Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl"

Transkrypt

1 Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich K.Dziubich, WETI slajd: 1

2 Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich K.Dziubich, WETI slajd: 2

3 Zakres przedmiotu Systemy informacyjne typu X2Y Workflow a usługi informacyjne Modelowanie przepływu pracy Języki opisu procesów Monitorowanie i analiza przepływu pracy Możliwości rozwojowe systemów workflow K.Dziubich, WETI slajd: 3

4 Systemy Workflow a usługi informacyjne Praca grupowa Praca grupowa a przepływ pracy Przepływ pracy definicja Zarządzanie przepływem pracy BPM (Business Process Management) Klasyfikacja i rodzaje systemów pracy Funkcje Standard WfMC i opis interfejsów Architektura Przykłady systemów workflow K.Dziubich, WETI slajd: 4

5 Praca grupowa / workgroup współpraca koordynacja komunikacja współpraca koordynacja komunikacja Grupa osób pracująca we wspólnym projekcie / przedsięwzięciu wykorzystująca zdobycze technologiczne (np. , bezpośrednie wiadomości, współdzielone bazy danych, współdzielone dyskusje i kalendarze, wikipedie, svn) w celu szybszego i efektywniejszego osiągnięcia zadanego celu. K.Dziubich, WETI slajd: 5

6 Collaborative software (groupware / workgroup support systems) Aplikacje zaprojektowane do wsparcia ludzi pracujących w grupie dla łatwiejszego i efektywniejszego osiągnięcia celu pracy K.Dziubich, WETI slajd: 6

7 Systemy pracy grupowej a poziom współpracy Aplikacje wspierające pracę grupową (Groupware) dzielimy na 3 kategorie w zależności od poziomu współpracy: Komunikacja (Communication) w znaczeniu nieustrukturyzowanej wymiany informacji (np. rozmowa telefoniczna) synchronous conferencing, asynchronous conferencing, , faxing, voice mail, Wikis, Web publishing, revision control Konferencja (Conferencing or collaboration level) interaktywna praca nad osiągnięciem celu (burza mózgów, głosowanie) internet forums, online chat, Instant Messaging, telephony, videoconferencing, data conferencing, application sharing, Electronic meeting systems (EMS) Koordynacja (Co-ordination) złożona współzależna praca nad osiągnięciem celu (-> collaborative management ) - electronic calendars, project management systems, workflow systems, knowledge management systems, enterprise bookmarking, prediction markets, social software systems, online spreadsheets K.Dziubich, WETI slajd: 7

8 Computer Supported Collaborative Work Komputerowe KomputeroweWspomaganie WspomaganiePracy PracyZespołowej Zespołowej(KWPZ?) (KWPZ?) (CSCW (CSCW==Computer ComputerSupported SupportedCollaborative CollaborativeWork) Work) Kooperacyjne KooperacyjneSystemy SystemyInformacyjne Informacyjne(KSI?) (KSI?) (CIS (CIS==Cooperative CooperativeInformation InformationSystems) Systems) International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS) wspomaganie wspomaganiepracy pracygrupowej grupowej (groupware, (groupware,group groupsupport) support) wirtualne wirtualnebiuro biuro (virtual (virtual office) office) CSCW łączy ze sobą koncepcje przepływu pracy, organizacji pracy w zespole ludzkim, zrozumienie jak ludzie pracują w grupie z dostępnymi technologiami ją wspierającymi (sieci komputerowe, sprzęt, oprogramowanie, usługi, techniki). K.Dziubich, WETI slajd: 8

9 Workgroup problem praca grupowa przyjęcie Workflow klasyfikacja przepływ pracy zatwierdzenie rozwiązanie Workflow składa się z sekwencji powiązanych kroków ; Opisywany przepływ często odnosi się do dokumentów przetwarzanych w kolejnych krokach sekwencji. More abstractly, a workflow is a pattern of activity enabled by a systematic organization of resources, defined roles and mass, energy and information flows, into a work process that can be documented and learned. Workflow używany w programowaniu komputerów w celu uchwycenia i zaprojektowani interakcji człowieka z maszyną. K.Dziubich, WETI slajd: 9

10 Komponenty workflow Przepływ opisywany jest przy pomocy formalnych lub nieformalnych diagramów ukazujących kierunki przepływu między kolejnymi krokami przetwarzania. Pojedynczy proces przetwarzania lub komponent przepływu jest definiowany przez 3 parametry: opis wejścia informacje, materiały, energia potrzebna do wykonania tego kroku reguły transformacji, algorytmy wykorzystywane przez zdefiniowane role użytkowników lub maszyny (lub to i to) w celu przetworzenia kroku opis wyjścia - informacje, materiały, energia produkowana w tym kroku i dostarczane jako wejście do następnego Jeżeli wejście i wyjście jest jednakowe (co do typów danych i semantyki) to można scalić takie komponenty przepływu w jeden; Jeżeli komponenty przepływu są usługami sieciowymi wymagany jest dodatkowy opis (dostępność usługi, QoS) K.Dziubich, WETI slajd: 10

11 Przykłady workflow Taśmy produkcyjne - Systemy zarządzania produkcją kontrola przebiegu i ilości podzespołów; Rozpatrywanie roszczeń ubezpieczeniowych obieg dokumentów; Uproszczone procesy realizacji zadania Automatyzacja pracy biura Edytowanie wikipedii jako przykład stochastycznego workflow; Obsługa łańcucha logistycznego kontrola przebiegu dostawy; Systemy wspomagające pracę grupową System Getting Things Done do zarządzania pracą własną; Eksperymenty naukowe- wszystkie procesy (zadania i przepływ danych) może być opisany jako skierowany graf acykliczny K.Dziubich, WETI slajd: 11

12 Proces biznesowy Proces biznesowy jest kolekcją wzajemnie powiązanych zadań, inicjowaną w odpowiedzi na konkretne zdarzenie, prowadzącą do powstania określonego produktu/usługi dla klienta procesu. Czy jest mi potrzebny? Tak Odrzucenie wniosku Nie Tak Pracownik z wnioskiem urlopowym Nie Pracownik kadr Przełożony pracownika Kierownik kadr Pracownik z zatwierdzonym wnioskiem urlopowym Udeje się na urlop Czy przysługuje mu w tym okresie urlop? Urlop zatwierdzony Planowane i wykorzystane urlopy W środowisku IT zwrot proces biznesowy używany często jako synonim zarządzania procesami warstwy pośredniczącej lub jako zadania integracji aplikacji. K.Dziubich, WETI slajd: 12

13 System przepływu pracy (workflow system) Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przesyłane od jednego uczestnika do następnego celem ich realizacji zgodnie z określonymi zasadami postępowania Przykład rozwiązania dowolnego problemu: przyjęcie klasyfikacja zatwierdzenie rozwiązanie K.Dziubich, WETI slajd: 13

14 Zarządzanie przepływem pracy Cel: Zarządzanie przepływem pracy w taki sposób aby praca została wykonana we właściwym czasie i przez odpowiednią osobę. System zarządzania przepływem pracy (workflow management system - WFMS) to oprogramowanie, które może być użyte do wsparcia definiowania, zarządzania i wykonywania procesów przepływu pracy Definiowanie przebiegu i zarządzanie nim Gotowa definicja przebiegu Środowisko wykonawcze workflow System przepływu pracy (WFS)- to system bazujący na WFMS, który wspiera określony zbiór procesów biznesowych przez wykonywanie przetworzonych (zrozumiałych dla komputera) definicji procesów K.Dziubich, WETI slajd: 14 Gotowa definicja przebiegu Środowisko wykonawcze workflow

15 Korzyści płynące z zarządzania przepływem pracy zwiększenie wydajności przeniesienie wiedzy o procesach biznesowych firmy z ludzi na udokumentowany proces bardzo szybka adaptacja do rynku i jego zmian identyfikacja wąskich gardeł i możliwość zmiany procesu w trakcie jego wykonania wiedza o danych statystycznych o procesach ciągła optymalizacja ponowne użycie usług i procesów wszystkie procesy zaimplementowane w takim samym framework u K.Dziubich, WETI slajd: 15

16 BPM Business Process Management to dziedzina wiedzy obejmująca część wspólną między zarządzaniem a technologią informacyjną, obejmująca metody, techniki i narzędzia do projektowania, wykonywania, kontrolowania i analizy działania procesów biznesowych wymagających zaangażowania ludzi, organizacji, aplikacji, dokumentów i innych źródeł informacji. To podejście zarządzania zapewnia większą elastyczność, wydajność i skuteczność niż tradycyjnym zarządzaniu hierarchicznym; Pomaga osiągnąć wzrost satysfakcji klienta, jakości produktu, optymalny czas dostawy produktu/usługi; Zaoferować produkt/usługę we właściwym czasie K.Dziubich, WETI slajd: 16

17 Fazy cyklu życia BPM projektowanie identyfikacja i projektowanie to-be bieżącej postaci procesu reprezentacja przepływu, udziałowców, alerty i powiadomienia, eskalacje, standardowe procedury działania, SLA, mechanizmy przekazywania wyników modelowanie teoretyczne projektowanie z modyfikacją i kombinacją różnych zmiennych; uruchamia analizę co jeśli np. Co jeśli chciałbym osiągnąć ten sam efekt za 60% bieżących kosztów? wykonywanie aplikacja lub kombinacja systemu i działań człowieka; wymaga zapisania definicji procesu w języku wykonywalnym Wykorzystywane reguły biznesowe (np. dla kredytów do minimalny zarobek 1000) przetwarzane przez motor wykonawczy reguł biznesowych monitorowanie - śledzenie pojedynczych lub grup procesów w celu identyfikacji i poprawy wykrytych błędów we własnych procesach lub procesach kooperantów określenie stanu zamówienia/ ile zamówień przetworzono w miesiącu; dostarcza statystyk z wykonania: czas cyklu, awaryjność, wydajność, wąskie gardła optymalizacja na bazie modelowania / monitorowania identyfikuje potencjalne lub faktyczne wąskie gardła, możliwości oszczędności kosztów, poprawy wydajności a następnie wykorzystuje to przy projektowaniu K.Dziubich, WETI slajd: 17

18 Example of Business Process Management (BPM) Service Pattern pokazuje jak można wykorzystać narzędzia BPM w celu implementacji procesu biznesowego jako orkiestracji czynności zachodzących między ludźmi i systemami K.Dziubich, WETI slajd: 18

19 Rozpoznawalność istniejących standardów BPM WfMC (Workflow Management Coalition) - - to organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesów pracy, użytkowników, analityków i uniwersyteckie grupy badawcze - tworzy standardy dla systemów przepływu pracy (WfXML, XPDL) BPMI.org (Business Process Management Initiative) - członek OMG (Object Management Group) tworzy standardy dla rozwiązań związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi wywodzącym się z zarządzania oraz ekonomii (Business Process K.Dziubich, WETI slajd: 19 Modeling Language- BPML, Business Process Query Language -BPQL)

20 Podstawowe pojęcia K.Dziubich, WETI slajd: 20

21 Klasyfikacja systemów Workflow Proste Administracyjne (duża skala powtarzalności i przewidywalności procesów w ciągu dnia - przelewy bankowe) przesyłanie komunikatów pomiędzy działami obsługa i akceptacja delegacji służbowych Ad - hoc (obsługa procesów o charakterze indywidualnym z włączeniem elementów bieżącej koordynacji i zarządzania) wspólne podejmowanie decyzji przetwarzanie ofert sprzedaży Współpracujące (collaborative) (iteracyjna realizacja danego etapu, aż do uzgodnienia wyniku prac uczestników procesu) negocjacja umowy Złożone Produkcyjne (różniące się jedynie dużą skalą, złożonością procesów; wymagają współdziałania z rozproszonymi, heterogenicznymi, autonomicznymi systemami informacyjnymi) K.Dziubich, WETI slajd: 21

22 Wsparcie informatyczne dla procesów biznesowych Typy procesów biznesowych Typy systemów Business Value explicitly structured implicitly structured ad-hoc structured unstructured Repetition K.Dziubich, WETI slajd: 22 data-driven process-driven

23 K.Dziubich, WETI slajd: 23

24 Rodzaje systemów Workflow Analizujące procesy - usprawnienie procesów biznesowych poprzez ich modelowanie i analizę ścieżek krytycznych i wąskich gardeł w funkcjonowaniu organizacji. Język opisu procesów. Automatyzujące procesy (implementacja modelu biznesowego w danej organizacji poprzez wykorzystanie zarządzania przepływem dokumentów, w tym elektronicznych) Uwzględniające semantykę procesów (wykorzystanie dokumentów elektronicznych zrozumiałych dla komputerów i wykonujących operacje naturalne dla człowieka) K.Dziubich, WETI slajd: 24

25 Funkcje Workflow (1) Całkowita integracja procesów - poprzez tworzenie własnych scenariuszy przez przedsiębiorstwo, obsługujących specyficzne wymagania organizacji Zmiana sposobu zarządzania - od strukturalnego do procesowego ułatwiającego konsolidację i dynamizację procesów, podnosząc jakość świadczonych usług, przyczyniając się do większej konkurencyjności Zarządzanie obiegiem dokumentów - kierownicy zatwierdzają jedynie niestandardowe zlecenia o dużej wartości Kontrola realizowalności zadania - monitorowanie pracy i ocena terminów realizacji Dokumentowanie działań pracowników - zadanie jest przypisywane do jednego z pracowników uprawnionych do jego wykonania i on wykonuje cały proces obsługi, bądź przekazuje go innemu pracownikowi K.Dziubich, WETI slajd: 25

26 Funkcje Workflow (2) Możliwości planowania funkcjonowania organizacji podstawie dotychczasowych obciążeń zadaniami Automatyczna kontrola stanów magazynowych Sprecyzowanie serwisu klienta na podstawie kontraktu i gwarancji Serwisowanie i utrzymanie niezbędnych zasobów oraz kosztorysowanie tych czynności Szacowanie kosztów wprowadzenia autoryzacji workflow, jako dobrze wyróżnionych prostych procesów działania przedsiębiorstwa K.Dziubich, WETI slajd: 26 na

27 Workflow systems - potrzeby klienci Filia A Firma B aplikacja Y workflow Firma A workflow aplikacja X aplikacja W aplikacja Z aplikacja Y workflow aplikacja X Urząd (u.skarbowy) workflow konieczność zapewnienia bliskiej współpracy wszystkich aplikacji biznesowych wspierających poszczególne typy procesów biznesowych i zbudowania środowiska heterogenicznego pozbawionego problemów wzajemnej wymiany informacji. K.Dziubich, WETI slajd: 27

28 Standard WfMC 1 5 Usługa powołująca instancje procesów, wykonująca je i zarządzająca nimi 4 2i3 WfMC=Workflow Management Coalition K.Dziubich, WETI slajd: 28

29 Przykład aplikacji do definiowania procesów K.Dziubich, WETI slajd: 29

30 Interfejsy 1, 2 i 3 Interfejs 1 - interfejs wymiany definicji procesów. Dostarcza zbiór procedur oraz format danych pozwalających na wymianę definicji procesów przy wykorzystaniu fizycznego lub elektronicznego medium transmisji. Interfejs 2 i 3 - Interfejsy współpracy aplikacji i usług Interfejs 2 dostarcza zbiór funkcji pozwalających aplikacji klienta na dostęp do silnika workflow oraz do listy zadań. Interfejs 3 udostępnia funkcje WAPI pozwalające WfMS na nawiązanie dwustronnego dialogu z aplikacjami klienckimi, na uruchomienie / zawieszenie / wznowienie / przerwanie czynności, otrzymanie powiadomień i przechwytywanie danych K.Dziubich, WETI slajd: 30

31 Przykładowy interfejs aplikacji klienckiej Lista zadań wykonanych przez użytkownika X Lista zadań do wykonania przez użytkownika X Treść zadania Akcje możliwe do podjęcia w tym kroku K.Dziubich, WETI slajd: 31 Dane do obróbki załączone w dokumencie

32 Interfejs 4 Interfejs 4 - Interfejs współpracy WfMS pozwala na: wymianę definicji procesu, wywoływanie czynności lub podprocesów na zdalnych motorach workflow, wymianę informacji kontrolnych o wykonaniu procesu/czynności w czasie rzeczywistym, wymianę danych istotnych dla wykonania czynności/procesu, umożliwienie równoległej synchronizacji procesów. Wprowadza standard Wf-XML, którego zadaniem jest ujednolicenie sposobu komunikowania się systemów różnych producentów. K.Dziubich, WETI slajd: 32

33 Podstawowe zasoby Wf - XML Wf-XML + protokół ASAP (Asynchronous Services Access Protocol) umożliwia: stworzenie usługi, której działanie może trwać bardzo długo (włącznie z zainstalowaniem definicji nowego procesu na zdalnym WfMS, uruchomienie na niej procesu i oczekiwanie na jego zakończenie), pozyskanie listy czynności na których wykonanie oczekuje proces. K.Dziubich, WETI slajd: 33

34 Integracja firm przykład wykorzystania Wf-XML K.Dziubich, WETI slajd: 34

35 Interfejs 5 Interfejs zarządzania i monitorowania aplikacji Dzięki narzędziom administracyjnym i monitorującym umożliwia zarządzanie użytkownikami/rolami, zarządzanie logami zdarzeń, kontrolowanie zasobów, nadzorowanie procesów i zapytania o status; Skupia się na identyfikacji danych CWAD (Common Workflow Audit Data). Wyróżnia się trzy kategorie danych: podstawowe, prywatne i opcjonalne oraz definiuje ich typy. CWAD specyfikuje dane pozwalające na dokonanie audytu stanu instancji procesu, stanu czynności w instancji procesu, stanu elementu pracy, stanu definicji procesu oraz dane dotyczące operacji zdalnych K.Dziubich, WETI slajd: 35

36 Przykładowy interfejs aplikacji do monitorowania workflow K.Dziubich, WETI slajd: 36

37 Sterowanie przetwarzaniem procesu K.Dziubich, WETI slajd: 37

38 Struktura bazy danych K.Dziubich, WETI slajd: 38

39 Przykładowa architektura aplikacji workflow Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa integracji Warstwa monitorowania Warstwa definicji Warstwa wykonawcza K.Dziubich, WETI slajd: 39

40 Przykładowe produkty początki Domino Workflow firmy Lotus reguły biznesowe struktura organizacyjna informacja Portal Korporacyjny Eno Workflow, Praca grupow GroupWise firmy Novel poczta elektroniczna status wykonania dokumenty Microsoft Exchange Server Internet komunikacja K.Dziubich, WETI slajd: 40 grupa dyskusyjna >OfficeObjects DocMan >OfficeObjects Workflow

41 Platforma OfficeObjects Produkty narzędziowe: OfficeObjects WorkFlow - kompleksowe zarządzanie procesami OfficeObjects ICM (Inteligent Content Manager) - zarządzanie informacją OfficeObjects e-forms - inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi oraz tworzenie i publikacja formularzy elektronicznych OfficeObjects Ontology Manager - zarządzanie wiedzą Produkty aplikacyjne: OfficeObjects Document Manager - kompleksowe zarządzanie dokumentami, sprawami i procesami pracy OfficeObjects Service Broker - system wspomagający działalność organizacji poprzez dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi. Oprogramowanie umożliwia również budowę i integrację systemów IT w architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych K.Dziubich, WETI slajd: 41

42 List of top open source BPM / workflow solution K.Dziubich, WETI slajd: 42

43 Przykładowe produkty IBM WebSphere Lombardi Edition 7.1 BizTalk Server provides connectivity, messaging and business process services to an organization's service oriented infrastructure. Microsoft SharePoint 2010 is an integrated suite of server capabilities that helps improve organizational effectiveness by providing better business insight. K.Dziubich, WETI slajd: 43

44 Przykładowe produkty Skelta BPM 2011 provides a solution for BPM requirements of every class of BPM and workflow software users enterprise users, information workers and business managers, OEMs/ISVs and developers provides enterprises with a strong and collaborative platform to develop a business application, using a seamless and efficient process model. K.Dziubich, WETI slajd: 44

45 ..? K.Dziubich, WETI slajd: 45

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent więcej niż prosta aplikacja Cechy niefunkcjonalne systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Spis treści Wprowadzenie... 1 Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy... 1 Mapy Wiedzy... 4 Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium... 7 Prezentacja zasobów wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą IT

Zarządzanie infrastrukturą IT Zarządzanie infrastrukturą IT 17 listopada 2011 r. Centrum Konferencyjne Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a, Warszawa. www.bi.waw.pl Zaproszenie do współpracy WPROWADZENIE Do wzrostu złożoności

Bardziej szczegółowo

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali dla VGL Group Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Gdynia IV.2015 Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan.

Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Pracuj zgodnie z procedurami - implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects DocMan. Mariusz Momotko Rodan System mariusz@sopot.rodan.pl Streszczenie Prawie zawsze sukces firm wynika z innowacji

Bardziej szczegółowo

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management. Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 SharePoint 2013 / Project Server 2013 Demand Management Bartłomiej Graczyk 2013-02-27 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project Management / Project

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych i obsługi spraw w organizacji. Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych i obsługi spraw w organizacji. Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych i obsługi spraw w organizacji. Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 1 Najczęściej implementowane procesy biznesowe Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z transformacji. Implementacja Office 365. Narzędzia migracyjne CodeTwo i Binary Tree

Doświadczenia z transformacji. Implementacja Office 365. Narzędzia migracyjne CodeTwo i Binary Tree Doświadczenia z transformacji. Implementacja Office 365. Narzędzia migracyjne CodeTwo i Binary Tree Konrad Sagała, Architekt Systemów IT MCT MVP Exchange Server APN Promise S.A. Agenda 1. Krótko o CodeTwo

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo