INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI dla przemysłu księga abstraktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów

2 Patronat Honorowy Konferencji ISBN Copyright by Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

3 Przewodniczący Konferencji prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ mgr inż. Jerzy KOWAL Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Radomskiej Rada Programowa dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. nadzw. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Przewodniczący Rady Programowej bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. nadzw. PCz (Politechnika Częstochowska) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw. ITeE PIB (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr Beata POTERALSKA (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) Sekretarz Naukowy Konferencji płk dr inż. Adam BARTNICKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska) dr hab. inż. Kazimierz DZIERŻEK (Politechnika Białostocka) dr hab. inż. Joanna EJDYS, prof. nadzw. PB (Politechnika Białostocka) dr hab. inż. Wojciech FABIANOWSKI (Politechnika Warszawska) dr hab. inż. Tomasz GIESKO, prof. nadzw. ITeE PIB (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Marian GRĄDKOWSKI (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) ppłk dr inż. Andrzej KOMOREK (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin) dr inż. Andrzej MAJCHER (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) prof. dr hab. Jerzy Zdzisław RATAJSKI (Politechnika Koszalińska) dr hab. inż. Jacek REINER (Politechnika Wrocławska) dr inż. Elżbieta ROGOŚ (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Dorota STADNICKA (Politechnika Rzeszowska) dr hab. inż. Grzegorz SOCHA, prof. ILOT (Instytut Lotnictwa, Warszawa) prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Andrzej ZBROWSKI (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom)

4 21 Maja Nauka dla biznesu INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM I DNIA KONFERENCJI Od 11:30 Rejestracja, zakwaterowanie 12:15 13:45 Seminarium integracyjne: Psychologia w komercjalizacji: dopasowana komunikacja, win-win Małgorzata SYPNIEWSKA coach, psycholog, trener biznesu (I grupa uczestników, maks. 35 osób zapisy) 13:30 14:30 Lunch 14:30 14:45 Uroczyste otwarcie konferencji Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB), Dariusz BOROŃSKI (UTP Bydgoszcz), Jerzy KOWAL (Business Centre Club) SESjA PlENARNA: komercjalizacja REZultAtÓW PRAC NAukOWO-bAdAWCZYCH 14:45 15:45 Wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R realizowanych w ramach Programu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB) Długofalowa kooperacja i perspektywy współpracy przemysłu z nauką Henryk ŁOMŻA (PBF Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.), Andrzej ZBROWSKI (ITeE PIB) Zastosowanie powłok PVD w aparaturze wtryskowej Andrzej JASIŃSKI (Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A. ), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) 15:45 16:15 Przerwa kawowa SESjA PlENARNA: biznes I NAukA: RElACjE INSPIRACjE INNOWACjE 16:15 17:00 Optymalizacja procesu laserowego drążenia otworów efuzyjnych do silników lotniczych Tadeusz GANCARCZYK, Kamil MAZUR, Artur SIDOR (WSK PZL-Rzeszów S.A.), Tomasz BARANIECKI, Edward CHLEBUS, Jacek REINER (Politechnika Wrocławska) Spin-off, utworzenie i rozwój na przykładzie HART-TECH Sp. z o.o. Robert PIETRASIK (Hart TECH Sp. z o.o., Politechnika Łódzka) Nauka i przemysł realizacja wspólnych projektów badawczych Andrzej HANTZ (Centrum Metrologii RADWAG), Roman SZEWCZYK (Politechnika Warszawska)

5 SESjE tematyczne (RÓWNOlEGŁE) 17:00 18:30 17:00 18:00 Seminarium integracyjne: Psychologia w komercjalizacji: dopasowana komunikacja, win-win Małgorzata SYPNIEWSKA coach, psycholog, trener biznesu (II grupa uczestników, maks. 35 osób zapisy) Technologie mechatroniczne i optomechatroniczne Moderatorzy: Grzegorz SOCHA (ILOT), Tomasz GIESKO (ITeE PIB) Algorytmy planowania zadań robotów w środowisku wieloagentowym poster Model symulacji niejednorodności powierzchni z wykorzystaniem superformuły Gielisa dla adaptacyjnych metod analizy obrazów poster Monitorowanie procesów łączenia materiałów z zastosowaniem zaawansowanych metod wizyjnych poster Niezawodność w niskoemisyjnych bezprzewodowych rozproszonych sieciach pomiarowych poster Ocena wpływu identyfikacji rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej na dokładność pomiarów zarysów falistości obrotowych części maszyn poster Optyczna metoda analizy struktury przepływu cieczy poster System manipulatora przemysłowego z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji poster System pneumatyczny w urządzeniu do badania zużycia erozyjnego poster Uniwersalne urządzenie do badania zużycia erozyjnego poster Wielokamerowy system pozycjonowania klisz w procesie wytwarzania PCB poster Zastosowanie analizy tekstur w optycznej inspekcji procesów produkcji poster Damian LEDZIŃSKI, Sandra ŚMIGIEL, Łukasz ZABŁUDOWSKI, Jarosław ZDROJEWSKI (UTP Bydgoszcz) Tomasz WÓJCICKI (ITeE PIB) Jordan MĘŻYK (ITeE PIB) Łukasz ZABŁUDOWSKI, Beata MARCINIAK, Damian LEDZIŃSKI, Mirosław MASZEWSKI (UTP Bydgoszcz) Stanisław ADAMCZAK, Paweł ZMARZŁY, Krzysztof STĘPIEŃ (Politechnika Świętokrzyska) Zbigniew LUTOWSKI, Tomasz MARCINIAK, Sławomir BUJNOWSKI, Beata MARCINIAK (UTP Bydgoszcz) Jordan MĘŻYK (ITeE PIB) Wojciech MIZAK (ITeE PIB) Adam MAZURKIEWICZ, Jerzy SMOLIK, Wojciech MIZAK, Jordan MĘŻYK, Daniel PAĆKO (ITeE PIB) Jarosław ZDROJEWSKI, Sławomir BUJNOWSKI, Ryszard WOCIANIEC, Adam MARCHEWKA (UTP Bydgoszcz) Tomasz MARCINIAK, Mirosław MASZEWSKI, Beata MARCINIAK, Zbigniew LUTOWSKI (UTP Bydgoszcz) 17:30 18:30 Punkt informacyjny generowanie tematów współpracy: Horyzont 2020, POIR Anna SACIO-SZYMAŃSKA (ITeE PIB), POWER, Erasmus+ Katarzyna SŁAWIŃSKA (ITeE PIB) 19:00 Uroczysta kolacja

6 22 Maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI 06:00 07:30 Bieg rekreacyjny Wokół Cedzyny 07:30 08:45 Śniadanie 09:00 10:00 Seminarium eksperckie: POIR a relacje nauki z przemysłem zagadnienia prawne Agnieszka KROCHMAL-WĘGRZYN (Prezes Instytutu Synergii Badań i Inwestycji Synerbi, Instytut Fizyki PAN, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego) REGIONAlNE GO GlObAl 10:00 11:00 Monitoring szybkich procesów przemysłowych Leszek SIKORA (ITM Poland Sp. z o.o.) Współpraca środowisk nauki i przemysłu na przykładzie kontaktów RADWAG Witold LEWANDOWSKI (RADWAG Wagi Elektroniczne) Techmatik zaufany partner w biznesie Dariusz KUPIDURA, Paweł KOPYT (Techmatik S.A.) Generowanie innowacji w firmie KNAUF Grzegorz KIEDRZYN (KNAUF Sp. z o.o.) :15 Przerwa kawowa 11:15 12:15 Obrady okrągłego stołu dyskusja: uczestnictwo przedsiębiorstw w regionalnych, krajowych, europejskich programach badań, rozwoju i innowacji. Moderatorzy: Andrzej STANIKOWSKI (ITM Poland Sp. z o.o.), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB). Eksperci, m.in.: Dariusz BOROŃSKI (UTP Bydgoszcz), Joanna EJDYS (Politechnika Białostocka), Jarosław GOŁĘBIEWSKI (Festo Sp. z o.o.), Andrzej JASIŃSKI (Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A.), Grzegorz KIEDRZYN (KNAUF Sp. z o.o.), Anna KOCIŃSKA- -POLAK (PAIiIZ), Witold LEWANDOWSKI (RADWAG Wagi Elektroniczne), Jarosław PIEKARSKI (KPK PB UE), Marek PRYMON (Thessla Green Sp. z o.o.), Leszek SIKORA (ITM Poland Sp. z o.o.), Grzegorz SOCHA (Instytut Lotnictwa), Michał SZOTA (Politechnika Częstochowska) 12:15 12:30 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster PRZEmYSŁ dla NAukI 12:30 13:15 Innowacje technologiczne Festo 2015 napędy, manipulatory, sterowanie Zbigniew CHUDZIK (Festo Sp. z o.o.) Rozwój druku FDM na przykładzie urządzeń firmy 3D GENCE Damian GĄSIOREK (Navitracer Polska Sp. z o.o., Politechnika Śląska) Nowości produktowe oraz oferta dydaktyczna Bosch Rexroth Andrzej SKROCKI (Bosch Rexroth Sp. z o.o.) :30 Przerwa kawowa INStYtuCjE OtOCZENIA biznesu dla WSPARCIA PROCESu INNOWACjI 13:30 14:15 Proinnowacyjne usługi dla biznesu Ewa PLANUTIS (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) Zarządzanie kosztami projektów naukowo-badawczych Andrzej SEROCZYŃSKI (SIMPLE S.A.) 6 Platforma Transferu Technologii jako instrument realizacji idei otwartych innowacji Jakub MOSKAL (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)

7 SESjE tematyczne (RÓWNOlEGŁE) 14:15 15:15 Zarządzanie wiedzą i transfer technologii Moderatorzy: Joanna EJDYS (Politechnika Białostocka), Beata POTERALSKA (ITeE PIB) Staże jako forma współpracy nauki i biznesu studium przypadku prezentacja Szkolenia z bezpie czeńst wa użytkowania wyrobów dla dzieci prezentacja Promocja projektów naukowych w biznesie prezentacja Firmy spin-off we Włoszech i w Polsce: Podobieństwa i różnice w obrębie zasad i procedur tworzenia i działania poster Konkursy wiedzy z BHP w samokształceniu pracowników zakładów górniczych poster Metoda podnoszenia kompetencji pracowników działów elektrycznych kopalń poster Model modułowego szkolenia specjalistów komercjalizacji innowacyjnych technologii poster Praktyczne zastosowanie metody oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej oraz potencjału komercyjnego w realizacji projektów R&D poster Rola platformy technologicznej w procesie zarządzania wiedzą poster Tworzenie klimatu innowacyjności jako warunek rozwoju MŚP poster Zdywersyfikowany system komputerowy do wspomagania sieciowych struktur wirtualnych poster Dorota STADNICKA (Politechnika Rzeszowska), Ewelina WYCZEWSKA (ZMM MAXPOL) Beata GRYNKIEWICZ-BYLINA, Bożena RAKWIC (KOMAG) Anna DZIENIO (Dzienio PR Custom Made) Urszula WNUK, Stefano TOMMEI (ITeE PIB) Łukasz JASZCZYK, Wojciech WOŁCZYK, Radosław LESISZ, Magdalena ROZMUS, Dariusz MICHALAK (KOMAG) Mariusz LATOS, Krzysztof STANKIEWICZ (KOMAG) Krzysztof SYMELA, Ireneusz WOŹNIAK, Michał NOWAKOWSKI (ITeE PIB) Beata BELINA, Tomasz GIESKO, Wojciech KARSZNIA, Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB) Adam MAZURKIEWICZ, Beata POTERALSKA, Marzena WALASIK (ITeE PIB) Sabina MOTYKA, Natalia ŁUKASIK (Politechnika Krakowska) Joanna ŁABĘDZKA, Ewelina BŁASZCZUK (ITeE PIB) 14:15 15:15 Innowacyjne systemy techniczne i technologie Moderatorzy: Adam BARTNICKI (WAT ), Andrzej ZBROWSKI (ITeE PIB) Kontrola poprawności połączeń rur z kielichami z zastosowaniem hybrydowej metody wizyjnej prezentacja Porównanie właściwości transmisyjnych napowietrznych i kablowych linii energoelektrycznych niskiego napięcia w paśmie do 150 khz prezentacja Piotr CZAJKA, Jordan MĘŻYK, Wojciech MIZAK (ITeE PIB) Piotr KIEDROWSKI (UTP Bydgoszcz) 7

8 22 Maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI 8 Prototyp biodrukarki 3D prezentacja Metodyka prowadzenia badań porównawczych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła prezentacja Promocja najlepszych dostępnych technik oraz proekologicznych rozwiązań dla przemysłu skórzanego w świetle prac prowadzonych w projektach programu LIFE+ prezentacja Analiza prototypowych konstrukcji odlewanych ze stopu Al oraz ocena ich właściwości eksploatacyjnych i technologicznych poster Analiza systemu bezpieczeństwa maszynowego modułowego stanowiska badawczego PVD poster Badania porównawcze parametrów ruchu samochodów ciężarowych poster Badania wstępne udarności połączeń klejowych obciążonych na ścinanie poster Efektywność działania zawieszenia hydropneumatycznego w świetle badań teleoperowanej BPL poster Efektywność smarna metabolitów wtórnych z mikroalg w różnych skojarzeniach materiałowych poster Metoda i urządzenie do badania udarności wyrobów szklanych poster Metoda i urządzenie do utylizacji emulsyjnych cieczy obróbkowych poster Metoda konstruowania oprogramowania i systemu sterowania urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim poster Metoda regeneracji wodnych cieczy technologicznych za pomocą dedykowanego urządzenia mikrofiltracyjnego poster Metodyka analizy źródeł zakłóceń w instalacjach z przemiennikami częstotliwości poster Metodyka badania stężenia lotnych związków organicznych przy zastosowaniu techniki TD-GC-MS poster Jakub MIELCZAREK, Grzegorz GAZDOWICZ, Marcin KRZYKAWSKI, Artur MIROSZEWSKI, Renata SZCZELINA, Piotr WARCHOŁ, Sonia WRÓBEL (UJ), Paweł PIECZARKO, Piotr ŁĄTKA (AGH), Jakub KRAMARZ (Hackerspace Kraków) Stanisław KOZIOŁ, Szymon ZACHARSKI (ITeE PIB) Robert GAJEWSKI, Piotr K. OLSZEWSKI (Instytut Przemysłu Skórzanego) Stanisław PYSZ, Robert ŻUCZEK (Instytut Odlewnictwa) Jan PRZYBYLSKI (ITeE PIB) Stanisław KOZIOŁ (ITeE PIB) Andrzej KOMOREK, Paweł PRZYBYŁEK (WSOSP) Adam BARTNICKI, Tomasz MUSZYŃSKI, Arkadiusz RUBIEC (WAT ) Karolina DZIOSA, Monika MAKOWSKA, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB) Szymon ZACHARSKI, Wojciech JÓŹWIK (ITeE PIB) Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI (ITeE PIB) Jacek WOJUTYŃSKI (ITeE PIB) Paulina ŁOBODZIN, Wojciech PIĄTKIEWICZ, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB) Paweł MROCZKOWSKI, Mirosław NESKA (ITeE PIB) Jarosław SKOWROŃSKI, Anna GOS, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB)

9 Nietoksyczny smar plastyczny dla przemysłu spożywczego poster Nowa generacja urządzeń do badania konsystencji smarów plastycznych poster Ocena trwałości zębatki systemu posuwu na podstawie prób zmęczeniowych w zakresie małej liczby cykli oraz analiz MES poster Problem obecności wolnych glukozydów steroli w paliwie do silników z zapłonem samoczynnym i metody ich usuwania z estrów metylowych kwasów tłuszczowych poster Maszyna do klejenia opakowań poster Wieloagentowy system sterowania obiektami o ruchu jednoosiowym poster Wirtualne laboratorium kształcenia zawodowego poster Wpływ cech geometrycznych wad materiałowych na poziom identyfikacji metodą prądów wirowych poster Wykorzystanie energii odpadowej do zasilania rozproszonych sieci czujników poster Zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu iris poster Jolanta DRABIK (ITeE PIB), Jolanta IŁOWSKA (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia ) Jarosław MOLENDA (ITeE PIB) Jarosław PIEKŁO, Maria MAJ, Robert ŻUCZEK, Adam ZACHURA (Instytut Odlewnictwa) Zygmunt BURNUS, Aleksander MAZANEK, Stefan PTAK, Janusz JAKÓBIEC (Instytut Nafty i Gazu) Ryszard WOCIANIEC, Sławomir BUJNOWSKI, Zbigniew LUTOWSKI, Łukasz ZABŁUDOWSKI (UTP Bydgoszcz) Mirosław MROZEK (ITeE PIB) Jacek WOJUTYŃSKI, Mariusz SICZEK (ITeE PIB) Wojciech JÓŹWIK, Tomasz SAMBORSKI (ITeE PIB) Dariusz JASIULEK (KOMAG) Joanna ROGALA-ROJEK, Mariusz LATOS (KOMAG) 14:15 15:30 Nowoczesne rozwiązania w inżynierii materiałowej Moderatorzy: Michał SZOTA (Politechnika Częstochowska), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) Innowacyjne technologie kształtowania plastycznego metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej prezentacja Stabilność cieplna i odporność na korozję powłok wielowarstwowych Cr/CrN na stopie tytanu Ti6Al4V prezentacja Optymalizacja powłok gradientowych CrN/CrCN prezentacja Kompozytowy materiał cermetaliczny na bazie ZrO 2 modyfikowany Mo prezentacja Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym prezentacja Zbigniew PATER, Janusz TOMCZAK, Tomasz BULZAK (Politechnika Lubelska) Piotr WIECIŃSKI,, Halina GARBACZ, Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI (Politechnika Warszawska), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) Łukasz SZPARAGA, Przemysław BARTOSIK, Adam GILEWICZ, Jerzy RATAJSKI (Politechnika Koszalińska) Adriana WRONA, Małgorzata OSADNIK, Małgorzata KAMIŃSKA, Marcin LIS, Katarzyna BILEWSKA, Marian CZEPELAK (Instytut Metali Nieżelaznych), Kinga CZECHOWSKA (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), Grzegorz WIĘCŁAW (CERTECH Sp. z o.o.), Grzegorz MOSKAL (Politechnika Śląska) Marek BETIUK (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) 9

10 22 maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI Wpływ parametrów lutowania na wytrzymałość połączenia WC/Co lutowie stal prezentacja Wpływ parametrów spawania laserowego stali typu DUPLEX na trwałość zmęczeniową złączy z usuniętym karbem geometrycznym w postaci lica i grani prezentacja Spektroskopia Ramana prezentacja Analiza zgodności parametrów fizykochemicznych płaskich szkieł barwnych i szkła float poszukiwanie kryteriów doboru parametrów procesu wtapiania szkieł kolorowych w podłoże szkła float poster Badanie odporności erozyjnej różnych powłok wielowarstwowych otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V poster Krzemowanie dyfuzyjne materiałów kompozytowych typu ZrO 2 -Mo poster Porowate kształtki ceramiczne przeznaczone do lokalnego zbrojenia odlewów sposobem infiltracji ciśnieniowej poster Wpływ mikrostruktury powłok nanowielowarstwowych AlN-CrN-TiN na ich właściwości tribologiczne w podwyższonych temperaturach poster Andrzej PIECZARA, Tadeusz PIOTROWSKI (GONAR-BIS Sp. z o.o.), Wojciech LEŚNIEWSKI, Marek WAWRYLAK, Piotr WIELICZKO (Instytut Odlewnictwa) Robert SOŁTYSIAK (UTP Bydgoszcz) Agnieszka BANASZAK-PIECHOWSKA, Piotr MALINOWSKI (UKW Bydgoszcz) Tomasz ŹREBIEC, Maria ZIEMIAŃSKA (INVESTLAND Sp. z o.o.) Adam MAZURKIEWICZ, Jerzy SMOLIK, Daniel PAĆKO, Joanna KACPRZYŃSKA- -GOŁACKA (ITeE PIB) Grzegorz MOSKAL (Politechnika Śląska) Piotr DUDEK, Paweł DARŁAK, Piotr DŁUGOSZ, Aleksander FAJKIEL (Instytut Odlewnictwa) Halina GARBACZ, Piotr WIECIŃSKI (Politechnika Warszawska), Adam MAZURKIEWICZ, Joanna KACPRZYŃSKA-GOŁACKA, Jerzy SMOLIK, Jan BUJAK, (ITeE PIB) 14:15 15:15 Punkt informacyjny generowanie tematów współpracy: Horyzont 2020, POIR Anna SACIO-SZYMAŃSKA (ITeE PIB), POWER, Erasmus+ Katarzyna SŁAWIŃSKA (ITeE PIB) 15:15 Zakończenie konferencji, obiad artykuły naukowe zaakceptowane na Konferencję zostały opublikowane w następujących czasopismach: Solid State Phenomena (10 pkt), Problemy Eksploatacji (5 pkt), Edukacja Ustawiczna Dorosłych (8 pkt). 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 UCZESTNICY KONFERENCJI GOSPOdARkA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Bossard Poland Sp. z o.o. Carzoni Izabela Seweryn Certech Sp. z o.o. Common S.A. Dzienio PR Custom Made Fabryka Broni Łucznik Radom Sp. z o.o. FANINA S.A. Festo Sp. z o.o. Fundacja Poszanowania Energii GONAR-BIS Sp. z o.o. Hackerspace Kraków Hart-TECH Sp. z o.o. Hydromega Sp. z o.o. Instytut Synergii Badań Inwestycji Synerbi INVESTLAND Sp. z o.o. ITM Poland Sp. z o.o. KNAUF Service Sp. z o.o. KNAUF Sp. z o.o. KOMPETITUM Małgorzata Sypniewska Navitracer Polska Sp. z o.o. PBF Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. PMP Poland Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Techniczne BARTECH RADWAG Wagi Elektroniczne Renishaw Sp. z o.o. REOR Projects Rohrbogen Sp. z o.o. SIMPLE S.A. Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster Kolejowy Techmatik S.A. Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Thessla Green Sp. z o.o. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A. WSK PZL-Rzeszów S.A. Zakłady Automatyki KOMBUD SA ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. ZMM MAXPOL jednostki NAukOWO-bAdAWCZE Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Instytut Fizyki PAN Instytut Lotnictwa Instytut Mechaniki Precyzyjnej Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Nafty i Gazu Instytut Odlewnictwa Instytut Przemysłu Skórzanego Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Technologii Eksploatacji PIB Politechnika Białostocka Politechnika Częstochowska Politechnika Koszalińska Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Rzeszowska Politechnika Śląska Politechnika Świętokrzyska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych INStYtuCjE OtOCZENIA biznesu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Business Centre Club Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości komitet ORGANIZACYjNY Marzena Walasik Przewodnicząca Urszula Wnuk Marcin Olifirowicz Katarzyna Maćkowska Andrzej Woś 11

12

13 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Moderatorzy: dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. nadzw. PCz dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw. ITeE PIB

14 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Analiza zgodności parametrów fizykochemicznych płaskich szkieł barwnych i szkła float poszukiwanie kryteriów doboru parametrów procesu wtapiania szkieł kolorowych w podłoże szkła float Tomasz Źrebiec, Maria Ziemiańska INVESTLAND Sp. z o.o., Zręcin Słowa kluczowe: fusing, szkła barwne, parametry szkieł Streszczenie: Szkło reliefowane otrzymywane w procesie fusingu w ostatnim dwudziestoleciu zyskało i stale powiększa grono swoich amatorów. Najbardziej rozpowszechniona technologia oparta jest na fusingu szkła bezbarwnego. Efekty barwne uzyskiwane są najczęściej w procesach niskotemperaturowych z wykorzystaniem farb utrwalanych w temperaturach niższych od 180 C. Znacznie rzadziej stosowane są emalie ceramiczne, a już w wyjątkowych wypadkach można spotkać przykłady wtapiania aplikacji ze szkieł kolorowych. Właśnie fizykochemiczne aspekty tej technologii były przedmiotem badań firmy Investland realizowanych w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pieca hybrydowego współfinansowanego przez UE. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zbadaniu właściwości fizycznych i chemicznych szkieł kolorowych, co pozwoliło na weryfikację ich przydatności do procesu fusingu oraz na określenie kryteriów doboru parametrów takiego procesu. Przeprowadzono między innymi pomiary: współczynnika dyfuzji temperatury, pojemności cieplnej, gęstości, współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej, stałej dielektrycznej, transmisji w zakresie UV-VIS-NIR wybranych szkieł oraz oznaczono ich skład chemiczny. Otrzymane wyniki zestawiono z wynikami identycznych pomiarów dla szkieł float. The compatibility analysis of the physicochemical parameters of tinted glasses and float glass - searching for selection criteria for process parameters of tinted glasses merging with float glass base Tomasz Źrebiec, Maria Ziemiańska INVESTLAND Sp. z o.o., Zręcin Keywords: fusing, tinted glasses, glasses parameters Abstract: Over the last two decades relief glass obtained in the fusing process have gained significant group of proponents which is constantly increasing. The most common technology is based on colorless fusing glass. Colour effects are usually reached through the low temperature processes which use paints that are consolidate in temperatures lower than 180 C. Ceramic enamels are definitely less common not to mention the process where the tinted glass applications are merged. The physicochemical aspects of this technology were studied by Investland company within the framework of the project co-financed by the European Union funds Designing and implementation of an innovative hybrid furnace technology. Particular attention was paid to examine the physical and chemical features of tinted glass, what allowed to verify its fitness in the fusing process as well as choose criteria for selecting parameters of such process. Measurements were conducted for the features like: thermal diffusivity, heat capacity, density, linear coefficient of thermal expansion, dielectric permittivity, transmission in the range of UV-VIS-NIR of selected tinted glass. Also, its chemical composition was determined. The obtained outcomes were compared with the results of the same measurements made for colorless float glass. Forma przekazu: poster 14

15 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Badanie odporności erozyjnej różnych powłok wielowarstwowych otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik, Daniel Paćko, Joanna Kacprzyńska-Gołacka Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, warstwy hybrydowe, zużycie erozyjne Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych oraz wyniki badań erozyjnych trzech różnych rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, tj. powłok wielowarstwowych (Cr/CrN)x8, (TiN/ZrN) multinano oraz warstwy hybrydowej (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V. Powłoki wielowarstwowe (Cr/CrN)x8 i (TiN/ZrN) multinano otrzymano metodą odparowania łukowego, natomiast warstwę hybrydową (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN wytworzono z wykorzystaniem technologii hybrydowej łączącej w jednym procesie technologicznym nasycanie dyfuzyjne w proszku Al oraz odparowanie łukowe. Wybrane rozwiązania materiałowe warstwy wierzchniej poddano badaniom morfologii, topografii powierzchni oraz analizie składu chemicznego metodą GDO- ES oraz EDS. Wykonano pomiary twardości oraz modułu Younga z wykorzystaniem Nano Hardnes Tester CSM. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły porównać odporność erozyjną oraz odporność korozyjną wybranych rozwiązań materiałowych, wskazując warstwę hybrydową (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN jako rozwiązanie najbardziej efektywne. The study on erosive and abrasive wear resistance of different multilayer coatings obtained on titanium alloy Ti6Al4V Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik, Daniel Paćko, Joanna Kacprzyńska-Gołacka Institute for Sustainable Technologies National Research Institute, Radom Keywords: multilayer coatings, hybrid layers, erosive wear Abstract: The article presents the results of material research and the results of erosion test of three different materials solutions of surface engineering, i.e. multilayer coatings (Cr/CrN) x8, (TiN/ZrN) multinano and a (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer, obtained on titanium alloy Ti6Al4V. The (Cr/CrN)x8 and (TiN/ZrN) multinano multilayer coatings were obtained by arc evaporation, and the (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer was prepared using a hybrid technology combining diffusion saturation in aluminium powders and arc evaporation in a single technological process. The selected material solutions of the surface layer were subjected to the analysis of the structure by scanning electron microscopy (Hitachi 3000). Measurements of hardness and Young s modulus were conducted using the Nano hardness Tester CSM. The results of this study allowed the authors to compare the erosive wear resistance and wear resistance of selected material solutions, and led to the conclusion that the (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer is the most effective solution. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: poster 15

16 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Innowacyjne technologie kształtowania plastycznego metali rozwijane na Politechnice Lubelskiej Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak Politechnika Lubelska Słowa kluczowe: obróbka plastyczna, walcarki, odkuwki Streszczenie: W opracowaniu scharakteryzowano nowe, opracowane na Politechnice Lubelskiej technologie kształtowania plastycznego metali, takie jak: obrotowe obciskanie, walcowanie śrubowo-klinowe, walcowanie skośne i inne. W zakresie wymienionych technologii zgłoszono i uzyskano kilkadziesiąt patentów krajowych oraz kilka patentów europejskich. Przedstawiono przykłady zastosowania tych innowacyjnych procesów w produkcji kul, stopniowanych osi i wałów (w tym drążonych oraz uzębionych) wykonywanych zarówno ze stali, jak i ze stopów lekkich (aluminium, tytan). Pokazano również maszyny prototypowe zapewniające realizację omawianych procesów kształtowania plastycznego metali i stopów. Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak University of Technology in Lublin Keywords: metal forming, machines, innovations Abstract: This study presents innovative metal forming techniques that have been developed at the Lublin University of Technology in Lublin, Poland, including rotary compression, cross wedge rolling, and roll forging. Dozens of Polish patents and several European patents have been granted for inventions based on the use of the above forming techniques. This study gives an overview of applications of these innovative techniques for producing stepped axles and shafts (including hollow and gear shafts) that are made of steel and light metal alloys (aluminium, titanium). It also presents prototype machines for forming metals and metal alloys. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 16

17 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Intermetaliczne warstwy hybrydowe typu TiAl intermetallic/powłoka PVD na stopach aluminium i tytanu Jerzy Smolik, Adam Mazurkiewicz, Joanna Kacprzyńska-Gołacka, Michał Rydzewski Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom Słowa kluczowe: warstwy hybrydowe, stopy metali nieżelaznych, inżynieria powierzchni Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań warstwy hybrydowej typu warstwa intermetalicznej fazy TiAl / powłoka AlCrTiN, otrzymanej metodą hybrydową łączącą w jednym procesie technologicznym rozpylanie magnetronowe, nasycanie dyfuzyjne oraz odparowanie łukowe. Dla wytworzonej warstwy hybrydowej przeprowadzono badania morfologii i składu chemicznego z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego HITACHI TM3000 oraz badania twardości i modułu Younga w funkcji odległości od powierzchni z wykorzystaniem Nano Hardnes Tester CSM. Na podstawie analizy uzyskanych wyników zaproponowano mechanizm jej wzrostu w procesie technologicznym. Wytworzone warstwy hybrydowe poddano również badaniom korozyjnym w środowisku jonów chloru (Cl-) z wykorzystaniem metody potencjodynamicznej, badaniom odporności na zużycie ścierne (metoda kula-tarcza) oraz badaniom odporności erozyjnej. Uzyskane wyniki badań wykazały, że warstwa hybrydowa Ti-Ali ntermetallic /AlCrTiN istotnie zwiększa odporność korozyjną oraz odporność na zużycie ścierne i erozyjne stopu Ak12. Composite layers TiAl intermetallic /PVD coating obtained by hybrid surface treatment technology on aluminium alloys Jerzy Smolik, Adam Mazurkiewicz, Joanna Kacprzyńska-Gołacka, Michał Rydzewski Institute for Sustainable Technologies National Research Institute, Radom Keywords: surface engineering, hybrid layers, non-ferrous alloys Abstract: TThe paper presents the results of tests on intermetallic layer TiAl / coating AlCrTiN hybrid layer, obtained using a hybrid method combining, in a single technological process, Magnetron Sputtering, Diffusion, and Arc Evaporation. The hybrid layer obtained was subjected to studies on morphology and chemical composition using the TM3000 scanning electron microscope. Additionally, hardness and Young s modulus as a function of distance from the surface were measured using a Nano hardness Tester CSM. Based on the analysis of the results obtained, the authors suggest the mechanism of layer growth in the technological process. The composite layer was also subjected to wear resistance with using the ball-cratering method, and erosion resistance tests using the glass powder. The obtained results showed that the Ti-Al intermetallic /AlCrTiN hybrid layer significantly increases resistance to abrasion as well as erosion wear resistance of the Ak12 alloy. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 17

18 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Kompozytowy materiał cermetaliczny na bazie ZrO 2 modyfikowany Mo Adriana Wrona *, Kinga Czechowska **, Małgorzata Osadnik *, Małgorzata Kamińska *, Marcin Lis *, Katarzyna Bilewska *, Marian Czepelak *, Grzegorz Więcław ***, Grzegorz Moskal **** * Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice ** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych *** CERTECH sp. z o.o. **** Politechnika Śląska Composite ZrO 2 -based cermet material modified with Mo Adriana Wrona *, Kinga Czechowska **, Małgorzata Osadnik *, Małgorzata Kamińska *, Marcin Lis *, Katarzyna Bilewska *, Marian Czepelak *, Grzegorz Więcław ***, Grzegorz Moskal **** * Institute of Non Ferrous Metals, Gliwice ** Institute of Ceramics and Building Materials *** CERTECH sp. z o.o. **** Silesian University of Technology, Katowice Słowa kluczowe: cermetale, natrysk plazmowy, odporność na korozję Streszczenie: Przeznaczeniem nowo opracowanego materiału ceramiczno-metalicznego są szczególnie narażone na korozję i erozję elementy instalacji do topienia szkła. Opracowano materiał warstwowy, w którym podłożem jest spiekany ogniotrwały cermetal typu ZrO 2 -Mo, a warstwą metaliczny Mo. Dodatkowo metaliczny molibden pokryty został warstwą chroniąca przed ultenianiem. Molibden na podłoże cermetaliczne naniesiony został techniką natrysku plazmowego. Atrakcyjność kompozytów cermetalicznych wynika z faktu połączenia materiałów o różnych właściwościach, takich jak: metal i ceramika. Wprowadzenie składnika metalicznego do ceramiki zazwyczaj wpływa na poprawę właściwości mechanicznych, takich jak odporność na kruche pękanie, wytrzymałość na zginanie, rozciąganie czy odporność na szoki termiczne. Jednym z częściej badanych pod tym kątem metali jest molibden. Z uwagi m.in. na wysoką temperaturę topnienia (2620 C), wysoką wytrzymałość na rozciąganie na gorąco, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką odporność na działanie korozyjne stopionego szkła molibden stanowi interesujący komponent materiałów ogniotrwałych, szczególnie w aspekcie zastosowań w przemyśle szklarskim. W pracy zaprezentowano badania z użyciem mikroanalizy rentgenowskiej dotyczące mikrostruktury poszczególnych warstw otrzymanego materiału oraz połączeń na granicach poszczególnych składników. Przedstawiono wyniki analizy fazowej oraz właściwości mechaniczne opracowanego kompozytu. Keywords: cermets, plasma spraying, corrosion resistanced Abstract: The work presents studies of a new ceramicmetallic material. The base is a ZrO 2 -Mo cermet, which is modified with metallic Mo or Mo85Re15 alloy coating. The structure and microstructure of Mo85Re15 alloy powders and the composite were characterized. The annealing procedure was found to influence the phase composition of powder composites but not their morphology. The plasma sprayed powders, both metallic and alloyed, form coatings that adhere well to the cermet substrate. The coatings show a better homogeneity in comparison to powders and more favourable phase composition. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 18

19 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Krzemowanie dyfuzyjne materiałów kompozytowych typu ZrO 2 -Mo Grzegorz Moskal Politechnika Śląska Słowa kluczowe: kompozyty ZrO 2 -Mo, krzemowanie w proszkach, mikrostruktura Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki mikrostrukturalnej kompozytów typu ZrO 2 -Mo z dodatkiem lepiszcza typu Al 2 O 3 i SiO 2 po procesie krzemowania dyfuzyjnego w proszkach aktywowanych. Ten typ ceramometalicznych kompozytów używany jest zazwyczaj jako wyłożenie w piecach szklarskich. Ze względu na obecność w osnowie kompozytu metalicznego Mo, odporność na utlenianie i korozję takiego układu jest stosunkowo niska. Dla poprawy odporności na utlenianie i korozję tego materiału powinny zostać zastosowane metody inżynierii powierzchni. W analizowanym przypadku zastosowano proces krzemowania dyfuzyjnego w proszkach aktywowanych, którego celem jest wytworzenie fazy MoSi 2 i w konsekwencji zwiększenie odporności na utlenianie i korozję kompozytu. Zakres badań materiału kompozytowego obejmował ocenę mikrostruktury w obszarze podpowierzchniowym obrabianym cieplno- -chemicznie podczas procesu krzemowania, jak również analizę składu chemicznego i fazowego strefy obrobionej. Ta praca została wsparta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt nr PBS1/B5/3/2012 realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych. Diffusion siliconizing process of ZrO 2 -Mo composite materials Grzegorz Moskal Silesian University of Technology, Katowice Keywords: ZrO 2 -Mo composites, pack siliconizing, microstructure Abstract: Results of microstructural investigations of different types of ZrO 2 -Mo composites with addition of small amount of Al 2 O 3 and SiO 2 binders after diffusion siliconizing process are shown in this article. This type of ceramo-metallic composites are typically used as a lining element in glass furnaces. Due to presents of metallic Mo as a structural element of composite materials, the corrosion and oxidation resistant of ZrO 2 -Mo composites is relatively low. In consequence different types of surfaces engineering method should by apply. In described case the pack cementation siliconizing was used as a method of corrosion and oxidation resistant improvement. Due to introduction of Si to composite matrix, the MoSi2 should be form, and oxidation and corrosion resistant of composite materials should be improved. The range of investigations consist morphological characterization of composites microstructure in subsurface area thermoschemical treated during siliconizing process of composite, as well as chemical and phase composition of this zone. This work was supported by National Centre for Research and Development, project no PBS1/B5/3/2012 realized as a part of Applied Research Programme. Forma przekazu: poster 19

20 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym Marek Betiuk Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Słowa kluczowe: magnetron, PVD, powłoki, CrN, plazma Streszczenie: Technologia magnetronu niskiego ciśnienia wykorzystuje zjawiska rozpylania na powierzchni katody metalicznej w silnym polu magnetycznym. Katoda jest źródłem elektronów i jonów cząsteczek wzbudzonych tworzących plazmę niskociśnieniową. Emitowana z powierzchni katody plazma niskociśnieniowa w środowisku gazów reaktywnych fizycznie i chemicznie oddziałuje z podłożem, na którym wytwarzana jest powłoka. Silne pole magnetyczne w przestrzeni katody wywołuje kilkukrotny wzrost drogi swobodnych elektronów, doprowadzając do jonizacji atomów rozpylanego materiału w pobliżu katody. Dodatkowe pole elektryczne pomiędzy rozpylaną katodą a pokrywanym podłożem wywołuje przyspieszenie jonów w kierunku podłoża, silnie go bombardując i doprowadzając do nukleacji i wzrostu materiału powłokowego. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat magnetronowych źródeł plazmy niskociśnieniowej o geometrii liniowej, cylindrycznej i wnękowej. Magnetrony te stosowane są w technologii MS-PVD. Omówiono badania nad technologią plazmową i otrzymywaniem cienkich powłok odpornych na zużycie w zastosowaniach do wewnętrznych powierzchniach rur cylindrów. Pokazano możliwe obszary zastosowania technologii plazmowej w ograniczonych przestrzeniach cylindrycznych. Wykazano istnienie krytycznego parametru technologicznego związanego geometrią magnetronu i cylindra. Cylindrical magnetron with dynamic magnetic field Marek Betiuk Institute of Precision Mechanics, Warsaw Keywords: magnetron, cylindrical magnetrons PVD, coatings, plasma, Cr, CrN Abstract: The formation of anti-wear coatings on the inner surface of steel cylinders and pipes presents a difficult process-related problem for pa pvd methods. This problem is associated with a strictly limited geometry of the reaction space and dimensions of plasma sputteringsources. Among the main factors behind physical and chemical phenomena occurring the reaction space, formed within a low-temperature plasma and at its boundaries with a solid object, there are type, concentration, unobstructed path for reacting substances, as well as values and geometry of electrical/magnetic/thermal fields. In the research on the plasma-based technology in confined space, the lowest possible distance between the surface being modified and the source of ions of metallic and gaseous elements is taken into account. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 20

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE Quarterly RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 2 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE KATOWICE 2006 Rada Programowa: prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI KONWERTOROWYCH I WIELKOPIECOWYCH

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI KONWERTOROWYCH I WIELKOPIECOWYCH GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 4 Iwona JONCZY Politechnika Śląska, Gliwice Lesia LATA Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin CHARAKTERYSTYKA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI KONWERTOROWYCH I WIELKOPIECOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo