Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:"

Transkrypt

1 Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt: aby przedstawić w Polsce urządzenie Darmowej Energii poprzez współprace z międzynarodowym rozwojem ujawnionego Generatora Energii Kwantowej: Październik 2014 Źródło informacji międzynarodowych ujawnień i szczegółów dotyczących tzw. Nowej Energii: Sirius Disclosure - Orion Project:

2 Spis Treści Wstęp do tematu Darmowej Energii Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Priorytety Główne indywidualne stanowiska Główne podgrupy Podgrupy i podrzędne stanowiska Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Samopomoc Przypis Końcowy

3 Wstęp do tematu Darmowej Energii Ten dokument jest wprowadzeniem dla wszystkich którzy są zainteresowani wspólną pracą nad rozwojem Darmowej Energii w Polsce. Temat Darmowej Energii jest prosty. W stanie naturalnym energia jest Energią Darmową. Inaczej mówiąc, energia pochodząca z przestrzeni może być dostępna za darmo i zapewnić na nią całe zapotrzebowanie. Tegoroczne publikacje ujawnień udowadniają że Darmowa Energia mogła być już powszechnie dostępna od 130 lat. 1 Zależność od energii i wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za nią zostało opracowane z oczywistych powodów: aby stworzyć makro-ekonomię i uzależnić od energii. Możliwe że wiele osób znajdując się na odpowiedzialnych pozycjach w tamtych czasach zrobiłoby podobnie. Dzisiaj można porównać rok 1890 z Dużo publicznej informacji neguje istnienia Darmowej Energii skoro ona potwierdza przełomowe możliwości na skali cywilizacyjnej które mogą zaistnieć. Sytuacja jest taka że opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy. Jest nam wiadome dzisiaj od najwybitniejszych naukowców z prestiżowych ośrodków że Darmowa Energia nie jest możliwa. Ponadto, najbardziej przeciwni aksiomatom Darmowej Energii są naukowcy i inżynierowie działający w dziedzinach energii i może to być zrozumiałe. Można też łatwo znaleść się w otoczeniu sceptyków (i tzw. trolli) stale potępiających działalności międzynarodowego ruchu Quantum Energy Generator pomimo jego sukcesów. Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu Darmowej Energii tam gdzie jest potrzebna na Ziemi, a nie o sukces w inżynierii przy wybranym urządzeniu Darmowej Energii. Można podjąć decyzję aby Darmowa Energia została rozpowszechniona. Poprzez otwartość, wolność dzielenia się i wolnym dostępem do wiedzy i materiałow, Darmowa Energia może stać się współczesną naukową twórczością ku prawdzie. Darmowa Energia może położyć kres paliwom kopalnym, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić harmonijną trwałości środowiska naturalnego. Pospolita militaryzacja Darmowej Energii nie jest możliwa ponieważ samo jej istnienie jest rozstrzygnięciem potrzeb wojennych opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych.

4 Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) Darmowa Energia odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Jest ona nami, jest w nas, jest we wszystkim. Dzięki temu, ciało ludzkie jest jej dostępne i poprzez zmysły można się do niej dostroić. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z niej czerpać. Jest to żniwo syntezy ekologicznego istnienia: energia ta może być dostarczona poprzez specjalne urządzenia - technologią wytwarzania energii wychodzącą poza dotychczasową świadomości powszechną. 2 Darmowa Energia jest jaknajbardziej pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową - ale można ją tak nazwać skoro jest najnowszą czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni, bez ruchu, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał, łącząc pojęcie czystej darmowej energii kwantowej wymienionej w tytule, z energią z punktu zerowego, czyli z próżni. Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Atomy przepływają w odwiecznej Darmowej Energii od 15 miliardów lat, odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15. miliardami lat temu Darmowa Energia nie istniała, być może za sekundę się zatrzyma. To by sprawiło że nie byłaby już nieustanna. Ludzkość nie jest w stanie wytworzyć Darmowej Energii ani wiecznego ruchu skoro jest ona żródłem naszego fizycznego pochodzenia z natury wszechświata. My pozyskujemy tylko Darmową Energię i możemy w jej obrębie funkcjonować. Dopóki istnieje fizyczna rzeczywistość Darmowa Energia z nią współistnieje. 3 Perpetuum-mobile jest koncepcją skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie ponieważ wiąże się z paradygmatem który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie wynaleźli energie i nią kierują. Aktualne ujawnienia (i ich sprawdzian w rzeczywistości) przynoszą nowe możliwości praktycznego wprowadzenia darmowych źródeł energii w domenie publicznej. Do ludzkości należą decyzje o współpracy przy dalszym rozwoju. Publiczne stosowanie Darmowej Energii do tej pory nie powiodło się tym którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzi na Ziemi. Istnieje zatem potrzeba wyzwolenia Darmowej Energii na rzecz równowagi ekologicznej. Z technicznego punktu widzenia taka energia może być wykorzystywana poprzez wysokie napięcia w określonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji. 4 Współczesne systemy energetyczne są zależne od samo-zwalczającej się elektrodynamiki bazowanej na entropii. Nie dzieje się tak jednak w przypadku zaawansowanego żniwa Darmowej Energii, gdzie dipol nie ulega zniszczeniu. Dipol jest, i negentropia jest. Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego. 5

5 O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów Generator Energii Kwantowej. To urządzenie (ze szczegółowym opisem 6) pasuje do średniej wielkości łatwo przenośnej skrzynki i osiąga wydajności do 40kW, wystarczający jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny. Generator Energii Kwantowej jest pośrednim źródłem energii: zamienia brak publicznej darmowej energii na jej działającą wersję. Ten ruch opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej Energii, Nikola Teslę. Jak na współczesne czasy GEK nie jest specjalnie zaawansowanym urządzeniem Darmowej Energii. Generator ten został wybrany jako pośrednie rozwiązanie aby publicznie prowadzić ruchem praktycznej nauki poprzez istniejące i działające urządzenie, pomimo tego że istnieją inne rozwiązania które narazie jednak są publicznie niedostępne. Istnieje nadzieja że ruch GEK pomoże je ujawnić. Być może cała energia jest darmowa, być może cała energia jest też kwantowa na pewnym poziomie, i być może żaden rodzaj energii nie jest generowany w urządzeniu darmowej energii. W każdym razie Tesla nazwał omawiane urządzenie Generatorem Elektrycznym. GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych, w kategorii Obrotowych Elektromagnetycznych Generatorów Darmowej Energii, na podstawie projektu przedstawionemu Prezydentowi USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku. 7 Raport został opracowany przez Dr. Stevena M.Greer, MD, i Theodore C. Lodera III, PhD - ludzi ktorzy zapraszają do doświadczenia ujawnionych wyników ich pracy, a więc nie tylko podejściem intelektulanym poprzez pisaną teorię i filozofię lecz również poprzez zmysły. Patent Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo - szukając wskazówek technicznych na forach można znaleść naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Wspołpraca międzynarodowa na Internecie pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania. W ten sposób, niezależnie od sukcesów przy budowie 130. letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze ruch ujawniający informacje i wyzwalający dalsze postępy następnym pokoleniom, z nowszymi urządzeniami w przyszłości. GEK znajduje się obecnie w ostatnim etapie badań nad rozwojem. Pomysł uzyskał zadowalające rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na zaawansowanych prototypach. Istniejące grupy GEK (w 32. krajach) obserwują i wspierają międzynarodowy zespół naukowców w postępach ich pracy.

6 Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć Darmową Energię to: otwarty dostęp ( open-sourcing ), finansowanie społeczne ( crowdfunding ) oraz współopracowywanie ( co-development ). Oznacza to, że projekt oparty jest na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 8 Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. 9 Pod wzorem jest pierwsza strona omawianego patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest publicznie dostępne za darmo poprzez Internet.

7 Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Jest jesień, rok znacząca data ponieważ sukcesy odnoszone przez inicjatywy Darmowej Energii nabierają tempa do tego stopnia że omówienie tego dokumentu, które jest tylko ogólnym przykładem informacji pochodzącej z udowodnionych działań ostatnich kilku lat (a nawet miesięcy), może stać się powszechnie znane już w następnym roku. Dziś w Polsce możemy się z powodzeniem dołączyć do setek ludzi w międzynarodowych grupach tworzących GEK jest to częścią ruchu Darmowej Energii. Omawiane urządzenie dostępne publicznie od marca 2014* przyczyniło się do szybkiego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem Darmowej Energii oraz podobnych ujawnień w wielu połączonych ze sobą dziedzinach. Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy wyzwoleńcze co czyni ją podatnym gruntem dla powstania ruchu Darmowej Energii. 10 Polacy wielokrotnie doświadczali niszczenia, zarówno empirycznie jak i poprzez dziedzictwo psychologicznie łączące pokolenia. Dzisiaj w Polsce można zaobserwować jak wielokrotne zniszczenie przejawia się obecnie na rzecz ocalenia, miłości, i dostatku. Pozostaje jeszcze jednak wiele pracy. Generator Energii Kwantowej może stać się owocem wspólnego porozumienia i wytrwałości. GEK Polska zacznie funkcjonować jako grupa wspólnie rozważająca początkowe działania. Pierwszymi krokami będą: zdefiniowania grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizację. Wśród obserwujących założenie grupy znajdą się ludzie ze wszystkich ścieżek życiowych: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie funduszy, urzędnicy państwowi... i inni czekający aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby te, działające wedle paradygmatów makro-ekonomicznych ustalonych ponad sto lat temu, nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie. W momencie opublikowania działalności Grupy Polskiej GEK zostanie uzyskany dostęp do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych którzy w tym roku (2014) takie działania podjęli.

8 Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Dotyczy zarówno pojedyńczych stanowisk jak i wymienionych podgrup. GEK Polska priorytety Dotyczy pracy biurowej oraz na Internecie. Ta część dokumentu jest pisana na skróty, są to ogólne kierunki. 1) Tekst reklamowy (nazwa grupy, opis, cel etc.) wraz z opracowaniem graficznym (logo, zdjęcia ludzi i lokalizacji) 2) Aktualna baza danych członków grupy założycielskiej i łączące namiary. 3) Założenie tak zwanej Wspólnoty Chałupnictwa Zbiorowego (Cottage Industry Community Unit) do tworzenia GEK tak jak w innych miejscowościach - zaznaczając się jako ludzie którzy sami sobie stworzą darmową energię zamiast czerpiąc z kontroli opatentowanych systemach energetycznych - i tym samym zaznaczenie obecności aby przyłączali się wszyscy chętni. Na początku chodzi o prostą rejestrację na stronie po zdobyciu zaświadczenia (kurs, już zakończony przez autora). Podczas rejestracji wybieramy kategorie działań: budowa, badania naukowe, promocja, transport i instalacja, warsztaty i szkolenia, sprzedaż, kampanie finansowe, spotkania itp. Na tej podstawie możemy otrzymać dofinansowanie poprzez kontakt i współpracę z tymi, którzy odnoszą sukcesy i będą nas polecać. 4) Założenie kont na portalach społecznościowych dla GEK Polska (wydarzenia, zdjęcia, pliki), Wiki. 5) Tłumaczenie podstawowych informacji dotyczących Darmowej Energii i Odkrycia: 2009 Podsumowanie Przełomowych Technologii Elektrycznych konferencja prezydenta USA, 13 Kwiecień 2014 konferencja Dr.Greer, Czerwiec 2014 CICU (Cottage Industry Community Unit) video, 2012 Sirius Disclosure film, 2012 oświadczenie Toma Beardena wideo, 2007 Sheri Adamiak CSETI (Centrum Studiów nad Inteligencją Pozaziemską) CD, 2014 instrukcja GEK, 2012 oryginalna publikacja na blogu FTW. 6) Ustanowienie harmonogramu pracy i spotkań.

9 GEK Polska Główne indywidualne stanowiska Tworzymy wspólną przestrzeń dla konstruktorów. Jak tylko powołamy zespół pracowników zaczniemy z formacją rozwoju biznesu poprzez opracowaną Wspólnotę Chałupnictwa Zbiorowego. Celem następujących stanowisk ma być otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Tłumacz (pracuje wraz z badaczem): Tłumacz będzie pracował nad odtworzeniem dokumentacji, filmów i nagrań z języka angielskiego na polski. Jego zadaniem będzie także ich oficjalna bądź indywidualna publikacja. Tłumaczenie będzie obejmowało najpierw sprawdzenie istnienia transkrypcji na Internecie, następnie notowanie czasowego przesłuchania, tłumaczenie, stworzenie napisów, załadowanie. Badacz-Informatyk (pracuje z księgowym oraz z tłumaczem): Najnowszy ogólnoświatowy GEK, istniejące polskie grupy, fundacje, filantropi, zwykli obywatele, dotacje, fundacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czysta energia.pl, CIRE, gramwzielone.pl, polak potrafi.pl, rockethub, wefunder, baza danych źródłowych (dokumenty), wszelkie wysortowane wydruki, podtrzymanie bazy danych polskiej terminologii odnoszącej się do (metafizyki, technologii, duchowości, bezpośrednych doświadczeń ) Księgowy: Porządkuje bazy danych ludzi, czasu i lokalizacji, podtrzymuje kontakty, tworzy organizacje dokumentów. Operator portali społecznościowych: Podtrzymuje aktywność na kontach, zapewnia rozwiązania dla najlepszych możliwości współpracy (tj. wspólne edytowanie dokumentów w chmurze ) Dokumentator: Wideo, zdjęcia, audio, papiery Skarbnik: Zajmuje się wszystkim co ma do czynienia z zasobami finansowymi (praca z księgowym oraz badaczem), dofinansowanie, darowizny. Sceptyczny troll: Zna się na sztuce trollowania i sabotażu. Będzie podważał i podawał w wątpliwość wszelkie działania grupy aby utrzymać wysoki standard pracy i być gotowym na tego typu sytuacje. Na podstawie wieloletnich doświadczeń innych grup posiadamy wiedzę na temat możliwych ataków na ludzi zajmującymi sie Darmową Energią. Najważniejsze z tego powodu jest przejrzysta publikacja wszystkich działań grupy. Dopiero od kilku lat jest to możliwe powszechnie poprzez Internet.

10 GEK Polska Główne podgrupy Warunki zewnętrzne i wewnętrzne mogą ulegać zmianie i następującego typu grupy mogą służyć w podtrzymywaniu świadomości działań. Budownicy: Osoby potrafiące montować urządzenia: inżynierowie elektronicy, inżynierowie elektrycy, mechanicy, fizycy, technicy laboratoryjni, wynalazcy, matematycy, pisarze techniczni... Wizja Twórcza: Ludzie wizjonerzy, na co dzień pozostający w kontakcie z wszelkimi aspektami ruchu, wymiany energii na gruncie ludzkim i technologicznym, rozumiejąc humanitarne korzyści energii i jej rozwoju w przyszłości. Zdolni do pracy w międzynarodowym zespole, łatwo zawierający i podtrzymujący nowe znajomości wśród współpracowników. Badanie Interakcji Człowiek-Technologia: Na nowo odkrywamy technologię oraz samych siebie. Poprzez Internet łączymy się, współpracujemy. Dzięki tej technologii tworzymy świat dla GEK w życiu codziennym. Tego typu praca może przypominć eksperymentalną grupę teatralną: badamy znaczenie bycia bez konieczności używania cytatu, co znaczy móc robić, co oznacza przyzwoitość, czym jest problem a czym ryzyko, czym wysiłek a czym ambicja. Czy nieprawdą jest, że próbując zmienić bieg rzeczy to jak sprzeciwić się całemu wszechświatu, temu co jest? Czy jest możliwe wprowadzić Darmową Energię w codzienność istnienia ludzkiego? Są to pytania tej podgrupy eksperymentalnej.

11 GEK Polska Podgrupy i podrzędne stanowiska Jak tylko załatwione zostaną podstawowe sprawy, skierujemy swoje działania w stronę ustanowienia i podtrzymania spójności grupy. Reprezentant: Prezentacje, relacje publiczne, rozmowy z profesorami, naukowcami, przemysłowcami. Artysta / Wzorowiec: Reprezentacja twórcza, działania w przestrzeni publicznej. Technolog: Znajomość obsługi urządzeń, komputerów, kabli, transmisji, kodowania, sprzętu komputerowego, oprogramowania, strumieniowania obrazów, telekomunikacji. Doradca od spraw bezpieczeństwa: Znajomość praw i zwyczajów, praktyka w komunikacji z policją, interakcją wojskową, rozeznanie w bezpieczeństwie narodowym, odpowiednie kontakty w razie kłopotów. Osoba ta dba o to, by wszystko zgadzało się z prawem. Haker / Włamywacz komputerowy: Pracuje na skraju nieposłuszeństwa obywatelskiego znając się na prawach i zakazach. Inni specjaliści: Transport, Gotowanie, Mieszkalnictwo. Inni artyści: Aktorzy, Tancerze, Muzycy. Otwarte doradztwo podgrupa: Wymagane: doświadczenie i odpowiedzialność. Logistyka Przyszłości: Odwzorowuje i projektuje implikacje oraz zmiany w przejściach do otoczenia Darmowej Energii. Ujawniacz paranormalnych zjawisk: Łączy niecodzienne ponadnaturalne doświadczenia w podróżach w głąb człowieka i odkryć fizycznych: ciała niebieskie, byty innych stopni, cuda przy uzdrawianiu, statki kosmiczne Sam temat Darmowej Energii otwiera tzw. Puszkę Pandory zjawisk metafizycznych. Doradca duchowy: Bezpośrednio przekazuje uniwersalną wiedzę opartą na doświadczeniach: joga, medytacja, ayurveda Przewodnik: Kto tylko może, zmiennie.

12 Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Przykładowo wnosimy o zfinansowanie zakupu części niezbędnych do budowy Generatora Energii Kwantowej w Polsce. Szacowany koszt zakupu części wynosi około 18000zł. Po osiągnięciu przez GEK stanu używalności (takiego jak w przypadku innych międzynarodowych konstrukcji 11 ), planujemy zaoferować go grupie pracującej nad odrodzeniem Sokołowska, miasteczka w południowo-zachodniej części Polski. Pomoże to zaopatrzyć jego mieszkańców w 30kW uzupełniającej energii przeznaczonej dla lokalnego centrum leczniczego. Zapewni to stabilność pracy i zarobku jego pracownikom. Ten Generator Energii Kwantowej (GEK) został nazwany po Generatorze Elektrycznym Nikoliego Tesli: US patent 511,916 2 Styczeń i US patent 390,414-2 Październik 1888., tzw. Dynamo-Maszyna Elektryczna. Pierwotnie opublikowany przez Sir Timothy Thrapp a z organizacji World Improvement Through the Spirit Ministries (WITTS), GEK został następnie udostępniony publicznie przez HopeGirl z organizacji Fix The World (FTW): Pierwszy krok rezonansu, czyli wprowadzenia urządzenia do stanu zestrojonego umożliwjającego do wytwarzania energii, oraz dalsze postępy przy wytwarzaniu nadmiar energii w porównaniu do jej zużycia, jest dokumentowane na: Wszelkie zmiany i ulepszenia są wciąż dokumentowane i udostępniane. Detale poszczególnych części mogą ulegać zmianie. Poprzedni sukces finansowania GEK: Pierwsza budowa GEK była finansowana w trzech fazach. Ostatnia z tych faz została ukończona tutaj: Pierwszy GEK został skonstruowany w Aouchtamie, w Maroku, pod koniec marca tego roku (2014):

13 Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnego podręcznika dla użytkowników GEK: Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie? Z pola kwantowego. Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK? 10kW (do 40kW) W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa? Wystarczy nastawić maszynę do rezonansu. Wtedy działa już samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany baterią. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować baterię ciągle naładowaną. Jak długo będzie działać GEK? Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części). Czym różni się GEK od opracowania Tesli? Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu obrotowego. W konstrukcji GEK użyto trochę elektroniki by zyskać na stabilności tj. kontrolowanej ilości mocy i poprawnym zakresie częstotliwości. Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Czy GEK emituje promieniowanie? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Jakiej postaci energii używa GEK? Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania żądanej stabilności).

14 Samopomoc Znaczną pomoc może przynieść osobisty przegląd i definicje poniższych słów które są jakby wstępem do tematów codziennych dla osób zajmujących się Darmową Energią 12. Zrozumienie oparte na doświadczalnym sprawdzeniu tych terminów może ułatwić głębsze zrozumienie dotyczące Ruchu Darmowej Energii. energia wspólnota otwatry-dostęp nauka równowaga ekologiczna hakerzy i krakerzy duchowość psychologia ujawnienie religia świadomość dowód świadek pieniądze wzór strach środki masowego przekazu metafizyka ignorancja nadprzyrodność reakcja sakralność pozaziemskość szkoły misterium bezpośrednie doświadczenie ezoteryzm cuda zmysły śmierć myśl tajne stowarzyszenia teorie spiskowe harmonia uzdrawianie sceptycyzm dostrojenie trolle obfitość dom wojna miłość ludzkość pokój planeta Ziemia warunki zewnętrzne wyzwolenie makroekonomia życie wewnętrzne praca geopolityka sukces konkurencja pożywienie zrozumienie biznes światło współpraca reputacja inżynieria odwrotna przemiana

15 Przypis Końcowy 1 Świadkowie z wysoko-odpowiedzialnych stanowisk występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji prowadzącej Sirius Disclosure, odzyskane 30 września 2014: 2 Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, Summary of Break-Through Energy Technologies (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: 3 Tom Bearden, PhD, US Army, Pulling Energy From The Vacuum (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: 4 Warsztat z Dr. Steven em M. Geer em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: 5 Na przykład w uzdrawianiu rekonektywnym odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14. września 2014: 6 GEK (Generator Energii Kwantowej Quantum Energy Generator ), jako urządzenie Darmowej Energii jest szczegółowo opisane na miejscu gdzie zostało ujawnione pod koniec marca 2014 roku. Odzyskane 4. października 2014: 7 Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 8 O współpracy przy otwartym dostępie, finansowaniu społecznym oraz współopracowywaniu. Odzyskane 4. października 2014: 9 Tak jaknumer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 10 Zagłębiając się w historię współczesnej Europy można wydedukować, że Polacy rozumieją co oznacza zjednoczenie się w walce o sprawę w najbardziej burzliwych czasach. Dziś wyzwaniem jest wybranie przywódców w wymiarze duchowym będących zarazem autorytetami w kwestiach materialnych. Taka jest właśnie natura GEK Ruchu Darmowej Energii. Po przeszło 70 latach od bycia w centrum destrukcji podczas obu Wojen Światowych największą przeszkodą okazują się być wymagające rozwiązania głęboko zakorzenione czynniki psychologiczne. 11 Aby dowiedzieć się jak to funkcjonuje w innych krajach odwiedź blog Fix the World założony przez HopeGirl w 2012 roku, odzyskany 14 września 2014: 12 Autor celowo wykluczył te tematy z dokumentu.

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych

ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE. Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych ARGUMENTY KOSMOLOGICZNE Sformułowane na gruncie nauk przyrodniczych O CO CHODZI W TYM ARGUMENCIE Argument ten ma pokazać, że istnieje zewnętrzna przyczyna wszechświata o naturze wyższej niż wszystko, co

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 E safety bezpieczny Internet Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 O mnie Obecnie od kilku lat administrator sieci i systemów wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym, odpowiedzialny za ich działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM. Gdynia,

STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM. Gdynia, STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM Gdynia, 02.02.2017 STYL MY LENIA W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Jak wspieramy samodzielną refleksję i rozwój u nauczycieli?

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji.

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. Tworzymy nową jakość dla ponad 3500 uczniów z techników logistycznych w całej Polsce. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszenia

Podsumowanie zgłoszenia Podsumowanie zgłoszenia Proszę wypełnić poniższy jednostronicowy formularz podsumowujący. Musi się on zmieścić na jednym arkuszu formatu A4 (długość podsumowania nie powinna przekroczyć 500 słów). Proszę

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Systemy Krytyczne. www.cts.com.pl

Szkolenia Systemy Krytyczne. www.cts.com.pl Szkolenia Systemy Krytyczne www.cts.com.pl CO TO SĄ SYSTEMY KRYTYCZNE? Systemy wbudowane (albo: systemy kontrolne) = embedded systems (control systems), systemy krytyczne dla bezpieczeństwa = safety-critical

Bardziej szczegółowo

SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ele...

SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ele... ARTYKUŁ SPONSOROWANY SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ENERIA 03.11.2016 2 Dobór mocy zespołu prądotwórczego dla danego obiektu to jeden z najciekawszych elementów pracy przy

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE)

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) JAK CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA? PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie jest już dziś kaprysem jest ekonomiczną i ekologiczną koniecznością. Kto

Bardziej szczegółowo

Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH.

Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH. Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH. Na niemieckim rynku pracy brakuje pielęgniarek Niemiecka branża medyczna stale poszukuje nowych

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa

O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa Dawno dawno temu wstępujący na tron osiemnastoletni król Jigme Singye Wnagchuck, najmłodszy monarcha świata, ogłosił: Szczęście

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE dr Agnieszka Kacprzak TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY Auguste Comte Emile Durkheim TEORIE KONFLIKTU Karol Marks INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY Max

Bardziej szczegółowo

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013 Bezpieczeństwo w Internecie O mnie Pracuję od kilku lat jako administrator sieci i systemów, odpowiedzialny za ich działanie i rozwój oraz bezpieczeństwo infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI

PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI Ta prezentacja nie będzie o deregulacji Aby zawód przewodnika był doceniony to - jak wczoraj powiedziała

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Potrzeba Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Użytkownicy nie sądzą, że tego potrzebują, czekają aż inni użytkownicy ich do tego przekonają. Użytkownicy nie czują potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu TOEIC Listening

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

Proces informacyjny. Janusz Górczyński

Proces informacyjny. Janusz Górczyński Proces informacyjny Janusz Górczyński 1 Proces informacyjny, definicja (1) Pod pojęciem procesu informacyjnego rozumiemy taki proces semiotyczny, ekonomiczny i technologiczny, który realizuje co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Pełna nazwa wnioskodawcy: Data powstania wnioskodawcy oraz podstawa prawna jego działalności: Numer KRS lub innego dokumentu będącego podstawą działalności wnioskodawcy jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17. Zaproszenie Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży Termin Cele szkolenia 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.00 Miejsce szkolenia Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice Język Polski Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

Można Kraussa też ujrzeć w video debacie z teologiem filozofem Williamem Lane Craigiem pod tytułem Does Science Bury God (Czy nauka grzebie boga ).

Można Kraussa też ujrzeć w video debacie z teologiem filozofem Williamem Lane Craigiem pod tytułem Does Science Bury God (Czy nauka grzebie boga ). Profesor Lawrence Krauss z Uniwersytetu w Arizonie jest fizykiem teoretycznym, który specjalizuje się w kosmologii, szczególnie w problemie powstania i ewolucji wszechświata. Jest on też jednym z naukowców

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy En101

Krótka prezentacja firmy En101 Krótka prezentacja firmy En101 W En101, jesteś w biznesie dla siebie, ale nie przez siebie. Krótka prezentacja firmy En101 En101, to uczciwa firma, stanowiąca własność prywatna i zarządzana przez jedną

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Nauka, inżynieria i innowacyjność

Nauka, inżynieria i innowacyjność Bałtycki festiwal Nauki - zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem imprez! Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w imprezach naukowych zorganizowanych przez Samorząd Studentów oraz organizatorów Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

Program Warsztato w. George Bernard Shaw

Program Warsztato w. George Bernard Shaw Program Warsztato w Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata, a człowiek nierozsądny uparcie stara się przystosować świat do siebie. Zatem cały postęp zależy od człowieka nierozsądnego. George Bernard

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka

Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Od Pomysłu do Pieniędzy to praktyczny kurs DVD + książka podręcznik, który opracowałem na bazie kilkunastu lat moich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Moduł skierowany jest do Studentów/ -tek psychologii z dwóch ostatnich semestrów studiów:

Moduł skierowany jest do Studentów/ -tek psychologii z dwóch ostatnich semestrów studiów: W Roku Akademickim 2016/2017 w ramach projektu unijnego Program rozwoju kompetencji studentów i studentek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przygotowywanych do branży kreatywnej zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo