Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management"

Transkrypt

1 Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania cyklem życia produktu. Funkcjonalność rozwiązania obejmuje narzędzia wspierające następujące grupy procesów biznesowych: Zarządzanie danymi podstawowymi oraz informacjami na temat struktury produktów Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie zmianami produktów Planowanie i projektowanie nowych produktów Zarządzanie jakością produktów Zarządzanie zgodnością z wymaganiami prawa Zarządzanie kosztami nowych produktów oraz kosztami zmian struktury istniejących Zarządzanie zasobami oraz projektami zawiązanymi z tworzeniem i zmianami produktów Poniżej przedstawiony został opis przykładowego zastosowania systemu Oracle Agile PLM do wsparcia procesów w firmie konstrukcyjnej, projektującej swoje wyroby na zamówienie klienta. Zaznaczyć jednak należy, że system Oracle Agile PLM z powodzeniem stosowany jest również przez przedsiębiorstwa działające w wielu innych branżach przemysłu, spośród których wymienić należy przede wszystkim firmy farmaceutyczne, producentów elektroniki, dostawców podzespołów dla branży motoryzacyjnej, czy wreszcie firmy spożywcze. Elastyczność systemu oraz bogactwo oferowanych funkcjonalności powodują, że w kręgu potencjalnych użytkowników pojawiają się również firmy telekomunikacyjne, banki oraz ubezpieczyciele. Zarządzanie danymi i informacjami w cyklu życia produktu Umiejętności sprawnego zarządzania danymi podstawowymi oraz zapewnienia szybkiego dostępu do nich są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania praktycznie wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych. Stopień skomplikowania produktu oraz częstotliwość zmian w konstrukcji są często powodem wielu problemów, a co za tym idzie również kosztów, związanych z niewłaściwym zarządzaniem informacją. W sytuacji braku sprawnego, elastycznego i łatwego w użyciu narzędzia oraz metody zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu wiele przedsiębiorstw narażonych jest na ryzyko ponoszenia kosztów wynikających z braku informacji lub pomyłek i błędów człowieka. Próby zbudowania rozwiązań informatycznych mających usprawnić pracę w tym zakresie, w oparciu o znane aplikacje biurowe, proste systemy zarządzania projektami czy narzędzia pracy grupowej i systemy przepływu zadań (workflow), najczęściej kończą się niepowodzeniem. Co więcej sprzyjają powstawaniu odizolowanych silosów informacyjnych w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. Zjawisko to nasila się szczególnie wtedy, gdy firma znajduje się w fazie silnego rozwoju, koncentrując swoje wysiłki na jak strona 1/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

2 najlepszej obsłudze klientów. Właśnie wtedy, w sposób bezwzględny, ujawniają się niedociągnięcia i słabe strony stosowanych dotychczas rozwiązań, narażając firmę nie tylko na koszty związane z poprawkami, powtarzaniem operacji, opóźnieniami w realizacji zamówień czy problemami związanymi z serwisem, ale również na utratę renomy a czasem nawet udziałów w rynku. Centralna baza informacji dotyczących produktu Najważniejsza z oferowanych przez system Oracle Agile PLM funkcjonalności, służy do zarządzania danymi dotyczącymi produktu, dokumentami oraz zmianami, występującymi w trakcie całego cyklu życia produktu. Zarządzanie danymi dotyczącymi produktu Moduł zwany Product Collaboration służy w systemie Oracle Agile PLM do utrzymywania informacji o indeksach materiałowych produktów, komponentów i części, ich obecnie obwiązujących oraz wcześniejszych rewizji, powiązanych dokumentów oraz zmian. W rekordzie produktu przechowywane są między innymi, informacje na temat dokładnej klasyfikacji, struktury (ang. Bill of Materials BOM), wzajemnych relacji, miejsc użycia oraz ważnych załączników zawierających potrzebną dokumentację. Przedstawione poniżej ilustracje przedstawia fragment BOMu przykładowego pojazdu (koparki). Przykładowa specyfikacja materiałowa pojazdu Wgląd w specyfikację materiałową z włączonym podglądem rysunków technicznych CAD strona 2/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

3 Elastyczne mechanizmy wyszukiwania Zarządzanie ogromną ilością danych i informacji wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi do ich opracowywania, ale również efektywnych mechanizmów wyszukiwania. Wbudowana wyszukiwarka systemu Oracle Agile PLM pozwala na elastyczne definiowanie kryteriów wyszukiwania zgodnie z wymaganiami i potrzebami użytkowników dając szybko dokładne wyniki. Korzyści wynikające z czasu jaki, pracownicy działów związanych z projektowaniem, konstrukcją i inżynierią produkcji, mogą zaoszczędzić w stosunku do tradycyjnych metod poszukiwania informacji są nie do przecenienia. System zarządzania dokumentami Jednym z najistotniejszych zagadnień w każdej firmie projektującej swoje wyroby jest zarządzanie dokumentami, w szczególności dokumentacją konstrukcyjną. Oracle Agile PLM zawiera funkcjonalności systemu do zarządzania dokumentami obejmujące między innymi procedury Check-out / Check-in, zarządzanie wersjami i rewizjami, tak zwany redlining dokumentów czyli nanoszenie obszarów objętych procesem zmian. Pliki stanowiące załączniki do dokumentów systemowych, przechowywane są w odpowiednich folderach, również podlegających wersjonowaniu, a dostępem do nich zarządza system, uwzględniając uprawnienia użytkowników. Wraz z systemem dostępna jest też przeglądarka obsługująca przeszło 240 formatów plików w tym natywne formaty systemów ECAD / MCAD, zarówno 2D, jak i 3D. Poniżej przedstawiono przykładowy rysunek techniczny 3D stworzony w systemie CAD SolidWorks. Przeglądarka plików przykładowy rysunek CAD wraz ze strukturą (BOM systemu CAD) strona 3/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

4 Zarządzanie zmianą Jedną z kluczowych cech systemów do zarządzania danymi produktów jest zdolność do zarządzania zmianami. W systemie Oracle Agile PLM jest to również jedna z najważniejszych funkcjonalności. Wszelkie zmiany dotyczące produktów, komponentów i części rejestrowane są w systemie i zarządzane za pomocą zleceń zmiany (ang. Engineering Change Order ECO). Historia zmian jest rejestrowana i zapisywana w rekordzie produktu, jednocześnie system zarządza rewizjami czyli kolejnymi wersjami modyfikowanego komponentu. Przy okazji nadmienić należy, że w systemie utrzymywane mogą być również informacje o strukturze BOM dostawcy (producenta). W większości przypadków informacja ta ma drugorzędne znaczenie z punktu widzenia potrzeb produkcji, natomiast jest niezbędna do prawidłowego przygotowania dokumentacji oraz sprawnego świadczenia usług serwisowych. Zlecenie zmiany jest dokumentem systemowym wykorzystywanym do przekazywania, użytkownikom odpowiedzialnym za procesy, informacji o potrzebie zmiany, materiałach których zmiana dotyczy oraz konsekwencjach (relacjach) jakie ona przyniesie. Podobnie jak w przypadku większości pozostałych dokumentów systemowych, do zlecenia zmiany przypisywana jest zazwyczaj jedna z możliwych ścieżek workflow, w celu zautomatyzowania przepływu informacji oraz pozyskania odpowiednich zatwierdzeń na poszczególnych etapach wdrażania zmiany. Przedstawione dotychczas funkcjonalności i cechy modułu Product Collaboration stanowią podstawę prezentowanego rozwiazania. Efekty działania tego modułu mogą mieć natychmiastowe odzwierciedlenie strona 4/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

5 w poprawie jakości informacji wykorzystywanych w procesach przygotowania nowych produktów, ofertowania, przygotowania i realizacji produkcji oraz posprzedażowej obsługi serwisowej. W dalszej części opisu rozwiązania przedstawiono przykład procesu obsługi zmiany inicjowanej przez klienta. Zmiana taka może nastąpić zarówno na etapie przygotowania oferty lub kontraktu, przygotowania produkcji lub w trakcie realizacji zamówienia. Proces obsługi zmiany konstrukcyjnej na życzenie klienta Przedstawiony poniżej sposób obsługi procesu wdrożenia zmiany jest przykładową ilustracją możliwości systemu. Podobne mechanizmy można zastosować również w przypadku zmian inicjowanych wewnętrznie, np. przez dział produkcji, lub zewnętrznie przez producentów podzespołów. Oracle Agile PLM umożliwia dopasowanie przebiegu oraz poszczególnych kroków procesu systemowego do specyficznych potrzeb. Również w przypadku wyboru wcześniej skonfigurowanej ścieżki możliwa jest jej modyfikacja w trakcie realizacji, na przykład w przypadku gdy wdrożenie zmiany okazuje się prostsze niż pierwotnie przewidywano. Niezwykle elastyczne mechanizmy kontroli uprawnień, oraz zastosowany przeglądarkowy interfejs użytkownika, pozwalają oddelegować część operacji partnerom zewnętrznym. Na przykład, informacja o potrzebie zmiany może zostać wprowadzona bezpośrednio przez klienta. Przykładowy układ ekranu i informacji dla użytkownika zewnętrznego Oprócz możliwości wprowadzenia informacji o oczekiwanych zmianach lub problemach z produktem, klient może również śledzić postęp prac nad wcześniejszymi zgłoszeniami, otrzymywać korespondencję systemową (powiadomienia i zadania workflow) oraz analizować statystyki dotyczące aktywności z nim związanych. strona 5/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

6 Zgłoszenie zawierające specyfikację oczekiwanej zmiany zapisywane jest w postaci dokumentu CCR (ang. Customer Change Request). Przebieg zadań związanych z dokumentem CCR sterowany jest poprzez mechanizmy workflow. Schemat przepływu pracy (workflow) dla dokumentu CCR Jednym z najistotniejszych zadań związanych z wdrożeniem zmiany jest analiza jej wpływu na całość prowadzonego przedsięwzięcia. Odpowiedź na pytanie, czy możliwie jest spełnienie oczekiwań z punktu widzenia ograniczeń technicznych jest równie ważna jak znajomość wpływu zmiany na harmonogram i budżet realizacji. Często konieczne jest zebranie ofert dostawców oraz przygotowanie własnej wyceny w celu przedłożenia kosztów do akceptacji klienta. Ilość i stopień skomplikowania zadań jakie należy zrealizować przed samym wdrożeniem zmiany wymaga często zaangażowania niemałych sił i środków. System Oracle Agile PLM pozwala na prowadzenie tego typu przedsięwzięć w sposób uporządkowany i zapewnia pełne wsparcie już na etapie planowania. Dokumentem, który może zostać wykorzystany w takim przypadku jest formularz analizy skutków planowanej zmiany (ang. Impact Analysis Form IAF). Schemat przepływu pracy (workflow) dla dokumentu IAF strona 6/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

7 W przedstawianym przykładzie, przy okazji tworzenia dokumentu IAF powstało również zlecenie zmiany ECO oraz zadanie projektowe związane z koordynowaniem działań prowadzonych w celu wdrożenia zmiany. Kolejne dokumenty tworzone są w systemie w oparciu o wcześniej zdefiniowane szablony. Możliwe jest opracowanie szeregu szablonów dla poszczególnych rodzajów dokumentów oraz zadań projektowych. Pozwalają one na istotną oszczędność czasu i znacząco usprawniają pracę. Planowanie i realizowanie konkretnych zadań sprowadza się w takim przypadku do dostosowania szablonu, co eliminuje konieczność wykonywania szeregu prac powtarzalnych. Niezwykle użyteczny mechanizm definiowania relacji pozwala na automatyzację czynności związanych z przepływem pracy. Przykładowo jeżeli dokument IAF osiągnie status zmiana wdrożona wtedy zgłoszenie klienta CCR zostanie zamknięte, a odpowiednie powiadomienia zostaną wysłane za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu nie ma potrzeby manualnej zmiany statusów dokumentów, a użytkownicy mogą się skoncentrować na swojej pracy. Realizacja poszczególnych zadań inicjuje proces automatycznego uaktualnienia informacji i statusów powiązanych dokumentów, co zapewnia pełną kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem i istotnie zmniejsza ilość pracy wykonywanej w systemie informatycznym. Do obsługi skomplikowanych, rozłożonych w czasie zadań stosuje się często wsparcie w postaci mechanizmów projektowych. Podział przedsięwzięcia na fazy, zadania i kamienie milowe znakomicie ułatwia zarządzanie. System Oracle Agile PLM zawiera intuicyjny i prosty w użyciu, a jednocześnie bogaty funkcjonalnie moduł projektowy. Dla analizowanego przykładu utworzony został w systemie program (projekt) realizacji analizy skutków oraz wdrożenia zmiany. Ekran główny przegląd informacji o programie (projekcie) strona 7/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

8 Przy pomocy programu możliwe jest efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami, w tym pracownikami poszczególnych zespołów zajmujących się realizacją projektów. Program może być analizowany i modyfikowany za pomocą wykresu Gantta. Ten niezwykle przyjazny interfejs graficzny umożliwia sprawne, szybkie zarządzanie informacjami dotyczącymi projektu. Obok standardowego wglądu w ujęciu harmonogramu dostępnych jest szereg informacji na temat zasobów, kalendarza oraz ścieżek krytycznych. Możliwie jest również porównywanie wersji projektu i bieżące śledzenie postępu prac. Podobnie jak w pozostałych obszarach systemu, tak i tutaj dostępne są mechanizmy workflow oraz relacji wzajemnych. Dzięki temu po raz kolejny eliminuje się manualne czynności powtarzalne, dając użytkownikom możliwość koncentrowania się na ich zadaniach. Wykres Gantta dla programu strona 8/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

9 W przedstawionym przykładzie do zadań w fazie trzeciej przypisane jest zlecenie ECO, którego końcowe zatwierdzenie spowoduje zamknięcie zadań w projekcie i jednocześnie pozwoli na rozpoczęcia prac nad fazą 4tą. Wprowadzona zmiana kończy się powstaniem kolejnych rewizji objętych nią komponentów. W wyniku zmiany BOM produktu jest aktualizowany, a po zatwierdzeniu jego ostatecznej struktury, jest przesyłany do systemu produkcyjnego, najczęściej bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego. Całość rozwiązania domyka rozbudowany system analityczny pozwalający na raportowanie i bieżące śledzenie realizowanych w firmie zadań. Na kokpicie informacyjnym użytkownicy znajdują informacje o charakterze zarządczym, potrzebne w procesie podejmowania decyzji. System dostarczany jest z szeregiem standardowych raportów i wglądów, które łatwo i szybko mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, potrzeb związanych z ich rolą w firmie i realizowanym procesie. Podsumowanie i korzyści Rozwiązanie Oracle Agile PLM zawiera wszystkie niezbędne funkcjonalności do efektywnego zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu. Dostarcza narzędzi do zarządzania strukturą produktu (BOMem) dla potrzeb sprzedaży, konstrukcji, produkcji oraz serwisu. Pozwala na kontrolę i sprawne zarządzanie zmianą. Umożliwia spełnianie oczekiwań klientów uwzględniając wszystkie składowe procesu. Dostarcza narzędzia i metody postępowania konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu elastyczności we współpracy nawet z najbardziej wymagającymi klientami. Stanowi kluczowy element zintegrowanego rozwiązania obejmującego wszystkie najważniejsze procesy biznesowe w firmie, współpracując zarówno z narzędziami do wspomagania sprzedaży, jak i planowania i realizacji produkcji. Przejrzystość i przyjazność systemu sprawia, że użytkownicy chętnie z niego korzystają jednocześnie podnosząc efektywność swojej pracy. Wiele uciążliwych czynności powtarzalnych zostaje całkowicie wyeliminowana, inne istotnie się upraszczają. strona 9/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

10 Powyższe cechy sprawiają, że klienci firmy Oracle, którzy zdecydowali się na wdrożenie tego rozwiązania, w krótkim czasie osiągnęli istotne, wymierne korzyści biznesowe. W szczególności rozwiązanie przyczynia się do osiągnięcia następujących efektów: Zmniejszenie ilości prac powtarzanych w wyniku błędów człowieka na etapie projektowania i opracowywania konstrukcji wyrobów Zmniejszenie ilości braków Skrócenie czasu faz poprzedzających produkcję Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów Skrócenie czasu realizacji zamówień Zmniejszenie ilości kar za niedotrzymanie terminów realizacji Skrócenie czasu wdrożenia zmian Zmniejszenie ilości wyrobów nieprzyjętych w trakcie odbiorów Skrócenie czasu potrzebnego na uzgodnienia z klientami i dostawcami Zmniejszenie kosztów procesu uzgodnień Zmniejszenie ilości nieuzasadnionych roszczeń klientów Poprawa poziomu obsługi serwisowej posprzedażowej Zmniejszenie kosztów serwisu produktów Zmniejszenie kosztów związanych ze szkoleniem użytkowników systemu informatycznego Zmniejszenie kosztów posiadania rozwiązania informatycznego Wskazane cechy oraz osiągane korzyści biznesowe powodują, że system Oracle Agile PLM cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem firm na całym świecie, a na jego wdrożenie zdecydowało się już przeszło 1300 klientów Oracle. strona 10/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

11 1,300+ klientów Oracle Agile PLM GSK Cisco Apple Philip Morris International Coca Cola Tyson Foods strona 11/11 DSR Oracle Gold Partner 2011

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo