Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące."

Transkrypt

1 SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne

2 Projektowanie i obszary zastosowania

3 Projektowanie i obszary zastosowania Zawartość Temat Strona Regulatory przepływu powietrza VAV Informacje ogólne, kryteria doboru 2 Zakres dostaw i usług Trox 3 Opis działania 4 Instalacja jednoprzewodowa, Regulacja nadążna nawiew wywiew 5 Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą 6 Jednostki mieszające w układach dwuprzewodowych typ TVM 6 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach 7 Regulacja ciśnienia powietrza w przewodach 7 Objaśnienie kodów zamówień 8 Oznaczenia 9 1

4 Projektowanie i obszary zastosowania TVZ TVA Regulatory przepływu dla instalacji VAV Regulatory przepływu serii VARYCONTROL zostały stworzone dla instalacji ze zmiennym przepływem powietrza (VAV). Dobór typów następuje w oparciu o różnorodne kryteria projektowe: TVM TVR TVRK Kryteria doboru Typ instalacji nawiew powietrza kanał pojedynczy kanał podwójny wywiew powietrza Wymagania akustyczne bardzo wysokie wysokie niskie Redukcja prędkości przepływu w przewodach Niewielka wysokość montażu Powłoka odporna na związki chemiczne Malowana Stal szlachetna Plastik Zakresy przepływów 54 do 6048 m 3 /h 36 do 6048 m 3 /h 144 do 2214 m 3 /h 162 do m 3 /h TVZ/TVS/TVR/TVJ/TVT TVM TVA/TVR(K)/TVJ/TVT TVZD + TS TVAD + TS TVMD + TS TVJD/TVTD + TX TVZ/TVA/TVM TVR/TVJ/TVT TVZ/TVA/TVS/TVM TVR/TVJ/TVT TVR-P1/TVJ-P1 TVR-A2 TVRK/TVLK TVZ/TVA/TVS TVR/TVRK TVM TVJ/TVT TVJ/TVT Regulacja przepływu powietrza następuje za pomocą regulatora wykorzystującego do napędu energię pneumatyczną lub elektryczną. Regulator ten i jego człony pomiarowe i nastawcze stanowią integralną część składową układu regulacji przepływu powietrza. W ogólnej koncepcji instalacji wentylacyjnej, urządzenie do regulacji przepływu, stanowi element wiążący instalację z pomieszczeniem, przy spełnianiu m. in. następujących funkcji: regulacja strumienia objętości powietrza w założonych granicach, niezależnie od ciśnienia panującego w przewodzie, utrzymanie stałej wartości temperatury pomieszczenia jako pomocniczej wielkości dla regulatora temperatury. Aby osiągnąć te cele w sposób optymalny, należy przestrzegać zróżnicowanego podziału zadań przy projektowaniu urządzeń do regulacji przepływu. Firmy, projektanci i wykonawcy instalacji, a także Trox i producent elementów regulacyjnych powinni nawiązywać dobrą współpracę i wymianę informacji. 2

5 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja VAV z elektroniczną lub pneumatyczną regulacją przepływu powietrza Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Instalacja VAV z cyfrową regulacją w pojedynczym pomieszczeniu Regulator przepływu i temperatury pomieszczenia (DDC) Zakres dostaw i usług Trox Granica gwarancji regulatorów przepływu powietrza jest ustalona w istocie w oparciu o funkcję regulacyjną. Ilustracje obok pokazują współczesne koncepcje. Przy zastosowaniu regulatora przepływu ta granica jest określona przez sygnały wejściowe i wyjściowe. Przy kombinowanych regulatorach temperatury pomieszczenia i przepływu powietrza ta granica obejmuje regulator. W takich przypadkach producent regulatorów odpowiada za utrzymanie przepływu powietrza, a dostawca urządzeń pomiarowych i sterowniczych za regulację temperatury pomieszczenia. Program dostaw urządzeń VARYCONTROL zawiera: Regulator przepływu powietrza o własnościach aerodynamicznych i akustycznych zgodnych z broszurami katalogowymi i z zamówionymi elementami regulacyjnymi. Montaż, okablowanie i połączenia rurkami impulsowymi poszczególnych elementów regulacyjnych, zamontowanych na regulatorze. Nastawianie przepływu powietrza i końcowa kontrola indywidualna całego urządzenia i elementów regulacyjnych. Gwarancję na całe urządzenie zgodnie z warunkami handlowymi. Dokumentację techniczną. Program dostawy nie zawiera: Materiałów mocujących i uszczelniających. Armatury odcinającej i regulacyjnej nagrzewnic powietrza. Transformatorów do przetwarzania napięcia lokalnego na napięcie eksploatacyjne elementów regulacyjnych, o ile nie zostało to podane w zamówieniu i potwierdzone przez zleceniobiorcę. Reduktorów ciśnienia do ciśnienia roboczego w regulatorach pneumatycznych do wartości 1,3 bar. Gwarancja dla obiegu regulacyjnego Temperatura pomieszczenia i podłączenia na budowie jest w zasadzie obowiązkiem firmy instalacyjnej lub firmy wykonującej automatykę. Informacje na temat poboru mocy, wymiarowania przewodów, węży elastycznych itp. można uzyskać w materiałach technicznych producenta elementów regulacyjnych. Zakres dostaw Trox Rozgraniczenie gwarancji między firmą Trox a firmą instalacyjną, wzgl. producentem elementów regulacyjnych 3

6 Projektowanie i obszary zastosowania Obieg regulacyjny temperatury pomieszczenia Opis działania Obieg regulacyjny temperatura pomieszczenia Wartość zadana Zmiana temperatury pomieszczenia Odchyłka regulacyjna Zmienny strumień objętości Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Sygnał sterujący W instalacji VAV obieg regulacyjny przepływu powietrza jest sterowany sygnałem zależnym od temperatury pomieszczenia. Temperatura pomieszczenia jest mierzona za pomocą czujnika. Regulator temperatury pomieszczenia porównuje wartość rzeczywistą z zadaną i wytwarza odpowiedni sygnał wyjściowy, wykorzystywany jako sygnał prowadzący regulatora przepływu. Gdy rośnie temperatura pomieszczenia, to przez zwiększenie przepływu powietrza (chłodnego) zwiększa się wydajność chłodnicza wentylacji, a temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na poziomie wartości zadanej. Obieg regulacyjny strumienia objętości Regulator strumienia objętości Czujnik różnicy ciśnień Przepustnica Przetwornik różnicy ciśnień Siłownik Regulator temperatury pomieszczenia Sekwencyjny obieg regulacyjny Strumień objętościowy Regulacja przepływu powietrza następuje w zamkniętym obiegu regulacyjnym: pomiar porównanie nastawianie. Ponieważ dokładność pomiaru ma decydujące znaczenie dla jakości regulacji, dla regulatorów VAV Trox VARYCONROL skonstruowano zoptymalizowany czujnik różnicy ciśnień. W przekroju wlotowym mierzy się różnice ciśnień w co najmniej dwóch osiach pomiarowych. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu punktów pomiarowych, uzyskuje się wzmocnienie ciśnienia dynamicznego oraz jego wartość średnią. Zmierzona w ten sposób różnica ciśnień jest miarą strumienia objętości powietrza i zostaje przekształcona w przetworniku w jednostkowy sygnał elektryczny lub pneumatyczny. Regulator przepływu określa aktualny przepływ powietrza na podstawie sygnału z przetwornika. W zależności od odchyłki regulacyjnej między wartością rzeczywistą a zadaną, następuje przestawienie przepustnicy, aż do osiągnięcia zgodności między tymi wartościami (regulacja proporcjonalna P lub proporcjonalno-całkująca PI, zależnie od typu regulatora). Regulator przepływu utrzymuje stałą wartość strumienia objętości w granicach tolerancji zależnych od typu regulatora, przy zmiennym ciśnieniu w przewodzie. Wahania ciśnienia nie mogą stanowić zatem wielkości zakłócającej w obiegu regulacji temperatury pomieszczenia. 4

7 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z regulacją sekwencyjną nawiew wywiew regulacja o stałej różnicy Instalacja jednoprzewodowa Regulator przepływu powietrza nawiewanego utrzymuje strumień objętości powietrza nawiewanego jako pomocniczą wielkość regulowaną regulatora temperatury pomieszczenia na poziomie wartości zadanej. Regulator utrzymuje strumień objętości w przedziale między nastawionymi wartościami " i #. Regulacja sekwencyjna nawiew - wywiew Regulacja przy stałym stosunku przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) różnica ± 0 TVR + 50 m 3 /h TVJ - 50 m 3 /h W poszczególnych pomieszczeniach lub wydzielonych strefach biurowych bilans powietrza między nawiewem i wywiewem powinien być wyrównany, aby nie powstawały szumy w szczelinach drzwiowych albo aby drzwi nie otwierały się lub zamykały z trudnością. W tym celu wartość rzeczywista strumienia objętości powietrza nawiewanego zostaje włączona w obieg regulacyjny przepływu powietrza wywiewanego. W ten sposób strumień objętości powietrza wywiewanego nadąża w każdej sytuacji za strumieniem objętości powietrza nawiewanego. Przy ustalaniu pożądanej różnicy strumieni objętości należy zwrócić uwagę, aby przewidziany regulator był w stanie zrealizować założoną stałą różnicę przepływów lub stały stosunek przepływów. Przy zamawianiu urządzeń należy podać ich przyporządkowanie do poszczególnych numerów pomieszczeń lub temu podobne. To przyporządkowanie należy także brać pod uwagę podczas montażu urządzeń. Regulatory typu TVA, TVR i TVJ są przewidziane do instalacji klimatyzacyjnych z wywiewem bez nadmiernego zapylenia i bez agresywnych domieszek chemicznych. Przy nadmiernie zapylonym powietrzu wywiewanym (zwłaszcza przy lepkich pyłach) należy przewidzieć membranowy przekaźnik ciśnienia i zaplanować regularny przegląd urządzeń. Do wywiewu powietrza zanieczyszczonego związkami agresywnymi mogą być stosowane urządzenia z odpowiednich materiałów. Stosunek przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R/160/B13/M l/s TVA-R /160/B13/S l/s strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) stosunek ± 0 stosunek + 10 % stosunek - 10 % 5

8 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1/200/B13/E l/s Instalacja dwuprzewodowa Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Regulator temperatury pomieszczenia powinien dysponować możliwością sekwencyjnej regulacji ogrzewania i chłodzenia. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza, przy czym regulowany jest strumień objętości powietrza nawiewanego w zakresie od " do #. W cyklu ogrzewania następuje regulacja bezpośrednio poprzez siłownik zaworu przy nagrzewnicy. Wymiarowanie nagrzewnicy może być przeprowadzane przez projektanta lub wykonawcę instalacji według zaleceń w broszurze Trox a. Również firma Trox może dokonać obliczeń, gdy przy zamawianiu zostaną przedłożone kompletne następujące dane: t e : temperatura powietrza na wlocie t a : temperatura powietrza na wylocie t wm : średnia temperatura wody Jeżeli nie podano inaczej, to przeprowadza się obliczenie dla ". Wymiarowanie zaworu regulacyjnego należy do zakresu obowiązków projektanta lub wykonawcy instalacji. Instalacja dwuprzewodowa Przy instalacji dwuprzewodowej do regulacji temperatury pomieszczenia do dyspozycji jest zarówno chłodne i ciepłe powietrze. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza nawiewanego przy zamkniętej przepustnicy powietrza ciepłego. W trybie ogrzewania udział powietrza ciepłego w strumieniu nawiewanym zostaje podwyższony odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło. Regulator temperatury pomieszczenia jest podłączony do regulatora strumienia objętości powietrza zimnego. Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVM-R /200/B27/E l/s Wykres regulacyjny TVM Strumień objętości powietrza Temperatura pomieszczenia Zimne Ciepłe Całkowity strumień powietrza nawiewanego 6

9 Projektowanie i obszary zastosowania Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1 /160/B13/E l/s TVR /200/BG3/F2- -25Pa, wywiew Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu W pomieszczeniach szczelnych, może dochodzić do niepożądanych dużych różnic ciśnień między różnymi pomieszczeniami na skutek odchyłki regulacyjnej przy zastosowaniu regulacji nadążnej nawiew wywiew. Zaleca się w związku z tym kontrolę ciśnienia w pomieszczeniach. W przykładzie obok temperatura pomieszczenia jest regulowana za pomocą zmiennego strumienia powietrza nawiewanego (VAV). Dodatkowo ciśnienie w pomieszczeniu jest regulowane poprzez wywiew. Regulator ciśnienia w pomieszczeniu oddziałuje bezpośrednio na siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego. Membranowy przetwornik ciśnienia jest połączony za pomocą rurek elastycznych z pomieszczeniem klimatyzowanym i pomieszczeniem odniesienia (np. korytarzem). Należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne długości rurek elastycznych i położenie przekaźników. Jeżeli w układzie regulacyjnym jest wbudowany regulator przepływu powietrza wywiewanego, można ograniczyć strumień objętości powietrza wywiewanego. Unika się przez to granicznych położeń przepustnicy powietrza wywiewanego (otwarta lub zamknięta), przy otwartych drzwiach lub istniejących nieszczelnościach. Ten rodzaj regulacji jest możliwy nie przy wszystkich regulatorach. Możliwe są następujące kombinacje: nawiew stały/zmienny nadciśnienie lub podciśnienie w pomieszczeniu wywiew nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu stały/zmienny Przy zamawianiu urządzeń należy podać przewidywane przeznaczenie oraz nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu [Pa]. Regulacja ciśnienia w kanale Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVR /160/BH3/F2-110 Pa, nawiew Regulacja ciśnienia w kanale Za pomocą wszystkich jednoprzewodowych regulatorów VAV, można przeprowadzać także regulację ciśnienia w przewodach. Regulator z membranowym przetwornikiem ciśnienia działa bezpośrednio na siłownik napędu przepustnicy. Istniejący czujnik różnicy ciśnień może być dodatkowo wyposażony w przetwornik do pomiaru aktualnego strumienia objętości dla regulacji nadążnej. Przy zamawianiu regulatora należy podać, czy chodzi o nawiew, czy wywiew, a także ciśnienie kalibracji [Pa]. Końcówka do pomiaru ciśnienia odniesienia przy przetworniku pozostaje otwarta. Rurka ciśnienia w kanale jest doprowadzana przez użytkownika. Miejsce pomiaru, należy wybrać według kryteriów związanych z mechaniką płynów i ze specyfiką instalacji. Końcówka pomiarowa powinna być zamontowana prostopadle i bez zadzior. Należy połączyć ją przewodem elastycznym do końcówki przetwornika o odpowiednim znaku (plus, minus). Przestrzegać wskazań dotyczących maksymalnej długości rurek elastycznych, miejsca zamontowania itd., podanych w opisie regulatora. 7

10 Projektowanie i obszary zastosowania Objaśnienie kodów do zamawiania Poszczególne elementy składowe sterowania przy regulatorze (regulator, przetwornik, siłownik) są oznaczane trzycyfrowym kodem (patrz cennik pod punktem elementy składowe regulatora ). Te kody, jako pomoc projektową, można przyporządkować podstawowym funkcjom technicznym, zgodnie z poniższa tabelą. Kod B L H C P Producent automatyki Belimo Siemens-Landis&Staefa Honeywell Sauter, elektroniczne Sauter, pneumatyczne Urządzenie regulacyjne typ... TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT Kod Regulator/przetwornik typ... Zastosowanie Kod Siłownik typ... 1 VRD2 Standardowa regulacja VAV 1 1) SM24-V Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem B VRP + VFP 300 zanieczyszczonym 3 1) NM24-V G VRP-STP + VFP100 B AF24-V J VRP-STP + VFP300 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach lub w przewodach D 1) GM24-V H VRP-STP + VFP600 TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT C NMV-D2 Standardowa regulacja VAV 5 VAV-Compact 2 2 x VRD2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 7 2 x NM24-V TVM E 2 x VRP + 2 x VFP300 Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem zanieczyszczonym 8 2 x AF24-V (z funkcją sprężyny powrotnej) F 2 x NMV-D2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej C 2 x VAV-Compact TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT N GLB181.1E/3 Standardowa regulacja VAV 0 regulator kompaktowy TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT P ASV181.1/E TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT L PRVU TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM Standardowa regulacja VAV, przy zapotrzebowaniu na większy moment obrotowy lub z funkcją sprężyny powrotnej Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa A 1) GBB131.1.E 1 1) GEB131.1.E 2 1) GIB131.1.E GMA131.1E 3 (z funkcją sprężyny powrotnej) GCA131.1E 4 (z funkcją sprężyny powrotnej) 5 1) GLB131.1.E A GBB131.1.E 5 GLB131.1.E Y 2 x GLB181.E/3 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 0 regulator VAV-Compact M 2 x PRVU Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej D 2 x GLB131.1.E M N Q R B C J W7751H2009 W775F x W7751H x W775F2003 RLE150F003 RLE150F013 RLE150F F100 Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 regulator VAV-Compact Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 5 ML6174E2008 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 2 x regulator compact Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 6 2 x ML6174E2008 Standardowa regulacja VAV Regulacja kaskadowa ciśnienie w pomieszczeniu strumień objętości Q EYE205 Standardowa regulacja VAV, R EYE206 komunikacja cyfrowa D RLE150F003 + RLE150F001 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej S 2 x EYE205 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus A B RLP10, NO, PN21 RLP10, NO, PN61 D RLP10, NZ, PN21 Standardowa regulacja VAV E RLP10, NZ, PN61 N RLP100, NO, PN21 P RLP100, NO, PN61 Standardowa regulacja VAV, R RLP100, NZ, PN21 zakresy małych strumieni objętości S RLP100, NZ, PN61 U RLP100 (NO, PN21) + RLP100 V RLP100 (NZ, PN21) + RLP100 Regulacja kaskadowa ciśnienia w pomieszczeniu X RLP100 (NO, PN21) + RLP100 strumień objętości Y RLP100 (NZ, PN21) + RLP x RLP100 (NO, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 2 x RLP100 (NZ, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 3 1 x RLP100F918 (NZ/NO, 2 x PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 6 ASM113F902 SA x ASM113F902 1 B555DC2 4 2 x B555DC2 1) tylko przy TVT: w zależności od wymaganego momentu obrotowego, dobór przez firmę Trox 8

11 Projektowanie i obszary zastosowania Oznaczenia TVZ regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji nawiewnych, TVA regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji wywiewnych, TVR regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju kołowym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVJ regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVT regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, przepustnica regulacyjna powietrzno-szczelna wg PN-EN 1751, część 4 TVM regulator mieszający zmiennego przepływu VAV, w instalacjach dwuprzewodowych,...-d otulina tłumiąca dźwięki przez obudowę 9

12 Montaż

13 Montaż Zawartość Temat Strona Wskazówki bezpieczeństwa 2 Dostawa i magazynowanie 3 Transport na plac budowy 3 Podłączenie nagrzewnicy 4 Okablowanie, rurki elastyczne 4 Dodatkowy tłumik 4 Montaż TVJ/TVT 5 1

14 Montaż Przed instalacją regulatorów VAV należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i jej przestrzegać! Stosować zgodne z przeznaczeniem Regulatory przepływu nadają się do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W warunkach szczególnych skuteczność działania urządzeń może być ograniczona i należy o tym koniecznie pamiętać przy projektowaniu i wykonywaniu: Jeżeli powietrze jest zapylone lub zawiera kłaczki (wywiew) albo cząstki lepiące (odciągi miejscowe), to należy stosować urządzenia regulacyjne z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Należy zapewnić dostęp do regulatorów w celach obsługi. Przy transporcie powietrza z agresywnymi domieszkami należy stosować wyłącznie regulatory przepływu wykonane z przebadanego na odporność tworzywa sztucznego. Urządzeń z blachy stalowej nie wolno instalować w środowisku zanieczyszczonym (np. kwas octowy). W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować wyłącznie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. W strefach zewnętrznych stosować wyłącznie z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Wskutek zwiększonego zakresu temperatur występują większe tolerancje strumieni objętości powietrza. Wskazówki dla bezpieczeństwa Montaż i okablowanie mogą być prowadzone wyłącznie przez personel fachowy! Podczas montażu, wykonywania połączeń elektrycznych i uruchamiania należy kierować się praktyką instalacyjną, a zwłaszcza stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre krawędzie i zadziory, transport i montaż wykonywać wyłącznie w rękawicach. Urządzenia montować fachowo, a zawieszenia zabezpieczać przeciwnakrętkami. Zawieszenia obciążać tylko własnym ciężarem urządzeń. Elementy przylegające i kanały przyłączne podwieszać niezależnie. Okablowanie elementów obiegu regulacyjnego Podłączenia elektryczne powinny być prowadzone przez fachowy personel elektrotechniczny przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa! Napięcie robocze w elementach składowych regulatora musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpiecznego niskiego napięcia. Stosować przy tym transformatory bezpieczeństwa (wg EN 60742), dobrane dla 100 % czasu trwania załączenia. Przestrzegać przepisów i wytycznych, przepisów lokalnych stowarzyszeń fachowych, wytycznych okablowania i schematów połączeń według producenta elementów regulacyjnych. Pozostałe zagrożenia W niezmiernie rzadko zdarzających się niekorzystnych okolicznościach może mieć miejsce, mimo stosowania przepisów, niewłaściwe działanie regulatorów, a to wskutek występowania pól elektromagnetycznych. Najczęściej można temu zaradzić przez ekranowanie lub przemieszczenie regulatora. Przewidywanym szkodom, które mogłyby powstać wskutek awarii elementów składowych regulatora, należy w krytycznych przypadkach zapobiegać przez podjęcie odpowiednich środków (np. otwory wyrównawcze w pomieszczeniach szczelnych). 2

15 Montaż TVZ TVA Dostawa i składowanie Na jednej palecie można dostarczać więcej regulatorów zabezpieczonych przed przesuwaniem taśmami. Regulatory TVR są dostarczane w opakowaniach bezzwrotnych. Natychmiast po dostarczeniu sprawdzić kompletność urządzeń i występowanie ewentualnych uszkodzeń transportowych. W razie niekompletnej dostawy i uszkodzeń transportowych niezwłocznie zawiadomić firmę spedycyjną i Trox a. Nie wystawiać urządzeń (także zapakowanych) na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i kurzem. Nie przechowywać urządzeń w temperaturze powyżej 50 C. Transport na plac budowy Urządzenia przenosić, chwytając nie za elementy automatyki, lecz jedynie za krawędzie obudowy. Czujnik różnicy ciśnień w króćcu rurowym jest wyjątkowo ważnym instrumentem pomiarowym i należy się z nim obchodzić szczególnie ostrożnie. Z tego powodu nie wolno ciągnąć za rurki aluminiowe czujnika. TVR Miejsce zamontowania Miejsce zamontowania tak wybrać, aby elementy składowe regulatora i otwory rewizyjne pozostały dostępne. Nie zamieniać jednostek nawiewnych z wywiewnymi. Zwrócić uwagę na strzałki kierunkowe na tabliczkach znamionowych. Przy regulacji prowadzącej lub nadążnej (np. nawiew i wywiew) nie zamieniać urządzeń przynależących do siebie. Urządzenia z membranowymi przetwornikami ciśnienia montować w położeniu wskazanym strzałką. Inne położenie montażu lub przestawianie przetworników ciśnienia dopuszczalne po uzgodnieniu z firmą Trox. Przy montażu przed lub za łukami, przepustnicami lub innymi elementami zakłócającymi przepływ, należy pamiętać, że może mieć to wpływ na wzrost niedokładności regulacji i poziomu hałasu. Czujnik różnicy ciśnień Trox Elementy regulacyjne z siłownikiem Tabliczka znamionowa ze strzałką oznaczającą kierunek przepływu powietrza. Kanał przyłączny - okrągły Kanał przyłączny - prostokątny Podwiesia (dostarczane przez klienta) 3

16 Montaż Podłączenie nagrzewnicy Zamocowanie Regulatory TVZ/TVS/TVA/TVM posiadają u góry otwory Ø 10,5 mm do wprowadzenia pręta gwintowego M 10. Okrągłe króćce wszystkich urządzeń pasują do kanałów okrągłych, według norm DIN i Prostokątna ścianka urządzenia skrzynkowego jest zaopatrzona w 4 nakrętki dociskowe M8. Odległości pasują do ram kołnierzowych profili kanałowych systemu 30 mm (TVS: system 20 mm). Regulator TVJ/TVT ma z dwóch stron 4 otwory narożne Ø13 mm. Podłączenia kanałów Przed połączeniem kanałów sprawdzić wnętrze regulatora, czy nie ma uszkodzeń czy ewentualnie luźnych części, a także czy nie ma zanieczyszczeń. Połączenia przewodów dobrze uszczelnić odpowiednim materiałem uszczelniającym. Opaski skurczowe do obróbki cieplnej w związku z bliskością elementów z tworzywa sztucznego nakładać bardzo uważnie. Okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi Podłączenie tłumika Elementy układu regulacji montowane na regulatorze są fabrycznie okablowane i łączone ze sobą rurkami elastycznymi. Każde urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i nastawiane na stanowisku badawczym. Sprawdza się przy tym ogólne działanie i kierunki obrotów siłowników. Połączenia wykonywane przez klienta starannie wykonywać i sprawdzać przy uwzględnieniu niżej podanych wytycznych i podkładów projektowych. Nagrzewnica Urządzenia z nagrzewnicą powietrza są dostarczane, jako zmontowane kompletnie. Żebra nagrzewnicy są przykryte blachą ochronną. Blachę ochronną usunąć przed podłączeniem kanałów powietrznych. Podłączenie wodnych przewodów zasilających i powrotnych (nagrzewnica jedno-, dwu- i czterorzędowa) przeprowadza klient. Przewidzieć możliwość odpowietrzenia i odwodnienia nagrzewnicy. Dodatkowy tłumik dźwięku TS Prostokątna ścianka urządzenia Nakrętka dociskowa M8 Nagrzewnica powietrza Zasilenie i powrót instalacji wodnej Dodatkowy tłumik TS Tłumiki dźwięku są dostarczane osobno i należy je montować bezpośrednio za regulatorem lub nagrzewnicą. Tłumik przykręcić za pomocą 4 śrub M8 do obudowy urządzenia lub do nagrzewnicy. 4

17 Montaż TVJ z tłumikiem TX TVJ/TVT z tłumikiem TX Ze względów aerodynamicznych i akustycznych do tłumika TX jest dołączona pusta komora. Urządzenia są dostarczane w stanie rozłożonym i muszą być zmontowane przez klienta zgodnie z załączonym szkicem. Tłumiki TX i regulatory TVJ/TVT mają kołnierze z 4 otworami. TVJ/TVJD, H = 100 1) mm, z tłumikiem TX Urządzenie o wysokości H = 100 1) mm Aby zagwarantować przy tej wysokości podane w katalogu parametry przepływowe, tłumik TX musi być zamontowany zgodnie ze szkicem obok. Zwrócić uwagę na nalepki informujące o usytuowaniu. TVJ/TVT Tłumik TX 1) Dotyczy także dawniejszej wysokości 107 mm 5

18 Uruchamianie

19 Uruchamianie Zawartość Temat Strona Sprawdzenie działania 2 Wartości stałej - C 3 Charakterystyka przetwornika 3 Przestawianie strumienia objętości 3 TVRK 4 1

20 Uruchamianie Odłączenie napędu Sprawdzenie działania Wskazówki bezpieczeństwa Przycisk do rozłączenia napędu Oś przepustnicy ze wskazaniem położenia Uruchomienie może być przeprowadzone tylko przez fachowy personel! Dla zapewnienia poprawnego działania, przyłącza wykonywane przez klienta starannie sprawdzić przed uruchomieniem. Ręczne przestawianie przepustnicy można przeprowadzić po odłączeniu napędu, za pomocą cęgów. Funkcje regulacji przepływu są sprawdzane fabrycznie w firmie Trox. Jeżeli podłączenia dokonywane przez klienta zostały prawidłowo przeprowadzone, to urządzenie jest gotowe do pracy. Do sprawdzenia działania i rozruchu urządzenia należy: Sprawdzić okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi wszystkich elementów składowych. Sprawdzić sieć kanałów powietrznych doprowadzających powietrze do regulatora. Sprawdzić, czy wentylatory pracują. Sprawdzić, czy jest podłączone napięcie zasilenia lub sprężone powietrze. Poniżej opisano podstawową procedurę przy sprawdzaniu działania podczas uruchamiania. Dalsze szczegóły można znaleźć w opisach zawartych w rozdziale "Elementy sterujące" oraz w materiałach pochodzących od producentów elementów automatyki. Siłowniki do napędu przepustnic Większość siłowników elektrycznych można przestawiać ręcznie. Odłącza się przy tym za pomocą przycisku napęd tak, aby oś przepustnicy mogła się swobodnie obracać. Przy większych regulatorach i przy dużych różnicach ciśnień występują duże momenty obrotowe. Aby uniknąć zranień, osie przepustnic obracać wyłącznie przy pomocy obcęgów. Szczelina w osi przepustnicy pokazuje położenie przepustnicy. W większości siłowników elektrycznych można zmieniać kierunek obrotu. Został on jednak ustawiony prawidłowo w zakładach Trox. Jeżeli siłownik obraca się tylko w jednym kierunku, to przez przełączanie kierunku obrotów można ustalić, czy występuje defekt. Jeżeli po przełączeniu kierunku obrotów napęd idzie w innym kierunku, to oznacza, że występuje defekt w okablowaniu lub regulator jest uszkodzony. Stałe pozostawanie klapy w położeniu otwartym lub zamkniętym może, oprócz błędów w okablowaniu, mieć następujące przyczyny: Regulatory przepływu i przetworniki Regulatory przepływu można na placu budowy sprawdzać tylko w połączeniu z przetwornikiem i siłownikiem przepustnicy powietrza. Należy się przy tym upewnić, czy napięcie zasilenia lub robocze ciśnienie sprężonego powietrza jest odpowiednie. Jednostka regulator/przetwornik jest sprawdzana w ten sposób, że przepustnica jest przestawiana ręcznie lub za pomocą regulatora. Sygnał z przetwornika musi się zmieniać w miarę przestawiania przepustnicy. Przy badaniu siłownika przepustnicy należy spowodować, aby regulator otworzył i zamknął przepustnicę. Bliższe szczegóły można uzyskać w opisach typów poszczególnych regulatorów. Zewnętrzne funkcje regulatora sprawdza się według instrukcji producenta regulatora. Położenie otwarte Położenie zamknięte zbyt mała różnica ciśnień. brak przepływu powietrza (zatrzymany wentylator, zamknięta klapa pożarowa, itd.) włączone sterowanie wymuszone (np. przełącznik okienny) 2

21 Uruchamianie C - stała regulatora TVZ, TVS, TVM i TVA Wielkość TVZ/TVR/TVS TVM-zimne TVM-cał ) ) tylko TVR C - stała regulatora TVJ/TVT B x H mm C 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B x H mm C 400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pomiar różnicy ciśnień Δp e TVA B x H mm C 700 x x x x x x x x x x Charakterystyka przetwornika Przetworniki są tak kalibrowane w zakładach Trox, aby sygnał wyjściowy przetwornika był, wg charakterystyki, zgodny z aktualnym przepływem powietrza. To nastawienie regulatora jest zaznaczane. Jeżeli przetwornik ma być sprawdzany, to należy zmierzyć ciśnienie bezpośrednio w czujniku różnicy ciśnień. Jeżeli na przewodach pomiarowych znajdują się trójniki, można w miejsce kapturków zamykających zainstalować manometr. Gdy przekaźnik jest do czujnika różnicy ciśnień podłączony przewodem bez trójników, pomiar równoległy nie jest możliwy. W takim przypadku należy się wpierw upewnić, czy siłownik jest unieruchomiony (rozłączyć kable, zaprogramować sterowanie ręczne itp.). Po zmierzeniu napięcia wyjściowego przetwornika zsunąć delikatnie rurki elastyczne z końcówek na przetworniku i zmierzyć rzeczywiste ciśnienie. Aktualny strumień objętości oblicza się według wzoru:! : strumień objętości p e : zmierzone ciśnienie rzeczywiste w Pa C : stała regulatora dla gęstości powietrza ρ = 1,2 kg/m 3 Dokładność pomiaru wynosi ± 7 % (przy TVM całk. ± 12%). Jeżeli w katalogu nie są podane minimalne wymagania, co do warunków napływu, wartości te należy zwiększyć. Przestawianie przepływu Zmiana granicznych wartości strumienia objętości następuje, zależnie od typu regulatora, przez przestawienie pokrętła nastawczego ze skalą procentową, ręcznie lub za pomocą komputera. Przy regulatorach analogowych dokładność nastawienia można podwyższyć, gdy zostanie zmierzony sygnał z przetwornika, a strumień objętości będzie nastawiany według charakterystyki. Należy się upewnić, że regulator pracuje w zakresie od " do #, a ciśnienie w instalacji jest odpowiednie. Parametry regulacyjne regulatora DDC zostają przeprogramowane za pomocą notebooka lub z centralnego komputera. Zdjąć kapturki z króćców pomiarowych a po pomiarze ponownie założyć Manometr 3

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

VARYCONTROL Regulator VAV

VARYCONTROL Regulator VAV 5/3.2/PL/4 VARYCONTROL Regulator VAV z tworzywa sztucznego do mediów agresywnych Typ TVRK Spis treści Opis Opis 2 Konstrukcja Wymiary 3 Oznaczenia Wymiary Waga 4 Warianty regulacji 5 Dane aerodynamiczne

Bardziej szczegółowo

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio . X X testregistrierung Regulatory przepływu VAV Typ Do systemów wywiewnych powietrza o wysokich wymaganiach akustycznych i małych prędkościach przepływu Obustronne prostokątne podłączenia Δp M Dowolne

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu powietrza

Regulator przepływu powietrza 5/8/PL/1 Regulator przepływu powietrza Typ VFC Do systemów z małą prędkością przepływu Spis treści Nowe rozwiązania Nowe rozwiązania 2 Zasada działania 3 Budowa Wymiary 4 Oznaczenia Budowa Wymiary 5 Własności

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com.

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com. LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com.pl www.loximide.com.pl 1 Regulatory przepływu RVP-R Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air 5/9.1/PL/8 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ EN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary Akcesoria 4 Wymiary 5 Dane aerodynamiczne i akustyczne

Bardziej szczegółowo

VaryControl Regulator VAV

VaryControl Regulator VAV 5/3.5/PL/5 VaryControl Regulator VAV Typ Spis treści Innowacyjność 3 Konstrukcja Wymiary 4 Oznaczenia Dane techniczne 5 Dobr wielkości nominalnej 6 Ciśnienia akustyczne Szybki dobór 7 Szumy przepływu 8

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Regulator stałego przepływu powietrza

Regulator stałego przepływu powietrza 5/9.2/PL/6 Regulator stałego przepływu powietrza Typ VFL do instalowania wewnątrz przewodów wentylacyjnych Spis treści VFL Opis 3 Wymiary Ciężary 3 Oznaczenia 4 Dane techniczne 4 Dane akustyczne 4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Proste. Precyzyjne. Skuteczne.

Proste. Precyzyjne. Skuteczne. Regulatory przepływu powietrza Proste. Precyzyjne. Skuteczne. Regulatory przepływu LVC, TZ-/TA-Silenzio i VFL The art of handling air Systemy wentylacji i klimatyzacji spełniają złożone i wszechstronne

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator VV składa się z jednostki bazowej (przepustnica) i zamontowanych komponentów elektronicznych. Schemat klucza zamówieniowego dla różnych

Bardziej szczegółowo

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6 4 40 Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6 VXF2... Zawory trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Mogą być stosowane jako zawory mieszające lub rozdzielające Żeliwo szare GG-25 DN25... DN00 mm k vs,9...

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Opis AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe 24 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 19, ,8 V AC / 21, ,8 V DC. W spoczynku Moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe 24 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 19, ,8 V AC / 21, ,8 V DC. W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa LMQ2A-SR Analogowy siłownik do przepustnic przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków. Do przepustnic o powierzchni do ok. 0,8 m 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, Rawa Mazowiecka, Polska, tel , fax: ,

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, Rawa Mazowiecka, Polska, tel , fax: , LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, -200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 4 814 2 7, fax: +48 4 814 2 7, office@loximide.com.pl www.loximide.com.pl 1 Przeznaczenie Regulatory przepływu służą do automatycznej

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane techniczne : DN 15-50 k vs 4,0-20 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie Opis Kompletne urządzenie składa się z regulatora przepływu bezpośredniego działania z siłownikiem

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zawory trójdrogowe gwintowane, PN16

Zawory trójdrogowe gwintowane, PN16 4 464 Zawory trójdrogowe gwintowane, PN6 VXG44... Zawory trójdrogowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym, PN6 Korpus zaworu z brązu Rg5 DN5... DN40 mm (½"...½") k vs 5... 25 m 3 /h Skok 5,5 mm Sterowanie

Bardziej szczegółowo

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Zawór odciążony kvs 1.0 10 m3/h Normalnie zamknięty Z kapturkiem ręcznej nastawy podczas uruchamiania Małe wymiary Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Listopad 2005r

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Listopad 2005r 2005 1/15 SZAFKI NAWIEWNE JEDNOPRZEWODOWE DWUPRZEWODOWE ELEKTRYCZNE TYP: SJZ; SJAZ TYP: SDZ; SDAZ TYP: SEZ; SEAZ, Listopad 2005r Spis treści: 2005 2/15 strona 1. Informacje ogólne 3 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane podstawowe: DN 15-50 k vs 4,0-25 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H , Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa 4 montaż w rurociągu zasilającym, regulowana nastawa Opis 4 (4) jest regulatorem różnicy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... VKF46...TS Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 (DN40 300) lub żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (DN350 600) Średnica DN40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16

Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16 4 345 Zawory przelotowe kołnierzowe, PN16 VVF45... Zawory przelotowe, PN16, z przyłączami kołnierzowymi żeliwo sferoidalne GGG-40 DN50... 150 mm k vs 19... 300 m3/h Skok 20 mm lub 40 mm Mogą współpracować

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

3. Regulatory przepływu

3. Regulatory przepływu 3. Regulatory przepływu 3.1 Regulatory przepływu typu VAV 3.1. 1. Wstęp 3.1.2. Zasada działania 3. 1.3. Wykonanie regulatora przepływu 3. 1.4. Zastosowanie 3. 1.5. Tłumienie hałasu 3. 1.6. Regulator przepływu

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16

Zawory przelotowe i trójdrogowe PN16 4 84 Zawory przelotowe VPM43...(2) Zawory trójdrogowe VMP43... Zawory trójdrogowe VMP43...(4) Zawory przelotowe i trójdrogowe PN6 VMP43... Zawory przelotowe VMP43...(2) Zawory trójdrogowe VMP43... Zawory

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe 24 V AC, 50/60 Hz 24 V DC napięcie Vcc z..m230asr. Pobór mocy Moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe 24 V AC, 50/60 Hz 24 V DC napięcie Vcc z..m230asr. Pobór mocy Moc znamionowa Karta katalogowa Pozycjoner SGA24 Pozycjoner, pasuje do analogowych siłowników do przepustnic LM..A-SR, NM..A-SR, SM..A-SR oraz GM..A-SR Do montażu natynkowego Dane techniczne Dane elektryczne Napięcie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO

Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Wstęp Rys. 1 Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Przy projektowaniu systemu ogrzewania pomieszczeń pierwszym, głównym dylematem jest

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV)

KTCM 512. Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) KTCM 512 Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny (PIBCV) IMI TA / Zawory regulacyjne / KTCM 512 KTCM 512 Niezależny od ciśnienia zawór

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Zastosowanie Regulatory VAV ( ang. Variable Air Volume ) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji ilości powietrza nawiewnego do pomieszczenia w zakresie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 16) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników

Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników TA-COMPACT-T Zawory równoważące i regulacyjne do małych odbiorników Zawór regulacyjny z ogranicznikiem temperatury powrotu dla instalacji chłodniczych IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo