INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI dla przemysłu księga abstraktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów

2 Patronat Honorowy Konferencji ISBN Copyright by Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

3 Przewodniczący Konferencji prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ mgr inż. Jerzy KOWAL Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Radomskiej Rada Programowa dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. nadzw. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Przewodniczący Rady Programowej bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, Józefów) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. nadzw. PCz (Politechnika Częstochowska) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw. ITeE PIB (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) Wiceprzewodniczący Rady Programowej dr Beata POTERALSKA (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) Sekretarz Naukowy Konferencji płk dr inż. Adam BARTNICKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska) dr hab. inż. Kazimierz DZIERŻEK (Politechnika Białostocka) dr hab. inż. Joanna EJDYS, prof. nadzw. PB (Politechnika Białostocka) dr hab. inż. Wojciech FABIANOWSKI (Politechnika Warszawska) dr hab. inż. Tomasz GIESKO, prof. nadzw. ITeE PIB (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Marian GRĄDKOWSKI (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) ppłk dr inż. Andrzej KOMOREK (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin) dr inż. Andrzej MAJCHER (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) prof. dr hab. Jerzy Zdzisław RATAJSKI (Politechnika Koszalińska) dr hab. inż. Jacek REINER (Politechnika Wrocławska) dr inż. Elżbieta ROGOŚ (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Dorota STADNICKA (Politechnika Rzeszowska) dr hab. inż. Grzegorz SOCHA, prof. ILOT (Instytut Lotnictwa, Warszawa) prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom) dr inż. Andrzej ZBROWSKI (Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom)

4 21 Maja Nauka dla biznesu INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM I DNIA KONFERENCJI Od 11:30 Rejestracja, zakwaterowanie 12:15 13:45 Seminarium integracyjne: Psychologia w komercjalizacji: dopasowana komunikacja, win-win Małgorzata SYPNIEWSKA coach, psycholog, trener biznesu (I grupa uczestników, maks. 35 osób zapisy) 13:30 14:30 Lunch 14:30 14:45 Uroczyste otwarcie konferencji Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB), Dariusz BOROŃSKI (UTP Bydgoszcz), Jerzy KOWAL (Business Centre Club) SESjA PlENARNA: komercjalizacja REZultAtÓW PRAC NAukOWO-bAdAWCZYCH 14:45 15:45 Wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R realizowanych w ramach Programu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB) Długofalowa kooperacja i perspektywy współpracy przemysłu z nauką Henryk ŁOMŻA (PBF Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.), Andrzej ZBROWSKI (ITeE PIB) Zastosowanie powłok PVD w aparaturze wtryskowej Andrzej JASIŃSKI (Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A. ), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) 15:45 16:15 Przerwa kawowa SESjA PlENARNA: biznes I NAukA: RElACjE INSPIRACjE INNOWACjE 16:15 17:00 Optymalizacja procesu laserowego drążenia otworów efuzyjnych do silników lotniczych Tadeusz GANCARCZYK, Kamil MAZUR, Artur SIDOR (WSK PZL-Rzeszów S.A.), Tomasz BARANIECKI, Edward CHLEBUS, Jacek REINER (Politechnika Wrocławska) Spin-off, utworzenie i rozwój na przykładzie HART-TECH Sp. z o.o. Robert PIETRASIK (Hart TECH Sp. z o.o., Politechnika Łódzka) Nauka i przemysł realizacja wspólnych projektów badawczych Andrzej HANTZ (Centrum Metrologii RADWAG), Roman SZEWCZYK (Politechnika Warszawska)

5 SESjE tematyczne (RÓWNOlEGŁE) 17:00 18:30 17:00 18:00 Seminarium integracyjne: Psychologia w komercjalizacji: dopasowana komunikacja, win-win Małgorzata SYPNIEWSKA coach, psycholog, trener biznesu (II grupa uczestników, maks. 35 osób zapisy) Technologie mechatroniczne i optomechatroniczne Moderatorzy: Grzegorz SOCHA (ILOT), Tomasz GIESKO (ITeE PIB) Algorytmy planowania zadań robotów w środowisku wieloagentowym poster Model symulacji niejednorodności powierzchni z wykorzystaniem superformuły Gielisa dla adaptacyjnych metod analizy obrazów poster Monitorowanie procesów łączenia materiałów z zastosowaniem zaawansowanych metod wizyjnych poster Niezawodność w niskoemisyjnych bezprzewodowych rozproszonych sieciach pomiarowych poster Ocena wpływu identyfikacji rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej na dokładność pomiarów zarysów falistości obrotowych części maszyn poster Optyczna metoda analizy struktury przepływu cieczy poster System manipulatora przemysłowego z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji poster System pneumatyczny w urządzeniu do badania zużycia erozyjnego poster Uniwersalne urządzenie do badania zużycia erozyjnego poster Wielokamerowy system pozycjonowania klisz w procesie wytwarzania PCB poster Zastosowanie analizy tekstur w optycznej inspekcji procesów produkcji poster Damian LEDZIŃSKI, Sandra ŚMIGIEL, Łukasz ZABŁUDOWSKI, Jarosław ZDROJEWSKI (UTP Bydgoszcz) Tomasz WÓJCICKI (ITeE PIB) Jordan MĘŻYK (ITeE PIB) Łukasz ZABŁUDOWSKI, Beata MARCINIAK, Damian LEDZIŃSKI, Mirosław MASZEWSKI (UTP Bydgoszcz) Stanisław ADAMCZAK, Paweł ZMARZŁY, Krzysztof STĘPIEŃ (Politechnika Świętokrzyska) Zbigniew LUTOWSKI, Tomasz MARCINIAK, Sławomir BUJNOWSKI, Beata MARCINIAK (UTP Bydgoszcz) Jordan MĘŻYK (ITeE PIB) Wojciech MIZAK (ITeE PIB) Adam MAZURKIEWICZ, Jerzy SMOLIK, Wojciech MIZAK, Jordan MĘŻYK, Daniel PAĆKO (ITeE PIB) Jarosław ZDROJEWSKI, Sławomir BUJNOWSKI, Ryszard WOCIANIEC, Adam MARCHEWKA (UTP Bydgoszcz) Tomasz MARCINIAK, Mirosław MASZEWSKI, Beata MARCINIAK, Zbigniew LUTOWSKI (UTP Bydgoszcz) 17:30 18:30 Punkt informacyjny generowanie tematów współpracy: Horyzont 2020, POIR Anna SACIO-SZYMAŃSKA (ITeE PIB), POWER, Erasmus+ Katarzyna SŁAWIŃSKA (ITeE PIB) 19:00 Uroczysta kolacja

6 22 Maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI 06:00 07:30 Bieg rekreacyjny Wokół Cedzyny 07:30 08:45 Śniadanie 09:00 10:00 Seminarium eksperckie: POIR a relacje nauki z przemysłem zagadnienia prawne Agnieszka KROCHMAL-WĘGRZYN (Prezes Instytutu Synergii Badań i Inwestycji Synerbi, Instytut Fizyki PAN, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego) REGIONAlNE GO GlObAl 10:00 11:00 Monitoring szybkich procesów przemysłowych Leszek SIKORA (ITM Poland Sp. z o.o.) Współpraca środowisk nauki i przemysłu na przykładzie kontaktów RADWAG Witold LEWANDOWSKI (RADWAG Wagi Elektroniczne) Techmatik zaufany partner w biznesie Dariusz KUPIDURA, Paweł KOPYT (Techmatik S.A.) Generowanie innowacji w firmie KNAUF Grzegorz KIEDRZYN (KNAUF Sp. z o.o.) :15 Przerwa kawowa 11:15 12:15 Obrady okrągłego stołu dyskusja: uczestnictwo przedsiębiorstw w regionalnych, krajowych, europejskich programach badań, rozwoju i innowacji. Moderatorzy: Andrzej STANIKOWSKI (ITM Poland Sp. z o.o.), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB). Eksperci, m.in.: Dariusz BOROŃSKI (UTP Bydgoszcz), Joanna EJDYS (Politechnika Białostocka), Jarosław GOŁĘBIEWSKI (Festo Sp. z o.o.), Andrzej JASIŃSKI (Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A.), Grzegorz KIEDRZYN (KNAUF Sp. z o.o.), Anna KOCIŃSKA- -POLAK (PAIiIZ), Witold LEWANDOWSKI (RADWAG Wagi Elektroniczne), Jarosław PIEKARSKI (KPK PB UE), Marek PRYMON (Thessla Green Sp. z o.o.), Leszek SIKORA (ITM Poland Sp. z o.o.), Grzegorz SOCHA (Instytut Lotnictwa), Michał SZOTA (Politechnika Częstochowska) 12:15 12:30 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster PRZEmYSŁ dla NAukI 12:30 13:15 Innowacje technologiczne Festo 2015 napędy, manipulatory, sterowanie Zbigniew CHUDZIK (Festo Sp. z o.o.) Rozwój druku FDM na przykładzie urządzeń firmy 3D GENCE Damian GĄSIOREK (Navitracer Polska Sp. z o.o., Politechnika Śląska) Nowości produktowe oraz oferta dydaktyczna Bosch Rexroth Andrzej SKROCKI (Bosch Rexroth Sp. z o.o.) :30 Przerwa kawowa INStYtuCjE OtOCZENIA biznesu dla WSPARCIA PROCESu INNOWACjI 13:30 14:15 Proinnowacyjne usługi dla biznesu Ewa PLANUTIS (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) Zarządzanie kosztami projektów naukowo-badawczych Andrzej SEROCZYŃSKI (SIMPLE S.A.) 6 Platforma Transferu Technologii jako instrument realizacji idei otwartych innowacji Jakub MOSKAL (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)

7 SESjE tematyczne (RÓWNOlEGŁE) 14:15 15:15 Zarządzanie wiedzą i transfer technologii Moderatorzy: Joanna EJDYS (Politechnika Białostocka), Beata POTERALSKA (ITeE PIB) Staże jako forma współpracy nauki i biznesu studium przypadku prezentacja Szkolenia z bezpie czeńst wa użytkowania wyrobów dla dzieci prezentacja Promocja projektów naukowych w biznesie prezentacja Firmy spin-off we Włoszech i w Polsce: Podobieństwa i różnice w obrębie zasad i procedur tworzenia i działania poster Konkursy wiedzy z BHP w samokształceniu pracowników zakładów górniczych poster Metoda podnoszenia kompetencji pracowników działów elektrycznych kopalń poster Model modułowego szkolenia specjalistów komercjalizacji innowacyjnych technologii poster Praktyczne zastosowanie metody oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej oraz potencjału komercyjnego w realizacji projektów R&D poster Rola platformy technologicznej w procesie zarządzania wiedzą poster Tworzenie klimatu innowacyjności jako warunek rozwoju MŚP poster Zdywersyfikowany system komputerowy do wspomagania sieciowych struktur wirtualnych poster Dorota STADNICKA (Politechnika Rzeszowska), Ewelina WYCZEWSKA (ZMM MAXPOL) Beata GRYNKIEWICZ-BYLINA, Bożena RAKWIC (KOMAG) Anna DZIENIO (Dzienio PR Custom Made) Urszula WNUK, Stefano TOMMEI (ITeE PIB) Łukasz JASZCZYK, Wojciech WOŁCZYK, Radosław LESISZ, Magdalena ROZMUS, Dariusz MICHALAK (KOMAG) Mariusz LATOS, Krzysztof STANKIEWICZ (KOMAG) Krzysztof SYMELA, Ireneusz WOŹNIAK, Michał NOWAKOWSKI (ITeE PIB) Beata BELINA, Tomasz GIESKO, Wojciech KARSZNIA, Adam MAZURKIEWICZ (ITeE PIB) Adam MAZURKIEWICZ, Beata POTERALSKA, Marzena WALASIK (ITeE PIB) Sabina MOTYKA, Natalia ŁUKASIK (Politechnika Krakowska) Joanna ŁABĘDZKA, Ewelina BŁASZCZUK (ITeE PIB) 14:15 15:15 Innowacyjne systemy techniczne i technologie Moderatorzy: Adam BARTNICKI (WAT ), Andrzej ZBROWSKI (ITeE PIB) Kontrola poprawności połączeń rur z kielichami z zastosowaniem hybrydowej metody wizyjnej prezentacja Porównanie właściwości transmisyjnych napowietrznych i kablowych linii energoelektrycznych niskiego napięcia w paśmie do 150 khz prezentacja Piotr CZAJKA, Jordan MĘŻYK, Wojciech MIZAK (ITeE PIB) Piotr KIEDROWSKI (UTP Bydgoszcz) 7

8 22 Maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI 8 Prototyp biodrukarki 3D prezentacja Metodyka prowadzenia badań porównawczych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła prezentacja Promocja najlepszych dostępnych technik oraz proekologicznych rozwiązań dla przemysłu skórzanego w świetle prac prowadzonych w projektach programu LIFE+ prezentacja Analiza prototypowych konstrukcji odlewanych ze stopu Al oraz ocena ich właściwości eksploatacyjnych i technologicznych poster Analiza systemu bezpieczeństwa maszynowego modułowego stanowiska badawczego PVD poster Badania porównawcze parametrów ruchu samochodów ciężarowych poster Badania wstępne udarności połączeń klejowych obciążonych na ścinanie poster Efektywność działania zawieszenia hydropneumatycznego w świetle badań teleoperowanej BPL poster Efektywność smarna metabolitów wtórnych z mikroalg w różnych skojarzeniach materiałowych poster Metoda i urządzenie do badania udarności wyrobów szklanych poster Metoda i urządzenie do utylizacji emulsyjnych cieczy obróbkowych poster Metoda konstruowania oprogramowania i systemu sterowania urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim poster Metoda regeneracji wodnych cieczy technologicznych za pomocą dedykowanego urządzenia mikrofiltracyjnego poster Metodyka analizy źródeł zakłóceń w instalacjach z przemiennikami częstotliwości poster Metodyka badania stężenia lotnych związków organicznych przy zastosowaniu techniki TD-GC-MS poster Jakub MIELCZAREK, Grzegorz GAZDOWICZ, Marcin KRZYKAWSKI, Artur MIROSZEWSKI, Renata SZCZELINA, Piotr WARCHOŁ, Sonia WRÓBEL (UJ), Paweł PIECZARKO, Piotr ŁĄTKA (AGH), Jakub KRAMARZ (Hackerspace Kraków) Stanisław KOZIOŁ, Szymon ZACHARSKI (ITeE PIB) Robert GAJEWSKI, Piotr K. OLSZEWSKI (Instytut Przemysłu Skórzanego) Stanisław PYSZ, Robert ŻUCZEK (Instytut Odlewnictwa) Jan PRZYBYLSKI (ITeE PIB) Stanisław KOZIOŁ (ITeE PIB) Andrzej KOMOREK, Paweł PRZYBYŁEK (WSOSP) Adam BARTNICKI, Tomasz MUSZYŃSKI, Arkadiusz RUBIEC (WAT ) Karolina DZIOSA, Monika MAKOWSKA, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB) Szymon ZACHARSKI, Wojciech JÓŹWIK (ITeE PIB) Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI (ITeE PIB) Jacek WOJUTYŃSKI (ITeE PIB) Paulina ŁOBODZIN, Wojciech PIĄTKIEWICZ, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB) Paweł MROCZKOWSKI, Mirosław NESKA (ITeE PIB) Jarosław SKOWROŃSKI, Anna GOS, Marian GRĄDKOWSKI (ITeE PIB)

9 Nietoksyczny smar plastyczny dla przemysłu spożywczego poster Nowa generacja urządzeń do badania konsystencji smarów plastycznych poster Ocena trwałości zębatki systemu posuwu na podstawie prób zmęczeniowych w zakresie małej liczby cykli oraz analiz MES poster Problem obecności wolnych glukozydów steroli w paliwie do silników z zapłonem samoczynnym i metody ich usuwania z estrów metylowych kwasów tłuszczowych poster Maszyna do klejenia opakowań poster Wieloagentowy system sterowania obiektami o ruchu jednoosiowym poster Wirtualne laboratorium kształcenia zawodowego poster Wpływ cech geometrycznych wad materiałowych na poziom identyfikacji metodą prądów wirowych poster Wykorzystanie energii odpadowej do zasilania rozproszonych sieci czujników poster Zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu iris poster Jolanta DRABIK (ITeE PIB), Jolanta IŁOWSKA (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia ) Jarosław MOLENDA (ITeE PIB) Jarosław PIEKŁO, Maria MAJ, Robert ŻUCZEK, Adam ZACHURA (Instytut Odlewnictwa) Zygmunt BURNUS, Aleksander MAZANEK, Stefan PTAK, Janusz JAKÓBIEC (Instytut Nafty i Gazu) Ryszard WOCIANIEC, Sławomir BUJNOWSKI, Zbigniew LUTOWSKI, Łukasz ZABŁUDOWSKI (UTP Bydgoszcz) Mirosław MROZEK (ITeE PIB) Jacek WOJUTYŃSKI, Mariusz SICZEK (ITeE PIB) Wojciech JÓŹWIK, Tomasz SAMBORSKI (ITeE PIB) Dariusz JASIULEK (KOMAG) Joanna ROGALA-ROJEK, Mariusz LATOS (KOMAG) 14:15 15:30 Nowoczesne rozwiązania w inżynierii materiałowej Moderatorzy: Michał SZOTA (Politechnika Częstochowska), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) Innowacyjne technologie kształtowania plastycznego metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej prezentacja Stabilność cieplna i odporność na korozję powłok wielowarstwowych Cr/CrN na stopie tytanu Ti6Al4V prezentacja Optymalizacja powłok gradientowych CrN/CrCN prezentacja Kompozytowy materiał cermetaliczny na bazie ZrO 2 modyfikowany Mo prezentacja Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym prezentacja Zbigniew PATER, Janusz TOMCZAK, Tomasz BULZAK (Politechnika Lubelska) Piotr WIECIŃSKI,, Halina GARBACZ, Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI (Politechnika Warszawska), Jerzy SMOLIK (ITeE PIB) Łukasz SZPARAGA, Przemysław BARTOSIK, Adam GILEWICZ, Jerzy RATAJSKI (Politechnika Koszalińska) Adriana WRONA, Małgorzata OSADNIK, Małgorzata KAMIŃSKA, Marcin LIS, Katarzyna BILEWSKA, Marian CZEPELAK (Instytut Metali Nieżelaznych), Kinga CZECHOWSKA (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), Grzegorz WIĘCŁAW (CERTECH Sp. z o.o.), Grzegorz MOSKAL (Politechnika Śląska) Marek BETIUK (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) 9

10 22 maja Nauka i technika dla przyszłości INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 PROGRAM II DNIA KONFERENCJI Wpływ parametrów lutowania na wytrzymałość połączenia WC/Co lutowie stal prezentacja Wpływ parametrów spawania laserowego stali typu DUPLEX na trwałość zmęczeniową złączy z usuniętym karbem geometrycznym w postaci lica i grani prezentacja Spektroskopia Ramana prezentacja Analiza zgodności parametrów fizykochemicznych płaskich szkieł barwnych i szkła float poszukiwanie kryteriów doboru parametrów procesu wtapiania szkieł kolorowych w podłoże szkła float poster Badanie odporności erozyjnej różnych powłok wielowarstwowych otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V poster Krzemowanie dyfuzyjne materiałów kompozytowych typu ZrO 2 -Mo poster Porowate kształtki ceramiczne przeznaczone do lokalnego zbrojenia odlewów sposobem infiltracji ciśnieniowej poster Wpływ mikrostruktury powłok nanowielowarstwowych AlN-CrN-TiN na ich właściwości tribologiczne w podwyższonych temperaturach poster Andrzej PIECZARA, Tadeusz PIOTROWSKI (GONAR-BIS Sp. z o.o.), Wojciech LEŚNIEWSKI, Marek WAWRYLAK, Piotr WIELICZKO (Instytut Odlewnictwa) Robert SOŁTYSIAK (UTP Bydgoszcz) Agnieszka BANASZAK-PIECHOWSKA, Piotr MALINOWSKI (UKW Bydgoszcz) Tomasz ŹREBIEC, Maria ZIEMIAŃSKA (INVESTLAND Sp. z o.o.) Adam MAZURKIEWICZ, Jerzy SMOLIK, Daniel PAĆKO, Joanna KACPRZYŃSKA- -GOŁACKA (ITeE PIB) Grzegorz MOSKAL (Politechnika Śląska) Piotr DUDEK, Paweł DARŁAK, Piotr DŁUGOSZ, Aleksander FAJKIEL (Instytut Odlewnictwa) Halina GARBACZ, Piotr WIECIŃSKI (Politechnika Warszawska), Adam MAZURKIEWICZ, Joanna KACPRZYŃSKA-GOŁACKA, Jerzy SMOLIK, Jan BUJAK, (ITeE PIB) 14:15 15:15 Punkt informacyjny generowanie tematów współpracy: Horyzont 2020, POIR Anna SACIO-SZYMAŃSKA (ITeE PIB), POWER, Erasmus+ Katarzyna SŁAWIŃSKA (ITeE PIB) 15:15 Zakończenie konferencji, obiad artykuły naukowe zaakceptowane na Konferencję zostały opublikowane w następujących czasopismach: Solid State Phenomena (10 pkt), Problemy Eksploatacji (5 pkt), Edukacja Ustawiczna Dorosłych (8 pkt). 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 UCZESTNICY KONFERENCJI GOSPOdARkA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Bossard Poland Sp. z o.o. Carzoni Izabela Seweryn Certech Sp. z o.o. Common S.A. Dzienio PR Custom Made Fabryka Broni Łucznik Radom Sp. z o.o. FANINA S.A. Festo Sp. z o.o. Fundacja Poszanowania Energii GONAR-BIS Sp. z o.o. Hackerspace Kraków Hart-TECH Sp. z o.o. Hydromega Sp. z o.o. Instytut Synergii Badań Inwestycji Synerbi INVESTLAND Sp. z o.o. ITM Poland Sp. z o.o. KNAUF Service Sp. z o.o. KNAUF Sp. z o.o. KOMPETITUM Małgorzata Sypniewska Navitracer Polska Sp. z o.o. PBF Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. PMP Poland Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Techniczne BARTECH RADWAG Wagi Elektroniczne Renishaw Sp. z o.o. REOR Projects Rohrbogen Sp. z o.o. SIMPLE S.A. Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster Kolejowy Techmatik S.A. Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Thessla Green Sp. z o.o. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM S.A. WSK PZL-Rzeszów S.A. Zakłady Automatyki KOMBUD SA ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. ZMM MAXPOL jednostki NAukOWO-bAdAWCZE Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Instytut Fizyki PAN Instytut Lotnictwa Instytut Mechaniki Precyzyjnej Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Nafty i Gazu Instytut Odlewnictwa Instytut Przemysłu Skórzanego Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Technologii Eksploatacji PIB Politechnika Białostocka Politechnika Częstochowska Politechnika Koszalińska Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Rzeszowska Politechnika Śląska Politechnika Świętokrzyska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych INStYtuCjE OtOCZENIA biznesu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Business Centre Club Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości komitet ORGANIZACYjNY Marzena Walasik Przewodnicząca Urszula Wnuk Marcin Olifirowicz Katarzyna Maćkowska Andrzej Woś 11

12

13 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Moderatorzy: dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. nadzw. PCz dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. nadzw. ITeE PIB

14 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Analiza zgodności parametrów fizykochemicznych płaskich szkieł barwnych i szkła float poszukiwanie kryteriów doboru parametrów procesu wtapiania szkieł kolorowych w podłoże szkła float Tomasz Źrebiec, Maria Ziemiańska INVESTLAND Sp. z o.o., Zręcin Słowa kluczowe: fusing, szkła barwne, parametry szkieł Streszczenie: Szkło reliefowane otrzymywane w procesie fusingu w ostatnim dwudziestoleciu zyskało i stale powiększa grono swoich amatorów. Najbardziej rozpowszechniona technologia oparta jest na fusingu szkła bezbarwnego. Efekty barwne uzyskiwane są najczęściej w procesach niskotemperaturowych z wykorzystaniem farb utrwalanych w temperaturach niższych od 180 C. Znacznie rzadziej stosowane są emalie ceramiczne, a już w wyjątkowych wypadkach można spotkać przykłady wtapiania aplikacji ze szkieł kolorowych. Właśnie fizykochemiczne aspekty tej technologii były przedmiotem badań firmy Investland realizowanych w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pieca hybrydowego współfinansowanego przez UE. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zbadaniu właściwości fizycznych i chemicznych szkieł kolorowych, co pozwoliło na weryfikację ich przydatności do procesu fusingu oraz na określenie kryteriów doboru parametrów takiego procesu. Przeprowadzono między innymi pomiary: współczynnika dyfuzji temperatury, pojemności cieplnej, gęstości, współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej, stałej dielektrycznej, transmisji w zakresie UV-VIS-NIR wybranych szkieł oraz oznaczono ich skład chemiczny. Otrzymane wyniki zestawiono z wynikami identycznych pomiarów dla szkieł float. The compatibility analysis of the physicochemical parameters of tinted glasses and float glass - searching for selection criteria for process parameters of tinted glasses merging with float glass base Tomasz Źrebiec, Maria Ziemiańska INVESTLAND Sp. z o.o., Zręcin Keywords: fusing, tinted glasses, glasses parameters Abstract: Over the last two decades relief glass obtained in the fusing process have gained significant group of proponents which is constantly increasing. The most common technology is based on colorless fusing glass. Colour effects are usually reached through the low temperature processes which use paints that are consolidate in temperatures lower than 180 C. Ceramic enamels are definitely less common not to mention the process where the tinted glass applications are merged. The physicochemical aspects of this technology were studied by Investland company within the framework of the project co-financed by the European Union funds Designing and implementation of an innovative hybrid furnace technology. Particular attention was paid to examine the physical and chemical features of tinted glass, what allowed to verify its fitness in the fusing process as well as choose criteria for selecting parameters of such process. Measurements were conducted for the features like: thermal diffusivity, heat capacity, density, linear coefficient of thermal expansion, dielectric permittivity, transmission in the range of UV-VIS-NIR of selected tinted glass. Also, its chemical composition was determined. The obtained outcomes were compared with the results of the same measurements made for colorless float glass. Forma przekazu: poster 14

15 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Badanie odporności erozyjnej różnych powłok wielowarstwowych otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik, Daniel Paćko, Joanna Kacprzyńska-Gołacka Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, warstwy hybrydowe, zużycie erozyjne Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych oraz wyniki badań erozyjnych trzech różnych rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, tj. powłok wielowarstwowych (Cr/CrN)x8, (TiN/ZrN) multinano oraz warstwy hybrydowej (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN otrzymanych na stopie tytanu Ti6Al4V. Powłoki wielowarstwowe (Cr/CrN)x8 i (TiN/ZrN) multinano otrzymano metodą odparowania łukowego, natomiast warstwę hybrydową (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN wytworzono z wykorzystaniem technologii hybrydowej łączącej w jednym procesie technologicznym nasycanie dyfuzyjne w proszku Al oraz odparowanie łukowe. Wybrane rozwiązania materiałowe warstwy wierzchniej poddano badaniom morfologii, topografii powierzchni oraz analizie składu chemicznego metodą GDO- ES oraz EDS. Wykonano pomiary twardości oraz modułu Younga z wykorzystaniem Nano Hardnes Tester CSM. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły porównać odporność erozyjną oraz odporność korozyjną wybranych rozwiązań materiałowych, wskazując warstwę hybrydową (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN jako rozwiązanie najbardziej efektywne. The study on erosive and abrasive wear resistance of different multilayer coatings obtained on titanium alloy Ti6Al4V Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik, Daniel Paćko, Joanna Kacprzyńska-Gołacka Institute for Sustainable Technologies National Research Institute, Radom Keywords: multilayer coatings, hybrid layers, erosive wear Abstract: The article presents the results of material research and the results of erosion test of three different materials solutions of surface engineering, i.e. multilayer coatings (Cr/CrN) x8, (TiN/ZrN) multinano and a (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer, obtained on titanium alloy Ti6Al4V. The (Cr/CrN)x8 and (TiN/ZrN) multinano multilayer coatings were obtained by arc evaporation, and the (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer was prepared using a hybrid technology combining diffusion saturation in aluminium powders and arc evaporation in a single technological process. The selected material solutions of the surface layer were subjected to the analysis of the structure by scanning electron microscopy (Hitachi 3000). Measurements of hardness and Young s modulus were conducted using the Nano hardness Tester CSM. The results of this study allowed the authors to compare the erosive wear resistance and wear resistance of selected material solutions, and led to the conclusion that the (Ti-Al) intermetallic /AlCrTiN hybrid layer is the most effective solution. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: poster 15

16 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Innowacyjne technologie kształtowania plastycznego metali rozwijane na Politechnice Lubelskiej Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak Politechnika Lubelska Słowa kluczowe: obróbka plastyczna, walcarki, odkuwki Streszczenie: W opracowaniu scharakteryzowano nowe, opracowane na Politechnice Lubelskiej technologie kształtowania plastycznego metali, takie jak: obrotowe obciskanie, walcowanie śrubowo-klinowe, walcowanie skośne i inne. W zakresie wymienionych technologii zgłoszono i uzyskano kilkadziesiąt patentów krajowych oraz kilka patentów europejskich. Przedstawiono przykłady zastosowania tych innowacyjnych procesów w produkcji kul, stopniowanych osi i wałów (w tym drążonych oraz uzębionych) wykonywanych zarówno ze stali, jak i ze stopów lekkich (aluminium, tytan). Pokazano również maszyny prototypowe zapewniające realizację omawianych procesów kształtowania plastycznego metali i stopów. Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak University of Technology in Lublin Keywords: metal forming, machines, innovations Abstract: This study presents innovative metal forming techniques that have been developed at the Lublin University of Technology in Lublin, Poland, including rotary compression, cross wedge rolling, and roll forging. Dozens of Polish patents and several European patents have been granted for inventions based on the use of the above forming techniques. This study gives an overview of applications of these innovative techniques for producing stepped axles and shafts (including hollow and gear shafts) that are made of steel and light metal alloys (aluminium, titanium). It also presents prototype machines for forming metals and metal alloys. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 16

17 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Intermetaliczne warstwy hybrydowe typu TiAl intermetallic/powłoka PVD na stopach aluminium i tytanu Jerzy Smolik, Adam Mazurkiewicz, Joanna Kacprzyńska-Gołacka, Michał Rydzewski Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom Słowa kluczowe: warstwy hybrydowe, stopy metali nieżelaznych, inżynieria powierzchni Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań warstwy hybrydowej typu warstwa intermetalicznej fazy TiAl / powłoka AlCrTiN, otrzymanej metodą hybrydową łączącą w jednym procesie technologicznym rozpylanie magnetronowe, nasycanie dyfuzyjne oraz odparowanie łukowe. Dla wytworzonej warstwy hybrydowej przeprowadzono badania morfologii i składu chemicznego z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego HITACHI TM3000 oraz badania twardości i modułu Younga w funkcji odległości od powierzchni z wykorzystaniem Nano Hardnes Tester CSM. Na podstawie analizy uzyskanych wyników zaproponowano mechanizm jej wzrostu w procesie technologicznym. Wytworzone warstwy hybrydowe poddano również badaniom korozyjnym w środowisku jonów chloru (Cl-) z wykorzystaniem metody potencjodynamicznej, badaniom odporności na zużycie ścierne (metoda kula-tarcza) oraz badaniom odporności erozyjnej. Uzyskane wyniki badań wykazały, że warstwa hybrydowa Ti-Ali ntermetallic /AlCrTiN istotnie zwiększa odporność korozyjną oraz odporność na zużycie ścierne i erozyjne stopu Ak12. Composite layers TiAl intermetallic /PVD coating obtained by hybrid surface treatment technology on aluminium alloys Jerzy Smolik, Adam Mazurkiewicz, Joanna Kacprzyńska-Gołacka, Michał Rydzewski Institute for Sustainable Technologies National Research Institute, Radom Keywords: surface engineering, hybrid layers, non-ferrous alloys Abstract: TThe paper presents the results of tests on intermetallic layer TiAl / coating AlCrTiN hybrid layer, obtained using a hybrid method combining, in a single technological process, Magnetron Sputtering, Diffusion, and Arc Evaporation. The hybrid layer obtained was subjected to studies on morphology and chemical composition using the TM3000 scanning electron microscope. Additionally, hardness and Young s modulus as a function of distance from the surface were measured using a Nano hardness Tester CSM. Based on the analysis of the results obtained, the authors suggest the mechanism of layer growth in the technological process. The composite layer was also subjected to wear resistance with using the ball-cratering method, and erosion resistance tests using the glass powder. The obtained results showed that the Ti-Al intermetallic /AlCrTiN hybrid layer significantly increases resistance to abrasion as well as erosion wear resistance of the Ak12 alloy. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 17

18 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Kompozytowy materiał cermetaliczny na bazie ZrO 2 modyfikowany Mo Adriana Wrona *, Kinga Czechowska **, Małgorzata Osadnik *, Małgorzata Kamińska *, Marcin Lis *, Katarzyna Bilewska *, Marian Czepelak *, Grzegorz Więcław ***, Grzegorz Moskal **** * Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice ** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych *** CERTECH sp. z o.o. **** Politechnika Śląska Composite ZrO 2 -based cermet material modified with Mo Adriana Wrona *, Kinga Czechowska **, Małgorzata Osadnik *, Małgorzata Kamińska *, Marcin Lis *, Katarzyna Bilewska *, Marian Czepelak *, Grzegorz Więcław ***, Grzegorz Moskal **** * Institute of Non Ferrous Metals, Gliwice ** Institute of Ceramics and Building Materials *** CERTECH sp. z o.o. **** Silesian University of Technology, Katowice Słowa kluczowe: cermetale, natrysk plazmowy, odporność na korozję Streszczenie: Przeznaczeniem nowo opracowanego materiału ceramiczno-metalicznego są szczególnie narażone na korozję i erozję elementy instalacji do topienia szkła. Opracowano materiał warstwowy, w którym podłożem jest spiekany ogniotrwały cermetal typu ZrO 2 -Mo, a warstwą metaliczny Mo. Dodatkowo metaliczny molibden pokryty został warstwą chroniąca przed ultenianiem. Molibden na podłoże cermetaliczne naniesiony został techniką natrysku plazmowego. Atrakcyjność kompozytów cermetalicznych wynika z faktu połączenia materiałów o różnych właściwościach, takich jak: metal i ceramika. Wprowadzenie składnika metalicznego do ceramiki zazwyczaj wpływa na poprawę właściwości mechanicznych, takich jak odporność na kruche pękanie, wytrzymałość na zginanie, rozciąganie czy odporność na szoki termiczne. Jednym z częściej badanych pod tym kątem metali jest molibden. Z uwagi m.in. na wysoką temperaturę topnienia (2620 C), wysoką wytrzymałość na rozciąganie na gorąco, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką odporność na działanie korozyjne stopionego szkła molibden stanowi interesujący komponent materiałów ogniotrwałych, szczególnie w aspekcie zastosowań w przemyśle szklarskim. W pracy zaprezentowano badania z użyciem mikroanalizy rentgenowskiej dotyczące mikrostruktury poszczególnych warstw otrzymanego materiału oraz połączeń na granicach poszczególnych składników. Przedstawiono wyniki analizy fazowej oraz właściwości mechaniczne opracowanego kompozytu. Keywords: cermets, plasma spraying, corrosion resistanced Abstract: The work presents studies of a new ceramicmetallic material. The base is a ZrO 2 -Mo cermet, which is modified with metallic Mo or Mo85Re15 alloy coating. The structure and microstructure of Mo85Re15 alloy powders and the composite were characterized. The annealing procedure was found to influence the phase composition of powder composites but not their morphology. The plasma sprayed powders, both metallic and alloyed, form coatings that adhere well to the cermet substrate. The coatings show a better homogeneity in comparison to powders and more favourable phase composition. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 18

19 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Krzemowanie dyfuzyjne materiałów kompozytowych typu ZrO 2 -Mo Grzegorz Moskal Politechnika Śląska Słowa kluczowe: kompozyty ZrO 2 -Mo, krzemowanie w proszkach, mikrostruktura Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki mikrostrukturalnej kompozytów typu ZrO 2 -Mo z dodatkiem lepiszcza typu Al 2 O 3 i SiO 2 po procesie krzemowania dyfuzyjnego w proszkach aktywowanych. Ten typ ceramometalicznych kompozytów używany jest zazwyczaj jako wyłożenie w piecach szklarskich. Ze względu na obecność w osnowie kompozytu metalicznego Mo, odporność na utlenianie i korozję takiego układu jest stosunkowo niska. Dla poprawy odporności na utlenianie i korozję tego materiału powinny zostać zastosowane metody inżynierii powierzchni. W analizowanym przypadku zastosowano proces krzemowania dyfuzyjnego w proszkach aktywowanych, którego celem jest wytworzenie fazy MoSi 2 i w konsekwencji zwiększenie odporności na utlenianie i korozję kompozytu. Zakres badań materiału kompozytowego obejmował ocenę mikrostruktury w obszarze podpowierzchniowym obrabianym cieplno- -chemicznie podczas procesu krzemowania, jak również analizę składu chemicznego i fazowego strefy obrobionej. Ta praca została wsparta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt nr PBS1/B5/3/2012 realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych. Diffusion siliconizing process of ZrO 2 -Mo composite materials Grzegorz Moskal Silesian University of Technology, Katowice Keywords: ZrO 2 -Mo composites, pack siliconizing, microstructure Abstract: Results of microstructural investigations of different types of ZrO 2 -Mo composites with addition of small amount of Al 2 O 3 and SiO 2 binders after diffusion siliconizing process are shown in this article. This type of ceramo-metallic composites are typically used as a lining element in glass furnaces. Due to presents of metallic Mo as a structural element of composite materials, the corrosion and oxidation resistant of ZrO 2 -Mo composites is relatively low. In consequence different types of surfaces engineering method should by apply. In described case the pack cementation siliconizing was used as a method of corrosion and oxidation resistant improvement. Due to introduction of Si to composite matrix, the MoSi2 should be form, and oxidation and corrosion resistant of composite materials should be improved. The range of investigations consist morphological characterization of composites microstructure in subsurface area thermoschemical treated during siliconizing process of composite, as well as chemical and phase composition of this zone. This work was supported by National Centre for Research and Development, project no PBS1/B5/3/2012 realized as a part of Applied Research Programme. Forma przekazu: poster 19

20 Nowoczesne rozwiązania w InżynieriI materiałowej Innovative Material Solutions in Surface Engineering Magnetron cylindryczny z dynamicznym polem magnetycznym Marek Betiuk Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Słowa kluczowe: magnetron, PVD, powłoki, CrN, plazma Streszczenie: Technologia magnetronu niskiego ciśnienia wykorzystuje zjawiska rozpylania na powierzchni katody metalicznej w silnym polu magnetycznym. Katoda jest źródłem elektronów i jonów cząsteczek wzbudzonych tworzących plazmę niskociśnieniową. Emitowana z powierzchni katody plazma niskociśnieniowa w środowisku gazów reaktywnych fizycznie i chemicznie oddziałuje z podłożem, na którym wytwarzana jest powłoka. Silne pole magnetyczne w przestrzeni katody wywołuje kilkukrotny wzrost drogi swobodnych elektronów, doprowadzając do jonizacji atomów rozpylanego materiału w pobliżu katody. Dodatkowe pole elektryczne pomiędzy rozpylaną katodą a pokrywanym podłożem wywołuje przyspieszenie jonów w kierunku podłoża, silnie go bombardując i doprowadzając do nukleacji i wzrostu materiału powłokowego. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat magnetronowych źródeł plazmy niskociśnieniowej o geometrii liniowej, cylindrycznej i wnękowej. Magnetrony te stosowane są w technologii MS-PVD. Omówiono badania nad technologią plazmową i otrzymywaniem cienkich powłok odpornych na zużycie w zastosowaniach do wewnętrznych powierzchniach rur cylindrów. Pokazano możliwe obszary zastosowania technologii plazmowej w ograniczonych przestrzeniach cylindrycznych. Wykazano istnienie krytycznego parametru technologicznego związanego geometrią magnetronu i cylindra. Cylindrical magnetron with dynamic magnetic field Marek Betiuk Institute of Precision Mechanics, Warsaw Keywords: magnetron, cylindrical magnetrons PVD, coatings, plasma, Cr, CrN Abstract: The formation of anti-wear coatings on the inner surface of steel cylinders and pipes presents a difficult process-related problem for pa pvd methods. This problem is associated with a strictly limited geometry of the reaction space and dimensions of plasma sputteringsources. Among the main factors behind physical and chemical phenomena occurring the reaction space, formed within a low-temperature plasma and at its boundaries with a solid object, there are type, concentration, unobstructed path for reacting substances, as well as values and geometry of electrical/magnetic/thermal fields. In the research on the plasma-based technology in confined space, the lowest possible distance between the surface being modified and the source of ions of metallic and gaseous elements is taken into account. Miejsce publikacji: Solid State Phenomena Forma przekazu: prezentacja 20

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe. Przeanalizowano właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE dr hab. inŝ. Katarzyna Pietrzak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Pracownia Komozytów - Ceramiczno Metalowych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 9/ 2012

Streszczenia / Abstracts 9/ 2012 Streszczenia / s 9/ 2012 Andrzej Kaźmierczak Analiza możliwości osadzenia powłoki z azotku tytanu na powierzchni roboczej uszczelniającego pierścienia tłokowego silnika spalinowego The feasibility of the

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA RADA NAUKOWO PROGRAMOWA Przewodniczący: dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. P.R. Politechnika Radomska, Radom Z cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Józef HANSEL Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska

Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką. Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Nowoczesne uczelnie współpraca nauki z gospodarką Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska Wiodące dokumenty Dokumenty strategiczne MG: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ 4-2012 T R I B O L O G I A 117 Stanisław LABER * OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ EVALUATION OF TRIBOLOGICAL COATINGS OBTAINED BY METAL SPRAYING Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI

SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI 3-2009 T R I B O L O G I A 97 Maria MACIĄG * SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI METHOD OF DETERMINING THE MAXIMUM TEMPERATURE INCREMENT IN THE PROCESS OF METALLIC

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA 3-2012 T R I B O L O G I A 21 Piotr BAŁA *, Janusz KRAWCZYK *, Marcin MADEJ * WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF THE ALLOY FROM Ni-Ta-Al-M

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII MOTTO Nie poprawiamy teraźniejszości Tworzymy przyszłość MISJA SPÓŁKI Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania z obszaru inżynierii

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formy aktywności CZT AERONET

Formy aktywności CZT AERONET Formy aktywności CZT AERONET - Przygotowywanie i realizacja projektów w z udziałem partnerów w CZT związanych zanych umową konsorcjum ( dane w prezentacjach indywidualnych partnerów), - Przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Mechaniczny (1949-2009) STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Struktura Wydziału Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Katedra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field This project is funded by the Ministry of Education, Youth and

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011

Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011 Kraków, 23.11.2011 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego DOSKONALENIE JAKOŚCI w roku 2011 I. Opiekun Koła: dr inż. Krzysztof Żaba II. Wykaz członków Koła: 1. Adamczyk Jakub, IV, WMN 2. Bieniek Maciej,

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx, Siewierz, 19-22 XI 2009 (MECHANIK nr 2/2010) Dr inż. Krzysztof Chrapek, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, mgr inż. Paweł Maślak Politechnika

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 12 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 ANNA GERLE * JACEK PODWÓRNY ** Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H 3-2010 T R I B O L O G I A 135 Marcin KOT *, Tomasz MOSKALEWICZ **, Bogdan WENDLER ***, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ **, Wiesław RAKOWSKI *, Sławomir ZIMOWSKI * ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW 16/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WAKACYNE KURSY INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

WAKACYNE KURSY INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ WAKACYNE KURSY INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Szczyrk, 23-29.09.2013 r. Organizowane w ramach projektu nr FSD-91/RMT 1/2011: Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIATEC AG Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIALIT-DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Budowa dla klienta konkretnego rozwiązania osiąga się poprzez zespół doświadczonych inżynierów i techników w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C. RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg, GŁOWNIA Jan, AGH Kraków

UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C. RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg, GŁOWNIA Jan, AGH Kraków 35/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN KATOWICE PL ISSN 0208-9386 UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

NATRYSKIWANE CIEPLNIE PŁOMIENIOWO KOMPOZYTOWE POWŁOKI ZAWIERAJĄCE WĘGLIKI CHROMU, TYTANU I WOLFRAMU

NATRYSKIWANE CIEPLNIE PŁOMIENIOWO KOMPOZYTOWE POWŁOKI ZAWIERAJĄCE WĘGLIKI CHROMU, TYTANU I WOLFRAMU KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(26)1 Bolesław Formanek 1, Krzysztof Szymański 2 Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, ul. Krasińskiego 8, 4-19 Katowice e-mail: boleslaw.formanek@polsl.pl, krzysztof.szymanski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 32-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Konferencje 4 Targi 4 Nowości techniczne 5 Sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z falownikowym napędem pompy zębatej / Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Klaster Zielona Kuźnia. Klaster firm metalowych

Klaster Zielona Kuźnia. Klaster firm metalowych Klaster Zielona Kuźnia Klaster firm metalowych 1 Klaster Zielona Kuźnia W południowo wschodniej Polsce na obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r.

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011 Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. W dniach 5-8 października 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Chemii Przemysłowej przy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Materiały, zastosowanie i właściwości - Ceramika Tlenkowa Materiały, zastosowanie i właściwości Grupy i obszary zastosowania 02 03 Materiały i typowe zastosowania 04 05 Właściwości materiału 06 07 Grupy i obszary zastosowania - Ceramika Tlenkowa

Bardziej szczegółowo

ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason

ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason Liderzy: dr hab. inż. Adam Marciniec PRz dr inż. Piotr Skawioski

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo