Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny"

Transkrypt

1 Systemy workflow 1/1 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny Proces produkcyjny 2 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny proces wytwarzania wyrobów proces wytwarzania usług proces transportowy proces administracyjny Proces produkcyjny 3 1

2 Proces informacyjny procesu wytwarzania jest zdeterminowany przez strukturę procesu wytwórczego dokumenty mają charakter wspomagający i dokumentujący wykonywane czynności 4 Proces informacyjny procesu administracyjnego dokumenty i procedury ich przetwarzania stanowią istotę realizowanego procesu ciąg działań na dokumentach stanowi opis procesu produkcyjnego i określa jego wynik 5 Automatyzacja procesów biurowych Warunkiem poprawnej realizacji automatycznego przepływu dokumentu jest jednoznaczne opisanie drogi przepływu dokumentu i specyfikacji wykonywanych na nim czynności, w powiązaniu ze stanowiskami, przez które dokument powinien przechodzić. 6 2

3 Zalety automatyzacji prac biurowych dokument elektroniczny jednolita forma łatwość archiwizowania, wyszukiwania, kopiowania komunikacja między użytkownikami szybka możliwość przesłania pełnej dokumentacji wymuszony odpowiedni podział kompetencji i zakres odpowiedzialności 7 Zalety biura bez papieru zmniejszona liczba dokumentów papierowych w obiegu zredukowana liczba osób uczestniczących w procesie obróbki dokumentu zmniejszona ilość zasobów sprzętowych firmy zwiększona efektywność działania i realizacji cyklu zamówień i zadań sktócenie czasu realizacji zleceń 8 Definicja systemu workflow Wg Workflow Management Coalition (1999) Workflow jest to automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych w celu realizacji zadania zgodnie z ze zbiorem sformalizowanych zasad. Wg Levana Workflow to automatyzacja całości lub części procesu przedsiębiorstwa, w trakcie którego informacje cyrkulują od jednej operacji do drugiej, to znaczy od jednego uczestnika (lub grupy uczestników) do innego, aby wykonać działanie zgodnie z ogółem zasad zarządzania. 9 3

4 Definicja procesu Wg Workflow Management Coalition Proces to zbiór jednej lub wielu powiązanych procedur albo działań, które wspólnie realizują biznesowy cel, zwykle w kontekście struktury organizacyjnej określającej funkcjonalne role i relacje. Wg Levana Proces to zbiór wielu działań wzajemnie powiązanych dla realizacji celu w kontekście organizacyjnym, który definiuje role i relacje. 10 Definicja systemu zarządzania workflow Wg Workflow Management Coalition System ten definiuje, tworzy i zarządza wykonaniem workflows poprzez użycie oprogramowania, wykorzystującego jeden lub więcej programów workflow i zdolnego do interpretowania definicji procesu, współdziałania z uczestnikami workflow oraz, jeśli jest taka potrzeba, odwoływania się do użycia narzędzi technologii informatycznych i aplikacji. Wg Levana System ten definiuje, implementuje i kieruje wykonaniem jednego lub wielu workflow za pomocą oprogramowania dysponującego jednym lub wieloma programami i zdolnego do interpretowania procesu, kierowania koordynacją uczestników i przywoływania aplikacji zewnętrznych. 11 Teoretyczne podstawy systemów workflow Połączenie nowoczesnej technologii informatycznej z analizą organizacyjną, wykorzystującą nowe zdobycze nauk humanistycznych w szczególności lingwistyki i psychosocjologii pracy zespołowej. 12 4

5 Język działania Teoria lingwistyczna, tworząca swoisty język działania, przystosowany do analizy relacji pomiędzy dostawcami produktów i usług a klientami jest dziełem F. Floresa, byłego ministra finansów w rządzie S. Allende i T. Winograda, profesora Stanford University. 13 Cztery typy konwersacji wg Winograda (1988) działania możliwości wyjaśniająca orientująca 14 Konwersacja działania Konwersacja działania przebiega między dwoma partnerami, a których jeden jest dostawcą, a drugi klientem i dotyczy negocjacji działania jakie ten pierwszy ma wykonać na rzecz drugiego. Tworzy ją sieć aktów słownych. 15 5

6 Konwersacja działania - przykład zapytanie klienta decyzja dostawcy zmiany negocjuj nie umowa odrzuć tak rezygnacja klienta decyzja klienta? odrzuć negocjuj 16 Konwersacja możliwości Konwersacja możliwości polega na tym, że dwie osoby eksplorują nowy, możliwy przebieg działań i tworzą kontekst dla nich korzystny Jest wykorzystywana jako antycypacja przyszłej konwersacji działania, ale również dla zebrania sugestii i opinii innych osób. 17 Konwersacja możliwości (Schael) FAZA WSTĘPNA - zapytanie o możliwość działania ze strony klienta FAZA ZAANGAŻOWANIA - akceptacja wykonania działania ze strony dostawcy FAZA REALIZACJI - dostawca wykonuje zleconą pracę i informuje klienta o jej wykonaniu FAZA OCENY - akceptacja przez klienta otrzymanej informacji i deklaracja odnosząca się do zadowolenia z realizacji zamówienia 18 6

7 Praca zespołowa wspomagana przez komputer Computer Supported Cooperative Work Sieci współdziałające Węzły - jednostki wirtualne lub osoby uczestniczące w sieci z pewnym zaangażowaniem jako archiwiści, menedżerowie lub wykonawcy. Połączenia - relacje, które mogą mieć charakter synchronizacji (działania, czasu, przestrzeni) lub udziału (informacja, wiedza). Zaangażowanie - zadanie, zbiór zadań wzajemnie powiązanych procesem prowadzącym do rezultaty końcowego, produktu sieci współdziałającej. Artykulacja - określa strukturę i złożoność zaangażowania. 19 Rodzaje współdziałania koordynacja współpraca współdecydowanie Rodzaje działalności w sieciach organizowanie wykonawstwo administrowanie Sieci: koordynacyjne współpracujące współdecydujące koordynacyjno-współpracujące koordynacyjno- współdecydujące 20 Ogólne założenia stosowania systemów workflow Faza modelowania (analitycy pracy zespołowej i programiści) Faza praktycznego funkcjonowania (użytkownicy, menedżerowie i organizatorzyinformatycy) Redukcja pracochłonności do 45% Im bardziej rutynowe procesy, tym i zadania, tym większe powodzenie Procesy niepowtarzalne, z udziałem zadań indywidualnych w zasadzie nie kwalifikują się do sterowania za pomocą systemów workflow! 21 7

8 Funkcje systemów klasy workflow sterowanie obiegiem dokumentów przechowywanie (archiwizacja) dokumentów sterowanie przebiegiem procesów pracy 22 Źródła dokumentów listy faktury zamówienia czeki inne strukturalne formy papierowe fax poczta elektroniczna obrazy, zdjęcia dane wprowadzone do bazy danych dokumenty napisane w edytorach tekstu oraz zbudowane w arkuszach kalkulacyjnych 23 Obróbka dokumentu wejściowego skanowanie albo digitalizacja dokumentu przy użyciu technologii rozpoznającej dokumenty (OCR - Optical Character Recognition), umieszczenie znacznika identyfikującego dokument indeksowanie dokumentu zapisanie dokumentu do bazy danych w postaci standaryzowanej 24 8

9 Zarządzanie dokumentem dokument uczestniczy w procesie workflow, który realizuje określony proces biznesowy opis marszruty wymaga określenia: reguł, ról oraz ustalania kolejności wykonania operacje na dokumencie: szukanie przenoszenie z miejsca na miejsce umieszczanie dodatkowych etykiet lub adnotacji wyszukiwanie innych dokumentów związanych z danym dokumentem włączenie dokumentu do grupy dokumentów wprowadzanie stopniowych zmian w jego zawartości dołączanie do jego zawartości fragmentów innych dokumentów 25 Dokument wyjściowy dokument jest ostatecznie umieszczany w archiwum razem z innymi pokrewnymi dokumentami dokument wyjściowy może mieć formę papierową lub elektroniczną (np. na CD- ROM) 26 Cechy systemów klasy workflow identyfikowanie dokumentu bezpieczeństwo organizacja bazy przechowującej dokumenty przeszukiwanie rejestracja aktualnej wersji dokumentu dołączanie adnotacji i innych dokumentów szacowanie kosztów opracowywania workflow archiwizacja otwarta architektura 27 9

10 Identyfikowanie dokumentu (tagging) Częścią podstawową systemu są urządzenia i programy, które służą do skanowania dokumentów i automatycznego rozpoznawania danych tekstowych (OCR). Dokument może być oznaczony kodem kreskowym. Atrybuty dokumentu: pochodzenie zawarta treść czas i miejsce przybycia adresat nadawca 28 Bezpieczeństwo Zawartość wielu dokumentów ma charakter poufny, zatem dostęp do nich musi być kontrolowany. Metody ochrony danych: ustanowienie praw dostępu do dokumentu na poziomie aplikacji ustanowienie praw dostępu do dokumentu na poziomie systemu operacyjnego zastosowanie mechanizmów kodującoutajniających implementacja algorytmów kodujących w powiązaniu z mechanizmami kompresji danych 29 Organizacja bazy przechowującej dokumenty Realizacja prawidłowej logiki dokumentu znacznie przyspiesza pracę. Należy zatem ustalić logiczny wzór dokumentu i metody jego składowania. W praktyce, składnica dokumentów ma logiczne odpowiedniki szafy na dokumenty z półkami oraz kartotekami zawierającymi skoroszyty, do których są wpięte poszczególne dokumenty. Opis modelu obsługi dokumentu, drogi jego przepływu, osób odpowiedzialnych w łańcuchu zadań, stanowi o jakości systemu workflow

11 Przeszukiwanie Zaletą systemów zarządzania dokumentami jest możliwość szukania dokumentu, niezależnie od jego fizycznego miejsca składowania. Przeszukiwanie dokumentu może się odbywać według : nazw dokumentów atrybutów dokumentów rodzaju umieszczonych na nim etykiet dołączonych fragmentów innych dokumentów Dopuszczalne jest wprowadzanie logicznych operatorów, zakresów oraz definiowanie własnych szblonów i filtrów zapytań. 31 Rejestracja aktualnej wersji dokumentu W zależności od wymagań systemu można automatycznie uruchomić podsystem śledzący wprowadzanie kolejnych poprawek dokumentu (weryfikacja wersji). Rejestr operacji wykonywanych na dokumencie zawiera informacje o: użytkowniku długości czasu pracy z danym dokumentem wprowadzonych zmianach itd. 32 Dołączanie adnotacji i innych dokumentów Często przetwarzanie dokumentów wiąże się z umieszczaniem dodatkowych informacji lub kojarzeniem zawartości dokumentu z innymi dokumentami. Adnotacje mogą być rysunkami lub tekstem, podczas gdy dołączanie innych dokumentów może być realizowane przez dołączanie powiązań

12 Szacowanie kosztów opracowywania Istnieje potrzeba poznania realnego czasu spędzonego nad tworzeniem zawartości dokumentu i zarazem szacowaniem kosztów jego opracowania. W przypadku pracy grupowej istnieje możliwość śledzenia pracy wykonanej przez poszczególnych członków zespołu. Procedura ta dotyczy przede wszystkim opracowywania ofert lub reklam. 34 Workflow Większość dokumentów biznesowych bierze udział w obiegu opartym na realizacji trzech podstawowych zasad workflow: definicja reguł określenie marszruty dokumentu zdefiniowanie poszczególnych użytkowników i ich kompetencji 35 Archiwizacja Zakończenie przetwarzania wiąże się z zapisaniem dokumentu w bazie danych. Jeżeli przewiduje się ponowne wykorzystanie dokumentu w przyszłości, to zapisuje się go na trwałym nośniku (CD-ROM, kaseta streamera) lub wyjątkowo składuje się go w formie papierowej

13 Otwarta architektura Wszystkie dokumenty biorące udział w obiegu informacji powinny zostać zapisane do określonego typu bazy danych, do której dostęp powinien być realizowany za pomocą standardowych aplikacji biurowych lub specjalizowanych aplikacji klienta. W praktyce dokumenty są zapisywane do relacyjnych baz danych w formie BLOBów (binary large object) lub jak w przypadku Informix Universal Server w postaci zwykłego typu zdefiniowanego na podstawie ustalonej specyfikacji. Mechanizmy przetwarzania: SQL, ODBC lub OLE. 37 Zastosowanie systemów klasy workflow Najłatwiej jest wdrażać automatyzację pracy dla obszarów o wysokim stopniu powtarzalności w ciągu godziny, dnia czy tygodnia oraz dla procesów pracy, które charakteryzują się ustalonym sposobem realizacji. sektor usług finansowych 38 Potencjalne obszary zastosowań systemów workflow Interwencja w procesie Typ procesu Proces niepowtarzalny Proces regularny Proces rutynowy Przypadek indywidualny obszar 3 Zadania z elementami indywidualnymi obszar 2 Zadania rutynowe obszar

14 Wykorzystanie workflow wg sektorów w USA 5% 4% 4% 2% 2% 2% 5% 6% 7% 12% Finanse i bankowość Ubezpieczenia Produkcja Administracja rządowa inne Ochrona zdrowia 12% 23% 16% Przedsiębiorstwa wielobranżowe Transport Badania kosmiczne i obrona Usługi komunalne Przemysł farmaceutyczny Inżynieria/projektowanie Telekomunikacja 40 Klasyfikacja funkcjonalna systemów workflow administracyjne produkcyjne ad-hoc współpracujące 41 Systemy administracyjne Odnoszą się do biurokratycznych procesów, gdzie etapy postępowania sa dobrze określone, a zasady im towarzyszące są znane każdemu uczestnikowi procesu. Służą do automatyzacji procesów administracyjnobiurowych, które są wykonywane rutynowo (np. rejestrowanie samochodu, dokonywanie przelewów)

15 Systemy ad-hoc ad-hoc (łac.) doraźnie, specjalnie w tym celu Zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze procesów o charakterze indywidualnym, gdzie występują wyjątki od istniejącej procedury (podanie o przedłużenie sesji). Główną przesłanką tworzenia systemów ad-hoc jest konieczność synchronizacji działan uczestników procesu. 43 Systemy typu produkcyjnego Cechy charakterystyczne tego typu systemów to duża skala, złożoność i różnorodność środowiska, w którym działa. Duże znaczenie ma system monitoringu i zastosowanie analizy statystycznej celem zapewnienia poprawności wykonywania procesu i możliwości prowadzenia korekty. Klasycznym przykładem jest procedura udzielania kredytu w banku. 44 Systemy współpracujące Jest głównie charakteryzowany przez liczbę uczestników procesu i interakcji między nimi. Możliwa jest powtórna realizacja danego etapu, aż do momentu uzyskania uzgodnienia jego wyniku przez uczestników procesu. Klasycznym przykładem jest procedura zamówienia

16 Klasyfikacja technologiczna systemów workflow systemy produkcyjne (Production based workflow system) systemy oparte na wymianie komunikatów (Messaging based workflow system) systemy korzystające z technik Web (Web based workflow system) systemy korzystające z zestawów aplikacyjnych (Application based workflow system) 46 Klasyfikacja systemów workflow duża produkcyjne wartość współpracujące ad-hoc mała administacyjne proces powtarzalny proces unikalny 47 Klasyfikacja systemów workflow duża złożoność zadań mała prosta administracyjne produkcyjne współpracujące struktura procesu ad-hoc złożona 48 16

17 Lotus workflow Lotus Workflow Architekt - graficzne projektowanie procesów workfow bez konieczności programowania Engine - używa identycznych usług administracyjnych jak Lotus Notes i Domino Viewer - pozwala użytkownikom śledzić stan aktualnie wykonywanego zadania w procesie workflow 49 Bazy danych procesu workflow Process Definition - przechowuje kolejne etapy procesu, ich sekwencje oraz reguły warunkowe przebiegu procesu Organization Directory - pozwala, między innymi, definiować i grupować tzw. departamenty lub grupy użytkowników procesu Design Repository - przechowuje dane na temat projektu procesu workflow Application Database - centralne miejsce pracy z zadaniami w procesie (z tej bazy korzystają użytkownicy) 50 AES System zarządzania dokumentami Moduł zarządzania dokumentami (MZD) jest miejscem, do którego trafiają wszelkiego rodzaju dokumenty powstające w organizacji. Konstrukcja, jak i struktura MZD jest jest w bardzo dużym stopniu zależna od struktury organizacji, w których wdrażany jest system. AES Cabling Sp. z o.o. INSOFT Dokumenty Pozwala na gromadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez firmę projektów. Aplikacja sprawuje kontrolę nad kolejnymi wersjami dokumentów kontrolując unikalność numerów dokumentacji i rewizji, pozostawiając poprzednie wersje dokumentów. INSOFT Sp. z o.o

18 Asystent Aplikacja pocztowa działająca w środowisku systemu Windows oraz OS/390. Umożliwia automatyzację procesów nadawania i odbioru przesyłek przez definicję transakcji. Dodatkowo można zdefiniować procesy, które należy zainicjować po zakończeniu nadawania lub odbioru poczty. Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. System Zarządzania Przepływem Pracy i Dokumentów PIRAMID Program wspomaga także wdrożenie i późniejszą pracę systemu zarządzania jakością ISO 900x. Ma możliwość nadawania priorytetów zadaniom i klientom. Umożliwia prezentację statystyk pracy. dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. Altar PP Sp. z o.o. 52 WebStart Posiada dwa zintegrowane interfejsy: WWW oraz Notes. Tworzenie i modyfikacja informacji następuje z poziomu Lotus Notes. Z poziomu przeglądarek WWW można jedynie przeglądać informacje (z wyjątkiem modułu Ankiety i formularze ). Informacje wprowadzone przez użytkowników zewnętrznych nie są publikowane na WWW. E-contact S.C., web.corpo.net System zamówień poprzez Internet zintegrowany z katalogiem produktów, obsługa przez przeglądarkę, możliwość pracy off-line, rozbudowany system wyszukiwania informacji, powiązania z systemami zewnętrznymi. Epacta Systemy Informacyjne dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP 53 DocFlow.it Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby dokumentów, dla każdego dokumentu definiuje się drogę obiegu, wbudowane rejestry numeracji wewnętrznej, rejestry korespondencji, prawa dostępu oraz obieg wg struktury organizacyjnej, obsługa struktury wielobazowej z jedną bazą konfiguracyjną, definiowanie akcji automatycznie uruchamianych, wyszukiwaniw, HISTORIA, archiwizacja Intelligence Sp. z o.o., WorkFlow System Obsługa spraw i wsparcie pracy grupowej, oparty o predefiniowane procedury obieg dokumentów i spraw, rejestracja korespondencji wchodzącej i wychodzącej, integracja z pakietem MS Office, wytwarzanie korespondencji personalizowanej i seryjnej na podstawie szablonów, raportowanie, szybkie wyszukiwanie. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Support, prof. PP Sp. z o.o.,

19 Systemy wytwarzania i zarządzania Systemy informatyczne wspomagają realizację systemu informacyjnego w organizacji. System informacyjny pełni rolę usługową w stosunku do procesu podstawowego. W szczególnych przypadkach proces podstawowy jest również procesem informacyjnym (banki, ubezpieczenia, produkcja oprogramowania). Użyteczny projekt systemu informatycznego musi uwzględniać strukturę i specyfikę procesu podstawowego. 55 Sektory aplikacji biznesowych Sektor finansowy Sektor publiczny Sprzedaż detaliczna i dystrybucja Usługi i transport Ubezpieczenia Telekomunikacja Media Przemysł 56 Literatura Ćwikliński M., Klasyfikacja systemów workflow, Informatyka, 11, 2000, Martyniak Z., Teoretyczne podstawy systemów workflow, Informatyka, 3, 2000, Staniszkis W., Sterowanie przepływem pracy w rozproszonych systemach informatycznych, Informatyka, 2, 1997, Szyjewski Z., Systemy informatyczne klasy workflow management, Informatyka i Zarządzanie Strategiczne, red. R. Budziński, PAN, Gdańsk 1999, Szyjewski Z., Workflow management - nowa klasa systemów informatycznych, Informatyka, 2, 2000,

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie

Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Paperless Office system do zarządzania procesami i dokumentami w firmie Biuro bez papierów? To łatwiejsze niż myślisz. System Paperless Office to rozwiązanie dzięki któremu będziesz w stanie usprawnić

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Dokument i jego cechy. Document Management System. Dokument elektroniczny może również zawierać. Dokument papierowy NCI CI. Atrybuty dokumentu

Dokument i jego cechy. Document Management System. Dokument elektroniczny może również zawierać. Dokument papierowy NCI CI. Atrybuty dokumentu Document Management System Jacek Grekow Politechnika Białostocka Dokument i jego cechy Medium w którym zapisane są informacje i mogą być przetwarzane Fizyczne właściwości Formalne właściwości Autor dokumentu

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Redukcja czasu, kosztów i błędów związanych z przetwarzaniem dokumentów Przyspieszenie procesowania dokumentów i przepływu informacji Podniesienie efektywności zarządzania dokumentami i ich przepływem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Program do archiwizacji i zarządzania dokumentami

Program do archiwizacji i zarządzania dokumentami Program do archiwizacji i zarządzania dokumentami System FileHold jest nowoczesnym rozwiązaniem, wspomagającym przepływ dokumentów i informacji w firmie. Zastąpienie dokumentów papierowych ich elektronicznymi

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo