Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl"

Transkrypt

1 Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich K.Dziubich, WETI slajd: 1

2 Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich K.Dziubich, WETI slajd: 2

3 Zakres przedmiotu Systemy informacyjne typu X2Y Workflow a usługi informacyjne Modelowanie przepływu pracy Języki opisu procesów Monitorowanie i analiza przepływu pracy Możliwości rozwojowe systemów workflow K.Dziubich, WETI slajd: 3

4 Systemy Workflow a usługi informacyjne Praca grupowa Praca grupowa a przepływ pracy Przepływ pracy definicja Zarządzanie przepływem pracy BPM (Business Process Management) Klasyfikacja i rodzaje systemów pracy Funkcje Standard WfMC i opis interfejsów Architektura Przykłady systemów workflow K.Dziubich, WETI slajd: 4

5 Praca grupowa / workgroup współpraca koordynacja komunikacja współpraca koordynacja komunikacja Grupa osób pracująca we wspólnym projekcie / przedsięwzięciu wykorzystująca zdobycze technologiczne (np. , bezpośrednie wiadomości, współdzielone bazy danych, współdzielone dyskusje i kalendarze, wikipedie, svn) w celu szybszego i efektywniejszego osiągnięcia zadanego celu. K.Dziubich, WETI slajd: 5

6 Collaborative software (groupware / workgroup support systems) Aplikacje zaprojektowane do wsparcia ludzi pracujących w grupie dla łatwiejszego i efektywniejszego osiągnięcia celu pracy K.Dziubich, WETI slajd: 6

7 Systemy pracy grupowej a poziom współpracy Aplikacje wspierające pracę grupową (Groupware) dzielimy na 3 kategorie w zależności od poziomu współpracy: Komunikacja (Communication) w znaczeniu nieustrukturyzowanej wymiany informacji (np. rozmowa telefoniczna) synchronous conferencing, asynchronous conferencing, , faxing, voice mail, Wikis, Web publishing, revision control Konferencja (Conferencing or collaboration level) interaktywna praca nad osiągnięciem celu (burza mózgów, głosowanie) internet forums, online chat, Instant Messaging, telephony, videoconferencing, data conferencing, application sharing, Electronic meeting systems (EMS) Koordynacja (Co-ordination) złożona współzależna praca nad osiągnięciem celu (-> collaborative management ) - electronic calendars, project management systems, workflow systems, knowledge management systems, enterprise bookmarking, prediction markets, social software systems, online spreadsheets K.Dziubich, WETI slajd: 7

8 Computer Supported Collaborative Work Komputerowe KomputeroweWspomaganie WspomaganiePracy PracyZespołowej Zespołowej(KWPZ?) (KWPZ?) (CSCW (CSCW==Computer ComputerSupported SupportedCollaborative CollaborativeWork) Work) Kooperacyjne KooperacyjneSystemy SystemyInformacyjne Informacyjne(KSI?) (KSI?) (CIS (CIS==Cooperative CooperativeInformation InformationSystems) Systems) International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS) wspomaganie wspomaganiepracy pracygrupowej grupowej (groupware, (groupware,group groupsupport) support) wirtualne wirtualnebiuro biuro (virtual (virtual office) office) CSCW łączy ze sobą koncepcje przepływu pracy, organizacji pracy w zespole ludzkim, zrozumienie jak ludzie pracują w grupie z dostępnymi technologiami ją wspierającymi (sieci komputerowe, sprzęt, oprogramowanie, usługi, techniki). K.Dziubich, WETI slajd: 8

9 Workgroup problem praca grupowa przyjęcie Workflow klasyfikacja przepływ pracy zatwierdzenie rozwiązanie Workflow składa się z sekwencji powiązanych kroków ; Opisywany przepływ często odnosi się do dokumentów przetwarzanych w kolejnych krokach sekwencji. More abstractly, a workflow is a pattern of activity enabled by a systematic organization of resources, defined roles and mass, energy and information flows, into a work process that can be documented and learned. Workflow używany w programowaniu komputerów w celu uchwycenia i zaprojektowani interakcji człowieka z maszyną. K.Dziubich, WETI slajd: 9

10 Komponenty workflow Przepływ opisywany jest przy pomocy formalnych lub nieformalnych diagramów ukazujących kierunki przepływu między kolejnymi krokami przetwarzania. Pojedynczy proces przetwarzania lub komponent przepływu jest definiowany przez 3 parametry: opis wejścia informacje, materiały, energia potrzebna do wykonania tego kroku reguły transformacji, algorytmy wykorzystywane przez zdefiniowane role użytkowników lub maszyny (lub to i to) w celu przetworzenia kroku opis wyjścia - informacje, materiały, energia produkowana w tym kroku i dostarczane jako wejście do następnego Jeżeli wejście i wyjście jest jednakowe (co do typów danych i semantyki) to można scalić takie komponenty przepływu w jeden; Jeżeli komponenty przepływu są usługami sieciowymi wymagany jest dodatkowy opis (dostępność usługi, QoS) K.Dziubich, WETI slajd: 10

11 Przykłady workflow Taśmy produkcyjne - Systemy zarządzania produkcją kontrola przebiegu i ilości podzespołów; Rozpatrywanie roszczeń ubezpieczeniowych obieg dokumentów; Uproszczone procesy realizacji zadania Automatyzacja pracy biura Edytowanie wikipedii jako przykład stochastycznego workflow; Obsługa łańcucha logistycznego kontrola przebiegu dostawy; Systemy wspomagające pracę grupową System Getting Things Done do zarządzania pracą własną; Eksperymenty naukowe- wszystkie procesy (zadania i przepływ danych) może być opisany jako skierowany graf acykliczny K.Dziubich, WETI slajd: 11

12 Proces biznesowy Proces biznesowy jest kolekcją wzajemnie powiązanych zadań, inicjowaną w odpowiedzi na konkretne zdarzenie, prowadzącą do powstania określonego produktu/usługi dla klienta procesu. Czy jest mi potrzebny? Tak Odrzucenie wniosku Nie Tak Pracownik z wnioskiem urlopowym Nie Pracownik kadr Przełożony pracownika Kierownik kadr Pracownik z zatwierdzonym wnioskiem urlopowym Udeje się na urlop Czy przysługuje mu w tym okresie urlop? Urlop zatwierdzony Planowane i wykorzystane urlopy W środowisku IT zwrot proces biznesowy używany często jako synonim zarządzania procesami warstwy pośredniczącej lub jako zadania integracji aplikacji. K.Dziubich, WETI slajd: 12

13 System przepływu pracy (workflow system) Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przesyłane od jednego uczestnika do następnego celem ich realizacji zgodnie z określonymi zasadami postępowania Przykład rozwiązania dowolnego problemu: przyjęcie klasyfikacja zatwierdzenie rozwiązanie K.Dziubich, WETI slajd: 13

14 Zarządzanie przepływem pracy Cel: Zarządzanie przepływem pracy w taki sposób aby praca została wykonana we właściwym czasie i przez odpowiednią osobę. System zarządzania przepływem pracy (workflow management system - WFMS) to oprogramowanie, które może być użyte do wsparcia definiowania, zarządzania i wykonywania procesów przepływu pracy Definiowanie przebiegu i zarządzanie nim Gotowa definicja przebiegu Środowisko wykonawcze workflow System przepływu pracy (WFS)- to system bazujący na WFMS, który wspiera określony zbiór procesów biznesowych przez wykonywanie przetworzonych (zrozumiałych dla komputera) definicji procesów K.Dziubich, WETI slajd: 14 Gotowa definicja przebiegu Środowisko wykonawcze workflow

15 Korzyści płynące z zarządzania przepływem pracy zwiększenie wydajności przeniesienie wiedzy o procesach biznesowych firmy z ludzi na udokumentowany proces bardzo szybka adaptacja do rynku i jego zmian identyfikacja wąskich gardeł i możliwość zmiany procesu w trakcie jego wykonania wiedza o danych statystycznych o procesach ciągła optymalizacja ponowne użycie usług i procesów wszystkie procesy zaimplementowane w takim samym framework u K.Dziubich, WETI slajd: 15

16 BPM Business Process Management to dziedzina wiedzy obejmująca część wspólną między zarządzaniem a technologią informacyjną, obejmująca metody, techniki i narzędzia do projektowania, wykonywania, kontrolowania i analizy działania procesów biznesowych wymagających zaangażowania ludzi, organizacji, aplikacji, dokumentów i innych źródeł informacji. To podejście zarządzania zapewnia większą elastyczność, wydajność i skuteczność niż tradycyjnym zarządzaniu hierarchicznym; Pomaga osiągnąć wzrost satysfakcji klienta, jakości produktu, optymalny czas dostawy produktu/usługi; Zaoferować produkt/usługę we właściwym czasie K.Dziubich, WETI slajd: 16

17 Fazy cyklu życia BPM projektowanie identyfikacja i projektowanie to-be bieżącej postaci procesu reprezentacja przepływu, udziałowców, alerty i powiadomienia, eskalacje, standardowe procedury działania, SLA, mechanizmy przekazywania wyników modelowanie teoretyczne projektowanie z modyfikacją i kombinacją różnych zmiennych; uruchamia analizę co jeśli np. Co jeśli chciałbym osiągnąć ten sam efekt za 60% bieżących kosztów? wykonywanie aplikacja lub kombinacja systemu i działań człowieka; wymaga zapisania definicji procesu w języku wykonywalnym Wykorzystywane reguły biznesowe (np. dla kredytów do minimalny zarobek 1000) przetwarzane przez motor wykonawczy reguł biznesowych monitorowanie - śledzenie pojedynczych lub grup procesów w celu identyfikacji i poprawy wykrytych błędów we własnych procesach lub procesach kooperantów określenie stanu zamówienia/ ile zamówień przetworzono w miesiącu; dostarcza statystyk z wykonania: czas cyklu, awaryjność, wydajność, wąskie gardła optymalizacja na bazie modelowania / monitorowania identyfikuje potencjalne lub faktyczne wąskie gardła, możliwości oszczędności kosztów, poprawy wydajności a następnie wykorzystuje to przy projektowaniu K.Dziubich, WETI slajd: 17

18 Example of Business Process Management (BPM) Service Pattern pokazuje jak można wykorzystać narzędzia BPM w celu implementacji procesu biznesowego jako orkiestracji czynności zachodzących między ludźmi i systemami K.Dziubich, WETI slajd: 18

19 Rozpoznawalność istniejących standardów BPM WfMC (Workflow Management Coalition) - - to organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesów pracy, użytkowników, analityków i uniwersyteckie grupy badawcze - tworzy standardy dla systemów przepływu pracy (WfXML, XPDL) BPMI.org (Business Process Management Initiative) - członek OMG (Object Management Group) tworzy standardy dla rozwiązań związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi wywodzącym się z zarządzania oraz ekonomii (Business Process K.Dziubich, WETI slajd: 19 Modeling Language- BPML, Business Process Query Language -BPQL)

20 Podstawowe pojęcia K.Dziubich, WETI slajd: 20

21 Klasyfikacja systemów Workflow Proste Administracyjne (duża skala powtarzalności i przewidywalności procesów w ciągu dnia - przelewy bankowe) przesyłanie komunikatów pomiędzy działami obsługa i akceptacja delegacji służbowych Ad - hoc (obsługa procesów o charakterze indywidualnym z włączeniem elementów bieżącej koordynacji i zarządzania) wspólne podejmowanie decyzji przetwarzanie ofert sprzedaży Współpracujące (collaborative) (iteracyjna realizacja danego etapu, aż do uzgodnienia wyniku prac uczestników procesu) negocjacja umowy Złożone Produkcyjne (różniące się jedynie dużą skalą, złożonością procesów; wymagają współdziałania z rozproszonymi, heterogenicznymi, autonomicznymi systemami informacyjnymi) K.Dziubich, WETI slajd: 21

22 Wsparcie informatyczne dla procesów biznesowych Typy procesów biznesowych Typy systemów Business Value explicitly structured implicitly structured ad-hoc structured unstructured Repetition K.Dziubich, WETI slajd: 22 data-driven process-driven

23 K.Dziubich, WETI slajd: 23

24 Rodzaje systemów Workflow Analizujące procesy - usprawnienie procesów biznesowych poprzez ich modelowanie i analizę ścieżek krytycznych i wąskich gardeł w funkcjonowaniu organizacji. Język opisu procesów. Automatyzujące procesy (implementacja modelu biznesowego w danej organizacji poprzez wykorzystanie zarządzania przepływem dokumentów, w tym elektronicznych) Uwzględniające semantykę procesów (wykorzystanie dokumentów elektronicznych zrozumiałych dla komputerów i wykonujących operacje naturalne dla człowieka) K.Dziubich, WETI slajd: 24

25 Funkcje Workflow (1) Całkowita integracja procesów - poprzez tworzenie własnych scenariuszy przez przedsiębiorstwo, obsługujących specyficzne wymagania organizacji Zmiana sposobu zarządzania - od strukturalnego do procesowego ułatwiającego konsolidację i dynamizację procesów, podnosząc jakość świadczonych usług, przyczyniając się do większej konkurencyjności Zarządzanie obiegiem dokumentów - kierownicy zatwierdzają jedynie niestandardowe zlecenia o dużej wartości Kontrola realizowalności zadania - monitorowanie pracy i ocena terminów realizacji Dokumentowanie działań pracowników - zadanie jest przypisywane do jednego z pracowników uprawnionych do jego wykonania i on wykonuje cały proces obsługi, bądź przekazuje go innemu pracownikowi K.Dziubich, WETI slajd: 25

26 Funkcje Workflow (2) Możliwości planowania funkcjonowania organizacji podstawie dotychczasowych obciążeń zadaniami Automatyczna kontrola stanów magazynowych Sprecyzowanie serwisu klienta na podstawie kontraktu i gwarancji Serwisowanie i utrzymanie niezbędnych zasobów oraz kosztorysowanie tych czynności Szacowanie kosztów wprowadzenia autoryzacji workflow, jako dobrze wyróżnionych prostych procesów działania przedsiębiorstwa K.Dziubich, WETI slajd: 26 na

27 Workflow systems - potrzeby klienci Filia A Firma B aplikacja Y workflow Firma A workflow aplikacja X aplikacja W aplikacja Z aplikacja Y workflow aplikacja X Urząd (u.skarbowy) workflow konieczność zapewnienia bliskiej współpracy wszystkich aplikacji biznesowych wspierających poszczególne typy procesów biznesowych i zbudowania środowiska heterogenicznego pozbawionego problemów wzajemnej wymiany informacji. K.Dziubich, WETI slajd: 27

28 Standard WfMC 1 5 Usługa powołująca instancje procesów, wykonująca je i zarządzająca nimi 4 2i3 WfMC=Workflow Management Coalition K.Dziubich, WETI slajd: 28

29 Przykład aplikacji do definiowania procesów K.Dziubich, WETI slajd: 29

30 Interfejsy 1, 2 i 3 Interfejs 1 - interfejs wymiany definicji procesów. Dostarcza zbiór procedur oraz format danych pozwalających na wymianę definicji procesów przy wykorzystaniu fizycznego lub elektronicznego medium transmisji. Interfejs 2 i 3 - Interfejsy współpracy aplikacji i usług Interfejs 2 dostarcza zbiór funkcji pozwalających aplikacji klienta na dostęp do silnika workflow oraz do listy zadań. Interfejs 3 udostępnia funkcje WAPI pozwalające WfMS na nawiązanie dwustronnego dialogu z aplikacjami klienckimi, na uruchomienie / zawieszenie / wznowienie / przerwanie czynności, otrzymanie powiadomień i przechwytywanie danych K.Dziubich, WETI slajd: 30

31 Przykładowy interfejs aplikacji klienckiej Lista zadań wykonanych przez użytkownika X Lista zadań do wykonania przez użytkownika X Treść zadania Akcje możliwe do podjęcia w tym kroku K.Dziubich, WETI slajd: 31 Dane do obróbki załączone w dokumencie

32 Interfejs 4 Interfejs 4 - Interfejs współpracy WfMS pozwala na: wymianę definicji procesu, wywoływanie czynności lub podprocesów na zdalnych motorach workflow, wymianę informacji kontrolnych o wykonaniu procesu/czynności w czasie rzeczywistym, wymianę danych istotnych dla wykonania czynności/procesu, umożliwienie równoległej synchronizacji procesów. Wprowadza standard Wf-XML, którego zadaniem jest ujednolicenie sposobu komunikowania się systemów różnych producentów. K.Dziubich, WETI slajd: 32

33 Podstawowe zasoby Wf - XML Wf-XML + protokół ASAP (Asynchronous Services Access Protocol) umożliwia: stworzenie usługi, której działanie może trwać bardzo długo (włącznie z zainstalowaniem definicji nowego procesu na zdalnym WfMS, uruchomienie na niej procesu i oczekiwanie na jego zakończenie), pozyskanie listy czynności na których wykonanie oczekuje proces. K.Dziubich, WETI slajd: 33

34 Integracja firm przykład wykorzystania Wf-XML K.Dziubich, WETI slajd: 34

35 Interfejs 5 Interfejs zarządzania i monitorowania aplikacji Dzięki narzędziom administracyjnym i monitorującym umożliwia zarządzanie użytkownikami/rolami, zarządzanie logami zdarzeń, kontrolowanie zasobów, nadzorowanie procesów i zapytania o status; Skupia się na identyfikacji danych CWAD (Common Workflow Audit Data). Wyróżnia się trzy kategorie danych: podstawowe, prywatne i opcjonalne oraz definiuje ich typy. CWAD specyfikuje dane pozwalające na dokonanie audytu stanu instancji procesu, stanu czynności w instancji procesu, stanu elementu pracy, stanu definicji procesu oraz dane dotyczące operacji zdalnych K.Dziubich, WETI slajd: 35

36 Przykładowy interfejs aplikacji do monitorowania workflow K.Dziubich, WETI slajd: 36

37 Sterowanie przetwarzaniem procesu K.Dziubich, WETI slajd: 37

38 Struktura bazy danych K.Dziubich, WETI slajd: 38

39 Przykładowa architektura aplikacji workflow Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa integracji Warstwa monitorowania Warstwa definicji Warstwa wykonawcza K.Dziubich, WETI slajd: 39

40 Przykładowe produkty początki Domino Workflow firmy Lotus reguły biznesowe struktura organizacyjna informacja Portal Korporacyjny Eno Workflow, Praca grupow GroupWise firmy Novel poczta elektroniczna status wykonania dokumenty Microsoft Exchange Server Internet komunikacja K.Dziubich, WETI slajd: 40 grupa dyskusyjna >OfficeObjects DocMan >OfficeObjects Workflow

41 Platforma OfficeObjects Produkty narzędziowe: OfficeObjects WorkFlow - kompleksowe zarządzanie procesami OfficeObjects ICM (Inteligent Content Manager) - zarządzanie informacją OfficeObjects e-forms - inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi oraz tworzenie i publikacja formularzy elektronicznych OfficeObjects Ontology Manager - zarządzanie wiedzą Produkty aplikacyjne: OfficeObjects Document Manager - kompleksowe zarządzanie dokumentami, sprawami i procesami pracy OfficeObjects Service Broker - system wspomagający działalność organizacji poprzez dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi. Oprogramowanie umożliwia również budowę i integrację systemów IT w architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych K.Dziubich, WETI slajd: 41

42 List of top open source BPM / workflow solution K.Dziubich, WETI slajd: 42

43 Przykładowe produkty IBM WebSphere Lombardi Edition 7.1 BizTalk Server provides connectivity, messaging and business process services to an organization's service oriented infrastructure. Microsoft SharePoint 2010 is an integrated suite of server capabilities that helps improve organizational effectiveness by providing better business insight. K.Dziubich, WETI slajd: 43

44 Przykładowe produkty Skelta BPM 2011 provides a solution for BPM requirements of every class of BPM and workflow software users enterprise users, information workers and business managers, OEMs/ISVs and developers provides enterprises with a strong and collaborative platform to develop a business application, using a seamless and efficient process model. K.Dziubich, WETI slajd: 44

45 ..? K.Dziubich, WETI slajd: 45

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 421 Tomasz Ordysiński Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu System Kanban w administracji publicznej 1. Ws t ę p Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo