Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0"

Transkrypt

1 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje

2 Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub znaki wyświetlane na ekranie. Są to między innymi nazwy pól, tytuły ekranów, etykiety przycisków, jak również nazwy menu, ścieżki i opcje. Odsyłacze tekstowe do innych pozycji dokumentacji. Przykład PRZYKŁAD Przykład Przykład <Przykład> PRZY KŁA D Wyróżnione słowa lub wyrażenia. Nazwy techniczne obiektów systemowych. Są to między innymi nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel, a także pojęcia kluczowe języków programowania w tekście ciągłym, np. SELECT lub INCLUDE. Wynik wyświetlany na ekranie. Są to między innymi nazwy plików i katalogów oraz ich ścieżki, komunikaty, nazwy zmiennych i parametrów, tekst kodu źródłowego oraz nazwy instalacji, aktualizacji i narzędzi bazy danych. Dokładny wpis użytkownika. Są to słowa lub znaki wprowadzane do systemu dokładnie tak, jak pojawiają się w dokumentacji. Zmienny wpis użytkownika. Nawiasy ostre wskazują, że te słowa i znaki należy zastąpić odpowiednimi wpisami w systemie. Klawisze klawiatury, np. funkcyjne (F2) albo ENTER SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Konwencje pisowni

3 Spis treści SAP Business One: Co nowego w wersji Administracja... 5 Księgowość... 6 Funkcje finansowe... 7 Sprzedaż i zakup Bankowość Gospodarka materiałowa Narzędzia umożliwiające implementację zmian Udoskonalenia w zakresie infrastruktury Możliwości w zakresie rozszerzania Udoskonalenia związane z interfejsem API DI Udoskonalenia związane z interfejsem API DI SAP Business One Studio SAP Business One Workflow Remote Support Platform for SAP Business One Platforma umożliwiająca raportowanie Electronic File Manager (EFM) Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Spis treści 2012 SAP AG. All rights reserved. 3

4 SAP Business One: Co nowego w wersji 9.0 W tym dokumencie w skrócie omówiono główne udoskonalenia funkcjonalne i modyfikacje wprowadzone w oprogramowaniu SAP Business One 9.0. Uwaga Najbardziej aktualne informacje zawiera Nota SAP Jest to zbiorcza, centralna Nota SAP dotycząca oprogramowania SAP Business One 9.0. Aby uzyskać dostęp do not SAP: 1. W pasku adresu przeglądarki WWW wprowadź następujący adres URL: 2. Kliknij opcję Get Support (Uzyskaj wsparcie) w menu w górnej części SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 SAP Business One: Co nowego w wersji 9.0

5 Administracja Rozszerzenia funkcjonalności kreatora czyszczenia danych podstawowych Kreator czyszczenia danych podstawowych rozszerzono o obsługę funkcji ochrony prywatności danych zarówno partnerów handlowych, jak i pracowników. SAP Business One 9.0 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Usuwanie prywatnych treści partnerów handlowych, kontaktów z partnerami handlowymi oraz danych podstawowych pracowników zgodnie z decyzjami użytkowników. Można na przykład zdecydować o usunięciu nazwisk, numerów telefonów, adresów itp. Dezaktywacja partnerów handlowych dla wybranych partnerów handlowych ustawiany jest status Nieaktywny i tworzenie dla nich dokumentów sprzedaży lub zakupu jest niemożliwe. Status ten można w każdej chwili zmienić. Dezaktywacja pracowników uniemożliwia połączenie wybranych pracowników z jakimkolwiek dokumentem tworzonym w systemie SAP Business One. W dowolnej chwili możliwe jest ręczne przywrócenie pracownikowi statusu aktywności. Usuwanie danych podstawowych partnera handlowego oraz rekordów danych podstawowych pracownika. Program doskonalenia rozwiązania SAP Business One Dokładanie starań o bieżący wgląd w informacje zwrotne od naszych klientów pozwala firmie SAP rozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz doskonalić jakość naszych produktów. Zapraszamy do udziału w programie doskonalenia SAP Business One, dotyczącym produktu SAP Business One 9.0, który stanowi okazję do udziału w tym procesie. Zgoda na udział pozwala na automatyczne gromadzenie przez aplikację informacji diagnostycznych oraz danych dotyczących używania oprogramowania SAP Business One, bez żadnych dalszych czynności po stronie użytkownika. Informacje są przekazywane anonimowo. SAP nie gromadzi żadnych informacji osobistych ani danych finansowych stanowiących własność firmy użytkownika. Uczestnictwo w tym programie jest całkowicie opcjonalne. Do programu można dołączyć w dowolnej chwili, podobnie jak zakończyć w nim udział. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Administracja 2012 SAP AG. All rights reserved. 5

6 Księgowość Zaawansowane definiowanie konta KG SAP Business One 9.0 udostępnia elastyczny i scentralizowany system zarządzania definiowaniem kont KG. Dzięki zaawansowanym regułom definiowania kont KG możliwe jest przypisanie kont KG zapasów: grupom towarów towarom, magazynom grupom partnerów handlowych numerom NIP krajom dostawy województwom dostawy różnym kombinacjom powyższych danych SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Księgowość

7 Funkcje finansowe Aktywacja podatku odroczonego w ręcznych zapisach księgowych 1 Środki trwałe Oprogramowanie SAP Business One 9.0 pozwala zarządzać podatkiem odroczonym w ręcznych zapisach księgowych, wstępnie wprowadzonych dokumentach, szablonach księgowania i księgowaniach okresowych. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie środkami trwałymi za pomocą w pełni zintegrowanego rozwiązania. Poza funkcjami oferowanymi przez rozwiązanie w zakresie obsługi środków trwałych w produkcie SAP Business One 8.82, funkcjonalność dotycząca środków trwałych w produkcie SAP Business One 9.0 umożliwia: Planowanie amortyzacji środków trwałych z zastosowaniem nowej metody amortyzacji Liniowa z kontrolą okresu Obliczanie amortyzacji środków trwałych w ujęciu miesięcznym Zarządzanie informacjami dotyczącymi środków trwałych w danych podstawowych towaru Zakup i sprzedaż środków trwałych za pomocą następujących typów dokumentów marketingowych: o Faktura zakupu o Anulowanie faktury zakupu o Faktura korygująca zakupu 2 o Storno faktury korygującej zakupu 2 o Faktura rezerwująca zakupu o Faktura sprzedaży o Faktura rezerwująca sprzedaży Tworzenie płatności z upustem za zakupione środki trwałe. SAP Business One uznaje część płatności za środki trwałe z upustem, automatycznie tworząc anulowanie kapitalizacji. Zmiana klasy środka trwałego przez utworzenie dokumentu przesunięcia Zwiększenie wartości środka trwałego przez utworzenie dokumentu amortyzacji ręcznej Zastosowanie więcej niż jednego zestawu kont dla każdego środka trwałego, tak że wartość środka trwałego oraz transakcje mogą być księgowane w więcej niż jednym obszarze księgowania jednocześnie 1 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Kostaryka, Francja, Gwatemala, Włochy, Meksyk, Republika Południowej Afryki i Hiszpania 2 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe 2012 SAP AG. All rights reserved. 7

8 Przeprowadzanie przeszacowania środków trwałych Stosowanie wielu wymiarów do środków trwałych w ramach księgowania kosztów Wyświetlanie statusów i szczegółowych danych transakcji dotyczących środków trwałych w następujących dwu nowych raportach: o Raport dotyczący statusu środków trwałych o Raport dotyczący transakcji środków trwałych Import środków trwałych z plików Microsoft Excel W celu lepszego zarządzania środkami trwałymi oprogramowanie SAP Business One 9.0 rozszerzono także o pewne funkcje dodatkowe, między innymi umożliwiające użycie metod amortyzacji Degresywna, Amortyzacja specjalna i Wielopoziomowa, prognozy amortyzacji, przebiegu amortyzacji, historii środka trwałego itd. Jeśli użytkownik korzystał wcześniej z rozwiązania do obsługi środków trwałych w produkcie SAP Business One 8.82, może teraz zmigrować dane środków trwałych do wersji SAP Business One 9.0, korzystając z kreatora migracji danych środków trwałych. Rozrachunek wewnętrzny Funkcję rozrachunku wewnętrznego rozszerzono o obsługę następujących aspektów związanych z walutą systemu: Podczas rozrachunku wewnętrznego tworzone są automatycznie zapisy księgowe różnic w konwersji. 3 Salda należne w walucie systemowej można wyświetlać w różnych oknach i raportach. Raport różnic w konwersji rozszerzono o zoptymalizowane obliczenia niezrealizowanych różnic w konwersji. Rozliczenie żądania zaliczki Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia ręczne rozliczanie częściowo lub w całości płatności żądania zaliczki za pomocą faktury (faktury regularnej lub rezerwującej; faktura korygująca nie jest obsługiwana). W przypadku konkretnego rozliczenia możliwe jest rozliczenie jednej lub wielu płatności żądania zaliczki za pomocą jednej faktury. Deklaracja Intrastat Dodatek Intrastat został scalony z główną aplikacją SAP Business One Po aktywacji funkcji Intrastat możliwe jest wykonanie następujących zadań: Konfigurowanie ustawień Intrastat firmy, partnerów handlowych i towarów Tworzenie deklaracji Intrastat oraz tworzenie plików wyjściowych w żądanych formatach (TXT, XML, CSV) za pomocą projektów formatu opracowanych w dodatku Electronic File Manager: Definicja formatu 3 Konieczne jest zdefiniowanie kont zrealizowanych różnic w konwersji na kartach Sprzedaż, Zakupy i Ogólne w oknie Definicja kont podstawowych. 4 Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich krajów UE, dla których oferowana jest wersja zlokalizowana produktu SAP Business One SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe

9 Wyświetlanie wcześniej utworzonych deklaracji Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Funkcje finansowe 2012 SAP AG. All rights reserved. 9

10 Sprzedaż i zakup Anulowanie dokumentów sprzedaży i zakupu W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 istnieje możliwość anulowania większości dokumentów sprzedaży i zakupu, które normalnie wyzwalają zapisy księgowe. Po anulowaniu takiego dokumentu tworzony jest odpowiadający mu dokument anulowania umożliwiający wystornowanie powiązanych zmian dotyczących księgowań, podatku i zapasów. Dokumenty bazowe należące do dokumentów anulowanych są otwierane ponownie, a należne salda są przywracane. Istnieje teraz możliwość skopiowania tych dokumentów bazowych do nowych dokumentów. Uwaga Ta funkcja jest niedostępna w wersji dla Izraela. Korygowanie łącznego frachtu w dokumentach Pz w oparciu o faktury rezerwujące zakupu Korygowanie kosztu towaru w zwrotach sprzedaży i anulowaniach faktur sprzedaży tworzonych od zera Zlecenie zakupu Koszty dostawy w oparciu o fakturę zakupu Oprogramowanie SAP Business One 9.0 obsługuje korekty kwot frachtu podczas tworzenia dokumentów Pz na podstawie faktur rezerwujących zakupu. Warunkiem wstępnym dla korekty jest, aby żaden z wierszy frachtu nie przekraczał kosztu nieprzypisanego frachtu. Różnice wynikające z korekty są księgowane na koncie różnic cenowych. To rozszerzenie dotyczy wyłącznie towarów zarządzanych za pomocą metod średniej ważonej lub FIFO. Koszt w zwrocie sprzedaży i anulowaniu sprzedaży tworzonym od zera jest zdeterminowany przez koszt towaru w chwili utworzenia dokumentu. Począwszy od wersji SAP Business One 9.0 użytkownik może skorygować koszt towaru w tych dokumentach. Korzystając z oprogramowania SAP Business One 9.0, można zainicjować proces zakupów wewnętrznych. Użytkownik lub pracownik może utworzyć zlecenie zakupu dla towarów lub usług, a następnie skopiować je do oferty zakupu lub zamówienia. W przypadku wielu dokumentów możliwe jest użycie kreatora tworzenia ofert zakupu, który umożliwia tworzenie ofert zakupu w partiach, w oparciu o towary lub zlecenia zakupu. Ponadto raport dot. zleceń zakupu udostępnia nabywcy przegląd różnych zleceń zakupu utworzonych w firmie. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie dokumentów kosztów dostawy w oparciu o fakturę zakupu (obok już istniejących opcji tworzenia dokumentów kosztów dostawy w oparciu o dokument PZ lub inne koszty dostawy). Ta nowa opcja ma zastosowanie w szczególności w przypadkach, w których faktura zakupu nie bazuje na dokumencie PZ SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Sprzedaż i zakup

11 Bankowość Udoskonalenia związane z anulowaniem płatności, czeków i depozytów SAP Business One 9.0 umożliwia wykonywanie następujących czynności: Anulowanie płatności przychodzących ze zdeponowanymi czekami Częściowe anulowanie depozytów Anulowanie zdeponowanych czeków Anulowanie niezdeponowanych czeków z automatycznymi zapisami księgowymi Kreator płatności obsługuje faktury korygujące Obecnie możliwe jest uwzględnienie dokumentów typu faktura korygująca 5 w kreatorze płatności. 5 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Bankowość 2012 SAP AG. All rights reserved. 11

12 Gospodarka materiałowa Lokalizacje składowania Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie lokalizacjami składowania na potrzeby magazynów. Istnieje możliwość aktywacji funkcji lokalizacji składowania indywidualnie dla poszczególnych magazynów. Dokumenty związane z lokalizacją składowania Po włączeniu funkcji lokalizacji składowania dla wybranych magazynów konieczne jest zarejestrowanie lokalizacji składowania w tych magazynach dla wszystkich przyjęć i wydań zapasów, w tym przetworzenie następujących dokumentów lub transakcji: Dokument Pz, zwrot towarów, faktura zakupu, anulowanie faktury zakupu, anulowanie faktury zakupu (Meksyk), faktura korygująca zakupu 6, storno faktury korygującej zakupu6, dokument Wz, zwrot, faktura sprzedaży, faktura sprzedaży + płatność, anulowanie faktury sprzedaży, faktura korygująca sprzedaży6, storno faktury korygującej sprzedaży6 Przyjęcie materiałów, wydanie materiałów, przesunięcie magazynowe, inwentaryzacja zapasów Przyjęcie z produkcji, otrzymanie do produkcji Kompletacja W trakcie przyjęcia, wydania i przesunięcia towarów oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia automatyzację procesu przypisywania towarów z i do lokalizacji składowania. Przypisanie można także przeprowadzić ręcznie. Zapasy w lokalizacjach składowania Celem ułatwienia zarządzania zapasami w lokalizacjach składowania oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia: Wyświetlanie informacji dotyczących przechowywanych towarów, takich jak ilość towarów oraz ich liczba Ograniczenie przechowywania w lokalizacjach składowania, na przykład do określonej partii, towaru lub grupy towarów Ograniczenie użycia lokalizacji składowania, na przykład tylko do przyjmowania lub tylko do wydawania towarów Uzupełnianie zapasów w lokalizacjach składowania, gdy ich poziom spadnie poniżej zdefiniowanego minimum Zarządzanie lokalizacjami składowania Aby ułatwić zarządzanie lokalizacjami składowania, produkt SAP Business 6 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja i Słowacja SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

13 One 9.0 obsługuje teraz generowanie, aktualizowanie i usuwanie lokalizacji składowania w partiach. Serie i partie SAP Business One 9.0 umożliwia modyfikowanie serii i partii w lokalizacjach składowania. W przypadku wydawania serii i partii z lokalizacji składowania można zdecydować, czy towary mają być pobierane odpowiednio do ich lokalizacji składowania, czy też odpowiednio do informacji o serii i partii. Ponadto możliwe jest obecnie wyświetlanie informacji o lokalizacji składowania w raportach dotyczących transakcji serii i partii. Odbierające lokalizacje składowania Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia wyznaczenie określonych lokalizacji składowania jako odbierających lokalizacji składowania. Podczas odbierania towarów mogą być one najpierw automatycznie umieszczane w odbierających lokalizacjach składowania. Raporty Istnieje możliwość uzyskania przeglądu wszystkich lokalizacji składowania oraz sprawdzenia statusów i ruchów magazynowych w lokalizacjach składowania; oferują to następujące raporty: Lista lokalizacji składowania Lista zawartości lokalizacji składowania Lista księgowania zapasów Wiele jednostek miary SAP Business One 9.0 oferuje wysoki stopień elastyczności, jeśli chodzi o zarządzanie produktami w wielu jednostkach miary. Funkcja obsługi wielu jednostek miary pozwala na sprzedaż, zakup, przyjmowanie i wydawanie produktów w różnych jednostkach miary, odpowiednio do potrzeb biznesowych użytkownika, oraz na zdefiniowanie domyślnych jednostek miary dla różnych typów transakcji. Wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży, zakupów i zapasów obsługują towary z definicjami wielu jednostek miary. A oto najważniejsze nowe funkcje: Nieograniczona liczba globalnych oraz specyficznych dla produktu jednostek miary Konfiguracja grup jednostek miary z regułami konwersji z podstawowych jednostek miary na alternatywne w ramach grup Te grupy jednostek miary są używane w danych podstawowych materiałów, dokumentach marketingowych i dokumentach dotyczących zapasów. Domyślne jednostki miary sprzedaży, zakupu i automatycznej konwersji na inne stosowne jednostki miary w ramach przetwarzania transakcji Powiązane udoskonalenia związane z pakowaniem, kodami kreskowymi i funkcjami wyceny: o Ustawienia opakowań dla wielu jednostek miary stanowią teraz element danych podstawowych towaru i są używane w Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa 2012 SAP AG. All rights reserved. 13

14 dokumentach sprzedaży w rekomendacjach ilości opakowań o W przypadku towaru, dla którego istnieje wiele jednostek miary, możliwe jest zdefiniowanie wielu kodów kreskowych i różnych cen dla każdej z jednostek miary Należy zwrócić uwagę, że transakcje dotyczące produkcji są przetwarzane w pojedynczej jednostce miary zapasów. Rozszerzenia dotyczące funkcjonalności cenników i upustów W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 funkcje związane z cennikami i obsługą grup upustów rozszerzono, aby zwiększyć efektywność i umożliwić obsługę specyficznych procesów biznesowych. Korzystając z rozszerzonej funkcjonalności cenników, można teraz: Przypisać cennik do grupy partnerów handlowych Zdefiniować ceny w wielu walutach dla konkretnego cennika lub dla cennika specjalnego Zdefiniować ceny i ceny specjalne dla różnych jednostek miary, dla konkretnego towaru Zdefiniować cenniki jako aktywne lub nieaktywne W celu zmniejszenia wielkości bazy danych i jej wpływu na wydajność można teraz zdecydować o usunięciu towarów niewycenionych z bazy. Korzystając z rozszerzonej funkcjonalności grup upustów, można teraz: Zdefiniować grupy upustów dla wszystkich partnerów handlowych, grup odbiorców lub grup dostawców Zdefiniować upusty dla konkretnych towarów Zdefiniować różne upusty w oparciu o zakupione ilości Zdefiniować grupy upustów jako aktywne lub nieaktywne Zdefiniować elementy sterujące możliwością przyznawania upustów dla partnera handlowego i towaru Przypisać wiele upustów Przegląd wszystkich cen i upustów jest możliwy dzięki następującym raportom: Raport cenowy Raport dot. upustów Raporty te są dostępne także z poziomu dokumentów marketingowych, co umożliwia śledzenie cen i upustów dla każdego z nich podczas tworzenia dokumentów. Towary w seriach i partiach w magazynach komisowych SAP Business One 9.0 umożliwia zarządzanie seriami i partiami towarów w magazynach komisowych. Po włączeniu zarządzania seriami i partiami w magazynach komisowych możliwe jest: Przypisywanie towarów w seriach i partiach znajdujących się w magazynach komisowych do nowo tworzonych dokumentów. Dokumenty te obejmują: o zlecenie sprzedaży, dokument Wz, zwrot, fakturę sprzedaży, fakturę sprzedaży + płatność, anulowanie faktury sprzedaży, SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

15 fakturę rezerwującą sprzedaży, fakturę korygującą sprzedaży 7, storno faktury korygującej sprzedaży7 o Dokument PZ, faktura zakupu, anulowanie faktury zakupu, faktura korygująca zakupu7, storno faktury korygującej zakupu7 Informacje dotyczące serii i partii w magazynach komisowych można modyfikować za pośrednictwem opcji Zarządzanie numerami seryjnymi i Zarządzanie partiami. Transakcje dotyczące partii i serii towarów w magazynach komisowych można wyświetlać za pośrednictwem opcji Raport transakcji - numery seryjne i Raport transakcji - numery partii. W przypadku przenoszenia w trakcie roku informacje o serii i partii dla towarów w magazynach komisowych należy przenieść do firmy docelowej (opcja dostępna tylko w wersji dla Izraela). Ponadto, w przypadku dostarczenia numerów seryjnych w magazynach komisowych SAP Business One umożliwia automatyczne tworzenie kartotek urządzeń odbiorcy dla tych towarów w ten sam sposób, co dla towarów w magazynach innych niż komisowe. Inwentaryzacja zapasów Oprogramowanie SAP Business One 9.0 oferuje nowe funkcje umożliwiające uruchomienie kompletnego procesu inwentaryzacji zapasów. Proces ten rozpoczyna się od alertów inwentaryzacji cyklicznej i jest kontynuowany, zapewniając poprawną strukturyzację zadań i innowacyjne rozwiązania w zakresie raportowania. Główne rozszerzenia obejmują: Udostępnianie dokumentów umożliwiających rejestrowanie i zarządzanie inwentaryzacją zapasów i księgowaniem ich Blokowanie towarów podczas inwentaryzacji zapasów Rejestrowanie wyników inwentaryzacji oraz różnic wg dwu różnych osób inwentaryzujących Udoskonalanie funkcji inwentaryzacji cyklicznej celem umożliwienia kontynuacji procesu inwentaryzacji na podstawie alertów i rekomendacji dotyczących inwentaryzacji cyklicznej Dokładne zliczanie wg numerów seryjnych i partii Obsługa inwentaryzacji zapasów dla lokalizacji składowania Udostępnianie raportów z inwentaryzacji zapasów celem konsolidacji i analizy istniejących dokumentów cyklicznej i standardowej inwentaryzacji zapasów Udostępnianie raportu kokpitu nt. rekomendacji dot. zliczania zapasów Udostępnianie dokumentów umożliwiających rejestrowanie i zarządzanie saldami otwarcia zapasów Zliczanie wg jednostek miary 7 Dostępna tylko w następujących lokalizacjach: Republika Czeska, Słowacja, Węgry i Polska oraz Rosja Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa 2012 SAP AG. All rights reserved. 15

16 SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Gospodarka materiałowa

17 Narzędzia umożliwiające implementację zmian Centrum implementacyjne Oprogramowanie SAP Business One 9.0 udostępnia centralny punkt umożliwiający implementację i konfigurację rozwiązania SAP Business One. Centrum implementacyjne umożliwia wykonywanie następujących funkcji: Konfigurowanie ustawień firmy Generowanie raportów z konfiguracji Migrowanie danych z poprzednich systemów Rozwiązania z wstępną konfiguracją pakietów Kopiowanie danych między firmami Projektowanie i edytowanie projektów implementacji Realizowanie projektów implementacji Projekt implementacji Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie i edytowanie projektów implementacji, które następnie wspomagają procesy implementacji i konfiguracji rozwiązania SAP Business One. Projekt implementacji to szablon opisujący szczegółowo konkretne kroki, jakie użytkownik musi wykonać w celu przeprowadzenia pełnej instalacji i implementacji rozwiązania SAP Business One u konkretnego klienta. W trakcie procesu implementacji można użyć szablonów w celu zaalokowania czasu do konkretnych zadań oraz śledzenia postępów. Oprogramowanie SAP Business One 9.0 umożliwia tworzenie szablonów w imieniu innych użytkowników, którzy mogą następnie importować szablony i implementować środowisko SAP Business One odpowiednio do planów użytkownika. Quick Copy W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 dodatek Copy Express zintegrowano z produktem jako jego standardową funkcję. Jej nowa nazwa to Quick Copy. Funkcja Quick Copy umożliwia teraz kopiowanie informacji o konfiguracji firmy z jednej firmy do drugiej, a także zapisywanie tych informacji w pliku XML. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Narzędzia umożliwiające implementację zmian 2012 SAP AG. All rights reserved. 17

18 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury Konfiguracja produktu SAP Business One System Landscape Directory SAP Business One 9.0 umożliwia użytkownikowi sprawdzanie i naprawę ustawień oraz połączeń technicznych w oprogramowaniu SAP Business One oraz strukturze integracji. Funkcji tej należy używać po przeprowadzeniu instalacji lub upgrade'u celem weryfikacji prawidłowości konfiguracji scenariuszy integracji. Ta funkcja umożliwia rozwiązywanie problemów, jeśli funkcje w produkcie SAP Business One związane z integracją nie działają prawidłowo. W oprogramowaniu SAP Business One 9.0 usługa System Landscape Directory (SLD) uwierzytelnia obecnie użytkowników, umożliwiając zarządzanie całym środowiskiem SAP Business One. Usługa SLD obsługuje szereg zadań, które realizował wcześniej serwer licencji. Korzystając z interfejsu WWW, można uzyskać dostęp do usługi SLD wyłącznie z komputera, na którym zainstalowano usługę SLD. Interfejs WWW umożliwia wykonywanie następujących czynności: Dodawanie, usuwanie i edytowanie serwerów baz danych Zarządzanie ustawieniami uwierzytelniania dla serwerów baz danych Wyświetlanie informacji dotyczących firm na serwerze baz danych Włączanie funkcji SSO Zarządzanie kluczami szyfrowania Zmiana hasła do witryny SAP Business One Mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO) Obsługa wersji 64-bitowej Zgodność z wymogami w Oprogramowanie SAP Business One 9.0 obsługuje mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO). W module Administracja istnieje możliwość połączenia konta użytkownika SAP Business One z kontem w domenie Microsoft Windows. Korzystając z tego udogodnienia, użytkownicy mogą pominąć okno Wybierz firmę, rozpoczynając korzystanie z aplikacji bez konieczności wprowadzania danych uwierzytelniających SAP Business One. Korzystając z usługi System Landscape Directory, administratorzy mogą stworzyć mechanizm jednokrotnej autoryzacji (SSO) o zasięgu globalnym. Klient SAP Business One, SAP Business One Studio, dodatki SAP Business One (Electronic File Manager, Outlook Integration, Payment Engine i ScreenPainter), Data Transfer Workbench, serwer integracji Outlook Integration, niezależna instancja Outlook Integration oraz moduł Solution Packager obsługują obecnie wersje 64-bitowe. Pozwala to na wykorzystanie całej dostępnej pamięci w systemie klienckim celem zapewnienia wyższej wydajności. Ponadto zapewnia także obsługę innych, bardziej obciążających zasoby dodatków partnerów oraz integrację z innymi aplikacjami w wersji 64-bitowej. Aplikacja SAP Business One 9.0 obsługuje standardowy kanał komunikacji SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury

19 zakresie zabezpieczeń oraz prywatność danych Standardy dostępności na potrzeby szyfrowania między serwerem licencyjnym, klientem SAP Business One oraz dodatkami DI API zgodnymi z wymogami lokalnymi i globalnymi w zakresie zabezpieczeń i prywatności danych. Celem zabezpieczenia przed atakami i naruszeniami zabezpieczeń system obsługuje obecnie klucze dynamiczne oraz hasła użytkownika typu salted hash. Wszelkie zmiany administracyjne oraz związane z konfiguracją zostaną zapisane w pliku logu na potrzeby audytu. W celu zwiększenia dostępności dla użytkownika oprogramowanie SAP Business One dostosowano obecnie do wymogów standardowej dostępności produktu, wymuszonych w procesie Product Innovation Lifecycle (PIL). y interfejsu użytkownika, takie jak ikony, obrazy i skróty opatrzono podpowiedziami do narzędzi i opisami. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Udoskonalenia w zakresie infrastruktury 2012 SAP AG. All rights reserved. 19

20 Możliwości w zakresie rozszerzania SAP Business One wyposażono w interfejs API programowania bazujący na technologii COM. Istnieje możliwość wykorzystania dostarczonego zakresu funkcji SAP Business One lub jego dostosowania do określonych wymagań. W ramach pakietu SDK udostępniany jest interfejs API, dokumentacja do projektowania oraz próbki kodu źródłowego. Pakiet SDK dla SAP Business One umożliwia rozszerzanie oraz zmianę funkcjonalności rozwiązania SAP Business One w celu utworzenia funkcji dla branży bądź firmy i generowania interfejsów do narzędzi oferowanych przez zewnętrznych dostawców oprogramowania. Udoskonalenia związane z interfejsem API DI Wiele jednostek miary, środki trwałe, cennik i grupa upustów, anulowanie płatności i depozytu, definicja kont podstawowych, anulowanie dokumentu marketingowego Atrybut UserFields Nowe usługi DI API związane z nową funkcjonalnością opisaną w niniejszym dokumencie są dostępne w pakiecie SAP Business One 9.0 Software Development Kit. Atrybut UserFields dodano do następujących obiektów typu usługa: ActivitiesService AccrualTypesService CostCenterTypesService DistributionRulesService DepositsService BlanketAgreementsService CampaignsService Rozrachunek zewnętrzny Załączniki do dokumentów Udostępniono nową usługę ExternalReconciliationsService. Istnieje teraz możliwość wykonania lub anulowania rozrachunku. Nowy interfejs AttachmentEntry jest dostępny i umożliwia dodawanie załączników do obiektu Documents SAP AG. All rights reserved. Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Możliwości w zakresie rozszerzania

Co nowego Remote Support Platform for SAP Business One 2.1 SP01

Co nowego Remote Support Platform for SAP Business One 2.1 SP01 SAP Business One MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego Remote Support Platform for SAP Business One 2.1 SP01 Wszystkie kraje Sierpień 2009 Spis treści Najważniejsze informacje dotyczące oprogramowania Remote

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.1

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.1 What's New Wersja dokumentu: 1.0 2014-05-09 Wersje dokumentu W poniższej tabeli zamieszczono przegląd najważniejszych zmian w dokumencie. Wersja Data 1.0 2014-05-09 Pierwsza wersja 2 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

MDW. (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v Strona 1 z 11

MDW. (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v Strona 1 z 11 MDW (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v.1.25.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Opis... 6 Metody wysyłki... 6 Ręczne mapowanie metod... 7 Użycie tworzenie wysyłek...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo