I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC"

Transkrypt

1 I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC Archiving System for test in flight documentation should be completion resolution dedicated for safe archiving of this documentation. Application should include all functionality such as Document Management System. The project should include: hardware and software specification, hardware and software delivery, system installation and configuration as well as delivery required trainings for local administrators and users. Detailed requirements in regards to archiving data system: - At the beginning to upload 1 TB of data - Increase of data: 250 GB / month - System capacity should be sufficient for 5 years - Types of data: data files (documents, reports, sheet facts), programs, videos, photos - Ability to create document catalogs - Ability to tie documents with data files, videos and photos - Ability to sort and search cataloged data - Ability to approve documents - The total number of users to be supported The number of concurrent user connections required Locations that users will be connecting from - PZL - Service Hours 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h - IT needs fully resilient service, end user doesn t need such service - The physical infrastructure should be located in main and backup PZL Server Room - Files that will put into the system can have many GB size - There will be a full change control and document tracking capability required - PZL preferences: SharePoint (as a new farm) - System should have the Polish interface - System should include access control management for group or single document. Export Control: Generally the data placed in this system have to accomplish Polish and US Export Control Restriction such as ITAR, Concession and Internal Control System. Privacy Policy: The data can include some HR data which have to accomplish Polish government restrictions regarding the Personal Data Privacy (GIODO restrictions). 1

2 II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYMAGAO NA SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH STANOWIĄCE ODPOWIEDZI NA DOTYCHCZAS ZADANE PYTANIA 1. Czy w paostwa ocenie istnieją restrykcje wynikające ze standardów podobnych do ITAR, które nie mogą byd obsłużone w SharePoint (zakładamy że Paostwo korzystacie już z SharePoint). Jakie to restrykcje? W tym systemie będą przechowywane m. in. dane techniczne podlegające kontroli eksportu obejmującej zgodnośd z przepisami prawa polskiego i amerykaoskiego. 2. Rozumiemy że zgodnie z odpowiedziami na poprzednie pytania, w systemie obsługiwanych będzie około 15 typów (kategorii)dokumentów. Jakie typy dokumentów będą obje procedurami ITAR i czy wykonawca ma założyd budżet na konfigurację restrykcji i procedur zarządzania (governance plans ) dla każdego z tych typów dokumentów. Restrykcje będą definiowane na poziomie kategorii dokumentów i należy to przewidzied w budżecie. Standardowo, baza danych SQL posiada ograniczenie przechowywanych plików do 2 GB. 3. Paostwo wymagacie obsługi plików wielogigabajtowych. Obsługa plików większych niż 2 GB będzie wymagała dodatkowego oprogramowania. Czy ma ono byd przedmiotem oferty? Pliki większe niż 2 GB będą również przechowywane w systemie i należy to przewidzied w ofercie. 4. W jaki sposób PZL Mielec rozumie pojęcie SharePoint (as a new farm)? Czy chodzi o instalację w modelu 3tier: 1 serwer bazy danych, 1 serwer aplikacji, 1-2 serwery WEB? Pojęcie as a new farm oznacza dla nas odrębną instancję SharePoint a, niezależną od istniejącej, która jest dedykowana dla systemu workflow. Proponujemy na jednym fizycznym serwerze (np. HP ProLiant DL385 G7) w środowisku Vmware zainstalowad 3 serwery Sharepointa dla środowisk: developerskiego, testowego i produkcyjnego. Bazę danych proponujemy umieścid na macierzy (np. EMC VNX 5300). Całośd ww. infrastruktury powinna byd powielona w serwerowni zapasowej. 5. Czy PZL Mielec posiada licencje MS SharePoint, MS Windows Server, MS SQL Server do wykorzystania w projekcie? Jakie to licencje (np.: Standard, Enterprise, CAL, SQL core), czy też Dostawca ma zaoferowad wszystkie wymagane licencje? W ramach korporacji posiadamy licencje (Win Srv R2, SQL R2 Enterprise, SharePoint with SP1). 6. Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na wirtualizacji serwerów i usług? Czy Dostawca ma zaoferowad software do wirtualizacji? Tak, patrz punkt Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na replikacji FC na poziomie macierzy dyskowej pomiędzy lokalizacjami główną i zapasową? Tak. 8. Czy PZL Mielec oczekuje w ofercie rozwiązania do backupu, rozumianego jako kopia zapasowa danych? Oczekujemy podłączenia systemu do istniejącego systemu backupowego, opartego na systemie Data Protector. 9. Na dzieo obecny brak wersji polskiej SharePoint Enterprise 2013, czy oferowad niższą wersję tzn. 2010? Należy zaoferowad wersję polską. 10. Czy wykorzystywane będą istniejące macierze (EMC)? To powinny byd oddzielne macierze EMC. 11. Jakie procesy biznesowe w firmie będą wspierane rozwiązaniem zwłaszcza workflow-ami, co będą archiwizowad, jakie rodzaje dokumentów (biznesowo np. techniczne, księgowe, logistyczne, zakupowe, )? System będzie przeznaczony do archiwizacji dokumentacji dotyczącej lotniskowych prób w locie dla statków powietrznych. Będą to głównie dane techniczne. 2

3 12. Czy infrastrukturę sprzętową skalowad w ofercie na maksymalną pojemnośd wymaganą (np. na 5 lat wprzód) czy może mied możliwośd rozbudowy np. po roku o nowsze, szybsze pamięci dyskowe? Należy skalowad na 5 lat, z możliwością dalszej rozbudowy. 13. Czy oferta może polegad na propozycji rozbudowy istniejących macierzy dyskowych czy na sprzedaży nowych macierzy? Powinny to byd nowe macierze EMC. 14. Czy role biznesowe w workflow (np. księgowa, kierownik działu X, controller) i przypisania użytkowników są definiowane w Active Directory czy będą musiały byd definiowane w Sharepoincie (jako grupy użytkowników)? Role powinny byd definiowane w systemie archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów. Nie wyklucza się również możliwości korzystania z AD. 15. Czy document tracking wymagany jest w znaczeniu tylko śledzenia statusu dokumentu, miejsca w workflow, daty i czasu zmiany dokumentu (kto i kiedy zmienił metrykę lub treśd). Bez wiedzy jaka treśd została zmieniona. Należy dokumentowad zmiany w sposób zgodny z metodologią zarządzania zmianą, tzn. informację o tym kto i kiedy dokonał zmiany, czego zmiana dotyczyła, dokument przed i po zmianie, kto zatwierdził zmianę. 16. Czy wymagany OCR (i jakie języki) czy po skanowaniu przechowywad tylko obrazy graficzne dokumentów? Po skanowaniu będą przechowywane tylko obrazy graficzne dokumentów. 17. Czy pod terminem full change control należy rozumied jako tylko wersjonowanie dokumentu, informacja o fakcie zmiany zawartości lub metryki dokumentu? Patrz punkt Czy oferta ma zawierad propozycję usług utrzymania: serwis, wsparcie w administrowaniu, ryczałt drobnych zmian rozwojowych? Nie. 19. Czy infrastruktura sprzętowa (macierz dyskowa) ma byd przygotowana na docelową pojemnośd (czyli 16TB). Tak. 20. Czy moglibyśmy otrzymad kontakt do osoby, która odpowiada za współpracę z Paostwem ze strony CSC. Możemy podad kontakt mailowy do Pana Piotra Wawrowskiego, który pełni rolę Business Executive ze strony CSC dla PZL: 21. Czy jeżeli zaproponowanym rozwiązaniem będzie SharePoint to dla spełnienia wymagao w zakresie np.: - Ability to approve documents (workflow) - Ability to tie documents with data files, videos and photos (lookups) itp. wystarczą standardowe mechanizmy SP czy spodziewają się Paostwo dodatkowego oprogramowanie SP wspomagającego te mechanizmy. Czy np. jesteście Paostwo sami w stanie wykorzystad istniejące obiegi dokumentów SP lub zdefiniowad nowe (np. z pomocą Designera)? Jesteśmy zainteresowani oprogramowaniem wspomagającym standardy SP. 22. Czy dokumenty muszą byd przechowywane na jednej liście, czy też mogą byd podzielone na wiele list SharePoint np. działami/tematycznie? Dokumenty powinny byd podzielone na wiele list SP. 23. Czy uprawnienia powinny byd na poziomie dostępu do pojedynczych dokumentów czy też całej listy? Uprawnienia powinny byd przydzielane na poziomie listy. 24. W jaki sposób PZL Mielec rozumie pojęcie SharePoint (as a new farm)? Czy chodzi o instalację w modelu 3tier: 1 serwer bazy danych, 1 serwer aplikacji, 1-2 serwery WEB? Pojęcie as a new farm oznacza dla nas odrębną instancję SharePoint a, niezależną od istniejącej, która jest dedykowana dla systemu workflow. Proponujemy na jednym fizycznym serwerze (np. HP ProLiant DL385 G7) w środowisku Vmware zainstalowad 3 serwery Sharepointa dla środowisk: developerskiego, 3

4 testowego i produkcyjnego. Bazę danych proponujemy umieścid na macierzy (np. EMC VNX 5300). Całośd ww. infrastruktury powinna byd powielona w serwerowni zapasowej. 25. Czy PZL Mielec posiada licencje MS SharePoint, MS Windows Server, MS SQL Server do wykorzystania w projekcie? Jakie to licencje (np.: Standard, Enterprise, CAL, SQL core), czy też Dostawca ma zaoferowad wszystkie wymagane licencje? W ramach korporacji posiadamy licencje (Win Srv R2, SQL R2 Enterprise, SharePoint with SP1). 26. Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na wirtualizacji serwerów i usług? Czy Dostawca ma zaoferowad software do wirtualizacji? Tak, patrz punkt Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na replikacji FC na poziomie macierzy dyskowej pomiędzy lokalizacjami główną i zapasową? Tak. 28. Czy PZL Mielec oczekuje w ofercie rozwiązania do backupu, rozumianego jako kopia zapasowa danych? Oczekujemy podłączenia systemu do istniejącego systemu backupowego, opartego na systemie Data Protector. 29. Proszę o szersze informacje na temat poziomu rejestrowania zmian: 1. Czy rejestrujemy zmiany atrybutów dokumentów? Tak. 2. Czy rejestrujemy zmiany treści w dokumentach tekstowych? Rejestrujemy zmiany treści w formie nowego dokumentu. 30. Ile scenariuszy workflow ma byd obsługiwanych w systemie? Zakładamy na początek 15 kategorii dokumentów i do każdej kategorii scenariusz. 31. Co należy rozumied poprzez stwierdzenie - IT needs fully resilient service. Czy chodzi o możliwośd skalowania zasobów sprzętowych i/lub dostosowywanie interfejsu aplikacji po wdrożeniu? Tak, chodzi o skalowanie zasobów i dostosowywanie interfejsu. 32. Na dzieo obecny brak wersji polskiej SharePoint Enterprise 2013, czy oferowad niższą wersję tzn. 2010? Należy zaoferowad wersję polską. 33. Jakie procesy biznesowe w firmie będą wspierane rozwiązaniem zwłaszcza workflow-ami, co będą archiwizowad, jakie rodzaje dokumentów (biznesowo np. techniczne, księgowe, logistyczne, zakupowe, )? System będzie przeznaczony do archiwizacji dokumentacji dotyczącej lotniskowych prób w locie dla statków powietrznych. Będą to głównie dane techniczne. 34. Czy infrastrukturę sprzętową skalowad w ofercie na maksymalną pojemnośd wymaganą (np. na 5 lat wprzód) czy może mied możliwośd rozbudowy np. po roku o nowsze, szybsze pamięci dyskowe? Należy skalowad na 5 lat, z możliwością dalszej rozbudowy. 35. Czy oferta może polegad na propozycji rozbudowy istniejących macierzy dyskowych czy na sprzedaży nowych macierzy? Powinny to byd nowe macierze EMC. 36. Czy role biznesowe w workflow (np. księgowa, kierownik działu X, controller) i przypisania użytkowników są definiowane w Active Directory czy będą musiały byd definiowane w Sharepoincie (jako grupy użytkowników)? Role powinny byd definiowane w systemie archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów. Nie wyklucza się również możliwości korzystania z AD. 37. Czy document tracking wymagany jest w znaczeniu tylko śledzenia statusu dokumentu, miejsca w workflow, daty i czasu zmiany dokumentu (kto i kiedy zmienił metrykę lub treśd) bez wiedzy jaka 4

5 treśd została zmieniona. Należy dokumentowad zmiany w sposób zgodny z metodologią zarządzania zmianą, tzn. informację o tym kto i kiedy dokonał zmiany, czego zmiana dotyczyła, dokument przed i po zmianie, kto zatwierdził zmianę. 38. Czy wymagany OCR (i jakie języki) czy po skanowaniu przechowywad tylko obrazy graficzne dokumentów? Po skanowaniu będą przechowywane tylko obrazy graficzne dokumentów. 39. Czy pod terminem full change control należy rozumied jako tylko wersjonowanie dokumentu, informacja o fakcie zmiany zawartości lub metryki dokumentu? Patrz punkt Czy oferta ma zawierad propozycję usług utrzymania: serwis, wsparcie w administrowaniu, ryczałt drobnych zmian rozwojowych? Nie. 41. Czy infrastruktura sprzętowa (macierz dyskowa) ma byd przygotowana na docelową pojemnośd (czyli 16TB). Tak. 42. Czy wykorzystywane będą istniejące macierze (EMC)? To powinny byd oddzielne macierze EMC. 43. Czy na chwilę obecną posiadacie Paostwo wdrożoną usługę Active Directory? Tak. 44. Czy metadane/tagi opisujące dokumenty będą pobierane z zewnętrznych systemów czy wprowadzane wyłącznie przez operatorów w czasie skanowania/wprowadzania treści plikowych? Będą wprowadzane przez operatorów. 45. Czy przewidywana jest integracja wdrażanego narzędzia z innymi systemami czy wyłącznie ze skanerami? Na początku nie planujemy integracji z innymi systemami. 46. Czy pełna funkcjonalnośd rozwiązania ma byd zduplikowana w serwerowni zapasowej PZL? Tak. 47. Czy przewidujecie Paostwo udzielenie zdalnego dostępu (VPN) do infrastruktury dla Wykonawcy w okresie wdrażania i wsparcia systemu? W okresie wdrażania, w wyjątkowej sytuacji tak, po wdrożeniu nie. 48. Czy przewidujecie Paostwo górny limit wielkości przechowywanego pliku? 2GB. 49. Czy ofertę można wysład mailem,czy tylko listownie? Tak. 50. Na czym polega funkcjonalnośd " ability to approve documents"? Czy chodzi o akceptację dokumentu w ramach jakiegoś konkretnego procesu? Proszę o wyjaśnienie tej funkcjonalności, na czym ma polegad? Chodzi o workflow. Rozwiązanie musi zawierad możliwośd przesłania dokumentu do zatwierdzenia. Hipotetyczna sytuacja: pracownik tworzy dokument ale zanim zamieści jego przełożony bądź inna osoba musi zweryfikowad ten dokument pod kątem poprawności, następnie prawnym itd. To zatwierdzanie może byd też wielopoziomowe, musimy mied możliwośd że dokument przejdzie przez kilka Działów nim zostanie finalnie zaakceptowany i zachowany. W zależności też od typów dokumentów ścieżki mogą byd różne. Rozwiązanie musi zapewniad elastycznośd pod tym względem. 51. Proszę o szczegółowe informacje na temat liczby kategorii obiektów informacyjnych do archiwizacji oraz liczby atrybutów dla poszczególnych kategorii dokumentów, po których obiekty informacyjne będą opisywane, archiwizowane, a następnie wyszukiwane. Ok. 15 kategorii. 5

6 52. Czy przedmiotem konkursu są również skanery do skanowania dokumentów? Jeżeli tak to ile, jakie mają spełniad funkcjonalności oraz obciążenia dla tych skanerów? Do oferty powinny byd dołączone 2 skanery A3, które będą obciążone średnio 200 stron/miesiąc. 53. Rozumiemy, ze przedmiotem konkursu jest sprzęt IT, w postaci serwerów aplikacji i bazodanowych, w dwóch lokalizacjach ( głównej siedzibie i i drugiej backup-ej)? Proszę o wyjaśnienie? Powinny to byd 2 kompletne instalacje (serwer, macierz, aplikacja) dla lokalizacji głównej i zapasowej. 54. Czy usługa skanowania i archiwizacji obiektów (archiwalnych i bieżących) będzie realizowana przez pracowników Zamawiającego? Tak. 55. Liczba użytkowników do szkolenia, czy chodzi o 120 osób? Czy zamawiający dopuszcza szkolenie administratorów oraz grupy tzw. leaderów ( np. 10 osób), którzy następnie przeszkolą pozostałą grupę 110 użytkowników? Czy tez mamy zaplanowad szkolenia dla wszystkich 120 osób? Rozwiązanie z liderami jest dla nas ok. oni mogą przeszkolid resztę osób. 56. Proszę o potwierdzenie, czy ofertę można wysład em? Tak. 57. Proszę o podanie liczby procesów do wdrożenia w ramach workflow. Proszę również o podanie zakresu tych procesów( liczba kroków), opisu/diagramu. Czy chodzi jedynie o proces korespondencji przychodzącej i np. wychodzącej, czy tez np. obieg faktur? Proszę o wyjaśnienie. Proszę również o podanie, czy przewidujecie ewentualną integrację systemu worklflow z innymi Paostwa systemami, np., systemem HR, księgowym, ERP? Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu oraz sposobu takiej integracji. Na ten moment nie przewidujemy integracji z systemem ERP. - Document Management System ma byd systemem który zapewni archiwizację dokumentacji i zarządzanie zmianą (archiwizacja, rewizjonowanie, zatwierdzenia itp.). Nie chodzi o faktury czy też korespondencję. 58. Raz jeszcze proszę o podanie przybliżonej liczby atrybutów (dla poszczególnych klas/kategorii obiektów) po których będą opisywane i wyszukiwane obiekty? Ok Service Hours (core business hours Monday - Friday? 24x7? Permitted down time?) 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h. Czy to jest down time zdefiniowany na rok, na miesiąc, czy w przypadku każdorazowej awarii? per rok daje nam to dostępnośd 99,45%, czyli wysoko dostępny system? Down time w przypadku każdorazowej awarii. 60. Jaki jest maksymalny czas przełączenia na środowisko backupowe. 48h. 61. Service Hours 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h. Rozumiem, że jest to 48h niedostępności rocznie? Daje to wskaźnik 99,45% dostępności systemu. Czy tak? Patrz punkt At the beginning to upload 1 TB of data. Rozumiem, że Wykonawca ma dokonad migracji danych. Jeśli tak to jaki jest system źródłowy dokumentów? Jeśli to jest system plików to jaki? System plików Windows XP. 63. Ability to tie documents with data files, videos and photo. Jak z punktu widzenia użytkownika ma przebiegad wiązanie/łączenie dokumentów z plikami danych I multimediów czy chodzi tu o grupowanie np. w katalog? czy oznaczanie grupy plików jakimiś meta danymi? Chodzi o możliwośd otwierania załączników podczas przeglądania dokumentu głównego. 6

7 64. Files that will put into the system can have many GB size. Jaki założyd maksymalny rozmiar pojedynczego dokumentu/pliku? 2GB. 65. There will be a full change control and document tracking capability required a full change control - czy chodzi o audytowanie każdą zmiany matadanych i samego dokumentu? Co rozumiane jako document tracking capability prośba o szczegóły? Chodzi o pełne zarządzanie zmianą pozwalające śledzid i dokumentowad wszystkie zmiany, włącznie z możliwością odczytania zawartości dokumentu przed zmianą. 66. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapasowy ośrodek znajduje w obszarze sieci lokalnej LAN (budynek, ośrodek, fabryka)? Tak. 67. Jeśli zapasowy ośrodek jest geograficznie oddalony (WAN) prosimy o informacje jaka jest między ośrodkami przepustowośd łącza, protokół komunikacyjny oraz aktualna utylizacja? N/D. 68. Jakiej wielkości (średnio i maksymalnie) pliki będą przechowywane w systemie? Max 2 GB. 69. Czy jest u Paostwa wdrożona usługa Active Directory i czy każdy użytkownik systemu archiwum ma konto AD? Tak. 70. W jakim języku ma byd dostarczona oferta? W polskim (angielska dodatkowo mile widziana). 71. Czy w ofercie mają znaleźd się ceny licencji dla produktów składowych np. SQL Server, SharePoint CAL, Windows Server? Nie. 72. Na ile możliwe jest wykorzystanie na potrzeby projektu sprzętu i licencji, jakie są, już dostępne u Zamawiającego? Licencje tak, sprzęt nie. 73. Jak długo ma byd świadczona usługa serwisowa (rok, 2 lata)? Kontrakt na wsparcie pogwarancyjne jest sprawą otwartą. 74. Jak długi okres wsparcia powinien obowiązywad na dostarczony sprzęt? Gwarancja wg standardów, a wsparcie jak w punkcie Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Paostwo w ofercie platformę macierzową innego producenta niż EMC? Jeśli nie, czy PZL Mielec wymaga dostawy sprzętu wyłącznie przez preferowanego partnera CSC Polska? Nie dopuszczamy innego producenta, preferujemy CSC jako dostawcę. 76. Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Paostwo w ofercie platformę serwerową innego producenta niż HP? Jeśli nie, czy PZL Mielec wymaga dostawy sprzętu wyłącznie przez preferowanego partnera CSC Polska? Jak w punkcie Czy PZL Mielec korzysta aktualnie ze środowiska VMware i konsoli VMware vcenter? Jeśli tak, czy można nowe serwery dołączyd do konsoli vcenter czy należy wycenid osobną licencję? Korzystamy z Vmware, posiadamy konsolę vcenter, można dołączyd kolejne serwery. 7

8 78. Biorąc pod uwagę wymaganie aby dostawca podłączył środowisko pod istniejące środowisko backupu (DataProtector) prosimy o wyjaśnienie czy PZL Mielec wymaga dostawy licencji do backupu online baz danych? Tak. 79. Czy PZL Mielec wymaga jakiś szczególnych parametrów dla skanerów A3? Skanery o podwyższonej rozdzielczości. 80. Jaka jest przewidywana liczba dokumentów? PZL business requirements in regards to archiving data system: - At the beginning to upload 1 TB of data - Increase of data: 250 GB / month - System capacity should be sufficient for 5 years - Types of data: data files (documents, reports, sheet facts), programs, videos, photos - Ability to create document catalogs - Ability to tie documents with data files, videos and photos - Ability to sort and search cataloged data - Ability to approve documents 81. Ilu użytkowników będzie korzystało z tego systemu: - na początku 10 - docelowo maksymalnie jednocześnie System archiwizacji musi mied polski interfejs. 83. Jakiego rodzaju dokumenty będą podlegad archiwizacji? Dokumenty MS Office, pliki multimedialne, pliki graficzne. 84. Proszę określid nośniki dokumentów ( dokument papierowy, plany, pliki excell, inne)? Dokumenty papierowe (zeskanowane) i elektroniczne 85. Dla dokumentów papierowych proszę o określenie formatów ( np. A3,A4, inne) oraz procentowo określid liczbę danego formatu (średnio)? A3/A4 w ilości 200 stron/mc, średnio procentowo 50/ Proszę określid czy dokumenty papierowe są jednostronnie zadrukowane czy dwustronnie? Mogą występowad dokumenty obustronnie zadrukowane. 87. Proszę uściślid, jakiej funkcjonalności się Paostwo spodziewacie przy dostarczaniu systemu klasy DMS (wymienid podstawowe funkcje )? Podstawowe funkcje: gromadzenie danych, ich kategoryzacja, możliwośd wyszukiwania i sortowania, nadawanie uprawnieo do dokumentów i kategorii, zarządzanie zmianą (wersjami dokumentów). 88. Ile lokalizacji firmy będzie korzystad z archiwum ( i czy są one połączone w 1 sied komputerową )? Jedna lokalizacja, jedna sied LAN. 89. Jaki jest czas realizacji zadania opisanego w konkursie ofert, od daty podpisania umowy do pełnego wdrożenia systemu. Czy jest ograniczony, czy do ustalenia po wyborze oferty Wykonawcy? Ostateczny i nieprzekraczalny termin gotowości systemu do pracy to 15 czerwca 2013 roku. 8

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo