Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej"

Transkrypt

1 SIECI WODOCIĄGOWE I GAZOWE KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA OGRODY BUDOWNICTWO WODNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH INSTALACJE PRZEMYSŁOWE BUDOWNICTWO DROGOWE SERWIS LOGISTYKA Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej

2 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Solidny partner w dostawach materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych dla drogownictwa oraz instalacji przemysłowych HTI - HANDEL TECHNIKĄ INFRASTRUKTURY Katalog produktów 2012 Wybór asortymentowo-cenowy aktualny na maj Uwaga! Produkty, które nie znalazły się w niniejszym katalogu prosimy traktować jak towary na zapytanie. Nr Artykułu podany przy każdym produkcie jest jednocześnie numerem zamówieniowym. W przypadku zmian cen towarów przez Dostawców Firma HTI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tych zmian bez wcześniejszego powiadamiania klientów. Ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT. Ceny podane w walucie innej niż PLN są przeliczane wg kursu sprzedaży walut podanego przez bank Citi Handlowy obowiązującego w dniu poprzedzającym wystawienie faktury. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów! Copyright 2012 HTI

3 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Kontakt Zajrzyj w nasze sieci! Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie doradztwa technicznego - nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji: HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k. ul. Papiernicza 7, Łódź tel wew. 307 fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k. ul. Stoczniowców 5, Kraków tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k. ul. Klonowa 1, Oława tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k. ul. Cieślewskich 44, Warszawa tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k. ul. Przywidzka 4, Gdańsk tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k. ul. Wichrowa 28, Poznań tel fax Zajrzyj w nasze sieci!

4 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej HTI w Polsce Handel Techniką Infrastruktury

5 OGRODY Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Nasza oferta dostaw materiałów dla inwestycji infrastrukturalnych SIECI WODOCIĄGOWE I GAZOWE Sieci wodociągowe i gazowe rury z żeliwa sferoidalnego rury polietylenowe PEHD rury i kształtki PVC do wody kształtki z żeliwa szarego i sferoidalnego łączniki kołnierzowe i rurowe, wstawki montażowe kształtki do systemów PE zaciskowe, elektrooporowe, doczołowe armatura do wody z żeliwa szarego i sferoidalnego wodomierze, studnie wodomierzowe i armatura przeciwskażeniowa studnie wodomierzowe betonowe i z tworzyw sztucznych wyposażenie ujęć wody: szandory, zastawki, pompy rury i kształtki PEHD do gazu armatura i wyposażenie sieci gazowych przyłącza gazowe KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA Kanalizacja sanitarna i deszczowa rury przewodowe, przeciskowe i kształtki - kamionkowe rury i kształtki PVC rury kanalizacyjne polietylenowe PEHD rury dwuwarstwowe PP rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego rury drenarskie zbiorniki dla wód opadowych rury, kształtki betonowe i żelbetowe studnie betonowe z betonu B45 łączone na uszczelkę, komory betonowe studnie z PVC i PEHD 315, 425, 600, 1000, 1200 separatory i osadniki systemy odwodnień liniowych włazy kanalizacyjne wpusty uliczne i krawężnikowe pompy do ścieków i przepompownie ścieków armatura do kanalizacji wyposażenie oczyszczalni ścieków: zastawki, kraty koszowe, mieszadła, zbiorniki BUDOWNICTWO WODNE Ogrody, budownictwo wodne rury drenarskie kostka brukowa krawężniki, obrzeża elementy małej architektury ogrodowej odwodnienia liniowe zbiorniki dla wód opadowych geowłóknina folie i siatki z tworzyw armatura i urządzenia dla budownictwa wodnego...wszystko Z JEDNEJ R KI!

6 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Nasza oferta dostaw materiałów dla inwestycji infrastrukturalnych OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH INSTALACJE PRZEMYSŁOWE BUDOWNICTWO DROGOWE SERWIS LOGISTYKA Oczyszczalnie ścieków zagospodarowanie wód opadowych urządzenia dla oczyszczalni ścieków armatura dla oczyszczalni ścieków armatura i urządzenia dla budownictwa wodnego zbiorniki dla wód opadowych Instalacje przemysłowe zasuwy i zawory zawory regulacyjne rury stalowe czarne, ocynkowane, preizolowane, kwasoodporne rury osłonowe z PEHD dla energetyki i telekomunikacji materiały do instalacji klimatyzacji kotły i armatura do instalacji CO materiały termoizolacyjne Budownictwo drogowe kostka brukowa krawężniki, obrzeża, płyty drogowe i ściekowe beton towarowy elementy małej architektury drogowej geowłóknina folie i siatki z tworzyw odwodnienia liniowe odwodnienia mostowe wpusty uliczne mostowe zbiorniki dla wód opadowych studzienki ściekowe betonowe i z tworzyw włazy kanalizacyjne wpusty uliczne i krawężnikowe Serwis, logistyka kompetencja techniczna doradztwo techniczne wysoka jakość ofert handlowej dobór materiałów kompletacja dostaw dostępność materiałów w magazynie niezbędny tabor samochodowy szybkość punktualność dostaw gwarancja jakości najwyższy standard obsługi dbałość o klienta...wszystko Z JEDNEJ R KI!

7 Ogólne warunki sprzedaży Strony ustalają następujące warunki sprzedaży i dostawy obowiązujące w: HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k. Informacje ogólne 1. Poniższe warunki sprzedaży i dostawy dotyczą wszystkich stosunków handlowych między nami a naszymi klientami. Odnoszą się one również do wszystkich stosunków handlowych w przyszłości, nawet, jeśli nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Poniższe warunki obowiązują najpóźniej wraz przyjęciem naszego towaru bądź usługi, o ile nie uzgodniono inaczej. Wszelkie potwierdzenia zwrotne niniejszych warunków przesłane przez klientów z naniesionymi zmianami względnie z wprowadzonymi poprawkami lub wprowadzonymi elementami warunków handlowych lub zakupowych klienta bez naszego pisemnego potwierdzenia są nieważne. Nie uznaje się ich również w przypadku braku wyraźnego zaprzeczenia z naszej strony po ich otrzymaniu. 2. Inne ustalenia mają moc wiążącą w wypadku ich pisemnego potwierdzenia z naszej strony. 3. Prawa klienta wynikające z niniejszej umowy są niezbywalne. 4. Nieskuteczność poszczególnych ustaleń umowy nie narusza ważności umowy. 5. W ramach stosunków handlowych przechowujemy niezbędne dane osobowe zgodnie z art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r oku o ochronie danych osobowych Dz. U. Z dnia 29 października 1997 roku z późniejszymi zmianami. Oferta 1. Nasze ogólne oferty skierowane na rynek bez konkretnego wskazania ich odbiorcy są niewiążące i nieobowiązujące. Zarówno deklaracje o przyjęciu zamówienia jak i wszystkie zamówienia wymagają potwierdzenia z naszej strony w formie pisemnej lub drogą faksową względnie em, celem nabrania mocy prawnej. 2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, wagi oraz inne dane techniczne o urządzeniach, warunki dostawy i inne szczegółowe uzgodnienia są tylko wtedy wiążące, jeśli zawarto z klientem odnośne wyraźne uzgodnienia w formie pisemnej, chyba że zamówienia składane są poprzez serwis on-line. 3. Zastrzegamy sobie prawo własności w stosunku do dokumentów oraz modeli wchodzących w skład oferty jeżeli nie zostały one trwale nabyte przez klienta. 4. Ceny na poszczególne pozycje oferty obowiązują tylko w przypadku złożenia całościowego zamówienia na tą ofertę. Odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo dla swej ważności odrębnych pisemnych uzgodnień i potwierdzenia z naszej strony. Potwierdzenie zamówienia 1. Zamówienia, w tym składane drogą elektroniczną, uzgodnienia, zapewnienia itd.- również te ze strony naszych pracowników - wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, celem nabrania mocy prawnej. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do ustnego zawierania dodatkowych uzgodnień bądź ustnego udzielania zapewnień, które wykraczają poza treść umowy w wersji pisemnej. 2. Terminowe transakcje zakupu towarów przez naszych klientów są wiążące również przy telefonicznym złożeniu zamówienia i nie mogą być wystornowane przez naszych klientów. 3. Potwierdzone ceny obowiązują tylko przy odbiorze potwierdzonej ilości. 4. W przypadku podwyższenia cen i kosztów, do którego doszło między zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy, mamy prawo do stosownego i umiarkowanego skorygowania ceny, o ile między zawarciem umowy, a uzgodnionym terminem dostawy upłynęły ponad 4 miesiące. Jeśli w momencie dostawy ceny są wyższe o ponad 15% od uzgodnionych uprzednio cen, klient ma prawo odstąpić od umowy. Dostawa 1. Dostawa następuje na rachunek i ryzyko klienta. Jeśli uzgodniono dostawę bezpłatną, to znaczy kiedy koszt transportu wliczony jest do ceny, nasza odpowiedzialność jest ponoszona do momentu rozładunku towaru do poziomu ziemi lub rampy wyładowczej w miejscu wskazanym przez klienta jako docelowy adres dostawy. Klient nasz zobowiązany jest, o ile jest to konieczne ze względów technicznych, do udostępnienia przyrządów do rozładunku oraz pracowników. 2. Dostawy częściowe dopuszczalne są w ramach potwierdzonych przez nas warunków. Stanowią one samodzielne dostawy. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru drogi transportu oraz środków transportu. 3. Przy odbiorze dostawy, klient zobowiązany jest do niezwłocznego jej sprawdzenia pod względem kompletności oraz braku uszkodzeń mechanicznych i innych trwałych uszkodzeń, a w przypadku towarów opakowanych fabrycznie, klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania. 4. Terminy dostaw, aby były wiążące, muszą być potwierdzone przez nas pisemnie. 5. Wydarzenia siły wyższej uprawniają nas do przesunięcia dostawy o okres trwania zakłóceń oraz o czas rozruchu. Jako siłę wyższą należy rozumieć strajk, lokaut, mobilizację, wojnę, blokadę, zakaz eksportu i importu, brak surowców i energii, pożar, blokady drogowe, zakłócenia w zakładach produkujących towary w lub transporcie oraz inne okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy wystąpiły one u nas, dostawcy bezpośredniego bądź poddostawcy. Jeśli w wyniku powyższych wydarzeń dostawa nie jest możliwa bądź nie jest dopuszczalna, mamy prawo odstąpić od umowy. Klient może zażądać od nas deklaracji, czy w ciągu określonego czasu zamierzamy zrealizować dostawę i w takim przypadku przy braku naszej wiążącej odpowiedzi na piśmie może odstąpić od umowy. 6. Towar dostarczany jest w opakowaniu ogólnie przyjętym w branży. Cena opakowania kalkulowana jest po kosztach własnych. Jeżeli opakowanie nie jest odrębnie wymienione w dokumencie dostawy, jest ono wliczone w cenę towaru. 7. Na życzenie klienta oraz na jego koszt, możemy ubezpieczyć transport towarów do klienta. Wszelkie uszkodzenia towaru w transporcie należy zgłaszać natychmiast poprzez odpowiednie adnotacje na dokumencie dostawy lub poprzez sporządzenie protokołu, który musi dla swej ważności być podpisany przez zdającego towar i odbierającego. 8. Zwrot dostarczonego przez nas towaru może nastąpić tylko w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i tylko po wyrażeniu przez nas wcześniejszej zgody. Dobrowolnie przez nas przyjęty do zwrotu towar upoważnia Klienta do otrzymania noty uznaniowej (faktury korygującej) po potrąceniu minimum 15 % jego wartości na pokrycie poniesionych przez nas kosztów. Nota uznaniowa zostanie wystawiona dla Klienta dopiero po otrzymaniu przez nas zwrotu od dostawcy lub po sprzedaży towaru innemu klientowi.. Wykluczony jest zwrot towarów dostarczonych klientowi jako specjalne wykonanie lub specjalnie sprowadzonych na zamówienie klienta. Gwarancja i odpowiedzialność 1. Nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie poniższe ustalenia. 2. O widocznych wadach niemożliwych do stwierdzenia podczas odbioru musimy zostać poinformowani niezwłocznie, w formie pisemnej, jednakże najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dostawy. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy towar był tak opakowany, a opakowanie fabryczne było nienaruszone, że nie można było stwierdzić wady bez uszkodzenia oryginalnego opakowania. Wadliwe przedmioty dostawy należy udostępnić nam w stanie, w jakim znajdowały się w momencie stwierdzenia wady, celem dokonania oględzin. Na nasze żądanie klient zobowiązuje się do przesłania uszkodzonego towaru pod wskazany przez nas adres. Wady, których wykrycie nie było możliwe także przy dokładnej kontroli w tym terminie należy zareklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w formie pisemnej. Naruszenie powyższych zobowiązań wyklucza jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne wobec nas po upływie ustawowego okresu gwarancji. 3. Prowadzenie negocjacji odnośnie reklamacji nie wyklucza zgłoszenia przez nas zarzutu, że reklamacja klienta była zgłoszona w nieodpowiednim czasie lub nie w pełni udokumentowana. 4. Okres gwarancji zawarty jest w karcie gwarancyjnej i rozpoczyna się z datą dostawy, o ile w szczególnych przypadkach nie przyjęto dłuższego okresu gwarancji bądź producent nie przyznał dłuższej gwarancji. 5. Jeśli przedmiot dostawy jest wadliwy lub nie posiada zagwarantowanych właściwości i w okresie gwarancji ulega on uszkodzeniu w wyniku wad produkcyjnych lub materiałowych, dostarczamy towar zastępczy wg naszego wyboru przy wykluczeniu wszelkich roszczeń gwarancyjnych klienta, bądź przeprowadzamy naprawę. Dopuszcza się kilkakrotne przeprowadzanie napraw. W wypadku nieudanej naprawy lub nie dostarczenia towaru zastępczego klient może odstąpić od umowy. Poza tym, zasadniczo nie zachodzą żadne dodatkowe roszczenia względem nas, a szczególnie roszczenia o odszkodowanie za szkodę bezpośrednią lub pośrednią, o ile nie uzgodniono inaczej.

8 Ogólne warunki sprzedaży 6. Wyklucza się zasadniczo roszczenia o odszkodowanie za szkody rzeczowe powstałe w wyniku zwłoki, niemożności wykonania świadczenia, naruszenia warunków umowy. Strony ustalają, że w każdym przypadku będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niniejsze ustalenia nie naruszają prawa którejkolwiek ze stron do dochodzenia swoich racji przed sądem. Nie jesteśmy zobowiązani do wywiązania się z gwarancji, o ile klient, powołując się na wadę, nie uiścił zapłaty ceny zakupu reklamowanego towaru. 7. Towar sprzedawany jako niepełnowartościowy bądź jako towar używany wyklucza jakąkolwiek gwarancję. O fakcie sprzedaży takiego towaru klient będzie zawsze informowany przed dokonaniem transakcji. Stosowne adnotacje zostaną umieszczone na dokumencie sprzedaży. Płatność a) Warunki płatności 1. Zapłatę bez potrąceń za dostarczone przez nas towary należy uiścić natychmiast po otrzymaniu rachunku, o ile nie uzgodniono inaczej. 2. O ile przyznano skonto, warunkiem jest zapłacenie do tego momentu wszystkich wcześniejszych rachunków bez względy na ich charakter. Jakakolwiek zwłoka w płatności wyklucza skorzystanie ze skonta. 3. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli i czeków. Weksle przyjmujemy tylko z zastrzeżeniem możliwości ich dyskontowania. Czeki i weksle zostają zapisane na dobro rachunku dopiero po ich zrealizowaniu, natomiast cesja wierzytelności po dokonaniu zapłaty. Do tego czasu należności i termin płatności pozostają wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za wniesiony protest weksla. Klient zostaje obciążony kosztami związanymi z dyskontem, protestem lub inkasem weksla. 4. Pomimo inaczej brzmiących oświadczeń klienta mamy prawo do naliczania płatności najpierw na najstarsze długi klienta; klient zostaje przez nas poinformowany o formie przeprowadzonego rozliczenia. W przypadku powstałych już kosztów i odsetek uprawnieni jesteśmy do naliczania płatności przede wszystkim na koszty, następnie na odsetki i ostatecznie na główne należności. 5. Klient nie ma prawa do potrącania należności za dostarczone towary jeżeli nie wynikają one z obustronnych uzgodnień lub nie znajdują uzasadnienia w notach uznaniowych względnie fakturach korektach. 6. Wyklucza się dochodzenie praw zatrzymania rzeczy, o ile prawa dochodzenia rzeczy nie opierają się na tym samym stosunku umownym. b) Zwłoka w płatności i zdolność kredytowa. W przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności, wypowiedzeniu ochrony ubezpieczeniowej kredytu towarowego, powiadomieniu o sprzeciwie w sprawie czeków i weksli oraz w przypadku innego sprzecznego z umową zachowania naszego klienta przysługują nam następujące prawa po pozostawaniu klienta w zwłoce: 1. Odstąpienie od wszystkich umów oraz zażądanie odszkodowania z powodu ich niewykonania, dochodzenie prawa własności, wzięcie w posiadanie dostarczonego towaru, zażądanie zabezpieczeń, wykorzystanie dostępnych zabezpieczeń, postawienie w stan wymagalności otwartych płatności i realizacja zaległych dostaw tylko przy płatności z góry (przedpłaty, zaliczki). 2. Naliczanie odsetek za zwłokę od terminu płatności w wysokości co najmniej 5% powyżej dyskonta weksli w NBP. 3. Dochodzenie innych szkód z tytułu zwłoki, a przede wszystkim kosztów dochodzenia (windykacji) przeterminowanej płatności udowodnionych wszelkimi dokumentami, w szczególności fakturami wystawionymi nam przez firmę dochodzącą (windykującą) nasze wierzytelności. c) O zmianach stanu posiadania, formy prawnej spółki lub przedsiębiorstwa, zmianach w strukturze własności, zmianach właściciela, oraz innych okolicznościach naruszających ekonomiczne warunki współpracy jak i zmianach adresu należy poinformować nas niezwłocznie w formie pisemnej. Tego typu zmiany dotyczące osoby klienta, osoby reprezentującej klienta lub ekonomicznych warunków klienta uprawniają nas wg naszej oceny i wyboru do: 1. Zażądania płatności lub kaucji z powodu nieuregulowanych bądź odroczonych roszczeń, wynikających z wszystkich istniejących umów; dotyczy to również przyjętych weksli. 2. Odmowy wykonania istniejących umów aż do uiszczenia przedpłaty lub kaucji. d) Naszym klientom przysługuje prawo do wykazania, że z tytułu wyżej opisanych okoliczności nie doszło do żadnej szkody lub powstała szkoda jest znacznie mniejsza. Zastrzeżenie prawa własności 1. Towar pozostaje naszą własnością aż do spłaty przez klienta wszystkich wierzytelności. Przetworzenie bądź montaż następują zawsze z uwzględnieniem naszych praw, jednak bez zobowiązań dla nas. Po wygaśnięciu naszej (współ-) własności w wyniku połączenia lub pomieszania rzeczy zostaje podjęte uzgodnienie, że (współ-) własność klienta jednolitej rzeczy przechodzi w części wartości (wartość rachunku) na nas. Klient przechowuje naszą (współ-) własność bezpłatnie. Towar, który przysługuje nam jako (współ-) własność zwany jest dalej towarem zastrzeżonym. 2. Klient nasz ma prawo do przetworzenia i sprzedaży towaru zastrzeżonego przy zachowaniu należytych stosunków handlowych, o ile nie ma on zaległości. Zastawienie bądź przeniesienie własności jak i porozumienie o zakazie cesji są niedopuszczalne. Należności dotyczące towaru zastrzeżonego powstałe w wyniku odsprzedaży, przetworzenia bądź bazujące na innej podstawie prawnej (ubezpieczenie, niedozwolone postępowanie) klient (łącznie w wszystkimi żądaniami dotyczącymi salda na rachunku bieżącym) ceduje na nas w pełnym zakresie. Wszelkie nasze prawa dotyczące zastrzeżenia własności nie wygasają, nawet jeśli pochodzący od nas towar nabędzie inny kupiec, o ile nie zapłacił on za towar u nas. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży w ramach powiązanych przedsiębiorstw. Aż do odwołania upoważniamy klienta do ściągania scedowanych na nas należności we własnym imieniu i na nasz rachunek. Powyższe upoważnienie do inkasa można odwołać tylko, jeśli klient nie wypełnił należycie swoich zobowiązań płatniczych. 3. W przypadku ingerencji osób trzecich odnoszącej się do towaru zastrzeżonego klient wskaże na naszą własność i poinformuje nas o tym fakcie niezwłocznie. 4. W przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta a w szczególności zwłoki w płatności mamy prawo przejąć towar zastrzeżony i ewentualnie zażądać odstąpienia od roszczeń o wydanie rzeczy ze strony naszego klienta względem osób trzecich. Miejsce wykonania i jurysdykcja 1. Miejscem wykonania dostawy jest wskazane przez klienta miejsce wysyłki towaru. 2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań klienta jest siedziba naszej firmy. 3. W stosunkach handlowych oraz wszelkich stosunkach prawnych między nami, a naszym klientem, obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyklucza się stosowanie przepisów innego państwa oraz przepisów prawa międzynarodowego.

9 Rury żeliwne i akcesoria Rury ciśnieniowe PE do wody i gazu Złączki elektrooporowe, doczołowe Złączki zaciskowe i gwintowane Rury i studnie z tworzywa do kanalizacji wodnej i deszczowej Armatura wodna i gazowa Akcesoria do wodociągów Rury i elementy betonowe do kanalizacji, studnie i przepompownie Kamionka Drenaż i rozsączanie Włazy i wpusty uliczne Systemy odwodnień liniowych i punktowych Budownictwo drogowe, geowłókniny A B C D E F G H I J K L M

10 A A-Uszczelka Keramo I 1.11 Adapter z polimerbetonu do ACO DRAIN Multiline L 1.8 Adaptor PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 C Chwytak samozaciskowy Sienkiewicz MAT-BUD H 1.29 Czwórnik kołnierzowy Combi-IV Hawle F 2.13 Czwórnik kołnierzowy TT Materbud A 1.27 D Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 40 cm G 4.1 Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 50/60 cm G 4.1 Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 70 cm G 4.2 Druk lokalizacyjny CU G 3.4 E Element kaskadowy do ACO DRAIN Multiline L 1.8 Element pośredni studzienki FASERFIX SUPER 300 L 1.17 Element przejściowy do spadku kaskadowego Kessel L 1.29 F Filtr siatkowy kołnierzowy Typ 7110 Jafar A 1.40 Filtr siatkowy Typ 9911 Hawle A 1.40 G Geowłóknina GEON Novita M 2.1 Geowłóknina HTS Novita M 2.2 Geowłóknina PES Novita M 2.1 H Hydrant nadziemny EURO sztywny Typ 250 F 1.5 Hydrant nadziemny EURO zabezpieczony w przypadku złamania Typ 260 F 1.5 Hydrant nadziemny H4 sztywny kat. 5053H4 i 5051H4 F 1.2 Hydrant nadziemny łamany z podwójnym zamknięciem kat DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny łamany z pojedynczym zamknięciem kat 8004 DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny nierdzewny H4 kat. 5195H4 i 5196H4 F 1.2 Hydrant nadziemny nierdzewny H4 sztywny kat. 5140H4 F 1.2 Hydrant nadziemny stal nierdzewna kat F 1.4 Hydrant nadziemny sztywny GGG z podwójnym zamknięciem kat DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny sztywny z zamknięciem pojedynczym kat DN80 F 1.4 Hydrant nadziemny sztywny z zamknięciem pojedynczym kat DN80 F 1.4 Hydrant nadziemny z podwójnym odcięciem kat 84/00 i 84/10 F 1.1 H Hydrant naziemny ozdobny Jafar F 1.15 Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN25 Jafar F 1.14 Hydrant ogrodowy z uchwytem kłowym PN16 DN50 Hawle F 1.14 Hydrant podziemny DUO kat. 240 DN80 F 1.10 Hydrant podziemny PN16 kat. 35/31 DN80 F 1.9 Hydrant podziemny wolnoprzelotowy PN16 kat DN80 F 1.10 Hydrant przeciwpożarowy nadziemny PN10 DN80 F 1.8 Hydrant przeciwpożarowy Nostalgia PN16 Typ 84/40 DN80 AVK F 1.15 Hydrant przeciwpożarowy podziemny PN10 DN80 F 1.13 Hydrant staromiejski sztywny DN80 Krammer F 1.15 Hydrant staromiejski zabezp. w przypadku złamania DN80 Krammer F 1.15 Hydranty nadziemne łamane zamknięcie podwójne DN80 F 1.6 Hydranty nadziemne łamane zamknięcie pojedyncze F 1.6 Hydranty nadziemne sztywne zamknięcie podwójne F 1.6 Hydranty nadziemne sztywne zamknięcie pojedyncze F 1.7 Hydranty podziemne F 1.12 Hydranty podziemne podwójne zamknięcie kat DN80 F 1.11 Hydranty podziemne pojedyncze zamknięcie kat żeliwo sferoidalne DN80 F 1.11 Hydranty podziemne pojedyncze zamknięcie kat żeliwo szare F 1.11 Hydranty podziemne zamknięcie podwójne DN80 F 1.12 Hydranty podziemne zamknięcie pojedyncze F 1.12 K Kanał ACO DRAIN Multiline V100 L 1.1 Kanał ACO DRAIN Multiline V150 L 1.2 Kanał ACO DRAIN Multiline V200 L 1.3 Kanał ACO DRAIN Multiline V300 L 1.4 Kanał FASERFIX STANDARD E L 1.24 Kanał FASERFIX SUPER 150 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER 200 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER 300 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 L 1.11 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 bez spadku L 1.12 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 ze spadkiem L 1.11 Kanał FASERFIX SUPER KS 150 korytko płytkie L 1.13 Kanał FASERFIX SUPER KS 150 ze spadkiem L 1.13 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 bez spadku L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 korytko płytkie L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 ze spadkiem L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 300 bez spadku L 1.14 Kieliszek E Materbud A 1.39 Kineta 3 dopływy do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Kineta 3 dopływy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta betonowa przelotowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.26 Kineta dopływ lewy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta dopływ prawy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta przelotowa do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Kineta przelotowa do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Klapa przeciwcofkowa HADE PTK-A i PTK-G VAG F 3.15 Klapa przeciwcofkowa HADE PTK-P VAG F 3.15 Klucz do hydrantu podziemnego i zasuw DN Hawle F 7.15

11 K Klucz do hydrantu podziemnego i zasuw Metalpol F 7.15 Klucz instalatorski do systemu QUICK BLOCK Fansuld K 2.10 Klucz uniwersalny Typ K6 Metalpol F 7.15 Kolano 90 krótkie PE100 SDR11 Georg Fischer C 1.1 Kolano DRB Magnaplast J 2.1 Kolano dwukielichowe MMQ Jafar A 1.35 Kolano dwukielichowe MMQ Materbud A 1.35 Kolano dwukołnierzowe FFK Jafar A 1.24 Kolano dwukołnierzowe FFK Materbud A 1.24 Kolano dwukołnierzowe Q Jafar A 1.25 Kolano dwukołnierzowe Q Materbud A 1.25 Kolano dwukołnierzowe Q Metalpol A 1.26 Kolano dwukołnierzowe Q Norson A 1.26 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Hawle A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Jafar A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Materbud A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Metalpol A 1.38 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Norson A 1.38 Kolano elektrooporowe ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.4 Kolano KGB kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.4 Kolano PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Kolano zaciskowe obustronnie PP Gebo D 1.1 Kolano zaciskowe PP jedna strona z gwintem Gebo D 1.1 Kółka do zasuw AVK F 7.14 Kółka do zasuw Hawle F 7.14 Kółka do zasuw Jafar F 7.14 Kółka do zasuw Metalpol F 7.14 Kółko do płoz typu E/C Integra G 1.9 Kołnierz specjalny do rur stalowych Hawle A 2.12 Kołnierz specjalny do rur żeliwnych Hawle A 2.11 Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur żeliwnych Hawle A 2.11 Kołnierz specjalny System 2000 do rur PE Hawle D 1.8 Kołnierz stalowy galwanizowany do tulei kołnierzowych Zinplast C 1.4 Kołnierz uszczelniający Integra G 1.7 Kołnierze ślepe X Jafar A 1.4 Kołnierze ślepe X Materbud A 1.4 Kołnierze ślepe X Metalpol A 1.5 Kołnierze ślepe X Norson A 1.5 Kolumna przyłącza do gazu PE100 Weba F 6.4 Kombinacyjny zawór kątowy ISO z żywicy POM Hawle F 4.5 Korek kamionkowy Keramo I 1.7 Korek KGM do kanalizacji zewnętrznej Magnaplast E 1.5 Korek P Materbud A 1.39 Korek zamykający z połączeniem zaciskowym PP Gebo D 1.6 Korek zaporowy Integra G 1.3 Korytka PROFI szerokość w świetle 100 mm ze spadkiem dna Kessel L 1.25 Korytka PROFI szerokość w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.25 Korytka PROFI szerokość w świetle 200 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.25 Korytka STANDARD C bez spadku kaskadowego Kessel L 1.28 Korytka STANDARD C ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.28 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 100 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 150 mm L 1.31 K Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 200 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 300 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking z wbudowanym spadkiem L 1.32 Korytka STORA-SUPER L 1.30 Korytka STORA-SUPER HEELMASTER ze spadkiem L 1.30 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym jw. Kessel L 1.26 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.26 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm Kessel L 1.27 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 150mm Kessel L 1.27 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 200mm Kessel L 1.27 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu A4 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu B1 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu C3 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu D1 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu K Fansuld K 2.9 Krąg betonowy Sienkiewicz H 1.25 Kratka trawnikowa RECYFIX GREEN STANDARD M 3.1 Kręgi betonowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.11 Kręgi betonowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.12 Kręgi betonowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.19 Kręgi betonowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.18 Kręgi żelbetowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.15 Kręgi żelbetowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.16 Kręgi żelbetowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.23 Kręgi żelbetowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.22 Krócciec bosy GA Keramo I 1.8 Króciec do studni GZ Keramo I 1.9 Króciec do wmurowania GE Keramo I 1.8 Króciec do wmurowania GM Keramo I 1.9 Króciec dwukołnierzowy FF 8 otworów Norson A 1.21 Króciec dwukołnierzowy FF DN Hawle A 1.16 Króciec dwukołnierzowy FF DN Jafar A 1.18 Króciec dwukołnierzowy FF DN Hawle A 1.15 Króciec dwukołnierzowy FF DN Jafar A 1.17 Króciec dwukołnierzowy FF Materbud A 1.19 Króciec dwukołnierzowy FF Metalpol A 1.20 Króciec dwukołnierzowy FF Norson A 1.20 Króciec jednokołnierzowy F Materbud A 1.23 Króciec jednokołnierzowy FW Metalpol A 1.22 Króciec jednokołnierzowy FW Norson A 1.22 Króciec z zamkiem kłowym kat Jafar F 4.10 Króciec z zamkiem kłowym kat Jafar F 4.10 Kurek PE do gazu Fusion F 6.3 Kurek sferyczny do gazu DN15 Respol F 6.3

12 Ł Łącznik do rur PE i PVC PN16 Hawle D 2.2 Łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur dużych średnic PN16 AVK A 2.4 Łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy Supa AVK A 2.3 Łącznik kielichowy redukcyjny AVK A 2.2 Łącznik kielichowy równoprzelotowy do rur dużych średnic PN16 AVK A 2.4 Łącznik kielichowy równoprzelotowy AVK A 2.1 Łącznik kielichowy Supa Plus do rur PE/uPVC PN16 AVK D 2.1 Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny 9222 Jafar A 2.9 Łącznik kołnierzowy do osiowej kompensacji dystansu PN10/16 AVK A 2.5 Łącznik kołnierzowy Supa Plus, do rur PE/uPVC PN10/16 AVK D 2.1 Łącznik kołnierzowy UniFlange GEBO A 2.6 Łącznik reduktora do gazu F 6.4 Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE i PVC Jafar D 2.3 Łącznik rurowo-kołnierzowy ŁRK DN Materbud A 2.10 Łącznik rurowo-kołnierzowy ŁRK DN Materbud A 2.10 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK 9144 Jafar A 2.7 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK multidiameter 9104 Jafar A 2.7 Łącznik rurowy ŁRR Materbud A 2.10 Łącznik rurowy RR 9122 Jafar A 2.9 Łącznik rurowy RR multidiameter 9102 Jafar A 2.8 Łącznik rurowy UniCoup GEBO A 2.6 Łańcuch uszczelniający podwójny Integra G 1.2 Łańcuch uszczelniający pojedynczy Integra G 1.2 Łuk kamionkowy 15 Keramo I 1.3 Łuk kamionkowy 30 Keramo I 1.3 Łuk kamionkowy 45 Keramo I 1.4 Łuk kamionkowy 90 Keramo I 1.4 Łuk segmentowy PE100 Zinplast C 1.2 Łuki dwukielichowe MMK PN10 Materbud A 1.34 Łuki dwukielichowe MMK PN16 Materbud A 1.33 Łuki dwukielichowe MMK Jafar A 1.33 M Manszeta PE Keramo I 1.7 Manszeta typu N (DN ) Integra G 1.6 Manszeta typu N (DN20-80) Integra G 1.5 Manszeta typu U Integra G 1.5 Manszeta zapasowa do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Manszeta zapasowa do RWG 400 mm Magnaplast E 2.3 Mini separator tłuszczu GM1E polietylenowy E 2.17 Mini separator tłuszczu GM2E polietylenowy E 2.17 Mufa DRU Magnaplast J 2.1 Mufa elektrooporowa ELGEF Plus PE100 Georg Fischer C 2.1 Mufa przesuwna KGU Magnaplast E 1.4 Mufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 Mufa, przejście PE/mosiądz z luźną nakrętką PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 N Nadstawka do separatorów Techneau gamy ELLIPSE E 2.17 N Nakrętka nierdzewna A2 DIN 934 G 2.4 Nakrętka ocynk PN G 2.4 Nasuwka PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Nawiertka samonawiercająca NS do rur PVC i PE Norson F 4.19 Nawiertka z zasuwą NZ do rur PVC i PE Norson F 4.8 Neutralizator kwasów akumulatorowych PE E 2.17 Nóż odcinający do obejmy siodłowej typu 730/5 AVK F 4.9 O Obejma do nawiercania rur PE i PVC kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC na 4 śruby kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym typ 10 AVK F 4.13 Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym typ 727/10 AVK F 4.13 Obejma do nawiercania z zasuwą Jafar F 4.6 Obejma naprawcza ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.3 Obejma siodłowa PN16 kat. 730/4 AVK F 4.9 Obejma siodłowa z odcięciem PN16 730/5 AVK F 4.9 Obejma z odejściem z czterema śrubami mocującymi Gebo D 1.7 Obejma z odejściem z dwoma śrubami mocującymi Gebo D 1.7 Obejma z zaworem odcinającym Georg Fischer C 2.6 Obejma z zaworem odcinającym, komplet Georg Fischer C 2.6 Obejmy mocujące i lejek Fansuld K 2.9 Obudowa sztywna do armatury przyłączy dom. z przyłączem śrubowym 3/4-2 Hawle F 4.3 Obudowa sztywna do zasuw Jafar F 7.6 Obudowa teleskop. do armatury przyłączy dom. z przyłączem śrubow. 3/4-2 Hawle F 4.3 Obudowa teleskopowa do kurka gazu PE Fusion F 6.3 Obudowa teleskopowa do zasuw Jafar F 7.5 Odejście siodłowe Saturn ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.5 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem gwint. (DN ) Hawle F 4.16 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem gwint. (DN40-140) Hawle F 4.15 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym Hawle F 4.14 Opaska do nawiercania HAWEX z odejściem gwintowanym Hawle F 4.14 Opaska montażowa kat Jafar F 4.10 Opaska odcinająca HAKU z przyłączem gwint. Hawle F 4.17 Opaski do obejm siodłowych typu 730/4/5 AVK F 4.9 Osadnik betonowy AQUAFIX S do separatorów węglowodorów H 2.16 Osadnik betonowy AQUAFIX SF do separatorów tłuszczów H 2.16 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 1200 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 1500 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 2000 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 2500 mm H 2.15

13 O Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 3000 mm H 2.15 Osadnik polietylenowy Techneau E 2.13 Osadnik przy studni chłonnej wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Osadnik żelbetowy o przekroju cylindrycznym, do nadbudowy ACO H 2.13 Osadnik żelbetowy o przekroju cylindrycznym, standard ACO H 2.13 P P-Uszczelka Keramo I 1.11 Pas montażowy Gebo D 1.6 Pasta do montażu uszczelek Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Pasta hydrauliczna poślizgowa A 1.2 Pierścień odciążający Sienkiewicz H 1.24 Pierścień wyrównawczy Keramo I 1.12 Pierścień wyrównujący Sienkiewicz H 1.24 Piła wyrzynarka IN-SITU Magnaplast J 3.1 Płozy do rurociągów długich Typ E/C Integra G 1.9 Płozy do rurociągów dużych średnic Typ SM Integra G 1.10 Płozy do rurociągów o małych średnicach Typ B Integra G 1.8 Płozy do rurociągów średnich Typ L Integra G 1.8 Płozy do rurociągów z rolkami Typ R Integra G 1.9 Płyta nośna pod skrzynki uliczne do zasuw AVK F 7.13 Płyta pokrywowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.10 Płyta pokrywowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.18 Płyta pokrywowa Sienkiewicz H 1.24 Podejście stalowe do gazu Weba F 6.4 Podkładka nierdzewna A2 DIN 125 G 2.4 Podkładka ocynk PN G 2.4 Podstawa osadnika Sienkiewicz H 1.25 Podstawa skrzynek ulicznych typ 80/44 AVK F 7.13 Podstawa studni betonowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.8 Podstawa studni betonowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa studni z kinetą monolityczną Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni z kinetą monolityczną Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa studni ze stopniem Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.13 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.14 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.20 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.21 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa wycieraczki ACO VARIO L 1.33 Pokrywa (teleskop) z manszetą do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Pokrywa (teleskop) z manszetą L250 do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Pokrywa /dno PP do rury karb.dr 300 Magnaplast J 1.1 Pokrywa PP A-1, 5T do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 P Pokrywa teleskopowa do RWK 300 z manszetą, pokrywa pełna Magnaplast J 3.1 Pokrywa teleskopowa do RWK 300 z manszetą, pokrywa z kratką Magnaplast J 3.1 Połączenie PE/stal SDR11/17 wersja kołnierzowa do gazu Weba F 6.5 Połączenie PE/stal SDR11/17 wersja rurowa do gazu Weba F 6.5 Przedłużacz trzpienia sztywny do zasuw typu A/E Hawle F 7.4 Przedłużacz trzpienia teleskopowy do zasuw typu A/E Hawle F 7.3 Przedłużacz trzpienia zasuwy sztywny AVK F 7.2 Przedłużacz trzpienia zasuwy teleskopowy AVK F 7.1 Przedłużacz trzpienia zasuwy teleskopowy Metalpol F 7.7 Przejścia szczelne PVC w studniach beton. Sienkiewicz MAT-BUD H 1.30 Przejście do wmurowania BKK Keramo I 1.10 Przejście do wmurowania BKL Keramo I 1.9 Przepompownie do instalacji za separatorem substancji ropopochodnych E 2.16 Przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną kat Jafar F 2.14 Przewód oznacznikowy do gazu żółty G 3.4 R Redukcja elektrooporowa ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.3 Redukcja kamionkowa Keramo I 1.6 Redukcja KGR kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.4 Redukcja PP MAGNACOR Magnaplast E 1.9 Rura kamionkowa drenażowa Keramo I 1.2 Rura kamionkowa kielichowa CeraLong glazurowana jednostronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa kielichowa system C glazurowana obustronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa kielichowa system F glazurowana obustronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa przeciskowa Keramo I 1.2 Rura karbowana DR z PP Magnaplast J 1.1 Rura kielichowa żeliwna TYTON A 1.1 Rura PP dwuścienna bez kielicha MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Rura PP dwuścienna z kielichem MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Rura wznosząca gładka 315 mm Magnaplast E 2.1 Rura wznosząca gładka 400 mm Magnaplast E 2.2 Rura z kielichem KGEL Klasa B-SN4 Magnaplast E 1.2 Rura z kielichem KGEL Klasa C-SN8 Magnaplast E 1.2 Rura z kielichem KGEM klasa B-SN4 Magnaplast E 1.1 Rura z kielichem KGEM klasa C-SN8 Magnaplast E 1.1 Rura żelbetowa - uszczelka klinowa HABA-BETON H 1.2 Rura żelbetowa - uszczelka zintegrowana HABA-BETON H 1.2 Rury betonowe - uszczelka klinowa HABA-BETON H 1.2 Rury betonowe - uszczelka zintegrowana HABA-BETON H 1.2 Rury drenarskie PVC-U Magnaplast J 1.1 Rury PE100 do gazu w odcinkach Rurgaz B 2.1

14 R Rury PE100 do gazu w zwojach Rurgaz B 2.1 Rury PE100 RC MULTIsafe do gazu w zwojach SDR11 Rurgaz B 2.2 Rury w odcinkach ciśnieniowe PE100 do przesyłu wody Spyra Primo B 1.1 Rury w zwojach ciśnieniowe PE100 do przesyłu wody Zinplast B 1.1 Ruszt ACO DRAIN Multiline stal nierdzewna L 1.9 Ruszt ACO DRAIN Multiline stal ocynkowana L 1.10 Ruszt ACO DRAIN Multiline żeliwo sferoidalne L 1.9 Ruszt FASERFIX STANDARD E klasa B125 L 1.24 Ruszt FASERFIX STANDARD E klasa C250 L 1.24 Ruszt FASERFIX STANDARD E szczelinowy L 1.24 Ruszt FASERFIX SUPER 200 Klasa obciążenia F900 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER 300 Klasa obciążenia D400 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER 300 Klasa obciążenia F900 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia A15 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia B125 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia C250 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia D400 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia E600 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia C250 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia D400 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia E600 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia F900 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia C250 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia D400 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia E600 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia F900 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 300 Klasa obciążenia D400 L 1.22 S Separator betonowy koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SK Hauraton H 2.7 Separator koalescencyjny betonowy AQUAFIX K Hauraton H 2.7 Separator koalescencyjny PSK Koala II Ecol-Unicon H 2.5 Separator koalescencyjny PSK-H Koala II Ecol-Unicon H 2.6 Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-V Koala II Ecol-Unicon H 2.5 Separator skrobii polietylenowy z osadnikem i pokrywą - Techneau E 2.12 Separator stalowy koalescencyjny z osadnikiem E 2.18 Separator stalowy koalescencyjny z osadnikiem i by-passem E 2.18 Separator substancji ropopochodnych Coalisator CCB BYPASS ACO H 2.1 S Separator substancji ropopochodnych Coalisator CRB ACO H 2.1 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L do nadbudowy ACO H 2.10 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L standard ACO H 2.10 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-BYPASS-W do nadbudowy ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-BYPASS-W standard ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-W do nadbud. ACO H 2.9 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-W standard ACO H 2.9 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-Z ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator Oleopator K do nadbudowy ACO H 2.3 Separator substancji ropopochodnych Coalisator Oleopator K standard ACO H 2.2 Separator substancji ropopochodnych Gama ELLIPSE - Techneau E 2.14 Separator substancji ropopochodnych klasy 2, z osadnikiem Techneau E 2.15 Separator substancji ropopochodnych PSW Lamela Ecol-Unicon H 2.11 Separator substancji ropopochodnych z filtrem Techneau E 2.14 Separator tłuszczu Gama ELLIPSE z osadnikiem i pokrywą PE E 2.11 Separator tłuszczu Lipumax do nadbudowy ACO H 2.12 Separator tłuszczu Lipumax standard ACO H 2.12 Separator tłuszczy bez osadnika z pokrywą Techneau E 2.12 Separator tłuszczy i skrobii polietylenowy z osadnikiem i pokrywą E 2.11 Skrzynka do hydrantów PE-HD Jafar F 7.10 Skrzynka do hydrantów podziemnych AVK F 7.8 Skrzynka do hydrantów podziemnych Fansuld F 7.11 Skrzynka do hydrantów podziemnych Norson F 7.12 Skrzynka do nawiertek Norson F 7.12 Skrzynka do nawiertki Fansuld F 7.11 Skrzynka do przyłaczy PE-HD z pokrywą żeliwną Jafar F 7.10 Skrzynka do zasuw PE-HD Jafar F 7.10 Skrzynka do zasuw Norson F 7.12 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V100 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V150 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V200 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V300 L 1.5 Skrzynka odpływowa Kessel L 1.29 Skrzynka uliczna do zasuw Hawle F 7.9 Skrzynka uliczna do zasuw, niska Fansuld F 7.11 Skrzynka uliczna do zasuw, wysoka Fansuld F 7.11 Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw Hawle F 7.9 Skrzynka uliczna zasuwy klinowej i przyłączeniowej AVK F 7.8 Skrzynka uliczna zasuwy klinowej AVK F 7.8 Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Combi Hawle F 7.9 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Basic Model 12.3 Rehau J 4.3

15 S Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Basic Model 8.3 Rehau J 4.3 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 12.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 4.3 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 4.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 8.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 12.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 12.6 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 4.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 4.6 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 8.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 8.6 Rehau J 4.1 Smar Keramo I 1.12 Stopień włazowy DIN 1211E do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy DIN 1212E do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy DIN 1212G przykręcany Fansuld H 1.28 Stopień włazowy FB do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy FM do wmurowywania Fansuld H 1.28 Stożek betonowy z pokrywą do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Stożek betonowy z pokrywą do RWG 400 mm Magnaplast E 2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa PE DN600 Eco Systemy E 2.4 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN1000 Eco Systemy E 2.6 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN1200 Eco Systemy E 2.7 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN800 Eco Systemy E 2.5 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 1000mm) E 2.9 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 1200mm) E 2.10 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 600mm) E 2.9 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 800mm) E 2.9 Studzienka PE standard LW 1000 dla przyłącza domowego Kessel E 2.8 Studzienka powietrzna do wody kat. 701/84 AVK F 3.1 Studzienka wodomierzowa KAJMA I mrozoodporna Jafar F 5.1 Studzienka wodomierzowa KAJMA II mrozoodporna Jafar F 5.1 Studzienka wodomierzowa mrozoodporna Metalpol F 5.1 Studzienka wodomierzowa ST1 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST2 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST3 z dnem Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST4 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST5 z dnem Skolimowski F 5.2 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER 200 L 1.17 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER 300 L 1.17 S Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 100 stal ocynkowana L 1.16 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 150 osadnik ocynkowany L 1.16 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 200 osadnik ocynkowany L 1.16 Ś Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V100 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V150 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V200 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V300 L 1.6 Ścianka czołowa do korytek niskich ACO DRAIN Multiline L 1.7 Ścianka czołowa FASERFIX STANDARD E L 1.24 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER 200 L 1.17 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER 300 L 1.17 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 100 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 100 z króćcem DN100 L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 150 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 150 z króćcem DN150 L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 200 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 200 z króćcem DN150 L 1.19 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 300 pełna L 1.19 Ścianka czołowa pełna ACO DRAIN Multiline L 1.7 Ścianka czołowa Universal Kessel L 1.29 Środek poślizgowy do rur żeliwnych Svobodny Sokol A 1.2 Środek smarujący Denso Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Śruba ocynk G 2.3 Śruba ocynk z gwintem niepełnym, nakrętką i podkładką G 2.4 Śruba stal nierdzewna A-2 G 2.3 T Tabliczki oznacznikowe G 3.4 Taśma ostrzegawcza brązowa bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza brązowa napis UWAGA KANALIZACJA G 3.1 Taśma ostrzegawcza niebieska bez napisu z wkładką G 3.2 Taśma ostrzegawcza niebieska bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza niebieska napis UWAGA WODOCIĄG G 3.1 Taśma ostrzegawcza z wkładką niebieska napis UWAGA WODOCIĄG G 3.1 Taśma ostrzegawcza z wkładką żółta napis GAZ G 3.1 Taśma ostrzegawcza żółta bez napisu z wkładką G 3.2 Taśma ostrzegawcza żółta bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza żółta napis GAZ G 3.1 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-czerwona, szer. 10 cm G 3.3 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-niebieska, szer. 20 cm G 3.3

16 T Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-zielona, szer. 20 cm G 3.3 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca żółto-czarna, szer. 10 cm G 3.3 Trójnik 1 kielich PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik 2 kielichy PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik 3 kielichy PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik boso-kołnierzowy TBK 8 otworów Norson A 1.31 Trójnik boso-kołnierzowy TBK Norson A 1.31 Trójnik DREA 90 Magnaplast J 2.1 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Jafar A 1.28 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Materbud A 1.29 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Materbud cd. A 1.30 Trójnik elektrooporowy 90 równoprzelotowy ELGEF Plus Georg Fischer C 2.4 Trójnik kamionkowy kielichowy 45 Keramo I 1.6 Trójnik kamionkowy kielichowy 90 Keramo I 1.5 Trójnik KGEA kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.3 Trójnik kielichowy Combi-T zintegrowany z zasuwą typu E2 Hawle F 2.11 Trójnik kołnierzowy Combi-III z zasuwami typu E2 z 2 lub 3 odcięciami Hawle F 2.12 Trójnik kołnierzowy Combi-T zintegrowany z zasuwą typu E2 Hawle F 2.11 Trójnik kołnierzowy T 8 otworów Norson A 1.14 Trójnik kołnierzowy T DN Jafar A 1.11 Trójnik kołnierzowy T DN Jafar A 1.10 Trójnik kołnierzowy T Materbud A 1.12 Trójnik kołnierzowy T Materbud cd. A 1.13 Trójnik kołnierzowy T Metalpol A 1.14 Trójnik kołnierzowy T Norson A 1.14 Trójnik segmentowy PE100 Zinplast C 1.2 Trójnik trzykielichowy MMB Materbud A 1.32 Trójnik zaciskowy PP odprowadzenie z gwintem Gebo D 1.2 Trójnik zaciskowy PP równoprzelotowy Gebo D 1.3 Trójnik zaciskowy PP z odprowadzeniem redukcyjnym Gebo D 1.2 Tuleja kołnierzowa PE100 S5/SDR11 Georg Fischer C 1.3 Tuleja kołnierzowa PE100 Zinplast C 1.4 Tuleja kołnierzowa, długie końce PE100 S5/SDR11 Agru Frank C 1.3 U U-Uszczelka Keramo I 1.11 Uchwyt gazomierza F 6.4 Uniwersalna opaska do nawiercania odejściem gwintowanym Hawle F 4.11 Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym Hawle F 4.12 Uszczelka betonitowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.26 Uszczelka do adaptera w połączeniu ze studnią Rehau J 4.3 Uszczelka do rur PP MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Uszczelka IN-SITU Magnacor Magnaplast J 3.1 Uszczelka IN-SITU Magnaplast E 2.3 Uszczelka kołnierzowa płaska Norson G 2.2 Uszczelka międzykręgowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Uszczelka płaska Kredo G 2.2 Uszczelka TYT A 1.3 Uszczelka TYTON SIT A 1.2 U Uszczelka TYTON Svobodny Sokol A 1.2 Uszczelka zbrojona do połączeń kołnierzowych Integra G 2.1 Uszczelnienie typu GP-SD Integra G 1.1 Uszczelnienie typu GP-SR Integra G 1.1 Uszczelnienie typu RTR Integra G 1.4 Uszczelnienie typu WGC Integra G 1.4 Uszczelnienie typu ZW Integra G 1.4 W Wiercenie otworu w studniach beton. Sienkiewicz MAT-BUD H 1.30 Wkładka elastyczna SBR - HV Fansuld K 2.9 Wkładka styropianowa Keramo I 1.9 Właz Classic A15 kwadratowy Fansuld K 2.4 Właz Classic A15 okrągły Fansuld K 2.4 Właz Classic A15 z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 3 Fansuld K 2.4 Właz Focus D400 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.4 Właz Focus D400 Fansuld K 2.4 Właz kanałowy kl. B 125 Confuco K 1.1 Właz kanałowy kl. C 250 Confuco K 1.1 Właz kanałowy kl. D 400 Confuco K 1.1 Właz Mauris D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.2 Właz Mauris D400 FBO Fansuld K 2.2 Właz Rzymski B125 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski B125 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski C250 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski C250 Fansuld K 2.3 Właz typu Wałcz DN 600 do studni wodomierzowych Norson F 5.1 Właz Vector D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.2 Właz Vector D400 FBO Fansuld K 2.2 Właz Viabet B125 Fansuld K 2.5 Właz Viabet C250 Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO wentylowany Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO Fansuld K 2.5 Właz Vision 315 do rury teleskopowej Fansuld K 2.1 Właz Vision 315 z rurą Fansuld K 2.1 Wpust Cube D400 do teleskopu Fansuld K 2.1 Wpust Cube D400 Fansuld K 2.6 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H115 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H150 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.8 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H115 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.6 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H115 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.6 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H150 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.7 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H150 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H115 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H150 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.8 Wpust WK C250 Fansuld K 2.8 Wpust WKJ C250 Fansuld K 2.8

17 W Wylot drenu wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Wylot drenu wg KPED Sienkiewicz M 1.2 Wylot kolektora wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Wylot kolektora wg KPED Sienkiewicz M 1.2 Wysokosprawny separator koalescencyjny ESK Ecol-Unicon H 2.4 Z Zasuwa do gazu klinowa EKO plus do gazu z końcówkami PE-HD VAG F 6.2 Zasuwa do gazu kołnierzowa klinowa do zabudowy długiej typu E2 Hawle F 6.1 Zasuwa do gazu kołnierzowa klinowa EKO plus do gazu VAG F 6.1 Zasuwa do przyłączy dom. 1 gwint zew., 1 złącze ISO, 1 gwint wew. Hawle F 4.3 Zasuwa do przyłączy domowych do zgrzewania Hawle F 4.3 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie z gwintem wew. i zew. Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie z gwintem wewnętrznym Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie ze złączem ISO do rur PE Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Hawle F 4.2 Zasuwa kielichowa klinowa przyłącza PN16 kat. 03/30 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa do nawiercania przyłącza PN16 03/40 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa kątowa PN16 AVK F 4.5 Zasuwa klinowa przyłącza PN16 03/65 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa Typ E2 z króćcami PE80 do zgrzewania PN10 Hawle F 2.8 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa i krótka kat. 02/60 i 06/80 AVK F 2.1 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa i krótka Typu E DN Hawle F 2.2 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa Typu E2 DN Hawle F 2.3 Zasuwa kołnierzowa klinowa krótka Typu E2 DN PN25 Hawle F 2.4 Zasuwa kołnierzowa klinowa krótka Typu E2 Hawle F 2.4 Zasuwa kołnierzowa klinowa Typu E DN Hawle F 2.2 Zasuwa kołnierzowa klinowa Metalpol F 2.7 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GG25 Typ F4 Jafar F 2.6 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GG25 Typ F5 Jafar F 2.6 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GGG Typ F4 Jafar F 2.5 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GGG Typ F5 Jafar F 2.5 Zasuwa kombinacyjna do nawiercania ISO DN1 z gwintem zew. 2 Hawle F 4.3 Zasuwa nożowa kat Jafar F 2.10 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym 702/10 AVK F 2.9 Zasuwa nożowa z niewznoszącym się wrzecionem Hawle F 2.10 Zasuwa płytowa HD-PE z końcówkami bosymi do rur PVC PLA-P VAG F 3.15 Zasuwy klinowe do przyłączy dom. z przyłączami gwintowanymi PN16 Jafar F 4.4 Z Zasuwy klinowe do przyłączy domowych z przyłączami gwintowanymi Metalpol F 4.4 Zaślepka elektrooporowa ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.2 Zaślepka elektrooporowa zestaw ELGEF Plus PE100 Georg Fischer C 2.1 Zaślepka KGK do kanalizacji zewnętrznej Magnaplast E 1.5 Zawór kątowy do przyłączy domowych Hawle F 4.5 Zawór klapowy zwrotny kołnierzowy Jafar F 3.13 Zawór napow.-odpow. do ścieków kat 9863 i 9864 Hawle F 3.10 Zawór napow.-odpow. gwintem wewnętrznym kat Hawle F 3.5 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.5 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/40 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/42 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/50 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat. 701/70 AVK F 3.9 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat. 701/75 AVK F 3.9 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat Jafar F 3.7 Zawór odpowietrzający do wodykat. 701/10 AVK F 3.3 Zawór odpowietrzający do wodykat. 701/20 AVK F 3.3 Zawór zwrotny antyskażeniowy kat. 372 Hawle F 3.14 Zawór zwrotny antyskażeniowy Typ EA Jafar F 3.14 Zawór zwrotny kulowy gwintowany Jafar F 3.12 Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy Jafar F 3.11 Zawór zwrotny kulowy AVK F 3.11 Zdrój uliczny z odwadniaczem DN20 Jafar F 1.15 Zespół napowietrzająco odpowietrzający kat Hawle F 3.2 Zespół napowietrzająco odpowietrzający kat Hawle F 3.2 Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków kat Hawle F 3.8 Zestaw naprawczy włazu D400 Fansuld K 2.6 Zestaw przyłączeniowy do rur miękkich PE, PVC Jafar F 4.7 Złączka DR/KG Magnaplast J 2.1 Złączka dwukielichowa KG-ERMM Magnaplast E 1.4 Złączka dwukielichowa PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Złączka PP MAGNACOR do rury kielichowej KG Magnaplast E 1.9 Złączka redukcyjna zaciskowa dwustronna PP Gebo D 1.5 Złączka rurowa ISO, FIT z gwintem wewnętrznym Hawle D 2.2 Złączka zaciskowa dwustronna PP Gebo D 1.5 Złączka zaciskowa PP jedna strona z gwintem Gebo D 1.4 Złączka zaciskowa przyścienna PP Gebo D 1.6

18 Z Złączka zaciskowa z odejściem kołnierzowym PP Gebo D 1.5 Zwężka betonowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.10 Zwężka betonowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Zwężka dwukołnierzowa FFR Hawle A 1.6 Zwężka dwukołnierzowa FFR Jafar A 1.7 Zwężka kielichowa MMR Materbud A 1.36 Zwężka kołnierzowa FFR 8 otworów Norson A 1.9 Zwężka kołnierzowa FFR Materbud A 1.8 Zwężka kołnierzowa FFR Metalpol A 1.9 Zwężka kołnierzowa FFR Norson A 1.9 Zwężka żelbetowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.16 Zwężka żelbetowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.22

19 HTI - Rury żeliwne i akcesoria A Ta grupa zawiera następujące wyroby Strona Rury i kształtki żeliwne Rury żeliwne A 1.1 Akcesoria A 1.2 Kołnierze X A 1.4 Zwężki FFR A 1.6 Trójniki T A 1.10 Króćce FF A 1.15 Króćce FW A 1.22 Króćce F A 1.23 Kolana FFK A 1.24 Kolana Q A 1.25 Czwórniki TT A 1.27 Trójniki MMA A 1.28 Trójniki TBK A 1.31 Trójniki MMB A 1.32 Łuki MMK A 1.33 Kolana MMQ A 1.35 Zwężki MMR A 1.36 Kolana N A 1.37 Kieliszek E i Korek P A 1.39 Filtry siatkowe A 1.40 Łączniki i obejmy AVK A 2.1 GEBO A 2.6 JAFAR A 2.7 MATERBUD A 2.10 Kołnierze do rur żeliwnych, stalowych A 2.11 A 0 Maj 2012

20

Zasuwy PN 10. www.norson.pl 1. Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe)

Zasuwy PN 10. www.norson.pl 1. Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe) zasuwy PN 10 Zasuwy PN 10 Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe) 1-111 002 040 10 DN 40 11,00 169,00 1-111 002 050 10 DN 50 12,50 215,00 1-111 002 080 10 DN 80 20,00 255,00 1-111

Bardziej szczegółowo

I. ARMATURA WODOCIĄGOWA...3 A. Zasuwy kołnierzowe...3 B. Przepustnice międzykołnierzowe...5 C. Zawory zwrotne... 6 D. Zawory antyskażeniowe... 7 E.

I. ARMATURA WODOCIĄGOWA...3 A. Zasuwy kołnierzowe...3 B. Przepustnice międzykołnierzowe...5 C. Zawory zwrotne... 6 D. Zawory antyskażeniowe... 7 E. I. ARMATURA WODOCIĄGOWA...3 A. Zasuwy kołnierzowe...3 B. Przepustnice międzykołnierzowe...5 C. Zawory zwrotne... 6 D. Zawory antyskażeniowe... 7 E. Zawory na- i odpowietrzające do wody... 8 F. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE 2 ZASUWY zasuwa kołnierzowa F4 z miękkim uszczelnieniem (krótka bez kółka) grupa katalogowa 60.851 61.851 GJL GJS żeliwo 50 - - 61.851.050.111 284 B 80 60.851.080.111 238 A 61.851.080.111 396 B 100 60.851.100.111

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000 SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:0 FABER System Sp.z o.o. ul.grzybowska 37a/16 00-855 WARSZAWA tel +48 (22) 620 34 79 fax +48 (22) 620-34-79 W sprawie szczegółowej wyceny prosimy o kontakt. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia : Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nazwa zamówienia : Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Załącznik nr 1 OFERTA pieczęć firmowa Nazwa zamówienia : Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN 3/D/WIK/2013

Bardziej szczegółowo

1. Armatura sieci domowej Hydranty i zdroje Zawory antyskażeniowe Obudowy

1. Armatura sieci domowej Hydranty i zdroje Zawory antyskażeniowe Obudowy SPIS TREŚCI 1. Armatura sieci domowej... 2 14. Hydranty i zdroje... 27-29 2. Zawory antyskażeniowe... 3 15. Obudowy... 29-33 3. Zdroje wody... 3 16. Wstawki montażowe... 34 4. Studnie wodomierzowe i konsole...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. szt. 120. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 50. szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. szt. 120. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 50. szt. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lp. 1. Elektromufa przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 32/1 1/4'' szt. 120 2. Elektromufa przejście PE/mosiądz

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD 02.07.2012 ROKU

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD 02.07.2012 ROKU STR. 1. ZASUWY GWINTOWANE 2 2. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE 2 3. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE SFERO 2 4. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE 3 5. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE SFERO 3 6. ZASUWY BOSE 3 7. ZASUWY BOSO-KOŁNIERZOWE

Bardziej szczegółowo

ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN

ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN 10 (uszczelnienie gumowe) 1-111 002 040 10 DN 40 11,00 169,00 1-111 002 050 10 DN 50 12,50 193,00 1-111 002 080 10 DN 80 20,00 233,00 1-111 002 088 10 DN 80

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 maja 2013 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 kanalizacja Studzienki PRO 20 System kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE ZASUWY zasuwa kołnierzowa ZK1 SZ14 F4 z miękkim uszczelnieniem (krótka bez kółka) grupa katalogowa 10.850.14.DN DN GJL-250 /mm/ żeliwo żeliwo szare sfero 50 11,0 193 10,3 284 80 16,7 238 15,5 396 100 20,2

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18.

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18. Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 października 2012 System ciśnieniowy z PVC 2 System ciśnieniowy z PE 4 Studnie wodomierzowe 17 kanalizacja System kanalizacji zewnętrznej z PVC

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do SIWZ. Kalkulacja cenowa. Znak sprawy: GPRU-IV-31-01/2017 Numer ogłoszenia w BZP:

Zał. nr 3 do SIWZ. Kalkulacja cenowa. Znak sprawy: GPRU-IV-31-01/2017 Numer ogłoszenia w BZP: Zał. nr 3 do SIWZ Kalkulacja cenowa w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo kanalizacyjnych na rok 2017 do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR. 2. Spółka z o. o Bochnia ul. Majora Bacy 15. Nazwa dostawcy, siedziba dostawcy, telefon i fax dostawcy

FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR. 2. Spółka z o. o Bochnia ul. Majora Bacy 15. Nazwa dostawcy, siedziba dostawcy, telefon i fax dostawcy FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR. 2 Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o. o. 32 700 Bochnia ul. Majora Bacy 15 Oferent... Nazwa dostawcy, siedziba dostawcy,

Bardziej szczegółowo

www.rowibud.pl SPIS TREŚCI 1. Armatura sieci domowej... 2 14. Hydranty i zdroje... 27-29 2. Zawory antyskażeniowe... 3 15. Obudowy...

www.rowibud.pl SPIS TREŚCI 1. Armatura sieci domowej... 2 14. Hydranty i zdroje... 27-29 2. Zawory antyskażeniowe... 3 15. Obudowy... Cennik obowiązuje od 20 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. Armatura sieci domowej... 2 2. Zawory antyskażeniowe... 3 3. Zdroje wody... 3 4. Studnie wodomierzowe i konsole... 3-4 5. Zasuwy - miękkouszczelnione...

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 lutego 2016 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 KANALIZACJA Studzienki PRO 20 System

Bardziej szczegółowo

CENNIK ver ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY kołnierzowy PN16 WAGA [kg]

CENNIK ver ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY kołnierzowy PN16 WAGA [kg] Armatura Befa Sp. z o.o. NIP 6852291882 tel. +48 13 441 53 46 ul. Dukielska 79 REGON 180527532 fax. +48 13 493 95 65 38-230 Nowy Żmigród KRS 0000347663 e-mail: biuro@armatura-befa.pl CENNIK ver. 7.0501

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD ROKU

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD ROKU STR. 1. ZASUWY GWINTOWANE 2 2. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE 2 3. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE SFERO 2 4. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE 3 5. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE SFERO 3 6. ZASUWY BOSE 3 7. ZASUWY BOSO-KOŁNIERZOWE

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do 14/2014/ZDZO /pieczęć Wykonawcy/ OFERTA

... Załącznik nr 1 do 14/2014/ZDZO /pieczęć Wykonawcy/ OFERTA ... Załącznik nr 1 do 14/2014/ZDZO /pieczęć Wykonawcy/ e-mail lub faks OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15 My /Ja/ niżej podpisani/y/...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. Kalkulacja cenowa. Znak sprawy: GPRU-IV-31-01/2016 Numer ogłoszenia w BZP:

Zał. nr 4 do SIWZ. Kalkulacja cenowa. Znak sprawy: GPRU-IV-31-01/2016 Numer ogłoszenia w BZP: Kalkulacja cenowa w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo kanalizacyjnych na rok 2016 do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo Usługowego Sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY..... zł brutto Słownie: DN [mm]/ inne

FORMULARZ OFERTY..... zł brutto Słownie: DN [mm]/ inne FORMULARZ OFERTY Dostawa armatury wodociągowej za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 03.07.015r. do 0.07.016r. Wykonawca: Nr faksu:. W związku z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia L.p. Nazwa szt. mb. kg. 1 Doszczelniacz DN 100 1 2 Doszczelniacz DN 150 1 3 Doszczelniacz DN 80 1 4 Dwukielich PCV fi 90 2 5 GEBO łącznik QA

Bardziej szczegółowo

ARMATURA CENNIK WYROBÓW. ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO GAZU ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO WODY ZASUWY KLINOWE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

ARMATURA CENNIK WYROBÓW.  ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO GAZU ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO WODY ZASUWY KLINOWE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO GAZU ZASUWY KLINOWE KOŁNIERZOWE DO WODY ZASUWY KLINOWE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH HYDRANTY KSZTAŁTKI AKCESORIA ARMATURA 2016 CENNIK WYROBÓW SPIS TREŚCI ZASUWY 111 UG DN 40-300,

Bardziej szczegółowo

Cennik armatury firmy Hawle Sp. z o.o

Cennik armatury firmy Hawle Sp. z o.o 220 Hydrant DUO - kolumna szara-głowica czerwona DN80 RD1,25, 2B, A, szary 3 951,00 PLN 220 Hydrant DUO - kolumna szara-głowica czerwona DN80 RD1,5, 2B, A, szary 4 038,00 PLN 220 Hydrant DUO - kolumna

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

SIECI ZEWNĘTRZNE - SPIS TREŚCI

SIECI ZEWNĘTRZNE - SPIS TREŚCI - SPIS TREŚCI 249 RURA KANALIZACYJNA ZEWNĘTRZNA 249 KSZTAŁTKA KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 250 KSZTAŁTKA KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA KOLANO 250 KSZTAŁTKA KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA MUFA 251 KSZTAŁTKA KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski SYSTEM DRENARSKI Cennik od 24.01.2011 Nazwa SYSTEM DRENARSKI Cena/mb (zł)* Ø 160 Ø 125 Ø 100 Ø 80 Ø 50 Rura drenarska (mb) rolka 50mb tel. tel. Rura bez otworów (mb) rolka 50mb tel. tel. AKCESORIA DRENARSKIE

Bardziej szczegółowo

ARMATURA CENNIK WYROBÓW

ARMATURA CENNIK WYROBÓW ARMATURA CENNIK WYROBÓW SPIS TREŚCI ZASUWY 111 UG DN 40-300, 111 UG DN 350-500... 4 112 UG DN 40-300... 4 111 UG/134 DN 40-300... 4 112 UG/134 DN 40-300... 4 111 UG/986 DN 40-300, 111 UG/986 DN 350-500...

Bardziej szczegółowo

ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM

ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM nr strony karty produktu w katalogu ARMATURA str. www.metalpol.com nowość w ofercie ZASUWY 111 UG DN 40-300, 111 UG DN 350-500.............................................................................................4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. na Dostawę materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanowiska, gmina Kluczewsko. Znak sprawy PN 9/09/B

FORMULARZ OFERTOWY. na Dostawę materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanowiska, gmina Kluczewsko. Znak sprawy PN 9/09/B Załącznik Nr 1 PN 9/ 09/B Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Urząd Gminy w Kluczewsku 29-120 Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Kluczewsko o zamówieniu publicznym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

CENNIK Kształtki segmentowe Kształtki elektrooporowe Kształtki doczołowe Kołnierze luźne CENTRALA:

CENNIK Kształtki segmentowe Kształtki elektrooporowe Kształtki doczołowe Kołnierze luźne CENTRALA: CENTRALA: 51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 8 tel. +48 71 372 68 50 fax +48 71 326 12 68 biuro@tako-ar.eu ODDZIAŁ: 60-476 Poznań ul. Jasielska 7 tel. +48 61 656 67 70 fax +48 61 639 43 67 poznan@tako-ar.eu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość części zamówienia netto [zł]

FORMULARZ OFERTOWY. Wartość części zamówienia netto [zł] Załącznik nr 1 1...... Nazwa i adres Wykonawcy (Data sporządzenia oferty) 2... Nr telefonu/faksu 3... Nr REGON 4... Nr NIP 5... Nazwisko i imię osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW FIRMY NORSON

CENNIK WYROBÓW FIRMY NORSON CENNIK WYROBÓW FIRMY NORSON Zasuwy kołnierzowe płaskie fig. 111 PN 10 Zasuwy kołnierzowe płaskie fig. 111 PN 16 DN 50 218,00 zł DN 50 257,00 zł DN 80 263,00 zł DN 80 347,00 zł DN 100 323,00 zł DN 100 397,00

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. Grupa 1 - Zasuwa kołnierzowa

Bardziej szczegółowo

eksploatacji sieci wod-kan

eksploatacji sieci wod-kan WE...2014 Rudna, 2014-01-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że ZGKIM RUDNA zamierza zlecić Dostawę materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan I. Informacje ogólne: 1. Tytuł zadania: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Armatura wodociągowa. www.dyka.pl

Armatura wodociągowa. www.dyka.pl Armatura wodociągowa www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie firma DYKA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zestawienie cenowe w (zł) dla oferowanego przedmiotu zamówienia: ARMATURA WODOCIĄGOWA ILOŚĆ SZTUK

FORMULARZ CENOWY. Zestawienie cenowe w (zł) dla oferowanego przedmiotu zamówienia: ARMATURA WODOCIĄGOWA ILOŚĆ SZTUK GOSPODARKA KOMUNALNA 05-430 Celestynów; ul. Regucka 5 tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31 gospodarka.kom@celestynow.pl REGON 015610184 NIP 5321848943 Zapytanie ofertowe nr ZP/ 12 /2015 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: CENNIK

Obowiązuje od: CENNIK Obowiązuje od: CENNIK 01.01.2015 Spis treści 1. Kanalizacja wewnętrzna 3 rury PVC i PP 4 kształtki PP 5 2. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 10 rury spienione PVC 11 rury lite PVC 16 kształtki 24 3.

Bardziej szczegółowo

SAMEL M AT E R I A ŁY I N S TA L A C YJ N E Katalog ProduKtów 2014

SAMEL M AT E R I A ŁY I N S TA L A C YJ N E Katalog ProduKtów 2014 Katalog Produktów 2014 Spis treści Kanalizacja 04-19 Rury PVC Spienione SN8 4 Rury PVC Lite SN8 5 Kształtki PVC 6 Rury K2-Kan 10 Ksztatłki K2-Kan 11 Rury Pragma OD 14 Kształtki Pragma OD 15 Rury Pragma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr../ha/2009 TABELA 1.

Załącznik nr 2 do Umowy nr../ha/2009 TABELA 1. Załącznik nr 2 do Umowy nr../ha/2009 TABELA 1. Wykaz stanów awaryjnych magazynu Dostawcy oraz cennik. LP. NAZWA ELEMENTU j.m. STAN AWARYJNY NA MAGAZYNIE DOSTAWCY TABELA 1 CZĘŚĆ I PODATEK VAT CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

nr. katalog Nazwa cena netto

nr. katalog Nazwa cena netto F.H.PARTNER nr. katalog Nazwa cena netto Właz kanałowy na stożek betonowy 380.015.000 Właz na stożek betonowy klasy A 15 92,40 380.125.000 Właz na stożek betonowy klasy B 125 93,50 Właz kanałowy na studnie

Bardziej szczegółowo

łatwe i szybkie rozwiązanie do połączeń rurociągów i kształtek

łatwe i szybkie rozwiązanie do połączeń rurociągów i kształtek SYSTM BAIO łatwe i szybkie rozwiązanie do połączeń rurociągów i kształtek Strona G 2 Strona G 3 SYSTM BAIO łatwe i szybkie rozwiązanie do połączeń rurociągów i kształtek Strona G 2/1 Wyposażenie Strona

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJA WEWNĘTRZNA ISO 9001-0 nazwa i rysunek elementu wymiary cena 1 szt w opak. Rury PP,70 14,80 11, 7,70 4, 3,3 2,80 2, 2,0 17, 11,90,90, 4,00 3,30 2,0, 37, 29, 19,,80 8,0,9,70 4,2 12 12 12 24 24

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia r. Poddębice, dnia 04-0-206r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35 99-200 Poddębice tel. 43 678-43-66 E- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl

Bardziej szczegółowo

KZO S.A.

KZO S.A. ` KZO S.A. Cennik wyrobów 01.11.2016 WAŻNE: Dodatkowe warunki handlowe: 1. Minumum logistyczne wynosi 20 000 zł. 2. Do ceny katalogowej włazu przeznaczone do logowania należy doliczyć 60 zł. 3. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Formularz ofertowy SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa firmy... Siedziba oferenta... Nr tel./fax.... składa ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.. tel..., .

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.. tel...,  . / pieczęć adresowa oferenta/ dnia.. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy...... tel.:... fax.:... NIP.. Regon. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.. tel..., e-mail. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KANALIZACJI CENNIK Strona 1 z 33

SYSTEMY KANALIZACJI CENNIK Strona 1 z 33 SYSTEMY KNLIZCJI CENNIK Strona z Spis treści. Rury PCW kanalizacyjne zewnętrzne... Rury PCW spienione... Rury PCW lite... 2. Kałtki kanalizacji zewnętrznej.... Rury PP korugowane kanalizacyjne... 4. Kałtki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE

INSTALACJE WODOCIĄGOWE Tytułowa INSTALACJE WODOCIĄGOWE Cennik wyrobów obowiązuje od 02.02.14 Grupy produktów Wyrób Grupa: Rabat: Strona Do DN2 W1 Powyżej DN2 W2 4 Segmentowe W3 5-11 Zaciskowe W4-18 Rury W5 19 Kształtki W6 19

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Formularz cenowy - załącznik nr 2. Lp Nazwa materiału Jedn Ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość brutto 1 Formularz cenowy - załącznik nr 2. Rura woda PE 100 SDR 17 DN 110 PN 10 L-12 mb w/g wymagań poniżej tabeli Mb 984 2 Rura woda PE

Bardziej szczegółowo

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy kanałowe okrągłe klasy A15 201-1000-000 Właz okrągły AO 400 H50 160,00 201-1100-000 Właz okrągły AO 500 H50 250,00 201-1200-000 Właz okrągły AO 600

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Obowiązuje od 4 VII 2011r. wersja 1.2

CENNIK. Obowiązuje od 4 VII 2011r. wersja 1.2 CENNIK Obowiązuje od 4 VII 2011r. wersja 1.2 N A W I E R T K I Nawiertki ciśnieniowe samonawiercające NCS do rur PCV i PE typ 1000 Połączenie śrubowe (NT). Wykonanie przyłącza na pełnym rurociągu. Część

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW I SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK 5. Nazwa materiału. Wymiar [mm] Lp. Ilość Jedn. OPIS

WYKAZ MATERIAŁÓW I SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK 5. Nazwa materiału. Wymiar [mm] Lp. Ilość Jedn. OPIS WYKAZ MATERIAŁÓW I SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK 5 Lp. Nazwa materiału Wymiar [mm] Ilość Jedn. OPIS 1 Rura wodociągowa trójwarstwowa PEHD 100-RC SDR 17 315 186 mb wg PN-EN 12201-2 2 Rura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger WYDANIE 1/2014 KATALOG PRODUKTÓW Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych BR Banninger O firmie Firma Polymedium sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach kształtek i innych elementów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy 2015 5 Firma DOMEX rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1992 roku w Piławie Górnej i obecnie należy do największych w kraju producentów armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. W roku 2 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY 09/ZP/2008. Załącznik Nr 1 do SIWZ ...

FORMULARZ OFERTOWY 09/ZP/2008. Załącznik Nr 1 do SIWZ ... Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczęć adresowa firmy oferenta Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:...... Adres*:...... tel.*..... REGON*:..... NIP*:.... Fax.* na który zamawiający ma przesyłać

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODNA. 06/30 Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 PN 10/16 GGG. 02/60 Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10/16 GGG

ARMATURA WODNA. 06/30 Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 PN 10/16 GGG. 02/60 Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 PN 10/16 GGG 06/30 Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 06-040-30-0146499 40 / 140 3,00 06-050-30-0146499 50 / 150 11 308,00 06-065-30-0146499 65 / 170 14 395,00 06-080-30-0146499 80 / 180 15 439,00 06-0-30-0146499 0 /

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZAMIENNE P 1/1. Strona P 2. Strona P 3. Strona P 4. Strona P 5. Strona P 6

CZĘŚCI ZAMIENNE P 1/1. Strona P 2. Strona P 3. Strona P 4. Strona P 5. Strona P 6 Strona P 2 Części zamienne pokrywa i klin do zasuwy E, pokrywa i klin do zasuwy E2 Strona P 2/1 uszczelka płaska pokrywy do zasuw, trzpień, rura ochronna Strona P 2/2 Strona P 3 Strona P 4 Strona P 5 Strona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Rury wodociągowe PE 1. Rury zgodnie z norma PN-EN 12201-2:2000 (rury do wody) 2. Niezbędne dokumenty dla rur a) Karty katalogowe b) Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Wykaz armatury wodociągowo - kanalizacyjnej i minimalnych ilości na Magazynie Dostawcy wraz z cennikiem i producentami LP. 1 2 3 4 NAZWA PRODUKTU - ELEMETNTU Hydranty naziemne

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł]

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł] ... /pieczęć Wykonawcy/ e-mail lub nr faksu... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15 My /Ja/ niżej podpisani/y/... działając w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WODPLAST Mirosław Grzywa 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 532 tel.: 033/ 821 44 99; fax: 033/ 821 94 50; Firma WODPLAST - zajmuje się sprzedaŝą hurtową

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2017

KATALOG PRODUKTÓW 2017 2017 KATALOG PRODUKTÓW 2017 www.sanit.com.pl SANIT SP. z.o.o ul. Rybnicka 175 44-100 Gliwice tel. 32/ 332 19 90 fax 32/ 332 67 33 office@sanit.com.pl www.sanit.com.pl Kompleksowe zaopatrzenie wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Todomis 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 21 tel. 12 / 686-30- 30

SPIS TREŚCI. Todomis 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 21 tel. 12 / 686-30- 30 SPIS TREŚCI 1. KSZTAŁTKI SEGMENTOWE DOCZOŁOWE DO WODY PE 100 KOLANO SEGMENTOWE KĄT DO 30 0 KOLANO SEGMENTOWE KĄT OD 31 0 DO 60 0 KOLANO SEGMENTOWE KĄT OD 61 0 DO 90 0 TRÓJNIK SEGMENTOWY RÓWNOPRZELOTOWY

Bardziej szczegółowo

HAWLE-VARIO Hawle-Vario - innowacyjna elastyczna kształtka Strona D 5/1. Kształtka montażowo - demontażowa PN 10 PN 16 PN 25 Strona D 6/1

HAWLE-VARIO Hawle-Vario - innowacyjna elastyczna kształtka Strona D 5/1. Kształtka montażowo - demontażowa PN 10 PN 16 PN 25 Strona D 6/1 Strona D 2 Kształtki króciec dwukołnierzowy FF Strona D 2/1 zwężka dwukołnierzowa FFR, łuk kołnierzowy FFK 45 Strona D 2/2 łuk kołnierzowy Q 90, trójnik kołnierzowy krótki - T Strona D 2/3 trójnik kołnierzowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2...... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa towaru JM Cena jednostkowa brutto 1. zawór kulowy 1/2 2. zawór kulowy 3/4 3. zawór kulowy 1'' 4. zawór kulowy 5/4'' 5. zawór kulowy

Bardziej szczegółowo

01.01.2015r SPIS TREŚCI

01.01.2015r SPIS TREŚCI 01.01.2015r SPIS TREŚCI I. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA Strona 1. Rury PCV z rdzeniem spienionym 6 1.1. Typ Lekki "L" 6 1.1. Typ średni "N" 6 1.2. Typ ciężki "S" 7 2.Rury PCV lite 8 2.1. Typ średni "N" 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

eksploatacji sieci wod-kan

eksploatacji sieci wod-kan WE...2014 Rudna, 2014-01-29 ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że ZGKIM RUDNA zamierza zlecić Dostawę materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan I. Informacje ogólne: 1. Tytuł zadania: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Cennik katalogowy. F.H. PARTNER A. Kaźmierczyk 83-112 Lubiszewo Tczewskie, Spacerowa 15 www.partner-zeliwo.pl

Cennik katalogowy. F.H. PARTNER A. Kaźmierczyk 83-112 Lubiszewo Tczewskie, Spacerowa 15 www.partner-zeliwo.pl Cennik katalogowy F.H. PARTNER A. Kaźmierczyk 83-112 Lubiszewo Tczewskie, Spacerowa 15 www.partner-zeliwo.pl a.s.partner@wp.pl, 501-779-337 ak.partner@wp.pl, 666-544-824 Spis treści Żeliwo drogowe 3 Armatura

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r. Poddębice, dnia 15-04-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35 99-200 Poddębice tel. 43 678-43-66 E-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR... Z DNIA...

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR... Z DNIA... ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR... Z DNIA... Lp. Nazwa Jm. Ilość 1. Doszczelniacz Ø 100 żeliwo PN10 2. Doszczelniacz Ø 150 żeliwo PN10 3. Doszczelniacz Ø 200 żeliwo PN10 4. Doszczelniacz Ø 80 żeliwo PN10 5.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA rura kw dn 50/0,25mb rura kw dn 50/0,315mb rura kw dn 50/0,50m rura kw dn 50/1m rura kw dn 50/2m rura kz dn 110/3,2/6mb rura kz dn

KANALIZACJA rura kw dn 50/0,25mb rura kw dn 50/0,315mb rura kw dn 50/0,50m rura kw dn 50/1m rura kw dn 50/2m rura kz dn 110/3,2/6mb rura kz dn KANALIZACJA rura kw dn 50/0,25mb rura kw dn 50/0,315mb rura kw dn 50/0,50m rura kw dn 50/1m rura kw dn 50/2m rura kz dn 110/3,2/6mb rura kz dn 110/3,2/3mb rura kw dn 110/2,7/2 rura kw dn 110/2,7/1 rura

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie lewe: Powlekanie fluidyzacyjne: stapianie sproszkowanej żywicy epoksydowej w temp. 200 o C.

Zdjęcie lewe: Powlekanie fluidyzacyjne: stapianie sproszkowanej żywicy epoksydowej w temp. 200 o C. HAWLEprogram produkcji PRODUKCJA / KONTROLA JAKOŚCI HAWLE Firma Hawle gwarantuje dla wszystkich oryginalnych armatur, posiadających oznaczenie Hawle nienaganną sprawność w okresie 10 lat od wydania towaru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa i adres Wykonawcy... tel.:... fax.:...

Załącznik nr 1 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa i adres Wykonawcy... tel.:... fax.:... Załącznik nr / pieczęć adresowa oferenta/ dnia.. FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy...... tel.:... fax.:... NIP.. Regon. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.. tel..., e-mail. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

U M O W A - PROJEKT ... zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez...

U M O W A - PROJEKT ... zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez... Zał. Nr do SIWZ U M O W A - PROJEKT W dniu... w Sierpcu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy CENNIK 2014 5 Firma DOMEX rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1992 roku w Piławie Górnej i obecnie należy do największych w kraju producentów armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. W roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty na zadanie Zakup nawiertek NWZ i armatury Wyszczególniowe pozycje jedn. ilość

Załącznik nr 3 do oferty na zadanie Zakup nawiertek NWZ i armatury Wyszczególniowe pozycje jedn. ilość Załącznik nr 3 do oferty na zadanie Zakup nawiertek NWZ i armatury 2012 L.p. Wyszczególniowe pozycje jedn. ilość Nawiertka wodociągowa NWZ / PE PN 10 do rur 63 PVC i PE 5/4, Obejma dwudzielna na w/w 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. BOHAMET Armatura. BOHAMET Armatura S.J.

Prezentacja firmy. BOHAMET Armatura. BOHAMET Armatura S.J. Prezentacja firmy BOHAMET Armatura BOHAMET Armatura S.J. 1 Grupa BOHAMET Ponad dwudziestoletnia działalność na rynku krajowym i zagranicznym. Naszym klientom oferujemy szeroki asortyment produktów: produkcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zasuwy PN 10/16 1-7 Nawiertki samonawiercające NS PN 10

Spis treści Zasuwy PN 10/16 1-7 Nawiertki samonawiercające NS PN 10 Spis treści Zasuwy PN 10/16 1-7 Nawiertki samonawiercające NS PN 10 8 Nawierki z zasuwą NZ i NZE PN 10/16, obejmy żeliwne przyłączeniowe NOBW i NOBZ PN 10/16 9-10 Hydranty nadziemne i podziemne PN 10/16,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2016 www.sanit.com.pl

KATALOG PRODUKTÓW 2016 www.sanit.com.pl 2016 KATALOG PROUKTÓW 2016 www.sanit.com.pl Szanowni Państwo! Firma SANIT Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od roku 1990. Specjalizujemy się w kompleksowym zaopatrzeniu wykonawców sieci wodociągowych, kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona L 2/1

Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona L 2/1 AWE SYSTEM Strona 2 AWE SYSTEM Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona 2/1 Strona 3 Zasuwy do przyłączy domowych Zasuwa do przyłącza domowego Strona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY OFERTA

FORMULARZ OFERTY OFERTA Pieczątka firmowa oferenta FORMULARZ OFERTY OFERTA Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62 Żołędowo 86-031 Osielsko Załącznik nr 1 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do oferty 09/PN/2012

załącznik nr 2 do oferty 09/PN/2012 załącznik nr 2 do oferty 09/PN/2012... Pieczęć wykonawcy Zamawiający: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. W. Witosa 6 88-300 Mogilno FORMULARZ CENOWY 1. Oferent:.........

Bardziej szczegółowo

Opaska naprawcza DN 250/250 uniwersalna żeliwo azbestocement - dwuczęściowa

Opaska naprawcza DN 250/250 uniwersalna żeliwo azbestocement - dwuczęściowa Załącznik nr 2 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia.. FORMULARZ GWARANCYJNY Nazwa i adres Wykonawcy...... tel.:... fax.:... NIP:.. Regon:. Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Cennik luty 2011 Armatura wodociągowa

Cennik luty 2011 Armatura wodociągowa Cennik luty www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie firma DYKA działa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD Zasuwy nożowe Łączniki Przyłącza, nawiertki Kształtki...

SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD Zasuwy nożowe Łączniki Przyłącza, nawiertki Kształtki... SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.05.2012 1. Zawory antyskażeniowe...2 11. Zawory odow.-napow...15-16 2. Studnie wodomierzowe i konsole...2-3 12. Filtry...1 3. Armatura sieci domowej...2 13. Hydranty...1-19

Bardziej szczegółowo

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja:

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 11.01.2013 Wersja: 11.01.2013 Studzienki kanalizacyjne Cennik Studzienki włazowe Tegra 1000 nowej generacji (NG) Studzienki inspekcyjne Tegra 600 Studzienki inspekcyjne Tegra 425 Studzienki

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną

CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną 400 75 KRÓCIEC 400x1000x75 betonowy 1000 198,00 zł RURA KIELICHELCHOWA400x2500x70 betonowa

Bardziej szczegółowo

IV. Oświadczenia i stwierdzenia przygotowania zawodowego i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

IV. Oświadczenia i stwierdzenia przygotowania zawodowego i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Strona 22 IV. Oświadczenia i stwierdzenia przygotowania zawodowego i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa IV.1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta Strona 23 IV.2. Stwierdzenie przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16

ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16 ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16 Nr kat. 450SB Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa Z dwoma kielichami do rur żeliwnych, stalowych, PE, PVC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1- Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1- Specyfikacja Techniczna Lp. Asortyment j.m. Ilość 1 Rura wodociągowa PEHD100 PN16 Dz. 110x10mm SDR11 m 360 2 Łuk segmentowy PEHD100 110x10mm SDR11,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Obowiązuje od 2 IV 2013r. wersja 1.1

CENNIK. Obowiązuje od 2 IV 2013r. wersja 1.1 CENNIK Obowiązuje od 2 IV 2013r. wersja 1.1 Część I Armatura N A W I E R T K I Nawiertki ciśnieniowe samonawiercające NCS do rur PCV i PE typ 1000 Połączenie śrubowe (NT). Wykonanie przyłącza na pełnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD Zawory zwrotne Rury żeliwne...36

SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD Zawory zwrotne Rury żeliwne...36 SPIS TREŚCI CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.05.2013 C e n n i k 1. Zawory antyskażeniowe...2 11. Filtry...18 2. Armatura sieci domowej...2 12. Hydranty i zdroje...18-19 3 Studnie wodomierzowe i konsole...2-3 13.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Załącznik nr 1 Nazwa szt. mb. kg 1 Doszczelniacz DN 80 1 2 Doszczelniacz DN 100 1 3 Doszczelniacz DN 150 1 4 Dwukielich PCV fi 90 2 5 GEBO łącznik QA 1'' zaciskowy

Bardziej szczegółowo

Norma 1 Norma 2 Jm Ilość jednostkowa Wartość netto Wartość brutto

Norma 1 Norma 2 Jm Ilość jednostkowa Wartość netto Wartość brutto Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia... roku pieczęć wykonawcy Formularz cenowy ujednolicony nr 2 * Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy, stanowiącą załącznik do formularza cenowego, kartę techniczną

Bardziej szczegółowo