Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:"

Transkrypt

1 Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt: aby przedstawić w Polsce urządzenie Darmowej Energii poprzez współprace z międzynarodowym rozwojem ujawnionego Generatora Energii Kwantowej: Październik 2014 Źródło informacji międzynarodowych ujawnień i szczegółów dotyczących tzw. Nowej Energii: Sirius Disclosure - Orion Project:

2 Spis Treści Wstęp do tematu Darmowej Energii Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Priorytety Główne indywidualne stanowiska Główne podgrupy Podgrupy i podrzędne stanowiska Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Samopomoc Przypis Końcowy

3 Wstęp do tematu Darmowej Energii Ten dokument jest wprowadzeniem dla wszystkich którzy są zainteresowani wspólną pracą nad rozwojem Darmowej Energii w Polsce. Temat Darmowej Energii jest prosty. W stanie naturalnym energia jest Energią Darmową. Inaczej mówiąc, energia pochodząca z przestrzeni może być dostępna za darmo i zapewnić na nią całe zapotrzebowanie. Tegoroczne publikacje ujawnień udowadniają że Darmowa Energia mogła być już powszechnie dostępna od 130 lat. 1 Zależność od energii i wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za nią zostało opracowane z oczywistych powodów: aby stworzyć makro-ekonomię i uzależnić od energii. Możliwe że wiele osób znajdując się na odpowiedzialnych pozycjach w tamtych czasach zrobiłoby podobnie. Dzisiaj można porównać rok 1890 z Dużo publicznej informacji neguje istnienia Darmowej Energii skoro ona potwierdza przełomowe możliwości na skali cywilizacyjnej które mogą zaistnieć. Sytuacja jest taka że opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy. Jest nam wiadome dzisiaj od najwybitniejszych naukowców z prestiżowych ośrodków że Darmowa Energia nie jest możliwa. Ponadto, najbardziej przeciwni aksiomatom Darmowej Energii są naukowcy i inżynierowie działający w dziedzinach energii i może to być zrozumiałe. Można też łatwo znaleść się w otoczeniu sceptyków (i tzw. trolli) stale potępiających działalności międzynarodowego ruchu Quantum Energy Generator pomimo jego sukcesów. Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu Darmowej Energii tam gdzie jest potrzebna na Ziemi, a nie o sukces w inżynierii przy wybranym urządzeniu Darmowej Energii. Można podjąć decyzję aby Darmowa Energia została rozpowszechniona. Poprzez otwartość, wolność dzielenia się i wolnym dostępem do wiedzy i materiałow, Darmowa Energia może stać się współczesną naukową twórczością ku prawdzie. Darmowa Energia może położyć kres paliwom kopalnym, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić harmonijną trwałości środowiska naturalnego. Pospolita militaryzacja Darmowej Energii nie jest możliwa ponieważ samo jej istnienie jest rozstrzygnięciem potrzeb wojennych opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych.

4 Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) Darmowa Energia odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Jest ona nami, jest w nas, jest we wszystkim. Dzięki temu, ciało ludzkie jest jej dostępne i poprzez zmysły można się do niej dostroić. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z niej czerpać. Jest to żniwo syntezy ekologicznego istnienia: energia ta może być dostarczona poprzez specjalne urządzenia - technologią wytwarzania energii wychodzącą poza dotychczasową świadomości powszechną. 2 Darmowa Energia jest jaknajbardziej pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową - ale można ją tak nazwać skoro jest najnowszą czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni, bez ruchu, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał, łącząc pojęcie czystej darmowej energii kwantowej wymienionej w tytule, z energią z punktu zerowego, czyli z próżni. Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Atomy przepływają w odwiecznej Darmowej Energii od 15 miliardów lat, odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15. miliardami lat temu Darmowa Energia nie istniała, być może za sekundę się zatrzyma. To by sprawiło że nie byłaby już nieustanna. Ludzkość nie jest w stanie wytworzyć Darmowej Energii ani wiecznego ruchu skoro jest ona żródłem naszego fizycznego pochodzenia z natury wszechświata. My pozyskujemy tylko Darmową Energię i możemy w jej obrębie funkcjonować. Dopóki istnieje fizyczna rzeczywistość Darmowa Energia z nią współistnieje. 3 Perpetuum-mobile jest koncepcją skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie ponieważ wiąże się z paradygmatem który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie wynaleźli energie i nią kierują. Aktualne ujawnienia (i ich sprawdzian w rzeczywistości) przynoszą nowe możliwości praktycznego wprowadzenia darmowych źródeł energii w domenie publicznej. Do ludzkości należą decyzje o współpracy przy dalszym rozwoju. Publiczne stosowanie Darmowej Energii do tej pory nie powiodło się tym którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzi na Ziemi. Istnieje zatem potrzeba wyzwolenia Darmowej Energii na rzecz równowagi ekologicznej. Z technicznego punktu widzenia taka energia może być wykorzystywana poprzez wysokie napięcia w określonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji. 4 Współczesne systemy energetyczne są zależne od samo-zwalczającej się elektrodynamiki bazowanej na entropii. Nie dzieje się tak jednak w przypadku zaawansowanego żniwa Darmowej Energii, gdzie dipol nie ulega zniszczeniu. Dipol jest, i negentropia jest. Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego. 5

5 O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów Generator Energii Kwantowej. To urządzenie (ze szczegółowym opisem 6) pasuje do średniej wielkości łatwo przenośnej skrzynki i osiąga wydajności do 40kW, wystarczający jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny. Generator Energii Kwantowej jest pośrednim źródłem energii: zamienia brak publicznej darmowej energii na jej działającą wersję. Ten ruch opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej Energii, Nikola Teslę. Jak na współczesne czasy GEK nie jest specjalnie zaawansowanym urządzeniem Darmowej Energii. Generator ten został wybrany jako pośrednie rozwiązanie aby publicznie prowadzić ruchem praktycznej nauki poprzez istniejące i działające urządzenie, pomimo tego że istnieją inne rozwiązania które narazie jednak są publicznie niedostępne. Istnieje nadzieja że ruch GEK pomoże je ujawnić. Być może cała energia jest darmowa, być może cała energia jest też kwantowa na pewnym poziomie, i być może żaden rodzaj energii nie jest generowany w urządzeniu darmowej energii. W każdym razie Tesla nazwał omawiane urządzenie Generatorem Elektrycznym. GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych, w kategorii Obrotowych Elektromagnetycznych Generatorów Darmowej Energii, na podstawie projektu przedstawionemu Prezydentowi USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku. 7 Raport został opracowany przez Dr. Stevena M.Greer, MD, i Theodore C. Lodera III, PhD - ludzi ktorzy zapraszają do doświadczenia ujawnionych wyników ich pracy, a więc nie tylko podejściem intelektulanym poprzez pisaną teorię i filozofię lecz również poprzez zmysły. Patent Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo - szukając wskazówek technicznych na forach można znaleść naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Wspołpraca międzynarodowa na Internecie pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania. W ten sposób, niezależnie od sukcesów przy budowie 130. letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze ruch ujawniający informacje i wyzwalający dalsze postępy następnym pokoleniom, z nowszymi urządzeniami w przyszłości. GEK znajduje się obecnie w ostatnim etapie badań nad rozwojem. Pomysł uzyskał zadowalające rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na zaawansowanych prototypach. Istniejące grupy GEK (w 32. krajach) obserwują i wspierają międzynarodowy zespół naukowców w postępach ich pracy.

6 Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć Darmową Energię to: otwarty dostęp ( open-sourcing ), finansowanie społeczne ( crowdfunding ) oraz współopracowywanie ( co-development ). Oznacza to, że projekt oparty jest na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 8 Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. 9 Pod wzorem jest pierwsza strona omawianego patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest publicznie dostępne za darmo poprzez Internet.

7 Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Jest jesień, rok znacząca data ponieważ sukcesy odnoszone przez inicjatywy Darmowej Energii nabierają tempa do tego stopnia że omówienie tego dokumentu, które jest tylko ogólnym przykładem informacji pochodzącej z udowodnionych działań ostatnich kilku lat (a nawet miesięcy), może stać się powszechnie znane już w następnym roku. Dziś w Polsce możemy się z powodzeniem dołączyć do setek ludzi w międzynarodowych grupach tworzących GEK jest to częścią ruchu Darmowej Energii. Omawiane urządzenie dostępne publicznie od marca 2014* przyczyniło się do szybkiego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem Darmowej Energii oraz podobnych ujawnień w wielu połączonych ze sobą dziedzinach. Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy wyzwoleńcze co czyni ją podatnym gruntem dla powstania ruchu Darmowej Energii. 10 Polacy wielokrotnie doświadczali niszczenia, zarówno empirycznie jak i poprzez dziedzictwo psychologicznie łączące pokolenia. Dzisiaj w Polsce można zaobserwować jak wielokrotne zniszczenie przejawia się obecnie na rzecz ocalenia, miłości, i dostatku. Pozostaje jeszcze jednak wiele pracy. Generator Energii Kwantowej może stać się owocem wspólnego porozumienia i wytrwałości. GEK Polska zacznie funkcjonować jako grupa wspólnie rozważająca początkowe działania. Pierwszymi krokami będą: zdefiniowania grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizację. Wśród obserwujących założenie grupy znajdą się ludzie ze wszystkich ścieżek życiowych: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie funduszy, urzędnicy państwowi... i inni czekający aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby te, działające wedle paradygmatów makro-ekonomicznych ustalonych ponad sto lat temu, nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie. W momencie opublikowania działalności Grupy Polskiej GEK zostanie uzyskany dostęp do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych którzy w tym roku (2014) takie działania podjęli.

8 Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Dotyczy zarówno pojedyńczych stanowisk jak i wymienionych podgrup. GEK Polska priorytety Dotyczy pracy biurowej oraz na Internecie. Ta część dokumentu jest pisana na skróty, są to ogólne kierunki. 1) Tekst reklamowy (nazwa grupy, opis, cel etc.) wraz z opracowaniem graficznym (logo, zdjęcia ludzi i lokalizacji) 2) Aktualna baza danych członków grupy założycielskiej i łączące namiary. 3) Założenie tak zwanej Wspólnoty Chałupnictwa Zbiorowego (Cottage Industry Community Unit) do tworzenia GEK tak jak w innych miejscowościach - zaznaczając się jako ludzie którzy sami sobie stworzą darmową energię zamiast czerpiąc z kontroli opatentowanych systemach energetycznych - i tym samym zaznaczenie obecności aby przyłączali się wszyscy chętni. Na początku chodzi o prostą rejestrację na stronie po zdobyciu zaświadczenia (kurs, już zakończony przez autora). Podczas rejestracji wybieramy kategorie działań: budowa, badania naukowe, promocja, transport i instalacja, warsztaty i szkolenia, sprzedaż, kampanie finansowe, spotkania itp. Na tej podstawie możemy otrzymać dofinansowanie poprzez kontakt i współpracę z tymi, którzy odnoszą sukcesy i będą nas polecać. 4) Założenie kont na portalach społecznościowych dla GEK Polska (wydarzenia, zdjęcia, pliki), Wiki. 5) Tłumaczenie podstawowych informacji dotyczących Darmowej Energii i Odkrycia: 2009 Podsumowanie Przełomowych Technologii Elektrycznych konferencja prezydenta USA, 13 Kwiecień 2014 konferencja Dr.Greer, Czerwiec 2014 CICU (Cottage Industry Community Unit) video, 2012 Sirius Disclosure film, 2012 oświadczenie Toma Beardena wideo, 2007 Sheri Adamiak CSETI (Centrum Studiów nad Inteligencją Pozaziemską) CD, 2014 instrukcja GEK, 2012 oryginalna publikacja na blogu FTW. 6) Ustanowienie harmonogramu pracy i spotkań.

9 GEK Polska Główne indywidualne stanowiska Tworzymy wspólną przestrzeń dla konstruktorów. Jak tylko powołamy zespół pracowników zaczniemy z formacją rozwoju biznesu poprzez opracowaną Wspólnotę Chałupnictwa Zbiorowego. Celem następujących stanowisk ma być otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Tłumacz (pracuje wraz z badaczem): Tłumacz będzie pracował nad odtworzeniem dokumentacji, filmów i nagrań z języka angielskiego na polski. Jego zadaniem będzie także ich oficjalna bądź indywidualna publikacja. Tłumaczenie będzie obejmowało najpierw sprawdzenie istnienia transkrypcji na Internecie, następnie notowanie czasowego przesłuchania, tłumaczenie, stworzenie napisów, załadowanie. Badacz-Informatyk (pracuje z księgowym oraz z tłumaczem): Najnowszy ogólnoświatowy GEK, istniejące polskie grupy, fundacje, filantropi, zwykli obywatele, dotacje, fundacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czysta energia.pl, CIRE, gramwzielone.pl, polak potrafi.pl, rockethub, wefunder, baza danych źródłowych (dokumenty), wszelkie wysortowane wydruki, podtrzymanie bazy danych polskiej terminologii odnoszącej się do (metafizyki, technologii, duchowości, bezpośrednych doświadczeń ) Księgowy: Porządkuje bazy danych ludzi, czasu i lokalizacji, podtrzymuje kontakty, tworzy organizacje dokumentów. Operator portali społecznościowych: Podtrzymuje aktywność na kontach, zapewnia rozwiązania dla najlepszych możliwości współpracy (tj. wspólne edytowanie dokumentów w chmurze ) Dokumentator: Wideo, zdjęcia, audio, papiery Skarbnik: Zajmuje się wszystkim co ma do czynienia z zasobami finansowymi (praca z księgowym oraz badaczem), dofinansowanie, darowizny. Sceptyczny troll: Zna się na sztuce trollowania i sabotażu. Będzie podważał i podawał w wątpliwość wszelkie działania grupy aby utrzymać wysoki standard pracy i być gotowym na tego typu sytuacje. Na podstawie wieloletnich doświadczeń innych grup posiadamy wiedzę na temat możliwych ataków na ludzi zajmującymi sie Darmową Energią. Najważniejsze z tego powodu jest przejrzysta publikacja wszystkich działań grupy. Dopiero od kilku lat jest to możliwe powszechnie poprzez Internet.

10 GEK Polska Główne podgrupy Warunki zewnętrzne i wewnętrzne mogą ulegać zmianie i następującego typu grupy mogą służyć w podtrzymywaniu świadomości działań. Budownicy: Osoby potrafiące montować urządzenia: inżynierowie elektronicy, inżynierowie elektrycy, mechanicy, fizycy, technicy laboratoryjni, wynalazcy, matematycy, pisarze techniczni... Wizja Twórcza: Ludzie wizjonerzy, na co dzień pozostający w kontakcie z wszelkimi aspektami ruchu, wymiany energii na gruncie ludzkim i technologicznym, rozumiejąc humanitarne korzyści energii i jej rozwoju w przyszłości. Zdolni do pracy w międzynarodowym zespole, łatwo zawierający i podtrzymujący nowe znajomości wśród współpracowników. Badanie Interakcji Człowiek-Technologia: Na nowo odkrywamy technologię oraz samych siebie. Poprzez Internet łączymy się, współpracujemy. Dzięki tej technologii tworzymy świat dla GEK w życiu codziennym. Tego typu praca może przypominć eksperymentalną grupę teatralną: badamy znaczenie bycia bez konieczności używania cytatu, co znaczy móc robić, co oznacza przyzwoitość, czym jest problem a czym ryzyko, czym wysiłek a czym ambicja. Czy nieprawdą jest, że próbując zmienić bieg rzeczy to jak sprzeciwić się całemu wszechświatu, temu co jest? Czy jest możliwe wprowadzić Darmową Energię w codzienność istnienia ludzkiego? Są to pytania tej podgrupy eksperymentalnej.

11 GEK Polska Podgrupy i podrzędne stanowiska Jak tylko załatwione zostaną podstawowe sprawy, skierujemy swoje działania w stronę ustanowienia i podtrzymania spójności grupy. Reprezentant: Prezentacje, relacje publiczne, rozmowy z profesorami, naukowcami, przemysłowcami. Artysta / Wzorowiec: Reprezentacja twórcza, działania w przestrzeni publicznej. Technolog: Znajomość obsługi urządzeń, komputerów, kabli, transmisji, kodowania, sprzętu komputerowego, oprogramowania, strumieniowania obrazów, telekomunikacji. Doradca od spraw bezpieczeństwa: Znajomość praw i zwyczajów, praktyka w komunikacji z policją, interakcją wojskową, rozeznanie w bezpieczeństwie narodowym, odpowiednie kontakty w razie kłopotów. Osoba ta dba o to, by wszystko zgadzało się z prawem. Haker / Włamywacz komputerowy: Pracuje na skraju nieposłuszeństwa obywatelskiego znając się na prawach i zakazach. Inni specjaliści: Transport, Gotowanie, Mieszkalnictwo. Inni artyści: Aktorzy, Tancerze, Muzycy. Otwarte doradztwo podgrupa: Wymagane: doświadczenie i odpowiedzialność. Logistyka Przyszłości: Odwzorowuje i projektuje implikacje oraz zmiany w przejściach do otoczenia Darmowej Energii. Ujawniacz paranormalnych zjawisk: Łączy niecodzienne ponadnaturalne doświadczenia w podróżach w głąb człowieka i odkryć fizycznych: ciała niebieskie, byty innych stopni, cuda przy uzdrawianiu, statki kosmiczne Sam temat Darmowej Energii otwiera tzw. Puszkę Pandory zjawisk metafizycznych. Doradca duchowy: Bezpośrednio przekazuje uniwersalną wiedzę opartą na doświadczeniach: joga, medytacja, ayurveda Przewodnik: Kto tylko może, zmiennie.

12 Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Przykładowo wnosimy o zfinansowanie zakupu części niezbędnych do budowy Generatora Energii Kwantowej w Polsce. Szacowany koszt zakupu części wynosi około 18000zł. Po osiągnięciu przez GEK stanu używalności (takiego jak w przypadku innych międzynarodowych konstrukcji 11 ), planujemy zaoferować go grupie pracującej nad odrodzeniem Sokołowska, miasteczka w południowo-zachodniej części Polski. Pomoże to zaopatrzyć jego mieszkańców w 30kW uzupełniającej energii przeznaczonej dla lokalnego centrum leczniczego. Zapewni to stabilność pracy i zarobku jego pracownikom. Ten Generator Energii Kwantowej (GEK) został nazwany po Generatorze Elektrycznym Nikoliego Tesli: US patent 511,916 2 Styczeń i US patent 390,414-2 Październik 1888., tzw. Dynamo-Maszyna Elektryczna. Pierwotnie opublikowany przez Sir Timothy Thrapp a z organizacji World Improvement Through the Spirit Ministries (WITTS), GEK został następnie udostępniony publicznie przez HopeGirl z organizacji Fix The World (FTW): Pierwszy krok rezonansu, czyli wprowadzenia urządzenia do stanu zestrojonego umożliwjającego do wytwarzania energii, oraz dalsze postępy przy wytwarzaniu nadmiar energii w porównaniu do jej zużycia, jest dokumentowane na: Wszelkie zmiany i ulepszenia są wciąż dokumentowane i udostępniane. Detale poszczególnych części mogą ulegać zmianie. Poprzedni sukces finansowania GEK: Pierwsza budowa GEK była finansowana w trzech fazach. Ostatnia z tych faz została ukończona tutaj: Pierwszy GEK został skonstruowany w Aouchtamie, w Maroku, pod koniec marca tego roku (2014):

13 Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnego podręcznika dla użytkowników GEK: Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie? Z pola kwantowego. Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK? 10kW (do 40kW) W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa? Wystarczy nastawić maszynę do rezonansu. Wtedy działa już samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany baterią. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować baterię ciągle naładowaną. Jak długo będzie działać GEK? Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części). Czym różni się GEK od opracowania Tesli? Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu obrotowego. W konstrukcji GEK użyto trochę elektroniki by zyskać na stabilności tj. kontrolowanej ilości mocy i poprawnym zakresie częstotliwości. Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Czy GEK emituje promieniowanie? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Jakiej postaci energii używa GEK? Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania żądanej stabilności).

14 Samopomoc Znaczną pomoc może przynieść osobisty przegląd i definicje poniższych słów które są jakby wstępem do tematów codziennych dla osób zajmujących się Darmową Energią 12. Zrozumienie oparte na doświadczalnym sprawdzeniu tych terminów może ułatwić głębsze zrozumienie dotyczące Ruchu Darmowej Energii. energia wspólnota otwatry-dostęp nauka równowaga ekologiczna hakerzy i krakerzy duchowość psychologia ujawnienie religia świadomość dowód świadek pieniądze wzór strach środki masowego przekazu metafizyka ignorancja nadprzyrodność reakcja sakralność pozaziemskość szkoły misterium bezpośrednie doświadczenie ezoteryzm cuda zmysły śmierć myśl tajne stowarzyszenia teorie spiskowe harmonia uzdrawianie sceptycyzm dostrojenie trolle obfitość dom wojna miłość ludzkość pokój planeta Ziemia warunki zewnętrzne wyzwolenie makroekonomia życie wewnętrzne praca geopolityka sukces konkurencja pożywienie zrozumienie biznes światło współpraca reputacja inżynieria odwrotna przemiana

15 Przypis Końcowy 1 Świadkowie z wysoko-odpowiedzialnych stanowisk występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji prowadzącej Sirius Disclosure, odzyskane 30 września 2014: 2 Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, Summary of Break-Through Energy Technologies (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: 3 Tom Bearden, PhD, US Army, Pulling Energy From The Vacuum (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: 4 Warsztat z Dr. Steven em M. Geer em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: 5 Na przykład w uzdrawianiu rekonektywnym odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14. września 2014: 6 GEK (Generator Energii Kwantowej Quantum Energy Generator ), jako urządzenie Darmowej Energii jest szczegółowo opisane na miejscu gdzie zostało ujawnione pod koniec marca 2014 roku. Odzyskane 4. października 2014: 7 Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 8 O współpracy przy otwartym dostępie, finansowaniu społecznym oraz współopracowywaniu. Odzyskane 4. października 2014: 9 Tak jaknumer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 10 Zagłębiając się w historię współczesnej Europy można wydedukować, że Polacy rozumieją co oznacza zjednoczenie się w walce o sprawę w najbardziej burzliwych czasach. Dziś wyzwaniem jest wybranie przywódców w wymiarze duchowym będących zarazem autorytetami w kwestiach materialnych. Taka jest właśnie natura GEK Ruchu Darmowej Energii. Po przeszło 70 latach od bycia w centrum destrukcji podczas obu Wojen Światowych największą przeszkodą okazują się być wymagające rozwiązania głęboko zakorzenione czynniki psychologiczne. 11 Aby dowiedzieć się jak to funkcjonuje w innych krajach odwiedź blog Fix the World założony przez HopeGirl w 2012 roku, odzyskany 14 września 2014: 12 Autor celowo wykluczył te tematy z dokumentu.

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Polska Akcja Humanitarna 2009 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy a innowacje

Wzrost gospodarczy a innowacje konferencja Wzrost gospodarczy a innowacje Wrocław, 13-14 pazdziernika 2008, Publikacja pokonferencyjna Konferencja pod patronatem Ministra Gospodarki i Rektora Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Ćwik Partner publikacji: Orange Polska ISBN 978-83-932564-6-4 Koncepcja i redakcja: Natalia Ćwik Korekta: Marcin Grzybek Skład,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo