I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC"

Transkrypt

1 I. REQUIREMENTS FOR ARCHIVING SYSTEM FOR PZL MIELEC Archiving System for test in flight documentation should be completion resolution dedicated for safe archiving of this documentation. Application should include all functionality such as Document Management System. The project should include: hardware and software specification, hardware and software delivery, system installation and configuration as well as delivery required trainings for local administrators and users. Detailed requirements in regards to archiving data system: - At the beginning to upload 1 TB of data - Increase of data: 250 GB / month - System capacity should be sufficient for 5 years - Types of data: data files (documents, reports, sheet facts), programs, videos, photos - Ability to create document catalogs - Ability to tie documents with data files, videos and photos - Ability to sort and search cataloged data - Ability to approve documents - The total number of users to be supported The number of concurrent user connections required Locations that users will be connecting from - PZL - Service Hours 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h - IT needs fully resilient service, end user doesn t need such service - The physical infrastructure should be located in main and backup PZL Server Room - Files that will put into the system can have many GB size - There will be a full change control and document tracking capability required - PZL preferences: SharePoint (as a new farm) - System should have the Polish interface - System should include access control management for group or single document. Export Control: Generally the data placed in this system have to accomplish Polish and US Export Control Restriction such as ITAR, Concession and Internal Control System. Privacy Policy: The data can include some HR data which have to accomplish Polish government restrictions regarding the Personal Data Privacy (GIODO restrictions). 1

2 II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYMAGAO NA SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH STANOWIĄCE ODPOWIEDZI NA DOTYCHCZAS ZADANE PYTANIA 1. Czy w paostwa ocenie istnieją restrykcje wynikające ze standardów podobnych do ITAR, które nie mogą byd obsłużone w SharePoint (zakładamy że Paostwo korzystacie już z SharePoint). Jakie to restrykcje? W tym systemie będą przechowywane m. in. dane techniczne podlegające kontroli eksportu obejmującej zgodnośd z przepisami prawa polskiego i amerykaoskiego. 2. Rozumiemy że zgodnie z odpowiedziami na poprzednie pytania, w systemie obsługiwanych będzie około 15 typów (kategorii)dokumentów. Jakie typy dokumentów będą obje procedurami ITAR i czy wykonawca ma założyd budżet na konfigurację restrykcji i procedur zarządzania (governance plans ) dla każdego z tych typów dokumentów. Restrykcje będą definiowane na poziomie kategorii dokumentów i należy to przewidzied w budżecie. Standardowo, baza danych SQL posiada ograniczenie przechowywanych plików do 2 GB. 3. Paostwo wymagacie obsługi plików wielogigabajtowych. Obsługa plików większych niż 2 GB będzie wymagała dodatkowego oprogramowania. Czy ma ono byd przedmiotem oferty? Pliki większe niż 2 GB będą również przechowywane w systemie i należy to przewidzied w ofercie. 4. W jaki sposób PZL Mielec rozumie pojęcie SharePoint (as a new farm)? Czy chodzi o instalację w modelu 3tier: 1 serwer bazy danych, 1 serwer aplikacji, 1-2 serwery WEB? Pojęcie as a new farm oznacza dla nas odrębną instancję SharePoint a, niezależną od istniejącej, która jest dedykowana dla systemu workflow. Proponujemy na jednym fizycznym serwerze (np. HP ProLiant DL385 G7) w środowisku Vmware zainstalowad 3 serwery Sharepointa dla środowisk: developerskiego, testowego i produkcyjnego. Bazę danych proponujemy umieścid na macierzy (np. EMC VNX 5300). Całośd ww. infrastruktury powinna byd powielona w serwerowni zapasowej. 5. Czy PZL Mielec posiada licencje MS SharePoint, MS Windows Server, MS SQL Server do wykorzystania w projekcie? Jakie to licencje (np.: Standard, Enterprise, CAL, SQL core), czy też Dostawca ma zaoferowad wszystkie wymagane licencje? W ramach korporacji posiadamy licencje (Win Srv R2, SQL R2 Enterprise, SharePoint with SP1). 6. Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na wirtualizacji serwerów i usług? Czy Dostawca ma zaoferowad software do wirtualizacji? Tak, patrz punkt Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na replikacji FC na poziomie macierzy dyskowej pomiędzy lokalizacjami główną i zapasową? Tak. 8. Czy PZL Mielec oczekuje w ofercie rozwiązania do backupu, rozumianego jako kopia zapasowa danych? Oczekujemy podłączenia systemu do istniejącego systemu backupowego, opartego na systemie Data Protector. 9. Na dzieo obecny brak wersji polskiej SharePoint Enterprise 2013, czy oferowad niższą wersję tzn. 2010? Należy zaoferowad wersję polską. 10. Czy wykorzystywane będą istniejące macierze (EMC)? To powinny byd oddzielne macierze EMC. 11. Jakie procesy biznesowe w firmie będą wspierane rozwiązaniem zwłaszcza workflow-ami, co będą archiwizowad, jakie rodzaje dokumentów (biznesowo np. techniczne, księgowe, logistyczne, zakupowe, )? System będzie przeznaczony do archiwizacji dokumentacji dotyczącej lotniskowych prób w locie dla statków powietrznych. Będą to głównie dane techniczne. 2

3 12. Czy infrastrukturę sprzętową skalowad w ofercie na maksymalną pojemnośd wymaganą (np. na 5 lat wprzód) czy może mied możliwośd rozbudowy np. po roku o nowsze, szybsze pamięci dyskowe? Należy skalowad na 5 lat, z możliwością dalszej rozbudowy. 13. Czy oferta może polegad na propozycji rozbudowy istniejących macierzy dyskowych czy na sprzedaży nowych macierzy? Powinny to byd nowe macierze EMC. 14. Czy role biznesowe w workflow (np. księgowa, kierownik działu X, controller) i przypisania użytkowników są definiowane w Active Directory czy będą musiały byd definiowane w Sharepoincie (jako grupy użytkowników)? Role powinny byd definiowane w systemie archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów. Nie wyklucza się również możliwości korzystania z AD. 15. Czy document tracking wymagany jest w znaczeniu tylko śledzenia statusu dokumentu, miejsca w workflow, daty i czasu zmiany dokumentu (kto i kiedy zmienił metrykę lub treśd). Bez wiedzy jaka treśd została zmieniona. Należy dokumentowad zmiany w sposób zgodny z metodologią zarządzania zmianą, tzn. informację o tym kto i kiedy dokonał zmiany, czego zmiana dotyczyła, dokument przed i po zmianie, kto zatwierdził zmianę. 16. Czy wymagany OCR (i jakie języki) czy po skanowaniu przechowywad tylko obrazy graficzne dokumentów? Po skanowaniu będą przechowywane tylko obrazy graficzne dokumentów. 17. Czy pod terminem full change control należy rozumied jako tylko wersjonowanie dokumentu, informacja o fakcie zmiany zawartości lub metryki dokumentu? Patrz punkt Czy oferta ma zawierad propozycję usług utrzymania: serwis, wsparcie w administrowaniu, ryczałt drobnych zmian rozwojowych? Nie. 19. Czy infrastruktura sprzętowa (macierz dyskowa) ma byd przygotowana na docelową pojemnośd (czyli 16TB). Tak. 20. Czy moglibyśmy otrzymad kontakt do osoby, która odpowiada za współpracę z Paostwem ze strony CSC. Możemy podad kontakt mailowy do Pana Piotra Wawrowskiego, który pełni rolę Business Executive ze strony CSC dla PZL: 21. Czy jeżeli zaproponowanym rozwiązaniem będzie SharePoint to dla spełnienia wymagao w zakresie np.: - Ability to approve documents (workflow) - Ability to tie documents with data files, videos and photos (lookups) itp. wystarczą standardowe mechanizmy SP czy spodziewają się Paostwo dodatkowego oprogramowanie SP wspomagającego te mechanizmy. Czy np. jesteście Paostwo sami w stanie wykorzystad istniejące obiegi dokumentów SP lub zdefiniowad nowe (np. z pomocą Designera)? Jesteśmy zainteresowani oprogramowaniem wspomagającym standardy SP. 22. Czy dokumenty muszą byd przechowywane na jednej liście, czy też mogą byd podzielone na wiele list SharePoint np. działami/tematycznie? Dokumenty powinny byd podzielone na wiele list SP. 23. Czy uprawnienia powinny byd na poziomie dostępu do pojedynczych dokumentów czy też całej listy? Uprawnienia powinny byd przydzielane na poziomie listy. 24. W jaki sposób PZL Mielec rozumie pojęcie SharePoint (as a new farm)? Czy chodzi o instalację w modelu 3tier: 1 serwer bazy danych, 1 serwer aplikacji, 1-2 serwery WEB? Pojęcie as a new farm oznacza dla nas odrębną instancję SharePoint a, niezależną od istniejącej, która jest dedykowana dla systemu workflow. Proponujemy na jednym fizycznym serwerze (np. HP ProLiant DL385 G7) w środowisku Vmware zainstalowad 3 serwery Sharepointa dla środowisk: developerskiego, 3

4 testowego i produkcyjnego. Bazę danych proponujemy umieścid na macierzy (np. EMC VNX 5300). Całośd ww. infrastruktury powinna byd powielona w serwerowni zapasowej. 25. Czy PZL Mielec posiada licencje MS SharePoint, MS Windows Server, MS SQL Server do wykorzystania w projekcie? Jakie to licencje (np.: Standard, Enterprise, CAL, SQL core), czy też Dostawca ma zaoferowad wszystkie wymagane licencje? W ramach korporacji posiadamy licencje (Win Srv R2, SQL R2 Enterprise, SharePoint with SP1). 26. Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na wirtualizacji serwerów i usług? Czy Dostawca ma zaoferowad software do wirtualizacji? Tak, patrz punkt Czy PZL Mielec akceptuje rozwiązanie oparte na replikacji FC na poziomie macierzy dyskowej pomiędzy lokalizacjami główną i zapasową? Tak. 28. Czy PZL Mielec oczekuje w ofercie rozwiązania do backupu, rozumianego jako kopia zapasowa danych? Oczekujemy podłączenia systemu do istniejącego systemu backupowego, opartego na systemie Data Protector. 29. Proszę o szersze informacje na temat poziomu rejestrowania zmian: 1. Czy rejestrujemy zmiany atrybutów dokumentów? Tak. 2. Czy rejestrujemy zmiany treści w dokumentach tekstowych? Rejestrujemy zmiany treści w formie nowego dokumentu. 30. Ile scenariuszy workflow ma byd obsługiwanych w systemie? Zakładamy na początek 15 kategorii dokumentów i do każdej kategorii scenariusz. 31. Co należy rozumied poprzez stwierdzenie - IT needs fully resilient service. Czy chodzi o możliwośd skalowania zasobów sprzętowych i/lub dostosowywanie interfejsu aplikacji po wdrożeniu? Tak, chodzi o skalowanie zasobów i dostosowywanie interfejsu. 32. Na dzieo obecny brak wersji polskiej SharePoint Enterprise 2013, czy oferowad niższą wersję tzn. 2010? Należy zaoferowad wersję polską. 33. Jakie procesy biznesowe w firmie będą wspierane rozwiązaniem zwłaszcza workflow-ami, co będą archiwizowad, jakie rodzaje dokumentów (biznesowo np. techniczne, księgowe, logistyczne, zakupowe, )? System będzie przeznaczony do archiwizacji dokumentacji dotyczącej lotniskowych prób w locie dla statków powietrznych. Będą to głównie dane techniczne. 34. Czy infrastrukturę sprzętową skalowad w ofercie na maksymalną pojemnośd wymaganą (np. na 5 lat wprzód) czy może mied możliwośd rozbudowy np. po roku o nowsze, szybsze pamięci dyskowe? Należy skalowad na 5 lat, z możliwością dalszej rozbudowy. 35. Czy oferta może polegad na propozycji rozbudowy istniejących macierzy dyskowych czy na sprzedaży nowych macierzy? Powinny to byd nowe macierze EMC. 36. Czy role biznesowe w workflow (np. księgowa, kierownik działu X, controller) i przypisania użytkowników są definiowane w Active Directory czy będą musiały byd definiowane w Sharepoincie (jako grupy użytkowników)? Role powinny byd definiowane w systemie archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów. Nie wyklucza się również możliwości korzystania z AD. 37. Czy document tracking wymagany jest w znaczeniu tylko śledzenia statusu dokumentu, miejsca w workflow, daty i czasu zmiany dokumentu (kto i kiedy zmienił metrykę lub treśd) bez wiedzy jaka 4

5 treśd została zmieniona. Należy dokumentowad zmiany w sposób zgodny z metodologią zarządzania zmianą, tzn. informację o tym kto i kiedy dokonał zmiany, czego zmiana dotyczyła, dokument przed i po zmianie, kto zatwierdził zmianę. 38. Czy wymagany OCR (i jakie języki) czy po skanowaniu przechowywad tylko obrazy graficzne dokumentów? Po skanowaniu będą przechowywane tylko obrazy graficzne dokumentów. 39. Czy pod terminem full change control należy rozumied jako tylko wersjonowanie dokumentu, informacja o fakcie zmiany zawartości lub metryki dokumentu? Patrz punkt Czy oferta ma zawierad propozycję usług utrzymania: serwis, wsparcie w administrowaniu, ryczałt drobnych zmian rozwojowych? Nie. 41. Czy infrastruktura sprzętowa (macierz dyskowa) ma byd przygotowana na docelową pojemnośd (czyli 16TB). Tak. 42. Czy wykorzystywane będą istniejące macierze (EMC)? To powinny byd oddzielne macierze EMC. 43. Czy na chwilę obecną posiadacie Paostwo wdrożoną usługę Active Directory? Tak. 44. Czy metadane/tagi opisujące dokumenty będą pobierane z zewnętrznych systemów czy wprowadzane wyłącznie przez operatorów w czasie skanowania/wprowadzania treści plikowych? Będą wprowadzane przez operatorów. 45. Czy przewidywana jest integracja wdrażanego narzędzia z innymi systemami czy wyłącznie ze skanerami? Na początku nie planujemy integracji z innymi systemami. 46. Czy pełna funkcjonalnośd rozwiązania ma byd zduplikowana w serwerowni zapasowej PZL? Tak. 47. Czy przewidujecie Paostwo udzielenie zdalnego dostępu (VPN) do infrastruktury dla Wykonawcy w okresie wdrażania i wsparcia systemu? W okresie wdrażania, w wyjątkowej sytuacji tak, po wdrożeniu nie. 48. Czy przewidujecie Paostwo górny limit wielkości przechowywanego pliku? 2GB. 49. Czy ofertę można wysład mailem,czy tylko listownie? Tak. 50. Na czym polega funkcjonalnośd " ability to approve documents"? Czy chodzi o akceptację dokumentu w ramach jakiegoś konkretnego procesu? Proszę o wyjaśnienie tej funkcjonalności, na czym ma polegad? Chodzi o workflow. Rozwiązanie musi zawierad możliwośd przesłania dokumentu do zatwierdzenia. Hipotetyczna sytuacja: pracownik tworzy dokument ale zanim zamieści jego przełożony bądź inna osoba musi zweryfikowad ten dokument pod kątem poprawności, następnie prawnym itd. To zatwierdzanie może byd też wielopoziomowe, musimy mied możliwośd że dokument przejdzie przez kilka Działów nim zostanie finalnie zaakceptowany i zachowany. W zależności też od typów dokumentów ścieżki mogą byd różne. Rozwiązanie musi zapewniad elastycznośd pod tym względem. 51. Proszę o szczegółowe informacje na temat liczby kategorii obiektów informacyjnych do archiwizacji oraz liczby atrybutów dla poszczególnych kategorii dokumentów, po których obiekty informacyjne będą opisywane, archiwizowane, a następnie wyszukiwane. Ok. 15 kategorii. 5

6 52. Czy przedmiotem konkursu są również skanery do skanowania dokumentów? Jeżeli tak to ile, jakie mają spełniad funkcjonalności oraz obciążenia dla tych skanerów? Do oferty powinny byd dołączone 2 skanery A3, które będą obciążone średnio 200 stron/miesiąc. 53. Rozumiemy, ze przedmiotem konkursu jest sprzęt IT, w postaci serwerów aplikacji i bazodanowych, w dwóch lokalizacjach ( głównej siedzibie i i drugiej backup-ej)? Proszę o wyjaśnienie? Powinny to byd 2 kompletne instalacje (serwer, macierz, aplikacja) dla lokalizacji głównej i zapasowej. 54. Czy usługa skanowania i archiwizacji obiektów (archiwalnych i bieżących) będzie realizowana przez pracowników Zamawiającego? Tak. 55. Liczba użytkowników do szkolenia, czy chodzi o 120 osób? Czy zamawiający dopuszcza szkolenie administratorów oraz grupy tzw. leaderów ( np. 10 osób), którzy następnie przeszkolą pozostałą grupę 110 użytkowników? Czy tez mamy zaplanowad szkolenia dla wszystkich 120 osób? Rozwiązanie z liderami jest dla nas ok. oni mogą przeszkolid resztę osób. 56. Proszę o potwierdzenie, czy ofertę można wysład em? Tak. 57. Proszę o podanie liczby procesów do wdrożenia w ramach workflow. Proszę również o podanie zakresu tych procesów( liczba kroków), opisu/diagramu. Czy chodzi jedynie o proces korespondencji przychodzącej i np. wychodzącej, czy tez np. obieg faktur? Proszę o wyjaśnienie. Proszę również o podanie, czy przewidujecie ewentualną integrację systemu worklflow z innymi Paostwa systemami, np., systemem HR, księgowym, ERP? Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu oraz sposobu takiej integracji. Na ten moment nie przewidujemy integracji z systemem ERP. - Document Management System ma byd systemem który zapewni archiwizację dokumentacji i zarządzanie zmianą (archiwizacja, rewizjonowanie, zatwierdzenia itp.). Nie chodzi o faktury czy też korespondencję. 58. Raz jeszcze proszę o podanie przybliżonej liczby atrybutów (dla poszczególnych klas/kategorii obiektów) po których będą opisywane i wyszukiwane obiekty? Ok Service Hours (core business hours Monday - Friday? 24x7? Permitted down time?) 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h. Czy to jest down time zdefiniowany na rok, na miesiąc, czy w przypadku każdorazowej awarii? per rok daje nam to dostępnośd 99,45%, czyli wysoko dostępny system? Down time w przypadku każdorazowej awarii. 60. Jaki jest maksymalny czas przełączenia na środowisko backupowe. 48h. 61. Service Hours 7-23 Mon-Fri, permitted down time 48h. Rozumiem, że jest to 48h niedostępności rocznie? Daje to wskaźnik 99,45% dostępności systemu. Czy tak? Patrz punkt At the beginning to upload 1 TB of data. Rozumiem, że Wykonawca ma dokonad migracji danych. Jeśli tak to jaki jest system źródłowy dokumentów? Jeśli to jest system plików to jaki? System plików Windows XP. 63. Ability to tie documents with data files, videos and photo. Jak z punktu widzenia użytkownika ma przebiegad wiązanie/łączenie dokumentów z plikami danych I multimediów czy chodzi tu o grupowanie np. w katalog? czy oznaczanie grupy plików jakimiś meta danymi? Chodzi o możliwośd otwierania załączników podczas przeglądania dokumentu głównego. 6

7 64. Files that will put into the system can have many GB size. Jaki założyd maksymalny rozmiar pojedynczego dokumentu/pliku? 2GB. 65. There will be a full change control and document tracking capability required a full change control - czy chodzi o audytowanie każdą zmiany matadanych i samego dokumentu? Co rozumiane jako document tracking capability prośba o szczegóły? Chodzi o pełne zarządzanie zmianą pozwalające śledzid i dokumentowad wszystkie zmiany, włącznie z możliwością odczytania zawartości dokumentu przed zmianą. 66. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapasowy ośrodek znajduje w obszarze sieci lokalnej LAN (budynek, ośrodek, fabryka)? Tak. 67. Jeśli zapasowy ośrodek jest geograficznie oddalony (WAN) prosimy o informacje jaka jest między ośrodkami przepustowośd łącza, protokół komunikacyjny oraz aktualna utylizacja? N/D. 68. Jakiej wielkości (średnio i maksymalnie) pliki będą przechowywane w systemie? Max 2 GB. 69. Czy jest u Paostwa wdrożona usługa Active Directory i czy każdy użytkownik systemu archiwum ma konto AD? Tak. 70. W jakim języku ma byd dostarczona oferta? W polskim (angielska dodatkowo mile widziana). 71. Czy w ofercie mają znaleźd się ceny licencji dla produktów składowych np. SQL Server, SharePoint CAL, Windows Server? Nie. 72. Na ile możliwe jest wykorzystanie na potrzeby projektu sprzętu i licencji, jakie są, już dostępne u Zamawiającego? Licencje tak, sprzęt nie. 73. Jak długo ma byd świadczona usługa serwisowa (rok, 2 lata)? Kontrakt na wsparcie pogwarancyjne jest sprawą otwartą. 74. Jak długi okres wsparcia powinien obowiązywad na dostarczony sprzęt? Gwarancja wg standardów, a wsparcie jak w punkcie Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Paostwo w ofercie platformę macierzową innego producenta niż EMC? Jeśli nie, czy PZL Mielec wymaga dostawy sprzętu wyłącznie przez preferowanego partnera CSC Polska? Nie dopuszczamy innego producenta, preferujemy CSC jako dostawcę. 76. Prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczają Paostwo w ofercie platformę serwerową innego producenta niż HP? Jeśli nie, czy PZL Mielec wymaga dostawy sprzętu wyłącznie przez preferowanego partnera CSC Polska? Jak w punkcie Czy PZL Mielec korzysta aktualnie ze środowiska VMware i konsoli VMware vcenter? Jeśli tak, czy można nowe serwery dołączyd do konsoli vcenter czy należy wycenid osobną licencję? Korzystamy z Vmware, posiadamy konsolę vcenter, można dołączyd kolejne serwery. 7

8 78. Biorąc pod uwagę wymaganie aby dostawca podłączył środowisko pod istniejące środowisko backupu (DataProtector) prosimy o wyjaśnienie czy PZL Mielec wymaga dostawy licencji do backupu online baz danych? Tak. 79. Czy PZL Mielec wymaga jakiś szczególnych parametrów dla skanerów A3? Skanery o podwyższonej rozdzielczości. 80. Jaka jest przewidywana liczba dokumentów? PZL business requirements in regards to archiving data system: - At the beginning to upload 1 TB of data - Increase of data: 250 GB / month - System capacity should be sufficient for 5 years - Types of data: data files (documents, reports, sheet facts), programs, videos, photos - Ability to create document catalogs - Ability to tie documents with data files, videos and photos - Ability to sort and search cataloged data - Ability to approve documents 81. Ilu użytkowników będzie korzystało z tego systemu: - na początku 10 - docelowo maksymalnie jednocześnie System archiwizacji musi mied polski interfejs. 83. Jakiego rodzaju dokumenty będą podlegad archiwizacji? Dokumenty MS Office, pliki multimedialne, pliki graficzne. 84. Proszę określid nośniki dokumentów ( dokument papierowy, plany, pliki excell, inne)? Dokumenty papierowe (zeskanowane) i elektroniczne 85. Dla dokumentów papierowych proszę o określenie formatów ( np. A3,A4, inne) oraz procentowo określid liczbę danego formatu (średnio)? A3/A4 w ilości 200 stron/mc, średnio procentowo 50/ Proszę określid czy dokumenty papierowe są jednostronnie zadrukowane czy dwustronnie? Mogą występowad dokumenty obustronnie zadrukowane. 87. Proszę uściślid, jakiej funkcjonalności się Paostwo spodziewacie przy dostarczaniu systemu klasy DMS (wymienid podstawowe funkcje )? Podstawowe funkcje: gromadzenie danych, ich kategoryzacja, możliwośd wyszukiwania i sortowania, nadawanie uprawnieo do dokumentów i kategorii, zarządzanie zmianą (wersjami dokumentów). 88. Ile lokalizacji firmy będzie korzystad z archiwum ( i czy są one połączone w 1 sied komputerową )? Jedna lokalizacja, jedna sied LAN. 89. Jaki jest czas realizacji zadania opisanego w konkursie ofert, od daty podpisania umowy do pełnego wdrożenia systemu. Czy jest ograniczony, czy do ustalenia po wyborze oferty Wykonawcy? Ostateczny i nieprzekraczalny termin gotowości systemu do pracy to 15 czerwca 2013 roku. 8

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego opisanego w pkt III

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

lp pytanie odpowiedź 1 do punktu 3.3 zapytania ofertowego: Pytanie:

lp pytanie odpowiedź 1 do punktu 3.3 zapytania ofertowego: Pytanie: lp pytanie odpowiedź 1 do punktu 3.3 zapytania ofertowego: UWAGA!: W biurze Zamawiającego dostępne są (do wglądu na miejscu) przebiegi wszystkich procesów (w formie diagramów), wraz z zaznaczeniem wystąpień

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl PROFIL NASZEJ FIRMY Support OnLine to polska spółka świadcząca wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław

Do Wykonawców Wrocław, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław Do Wykonawców Wrocław, 18.10.2016 r. CUI-DOAZ.331.19.2016 CUI/ZP/PN/19/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: System wspierający windykacje w Gminie Wrocław Działając na podst.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint. Przez budowę Portalu Informacyjnego należy rozumieć dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ. przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint. Przez budowę Portalu Informacyjnego należy

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 85 /12 Warszawa, 2012.02.01 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Finansowe success story - studium przypadku

Finansowe success story - studium przypadku 2012 Finansowe success story - studium przypadku Jarosław Żurakowski Analiza biznesowa e-usług Opole, 03.10.2012 Plan prezentacji Geneza pomysł na e-usługę. Produkt funkcje systemu Wsparcie unijne a realizacja

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium...

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium... CyberVision Software 2009-2010 Spis treści: Systemy klasy DMS... 3 System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4 Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5 Repozytorium... 5 Korespondencja... 6 Zadania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle 11g Express Edition

Baza danych Oracle 11g Express Edition Baza danych Oracle 11g Express Edition Agenda Kim jesteśmy Właściwości Oracle XE Możliwości Ograniczenia licencyjne Dostępna funkcjonalność Oracle XE fast start Podstawowa obsługa bazy danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście?

4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście? 4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście? O ile przez technologię przechowywania i zarządzania danymi rozumiemy np.bazy danych SQL

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo