WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych"

Transkrypt

1 W NUMERZE: 30-lecie ONZ Ziernia azylu i wolnoici Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych Wydawnictwa XII Wystawy Jubilcusz XXV-lecia PZF w filuxnenistyce 10 stycznia ukate Me seria 8 znaczkzw z cicad x mowych Igrrysk OlImpijskich w Innsbrucku (p. str ) N. (182) Rok XXII WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975

2

3 25-LECIE PZF Delegacja PZF u Prezesa Rady Ministrow PIOTRA JAROSZEWICZA Z okazji 25-lecia PZF, Prezes Rady Ministr6w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotr Jaroszewicz przyjai w dniu 19 listopada delegacje Polskiego Zwiazku Filatelistow. W spotkaniu wzial udzial Minister Lacznoki prof. dr Edward Kowalczyk. W sklad delegacji wchodzili: Prezes Zarzadu Glownego PZF Zbigniew Zielinski, Sekretarz Zarzadu GlOwnego PZF Ryszard Rzepko i Przewodniczacy Ko- mitetu Wykonawczego Obchodow 25-lecia PZF Jan Zaborowski. Delegacja przedstawila tow. Premierowi osiagniecia Zwiazku w okresie dwudziestopicciolecia na polu pracy spolecznej ponad 120-tysiecznej rzeszy czlonkow PZF i ponad 40 tysiecy mlodzie2y. Premier pozytywnie ocenil wyniki pracy Polskiego Zwiazku FilatelistOw i zyczyl dalszego rozwoju organizaeji, podkrealajac jej znaczenie spoleczno-kulturalne w naszym kraju. Tadeusz Grodecki 30-lecie Organizacji Narodow Zjednoczonych ROKU bieiacym ONZ obchodzila 'J " 30-lade swego powstania. 26 czerwca 1945 roku na konferencji w San Francisco podpisana zostala Karta Naroddw Zjednoczonych fundamentalny akt powstania ONZ. Karta NarodOw Zjednoczonych weszla w Zycie 24 paidziernika 1945 roku. Dzieri ten uznany jest za Dzien Narodow Zjednoczonych. Siedziba ONZ jest Nowy Jork, siedziba Europejskiego Biwa ONZ Genewa. WlaSnie z tymi dwoma miastami zwiazana jest znana kaidemu filateliscie Poczta ONZ. Znana" zreszta przewainie we fragmentach, bowiem temat to ogrornny, doic skorasplikowany i dzi4 jui nielatwy do zebrania. BIURO POCZTOWE ONZ W NOWYM JORKU 25 marca 1946 r., w dniu otwarcia sesji Rady Bezpieczeristwa, uzyto po raz pierwazy frankatury mechanicznej poczty ONZ. W dniu tym ostemplowano i rozdano 400 kopert (fot. 1). Pierwszy urzad pocztowy ONZ otwarto 20 sierpnia 1946 T. w miejscowoki Great Neck, Long Island w stanie Nowy Jork. 23 wrzeinia otwarto oddzial tego urzedu w miejscowoki Lake Success, gdzie jui uprzednio stosowano wirnik z napisem na naldadce korespondencja ONZ (fot 2). S POSBGE 4:440.z. 03 : P fot. 1 COURIER --- or THE UNITED NATION S tot. 2 3 stycznia 1951 roku rozpoczal pracy urz4d pocztowy ONZ w nowygn gmachu Organizacji. Od tego dnia kasowano znaczki USA wirnikiem ONZ (fot. 3). A wiec poczatkowo stosowano znaczki amerykariskie i kasowniki amerykanskie, nastepnie wprowadzono kasowniki ONZ, w:eszcie w 1951 roku Poczta ONZ w No_ wym Jorku zaczela wydawad wiasne znaczki. Pierwsze 6 znaczkow serif abiegowej ukazalo sie 24 paidziernika (1 c, Dir c, 3 c, 5 c, 25 c i 1 dolar). 5 nastep- 523

4 nych 16 listopada (2 c, 10 c, 15 c, 20 c, 50 c). fot. 3 fot. 4 lot. 5 COURIER OF THE UNITED NATIONS SFr 1 w katalogach ma znaczek 1 c, nazwany parody awiata". Przedstawia grupg ludzi idgcych ku sloticu, ktdre symbolizawane jest przez znak ONZ (fot. 4). W 1952 roku wydano pierwsze znaczki okolkznoiciowe jeden z okazji 7 rocznicy powstania ONZ i dwa z okazji 4 rocznicy Deklaracji Praw Czlowieka. Rownial w 1952 cku ukazala sie pierwsza karlika pocatowa ONZ i pierwszy aerogram. Natomiast pierwszq kopertg pocztowg ONZ wprowadzono do obiegu w roku Na znaczkach ONZ nazwe poczty oznaczono w 5 jecykach: angielskim, chinskim, francuskim, hiszpariskim i rosyjskim. Jednak z czasem przestaio to byf ragtag i istniejg ro niet znaczki ONZ z nazwg w jednym (angielski albo francuski), bgdi w dwoch jazykach (angielski i francuski). BIURO POCZTOWE ONZ W GENEWIE DzialaInoie poczty Biura ONZ w Genewie rozwijala sie poczatkowo podobnie jak ongia poczty Ligi Naroddw i BIT. W lutym 1950 raw poczta szwajcarska wydala aerie 20 znaczkow sluibowych do uzytku ONZ. Byly to znaczki szwajcarskie z lat 1940, 1941 i 1933 z nadrukiem Nations Unies/Office european". 24 paidziernika 1955 roku, z okazji dziesieciolecia ONZ,.. jx,cata szwajcarska wydala pierwszy okolicznoaciowy znaczek shabcrwy definitywny dla pw...hty ONZ (fot. 6). Tegot dnia ukazala sig jeszcze seria 6 znaczkow definitywnych rowniez z napisem Helvetia Nations Unies". '545,35 N ATIONSUNIE.5 141, :k TA, toe H E LVETIA 40 fot. 6 Stosow an 0 datawni k pierwszego dnia talc±e, z napisem Nations Unies" (fot. 7). Na skutek specjalnej umowy poczty ONZ z poczty szwajcarska, od 1969 roku dziala (bug' obok Nowego Jorku pion poczty ONZ. Do tego czasu wydano dla ONZ 39 sluzbowych znaczkow szwajcarskic h. 4,paidziernika 1969 roku ukazalo sie pierwsze 8 znaczkow poczty ONZ w walucie szwajcarskiej. Aby ulatwid rozroznienie znaczkow w walucie USA i Szwajcarii: c. cents (USA) i c. centimes (Szwajcaria), nominaly znaczkow dla poczty ON2 w Genewie podawane sg w czeiciach franka szwajcarskio. A Wic,C zamiast 5 c" 0.05 Frs.", zamiast.,10 c" 0,10 Fr.s." itd. Poczta ONZ stosowala datownik pierwszego dnia obiegu (fot. 8). Gd tej gory ukazujg sie jednoczegnie znaczki dla poczt ONZ w Nowym Jorku i Genewie, Majg jednakowe rysunki, rednig sig natomiast waluta, wysokoeicig nominalaw, kolorami, a czesto i liczbg znacf.-cow w emisji. Koparty pierwszego dnia wydawane sa obecnie w Genewie jednakowe do wydad w USA (fot. 9) i Szwajcarii (fot. 10). 524

5 fat. 9 Datowniki pierwszego dnia sa natomiast zupelnie reine Genewa stosuje olgragie, rysunkowe, a Nowy Jork mechaniczne, z naktadica zawierajgca wprawdzie maly rysunek, ale z wybitnym akcentem na napis First Day of Issue". W genewskim Palais des Nations dziatajg 2 urzedy,pocztowe. W jednym jest serwia filatelistyczny. Motna tam w okienkach zarowno kupowa6 wszystkie znaczki ONZ bedece w obiegu, jak i stemplowatt. Poza okresem, a whisciwie oproez stosowania stempli akedictmoreiowych (w tym pierwszego dnia), urzai ten stosuje datowniki dwuobraczkowe 1241 Geneve/Nations Unies" z dwoma gwiazdkami po bokach I literka rozpoznawczg (fot ). Przy tym literka jest zwiazana gciale z urzednikiem. Zmieniajas sit przy okienku, pracownik fot. 14 <-< <<- <C.* C. >>>.> >> - C <-<-<<- iv,v,, Y,, Y,V V V zahiera ze sobg datownik, a now przych dzgcy ma swoj, ale jut z inns; literg. Urzgd ten prowadzony jest przez poczty ONZ. fot. 13 Drugi urzgd przeznaczony jest do zalatwiania koreeporudencji autbowej i prowadzony jest przez PTT ( oczty szwajcarskg). Jednak przyjmuje przesylki tylko z frankaturg, albo znacinkami poczty ONZ. Znaczki te kasuje datownikami poclobnymi do stosowanych przez urzad serwis filatelistyczny. Jednak stemple te pozbawione sg gwiazdek (fot. 13) i majg oznaczenie urzedu pocztowego 1211 Geneve 10/Nations Unies. I w tym praypadku litera na datowniku oznacza" odpowiedniego tunkcjonariusza. P zez ten unzad prywatna osoba nie mote w zasadzie nadad korespondencji, a o ostampaowanin listu w okienku nie ma mowy. Urzad dysponuje rowniet wirnikiem. fot. 15, C <- <<<- <<- <-<-Ce C- -?. ->> - 3 -> - > -ST, M V,, FRENTIE ME ANNIVERSAIRE V y, y, plms-ms Fitt Ion ,11 1 I y, vvi iy, v, y, 1,,V y,,,y i. Y NAII:,S \,,,-. yi Y > `>>>>>>> -> ',....,. - C<<<C<<<- < I '4: 525

6 Wlasne slutbowe znaczki szwajcarskie ma tat kilka organizacji wyspecjalizowanyoh ONZ w Genewie, jak: BIT Miedzynarodowe Biuro Pracy, BIE Migdzynarodowe Biuro Wychowania, OMS 8wiatowa Organizacja Zdrowia, UIT Miedzynarodowy Zwiazek Telekomunikacji, OMM Swiatowa Organizacja Mateorolagiczna oraz w Bernie: UPU Swiatowy Zwigzek Pocztowy. Reprodukujemy 2 bloczki wydane 26 czerwca,przez poczte ONZ, z okazji XX.X- -lecia. Oczyvvikie jeden dla poczty w Nowym Jorku (fat. 14) w walocie dolarowej, drugi dla poczty w Genewie we frarrkach szwajcanskich. Z okazji przypadajacego w przyszlym roku 25-lecia pierwszego znaczka ONZ przygotowujemy opracowanie caloksztaltu waloraw filatelistycznych do tego tematu. Geografia pocztowa ZIEMIA AZYLU I WOLNOSCI" 'Story z filatelistow nie zatrzymal choe raz w tyciu wzroku na uroczych znaczkach San Marino, lub poprawniej i bardziej oficjalnie m6wiac, Najjagniejszej Republiki San Marino? Ten niewielki kraik (62 ken kwadratowe, mieszkancerw), otoczony zewszad przez Wiochy, jeteli wolno sie tak wyrazid, odlegly o 20 km od Rimint na adriatyckiej Riwierze, ma wszelkie powody, aby bye zadowolonym ze swych znakow pocztawych, ktore przynosza mu dobra opinig wgrod wielu zbieraczy i niebagatelne dochady: 1 miliard lirow w 1974 roku. Ale bye mote jeszcze wicicsze racje ma San Marino, aby szc-zycie sic swoja dumna przeszlokia. Jest to bowiem najstarsza demakracja gwiata, istniejaca nieprzerwanie ad 1674 lat. W 301 roku naszej ery, jak twierdza Sanmarinezycy (ehoe powatni historycy traktuja to wydarzenie jrako legende raczej nit udowodniony faldt), ubogi ciegla z Daknacji, zwany Marino, uciekl z rozrywanego walkami Cesarstwa Rzymskiego na szczyt Monte Titano i wraz z garstka takich jak on idealistaw, ktorzy najwytsza cnotg Widzieli w powrocie do zwyklej pracy fizycznej, zalotyl chrzekijanska gmine, kteira stala sie zalatkiern poiniejszej NajjaSniejszej Republiki. Jasne, te poczta San Marino uczcila zalotyciela panstwa, a zarazem jego patrona, przy r6inych okazjach. Po raz pierwszy pojawil sic on na znaczku San Marino w 1923 roku (Zurnstein nr 89), aby potern powracae wielakrotnie w wydaniach pocztowych. Republike wynaletli" Sammaryfaczycy w 1253 roku. Seigle mowiac, w dokumencie z tego wlainie ram po raz pierwszy wzmiankowane jest istnienie systerim republi anskiego. Ale jego zasady zostaly zredagowane dopiero w XVII wieku. I od tej gory pazostaly jut wladciwie niezanienione. Serenissima Republica di San Marino rzadzona jest przez dwach kapitanow-regentow, urzeclujacych po/ roku (przyp0- mina to troche republikanskie obyczaje starotytnego Rzymu). 10-osobowa Rada Pansbwa jest organem wykonawczym, a prawa ustanawia Rada Wielka i Generalna, wybierana co 4 lata i zlatona z 60 deputowanych. Bedac enklaw4 Rath nazwali je kiedyg nawet rwyrostkiem robaczkowym" Wioch), San Marino zwiazane byto, oczywiticie kolejami losu, z historic PO/wyspu Apenifiskiego. Ale mote z du- ME) powiedzied, e wiazalo sic zawsze z postarpowymi i demokratycznymi ruchami przynajmniej w czasach nowotytnych. Potrafito tea stawid czola Napoleonowi, kt6ry bezwzglednie podporzadkowal sobie Wiochy. A poiniej w 1848 roku ono wlainie udzielito azylu Giuseppe Garibaldiemu, gdy ten z MOO walecznych" musial szukad schronienia z dala od ojczyzny, o ktorej jednok narodowa walczyl w okresie Wiosny Ludow. Moment przybycia Garibaldiego z garstka tolnierzy do San Marino widzimy na znaczkach wydanych w 1932 roku z okazji 50-lecia bmierci wielkiego Wiocha. Jego sylwetka,,paddtmle zreszta jak sylwetki innych bojownikow o wolnok i integralnota Wioch, widnieja takte na innych znaczkach. W serii wydanej z okazji 1504ecia urodzin Garibaldiego widzimy m. in. Francesco Nona, ktory jak wiemy brat rowniet udzial w naszyrn narodowym powstaniu w 1863 roku i poleg/ w bitwie pod Krzykawka 5.V.1863 r. (pomnik w Warszawie). Malutka Republika San Marino zyskala sobie tat zwiaszcza w XIX wieku serca wielu bojownikow o wolnok w 526

7 innych krajach. To Abraham Lincoln nazwal ja ziemig azylu i wolnodci". Zaskarbit sobie z tego powodu szczeg61- na wdziecznogd Sanmarinczykow. Nieraz ted pazecistawiali go oni na znaczkach. Lincolnowi poiwiecone se dwa bloczki San Marino (nr 250 i 252) z 1937 roku, nastehonie calla seria (z alcazji 150-lecia urodzin) z 1959 roku (nr ). Stany Zjednoczone maja zreszta jak gdyby szczegalne prawa w emisyjnej polityce San Marino. Przypomnijmy to piekna (i dotd droga!) eerie kolumbowska z 1952 ( ) oraz serie poiwiecong F. D. Roosevellowl (nr ).,Pb upadku faszyzmu we Wioszech, San Marino rzqdzone bylo 12 lat przez koaliejg socjalistaw i komunistow. Jednakie w wyborach 1957 roku zwyciestwo odniosly partie prawicowe (socjaldemokracja i chnzekijatiska demokracja). Jakby odwdzieczajgc sic Sanmariaczykom za to, de glosowali jak nalety" Arnerykanie ofiarowali w nastepnym roku Republice dolaraw na budowe nowego... akweduktu. Z tego pierwszego, powojennego okresu rztelaw Frantu ludowego" pochodzi abowiazujace po dzien dzisiejszy prawodawstwo socjalne, zapewniajece szereg przywilej6w Itxtziom pracy, m. in. gwarantuje dote wysoka emeryturg, bezplatne Jecznictwo ltd. Howe, zachowawcze rzahly nie imialy hkned tych przywilej6w. Z czego iyje San Marino? Nasza Wiel- Ica Encyklapedia Pawszechna w swym pierwszym wydaniu z 1968 roku mdwi, it podstawq gospodarki (San Marino) jest rolnictwo". Ale to bylo dawno nieprawda. Jui w 1958 roku tylko 38 procent ludnofci pracowalo w rolnictwie, w 1970 roku odsetek ten spacli do 16. Dzisiaj nie wiccej nil 10 procent mieszkancow tyje z Opustoszaly hrzy pickne osady wiejskie, otaczajace Monte Titano Montegiar- dino, Faetano i Acquaviva. Wiekszogd dawnych ralnikow przeniosta sic do stoney. Najczekiej znalazla zajecie w przemyale ustugowym, awlaszcza w hotelarstwie. Jedell zwazyd, as co roku w okresie letnihn San Marino odwiedza blisko 4 miliony turystow, to latwo zgadned, ze maja co rabid i na czym zarobid. Faktem tad jest, id glawnyin irddlem dochodow San Marino jest wlaanie turystyka 3 miliardy lirow w 1974 roku. Dopiero w nastgpnej kalejnoki na likie wplywow figuruje coroczna dotacja z Rzymu (3 miliardy brow); Wlochy zobowiazaly sic do jej udzielania bralatatem z 1954 roku, w zamian za rezygnacje San Marino z posiadania odrcbnej waluty i uprawniefi celnych. No i wreszcie w buddecie NajjaAniejszej Republiki licza sic takie wplywy ze sprzedady znaczkow, ktare jako sic rzekto wynosza 1 mhliard lirow. Nieliczne zaklady prze.- myslowe, zbudowane u podnata gory Titano, maja widtkoid warsztatow rzemie61- niczych; chodzi o fabryczki wyrobow ceramicznych, destylarnie alkoholu i tealnie. Pocztowa historia San Marino siega 1877 roku. Niektare wartoki z pierwszej serii znaczkow osiegaja dzisiaj wysokie ceny (rownowartok tysiaca i wigcej frankaw Zumsteina). W latach szeaddziesiatych na fali mody na malarstwo" San Marino zdobylo sobie renome swoimi znaczkarni przedstawiajacymi rodne dziela sztuki, Typowym specimenem w tej kategorii jest wydany w 1960 roku obraz Caravaggio przedstawiajgcy Dziewczyne z koszem owocow" (nr 712). Wyceniony jest on dzisiaj w katalogu Zumsteina na 95 frarikow (czysty), chod jego nominal wynosi tylko 200 lirow. Dalsze serie San Marino z dziedziny malarstwa sq niezmiennie ozdaba wszystkich zbiorow potwieconych temu tematowi. Zygmunt Szymanski MEDAL..Za zastugi dla rozwoju publikacji filatelistycznych" za lata Prezydium Zarzadu Glawnego PZF, na wniosek specjalnie powolanego Jury, zgodnie z 3 Regulaminu okreglajacego wzdr, tryb i warunki nadawania Medalu..Za zaslugi dla rozwoju publikacji filatelistycznych", nadaki Medal za lata nastepujacym osobom i instytucjom: I. Za wybitne osiagniccia w rozwoju publikacji filatelistycznych w kraju 1. Prof. dr habil. Brunon Holysi (Warszawa) za opracowania pt. Falszerstwo znaczkow pocztowych" i Znaczki pocztowe", po&wiecone badaniom autentycznotci znaczkdw pocztowych, opublikowane w podreczniku wydanym przez PWN w Warszawie. 2. Czeslaw Jeryi (Gdynia) za catoksztalt publikacji filatelistycznych. 3. Edward Karlowicz (Warszawa) za 527

8 ksiaikg pt. 500 zagadek filatelistycznych", wydang przez Wiedze Powszechng". 4. Marian Kogoielniak (Wroclaw) po raz drugi za opracowania pt. Prowlzoryczne stemple pocztowe wojewodztwa bydgoskiego ", wydane przez redakcje Bydgoskiego Komunikatu Filatelistycznego" i Prowizoryczne stemple pocztowe Bia1ostocczyzny" opublikowane w LOdzkim Biuletynie Filatelistycznym" nr 3/45 w r. 5. Wincenty Piatak (Hrubieszdw) za caloksztalt publikacji filatelistycznych. 6. Jan Piszczek (Torun) za opracowanie pt. Falszerstwo znaczka pocztowego w gwietle prawa", opublikowane w Lodzkim Biuletynie Filatelistycznym" nr i 48 w 1973 r. i 1974 roku, stanowigce kontynuacje publikacji pt. Proces wytwarzania znaczka pocztowego a prawo cywilne" ogtoszonych w latach Aleksander Sekowski (Warszawa) za caloksztalt publikacji filatelistycznych. 8. Stefan gniady (Zgierz) za opracowanie pt. Jak opracowad filatelistyczny zbior kopernikowski", wydane przez Zarzgd Okragu Lodzkiego PZF i Wydzial Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku. 9, Dr Lech Zimowskl (Poznan) za ksigikg pt. Geneza i rozwoj komunikacji pocztowej na ziemiach polskich", zawierajacg opracowania dotyczace historii poczt na ziemiach polskich, opublikowane przez Wydawnictwa Komunikacji i LgeznoSci w Warszawie. 10. Redakcja Ledzkiego Biuletynu Filatelistycznego" w Lodzi w skiadzie: Henryk Biaek, Walenty Boguh, Mieczystaw Czernik, Czeslaw Danowski, Wladyslaw Farbotko, Tadeusz Hampel, J. Zbigniew Piekut, Ryszard Rosin, Stefan Sniady i Leslaw Zabilski za szczeghlnie duty wkiad w rozwoj i upowszechnienie polskiej myili filatelistycznej w latach Okreg Polskiego Zwigzku Filatelistnw w Poznaniu za wydanie katalogu i biuletynow informacyjnych z okazji Swiatowej Wystawy Filatelistycznej Polska 73" w Poznaniu, ktore odznaczaly sie wysokim poziomem fachowym j przyczynily do popularyzacji filatelistyki polskiej za granica. 12. Okra Polskiego Zwinzku Filatelistow w Warszawie za wydawanie,,biuletynu Filatelistycznego" wnoszacego duty wklad w popularyzacje wiedzy filatelistycznej i dziatalnoki Polskiego Zwiazku Filatelistdw. H. Za wybitne osiagniecia w rozwoju publikacji upowszechniajgcych wiedzy o filatelistyce polskiej za granicg 1. Polskie Towarzystwo Filatelistyczne w Wielklej Brytanii (Polish Philatelic Society London) za wydawanie pisma Polski Przeglgd Filatelistyczny" ( Polish Philatelic Review") i popularyzacjg filatelistyki polskiej w Wielkiej Brytanii. Jury obradowalo w skladzie: Zygmunt Kalamaga (przew.), Lucjan Piekarz (sekr.), Wladyslaw Farbotko, Antoni Gromski, Andrzej Lipski. - ww... - kdoi 75 A0146 Datowniki W zwigzku z korektg ogloszonego przez nas w nr 21 (str. 473) projektu stempli okolicznogciowych, planowanych z okazji imprez wystawowych, podajemy wykaz datownilthw stosowanych w okresie Wystawy., Nie zrealizowano datownikow pianowanych z okazji Dnia Warszawy, Dnia Katowic i Dnia Poznania (Klub Polothca). Woj. Urzgd Poczt. Lodz 1 stosowat na stoiskach poczt.: 22.XI.-5.XII. XII OgOlnopolska Wystawa Filatelistyczna L6& 75". 22.X1.-5.XII. 25 lat PZF". 23.X1. V Ogolnopolskie Spotkanie Klubu PZF Drub". 25.XI. Dzien Gdariska. 29.XI. Dzieri Kobiety. XII egelnopolska Wystawa Filatelistyczna Lodi 75 " 30.XI. XIV Spotkanie Czlonkhvg Klubu Dzien Znaczka" PZF. 30.XI. IX Jubileuszowe Spotkanie Klubu Czerwony Krzyz". 2.XII. Dzien Mlodego Filatelisty". 5.XII. Dzien Koperty pamigtkowe Organizatorzy wydali 2 koperty pamigtkowe duig i o wymiarze standardowym o jednakowym rysunku. Nakiad kopert po 15 tys. sztuk. Wieksza ofrankowang bloczkiem wydgnym z okazji Wystawy, skasowanym datownikiem wystawowym opatrzong erica i nalepkg wystawowa sprzedawano po 10 zl. Koperta mniejsza ze znaczkiem i datownikiem wystawowym oraz erkg kosztowala 7 zl. 528

9 JUBILEUSZ XXV-LECIA PZF W FILUMENISTYCE Krajowy przemysl zapalezany, wigezajgc sig tiakte do udokurnentowania jubileuszu 25-lecia powstania Polskiego Zwiqzku Filatelistow, wprowadzi/ w 4 zakiadach etykiety poswigcone tej rocznicy. Etykiety, drukowane parkami, majg w rysunku godlo Zwigzlcu oraz napis: XXV tat Polski Zwigzek Pilate Wydane zostaty w czterech kolorach w nalt/ade 2 solo sztulk. Marian Libionka,4frc-1-'POLSKIE Die upamigtnienia kolejnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich Ministerstwo Lacznoaci wprowadzi do obiegu w styczniu 1976 r. serig 6 znaczkow poczitowych prezentujacych nastg?ujgce dyscypliny spartow zimowych (.w.nawiasach zamdwione naklady zna.czkow): 50 gr skoki narciarskie (10 min sztj, I zl hokej na Indite (6 min), 1,50 zi slalom (6 mln), 2 zl iyiwiarstwo (3 mini), 4 z3 saneczkarstwo (3 min), 6,40 zl dwub5j (1,2 min). Na wszystkich znaczkach umieszczono mails Igrzysk w Znaczki.wydruikowano wielobarwng technikg rotograwiurowg w formacie 39,5 X 31,25 mm, na papierze kredowanym. reach V-mite4 To commemorate the successive Winter Olympic Games the Ministry of Posts and Telecommunications is going to issue a set of six postage stamps in January The stamps will present the following Winter sporting disciplines (quantities ordered to be printed are given in brackets): 50 gr ski jump (10 million), z ice hockey (6 million), zt 1.50 slalom course (6 million), zl 2.00 skating (3 million), bobsleighs (3 million), it 6.40 biathlon (1.2 million). All these stamps bear the sign. of the Winter Games in Innsbruck. The stamps 529

10 W da51 w.prowadzenia znaczkow do obiegu znaj.da sie w sprzadaty trzy kopecty FDC, opatrzoine ekclicznosciowym datownikiern stosowanym w Upt. Warszawa 1. koperty i datownik zaprojekthwala art. plant. Helena Matuszawska. Arkusz sprzedairly zawiera 50 sztuk znaazkow. Stemple okolieznotelowe Za zgoda Min. Lacznogei DOP1T zawiadamia- 15 a stosowaniu: I. w Ups. Hoek 1 (stoisko w Teatrze) datownika: OgOlnopolska Wystawa Ksiatki SpoIeezno-Politycznej (plamo z 5.XI.). w Upt. Zielona Gdra I nakladki prop.: Dni Honorowego Krwiodawcy (pismo 14.X1.). W Upt. Lubin 1 datownika: Dz.efs Garnika (pismo a 13.XL). 4.XII. w Upt. Polkowice 3 datownika: Dzien Gornika (pismo z ). 5.XII. w Upt. Warszawa 120 (Dworzec Centralny) datownika: Nowy Dworzec Centralny PKP (pismo z 13.XI.). 8-3M. w Upt. Kielce 1 datownika: 25-lecie Technikum Meehanieznego w Kleleach (pismo 10.XL) XII. w Upt. Warszawa 1 nakladki prop.: Dni Walki z GrillIlea I Chorobami Flue". have been printed in multichrome rotogravure technique in 39.5 X mm size, on coated paper. On the day of issue three FDC will be on sale cancelled with a commemorative postmark used at the Post Office Warszawa 1. The stamps, covers and postmark have been designed by the artist, Helena Matuszewska. Commercial pane of 50 stamps. 23.XII. w Upt. Kielce I datownika: 30 lot Kieleekiego Przedsiebiorstwa Robot Mostowych. Datownlki pierwszego dnia: znaczek z wiclo- Stem kamieniezek w Kazimierzu mial datownik dnia W Upt. w Kazimierzu Dolnym, a z widoklem ratusza w ZamoSciu w Upt. ZamoSe 530

11 AUSTRIA. 21.X. 1 znaczek 150-lecie urodzin kompozytora Johanna Straussa": 4 sz (podobizna kompozytora, tancame pary). 30.X. 1 znaczek 75-1ec1e wiederiskiej orkiestry symfo- Meaner: 2,50 sz (styllzowana postae. instrumenty muzyczne 1 kwiaty), BELGIA. 22.IX. 1 znaczek Filatelistyka miodzie±owa malarstwo": 4.50 fr (Cornelis de V. Portret C. Vekemans w wleku 7 lat"). BERLIN ZACHODNI. 15.X. 3 daisze znaczki nowej serif stale] PrzemyN i technika": 85 Pf (traktor), 120 Pf (zaidad chemiczny), 160 Pf (piec hutniczy) BHUTAN. IX znaczkow i 1 blok Motyle": 1, 2. 3, 4, 5, 10 ch, 3 I 5 nu, blok 10 nu. BOLIWIA. 4.V =areek lotniczy Wizyta prosydents Wenezueli": 3 b (podobizny prezydentam Wenemell i Boliwii oraz flagi). 8.VIH. 4 znaczki Iotnicze 153-lecie Republikl": 4.50 b (H. Ramer), 30 b (A. de Santa Cruz). 40 b (A. J. de Sucre), 50 b (Simon Bolivar). BO2EGO MARODZENIA wyspy. 2.X. 2 znaczki,.bote Narodzenie 1975": c (ucieczka do Egiptu). BRAZYLDI. 21.1X. 1 znaczek Festlwal drzewa i tydzieci lasu": 70 C (rysunek symboliczny). 23.IX. I znaczek Miadzynarodowy Rok Kobiet": 3.30 cr (kobieta, kwiaty 1 glob zieinski). CSRS. SIX. 5 znaczkew z przywieszkami Biennale ilustracji do ksiatek dla daleci": 20 h (rysunek z ZSRR). 30 h (rysunek z RFN), 40 h (rysunek z Rtununii), 60 Is (rysunek z NRD). 80 It (rysunek z CSRS). Na przywieszkach 54 emblematy Biennale). DAHOMEJ. 16.VII. 3 znaczki lotnicze Racialecko-amerykanski eksperyment kosmiczny": 35 fr (Apollo i Sojuz pried polaczentem), 200 fr Magi padstw i statek kosmiczny) t 500 fr ( ne statki). 8.IX. z tej same) okazji.przedrukowano wyaej opisane znaczki 35 fr Or naplsem.,rencontre Apollo-Soyuz 17 Ballet 1975" i now wartokia 100 fr lub 300 fr. 4.V/11. 4 znaczki Tarim ludowe": la 25, 90, 100 fr. DANIA. 23.X. I znaczek,.105-lode Krolewskiego Dudsklego Zwiazku Ochrony Zwierzat": 90 ore (koty). ETIOPIA. 5 z.nacz- Frew,.1. rocznica Rewolucji": 5, 1.0, 25, 50, 90 c (maps Etlopit I promien slotica). " ZAGRANICZNE FINLANDIA. 24X. 1 znaczek Miedzynarodowy Rok Kobiet": 0.70 mk (emblemat Roku. profil kobiecy). FRANCJA. 20.X. 1 zna- Cock Nowe miaata": 1.70 fr (MYlizowane nowoczesne miastd. GABON,. 29.V11. 2 znaczki 14. Swiatowe Jamboree SkautOsv w Norwegir ; 40 i 50 fr (skauci, emblemat). 301X. 3 znaczki lotnicze Rok przedolimpijski": 100 1r (basen), 150 Sr (stadlon), 300fr (stallion w innym ujaciu). GHANA. VII znaczlit: 5, 30, 50 np 1 1 c oraz blok serif Mistrzostwa Swanta w piles noinej" przedrukowano z okazji radziecko- -arnerykariskiego eksperymentu napisem Apollo-Soyua. July 75". GORNA WOLTA. 25.VII. 5 znaaakow i blok 100-lecie urodzin dr A. Schweitzera": 5 fr, 15 fr, lotn. 150 fr, 175 fr, 210 fr (ptaki Afryki 1 podobless Or Schweltzera). Na bloku wart. 450 fr jest pocablzna doictora, Ptak I widok musts). GRECJA znaczki Miedzynarodowy Rok Heisler": 1.5a dr (bogin1), 8.50 dr (spotkanie AntygonY 1 Kra.- na), 01 dr (profile dwoch koblet na tie stylizowanych postacl kobiecych). GRENADA (dla wysepek Grenadines). /X.1975 mac.- 1c bloki 203-leeleIJSA": 12 e, 1, 2, 3, 5, 95, 75 C (many a walk), 2 bloki po 2 dol. (podobiany prezydentaw 1 Blaly Dom). GWATEMALA. 24.1X. 12 znaczkow lotniczych,.ruiny zabytkowe": 6 X 2 c i 8X 12 c. HISZPANIA. 25.1X. 1 znaczek 8. MiadzynarodowY kongres romanskich notariu- say- 3 pt (zwej papieru ernblematem kongresu okol. tekst). HOLANDIA. 7.X. 1 znaeach 150-lecie pisma dla niewidoznych": 35 5 ( czyta)am" reka). INDIE. 4.IX. 2 znaczki,.wybitne osobistoaci": 25 p (230-lecie urodzin Ah(lyaba/ Holkara awiatynia w stance Madhya), 25 p (Mir Anees pisarz). MAIL 5.1X. 3 znaczki Zebranie miedzynarodowej Komisjt d.s. melioracji": 3, 23 t 70 f (tams na Eufracie i aluza). IRAN. 5.VIII. 1 znaczek 70-lecie ustroju panstwowego Iranu": 10 ri drama wejaciowa do Parlamentu). ISLANDIA. 15.X. 1 anaemic 50-leole Czerwonego Krzyta w Lsiandll": 23 kr (maps Islandii 1 flaga Czarwonego Krzy2a). JAPONIA. 17.1X. 1 znaczek..100-lecie uprawy jabloni": 20 yen (Jablko)- JUGOSLAWIA. 1.X. 2 znaczki RacloaS Europy VII spotkanie dziecl malarstwo daleciece": 3.20 din (mlody lew), 6 din (wozek dzlecimy). KAMERUN. 20.V1II. 3 znaczki.,budowle sakralne": 40 fr (meczet Foumban), 40 fr (kom161 preabiterlariski 55 Elat), 45 fr (koac161 katolicki Ngaoundere). KANADA. MIX. 4 znaczki statki przybrzetne": 4 X 8 c (r6ane typy statk6w). KOLLTMBIA. 26.VII. 2 znaczki Mast Santa Marta": 80 c (stare katedra) lotn. 2 p (widok na mama). I unmask lotntczy Miedzynarodowy Rok Kobiet": 4 p (podobizna Marti. de Jesus Paramo de Collazos zalotycielki pierwszej szkoly dla dziewczat w Kolumbil). 28.IX. 1 znaczek 1.10 p (podobizna dr Rafala Nunma b. prezydenta), KONGO REP. LUD 5,VIII, 2 znaczki Transport": 30 fr (lektyka), 40 fr (transport wodny) znaczek.2. rocznica wprowadzenta wladzy ludowej": 30 fr (iolnierz ze sztandarem 1 than ludzi). 3 znaczki Kobiety przy pracy don-lower 30 fr (mlelenie ziarna), 30 fr (rabanie drewna), 40 Cr (przygotowywa manioku). KUBA znaczek,.15-lecie utworzenia komitetu rewolucyjnego": 3 c (rys. symb. z liczba KV"). MX. 5 znaezkow,.15-imie nacjonalizacji bankow : 5 X 13 c (drukowane obok stable) przedstawiaja banknoty ratnych okres6w. LIBERIA 18.rx. 6 znaczloaw 1 1 blok Radzieolco-amerykanski eksperyment kosmiczny": 5 c (Apollo W lode), 10 c (Sojuz w 15 e (polaczone pojazdy), 20 c Magi I naplsy), 25 c (kosmostud radzieccy Leonow 1 Kubasow), 50 c (astronoucl ame- 531

12 rykallscy Slayton, Brand 1 Stafford), blot 75 C (poloozone pojazdy Apollo I So- Jun). LIECHTENSTEIN. 4.IX. 1 znaczek Klejnoty skarbca austriacklego": L35 fr (plaszcz koronacyjny wykonany w Palermo w 1133 r.). LUKSEMBURG. 8.1X. 3 znaczkl Sport": 3 fr (13/2- wiarstwo), 4 fr (Harty wodne), 15 fr (wspinacoka ska). MALGASKA REP. 4.VIII, O znaczkow,,kwiaty": 15, , 85 fr znaczek lotnisty Ochrona zabytkow ratowanie Swirityni Borobu- Our": 50 fr (repr. plaskorzetby). 17.IX. 2 znaczkl Wodospad Lily": 25, 90 fr (wodospad). MALI. SIX. 2 znaczki lotnicze Roll przedolim171jskr : 350 Sr i 990 Sr (symb. rysunki z motywem 5 k6lek ollrapijskich). MAROKO. 25.VII. 1 znaczek Tydzien dziecka : 025 dh (rysunek dz)eeka). 4.IX. 1 znaczek Zawody sportowe krajow Morza Sr6clziemnego Algier NH": 0.40 dh (emblemat zawod6w, mega., podnoszen(e Mar6w). otauretania. 22.IX. 2 znaczkl..rocwoj przemystu": 10 urn (kopalnia, rnapa Afryki, zakiady przemyslowe, wielbloc]), 12 urn (zaklady przemyslowe, to.oalnle, Maszyny przetadunkowe). MO:64K0. X znaczek Z. Miedzynarodowy lestiwal cyrk6w w Monako": 80 e eyrkowy). X/1075 I znaczek Numitmatyka": 80 c (moneta). MONGOLSKA REP. LUD znaczk6w Miedzynarodowy DzIen Detente marionetki") 10, 20, 95, 90, m 1 1 tg znaczki..50-lecie Mongolskiej Organizacji Pionierskiej") 50 m (doled asdzoce drzewko). 60 m (plonlerzy, glob ziemski, maps). 1 to (nowy emblemat). VIII znaczek lotni. coy z przywieszko Rok torystyln w Pd Aoll.": 1.50 t8 (Saran 1 emblemat roku). na przywieszce mongolski kraj- bra.. nowoczesny hotel. NAURU. 1./X. 4 znaczki drukowane obok stable na 1 arkuszu Konferencla KomIsli Krajow Pd Pacyfllcu": 4 X 20 c (r6tne typy lodzt oraz maps obszaru dzialalnoact Korn1s11). NIGER. 6.X. 2 znaczki Irinicze..Rok przedolimpijskl, Montreal 1976") 150 fr (pchntecle I emblemat). 200 fr (ewlczenla gimnastyczne na kolkach 1 emblemat). NULARAGUA. 10.IX. 5 znaczkow Prezydent A. So- moza": 20 i 40 c, 1, 10, 20 Cr (podobizna prezydertta 1 mapa). NOWA KALEDONIA. 23.V znaczki lotnime Zawody sportowe panstw Pd Posyfl,ku": 24 fr (dysk), 50 fr (koszyk6wka). NRD. 23.1X. 3 znaczkl 1000-lecie Weimaru": 10 Pf (widok nnasta r.), 20 Pf (samottwolnlenie z obozu koncentracyjnego Buchenwald). 35 Pf (porownanle sty- 16w historycznych i nowomesnych budowli z let ). 23.IX. 1 znaczek 2 doplato SolidarnoS6 miedzynarodowa": 10+5 Pf (podniesiona pietd I gwiazda). N af. 15.X. 3 dalsze zoos, ki nowej serif stale) Przemyst technika": 80 Pf (traktor), 120 Pt (zaktad chemiczny), 160 Pf pies hutniczy). PORTUGALIA. 17.IX. 3 znaczkl 30-lecie ONTZ po- 1(6j, rozw6j t ochrona aradowiska": 2 esc, 9.50 esc, 39 me (rysunki symboliczne). RUMUNIA. 30.VII. 4 znaczkl 1 2 bloki Konferencja Bezpieczenstwa 1 Wsp61- pracy w Europie": (mapa Europy I gatozka ollwna), tgolobek pokoju 1 Slot)- Ce), S 1 (bawiace sie &Mel. pinta, pies), 5 1 (otwarta kshatka a symbolaml przemyrolnictwa). Wydano rowniet dwa bloki: 1) zobkowany z wszystkirni pow. znaezkaml, 2) niezabkowany 10 1 z map Europy 1 tekstem znaczek Mfg. dzynarodowe Targi Filatenstyczne w Reston": znaczek 5 1 e okazji 500-leeia urodzin Michata Artiola przedrukowano napisem International Philatelic Fair Riecione Italy August". RWANDA. 151X. 8 znaez- }cow 1 2 blot( Miedzynarodowy Rok Kohler: 23, 30, 50 c 1. 9, 12, 18, 50 Sr (repr. obraz6ur starych mistrz6w i odjecla wspolcoesnych koblet), 2 bloki 25 fr (portret cesarzowej Jdzefiny) 1 40 fr (portret Madame Vigee Lebrun z c6rko). SAN MARINO. 15.1X. 1 znaczek Nauka farmakologii Kongres EUROCAPHAR") (9 krzyty). SRI LANKA.. 4.IX. 1 znaczek Wybitne osobisto8. el": 75 c (podoblana Ponnambanliago. w Ramanathansa pro- SZIVECJA. 11.X. 1 znaezek,.fauna europejska": 55 Ore (jet). 11.X. 1 znaczek Grajek": 75 Ore (grajek ze starym instrumentem). WHORE 30.VII. 1 blot znaczkowy Konferencja Bezpmezenstwa i WspOlmraCY Europle": 10 ft lotniczy (mapa Europy, koto rebate, flag( panstw umestniezacych). 0.IX. 1 znaczek.a. Miedzynarodowy Kongres Ugrolinski": 1 ft (drzewo z 19 galozkami symbolizu)/leymi 1 4 jezyk6w). WIELICA BRYTANIA 24.1x, 1 dalszy znaczek seril state) 8 1/2 p (Eltbieta II rzetba dtuta A. Machlna). 22.X. 4 znaczki 200-lecie urodzin Jane Austen powiedeloptsarki") 8 1/2 p (Emma jej ojelec z powleici Emma"). 10 p (Catherine Morland z powletci,,northanger Abbey"). 11 p (dr Darcy z powieici Pride and Prejudice"), 13 p (rodzenstwo Mary i Henry Crawford z powlalel,mansfield Park"). WLOCHY. 30.VI. 1 znaczek 100-leele wloskiej emigraell": 70 1 (okret emigrantow rysunek dzleci4ey). 25.VII. 1 znaczek ecle zjednoczenia wloskich organizacji prawnych": 100 I (symb. rysunek, emblemat zwiozku notaritwzy, outlooks) adwokatow 1 zwlozku prokurator6w). 75./X. 1 znaczek..21. Zebranie Mledzynarodowego Zwiozku Kolei Zelaznych": 70 I (stylizowane kola lakem otywy). ZSRR znaczkow 511-lecie utworzenla park6w narodowych": 1 top (betas), 4 top (pitrnowlec). 6 top (tuna syberyjska), 10 kop (gtu_ szec) I 16 kop (borsuk). 28.VIII. 1 znaczek rocznica wyzwolenia Korei": 6 kop (herb KRL-D, 51001, pomnik). 28.V znaczek 30-1ecie DR Wletnamu": 6 kop (herb, flag!, symbole rozwoju). t2.ix. 1 znaczek Lot Sojuz 18 orbitalna stae5a kosmiczna Salut 9": 10 kop toolaczenie Sojuza 18 ze stacis) Salut 4 1 kosmonauci P. Klimuk i W. Sebastianow). 532

13 NOTATKI ze N/IATA Ucieczka od Zeppelinow Byly lata, gdy listy przewiezione sterowcami Zeppelin" i Hindenburg" rosly prawie z kaidym rokiem w cenie i byly przedmiotem poszukiwari. Przebrala sly zwytkowa miara i nastepuje ucieczka od kolekcjonowania tych przedroiatych walorow filatelistycznych. Cony spadaje, bo ofert coraz wiecej, a nabywcow brak. Alarmem do tej ucieczki byla niespodziewana sprzedat kilku najwiekszych zbioraw zeppelinowyoh. Nawet wydawca katalogu lotow zeppelinowych H. Sieger pazbyl sit swego dokumentarnego zbioru i podobno nie zamierza wznawiad jedynego w tej dziedzinie katalogu lotniczego. Podobny los spotkat abler bylego doradcy wydawcy katalogu A. Kosela z Wiednia oraz eatery wielkie abiory z RFN i Austrii. Wymiera stara gwardia zbieraczy tych drogich walorow, co zwieksza podai, a nabywcow z wiekszs gotowka brak; w konsekwencji tego zniika cen. Pierwszy dos spotkal Est}, i znaczki zeppelin _ we tych krajow, ktdre zawy2one byly machinaejami handlowc&w, jak San Marino, Italia, USA, Liechtenstein, Brazylia, Paragwaj. Ceny tych listow spadly na aukcjach o potowe wartodci. Powed zdecydowanie jasny brak mlodych nabyweew, gdy stara gwardia sit wylerusza. Temat Chopin" zyskuje popularnoid Kompletny zbior walorew filatelistycznych zwiazanych z festiwalami, konkursami 1 rocznicand najwigkszego polskiego kompozytora stanowi jut ciekawy obiekt wystawienniczy. Ten temat zyskuje coma wiecej zwolennikew I propagator6w. Wybitne grupy kolekejonerrow tej dokumen_ tacji znajduje sic we Francji, RFN, Japonii, Sawajearli i USA. Okazuje sit, te najbardziej poszirkiwane sa stemple z uroczystoici odstanied pomnika F. Chopina w Lazienkach Warszawskich. W tym roku ciekawa wystawe filatelistycznych pamiatek Fr. Chopina zorganizowa1 Odrodek Informacji I Kultury Pol. skiej w CSRS,,podczas tegorocznego festiwait' chopinowskiego w Marianskich Lainiaeh. W uroczytstoici atwarcia wzieli udzial.przedstawiciele wladz politycznych i spolecznych tego picknego miasta oraz delegacja Ministerstwa Kultury i Towarzystwa im. Fr. Chopina z Warszawy. AEROFILA '76 W przyszlym roku wielki port lotniczy we Frankfurcie nad Menem obchodzie bedzie 40-lecie swego istnienia. Z tej okazji zorganizowana zostanle tamie wystawa znaczkow lotniczych z calej Euro. py. Dla popularyzacji jubileuszu vvejicie na wystawt bedzie bezplatne, a im,preza trwad bedzie 3 ygodnie. Powodzenie tematycznych kart pocztowych Pisma zagraniczne zwracajo uwagt na duie okywienie w poszukiwaniu ciekawych tematycznie kart pocztowych z let miedzywojennych. Dotyczy to szczegelnie petoficjalnych wydan, ktorych naktady byly z zasady niskie. Naturalnie, pociaga to zwy2ke cen, w czym wybija sit tematyka sportowa, lotnicza i historyczna. RECENZ7E 01-ra. Checkmate (Katalog szachowy w jez. ang.). Czeid I: lata Opracowanie Hans Ulfstr5mer (Szwecja Borlingo) 1 James Sutcliffe (W. Brytania Glasgow). Stron 44. Reprodukcji stempli znaezkow 402. Cena 9.50 mliz. Zbieracze tematyki szachowej otrzymali eetine i po raz pierwszy w tej tematyce tak wyezerpujace wydawnictwo. Nawy katalog szachowy znakow pocztowych calego dwiata obejinuje dzialy: FIDE (Federation Internationale des Echoes), Olimpiady szachowe, mistrzostwa swiata studentow, indywidualne mistrzostwa dwiata (turnieje strefowe, micdzynarodowe, turniej Icandydatew, rozgrywki o mistrzostwo Swiata), mistrzostwa Swiata kobiet araz juniorow. Katalog zawiera opis i reprodukcje znaczkew, stempli (z podaniem koloru) i calostek pocztowych oraz wydazi,pamiatkowych. Autorzy projektuje zamieszczanie w doroeznych uzupeinieniach rawniel adresow zbieraczy poszukujacych partnerew do wymiany filatelistycznej o tematyce szachowej (adres wyltcznie do poszukiwania wymiany: Hans ULfstrOmer, GIngstige 18, S T8100 Borlange, Sverige Szwecja). Dotychczas byte kilka preb skatalogowania filatelistycznych walorew szachowych. 533

14 W 1972 r. wyda1 katalog szachowy P.C. Burnet z.anglii. Jego dose szczuple" opracowanie poiwiecone bylo przede wszystkim olimpiadom. Przez kilkanakie lat wydawali na powielaczu kolejne wersje katalogu stempli szachowych J. Justyn i F. Paroulek z Czechostowacji. Aczkolwiek wykonali dabs rabote, niewntpliwie omowiony nowy katalog dostarcza znacznie wiecej informacji. z. H. CO PISZ4 Falsylikaty radziecklch zuaczkow konsularnych" Jednymi z najbardtiej poszukiwanych i cermych radzieckich znaczkew lotniczych jest tzw. emisja konstdarna", stosowana do oplacania przesylek w 1922 roku na sperjainej /MU Moskwa Berlin przez KrOlewiec. Ze wzgledu na stosunkowo najlatwiejszy do podrabienia rodzaj znakow pocztowych (nadruki) byly one falszowane. Genezg tych falszerstw oraz ich cechy pozwalajace odrednie je od oryginalow, omawia w sir 20/75 praskiej Filatelie" Jiti Bisek. Artykul zawiera reprodukcje nadrekow zarowno prawdziwych jak i falszywych. Polskie znaczkt przewodnikiem po kraju Okazuje sic, ie znacski mogg bye nie tylko zachetn do odwiedzenia jakiegos kraju, ale talc±e doslownie przewodnikiem po nim. Lothar Grunau dzieli sic na lamach berlieskiego dwutygodnika Sammler Express" w nr 20/75 swoimi uwagami o znaczkach polskich oraz o odbytej po 15 latach zbierania, podre -2y po PoLsce wlabnie tropem motywow znanych wrzeiniej z pocztowych minister. Autor zwrocil uwage przede wszystkim na zabytki architektury oraz pomniki walki i mgczenatwa narodu polskiego, To ale autor zapomnial W nr 11/75, zwreciliamy uwage czytelnikdw na intec esujncy artykul W. Furmana, zamieszczany w bulgarskim iesieczntku Fdatelen Pregled", o przedstawionych na znakach.pocztowych spontoweach bojownikach ruchu oporu, Wyrazilitmy eal, ie autor zapomnial o naszym olimpijczyku Januszu Kusocifiskim. Okazuje sic jeclnak, ±e to nie W. Furman zapomnial, lecz redakcja skrocila artykul, w rezultacie czego wypad/o" z niego kilka nazwisk sportowcew remych narodowoici. Otrzymaliimy pelng wersjc tego artykulu, na dwu dutych stronach druku, pieknie ilustrowann. Opublikowaco go bowiern rownie± w nr 2/75 kwartalnika SKDA Sportiwnoje obozrenije" bedgcego organem Kamitetu Sportowego Armii panstw czlankow Ukladu Warszawskiego. SKDA redagowany jest w Moskwie, a wydawany w Berlinie w jczyku rosyjskim, z omewieniem trek' artykuldw w jgz. angielskim, francusleim, niemieckirn i hiszpanskim. Blisko polowa artykulu poswigcona jest wtainie J. Kusocinskiemu a takie Bronislawowi Czechowi i Helenie Marusarzownie. Filatelistyczne spoircenie ca dzieje kolonll portugalskich Rospad ostatniego imperium kolonialnego b. faszystowskiej Portugatii, wykorzystal Vladimir Feldman, aby w tzw. zeszytach filatelistycznych" na lamach nr 20 i 31/75 praskiej przypomnied dzieje zamorskich posiadlosci Portugalii oraz ich znaloi pocztowe. Nad zbiorem poczty Thurn I Taxis Jednn z rewelacji moskiewskiej wystawy,soophilex V" w maju br. byl zbidr Erharda Gehrta z NRD, prezeatujgcy znaki pocztowe Thurn i Taxis. Wyroiniono go ztatyrn snedaiem z nagroda honorowa, Elisabeth Make przedstawila obecnie ten zbiar, wraz z fotakopiami ciekawszych walorow, czytelnikom dwutygodnika Sammler Express" w nr 20'75. Portia wysp Morza Karaibskiego Grenada, Martynika, Gwadelepa, Dominikana, Haiti i kilka dalszych wysp Morza /Caraibskiego, ledncych na wschad of amerykanskiej Florydy i na pelnoc od Ameryki Potudniowej, dobrze mane sn filatelistom z re±noradnej produkcji. 1Colejna wtkladka do miesigcznika zagrzebskiego Filatelija" nr 9-10,75 tzw. slownik filatelistyczny, poswigeona jest wlainie temu rejonowi Swiata. Omewiono geografig tego obszaru, zas szczegedowiej historic pocztowg Trynidadu i Tobago. Cot Ma zbieraczy clack" Interesujgcy, bagato ilustrowany artykul o roinorodnych prowizoriach oznaczen przesylek poleconych na Slowacji w roku 1945, craniblikowal na lamach nr 20'75 Filatelie" Ivan Tvrdy. Jugostowianskie rarytasy Znaczki jegoslowiaeskie, zwtaszcza z pierwszego powojennego dwudziestolecia, od lat robin mindzynarodowg karierg nie- 534

15 ustannie droiejac. Ale szczeg61nym zainteresowaniern ciesza sit roinego rodzaju blednodruki. Pisze o nich Josef Faraf w nr 20'75 Filatelie". Tak np. 52 w arkuszu znaczek, Michel air 537, zamiast poprawnego tekstu Tuberkuloze", ma zamiast k" z". Na znaczku Mi. 1543, 5 ipozycja w arkuszu, brak litery V" w slowie Jugoslavija. Natomiast 4 w arkuszu znaczek Mi. 1566, wydany z okazji rocznicy UPU, zamiast,,ptt" ma tekst PT'. Dotychczas znaleziono 16 sztuk znaczkow z tym bttdem, ceny rosna na nie oblednie. tern 47 stron), z roinymi wskazawkami i opiniami dot. filatelistyki tego temadu. Patronat mad Klubem spravouje Paristwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dla zainteresowanych os6b podajemy adres Klubu: skr. poczt. 104, Warszawa. Z. Lacing PoMkt" numer "liohemosloveniki" Numer 13/75 lisitopadowy biuletymi tematycznego Bohemoslovenika" wydawanego przez Komisje Filatelistyki Ternatycznej Zwitzku Filatelistow Czechoslowaokich, w znacznym stopniu poawiecony jest przedstawienym na znakach pocztowych Polakom, oczywiacie tyre, letarzy maja jakii zwiezek z Czechami. lob Stowacja. 0m6wiono to zwiazki w przypadku St. Wyspianskiego, M. Konopnickiej, A. Mickiewicza, J. Pontatowskiego, St. Staszica," A. Frycza Modrzewskiego, Jana III Sobieskiego, Wiadyslawa Warnenczyka i H. Sienkiewicza ocaz poiwiecone im znaczki. Autorem opracowania jest M. Buddk. (rd) Z klutmho zelaterssow.ei FOLKLOR-ETNOGRAFIA" 25.X. w Panstwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyto sic I spotkanie cztorakow Klubu. Klub zrzesza obecnie 38 cztonkow, w tym 70% spoza stotecznego wojew6dztwa warszawskiego. W czasie spotkania wygloszono referaty na tematy etnograficzne ores filatelistyczne. Podczas dyskusji obejrzano zbior folkioru Belgii i Holandii Z. Boruckiego z Chodzieiy. Zbidr ten moina beanie obejrzed w stalej ekspozycji filatelistycznej, w Paristwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie pray ul. Kredytowej 1. W Urzedzie Pocztowyrn Warszawa 1, stosowano w drain,spotkania stempel alsolicznotclowy. Klub FoIklor-Etnograffia dziala dopiero od 1974 r., ale charakteryzuje sit duta aktywnoacia w opracowaniu materialow (Ha czlonkow Klubu. Wydal 9 list:1w infonmacyjnych dla czfookow Klubu logo- \\Ii 4 c,, Q!! 15'15 t , sl'67 W Czechoslowacji Znaczek o nominale 2 kcs. wydany w serii Badanie kosmosu" poswitcony jest radzieoko-polskiej wspolprasy w tej dziedzinie, a zwlaszcza zainstalowaniu polskiej aparatury na pokladzie sztucznego satelity Interkosmos 9 Kopernik 500. Na znaczku,przedstawiony jest fragment tego satelity oraz portret Mikolaja Kopernika. We Francji Urzedy pocztowe 93 Pantin PPAL i 93 Pantin 4 Chemins w clepartamencie Seine St. Denis, stosowaly w lipcu br. nakladkc.na wirnik identycznego wzoru, propagujaca Unit Miast Bliiniaczych i wsoorprace w jej ramach dzielnicy Dziertynskied Moskwy i region Scandicci. Jak wtadomo, wiekszoad moskiewskich dzielnic otrzymala nazwy dla upamietnienia wybitnych rewolucjorristaw i dzialaczy paristwowych ZSRR, w Banyan przypadku Feliksa DzierZyfiskiego (fot.). C/TES UN/ES 1 PANTI N jumelee avec DZER.IINSKI arrond, SCANDICCI rdpon MOSCOU _ FLORENCE CITES G UN/ES 1 PANTI N jumelte aver OZEIUINSKI SCANDICCI umu, de on cle FFOSCOU ICEI rep FLORENCE W Portugalil W serii 26 Kongres Miedzynarod wej Federacji Astronautycanej IAF" ernitowanej przez poczeo portugalskn r. na znaczku 5,30 escudo przedstawiono portrety wybitnych uczonyeh, tea- e 535

16 retykow 1 konstruktorow rakiet, m. in. rosyjskiego uczonego pochodzenia polskiego Konstantego Ciotkowskiego. Znaczek ma naklad 1 min egz., kompletna serial 500 tys. egz. C. R. W Brazylii MARL ROBERT STOLZ 2 lipca br. w kilka dni po 95 urodzinach, zmarl Robert Stolz, ostatni w szeregu wielkich wiedefiskich kompozytordw walcow oraz wybitny dyrygent (autor m. in. znanego Walczyka filatelistdw"). Reprodukujemy kasownik okolicznogciowy, stosowany w maju br. w Wiedniu, jeszcze za gycia R. Stolza. Uprzednio stosowano talkie inne pogwiecone mu ekeliczoogekrive datowniki. Warto dodad, ze Robert Stolz byl takle filatelistc. Kol. Marian Haralewicz z Krakowa nadeslal nam oryginalne odbitki stempli otrzymane z.poczty Brodowski" kolo Sao Paulo w Brazylii. Na starym stemplu, zbitym i malt) czytelnym nazwa poczty byla BRO- DOWSKI, natomiast na obecnie ugywanym BRODOSQUI. CALOSTKA Z EYBOLOWEM 11 pagdziennika br. weszla do obiegu nowa calostica szwedzka karta pocztowa o nominale 75 are i cenie sprzedatnej 90 ore. Na jai znaku oplaty przedstawiono --to 0 m KO RT carte posiale EMIL ZEGADLOWICZ I ViROSLAW DARROWSKI Zbieracze bohemoslovenikow" podchodza do tego nieco inaczej nig kolekcjonerzy polonikdw". Interesuje ich nie tylko Ear/nab-la przymalegnok tematu, obiektu, osoby, wydarzenia do kregu kultury, historii itp. Czechow lab Slowakow, ale takdalsze z nimi zwiczkl. Przykladowo: w nr biuletynu Bohemoslovenica" znajdujemy Bane biograficzne i zwiczki z Czechami dwu Polakow. Dziadek Emila Zegafflowicza ze strony matki pochodzil z Czeskich Budziejowic, gdzie byl mazykiem w orkiestrze wojskowej. Natomiast sam pisarz w latach I wojny gwiatowej shigyl w CK arrnii w Czeskich Budziejowicach, napilsal takte zbigr wierszy Budziejowickie laki". Natomiast Jaroslaw Dabrowski w maju 1867 roku byt wspolautorem protestu Rady Zjednoczenia Emigracji Polskiej, przekazanego Paladkiemu i Riegrowi. Dabrowski przebywal Wide w tym samyrn roku wraz z on na leczeniu w Karlovych Varach. (autor: Jan Magnusson) rybolowa (Pandion Haltaetus) ptaka znajdujgcego sic pod ochrona. Do karty tej stosowano datownik pierwszego dnia obiegu z rysunlciem Nora. 290 TYS. DOLAROW ZA KRADZIONA MAKULATUR4 Na aukcji w Nowym Jorku sprzedano, za bajofeskg slime 290 tys. dolardw, niezchkowany arkusz 25-centowych znaczkow Poczty ONZ. Jak wynika z doniesien prosy, byla to makulatura skradziona z drukarni. 536

17 NAKLADY,,DOKUMENTOW TILATELISTYCZNYCH., Jak jui donosilinny, od ub. rcku poczta francuska wydaje tzw. Oficjalne Dokumeaty Filatelistyczne. Jest to rodzaj karnetow, z ilustracjg, opisern obiektu lub wydarzenia, ktdremu pokwiqcono now ernisje a take znaczkami: niezabkowanyan ora2 z4bkowaalym skasowanym datownikiem 1 dais obiegu (na zdjeciu jeden z takich dokumentow" ubieglorocznych). Ostatnio ogloszono, w jakich nak/adach okazaly ate tego rodzaju wydawnictwa 1975 r. WiekszoSe ma nakiad po 32 tys. egz. trzy znaczki z okazji MWF Arphila 75" po 50 tys. egz., zaa blok wystawowy w nakladzie 60 tys. egz. POLWIECZE LOTU: ITALIA AVSTRALIA- -ITALIA Pried 50 laty Markiz Francesco de Pinedo przelecial z Winch do Australii i z powrotem. Dla upernigtnienia tej rocznicy zorganizowano na 5 kontynencie jubileuszowy lot z Melbourne do Rzymu. Stosowano akolicznogclowy datownik z rysunkiem samalotu, ktory w 1925 raku odbyl historyczny przelot. BASIL] DUE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT MIRDZYNARODOWY HONORER KRWIODAWSTWA W dniach 27, obradowal w Finlandii XIV Miedzynarodowy Kongres Krwiodawistwa. Poczta stosowala okolicznoiciowy datownik z rysunkiem dwu sere na tle &Abu i okolicznoaciowym1 napisami. FRANCIJSKIE WIRNIKI Zamieszczamy kolejne trzy, spoil:6d ponad 25 odbitek nowych wirnikow, nadestanych nam przez poczte francuskg. Wybraliamy szczegalnie oryginalne, a zarazem czytelne rysunki. tiv ) " MOTO. SIDE-CAR CROSS-INTER 27 JUILET ROCZNICA WYZWOLTNIA OBOZOW KONCENTRACYJNYCH Dla uczczenia 30 rocznicy wyzwolenia obozow koncentracyjnych poczta francuska wydata okolicznogciowy znaczek, ktory 27 wrzeania hr. kasowany by/ datownikiem I data, z rysunkiem.cytadeli w Besancon, gdzie rniesci sig Narodowe Muzeum Ruchu Oporu. Kasownik stosawala poczta w Besancon, dep. Doubs. c3,4p.n g- 16t45.CC C- WI IJUNI0f/I a6ut 1075 > SWAN 537

18 NASZE KASOWNIKI WZOREM? Prasa czechoslowacka kilkakrotnie jut stawiala za wzor swolm projektantom okolicznoiciowych datownikow podobne znaki pocztowe polskie. Reprodukowane w dwutygodniku Filatelie" sa rzeczywit- Cie orygirialne, zwlaszcza w porownaniu ze stereotypem, jaki jeszcze do niedawna obowigzywal w CSRS. Ale ostatnio po tamtej stronie Tatr i Sudet6w wiele sie zmienilo na lepsze. Liczne 'kasowniki sg znakomite pod wzgladem graficznym, a u nas... rotnie bywa, zarowno z projektami jak I sposobem odciskania datownikow. (C) KATOWICKI BIULETYN FILATELISTYCZNY BIULETYNY nr 16(68) rok 1975 W numerze: J. Zadurowicz Dzialalnote Zarzqdu Okregu w Katowicach w latach DzialalnoSe OdclzialOw (omowienie zebran sprawozdawc-zych z 9 Oddzialow). L. Lisiecki Wattle Zebranie DelegatOw Okregu Opolskiego. J. Heffner Wielonakladowe serie obiegowe PRL (II), A. Glowacz Katalog polskiej poczty lotniczej (III). Maraton sv Okregu PZF w Katowicach. Wystawa Opole Potsdam". Datowniki olcolicznosciowe DOPIT w Katowicach ( V ). KRAKOW Informator filatelistyczny dla czlonkow Kola PZF nr 1 w Krakowie W numerze: wrzeslell 1975 r. A.L. Cwierowiecze PZF w Okregu Krakowskim. Podziekowanie dla najlepszych dziaiaczy PZF. J.M. Wystawy filatelistyczne 75. M.J. Poczta na wodach Wielkiego Jeziora Gorakiego. J.M. Miadzynarodowa Polsko-Czechoslowacka Wystawa Filatelistyczna KrakOw 75". J.M. S15w kilka o datawnikach ambulans6w pocztowych. Wkladka: DOPiT Krakow Stale datowniki propagandowe 1975 (str ). sszassosissircznas- Fisk XVI lipiec wrzesien 1975 nr 3(53) W numerze: W. Pigtak Trudnoici wydawnicze Poczty Polskiej w latach J. Tokar Sarawnote emisyjna Poczty Polskiej w akresie lubelskim" S. Mikstein Wydanie krakowskie (VI). W. Rajchel Doreczanie przesylek porztowych w Krolestwie Polskim w II potowie XIX w. J. Tokar Zaniedbane dziedziny badawcze polskiej filatelistyki (III). St. J.2. Wiktor Hermanowski St. Awierad Spoleczno-Kulturalne funkcje polskiej,prasy filatelistycznej w Swietle publikacji czasopisma Ikaros" ( ). M. Czernik Przeglad filatelistyczny" Lodi A. Snietko Nie zrealizowany projekt znactka stowackiego. Z. M. Wlodarski (Listy do redakcji) Sprawdt! T. Hampel Pcoba inwentaryzacji polskich frankatur mechanicznych (VIII uvapelnienie). W. 2urawski Znaczki, flagi i historia (III). W. Farbatko Walka z alkoholizmem na znakach pocztowych (II)..Notatnik. Klub Filatelistow Czerwony Krzyz" (J. Danielski Polacy po kapitulacji Francji, III). 2yrie organizacyjne. Uwaga Czytelnicy posladajgcy krewnych lob znajomyeh za granica! Prenumerate naszego,pisma ze zleceniem wysylki za grantee przyjmuje RSW Prasa Ksi gika Ruch" Biuro Kolportatu Wydawnictw Zagranleznych, ul. Wronia 23, Warszawa, nr konta PKO Cena prenumeraty (z dostawq pocztg zwykla) oplacanej przez zleceniodawcow indywidualnych wynosi: kwartalnie 71 22,50 pedrocznie rocznie zi 90. Prenumerata przyjmowana jest do dnia 1 katdego miesiaca, z jednomiesiecznym wyprzedzeniean. Prenumerata na rok 1976 przyjmowana jest do dnia 1 grudnia 1975 T.

19 y staw LJ KOBIETA 1 FILATELISTYKA Dobry pomysl mialo Koto nr I Okregu Warrzawsktego PZF organlzujac dla uczczenia Miedzynarodowego Roku Koblet og6inopolska, niekonkursowq wystawe fdatellstyczna pt. Ko- Meta I fllatellstyka". Zlokalizowano Ja W doskonalym punkcie stoney w Miedzynarodowym Klubte Prasy I Ksiatict w Al. Jerozolimskich przy Nowym Swiecle. Wystawc otworzyl 11 patdziernika br. Minister Lacznoaci, prol dr Edward Kowalczyk. W kilkudziesiiectu gablotach eksponowano Wattle 22 zblory 18 wystawc6w 17 pan 1 2 panow z 7 mlast. KoncepcJa wystawy sprowadzala ate wlatnie do zaprezentowania kolekcji filatellstek, za4 zblorow metczyzn tylko w przypadku agodnoacl tch tematu z hastem wystawy. Pram dwa tygodnte sale wystawowa odwiedrab Maenad 1 ntefilatelleci. Szczegedna uwage zwracidy znane Jut z innych wystaw 1 wielokrotnle wyrdiniane medalami wysokich stopnl eksponaty..znaczki Poczty MieJsktel K.O.M. Warszawy" Czechny Wltkowsktej z Poznania oraz KoleJnictwo" i Czy lubisa towle t polowae 7" Marti Groer z Warazawy, ktera byta reavniet komisarzem tel Imprezy. Podobaly sit takte, zwlaszcza niefilatelistom, eksponaty mai arstwo w muzeach awlata", Kwiaty" Mapy" 1 klika tonych. Niestety pare al:screw sprasnalo wratente, to przygotowano le napredce tylko na to Impreze. Byly takte Jut wczetnlel wystawlane I nagradzane, kterych autorkl stanely w mtejscu, ale wyciaganac tadnych wnlosk6w z wczeiniej dostrzetonych, ratacych bledow opracowania 1 mery- torycznych. Szczegdlnle przykre bit to w pray. padku mocnych" poiltycznie tytut6w, ktere wrecz zobowiazula do bardziej krytycznego spojrzenta na wlasna pram Jako przedni dowcip, chociat fakt w gruncle rzeczy wcale nie Jest do amlechu, avnedzalacy, ktdrzy uwatniej zapoznall sic 2 eksponowanymi rnaczkami 1 lch opisami. Dokazywall noble w zbiorze Marynistyka" f rantusk! znaczek nr Zu. 1384, przedstawiajacy stynny transatlantyk France", ale podpisany ni mold of wiecej t MIS Paquebot, bo I takle slow Jest na oryginale. No cot, nie wystarczy umten prreczytad napls na znaczku, trzeba takte wiedzied co on znaczy. Panowle na tel wystawle zaprezentowali tenuity: Kobieta w malarstwie" f Kobleta w filatelistyce". Okregowe Kolegium Wants potraktowalo to wystawe Jako dobra okazje do szkolenta aspirantaw oraz seminarium dla sedzi6w, kttrzy na przykladach mogli sie z ofitnym1 sposobam1 opracowan I nlekledy diametralnie retnymi Lego efektatnl. Z okazil wstawy Upt. Warszawa 1 stosowal kasownik okolicznoiciowy. Na marginesle tel udanel 1 potrzebnej 1Mprezy, ktera spetni/a z powodzeniem podw61. na role propagandowq tematyk1 koblecej 1 CIlatelistyki, warto wapomnled o Irma], dobrze pomyelanej I zrealizowanej ekspozycjl na terenie stollcy. Przez wtele tygodni w hallo poczty Mourne] przy ul. SwietokrzyskieJ w kitkunastu gablotach wystawlano zmienlane co dwa tygointe fragmenty wielu znanych eblorow. Wszystko pod hastem 25-lecia PZF. Powodzenie powytszych imprez takte wared niefilatellstow, a rownoczearde brak goracatt towarzyszacei cresto wystawom konkursowym, zwiaszcza tym. z okazi I kterych ukazuja ale atrakcyjne walory, anthem Mania do spopularyzowania tej formy ekspozycji asior6w. z iycia O./GDANSK W plekn el salt aibytkowego Ratusza StaromieJsktego w Gdansku orlbro sic 12.X zebranle sprawozdawcze Okregu a risklego, na kterym dokona no podsumowania datatalnotcl Zarzadu Okregu PZF za dwa ostatnie late. Okreg Gdansk) posiada 98 k61. w tym 22 terenowe, 4 wlejskie 1 78 przyzakladowych. Limb& czlonkew WYnos! 8889 os6b. Praca soared mtodzlety IconcentruJe sie w 62 kotach, w tym 54 miejskich 1 8 wlelskich. W Domu Kultury promale 8 k61, w oarodkach Re. habilltacyjnych 3 kola oraz w Innych organizactach mlodz1etowych 9 k61. LIczba lamestnikew w tych kolach wynosi 1892 osoby. Zarzad Okregu zorganizowal w launch KraJowa Wystawc Filatelistyczna..Mar- 111" 1 dwie Okregowe Mlodzletowe Wystawy rttatellstycane w Gderisku 1 Odin!. gdatisey na wystawach krajowych I zagranicznych zdoby medal! 1 wyretnien Wynlki matey zostaly poaytywnle ocenione pram wladze, ktere przytnaly W tym okreste dla dzialaczy Okregu I Zloty 1 I Srebroy Krin Zaslugt, 2 Odznaki Zaslutonego PracownIka Lacznonct. medal! 30-lads PRL. W czaste zebranta 3 daala- COY zostao udekorowanych Odznaka Zastutonego dla Wolesniutztwa Gdanskiego: Aleksy Nowaczynaki, Lucian Wegrzyn 1 Julian Bielecki oraz 3 Gdansk() Za Zaslugi dla mtasta Gdatiska": Leopold Adamclo, Wladystaw Cudowski, Bernard Machutt. Prezes za z. zielhiski udekorowal 21 aktywistaw Zlota Honorowa Odznakg PZF. Leopold Adamclo WYM1ANA tb z zagranlecs Wyrniana mole sle odbywa6 zachowanlem przepisew celnych 1 regulamtnew-instruk. ell PZF. (Litery w nawiasach oznaczaja w JakiM Jezyku korespondowa6). Igor Czurin, Stnlawinskala 12 m 211, Leningrad, ZSRR (r,n,f), Lenin, pisarze, prase, baj kj, kosmos, molarstwo, sport, fauna. N.S. KOnstantinow, II. Sze1 - nowo 4 D. Sofia 4, Bulgaria (czyste nowoaci). Herbert HIcIdeman 5850 Solingen. A ugustastr. 05. RFN (0.0). Czeaaw ZandhaJm, ul. Kotlarewskogo 43, Drohobycz, ZSRR (p). Jekaterina Portntaglna. tat Lenin& 14 m 70, Temlrtau, ZSRR (Lat.n,hiazP.) S.P. Wasszulin, Zanlewskii prospekt 20 m 31, Leningrad K 112, ZSRR (sport, kosmee, malarstwo, fauna). A.U. Borowski, ul. N. Panowa 44a on 53, KuJIty. szew, ZSRR (r,a). Medianlk, ul. Ordtontkidze 11 m 22, Sawarodwinsk, ZSRR (Ilteratura filatelistyczna). Ulde Nimetad, 1 Mat 11-38, Kunda. Manske ORR, ZSRR (r,n). Jan Oravec, Partizenske Va. Krstenany 170, CSRS (flora, fauna, lokomotywy, sport) A.W. Korpan, ul. Darwina I m 0, K1,16w, ZSRR (PA/. Velimir Tasovad, ul. GeOrg1 Data Beograd, Jogoslawla, Vladimir Tamura& tn. Siva Steno Beograd, Jugoslaw1a. S. Stdtrow, ul. Leningradskaja 5-49, Chabarowsk, ZSRR (fllumenistyka). Otto Paschke, 3921 Magdeburg, 21 pkeleber Weg 54, NW] (sport). Wit. Swirldluk. ul. MiliclonnaJa 14, Winnica, ZSRR (malarstwo, kosmos, fauna). Jonas Morkunas, N. Krylovo 28-75, Vilnius. ZSRR (p). Stanislaw Frontynski, plac Pobtedy 12-5, N1kota-

20 Jew, Lwowskoj oblaati, ZSRR (p,r,n,a). S.W. Pleczenht, prospekt Lenlna 48 m (1(15 W olgograd ZSRR (sztuka, flora, fauna). S. Z1nowiew, ul. Arm aturnaja 0, Chark6w, ZSRR. N. Jamkowoj, ul. Lenskaja 4, Irkutsk, ZSRR. N. Gordejew, ul. Udmurtskaja 27 m Wolg o- grad. ZSRR. W. G. Tkaczenko, ul. Pus.- kina 43. a. Nowyje Pletrowcy, IC1jowsklej blast ZSRR (Kopernik). A. Trotimow, W. P3r10111CII- ICO 3) no Wolgograd. ZSRR (kosrnos, malarstwo, ptaki). Stefan Miskay, Hlohovac, SNP 21/74, CSRS (p), Kopernik, flora. paadziernika 1975 r. zmad w Wegiersklej GM, ea w wieku lot SI kol. Karol BUCHANEK wspsizalolyclel Kola nr 29 Poisklego Zwiazku 'Matellet6w w Wegiersklej G6rce do ostatrdej claw111 oddany dzialacz organlzaeyjny, nwlaszcza na odclnku mbadzietowy m. 00- znaczony Zlota Odana kg Honorowg Polski ego Zwiazku rilutelist6w. Czeid Jego Parnied I Zarzad Kole nr 59 PZF w Woglereklei B 63c0 zarzad krona Krakowsklego PZF MM. 11 paidziernas 1975 r. arnarl w wleku 84 let kol. Waclaw SZORLAND celonek honorowy PZF many filatellita 1 main- Sony detainee odznaczony Ocianskg 1000-lecia Pailstwa Polskiego, Honorowg Odznaka m. Lode., Zlotii Ociznaka Honorowg Medalem 75-lecla Ruche Fl late) lstycznego w Pol- SCe. Czett Jego Pamlecl I zarz ad GlOwny polsklego 7wigalcu Oilstellst6 w rolortorstiretramol Poseukuk znaczkow 1 adostek obozow lenlecidch. W zamian dam znaezkl polskie lub aothwke. Stanislaw Styla, Krakdw,, ul Basztowa 13/3. (15-011) za znacelit lulestw nientlecklch 1 Ntemlec do nr 64 (takle uszkodzone) warunek: czyteme kasownlkl, darn clobre pozycje polskle lub odkuple. Stanislaw Styla, Krakow, ul. Basztowa 13/1. (D-418) lephrzeze do wlelokrotnego odejmowalnego beetladowego przyleplama ann.- kow czystych, kasowanych. Informacje znaczek na odpowl ant. Emil Welcher, skrytka pocatowa 275, Lralt (F,38918) sprzedam elate 225, Chopin, 02wiat a. Farmacla. List), ICondolencyjny Saqueltne Kennedy, FDC lot Glenna Word's Fair 1964, Kennedy-2alobny-autogra fern Gronowskiego. Kartuzy. Bernard Nowak, (F-447) Poszukujo MuletynOW okregowych, informatorow klubew zainteresowah 1 innych wydawnictw tratellstycznych. Krzysztof Bronewskl, Instytut Polimerow PL, Lodi 40. (F-4561 Seukam znaczkow Mumchody, bezpleczenstwo ruchu. Watykan, ciekawszych ternatycznych caly Swlat. Gdrnlak, Zdudaka Wota, Lasko 52. (F-407) PoszukuJo znaczkow, Catestek, Wither obozowych (Woldenborg, Gross-Born, Gutman). Janusz Machnickl, ul. Bednarska II m 61, Lddt. (F-434/1) Sprsodarn czygte dubiety calego 4Wlata, motywy sport, oumplaria, religijne, malarstwo, kwiaty, fauna, Wooer.- fla ores nlemotywowe zachodnloeuropelskie. Poszukuje Idasykow oraz notate] szych lapszych luzakow europejskich. Jetowski, Ponistowsklego 99, Jaroslaw. ( Kuple znacera 'Disown. Anent, Austraill, Ocea nil. Wymienle na skit ndynawskle. Olejelk, Cleszynskiego 14,14, Wroclaw. (F-460) Kuple Lenralana kasownlkl. Kolak, Sowlasklego 4/74, Lublin. (F-401) Kunio wg Katy brak6w Polska, MAR. Wggry, NRD, Czechostowacja. Bulgaria. Gargula, Nowy Sam, Matejk) 11. (7-402) FDC, kasownlkl, frankatury mechanlczne (medycyne caly 4wlat) sprzedam lub wyrnienle za RFN atemprawane 1 krwiodawstwo czyste. Bogdan Warczak. Szpltal ildlejskl, Tczew. 4F-4635 Wyentento znaczkl stemplowane Franc% Ntemiee, RFN za kasownlkl, calostra PRL lub sprzedam. Edward Drozd, Grunwaideka 17Al211, ?Melee. or-0o Kuple zblor znaczkow Anti% RFN, Deutsches Retch. Oferty na adres: Radwanskl, Rralue. kit 1146, Warszawa Redagule kolegium w skladziei Fabian Bura, Tadeusz Groderki (red. nacz.), Wiestawa Kawecka, Cezary Rudzinski, Zygm unt Szymanski. Adres Red akcji : ul. dok 22, Warszawa, tel Arty kulbw niezamb wionych redakcj a nie zwraca. Wydawca : FIRW Prasa- -Kslaelta Ruch' Silodzietowa AgencJa Wydawnlcza, ul Roszykowa 6A, oo-sse Warszawa. Telefony : Blum Reklam I Ogloszen, ul. Wile.. 42, Warszawa, tel , k onto PKO I 0/M W-wa nr Cana ogroszen: 3 el za slo- Wo W offloszentach drobnych 1 18 at za cm kw. w ogloszentach handlowych. Drobnych ginned o charakterze handlowym nle przyjmujemy, Cena prenumeraty krajowej kwartalnle at M., 1761rocznie 21 M.. meanie ri M. Instytucje 1 zaklady pracy majace siedzibe w moostack wojew6dzkich 1 powiatowych Nth:awl/0g 1 o- plscajg prenumerate wy- Meanie w miejscowych Oddzialach i Delegaturach 11.SW,,Prasa-Knigika-Ruch w terminle do 23 Itstopada na rok nastepay. Instytucle I zaktady pracy z aiedzibg w mlejscowo6clach gdzie ale ma Orldzialrav 1 Delegatur 16-9W Prase-KsiatIca-Ruch". lak rdwnlet prenumeratorzy Indywldualni, opiacaja prenumerate tylko we Matrawych dla doreczed pocztowych plac6wkach pocztowo telekomunikacyjnych tub u doreczycleli termlnie dn 10 draft miealaca poprzedzajacego okras Prenumeraty. Prenumerato ze dacenlem wysylld za granice, ktdra jest dram o 40% od prenumeraty krajowej, przyjmuje 11.SW Prasa- -Kslatka-Ruch" Bluro Kolportatu Wydawnietw Zagranlcznych w Warszauge, ul. Wronia 33 konto PKO nr Egzemplarze zdeasktualizowane na przed nie plsemne 7.am6- wlenle prowadzl CI4P1W, Warszawa. ul. Townrowa Naklad Objotodd 1 ark. Format BS. Papter ilustr. V kl. 70 g. KOOK. 11SW Zakl. Graf. W-We, W. Srebrna 10, z /0. B-13 INDEILS

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl Bohater tygodnia: Karolina Lenda Uczennica LO im. Kruczkowskiego opracowała choreografię swojej drużyny na Miejski Turniej Zespołów Szkolnych w Aerobiku. Dziewczyny z Kruczka wygrały strona 2 BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać wtorek 23 marca 2010 nr 34 (LXV) cena: 6 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Katarzyna Stonawska przywiozła Grand Prix s. 3 Polak, Węgier, dwa bratanki s. 4 Czas pomyśleć o

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

TERAZ 48 STRON. Konkurs. czyt. dalej s. 3. Olimpijskie historie Łukasz Wolski. Witaj szkoło Piotr Sutowicz. Wygraj Nagrody! Słowo numeru str 1

TERAZ 48 STRON. Konkurs. czyt. dalej s. 3. Olimpijskie historie Łukasz Wolski. Witaj szkoło Piotr Sutowicz. Wygraj Nagrody! Słowo numeru str 1 Słowo numeru str 1 100% polski kapitał TERAZ 48 STRON Konkurs Wygraj Nagrody! Polskie media Czytaj w całym Kraju nr 09/2015 (77) www.slowowroclawian.pl Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT) Olimpijskie historie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK WRZESIEŃ 2012. sił powietrznych ISSN 1897-8444. Cena 18 zł (w tym 5% VAT)

KWARTALNIK WRZESIEŃ 2012. sił powietrznych ISSN 1897-8444. Cena 18 zł (w tym 5% VAT) przegląd NR 02 (059) KWARTALNIK WRZESIEŃ 2012 sił powietrznych ISSN 1897-8444 Cena 18 zł (w tym 5% VAT) str. 12 Europejska Agencja Kosmiczna To międzynarodowa organizacja krajów zachodnioeuropejskich,

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214)

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Politycy potrzebują wsparcia Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) VII POLSkO UkRAIŃSkIE SPOTkANIA W JAREMCZU W dniach

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Co się działo? NAJCIEKAWSZY. czyt. dalej s. 2. Alkoinwestycje. Wakacyjne dysonanse. Katastrofa nad Donbasem. Konkurs Wygraj Nagrody! w Małopolsce!

Co się działo? NAJCIEKAWSZY. czyt. dalej s. 2. Alkoinwestycje. Wakacyjne dysonanse. Katastrofa nad Donbasem. Konkurs Wygraj Nagrody! w Małopolsce! Słowo numeru str 1 Konkurs Wygraj Nagrody! NAJCIEKAWSZY Dodatek Turystyczny w Małopolsce! nr 07/2014 Sierpień 2014 www.slowokrakowa.pl Co się działo? Krzysztof Wybranowski Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT)

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 9.5.2006 C 110/1 II (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 425. SESJA ENARNA W DNIACH 15-16 MARCA 2006 R. Opinia w sprawie: Turystyka i kultura: dwie siłysłużące wzrostowi (2006/C

Bardziej szczegółowo