Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0"

Transkrypt

1 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje

2 Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub znaki wyświetlane na ekranie. Są to między innymi nazwy pól, tytuły ekranów, etykiety przycisków, jak również nazwy menu, ścieżki i opcje. Odsyłacze tekstowe do innych pozycji dokumentacji. Przykład PRZYKŁAD Przykład Przykład <Przykład> PRZY KŁA D Wyróżnione słowa lub wyrażenia. Nazwy techniczne obiektów systemowych. Są to między innymi nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel, a także pojęcia kluczowe języków programowania w tekście ciągłym, np. SELECT lub INCLUDE. Wynik wyświetlany na ekranie. Są to między innymi nazwy plików i katalogów oraz ich ścieżki, komunikaty, nazwy zmiennych i parametrów, tekst kodu źródłowego oraz nazwy instalacji, aktualizacji i narzędzi bazy danych. Dokładny wpis użytkownika. Są to słowa lub znaki wprowadzane do systemu dokładnie tak, jak pojawiają się w dokumentacji. Zmienny wpis użytkownika. Nawiasy ostre wskazują, że te słowa i znaki należy zastąpić odpowiednimi wpisami w systemie. Klawisze klawiatury, np. funkcyjne (F2) albo ENTER SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Konwencje pisowni

3 Spis treści SAP Business One: Co nowego w wersji Administracja... 5 Księgowość... 6 Funkcje finansowe... 7 Sprzedaż i zakup Bankowość Gospodarka materiałowa Narzędzia umożliwiające implementację zmian Udoskonalenia w zakresie infrastruktury Możliwości w zakresie rozszerzania Udoskonalenia związane z interfejsem API DI Udoskonalenia związane z interfejsem API DI SAP Business One Studio SAP Business One Workflow Remote Support Platform for SAP Business One Platforma umożliwiająca raportowanie Electronic File Manager (EFM) Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Spis treści 2012 SAP AG. All rights reserved. 3

4 SAP Business One: Co nowego w wersji 9.0 W tym dokumencie w skrócie omówiono główne udoskonalenia funkcjonalne i modyfikacje wprowadzone w oprogramowaniu SAP Business One 9.0. Uwaga Najbardziej aktualne informacje zawiera Nota SAP Jest to zbiorcza, centralna Nota SAP dotycząca oprogramowania SAP Business One 9.0. Aby uzyskać dostęp do not SAP: 1. W pasku adresu przeglądarki WWW wprowadź następujący adres URL: 2. Kliknij opcję Get Support (Uzyskaj wsparcie) w menu w górnej części SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 SAP Business One: Co nowego w wersji 9.0

5 Administracja Rozszerzenia funkcjonalności kreatora czyszczenia danych podstawowych Kreator czyszczenia danych podstawowych rozszerzono o obsługę funkcji ochrony prywatności danych zarówno partnerów handlowych, jak i pracowników. SAP Business One 9.0 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Usuwanie prywatnych treści partnerów handlowych, kontaktów z partnerami handlowymi oraz danych podstawowych pracowników zgodnie z decyzjami użytkowników. Można na przykład zdecydować o usunięciu nazwisk, numerów telefonów, adresów itp. Dezaktywacja partnerów handlowych dla wybranych partnerów handlowych ustawiany jest status Nieaktywny i tworzenie dla nich dokumentów sprzedaży lub zakupu jest niemożliwe. Status ten można w każdej chwili zmienić. Dezaktywacja pracowników uniemożliwia połączenie wybranych pracowników z jakimkolwiek dokumentem tworzonym w systemie SAP Business One. W dowolnej chwili możliwe jest ręczne przywrócenie pracownikowi statusu aktywności. Usuwanie danych podstawowych partnera handlowego oraz rekordów danych podstawowych pracownika. Program doskonalenia rozwiązania SAP Business One Dokładanie starań o bieżący wgląd w informacje zwrotne od naszych klientów pozwala firmie SAP rozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz doskonalić jakość naszych produktów. Zapraszamy do udziału w programie doskonalenia SAP Business One, dotyczącym produktu SAP Business One 9.0, który stanowi okazję do udziału w tym procesie. Zgoda na udział pozwala na automatyczne gromadzenie przez aplikację informacji diagnostycznych oraz danych dotyczących używania oprogramowania SAP Business One, bez żadnych dalszych czynności po stronie użytkownika. Informacje są przekazywane anonimowo. SAP nie gromadzi żadnych informacji osobistych ani danych finansowych stanowiących własność firmy użytkownika. Uczestnictwo w tym programie jest całkowicie opcjonalne. Do programu można dołączyć w dowolnej chwili, podobnie jak zakończyć w nim udział. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Administracja 2012 SAP AG. All rights reserved. 5

6 Księgowość Zaawansowane definiowanie konta KG SAP Business One 9.0 udostępnia elastyczny i scentralizowany system zarządzania definiowaniem kont KG. Dzięki zaawansowanym regułom definiowania kont KG możliwe jest przypisanie kont KG zapasów: grupom towarów towarom, magazynom grupom partnerów handlowych numerom NIP krajom dostawy województwom dostawy różnym kombinacjom powyższych danych SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Księgowość

7 Funkcje finansowe Aktywacja podatku odroczonego w ręcznych zapisach księgowych 1 Środki trwałe Oprogramowanie SAP Business One 9.0 pozwala zarządzać podatkiem odroczonym w ręcznych zapisach księgowych, wstępnie wprowadzonych dokumentach, szablonach księgowania i księgowaniach okresowych. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie środkami trwałymi za pomocą w pełni zintegrowanego rozwiązania. Poza funkcjami oferowanymi przez rozwiązanie w zakresie obsługi środków trwałych w produkcie SAP Business One 8.82, funkcjonalność dotycząca środków trwałych w produkcie SAP Business One 9.0 umożliwia: Planowanie amortyzacji środków trwałych z zastosowaniem nowej metody amortyzacji Liniowa z kontrolą okresu Obliczanie amortyzacji środków trwałych w ujęciu miesięcznym Zarządzanie informacjami dotyczącymi środków trwałych w danych podstawowych towaru Zakup i sprzedaż środków trwałych za pomocą następujących typów dokumentów marketingowych: o Faktura zakupu o Anulowanie faktury zakupu o Faktura korygująca zakupu 2 o Storno faktury korygującej zakupu 2 o Faktura rezerwująca zakupu o Faktura sprzedaży o Faktura rezerwująca sprzedaży Tworzenie płatności z upustem za zakupione środki trwałe. SAP Business One uznaje część płatności za środki trwałe z upustem, automatycznie tworząc anulowanie kapitalizacji. Zmiana klasy środka trwałego przez utworzenie dokumentu przesunięcia Zwiększenie wartości środka trwałego przez utworzenie dokumentu amortyzacji ręcznej Zastosowanie więcej niż jednego zestawu kont dla każdego środka trwałego, tak że wartość środka trwałego oraz transakcje mogą być księgowane w więcej niż jednym obszarze księgowania jednocześnie 1 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Kostaryka, Francja, Gwatemala, Włochy, Meksyk, Republika Południowej Afryki i Hiszpania 2 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe 2012 SAP AG. All rights reserved. 7

8 Przeprowadzanie przeszacowania środków trwałych Stosowanie wielu wymiarów do środków trwałych w ramach księgowania kosztów Wyświetlanie statusów i szczegółowych danych transakcji dotyczących środków trwałych w następujących dwu nowych raportach: o Raport dotyczący statusu środków trwałych o Raport dotyczący transakcji środków trwałych Import środków trwałych z plików Microsoft Excel W celu lepszego zarządzania środkami trwałymi oprogramowanie SAP Business One 9.0 rozszerzono także o pewne funkcje dodatkowe, między innymi umożliwiające użycie metod amortyzacji Degresywna, Amortyzacja specjalna i Wielopoziomowa, prognozy amortyzacji, przebiegu amortyzacji, historii środka trwałego itd. Jeśli użytkownik korzystał wcześniej z rozwiązania do obsługi środków trwałych w produkcie SAP Business One 8.82, może teraz zmigrować dane środków trwałych do wersji SAP Business One 9.0, korzystając z kreatora migracji danych środków trwałych. Rozrachunek wewnętrzny Funkcję rozrachunku wewnętrznego rozszerzono o obsługę następujących aspektów związanych z walutą systemu: Podczas rozrachunku wewnętrznego tworzone są automatycznie zapisy księgowe różnic w konwersji. 3 Salda należne w walucie systemowej można wyświetlać w różnych oknach i raportach. Raport różnic w konwersji rozszerzono o zoptymalizowane obliczenia niezrealizowanych różnic w konwersji. Rozliczenie żądania zaliczki Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia ręczne rozliczanie częściowo lub w całości płatności żądania zaliczki za pomocą faktury (faktury regularnej lub rezerwującej; faktura korygująca nie jest obsługiwana). W przypadku konkretnego rozliczenia możliwe jest rozliczenie jednej lub wielu płatności żądania zaliczki za pomocą jednej faktury. Deklaracja Intrastat Dodatek Intrastat został scalony z główną aplikacją SAP Business One Po aktywacji funkcji Intrastat możliwe jest wykonanie następujących zadań: Konfigurowanie ustawień Intrastat firmy, partnerów handlowych i towarów Tworzenie deklaracji Intrastat oraz tworzenie plików wyjściowych w żądanych formatach (TXT, XML, CSV) za pomocą projektów formatu opracowanych w dodatku Electronic File Manager: Definicja formatu 3 Konieczne jest zdefiniowanie kont zrealizowanych różnic w konwersji na kartach Sprzedaż, Zakupy i Ogólne w oknie Definicja kont podstawowych. 4 Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich krajów UE, dla których oferowana jest wersja zlokalizowana produktu SAP Business One SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe

9 Wyświetlanie wcześniej utworzonych deklaracji Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe 2012 SAP AG. All rights reserved. 9

10 Sprzedaż i zakup Anulowanie dokumentów sprzedaży i zakupu W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 istnieje możliwość anulowania większości dokumentów sprzedaży i zakupu, które normalnie wyzwalają zapisy księgowe. Po anulowaniu takiego dokumentu tworzony jest odpowiadający mu dokument anulowania umożliwiający wystornowanie powiązanych zmian dotyczących księgowań, podatku i zapasów. Dokumenty bazowe należące do dokumentów anulowanych są otwierane ponownie, a należne salda są przywracane. Istnieje teraz możliwość skopiowania tych dokumentów bazowych do nowych dokumentów. Uwaga Ta funkcja jest niedostępna w wersji dla Izraela. Korygowanie łącznego frachtu w dokumentach Pz w oparciu o faktury rezerwujące zakupu Korygowanie kosztu towaru w zwrotach sprzedaży i anulowaniach faktur sprzedaży tworzonych od zera Zlecenie zakupu Koszty dostawy w oparciu o fakturę zakupu Oprogramowanie SAP Business One 9.0 obsługuje korekty kwot frachtu podczas tworzenia dokumentów Pz na podstawie faktur rezerwujących zakupu. Warunkiem wstępnym dla korekty jest, aby żaden z wierszy frachtu nie przekraczał kosztu nieprzypisanego frachtu. Różnice wynikające z korekty są księgowane na koncie różnic cenowych. To rozszerzenie dotyczy wyłącznie towarów zarządzanych za pomocą metod średniej ważonej lub FIFO. Koszt w zwrocie sprzedaży i anulowaniu sprzedaży tworzonym od zera jest zdeterminowany przez koszt towaru w chwili utworzenia dokumentu. Począwszy od wersji SAP Business One 9.0 użytkownik może skorygować koszt towaru w tych dokumentach. Korzystając z oprogramowania SAP Business One 9.0, można zainicjować proces zakupów wewnętrznych. Użytkownik lub pracownik może utworzyć zlecenie zakupu dla towarów lub usług, a następnie skopiować je do oferty zakupu lub zamówienia. W przypadku wielu dokumentów możliwe jest użycie kreatora tworzenia ofert zakupu, który umożliwia tworzenie ofert zakupu w partiach, w oparciu o towary lub zlecenia zakupu. Ponadto raport dot. zleceń zakupu udostępnia nabywcy przegląd różnych zleceń zakupu utworzonych w firmie. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie dokumentów kosztów dostawy w oparciu o fakturę zakupu (obok już istniejących opcji tworzenia dokumentów kosztów dostawy w oparciu o dokument PZ lub inne koszty dostawy). Ta nowa opcja ma zastosowanie w szczególności w przypadkach, w których faktura zakupu nie bazuje na dokumencie PZ SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Sprzedaż i zakup

11 Bankowość Udoskonalenia związane z anulowaniem płatności, czeków i depozytów SAP Business One 9.0 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Anulowanie płatności przychodzących ze zdeponowanymi czekami Częściowe anulowanie depozytów Anulowanie zdeponowanych czeków Anulowanie niezdeponowanych czeków z automatycznymi zapisami księgowymi Kreator płatności obsługuje faktury korygujące Obecnie możliwe jest uwzględnienie dokumentów typu faktura korygująca 5 w kreatorze płatności. 5 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Bankowość 2012 SAP AG. All rights reserved. 11

12 Gospodarka materiałowa Lokalizacje składowania Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie lokalizacjami składowania na potrzeby magazynów. Istnieje możliwość aktywacji funkcji lokalizacji składowania indywidualnie dla poszczególnych magazynów. Dokumenty związane z lokalizacją składowania Po włączeniu funkcji lokalizacji składowania dla wybranych magazynów konieczne jest zarejestrowanie lokalizacji składowania w tych magazynach dla wszystkich przyjęć i wydań zapasów, w tym przetworzenie następujących dokumentów lub transakcji: Dokument Pz, zwrot towarów, faktura zakupu, anulowanie faktury zakupu, anulowanie faktury zakupu (Meksyk), faktura korygująca zakupu 6, storno faktury korygującej zakupu6, dokument Wz, zwrot, faktura sprzedaży, faktura sprzedaży + płatność, anulowanie faktury sprzedaży, faktura korygująca sprzedaży6, storno faktury korygującej sprzedaży6 Przyjęcie materiałów, wydanie materiałów, przesunięcie magazynowe, inwentaryzacja zapasów Przyjęcie z produkcji, otrzymanie do produkcji Kompletacja W trakcie przyjęcia, wydania i przesunięcia towarów oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia automatyzację procesu przypisywania towarów z i do lokalizacji składowania. Przypisanie można także przeprowadzić ręcznie. Zapasy w lokalizacjach składowania Celem ułatwienia zarządzania zapasami w lokalizacjach składowania oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia: Wyświetlanie informacji dotyczących przechowywanych towarów, takich jak ilość towarów oraz ich liczba Ograniczenie przechowywania w lokalizacjach składowania, na przykład do określonej partii, towaru lub grupy towarów Ograniczenie użycia lokalizacji składowania, na przykład tylko do przyjmowania lub tylko do wydawania towarów Uzupełnianie zapasów w lokalizacjach składowania, gdy ich poziom spadnie poniżej zdefiniowanego minimum Zarządzanie lokalizacjami składowania Aby ułatwić zarządzanie lokalizacjami składowania, produkt SAP Business 6 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

13 One 9.0 obsługuje teraz generowanie, aktualizowanie i usuwanie lokalizacji składowania w partiach. Serie i partie SAP Business One 9.0 umożliwia modyfikowanie serii i partii w lokalizacjach składowania. W przypadku wydawania serii i partii z lokalizacji składowania można zdecydować, czy towary mają być pobierane odpowiednio do ich lokalizacji składowania, czy też odpowiednio do informacji o serii i partii. Ponadto możliwe jest obecnie wyświetlanie informacji o lokalizacji składowania w raportach dotyczących transakcji serii i partii. Odbierające lokalizacje składowania Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia wyznaczenie określonych lokalizacji składowania jako odbierających lokalizacji składowania. Podczas odbierania towarów mogą być one najpierw automatycznie umieszczane w odbierających lokalizacjach składowania. Raporty Istnieje możliwość uzyskania przeglądu wszystkich lokalizacji składowania oraz sprawdzenia statusów i ruchów magazynowych w lokalizacjach składowania; oferują to następujące raporty: Lista lokalizacji składowania Lista zawartości lokalizacji składowania Lista księgowania zapasów Wiele jednostek miary SAP Business One 9.0 oferuje wysoki stopień elastyczności, jeśli chodzi o zarządzanie produktami w wielu jednostkach miary. Funkcja obsługi wielu jednostek miary pozwala na sprzedaż, zakup, przyjmowanie i wydawanie produktów w różnych jednostkach miary, odpowiednio do potrzeb biznesowych użytkownika, oraz na zdefiniowanie domyślnych jednostek miary dla różnych typów transakcji. Wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży, zakupów i zapasów obsługują towary z definicjami wielu jednostek miary. A oto najważniejsze nowe funkcje: Nieograniczona liczba globalnych oraz specyficznych dla produktu jednostek miary Konfiguracja grup jednostek miary z regułami konwersji z podstawowych jednostek miary na alternatywne w ramach grup Te grupy jednostek miary są używane w danych podstawowych materiałów, dokumentach marketingowych i dokumentach dotyczących zapasów. Domyślne jednostki miary sprzedaży, zakupu i automatycznej konwersji na inne stosowne jednostki miary w ramach przetwarzania transakcji Powiązane udoskonalenia związane z pakowaniem, kodami kreskowymi i funkcjami wyceny: o Ustawienia opakowań dla wielu jednostek miary stanowią teraz element danych podstawowych towaru i są używane w Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa 2012 SAP AG. All rights reserved. 13

14 dokumentach sprzedaży w rekomendacjach ilości opakowań o W przypadku towaru, dla którego istnieje wiele jednostek miary, możliwe jest zdefiniowanie wielu kodów kreskowych i różnych cen dla każdej z jednostek miary Należy zwrócić uwagę, że transakcje dotyczące produkcji są przetwarzane w pojedynczej jednostce miary zapasów. Rozszerzenia dotyczące funkcjonalności cenników i upustów W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 funkcje związane z cennikami i obsługą grup upustów rozszerzono, aby zwiększyć efektywność i umożliwić obsługę specyficznych procesów biznesowych. Korzystając z rozszerzonej funkcjonalności cenników, można teraz: Przypisać cennik do grupy partnerów handlowych Zdefiniować ceny w wielu walutach dla konkretnego cennika lub dla cennika specjalnego Zdefiniować ceny i ceny specjalne dla różnych jednostek miary, dla konkretnego towaru Zdefiniować cenniki jako aktywne lub nieaktywne W celu zmniejszenia wielkości bazy danych i jej wpływu na wydajność można teraz zdecydować o usunięciu towarów niewycenionych z bazy. Korzystając z rozszerzonej funkcjonalności grup upustów, można teraz: Zdefiniować grupy upustów dla wszystkich partnerów handlowych, grup odbiorców lub grup dostawców Zdefiniować upusty dla konkretnych towarów Zdefiniować różne upusty w oparciu o zakupione ilości Zdefiniować grupy upustów jako aktywne lub nieaktywne Zdefiniować elementy sterujące możliwością przyznawania upustów dla partnera handlowego i towaru Przypisać wiele upustów Przegląd wszystkich cen i upustów jest możliwy dzięki następującym raportom: Raport cenowy Raport dot. upustów Raporty te są dostępne także z poziomu dokumentów marketingowych, co umożliwia śledzenie cen i upustów dla każdego z nich podczas tworzenia dokumentów. Towary w seriach i partiach w magazynach komisowych SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie seriami i partiami towarów w magazynach komisowych. Po włączeniu zarządzania seriami i partiami w magazynach komisowych możliwe jest: Przypisywanie towarów w seriach i partiach znajdujących się w magazynach komisowych do nowo tworzonych dokumentów. Dokumenty te obejmują: o zlecenie sprzedaży, dokument Wz, zwrot, fakturę sprzedaży, fakturę sprzedaży + płatność, anulowanie faktury sprzedaży, SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

15 fakturę rezerwującą sprzedaży, fakturę korygującą sprzedaży 7, storno faktury korygującej sprzedaży7 o Dokument PZ, faktura zakupu, anulowanie faktury zakupu, faktura korygująca zakupu7, storno faktury korygującej zakupu7 Informacje dotyczące serii i partii w magazynach komisowych można modyfikować za pośrednictwem opcji Zarządzanie numerami seryjnymi i Zarządzanie partiami. Transakcje dotyczące partii i serii towarów w magazynach komisowych można wyświetlać za pośrednictwem opcji Raport transakcji - numery seryjne i Raport transakcji - numery partii. W przypadku przenoszenia w trakcie roku informacje o serii i partii dla towarów w magazynach komisowych należy przenieść do firmy docelowej (opcja dostępna tylko w wersji dla Izraela). Ponadto, w przypadku dostarczenia numerów seryjnych w magazynach komisowych SAP Business One umożliwia automatyczne tworzenie kartotek urządzeń odbiorcy dla tych towarów w ten sam sposób, co dla towarów w magazynach innych niż komisowe. Inwentaryzacja zapasów Oprogramowanie SAP Business One 9.0 oferuje nowe funkcje umożliwiające uruchomienie kompletnego procesu inwentaryzacji zapasów. Proces ten rozpoczyna się od alertów inwentaryzacji cyklicznej i jest kontynuowany, zapewniając poprawną strukturyzację zadań i innowacyjne rozwiązania w zakresie raportowania. Główne rozszerzenia obejmują: Udostępnianie dokumentów umożliwiających rejestrowanie i zarządzanie inwentaryzacją zapasów i księgowaniem ich Blokowanie towarów podczas inwentaryzacji zapasów Rejestrowanie wyników inwentaryzacji oraz różnic wg dwu różnych osób inwentaryzujących Udoskonalanie funkcji inwentaryzacji cyklicznej celem umożliwienia kontynuacji procesu inwentaryzacji na podstawie alertów i rekomendacji dotyczących inwentaryzacji cyklicznej Dokładne zliczanie wg numerów seryjnych i partii Obsługa inwentaryzacji zapasów dla lokalizacji składowania Udostępnianie raportów z inwentaryzacji zapasów celem konsolidacji i analizy istniejących dokumentów cyklicznej i standardowej inwentaryzacji zapasów Udostępnianie raportu kokpitu nt. rekomendacji dot. zliczania zapasów Udostępnianie dokumentów umożliwiających rejestrowanie i zarządzanie saldami otwarcia zapasów Zliczanie wg jednostek miary 7 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Słowacja, Węgry i Polska oraz Rosja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa 2012 SAP AG. All rights reserved. 15

16 SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

17 Narzędzia umożliwiające implementację zmian Centrum implementacyjne Oprogramowanie SAP Business One 9.0 udostępnia centralny punkt umożliwiający implementację i konfigurację rozwiązania SAP Business One. Centrum implementacyjne umożliwia wykonywanie następujących funkcji: Konfigurowanie ustawień firmy Generowanie raportów z konfiguracji Migrowanie danych z poprzednich systemów Rozwiązania z wstępną konfiguracją pakietów Kopiowanie danych między firmami Projektowanie i edytowanie projektów implementacji Realizowanie projektów implementacji Projekt implementacji Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie i edytowanie projektów implementacji, które następnie wspomagają procesy implementacji i konfiguracji rozwiązania SAP Business One. Projekt implementacji to szablon opisujący szczegółowo konkretne kroki, jakie użytkownik musi wykonać w celu przeprowadzenia pełnej instalacji i implementacji rozwiązania SAP Business One u konkretnego klienta. W trakcie procesu implementacji można użyć szablonów w celu zaalokowania czasu do konkretnych zadań oraz śledzenia postępów. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie szablonów w imieniu innych użytkowników, którzy mogą następnie importować szablony i implementować środowisko SAP Business One odpowiednio do planów użytkownika. Quick Copy W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 dodatek Copy Express zintegrowano z produktem jako jego standardową funkcję. Jej nowa nazwa to Quick Copy. Funkcja Quick Copy umożliwia teraz kopiowanie informacji o konfiguracji firmy z jednej firmy do drugiej, a także zapisywanie tych informacji w pliku XML. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Narzędzia umożliwiające implementację zmian 2012 SAP AG. All rights reserved. 17

18 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury Konfiguracja produktu SAP Business One System Landscape Directory SAP Business One 9.0 umożliwia użytkownikowi sprawdzanie i naprawę ustawień oraz połączeń technicznych w oprogramowaniu SAP Business One oraz strukturze integracji. Funkcji tej należy używać po przeprowadzeniu instalacji lub upgrade'u celem weryfikacji prawidłowości konfiguracji scenariuszy integracji. Ta funkcja umożliwia rozwiązywanie problemów, jeśli funkcje w produkcie SAP Business One związane z integracją nie działają prawidłowo. W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 usługa System Landscape Directory (SLD) uwierzytelnia obecnie użytkowników, umożliwiając zarządzanie całym środowiskiem SAP Business One. Usługa SLD obsługuje szereg zadań, które realizował wcześniej serwer licencji. Korzystając z interfejsu WWW, można uzyskać dostęp do usługi SLD wyłącznie z komputera, na którym zainstalowano usługę SLD. Interfejs WWW umożliwia wykonywanie następujących czynności: Dodawanie, usuwanie i edytowanie serwerów baz danych Zarządzanie ustawieniami uwierzytelniania dla serwerów baz danych Wyświetlanie informacji dotyczących firm na serwerze baz danych Włączanie funkcji SSO Zarządzanie kluczami szyfrowania Zmiana hasła do witryny SAP Business One Mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO) Obsługa wersji 64-bitowej Zgodność z wymogami w Oprogramowanie SAP Business One 9.0 obsługuje mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO). W module Administracja istnieje możliwość połączenia konta użytkownika SAP Business One z kontem w domenie Microsoft Windows. Korzystając z tego udogodnienia, użytkownicy mogą pominąć okno Wybierz firmę, rozpoczynając korzystanie z aplikacji bez konieczności wprowadzania danych uwierzytelniających SAP Business One. Korzystając z usługi System Landscape Directory, administratorzy mogą stworzyć mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO) o zasięgu globalnym. Klient SAP Business One, SAP Business One Studio, dodatki SAP Business One (Electronic File Manager, Outlook Integration, Payment Engine i ScreenPainter), Data Transfer Workbench, serwer integracji Outlook Integration, niezależna instancja Outlook Integration oraz moduł Solution Packager obsługują obecnie wersje 64-bitowe. Pozwala to na wykorzystanie całej dostępnej pamięci w systemie klienckim celem zapewnienia wyższej wydajności. Ponadto zapewnia także obsługę innych, bardziej obciążających zasoby dodatków partnerów oraz integrację z innymi aplikacjami w wersji 64-bitowej. Aplikacja SAP Business One 9.0 obsługuje standardowy kanał komunikacji SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury

19 zakresie zabezpieczeń oraz prywatność danych Standardy dostępności na potrzeby szyfrowania między serwerem licencyjnym, klientem SAP Business One oraz dodatkami DI API zgodnymi z wymogami lokalnymi i globalnymi w zakresie zabezpieczeń i prywatności danych. Celem zabezpieczenia przed atakami i naruszeniami zabezpieczeń system obsługuje obecnie klucze dynamiczne oraz hasła użytkownika typu salted hash. Wszelkie zmiany administracyjne oraz związane z konfiguracją zostaną zapisane w pliku logu na potrzeby audytu. W celu zwiększenia dostępności dla użytkownika oprogramowanie SAP Business One dostosowano obecnie do wymogów standardowej dostępności produktu, wymuszonych w procesie Product Innovation Lifecycle (PIL). y interfejsu użytkownika, takie jak ikony, obrazy i skróty opatrzono podpowiedziami do narzędzi i opisami. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury 2012 SAP AG. All rights reserved. 19

20 Możliwości w zakresie rozszerzania SAP Business One wyposażono w interfejs API programowania bazujący na technologii COM. Istnieje możliwość wykorzystania dostarczonego zakresu funkcji SAP Business One lub jego dostosowania do określonych wymagań. W ramach pakietu SDK udostępniany jest interfejs API, dokumentacja do projektowania oraz próbki kodu źródłowego. Pakiet SDK dla SAP Business One umożliwia rozszerzanie oraz zmianę funkcjonalności rozwiązania SAP Business One w celu utworzenia funkcji dla branży bądź firmy i generowania interfejsów do narzędzi oferowanych przez zewnętrznych dostawców oprogramowania. Udoskonalenia związane z interfejsem API DI Wiele jednostek miary, środki trwałe, cennik i grupa upustów, anulowanie płatności i depozytu, definicja kont podstawowych, anulowanie dokumentu marketingowego Atrybut UserFields Nowe usługi DI API związane z nową funkcjonalnością opisaną w niniejszym dokumencie są dostępne w pakiecie SAP Business One 9.0 Software Development Kit. Atrybut UserFields dodano do następujących obiektów typu usługa: ActivitiesService AccrualTypesService CostCenterTypesService DistributionRulesService DepositsService BlanketAgreementsService CampaignsService Rozrachunek zewnętrzny Załączniki do dokumentów Udostępniono nową usługę ExternalReconciliationsService. Istnieje teraz możliwość wykonania lub anulowania rozrachunku. Nowy interfejs AttachmentEntry jest dostępny i umożliwia dodawanie załączników do obiektu Documents SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Możliwości w zakresie rozszerzania

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie FINANSAMI ZARZĄDZANIE FINANSAMI Moduł Zarządzanie Finansami w systemie Microsoft Business Solutions Navision pozwala w pełni skoncentrować się na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo