Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt:"

Transkrypt

1 Kolektyw Energii Przejrzystej zaprasza na pierwszy projekt: aby przedstawić w Polsce urządzenie Darmowej Energii poprzez współprace z międzynarodowym rozwojem ujawnionego Generatora Energii Kwantowej: Październik 2014 Źródło informacji międzynarodowych ujawnień i szczegółów dotyczących tzw. Nowej Energii: Sirius Disclosure - Orion Project:

2 Spis Treści Wstęp do tematu Darmowej Energii Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Priorytety Główne indywidualne stanowiska Główne podgrupy Podgrupy i podrzędne stanowiska Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Samopomoc Przypis Końcowy

3 Wstęp do tematu Darmowej Energii Ten dokument jest wprowadzeniem dla wszystkich którzy są zainteresowani wspólną pracą nad rozwojem Darmowej Energii w Polsce. Temat Darmowej Energii jest prosty. W stanie naturalnym energia jest Energią Darmową. Inaczej mówiąc, energia pochodząca z przestrzeni może być dostępna za darmo i zapewnić na nią całe zapotrzebowanie. Tegoroczne publikacje ujawnień udowadniają że Darmowa Energia mogła być już powszechnie dostępna od 130 lat. 1 Zależność od energii i wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za nią zostało opracowane z oczywistych powodów: aby stworzyć makro-ekonomię i uzależnić od energii. Możliwe że wiele osób znajdując się na odpowiedzialnych pozycjach w tamtych czasach zrobiłoby podobnie. Dzisiaj można porównać rok 1890 z Dużo publicznej informacji neguje istnienia Darmowej Energii skoro ona potwierdza przełomowe możliwości na skali cywilizacyjnej które mogą zaistnieć. Sytuacja jest taka że opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest powszechnie aktualnym stanem wiedzy. Jest nam wiadome dzisiaj od najwybitniejszych naukowców z prestiżowych ośrodków że Darmowa Energia nie jest możliwa. Ponadto, najbardziej przeciwni aksiomatom Darmowej Energii są naukowcy i inżynierowie działający w dziedzinach energii i może to być zrozumiałe. Można też łatwo znaleść się w otoczeniu sceptyków (i tzw. trolli) stale potępiających działalności międzynarodowego ruchu Quantum Energy Generator pomimo jego sukcesów. Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu Darmowej Energii tam gdzie jest potrzebna na Ziemi, a nie o sukces w inżynierii przy wybranym urządzeniu Darmowej Energii. Można podjąć decyzję aby Darmowa Energia została rozpowszechniona. Poprzez otwartość, wolność dzielenia się i wolnym dostępem do wiedzy i materiałow, Darmowa Energia może stać się współczesną naukową twórczością ku prawdzie. Darmowa Energia może położyć kres paliwom kopalnym, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić harmonijną trwałości środowiska naturalnego. Pospolita militaryzacja Darmowej Energii nie jest możliwa ponieważ samo jej istnienie jest rozstrzygnięciem potrzeb wojennych opierających się na zdobywaniu i posiadaniu zasobów energetycznych.

4 Darmowa Energia jako Nowa Energia: (Energia Punktu Zerowego, Energia z Próżni, Energia Kwantowa, Czysta Energia) Darmowa Energia odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni która spaja ze sobą fizyczną rzeczywistość. Jest ona nami, jest w nas, jest we wszystkim. Dzięki temu, ciało ludzkie jest jej dostępne i poprzez zmysły można się do niej dostroić. Ludzie za pomocą odpowiednich technologii mogą z niej czerpać. Jest to żniwo syntezy ekologicznego istnienia: energia ta może być dostarczona poprzez specjalne urządzenia - technologią wytwarzania energii wychodzącą poza dotychczasową świadomości powszechną. 2 Darmowa Energia jest jaknajbardziej pierwotną energią istniejącą jako podłoże kwantowe, więc nie jest nową - ale można ją tak nazwać skoro jest najnowszą czystą energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni, bez ruchu, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał, łącząc pojęcie czystej darmowej energii kwantowej wymienionej w tytule, z energią z punktu zerowego, czyli z próżni. Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę funkcjonowania świata. Atomy przepływają w odwiecznej Darmowej Energii od 15 miliardów lat, odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że przed 15. miliardami lat temu Darmowa Energia nie istniała, być może za sekundę się zatrzyma. To by sprawiło że nie byłaby już nieustanna. Ludzkość nie jest w stanie wytworzyć Darmowej Energii ani wiecznego ruchu skoro jest ona żródłem naszego fizycznego pochodzenia z natury wszechświata. My pozyskujemy tylko Darmową Energię i możemy w jej obrębie funkcjonować. Dopóki istnieje fizyczna rzeczywistość Darmowa Energia z nią współistnieje. 3 Perpetuum-mobile jest koncepcją skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą nieporozumienie ponieważ wiąże się z paradygmatem który obecnie jest rozbudowywany: że to ludzie wynaleźli energie i nią kierują. Aktualne ujawnienia (i ich sprawdzian w rzeczywistości) przynoszą nowe możliwości praktycznego wprowadzenia darmowych źródeł energii w domenie publicznej. Do ludzkości należą decyzje o współpracy przy dalszym rozwoju. Publiczne stosowanie Darmowej Energii do tej pory nie powiodło się tym którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzi na Ziemi. Istnieje zatem potrzeba wyzwolenia Darmowej Energii na rzecz równowagi ekologicznej. Z technicznego punktu widzenia taka energia może być wykorzystywana poprzez wysokie napięcia w określonych częstotliwościach zależnych od materii używanej substancji. 4 Współczesne systemy energetyczne są zależne od samo-zwalczającej się elektrodynamiki bazowanej na entropii. Nie dzieje się tak jednak w przypadku zaawansowanego żniwa Darmowej Energii, gdzie dipol nie ulega zniszczeniu. Dipol jest, i negentropia jest. Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w kontekście ciała ludzkiego. 5

5 O Generatorze Energii Kwantowej i Ruchu Darmowej Energii Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów Generator Energii Kwantowej. To urządzenie (ze szczegółowym opisem 6) pasuje do średniej wielkości łatwo przenośnej skrzynki i osiąga wydajności do 40kW, wystarczający jako agregat prądotwórczy na dom rodzinny. Generator Energii Kwantowej jest pośrednim źródłem energii: zamienia brak publicznej darmowej energii na jej działającą wersję. Ten ruch opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze współodkrywców Darmowej Energii, Nikola Teslę. Jak na współczesne czasy GEK nie jest specjalnie zaawansowanym urządzeniem Darmowej Energii. Generator ten został wybrany jako pośrednie rozwiązanie aby publicznie prowadzić ruchem praktycznej nauki poprzez istniejące i działające urządzenie, pomimo tego że istnieją inne rozwiązania które narazie jednak są publicznie niedostępne. Istnieje nadzieja że ruch GEK pomoże je ujawnić. Być może cała energia jest darmowa, być może cała energia jest też kwantowa na pewnym poziomie, i być może żaden rodzaj energii nie jest generowany w urządzeniu darmowej energii. W każdym razie Tesla nazwał omawiane urządzenie Generatorem Elektrycznym. GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych, w kategorii Obrotowych Elektromagnetycznych Generatorów Darmowej Energii, na podstawie projektu przedstawionemu Prezydentowi USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku. 7 Raport został opracowany przez Dr. Stevena M.Greer, MD, i Theodore C. Lodera III, PhD - ludzi ktorzy zapraszają do doświadczenia ujawnionych wyników ich pracy, a więc nie tylko podejściem intelektulanym poprzez pisaną teorię i filozofię lecz również poprzez zmysły. Patent Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo - szukając wskazówek technicznych na forach można znaleść naukowców wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK. Wspołpraca międzynarodowa na Internecie pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania. W ten sposób, niezależnie od sukcesów przy budowie 130. letnich Generatorów Energii Kwantowej znajdzie się zawsze ruch ujawniający informacje i wyzwalający dalsze postępy następnym pokoleniom, z nowszymi urządzeniami w przyszłości. GEK znajduje się obecnie w ostatnim etapie badań nad rozwojem. Pomysł uzyskał zadowalające rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na zaawansowanych prototypach. Istniejące grupy GEK (w 32. krajach) obserwują i wspierają międzynarodowy zespół naukowców w postępach ich pracy.

6 Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć Darmową Energię to: otwarty dostęp ( open-sourcing ), finansowanie społeczne ( crowdfunding ) oraz współopracowywanie ( co-development ). Oznacza to, że projekt oparty jest na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 8 Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne Generatory Energii Kwantowej. 9 Pod wzorem jest pierwsza strona omawianego patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest publicznie dostępne za darmo poprzez Internet.

7 Otwarte zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK Jest jesień, rok znacząca data ponieważ sukcesy odnoszone przez inicjatywy Darmowej Energii nabierają tempa do tego stopnia że omówienie tego dokumentu, które jest tylko ogólnym przykładem informacji pochodzącej z udowodnionych działań ostatnich kilku lat (a nawet miesięcy), może stać się powszechnie znane już w następnym roku. Dziś w Polsce możemy się z powodzeniem dołączyć do setek ludzi w międzynarodowych grupach tworzących GEK jest to częścią ruchu Darmowej Energii. Omawiane urządzenie dostępne publicznie od marca 2014* przyczyniło się do szybkiego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem Darmowej Energii oraz podobnych ujawnień w wielu połączonych ze sobą dziedzinach. Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy wyzwoleńcze co czyni ją podatnym gruntem dla powstania ruchu Darmowej Energii. 10 Polacy wielokrotnie doświadczali niszczenia, zarówno empirycznie jak i poprzez dziedzictwo psychologicznie łączące pokolenia. Dzisiaj w Polsce można zaobserwować jak wielokrotne zniszczenie przejawia się obecnie na rzecz ocalenia, miłości, i dostatku. Pozostaje jeszcze jednak wiele pracy. Generator Energii Kwantowej może stać się owocem wspólnego porozumienia i wytrwałości. GEK Polska zacznie funkcjonować jako grupa wspólnie rozważająca początkowe działania. Pierwszymi krokami będą: zdefiniowania grupy oraz takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich realizację. Wśród obserwujących założenie grupy znajdą się ludzie ze wszystkich ścieżek życiowych: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie funduszy, urzędnicy państwowi... i inni czekający aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby te, działające wedle paradygmatów makro-ekonomicznych ustalonych ponad sto lat temu, nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie. W momencie opublikowania działalności Grupy Polskiej GEK zostanie uzyskany dostęp do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych którzy w tym roku (2014) takie działania podjęli.

8 Wykaz prac do realizacji przez GEK Polska Dotyczy zarówno pojedyńczych stanowisk jak i wymienionych podgrup. GEK Polska priorytety Dotyczy pracy biurowej oraz na Internecie. Ta część dokumentu jest pisana na skróty, są to ogólne kierunki. 1) Tekst reklamowy (nazwa grupy, opis, cel etc.) wraz z opracowaniem graficznym (logo, zdjęcia ludzi i lokalizacji) 2) Aktualna baza danych członków grupy założycielskiej i łączące namiary. 3) Założenie tak zwanej Wspólnoty Chałupnictwa Zbiorowego (Cottage Industry Community Unit) do tworzenia GEK tak jak w innych miejscowościach - zaznaczając się jako ludzie którzy sami sobie stworzą darmową energię zamiast czerpiąc z kontroli opatentowanych systemach energetycznych - i tym samym zaznaczenie obecności aby przyłączali się wszyscy chętni. Na początku chodzi o prostą rejestrację na stronie po zdobyciu zaświadczenia (kurs, już zakończony przez autora). Podczas rejestracji wybieramy kategorie działań: budowa, badania naukowe, promocja, transport i instalacja, warsztaty i szkolenia, sprzedaż, kampanie finansowe, spotkania itp. Na tej podstawie możemy otrzymać dofinansowanie poprzez kontakt i współpracę z tymi, którzy odnoszą sukcesy i będą nas polecać. 4) Założenie kont na portalach społecznościowych dla GEK Polska (wydarzenia, zdjęcia, pliki), Wiki. 5) Tłumaczenie podstawowych informacji dotyczących Darmowej Energii i Odkrycia: 2009 Podsumowanie Przełomowych Technologii Elektrycznych konferencja prezydenta USA, 13 Kwiecień 2014 konferencja Dr.Greer, Czerwiec 2014 CICU (Cottage Industry Community Unit) video, 2012 Sirius Disclosure film, 2012 oświadczenie Toma Beardena wideo, 2007 Sheri Adamiak CSETI (Centrum Studiów nad Inteligencją Pozaziemską) CD, 2014 instrukcja GEK, 2012 oryginalna publikacja na blogu FTW. 6) Ustanowienie harmonogramu pracy i spotkań.

9 GEK Polska Główne indywidualne stanowiska Tworzymy wspólną przestrzeń dla konstruktorów. Jak tylko powołamy zespół pracowników zaczniemy z formacją rozwoju biznesu poprzez opracowaną Wspólnotę Chałupnictwa Zbiorowego. Celem następujących stanowisk ma być otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Tłumacz (pracuje wraz z badaczem): Tłumacz będzie pracował nad odtworzeniem dokumentacji, filmów i nagrań z języka angielskiego na polski. Jego zadaniem będzie także ich oficjalna bądź indywidualna publikacja. Tłumaczenie będzie obejmowało najpierw sprawdzenie istnienia transkrypcji na Internecie, następnie notowanie czasowego przesłuchania, tłumaczenie, stworzenie napisów, załadowanie. Badacz-Informatyk (pracuje z księgowym oraz z tłumaczem): Najnowszy ogólnoświatowy GEK, istniejące polskie grupy, fundacje, filantropi, zwykli obywatele, dotacje, fundacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czysta energia.pl, CIRE, gramwzielone.pl, polak potrafi.pl, rockethub, wefunder, baza danych źródłowych (dokumenty), wszelkie wysortowane wydruki, podtrzymanie bazy danych polskiej terminologii odnoszącej się do (metafizyki, technologii, duchowości, bezpośrednych doświadczeń ) Księgowy: Porządkuje bazy danych ludzi, czasu i lokalizacji, podtrzymuje kontakty, tworzy organizacje dokumentów. Operator portali społecznościowych: Podtrzymuje aktywność na kontach, zapewnia rozwiązania dla najlepszych możliwości współpracy (tj. wspólne edytowanie dokumentów w chmurze ) Dokumentator: Wideo, zdjęcia, audio, papiery Skarbnik: Zajmuje się wszystkim co ma do czynienia z zasobami finansowymi (praca z księgowym oraz badaczem), dofinansowanie, darowizny. Sceptyczny troll: Zna się na sztuce trollowania i sabotażu. Będzie podważał i podawał w wątpliwość wszelkie działania grupy aby utrzymać wysoki standard pracy i być gotowym na tego typu sytuacje. Na podstawie wieloletnich doświadczeń innych grup posiadamy wiedzę na temat możliwych ataków na ludzi zajmującymi sie Darmową Energią. Najważniejsze z tego powodu jest przejrzysta publikacja wszystkich działań grupy. Dopiero od kilku lat jest to możliwe powszechnie poprzez Internet.

10 GEK Polska Główne podgrupy Warunki zewnętrzne i wewnętrzne mogą ulegać zmianie i następującego typu grupy mogą służyć w podtrzymywaniu świadomości działań. Budownicy: Osoby potrafiące montować urządzenia: inżynierowie elektronicy, inżynierowie elektrycy, mechanicy, fizycy, technicy laboratoryjni, wynalazcy, matematycy, pisarze techniczni... Wizja Twórcza: Ludzie wizjonerzy, na co dzień pozostający w kontakcie z wszelkimi aspektami ruchu, wymiany energii na gruncie ludzkim i technologicznym, rozumiejąc humanitarne korzyści energii i jej rozwoju w przyszłości. Zdolni do pracy w międzynarodowym zespole, łatwo zawierający i podtrzymujący nowe znajomości wśród współpracowników. Badanie Interakcji Człowiek-Technologia: Na nowo odkrywamy technologię oraz samych siebie. Poprzez Internet łączymy się, współpracujemy. Dzięki tej technologii tworzymy świat dla GEK w życiu codziennym. Tego typu praca może przypominć eksperymentalną grupę teatralną: badamy znaczenie bycia bez konieczności używania cytatu, co znaczy móc robić, co oznacza przyzwoitość, czym jest problem a czym ryzyko, czym wysiłek a czym ambicja. Czy nieprawdą jest, że próbując zmienić bieg rzeczy to jak sprzeciwić się całemu wszechświatu, temu co jest? Czy jest możliwe wprowadzić Darmową Energię w codzienność istnienia ludzkiego? Są to pytania tej podgrupy eksperymentalnej.

11 GEK Polska Podgrupy i podrzędne stanowiska Jak tylko załatwione zostaną podstawowe sprawy, skierujemy swoje działania w stronę ustanowienia i podtrzymania spójności grupy. Reprezentant: Prezentacje, relacje publiczne, rozmowy z profesorami, naukowcami, przemysłowcami. Artysta / Wzorowiec: Reprezentacja twórcza, działania w przestrzeni publicznej. Technolog: Znajomość obsługi urządzeń, komputerów, kabli, transmisji, kodowania, sprzętu komputerowego, oprogramowania, strumieniowania obrazów, telekomunikacji. Doradca od spraw bezpieczeństwa: Znajomość praw i zwyczajów, praktyka w komunikacji z policją, interakcją wojskową, rozeznanie w bezpieczeństwie narodowym, odpowiednie kontakty w razie kłopotów. Osoba ta dba o to, by wszystko zgadzało się z prawem. Haker / Włamywacz komputerowy: Pracuje na skraju nieposłuszeństwa obywatelskiego znając się na prawach i zakazach. Inni specjaliści: Transport, Gotowanie, Mieszkalnictwo. Inni artyści: Aktorzy, Tancerze, Muzycy. Otwarte doradztwo podgrupa: Wymagane: doświadczenie i odpowiedzialność. Logistyka Przyszłości: Odwzorowuje i projektuje implikacje oraz zmiany w przejściach do otoczenia Darmowej Energii. Ujawniacz paranormalnych zjawisk: Łączy niecodzienne ponadnaturalne doświadczenia w podróżach w głąb człowieka i odkryć fizycznych: ciała niebieskie, byty innych stopni, cuda przy uzdrawianiu, statki kosmiczne Sam temat Darmowej Energii otwiera tzw. Puszkę Pandory zjawisk metafizycznych. Doradca duchowy: Bezpośrednio przekazuje uniwersalną wiedzę opartą na doświadczeniach: joga, medytacja, ayurveda Przewodnik: Kto tylko może, zmiennie.

12 Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Przykładowo wnosimy o zfinansowanie zakupu części niezbędnych do budowy Generatora Energii Kwantowej w Polsce. Szacowany koszt zakupu części wynosi około 18000zł. Po osiągnięciu przez GEK stanu używalności (takiego jak w przypadku innych międzynarodowych konstrukcji 11 ), planujemy zaoferować go grupie pracującej nad odrodzeniem Sokołowska, miasteczka w południowo-zachodniej części Polski. Pomoże to zaopatrzyć jego mieszkańców w 30kW uzupełniającej energii przeznaczonej dla lokalnego centrum leczniczego. Zapewni to stabilność pracy i zarobku jego pracownikom. Ten Generator Energii Kwantowej (GEK) został nazwany po Generatorze Elektrycznym Nikoliego Tesli: US patent 511,916 2 Styczeń i US patent 390,414-2 Październik 1888., tzw. Dynamo-Maszyna Elektryczna. Pierwotnie opublikowany przez Sir Timothy Thrapp a z organizacji World Improvement Through the Spirit Ministries (WITTS), GEK został następnie udostępniony publicznie przez HopeGirl z organizacji Fix The World (FTW): Pierwszy krok rezonansu, czyli wprowadzenia urządzenia do stanu zestrojonego umożliwjającego do wytwarzania energii, oraz dalsze postępy przy wytwarzaniu nadmiar energii w porównaniu do jej zużycia, jest dokumentowane na: Wszelkie zmiany i ulepszenia są wciąż dokumentowane i udostępniane. Detale poszczególnych części mogą ulegać zmianie. Poprzedni sukces finansowania GEK: Pierwsza budowa GEK była finansowana w trzech fazach. Ostatnia z tych faz została ukończona tutaj: Pierwszy GEK został skonstruowany w Aouchtamie, w Maroku, pod koniec marca tego roku (2014):

13 Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnego podręcznika dla użytkowników GEK: Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie? Z pola kwantowego. Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK? 10kW (do 40kW) W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa? Wystarczy nastawić maszynę do rezonansu. Wtedy działa już samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą moc elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany baterią. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować baterię ciągle naładowaną. Jak długo będzie działać GEK? Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części). Czym różni się GEK od opracowania Tesli? Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu obrotowego. W konstrukcji GEK użyto trochę elektroniki by zyskać na stabilności tj. kontrolowanej ilości mocy i poprawnym zakresie częstotliwości. Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Czy GEK emituje promieniowanie? Nie nie w przypadku tego rodzaju energii. Jakiej postaci energii używa GEK? Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania żądanej stabilności).

14 Samopomoc Znaczną pomoc może przynieść osobisty przegląd i definicje poniższych słów które są jakby wstępem do tematów codziennych dla osób zajmujących się Darmową Energią 12. Zrozumienie oparte na doświadczalnym sprawdzeniu tych terminów może ułatwić głębsze zrozumienie dotyczące Ruchu Darmowej Energii. energia wspólnota otwatry-dostęp nauka równowaga ekologiczna hakerzy i krakerzy duchowość psychologia ujawnienie religia świadomość dowód świadek pieniądze wzór strach środki masowego przekazu metafizyka ignorancja nadprzyrodność reakcja sakralność pozaziemskość szkoły misterium bezpośrednie doświadczenie ezoteryzm cuda zmysły śmierć myśl tajne stowarzyszenia teorie spiskowe harmonia uzdrawianie sceptycyzm dostrojenie trolle obfitość dom wojna miłość ludzkość pokój planeta Ziemia warunki zewnętrzne wyzwolenie makroekonomia życie wewnętrzne praca geopolityka sukces konkurencja pożywienie zrozumienie biznes światło współpraca reputacja inżynieria odwrotna przemiana

15 Przypis Końcowy 1 Świadkowie z wysoko-odpowiedzialnych stanowisk występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji prowadzącej Sirius Disclosure, odzyskane 30 września 2014: 2 Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, Summary of Break-Through Energy Technologies (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14 września 2014: 3 Tom Bearden, PhD, US Army, Pulling Energy From The Vacuum (Czerpanie Energii z Próżni), odzyskane 14 września 2014: 4 Warsztat z Dr. Steven em M. Geer em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014: 5 Na przykład w uzdrawianiu rekonektywnym odczucia energetyczne w dłoniach nabierają mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14. września 2014: 6 GEK (Generator Energii Kwantowej Quantum Energy Generator ), jako urządzenie Darmowej Energii jest szczegółowo opisane na miejscu gdzie zostało ujawnione pod koniec marca 2014 roku. Odzyskane 4. października 2014: 7 Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 8 O współpracy przy otwartym dostępie, finansowaniu społecznym oraz współopracowywaniu. Odzyskane 4. października 2014: 9 Tak jaknumer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4. października 2014: 10 Zagłębiając się w historię współczesnej Europy można wydedukować, że Polacy rozumieją co oznacza zjednoczenie się w walce o sprawę w najbardziej burzliwych czasach. Dziś wyzwaniem jest wybranie przywódców w wymiarze duchowym będących zarazem autorytetami w kwestiach materialnych. Taka jest właśnie natura GEK Ruchu Darmowej Energii. Po przeszło 70 latach od bycia w centrum destrukcji podczas obu Wojen Światowych największą przeszkodą okazują się być wymagające rozwiązania głęboko zakorzenione czynniki psychologiczne. 11 Aby dowiedzieć się jak to funkcjonuje w innych krajach odwiedź blog Fix the World założony przez HopeGirl w 2012 roku, odzyskany 14 września 2014: 12 Autor celowo wykluczył te tematy z dokumentu.

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Systemy Krytyczne. www.cts.com.pl

Szkolenia Systemy Krytyczne. www.cts.com.pl Szkolenia Systemy Krytyczne www.cts.com.pl CO TO SĄ SYSTEMY KRYTYCZNE? Systemy wbudowane (albo: systemy kontrolne) = embedded systems (control systems), systemy krytyczne dla bezpieczeństwa = safety-critical

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński Program mentoringu dla nowych pracowników edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA

Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki? dr John M. Fischer Uniwersytet Stanowy Bowling Green Ohio, USA Jak wspieramy samodzielną refleksję i rozwój u nauczycieli?

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Pełna nazwa wnioskodawcy: Data powstania wnioskodawcy oraz podstawa prawna jego działalności: Numer KRS lub innego dokumentu będącego podstawą działalności wnioskodawcy jeśli nie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu

Bardziej szczegółowo

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił?

Naśladować Rynek Użytkownik Pomysł Koncepcja Ocena. Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Potrzeba Czy określiliśmy potrzeby użytkownika, tak samo jak on by określił? Użytkownicy nie sądzą, że tego potrzebują, czekają aż inni użytkownicy ich do tego przekonają. Użytkownicy nie czują potrzeby,

Bardziej szczegółowo

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii Katarzyna Bergier Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki Karolina H. Czarnecka Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź, 08.06.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 E safety bezpieczny Internet Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 O mnie Obecnie od kilku lat administrator sieci i systemów wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym, odpowiedzialny za ich działanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013 Bezpieczeństwo w Internecie O mnie Pracuję od kilku lat jako administrator sieci i systemów, odpowiedzialny za ich działanie i rozwój oraz bezpieczeństwo infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. Małgorzata Jagiełło

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. Małgorzata Jagiełło Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej Małgorzata Jagiełło Wrocław 2012 Autor: Małgorzata Jagiełło Wydawca: Grupa Ergo Sp. z o.o., 50-127 Wrocław ul. Św. Mikołaja 56/57 www.wydawnictwo-ergo.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater. MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.com OFERTA HANDLOWA Szanowni Państwo, firma MindsEater z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA. Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA. Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska Szczegółowe wymagania edukacyjne zostały sporządzone z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Wikipedia i inne projekty Wikimedia

Wikipedia i inne projekty Wikimedia Tomasz Polimerek Ganicz Stowarzyszenie Wikimedia Polska Wikipedia i inne projekty Wikimedia Co to jest Wikipedia? Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba na planecie ma dostęp do sumy wiedzy całej ludzkości.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu TOEIC Listening

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Program Warsztato w. George Bernard Shaw

Program Warsztato w. George Bernard Shaw Program Warsztato w Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata, a człowiek nierozsądny uparcie stara się przystosować świat do siebie. Zatem cały postęp zależy od człowieka nierozsądnego. George Bernard

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

AIESEC Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław tel: +48 71 36 80 576 e-mail: wroclawue.aiesec@gmail.

AIESEC Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław tel: +48 71 36 80 576 e-mail: wroclawue.aiesec@gmail. Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia założyli organizację, której wizja wyrażona

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

O systemie Advertway. Rozwiązania Advertway. 1. AdvertwayCAPTCHA

O systemie Advertway. Rozwiązania Advertway. 1. AdvertwayCAPTCHA O systemie Advertway. Advertway to przede wszystkim innowacyjne podejście do reklamy online. Wprowadzamy rozwiązania, które nie mają swoich odpowiedników na rynku. To całkowicie nowy sposób emisji przekazu

Bardziej szczegółowo

Warto zostać inżynierem

Warto zostać inżynierem Warto zostać inżynierem Czy warto zostać inżynierem? Najbliższe dziesięciolecia należą do inżynierów. Dobry inżynier jest na wagę złota. Perspektywy rozwoju tej branży są bardzo dobre, dlatego warto planować

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. Przykład najlepszych odpowiedzi na. pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. 2012 Przemysław Walter Group

CASE STUDY. Przykład najlepszych odpowiedzi na. pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. 2012 Przemysław Walter Group CASE STUDY Przykład najlepszych odpowiedzi na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej 2012 Przemysław Walter Group Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku Posiadasz pełne prawa do tej publikacji. Możesz rozdawać

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE = KREATYWNI II edycja

AKTYWNIE = KREATYWNI II edycja AKTYWNIE = KREATYWNI II edycja objęty honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MASTER OF CREATIVITY czyli: Warsztaty z diagnozowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

v.0.2 pierwsze kroki

v.0.2 pierwsze kroki v.0.2 pierwsze kroki Czym jest Liga Ambasadorów? Liga Ambasadorów, to nieformalna grupa ludzi połączonych wspólnym celem uzyskania szeroko pojętej niezależności w różnych sferach życia (finansowej, zawodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Gdyby firma wiedziała co wie Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji Beata Mierzejewska Katedra Teorii Zarządzania SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Wyzwania otoczenia

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: UMIEJĘTNOŚCI: ODWAGA I RYZYKO W PROCESIE DOKONY- WANIA ZMIAN ROZWOJOWYCH I ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mobilny system wspomagający pracę terminala kontenerowego autor: Bartłomiej Urbanowicz opiekun pracy:

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Otwarte zasoby a gospodarka wolnorynkowa

Otwarte zasoby a gospodarka wolnorynkowa Otwarte zasoby a gospodarka wolnorynkowa Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo