Kodeks Etyki Biznesowej czyli System Antykorupcyjny w praktyce. Kraków, września 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Etyki Biznesowej czyli System Antykorupcyjny w praktyce. Kraków, 21-22 września 2006 r."

Transkrypt

1 Kodeks Etyki Biznesowej czyli System Antykorupcyjny w praktyce Kraków, września 2006 r.

2 Kilka słów o DGA Co nas wyróŝnia: jesteśmy I publiczną spółką konsultingową w Polsce! działamy od 16-stu lat! wspomagamy rozwój polskiej gospodarki mamy rozwiązania, które kreują przyszłość naszych Klientów nasze usługi wspieramy rozwiązaniami informatycznymi 2

3 Grupa DGA DGA to Grupa Kapitałowa DGA SA doradztwo gospodarcze DGA AUDYT Sp. z o.o. usługi audytorskie DGA&SAJA Sp. z o.o. doradztwo podatkowe DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. DGA MEURS POLSKA Sp. z o.o. doradztwo personalne Kancelaria Prawna PISZCZ i WSPÓLNICY obsługa prawna firm PBS DGA Sp. z o.o pracownia badań społecznych 3

4 Produkty odzwierciedlające potrzeby Klientów Departament Projektów Europejskich Departament Doradztwa Strategicznego Departament Doradztwa Finansowego Departament Systemów Informatycznych Departament Zarządzania Zarządzanie projektami, takŝe na zlecenie Realizacja projektów szkoleniowych Przygotowywanie strategii oraz planów rozwoju regionalnego Opracowywanie projektów i wniosków do funduszy strukturalnych Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu Opracowywanie strategii Budowanie modelu finansowego Opracowanie koncepcji i wdroŝenie ZKW Opracowywanie i wdraŝanie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej WdraŜanie oraz powiązanie systemów controllingu operacyjnego i strategicznego Realizacja programów inwestycyjnych WdraŜanie oraz powiązywanie systemu zarządzania strategicznego z systemem motywacyjnym organizacji. Kompleksowa pomoc w przygotowaniu i obsłudze procesu pozyskiwania kapitału Kompleksowa obsługa procesu fuzji i przejęć przedsiębiorstw Modele finansowe Transakcje nabywania i sprzedaŝy podmiotów Przygotowywanie wycen i due diligence Wspieranie przedsiębiorstw w pozyskaniu środków z UE DGA Process: narzędzie do modelowania procesów biznesowych DGA Quality: oprogramowanie słuŝące do wdraŝania systemów zarządzania jakością DGA Workflow: system zarządzania obiegiem dokumentów DGA Secure Zintegrowany System Opisu i Optymalizacji Organizacji DGA BSC Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) optymalizacja procesów wdroŝenie aplikacji WdroŜenie: Systemów Zarządzania Jakością ISO, EFQM Systemów Bezpieczeństwa Informacji Optymalizacja procesów biznesowych Wspieranie wprowadzania systemów ciągłości działania WdroŜenie systemów elektronicznego obiegu dokumentów Workflow Unia Europejska Misja Wizja Strategia Fuzje Przejęcia Wsparcie rozwiązań Optymalizacja procesów 4

5 Historia korupcji w krajach 10 Długotrwałe ubóstwo Niedobory produktów na rynku Partyjne układy Brak sukcesów reform Kultura zachowań Tylko ryba nie bierze WALKA Z KORUPCJĄ TO ZADANIE, które musi być podjęte przez wszystkich nowych członk onków w Unii Europejskiej KORUPCJA Przekupstwo protekcja przekroczenie uprawnień niedopełnienie nienie obowiązk zków łapownictwo 5

6 Definicja korupcji Korupcja jest naduŝyciem władzy dla uzyskania prywatnej korzyści *). Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, Ŝądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienaleŝnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej *). Przy wdraŝaniu Systemu Antykorupcyjnego, kaŝda organizacja powinna zdefiniować co dla niej będzie zachowaniem korupcyjnym. *) za **) za 6

7 Korupcja osobowy przekrój podatności 5% osób jest całkowicie skorumpowanych. 5% osób jest całkowicie odpornych na korupcję. Pozostałe 90% tylko czeka na stosowną okazję. 7

8 Co to jest System Antykorupcyjny SYSTEM ANTYKORUPCYJNY to część systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania, Ŝe organizacja wdroŝyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające moŝliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali. System Antykorupcyjny skupia się na PRZYCZYNACH a nie na skutkach działań korupcyjnych. * za: strategia antykorupcyjna 8

9 Obszary naraŝone na występowanie zagroŝeń korupcyjnych Podejmowanie decyzji związanych z wydatkowaniem środków- zakupy i inwestycje. Legislacja zewnętrzna i wewnętrzna. Zarządzanie zasobami ludzkimi nepotyzm. Wykorzystanie środków akcesyjnych UE. 9

10 Główne czynniki wzmacniające zagroŝenie korupcją Nieprzejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne. Słaba świadomość odpowiedzialności za popełnione czyny. Niskie pensje pracowników podejmujący decyzje. Niejasne i nieprecyzyjne prawo. 10

11 Ograniczenie korupcji- jak? Korupcja zostanie ograniczona wówczas gdy będzie: nieopłacalna, wysoce ryzykowna, nie będzie społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania. 11

12 Korzyści z wdroŝenia Systemu Antykorupcyjnego Zarząd Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej. Okresowa informacja o poziomie zidentyfikowanych ryzyk oraz nowych ryzykach. Przejrzyste zasady współpracy ze stronami zainteresowanymi (Kodeks Etyki Biznesowej). Ograniczenie utraty środków wynikających z działań korupcyjnych. 12

13 Korzyści z wdroŝenia Systemu Antykorupcyjnego organizacja Poczucie bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne. Jednoznacznie zdefiniowane zakresy uprawnień i odpowiedzialności. Ochrona przed nieświadomymi zachowaniami i ich skutkami. Doskonalenie organizacji na bazie zdobytych doświadczeń - nauka na błędach. Zdefiniowane postępowanie w przypadku wykrycia korupcji- odpowiednia procedura postępowania. 13

14 System Antykorupcyjny podejście procesowe Głównym celem Systemu Antykorupcyjnego jest minimalizacja ryzyka występowania okazji do naduŝyć (sytuacji korupcjogennych) oraz wdroŝenie skutecznych mechanizmów kontrolnych. Opracowanie WdroŜenie Analiza i ocena ryzyka Monitorowanie 14

15 System Antykorupcyjny podejście procesowe Identyfikacja obszarów w których moŝe występować korupcja Analiza i ocena ryzyka Ocena potencjalnych skutków i ustalenie priorytetów Opracowanie Ustalenie przyczyn Usunięcie przyczyn WdroŜenie mechanizmów kontrolnych WdroŜenie Monitorowanie 15

16 System Antykorupcyjny podejście procesowe Mapowanie procesów funkcjonujących w organizacji. Zidentyfikowanie zagroŝeń i podatności (miejsc, procesów, stanowisk szczególnie podatnych na korupcję). Opracowanie Analiza i ocena ryzyka Opisanie mapy ryzyka na mapie procesów. Analiza i ocena ryzyka w kontekście prawdopodobieństwa i skutków występowania korupcji. WdroŜenie Monitorowanie 16

17 System Antykorupcyjny podejście procesowe Ustalenie przyczyn występowania podatności Zdefiniowanie działań minimalizacji ryzyka dla wszystkich zagroŝonych i podatnych obszarów Opracowanie programu działań usuwających przyczyny zagroŝeń lub nakładających odpowiednie mechanizmy kontrolne Opracowanie WdroŜenie Analiza i ocena ryzyka Monitorowanie 17

18 System Antykorupcyjny podejście procesowe Reorganizacja procesów według przyjętego programu w zakresie usuwania przyczyn zagroŝenia korupcją. Budowanie świadomości pracowników kultury antykorupcyjnej. Opracowanie Analiza i ocena ryzyka WdroŜenie mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających. WdroŜenie narzędzi analiz i kontroli wewnętrznej. WdroŜenie Monitorowanie 18

19 System Antykorupcyjny podejście procesowe Monitorowanie i weryfikacja skuteczności wdroŝonych mechanizmów. Analiza i ocena ryzyka Okresowe przeglądy i audyty systemu antykorupcyjnego. Opracowanie Monitorowanie nowych zagroŝeń i podatności. Doskonalenie systemu na bazie obserwowanych zmian i własnych doświadczeń. WdroŜenie Monitorowanie 19

20 ETAP V ETAP IV Monitoring ETAP III WdroŜenie działań antykorupcyjnych ETAP I ETAP II Analiza ryzyka korupcji Identyfikacja działań antykorupcyjnych Aktualizacja podatności na korupcję Zarządzanie projektem Transfer wiedzy POCZĄTEK (miesiące) KONIEC 20

21 ETAP I. Analiza podatności na korupcję II. Analiza ryzyka korupcji III. Identyfikacja działań antykorupcyjnych IV. WdroŜenie działań antykorupcyjnych V. Monitoring ZADANIA Identyfikacja i analiza procesów Identyfikacja zagroŝeń i podatności Ocena skuteczności istniejących mechanizmów Ocena prawdopodobieństwa Ocena skutków Opracowanie koncepcji systemu Opracowanie Szkolenia Zmiana istniejących regulacji Implementacja środków kontrolnych Analiza funkcjonowania środków kontrolnych PRODUKTY PRAC Mapa zagroŝeń Mapa ryzyk Program antykorupcyjny Świadoma kadra Polityka antykorupcyjna Kodeks Etyki Biznesowej Weryfikacja skuteczności wdroŝonych działań Dalsze rekomendacje do doskonalenia systemu antykorupcyjnego 21

22 Podsumowanie 1. Po epoce Tylko ryba nie bierze nadszedł okres edukacji i uświadamiania. 2. System Antykorupcyjny jest elementem Systemu Zarządzania i jest wdraŝany przy wykorzystaniu podejścia procesowego. 3. Kluczowym aspektem jest zbudowanie świadomości etycznych zachowań. 22

23 Kontakt: Michał Borucki Dyrektor Departamentu Zarządzania Tel Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji i zapraszamy do współpracy

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji

Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Przyjęto dnia 1 grudnia 2005 r. Wersja z dnia 5 maja 2006 r. Spis

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo