BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE"

Transkrypt

1 październik BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

2

3 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści Na czym bazować, projektując Instalację Sygnalizacji Pożarowej Władysław Markowski Kierunki rozwoju w konstrukcji pożarowych czujek dymu. Cz. 1. Jerzy Ciszewski Owocne cztery pory roku w Schrack Seconet Grzegorz Ćwiek, Schrack Seconet Polska POLON Przełomowa koncepcja centrali SSP o rozproszonej architekturze Polon-Alfa Pożarowa oferta UTC Fire & Security UTC Fire & Security Polska Wieloliniowe czujki dymu OSID antidotum na kłopoty projektantów i instalatorów Beata Idziak, Xtralis UK Inteligentne wykrywanie pożarów w elektrowniach wiatrowych Honeywell Life Safety Nowe spojrzenie na integrację: ssp i dso po sieci IP Arpol Sinorix CDT. System gaszenia gazem o stałym wyładowaniu Siemens Infrastructure & Cities Building Technologies Stałe urządzenia gaśnicze aerozolowe Nuuxe Radioton AGC Master Artur Godlewski, AGC Systems Jeśli gaszenie gazem, to tylko Inergen! Anna Błażejczyk, Fire Eater Polska Zasilacze buforowe do SSP serii EN54. Cz. 1. Wymagania prawne Pulsar Dobór kabli w instalacjach SSP. Cz. 1. Edward Skiepko Wydawca: Redakcja Systemy Alarmowe Warszawa, ul. Wiertnicza 65 tel.: faks: Systemy Alarmowe dwumiesięcznik branży security o tematyce: Sygnalizacja włamania i napadu Sygnalizacja pożarowa Telewizja dozorowa CCTV Kontrola dostępu Biometria Systemy Zintegrowane Automatyka Budynkowa Ochrona danych i informacji

4 4 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Władysław Markowski Na czym bazować projektując Instalację Sygnalizacji Pożarowej W sierpniu 2013 r. została przyjęta norma ISO [1] o projektowaniu, instalowaniu, odbiorze i utrzymaniu instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP). Prace nad normą rozpoczęły się na początku 2011 r. i trwały 2,5 roku łącznie z głosowaniami projektów pośrednich. W komitecie ISO/TC21/SC3 członkami są 23 kraje, w tym 10 z UE, a z pozostałych m.in. USA, Australia, Kanada, Japonia, Chiny. Aby norma w głosowaniu została przyjęta, powinna otrzymać więcej niż 66,66% głosów pozytywnych na TAK, przy nie więcej niż 25% głosów na NIE. W pierwszym głosowaniu projekt ISO/DIS nie uzyskał poparcia na arenie międzynarodowej. Nasz krajowy komitet KT 264 poprzez PKN głosował na NIE, głównie z powodu proponowanego instalowania czujek punktowych dymu do wysokości 20 m. W drugim głosowaniu projektu finalnego ISO/FDIS, po uwzględnieniu niektórych uwag komitetów krajowych, został przyjęty. PKN w tym głosowaniu wstrzymał się, aby ostatecznie nie blokować ukazania się normy. Negatywne stanowisko naszego KT 264 wynikało z obawy, że przyjęcie postanowień zaproponowanych w normie ISO spowoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych wyposażonych w ISP zgodnych z tą normą. Prace nad podobną normą EN w CEN trwają od 2008 r. bez efektu. W trakcie zmieniono koncepcję i znowu pod uwagę jest brana nie norma EN, lecz specyfikacja techniczna EN/TS. Ze względu na brak porozumień wśród krajów UE nie udało się uzgodnić wspólnych wymagań były plany, aby układ normy dla wszystkich krajów był identyczny, natomiast konkretne wymagania zostały określone przez poszczególne komitety krajowe. Prowadziłoby to do powstania 28 norm o tym samym układzie, lecz o różnych wymaganiach. Na pewno nie ułatwiłoby to swobodnego przepływu usług w UE, co było celem ustanowienia wspólnej normy. Na tle nieefektywnej w tym zakresie pracy europejskiego komitetu CEN/TC72 można podziwiać skuteczność komitetu ISO/TC21/SC3. Można by więc uznać, że skoro brak normy europejskiej EN, to z powodzeniem można by korzystać z normy międzynarodowej ISO, obejmującej poszczególne fazy powstawania oraz utrzymania ISP. Niestety niezupełnie jest to do przyjęcia. Wydaje się, że autorzy normy ISO [1] przeprowadzili jakby kompilację różnych norm, wybierając z nich wymagania i postanowienia pośrednie, które zawarli w projekcie normy ISO. Przykładem może być dopuszczalna wielkość strefy dozorowej, którą w normie ISO określono na 2000 m 2. Gdy PKN zaproponował, zgodnie z krajowymi wymogami, zmniejszenie jej do 1600 m 2, odpowiedziano, że w USA jest dopuszczona 2100 m 2. Podobną tematykę co przyjęta norma ISO [1] obejmują znane w Polsce wśród fachowców normy i dokumenty: specyfikacja techniczna PN-EN/TS [2], norma brytyjska BS [3], niemieckie wytyczne VdS 2095 [4], norma amerykańska NFPA 72 [5]. Norma amerykańska jest w sygnalizacji pożarowej rzadziej powoływana ze względu na inny od europejskiego sposób prezentowania tematu. O ile postanowienia obejmujące fazy instalowania, uruchomienia, odbioru i utrzymania ISP w dokumentach tych oraz w normie ISO są w dużej mierze zbliżone i do przyjęcia, o tyle wytyczne w zakresie projektowania ISP różnią się nieraz bardzo istotnie. Jako przykład, dla nas nie do zaakceptowania, może posłużyć dopuszczalna wysokość instalowania czujek dymu. Według standardów europejskich wynosi ona znacznie mniej dla czujek punktowych i liniowych niż dopuszczona przez normę ISO zob. porównanie w tabelach. Co do maksymalnej wysokości instalowania czujek ciepła w normie ISO brak konkretnej liczby, jest jedynie informacja, że powyżej 6 m zaleca się instalowanie czujek o podwyższonej czułości. Czujki ciepła klasy A1 są najczulsze. Podobna uwaga dotyczy czujek liniowych dymu. Zaleca się, aby powyżej 25 m zastosować czujki o zwiększonej czułości ze względu na rozrzedzenie aerozolu dymu. Brak jest natomiast informacji o potrzebie instalowania drugiego poziomu czujek liniowych dymu na wysokości pośredniej. Najistotniejszą różnicą w podejściu do rozmieszczania czujek w omawianej normie ISO jest przyjęcie zasady stałej odległości a między czujkami, w odróżnieniu od przyjęcia w Europie stałego promienia działania D. Różnicę najlepiej widać na przykładzie korytarza (wąskiego pomieszczenia o szerokości nie większej niż 3 m). Na rysunku podano przykład rozmieszczenia czujek w korytarzu wg zasady stałego promienia D. Zgodnie z normą ISO zamiast 2D należy wstawić stałą odległość a. W liczbach, dla czujek punktowych dymu, odległość między czujkami wyniosłaby 2D = 15 m oraz a = 10,2 m. Oczywiście w obu przypadkach

5 5 Czujki ciepła punktowe klasy A1 Parametr: CEN/TS VdS 2095 BS ISO wysokość instalowania H 8 m 7,5 m 9 m? m promień działania D odległość między czujkami przy płaskim stropie a 5,0 m należy uwzględnić minimalną dopuszczalną odległość czujki od ściany 0,5 m. W tym przypadku zasada stałej odległości jest korzystniejsza dla czułości ISP. Przyjęcie zasady stałej odległości między czujkami w normie ISO upraszcza rozmieszczanie czujek w przypadku stropów pochyłych. Niezależnie od stopnia pochyłości, przy rozmieszczaniu czujek zawsze przyjmuje się stałe odległości a między nimi (w rzucie prostopadłym). 3,5 4,7 m zależy od powierzchni dozorowej 5,3 m 5,1 m 7,0 m 4,9 6,6 m 7,5 m 7,2 m Czujki dymu punktowe Parametr: CEN/TS VdS 2095 BS ISO wysokość instalowania H 11 m 12 m 10,5 m 15 m promień działania D odległość między czujkami przy płaskim stropie a 7,5 m 5,7 7,7 m zależy od powierzchni dozorowej 7,5 m 7,2 m 10,5 m 8,0 10,8 m 10,6 m 10,2 m Czujki dymu liniowe Parametr: CEN/TS SITP WP-02 VdS 2095 BS wysokość instalowania H promień działania D odległość między czujkami przy płaskim stropie a ISO m 25 m 16 m 25 m 40 m 7,5 m 15 m 6 m, gdy H 6 m 6,5 m, gdy H > 6 m 12 m, gdy H 6 m 13 m, gdy H > 6 m 6 m, gdy H 6 m 6,5 m, gdy 6< H 12 m 7 m, gdy H > 12 m 12 m, gdy H 6 m 13 m, gdy 6< H 12 m 14 m, gdy H > 12 m Rozmieszczenie czujek w wąskich pomieszczeniach wg Wytycznych [6] 7,5 m 7,2 m 15 m 14,4 m Już z przykładowo opisanych różnic widać, że w projektowaniu ISP nie można bezpośrednio opierać się na normie ISO [1], ponieważ odmiennie reguluje ona wiele zagadnień, zwłaszcza dotyczących rozmieszczania czujek. Co nie oznacza, że nie warto się z nią zapoznać i wybrać zagadnienia uzupełniające do Specyfikacji [2], np. rozmieszczenia czujek przy stropach i dachach różnokształtnych, postanowienia odnośnie do czujek zasysających. Punkt 13.4 normy ISO stanowi, że odmienne regulacje narodowe mogą zmodyfikować wymagania wyszczególnione w tej normie w takim przypadku regulacje narodowe uzyskują pierwszeństwo. Obecnie, do czasu pojawienia się Normy Europejskiej lub nowej Specyfikacji Technicznej, najbardziej przydatne do projektowania ISP są Wytyczne SITP [6], które bazują głównie na Specyfikacji [2], rozszerzając ją nie tylko o znaczną część informacyjną, ale również o dodatkowe wymagania krajowe, w tym zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. W stosunku do Specyfikacji, w Wy- tycznych zmieniono niektóre wymagania, idąc w kierunku ich zaostrzenia, wykorzystując do tego postanowienia przepisów brytyjskich BS [3] lub niemieckich VdS 2095 [4]. Redagując część informacyjną, wykorzystano wiedzę zawartą w referatach wygłaszanych przez specjalistów, głównie CNBOP, SGSP, PSP i ITB podczas odbywających się od wielu lat branżowych Ogólnopolskich Warsztatów Systemy Sygnalizacji Pożarowej ZACISZE. Autorzy założyli, że Wytyczne SITP powinny stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy z zakresu projektowania ISP. Zdecydowano więc o umieszczeniu w nich wielu informacji również na temat podstawowych zagadnień z wykrywania i alarmowania o pożarze. Większość członków zespołu opracowującego Wytyczne SITP była jednocześnie członkami KT 264 ds. SSP przy PKN. Wytyczne SITP WP-02:2010 to pierwsze tak obszerne opracowanie w dziedzinie sygnalizacji pożarowej. Co pewien czas powinny one podlegać weryfikacji i rozszerzeniu, np. o zasady projektowania instalacji wykorzystującej czujki dymu zasysające. Nakład pierwszej edycji został wyczerpany Wytyczne były przekazywane uczestnikom prowadzonych przez SITP szkoleń projektantów jako materiał szkoleniowy. Szkoda, że przedłuża się termin publikacji drugiego, uzupełnionego wydania. Inwestor, zwłaszcza zagraniczny, może wymagać, aby ISP była zaprojektowana wg innych zasad, np. BS [3], ale to wymagałoby od naszych projektantów ich znajomości. Dlatego tak ważne jest, aby w UE jak najszybciej przyjęto oczekiwaną przez projektantów Normę Europejską lub Specyfikację Techniczną z zakresu projektowania ISP. Literatura: [1] ISO :2013 Fire detection and alarm systems Part 14: Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings. [2] PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. [3] BS :2013 Fire detection and fire alarm systems for buildings Part 1: Code of practice for system design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises. [4] VdS 2095: (06) Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen Planung und Einbau. [5] NFPA 72:2013 National Fire Alarm and Signaling Code [6] SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Warszawa. [7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 ze zmianą Dz.U nr 56, poz. 461).

6 6 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Jerzy Ciszewski Kierunki rozwoju w konstrukcji pożarowych czujek dymu Cz.1. W artykule opisano dotychczasowe i niektóre nowe techniki umożliwiające pomiar wielkości charakterystycznych pożaru (WCHP), a także czynników środowiskowych zakłócających pracę układów decyzyjnych czujek. Przedstawiono także sposoby identyfikowania tych zjawisk oraz metody wypracowywania decyzji o alarmowaniu. Na rozwój konstrukcji czujek zasadniczy wpływ mają: zastosowanie nowych technologii i pogłębione badania. Celem tych prac jest: zwiększenie czułości czujki na różne zjawiska pożarowe, poprawienie funkcjonalności pod kątem uproszczenia obsługi, montażu i serwisowania, oraz najważniejsze zmniejszenie podatności na czynniki niebędące zjawiskami pożarowymi. Większą czułość systemu można uzyskać, stosując odpowiednie czujki przeznaczone do wykrywania określonego zjawiska pożarowego. Szeroko są stosowane punktowe czujki laserowe, systemy zasysające, w których dzięki odseparowaniu układów pomiarowego i decyzyjnego od nadzorowanego środowiska można uzyskać czułości sięgające 0,005%/m. Niektóre pożary można więc wykryć z dowolną czułością, na dowolnym etapie jego rozwoju. W takim przypadku kłopotliwa staje się jedynie nieoznaczoność miejsca zagrożenia pożarem. Największym problemem jest brak bądź ograniczona odporność czujek na wpływ zjawisk pożaropodobnych i zakłóceń skutkujących fałszywymi alarmami, czyli nieuzasadnionymi z punktu widzenia wykrywania pożaru zmianami stanu czujek. Próba ograniczenia do minimum tego zjawiska wymaga stosowania coraz bardziej wyrafinowanych technik identyfikowania oddziaływań różnych czynników na czujkę. W tym celu wykorzystuje się możliwie wiele różnych przebiegów sygnałów odpowiadających różnym zjawiskom. Sygnały te reprezentują jakby reakcję różnych zmysłów człowieka. Im więcej informacji dotyczących danego zjawiska, tym łatwiej je zidentyfikować nawet wtedy, gdy jest ono maskowane innymi zjawiskami. To jest powodem budowy czujek wielodetektorowych, w których w jednej obudowie zawarto detektory wykorzystujące różne techniki wykrywania zjawisk pożarowych. Wykorzystanie zmian prądu jonizacji spowodowane obecnością dymu Pierwsze czujki pożarowe wykorzystywały zasadę (rys. 1) wykrywania dymu i aerozoli poprzez pomiar zmian prądu jonizacji w komorze jonizacyjnej (KJ). W rzeczywistości zasada działania czujki jonizacyjnej jest bardziej skomplikowana. Na przestrzeni lat przeprowadzono różne modyfikacje mające na celu powiększanie ich czułości i jednocześnie zwiększanie odporności na wpływ środowiska. Najważniejsze zmiany to: wprowadzenie drugiej komory odniesienia umożliwiającej zmniejszenie oddziaływań otoczenia, wprowadzenie pojedynczego źródła izotopowego jonizującego jednocześnie dwie komory, opracowanie komory unipolarnej zwiększającej czułość na dym (w porównaniu z komorą bipolarną), odporność KJ na zapylenie, pokrycie kurzem źródła jonizującego, na zmiany napięcia zasilania i przepływ powietrza, zastosowanie zamiast komory odniesienia rezystora o dostatecznie dużej rezystancji i w powiązaniu ze specjalną obróbką sygnału przez odpowiedni algorytm, realizowany przez mikroprocesor uzyskanie możliwości regulacji czułości i, co najważniejsze, kompensację wpływu środowiska. Przeprowadzono też próby z jonizacją komory za pomocą wysokiego napięcia, ze zmniejszaniem prądu jonizacji komory i aktywności źródła jonizującego (powodowało to wzrost poziomu szumów). Czujka jonizacyjna dymu jest czujką najbardziej uniwersalną wykrywa praktycznie wszystkie rodzaje pożarów, w których jest emitowany dym. Jednak: możliwość wykrywania bardzo szerokiego spektrum aerozoli może skutkować fałszywymi alarmami; wpływ środowiska zmiany ciśnienia, wilgotności, temperatury i przepływu powietrza silnie oddziałują na czujkę i w niektórych konstrukcjach mogą powodować fałszywe alarmy. Daje się zauważyć kres możliwości wprowadzania zmian konstrukcyjnych w czujkach jonizacyjnych. Praktycznie nie można uzyskać dalszego wzrostu czułości i dostatecznie skutecznego wyeliminowania fałszywych alarmów. Wykorzystanie zjawiska rozpraszania promieniowania Z teorii opisującej zjawiska optyczne w aerozolach, wiadomo że światło padające na drobinę jest tłumione w wyniku istnienia dwóch zjawisk: absorpcji i rozpraszania. Oba te zjawiska są wykorzystywane jako zasady działania optycznych czujek dymu. W najprostszych rozważaniach można przyjąć, że drobina dymu jest kulką o promieniu R, która jest oświetlana światłem o długości fali λ. Jeśli występuje określona koncentracja drobin (kulek), to na wielkość tłumienia wpływa długość rozpraszanej fali światła, wielkość kulek, a także właściwości optyczne, czyli współczynnik tłumienia. W zależności do wartości tych parametrów o tłumieniu będzie decydować pochłanianie lub rozpraszanie bądź oba zjawiska równocześnie. Czujki dymu optyczne rozproszeniowe działają na zasadzie pomiaru promieniowania światła rozproszonego przez cząstki aerozolu, w komorze pomiarowej szczelnej dla światła z otoczenia. Źródłem światła jest przeważnie dioda LED, emitująca światło o długości fali λ. Przed laty, we wczesnych opracowaniach konstruktorzy czujek przyjęli długość fali ok. 900 nm ze względu na fakt, że laboratoria badawcze do pomiaru tłumienia natężenia światła (ekstynkcji) w ośrodku stosowały przyrządy wykorzystujące właśnie tę długość fali. Natężenie promieniowania rozproszonego w dużym stopniu zależy od stosunku wielkości drobiny aerozolu do długości fali światła oświetlającego tę drobinę.

7 7 Rozproszenie do tyłu Rozproszenie do przodu 1. Poziom sygnału mały. Konieczne precyzyjne układy optyczne, silne wzmocnienie sygnału 1. Poziom sygnału duży. Małe wymagania na układy optyczne 2. Kąt rozproszenia dla dużych i małych drobin 2. Kąt rozproszenia dla dużych cząstek (tlenie) 3. Natężenie promieniowania w małym stopniu zależy od średnicy drobin 3. Natężenie promieniowania silnie zależy od średnicy drobin Rys. 2. Zależność parametrów rozproszenia od kąta rozproszenia Im większa drobina rozpraszająca, tym fala padająca jest silniej rozpraszana w kierunku propagacji światła, a więc do przodu (rys. 2). Dla stosowanej zwykle długości fali bliskiej podczerwieni ok. 0,9 μm drobiny o porównywalnej wielkości rozpraszają promieniowanie z wystarczającą intensywnością, aby można było to zjawisko wykorzystać do skutecznego wykrywania aerozolu (dymu). Emisja drobin o takiej wielkości i większych zachodzi w przypadku pożarów bezpłomieniowych oraz rozkładu termicznego. Z tego wynika, że czujka optyczna rozproszeniowa, wykorzystująca światło w pasmie bliskiej podczerwieni, może mieć problemy z wykrywaniem niektórych pożarów płomieniowych, charakteryzujących się emisją małych drobin rzędu 0,1 μm. Dotyczy to w szczególności spalania drewna. Było to powodem, że pierwsze optyczne czujki rozproszeniowe miały słabe wyniki w teście pożarowym TF1. Zastosowanie źródeł światła emitujących światło w zakresie fioletu, a także poprzez odpowiedni wybór kąta rozproszenia (jest to podyktowane względami konstrukcyjnymi czujki) można decydować o wartości natężenia promieniowania rozproszonego na cząstce aerozolu, a także o wielkości cząstek aerozolu, które powinny być wykrywane. Rys. 3. Rozproszenie na aerozolu testowym Na rys. 3 pokazano wynik doświadczenia polegającego na rozpraszaniu promieniowania o dwóch długościach fal λ = 880 nm (podczerwień) oraz λ = 470 nm (dioda emitująca promieniowanie niebieskie) na drobinach aerozolu parafinowego o dominującej wielkości drobin 0,7 µm. Próby były wykonywane dla dwóch kątów rozproszenia. Rozproszenie do przodu kąt 120 oraz rozproszenie do tyłu kąt 60 [2]. Wykres jest potwierdzeniem wcześniejszych informacji: w przypadku rozproszenia do tyłu jest uzyskiwany znacznie niższy sygnał niż dla rozproszenia do przodu ; dla rozproszenia do tyłu różnice w sygnale dla rozproszenia w podczerwieni oraz w świetle niebieskim są bardzo małe; dla rozproszenia do przodu różnice w sygnale dla rozproszenia w podczerwieni oraz w świetle niebieskim są duże i łatwo je wykorzystać, konstruując czujkę. W konstrukcjach czujek optycznych rozproszeniowych są stosowane różne rozwiązania: zastosowanie jednej diody nadawczej o np. λ = 880 nm (podczerwień). Konfiguracja rozmieszczenia detektora umożliwia pomiar promieniowania rozproszonego do przodu (w starszych konstrukcjach). Rys. 4. Czujka starszej konstrukcji rozproszenie do przodu Układ pomiarowy czujki jest w istocie prostym analizatorem będącym w stanie wydzielić spośród szerokiego spektrum drobin drobiny, których wymiary geometryczne są od długości emitowanego przez diodę nadawczą światła. Czujka o takiej zasadzie działania charakteryzuje się wysoką czułością na dymy towarzyszące pożarom bezpłomieniowym. Pożary płomieniowe są wykrywane z mniejszą czułością. zastosowanie jednej diody nadawczej o np. λ = 470 nm (światło niebieskie). Konfiguracja rozmieszczenia detektora umożliwia pomiar promieniowania rozproszonego do przodu. Rys. 5. Rozproszenie do przodu dioda niebieska Zmniejszenie długości światła przesuwa granicę wykrywanych drobin w kierunku mniejszych niż w poprzednim rozwiązaniu. Czujka wykorzystująca taką konfigurację charakteryzuje się większą (niż konfiguracja na rys. 4) czułością na dym o małych drobinach, powstający w czasie pożarów płomieniowych drewna. zastosowanie dwóch diod nadawczych emitujących różne długości fali. Konstrukcja detektorów umożliwiająca rozproszenie do przodu. Rys. 6. Różne długości fal. Rozproszenie do przodu Konfiguracja niestosowana, przywołana jedynie ze względów dydaktycznych. Takie same właściwości posiada zoptymalizowana już konfiguracja przedstawiono na rys. 11. zastosowanie dwóch diod nadawczych emitujących różne długości fal. Konstrukcja detektorów wykorzystująca rozproszenie do tyłu i do przodu, została zastosowana w nowych rozwiązaniach czujek [2]. Rys. 7. Dwie długości promieniowania, dwa kąty rozproszenia Konfiguracja umożliwia pomiar promieniowania rozproszenia praktycznie w tej samej objętości dymu. Dzięki temu poziom sygnału umożliwiający wykrycie dymu towarzyszą-

8 8 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe cego pożarom płomieniowym jest wysoki. Poprzez obsługę tej samej próbki dymu rozpatrywanej czterema różnymi sposobami jednocześnie rodzaj aerozolu można określać poprzez weryfikację charakterystyk. Tym sposobem można stwierdzić obecność takiego środowiska jak para wodna czy mgła. podobną konfigurację detektorów zastosowano w czujkach opisanych w [3]. W czujce oprócz dwóch czujników temperatury zastosowano dwa detektory optyczne rozproszeniowe (dwa nadajniki jeden odbiornik), z których jeden dokonuje pomiaru tłumienia promieniowania podczerwonego przez aerozol za pomocą rozproszenia do przodu, drugi wykorzystuje rozproszenie promieniowania niebieskiego do tyłu. Rys. 8. Konfiguracja części optycznej czujki Na rys. 9 pokazano przebieg tłumienia promieniowania rozproszonego przez parę wodną. Wartości tłumienia dla rozproszenia do przodu są na poziomie ok. 30%/m. Wartości tłumienia dla rozproszenia do tyłu są znacznie wyższe i wynoszą ok. 45%/m. Zmiany tłumienia są bardzo gwałtowne, nie mają charakteru postępującego. Ponadto wobec znaczącego wzrostu temperatury z ok. 20 C do ok. 28 C poziom zagrożenia oceniany przez system decyzyjny czujki jest bardzo niski (linia pomarańczowa, rys. 9). Czujka poddana silnemu oddziaływaniu pary wodnej nie zadeklarowała swojego stanu jako alarm pożarowy. Zjawisko pobudzające detektory czujka zakwalifikowała do zjawisk fałszywych. Inna jest reakcja czujki w przypadku pożaru tlewnego. Taki przypadek pokazano na rys. 10. Na rys. pokazano przebieg tłumienia promieniowania rozproszonego przez dym (pożar tlewny). Wartości tłumienia dla rozproszenia do przodu zmieniają się od wartości ok. 0,5%/m do 6%/m (do wartości typowej, przy której czujki punktowe rozproszeniowe wykrywają zagrożenie). Wartości tłumienia dla rozproszenia do tyłu zmieniają się od ok. 1%/m do ok. 8,5%/m. Zmiany tłumienia nie są gwałtowne, mają charakter ciągły, wstępujący. Dodatkowo wobec nieznacznego wzrostu temperatury z ok. 25 C do ok. 27 C (charakterystyczne dla pożaru bezpłomieniowego) poziom zagrożenia oceniany przez system decyzyjny czujki jest silnie narastający (linia pomarańczowa). Zjawisko pobudzające detektory czujka prawidłowo zidentyfikowała jako pożar. odmienna konfiguracja układu optycznego została zastosowana w technologii nazwanej Dual Ray [6] [7]. Jak widać na rys. 11 występują tu dwa systemy detekcyjne (dwa nadajniki jeden odbiornik). Oba wykorzystują zjawisko rozproszenia do przodu. Zastosowane długości fal ok. 0,5 µm dla światła niebieskiego i ok. 0,9 µm dla podczerwieni. Rys. 11. Konfiguracja detektorów promieniowania rozproszonego Zastosowana konfiguracja umożliwia wykrycie małych drobin aerozolu charakterystycznych dla płomieniowych pożarów drewna. System identyfikująco-decyzyjny ma dwa sygnały wykrywające aerozol na podstawie zjawiska rozproszenia. Podobną konstrukcję jak na rys. 11 ma krajowa czujka DUT 6046, z tym że zamiast diody nadawczej w pasmie 470 nm ma diodę emitującą światło w paśmie 400 nm. Zastosowanie krótszej fali skutkuje możliwością wykrycia mniejszych drobin aerozolu (dymu) lub wykrywania takich samych małych drobin (pożary płomieniowe) z większą czułością. Konsekwencją jest bardzo wyrównana czułość czujki na różne rodzaje dymu, potwierdzona wynikami przeprowadzonych testów ogniowych od TF1 do TF9 zgodnie z ISO TS Z przedstawionych przykładów widać wyraźnie, że konstruktorzy czujek dążą do uzyskania dostatecznie dużej liczby danych (dotyczących zjawisk pożarowych, pożaropodobnych i środowiska czujki) do obróbki w systemie identyfikująco-decyzyjnym czujki. Wykorzystując zjawisko rozpraszania, można uzyskać do czterech sygnałów, zależnych od wielkości drobin mierzonego aerozolu, pozwalających dość dokładnie zidentyfikować oceniane zjawisko. W przeciwieństwie do systemów wielosensorowych (multidetektorowych) te różne sygnały są uzyskiwane praktycznie z jednego układu pomiarowego. Wykorzystanie zjawiska pochłaniania promieniowania W większości produkowanych obecnie czujek wykorzystujących zjawisko pochłaniania światła (czyli liniowych czujek na światło przechodzące) kryterium wykrycia pożaru stanowi tłumienie bądź tłumienie i zmodulowanie (na skutek zmian temperatury nad ogniskiem pożaru) promieniowania podczerwonego, biegnącego między nadajnikiem a odbiornikiem. Detektorem jest pojedyncza fotodioda znajdująca się w ognisku prostego układu optycznego. Podstawowe problemy z zastosowaniem czujki liniowej dymu to przede wszystkim: kłopotliwe osiowanie układu optycznego czujki, możliwość wystąpienia fałszywych alarmów powodowanych ruchem ścian budynku -, wynika to z zastosowania nieruchomej pojedynczej diody odbiorczej, umieszczonej w ognisku soczewki, możliwość znieczulenia w przypadku występowania odbicia części promieniowania od ścian i stropów. Rys. 9. Reakcja detektorów czujki na parę wodną [4] Rys. 10. Reakcja detektorów czujki na pożar tlewny [5]

9 9 Rys. 12. Zasada działania czujki liniowej dwupasmowej Rys. 13. Reakcja układu pomiarowego na dym [10] Rys. 14. Brak reakcji czujki na krople deszczu i ruchy ścian budynku [10]. Istnieją rozwiązania eliminujące poszczególne wady czujki. Doskonałym przykładem rozwiązania ułatwiającego prawidłowe rozmieszczenie reflektora pryzmowego (lustra) jest zastosowanie w czujce DOP-6001 [8] precyzyjnego lasera, wskazującego miejsce mocowania go. Ta sama czujka ma inną, bardzo cenną z punktu widzenia instalatora właściwość automatycznego doboru mocy promieniowania w zależności od odległości między czujką a reflektorem. Odrębnym zagadnieniem jest możliwość budowy czujki liniowej, której właściwości pozwalałyby na identyfikację (przynajmniej częściową) rodzaju drobin tłumiących promieniowanie między nadajnikiem a odbiornikiem. W takim przypadku system decyzyjny na podstawie analizy sygnałów z detektora mógłby eliminować pewne grupy fałszywych alarmów. W najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych wykorzystano różnice tłumienia w danym ośrodku promieniowania o dwóch różnych długościach. Wynikają one z tego, że współczynnik absorpcji zależy od długości fali emitowanego promieniowania. Duże drobiny pyłu, kurzu (w stosunku do długości fali) silnie tłumią promieniowanie w pasmach: podczerwieni 0,9 µm, niebieskim 0,45 µm, w paśmie UV nm. Małe drobiny dymu natomiast (szczególnie towarzyszące pożarom płomieniowym) w różnym stopniu tłumią promieniowanie w przytoczonych pasmach. Zjawiska te zilustrowano na rys. 12. Przeszkoda materialna spowoduje alarm uszkodzeniowy. Wykorzystując to zjawisko oraz przyjmując jako jedno z kryteriów alarmu nie wartość tłumienia (jak w czujkach jednopasmowych), ale różnicę w tłumieniu, można uzyskać odporność czujki na pewną grupę zjawisk pożaropodobnych. Podana zasada działania została zastosowana w wysoko zaawansowanej konstrukcyjnie czujce opisanej w [9]. Silniejsze pochłanianie w pasmie UV niż w IR stanowi kryterium alarmu pożarowego. Nowością, oprócz wykorzystania do detekcji pożaru dwóch pasm promieniowania, jest zastosowanie jako detektora matrycy CMOS. Jak widać na rys. 14 zmiana pochylenia o ±4 ścian z umieszczonymi na nich częściami składowymi czujki powoduje praktycznie takie same zmiany tłumienia obu pasm. Wynika to z tego, że detektorem jest matryca CMOS. W przeciwieństwie do czujek z pojedynczą diodą odbiorczą, w których utrata osiowości może spowodować przemieszczenie się ogniska układu optycznego poza strukturę czułą na światło, w czujce plamka przemieszcza się w ramach matrycy, której warstwy są czułe odpowiednio na pasmo IR i UV. Nie powoduje to silnych zmian sygnału użytecznego. Duże krople deszczu praktycznie w jednakowym stopniu tłumią oba pasma promieniowania. Kryterium alarmu pożarowego ani uszkodzeniowego nie zostało przekroczone. Dzięki zastosowaniu matrycy CMOS jeden odbiornik może współpracować z kilkoma nadajnikami obu pasm promieniowania, które mogą być rozmieszczone praktycznie dowolnie w nadzorowanej przestrzeni. To następna cecha czujki wyraźnie ją odróżniająca od pozostałych czujek liniowych, nadzorujących przestrzeń warstwowo. Matryca jest także wykorzystywana w czasie montażu i serwisowania jako element kamery, umożliwiając identyfikowanie na ekranie miejsc rozmieszczenia nadajników. Wykonuje się próby zastosowania zjawiska pochłaniania promieniowania przez drobiny dymu nie tylko w systemach liniowych, ale również w czujkach punktowych. Ze względu na małe wymiary czujki punktowej wartość tłumienia na drodze mm jest na tyle mała, że uzyskiwana czułość tak skonstruowanej czujki nie jest dostateczna. Rozwiązanie opisane w [11] eliminuje powyższy niedostatek. Fotodetektor Rys. 15. Wydłużenie ścieżki tłumienia z wykorzystaniem pryzmatów Uzyskano wyrównaną czułość czujki na dym w czasie wykonywania serii pożarów testowych zgodnych z EN 54. Wykrywanie gazu Podstawowym warunkiem wykrycia pożaru przez pożarowe czujki dymu punktowe,

10 10 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe liniowe, jonizacyjne i optyczne jest przemieszczenie dymu od źródła pożaru do czujki. Następuje ono przede wszystkim w wyniku zjawiska unoszenia (konwekcji). Gorące powietrze wraz ze spalinami jest wypierane przez chłodne masy powietrza znajdujące się wokół płonącego paliwa. Jeśli nie ma zakłócającej ten ruch wentylacji, dym rozprzestrzenia się w kierunku stropu w formie odwróconego stożka, a następnie przesuwa się pod stropem do miejsc, gdzie zgodnie z zasadami projektowania powinny być rozmieszczane czujki. W przypadku początkowej fazy pożaru, gdy ilość emitowanego ciepła jest bardzo mała, a więc gdy zachodzi zjawisko tlenia (ewentualnie rozkładu termicznego), dym przemieszcza się powoli ku górze. Są przypadki, że systemy o najwyższej czułości (D = 0,001%/m) wymagają wręcz specjalnego wymuszonego ruchu powietrza, aby wyjątkowo powoli wytwarzany dym mógł dotrzeć do ich ustroju pomiarowego. W przeciwieństwie do czujek dymu, wymagających przemieszczania dymu pod wpływem ciepła pożaru, czujki gazu działają na innej zasadzie. Tlenek węgla, wytwarzany we wczesnej fazie pożaru bez dostępu powietrza, rozprzestrzenia się, wykorzystując zjawisko dyfuzji. Przykładowo zjawisko schładzania przysufitowej warstwy powietrza nie przeszkadza w wykryciu pożaru na zasadzie detekcji gazu. W tabeli podano wartości koncentracji gazów dla różnych pożarów testowych (pomieszczenie o wymiarach 6 m x 9 m x 4 m) [12]. Pożar testowy CO [ppm] CO 2 [ppm] NO 2 [ppm] TF ,6 TF ,14 TF ,04 TF ,5 TF ,3 TF ,7 Z analizy tabeli wynika, że zawartość CO oraz CO 2 w spalinach może być znacząca i w związku z tym zasadne jest, aby detekcji pożaru dokonywać poprzez wykrywanie tych i innych składników spalin. Spośród wielu czujników gazowych (półprzewodnikowe, elektrochemiczne, termokatalityczne i inne) w najnowszych rozwiązaniach czujek dymu są stosowane jedynie komórki elektrochemiczne. Budowa komórki jest prosta. Zasadniczo składa się z plastikowej półprzepuszczalnej porowatej membrany i dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (kwas). Rys. 16. Zasada działania komórki elektrochemicznej Tlenek węgla CO dyfunduje poprzez plastikową membranę i jest utleniany na anodzie pokrytej platyną (katalizator) zgodnie z wyrażeniem: 2CO +2H 2 O > 2CO 2 +4H+ +4e- Z kolei na katodzie tlen z powietrza jest redukowany zgodnie z regułą: 2O 2 +4H+ +4e- > 2H 2 O Jony (H+) poprzez elektrolit docierają do katody będącej elektrodą zliczającą, natomiast elektrony (e-) docierają do tej elektrody poprzez zamknięty obwód zewnętrzny (w naszym przypadku mikroamperomierzem). Kombinacja prądu jonowego oraz elektronowego jest proporcjonalna do koncentracji CO. Czułość komórki elektrochemicznej jest na poziomie 0,1 μa/ ppm CO. Do wykrywania CO w czujkach pożarowych są stosowane także bardziej wyrafinowane rozwiązania wykorzystujące komórki trzyelektrodowe. Dzięki temu można uzyskać wyższe rozdzielczości, szybsze czasy odpowiedzi (mniejszą stałą czasową) i krótki czas stabilizacji po włączeniu zasilania. Podstawowe właściwości komórek elektrochemicznych: czujnik elektrochemiczny działa selektywnie w przeciwieństwie do czujników półprzewodnikowych oraz temperaturowych (pellistorów), umożliwiają wykrywanie gazów w małych koncentracjach, czas eksploatacji od roku do pięciu lat, mają więc krótki czas życia, jak dla wszystkich urządzeń elektrochemicznych występuje silna zależność sygnału od temperatury jej wpływ może być kompensowany elektronicznie, ograniczony zakres temperatur pracy 10 C C. Ta właściwość jest często widoczna w katalogach czujek. Czujka optyczna rozproszeniowa przeważnie ma zakres temperatur pracy 20 C C. Jednak często czujka optyczna tego samego szeregu, uzupełniona o komórkę elektrochemiczną, ma zakres temperatur pracy 10 C C, pomiary stężenia nie zależą od wilgotności powietrza, dobra stabilność długoterminowa, ograniczenie żywotności komórek w przypadku pracy w atmosferze o bardzo małej wilgotności, bardzo duży rozrzut parametrów miedzy poszczególnymi egzemplarzami, co wymusza selekcję oraz kompensację różnic w pamięci kontrolera. Detektory CO są zwykle wykorzystywane w wielosensorowych (multidetektorowych) czujkach dymu. Multidetektory wykorzystujące funkcje algebraiczne i techniki sztucznej inteligencji będą tematem kolejnej części artykułu, która ukaże się na łamach nr 6/2014. Literatura [1] PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego oraz jonizacji. [2] A. Riemer, H. Politze, T. Krippendorf Novar Gmb HAUBE Internationale Konferenz Uber Automatische Brandentdeckung PROCEEDING September 2004 in Duisburg. [3] Siemens OOH740, OOHC740 Automatic fire detectors. Technical Manual. A6V [4] Wydruk z komory testowej dla czujki OOH740 firmy Siemens para_120417_ [5] Wydruk z komory testowej dla czujki OOH740 firmy Siemens smol_120417_ [6] Kostecki K., BOSCH Innowacyjne czujki z technologią Dual Ray, Zabezpieczenia nr 6/2010. [7] Bosch Informacja techniczna. Systemy sygnalizacji pożaru FAP-420/FAH-420. Automatyczne czujki pożarowe do sieci LSN improved T /Cur:pl-PL, V5, 28 Jul [8] Polon-Alfa, Instrukcja instalowania i konserwacji IK- E [9] Linear Smoke Detector OSID ESSER by Honeywell D G0 02/2011. [10] Obłój A., Wykrywanie pożaru w dużych przestrzeniach, czyli czujki liniowe przyszłości. nr 2/2012. [11] Meenakshi Gupta, Ravi Shankar, R K Rajora and J C Kapoor. Centre for Fire, Explosives & Environment Safety. Delhi Internationale Konferenz Uber Automatische Brandentdeckung PROCE- EDING September 2004 in Duisburg, Germany, str [12] Linden O. Messungen im VdS Brandraum. BUGH Wuppertal, 10/98. [13] Advanced Fire Detection Using Multi-signature Alarm Algorithms Daniel T.Gottuk, Michelle, J. Peatross, Richard J. Roby, and Craig L. Beyler Hughes Associates, Inc, Baltimore, Maryland USA. [14] [15] Hertz J., Krogh A., Palmer R., Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa [16] Ciszewski J., Elementy systemu sygnalizacji pożarowej. Optyczne czujki dymu. Ochrona Mienia i Informacji nr 6/2007. [17] Ciszewski J., Elementy systemu sygnalizacji pożarowej. Optyczna czujka liniowa. Ochrona Mienia i Informacji nr 4/2008.

11

12 12 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Grzegorz Ćwiek Schrack Seconet Polska ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V, Warszawa tel fax schrack-seconet.pl Owocne cztery pory roku w Schrack Seconet W zakresie innowacji w Schrack Seconet dzieje się wyjątkowo dużo. Wdrożenia nowych produktów są planowane już na jesień tego roku oraz zimę i wiosnę 2015 r. Przed wielu laty wakacje były czasem odpoczynku i spowolnienia w działalności niemal całego rynku systemów bezpieczeństwa. Latem trudno było rozmawiać o nowościach w branży, bo te były prezentowane na imprezach targowych wczesną wiosną w kraju lub późną jesienią za granicą. Pozostały czas przeznaczaliśmy na codzienną pracę i mało kto na co dzień interesował się kierunkami rozwoju rynku. Od kilku lat sytuacja wygląda zgoła inaczej. Firma Schrack Seconet Polska już od dawna jest zaangażowana w kilka bardzo poważnych projektów rozwojowych, zarówno w kraju, jak i we współpracy z firmą macierzystą w Austrii. Obie ścieżki rozwoju są ze sobą spójne i w perspektywie mają przynieść synergiczny efekt w postaci kompleksowego zestawu najwyższej jakości narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego różnego rodzaju obiektom, zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi i krajowymi. Niezależnie od pory roku liczba nowych rozwiązań i zagadnień, którymi się zajmujemy, jest coraz większa, a o efekcie wakacji nie myślimy już teraz inaczej niż w kategoriach dawnej, prawie zapomnianej historii. Właści-

13 13 wie to podczas wakacji powstaje i jest wdrażanych najwięcej nowych idei rozwoju firmy czy poszczególnych produktów. Ładna pogoda dodaje energii tak bardzo potrzebnej do pracy kreatywnej i myślenia w stylu out of the box. Efektem są wdrożenia nowych produktów, planowane na jesień tego roku i zimę oraz wiosnę roku Tak zwany rollout-plan obejmuje co prawda rozwój produktów na pięć do dziesięciu lat naprzód, ale skupimy się na krótszym okresie. Inaczej przez najbliższe lata nie moglibyśmy co kilka tygodni zaskakiwać rynku, a lubimy to robić... Wyższa jakość i sprawniejsza organizacja działalności 2014/2015 Jesienią zintensyfikujemy wdrażany pilotażowo i od kilkunastu miesięcy stopniowo rozwijany program jakościowy Schrack Seconet. Oznacza to jeszcze lepszy kontakt producenta z rynkiem, użytkownikami systemów oraz partnerami. Doskonałym rozwiązaniem w komunikacji między systemem a użytkownikiem są wdrażane przez nas obecnie kolejne, nowe narzędzia zdalnego dostępu do systemu (przebadane pod kątem bezpieczeństwa w sieci oraz niezawodności działania), a także pakiet oprogramowania mobilnego. Dzięki niemu zarówno użytkownik, jak i serwisant mogą być informowani o stanie systemu w czasie rzeczywistym, a także prowadzić lub koordynować akcję serwisową. Tak unikatowe rozwiązanie na rynku da użytkownikowi w sposób ciągły i niezależny od firmy serwisującej szansę nadzorowania stanu pracy swoich urządzeń i weryfikowania ich zachowania na co dzień. Wysoka jakość to nie tylko sprawne urządzenia. Ważną kwestią jest także tzw. czynnik ludzki. Z tego właśnie względu dokonamy również oceny i ponownej kwalifikacji współpracujących z nami partnerów. Obecnie każda z grup partnerskich (Partnerzy Handlowi, Autoryzowani i Autoryzowani Wiodący) podlega co dwa lata audytowi i ocenie pod względem spełnienia wymogów producenta co do jakości działalności w grupie partnerów w Polsce. Firmy bardzo chętnie poddają się weryfikacji producenta, ponieważ pomaga to w codziennej działalności na rynku. Wczesną wiosną przyszłego roku z pewnością opublikujemy dane firm w każdej z grup. Obecnie na naszej stronie internetowej można znaleźć nie tylko nazwy współpracujących z producentem firm, ale także sprawdzić aktualność certyfikatów zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i wydanych dla poszczególnych inżynierów, wdrażających systemy w Polsce. Latem w organizacji Schrack Seconet Polska pojawiło się nowe biuro regionalne w Krakowie. Dyrektorem i jednocześnie odpowiedzialnym za kluczowe kontakty w regionie został Jacek Figarski. Spodziewamy się wielu imprez szkoleniowych i prezentacji osiągnięć biura w Krakowie. Szkolenia, warsztaty, prezentacje Najbardziej znaną, organizowaną przez nas w Polsce imprezą o charakterze edukacyjnym jest już trzecia edycja dwudniowych Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa. W spotkaniu tym uczestniczy co roku ponad 450 osób. To najbardziej merytoryczna i zorientowana na aspekty praktyczne impreza szkoleniowa w branży. Odbycie szkoleń obejmujących cały zakres oferty produktowej Schrack Seconet jest możliwe w biurze warszawskim i oddziałach lokalnych. Firma posiada mocne zaplecze wsparcia technicznego i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zakres prowadzonych przez Schrack Seconet szkoleń powiększa się każdego roku. Kadra szkoleniowa firmy zaprasza do współpracy specjalistów innych dziedzin pokrewnych, a także reprezentantów współpracujących z nami firm, uczelni wyższych itp. Ważnym wydarzeniem, przy okazji procesu recertyfikacji firm partnerskich, jest obligatoryjne doszkolenie specjalistów w zakresie nowości sprzętowych i programowych. Dzięki temu użytkownicy systemów mają pewność, że specjaliści uruchamiający systemy produkcji Schrack Seconet mają aktualną wiedzę i posługują się najnowszym oprogramowaniem narzędziowym. Nowości produktowe W zakresie innowacji produktowych dzieje się wyjątkowo dużo. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest zapowiadane od dawna wprowadzenie nowego oprogramowania konfiguracyjnego do central Integral IP, tym razem w wersji 8.X. Aplikacja Configurator będzie zaprezentowana jako nowe narzędzie, wraz ze wspierającymi ją zdjęciami urządzeń (przy programowaniu) oraz jeszcze wygodniejszym interfejsem użytkownika, opartym na zestawie okien dialogowych. Oprogramowanie narzędziowe Schrack Seconet (Application Center) stanowi dzisiaj sztandarowy wyróżnik systemu Integral IP na tle produktów konkurencyjnych. W wersji 8.X system będzie pozwalał nie tylko na tworzenie wysoko zaawansowanych zależności logicznych między jego elementami dodatkowo specjalna funkcja testowania definicji Boole a umożliwi tworzenie symulacji zadziałania układów wejścia/wyjścia oraz współpracy urządzeń zaangażowanych w scenariusz pożarowy. Testowanie stanów logicznych urządzeń, ustawionych czasów opóźnień i wyzwolenia jest niezwykle pomocnym zestawem cech nowego oprogramowania Integral IP. Zimą 2015 r. udostępnimy polską wersję językową tego pakietu oprogramowania. Ciekawym elementem, wymaganym przez wielu inwestorów np. w obiektach handlowych, jest nowe gniazdo czujki CUBUS MTD 533X z wbudowanym pierścieniem sygnalizującym jej zadziałanie. Pozwala zaobserwować zadziałanie czujki pożarowej z dużej odległości, niezależnie od kąta patrzenia obserwatora. Użytkowników z pewnością zainteresują także nowe liniowe czujki ciepła w wersji z kablem sensorycznym i układem hydraulicznym, a także system zasysający do mniejszych obiektów (kolejna wersja systemu ASD535). Wczesną wiosną 2015 r. wprowadzimy też kolejne elementy certyfikowanego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Już podczas naszej październikowej imprezy w 2013 r. zaprezentowaliśmy prototyp zaawansowanego sterownika o roboczej nazwie ST-C stosowanego do sterowania i zarządzania urządzeniami ppoż. oraz integracji innych systemów. W tym roku, również podczas Ogólnopolskich Dni zaprezentujemy wersje uproszczoną oraz rozbudowaną o kolejne elementy systemu z towarzyszącym osprzętem. Prezentowany system będą tworzyć: platforma informatyczna do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym oraz jej rozbudowana wersja przeznaczona do integracji systemów bezpieczeństwa; sterowniki urządzeń technicznych i ppoż. (w różnych wersjach) oraz centrale sygnalizacji pożarowej Integral IP (w różnych wersjach), będące jednocześnie centralami sterującymi urządzeniami przeciwpożarowymi: Integral IP MX, Integral IP CX, Integral IP BX. Elementy tego kompleksowego centrum bezpieczeństwa pożarowego są dowolnie programowane i realizują funkcje bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi założeniami i scenariuszem pożarowym zabezpieczanego obiektu. Współpracują przy tym bezpośrednio (certyfikowane połączenie cyfrowe) z redundantnym systemem wykrywania zagrożeń i sterowania Integral IP. Konfiguracja i zakres funkcji integracji (sterowanie, nadzorowanie, zarządzanie) mogą być programowane oddzielnie dla każdego z elementów składowych systemu (centrale, sterowniki, platforma informatyczna) i dostosowywane do indywidualnych, bardzo rozbudowanych wymagań bezpieczeństwa dla każdego rodzaju obiektu. Wprowadzenie do oferty takich elementów systemu będzie przełomem na rynku sygnalizacji pożarowej. Dzięki temu kierunkowi rozwoju Schrack Seconet będzie jedynym producentem na rynku oferującym nie tylko najwyższej jakości system wykrywania zagrożeń, ale także sterowania oraz nadzorowania elementów automatyki pożarowej.

14 14 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Polon-Alfa POLON 6000 Przełomowa koncepcja centrali sygnalizacji pożarowej o rozproszonej architekturze Elementy współpracujące w systemie z centralą W numerze 2/2014 omówiono ogólną filozofię najnowszego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000 oraz moduły funkcjonalne centrali. Poniżej przedstawiono elementy systemu POLON 6000 pracujące w pętlach dozorowych centrali: najnowsze czujki, sygnalizatory i elementy kontrolno-sterujące. POLON 6000 to najnowszy i najnowocześniejszy system sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa. Jego innowacyjność dała impuls do opracowania nowych elementów (liniowych) instalowanych w pętlach dozorowych centrali: czujek, sygnalizatorów i elementów wejścia-wyjścia, znacznie poszerzających możliwości funkcjonalne systemu: detekcyjne, alarmowe oraz kontrolno-sterujące. Nowy szereg urządzeń liniowych, przypisanych do systemu POLON 6000, jest sygnowany ogólnym oznaczeniem Ich wspólnymi cechami są m.in. dodane funkcje wewnętrznej pamięci zdarzeń (od tego momentu oprócz pamiętnika zdarzeń zaimplementowanego w samej centrali będzie też dostępna pamięć zdarzeń zapisywana w każdym pojedynczym elemencie) i funkcja łatwej lokalizacji elementu w pętli (w przypadku czujek aktywowana magnesem, który wystarczy przyłożyć do obudowy; dla pozostałych elementów za pomocą przycisków wbudowanych w element). Oprócz elementów nowego szeregu 6000 w centralach POLON 6000 będzie można użyć te z szeregu 4000, w których zaimplementowano nowe oprogramowanie (informacja o kompatybilnych elementach serii 4000 w rozdziale na końcu artykułu). Komunikacja między centralą systemu POLON 6000 a elementami odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej pętli dozorowej. Unikatowy, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie

15 15 dowolnych informacji z centrali do elementu i z elementu do centrali, np. ocenę stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową parametru pożarowego. Mikroprocesor sterujący pracą elementów kontroluje poprawność działania ich podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. Wszystkie elementy mają wbudowane izolatory zwarć. Programowanie adresów w elementach i wybranych trybów pracy odbywa się z centrali. Ze względu na małe prądy dozorowania elementów (np. w czujkach punktowych 150 μa, w liniowej 300 μa) w pętlach dozorowych może pracować ich bardzo duża liczba. DTC-6046 wielosensorowa czujka dymu, ciepła i tlenku węgla Czujka dymu, ciepła i tlenku węgla DTC-6046 wykrywa początkowe stadium pożaru, poczynając od bezpłomieniowego, podczas którego najpierw może pojawić się dym i tlenek węgla, a następnie wzrosnąć temperatura. Nadaje się do ochrony ludzi, a więc pomieszczeń, w których całodobowo przebywają ludzie: hotele, domy pomocy społecznej, internaty itp. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływy środowiska, np. ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując jednocześnie małe rozmiary i wysoką estetykę czujki. DTC-6046 Czujkę można programować na wiele trybów działania, które umożliwiają użytkownikowi optymalne jej dostosowanie do pracy w określonym środowisku, np. można ustawić działanie współzależne sensorów (dwóch dymu IR i UV, dwóch ciepła i sensora CO), niezależne poszczególnych sensorów, sumę dowolnych sensorów oraz działanie w koincydencji przynajmniej dwóch sensorów. Czujka DTC-6046 wykrywa wszystkie pożary testowe od TF1 do TF9. DUT-6046 wielosensorowa czujka dymu i ciepła Czujka dymu i ciepła DUT-6046 wykrywa początkowe stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i (lub) następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na warunki środowiskowe ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Podwójny układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójny układu detekcji ciepła zapewniają podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył. Jest to czujka powszechnego zastosowania. DUT-6046 Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku: współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła, współzależna praca dwóch detektorów dymu, praca jako czujka ciepła w klasie A1R, niezależna praca dwóch detektorów dymu i ciepła. Czujka DUT-6046 jest zdolna wykrywać wszystkie pożary testowe od TF1 do TF9. TUN-6046 uniwersalna czujka ciepła Czujka ciepła TUN-6046 jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie może rozwinąć się pożar płomieniowy i nastąpić szybki przyrost temperatury lub temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Ma zastosowanie tam, gdzie nie mogą być stosowane czujki dymu, np. ze względu na duże zapylenie lub występują zjawiska pożaropodobne, m.in. dym od przypalenia potraw w kuchni. TUN-6046 jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo- -nadmiarowe, a także zmieniać jej klasę, dostosowując ją do konkretnych warunków pracy (minimalna i maksymalna temperatura) panujących w zabezpieczanym pomieszczeniu podczas ich użytkowania. Możliwy jest wybór jednej z ośmiu klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polską normą PN-EN DOP-6001 adresowalna liniowa czujka dymu Czujka dymu DOP-6001 jest przeznaczona do wykrywania dymu powstającego w najwcześniejszym stadium rozwoju pożaru. Nadaje się zwłaszcza do ochrony pomieszczeń dużych, w których należałoby zastosować dużą liczbę punktowych czujek dymu, lub ze względu na strop (np. zabytkowy) umieszczenie czujek punktowych byłoby niewskazane. Pracuje na liniach/pętlach dozorowych central systemu POLON 6000 oraz na liniach central POLON Czujka znajduje się w sprzedaży już od lutego 2012 r. i cieszy się wśród instalatorów niesłabnącą popularnością. Czujka DOP-6001 ma wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia powodujące, iż zachowuje stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia pożarowego w długim czasie. Przy pewnym poziomie zabrudzenia zgłasza stan uszkodzenia, oznaczający konieczność podjęcia prac serwisowych i jej oczyszczenia. Czujki mają zintegrowany nadajnik i odbiornik w jednej obudowie i współpracują z umieszczonym naprzeciwko reflektorem pryzmowym lub zespołem reflektorów. DOP-6001 Wybrane parametry: Zasięg pracy z reflektorem E39 - R m Zasięg pracy z zespołem reflektorów m Progi czułości (do wyboru) 18%, 30%, 50% Temperatura pracy -25 C C Liczba czujek w pętli adresowalnej do 64 Wymiary czujki 128 x 79 x 84 mm Adresowalne elementy kontrolno-sterujące szeregu EKS-6000 Elementy kontrolno-sterujące (tzw. elementy wejścia-wyjścia) szeregu EKS-6000 są przeznaczone do uruchamiania za pośrednictwem styków przekaźników na sygnał z centrali urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanych urządzeń i poprawności ich zadziałania po wysterowaniu. Mogą też kontrolować stany dowolnych urządzeń, niezwiązanych z ich wysterowaniem. Elementy kontrolno-sterujące szeregu EKS są dostępne w następujących odmianach konfiguracyjnych: EKS-6040 wyposażony w cztery niskonapięciowe wejścia kontrolne, EKS-6004 wyposażony w cztery wyjścia sterujące przekaźnikowe,

16 16 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe EKS-6022 wyposażony w dwa wejścia niskonapięciowe i 2 wyjścia, EKS-6044 wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe i 4 wyjścia, EKS-6202 wyposażony w 2 wejścia wysokonapięciowe i 2 wyjścia, EKS-6400 wyposażony w 4 wejścia wysokonapięciowe. Elementy szeregu EKS-6000 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Ich działanie może być programowane i polega na wyborze: rodzaju pracy wyjścia sterującego (wyłączone, wysterowanie ciągłe, impulsowe, cykliczne, cykliczne skończone), możliwości nadzorowania ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego (kontrola wyłączona, włączona), stanu bezpiecznego wyjścia sterującego funkcja fail safe (stan bez zmiany, wyjście niewysterowane, wysterowane), funkcji, jaką spełnia wejście (kontrolne, alarmowe), sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC) lub wejścia wysokonapięciowego (napięcie dozór, brak napięcia aktywny), czasów: opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia kasowania, kasowania. EKS-6000 Wybrane parametry: Obciążalność styków przekaźnika NO/NC Napięcie zasilania sterowanego urządzenia Opóźnienie zadziałania przekaźnika Stan bezpieczny wyjścia sterującego 2 A/250 V AC V DC, 230 VAC maks s bez zmiany, wysterowany, niewysterowany Temperatura pracy -40 C C Szczelność obudowy IP 66 Adresowalne sygnalizatory tonowe i tonowo-głosowe szeregu SAW-6000 Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6000 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru wewnątrz SAW-6000 Wybrane parametry: Napięcie pracy z linii dozorowej 16, ,6 V Napięcie pracy z zasilacza zewnętrznego 9, ,0 V Czas pracy z baterii 6LR61: - w stanie dozorowania 2 do 5 lat - w stanie sygnalizowania min 3h Poziom natężenia dźwięku do 103 db Temperatura pracy -25 C C Wymiary (z gniazdem) Ø 115 x 70 mm pomieszczeń w sposób tonowy (SAW-6001) lub tonowo-głosowy (SAW-6006). Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 6000 i POLON Są załączane na polecenie wysyłane przez centralę po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania, np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali itp. Sygnalizatory SAW-6000 do poprawnej pracy wymagają jednoczesnej obecności dwóch napięć zasilania: - z linii dozorowej, - z wewnętrznej baterii alkalicznej 6LR61 lub zewnętrznego zasilacza. Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana, a ich niesprawność sygnalizowana przez współpracującą centralę i żółte diody LED w sygnalizatorach. Poziom emitowanego dźwięku nie zmienia się w zależności od sposobu jego zasilania. Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów głośności sygnalizatorów. Kodowanie adresu sygnalizatorów odbywa się automatycznie z centrali: kod adresowy jest zapisywany w ich nieulotnej pamięci. Sygnalizatory są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Sygnalizator SAW-6006 w stanie alarmowania odtwarza jedną z sekwencji ostrzegawczych (sygnał ostrzegawczy cisza komunikat głosowy cisza) wybranych podczas konfigurowania oraz cyklicznie miga czerwonymi diodami LED. Można wybrać spośród 16 standardowych sekwencji ostrzegawczych, a także indywidualnie zaprogramować własne sekwencje za pomocą dedykowanego oprogramowania. Jeżeli komunikat głosowy nie zostanie ustawiony, sekwencja będzie się składała tylko z sygnału ostrzegawczego. Sygnalizator SAW-6001 nie ma możliwości programowania głosowych sekwencji ostrzegawczych. Pozostałe elementy w systemie POLON 6000 Oprócz opisanych najnowszych elementów w systemie POLON 6000 będzie również pracowała część elementów liniowych szeregu 4000, wyposażonych w najnowsze oprogramowanie dedykowane do współpracy z centralami POLON 6000 w protokole Elementy te wyszczególniono w tabeli: Typ elementu Nazwa elementu DOR-4046 optyczna czujka dymu DIO-4046 jonizacyjna czujka dymu DPR-4046 wielosensorowa czujka dymu i płomienia DOT-4046 wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUR-4046 uniwersalna czujka dymu DUR-4047 uniwersalna radiowa czujka dymu ACR-4001 adapter czujek radiowych ADC-4001M adapter linii konwencjonalnej SAL-4001 sygnalizator akustyczny ROP-4001M ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny Jako element adresowalny linii dozorowej centrali POLON 6000 może pracować, podobnie jak w systemie POLON 4000, uniwersalna centrala sterująca UCS Będzie możliwe wpięcie do modułów liniowych central POLON 6000 linii dozorowych z dotychczasowymi elementami serii 4000, z zachowaniem takich samych cech funkcjonalnych jak w dotychczasowym systemie PO- LON Dzięki temu będzie można łatwo i bezproblemowo rozbudowywać istniejące instalacje, w których do tej pory używano central systemu POLON 4000 (w takiej sytuacji wystarczy przepiąć dotychczasowe linie bez żadnych zmian funkcjonalnych i programowych do nowej centrali POLON 6000). Errata do artykułu z nr. 2/2014 Ostatnie niedokończone zdanie na str. 53 powinno brzmieć: Informacje te mogą być również przekazywane w formie raportów o stanie systemu za pośrednictwem sieci Ethernet.

17 17 UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. ul. Sadowa 8, Gdańsk tel.: (58) , faks: (58) Edwards EST-3 Systemy sygnalizacji pożarowej produkowane przez firmę UTC Fire & Security są dostępne na rynku polskim od wielu lat. Marki takie jak Aritech czy Edwards są znane fachowcom od zabezpieczeń przeciwpożarowych. Firma oferuje zarówno proste systemy konwencjonalne, jak i bardziej zaawansowane systemy adresowalne, umożliwiające pracę wielu central w sieci oraz nadzór tysięcy czujek. Ofertę uzupełniają czujki liniowe, czujki płomienia, systemy zasysające, zasilacze i akcesoria serwisowe. Seria Aritech 2X Czujka liniowa FD310 Czujka zasysajaca FHSD8100 Pożarowa oferta UTC Fire & Security Systemy Aritech Wśród systemów adresowalnych na uwagę zasługują analogowe centrale serii Aritech FP dostępne na rynku od wielu lat. Mają one konstrukcję modułową, co umożliwia ich bezproblemową rozbudowę o dodatkowe moduły pętli, wyjść, wskaźników strefowych LED, kart sieciowych i drukarkę. Umożliwiają nadzór do 8 pętli, na których mogą pracować urządzenia pętlowe jednej z dwóch serii, różniące się obsługiwanym protokołem komunikacyjnym: seria 2000 umożliwia zdefiniowanie do 128 adresów na jednej pętli, seria 950 / 990 umożliwia zdefiniowanie do 126 adresów na jednej pętli (czujki serii 950 zostały zastąpione nową serią 990, są natomiast oferowane pozostałe urządzenia serii 950). Drugą godną polecenia rodziną central adresowalnych jest seria Aritech 2X. Centrale te są od niedawna produkowane w Polsce w najnowocześniejszej technologii, charakteryzują się prostotą obsługi i programowania. Obsługują do czterech pętli, na których mogą pracować wspomniane wcześniej urządzenia pętlowe, połączenie central w sieć pozwala natomiast zrealizować spójny system obsługujący do 256 pętli. Centrale wyposażono w różne interfejsy do komunikacji i podłączenia urządzeń zewnętrznych (RS232, USB, Ethernet). Są również dostępne opcjonalne moduły; karta wejść/wyjść, wskaźniki strefowe LED, moduły pętli i drukarka, które umożliwiają jej rozbudowę oraz zwiększenie funkcjonalności. System Edwards EST-3 Do największych obiektów, które wymagają złożonych scenariuszy pożarowych, UTC Fire & Security proponuje centrale wielofunkcyjne marki Edwards. System Edwards EST-3, dostępny u autoryzowanych partnerów firmy, pozwala obsłużyć obiekty wielobudynkowe, rozległe. Oprócz detekcji i alarmowania system EST-3 jako jedyny na rynku ma także zintegrowany dźwiękowy system ostrzegawczy zgodny z normą EN 54-16, co sprawia, że jest on szczególnie przydatny w obiektach wymagających ewakuacji wieloetapowej. System sygnalizacji pożarowej uzupełniają liniowe czujki dymu konwencjonalne i adresowalne o zasięgu do 50 m oraz do 100 m, w tym najnowsza czujka FD310 ze zintegrowanym laserem ułatwiającym strojenie. Kolejną grupą urządzeń detekcyjnych w ofercie firmy UTC Fire & Security są czujki zasysające. Charakteryzują się wysoką czułością i bardzo dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. W skład rodziny czujek zasysających FHSD8000 wchodzą czujniki jedno-, dwu- oraz czterorurowe, o maksymalnej długości pojedynczej rury próbkującej wynoszącej 100 m. Dostępne są modele z panelem obsługi LCD i zintegrowanym modułem komunikacyjnym, umożliwiającym połączenie do 127 jednostek.

18 18 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Beata Idziak Regionalny Dyrektor Sprzedaży CEE Xtralis UK Ltd tel.: Wieloliniowe czujki dymu OSID antidotum na kłopoty projektantów i instalatorów Xtralis od ponad 25 lat jest czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wykrywania dymu, w tym w bardzo wczesnej fazie rozwoju (VESDA, ICAM), gazów (ECO) oraz zagrożenia bezpieczeństwa (ADPRO). Te zaawansowane technologicznie produkty zapewniają niezawodność i precyzję wykrywania zagrożeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Xtralis opracował cieszącą się dużą popularnością, wieloliniową czujkę dymu OSID (Open-area Smoke Imaging Detector) rys.1. Rys. 1. Jak działają czujki OSID? Odbiorniki Odbiorniki czujek OSID mają wbudowaną matrycę CMOS, która odpowiada za lokalizację, śledzenie i rejestrację sygnałów emitowanych przez nadajniki. Nadajniki wysyłają indywidualną dla każdego z nich sekwencję impulsów UV i IR, a odbiorniki rejestrują je jako wzorzec, co powoduje, iż odbiornik nie reaguje na inne źródła promieniowania. Odbiorniki występują w trzech rodzajach różniących się polem widzenia: 100, 450 i 900 oraz zasięgiem minimalny to 6 m, maksymalny 150 m. Odbiorniki szerokokątne 450 i 900 mogą współpracować z wieloma nadajnikami (maksymalnie siedmioma). Nadajniki Nadajniki emitują dwie fale o różnych częstotliwościach: UV i IR. Wykorzystanie dwóch fal umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek. Promieniowanie ultrafioletowe, o krótszej fali, jest silnie rozpraszane przez cząstki o różnej wielkości, natomiast na promieniowanie podczerwone, o dłuższej fali, mocniej oddziałują tylko większe cząstki. OSID mierzy zmiany poziomów i stosunku dwóch sygnałów: ultrafioletowego i podczerwonego, gdzie fala krótsza UV jest tłumiona silniej niż fala dłuższa IR. Ta różnica w tłumieniu UV i IR jest dla czujki OSID kryterium alarmu pożarowego. Jednakowe tłumienie fal UV i IR nie jest dla czujek OSID równoznaczne ze zjawiskiem pożaru, co pokazano na rys. 2. nadajnik IR UV dym pył przeszkoda odbiornik Rys. 2. Wykorzystanie dwóch fal (UV i IR) umożliwia rozpoznawanie wielkości wykrywanych cząstek Odbiorniki i nadajniki czujki OSID można instalować w pozycji zarówno poziomej, jak i pionowej. Zakres regulacji kąta osi układu optycznego w poziomie wynosi ±60, natomiast w pionie jest to ±15, przy czym dopuszczalna niedokładność ustawienia to ok. ±2. Odbiorniki i nadajniki mogą być zainstalowane na różnych wysokościach. Właściwe funkcjonowanie układu jest jedynie uwarunkowane tym, iż nadajnik musi znajdować się w polu widzenia odbiornika. Można wybrać jedną z dwóch koncepcji ochrony, optymalną dla danego pomieszczenia lub obiektu: jeden odbiornik współpracujący kilkoma nadajnikami (do 7) jeden odbiornik współpracujący z jednym nadajnikiem. Układ wielonadajnikowy czujek OSID umożliwia przestrzenne wykrywanie dymu w płaszczyźnie 3D. Odbiorniki OSID reagują na fale emitowane przez nadajniki, które docierają do obiektywu, co oznacza, że efektywne pole widzenia dla odbiornika mogłoby być teoretycznie ograniczone do wielkości zainstalowanej w nim soczewki. Ze względu na to, że detektory mogą ulegać lekkim przesunięciom spowodowanym ruchami budynków, wibracjami oraz innymi uwarunkowaniami mającymi wpływ na zaburzenia ścieżki transmisji, dla detektorów OSID minimalna przestrzeń dla toru transmisji wolna od jakichkolwiek elementów zakłócających musi mieć przekrój minimum 15 cm (rys. 3).

19 19 Rys. 3. Przestrzeń dla toru transmisji wolna od elementów zakłócających musi mieć przekrój minimum 15 cm Rys. 5. Odbiorniki czujki OSID rejestrują jedynie indywidualne dla każdego nadajnika sekwencje fal UV i IR Gdzie czujki OSID sprawdzają się niezawodnie? Jedną z najczęstszych przyczyn wadliwego działania czujek liniowych dymu są ruchy i odkształcenia budynków. Przy zastosowaniu detektorów OSID problem ten nie istnieje. Biorąc pod uwagę obszar pola widzenia odbiornika (10, 45 i 90 ) uzyskany dzięki zastosowanie matrycy CMOS, budynek musiałby się wychylić o kilka stopni, aby nastąpiła utrata komunikacji z nadajnikiem. Ponadto w halach produkcyjnych czy hangarach lotniczych dochodzi kwestia drgań konstrukcji, a także czasowe przesłonięcia pola widzenia czujek (przez suwnice, wjeżdżający samolot itp.), które czujki liniowe interpretują jako osłabienie sygnału, czyli alarm pożarowy. OSID-y są w pełni odporne na takie zjawiska zwodnicze. Drgania nie powodują utraty komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, natomiast całkowite przesłonięcie któregoś z nich może powodować zgłoszenie awarii, ale nigdy nie będzie to alarm pożarowy. Tłumienie sygnału, które standardowe liniowe czujki interpretują jako pożar, może być również spowodowane dużym zapyleniem (cementownie, stolarnie, młyny) lub zanieczyszczeniem powietrza dużymi cząstkami Rys. 4. Detektory OSID są idealnym rozwiązaniem do ochrony ppoż. obiektów o skomplikowanej architekturze (włóknami z cięcia tkanin, papieru, tytoniu). W przypadku OSID-a zanieczyszczenia zawarte w powietrzu nie wywołują alarmów. Jedynie odpowiednia różnica w sile tłumienia fal UV i IR emitowanych przez nadajnik (charakterystyczna dla cząstek dymu) jest klasyfikowana przez detektor jako alarm pożarowy. Nierzadko poważnym wyzwaniem dla projektanta systemu sygnalizacji pożarowej staje się dostosowanie rozwiązań technologicznych do skomplikowanej architektury chronionego obiektu. Duże przestrzenie w nowoczesnych obiektach miewają nieregularne plany. W takich pomieszczeniach, jak hale koncertowe, kina, w których centralną częścią jest scena, a siedzenia są montowane promieniście na wznoszącej się w kierunku ścian podłodze, wyzwaniem jest zaprojektowanie niezawodnej detekcji pożaru. Dzięki dużej elastyczności w możliwościach montażu (pionowy, poziomy, nadajnik i odbiornik na różnych wysokościach), dużemu zakresowi regulacji kąta osi układu optycznego, a także zastosowaniu przestrzennego wykrywania dymu w płaszczyźnie 3D detektory OSID są idealnym rozwiązaniem do tego typu obiektów. Jedyny warunek do spełnienia w takich przypadkach polega na takim rozmieszczeniu nadajników, aby sygnały UV i IR swobodnie docierały do odbiorników (rys. 4). Poważnym ograniczeniem w stosowaniu liniowych czujek dymu z lustrami pryzmatycznymi w obiektach wielkokubaturowych są podciągi konstrukcyjne. Powodują one zakłócenia pracy czujek liniowych, stając się źródłem odbić promienia powracającego do czujki. Tłumienie sygnału emitowanego przez nadajnik przez przeszkody konstrukcyjne nierzadko jest źródłem fałszywych alarmów. W przypadku OSID-a przestrzeń wolna od elementów zakłócających dla toru transmisji fal UV i IR emitowanych przez nadajniki w kierunku odbiorników wymaga zaledwie przekroju minimum 15 cm. W związku z tym dla wielu projektantów lub instalatorów technologia ta może być znakomitym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy przestrzeń, którą należy zabezpieczyć, jest ograniczona z powodów konstrukcyjnych. Ponieważ odbiorniki czujki OSID rejestrują jedynie indywidualne dla każdego nadajnika sekwencje fal UV i IR, odbiornik nie reaguje na inne źródła promieniowania. Tym sposobem został wyeliminowany kolejny poważny problem występujący do tej pory przy instalacji czujek liniowych dymu. Są to wszelkiego rodzaju refleksy i odbicia będące źródłem fałszywych alarmów (rys. 5). Podsumowanie Detektory OSID w wielu przypadkach mogą stanowić dla projektantów lub instalatorów jedyny, optymalny sposób na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej obiektów. Elastyczność konfiguracyjna systemu OSID daje duże możliwości w projektowaniu nawet najbardziej skomplikowanych architektonicznie pomieszczeń. Odporność czujek na trudne warunki środowiskowe znacznie rozszerza ich możliwości aplikacyjne. Większość ograniczeń w stosowaniu standardowych metod detekcji dymu przestaje być aktualna w przypadku korzystania z wieloliniowego systemu wykrywania dymu OSID.

20 20 wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe Tomasz Raczyński Honeywell Life Safety Przedstawicielstwo w Polsce ul. Marynarska 15, Warszawa tel.: ; faks: Inteligentne wykrywanie pożarów w elektrowniach wiatrowych Do niezawodnego i wczesnego wykrywania pożaru lub w celu wyeliminowania fałszywych alarmów w elektrowniach wiatrowych są wykorzystywane inteligentne czujki wielodetektorowe zwłaszcza te, których czujniki są odpowiedzialne za wykrywanie dymu i ciepła oraz są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Czujki serii IQ8 Esser by Honeywell udowodniły swoją skuteczność w tych ekstremalnych warunkach. Rozwój energetyki wiatrowej Ze względu na globalne ocieplenie, ograniczone zasoby paliw kopalnych oraz na coraz bardziej rozwijającą się dziedzinę związaną z odnawialnymi źródłami energii, ilość generowanej energii wiatrowej wzrosła w ostatnich 20 latach. Coraz więcej państw docenia znaczenie energii odnawialnej, która w przypadku elektrowni wiatrowych przekształca prędkość przepływu powietrza na energię elektryczną za pośrednictwem wiatraków. Europa jest największym na świecie regionem, na którym zainstalowano elektrownie wiatrowe. Kolejne miejsca zajmują Azja i Ameryka Północna. Energia wiatrowa jest ważnym motorem napędowym gospodarki. Ochrona ppoż. Systemy zarządzania zainstalowane wewnątrz elektrowni wiatrowych są oferowane inwestorom głównie w celu zapobiegania uszkodzeniom mechanicznym. W tym kontekście stan elektrowni wiatrowej jest stale lub regularnie kontrolowany przez pomiar i analizę kluczowych elementów oraz podzespołów. System przekazuje przetworzone dane, aby odpowiednie służby odłączyły urządzenia w przypadku awarii lub w celu zminimalizowania szkód powstałych w wyniku uszkodzenia. Jednak system nie jest w stanie ani wykryć pożaru, ani go ugasić. Większość elektrowni wiatrowych nie posiada systemów sygnalizacji pożarowej, więc kapitał zainwestowany w te obiekty nie jest zabezpieczony przed zniszczeniem. Niedocenianie ryzyka Ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego w elektrowniach wiatrowych było dotychczas mocno zaniżone. Tymczasem główne elementy elektrowni są umieszczone w ciasnej gondoli, na minimalnej przestrzeni, są to np. koła zębate, generatory, transformatory, elementy hamujące, szafy elektryczne wewnątrz otoczone obudowami z tworzyw sztucznych w bezpośrednim sąsiedztwie olejów i smarów wykorzystywanych do smarowania elementów mechanicznych. Ponadto gęsto upakowane zespoły przewodów, a także środki do czyszczenia materiałów są zazwyczaj niewłaściwie przechowywane. Inne podstawowe ryzyko to brak personelu obsługującego elektrownię na miejscu oraz częsty brak zdalnego połączenia z centralnymi systemami zarządzania. Typowe przyczyny wybuchu pożaru Najczęstszymi przyczynami wybuchu pożaru w elektrowniach wiatrowych są: uderzenia piorunów, wadliwe instalacje odgromowe, przegrzanie elektroniki spowodowane przeciążeniem lub zwarciem, uszkodzenie maszyny z powodu zmęczenia materiału, dodatkowe zagrożenie, np. od nagrzewania się hamulca bezpieczeństwa. To w głównej mierze prowadzi do powstania ogniska pożarowego. Innym istotnym czynnikiem ryzyka jest wysokość konstrukcji elektrowni wiatrowych. Tendencja wzrostowa utrzymywała się na rynku przez ostatnich kilka lat. Natomiast standardowe drabiny straży pożarnych mają zwykle wysokość roboczą 20 do 40 m i nie mogą być wykorzystane do gaszenia ognia na szczycie elektrowni wiatrowej lub palącego się wirnika. Zdarza się również, iż straż pożarna często nie ma dokładnych informacji na temat lokalizacji tych obiektów, zwłaszcza że mogą być one dość odległe i trudno dostępne, co znacznie wydłuża czas reakcji. Pożary w elektrowni wiatrowej stanowią dla inwestora ogromny problem. Zazwyczaj musi on spisać obiekt całkowicie na straty. W przypadku niewielkich pożarów dodatkowym zagrożeniem może być bardzo długi czas dostawy części zamiennych. Inwestorzy nie powinni ryzykować dalszej utraty reputacji, zwłaszcza że energetyka wiatrowa jest już krytykowana w wielu regionach świata ze względu na hałas, ich wpływ na faunę i niszczenie krajobrazu. Koncepcja ochrony ppoż. Ryzyko wystąpienia pożaru można zminimalizować, jeżeli pomyślimy o wykorzystaniu odpowiedniej koncepcji ochrony i zainstalowaniu systemu sygnalizacji pożarowej. Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Niemieckich (GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v.) oraz GL Germanischer Lloyd publikują wytyczne dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych. Publikacje są efektem wzrostu liczby pożarów w ostatnich latach, ale i ich znacznego spadku dzięki wykorzystaniu ochrony pożarowej elektrowni. Koncepcja ochrony dla elektrowni wiatrowych została opublikowana jako dokument VdS 3523 w 2008 r. Wytyczne są obowiązkowe dla nowo budowanych elektrowni. W przypadku już istniejących zaleca się dostosowanie standardów zgodnie z tymi wytycznymi. Wytyczna z VdS 3523 Rozpoznanie i gaszenie pożaru odróżnia monitorowanie obszaru od monitorowania instalacji w elektrowniach wiatrowych. Monitorowanie obszaru to monitorowanie gondoli i części wieży, w której znajduje się technologia elektrowni wiatrowej, jak rów-

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie

Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie 2 Zasysające czujki dymu: niezawodna inwestycja Aktywna ochrona inwestycji przy użyciu systemu

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo