SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP"

Transkrypt

1 SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP

2 Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali między innymi: Zarządzanie Projektem Wdrożeniowym 4 SAP ERP 5 SAP CRM - Zarządzaj relacjami z klientem 6 Business Warehouse i Business Object 7 Mobilny dostęp do SAP 8 SAP Solution Manager 9 Serwis aplikacyjny SAP 10 Szkolenia i warsztaty SAP i ABAP 12 Rozwój oprogramowania 13 Bezpieczeństwo użytkowania SAP 14 Upgrade SAP 16 Licencje SAP - SAP Enterprise Support 18 Rozwiązania SAP 19 Raport CIT 20 Integracja SAP i Microfost Office 20 Integracja SAP i Lotus Notes/Lotus Domino 21 Obieg faktur 22 Narzędzia UC4 22 e-faktura z SAP 23 Monitor brakujących składników do zleceń produkcyjnych 23 Wysyłka i Transport - Optymalizacja i Automatyzacja 24 Dostawcy Tworzenie, Workflow, Akceptacja, Analiza 24 Śledzenie partii 25 Blokowanie przeterminowanych parti 25 Dostawa RF automatyzacja 25 Mobilny dostęp do SAP 26 edeklaracje GAVDI 26 Replikator GAVDI 26 Nasi partnerzy 27 SI-Consulting S.A. 28 Zespół SI-Consulting 29 Na kolejnych stronach więcej szczegółów na temat wybranych referencji SI-Consulting SA. SI-Consulting od ponad 5 lat działa na rynku usług SAP. Nasze doświadczenia sięgają jednak początków systemu SAP w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na rozwiązaniach SAP kładąc nacisk na wysoką jakość świadczonych usług. Ściśle współpracujemy z firmą SAP, czego dowodem jest status Złotego Partnera. Ekosystem Partnerów to grono doświadczonych i sprawdzonych firm spełniających wymogi SAP m.in. pod względem liczby certyfikowanych konsultantów, kierowników projektów czy handlowców uprawnionych do oferowania licencji systemu SAP. SI-Consulting zapewnia także właściwą opiekę powdrożeniową mając uprawnienia do świadczenia usług SAP Enterprise lub Standard Support. Program Najwyższa Jakość Quality International organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyznane SI- Consulting S.A. wyróżnienie QI services Usługi Najwyższej Jakości potwierdza wysokie standardy i najwyższą jakość świadczonych usług. SI-Consulting jest laureatem programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play. Celem konkursu jest nagradzanie firm, które wykazują się rzetelnością i uczciwością w relacjach z kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną i władzami. Jego ideą jest zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych wobec partnerów biznesowych i pracowników oraz kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. SI-Consulting to owoc naszej pasji do tworzenia rozwiązań realnie wspierających biznes prowadzony przez naszych Klientów. Każdy zrealizowany projekt czy zadanie daje nam ogromną satysfakcję spełnienia naszej misji. Zapraszam do bliższego poznania, do kontaktu, do spotkań. Paweł Wala wiceprezes zarządu SI-Consulting S.A. 2 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 3

3 Zarządzanie Projektem Wdrożeniowym SAP ERP Decyzja o wdrożeniu nowego rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie pociąga za sobą wiele działań, które mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia założonego celu. Droga do sukcesu musi być jasno określona nie ma tutaj miejsca na próby i rozwiązania prowizoryczne, dlatego należy postępować metodycznie. Słowo metodyka ma dla nas bardzo duże znaczenie wiemy, że sprawne zarządzanie projektem jest kluczem do otwarcia najtrudniejszych zamków. W naszej pracy opieramy się na sprawdzonych międzynarodowych standardach z PMBOK, Prince2 oraz ASAP. Wdrożenie nowego rozwiązania jest złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym, gdzie aspekty techniczne muszą doskonale współgrać z biznesowymi. Projekt, trwający zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy, często ingeruje w struktury organizacyjne, procedury działania, zakresy odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych pracowników. Ważne jest uświadomienie sobie zmiany, jaką jest projekt wdrożeniowy i odpowiednie zarządzenie tym procesem na wszystkich płaszczyznach, nie tylko obszaru informatyki. ASAP - AcceleratedSAP, metodyka wdrożeń rozwiązań SAP opracowana przez firmę SAP (przygotowana przy uwzględnieniu PMBOK) PMBOK Guide z angielskiego A Guide to the Project Management Body of Knowledge, jest zbiorem powszechnie stosowanych standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych i opublikowanych przez członków PMI (Project Management Institute). PRINCE2 metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich. ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (chętniej tłumaczone przez producentów jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami) - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań, 2006, seria Biblioteka Logistyka, ISBN Informacja we współczesnym świecie gospodarczym jest jednym z najważniejszych zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Wraz z ziemią, kapitałem i człowiekiem, stanowi jego główną siłę. W czasach, gdy zmiany otoczenia są bardzo szybkie, istnieje wysoka niepewność sytuacji na rynku. Można ją zmniejszyć inwestując w sprawny i szybki system informacyjny. Kto pierwszy posiądzie informację o sytuacji, ten dysponuje znacznie wyższą siłą przetargową wobec konkurentów. Przypadek idealny zaistniałby wtedy, gdy przedsiębiorstwo wiedziałoby wszystko o wszystkim w momencie powstania zdarzenia. Polecana przez firmę SAP metodyka wdrożeniowa ASAP (Accelerated SAP) jest kompleksowym podejściem do procesu wdrożenia. Oferuje szereg wzorców i najlepszych praktyk obejmując m.in.: Strukturę organizacyjną projektu wdrożeniowego Metodykę wdrożenia Narzędzia wspomagające proces wdrożenia Zestaw usług wspierających proces wdrożenia. Zgodnie z metodyką projekt w ujęciu czasowym dzieli się pięć faz wdrożeniowych. Za realizację zadań w ramach wszystkich faz odpowiedzialny jest odpowiednio ustrukturyzowany Zespół Wdrożeniowy. Podział całego przedsięwzięcia na mniejsze fragmenty - fazy, określenie kamieni milowych i produktów w każdej z nich, daje możliwość lepszego zaplanowania zadań oraz zarządzania tymi zadaniami. Poniżej przedstawione zostały poszczególne fazy projektu: 1. Przygotowanie projektu 2. Przygotowanie koncepcji wdrożenia 3. Realizacja 4. Przygotowanie do startu 5. Start produktywny i wspomaganie po starcie. W trakcie całego procesu wdrożenia wykorzystujemy szereg narzędzi wspomagających zarządzanie procesem są to zarówno narzędzia wpisane w system SAP, jak i własne opracowane przez SI-Consulting wzorce dokumentów oraz procedury ułatwiające komunikację, monitorowanie postępów wdrożenia, wypracowanie rozwiązań dla punktów otwartych czy wspomagające zarządzanie ryzykiem projektowym. W fazie przygotowania projektów, podczas warsztatów o metodyce wdrożenia, prezentujemy zespołom wdrożeniowym poszczególne zadania oraz metody pracy stosowane przez SI-Consulting. Systemy klasy ERP odpowiadają na potrzebę posiadania informacji w praktycznie każdym obszarze dotyczącym funkcjonowania firmy, na każdym etapie zachodzących w niej procesów. Podstawowe obszary, które obsługuje ERP to: SAP ERP Financials (Finanse) - automatyzacja i uproszczenie procesów rachunkowości finansowej i zarządczej. Zapewnienie zgodnych z przepisami polskiego prawa danych do raportów Wewnątrz tego procesu kryje się każda funkcja związana z obsługą produktów, towarów i usług niezależnie od branży, w której firma funkcjonuje. Dla specjalistycznych oczekiwanych przez urzędy (US, GUS, ZUS). Wiarygodne branż przygotowane są dodatki spełniające najbardziej dane ekonomiczne, będące podstawą podejmowania decyzji wysublimowane oczekiwania. operacyjnych i strategicznych. SAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie SAP ERP Corporate Services - pakiet rozwiązań dla obsługi procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie: zarządzanie kapitałem ludzkim) - pełna obsługa kadrowo-płacowa firmy, od planowania zasobów i struktury organizacyjnej, po rejestrację czasu pracy i naliczenie oraz zaksięgowanie płac. nieruchomościami, majątkiem przedsiębiorstwa, portfelem projektów, podróżami służbowymi, handlem zagranicznym a także zgodnością z przepisami BHP i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. SAP ERP Operations - zarządzanie głównymi procesami Dzięki uruchomieniu powyższych rozwiązań, operacyjna praca logistycznymi w firmie poczynając od projektowania w firmie staje się sprawniejsza, a uzyskana informacja końcowa produktu aż po uzyskanie płatności za sprzedany produkt. pozwala na podejmowanie właściwych dla firmy decyzji. Projekt w Grupie Impel wymagał wyjątkowo metodycznego podejścia do zarządzania ze względu na konieczność koordynacji niemal siedemdziesięciu równocześnie pracujących konsultantów i prawie trzystu członków zespołów projektowych. Aby płynnie zarządzać tej wielkości projektem konieczne było utworzenie wielopoziomowej hierarchii zarządzania (zespół, obszar, projekt). Projekt prowadzony był według metodyki wykonawczej ASAP, zgodnej z metodyką Zarządczą PRINCE2. Dzięki temu start produktywny odbył się bez przeszkód w zaplanowanym wcześniej terminie. Zmiana wersji systemu SAP ERP na wyższą zawsze wymaga szczególnego podejścia z punktu widzenia zarządzania projektem. W przypadku upgrade systemów Cadbury dodatkowo w tym samym czasie została zaplanowana relokacja systemu na nową platformę znajdującą się w innym kraju. U tego klienta szczególnie ważne było, aby planowanie zasobów i ich przydział do odpowiednich zadań był perfekcyjny. Projektem wspólnie zarządzali Project Managerowie trzech stron biorących udział w przedsięwzięciu. Udane przeniesienie systemu oraz zmiana wersji w założonym czasie, budżecie i zasobach są dowodem wspaniałej synchronizacji. PPW Araj lider w produkcji i budowaniu suszarni do zbóż, silosów magazynowych, czyszczalni i baz suszarniczo-magazynowych, to przykład jednego z najświeższych działających produktywnie systemów SAP ERP. Wdrożenie objęło skomplikowane powiązanie pomiędzy inwestycjami a produkcją produkcja komponentów będących składnikami budowanego obiektu odbywa się w referencji do tej inwestycji, dzięki czemu można poznać dokładne koszty i przychody związane z budowanym obiektem a także zabezpieczyć zapasy komponentów na odpowiednie terminy dostaw. W zakresie pierwszego etapu projektu wdrożono następujące moduły systemu SAP ERP: FI, FI-AA, CO, PP, PS, PM, MM i SD. Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. (założyciel między innymi Wyższych Szkół Bankowych) zajmuje się tworzeniem, dostarczaniem i rozwojem nowoczesnych, wysokiej jakości usług edukacyjnych, doradczych i marketingowych. TEB S.A. realizuje swoje zadania jako strategiczne centrum grupy podmiotów oferujących kształcenie na poziomie wyższych studiów magisterskich i licencjackich, studiów podyplomowych, szkolnictwa policealnego i średniego oraz profesjonalnych szkoleń. Wdrożenie przeprowadzono na rzecz TEB S.A., TEB Edukacja, WSB Poznań, WSB Gdańsk, WSB Wrocław i WSB Toruń. W zakresie projektu wdrożono następujące moduły systemu SAP ERP: FI, FI-AA, CO, BW, SD, HR. 4 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 5

4 SAP CRM - Zarządzaj relacjami z klientem Business Warehouse i Business Object Skuteczność sprzedaży i forma komunikacji z klientem to klucz do sukcesu firmy. Oferowany przez SI-Consulting system SAP CRM wspomaga analizę, planowanie i przeprowadzanie operacji sprzedażowych. Ułatwia identyfikację źródeł dochodu oraz wdrażanie nowych metod zwiększających produktywność. SAP CRM to także Centrum Obsługi Klientów narzędzie usprawniające i standaryzujące procesy komunikacji biznesowej. SAP CRM jest to nowoczesne podejście lub model zarządzania, którego wyznacznikiem działania jest jak najlepsze sprostanie potrzebom konsumenta. Celem strategii CRM jest wykształcenie takich wewnętrznych i zewnętrznych relacji z konsumentem, które w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie zysku i produktywności firmy. Pożądane relacje z klientem powstają w wyniku wykorzystania rozwiązań technologicznych, metod planowania strategicznego, technik marketingowych oraz wszelkich narzędzi doskonalenia organizacyjnego. System SAP CRM (SAP Customer Relationship Management) posiada cechy oraz funkcje, które wspomagają główne procesy biznesowe w następujących obszarach: Zarządzanie Marketingiem - analiza, planowanie, rozwój oraz realizacja działań marketingowych na każdym etapie interakcji z klientem. Aplikacja, będąc główną platformą marketingową, daje sprzedawcom pełny wgląd w działanie przedsiębiorstwa, ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i kompleksową realizację procesów marketingowych. Zarządzanie Sprzedażą - koncentracja na działalności produkcyjnej pozwala zdobyć, rozwinąć i utrzymać cenne relacje. Funkcje programu umożliwiają planowanie i prognozowanie sprzedaży a także obsługę regionów, kont, kontaktów, działań, okazji, ofert, zamówień, konfiguracji produktów, cenników, płatności oraz umów. Kluczowe procesy w ramach Centrum Obsługi Klienta: Telemarketing Telesprzedaż Obsługa klientów Zarządzanie helpdeskiem HR i IT W roku 2009 firma SI-Consulting wdrożyła system SAP CRM w Grupie Kapitałowej Impel. Jest to dotychczas największe wdrożenie systemu CRM w Polsce. Wielkość wdrożenia odznacza się zarówno w liczbie użytkowników korzystających z systemu około 2000, jak i w jego szerokiej funkcjonalności. Firma Impel korzystając z systemu SAP CRM oferuje między innymi takie usługi jak: usługi porządkowo-czystościowe, wynajem nieruchomości (obsługa techniczna nieruchomości), ochrona mienia, usługi kadrowo-płacowe, praca tymczasowa, wynajem i serwis odzieży, pralnictwo, logistyka, catering, usługi hostingowe. Za pomocą wdrożonego systemu obsługują także szeroko pojęty serwis i marketing. Dodatkowo w Grupie Impel uruchomiono wielokanałową platformę komunikacji Contact Center zintegrowaną z SAP CRM (obsługa reklamacji, informacje o usługach). Zarządzanie Serwisem - zwiększenie dochodów i rentowności usług serwisowych dzięki funkcjom wspierającym ich sprzedaż i marketing a także dzięki zarządzaniu umowami, gwarancjami, zainstalowanym sprzętem i zasobami oraz naprawom wykonywanym we własnym zakresie lub w punkcie serwisowym. Centra telefonicznej obsługi klienta, usługi w terenie oraz usługi elektroniczne gwarantują elastyczne opcje realizacji. Centrum obsługi klienta - zwiększenie lojalności klienta, obniżenie kosztów oraz zwiększenie przychodów poprzez przekształcenie centrum obsługi klienta w strategiczny kanał dostaw na potrzeby marketingu, sprzedaży oraz usług za pośrednictwem wszystkich kanałów. Aplikacja wspiera działania telemarketingowe, sprzedaż telefoniczną, pomoc techniczną dla działów informatycznych i działów kadr a także zarządzanie centrum obsługi klienta. Zarządzanie i administracja centrum obsługi Komunikacja wielokanałowa Analizy centrum obsługi NextiraOne to wiodący europejski ekspert w zakresie usług komunikacyjnych, który obsługuje ponad klientów, prowadząc sprzedaż bezpośrednią oraz oferując usługi wsparcia w 17 krajach Europy. Konsultanci SAP CRM z SI-Consulting odpowiadają za rozwój obecnych procesów biznesowych, optymalizację obecnych funkcjonalności SAP CRM i przygotowanie systemu do roll-outu na kolejne kraje Europy. Obecnie SAP CRM wykorzystywany jest w dwóch krajach: Francji i Niemczech. Zakres projektu skupiającego specjalistów SAP z Polski, Francji i Niemiec obejmuje m.in.: zarządzanie procesami sprzedażowymi i wdrożeniowymi, planowanie, optymalizację i raportowanie pracy pracowników w ramach sprzedaży i serwisu oraz rejestrowanie zgłoszeń klienta w Centrum Obsługi Klienta. Uruchamiane są także procesy związane z obsługą zgłoszeń przez pracowników wraz z ich automatycznym monitorowaniem w ustalonym w ramach kontraktu SLA zakresie. W dzisiejszych czasach firmy zmuszone są do adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych. To wymaga idealnych narzędzi analitycznych i rozwiązań planistycznych pozwalających przewidywać warunki rynkowe z właściwym wyprzedzeniem. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi SI-Consulting oferując rozwiązania Business Intelligence oparte na dwóch platformach SAP Netweaver i BusinessObjects Enterprise. Sercem naszych rozwiązań BI jest, wykorzystywana przez tysiące przedsiębiorstw na całym świecie, Hurtownia Danych SAP. Architektura hurtowni składa się z trzech warstw: źródłowej, aplikacyjnej i raportującej. Zadaniem Hurtowni Danych jest wspieranie przetwarzania i przechowywanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych w przeciwieństwie do systemów transakcyjnych realizujących przetwarzanie dla celów operacyjnych. Narzędzie pozwala łączyć dane pochodzące ze źródeł SAP oraz z systemów zewnętrznych. W systemie SAP BW dane podlegające analizom dzielą się na dwie kategorie: dane transakcyjne odzwierciedlające zdarzenia gospodarcze i dane podstawowe będące słownikami pojęć biznesowych. Hurtownia Danych firmy SAP posiada wbudowany interfejs prezentacji danych. Razem z aplikacją firma SAP dostarcza predefiniowane rozwiązania, dla różnych branż i obszarów działalności biznesowej przedsiębiorstwa, które znacznie skracają czas projektu. Mechanizm implementacji nowych procesów często skupia się na efektywności, zapominając o ludziach korzystających z rozwiązań. W naszej firmie nie zapominamy o użytkownikach końcowych, dlatego poszerzyliśmy ofertę o aplikacje BusinessObjects. Portfolio rozwiązań BusinessObjects zawiera bogaty wybór narzędzi i aplikacji: od dobrze znanego Crystal Reports pomagającego w raportowaniu sformatowanym, przez pulpity Xcelsius dla kadry zarządczej przedsiębiorstwa, po najnowsze rozwiązania jak SAP BusinessObjects Explorer wspomagający szybkie i efektywne wyszukanie pożądanej informacji oraz jej wizualizację. Rozwiązania BusinessObjects implementujemy w oparciu o Hurtownię Danych SAP oraz inne moduły ERP. Nasze doświadczenie pokazuje, że dobrze zaprojektowany i wdrożony system BI pozwala w szybszym tempie osiągnąć zamierzone cele przy mniejszym wykorzystaniu środków. Nasza oferta zawiera: analizę wymagań funkcjonalnych tworzenie modelu danych na potrzeby Hurtowni Danych migrację danych z funkcjonujących systemów informatycznych modelowanie danych w celu łatwego tworzenia raportów Specjaliści z firmy SI-Consulting wzięli udział w realizowanym przez SAP Polska wdrożeniu SAP BW dla Grupy PGNiG. Nasi konsultanci pracowali w centrali firmy w Warszawie oraz 3 spółkach strategicznych: Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. i Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.. W zakres odpowiedzialności naszych konsultantów weszło stworzenie ponad 100 raportów z obszaru FI, FI-AA oraz CO m.in.: bilansu, RZiS czy Cashflow. Wykonując zlecone prace aktywnie uczestniczyliśmy w przekazywaniu wiedzy pracownikom Grupy PGNiG w różnych lokalizacjach w Polsce. Podczas wdrożenia korzystaliśmy z aplikacji Query Designer i BEx Analyzer wchodzących w skład pakietu Business Explorer firmy SAP. tworzenie modeli planistycznych, wdrożenie SEM (Zarządzania Strategicznego Przedsiębiorstwem) implementację aplikacji analitycznych BusinessObjects oraz SAP projektowanie wachlarza raportów na potrzeby Klienta Zatrudniamy konsultantów o różnych specjalizacjach modułowych co pozwala na przedstawienie kompletnej oferty implementacji SAP BW razem z innymi modułami systemu SAP ERP, które w naszych rozwiązaniach funkcjonują jako systemy źródłowe. Wśród naszych klientów mamy największe polskie firmy z różnych branż, m.in.: IMPEL S.A., PKP Cargo, PGNiG, TEB S.A. Ostatnio naszą ofertę rozszerzyliśmy o kompletne rozwiązanie BI firmy SAP BusinessObjects dla małych i średnich przedsiębiorstw pakiet BusinessObjects Edge. Obecnie nasz dział R&D pracuje nad rozwiązaniami mobilnymi BI oraz rozwiązaniami dostarczającymi użytkownikowi informację w czasie rzeczywistym, gdyż rozumiemy jaką wartość, w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, mają aktualne dane. W TEB S.A. (Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.) konsultanci SI- Consulting odpowiadali za całość implementacji hurtowni danych SAP BW od stworzenia koncepcji, poprzez konfigurację środowisk i instalację modeli danych, po zaprojektowanie i stworzenie zapytań. W Hurtowni Danych skoncentrowaliśmy się głównie na obszarze finansów i kontrolingu. Ponadto, uruchomiony został pakiet ( content ) techniczny wspomagający administrowanie i optymalizację systemu. Warstwa raportowa zbudowana została w oparciu o aplikacje Query Designer oraz BEx Analyzer ze środowiskiem Excel (pakietu SAP Business Explorer). Projekt zawierał także cykl warsztatów zapewniający transfer wiedzy do użytkowników końcowych i administratorów. Dzięki wdrożeniu TEB S.A. zyskało możliwość przekrojowej analizy oraz łączenia danych finansowych z różnych obszarów i źródeł w jednym miejscu. 6 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 7

5 Mobilny dostęp do SAP SAP Solution Manager Właściwe dane we właściwym miejscu o właściwym czasie obecnie takie podejście i wymogi już nikogo nie dziwią. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy otoczeni są technologią i informacją. Aktualnie wymiana informacji z użyciem urządzeń mobilnych (takich jak telefony, tablety, smartfony) zaczyna być dominującą formą komunikacji zarówno w życiu prywatnym, jak i w świecie biznesu. Każdy z nas jest posiadaczem urządzenia, które można z sukcesem zintegrować z istniejącym w firmie systemem SAP za pomocą rozwiązania mobilnego. W przypadku rozwiązań mobilnych można mówić o czterech aspektach mobilności: aspekt łączności, w szczególności z systemami SAP (ERP, CRM) oraz innymi systemami, które w kompleksowy sposób zapewnią nam dostęp do potrzebnych danych (zewnętrzne bazy danych, zewnętrzne usługi, zewnętrzne aplikacje), aby móc zrealizować wymaganą funkcjonalność biznesową aspekt wytworzenia aplikacji, który oprócz fazy wytworzenia rozwiązania powinien w przyszłości umożliwiać łatwą rozbudowę czy zmianę rozwiązania aspekt używania aplikacji, rozumiany jako faktyczne wykorzystywanie funkcjonalności aplikacji na różnych urządzeniach (BlackBerry, Android, IPad/IPhone, Windows Mobile, laptopy), gdzie dostępne są oczekiwane dane pozwalające szybko podjąć właściwe decyzje, czy wykonać wymaganą operacje na systemie aspekt kontroli rozumianej jako czynność zarządzania urządzaniami mobilnymi w firmie, umożliwiającej zdalne instalowanie i usuwanie aplikacji, zarządzanie danymi wrażliwymi dotyczącymi firmy przechowywanymi na urządzeniu oraz zarządzanie urządzeniami na poziomie systemowym włącznie z trwałym zablokowaniem urządzenia. Obecnie w Polsce SAP oferuje 28 aplikacji w trzech głównych obszarach: SI-Consulting świadome wyżej wymienionych aspektów oferuje usługi Aplikacje Process Apps (dla integracji z systemami SAP realizując je w sposób bezpieczny i wykorzystując najnowsze technologie związane z zapewnieniem poufności i bezpieczeństwa pracowników terenowych, wspierające codzienną pracę wsparcie sprzedaży komunikacji i danych. terenowej, raportowanie wizyt Przy pomocy SI-Consulting aktualna instalacja SAP może być łatwo rozszerzona serwisowych, zarządzanie środkami o funkcjonalność mobilnego dostępu poprzez zaadoptowanie istniejących trwałymi) rozwiązań mobilnych lub poprzez rozwój autorskiego rozwiązania mobilnego w pełni dostosowanego do wymagań klienta. Autorskie rozwiązania realizowane są przy wykorzystaniu technologii Java i SAP (Sybase Unwired Platform, SAP Aplikacje Industry Apps aplikacje dedykowane dla konkretnej branży np. medycznej, czy sektora publicznego Mobile). Aplikacje Productivity Apps Pracownik w terenie, wykorzystując rozwiązanie mobilne, może zarówno przyspieszają pracę każdego sprawdzić dane z systemu SAP (raporty obrotów, stany magazynowe, salda zadłużenia) jak i realizować pełne transakcje np. utworzyć zlecenie pracownika możliwość zgłoszenia urlopu, składanie/akceptacja wniosków sprzedażowe, zgłoszenie serwisowe. zakupowych, dostęp do stanów SI-Consulting umożliwi wykonanie większości wyżej wymienionych operacji magazynowych, rozliczanie delegacji również wtedy, gdy brak jest pewnego stabilnego połączenia do systemów SAP poprzez wykorzystanie odpowiedniego mechanizmu synchronizacji danych. Wraz z systemem SAP (np. ERP czy CRM) udostępniane jest klientom rozwiązanie Solution Manager. Jest to narzędzie wspomagające procesy technicznego wsparcia systemów informatycznych funkcjonujących w firmie oraz związanych z nimi procesów. Główne obszary funkcjonalne SAP Solution Manager to: Wdrożenie (Implementation), Utrzymanie (Operations) oraz Rozwój i Optymalizacja (Optimization). Wdrożenie rozwiązań SAP Solution Manager wspiera zarządzanie projektem oraz działania z nim związane, np. zarządzania dokumentacją, konfiguracją, szkoleniami, testami. Rozwiązanie udostępnia szereg gotowych wzorców oraz narzędzi wspomagających działania projektowe szkolenia użytkowników czy automatyzacja testów. Narzędzie wspomagające proces testowania opiera się na wspólnym repozytorium definicji testów, przypadków testowych, jak i dokumentacji przebiegów testów i ich wyników zapewniając powtarzalność i wysoką jakość. Obsługiwane są zarówno projekty typowo wdrożeniowe, jak i projekty zmiany wersji (upgrade) czy przeniesienia rozwiązania (roll-out). Rozwój i Optymalizacja Jedno co jest pewne to zmiana. Także w tym obszarze Solution Manager zapewnia kompletne wsparcie. Zarządzanie zmianą wspierane jest już od momentu stworzenia wniosku o zmianę (Change Request) poprzez proces akceptacji wraz z kontrolą budżetów, po realizację, na którą składa się m.in. zarządzanie zleceniami transportowymi, realizacja testów akceptacyjnych czy aktualizacja dokumentacji i rozliczenie budżetu. Rozwiązanie zarządzania zmianą zgodne jest ze standardem ITIL. Utrzymanie W tym obszarze Solution Manager pokrywa pełne spektrum zadań i czynności związanych z trzymaniem rozwiązań IT począwszy od bieżącego monitorowania systemów oraz procesów biznesowych, po centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Solution Manager pozwala w jednym miejscu zarządzać rozproszonym środowiskiem IT monitorując i raportując bieżące parametry systemów (obciążenie, stan zasobów). Solution Manager to w pełni funkcjonalny system wspierający procesy helpdesku i serwisu aplikacyjnego, umożliwiający budowanie wielopoziomowych struktur wsparcia (np.: wewnętrzny helpdesk, zewnętrzny dostawca serwisu aplikacyjnego, wsparcie producenta) z elastycznie definiowalnym przebiegiem procesu zgłoszeń (workflow), ich rodzajów oraz statusów. Utrzymywanie spójnego repozytorium pozwala na bieżącą aktualizację dokumentacji, instrukcji czy przypadków testowych. Wbudowany system alertowy pozwala monitorować przekroczenia czasów i raportować poziom utrzymania SLA. Poza wsparciem procesowym dla serwisu aplikacyjnego obszar ten udostępnia też szereg narzędzi technicznych pozwalających analizować logi, zrzuty pamięci czy inne parametry. Dużym ułatwieniem jest integracja SAPGUI pozwalająca w szybki i łatwy sposób tworzyć zgłoszenia wraz z automatycznym kontekstem (transakcja/program, parametry, użytkownik, zrzut/logi itp.). Poprzez Solution Manager dostarczana jest usługa SAP EarlyWatch Alert (dostępna w ramach SAP Enterprise Support). Klient sam może decydować o poziomie wykorzystania i integracji tego kompletnego narzędzia. Można poprzestać na podstawowej funkcjonalności związanej z zarządzaniem środowiskiem SAP (zarządzanie licencjami, implementacja poprawek itp.), jak również sukcesywnie uruchamiać kolejne procesy podnosząc bezpieczeństwo użytkowania systemów SAP. Dział Serwisu SI-Consulting wspiera swych klientów wykorzystując najnowszą wersję platformy SAP Solution Manager. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie i monitorowanie zarejestrowanych zgłoszeń na wszystkich etapach ich przetwarzania, zaczynając od momentu rejestracji, poprzez testy, kończąc na zamknięciu zgłoszenia. Przy każdym znaczącym kroku przetwarzania problemu przez jedną ze stron druga automatycznie zostaje o tym powiadomiona poprzez , co ma duże znaczenie dla zachowania terminów SLA (Service Level Agrement) zawartych w umowach serwisowych. Ciągły dostęp do śledzenia zgłoszeń dla klientów zapewnia portal który jest częścią platformy SAP Solution Manager. Portal ten zapewnia również narzędzia raportowe, dzięki którym klient ma możliwość tworzenia i analizowania zestawień zgłaszanych problemów. Konsultanci SI-Consulting zaangażowani są w uruchomienie wewnętrznych usług Help Desk oraz Service Desk dla użytkowników systemów SAP w Grupie Impel. Docelowo system wesprze pracę około 2000 pracowników zarówno użytkowników końcowych, jak i kluczowych. Efektem wdrożenia będzie w pełni zintegrowany system zgłoszeniowy SAP umożliwiający użytkownikom generowanie zgłoszeń bezpośrednio z SAPGUI i jednocześnie zbierający komplet niezbędnych informacji technicznych. Wdrożenie obejmie także integrację platform serwisowych Impel IT i SI-Consulting, co pozwoli na maksymalne zautomatyzowanie i zoptymalizowanie procesów obsługi zgłoszeń. SI-Consulting świadczy usługi serwisowe dla jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych na polskim rynku - US Pharmacia. Usługi serwisowe w zakresie obsługi systemu SAP są w tym wypadku świadczone z dodatkowym reżimem wymogów GMP (Good Manufacturing Practice) w branży farmaceutycznej. Uzgodniono także wysoki poziom SLA dla tych usług. Kontrakt obejmuje zarówno wsparcie w zakresie utrzymania systemu SAP w standardzie, jak i wsparcie dla użytkowników aplikacyjnych. Podjęcie współpracy w zakresie serwisu jest kontynuacją udanego wdrożenia systemu SAP w US Pharmacia. Impel wiodąca w Polsce grupa firm specjalizująca się w dostarczaniu usług dla przedsiębiorstw i instytucji zdecydowała się przekazać opiekę nad swoim systemami SAP konsultantom Centrum Serwisowego SI-Consulting. Serwisem objęta została całość uruchomionego środowiska SAP (ERP, HR, CRM, BW, EP, BC, NetWeaver, Solman), z którego korzysta blisko 1500 użytkowników ponad 30 spółek grupy w całej Polsce. Usługa serwisowa świadczona jest w trybie ciągłym (365 dni w roku przez 24 godziny na dobę). Podobnie jak w przypadku US Pharmacii, świadczenie usługi serwisowej jest rezultatem owocnej współpracy w ramach projektu wdrożenia realizowanego przez SI-Consulting.. 8 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 9

6 Serwis aplikacyjny SAP Korzyści dla Twojej firmy SI-Consulting uczestnicząc w programie SAP PartnerEdge stała się istotnym podmiotem ekosystemu gwarantującego, że rozwiązania i usługi SAP działają nieprzerwanie i efektywnie. Oprócz standardowego wsparcia Klientów SAP naszą ofertę uzupełniają usługi serwisu aplikacyjnego oraz zdalnej administracji (Basis). Dział Serwisu SI-Consulting oferuje: SI-C-HELPDESK = POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTU Dział Serwisu SAP wykorzystuje system zgłoszeń online oparty na SAP Solution Manager. Rejestracja incydentów i zleceń serwisowych przeprowadzana jest bezpośrednio przez upoważnionych Pracowników Klienta. W sytuacjach awaryjnych dokonywanie zgłoszeń serwisowych odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie (rejestracja w systemie serwisowym dokonywana jest wówczas przez Pracownika SI-Consulting; rozmowy telefoniczne są nagrywane) SI-C-SERWIS APLIKACYJNY = ROZWIĄZYWANIE ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH W RAMACH RYCZAŁTU I POZA RYCZAŁTEM Podpisanie umowy serwisowej nakłada na SI-Consulting obowiązek świadczenia usług zgodnie z przyjętym reżimem SLA (Service Level Agreement). W ramach ryczałtu gwarantujemy dostępność doświadczonych konsultantów i spełnienie kryteriów umowy (np. czas reakcji, czas rozwiązania) w założonym wymiarze po atrakcyjnych cenowo stawkach. Zapisy SLA obowiązywać mogą również po przekroczeniu puli dni objętych ryczałtem po ustalonej stawce na konsultacje poza ryczałtem. W obu przypadkach Klient ma pełną kontrolę nad przebiegiem prac, który rejestrowany jest w systemie zgłoszeń serwisowych przechowującym historię kontaktów, załączone dokumenty oraz status realizacji. SI-C-ZLECENIA ROZWOJOWE = ZAPLANOWANE PRACE NA RZECZ ROZWOJU Niezależnie od zgłoszeń objętych SLA oferujemy możliwość zamówienia dodatkowych konsultacji realizowanych wg ustalonego harmonogramu. Mogą to być np.: zmiany konfiguracji systemu SAP lub prace programistyczne rozszerzające funkcjonalność systemu przeprowadzenie audytu wydajności i bezpieczeństwa aplikacji-rozszerzeń Klienta przygotowanie specyfikacji obiektów programistycznych dla zespołu Klienta udział w projektach wewnętrznych Klienta tworzenie analiz przedwdrożeniowych i dokumentacji powdrożeniowej we współpracy z pracownikami Klienta SI-C-ZDALNA ADMINISTRACJA SAP W ramach tej usługi oferujemy wsparcie konsultantów Basis w obszarach związanych z administracją systemami SAP, w skład których wchodzą m.in. opracowanie, implementacja i monitorowanie przestrzegania procedur tworzenia kopii zapasowych konfiguracja systemu w zgodzie z przyjętą polityką bezpieczeństwa strojenie systemu pod względem wydajności administracja kontami i uprawnieniami użytkowników instalacje poprawek i not SAP monitorowanie bieżących parametrów serwerów aplikacyjnych i bazy danych nadzorowanie zadań i procesów wykonywanych w tle wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemu implementacja zaakceptowanych przez SAP zaleceń producenta bazy danych SI-C-OKRESOWE WARSZTATY Z FUNKCJONALNOŚCI I PLANOWANIE ROZWOJU Warsztaty mają na celu zapoznanie się z nowymi funkcjonalnościami opublikowanymi przez producenta. Usługa planowania ścieżek rozwoju rozwiązań SAP ma na celu rozważenie: usprawnienia procesów w ramach wykorzystywanych funkcjonalności wdrożenia nowych funkcjonalności w ramach zaimplementowanych modułów SAP wdrożenia nowych modułów SAP lub zupełnie innych rozwiązań GWARANTOWANY SZYBKI CZAS REALIZACJI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH Czasy reakcji regulowane są zapisami Service Level Agreement (SLA), co nie pozwalają na odwlekanie realizacji w czasie. Incydenty rozwiązywane są przez doświadczonych konsultantów serwisowych wspartych przez bazę wiedzy i narzędzia producenta (SAP). WYŻSZY POZIOM ZADOWOLENIA Jakość pracy działu serwisu gwarantowana jest nie tylko doświadczeniem konsultantów, ale również procedurami organizacji serwisowej. System zarządzania problemami ułatwia znalezienie przyczyn incydentów, a więc uniknięcie ich w przyszłości. Nasi pracownicy przeszkoleni są w zakresie profesjonalnej obsługi. UNIKANIE PRZECIĄŻEŃ WE WŁASNYM DZIALE HELPDESK W przypadku okresowego spiętrzenia prac we własnym dziale helpdesk (np. podczas zamykania okresów sprawozdawczych), gdy liczba zgłoszonych problemów przekracza możliwości szybkiego ich rozwiązania przez własny personel rozwiązaniem jest przeniesienie ich do zewnętrznego serwisu. NIEWRAŻLIWOŚĆ NA FLUKTUACJĘ WŁASNEGO PERSONELU Współpraca z serwisem aplikacyjnym SI-Consulting daje sprawne rozwiązywanie problemów bez względu na sytuację kadrową własnej firmy związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi, zmianą pracy etc.. OBNIŻENIE I KONTROLA WYDATKÓW Przejście na usługi zewnętrznego serwisu aplikacyjnego oznacza ograniczenie inwestycji i kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem, administracją i serwisem rozwiązań SAP. Koszty usług serwisowych są określone w umowie i można je dokładnie prognozować. TRANSFER WIEDZY Współpraca z zewnętrznym serwisem pozwala na skorzystanie z know-how i najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań SAP. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie istniejących i nowych funkcjonalności rozwiązań producenta, tym lepiej mogą korzystać z najlepszych praktyk rozwiązań biznesowych oraz scentralizowanej bazy wiedzy. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Powierzenie obsługi części procesów biznesowych zewnętrznemu serwisowi pozwala lepiej skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Uzyskana poprawa jakości, obniżenie kosztów i usprawnienie procesów biznesowych, może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. 10 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 11

7 Szkolenia i warsztaty SAP i ABAP Integralnym elementem wdrożeń systemu jest proces zaznajomienia użytkowników z rozwiązaniami SAP. Poznanie systemu odbywa się zazwyczaj dzięki szkoleniom i warsztatom, zarówno z zakresu poszczególnych modułów SAP, jak i technologii platformy SAP NetWeaver wraz z zagadnieniami obejmującymi aspekty programowania ABAP, jak i obszaru Basis (administracji systemem). Usługi szkoleniowe i warsztaty oferowane przez SI-Consulting spełniają potrzeby transferu wiedzy do zespołów wdrożeniowych, jak i wyszkolenia użytkowników końcowych systemu. Spełnione są także potrzeby pogłębienia wiedzy na poziomie wyższym, pojawiające się u Klientów już korzystających z rozwiązań SAP. Uczestnikami szkoleń i warsztatów są pracownicy każdego szczebla, którzy już korzystają z systemu lub mają to w planach. Na życzenie Klienta szkolenia takie mogą być realizowane przez certyfikowanych konsultantów SI-Consulting. W ramach oferty SI-Consulting proponuje 3 rodzaje szkoleń: szkolenia dedykowane szkolenia w oparciu o standardowe kursy i systemy szkoleniowe SAP, jak i materiały autorskie w zakresie uzgodnionym z Klientem na systemie SI-Consulting, realizowane w siedzibie Klienta lub w salach szkoleniowych SI-Consulting we Wrocławiu warsztaty podobnie jak przy szkoleniach dedykowanych, miejsce realizacji szkoleń jest dowolne, z naciskiem jednak na ćwiczenia praktyczne wykonywane na systemach Klienta w uzgodnionym zakresie otwarte sesje internetowe z wykorzystaniem platformy Cisco WebEx szkolenia i prezentacje o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne pokazy rozwiązań z zakresu technologii SAP Wiele szkoleń jest oferowanych i realizowanych we współpracy z Centrum Szkoleniowym SAP Polska. Większość z nas ma świadomość szybkiego tempa zmian współczesnego życia. Aby móc za nimi nadążyć trzeba zdobywać nie tylko nową wiedzę, ale i kontynuować naukę poprzez praktykę. W wielu obszarach podniesienie kompetencji zawodowych może nastąpić w głównej mierze poprzez uczenie się zespołowe. Umożliwiają to szkolenia i warsztaty przygotowywane na zlecenie firm. Dlatego w szczególności zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń dedykowanych, których program uwzględnia specyficzne potrzeby i wymagania Klienta. Rozwój oprogramowania (ABAP Development Service) Budowanie rozszerzeń systemu SAP w oparciu o gotowe koncepcje Klienta i rozwiązania przygotowane przez konsultantów jest jedną z podstawowych działalności SI-Consulting. W przeciwieństwie do większości usług typu offshore/nearshore, jesteśmy gotowi na bezpośredni kontakt i rozwiązywanie problemów tam, gdzie fizycznie się pojawiają, czyli w siedzibie Klienta. Obszary realizacyjne Produkty realizacja rozszerzeń w oparciu opracowanie rozbudowanych programów dialogowych jako o koncepcje biznesowe i specyfikacje aplikacji (nakładek) biznesowych zintegrowanych ze standardowymi funkcjonalne budowane przez funkcjonalnościami systemu konsultantów modułowych rozszerzenia i usprawnienia istniejących transakcji klienta SI-Consulting tworzenie raportów przy użyciu nowych technologii (ALV, WebDynpro) analiza techniczna, konsultacje tworzenie formularzy wydruków w technologii SAPscript, SmartForms technologiczne i implementacja oraz interaktywnych formularzy Adobe PrintForms rozszerzeń bazujących na migracje wykorzystywanych technologii (np. do ALV, SmartForms, koncepcjach dostarczanych przez WebDynpro) Klienta modelowanie i implementacja procesów biznesowych w oparciu o sprawna wycena pracochłonności narzędzie SAP Business Workflow / WebFlow oferowanych prac oraz krótkie opracowanie rozwiązań bazujących na systemie zarządzania terminy realizacji zadań dokumentami DMS i SAP Content Server dostarczenie rozwiązań wolnych migracja danych z innych systemów i plików (LSMW, ABAP) od błędów technicznych, dzięki projektowanie i wdrażanie rozwiązań w technologiach webowych cyklom intensywnych testów zintegrowanych i komplementarnych z SAP NetWeaver wewnętrznych integracja systemów SAP z systemami zewnętrznymi (zarówno przy pomoc on-site przy testach użyciu platformy SAP XI, jak i interfejsów opartych na popularnych modułowych i integracyjnych technologiach, m.in. ALE/IDOC, BAPI, RFC, XML, WebService, SAP wdrażanych rozwiązań Business Connector, SAP Java Connector) wsparcie przy realizacji mniejszych projektów lub zadań wsparcie projektów wdrożeń hurtowni danych (SAP Business Warehouse) w obszarze tworzenia ekstraktorów danych z systemów SAP pełne wsparcie uruchomienia identyfikacja rozszerzeń i modyfikacji oraz dostosowanie obiektów produktywnych rozwiązań systemu do nowej wersji w procesie patchowania i upgrade optymalizacja kodu programów obciążających zasoby systemu Tworzenie profesjonalnego oprogramowania to obszar, który wymaga ciągłych inwestycji w zakresie kompetencji zespołu programistycznego i technologii, a przede wszystkim czasu. ABAP Development Service to usługa, która okazuja się być nieporównywalnie tańsza od wdrażania i rozwoju aplikacji na własną rękę. Dodatkowo Klient zyskuje gwarancję, że otrzyma produkt wysokiej jakości, a uruchomiony projekt będzie ukończony na czas. Trenerzy SI-Consulting przeprowadzili dla zespołu programistów Grupy Impel 6-miesięczny cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu programowania ABAP/4. Program objął niemal całość zagadnień związanych z narzędziami programistycznymi, technologiami tworzenia oprogramowania w SAP, technik integracji i wymiany danych Szkolenia w całości poprowadzili certyfikowani konsultanci ABAP/4 z SI-Consulting. W styczniu 2007 na zlecenie KPiT konsultanci SI-Consulting przeprowadzili z sukcesem cykl warsztatów z zakresu SAP FI (Finanse i Księgowość) w ramach nowotworzonego centrum usług outsourcingowych we Wrocławiu. W styczniu 2009 firma SI-Consulting S.A. wdrożyła oraz uruchomiła System elektronicznego obiegu faktur zakupowych w Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązanie to jest w pełni zintegrowane z systemem SAP. Stworzone przez nas rozwiązanie charakteryzuje się dualizmem interfejsowym. Pełna jego funkcjonalność dostępna jest w systemie SAP ERP jak również poprzez przeglądarkę internetową. Wychodząc naprzeciw potrzebom firmy EnergiaPro, w czasie 1 tygodnia stworzyliśmy i zaimplementowaliśmy odpowiedni program w systemie SAP, który w zgodzie z ustawą o podatku akcyzowym, ewidencjonuje energię elektryczną oraz nalicza podatek akcyzowy. Dodatkowo może on, na życzenie Klienta, tworzyć wydruk zeznania podatkowego czy też księgować zapłatę podatku w systemie SAP. 12 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 13

8 Bezpieczeństwo użytkowania SAP Bezpieczeństwo użytkowania SAP GRC rozwiązanie według definicji amerykańskiego instytutu (ITGI) jest określane, jako zbiór odpowiedzialności, działań i praktyk stosowanych przez Zarząd i kierownictwo spółki, mających na celu zapewnienie, że cele strategiczne zostaną osiągnięte, ryzyka wynikające ze specyfiki działalności firmy są adresowane i zarządzane a zasoby organizacji są właściwie wykorzystywane. Przegląd i analiza uprawnień użytkowników SAP Oferujemy usługi w zakresie bezpieczeństwa systemu SAP ukierunkowane na właściwy podział uprawnień użytkowników systemu (ang. Segregation of Duties). Realizacja prac wspierana jest dedykowanym narzędziem firmy GRC Solutions, które automatyzuje proces analizy uprawnień, a w efekcie istotnie obniża także jego koszty. Konsultanci z zespołu GRC posiadają doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczoaudytorskich, co pozwala im połączyć znajomość rozwiązań technologicznych ze zrozumieniem ryzyka operacyjnego i finansowego związanego z nadmiarowymi uprawnieniami użytkowników w systemach IT. Wyniki analizy prezentowane są w formie szczegółowych raportów ze wskazaniem obszarów, w których wymagana jest poprawa lub przebudowa koncepcji uprawnień. Przebudowa uprawnień użytkowników SAP Oferowana metodyka budowania ról użytkowników w systemie SAP posiada znaczącą przewagę w stosunku do zwyczajowo przyjętej koncepcji (Master-Derrived roles) budowania ról. Nasze podejście zapewnia, że pojedyncze role są wolne od konfliktów podziału obowiązków, a całkowita ilość ról użytkowników w systemie jest znacząco mniejsza, co sprawia, że wdrożony model uprawnień jest łatwiejszy w zarządzaniu oraz utrzymaniu. Opracowana przez nas koncepcja warstwowo strukturalna oparta jest o wyodrębnianie pojedynczych czynności biznesowych, na które następnie nakładana jest perspektywa organizacyjna. Połączenie tych dwóch warstw daje wymierne efekty w zakresie zmniejszenia czasu administratorów BASIS potrzebnego do efektywnej obsługi procesu zarządzania uprawnieniami a także istotnie wpływa na podniesienie ogólnego bezpieczeństwa systemu. Kontrole automatyczne w procesach biznesowych Zespół GRC posiada unikalną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykorzystywania wbudowanych możliwości kontrolnych systemu SAP do poprawy bezpieczeństwa realizacji procesów biznesowych. Nasi konsultanci wskażą istotne słabości kontroli w procesach biznesowych, a następnie pomogą zaimplementować w systemie SAP automatyczne mechanizmy monitorujące. Takie podejście w dłuższej perspektywie pozwala na zwiększenie efektywności kontroli a także na obniżenie całkowitego kosztu jej utrzymania i testowania w firmie. Security and Compliance Expert Security & Compliance Expert to dystrybuowane przez SI-Consulting dedykowane narzędzie klasy GRC służące do symulacji on-line oraz cyklicznych audytów uprawnień użytkowników systemu ERP pod kątem dostępu do transakcji wrażliwych oraz analizy konfliktów rozdziału obowiązków (SoD). Wykorzystanie S&C Expert pozwala na stworzenie efektywnych mechanizmów kontrolnych, a przez to obniżenie kosztów zgodności z ustawami (np. SOX), pozwala także obniżyć ryzyko popełnienia nadużycia w firmie. Narzędzie jest napisane w technologii umożliwiającej dostęp do analiz i raportów przez przeglądarkę, ma możliwość integracji z dowolnym rozwiązaniem typu workflow stosowanym do zarządzania uprawnieniami, jest wyposażone we własny panel administracyjny do konfiguracji, moduł zarządzania danymi podstawowymi, moduł raportowania oraz obsługę symulacji wniosków o nadanie uprawnień. Posiada również dedykowane konektory do systemu SAP, jego możliwości analizy uprawnień można dowolnie rozbudować o kolejne systemy. SoD podział obowiązków (ang. Segregation of Duties) użytkowników systemów informatycznych w taki sposób aby nie dopuścić do powstania konfliktu podziału obowiązków, czyli sytuacji w której jeden użytkownik ma w systemie informatycznym uprawnienia, które z punktu widzenia dobrych praktyk, przepisów prawa oraz specyfiki biznesu powinny być rozdzielone w systemie IT na przynajmniej dwie osoby. SOx jednym z przykładów regulacji w obszarze GRC jest powszechnie znana amerykańska ustawa Sarbanes Oxley, która wymaga, aby kierownictwo spółki notowanej na amerykańskiej giełdzie (oraz spółek powiązanych) zbudowało i okresowo walidowało system kontroli przedsiębiorstwa w tym właściwy podział obowiązków użytkowników w systemach informatycznych. Na świecie powstało wiele odpowiedników tych przepisów np. w Japonii J-SOx (Japan SOx). Celem projektu realizowanego przez zespół GRC w Signal Iduna było opracowanie listy wymagań, które system SAP, utrzymywany centralnie powinien spełniać, aby mógł być wykorzystywany w polskim oddziale spółki w Signal Iduna Polska. Przygotowana lista była odpowiedzią na obowiązujące w Polsce przepisy prawne wynikające z wybranych (w zakresie systemu) przepisów tzw. twardego prawa (Ustawa o Rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych) oraz tzw. Dobrych praktyk. Efekty zostaną zweryfikowane przez audytora zewnętrznego badającego sprawozdania finansowe oraz korporacyjnego, badającego zgodność z wymogami w zakresie bezpieczeństwa. 14 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 15

9 Upgrade SAP Optymalizacja procesów biznesowych, zbyt kosztowne utrzymanie starych rozwiązań oraz potrzeba wprowadzenia nowych funkcji i rozszerzeń SAP prowadzi do konieczności uaktualnienia i podniesienia standardu systemu. Potocznie ten proces zwany jest Projektem Upgrade SAP. Stosowane przez nas narzędzia automatyzują i wspierają różne kroki związane ze Zmianami Procesów: analizą repozytorium, migracją danych czy konwersją do Unicode. W celu uniknięcia problemów w czasie analizy repozytorium, wykorzystujemy w pełni automatyczne narzędzia do analizy konfliktów. Wewnętrzne i zewnętrzne rozszerzenia są sprawdzane pod kątem użyteczności i zgodności z Unicode. Dostępne są także procedury półautomatycznego dostosowywania kodu. Powyższe procesy oraz pozostały przebieg prac można monitorować za pomocą centralnego kokpitu. Praktycznie nie ma ograniczeń odnośnie liczby i rozmiarów mandantów, które mogą jednoczenie uczestniczyć w migracji danych, a sam proces (dzięki automatyzacji) może być wielokrotnie powtarzany. W stosowanych narzędziach można także tworzyć reguły selektywnej migracji danych. W trakcie każdego projektu zmiany przy użyciu stosowanych przez SI-Consulting narzędzi można dokonać konwersji do Unicode, zarówno całego systemu jak pojedynczych mandantów, tak aby maksymalnie zredukować Downtime. Wykorzystywany w tym celu jest słownik SAP Unicode lub własne reguły konwersji. Z dodatkową funkcjonalnością (Near Zero Downtime) skracającą okres wyłączenia, jesteśmy w stanie zapewnić operacyjny okres niedostępności systemu krótszy niż jedna godzina, co jest szczególnie istotne dla dużych baz danych rzędu 1TB. W czasie trwania migracji na systemie źródłowym działają procesy dialogowe, a wszelkie zmiany są nagrywane. Następnie zapisy te są odtwarzane na systemie docelowym, dzięki czemu dogrywane są wyłącznie zmiany, co minimalizuje czas wyłączenia systemu. Upgrade Technologiczny polegający na modernizacji do aktualnej wersji systemu, z maksymalnym zachowaniem obecnych funkcjonalności (w miarę możliwości rozwiązania własne przy tej okazji zmienia się na standard SAP) Upgrade Funkcjonalny połączenie modernizacji technologicznej ze zmianami we wdrożeniu np. poprzez dodanie nowych funkcjonalności systemu i usprawnienie obecnych procesów biznesowych, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w organizacji, bieżącymi oczekiwaniami rynku, tak aby wyprzedzić konkurencję. Tradycyjnie tego typu zadanie realizuje zespół wdrożeniowy składający się z konsultantów technicznych oraz konsultantów modułowych dokonujących pracochłonnych weryfikacji ustawień konfiguracyjnych wynikających ze zmiany wersji systemu SAP. Biorąc udział w wielu projektach upgrade - zwróciliśmy uwagę na fakt, że ten proces trwa za długo, jest zbyt skomplikowany i niesie dla klienta zbyt wielkie ryzyko związane z operacjami na kluczowym systemie biznesowym przedsiębiorstwa, wymagając wielogodzinnego, często nawet kilkudniowego przestoju. Wzmożona konkurencja wymaga od przedsiębiorstw coraz efektywniejszego poddawania się zmianom organizacyjnym. Idea jednak często wyprzedza możliwości szybkiego dostosowania się nie tylko w obszarze ludzkim, ale także w obszarze rozwiązań IT wspomagających zarządzanie. Proponujemy Państwu rozwiązania pozwalające optymalnie odzwierciedlić te zmiany w systemie SAP - niezależnie czy jest to proces modernizacji wersji (upgrade), objęcia systemem dodatkowych spółek (połączenie systemów, konsolidacja) czy też wyodrębnienie części systemu. Firma SI-Consulting w oparciu o narzędzia i rozwiązania swoich partnerów jest w stanie sprostać powyższym wyzwaniom. Podstawowe założenie jest fantastycznie proste w swej istocie, a polega na oddzieleniu procesu modernizacji (upgrade), podziału systemów (split) czy projektu łączenia systemów (merge) od transferu danych. Przy udziale SnP przeprowadziliśmy innowacyjny, na skalę Polski, projekt konwersji planu kont w EnergiaPro S.A.. Głównym celem projektu było ujednolicenie planu kont w EnergiaPro S.A. w trakcie roku obrachunkowego, poprzez konwersję struktury kont Oddziału Wrocław na strukturę kont Centrali. Zapewnienie jednolitej konfiguracji systemu SAP wymagało dodatkowego wdrożenia modułu CO-PA w Oddziale Wrocław na wzór działający w Centrali. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano narzędzie Technical Conversion Workbench (TCW), które zagwarantowało przeprowadzenie procesu technicznej konwersji w rekordowym czasie kilkunastu godzin. Projekt umożliwił tworzenie wspólnych sprawozdań finansowych dla O/Wrocław oraz dla Centrali. Ponadto, raporty finansowe dla poszczególnych jednostek gospodarczych pracujących na tym samym planie kont zostały w dużym stopniu porównywalne bez konieczności manualnych modyfikacji, co w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie czasochłonności tych prac. 16 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 17

10 Licencje SAP SAP Enterprise Support Rozwiązania SAP SI-Consulting należy do ekskluzywnego grona Partnerów SAP w programie SAP Channel Partner Edge uprawniającym do oferowania i sprzedaży licencji na rozwiązania SAP oraz dostarczania usług serwisowych SAP Standard i Enterprise Support. Jako jeden z nielicznych podmiotów na polskim rynku posiadamy status Złotego Partnera SAP potwierdzający nasze doświadczenie i jakość oferowanych usług. Certyfikowany zespół sprzedażowy przeprowadza z klientami analizę potrzeb i dobiera optymalne rozwiązanie licencyjne na bazie rozbudowanego cennika SAP. Dysponujemy potwierdzonym doświadczeniem w zakresie wyceny i dostawy licencji wszystkich produktów SAP. Systemy SAP są bez wątpienia kompletnym oprogramowaniem pokrywającym niemal wszystkie obszary biznesu. Platformę SAP cechuje również duża elastyczność pod względem implementacji konkretnych rozwiązań. Dostawa licencji nie kończy procesu jako partnerzy wspólnie z SAP oferujemy i świadczymy usługi wsparcia dla produktu w ramach usługi SAP Enterprise Support. Wybrane cechy SAP Enterprise Support: Wsparcie Centrum Doradczego (24/7) (Support Advisory Center) Gwarantowane Service Level Agreement dla zgłoszeń pierwszego i drugiego poziomu Zaawansowane wsparcie dla pakietów rozszerzeń i packages Predefiniowane szablony i przypadki testowe dostarczane w ramach rozwiązania Solution Managager SAP Solution Manager Enterprise Edition Usługi monitoringu i zapobiegania awariom: Go Live Check oraz Early Watch Alert Dostęp do bazy wiedzy (SAP Notes) oraz bieżących poprawek i aktualizacji systemu Klient może wybrać także opcję wsparcia w wersji Standard wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami. Podczas wielu lat doświadczeń wypracowaliśmy szereg usprawnień czy wzorców, które sprawdziły się u naszych klientów. Oparcie się na nich pozwala nie tylko zaoszczędzić czas niezbędny do ich wdrożenia, ale przede wszystkim znacząco minimalizuje ryzyko potencjalnych błędów. Podczas kolejnych uruchomień staramy się gromadzić wiedzę oraz wciąż udoskonalamy nasze rozwiązania wymieniając doświadczenia z klientami. Część z nich może być traktowana jak gotowe do użycia pakiety, natomiast dla części celowo nie przewidujemy etykietki produktu, chcąc zachować ich najważniejszą zaletę, jaką jest elastyczność. Nasi klienci doceniają wartość, jaką niesie bazowanie na sprawdzonych rozwiązaniach niezależnie czy myślą o rozwiązaniu dużej skali oprogramowaniu firmy SAP czy konkretnych jego elementach skupiających się na wybranych działaniach, czy procesach biznesowych. Podzielamy to rozumowanie, włączając do naszej oferty także rozwiązania i produkty sprawdzonych partnerów, zarówno polskich (np. GAVDI, GRC Advisors) czy firm zagranicznych (np. Saperion, SNP). Na kolejnych stronach znajdą Państwo opis wybranych rozwiązań. W ostatnim okresie doradzaliśmy przy zakupie i dostarczaliśmy licencje SAP m.in. dla: Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A., Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego ARAJ Sp. z o. o. i US Pharmacia Sp. z o. o. 18 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 19

11 Nie pozwól aby Twoje IT stanowiło ograniczenie Raport CIT Integracja SAP i Lotus Notes/Lotus Domino Standardowe rozwiązanie nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP w zakresie specyficznego dla Polski obowiązku wyliczania zaliczki na podatek dochodowy jest bardzo pracochłonne i uciążliwe. Wiąże się z koniecznością sporządzenia kliku raportów, a następnie ręcznej weryfikacji wielu zapisów księgowych oraz kalkulacji kwoty zobowiązania. Powoduje to, że proces ten staje się dość czasochłonny i zwiększa ryzyko wystąpienia niechcianych błędów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy nowe rozwiązanie dla systemu SAP, pozwalające w szybki i łatwy sposób wygenerować wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia deklaracji CIT i wyliczenia comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Rozwiązanie to ma na celu wygenerowanie raportu CIT zawierającego zestawienie kosztów i przychodów podatkowych, pogrupowanych według określonych kont, wskaźników (KUP, NKUP itp.) lub daty CIT oraz automatyczne wyliczenie podatku, uwzględniające również możliwe do odliczenia darowizny. Przed sporządzeniem raportu CIT możliwe jest również wygenerowanie raportu z nieprzypisanymi wskaźnikami (np. KUP, NKUP) bądź datą CIT i wybranie dowolnej pozycji bądź zakresu pozycji i uzupełnienie brakujących wpisów. Ponadto, do celów sprawdzenia/uzgodnienia stworzony został raport pozwalający na wygenerowanie niezgodności dat CIT w pozycjach dokumentów księgowych. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość samodzielnej konfiguracji znaczników CIT, domyślnych przypisań dla poszczególnych kont KG oraz nagłówków kolumn i ich definicji. Największe korzyści z rozwiązań IT otrzymuje się wtedy, kiedy wszystkie działają jak jeden organizm, a o wyborze aplikacji decyduje wygoda użytkownika a nie ograniczenia IT. Realizowane integracje SAP z produktami Lotus wynikały ze ściśle określonych potrzeb i zakresu funkcjonalnego tworzonych rozwiązań. Polegały na dwustronnej wymianie danych oraz częściowej replikacji danych. Wybrane rozwiązania wykorzystujące integrację SAP-Lotus obejmowały: stworzenie transakcyjnej części portalu dla dystrybutorów, umożliwiającego składanie zamówień wraz z przeglądaniem ich statusów i historii, dostęp do historii dokumentów fakturowania i zaksięgowanych wpłat. Portal umożliwiał także bieżące monitorowanie wielkości zamówień pod kątem realizacji ilości niezbędnych dla uzyskania preferencyjnych warunków zakupu rozwój aplikacji Lotus Notes przeznaczonej dla reprezentantów handlowych polegający na stworzeniu części obejmującej dane finansowe wgląd w zaksięgowane dane związane z pracą poszczególnych reprezentantów dla nich samych oraz w postaci zagregowanej dla ich przełożonych integrację procesu workflow przebiegającego w SAP z systemem Lotus Notes celem włączenia do procesu osób nie pracujących z SAP. Dzięki temu realizowane przez nas rozwiązania (np. uzupełniania dekretacji i akceptacja faktur zakupowych) są obsługiwane przez właściwe zaangażowane w dane kroki procesu osoby. Integracja SAP i Microsoft Office Bardzo często aplikacje biurowe znajdują się na początku lub na końcu procesu biznesowego przebiegającego w SAP. Wstępnie obrabiane lub zbierane w arkuszach Excel dane dzięki integracji trafią bezpośrednio do systemu SAP z pominięciem kroku pośredniego polegającego na generowaniu i imporcie plików tekstowych. Wbudowane w arkusz Excel aplikacja VBA wstępnie weryfikuje wprowadzone dane, a następnie wysyła je do SAP, gdzie w zależności od przeznaczenia są sprawdzane i przekazywane do aplikacji SAP poprzez technikę BAPI lub BatchInput. Do użytkownika wraca informacja zwrotna o statusie operacji w postaci pojedynczego komunikatu lub listy na osobnej zakładce arkusza. Odpowiednio przygotowana aplikacja jest w stanie pobrać dane z SAP, przedstawić je użytkownikowi do obróbki i na koniec zapisać z powrotem w SAP. Konkretną technikę i zakres integracji determinuje konkretny przypadek i potrzeba użytkowa wybrane przykłady realizacji to: rozwiązanie pozwalające na łatwą aktualizację wielu planów produkcyjnych za pośrednictwem arkusza Excel masowa zmiana ceny materiałów import danych z inwentaryzacji raportowanie wykonania (czasu pracy, przypisywanie zdarzeń do zleceń, alokacja kosztów) zaawansowane raportowanie z wykorzystaniem funkcjonalności tabel przestawnych, filtrowania wyników i aktualizujących się wykresów tworzenie dokumentów w oparciu o szablony stworzone w MS-Word SI Consulting dla klienta DECORA S.A. wykonała usługi rozwojowe systemu SAP w ramach interfejsu wymiany komunikatów pomiędzy systemem SAP a systemem zamówień Online Ordering za pośrednictwem narzędzia SAP Business Connector. W ramach projektu opracowano m. in. serwisy mapujące Idoc/XML po stronie SAP Business Connector, jak również przeprowadzono warsztaty dla pracowników zespołu IT z zakresu wykorzystania SAP BC. Integracja systemu SAP z Lotus Notes dla British American Tobacco objęła wdrożone rozwiązania SAP Workflow wynosząc części procesu poza system SAP i dając możliwość realizacji zadań użytkownikom korzystającym z Lotusa. Umożliwiło to objęcie procesem właściwego grona pracowników, czyniąc rozwiązanie powszechniejszym i łatwiejszym w obsłudze. Dobór właściwych rozwiązań do potrzeb klientów jest kluczową kwestią. Przykładem może być tu realizowany przez SI-Consulting dla Signal Iduna projekt zaawansowanego raportowania opartego na Microsoft Excel. Rozwiązanie to pozwoliło połączyć wypracowane w działach klienta standardy raportowania z automatycznym pobieraniem aktualnych danych z systemu SAP. Równocześnie użytkownicy zyskali narzędzie pozwalające w łatwy sposób tworzyć kolejne raporty z wykorzystaniem najpopularniejszej aplikacji biurowej. 20 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 21

12 Najlepsze praktyki i doświadczenie to podstawa naszych rozwiązań Nasze rozwiązania adresują rzeczywiste potrzeby naszych Klientów. Obieg faktur e-faktura z SAP Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie dokonuje zakupów. Bardzo często skala ilość dokumentów przewyższa procesy sprzedażowe. Uwzględniając przy tym niejednorodność zakupów (różne procesy zakupów, mnogość Ewidencja dokumentów przychodzących. Najczęściej odbywa się to w wyznaczonej kancelarii (sekretariacie) tam kierowane są wszystkie faktury zakupowe. Wyznaczony pracownik (pracownicy) poddaje je skanowaniu i tworzy metryki elektroniczne dokumentów (ręcznie lub przy wsparciu elektronicznego rozpoznawania tekstu). Tak przetworzone dokumenty tworzą archiwum dostępne dla innych uczestników procesu. W jednym z zaawansowanych rozwiązań osiągnęliśmy poziom obsługi ponad tysiąca dokumentów przez jedną osobę. Obieg dokumentów, zarządzanie obiegiem Ten element rozwiązania, potocznie nazywany systemem workflow, ma za zadanie obsługę obiegu dokumentów wśród odpowiedzialnych za nie osób. W zależności od przyjętej ścieżki procesu zależeć to może od rodzaju dokumentu, wartości zakupów czy wynikać z potrzeby potwierdzenia i uzupełnienia danych (np. potwierdzenie wykonania usługi, dostawy, przypisanie poprawnego numeru zamówienie, projektu czy MPK). Realizując nasze rozwiązania zawsze opieraliśmy się na założeniu, że najlepsze informacje ma osoba związana z danym zakupem, transakcją wielokrotnie realizowane procesy workflow wychodziły poza system SAP przebiegając częściowo w systemie Lotus czy na portalach WWW, dając możliwość dostępu do danych użytkownikom niepracującym na co dzień z SAP. dostawców i formatów dokumentów itp.) automatyzacja staje się koniecznością, ale także nie lada wyzwaniem. Niezależnie od specyficznych wymagań wyróżnić można zawsze te same elementy: Księgowanie i płatności Kompletne, zatwierdzone dokumenty trafiają do księgowości. Automatycznie zostają wstępnie wprowadzone a księgowy dokonuje jedynie finalnego sprawdzenia i księgowania. Zebrane w procesie obiegu dokumentu informacje pozwalają jednoznacznie zakwalifikować dokument do płatności lub daną płatność wstrzymać. Monitorowanie procesu Kontrahent pyta się co się dzieje z jego fakturą, kiedy otrzyma płatność? Potrzebne jest odszukanie danego dokumentu, prześledzenie historii prac nad nim? Monitorując statusy przetwarzanych dokumentów można łatwo zidentyfikować wąskie gardła, przedłużające się operacje i odpowiednio wcześnie zareagować. Drukowanie dużej ilości faktur zajmuje czas, kosztuje oraz niszczy nasze środowisko. Nie każdy odbiorca jest w stanie sprostać wymaganiom komunikacji w standardzie EDI. Rozwiązaniem jest generowanie w systemie SAP faktur w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Stworzone przez nas przy współpracy z Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych rozwiązanie e-faktury dla SAP opiera się na standardowym procesie fakturowania w module SD. Następnie faktura w postaci elektronicznej jest elektronicznie podpisywana za pomocą certyfikowanych urządzeń kryptograficznych oraz umieszczana w repozytorium faktur elektronicznych. Repozytorium spełnia wymóg ustawy nakładającej na przedsiębiorstwo korzystające z e-faktur obowiązek udostępniania online oryginału faktury odbiorcy przez okres 5 lat. Monitor brakujących składników do zleceń produkcyjnych Właściwe planowanie potrzeb materiałowych oraz pełna kontrola przepływu materiałów to kluczowe elementy w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnodystrybucyjnym. Nasze rozwiązanie idealnie wspomaga te procesy umożliwiając: zapewnienie odpowiedniej ilości stanów magazynowych, potrzebnych do realizacji produkcji lub wysyłki wykluczenie problemu nadmiaru materiałów, który naraża firmę na dodatkowe koszty odpowiednie uporządkowanie danych usprawnienie pracy planistów, którzy znając status materiałów, mogą precyzyjnie określić ilość i termin produkcji (na przykład śledzić niedobory) Moduł dostarcza przejrzystą informację o terminie zapotrzebowania składnika (numer i opis materiału, wynikający bezpośrednio ze zlecenia). Wyświetlana jest również informacja o materiale (wraz z opisem), na jaki wystawione jest zlecenie, informacje o partii jaka została przypisana do poszczególnych składników zlecenia oraz o składzie, z którego domyślnie ma nastąpić pobranie. Sygnalizowana jest też ilość (wraz z jednostką miary), potrzebna do pełnego pobrania składnika do zlecenia. Jeśli ilość ta jest mniejsza niż ilość ogólnodostępnego zapasu, wtedy linia taka zostaje oflagowana znacznikiem brakującego materiału. Użytkownik otrzymuje również informację o przyczynie blokowania ilości na zapasie Kontroli Jakości numer partii kontrolnej oraz ilość i planowaną datę zwolnienia. Końcowa sekcja to zobrazowanie sytuacji planistycznej dla danego składnika, pod kątem ilości orazplanowanych terminów zakupów z zewnątrz. Uzyskane informację są wyczerpujące, pozwalają na prześledzenie przyczyn braków oraz automatycznie sygnalizują obszary wymagające interwencji. Firma Cadbury, przy wsparciu konsultantów SI-Consulting (działając jako podwykonawca T-Systems), zaimplementowała rozwiązanie, które pozwala na skanowanie, archiwizację, oraz wielostopniowe zatwierdzanie i księgowanie faktur zakupowych. Podstawowym założeniem tej funkcjonalności jest zapis obrazu faktury, który dostępny jest uprawnionym użytkownikom systemu w dalszych krokach procesu przetwarzania tego dokumentu, wspomaganych przez komunikaty Workflow, w tym również dla zewnętrznych klientów poczty. Poza procesem krokowego zatwierdzania i faktur zakupowych funkcjonalność ta pozwala firmie Cadbury na automatyzację kroków związanych z weryfikacją dokumentów poprzedzających (zamówienia zakupu, dokumenty materiałowe przyjęcia). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw często pojawiającym się wymaganiom związanym z hierarchicznym podejściem do akceptacji faktur. Sprawia, że proces jest szybszy a także wykonywany zgodnie z procedurami biznesowymi istniejącymi w firmie. Skala działania, wygoda oraz względy ekonomiczne skłoniły Impel do wdrożenia rozwiązania e-faktury. SI-Consulting, wspólnie z partnerem PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych), dostarczyła rozwiązanie pozwalające na zgodną z ustawą obsługę elektronicznych faktur sprzedaży. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na pełną integrację z SAP ERP oraz Enterprise Portal. Moduł podpisujący zgodny jest z obowiązującym na polskim rynku standardami oraz daje możliwość masowego (grupowego) podpisywania dokumentów. 22 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 23

13 Z przyjemnością podejmiemy wyzwanie optymalizacji Twojego systemu SAP Śledzenie partii Wysyłka i Transport Optymalizacja i Automatyzacja Efektywność biznesowa firm produkcyjnych i dystrybucyjnych zależy od przyjętych rozwiązań logistycznych. Wysyłka i Transport Optymalizacja i Automatyzacja to kompleksowa funkcjonalność w systemie SAP, zapewniająca kontrolę nad procesami planowania potrzeb transportowych i usprawniająca obsługę przestrzeni magazynowej. Rozwiązanie Wysyłka i transport - Optymalizacja i automatyzacja to: logiczna i wydajna konstrukcja przestrzeni magazynowej efektywne planowanie transportu i wykorzystanie stref wysyłkowych zoptymalizowanie logistyki ruchów materiałowych automatyzacja fizycznych czynności magazynowych oraz przetwarzania kroków aplikacyjnych m.in. Przy użyciu kokpitu obsługi wysyłki umożliwienie obsługi załadunku i wysyłki towarów za pomocą prostych w użyciu transakcji skanerowych (terminal RF) Na każdym etapie proces może być monitorowany oraz - w razie potrzeby - korygowany przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie magazynem. Pozwala na to narzędzie elastyczny kokpit, które w sposób czytelny prezentuje wszystkie procesy i transakcje na jednym ekranie, do których standardowy dostęp wymagałby uruchamiania wielu odrębnych transakcji systemu SAP. Dostawcy Tworzenie, Workflow, Akceptacja, Analiza Jak śledzić drogę partii produktów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji? Wymogi prawne w krajach Unii Europejskiej zobowiązują wszystkie firmy produkcyjne do śledzenia drogi partii produktów na wszystkich etapach wytwarzania, przetwarzania oraz dystrybucji. Szczególnie ścisłym kontrolom poddawane są branże spożywcza i farmaceutyczna. Moduł Śledzenie partii to rozwiązanie dające pełniejszą kontrolę nad procesami produkcji i dystrybucji: ułatwia identyfikację partii dostarczonych klientowi umożliwia określenie, z których partii surowców zostały wyprodukowane dane partie gotowych produktów Blokowanie przeterminowanych partii Kontrolowanie terminu ważności to jeden z kluczowych problemów w branżach spożywczej i farmaceutycznej, gdzie wymagają tego szczególnie restrykcyjne przepisy prawa w zakresie jakości produktów. Rozwiązanie opracowane w systemie SAP Blokowanie przeterminowanych partii pozwala na pełną automatyzację tego procesu, uwzględniając przy tym potrzebę stosowania ograniczeń lub wykluczeń dla określonych partii materiałów. Zarządzanie danymi podstawowymi dostawców w systemie SAP, na pierwszy rzut oka kojarzy się z prostymi czynnościami założenia trzech, czterech ekranów i wypełnienia poszczególnych pól. Tylko tyle? Aż tyle! Wiele firm boryka się z problemami związanymi z opóźnieniami w procesie zaopatrzeniowym, z brakiem bądź powielaniem się tych samych danych czy błędną zawartością. Wychodząc naprzeciw powyższym, zdefiniowana została funkcjonalność systemu SAP, Dostawcy - Tworzenie, Workflow, Akceptacja, Analiza. Usprawnia ona i porządkuje proces zarządzania danymi podstawowymi dostawców. Zaszyte w niej elementy akceptacji opartej na elektronicznym transferze informacji pomiędzy użytkownikami systemu, możliwość dostosowania wymaganych do opracowania pól a także analiza danych już istniejących sprawiają, że ryzyko nieprawidłowości podczas tworzenia, akceptacji i analizy danych podstawowych dostawców zostaje mocno zredukowane. Fizyczny kształt przestrzeni magazynowo-załadunkowej, potrzeba optymalizacji jej wykorzystania a także automatyzacji poszczególnych kroków stanowiły główne przyczyny opracowania rozwiązania, które w swej naturze pozwala na obsługę skomplikowanego procesu przyjęcia z produkcji, załadunku i wysyłki. Tak jak w firmie Cadbury polega ono na obsłudze szerokiego spektrum aktywności przez osobę uzbrojoną w terminal RF. Optymalne lokowanie materiałów do magazynu lub pod wysyłkę, reorganizacja zapasów zalegających czy załadunek wspierany algorytmem optymalizacyjnym, to nie jedyne pozytywne aspekty tego rozwiązania. W jego ramach Cadbury korzysta również z takich wartości dodanych jak komunikacja z systemem, gdzie wymieniane są zarówno informacje o zapotrzebowaniach, jak i przygotowywanych i przetwarzanych wysyłkach. Dodatkowo automatyczne przetwarzanie wymaganych w procesie kroków sprawia, że zasoby ludzkie a także możliwości przestrzenne magazynu wykorzystywane są w sposób optymalny. Dostawa RF automatyzacja Wykonywanie operacji w systemie SAP wiąże się z reguły ze znaczną ilością danych, którą użytkownik musi wprowadzić podczas księgowania transakcji. Czynności takie często są czasochłonne i uciążliwe. Dodatkowo zawsze należy liczyć się z pomyłką czy błędem obsługującego system. Skutkiem tego, wartość dodana użytkowania systemu jest w pewnym stopniu deprecjonowana nakładami, jakie należy ponieść podczas ręcznego uzupełniania kolejnych pól. Dostawa RF automatyzacja to kompleksowe rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw powyższym niedogodnościom. To nieskomplikowane w implementacji i elastyczne dla dalszego rozwoju narzędzie w znaczny sposób ułatwia i automatyzuje proces przyjęcia materiałów na stan magazynowy. Wykorzystanie technologii RF oraz zestaw gotowych do implementacji elementów systemu SAP sprawia, że docelowo użytkownik systemu (najczęściej magazynier), wyposażony w terminal RF, jest w stanie wykonać pełny proces przyjęcia i rozmieszczenia materiałów, bazując na danych dostępnych na etykietach paletowych. Skanowanie danych i potwierdzanie prostych ekranów terminala RF zintegrowanego z systemem SAP pozwala ograniczać błędy operatora, w znaczący sposób zwiększa efektywność procesu i sprawia, że obsługa strefy przyjęć może być wykonywana zdecydowanie mniejszymi nakładami (czasowymi, ludzkimi etc.). Dostawa RF w Cadbury, to połączenie w jeden pakiet wielu transakcji, wspieranych rozwiązaniami RF oraz bazujących na kodach kreskowych etykiet paletowych. Po skanerowym zaczytaniu zestawu danych z etykiet, potwierdzeniu operacji skanerem (potwierdzenie danych zaczytanych od dostawcy oraz potwierdzenie rozmieszczenia w magazynie) fizycznej weryfikacji zawartości i rozlokowaniu w magazynie (ew. kontrola jakości) wykonany zostaje pełen proces przyjęcia materiału, ze wszystkimi wymaganymi dokumentami systemowymi i fizycznymi wydrukami. 24 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 25

14 Workflow zakładania danych podstawowych materiałów Sercem każdego systemu, w szczególności systemu zintegrowanego klasy ERP czy CRM, są dane podstawowe (tzw. Master Data). Prawidłowa realizacja procesów wymaga poprawnych danych podstawowych. Przygotowanie importowanych danych podczas projektu wdrożenia to zadanie zarówno żmudne jak i bardzo istotne. Równie ważne jest utrzymanie czystości danych także po starcie. Gwarantuje to bezbłędną współpracę modułów, pozwala zaoszczędzić sporo dodatkowej, niepotrzebnej pracy oraz podnosi jakość raportowania w wielu przypadkach w ogóle je umożliwiając. Zrealizowane przez nas rozwiązanie systematyzuje proces zakładania i uzupełniania danych podstawowych koordynując przebieg procesu pomiędzy różnymi działami i wieloma osobami. Odpowiednio wspierane procedurami nie pozwala rozpocząć pewnych prac w systemie bez zatwierdzenia niezbędnych poprawnych ustawień przez odpowiadające za nie osoby. Nasi partnerzy SAP Założona w 1972 roku firma SAP kontynuuje tradycje innowacji i wzrostu, jak przystało na prawdziwego lidera w branży. Obecnie firma SAP posiada biura sprzedaży i rozwoju oprogramowania w ponad 50 krajach na całym świecie oraz jest notowana pod symbolem SAP na wielu giełdach, łącznie z giełdą we Frankfurcie czy nowojorską NYSE. Jako główny dostawca oprogramowania biznesowego na świecie, SAP dostarcza produkty i usługi wspomagające przyspieszanie innowacji biznesowych również naszych klientów. Obecnie w ponad 120 krajach klienci korzystają z aplikacji SAP od poszczególnych rozwiązań zaspokajających potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw do pakietowych produktów dla organizacji globalnych. Przykładem takich danych są uzupełniane przez poszczególne działy wglądy i pola danych podstawowych materiałów wyrobów gotowych, półproduktów czy surowców poprawnie uzupełniona parametry logistyczne czy kontrolingowe niwelują liczbę kolejnych błędów i pozwalają uzyskać poprawne dane na każdym etapie produkcji wraz z jej rozliczeniem w module CO. Powyższe rozwiązania z powodzeniem wdrożyliśmy u kliku naszych Klientów. IBM IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki. Dzięki zaawansowanym technologiom IBM, SI-Consulting przekłada proponowane przez siebie rozwiązania na wymierne korzyści dla klientów. edeklaracje Replikator danych HR edeklaracje to kompleksowe rozwiązanie firmy GAVDI do elektronicznego generowania i wysyłki pracowniczych deklaracji podatko wych w systemie SAP. Produkt został stworzony w celu usprawnienia zwykle pracochłonnego procesu przygotowywania i masowej wysyłki dokumentów PIT-11, PIT-40, PIT-8C a także dokumentów PIT-4R oraz PIT-8AR. Rozwiązanie umożliwia generowanie wielu rodzajów deklaracji w oparciu o standardowe raporty SAP, archiwizowanie wygenerowanych dokumentów PIT oraz ich elektroniczną wysyłkę do systemu edeklaracje Ministerstwa Finansów. SAPERION Firma SAPERION jest producentem oprogramowania klasy Enterprise Content Management dla średnich i dużych organizacji. Produkty SAPERION umożliwiają sprawne zarządzanie informacją w firmie poprzez usprawnienie i automatyzację procesów biznesowych opartych na przepływie dokumentacji. Wizją firmy SAPERION jest zorganizowanie ludzi i procesów tak, aby mogły szybciej reagować i podejmować świadome decyzje w dzisiejszym dynamicznym rynku. GAVDI zapewnia kompleksową obsługę cyklu życia firmy w systemie SAP HCM, obejmującą zarządzanie organizacją, administrację kadrami, czas pracy (łącznie z pozytywną oceną czasu pracy), naliczanie wynagrodzeń, planowanie kosztów osobowych, świadczenia dodatkowe, jak również tzw. miękkie funkcjonalności: zarządzanie kompetencjami, performance management, oceny, MBO, zarządzanie szkoleniami (łącznie z SAP Enterprise Learning), e-recruiting, ESS, MSS, Travel Management. Gavdi Polska to nasz wielokrotny partner wdrożeniowy. Replicator to autorskie narzędzie firmy GAVDI służące do kopiowania danych pracowniczych (typy informacji, wyniki rozliczeń listy płac) między systemami SAP ERP HCM. Dane, które zostały skopiowane mogą zostać automatycznie zaszyfrowane w celu uniemożliwienia identyfikacji pracownika źródłowego. Oprócz kopiowania, produkt umożliwia porównywanie wyników rozliczenia listy płac, kopiowania elementów struktury organizacyjnej (OM) i usuwanie danych pracowników. Niezależna firma SNP AG wspiera klientów SAP w zakresie restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć przez dostosowanie ich systemów SAP do nowych struktur i wymagań (SAP Change Management Process). Jako firma specjalizująca się w zarządzaniu procesem zmian w systemach SAP, SNP optymalizuje architekturę systemową międzynarodowych przedsiębiorstw za pomocą standaryzacji procesów, harmonizacji danych i konsolidacji systemów ( SHK ). W ramach tego SNP oferuje zarówno usługi jak i rozwiązania z zakresu oprogramowania, m.in. pakiet SNP Data Distilery. SNP AG, firma notowana na giełdzie, została założona w Heidelbergu w 1994 roku i czerpie swoje doświadczenie z ponad 800 udanych projektów prowadzonych w ciągu ostatnich 13 lat. Porozumienie o współpracy z firmą SNP dotyczy wprowadzania na rynek polski narzędzi i usług służących wspieraniu szeroko rozumianych procesów łączenia, podziałów i reorganizacji firm wykorzystujących systemy SAP. Rozwiązania GAVDI Replikator danych HR oraz edeklaracje rozwiązały szereg problemów związanych z wykonaniem jednej z największych instalacji rozwiązania SAP HR w Polsce implementacji w Grupie Impel. Użytkownicy zyskali narzędzia wspomagające automatyzację umożliwiając obsługę tysięcy rekordów w zadanym czasie i przy ograniczonych zasobach personelu. Najlepsi pracują z najlepszymi 26 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 27

15 SI-Consulting S.A. Zespół SI-Consulting Dostarczanie rozwiązań IT służących biznesowi to nasz priorytet. Projektując systemy, przeprowadzając wdrożenia koncentrujemy się na wymaganiach klienta dokładając wszelkich starań, aby realizowane przez nas projekty stanowiły sukces dla obydwu stron. Staramy się budować trwałe relacje biznesowe poprzez profesjonalne i odpowiedzialne podejście do potrzeb klienta. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy postrzegani jako solidny partner, na którym zawsze można polegać. Gwarantujemy najwyższą jakość i niezawodność naszych wdrożeń. Paweł Rytelewski Prezes zarządu Siłą firmy SI-Consulting S.A. jest zespół sprawdzonych oraz znanych klientom od wielu lat konsultantów. Mają oni na swoim koncie wiele zakończonych sukcesami wdrożeń potwierdzonych referencjami i rozwijanymi relacjami z klientami. W tej chwili zespół konsultingu liczy ponad 50 osób, z czego przeszło 30% posiada ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte na projektach SAP. Stale współpracujemy też z innymi partnerami i firmą SAP przy realizacji projektów w Polsce i za granicą. Paweł Wala Wiceprezes zarządu Kierownictwo firmy stanowią znane i cenione osoby na rynku usług doradczych SAP, posiadające kilkunastoletnie doświadczenie projektowe związane z wdrażaniem tychże systemów. Zmieniające się wymagania rynku IT, coraz bogatsza oferta rozwiązań informatycznych a także pojawiające się nowe wymagania biznesowe ze strony naszych klientów są wyzwaniem przy kierunkowaniu rozwoju naszych usług. Jesteśmy do tego przygotowani i część naszych zasobów zawsze jest ukierunkowana na spoglądanie w przyszłość. Dzięki temu nie działamy rutynowo i zawsze jesteśmy otwarci na nowe potrzeby. Opinie potwierdzające naszą otwartość na nowości są dla nas największą pochwałą i zarazem naszą najlepszą referencją. Ingrid Krasnowska Członek zarządu SI-Consulting S.A. ul. Klecińska 123, Wrocław tel fax: , fax2: NIP REGON KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 28 Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 29

16 Zadowolenie Klienta to nasza jedyna i prawdziwa misja SI-Consulting S.A. ul. Klecińska 123, Wrocław, tel , fax:

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Nasza kompetencja to SAP. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

SI-Consulting S.A. Nasza kompetencja to SAP. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP www.si-consulting.pl 1 Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP

Oferta: Usługi i rozwiązania SAP SAP Competence Center Oferta: Usługi i rozwiązania SAP BCC Data Centers Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Od wielu lat: Lider rynku SAP w Polsce Najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa w Polsce

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW I US UG

KATALOG PRODUKTÓW I US UG KATALOG PRODUKTÓW I US UG PORTAL KORPORACYJNY Nowoczesne miejsce pracy Wykorzystując możliwości portalu korporacyjnego stworzysz wygodne i efektywne miejsce pracy, publikacji dokumentów, współpracy grupowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy

Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy Grupa Impel: narzędzia SAP wspierają serwis i nieruchomości firmy Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Impel S.A. Branża Dostawca usług dla instytucji i przedsiębiorstw Strona WWW www.impel.pl Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel

EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA.

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Historia naszego klienta Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Nasz klient FM BANK PBP SA FM Bank PBP SA powstał na bazie połączenia FM Banku i Banku Polskiej Przedsiębiorczości. Od kilku miesięcy instytucja

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA FINANSÓW, JUŻ OD LIPCA 2016 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄ ZOBLIGOWANE DO PRZEKAZYWANIA SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH PODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

...według obecnych Klientów wpływa na zwiększenie sprzedaży szkoleń...

...według obecnych Klientów wpływa na zwiększenie sprzedaży szkoleń... CRM dla firm szkoleniowych...według obecnych Klientów wpływa na zwiększenie sprzedaży szkoleń... Łatwy dostęp do informacji Budowanie dobrych relacji z Klientami jest podstawową zasadą działania firmy

Bardziej szczegółowo

Konferencja - maj 2016

Konferencja - maj 2016 Konferencja - maj 2016 17 V 2016, Hotel Pałac w Myślęcinku, ul. Konna 10 Myślęcinek, 85-687 Bydgoszcz ENOVA365 RACJONALNY WYBÓR NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PROWADZENIA BIZNESU Konferencja adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova5 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova5 szyta na miarę skalowalna System enova5 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting Sp. z o. o.

SI-Consulting Sp. z o. o. SI-Consulting Sp. z o. o. Zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi - ZSMOPL 2017-03-14 Agenda Prezentacja firmy SI-Consulting Zarys biznesowy, wymagania, cele projektu ZSMOPL Zakres

Bardziej szczegółowo