Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej"

Transkrypt

1 SIECI WODOCIĄGOWE I GAZOWE KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA OGRODY BUDOWNICTWO WODNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH INSTALACJE PRZEMYSŁOWE BUDOWNICTWO DROGOWE SERWIS LOGISTYKA Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej

2 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Solidny partner w dostawach materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych dla drogownictwa oraz instalacji przemysłowych HTI - HANDEL TECHNIKĄ INFRASTRUKTURY Katalog produktów 2012 Wybór asortymentowo-cenowy aktualny na maj Uwaga! Produkty, które nie znalazły się w niniejszym katalogu prosimy traktować jak towary na zapytanie. Nr Artykułu podany przy każdym produkcie jest jednocześnie numerem zamówieniowym. W przypadku zmian cen towarów przez Dostawców Firma HTI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tych zmian bez wcześniejszego powiadamiania klientów. Ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT. Ceny podane w walucie innej niż PLN są przeliczane wg kursu sprzedaży walut podanego przez bank Citi Handlowy obowiązującego w dniu poprzedzającym wystawienie faktury. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów! Copyright 2012 HTI

3 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Kontakt Zajrzyj w nasze sieci! Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie doradztwa technicznego - nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji: HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k. ul. Papiernicza 7, Łódź tel wew. 307 fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k. ul. Stoczniowców 5, Kraków tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k. ul. Klonowa 1, Oława tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k. ul. Cieślewskich 44, Warszawa tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k. ul. Przywidzka 4, Gdańsk tel fax HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k. ul. Wichrowa 28, Poznań tel fax Zajrzyj w nasze sieci!

4 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej HTI w Polsce Handel Techniką Infrastruktury

5 OGRODY Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Nasza oferta dostaw materiałów dla inwestycji infrastrukturalnych SIECI WODOCIĄGOWE I GAZOWE Sieci wodociągowe i gazowe rury z żeliwa sferoidalnego rury polietylenowe PEHD rury i kształtki PVC do wody kształtki z żeliwa szarego i sferoidalnego łączniki kołnierzowe i rurowe, wstawki montażowe kształtki do systemów PE zaciskowe, elektrooporowe, doczołowe armatura do wody z żeliwa szarego i sferoidalnego wodomierze, studnie wodomierzowe i armatura przeciwskażeniowa studnie wodomierzowe betonowe i z tworzyw sztucznych wyposażenie ujęć wody: szandory, zastawki, pompy rury i kształtki PEHD do gazu armatura i wyposażenie sieci gazowych przyłącza gazowe KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA Kanalizacja sanitarna i deszczowa rury przewodowe, przeciskowe i kształtki - kamionkowe rury i kształtki PVC rury kanalizacyjne polietylenowe PEHD rury dwuwarstwowe PP rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego rury drenarskie zbiorniki dla wód opadowych rury, kształtki betonowe i żelbetowe studnie betonowe z betonu B45 łączone na uszczelkę, komory betonowe studnie z PVC i PEHD 315, 425, 600, 1000, 1200 separatory i osadniki systemy odwodnień liniowych włazy kanalizacyjne wpusty uliczne i krawężnikowe pompy do ścieków i przepompownie ścieków armatura do kanalizacji wyposażenie oczyszczalni ścieków: zastawki, kraty koszowe, mieszadła, zbiorniki BUDOWNICTWO WODNE Ogrody, budownictwo wodne rury drenarskie kostka brukowa krawężniki, obrzeża elementy małej architektury ogrodowej odwodnienia liniowe zbiorniki dla wód opadowych geowłóknina folie i siatki z tworzyw armatura i urządzenia dla budownictwa wodnego...wszystko Z JEDNEJ R KI!

6 Katalog produktów 2012 dla infrastruktury technicznej Nasza oferta dostaw materiałów dla inwestycji infrastrukturalnych OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH INSTALACJE PRZEMYSŁOWE BUDOWNICTWO DROGOWE SERWIS LOGISTYKA Oczyszczalnie ścieków zagospodarowanie wód opadowych urządzenia dla oczyszczalni ścieków armatura dla oczyszczalni ścieków armatura i urządzenia dla budownictwa wodnego zbiorniki dla wód opadowych Instalacje przemysłowe zasuwy i zawory zawory regulacyjne rury stalowe czarne, ocynkowane, preizolowane, kwasoodporne rury osłonowe z PEHD dla energetyki i telekomunikacji materiały do instalacji klimatyzacji kotły i armatura do instalacji CO materiały termoizolacyjne Budownictwo drogowe kostka brukowa krawężniki, obrzeża, płyty drogowe i ściekowe beton towarowy elementy małej architektury drogowej geowłóknina folie i siatki z tworzyw odwodnienia liniowe odwodnienia mostowe wpusty uliczne mostowe zbiorniki dla wód opadowych studzienki ściekowe betonowe i z tworzyw włazy kanalizacyjne wpusty uliczne i krawężnikowe Serwis, logistyka kompetencja techniczna doradztwo techniczne wysoka jakość ofert handlowej dobór materiałów kompletacja dostaw dostępność materiałów w magazynie niezbędny tabor samochodowy szybkość punktualność dostaw gwarancja jakości najwyższy standard obsługi dbałość o klienta...wszystko Z JEDNEJ R KI!

7 Ogólne warunki sprzedaży Strony ustalają następujące warunki sprzedaży i dostawy obowiązujące w: HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k. Informacje ogólne 1. Poniższe warunki sprzedaży i dostawy dotyczą wszystkich stosunków handlowych między nami a naszymi klientami. Odnoszą się one również do wszystkich stosunków handlowych w przyszłości, nawet, jeśli nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Poniższe warunki obowiązują najpóźniej wraz przyjęciem naszego towaru bądź usługi, o ile nie uzgodniono inaczej. Wszelkie potwierdzenia zwrotne niniejszych warunków przesłane przez klientów z naniesionymi zmianami względnie z wprowadzonymi poprawkami lub wprowadzonymi elementami warunków handlowych lub zakupowych klienta bez naszego pisemnego potwierdzenia są nieważne. Nie uznaje się ich również w przypadku braku wyraźnego zaprzeczenia z naszej strony po ich otrzymaniu. 2. Inne ustalenia mają moc wiążącą w wypadku ich pisemnego potwierdzenia z naszej strony. 3. Prawa klienta wynikające z niniejszej umowy są niezbywalne. 4. Nieskuteczność poszczególnych ustaleń umowy nie narusza ważności umowy. 5. W ramach stosunków handlowych przechowujemy niezbędne dane osobowe zgodnie z art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r oku o ochronie danych osobowych Dz. U. Z dnia 29 października 1997 roku z późniejszymi zmianami. Oferta 1. Nasze ogólne oferty skierowane na rynek bez konkretnego wskazania ich odbiorcy są niewiążące i nieobowiązujące. Zarówno deklaracje o przyjęciu zamówienia jak i wszystkie zamówienia wymagają potwierdzenia z naszej strony w formie pisemnej lub drogą faksową względnie em, celem nabrania mocy prawnej. 2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, wagi oraz inne dane techniczne o urządzeniach, warunki dostawy i inne szczegółowe uzgodnienia są tylko wtedy wiążące, jeśli zawarto z klientem odnośne wyraźne uzgodnienia w formie pisemnej, chyba że zamówienia składane są poprzez serwis on-line. 3. Zastrzegamy sobie prawo własności w stosunku do dokumentów oraz modeli wchodzących w skład oferty jeżeli nie zostały one trwale nabyte przez klienta. 4. Ceny na poszczególne pozycje oferty obowiązują tylko w przypadku złożenia całościowego zamówienia na tą ofertę. Odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo dla swej ważności odrębnych pisemnych uzgodnień i potwierdzenia z naszej strony. Potwierdzenie zamówienia 1. Zamówienia, w tym składane drogą elektroniczną, uzgodnienia, zapewnienia itd.- również te ze strony naszych pracowników - wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, celem nabrania mocy prawnej. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do ustnego zawierania dodatkowych uzgodnień bądź ustnego udzielania zapewnień, które wykraczają poza treść umowy w wersji pisemnej. 2. Terminowe transakcje zakupu towarów przez naszych klientów są wiążące również przy telefonicznym złożeniu zamówienia i nie mogą być wystornowane przez naszych klientów. 3. Potwierdzone ceny obowiązują tylko przy odbiorze potwierdzonej ilości. 4. W przypadku podwyższenia cen i kosztów, do którego doszło między zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy, mamy prawo do stosownego i umiarkowanego skorygowania ceny, o ile między zawarciem umowy, a uzgodnionym terminem dostawy upłynęły ponad 4 miesiące. Jeśli w momencie dostawy ceny są wyższe o ponad 15% od uzgodnionych uprzednio cen, klient ma prawo odstąpić od umowy. Dostawa 1. Dostawa następuje na rachunek i ryzyko klienta. Jeśli uzgodniono dostawę bezpłatną, to znaczy kiedy koszt transportu wliczony jest do ceny, nasza odpowiedzialność jest ponoszona do momentu rozładunku towaru do poziomu ziemi lub rampy wyładowczej w miejscu wskazanym przez klienta jako docelowy adres dostawy. Klient nasz zobowiązany jest, o ile jest to konieczne ze względów technicznych, do udostępnienia przyrządów do rozładunku oraz pracowników. 2. Dostawy częściowe dopuszczalne są w ramach potwierdzonych przez nas warunków. Stanowią one samodzielne dostawy. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru drogi transportu oraz środków transportu. 3. Przy odbiorze dostawy, klient zobowiązany jest do niezwłocznego jej sprawdzenia pod względem kompletności oraz braku uszkodzeń mechanicznych i innych trwałych uszkodzeń, a w przypadku towarów opakowanych fabrycznie, klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania. 4. Terminy dostaw, aby były wiążące, muszą być potwierdzone przez nas pisemnie. 5. Wydarzenia siły wyższej uprawniają nas do przesunięcia dostawy o okres trwania zakłóceń oraz o czas rozruchu. Jako siłę wyższą należy rozumieć strajk, lokaut, mobilizację, wojnę, blokadę, zakaz eksportu i importu, brak surowców i energii, pożar, blokady drogowe, zakłócenia w zakładach produkujących towary w lub transporcie oraz inne okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy wystąpiły one u nas, dostawcy bezpośredniego bądź poddostawcy. Jeśli w wyniku powyższych wydarzeń dostawa nie jest możliwa bądź nie jest dopuszczalna, mamy prawo odstąpić od umowy. Klient może zażądać od nas deklaracji, czy w ciągu określonego czasu zamierzamy zrealizować dostawę i w takim przypadku przy braku naszej wiążącej odpowiedzi na piśmie może odstąpić od umowy. 6. Towar dostarczany jest w opakowaniu ogólnie przyjętym w branży. Cena opakowania kalkulowana jest po kosztach własnych. Jeżeli opakowanie nie jest odrębnie wymienione w dokumencie dostawy, jest ono wliczone w cenę towaru. 7. Na życzenie klienta oraz na jego koszt, możemy ubezpieczyć transport towarów do klienta. Wszelkie uszkodzenia towaru w transporcie należy zgłaszać natychmiast poprzez odpowiednie adnotacje na dokumencie dostawy lub poprzez sporządzenie protokołu, który musi dla swej ważności być podpisany przez zdającego towar i odbierającego. 8. Zwrot dostarczonego przez nas towaru może nastąpić tylko w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i tylko po wyrażeniu przez nas wcześniejszej zgody. Dobrowolnie przez nas przyjęty do zwrotu towar upoważnia Klienta do otrzymania noty uznaniowej (faktury korygującej) po potrąceniu minimum 15 % jego wartości na pokrycie poniesionych przez nas kosztów. Nota uznaniowa zostanie wystawiona dla Klienta dopiero po otrzymaniu przez nas zwrotu od dostawcy lub po sprzedaży towaru innemu klientowi.. Wykluczony jest zwrot towarów dostarczonych klientowi jako specjalne wykonanie lub specjalnie sprowadzonych na zamówienie klienta. Gwarancja i odpowiedzialność 1. Nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie poniższe ustalenia. 2. O widocznych wadach niemożliwych do stwierdzenia podczas odbioru musimy zostać poinformowani niezwłocznie, w formie pisemnej, jednakże najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dostawy. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy towar był tak opakowany, a opakowanie fabryczne było nienaruszone, że nie można było stwierdzić wady bez uszkodzenia oryginalnego opakowania. Wadliwe przedmioty dostawy należy udostępnić nam w stanie, w jakim znajdowały się w momencie stwierdzenia wady, celem dokonania oględzin. Na nasze żądanie klient zobowiązuje się do przesłania uszkodzonego towaru pod wskazany przez nas adres. Wady, których wykrycie nie było możliwe także przy dokładnej kontroli w tym terminie należy zareklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w formie pisemnej. Naruszenie powyższych zobowiązań wyklucza jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne wobec nas po upływie ustawowego okresu gwarancji. 3. Prowadzenie negocjacji odnośnie reklamacji nie wyklucza zgłoszenia przez nas zarzutu, że reklamacja klienta była zgłoszona w nieodpowiednim czasie lub nie w pełni udokumentowana. 4. Okres gwarancji zawarty jest w karcie gwarancyjnej i rozpoczyna się z datą dostawy, o ile w szczególnych przypadkach nie przyjęto dłuższego okresu gwarancji bądź producent nie przyznał dłuższej gwarancji. 5. Jeśli przedmiot dostawy jest wadliwy lub nie posiada zagwarantowanych właściwości i w okresie gwarancji ulega on uszkodzeniu w wyniku wad produkcyjnych lub materiałowych, dostarczamy towar zastępczy wg naszego wyboru przy wykluczeniu wszelkich roszczeń gwarancyjnych klienta, bądź przeprowadzamy naprawę. Dopuszcza się kilkakrotne przeprowadzanie napraw. W wypadku nieudanej naprawy lub nie dostarczenia towaru zastępczego klient może odstąpić od umowy. Poza tym, zasadniczo nie zachodzą żadne dodatkowe roszczenia względem nas, a szczególnie roszczenia o odszkodowanie za szkodę bezpośrednią lub pośrednią, o ile nie uzgodniono inaczej.

8 Ogólne warunki sprzedaży 6. Wyklucza się zasadniczo roszczenia o odszkodowanie za szkody rzeczowe powstałe w wyniku zwłoki, niemożności wykonania świadczenia, naruszenia warunków umowy. Strony ustalają, że w każdym przypadku będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niniejsze ustalenia nie naruszają prawa którejkolwiek ze stron do dochodzenia swoich racji przed sądem. Nie jesteśmy zobowiązani do wywiązania się z gwarancji, o ile klient, powołując się na wadę, nie uiścił zapłaty ceny zakupu reklamowanego towaru. 7. Towar sprzedawany jako niepełnowartościowy bądź jako towar używany wyklucza jakąkolwiek gwarancję. O fakcie sprzedaży takiego towaru klient będzie zawsze informowany przed dokonaniem transakcji. Stosowne adnotacje zostaną umieszczone na dokumencie sprzedaży. Płatność a) Warunki płatności 1. Zapłatę bez potrąceń za dostarczone przez nas towary należy uiścić natychmiast po otrzymaniu rachunku, o ile nie uzgodniono inaczej. 2. O ile przyznano skonto, warunkiem jest zapłacenie do tego momentu wszystkich wcześniejszych rachunków bez względy na ich charakter. Jakakolwiek zwłoka w płatności wyklucza skorzystanie ze skonta. 3. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli i czeków. Weksle przyjmujemy tylko z zastrzeżeniem możliwości ich dyskontowania. Czeki i weksle zostają zapisane na dobro rachunku dopiero po ich zrealizowaniu, natomiast cesja wierzytelności po dokonaniu zapłaty. Do tego czasu należności i termin płatności pozostają wiążące. Nie ponosimy odpowiedzialności za wniesiony protest weksla. Klient zostaje obciążony kosztami związanymi z dyskontem, protestem lub inkasem weksla. 4. Pomimo inaczej brzmiących oświadczeń klienta mamy prawo do naliczania płatności najpierw na najstarsze długi klienta; klient zostaje przez nas poinformowany o formie przeprowadzonego rozliczenia. W przypadku powstałych już kosztów i odsetek uprawnieni jesteśmy do naliczania płatności przede wszystkim na koszty, następnie na odsetki i ostatecznie na główne należności. 5. Klient nie ma prawa do potrącania należności za dostarczone towary jeżeli nie wynikają one z obustronnych uzgodnień lub nie znajdują uzasadnienia w notach uznaniowych względnie fakturach korektach. 6. Wyklucza się dochodzenie praw zatrzymania rzeczy, o ile prawa dochodzenia rzeczy nie opierają się na tym samym stosunku umownym. b) Zwłoka w płatności i zdolność kredytowa. W przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności, wypowiedzeniu ochrony ubezpieczeniowej kredytu towarowego, powiadomieniu o sprzeciwie w sprawie czeków i weksli oraz w przypadku innego sprzecznego z umową zachowania naszego klienta przysługują nam następujące prawa po pozostawaniu klienta w zwłoce: 1. Odstąpienie od wszystkich umów oraz zażądanie odszkodowania z powodu ich niewykonania, dochodzenie prawa własności, wzięcie w posiadanie dostarczonego towaru, zażądanie zabezpieczeń, wykorzystanie dostępnych zabezpieczeń, postawienie w stan wymagalności otwartych płatności i realizacja zaległych dostaw tylko przy płatności z góry (przedpłaty, zaliczki). 2. Naliczanie odsetek za zwłokę od terminu płatności w wysokości co najmniej 5% powyżej dyskonta weksli w NBP. 3. Dochodzenie innych szkód z tytułu zwłoki, a przede wszystkim kosztów dochodzenia (windykacji) przeterminowanej płatności udowodnionych wszelkimi dokumentami, w szczególności fakturami wystawionymi nam przez firmę dochodzącą (windykującą) nasze wierzytelności. c) O zmianach stanu posiadania, formy prawnej spółki lub przedsiębiorstwa, zmianach w strukturze własności, zmianach właściciela, oraz innych okolicznościach naruszających ekonomiczne warunki współpracy jak i zmianach adresu należy poinformować nas niezwłocznie w formie pisemnej. Tego typu zmiany dotyczące osoby klienta, osoby reprezentującej klienta lub ekonomicznych warunków klienta uprawniają nas wg naszej oceny i wyboru do: 1. Zażądania płatności lub kaucji z powodu nieuregulowanych bądź odroczonych roszczeń, wynikających z wszystkich istniejących umów; dotyczy to również przyjętych weksli. 2. Odmowy wykonania istniejących umów aż do uiszczenia przedpłaty lub kaucji. d) Naszym klientom przysługuje prawo do wykazania, że z tytułu wyżej opisanych okoliczności nie doszło do żadnej szkody lub powstała szkoda jest znacznie mniejsza. Zastrzeżenie prawa własności 1. Towar pozostaje naszą własnością aż do spłaty przez klienta wszystkich wierzytelności. Przetworzenie bądź montaż następują zawsze z uwzględnieniem naszych praw, jednak bez zobowiązań dla nas. Po wygaśnięciu naszej (współ-) własności w wyniku połączenia lub pomieszania rzeczy zostaje podjęte uzgodnienie, że (współ-) własność klienta jednolitej rzeczy przechodzi w części wartości (wartość rachunku) na nas. Klient przechowuje naszą (współ-) własność bezpłatnie. Towar, który przysługuje nam jako (współ-) własność zwany jest dalej towarem zastrzeżonym. 2. Klient nasz ma prawo do przetworzenia i sprzedaży towaru zastrzeżonego przy zachowaniu należytych stosunków handlowych, o ile nie ma on zaległości. Zastawienie bądź przeniesienie własności jak i porozumienie o zakazie cesji są niedopuszczalne. Należności dotyczące towaru zastrzeżonego powstałe w wyniku odsprzedaży, przetworzenia bądź bazujące na innej podstawie prawnej (ubezpieczenie, niedozwolone postępowanie) klient (łącznie w wszystkimi żądaniami dotyczącymi salda na rachunku bieżącym) ceduje na nas w pełnym zakresie. Wszelkie nasze prawa dotyczące zastrzeżenia własności nie wygasają, nawet jeśli pochodzący od nas towar nabędzie inny kupiec, o ile nie zapłacił on za towar u nas. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży w ramach powiązanych przedsiębiorstw. Aż do odwołania upoważniamy klienta do ściągania scedowanych na nas należności we własnym imieniu i na nasz rachunek. Powyższe upoważnienie do inkasa można odwołać tylko, jeśli klient nie wypełnił należycie swoich zobowiązań płatniczych. 3. W przypadku ingerencji osób trzecich odnoszącej się do towaru zastrzeżonego klient wskaże na naszą własność i poinformuje nas o tym fakcie niezwłocznie. 4. W przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta a w szczególności zwłoki w płatności mamy prawo przejąć towar zastrzeżony i ewentualnie zażądać odstąpienia od roszczeń o wydanie rzeczy ze strony naszego klienta względem osób trzecich. Miejsce wykonania i jurysdykcja 1. Miejscem wykonania dostawy jest wskazane przez klienta miejsce wysyłki towaru. 2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań klienta jest siedziba naszej firmy. 3. W stosunkach handlowych oraz wszelkich stosunkach prawnych między nami, a naszym klientem, obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyklucza się stosowanie przepisów innego państwa oraz przepisów prawa międzynarodowego.

9 Rury żeliwne i akcesoria Rury ciśnieniowe PE do wody i gazu Złączki elektrooporowe, doczołowe Złączki zaciskowe i gwintowane Rury i studnie z tworzywa do kanalizacji wodnej i deszczowej Armatura wodna i gazowa Akcesoria do wodociągów Rury i elementy betonowe do kanalizacji, studnie i przepompownie Kamionka Drenaż i rozsączanie Włazy i wpusty uliczne Systemy odwodnień liniowych i punktowych Budownictwo drogowe, geowłókniny A B C D E F G H I J K L M

10 A A-Uszczelka Keramo I 1.11 Adapter z polimerbetonu do ACO DRAIN Multiline L 1.8 Adaptor PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 C Chwytak samozaciskowy Sienkiewicz MAT-BUD H 1.29 Czwórnik kołnierzowy Combi-IV Hawle F 2.13 Czwórnik kołnierzowy TT Materbud A 1.27 D Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 40 cm G 4.1 Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 50/60 cm G 4.1 Doświetlacz ACO MARKANT - głębokość 70 cm G 4.2 Druk lokalizacyjny CU G 3.4 E Element kaskadowy do ACO DRAIN Multiline L 1.8 Element pośredni studzienki FASERFIX SUPER 300 L 1.17 Element przejściowy do spadku kaskadowego Kessel L 1.29 F Filtr siatkowy kołnierzowy Typ 7110 Jafar A 1.40 Filtr siatkowy Typ 9911 Hawle A 1.40 G Geowłóknina GEON Novita M 2.1 Geowłóknina HTS Novita M 2.2 Geowłóknina PES Novita M 2.1 H Hydrant nadziemny EURO sztywny Typ 250 F 1.5 Hydrant nadziemny EURO zabezpieczony w przypadku złamania Typ 260 F 1.5 Hydrant nadziemny H4 sztywny kat. 5053H4 i 5051H4 F 1.2 Hydrant nadziemny łamany z podwójnym zamknięciem kat DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny łamany z pojedynczym zamknięciem kat 8004 DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny nierdzewny H4 kat. 5195H4 i 5196H4 F 1.2 Hydrant nadziemny nierdzewny H4 sztywny kat. 5140H4 F 1.2 Hydrant nadziemny stal nierdzewna kat F 1.4 Hydrant nadziemny sztywny GGG z podwójnym zamknięciem kat DN80 F 1.3 Hydrant nadziemny sztywny z zamknięciem pojedynczym kat DN80 F 1.4 Hydrant nadziemny sztywny z zamknięciem pojedynczym kat DN80 F 1.4 Hydrant nadziemny z podwójnym odcięciem kat 84/00 i 84/10 F 1.1 H Hydrant naziemny ozdobny Jafar F 1.15 Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN25 Jafar F 1.14 Hydrant ogrodowy z uchwytem kłowym PN16 DN50 Hawle F 1.14 Hydrant podziemny DUO kat. 240 DN80 F 1.10 Hydrant podziemny PN16 kat. 35/31 DN80 F 1.9 Hydrant podziemny wolnoprzelotowy PN16 kat DN80 F 1.10 Hydrant przeciwpożarowy nadziemny PN10 DN80 F 1.8 Hydrant przeciwpożarowy Nostalgia PN16 Typ 84/40 DN80 AVK F 1.15 Hydrant przeciwpożarowy podziemny PN10 DN80 F 1.13 Hydrant staromiejski sztywny DN80 Krammer F 1.15 Hydrant staromiejski zabezp. w przypadku złamania DN80 Krammer F 1.15 Hydranty nadziemne łamane zamknięcie podwójne DN80 F 1.6 Hydranty nadziemne łamane zamknięcie pojedyncze F 1.6 Hydranty nadziemne sztywne zamknięcie podwójne F 1.6 Hydranty nadziemne sztywne zamknięcie pojedyncze F 1.7 Hydranty podziemne F 1.12 Hydranty podziemne podwójne zamknięcie kat DN80 F 1.11 Hydranty podziemne pojedyncze zamknięcie kat żeliwo sferoidalne DN80 F 1.11 Hydranty podziemne pojedyncze zamknięcie kat żeliwo szare F 1.11 Hydranty podziemne zamknięcie podwójne DN80 F 1.12 Hydranty podziemne zamknięcie pojedyncze F 1.12 K Kanał ACO DRAIN Multiline V100 L 1.1 Kanał ACO DRAIN Multiline V150 L 1.2 Kanał ACO DRAIN Multiline V200 L 1.3 Kanał ACO DRAIN Multiline V300 L 1.4 Kanał FASERFIX STANDARD E L 1.24 Kanał FASERFIX SUPER 150 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER 200 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER 300 L 1.15 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 L 1.11 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 bez spadku L 1.12 Kanał FASERFIX SUPER KS 100 ze spadkiem L 1.11 Kanał FASERFIX SUPER KS 150 korytko płytkie L 1.13 Kanał FASERFIX SUPER KS 150 ze spadkiem L 1.13 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 bez spadku L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 korytko płytkie L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 200 ze spadkiem L 1.14 Kanał FASERFIX SUPER KS 300 bez spadku L 1.14 Kieliszek E Materbud A 1.39 Kineta 3 dopływy do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Kineta 3 dopływy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta betonowa przelotowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.26 Kineta dopływ lewy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta dopływ prawy do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Kineta przelotowa do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Kineta przelotowa do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Klapa przeciwcofkowa HADE PTK-A i PTK-G VAG F 3.15 Klapa przeciwcofkowa HADE PTK-P VAG F 3.15 Klucz do hydrantu podziemnego i zasuw DN Hawle F 7.15

11 K Klucz do hydrantu podziemnego i zasuw Metalpol F 7.15 Klucz instalatorski do systemu QUICK BLOCK Fansuld K 2.10 Klucz uniwersalny Typ K6 Metalpol F 7.15 Kolano 90 krótkie PE100 SDR11 Georg Fischer C 1.1 Kolano DRB Magnaplast J 2.1 Kolano dwukielichowe MMQ Jafar A 1.35 Kolano dwukielichowe MMQ Materbud A 1.35 Kolano dwukołnierzowe FFK Jafar A 1.24 Kolano dwukołnierzowe FFK Materbud A 1.24 Kolano dwukołnierzowe Q Jafar A 1.25 Kolano dwukołnierzowe Q Materbud A 1.25 Kolano dwukołnierzowe Q Metalpol A 1.26 Kolano dwukołnierzowe Q Norson A 1.26 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Hawle A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Jafar A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Materbud A 1.37 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Metalpol A 1.38 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Norson A 1.38 Kolano elektrooporowe ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.4 Kolano KGB kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.4 Kolano PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Kolano zaciskowe obustronnie PP Gebo D 1.1 Kolano zaciskowe PP jedna strona z gwintem Gebo D 1.1 Kółka do zasuw AVK F 7.14 Kółka do zasuw Hawle F 7.14 Kółka do zasuw Jafar F 7.14 Kółka do zasuw Metalpol F 7.14 Kółko do płoz typu E/C Integra G 1.9 Kołnierz specjalny do rur stalowych Hawle A 2.12 Kołnierz specjalny do rur żeliwnych Hawle A 2.11 Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur żeliwnych Hawle A 2.11 Kołnierz specjalny System 2000 do rur PE Hawle D 1.8 Kołnierz stalowy galwanizowany do tulei kołnierzowych Zinplast C 1.4 Kołnierz uszczelniający Integra G 1.7 Kołnierze ślepe X Jafar A 1.4 Kołnierze ślepe X Materbud A 1.4 Kołnierze ślepe X Metalpol A 1.5 Kołnierze ślepe X Norson A 1.5 Kolumna przyłącza do gazu PE100 Weba F 6.4 Kombinacyjny zawór kątowy ISO z żywicy POM Hawle F 4.5 Korek kamionkowy Keramo I 1.7 Korek KGM do kanalizacji zewnętrznej Magnaplast E 1.5 Korek P Materbud A 1.39 Korek zamykający z połączeniem zaciskowym PP Gebo D 1.6 Korek zaporowy Integra G 1.3 Korytka PROFI szerokość w świetle 100 mm ze spadkiem dna Kessel L 1.25 Korytka PROFI szerokość w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.25 Korytka PROFI szerokość w świetle 200 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.25 Korytka STANDARD C bez spadku kaskadowego Kessel L 1.28 Korytka STANDARD C ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.28 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 100 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 150 mm L 1.31 K Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 200 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking szerokość w świetle 300 mm L 1.31 Korytka STORA-DRAIN Parking z wbudowanym spadkiem L 1.32 Korytka STORA-SUPER L 1.30 Korytka STORA-SUPER HEELMASTER ze spadkiem L 1.30 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym jw. Kessel L 1.26 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm ze spadkiem kaskadowym Kessel L 1.26 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 100 mm Kessel L 1.27 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 150mm Kessel L 1.27 Korytko Komfort SLR szer. w świetle 200mm Kessel L 1.27 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu A4 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu B1 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu C3 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu D1 Fansuld K 2.9 Kosz do łapania zanieczyszczeń typu K Fansuld K 2.9 Krąg betonowy Sienkiewicz H 1.25 Kratka trawnikowa RECYFIX GREEN STANDARD M 3.1 Kręgi betonowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.11 Kręgi betonowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.12 Kręgi betonowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.19 Kręgi betonowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.18 Kręgi żelbetowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.15 Kręgi żelbetowe Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.16 Kręgi żelbetowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.23 Kręgi żelbetowe Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.22 Krócciec bosy GA Keramo I 1.8 Króciec do studni GZ Keramo I 1.9 Króciec do wmurowania GE Keramo I 1.8 Króciec do wmurowania GM Keramo I 1.9 Króciec dwukołnierzowy FF 8 otworów Norson A 1.21 Króciec dwukołnierzowy FF DN Hawle A 1.16 Króciec dwukołnierzowy FF DN Jafar A 1.18 Króciec dwukołnierzowy FF DN Hawle A 1.15 Króciec dwukołnierzowy FF DN Jafar A 1.17 Króciec dwukołnierzowy FF Materbud A 1.19 Króciec dwukołnierzowy FF Metalpol A 1.20 Króciec dwukołnierzowy FF Norson A 1.20 Króciec jednokołnierzowy F Materbud A 1.23 Króciec jednokołnierzowy FW Metalpol A 1.22 Króciec jednokołnierzowy FW Norson A 1.22 Króciec z zamkiem kłowym kat Jafar F 4.10 Króciec z zamkiem kłowym kat Jafar F 4.10 Kurek PE do gazu Fusion F 6.3 Kurek sferyczny do gazu DN15 Respol F 6.3

12 Ł Łącznik do rur PE i PVC PN16 Hawle D 2.2 Łącznik kielichowo-kołnierzowy do rur dużych średnic PN16 AVK A 2.4 Łącznik kielichowo-kołnierzowy równoprzelotowy Supa AVK A 2.3 Łącznik kielichowy redukcyjny AVK A 2.2 Łącznik kielichowy równoprzelotowy do rur dużych średnic PN16 AVK A 2.4 Łącznik kielichowy równoprzelotowy AVK A 2.1 Łącznik kielichowy Supa Plus do rur PE/uPVC PN16 AVK D 2.1 Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny 9222 Jafar A 2.9 Łącznik kołnierzowy do osiowej kompensacji dystansu PN10/16 AVK A 2.5 Łącznik kołnierzowy Supa Plus, do rur PE/uPVC PN10/16 AVK D 2.1 Łącznik kołnierzowy UniFlange GEBO A 2.6 Łącznik reduktora do gazu F 6.4 Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE i PVC Jafar D 2.3 Łącznik rurowo-kołnierzowy ŁRK DN Materbud A 2.10 Łącznik rurowo-kołnierzowy ŁRK DN Materbud A 2.10 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK 9144 Jafar A 2.7 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK multidiameter 9104 Jafar A 2.7 Łącznik rurowy ŁRR Materbud A 2.10 Łącznik rurowy RR 9122 Jafar A 2.9 Łącznik rurowy RR multidiameter 9102 Jafar A 2.8 Łącznik rurowy UniCoup GEBO A 2.6 Łańcuch uszczelniający podwójny Integra G 1.2 Łańcuch uszczelniający pojedynczy Integra G 1.2 Łuk kamionkowy 15 Keramo I 1.3 Łuk kamionkowy 30 Keramo I 1.3 Łuk kamionkowy 45 Keramo I 1.4 Łuk kamionkowy 90 Keramo I 1.4 Łuk segmentowy PE100 Zinplast C 1.2 Łuki dwukielichowe MMK PN10 Materbud A 1.34 Łuki dwukielichowe MMK PN16 Materbud A 1.33 Łuki dwukielichowe MMK Jafar A 1.33 M Manszeta PE Keramo I 1.7 Manszeta typu N (DN ) Integra G 1.6 Manszeta typu N (DN20-80) Integra G 1.5 Manszeta typu U Integra G 1.5 Manszeta zapasowa do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Manszeta zapasowa do RWG 400 mm Magnaplast E 2.3 Mini separator tłuszczu GM1E polietylenowy E 2.17 Mini separator tłuszczu GM2E polietylenowy E 2.17 Mufa DRU Magnaplast J 2.1 Mufa elektrooporowa ELGEF Plus PE100 Georg Fischer C 2.1 Mufa przesuwna KGU Magnaplast E 1.4 Mufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 Mufa, przejście PE/mosiądz z luźną nakrętką PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.7 N Nadstawka do separatorów Techneau gamy ELLIPSE E 2.17 N Nakrętka nierdzewna A2 DIN 934 G 2.4 Nakrętka ocynk PN G 2.4 Nasuwka PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Nawiertka samonawiercająca NS do rur PVC i PE Norson F 4.19 Nawiertka z zasuwą NZ do rur PVC i PE Norson F 4.8 Neutralizator kwasów akumulatorowych PE E 2.17 Nóż odcinający do obejmy siodłowej typu 730/5 AVK F 4.9 O Obejma do nawiercania rur PE i PVC kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC na 4 śruby kat Jafar F 4.18 Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym typ 10 AVK F 4.13 Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym typ 727/10 AVK F 4.13 Obejma do nawiercania z zasuwą Jafar F 4.6 Obejma naprawcza ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.3 Obejma siodłowa PN16 kat. 730/4 AVK F 4.9 Obejma siodłowa z odcięciem PN16 730/5 AVK F 4.9 Obejma z odejściem z czterema śrubami mocującymi Gebo D 1.7 Obejma z odejściem z dwoma śrubami mocującymi Gebo D 1.7 Obejma z zaworem odcinającym Georg Fischer C 2.6 Obejma z zaworem odcinającym, komplet Georg Fischer C 2.6 Obejmy mocujące i lejek Fansuld K 2.9 Obudowa sztywna do armatury przyłączy dom. z przyłączem śrubowym 3/4-2 Hawle F 4.3 Obudowa sztywna do zasuw Jafar F 7.6 Obudowa teleskop. do armatury przyłączy dom. z przyłączem śrubow. 3/4-2 Hawle F 4.3 Obudowa teleskopowa do kurka gazu PE Fusion F 6.3 Obudowa teleskopowa do zasuw Jafar F 7.5 Odejście siodłowe Saturn ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.5 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem gwint. (DN ) Hawle F 4.16 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem gwint. (DN40-140) Hawle F 4.15 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym Hawle F 4.14 Opaska do nawiercania HAWEX z odejściem gwintowanym Hawle F 4.14 Opaska montażowa kat Jafar F 4.10 Opaska odcinająca HAKU z przyłączem gwint. Hawle F 4.17 Opaski do obejm siodłowych typu 730/4/5 AVK F 4.9 Osadnik betonowy AQUAFIX S do separatorów węglowodorów H 2.16 Osadnik betonowy AQUAFIX SF do separatorów tłuszczów H 2.16 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 1200 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 1500 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 2000 mm H 2.14 Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 2500 mm H 2.15

13 O Osadnik betonowy OS Ecol-Unicon średnica 3000 mm H 2.15 Osadnik polietylenowy Techneau E 2.13 Osadnik przy studni chłonnej wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Osadnik żelbetowy o przekroju cylindrycznym, do nadbudowy ACO H 2.13 Osadnik żelbetowy o przekroju cylindrycznym, standard ACO H 2.13 P P-Uszczelka Keramo I 1.11 Pas montażowy Gebo D 1.6 Pasta do montażu uszczelek Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Pasta hydrauliczna poślizgowa A 1.2 Pierścień odciążający Sienkiewicz H 1.24 Pierścień wyrównawczy Keramo I 1.12 Pierścień wyrównujący Sienkiewicz H 1.24 Piła wyrzynarka IN-SITU Magnaplast J 3.1 Płozy do rurociągów długich Typ E/C Integra G 1.9 Płozy do rurociągów dużych średnic Typ SM Integra G 1.10 Płozy do rurociągów o małych średnicach Typ B Integra G 1.8 Płozy do rurociągów średnich Typ L Integra G 1.8 Płozy do rurociągów z rolkami Typ R Integra G 1.9 Płyta nośna pod skrzynki uliczne do zasuw AVK F 7.13 Płyta pokrywowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.10 Płyta pokrywowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.18 Płyta pokrywowa Sienkiewicz H 1.24 Podejście stalowe do gazu Weba F 6.4 Podkładka nierdzewna A2 DIN 125 G 2.4 Podkładka ocynk PN G 2.4 Podstawa osadnika Sienkiewicz H 1.25 Podstawa skrzynek ulicznych typ 80/44 AVK F 7.13 Podstawa studni betonowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.8 Podstawa studni betonowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa studni z kinetą monolityczną Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni z kinetą monolityczną Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa studni ze stopniem Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.13 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 D Sienkiewicz H 1.14 Podstawa studni żelbetowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.9 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.20 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 D Sienkiewicz H 1.21 Podstawa studni żelbetowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Podstawa wycieraczki ACO VARIO L 1.33 Pokrywa (teleskop) z manszetą do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 Pokrywa (teleskop) z manszetą L250 do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Pokrywa /dno PP do rury karb.dr 300 Magnaplast J 1.1 Pokrywa PP A-1, 5T do RWG 400 mm Magnaplast E 2.2 P Pokrywa teleskopowa do RWK 300 z manszetą, pokrywa pełna Magnaplast J 3.1 Pokrywa teleskopowa do RWK 300 z manszetą, pokrywa z kratką Magnaplast J 3.1 Połączenie PE/stal SDR11/17 wersja kołnierzowa do gazu Weba F 6.5 Połączenie PE/stal SDR11/17 wersja rurowa do gazu Weba F 6.5 Przedłużacz trzpienia sztywny do zasuw typu A/E Hawle F 7.4 Przedłużacz trzpienia teleskopowy do zasuw typu A/E Hawle F 7.3 Przedłużacz trzpienia zasuwy sztywny AVK F 7.2 Przedłużacz trzpienia zasuwy teleskopowy AVK F 7.1 Przedłużacz trzpienia zasuwy teleskopowy Metalpol F 7.7 Przejścia szczelne PVC w studniach beton. Sienkiewicz MAT-BUD H 1.30 Przejście do wmurowania BKK Keramo I 1.10 Przejście do wmurowania BKL Keramo I 1.9 Przepompownie do instalacji za separatorem substancji ropopochodnych E 2.16 Przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną kat Jafar F 2.14 Przewód oznacznikowy do gazu żółty G 3.4 R Redukcja elektrooporowa ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.3 Redukcja kamionkowa Keramo I 1.6 Redukcja KGR kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.4 Redukcja PP MAGNACOR Magnaplast E 1.9 Rura kamionkowa drenażowa Keramo I 1.2 Rura kamionkowa kielichowa CeraLong glazurowana jednostronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa kielichowa system C glazurowana obustronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa kielichowa system F glazurowana obustronnie Keramo I 1.1 Rura kamionkowa przeciskowa Keramo I 1.2 Rura karbowana DR z PP Magnaplast J 1.1 Rura kielichowa żeliwna TYTON A 1.1 Rura PP dwuścienna bez kielicha MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Rura PP dwuścienna z kielichem MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Rura wznosząca gładka 315 mm Magnaplast E 2.1 Rura wznosząca gładka 400 mm Magnaplast E 2.2 Rura z kielichem KGEL Klasa B-SN4 Magnaplast E 1.2 Rura z kielichem KGEL Klasa C-SN8 Magnaplast E 1.2 Rura z kielichem KGEM klasa B-SN4 Magnaplast E 1.1 Rura z kielichem KGEM klasa C-SN8 Magnaplast E 1.1 Rura żelbetowa - uszczelka klinowa HABA-BETON H 1.2 Rura żelbetowa - uszczelka zintegrowana HABA-BETON H 1.2 Rury betonowe - uszczelka klinowa HABA-BETON H 1.2 Rury betonowe - uszczelka zintegrowana HABA-BETON H 1.2 Rury drenarskie PVC-U Magnaplast J 1.1 Rury PE100 do gazu w odcinkach Rurgaz B 2.1

14 R Rury PE100 do gazu w zwojach Rurgaz B 2.1 Rury PE100 RC MULTIsafe do gazu w zwojach SDR11 Rurgaz B 2.2 Rury w odcinkach ciśnieniowe PE100 do przesyłu wody Spyra Primo B 1.1 Rury w zwojach ciśnieniowe PE100 do przesyłu wody Zinplast B 1.1 Ruszt ACO DRAIN Multiline stal nierdzewna L 1.9 Ruszt ACO DRAIN Multiline stal ocynkowana L 1.10 Ruszt ACO DRAIN Multiline żeliwo sferoidalne L 1.9 Ruszt FASERFIX STANDARD E klasa B125 L 1.24 Ruszt FASERFIX STANDARD E klasa C250 L 1.24 Ruszt FASERFIX STANDARD E szczelinowy L 1.24 Ruszt FASERFIX SUPER 200 Klasa obciążenia F900 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER 300 Klasa obciążenia D400 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER 300 Klasa obciążenia F900 L 1.23 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia A15 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia B125 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia C250 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia D400 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 100 Klasa obciążenia E600 L 1.20 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia C250 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia D400 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia E600 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 150 Klasa obciążenia F900 L 1.21 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia C250 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia D400 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia E600 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 200 Klasa obciążenia F900 L 1.22 Ruszt FASERFIX SUPER KS 300 Klasa obciążenia D400 L 1.22 S Separator betonowy koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SK Hauraton H 2.7 Separator koalescencyjny betonowy AQUAFIX K Hauraton H 2.7 Separator koalescencyjny PSK Koala II Ecol-Unicon H 2.5 Separator koalescencyjny PSK-H Koala II Ecol-Unicon H 2.6 Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-V Koala II Ecol-Unicon H 2.5 Separator skrobii polietylenowy z osadnikem i pokrywą - Techneau E 2.12 Separator stalowy koalescencyjny z osadnikiem E 2.18 Separator stalowy koalescencyjny z osadnikiem i by-passem E 2.18 Separator substancji ropopochodnych Coalisator CCB BYPASS ACO H 2.1 S Separator substancji ropopochodnych Coalisator CRB ACO H 2.1 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L do nadbudowy ACO H 2.10 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L standard ACO H 2.10 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-BYPASS-W do nadbudowy ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-BYPASS-W standard ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-W do nadbud. ACO H 2.9 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-W standard ACO H 2.9 Separator substancji ropopochodnych Coalisator L-CS-BYPASS-Z ACO H 2.8 Separator substancji ropopochodnych Coalisator Oleopator K do nadbudowy ACO H 2.3 Separator substancji ropopochodnych Coalisator Oleopator K standard ACO H 2.2 Separator substancji ropopochodnych Gama ELLIPSE - Techneau E 2.14 Separator substancji ropopochodnych klasy 2, z osadnikiem Techneau E 2.15 Separator substancji ropopochodnych PSW Lamela Ecol-Unicon H 2.11 Separator substancji ropopochodnych z filtrem Techneau E 2.14 Separator tłuszczu Gama ELLIPSE z osadnikiem i pokrywą PE E 2.11 Separator tłuszczu Lipumax do nadbudowy ACO H 2.12 Separator tłuszczu Lipumax standard ACO H 2.12 Separator tłuszczy bez osadnika z pokrywą Techneau E 2.12 Separator tłuszczy i skrobii polietylenowy z osadnikiem i pokrywą E 2.11 Skrzynka do hydrantów PE-HD Jafar F 7.10 Skrzynka do hydrantów podziemnych AVK F 7.8 Skrzynka do hydrantów podziemnych Fansuld F 7.11 Skrzynka do hydrantów podziemnych Norson F 7.12 Skrzynka do nawiertek Norson F 7.12 Skrzynka do nawiertki Fansuld F 7.11 Skrzynka do przyłaczy PE-HD z pokrywą żeliwną Jafar F 7.10 Skrzynka do zasuw PE-HD Jafar F 7.10 Skrzynka do zasuw Norson F 7.12 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V100 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V150 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V200 L 1.5 Skrzynka odpływowa ACO DRAIN Multiline V300 L 1.5 Skrzynka odpływowa Kessel L 1.29 Skrzynka uliczna do zasuw Hawle F 7.9 Skrzynka uliczna do zasuw, niska Fansuld F 7.11 Skrzynka uliczna do zasuw, wysoka Fansuld F 7.11 Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw Hawle F 7.9 Skrzynka uliczna zasuwy klinowej i przyłączeniowej AVK F 7.8 Skrzynka uliczna zasuwy klinowej AVK F 7.8 Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Combi Hawle F 7.9 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Basic Model 12.3 Rehau J 4.3

15 S Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Basic Model 8.3 Rehau J 4.3 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 12.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 4.3 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 4.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Light Model 8.6 Rehau J 4.2 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 12.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 12.6 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 4.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 4.6 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 8.3 Rehau J 4.1 Skrzynki rozsączające RUSSIKO BOX Model 8.6 Rehau J 4.1 Smar Keramo I 1.12 Stopień włazowy DIN 1211E do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy DIN 1212E do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy DIN 1212G przykręcany Fansuld H 1.28 Stopień włazowy FB do wbijania Fansuld H 1.28 Stopień włazowy FM do wmurowywania Fansuld H 1.28 Stożek betonowy z pokrywą do RWG 315 mm Magnaplast E 2.1 Stożek betonowy z pokrywą do RWG 400 mm Magnaplast E 2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa PE DN600 Eco Systemy E 2.4 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN1000 Eco Systemy E 2.6 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN1200 Eco Systemy E 2.7 Studzienka kanalizacyjna włazowa PE DN800 Eco Systemy E 2.5 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 1000mm) E 2.9 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 1200mm) E 2.10 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 600mm) E 2.9 Studzienka PE RotoTech z kinetą wyprofilowaną w podstawie (DN 800mm) E 2.9 Studzienka PE standard LW 1000 dla przyłącza domowego Kessel E 2.8 Studzienka powietrzna do wody kat. 701/84 AVK F 3.1 Studzienka wodomierzowa KAJMA I mrozoodporna Jafar F 5.1 Studzienka wodomierzowa KAJMA II mrozoodporna Jafar F 5.1 Studzienka wodomierzowa mrozoodporna Metalpol F 5.1 Studzienka wodomierzowa ST1 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST2 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST3 z dnem Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST4 Skolimowski F 5.2 Studzienka wodomierzowa ST5 z dnem Skolimowski F 5.2 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER 200 L 1.17 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER 300 L 1.17 S Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 100 stal ocynkowana L 1.16 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 150 osadnik ocynkowany L 1.16 Studzienka z osadnikiem FASERFIX SUPER KS model KS 200 osadnik ocynkowany L 1.16 Ś Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V100 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V150 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V200 L 1.6 Ścianka czołowa ACO DRAIN Multiline V300 L 1.6 Ścianka czołowa do korytek niskich ACO DRAIN Multiline L 1.7 Ścianka czołowa FASERFIX STANDARD E L 1.24 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER 200 L 1.17 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER 300 L 1.17 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 100 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 100 z króćcem DN100 L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 150 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 150 z króćcem DN150 L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 200 pełna L 1.18 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 200 z króćcem DN150 L 1.19 Ścianka czołowa FASERFIX SUPER KS model KS 300 pełna L 1.19 Ścianka czołowa pełna ACO DRAIN Multiline L 1.7 Ścianka czołowa Universal Kessel L 1.29 Środek poślizgowy do rur żeliwnych Svobodny Sokol A 1.2 Środek smarujący Denso Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Śruba ocynk G 2.3 Śruba ocynk z gwintem niepełnym, nakrętką i podkładką G 2.4 Śruba stal nierdzewna A-2 G 2.3 T Tabliczki oznacznikowe G 3.4 Taśma ostrzegawcza brązowa bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza brązowa napis UWAGA KANALIZACJA G 3.1 Taśma ostrzegawcza niebieska bez napisu z wkładką G 3.2 Taśma ostrzegawcza niebieska bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza niebieska napis UWAGA WODOCIĄG G 3.1 Taśma ostrzegawcza z wkładką niebieska napis UWAGA WODOCIĄG G 3.1 Taśma ostrzegawcza z wkładką żółta napis GAZ G 3.1 Taśma ostrzegawcza żółta bez napisu z wkładką G 3.2 Taśma ostrzegawcza żółta bez napisu, bez wkładki G 3.2 Taśma ostrzegawcza żółta napis GAZ G 3.1 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-czerwona, szer. 10 cm G 3.3 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-niebieska, szer. 20 cm G 3.3

16 T Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-zielona, szer. 20 cm G 3.3 Taśma ostrzegawczo-odgradzająca żółto-czarna, szer. 10 cm G 3.3 Trójnik 1 kielich PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik 2 kielichy PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik 3 kielichy PP MAGNACOR Magnaplast E 1.7 Trójnik boso-kołnierzowy TBK 8 otworów Norson A 1.31 Trójnik boso-kołnierzowy TBK Norson A 1.31 Trójnik DREA 90 Magnaplast J 2.1 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Jafar A 1.28 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Materbud A 1.29 Trójnik dwukielichowo-kołnierzowy MMA Materbud cd. A 1.30 Trójnik elektrooporowy 90 równoprzelotowy ELGEF Plus Georg Fischer C 2.4 Trójnik kamionkowy kielichowy 45 Keramo I 1.6 Trójnik kamionkowy kielichowy 90 Keramo I 1.5 Trójnik KGEA kanalizacja zewnętrzna Magnaplast E 1.3 Trójnik kielichowy Combi-T zintegrowany z zasuwą typu E2 Hawle F 2.11 Trójnik kołnierzowy Combi-III z zasuwami typu E2 z 2 lub 3 odcięciami Hawle F 2.12 Trójnik kołnierzowy Combi-T zintegrowany z zasuwą typu E2 Hawle F 2.11 Trójnik kołnierzowy T 8 otworów Norson A 1.14 Trójnik kołnierzowy T DN Jafar A 1.11 Trójnik kołnierzowy T DN Jafar A 1.10 Trójnik kołnierzowy T Materbud A 1.12 Trójnik kołnierzowy T Materbud cd. A 1.13 Trójnik kołnierzowy T Metalpol A 1.14 Trójnik kołnierzowy T Norson A 1.14 Trójnik segmentowy PE100 Zinplast C 1.2 Trójnik trzykielichowy MMB Materbud A 1.32 Trójnik zaciskowy PP odprowadzenie z gwintem Gebo D 1.2 Trójnik zaciskowy PP równoprzelotowy Gebo D 1.3 Trójnik zaciskowy PP z odprowadzeniem redukcyjnym Gebo D 1.2 Tuleja kołnierzowa PE100 S5/SDR11 Georg Fischer C 1.3 Tuleja kołnierzowa PE100 Zinplast C 1.4 Tuleja kołnierzowa, długie końce PE100 S5/SDR11 Agru Frank C 1.3 U U-Uszczelka Keramo I 1.11 Uchwyt gazomierza F 6.4 Uniwersalna opaska do nawiercania odejściem gwintowanym Hawle F 4.11 Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym Hawle F 4.12 Uszczelka betonitowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.26 Uszczelka do adaptera w połączeniu ze studnią Rehau J 4.3 Uszczelka do rur PP MAGNACOR Magnaplast E 1.6 Uszczelka IN-SITU Magnacor Magnaplast J 3.1 Uszczelka IN-SITU Magnaplast E 2.3 Uszczelka kołnierzowa płaska Norson G 2.2 Uszczelka międzykręgowa Sienkiewicz MAT-BUD H 1.27 Uszczelka płaska Kredo G 2.2 Uszczelka TYT A 1.3 Uszczelka TYTON SIT A 1.2 U Uszczelka TYTON Svobodny Sokol A 1.2 Uszczelka zbrojona do połączeń kołnierzowych Integra G 2.1 Uszczelnienie typu GP-SD Integra G 1.1 Uszczelnienie typu GP-SR Integra G 1.1 Uszczelnienie typu RTR Integra G 1.4 Uszczelnienie typu WGC Integra G 1.4 Uszczelnienie typu ZW Integra G 1.4 W Wiercenie otworu w studniach beton. Sienkiewicz MAT-BUD H 1.30 Wkładka elastyczna SBR - HV Fansuld K 2.9 Wkładka styropianowa Keramo I 1.9 Właz Classic A15 kwadratowy Fansuld K 2.4 Właz Classic A15 okrągły Fansuld K 2.4 Właz Classic A15 z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 3 Fansuld K 2.4 Właz Focus D400 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.4 Właz Focus D400 Fansuld K 2.4 Właz kanałowy kl. B 125 Confuco K 1.1 Właz kanałowy kl. C 250 Confuco K 1.1 Właz kanałowy kl. D 400 Confuco K 1.1 Właz Mauris D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.2 Właz Mauris D400 FBO Fansuld K 2.2 Właz Rzymski B125 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski B125 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski C250 z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.3 Właz Rzymski C250 Fansuld K 2.3 Właz typu Wałcz DN 600 do studni wodomierzowych Norson F 5.1 Właz Vector D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.2 Właz Vector D400 FBO Fansuld K 2.2 Właz Viabet B125 Fansuld K 2.5 Właz Viabet C250 Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO wentylowany Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO z systemem QUICK BLOCK 2 Fansuld K 2.5 Właz Viabet D400 FBO Fansuld K 2.5 Właz Vision 315 do rury teleskopowej Fansuld K 2.1 Właz Vision 315 z rurą Fansuld K 2.1 Wpust Cube D400 do teleskopu Fansuld K 2.1 Wpust Cube D400 Fansuld K 2.6 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H115 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H150 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.8 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H115 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.6 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H115 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.6 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H150 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.7 Wpust Flow D400 FBO - wpust ściekowy H150 przystosowany pod kosz (TAK) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H115 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.7 Wpust Flow C250 FBO - wpust ściekowy H150 nie przystosowany pod kosz (NIE) K 2.8 Wpust WK C250 Fansuld K 2.8 Wpust WKJ C250 Fansuld K 2.8

17 W Wylot drenu wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Wylot drenu wg KPED Sienkiewicz M 1.2 Wylot kolektora wg KPED Sienkiewicz M 1.1 Wylot kolektora wg KPED Sienkiewicz M 1.2 Wysokosprawny separator koalescencyjny ESK Ecol-Unicon H 2.4 Z Zasuwa do gazu klinowa EKO plus do gazu z końcówkami PE-HD VAG F 6.2 Zasuwa do gazu kołnierzowa klinowa do zabudowy długiej typu E2 Hawle F 6.1 Zasuwa do gazu kołnierzowa klinowa EKO plus do gazu VAG F 6.1 Zasuwa do przyłączy dom. 1 gwint zew., 1 złącze ISO, 1 gwint wew. Hawle F 4.3 Zasuwa do przyłączy domowych do zgrzewania Hawle F 4.3 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie z gwintem wew. i zew. Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie z gwintem wewnętrznym Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie ze złączem ISO do rur PE Hawle F 4.2 Zasuwa do przyłączy domowych POM obustronnie ze złączem ISO do rur PE Hawle F 4.2 Zasuwa kielichowa klinowa przyłącza PN16 kat. 03/30 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa do nawiercania przyłącza PN16 03/40 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa kątowa PN16 AVK F 4.5 Zasuwa klinowa przyłącza PN16 03/65 AVK F 4.1 Zasuwa klinowa Typ E2 z króćcami PE80 do zgrzewania PN10 Hawle F 2.8 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa i krótka kat. 02/60 i 06/80 AVK F 2.1 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa i krótka Typu E DN Hawle F 2.2 Zasuwa kołnierzowa klinowa długa Typu E2 DN Hawle F 2.3 Zasuwa kołnierzowa klinowa krótka Typu E2 DN PN25 Hawle F 2.4 Zasuwa kołnierzowa klinowa krótka Typu E2 Hawle F 2.4 Zasuwa kołnierzowa klinowa Typu E DN Hawle F 2.2 Zasuwa kołnierzowa klinowa Metalpol F 2.7 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GG25 Typ F4 Jafar F 2.6 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GG25 Typ F5 Jafar F 2.6 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GGG Typ F4 Jafar F 2.5 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona GGG Typ F5 Jafar F 2.5 Zasuwa kombinacyjna do nawiercania ISO DN1 z gwintem zew. 2 Hawle F 4.3 Zasuwa nożowa kat Jafar F 2.10 Zasuwa nożowa z napędem ręcznym 702/10 AVK F 2.9 Zasuwa nożowa z niewznoszącym się wrzecionem Hawle F 2.10 Zasuwa płytowa HD-PE z końcówkami bosymi do rur PVC PLA-P VAG F 3.15 Zasuwy klinowe do przyłączy dom. z przyłączami gwintowanymi PN16 Jafar F 4.4 Z Zasuwy klinowe do przyłączy domowych z przyłączami gwintowanymi Metalpol F 4.4 Zaślepka elektrooporowa ELGEF Plus PE100 SDR11 Georg Fischer C 2.2 Zaślepka elektrooporowa zestaw ELGEF Plus PE100 Georg Fischer C 2.1 Zaślepka KGK do kanalizacji zewnętrznej Magnaplast E 1.5 Zawór kątowy do przyłączy domowych Hawle F 4.5 Zawór klapowy zwrotny kołnierzowy Jafar F 3.13 Zawór napow.-odpow. do ścieków kat 9863 i 9864 Hawle F 3.10 Zawór napow.-odpow. gwintem wewnętrznym kat Hawle F 3.5 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.6 Zawór napow.-odpow. przyłączem kołnierzowym kat Hawle F 3.5 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/40 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/42 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco odpowietrzający do wody kat. 701/50 AVK F 3.4 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat. 701/70 AVK F 3.9 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat. 701/75 AVK F 3.9 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający kat Jafar F 3.7 Zawór odpowietrzający do wodykat. 701/10 AVK F 3.3 Zawór odpowietrzający do wodykat. 701/20 AVK F 3.3 Zawór zwrotny antyskażeniowy kat. 372 Hawle F 3.14 Zawór zwrotny antyskażeniowy Typ EA Jafar F 3.14 Zawór zwrotny kulowy gwintowany Jafar F 3.12 Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy Jafar F 3.11 Zawór zwrotny kulowy AVK F 3.11 Zdrój uliczny z odwadniaczem DN20 Jafar F 1.15 Zespół napowietrzająco odpowietrzający kat Hawle F 3.2 Zespół napowietrzająco odpowietrzający kat Hawle F 3.2 Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków kat Hawle F 3.8 Zestaw naprawczy włazu D400 Fansuld K 2.6 Zestaw przyłączeniowy do rur miękkich PE, PVC Jafar F 4.7 Złączka DR/KG Magnaplast J 2.1 Złączka dwukielichowa KG-ERMM Magnaplast E 1.4 Złączka dwukielichowa PP MAGNACOR Magnaplast E 1.8 Złączka PP MAGNACOR do rury kielichowej KG Magnaplast E 1.9 Złączka redukcyjna zaciskowa dwustronna PP Gebo D 1.5 Złączka rurowa ISO, FIT z gwintem wewnętrznym Hawle D 2.2 Złączka zaciskowa dwustronna PP Gebo D 1.5 Złączka zaciskowa PP jedna strona z gwintem Gebo D 1.4 Złączka zaciskowa przyścienna PP Gebo D 1.6

18 Z Złączka zaciskowa z odejściem kołnierzowym PP Gebo D 1.5 Zwężka betonowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.10 Zwężka betonowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.17 Zwężka dwukołnierzowa FFR Hawle A 1.6 Zwężka dwukołnierzowa FFR Jafar A 1.7 Zwężka kielichowa MMR Materbud A 1.36 Zwężka kołnierzowa FFR 8 otworów Norson A 1.9 Zwężka kołnierzowa FFR Materbud A 1.8 Zwężka kołnierzowa FFR Metalpol A 1.9 Zwężka kołnierzowa FFR Norson A 1.9 Zwężka żelbetowa Tornado 1 Sienkiewicz H 1.16 Zwężka żelbetowa Tornado 2 Sienkiewicz H 1.22

19 HTI - Rury żeliwne i akcesoria A Ta grupa zawiera następujące wyroby Strona Rury i kształtki żeliwne Rury żeliwne A 1.1 Akcesoria A 1.2 Kołnierze X A 1.4 Zwężki FFR A 1.6 Trójniki T A 1.10 Króćce FF A 1.15 Króćce FW A 1.22 Króćce F A 1.23 Kolana FFK A 1.24 Kolana Q A 1.25 Czwórniki TT A 1.27 Trójniki MMA A 1.28 Trójniki TBK A 1.31 Trójniki MMB A 1.32 Łuki MMK A 1.33 Kolana MMQ A 1.35 Zwężki MMR A 1.36 Kolana N A 1.37 Kieliszek E i Korek P A 1.39 Filtry siatkowe A 1.40 Łączniki i obejmy AVK A 2.1 GEBO A 2.6 JAFAR A 2.7 MATERBUD A 2.10 Kołnierze do rur żeliwnych, stalowych A 2.11 A 0 Maj 2012

20

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo