Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. organizowanym. przez Polski Związek Tenisa Stołowego"

Transkrypt

1 Regulamin zasad udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego

2 Postanowienia ogólne Uprawnieni do udziału w rozgrywkach Rozgrywki klubowe Kategorie klubowego współzawodnictwa sportowego... 4 Klasy rozgrywkowe... 4 Ranking... 5 Licencja ligowa Nadawanie licencji ligowej Warunki nadania licencji ligowej Wniosek o nadanie licencji klubowej Pozbawienie klubu sportowego licencji klubowej Procedura związana z wydawaniem licencji ligowej Przekazanie praw do dorobku ligowego (klasy rozgrywkowej) Rozgrywki ligowe. Awanse. Spadki... 8 System rozgrywania meczy w rozgrywkach o tytuł klubowego Mistrza Polski we wszystkich klasach rozgrywkowych... 9 Rozgrywki o Puchar Polski Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Kadetów, Młodzików oraz OOM Procedury Ligowe Warunki uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli Zawodnik Trenerzy, sędziowie Kary ligowe Kary regulaminowe za stosowanie nieprawidłowych rakietek Badanie prawidłowości stosowanych rakietek Rozgrywki indywidualne Kategorie wiekowe Licencja zawodnicza Nadawanie licencji zawodnika Warunki nadania licencji zawodnika Wniosek o nadanie licencji zawodnika Pozbawienie zawodnika licencji Turnieje klasyfikacyjne Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Punktacja rankingowa Turniej OTK dla juniorów, kadetów i młodzików Zmiana przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Sędziowie Trener Nadawanie licencji trenera Warunki nadania licencji trenera Wniosek o nadanie licencji trenera Pozbawienie trenera licencji Opłaty Sprawy ogólne Licencja techniczna Zasady przyznania licencji technicznej dla sal sportowych na których ma być prowadzone rozgrywki tenisa stołowego, tak dla rozgrywek o mistrzostwo drużynowe, czy turnieje indywidualne Warunki do gry Reklamy Nagrody Współzawodnictwo sportowe na poziomie okręgowym Odwołania i protesty Postanowienia końcowe

3 Postanowienia ogólne. 1. Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym zgodnie z artykułem 8, ustęp 2 oraz artykułem 13, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 2. Polski Związek Tenisa Stołowego może zlecić organizacje współzawodnictwa innej organizacji prawnej prowadzącej działalność sportową. 3. Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje współzawodnictwo w następnych kategoriach: - o tytuł klubowego mistrza polski (rozgrywki ligowe) o klubowy Puchar Polski o tytuł indywidualnego mistrza polski we wszystkich kategoriach wiekowych o tytuł polskiej nadziei olimpijskiej o tytuł amatorskiego mistrza polski o tytuł indywidualnego mistrza polski niepełnosprawnych - o tytuł klubowego mistrza polski niepełnosprawnych okazjonalne turnieje indywidualne 4. Sezon sportowy w Polskim Związku Tenisa Stołowego trwa od 1 lipca do 30 czerwca. a) Przerwa w rozgrywkach klubowych trwa od 1 lipca do 31 lipca, w okresie świąt Bożego Narodzenia od 22 grudnia do 6 stycznia włącznie, oraz świąt Wielkanocnych od wielkiego piątku, do pierwszego wtorku włącznie. 5. Regulamin zasad udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego obowiązuje na wszystkich poziomach współzawodnictwa sportowego, chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej. Uprawnieni do udziału w rozgrywkach. 6. W rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Polskiego Związku Tenisa Stołowego których statut przewiduje możliwość udziału we współzawodnictwie sportowym w tej dyscyplinie sportowej, tacy jak: - klub sportowy - inna osoba prawna 7. W celu uczestnictwa w tym współzawodnictwie kluby sportowe i inne osoby prawne muszą uzyskać licencje klubową właściwą dla klasy rozgrywkowej w której chcą uczestniczyć. 8. W rozgrywkach indywidualnych organizowanych przez Polski Związek Tenis Stołowego mogą uczestniczyć tylko zawodnicy klubów sportowych lub innych osób prawnych dopuszczonych do współzawodnictwa sportowego, posiadający aktualne licencje zawodnicze. 9. Przez zawodnika rozumiemy, zawodnika posiadającego licencje zawodniczą, a zarazem spełniającego warunek przynależności do: - klubu sportowego jako członek zarejestrowany w klubie na zasadach przewidziany dla stowarzyszeń - klubu sportowego lub innej osoby prawnej uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS poprzez umowę o pracę lub inną umową cywilno prawną wiążąca go z tym pracodawcą 3

4 Rozgrywki klubowe. Kategorie klubowego współzawodnictwa sportowego 10. Kluby sportowe lub inne osoby prawne które są członkami Polskiego Związku Tenisa Stołowego i uzyskały licencje ligową uczestniczą w rozgrywkach o tytuł klubowego mistrza kraju w tenisie stołowym. 11. Kluby sportowe lub inne osoby prawne uczestniczą we właściwej klasie rozgrywkowej do której posiadają prawo osiągnięte w poprzedzającym sezonie sportowym, zwane dalej dorobkiem ligowym. 12. Kluby sportowe lub inne osoby prawne uczestniczące w rozgrywkach klubowych mogą uczestniczyć i reprezentować tylko jeden okręg sportowy. 13. Drużyna klubowa lub innej osoby prawnej zgłoszona do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych może uczestniczyć tylko w jednej klasie rozgrywkowej. 14. Warunkiem niezbędnym dla klubu sportowego lub innej osoby prawnej uczestniczącej w rozgrywkach ekstraklasy/superligi jest obowiązek zgłoszenia drużyny do małej ekstraklasy. Drużyna małej ekstraklasy składa się z juniora, kadeta, juniorki lub kadetki. Klasy rozgrywkowe 15. Klasa rozgrywkowa liczy od 12 do 16 drużyn. 16. Rozgrywki ligowe organizowane są dla klas: Klasa mężczyźni kobiety strefa rozgrywkowa Ekstraklas, superliga tak tak centralna 1 liga tak tak 4 strefy międzywojewódzkie: Konferencja północno zachodnia; zachodni-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie Konferencja północno wschodnia; kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie Konferencja południowo zachodnia; dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie Konferencja południowo wschodnia; lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie 2 liga tak tak b) 8 stref międzyokręgowych; Konferencja Północno - zachodnia; 1. Pomorski, wielkopolski; 2. lubuski, zachodnio-pomorski, Konferencja Północno wschodnia; 3. kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie; 4. podlaskie, mazowieckie Konferencja Południowo zachodnia; 5. dolnośląskie, opolskie; 6. śląskie, łódzkie Konferencja Południowo - wschodnia; 7. świętokrzyskie, małopolskie; 8. lubelskie, podkarpackie 4

5 Ranking Klasa mężczyźni kobiety strefa rozgrywkowa 3 liga tak tak okręg 4 liga tak tak okręg 5 liga tak tak okręg 6 liga tak tak okręg 7 liga tak tak okręg 8 liga tak tak okręg 9 liga tak tak okręg 10 liga tak tak okręg 17. Drużyna, by wystąpić w meczu ligowym musi spełnić minimum punktowe wynikające z indywidualnego rankingu zawodników i które wynosi dla danej klasy rozgrywkowej (suma punktów rankingowych wszystkich zawodników zgłoszonych do meczu i go rozgrywających): Klasa mężczyźni kobiety rozgrywkowa Ekstraklas, superliga pkt 900 pkt 1 liga pkt 550 pkt 2 liga 750 pkt 250 pkt 3 liga 500 pkt 100 pkt 4 liga 350 pkt 50 pkt 5 liga 100 pkt - 6 liga 50 pkt - 7 liga liga liga liga Punkty rankingowe są to punkty zdobyte w polskich rozgrywkach indywidualnych dla seniorów, punkty według klasyfikacji rankingowej ITFF, lub ETTU. Punkty rankingowe są sumowane. 19. Punkty rankingowe zdobyte przez juniorów, kadetów, młodzików, zdobyte w turniejach klasyfikacyjnych dotyczące ich kategorii wiekowej, w przypadku wystąpienia w meczu ligowym są korygowane o współczynnik mnożnikowy dla poszczególnych klas rozgrywkowych: Klasa juniorzy kadeci młodzicy rozgrywkowa Ekstraklas, superliga 1/3 1/5 1/6 1 liga 1 1/3 1/5 2 liga 1 1 1/3 3 liga liga liga liga liga liga liga liga Ogólnopolskie listy rankingowe publikuje i aktualizuje na bieżąco Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 21. Z posiadania minimum punktowego zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki występujący w małej ekstraklasie 5

6 22. Okręgowe listy rankingowe publikuje i aktualizuje na bieżąco Wydział Rozgrywek Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Licencja ligowa. 23. Warunkiem udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Tenisa Stołowego jest posiadanie licencji ligowej na dany sezon rozgrywkowy. Nadawanie licencji ligowej. 24. Podmiotem uprawnionym do nadawania licencji ligowej jest Polski Związek Tenisa Stołowego. 25. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje licencję ligową na wniosek klubu sportowego lub innej osoby prawnej która jest członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego zainteresowanej uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym w danym sezonie. Warunki nadania licencji ligowej. 26. Warunkiem nadania licencji ligowej jest spełnienie przez wnioskodawcę następujących warunków: a) brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych względem Polskiego Związku Tenisa Stołowego; b) posiadanie licencji technicznej właściwej dla danej klasy rozgrywkowej c) uiszczenie opłaty za nadanie licencji ligowej w wysokości określonej uchwałą Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wniosek o nadanie licencji klubowej. 27. Klub zainteresowany uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym składa do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pośrednictwem wojewódzkiego związku tenisa stołowego właściwego ze względu na siedzibę klubu sportowego, wniosek o nadanie licencji ligowej (Załącznik nr...). 28. Do wniosku o nadanie licencji ligowej należy dołączyć: - odpis statutu lub umowy spółki; - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego; - w przypadku ubiegania się o licencje ligową do klas rozgrywkowych ekstraklasy, 1 ligi dołącza się; gwarancje bankową, lub polisę ubezpieczeniową gwarantującą zabezpieczenie finansowe dla uczestnictwa w klasie rozgrywkowej. Polski Związek Tenisa Stołowego do końca marca określa warunki minimum dla gwarancji bankowej, czy polisy ubezpieczeniowej. - w przypadku ubiegania się o licencje ligową dla każdej klas rozgrywkowej oddzielnie, dołącza się licencję techniczną dopuszczającą obiekt w którym rozgrywane będą mecze ligowe w ramach danej klasy rozgrywkowej [Warunki techniczne jakie musi spełnić obiekt dla danej klasy rozgrywkowej są opisane w rozdziale - Licencja techniczna]. polisę OC wraz z polisą NW obejmująca udział zawodników we współzawodnictwie sportowym nadzorowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego - dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji klubowej 29. W przypadku gdy klub sportowy ubiega się o nadanie licencji ligowej ponownie, a treść dokumentów określonych w pkt. 28 nie uległa zmianie w stosunku do treści tych dokumentów dołączonych do poprzedniego wniosku o nadanie licencji klubowej, w zamian tych dokumentów, klub sportowy składa stosowne oświadczenie (Załącznik nr...). Każdorazowo należy dołączyć nową licencje techniczną. Pozbawienie klubu sportowego licencji klubowej. 30. Polski Związek Tenisa Stołowego pozbawi klub sportowy licencji ligowej w przypadku: 6

7 a) zrzeczenia się przez uprawnionego licencji ligowej; b) likwidacji lub ogłoszenia upadłości klubu sportowego albo innej osoby prawnej która posiadała licencje ligową; c) nieprzestrzegania przez uprawnionego statutów i regulaminów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 31. Polski Związek Tenisa Stołowego może pozbawić uprawnionego licencji ligowej w przypadku: a) nieuregulowania przez klub sportowy lub inną osobę prawną zobowiązań finansowych względem Polskiego Związku Tenisa Stołowego; b) utratę licencji technicznej przez klub sportowy lub inną osobę prawną uprawniająca do rozgrywania meczy ligowych w danej klasie rozgrywkowej; Procedura związana z wydawaniem licencji ligowej. 32. Wniosek o nadanie licencji ligowej można złożyć w każdym czasie. 33. Polski Związek Tenisa Stołowego po rozpatrzeniu wniosku o nadanie licencji może wydać decyzję: a) o nadaniu licencji, w przypadku gdy spełnione zostały warunki jej nadania; b) o oddaleniu wniosku o nadanie licencji, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki jej nadania; c) o odrzuceniu wniosku, w przypadku gdy wniosek został złożony po terminie, lub nie zawiera wymaganych dokumentów, mimo wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia; 34. Polski Związek Tenisa Stołowego wydaje lub może wydać decyzję o pozbawieniu licencji w przypadku wystąpienia warunków określonych Regulaminem. 35. Przyznane przez PZTS licencje mają nadany numer stały, przyznawany jednokrotnie na cały okres uczestnictwa wnioskodawcy w rywalizacji PZTS. 36. Na każdy sezon rozgrywkowy wszystkim licencjom nadawany jest osobny numer okresowy. 37. Wraz z wydaniem decyzji o nadaniu licencji Polski Związek Tenisa Stołowego wydaje corocznie: certyfikat nadania licencji ligowej (z numerem okresowym). 38. Polski Związek Tenisa Stołowego: a) przesyła wnioskodawcy informację o wydanej decyzji, jak również przesyła podmiotowi licencji informację o wydaniu decyzji o pozbawieniu licencji. b) publikuje na stronie internetowej PZTS aktualny wykaz nadanych licencji, z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu kalendarzowym; Przekazanie praw do dorobku ligowego (klasy rozgrywkowej). 39. W trakcie sezonu istnieje możliwość przekazania miejsca w danej klasie rozgrywkowej innemu klubowi sportowemu lub innej osobie prawnej posiadającej członkostwo w PZTS i mającej prawo do uczestnictwa w rozgrywkach sportowych pod następującymi warunkami: a) gdy przekazanie następuje w okresie od 01 lipca do 31 lipca dla Ekstraklasy / Superligi, opłaty na rzecz PZTS wynosi 5000 złotych, po tym okresie wynosi zł b) gdy przekazanie następuje w okresie od 01 lipca do 31 lipca dla I ligi opłaty na rzecz PZTS wynosi złotych, po tym okresie wynosi zł 7

8 c) gdy przekazanie następuje w okresie od 01 lipca 31 sierpnia dla klubów niższych klas, opłaty na rzecz PZTS wynosi dla klasy rozgrywkowej 2 ligi złotych, po tym okresie wynosi zł, dla klasy rozgrywkowej 3 ligi wynosi zł, po tym okresie zł, dla niższych klas rozgrywkowych wynosi 500 zł, po tym terminie zł 40. Do ważności przekazania niezbędna jest umowa cywilno prawna poświadczona notarialnie pomiędzy klubami lub innymi osobami pranymi. 41. Klub sportowy lub osoba prawna by uczestniczyć w rozgrywkach ligowych w przejętej klasy rozgrywkowej (dorobku ligowym) musi spełnić warunki niezbędne dla uzyskania licencji ligowej oraz być członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Rozgrywki ligowe. Awanse. Spadki. 42. Maksymalną i minimalną ilość drużyn klubowych uczestniczących w poszczególnych klasach rozgrywkowych określa uchwałą Zarząd PZTS w terminie do 15 marca. 43. W rozgrywkach ligowych bierze udział od 12 do 16 drużyn klubowych, uprawnionych do udziału w danej klasie rozgrywek na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym sezonie. 44. Udział w rozgrywkach Superligi mężczyzn może wziąć tylko drużyna klubu który jest wspólnikiem spółki Polska Superliga Tenisa Stołowego. a) Zasady nabycia udziałów w spółce Polska Super Liga Tenisa Stołowego określa zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 45. Rozgrywki ligowe są prowadzone w dwóch rundach, systemem każdy z każdym: mecz i rewanż (faza zasadnicza). W rundzie rewanżowej zmianie ulega gospodarz meczu. W każdym terminie ligowym drużyna rozgrywa jeden mecz. 46. Rozgrywki klas rozgrywkowych w których uczestniczy więcej niż 12 drużyn klubowych są prowadzone w dwóch rundach, rozgrywki prowadzone będą dwu rundowo. W I rundzie zespoły zagrają systemem każdy z każdym, w którym numery zostaną przydzielone drużynom w drodze losowania. a) w II rundzie na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy, drużyny które zajmą miejsca 1-8 utworzą grupę awansową i II rundę rozegrają systemem każdy z każdym, z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego wg klucza. b) w II rundzie na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy, drużyny które zajmą miejsca 9-16 utworzą grupę o utrzymanie i II rundę rozegrają systemem każdy z każdym, z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego wg klucza. 47. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywa się fazę play-off o tytuły Mistrza danej klasy rozgrywkowej. 48. Drużyny klubowe występujące w ekstraklasie walczą o tytuł Klubowego Mistrza Polski. 49. W fazie play off uczestniczą 4 najlepsze drużyny klubowe z fazy zasadniczej i grają one w półfinale według klucza 1-4 i 2-3 z tabeli po rundzie zasadniczej. O tytuł mistrza klasy rozgrywkowej grają zwycięzcy z obu par, natomiast przegrani otrzymują brązowe medale. Gospodarzami pierwszego meczu w fazie play-off są drużyny klubowe niżej sklasyfikowane po rundzie zasadniczej. W drugim meczu (rewanżu) zmianie ulega gospodarz meczu. 50. Zwycięzcą w spotkaniu półfinałowym i finałowym zostaje ta drużyna, która wygra dwa spotkania. W przypadku wygrania przez obie drużyny klubowe po jednym meczu o zwycięstwie decyduje trzeci mecz, którego gospodarzem jest drużyna wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej. 8

9 51. Z poszczególnych klas rozgrywkowych spadają drużyny klubowe, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą cztery ostatnie miejsca. Dotyczy to drużyn klubowych od ekstraklasy do drugiej ligi włącznie. 52. Z klas rozgrywkowych od 3 ligi w dół spadają po 3 drużyny klubowe, które zajmą ostatnie miejsca w swojej klasie rozgrywkowej. 53. Do ekstraklasy/superligi awans uzyskują drużyny klubowe które zajęły pierwsze miejsca w swojej strefie pierwszoligowej klasie rozgrywkowej. 54. Do pierwszej ligi awans uzyskują drużyny klubowe które zajęły w swojej strefie dwa pierwsze miejsca drugoligowej klasie rozgrywkowej. 55. Do drugiej klasy rozgrywkowej awansują drużyny klubowe które zajęły w swojej trzeciej klasie rozgrywkowej pierwsze i drugie miejsce. 56. Do klasy rozgrywkowej poniżej drugiej ligi awansują drużyny klubowe które zajęły trzy pierwsze miejsca w swojej klasie rozgrywkowej. 57. Rozgrywki na poziomie dowolnej klasy rozgrywkowej mogą otrzymać nazwę wskazaną przez głównego sponsora tych rozgrywek, zaakceptowaną przez PZTS. 58. Układ spotkań drużyn klubowych w poszczególnych kolejkach ligowych określa Wydział Rozgrywek PZTS lub na podstawie wytycznych Wydziały Rozgrywek poszczególnych okręgów. System rozgrywania meczy w rozgrywkach o tytuł klubowego Mistrza Polski we wszystkich klasach rozgrywkowych. 59. Drużyna składa się z 3 zawodników, oraz 2 zawodników rezerwowych. 60. W drużynie klubowej zgłoszonej do meczu w dowolnej klasie rozgrywkowych może wystąpić tylko jeden zawodnik z poza strefy Unii Europejskiej, oraz musi wystąpić co najmniej jeden zawodnik posiadający obywatelstwo polskie. 61. Zawodnik może w jednym terminie kolejkowym dowolnej klasy rozgrywkowej rozegrać tylko jedno spotkanie ligowe. 62. Numeracja kolejek ligowych jest jednakowa dla całego współzawodnictwa sportowego, identyfikacja polega na umieszczeniu w protokole, po numerze kolejki, umieszcza się nazwę klasy rozgrywkowej, nazwę okręgu, lub strefy, nazwę drużyny gospodarzy, nazwę drużyny gości. 63. Kolejka ligowa dla dowolnej klasy rozgrywkowej odbywa się pomiędzy czwartkiem a niedzielą włącznie. w dni powszednie mecze odbywają się w godzinach: rozpoczęcie między a w soboty i niedziele mecze odbywają się w godzinach: rozpoczęcie między a mecze małej ekstraklasy odbywają się zawsze jako przed mecz (suport) właściwego meczu ekstraklasy/superligi 64. Mecze rozgrywane są według następującego klucza: Drużyna klubowa gospodarzy: A, B, C, C1 pierwszy rezerwowy, C2 drugi rezerwowy Drużyna klubowa gości: X, Y, Z, Z1 pierwszy rezerwowy, Z2 drugi rezerwowy pierwsza runda grają zawodnicy: A z X druga runda grają zawodnicy: B z Y trzecia runda gra deblowa: gospodarze C i A lub B, goście Z i X lub Y czwarta runda grają zawodnicy: A lub B (zawodnik który nie grał debla) z Z piąta rudna grają zawodnicy: C z X lub Y (zawodnik który nie grał debla) 65. Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony za zawodnika, który rozegrał co najmniej jedno spotkanie. 9

10 66. Mecz rozgrywany jest na jednym stole, w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu stron mecz może być rozegrany na dwóch stołach, przy zapewnieniu warunków technicznych opisanych w opisie Licencji technicznej. 67. W meczach od najwyższej klasy rozgrywkowej do czwartej klasy rozgrywkowej włącznie mecz odbywa się z udziałem sędziego związkowego na każdym stole. 68. Sędziów związkowych na mecz ligowy deleguje Wydział Rozgrywek, dla: klasy rozgrywkowej od ekstraklasy do pierwszej ligi - Wydział Rozgrywek PZTS, dla niższych klas rozgrywkowych gdzie istnieje obowiązek obecności sędziego związkowego upoważniony przez WR PZTS - okręgowy Wydział Rozgrywek. 69. Klub którego drużyna występuje w niższych klasach rozgrywkowych gdzie nie ma obowiązku obecności sędziego związkowego, zapewnia sędziego we własnym zakresie. Może nim być osoba nie posiadająca uprawnień sędziowskich, która uzyska akceptacje okresową kolegium sędziowskiego danego okręgu. Takie osoby zgłaszane są na 30 dni przed rozpoczęciem sezonu ligowego. Lista zaakceptowanych sędziów klubowy jest ogłaszana na stronach związków okręgowych. 70. Koszty sędziego związkowego pokrywa delegujący. 71. W meczu rozgrywane są wszystkie pojedynki. Punktacja za wygrany mecz: lp Wynik meczu punktacja Wynik meczu Wygrana drużyna Przegrana drużyna Za wygrany mecz drużyny klubowej występującej w małej ekstraklasie dopisuje się 1 pkt. 74. Mecz małej ekstraklasy rozgrywa się zawsze przed meczem ekstraklasy/superligi. Mecz rozgrywa się systemem do dwóch wygranych setów, według klucza: Drużyna klubowa gospodarzy: A, B, C, C1 pierwszy rezerwowy, C2 drugi rezerwowy Drużyna klubowa gości: X, Y, Z, Z1 pierwszy rezerwowy, Z2 drugi rezerwowy pierwsza runda grają zawodnicy: A z X druga runda grają zawodnicy: B z Y trzecia rudna grają zawodnicy: C z Z czwarta runda gra mikstowa: gospodarze C i A lub B, goście Z i X lub Y piąta runda grają zawodnicy: A lub B (zawodnik który nie grał debla) z Z szósta runda grają zawodnicy: C z X lub Y (zawodnik który nie grał debla) 75. W meczach małej ekstraklasy nie obowiązuje konieczność posiadania indywidualnych punktów rankingowych, ale obowiązek zgłoszenia zawodników według kategorii wiekowych. Zawodnik z niższej kategorii wiekowej nie może zastąpić zawodnik z wyższej kategorii wiekowej. Rozgrywki o Puchar Polski. 76. Każdy klub lub inna uprawniona osoba prawna ma prawo zgłosić drużynę do rozgrywek o Puchar Polski. 77. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek o Puchar Polski jest stały. Drużyna składa się od 3 do 6 zawodników zgłoszonych imiennie. 78. W rozgrywkach o Puchar Polski nie obowiązuje limit rankingowy. 10

11 79. Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu centralnym prowadzone są systemem turniejowym w grupach. W półfinałach drużyny z poszczególnych województw są pogrupowane w czterech grupach, strefami tak jak obowiązujące strefy w 1 klasie rozgrywkowej (1 lidze). 80. Gospodarzem turnieju półfinałowego jest drużyna, która występuje na najniższym szczeblu rozgrywkowym lub zajmuje najniższe miejsce w aktualnej tabeli rozgrywkowej. Jeżeli jednak w okresie czterech lat jakaś drużyna z danego województwa była już organizatorem turnieju półfinałowego, to gospodarzem zostaje drużyna z kolejnego województwa, licząc od najniższego poziomu w rozgrywkach ligowych. 81. Jeżeli najniżej sklasyfikowana drużyna rezygnuje z roli gospodarza, to rolę tą przejmuje kolejna z najniżej sklasyfikowanych drużyn. 82. Zestawienia par drużyn dokonuje się w drodze losowania i rozgrywa się najpierw dwa mecze, z których zwycięzcy grają o pierwsze miejsce. W turniejach półfinałowych i w finale rozgrywa się także mecz o 3 miejsce z udziałem drużyn, które przegrały w pierwszych meczach. 83. W przypadku zgłoszenia się do półfinału 3 drużyn rozgrywa się turniej systemem każdy z każdym, zgodnie z wylosowanym kluczem gier. 84. Zwycięzcy półfinałów grają w turnieju finałowym, którego gospodarzem jest klub wyznaczony przez PZTS i uczestniczących klubów (decyzja Wydziału Rozgrywek PZTS). 85. Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z z prawem wprowadzenia zawodnika rezerwowego w grze podwójnej i po pierwszej rundzie gier pojedynczych. Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z drużyn. 86. Zasady rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim ustala właściwy związek okręgowy z uwzględnieniem. 87. W rozgrywkach centralnych prawo startu mają wyłącznie zdobywcy pucharu na szczeblu wojewódzkim lub kolejna drużyna, jeżeli zwycięzca zrezygnuje ze startu. 88. Zwycięzca rozgrywek Pucharu Polski otrzymuje puchar PZTS i ma prawo startu w europejskich rozgrywkach o Puchar ETTU. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Kadetów, Młodzików oraz OOM 89. W finałach DMP juniorów, kadetów i młodzików występuje po 16 zespołów, które zdobyły tytuł mistrza okręgu. 90. Turniej finałowy rozgrywa się systemem mieszanym: a) runda eliminacyjna 4 zespoły ze stref obowiązujących w strefie dla pierwszej klasy rozgrywkowej (1 liga), z grupy do gry finałowej wychodzą drużyny klubowe które zajęły pierwsze i drugie miejsce i przechodzą do systemu finałowego rozgrywanego według klucza pucharowego: b) I runda gry pucharowa, klucz: pierwsza ćwiartka A1 z C2, i B2 z D1; druga ćwiartka C1 z A2 i D1 z B2 c) II runda gry pucharowej, półfinał: zwycięzcy par w ćwiartkach grają ze sobą d) III runda gry pucharowej, gra finałowa: zwycięzcy półfinałów grają o 1 i 2 miejsce, zespoły które przegrały półfinale grają o miejsce 3 i 4. e) zespoły, które przegrały gry ćwierćfinałowe zostają sklasyfikowane odpowiednio w przedziałach 5-8, 11

12 f) - zespoły które zajęły 3 miejsca w grupach eliminacyjnych zajmują odpowiedni miejsca 9-12, zaś zespoły które zajęły miejsca 4 w swoich grupach eliminacyjnych zajmują odpowiednio miejsca Eliminacje do finałach DMP juniorów, kadetów i młodzików organizuje właściwy okręgowy związek tenisa stołowego. 92. Kluby sportowe oraz inne podmioty prawne uprawnione do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS, zgłaszają do właściwego okręgu drużyny sportowe według klucza wiekowego. 93. System rozgrywania eliminacji okręgowych ustala okręgowy związek tenisa stołowego. 94. W przypadku systemu pucharowego rozstawianie drużyn odbywa się na podstawie rankingu drużynowego, tj. z sumy punktów wynikających z rankingu indywidualnego zawodników danej drużyny w danej kategorii wiekowej. 95. W DMP drużyna juniorów, kadetów, młodzików składa się minimum z 3 a maksimum z 5 zawodników. Zawodnika rezerwowego może wejść w rundzie w danym meczu. 96. Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn: a) 1 gra A-X; 2 gra B-Y; 3 gra C-Z; 4 gra A-Y; 5 gra B-X Wzór protokołu stanowi załącznik nr Drużyna zgłoszona do udziału w DMP (na każdym szczeblu rozgrywek) nie może liczyć mniej zawodników niż tego wymaga Regulamin. Zawodnicy na podstawie, których dokonano ustawienia drużyny w rankingu, muszą być na sali bezpośrednio przed rozpoczęciem I rundy zawodów. 98. W przypadku wycofania się drużyny z finałowego turnieju drużynowego Mistrzostw Polski, zastępuje się ją kolejną drużyną z klasyfikacji okręgowej. Zmiany te mogą być dokonane nie później niż 24 godziny przed odprawą przed turniejem drużynowym DMP. 99. Obowiązujące strefy do rozstawienia grup w turnieju finałowym dla każdego okręgu: a) Konferencja północno zachodnia; zachodni-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie b) Konferencja północno wschodnia; kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie c) Konferencja południowo zachodnia; dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie d) Konferencja południowo wschodnia; lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie Procedury Ligowe. Warunki uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli. Zawodnik Posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS, chyba, że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej Posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego, określającego zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 282 poz. 2815) i Ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 127 poz. 857), co potwierdzi przez rozpoczęciem zawodów w przypadku rozgrywek drużynowych - pisemne oświadczenie kierownika drużyny, natomiast w przypadku rozgrywek indywidualnych oświadczenie opiekuna, lub samego zawodnika jeśli ten jest pełnoletni. 12

13 102. Posiadanie ważnego ubezpieczenia od NW zgodnie z Ustawą o sporcie Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego, w tym jednakowych koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych, według zasad opisanych w Licencji technicznej Nieposiadanie zaległości finansowych względem PZTS. [nie wiem czy ten zapis powinien obowiązywać, gdyż zgodnie z ustawą znika zawodnik jako samodzielny podmiot, zawodnik jest elementem skłdowym klubu!!!!] 105. Spełnienie innych warunków, określonych w regulaminach poszczególnych zawodów W IMP, DMP juniorów, kadetów i młodzików oraz OOM zawodnik może na wszystkich szczeblach (województwo, półfinał i finał) grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub równorzędną jednostkę medyczną), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej bez prawa powrotu w roku następnym Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej PZTS podejmuje na piśmie i przekazuje do Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki do 31 lipca danego roku kalendarzowego. Trenerzy, sędziowie 109. Trener prowadzący drużynę klubową musi posiadać licencję trenera wydaną przez PZTS W polu technicznym pola gry, mogą przebywać tylko zawodnicy drużyny oraz trener drużyny Sędzia główny prowadzący spotkanie klas rozgrywkowych od ekstraklasy do 4 ligi włącznie musi posiadać licencję sędziego PZTS Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami, czy zawodnicy spełniają warunki uczestnictwa w zawodach, w których sędziuje Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami czy sprzęt i odzież sportowa używana przez zawodnika są zgodne z przepisami oraz czy zachodzi zgodność z przepisami PZTS oraz warunkami rozgrywania zawodów. [załącznik nr... wykaz dopuszczonych okładzin, załącznik nr... przepisy gry] 114. Wszystkie rodzaje rozgrywek na szczeblu centralnym i wojewódzkim winny być przeprowadzane z przestrzeganiem przepisów gry w tenisa stołowego ITTF oraz regulaminów PZTS Obowiązkiem organizatorów imprezy szczebla centralnego jest przestrzeganie programu zawodów uzgodnionego z PZTS i umów zawartych z PZTS Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i regulaminów spoczywa na organie prowadzącym rozgrywki Weryfikacja rozgrywek Ekstraklasy / Superligi, I ligi, Pucharu Polski i rozgrywek o wejście do I ligi oraz półfinałów i finałów DMP należy do Wydziału Rozgrywek PZTS Od decyzji Wydziału Rozgrywek przysługuje odwołanie do Zarządu PZTS. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne Weryfikacja rozgrywek niższego szczebla należy do Wydziału Rozgrywek, prowadzącego dane rozgrywki. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego związku, którego decyzje są 13

14 ostateczne. Wyjątkiem są międzywojewódzkie rozgrywki II ligi, dla których ostateczną instancją odwoławczą jest Wydział Rozgrywek PZTS Mecz zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika: a) jeżeli drużyna, z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut, b) jeżeli drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłek, lub sala do gry nie spełnia warunków technicznych określonych w części Licencja techniczna: c) jeżeli drużyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu nie zapewni właściwych warunków do gry (sala, światło, stoły, piłeczki, oświetlenie, pola gry, temperatura na sali, itp.) lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą sytuacją w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii światła jest jedna godzina w przypadku wyłączenia przez zakład energetyczny 2 godziny. Gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu gry zakończone weryfikuje się zgodnie z uzyskanymi wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości, d) jeżeli przeciwna drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana, tzn. w składzie mniejszym niż minimum określone w regulaminie rozgrywek, e) jeżeli przeciwna drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego, f) jeżeli drużyn nie spełnia warunków minimum punktowego wynikającego z rankingu dopuszczającego do meczu ligowego g) jeżeli drużyna gospodarzy nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywek lub nie załatwiła miejsc hotelowych drużynie przyjezdnej, która prosiła o to przynajmniej na 2 tygodnie przed zawodami, h) jeżeli przeciwna drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PZTS lub innego organu prowadzącego rozgrywki, i) jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek PZTS, to mecz ten - po bezskutecznym zakończeniu negocjacji może być zweryfikowany obopólnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji W przypadkach spornych ostateczną decyzję, dotyczącą rozegrania lub nie rozegrania zawodów podejmuje sędzia główny zawodów Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry, zarówno w grach indywidualnych jak i drużynowych wynosi 5 minut. Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem, ale ani on ani jego drużyna nie tracą prawa do gry w dalszym ciągu zawodów lub następnych grach Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych, mają obowiązek powiadomić organ prowadzący rozgrywki oraz zainteresowane drużyny występujące w tych samych rozgrywkach o zmianie miejsca i terminu rozgrywania meczu. Warunkiem zmiany miejsca rozgrywania meczu jest by nowe miejsc posiadała licencje techniczną dopuszczające obiekt do rozgrywek Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn W drużynach mężczyzn nie mogą występować kobiety chyba, że organ prowadzący rozgrywki wyrazi na to zgodę Drużyna ma prawo prosić, w uzasadnionych przypadkach Wydział Rozgrywek o zmianę terminu meczu na inny niż planowany. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed terminem meczu. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na inny termin może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności. 14

15 127. Wnioskująca drużyna - w pierwszej kolejności - powinna uzgodnić nowy termin z drużyną przeciwną i uzyskać akceptację Wydziału Rozgrywek PZTS (wniosek składany na piśmie) Przełożenie meczu ligowego z urzędu jest możliwe tylko w przypadku oficjalnego powołania zawodnika Kadry Narodowej PZTS na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej (ME, MŚ, IO). Dotyczy to także zawodów bezpośrednio kwalifikujących do w/w imprez, w tym mecze międzypaństwowe Ustala się następującą procedurę przekładania meczu "z urzędu": a) Polski Związek Tenisa Stołowego informuje klub o powołaniu zawodnika do reprezentacji Polski najpóźniej na 30 dni przed terminem danych zawodów, b) Klub w odpowiedzi w ciągu 3 dni powinien wystosować do Wydziału Rozgrywek PZTS pismo z prośbą o przełożenie meczu "z urzędu". Jeśli takie pismo nie wpłynie, to uważa się, że klub może rozegrać mecz ligowy we wcześniej ustalonym terminie, c) Wydział Rozgrywek PZTS w odpowiedzi na stosowny wniosek zainteresowanego klubu w ciągu następnych 3 dni akceptuje nowy termin meczu, d) W pierwszej kolejności mecze przekłada się na terminy ustalone jako rezerwowe w terminarzu rozgrywek, e) W szczególnych przypadkach Wydział Rozgrywek PZTS na wniosek obydwu zainteresowanych klubów może przystać na proponowany przez nich termin. Warunkiem jest rozegranie meczu najpóźniej przed ostatnią kolejką danej rundy rozgrywek. W tym przypadku nadal obowiązuje 6 dniowa procedura ostatecznego ustalenia terminu meczu Do obowiązków gospodarza meczu należy niezwłoczne powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego meczu i przesłanie protokołu faksem lub jako skan pocztą elektroniczną, względnie wypełnić protokół elektroniczny dostępny na stronach internetowych PZTS. Oryginał protokółu sędzia główny meczu przesyła w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym doszło do rozegrania meczu, listem poleconym na adres biura PZTS lub doręcza go bezpośrednio do biura PZTS Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę finansową o określonej przez PZTS kwocie. Oddanie 3 meczów walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek Drużyna wycofującą się z rozgrywek po 10 sierpnia, ale przed rozpoczęciem drugiej kolejki rozgrywek ma prawo gry w najniższej klasie rozgrywkowej szczebla wojewódzkiego. Drużyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa PZTS za bieżący sezon W przypadku wycofania drużyny w rundzie zasadniczej stosuje się następujące zasady postępowania: - jeżeli drużyna została wycofana w trakcie I rundy, wszystkie jej dotychczasowe wyniki zostają anulowane, - jeżeli drużyna została wycofana w II rundzie, wyników I rundy nie anuluje się, natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek ligowych jest Wydział Rozgrywek PZTS, lub inny upoważniony prze ten Wydział Rozgrywek organ, który będzie wydawał certyfikaty dopuszczające salę do rozgrywek. Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków do gry, takich jak rozmiary pola gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp. których warunki zostały określone w części Licencja techniczna Jeżeli klub zwróci się o przysłanie obserwatora PZTS na mecz, wnosi do PZTS opłatę w wysokości 300 zł. Obserwator - po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z meczu będzie miał wypłacony ekwiwalent przez PZTS. Kary ligowe Zestawienie kar które mogą być nałożone w rozgrywkach ligowych dla drużyny klubowej: 15

16 lp Tytuł przewinienia Kara finansowa Kara dodatkowa Mecz przegrany walkowerem 1) : - za niestawienie się na meczu, za niespełnienie wymogu rankingowego, - jeżeli drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego (brak licencji, zgody lekarskiej, brak dokumentu tożsamości, brak ubezpieczenia NW), - jeżeli drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłek, lub sala do gry nie spełnia warunków technicznych określonych w części Licencja techniczna, - jeżeli przeciwna drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PZTS lub innego organu prowadzącego rozgrywki, - jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek PZTS, to mecz ten - po bezskutecznym zakończeniu negocjacji może być zweryfikowany obopólnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji. 1 Poziom ekstraklasy (superligi), I ligi zł W przypadku 3 meczy 2 Poziom II ligi i Puchar Polski zł 3 Poziom III V ligi 500 zł 4 Poziom poniżej 5 ligi 300 zł 5 Poziom Puchar Polski zł Kary nakładane na drużynę. 6 za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w grze podwójnej 100 zł przegranych walkowerem zespół zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli 7 za brak jednolitych strojów podczas 100 zł prezentacji i w grze podwójnej 8 za brak informacji o wyniku 500 zł zakończonego meczu ligowego 9 za niedostarczenie protokołu w wyznaczonym terminie 20 zł. za każdy dzień zwłoki Kary nałożone zawodnikom w trakcie meczu ligowego: 10 Pierwsza kartka koloru żółtego 50 zł Kartki w rozgrywkach 11 Druga kartka koloru żółtego 100 zł ligowych są oddzielnie 12 Trzecia kartka koloru żółtego i każda następna 250 zł liczone i po trzeciej żółtej kartce, otrzymanej w tych rozgrywkach, zawodnik otrzymuje karę dodatkową: odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze 13 Pierwsza kartka czerwona 400 zł Po każdej czerwonej kartce 14 Czerwona kartka otrzymana z ławki rezerwowej 200 zł zawodnik otrzymuje karę dodatkową: odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze za wyjątkiem czerwonej kartki, otrzymanej z ławki rezerwowej Kary regulaminowe za stosowanie nieprawidłowych rakietek 15 Stwierdzenie niewłaściwego kleju przed spotkaniem skutkuje żółtą kartką oraz umożliwia kontrolę rezerwowej rakietki. 150 zł Stwierdzenie niewłaściwego kleju po lub w trakcie spotkania skutkuje 16

17 16 Brak rezerwowej rakietki powoduje odsunięcie zawodnika od danego spotkania i ukaranie czerwoną kartką. 500 zł walkowerem w danym meczu i żółtą kartką. Jeżeli zawodnik nie przedstawi rezerwowej rakietki nastąpi wycofanie z meczu i otrzymania przez niego czerwoną kartkę. Dla drużyny skutkuje walkowerem w tym meczu ligowym Kary regulaminowe za przewinienia trenera, kierownika drużyny, lub kapitana drużyny lub innej osoby będącej zgłoszonej do protokołu meczowego 17 za drugie upomnienie za głośne i 100 zł agresywne zachowanie się pod czas meczu żółta kartka 18 za trzecie i następne upomnienie za głośne i agresywne zachowanie się pod czas meczu czerwona kartka 250 zł Kara dodatkowa odsunięcie od udziału w meczu i w następnym meczu ligowym 19 Za przebywanie na ławce rezerwowych w stanie wskazującym spożycie alkoholu, lub innej niedozwolonej używki pobudzającej 500 zł Zakaz uczestnictwa w meczu przez kolejne 3 spotkania 1) Uwaga! W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie naruszenia Zasad, w inny sposób niż wymienione w zestawieniu, kara jest o połowę mniejsza Powyższe kary winny być uregulowane w terminie 14 dni od daty ukarania (skuteczne dostarczenie dowodu wpłaty) Za datę ukarania uznaję się, w przypadku : - ukarania żółtą/czerwoną kartą - data jej pokazania, - niewłaściwego postępowania w meczu i po meczu drużynowym data wydania decyzji przez Wydziału Rozgrywek, 139. Złożenie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek nie powoduje wstrzymania wpłaty kar regulaminowych i opłat w określonych wyżej terminach Dodatkowe konsekwencje zaległości finansowych: kluby, inne osoby prawne oraz zawodnicy, mający nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec PZTS, będą traktowani jako nieuprawnieni do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Polski Związek Tenisa Stołowego będą usunięci z współzawodnictwa sportowego: gdy zaległość finansowa nie przekracza kwoty zł drużyny występujące w rozgrywkach drużynowych zostają ukarane ujemnymi 10 punktami, zawodnikom koryguje się punkty rankingowe o 25%, gdy zaległości nie przekraczają kwoty zł drużyny występujące w rozgrywkach drużynowych zostają przeniesione w nowym sezonie do niższej klasy rozgrywkowej, zawodnikom koryguje się punkty rankingowe o 50%, gdy zaległości przekraczają kwotę zł drużyny występujące w rozgrywkach drużynowych zostają wycofane z klas rozgrywkowych i przeniesione do najniższej klasy rozgrywkowej, zawodnikom ma zakaz startu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS i związki okręgowe Wydział Rozgrywek PZTS i Wydział Rozgrywek właściwego okręgu publikuje na koniec każdego miesiąca wykaz zawodników, klubów lub innych osób prawnych które mają zaległości finansowe wobec PZTS lub związku okręgowego. Kluby, osoby prawne, zawodnicy z powodu braku wpłat z tytułu składki członkowskiej, opłaty za licencję ligową, za licencje zawodniczą, opłaty transferowej są niedopuszczone do współzawodnictwa sportowego. 17

18 Badanie prawidłowości stosowanych rakietek Badanie stosować się będzie za pomocą atestowanych urządzeń, kontrolę rakietek (na obecność w klejach niedozwolonych substancji lotnych) na imprezach tenisa stołowego, organizowanych pod egidą PZTS Osobami upoważnionymi do kontroli rakietek będą: - na meczach ligowych sędzia główny, - na zawodach indywidualnych delegat PZTS lub sędzia główny Kontroli podlegać będą zawodnicy: - w meczu ligowym wszyscy zawodnicy, - w pozostałych imprezach - wybrani losowo uczestnicy Kontrola będzie mogła być przeprowadzona: - przed rozpoczęciem pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, - po rozegranym pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, - w szczególnych przypadkach pomiędzy setami pojedynku PZTS rejestruje zawodników karanych za używanie niewłaściwych klejów, a po trzecim przypadku odsunięcie od meczu ligowego lub turnieju indywidualnego 18

19 Rozgrywki indywidualne. Kategorie wiekowe Dla poszczególnych sezonów sportowych określa się przynależność do poszczególnych kategorii wiekowych zawodników urodzonych w: lp Licencja zawodnicza. kategoria sezon 2013/ / / / Skrzat/-czka 2 Żak/-czka 3 Młodzik/-czka 2001 i młodsi 2002 i młodsi 2003 i młodsi 2004 i młodsi 4 Kadet/-ka 1999 i i i i Junior/-ka Młodzieżowiec Senior/-ka 1995 i starsi 1996 i starsi 1997 i starsi 1998 i starsi 8 Weteran/-ka Weteran/-ka Weteran/-ka Weteran/-ka Weteran/-ka Weteran/-ka Weteran/-ka Warunkiem udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego jest posiadanie licencji zawodnika na dany sezon rozgrywkowy Obowiązek posiadani licencji zawodniczych nie dotyczy zawodów, których regulamin wyraźnie wyłącza obowiązek posiadania licencji zawodnika. Nadawanie licencji zawodnika 150. Podmiotem uprawnionym do nadawania licencji zawodnika jest Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje licencje zawodnika na wniosek klubu sportowego lub innej osoby prawnej uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZTS Zawodnika zainteresowany uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym w danym sezonie potwierdza to pisemnie właściwemu klubowi sportowemu, lub innej osobie prawnej, która uczestniczy we współzawodnictwie sportowym z którym jest związany członkostwem lub umową o pracę lub inną cywilną prawną Zawodnik może reprezentować w sezonie tylko jeden klub sportowy, lub osobę prawną uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym PZTS. Warunki nadania licencji zawodnika Warunkiem nadania licencji zawodnika jest spełnienie przez zawodnika następujących warunków: a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa stołowego; b) brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych zawodnika względem Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 19

20 c) pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku zawodnika niepełnoletniego; d) złożenie pisemnego zobowiązania zawodnika do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, e) uiszczenie opłaty za nadanie licencji zawodnika w wysokości określonej uchwałą Polskiego Związku Tenisa Stołowego Warunkiem nadania licencji zawodnika jest również posiadanie przez klub sportowy lub inny podmiot prawny, do którego dany zawodnik należy członkostwa PZTS, w przypadku uczestniczenia w rozgrywkach o współzawodnictwo drużynowe, licencji ligowej. Wniosek o nadanie licencji zawodnika 156. Podmiot zainteresowany nadaniem licencji zawodnikowi składa wniosek o nadanie licencji zawodnika (Załącznik nr...) do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pośrednictwem wojewódzkiego związku tenisa stołowego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy Do wniosku o nadanie licencji zawodnika należy dołączyć: a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego; b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w przypadku zawodnika niepełnoletniego; c) pisemne zobowiązanie zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego - osoby, o której mowa w punkcie b) do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji zawodniczej; Pozbawienie zawodnika licencji Polski Związek Tenisa Stołowego pozbawi zawodnika licencji sportowej w przypadku: a) zrzeczenia się przez zawodnika licencji; b) wystąpienia przez klub sportowy, do którego zawodnik należy, z wnioskiem o cofnięcie licencji zawodnika; c) likwidacji klubu sportowego lub ogłoszenia upadłości klubu sportowego, do którego zawodnika należy; d) nieprzestrzegania przez zawodnika statutów i regulaminów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego oraz międzynarodowych organizacji tenisa stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego może pozbawić zawodnika licencji w przypadku: a) nieuregulowania przez zawodnika zobowiązań finansowych względem Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 160. Wysokość opłat za wydanie licencji zawodniczej: lp kategoria Opłata roczna za licencje zawodniczą 1 Skrzat/-czka 5 zł 2 Żak/-czka 15 zł 20

21 Turnieje klasyfikacyjne. lp kategoria Opłata roczna za licencje zawodniczą 3 Młodzik/-czka 25 zł 4 Kadet/-ka 30 zł 5 Junior/-ka 35 zł 6 Młodzieżowiec 35 zł 7 Senior/-ka 50 zł 8 Weteran/-ka zł 9 Weteran/-ka zł 10 Weteran/-ka zł 11 Weteran/-ka zł 12 Weteran/-ka zł 13 Weteran/-ka zł 14 Weteran/-ka zł 161. Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje, lub może zlecić organizację: - ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych indywidualnych mistrzostw o tytuł Mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych 162. Okręgowe Związki Tenisa Stołowego mogą organizować turnieje indywidualne samodzielnie jeżeli nie wymaga tego PZTS lub w uzgodnieniu z PZTS Turnieje nie wymagające uzgodnienia z PZTS: a) o tytuł indywidualnego Mistrza Okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych b) jeżeli dotyczą wewnętrznych zasad obowiązujących w danym okręgu sportowym c) klasyfikacyjne o punkty rankingowe dla różnych kategorii jeżeli nie wpływają na ogólnopolski ranking indywidualny, w uzgodnieniu z PZTS jeżeli dotyczą klasyfikacji ogólnopolskiej. Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne zwane dalej OTK mają na celu wyłonienie uprawnionych do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów Uprawnionym do udziału w OTK jest każdy zawodnik który posiada licencję zawodnika wystawioną przez PZTS Organizator turnieju klasy OTK musi zagwarantować sumę nagród dla zawodników nie niższą niż wymienione minima dla odpowiedniej klasy turnieju, co musi stanowić nie mniej niż 75% wartości nagród dla mężczyzn. Podział nagród jest następujący: Turnieje I klasy: lp Miejsce Jednostkowa nagroda w EUR Suma ogółem EUR mężczyźni kobiety 1 Pierwsze EUR 750 EUR EUR 2 Drugie 750 EUR 600 EUR EUR 21

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu (WZTS)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych II Ligi Kobiet

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie protestu PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce Działając na podstawie 1 pkt 5.2 i 5.7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2015/2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2015 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W SEZONIE 2013/2014 (MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK V LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 202/203 (zwany dalej Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od lipca do 30 czerwca roku następnego..

Bardziej szczegółowo

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ 1. Organizatorem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej jest Wielkopolski Związek Tenisowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku

KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku KOMUNIKAT NR 037/2014/2015 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowań do sezonu 2015/2016 1. Procedura nadawania licencji okresowych W sezonie

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018

Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 SPIS TREŚCI: Projekt Regulaminu Rozgrywek ŚLZTS w sezonie 2017/2018 Artykuł 01 - Postanowienia ogólne. Artykuł 02 - Licencje PZTS. Artykuł 03 - Organizatorzy zawodów sportowych. Artykuł 04 - Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI

Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2014 / 2015 SPIS TREŚĆI Słownik...3 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek...3 Sprawy finansowe...4 Warunki uczestnictwa...6 Rozgrywki indywidualne...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017. * najważniejsze informacje i zmiany zaznaczono na czerwono Sezon 2016/2017 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2016/2017.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Regulamin Rozgrywek Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 Strona 1 . Spis treści 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 112 Uchwała nr VII/112 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w piłce nożnej w sezonie 2017/2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13) Uchwała nr VII/58 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/56 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U-16 w piłce nożnej kobiet im. Ireny Półtorak w sezonie 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 1/53 REGULMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENIS STOŁOWEGO na sezon 2007/2008 POSTNOWIENI OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS na sezon 2016/2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2016 do 30 czerwca roku następnego. ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE na sezon 2012/2013 (zwany dalej Regulaminem ) Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Petanque Związku Sportowego z dnia 26.01. 2016 r. nr 10/ 2016 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 1. Zarząd PFP działając na podstawie 29, pkt.15 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3x3 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja tej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON REGULAMIN ROZGRYWEK LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 Projekt Gorzów Wielkopolski 20 sierpnia 2016 r. Skład komputerowy: Henryk Michalak SPIS TREŚCI Rozdział 1... 5 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów/OOM pzrugby.pl Sezon 2016/2017 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów U18 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono. I. Cel zawodów Wyłonienie mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu:

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu: Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2016/2017 III

REGULAMIN 2016/2017 III REGULAMIN Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2016/2017 III Dolnośląska Liga Szachowa I. CEL ROZGRYWEK 1. Wyłonienie drużyny awansującej do Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy prawne

Rozdział 1 Przepisy prawne REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2013/2014 SPIS TREŚCI: Rozdział 01 - Przepisy prawne - 3 Rozdział 02 - Postanowienia ogólne - 4 Rozdział 03 - Wybór organizatora zawodów - 6

Bardziej szczegółowo

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

(*2013) Tenis stołowy

(*2013) Tenis stołowy Tenis stołowy (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Tenisa Stołowego oraz WZTS na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 I. CEL IMPREZY Celem MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3X3 dla kategorii U-18 kobiet i mężczyzn jest

Bardziej szczegółowo

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących:

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących: Ranking PZT PZT prowadzi rankingi w następujących kategoriach wiekowych: - skrzaty - do 12 lat - młodzicy - do 14 lat - kadeci - do 16 lat - juniorzy - do 18 lat - kobiety i mężczyźni Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek sportowych HALA 2014

Terminarz rozgrywek sportowych HALA 2014 Terminarz rozgrywek sportowych HALA 2014 Lp. Data Rozgrywki sportowe Rozgrywki sportowe 1 07.12.2013 Piłka nożna seniorów 2 08.12.2013 Turniej Mikołajkowy młodzików i juniorów młodszych ( Sokołowice godz.14.00,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 119 Uchwała nr VIII/119 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKLASA BADMINTONA

EKSTRAKLASA BADMINTONA EKSTRAKLASA BADMINTONA Medal 45. edycji Polskiej Ligi Badmintona Założenia wstępne do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 1. Organizatorem rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwo Polski jest Polski Związek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie REGULAMIN 55 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Wyłonienie Drużynowego Mistrza

Bardziej szczegółowo