Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013"

Transkrypt

1 SYSTEMY ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW JAKO NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU LOKALNEGO DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS AS A TOOL WHICH IMPROVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS Katarzyna MARCINIAK, Arkadiusz ZAGAJEWSKI, Tomasz ŁAGUTKO Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawione zostały zestawienia kosztów ponoszonych przez tradycyjne prowadzenie dokumentacji. Następnie dokonano charakterystyki systemów zarządzania dokumentami. Przedstawiono również stan obecny wdrożeń takich systemów oraz przedstawiono korzyści z ich wdrożenia. Przedstawione narzędzie wydaje się być dobrą alternatywą, która spełnia oczekiwania zarówno urzędników jak i petentów. W publikacji zostały opisane istotne cechy takich systemów. Wymienione zostały również istotne aspekty, które należy przeanalizować zanim wdroży się tego typu system. Słowa kluczowe: elektroniczny obieg dokumentów, e-administracja, systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie procedur administracyjnych, DMS 1. WSTĘP Obserwowany w ostatniej dekadzie niezwykle dynamiczny rozwój technologii informacyjnych usprawniających funkcjonowanie jednostek zarówno organizacji o charakterze komercyjnym, jak i urzędów w tym jednostek samorządu lokalnego w aspekcie obiegu dokumentacji spowodował obniżenie kosztów ich wdrażania oraz zwiększył możliwości skutecznej realizacji zadań tych jednostek ukierunkowanych na lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Dodatkowo strumień pieniędzy europejskich w perspektywie lat oraz w obecnej perspektywie na lata dawał i daje możliwość ich wdrażania nawet w sytuacji słabej kondycji finansowych tych jednostek. Rozwój sieci Internet obrazujący się w systematycznym zwiększaniu się liczby użytkowników tego medium oraz ciągłym wzroście szybkości transferu danych, otwiera nowe perspektywy interakcji pomiędzy jednostką samorządu lokalnego oraz społecznością. W takiej sytuacji kluczowym czynnikiem usprawnień i zwiększenia efektywności tej interakcji jest dobór odpowiednich technologii i wdrożenie jej w codzienną praktykę funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego. Ze względu na dość skomplikowany charakter takich systemów ważne jest także wprowadzenie odpowiednich uwarunkowań prawnych, które z jednej strony będą gwarantowały bezpieczeństwo, z drugiej zaś będą dążyć do jak największego uproszczenia dla użytkowników takich systemów. Niniejszy artykuł obejmuje problematykę informatycznych instrumentów poprawy efektywności funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów. Obejmuje analizę obecnego stanu funkcjonowania systemów elektronicznego obiegu dokumentów (DMS Document Management System) tego typu jednostek. Przedstawia ponadto przegląd możliwych do wykorzystania instrumentów oraz ich syntetyczną charakterystykę. 1

2 2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DMS Systemy do zarządzania dokumentami dzieli się na dwa typy. Jeden to system, który wspomaga w sposób elektroniczny obsługę i obieg dokumentów w wersji papierowej. Drugi, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja to system, który w sposób elektroniczny wspomaga zarządzanie dokumentami elektronicznymi[8]. Dokumenty dzielone są ze względu na miejsce ich wytwarzania. Są to dokumenty zewnętrzne, które samorząd otrzymuje od petentów oraz wewnętrzne, które generowane są na potrzeby wewnętrzne [8]. Zanim dokumenty będące w formie papierowej zostaną umieszczone w systemie DMS, muszą zostać zdigitalizowane. Możliwe jest to przez przepisanie danych z dokumentu (także częściowe przepisanie danych wraz z załączonym zeskanowanym obrazem dokumentu) lub użycie oprogramowania wspomagającego tą czynność. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie systemu OCR (ang. Optical Character Recognition), który jest w stanie odpowiednio zinterpretować zeskanowany obrazek bitmapowy oraz zapisać go w formie edytowalnej lub w innej formie pożądanej przez użytkownika, np. plik.pdf [8]. Analizując koszty licencji i wdrożeń, napotykamy się na liczne narzędzia zarówno komercyjne jak i darmowe, zazwyczaj oparte na licencji GPL. Różnią się one między sobą, jednak posiadają pewne cechy zbieżne. Są to głównie: Identyfikatory dokumentów W każdym systemie komputerowym, służącym zarządzaniu informacjami, ważne jest aby istniały połączenia niektórych obiektów między sobą. Połączenia takie mogą występować w bazach danych, bibliografach, łączach hipertekstowych a także w wielu innych miejscach [7]. Większość systemów zarządzania dokumentami ma wdrożony system identyfikacji oraz powiązań między dokumentami. Metadane W zarządzaniu dokumentami, cyfrowymi bibliotekami, czy choćby w sieci Internet istnieje powszechna potrzeba opisania dokumentu informacjami, które niekoniecznie są częścią jego treści. Opisy te są czasami nazywane atrybutami, a czasami jako metadane. Metadane służą opisowi, organizacji, wyszukiwaniu i dostępowi do zasobów informacji [7]. Niektóre systemy mają możliwość generowania lub podpowiedzi sugerowanych metadanych na podstawie treści zawartych w dokumencie. Protokół AAA Istnieje wiele ważnych kwestii mających związek z bezpieczeństwem, prawami prywatności, poufności i dostępu, które powstały we wszystkich obszarach zastosowań. Uwierzytelnianie (ang. Authentication), w którym potwierdza się tożsamość osoby lub systemu i uznaje się je za pewne. Autoryzacja (ang. Authorization) to proces, podczas którego ustala się, czy dana operacja jest dozwolona, np. odczyt dokumentu lub jego edycja. Rachunkowość (ang. Accounting) to proces rejestrowania wszelkich płatności i związanych z nimi operacji. W systemie zarządzania dokumentami, krytyczną kwestią jest system zarządzania uprawnieniami do dostępu do informacji znajdujących się w zbiorze dokumentów o zachowaniu integralności tych dokumentów. Niektóre dokumenty są poufne, inne są publiczne, jeszcze inne należą do poszczególnych grup roboczych. Szczególnie istotną kwestią jest bezpieczeństwo aplikacji DMS, do których użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem Internetu. Społeczność internetowa ma dużą liczbę 2

3 oddzielnych działań określających standardy bezpieczeństwa. Najczęściej spotykane są dwa terminy. HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) oraz SSL (Secure Socket Layer). HTTPS jest szyfrowaną na pomocą protokołu SSL wersją protokołu HTTP. W przypadku użycia HTTPS komunikacja klient-serer jest szyfrowana 128 i więcej bitowym kluczem [11]. Wyszukiwanie danych oraz tworzenie reguł wyszukiwania Jedną z najważniejszych zalet wdrożenia systemu DMS, którym jest poświęcony przedostatni punkt, jest oszczędność czasu jaki trzeba poświęcić na odnalezienie danego dokumentu. Za zwyczaj można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest odnalezienie szukanego dokumentu, przeglądając strukturę folderów. Innym sposobem, szczególnie przydatnym w rozbudowanym systemie jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przeważnie im bardziej rozbudowany jest system opisania danego dokumentu, tym łatwiejsze staje się później wyszukanie potrzebnego dokumentu. Przykładem takiego systemu jest będący do niedawna na licencji GPL KnowlegeTree [6]. Wyniki wyszukiwania można w nim uzyskać między innymi ze względu na to w jakim pliku się znajduje, ze względu na użytkownika, który właśnie go edytuje lub procesie, w którym bierze udział. Korzystając we właściwy sposób z tego narzędzia można np. tworzyć szczegółowe raporty dokumentów, które mają status do rozpatrzenia, powiązane są z danym urzędnikiem i zawierające w treści określone słowo. Dodatkowo można skorzystać z funkcji zapisania w postaci szablonu wszystkich wybranych opcji wyszukiwania. Procesy workflow Omawiany wcześniej w niniejszej publikacji system KnowlegeTree posiada narzędzia zarządzania procesami workflow. Są to narzędzia służące do zarządzania zadaniami i procesami. Umożliwiają one zdefiniowanie cyklu życia wybranych dokumentów. Skonfigurowanie procesów workflow pozwala zautomatyzować pewne procesy zachodzące w jednostkach samorządu terytorialnego. Przykładowo faktura (rachunek) została utworzona, przesłana i następnie zapłacona, raport może zatem być utworzony, zrecenzowany, wyedytowany, a następnie opublikowany. Każdy proces workflow opisuje szereg zadań, które muszą zostać przeprowadzone na dokumencie oraz określa użytkownika bądź grupę, którzy są odpowiedzialni za te zadania. Na końcu każdego zadania, dokument jest przesuwany do następnego etapu w obiegu, a następnie informuje kolejnego w szczeblu użytkownika o rozpoczęciu nowego zadania [7]. 3. OBECNY STAN FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW Według raportu Komisji Europejskiej dotyczącej e-administracji [9], w badaniu dotyczącym rozległości e-usług oferowanych przez administrację publiczną, Polska zajęła dopiero 19 miejsce. W badaniu wzięły udział 32 państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym 27 państw UE oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. Dokonano w raporcie oceny procesu trudności założenia działalności gospodarczej pod kątem stopnia uproszczenia procedur biurokratycznych, które hamują przedsiębiorczość w państwach poddanych badaniu. Zbadano 21 typowych etapów, które zgodnie z przepisami prawa musi przejść przedsiębiorca zakładający firmę. Okazało się, że jedynie nieliczne kraje w Europie mają wszystkie 21 etapów dostępnych on-line, a w większości państw, w tym także w Polsce, nie jest możliwe aktualnie uruchomienie działalności gospodarczej w jednym miejscu za pomocą narzędzi internetowych. O skali problemów, które należy pokonać, by dogonić kraje, które przodują w zakresie e-administracji może świadczyć fakt, że w Polsce 3

4 tylko 20% usług związanych z zakładaniem firmy jest dostępna on-line, natomiast pozostałe 80% usług polega jedynie na udostępnieniu informacji. Raport jest niezbyt korzystny dla Polski, jednak o wiele bardziej niepokojącym sygnałem może być fakt, że obsługa informatyczna nie stanowi priorytetu dla gmin[10]. Bez odpowiednich zasobów kadrowych wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w samorządach nie będzie możliwe. W odróżnieniu od gmin, w podziale na typy urzędów w Polsce, powiaty są na znacznie bardziej zaawansowanym etapie wykorzystywania systemów elektronicznego obiegu dokumentów (rys. 1). Powodem tego stanu jest wizja oszczędności, zarówno materialnych jak np. zmniejszenie kosztów kupna papieru jak i czasu, czyli szybsze załatwienie biurokratycznych formalności. Na poziomie Gmin system ten nie jest wdrażany na równie wysokim poziomie jak w Powiatach, choć większość z nich deklaruje chęć wdrożenia tego systemu w przyszłości. Problemy przy wdrażaniu elektronicznych rozwiązań mogą być spowodowane przyzwyczajeniem do papieru, ponieważ przez wiele lat obywatele oraz urzędnicy wypełniali sterty papierowych formularzy i ten stan się utarł na tyle, że zasadnym wydaje się wprowadzenie szkoleń, kursów itp. w zakresie korzystania z E-Urzędów. Jest Plan Brak planu Miasta na prawach powiatu Powiaty Miasta Gminy wiejsko miejskie Gminy wiejskie Rys. 1. Systemy obiegu dokumentów w podziale na typy urzędów [12] Innowacyjny sposób prowadzenia administracji w Polsce jest na etapie ciągłego rozwoju i doskonalenia. Wciąż Polska wypada bardzo niekorzystnie w stosunku do innych krajów UE, zwłaszcza tzw. starej Unii, co potwierdzają liczne raporty z badań przeprowadzanych zarówno w Polsce jak i Europie [3]. Wprowadzanie udogodnień dla petentów ma za zadanie usprawnić zarówno pracę urzędów jak i załatwianie spraw przez samych petentów, powinno też podnieść jakość obsługi. Mimo wielu zalet e-usługi nie są jeszcze dość popularne w społeczeństwie. Okazuje się, że znikoma liczba obywateli Polski korzysta z tego rodzaju udogodnień. Przyczynami tego zjawiska mogą być między innymi świeżość tego rodzaju usług. Problemem może być też to, że tego typu rozwiązania nie są kompleksowe, to znaczy nie zapobiegają wizycie w urzędzie w celu spełnienia biurokratycznych wymagań. Przyczyną tego stanu rzeczy może być też fakt, że informacje o e-usługach nie są dostatecznie rozpowszechniane, często zdarza się, że osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą w ogóle nie wiedzą o tego rodzaju usługach. Kolejną przeszkodą może być też naturalna niechęć części osób, zarówno urzędników, jak i przedsiębiorców, do nowoczesnych 4

5 i innowacyjnych rozwiązań, będąc bardziej skłonnym do rozwiazywania problemów w sposób tradycyjny lecz często czasochłonny dla obu stron [12]. Bardzo dużą barierą dla osób chcących skorzystać z dobrodziejstw e-administracji jest fakt, że e-formularze są bardzo często pisane językiem urzędowym, bardzo często jest to język niezrozumiały dla zwykłego obywatela. Wydaje się, że uproszczenie konstrukcji e- formularzy wraz z odpowiednim komentarzem oraz promocja e-administracji powinno w przyszłości przynieść poprawę i sprawić, że korzystanie z elektronicznych urzędów będzie dla zwykłych osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą będzie intuicyjne. Problemem jest stan systemu legislacyjnego. Istnieje jeszcze bardzo wiele w tej sprawie do zrobienia. Polsce brakuje wciąż odpowiednich przepisów do wydania przepisów wykonawczych i upowszechnieniu e-administracji wśród użytkowników Internetu [4]. 4. KORZYŚCI Z WDROŻENIA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W opracowaniu do tej pory szczególnie zaakcentowany był aspekt wygody dla urzędników i petentów. Jest to niezaprzeczalna zaleta elektronicznego obiegu dokumentów, jednak wdrożenie takiego systemu w jednostkach samorządu lokalnego ma też wiele innych korzyści, a największą z nich jest oszczędność czasu, wydruków, faksów itp. Oprócz tego dodatkowymi korzyściami są poprawa prestiżu, wzrost wiarygodności, usprawnienie obiegu informacji oraz wiele innych [2]. To, jakie są to kwoty, można oszacować korzystając z kalkulatora ROI (ang. return on investment zwrot z inwestycji) wdrożenia systemu DMS. W analizie ROI przyjęto następujące założenia: 1. Koszt obsługi każdego pisma przychodzącego obliczono jako przybliżony koszt kserowania, uwzględniający papier, materiały eksploatacyjne, serwis urządzeń oraz koszt przenoszenia i przechowywania papieru. 2. Koszt obsługi każdego pisma wychodzącego obliczono jako przybliżony koszt jego dodatkowego wydrukowania na potrzeby uzgodnienia/zatwierdzenia przed wydrukiem do wysyłki. 3. Koszt obsługi faksu obliczono jako przybliżony koszt papieru i tonera do urządzenia. 4. Koszty wyszukiwania obliczono zgodnie z najniższymi możliwymi szacunkami przyjmującymi że 10% czasu pracy zajmuje pracownikom biurowym odszukiwanie informacji. Utracone przychody obliczono jako minimalnie 3% z kwoty przychodu, który mógłby być większy przy założeniu zwiększenia produktywności pracowników poprzez zastosowanie odpowiedniego narzędzia są systemy typu DMS/CRM/Workflow [5]. Przyjęto następujące uśrednione dane, które mogą być prawdziwe dla małej gminy: Liczba dokumentów przychodzących w miesiącu: zł Liczba dokumentów wychodzących w miesiącu: zł Liczba faksów w miesiącu: 100 zł Liczba pracowników: 20 Średnia pensja brutto: zł Przychody w miesiącu: zł Otrzymano następujące wyniki: Zbędne koszty wydruków: 500 zł Zbędne koszty ksero: 750 zł Zbędne koszty wydruków faksów: 40 zł Zbędne koszty wyszukiwania: zł Utracone przychody z tytułu braku informacji i zł 5

6 kontroli: RAZEM: zł Są to kwoty miesięczne. Jak widać z powyższej, dość uproszczonej symulacji, mimo przyjęcia bardzo zaniżonych założeń, to i tak wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów może przynieść znaczne oszczędności, w tym przypadku nawet ok. 60 tys. zł miesięcznie. Szczególnie dla małych gmin są to bardzo duże kwoty, ale w dobie coraz większego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, gdzie oszczędności szukane są niemal w każdej dziedzinie, wydaje się uzasadnionym ekonomicznie dążenie do jak największej automatyzacji i informatyzacji działań urzędów i ich interakcji z lokalną ludnością, zwłaszcza, że upowszechnienie i rozwój e-administracji jest szczególnie ważne dla społeczności lokalnych[1]. 5. WNIOSKI Wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi internetowych komputerów, urządzeń przenośnych i wszelkich innych terminali umożliwiających korzystanie z protokołu HTTP oraz FTP sprawił, że kontakt urzędnika z petentem w zwyczajnych, często powtarzalnych formalnościach powoduje, że jest on bardziej bezpośredni i odbywa się w czasie dogodnym dla petenta. Niewątpliwą zaletą jest to, że systemy DMS są uporządkowane i zautomatyzowane na ile jest to możliwe, co usprawnia i znacznie przyspiesza pracę urzędu. Oprócz korzyści w postaci optymalizacji organizacji pracy, systemy DMS wpływają na spadek zużycia papieru, co ma swoje znaczenie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Być może w niedalekiej przyszłości rozwój systemów elektronicznego obiegu dokumentów będzie na tyle dynamiczny, że przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przekonają się do tej formy załatwiania formalności. Technologia z każdym rokiem rozwija się coraz bardziej, a Państwo próbuje dostosować przepisy prawne w taki sposób by usprawnić pracę nie tylko pracownikom urzędu ale również stworzyć przyjazną administrację dla dotychczasowych jak i przyszłych petentów. 6. LITERATURA [1] Baron-Wiaterek M, Grzanka I., E-administracja jako podstawa rozwoju e-usług publicznych, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą pod red. W. Bojara, nr 45, Bydgoszcz 2011, s. 5. [2] Boron-Kaszycka J. Wpływ zintegrowanych systemów zarządzania na efektywność ekonomiczną studium przypadku, Management Systems in Production Engineering, nr 1(1), Gliwice 2011, s [3] Lisiak Felicka D, Polska e-administracja na tle innych krajów Unii Europejskiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010, Warszawa 2010, s [4] Lisiak Felicka D., Szmit M., O informatyzacji administracji w 2010 roku, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą pod red. W. Bojara, Bydgoszcz 2011 s [5] [6] [7] Document Management, Digital Libraries and the Web [8] [9] 6

7 [10] Ocena Sytuacji Samorządów Lokalnych, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji [11] Serafin M.: Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone. Helion. Gliwice 2009, s [12] Tomaszewski J., Kraska M, Korolewski M., Raport stanu e-administracji w Polsce,

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Józef Grzegorz Kurek

Józef Grzegorz Kurek ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA Józef Grzegorz Kurek Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

dla mieszkańców Gminy Czernichów

dla mieszkańców Gminy Czernichów eurząd dla mieszkańców Gminy Czernichów strona 1 Budowa społeczeństwa informacyjnego to ważne zadanie lokalnych samorządów a także ich partnerów gospodarczych i społecznych. Telefony komórkowe, komputery

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

E-Urzędnik, pomysł na bardziej przyjazne strony e-urzędów. Dobra praktyka. Wpisany przez RR Nie, 12 lut 2012

E-Urzędnik, pomysł na bardziej przyjazne strony e-urzędów. Dobra praktyka. Wpisany przez RR Nie, 12 lut 2012 Czy ponad 74 tysiące obywateli zadających co miesiąc pytania dotyczące "becikowego" na stronach e-urzędów znajdzie odpowiedź? Tylko wówczas, kiedy te strony staną się naprawdę przyjazne. Istnieje szereg

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet!

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! e-deklaracje Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w

Bardziej szczegółowo

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO W ramach wdrożenia Systemu w Łodzi zaprojektowano portal internetowy zawierający m. in. następujące elementy: 1) moduł informacyjny,

Bardziej szczegółowo

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji Projekt pn.,,budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks generowanie raportów wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Tworzenie Raportów transakcyjnych...

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rozwój e-administracji w Gminie Rabka-Zdrój Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostce Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-urząd 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Krzysztof Nyczaj ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska, konsultant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa. [ Tytułem wstępu ] Każdego dnia strumienie informacji i zadań aktywizują pracowników w efektywnym wykorzystaniu czasu pracy. Tylko umiejętne zarządzanie nimi pozwala w ostatecznym efekcie na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. Grzegorz Benedykciński

KORZYŚCI Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. Grzegorz Benedykciński Konferencja Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w samorządzie. Łódź, czerwca 2016

Systemy informatyczne w samorządzie. Łódź, czerwca 2016 Systemy informatyczne w samorządzie Łódź, 16-17 czerwca 2016 Podmiot publiczny JST obowiązany jest używać do realizacji zadań systemy teleinformatyczne, które spełniają minimalne wymagania określone przepisami

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla SAS. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Szkolny Administrator

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Elektroniczny system obiegu dokumentów Elektroniczny system obiegu dokumentów WDMS biznes uporządkowany System obiegu dokumentów WDMS to nowoczesne narzędzie, usprawniające proces zarządzania dokumentami w każdej organizacji. Zapanowanie nad

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie.

Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie. Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Urząd Gminy w liczbach. 3. Kalendarium wdrażania projektu e-urząd w Gminie Lesznowola. 4.

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy dla małych i średnich firm

Oferta współpracy dla małych i średnich firm Oferta współpracy dla małych i średnich firm Zaufaj profesjonalistom KoFF Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu k.c. www.koff.pl 1 Kim jesteśmy KoFF to niezależne biuro

Bardziej szczegółowo

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego 1 Agenda CELE I METODOLOGIA PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Aktualne problemy w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów.

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Większości procesów biznesowych występujących w organizacji towarzyszą dokumenty.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA e-zator budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Jednostce Samorządu Terytorialnego wraz z modułem integrującym e-urząd 1

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii JMK-CRM System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii Intuicyjny, przejrzysty, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Doświadczenia z wdrażania usług elektronicznych dla obywateli w Powiecie Wyszkowskim Wyszków 30.05.2014 AGENDA 1. Wstęp Ogólna charakterystyka środowiska e-urzędu 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Scenariusz. Zdjęcia wykorzystane w prezentacji multimedialnej

Scenariusz. Zdjęcia wykorzystane w prezentacji multimedialnej Ocena stanu przygotowania obywateli, szkół, przedsiębiorstw i administracji publicznej Polski i ( UE świata) do celowego świadomego korzystania z TI. Podstawy prawne, plany, przyjęte strategie Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej Wrocław, 26 marca 2009 Dokumentacja SZJ 1.Tworzenie dokumentów Proces (projekt?) tworzenia dokumentów (uczestnicy, etapy, terminy ) Standardy, wzorce,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Finansowe success story - studium przypadku

Finansowe success story - studium przypadku 2012 Finansowe success story - studium przypadku Jarosław Żurakowski Analiza biznesowa e-usług Opole, 03.10.2012 Plan prezentacji Geneza pomysł na e-usługę. Produkt funkcje systemu Wsparcie unijne a realizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Internet w urzędzie gminy

Internet w urzędzie gminy Internet w urzędzie gminy Kajetan Wojsyk Urząd Miasta Częstochowy Dlaczego gminy zajmują się internetem? Odpowiedź: widocznie mają w tym cel - albo nawet wymierne korzyści; internet wydaje się cennym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo