REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI"

Transkrypt

1 REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU BORYS CZERNIEJEWSKI

2 Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy biznesowej narzędzia System powinien być rozbudowywalny. Planowanie strategii zapewne nie będzie najbardziej poszukiwaną funkcjonalnością. Moduł zarządzania kompetencjami stanowi jeden z czterech modułów systemu zarządzania wiedzą: projekty, procesy, zasoby/ludzie/kompetencje, dokumenty. Dlatego PZK powinna uwzględniać możliwość rozbudowy i/lub integracji z systemami zewnętrznymi. Architektura informacyjna systemu powinna zostać zbudowana wokół: ludzi jako społeczności pracowników, współpracowników, ekspertów, tworząc ich wirtualne miejsce pracy, projektów z naciskiem na gromadzenie wiedzy, współpracę i wsparcie zarządzania projektem, procesów pozwalając na łatwe zrozumienie procedur oraz zarządzanie przepływem pracy, jednostek organizacyjnych, z którymi związane są procesy i projekty. Moduł zarządzania kompetencjami powinien mieć możliwość integracji z typowymi systemami HR. Moduł intermentoringu powinien obejmować funkcje zdalnego nauczania (lub możliwości integracji oprogramowania e-learningowego). System powinien być zintegrowany z systemem typu workflow (w trakcie obsługi dokumentu/sprawy może istnieć konieczność zasięgnięcia porady kogoś o wskazanych kompetencjach i PZK powinna pomagać w odnalezieniu takiej osoby). Użytkowników odstrasza konieczność wypełniania wielopolowych formularzy (np. dot. kompetencji pracowników), więc konieczne będzie wykorzystanie dokumentów (np. CV) dostarczanych jako pliki zewnętrzne w róznych formatach. Dlatego do odpowiedniego doboru kompetencji do wymagań i mentorów do pracowników uczących się celowe bedzie zastosowanie dopasowywania semantycznego.

3 2. Rekomendacje odnośnie funkcjonalności Platformy Podstawowe bloki funkcjonalne platformy: WEB 2.0 wielodostęp do danych oraz możliwość kooperacji użytkowników Logika biznesowa procesy gromadzenia oraz przeszukiwania repozytoriów wiedzy Dane przechowywanie oraz indeksowanie danych Bezpieczeństwo zarządzanie uprawnieniami użytkowników Integracja (opcjonalnie) możliwy sprzęg z systemami pobocznymi (źródła danych, autoryzacja, itp.) Poszczególne elementy funkcjonalne architektury to: Bezpieczeństwo moduły odpowiadające za kontrolę uprawnień użytkownika w dostępie zarówno do platformy, jak również do obiektów w niej zawartych. Uprawnienia będą weryfikowane na podstawie ról i grup zdefiniowanych dla użytkowników. Role i grupy mogą być przydzielane we współpracy z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa, istniejącymi w firmie (SSO, Active Directory). WEB (WEB 2.0) interfejs z użytkownikiem, poprzez który uprawniona osoba może m.in. przeszukiwać bazę kompetencji, dodawać bądź edytować zawarte w niej materiały, poprzez elementy społecznościowe takie jak fora dyskusyjne, strony Wiki, repozytoria plikowe, może współuczestniczyć w projektach. Użytkownik może również zarządzać własną przestrzenią roboczą oraz innymi dostępnymi przestrzeniami projektowymi np intermentoringiem. Logika biznesowa moduły, których funkcjonalności są kluczowe z punktu widzenia przyszłego użytkownika proponowanego rozwiązania. Znajdują się tu elementy odpowiedzialne m.in. za wprowadzania i wyszukiwanie informacji, zarządzanie obiektami bazy kompetencji, zasilanie danymi platformy, udostępnianie danych poprzez inne kanały niż WWW np. generowanie raportów na bazie bazy kompetencji Obszar danych ze względu na charakterystykę projektowanego systemu, obszar ten jest jednym z ważniejszych w całym systemie. Funkcjonalnie zapewnia wszystkim modułom systemu dostęp do danych, zawartych w relacyjnej bazie danych oraz w systemie plików. Komunikacja następuje w obie strony wspomagany jest zarówno odczyt danych, jak również ich zapis (upload, download). W tym obszarze następuje indeksacja bazy kompetencji gromadzonej w systemie. Indeksowanie odbywa się wieloetapowo zarówno na podstawie meta danych takich jak atrybuty, tagi, jak również samych treści. Integracja (moduł opcjonalny w rozwojowej wersji platformy) pozwala na pobieranie danych z systemów pobocznych oraz zasilanie nimi repozytoriów bazy kompetencji. Integracja obejmuje wymianę informacji merytorycznych np. o prowadzonych projektach, wymianę załączników i materiałów źródłowych (plików) a także informacji o użytkownikach ich profile, uprawnienia, itp. Pobieranie danych może odbywać się na dwa sposoby: automatycznie i na żądanie.

4 3. Rekomendacje dotyczące organizacji projektu (zarządzanie) Proponuję zastosowanie podejścia tzw. żwawego (ang. agile) do zarządzania projektem. Głównymi założeniami tego podejścia, kluczowymi dla projektu budowy PZK są: koncentracja na wartości dla zamawiającego i użytkowników końcowych (małe firmy), rozumianej jako realizacja celu przez dostarczenie ustalonych z funkcjonalności w kolejności zgodnej z priorytetami biznesowymi wytwarzanie iteracyjne pozwalające na częste uzyskiwanie informacji o statusie prac a przede wszystkim o ocenie wytworzonych funkcjonalności ścisła współpraca z zamawiającym, jego udział w określaniu wymagań oraz przede wszystkim w odbiorach częściowych wyników poszczególnych iteracji Projekt powinien trwać 3 6 miesięcy. Projekt trwający poniżej 3 miesięcy jest niewykonalny, zaś projekt powyżej 6 miesięcy zazwyczaj nie doprowadza do oczekiwanego zakończenia (tzw. efekt zmęczenia materiału). 4. Rekomendacje dotyczące aspektów technologicznych System powinien mieć budowę modułową (moduł strategii, moduł zarządzania kompetencjami, moduł intermentoringu). Architektura z cienkim klientem (przeglądarka), system hostowany w firmie zewnętrznej, która powinna zapewnić odpowiednio wydajny sprzęt i łącze (powinna istnieć możliwość dynamicznego zwiększenia wydajności infrastruktury konieczne sprawdzenie odpowiednich zapisów w umowie SLA). Klasyczna architektura trójwarstwowa: wartswa prezentacji (WWW), wartswa loigiki biznesowej, warstwa danych. Parametry techniczne sprzętu nie są istotne ze względu na hosting (nie jest to problem Collegium Civitas). Sugeruję zastosowanie oprogramowania Open Source, w tym np. portalu Liferay.

5 5. Uwagi ogólne Gamifikacja W celu uatrakcyjnienia narzędzia, z punktu widzenia jego użytkowników końcowych (pracownicy firmy) oraz z punktu widzenia promocji platformy jako nowoczesnego i użytecznego narzędzia dla małych firm, sposób korzystania z platformy mógłby wykorzystywać tzw. gamifikację. Gamifikacja to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier komputerowych, które angażują, motywują, utrzymują zainteresowanie oraz dostarczają przyjemności graczom, w innych obszarach biznesu lub marketingu. Przykładowymi mechanizmami stosowanymi w grach i gamifikacji są: wykonywanie określonych zadań i nagradzanie za nie gratulacjami, punktami oraz osiągnięciami wykonywanie misji rozumianych jako ciągi połączonych ze sobą zadań status - rozumiany jako status w społeczności użytkowników, korzystających z systemu Wybrane procesy, które mogłyby zostać zgamifikowane w platformie: proces inicjalnego wprowadzania danych dotyczących strategii czy kompetencji o dane byłyby wprowadzane metodą prowadzenia za rękę (podaj to, a teraz podaj coś jeszcze), o każdy etap wprowadzania danych byłby traktowany jako zadanie i nagradzany punktami oraz gratulacjami o cały proces wprowadzenia danych kończyłby wykonanie misji i byłby nagradzany gratulacjami, punktami oraz odznaczeniem (graficzny medal) proces korzystania z danych zawartych w systemie, np. danych dot. kompetencji pracowników o za korzystanie z systemu, np. wygenerowanie raportu z listą pracowników o określonych kompetencjach użytkownik byłoby nagradzane gratulacjami, punktami oraz odznaczeniami w przypadku skorzystania z danej funkcji po raz pierwszy proces aktualizacji danych kompetencji pracowników o system generowałby cykliczne zadania dla administratorów systemu w danej firmie, polegające na zaktualizowaniu danych o zadania byłyby nagradzane (j.w.) o lista aktualnych zadań wraz ze statusem postępu ich wykonania byłaby dostępna zawsze po lewej stronie okna portalu, w formie znanej, np. z gier społecznościowych na facebooku

6 Wsparcie promocji Platformy przez mechanizmy systemu Część zadań udostępnianych użytkownikom portalu byłaby związana bezpośrednio z jego promocją. użytkownicy portalu (firmy) otrzymywaliby dodatkowe punkty, np. za wykonanie takich zadań jak: publikacja na profilu na facebooku informacji o odznaczeniu za zakończenie procesu wprowadzania danych związanych z kompetencjami pracowników umieszczenie informacji na stronie internetowej firmy o tym, że korzysta ona z Platformy zarządzania kompetencjami i wynagradzanie firmę punktami przyznawanymi za każdego internautę przekierowanego ze strony WWW firmy (lub innego kanału promocji firmy np fanpage na portalu facebook) Korzyści dla firm z uzyskiwanych punktów za korzystanie z platformy W ramach kampanii promocyjnej mającej na celu wprowadzenie platformy na rynek, mógłby zostać zbudowany model biznesowy, w którym zdobywane przez firmy używające platformę punkty, byłyby zamieniane na świadczenia dla tych firm. Przykładem takich świadczeń może być, np. wymiana punktów na kampanię reklamową w Google lub w innym medium reklamowych, np. na portalu uczestniczącego w projekcie partnera promocyjnego. Przykład zastosowania: 1000 punktów zdobytych podczas korzystania z platformy byłoby wymieniane na kampanię CPC (Cost Per Click) w Google o wielkości 1000 klików na reklamę. Użyteczność interfejsu Użyteczność rozszerzona do pojęcia user experience będzie kluczowym czynnikiem decydującym o tym na ile skutecznie i szybko platforma zarządzania kompetencjami zostanie zaakceptowana jako narzędzie pracy w przedsiębiorstwach. Osiągnięcie wysokiego poziomu użyteczności wymaga zarówno pracy na etapie projektowania interfejsu jak i później jego przetestowania. Projekt i testy czy też badanie użyteczności powinny być traktowane jako istotny element projektu.

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami. Daniel Wojewódzki

Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami. Daniel Wojewódzki Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami Daniel Wojewódzki 1 Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy użytkowej narzędzia 1.1. STYLISTYKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo