Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej"

Transkrypt

1 Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi Wieliczka Telefon: Dokumenty do pobrania: Link do programu certyfikacji: Program certyfikacji PCRE Nawigacja po stronie www: Usługi Systemy Zarządzania Żywność i pasze zwierzęce Rolnictwo Ekologiczne Informacje dodatkowe.

2 Wiek 4 ) Liczba Imię i nazwisko producenta: Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny Data przybycia 6) zwierzęcia 3) Pochodzenie 7) Status zwierzęcia 8) Płeć 5) Data rozpoczęcia okresu konwersji 9) Dokumentacja weterynaryjna 10)

3 Rejestr zawierząt przybywających do gospodarstwa rolnego cdn. Płeć 5) Wiek 4 ) Liczba Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Data przybycia 6) Pochodzenie 7) Status zwierzęcia 8) Data rozpoczęcia okresu konwersji 9) Dokumentacja weterynaryjna 10) Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać typ użytkowy np.: mięsny, mleczny, kombinowany, nieśny - w przypadku drobiu, lub w przypadku gdy typ użytkowy jest inny niż wymieniony - należy wpisać jaki to typ użytkowy. 3) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny numer nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 4) Należy wpisać wiek zwierzęcia w sposób następujący: w dniach - w przypadku gdy zwierzę ma mniej niż 1 miesiąc, w miesiącach - w przypadku gdy zwierzę ma od 1 miesiąca do 2 lat, w latach - w przypadku gdy zwierzę ma powyżej 2 lat. Określając wiek należy odpowiednio wpisać dzień/miesiąc/rok. 5) Należy wpisać płeć zwierzęcia,,samiec" lub,,samica". 6) Należy wpisać datę urodzenia zwierzęcia w gospodarstwie lub datę przybycia zwierzęcia. 7) Należy wpisać "Z" w przypadku gdy zwierzę pochodzi z własnego gospodarstwa lub,,s" w przypadku gdy zwierzę pochodzi spoza gospodarstwa producenta. W przypadku różnego pochodzenia zwierząt tego samego gatunku, pochodzenie zwierząt należy wpisać w odrębnych wierszach. 8) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia ekologiczny/ w okresie konwersji musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wypełnić w przypadku zwierząt o statusie z okresu konwersji. Należy wpisać datę rozpoczęcia okresu konwersji, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać informację o ewentualnie posiadanej dokumentacji weterynaryjnej.

4 Liczba Imię i nazwisko producenta: Rejestr zawierząt opuszczających gospodarstwo rolne Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Wiek 4) Płeć 5) Waga (w przypadku zwierząt przeznaczonych na ubój) [kg] Data Przeznaczenie Status 6) opuszczenia zwierzęcia 7) gospodarstwa

5 Liczba Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Wiek 4) Rejestr zawierząt opuszczających gospodarstwo rolne cdn Płeć 5) Waga (w przypadku zwierząt przeznaczonych na ubój) [kg] Przeznaczenie 6) Status zwierzęcia 7) Data opuszczenia gospodarstwa Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać typ użytkowy np.: mięsny, mleczny, kombinowany, nieśny - w przypadku drobiu, lub w przypadku gdy typ użytkowy jest inny niż wymieniony - należy wpisać jaki to typ użytkowy. 3) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny nr nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 4) Należy wpisać wiek zwierzęcia w sposób następujący:w dniach - w przypadku gdy zwierzę ma mniej niż 1 miesiąc,w miesiącach - w przypadku gdy zwierzę ma od 1 miesiąca do 2 lat, w latach - w przypadku gdy zwierzę ma powyżej 2 lat.określając wiek należy odpowiednio wpisać dzień/miesiąc/rok. 5) Należy wpisać płeć zwierzęcia,,samiec" lub,,samica". 6) Należy wpisać "wprowadzenie na rynek", co oznacza posiadanie zwierząt w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania lub "na własny użytek ", co oznacza produkcję podstawową na własny użytek lub ubój, lub zlecenie uboju stronie trzeciej. W przypadku, gdy zwierzę przeznaczone jest częściowo na "wprowadzenie na rynek", a częściowo "na własny użytek ", należy wpisać "wprowadzenie na rynek/na własny użytek", natomiast w kolumnie "" należy wpisać ilość zwierzęcia przeznaczonego na "wprowadzenie na rynek" i "na własny użytek ". 7) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

6 Status zwierzęcia 6) Imię i nazwisko producenta: Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Wiek 4) Liczba Rejestr zwierząt padłych Lp. Płeć 5) Data padnięcia Przyczyna padnięcia Dokumentacja weterynaryjna 7)

7 Rejestr zwierząt padłych cdn. Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Wiek 4) Płeć 5) Liczba Status zwierzęcia 6) Data padnięcia Przyczyna padnięcia Dokumentacja weterynaryjna 7) Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać typ użytkowy np.: mięsny, mleczny, kombinowany, nieśny - w przypadku drobiu, lub w przypadku gdy typ użytkowy jest inny niż wymieniony - należy wpisać jaki to typ użytkowy. 3) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny nr nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 4) Należy wpisać wiek zwierzęcia w sposób następujący: w dniach - w przypadku gdy zwierzę ma mniej niż 1 miesiąc, w miesiącach - w przypadku gdy zwierzę ma od 1 miesiąca do 2 lat, w latach - w przypadku gdy zwierzę ma powyżej 2 lat. Określając wiek należy odpowiednio wpisać dzień/miesiąc/rok. 5) Należy wpisać płeć zwierzęcia,,samiec" lub,,samica". 6) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wpisać informację o ewentualnie posiadanej dokumentacji weterynaryjnej.

8 Status zwierzęcia 5) Pochodzenie 6) Imię i nazwisko producenta: Rejestr pasz Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rodzaj paszy 2) Data wprowadzenia paszy do gospodarstwa 3) 4) Ilość [t] Nazwa producenta paszy 7) Dodatki paszowe 8) Proporcje poszczególnych składników w porcjach paszy 9) Udział paszy w dziennej dawce pokarmowej zwierząt [%] 10 11

9 Status zwierzęcia 5) Pochodzenie 6) Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Rodzaj paszy 2) Data wprowadzenia paszy do gospodarstwa 3) Nazwa producenta 4) Ilość [t] paszy 7) Dodatki paszowe 8) Proporcje poszczególnych składników w porcjach paszy 9) Rejestr pasz cdn. Udział paszy w dziennej dawce pokarmowej zwierząt [%] 11 Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać rodzaj zastosowanej paszy. Przez paszę lub materiały paszowe należy rozumieć substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt (np. siano, sianokiszonka, zielonka, pasze pełnoporcjowe treściwe, pasze uzupełniające, itp.). Materiały paszowe dozwolone do stosowania w rolnictwie ekologicznym zostały wymienione w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać datę wprowadzenia paszy do gospodarstwa, np. datę zakupu paszy lub datę zbioru roślin stosowanych jako pasza. 4) Należy wpisać ilość wprowadzonej do gospodarstwa paszy. Ilość paszy należy podać w tonach (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). 5) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego statusu produktu. 5a) Przez pasze w okresie konwersji należy rozumieć pasze będące w okresie konwersji na produkcję ekologiczną, z wyjątkiem pasz zbieranych w ciągu 12 miesięcy następujących po rozpoczęciu okresu konwersji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wpisać "Z" w przypadku gdy zwierzę pochodzi z własnego gospodarstwa lub,,s" w przypadku gdy zwierzę pochodzi spoza gospodarstwa producenta. W przypadku różnego pochodzenia zwierząt tego samego gatunku, pochodzenie zwierząt należy wpisać w odrębnych wierszach. 7) W przypadku paszy pochodzącej z zakupu należy podać nazwę producenta paszy, natomiast jeśli pasza pochodzi od innego producenta ekologicznego dodatkowo należy podać nr certyfikatu tego producenta. W przypadku paszy pochodzącej z własnego gospodarstwa należy wpisać "nie dotyczy". 8) Należy wpisać zastosowane przez producenta dodatki paszowe. Przez dodatki paszowe należy rozumieć substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materiały paszowe lub premiksy, dodawane do paszy lub wody w celu spełnienia określonej funkcji. Dodatki paszowe dozwolone do stosowania w rolnictwie ekologicznym wymienione są w załączniku VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać proporcje poszczególnych składników w porcjach paszy na podstawie etykiety - w przypadku pasz pochodzących z zakupu. W przypadku zwierząt roślinożernych należy wypełnić zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Zgodnie z przywołanym artykułem, system chowu zwierząt roślinożernych należy oprzeć na najwyższym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich dostępności w różnych porach roku. Co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt roślinożernych powinna stanowić pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. Dopuszcza się obniżenie udziału tych pasz do 50 % dla zwierząt przeznaczonych do produkcji mlecznej na okres najwyżej trzech miesięcy we wczesnej laktacji.

10 Imię i nazwisko producenta: Rejestr wypasu Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 2) Status zwierzęcia 3) Oznaczenie działki rolnej 4) Status działki 5) Okres dostępu do obszarów na wolnej przestrzeni 6) od do Okresy sezonowego wypasu w razie obowiązywania ograniczeń od do

11 Rejestr wypasu cdn. Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Numer identyfikacyjny Status Oznaczenie zwierzęcia 3) Status działki 5) zwierzęcia 2) działki rolnej 4) Okres dostępu do obszarów na wolnej przestrzeni 6) od Okresy sezonowego wypasu w razie obowiązywania ograniczeń do od do Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia roślinożernego (np. bydło, koniowate, owce, kozy), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku większej liczby zwierząt tego samego gatunku zamiast numeru identyfikacyjnego poszczególnych zwierząt można podać liczbę zwierząt. 3) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wpisać oznaczenie działki rolnej, na której zwierzęta mają dostęp do pastwisk w okresie wypasu. 5) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów działki. Status rośliny na danej działce musi być potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wpisać okres dostępu zwierząt do obszarów na wolnej przestrzeni (okres wypasu), o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

12 Wiek (dd-mm-rrrr) 3) Liczba Imię i nazwisko producenta: Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 2) Data lub okres leczenia Szczegółowa diagnoza Data lub okres leczenia Nazwa środka leczniczego 4) Rodzaj środka leczniczego antybiotyk 5a) inne 5b) Dawkowanie 6) Zastosowane aktywne substancje farmakologiczne 7) Metoda leczenia i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej 8) Okres karencji (od do) 9)

13 Wiek (dd-mm-rrrr) 3) Liczba Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 2) Data lub okres leczenia Szczegółowa diagnoza Data lub okres leczenia Nazwa środka leczniczego 4) Rodzaj środka leczniczego antybiotyk 5a) inne 5b) Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej cdn. Dawkowanie 6) Zastosowane aktywne substancje farmakologiczne 7) Metoda leczenia i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej 8) Okres karencji (od do) 9) Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadany zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny nr nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 3) Należy wpisać wiek zwierzęcia w sposób następujący: w dniach - w przypadku gdy zwierzę ma mniej niż 1 miesiąc, w miesiącach - w przypadku gdy zwierzę ma od 1 miesiąca do 2 lat, w latach - w przypadku gdy zwierzę ma powyżej 2 lat. Określając wiek należy odpowiednio wpisać dzień/miesiąc/rok. 4) Należy wpisać nazwę zastosowanego środka leczniczego. 5a) Należy wpisać "X" w przypadku, gdy zastosowany środek leczniczy, o którym mowa w kolumnie "Nazwa środka leczniczego" to antybiotyk. 5b) Należy wpisać rodzaj zastosowanego środka leczniczego, o którym mowa w kolumnie "Nazwa środka leczniczego", w przypadku gdy jest inny niż antybiotyk. 6) Należy wpisać dawkowanie środka leczniczego, o którym mowa w kolumnie "Nazwa środka leczniczego". 7) Należy podać zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu lub ulotce środka leczniczego, o którym mowa w kolumnie "Nazwa środka leczniczego". 8) Należy wpisać metodę leczenia i zalecenia lekarskie na podstawie dokumentacji weterynaryjnej. 9) Okres karencji, o którym mowa w art. 24 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, obowiązuje zanim produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zostać oznakowane jako ekologiczne.

14 Imię i nazwisko producenta: Rejestr produkcji zwierzęcej Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Status zwierzęcia 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Rodzaj produktu 4) Wielkość produkcji Jednostka Przeznaczenie 5)

15 Rejestr produkcji zwierzęcej cdn. Lp. Gatunek zwierzęcia 1) Status zwierzęcia 2) Numer identyfikacyjny zwierzęcia 3) Rodzaj produktu 4) Wielkość produkcji Jednostka Przeznaczenie 5) Objaśnienia 1) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/ ) Należy wpisać "E" w przypadku statusu ekologicznego lub,,k" w przypadku statusu w okresie konwersji lub,,n" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia ekologiczny/ w okresie konwersji musi zostać potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/ ) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny numer nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 4) Należy wpisać np. żywiec,mleko, jaja 5) Należy wpisać wprowadzenie na rynek", co oznacza posiadanie żywności w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania lub na własny użytek", co oznacza produkcję podstawową na własny użytek lub do domowego przygotowania, obróbki lub przechowywania do własnego spożycia.

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail: joanna.glowka@pl.tuv.com

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail: joanna.glowka@pl.tuv.com

Bardziej szczegółowo

Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym. -Rady (WE) nr 834/ Komisji (WE) nr 889/2008

Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym. -Rady (WE) nr 834/ Komisji (WE) nr 889/2008 Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym Wymagania ustanowione w rozporządzeniach: -Rady (WE) nr 834/2007 - Komisji (WE) nr 889/2008 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 jest zbiorem podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 224 13249 Poz. 1347 1347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE NA PASZE LECZNICZĄ Orginał - dla wytwórcy paszy treściwej

ZLECENIE NA PASZE LECZNICZĄ Orginał - dla wytwórcy paszy treściwej Orginał - dla wytwórcy paszy treściwej 3. Zlecam zastosowanie paszy dla... (ilość paszy w kg) 4. Liczba zwierząt, dla których jest przeznaczona pasza 8. Średni wiek i średnia masa zwierząt dla których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP?

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SYSTEMU QAFP? ZŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA zgłoszeniowe 1. Formularz zgłoszeniowy + załączniki (formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie www.qafp.pl) Załączniki 1) dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

28.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/21

28.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/21 28.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/21 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA

Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Warunki chowu ekologicznego FRILAND POLSKA Na podstawie: Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012 r. Akty prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY Pleszew, 28.08.2017r. UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1}

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1} z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Na podstawie art. 1 la ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH 1 CHÓW BROJLERÓW KURZYCH Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta

LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Data inspekcji... LISTA KONTROLNA SPIWET gospodarstwo utrzymujące zwierzęta PROTOKÓŁ KONTROLI Nr... Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt System identyfikacji i rejestracji zwierząt Wprowadzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt pozwala na sprawowanie nadzoru nad identyfikacją zwierząt i ich przemieszczaniem. Polska spełnia w ten

Bardziej szczegółowo

Wzajemna zgodność PREZENTACJE OPRACOWAŁ: KAROL BACZUŃ DORADCA ROLNICZY

Wzajemna zgodność PREZENTACJE OPRACOWAŁ: KAROL BACZUŃ DORADCA ROLNICZY Wzajemna zgodność PREZENTACJE OPRACOWAŁ: KAROL BACZUŃ DORADCA ROLNICZY Co oznacza Cross-Compliance? Wytworzenie powiązania pomiędzy: Płatnościami bezpośrednimi i Normami, oraz zobowiązaniami w sektorach

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI - AKWAKULTURA I PRODUKCJA WODOROSTÓW MORSKICH PROWADZONA METODAMI EKOLOGICZNYMI

O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI - AKWAKULTURA I PRODUKCJA WODOROSTÓW MORSKICH PROWADZONA METODAMI EKOLOGICZNYMI NR PRODUCENTA: DATA REJESTRACJI WNIOSKU: PODPIS: BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI - AKWAKULTURA I PRODUKCJA WODOROSTÓW MORSKICH PROWADZONA METODAMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1.

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 123 poz. 1350 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143. o środkach żywienia zwierząt Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Sposób prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze. Dz.U.2013.68 z dnia 2013.01.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej I. Zasady ogólne Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym, polegającym

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - ustawa Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Lubicz 25A, 31-503 Kraków ( WNIOSEK WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, SZARE POLA WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI)

Lubicz 25A, 31-503 Kraków ( WNIOSEK WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, SZARE POLA WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI) NR PRODUCENTA: DATA REJESTRACJI WNIOSKU: PODPIS: SZARE POLA WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI AKWAKULTURA I PRODUKCJA WODOROSTÓW MORSKICH BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy opasu bydła mięsnego

Systemy opasu bydła mięsnego .pl Systemy opasu bydła mięsnego Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 10 grudnia 2015 W teorii istnieją 3 systemy opasu bydła mięsnego, a ich dobór zależy od bazy paszowej własnego gospodarstwa, areału

Bardziej szczegółowo

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań L.p. Rodzaj Kontroli 1. Podmiot kontrolowany Zakład przetwórstwa mleka (1) Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głubczycach na 2012 r. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2005 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/39 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wytwarzania i stosowania środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych oraz obrotu

Bardziej szczegółowo

Rolnik, który zamierza prowadzić działalność związaną. produkcją,

Rolnik, który zamierza prowadzić działalność związaną. produkcją, Rolnik jest producentem żywności w zakresie tzw. produkcji pierwotnej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ... w... (Nazwa własna zakładu) zwany dalej... (Nazwa skrócona zakładu) ul... nr działa na podstawie: (Nazwa skrócona zakładu)

REGULAMIN. ... w... (Nazwa własna zakładu) zwany dalej... (Nazwa skrócona zakładu) ul... nr działa na podstawie: (Nazwa skrócona zakładu) REGULAMIN... (Rodzaj zakładu leczniczego)... w... (Nazwa własna zakładu) (Miejscowość) Dział I. USTRÓJ I PODSTAWY DZIAŁANIA 1. (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt) zwany dalej... jest własnością...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 528. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku ... ... c) numer NIP lub REGON lub NUMER GOSPODARSTWA *...

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku ... ... c) numer NIP lub REGON lub NUMER GOSPODARSTWA *... OŚWIADCZENI E do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.

Bardziej szczegółowo

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej nr str. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Imiona i nazwisko głównego użytkownika lub nazwa jednostki 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica 6. Nr domu

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2014/0100(COD)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2014/0100(COD) Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014/0100(COD) 26.6.2015 POPRAWKI 1149-1322 Projekt sprawozdania Martin Häusling (PE557.122v01-00) w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Projekt Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.178.1837 2011.01.01 zm. Dz.U.2010.227.1484 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Nadzór farmaceutyczny. w weterynarii. dr Jacek Boruta. Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r.

Nadzór farmaceutyczny. w weterynarii. dr Jacek Boruta. Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r. Nadzór farmaceutyczny w weterynarii dr Jacek Boruta Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012r. DEFINICJE produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawo żywnościowe Produkcja, w tym przetwarzanie, a także obrót żywnością

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT ochrona zwierząt humanitarna użytkowa OCHRONA UŻYTKOWA ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Rejestracja: - rolnicy - zakłady z poza rolnictwa

Rejestracja: - rolnicy - zakłady z poza rolnictwa Rejestracja: - rolnicy - zakłady z poza rolnictwa Do zadań inspekcji weterynaryjnej należy nadzór nad obrotem środkami żywienia zwierząt. Inspekcja weterynaryjna kontroluje zakłady, które wytwarzają środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT]

ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY REJESTROWANIA I ZNAKOWANIA TRZODY CHLEWNEJ [USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT] Borzechowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualne wymagania dla prowadzenia fermy drobiu. Kalisz, 25-26 marca 2013

Aktualne wymagania dla prowadzenia fermy drobiu. Kalisz, 25-26 marca 2013 Aktualne wymagania dla prowadzenia fermy drobiu Kalisz, 25-26 marca 2013 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzą Art. 12. ust. 6a Utrzymujący zwierzęta gospodarskie przechowuje przez okres

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ w 2015 R. Racibórz, 19 kwietnia 2016 rok 1 Sprawozdanie podsumowuje działania organów Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE Słupsk, 2017 r. 1 I. Definicja Rolniczego Handlu Detalicznego Rolniczy Handel Detaliczny - oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Rzeczoznawcy wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. Dz.U.2009.142.1161 z dnia 2009.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pasza Pasze treściwe. Bydło i nieparzystokopytne 2 1,6 45. Świnie - 3 10

Tabela 1. Pasza Pasze treściwe. Bydło i nieparzystokopytne 2 1,6 45. Świnie - 3 10 Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo bytowe wyciąg z rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2017 L 135/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/880 z dnia 23 maja 2017 r. ustanawiające zasady stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria produkcji zwierzęcej Tabele zootechniczne do projektu instalacji urządzeń technicznych w budynku inwentarskim z przedmiotu: Inżynieria produkcji zwierzęcej Spis treści I. Słowo wstępu...2 II. Zapotrzebowanie na wodę...2 Tabela

Bardziej szczegółowo

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GARWOLINIE Andrzej Koryś Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim Nasz znak: PIW.A.420S.2.20 16.AK Dot. sprawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Poz. 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY UWAGA!!! Zmiany w wymaganiach dotyczących handlu wewnątrzunijnego owcami i kozami hodowlanymi oraz przeznaczonymi do tuczu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2)

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne.

Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne. Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne. Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji

Bardziej szczegółowo

L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.6.2011 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt. Miejscowość Ulica Numer domu/mieszkania. Kod pocztowy Poczta Gmina Powiat Województwo

... Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt. Miejscowość Ulica Numer domu/mieszkania. Kod pocztowy Poczta Gmina Powiat Województwo Okładka - strona 1 KSIĘGA REJESTRACJI BYDŁA siedziby stada: P L - Dane posiadacza zwierząt: Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt Miejscowość Ulica domu/mieszkania -... pocztowy Poczta Gmina

Bardziej szczegółowo

HIGIENA PASZ PYT. i ODP.

HIGIENA PASZ PYT. i ODP. SANCO/3655/2005 HIGIENA PASZ PYT. i ODP. 1. Czy rolnicy, którzy sami nie produkują paszy, ale podają ją zwierzętom a) są objęci rozporządzeniem? Tak. Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 183/2005)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2014 r. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI [ ] Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 24 marca 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o paszach 1)

USTAWA. o paszach 1) USTAWA PROJEKT z dnia r. o paszach 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, określonych w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt Przepisy prawne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt 03.10.2006. Dyrektywa Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992,

Bardziej szczegółowo

Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego

Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji

Bardziej szczegółowo

Equinor 370 mg/g pasta doustna dla koni

Equinor 370 mg/g pasta doustna dla koni Akceptuję Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone

Bardziej szczegółowo