problemów, gdyż najłatwiej jest ponieść porażkę będąc nieświadomym problemów jakie mogą wystąpić. Gdy znamy ograniczenia i trudności związane z wprowadzanymi rozwiązaniami ich wdrożenie ma dużą szansę odniesienia sukcesu i może przynieść znaczące efekty. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia gdy nie jesteśmy świadomi problemów a opieramy się tylko i wyłącznie na materiałach reklamowych producentów oprogramowania. Wtedy podchodzimy do zagadnienia zbyt optymistycznie spodziewając się, że komputerowe zarządzanie dokumentacją jest bardzo łatwe do wprowadzenia i rozwiąże za nas wszystkie problemy firmy. 8 DDM9000 Elastyczność systemu,

12 12 E. Krzemień, R. Wolniak Literatura: Książki i czasopisma: 1. Chlebus E., Burduk A., Susz S.: Systemy Workflow - Modelowanie i symulacja przepływu pracy. w. Komputerowo zintegrowane zarządzanie tom 1. Pod red. R. Knosali. WNT, Warszawa 2001, S Fine D. L., Read W. L.: A Blueprint for Document Control, Quality Progress nr 3, 2000, s Drelichowski L.: Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. ATR, Bydgoszcz Jelonek D.: Uwarunkowania komputerowego zarządzania przepływem dokumentów w organizacji. w: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu pod red. H. Sroki i S. Stanka, AE, Katowice 1997, s Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informowania biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka w zarządzaniu. Metody i systemy, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Schurr K.: Cel i przeznaczenie dokumentacji systemu zarządzania jakością. w: Praktyczne zarządzanie jakością, Alfa-Weka, Warszawa, McAtee M. V.: The Paperless Solution. Quality Digest, nr , s Dokumenty internetowe: 1. CRM9000 Zarządzanie relacjami z klientem, 2. DDM9000 Charakterystyka systemu, 3. DDM9000 Elastyczność systemu, 4. DDM9000 Moduły funkcjonalne, 5. DDM9000 System zarządzania dokumentami i przepływem informacji, 6. DDM9000, a system zarządzania jakością według ISO, 7. PDM9000 System zarządzania danymi o produkcie, 8. PDM9000 System zarządzania dokumentacja techniczną,

13 Zarządzanie dokumentacją dotyczącą jakości podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością 13 Recenzent: tytuły Imię Nazwisko Wpłynęło do Redakcji 16 września 1998 r. Abstract: Document management supports a company quality system. The good document management system is when all documents are: current, available to users, approved by proper authority, changed in controlled manner, archived for legal and knowledge preservation. Document systems will vary depending on quality systems requirements, but every one good document management system should have six elements: Identification of the needs for documentation. Consideration in developing a documentation system. Information about resources provided. The plan for implementation. Should achieve defined results. Quality system documentation should be part of a company s regularly scheduled audits. In presented article we compared electronic, paper and hybrid documentation systems. Paper documentation system is very slow, not flexible, expensive in maintenance and the security of data is medium. But the cost of introduce this system is very low and workers mustn t be very good educated in computer systems. The hybrid documentation system is expensive to introduce, and in maintenance In this system the education level of workers should be medium. The flexibility of such a system is medium too. Electronic system is very flexible, data management is very fast and system maintenance is medium. Bus system is very expensive to introduce, and workers should be very good educated. We can t say which system is the best. Generally, when firm has money for investment the electronic documentation management system is the best one. But sometimes especially when the firm is small, and/or our partners doesn t have such electronic systems, the paper or hybrid system may be a better solution. When we chose one of presented systems we should consider all factors and chose the best adjusted to our needs.

Systemy zarządzania informacją i ich wpływ na zarządzanie jakością

Systemy zarządzania informacją i ich wpływ na zarządzanie jakością Eugeniusz KRZEMIEŃ, Radosław WOLNIAK Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska Systemy zarządzania informacją i ich wpływ na zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, pod red. E. Skrzypek, Wy. UMCS, Lublin 2006, t. I, ss. 399-405 URSZULA BALON Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH MSP REGIONU ŁÓDZKIEGO Irena JAŁMUŻNA, Anna WALASZCZYK, Marek SEKIETA Streszczenie: Zarządzanie dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom?

Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom? Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj, Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, 29-33. Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj Jakie

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie analiza stosowanych koncepcji

Tworzenie komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie analiza stosowanych koncepcji dr hab. inż. Eugeniusz KRZEMIEŃ, prof. Pol. Rad.; Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny dr inż. Radosław WOLNIAK, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Tworzenie komputerowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Dawniej potrzebowaliśmy co najmniej 1 2 godzin, aby zebrać informacje o spawaczach z systemu ERP, wydrukować i

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Badania efektywności systemu zarządzania jakością

Badania efektywności systemu zarządzania jakością Opracowanie to z łagodniejszym podsumowaniem ukazało się w Problemach jakości 8/ 2007 Jacek Mazurkiewicz Izabela Banaszak Magdalena Wierzbicka Badania efektywności systemu zarządzania jakością Aby w pełni

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Formy pracy z papierem. Biuro bez papieru paperless office. Biuro bez papieru Agenda. Rodzaje dokumentów w formie papierowej

Formy pracy z papierem. Biuro bez papieru paperless office. Biuro bez papieru Agenda. Rodzaje dokumentów w formie papierowej Formy pracy z papierem paperless office tworzenie dokumentów rozdzielanie poprawianie kopiowanie dr inż. Jacek Grekow Wydział informatyki, Politechnika Białostocka Agenda Spojrzenie w przeszłość Aktualna

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Wprowadzanie zmian w firmach produkcyjnych i podejmowanie dobrych decyzji w nieprzewidywalnych czasach Iwona Sorbian Praca: Interim &

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

Welding procedure and qualification management

Welding procedure and qualification management Welding procedure and qualification management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Spawacz to jeden z bardzo nielicznych zawodów, w przypadku których poziom umiejętności sprawdza się

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka bezpieczeństwa Zbigniew Suski 1 Polityka Bezpieczeństwa Jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - ćwiczenia PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 349 353 Agata Szkiel OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Katedra

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12.1. Wdrażanie Programu... Skuteczna realizacja rozwoju zintegrowanego systemu transportowego w Opolu

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo