Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące."

Transkrypt

1 SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne

2 Projektowanie i obszary zastosowania

3 Projektowanie i obszary zastosowania Zawartość Temat Strona Regulatory przepływu powietrza VAV Informacje ogólne, kryteria doboru 2 Zakres dostaw i usług Trox 3 Opis działania 4 Instalacja jednoprzewodowa, Regulacja nadążna nawiew wywiew 5 Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą 6 Jednostki mieszające w układach dwuprzewodowych typ TVM 6 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach 7 Regulacja ciśnienia powietrza w przewodach 7 Objaśnienie kodów zamówień 8 Oznaczenia 9 1

4 Projektowanie i obszary zastosowania TVZ TVA Regulatory przepływu dla instalacji VAV Regulatory przepływu serii VARYCONTROL zostały stworzone dla instalacji ze zmiennym przepływem powietrza (VAV). Dobór typów następuje w oparciu o różnorodne kryteria projektowe: TVM TVR TVRK Kryteria doboru Typ instalacji nawiew powietrza kanał pojedynczy kanał podwójny wywiew powietrza Wymagania akustyczne bardzo wysokie wysokie niskie Redukcja prędkości przepływu w przewodach Niewielka wysokość montażu Powłoka odporna na związki chemiczne Malowana Stal szlachetna Plastik Zakresy przepływów 54 do 6048 m 3 /h 36 do 6048 m 3 /h 144 do 2214 m 3 /h 162 do m 3 /h TVZ/TVS/TVR/TVJ/TVT TVM TVA/TVR(K)/TVJ/TVT TVZD + TS TVAD + TS TVMD + TS TVJD/TVTD + TX TVZ/TVA/TVM TVR/TVJ/TVT TVZ/TVA/TVS/TVM TVR/TVJ/TVT TVR-P1/TVJ-P1 TVR-A2 TVRK/TVLK TVZ/TVA/TVS TVR/TVRK TVM TVJ/TVT TVJ/TVT Regulacja przepływu powietrza następuje za pomocą regulatora wykorzystującego do napędu energię pneumatyczną lub elektryczną. Regulator ten i jego człony pomiarowe i nastawcze stanowią integralną część składową układu regulacji przepływu powietrza. W ogólnej koncepcji instalacji wentylacyjnej, urządzenie do regulacji przepływu, stanowi element wiążący instalację z pomieszczeniem, przy spełnianiu m. in. następujących funkcji: regulacja strumienia objętości powietrza w założonych granicach, niezależnie od ciśnienia panującego w przewodzie, utrzymanie stałej wartości temperatury pomieszczenia jako pomocniczej wielkości dla regulatora temperatury. Aby osiągnąć te cele w sposób optymalny, należy przestrzegać zróżnicowanego podziału zadań przy projektowaniu urządzeń do regulacji przepływu. Firmy, projektanci i wykonawcy instalacji, a także Trox i producent elementów regulacyjnych powinni nawiązywać dobrą współpracę i wymianę informacji. 2

5 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja VAV z elektroniczną lub pneumatyczną regulacją przepływu powietrza Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Instalacja VAV z cyfrową regulacją w pojedynczym pomieszczeniu Regulator przepływu i temperatury pomieszczenia (DDC) Zakres dostaw i usług Trox Granica gwarancji regulatorów przepływu powietrza jest ustalona w istocie w oparciu o funkcję regulacyjną. Ilustracje obok pokazują współczesne koncepcje. Przy zastosowaniu regulatora przepływu ta granica jest określona przez sygnały wejściowe i wyjściowe. Przy kombinowanych regulatorach temperatury pomieszczenia i przepływu powietrza ta granica obejmuje regulator. W takich przypadkach producent regulatorów odpowiada za utrzymanie przepływu powietrza, a dostawca urządzeń pomiarowych i sterowniczych za regulację temperatury pomieszczenia. Program dostaw urządzeń VARYCONTROL zawiera: Regulator przepływu powietrza o własnościach aerodynamicznych i akustycznych zgodnych z broszurami katalogowymi i z zamówionymi elementami regulacyjnymi. Montaż, okablowanie i połączenia rurkami impulsowymi poszczególnych elementów regulacyjnych, zamontowanych na regulatorze. Nastawianie przepływu powietrza i końcowa kontrola indywidualna całego urządzenia i elementów regulacyjnych. Gwarancję na całe urządzenie zgodnie z warunkami handlowymi. Dokumentację techniczną. Program dostawy nie zawiera: Materiałów mocujących i uszczelniających. Armatury odcinającej i regulacyjnej nagrzewnic powietrza. Transformatorów do przetwarzania napięcia lokalnego na napięcie eksploatacyjne elementów regulacyjnych, o ile nie zostało to podane w zamówieniu i potwierdzone przez zleceniobiorcę. Reduktorów ciśnienia do ciśnienia roboczego w regulatorach pneumatycznych do wartości 1,3 bar. Gwarancja dla obiegu regulacyjnego Temperatura pomieszczenia i podłączenia na budowie jest w zasadzie obowiązkiem firmy instalacyjnej lub firmy wykonującej automatykę. Informacje na temat poboru mocy, wymiarowania przewodów, węży elastycznych itp. można uzyskać w materiałach technicznych producenta elementów regulacyjnych. Zakres dostaw Trox Rozgraniczenie gwarancji między firmą Trox a firmą instalacyjną, wzgl. producentem elementów regulacyjnych 3

6 Projektowanie i obszary zastosowania Obieg regulacyjny temperatury pomieszczenia Opis działania Obieg regulacyjny temperatura pomieszczenia Wartość zadana Zmiana temperatury pomieszczenia Odchyłka regulacyjna Zmienny strumień objętości Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Sygnał sterujący W instalacji VAV obieg regulacyjny przepływu powietrza jest sterowany sygnałem zależnym od temperatury pomieszczenia. Temperatura pomieszczenia jest mierzona za pomocą czujnika. Regulator temperatury pomieszczenia porównuje wartość rzeczywistą z zadaną i wytwarza odpowiedni sygnał wyjściowy, wykorzystywany jako sygnał prowadzący regulatora przepływu. Gdy rośnie temperatura pomieszczenia, to przez zwiększenie przepływu powietrza (chłodnego) zwiększa się wydajność chłodnicza wentylacji, a temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na poziomie wartości zadanej. Obieg regulacyjny strumienia objętości Regulator strumienia objętości Czujnik różnicy ciśnień Przepustnica Przetwornik różnicy ciśnień Siłownik Regulator temperatury pomieszczenia Sekwencyjny obieg regulacyjny Strumień objętościowy Regulacja przepływu powietrza następuje w zamkniętym obiegu regulacyjnym: pomiar porównanie nastawianie. Ponieważ dokładność pomiaru ma decydujące znaczenie dla jakości regulacji, dla regulatorów VAV Trox VARYCONROL skonstruowano zoptymalizowany czujnik różnicy ciśnień. W przekroju wlotowym mierzy się różnice ciśnień w co najmniej dwóch osiach pomiarowych. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu punktów pomiarowych, uzyskuje się wzmocnienie ciśnienia dynamicznego oraz jego wartość średnią. Zmierzona w ten sposób różnica ciśnień jest miarą strumienia objętości powietrza i zostaje przekształcona w przetworniku w jednostkowy sygnał elektryczny lub pneumatyczny. Regulator przepływu określa aktualny przepływ powietrza na podstawie sygnału z przetwornika. W zależności od odchyłki regulacyjnej między wartością rzeczywistą a zadaną, następuje przestawienie przepustnicy, aż do osiągnięcia zgodności między tymi wartościami (regulacja proporcjonalna P lub proporcjonalno-całkująca PI, zależnie od typu regulatora). Regulator przepływu utrzymuje stałą wartość strumienia objętości w granicach tolerancji zależnych od typu regulatora, przy zmiennym ciśnieniu w przewodzie. Wahania ciśnienia nie mogą stanowić zatem wielkości zakłócającej w obiegu regulacji temperatury pomieszczenia. 4

7 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z regulacją sekwencyjną nawiew wywiew regulacja o stałej różnicy Instalacja jednoprzewodowa Regulator przepływu powietrza nawiewanego utrzymuje strumień objętości powietrza nawiewanego jako pomocniczą wielkość regulowaną regulatora temperatury pomieszczenia na poziomie wartości zadanej. Regulator utrzymuje strumień objętości w przedziale między nastawionymi wartościami " i #. Regulacja sekwencyjna nawiew - wywiew Regulacja przy stałym stosunku przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) różnica ± 0 TVR + 50 m 3 /h TVJ - 50 m 3 /h W poszczególnych pomieszczeniach lub wydzielonych strefach biurowych bilans powietrza między nawiewem i wywiewem powinien być wyrównany, aby nie powstawały szumy w szczelinach drzwiowych albo aby drzwi nie otwierały się lub zamykały z trudnością. W tym celu wartość rzeczywista strumienia objętości powietrza nawiewanego zostaje włączona w obieg regulacyjny przepływu powietrza wywiewanego. W ten sposób strumień objętości powietrza wywiewanego nadąża w każdej sytuacji za strumieniem objętości powietrza nawiewanego. Przy ustalaniu pożądanej różnicy strumieni objętości należy zwrócić uwagę, aby przewidziany regulator był w stanie zrealizować założoną stałą różnicę przepływów lub stały stosunek przepływów. Przy zamawianiu urządzeń należy podać ich przyporządkowanie do poszczególnych numerów pomieszczeń lub temu podobne. To przyporządkowanie należy także brać pod uwagę podczas montażu urządzeń. Regulatory typu TVA, TVR i TVJ są przewidziane do instalacji klimatyzacyjnych z wywiewem bez nadmiernego zapylenia i bez agresywnych domieszek chemicznych. Przy nadmiernie zapylonym powietrzu wywiewanym (zwłaszcza przy lepkich pyłach) należy przewidzieć membranowy przekaźnik ciśnienia i zaplanować regularny przegląd urządzeń. Do wywiewu powietrza zanieczyszczonego związkami agresywnymi mogą być stosowane urządzenia z odpowiednich materiałów. Stosunek przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R/160/B13/M l/s TVA-R /160/B13/S l/s strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) stosunek ± 0 stosunek + 10 % stosunek - 10 % 5

8 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1/200/B13/E l/s Instalacja dwuprzewodowa Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Regulator temperatury pomieszczenia powinien dysponować możliwością sekwencyjnej regulacji ogrzewania i chłodzenia. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza, przy czym regulowany jest strumień objętości powietrza nawiewanego w zakresie od " do #. W cyklu ogrzewania następuje regulacja bezpośrednio poprzez siłownik zaworu przy nagrzewnicy. Wymiarowanie nagrzewnicy może być przeprowadzane przez projektanta lub wykonawcę instalacji według zaleceń w broszurze Trox a. Również firma Trox może dokonać obliczeń, gdy przy zamawianiu zostaną przedłożone kompletne następujące dane: t e : temperatura powietrza na wlocie t a : temperatura powietrza na wylocie t wm : średnia temperatura wody Jeżeli nie podano inaczej, to przeprowadza się obliczenie dla ". Wymiarowanie zaworu regulacyjnego należy do zakresu obowiązków projektanta lub wykonawcy instalacji. Instalacja dwuprzewodowa Przy instalacji dwuprzewodowej do regulacji temperatury pomieszczenia do dyspozycji jest zarówno chłodne i ciepłe powietrze. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza nawiewanego przy zamkniętej przepustnicy powietrza ciepłego. W trybie ogrzewania udział powietrza ciepłego w strumieniu nawiewanym zostaje podwyższony odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło. Regulator temperatury pomieszczenia jest podłączony do regulatora strumienia objętości powietrza zimnego. Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVM-R /200/B27/E l/s Wykres regulacyjny TVM Strumień objętości powietrza Temperatura pomieszczenia Zimne Ciepłe Całkowity strumień powietrza nawiewanego 6

9 Projektowanie i obszary zastosowania Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1 /160/B13/E l/s TVR /200/BG3/F2- -25Pa, wywiew Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu W pomieszczeniach szczelnych, może dochodzić do niepożądanych dużych różnic ciśnień między różnymi pomieszczeniami na skutek odchyłki regulacyjnej przy zastosowaniu regulacji nadążnej nawiew wywiew. Zaleca się w związku z tym kontrolę ciśnienia w pomieszczeniach. W przykładzie obok temperatura pomieszczenia jest regulowana za pomocą zmiennego strumienia powietrza nawiewanego (VAV). Dodatkowo ciśnienie w pomieszczeniu jest regulowane poprzez wywiew. Regulator ciśnienia w pomieszczeniu oddziałuje bezpośrednio na siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego. Membranowy przetwornik ciśnienia jest połączony za pomocą rurek elastycznych z pomieszczeniem klimatyzowanym i pomieszczeniem odniesienia (np. korytarzem). Należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne długości rurek elastycznych i położenie przekaźników. Jeżeli w układzie regulacyjnym jest wbudowany regulator przepływu powietrza wywiewanego, można ograniczyć strumień objętości powietrza wywiewanego. Unika się przez to granicznych położeń przepustnicy powietrza wywiewanego (otwarta lub zamknięta), przy otwartych drzwiach lub istniejących nieszczelnościach. Ten rodzaj regulacji jest możliwy nie przy wszystkich regulatorach. Możliwe są następujące kombinacje: nawiew stały/zmienny nadciśnienie lub podciśnienie w pomieszczeniu wywiew nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu stały/zmienny Przy zamawianiu urządzeń należy podać przewidywane przeznaczenie oraz nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu [Pa]. Regulacja ciśnienia w kanale Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVR /160/BH3/F2-110 Pa, nawiew Regulacja ciśnienia w kanale Za pomocą wszystkich jednoprzewodowych regulatorów VAV, można przeprowadzać także regulację ciśnienia w przewodach. Regulator z membranowym przetwornikiem ciśnienia działa bezpośrednio na siłownik napędu przepustnicy. Istniejący czujnik różnicy ciśnień może być dodatkowo wyposażony w przetwornik do pomiaru aktualnego strumienia objętości dla regulacji nadążnej. Przy zamawianiu regulatora należy podać, czy chodzi o nawiew, czy wywiew, a także ciśnienie kalibracji [Pa]. Końcówka do pomiaru ciśnienia odniesienia przy przetworniku pozostaje otwarta. Rurka ciśnienia w kanale jest doprowadzana przez użytkownika. Miejsce pomiaru, należy wybrać według kryteriów związanych z mechaniką płynów i ze specyfiką instalacji. Końcówka pomiarowa powinna być zamontowana prostopadle i bez zadzior. Należy połączyć ją przewodem elastycznym do końcówki przetwornika o odpowiednim znaku (plus, minus). Przestrzegać wskazań dotyczących maksymalnej długości rurek elastycznych, miejsca zamontowania itd., podanych w opisie regulatora. 7

10 Projektowanie i obszary zastosowania Objaśnienie kodów do zamawiania Poszczególne elementy składowe sterowania przy regulatorze (regulator, przetwornik, siłownik) są oznaczane trzycyfrowym kodem (patrz cennik pod punktem elementy składowe regulatora ). Te kody, jako pomoc projektową, można przyporządkować podstawowym funkcjom technicznym, zgodnie z poniższa tabelą. Kod B L H C P Producent automatyki Belimo Siemens-Landis&Staefa Honeywell Sauter, elektroniczne Sauter, pneumatyczne Urządzenie regulacyjne typ... TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT Kod Regulator/przetwornik typ... Zastosowanie Kod Siłownik typ... 1 VRD2 Standardowa regulacja VAV 1 1) SM24-V Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem B VRP + VFP 300 zanieczyszczonym 3 1) NM24-V G VRP-STP + VFP100 B AF24-V J VRP-STP + VFP300 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach lub w przewodach D 1) GM24-V H VRP-STP + VFP600 TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT C NMV-D2 Standardowa regulacja VAV 5 VAV-Compact 2 2 x VRD2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 7 2 x NM24-V TVM E 2 x VRP + 2 x VFP300 Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem zanieczyszczonym 8 2 x AF24-V (z funkcją sprężyny powrotnej) F 2 x NMV-D2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej C 2 x VAV-Compact TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT N GLB181.1E/3 Standardowa regulacja VAV 0 regulator kompaktowy TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT P ASV181.1/E TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT L PRVU TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM Standardowa regulacja VAV, przy zapotrzebowaniu na większy moment obrotowy lub z funkcją sprężyny powrotnej Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa A 1) GBB131.1.E 1 1) GEB131.1.E 2 1) GIB131.1.E GMA131.1E 3 (z funkcją sprężyny powrotnej) GCA131.1E 4 (z funkcją sprężyny powrotnej) 5 1) GLB131.1.E A GBB131.1.E 5 GLB131.1.E Y 2 x GLB181.E/3 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 0 regulator VAV-Compact M 2 x PRVU Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej D 2 x GLB131.1.E M N Q R B C J W7751H2009 W775F x W7751H x W775F2003 RLE150F003 RLE150F013 RLE150F F100 Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 regulator VAV-Compact Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 5 ML6174E2008 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 2 x regulator compact Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 6 2 x ML6174E2008 Standardowa regulacja VAV Regulacja kaskadowa ciśnienie w pomieszczeniu strumień objętości Q EYE205 Standardowa regulacja VAV, R EYE206 komunikacja cyfrowa D RLE150F003 + RLE150F001 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej S 2 x EYE205 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus A B RLP10, NO, PN21 RLP10, NO, PN61 D RLP10, NZ, PN21 Standardowa regulacja VAV E RLP10, NZ, PN61 N RLP100, NO, PN21 P RLP100, NO, PN61 Standardowa regulacja VAV, R RLP100, NZ, PN21 zakresy małych strumieni objętości S RLP100, NZ, PN61 U RLP100 (NO, PN21) + RLP100 V RLP100 (NZ, PN21) + RLP100 Regulacja kaskadowa ciśnienia w pomieszczeniu X RLP100 (NO, PN21) + RLP100 strumień objętości Y RLP100 (NZ, PN21) + RLP x RLP100 (NO, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 2 x RLP100 (NZ, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 3 1 x RLP100F918 (NZ/NO, 2 x PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 6 ASM113F902 SA x ASM113F902 1 B555DC2 4 2 x B555DC2 1) tylko przy TVT: w zależności od wymaganego momentu obrotowego, dobór przez firmę Trox 8

11 Projektowanie i obszary zastosowania Oznaczenia TVZ regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji nawiewnych, TVA regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji wywiewnych, TVR regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju kołowym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVJ regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVT regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, przepustnica regulacyjna powietrzno-szczelna wg PN-EN 1751, część 4 TVM regulator mieszający zmiennego przepływu VAV, w instalacjach dwuprzewodowych,...-d otulina tłumiąca dźwięki przez obudowę 9

12 Montaż

13 Montaż Zawartość Temat Strona Wskazówki bezpieczeństwa 2 Dostawa i magazynowanie 3 Transport na plac budowy 3 Podłączenie nagrzewnicy 4 Okablowanie, rurki elastyczne 4 Dodatkowy tłumik 4 Montaż TVJ/TVT 5 1

14 Montaż Przed instalacją regulatorów VAV należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i jej przestrzegać! Stosować zgodne z przeznaczeniem Regulatory przepływu nadają się do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W warunkach szczególnych skuteczność działania urządzeń może być ograniczona i należy o tym koniecznie pamiętać przy projektowaniu i wykonywaniu: Jeżeli powietrze jest zapylone lub zawiera kłaczki (wywiew) albo cząstki lepiące (odciągi miejscowe), to należy stosować urządzenia regulacyjne z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Należy zapewnić dostęp do regulatorów w celach obsługi. Przy transporcie powietrza z agresywnymi domieszkami należy stosować wyłącznie regulatory przepływu wykonane z przebadanego na odporność tworzywa sztucznego. Urządzeń z blachy stalowej nie wolno instalować w środowisku zanieczyszczonym (np. kwas octowy). W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować wyłącznie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. W strefach zewnętrznych stosować wyłącznie z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Wskutek zwiększonego zakresu temperatur występują większe tolerancje strumieni objętości powietrza. Wskazówki dla bezpieczeństwa Montaż i okablowanie mogą być prowadzone wyłącznie przez personel fachowy! Podczas montażu, wykonywania połączeń elektrycznych i uruchamiania należy kierować się praktyką instalacyjną, a zwłaszcza stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre krawędzie i zadziory, transport i montaż wykonywać wyłącznie w rękawicach. Urządzenia montować fachowo, a zawieszenia zabezpieczać przeciwnakrętkami. Zawieszenia obciążać tylko własnym ciężarem urządzeń. Elementy przylegające i kanały przyłączne podwieszać niezależnie. Okablowanie elementów obiegu regulacyjnego Podłączenia elektryczne powinny być prowadzone przez fachowy personel elektrotechniczny przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa! Napięcie robocze w elementach składowych regulatora musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpiecznego niskiego napięcia. Stosować przy tym transformatory bezpieczeństwa (wg EN 60742), dobrane dla 100 % czasu trwania załączenia. Przestrzegać przepisów i wytycznych, przepisów lokalnych stowarzyszeń fachowych, wytycznych okablowania i schematów połączeń według producenta elementów regulacyjnych. Pozostałe zagrożenia W niezmiernie rzadko zdarzających się niekorzystnych okolicznościach może mieć miejsce, mimo stosowania przepisów, niewłaściwe działanie regulatorów, a to wskutek występowania pól elektromagnetycznych. Najczęściej można temu zaradzić przez ekranowanie lub przemieszczenie regulatora. Przewidywanym szkodom, które mogłyby powstać wskutek awarii elementów składowych regulatora, należy w krytycznych przypadkach zapobiegać przez podjęcie odpowiednich środków (np. otwory wyrównawcze w pomieszczeniach szczelnych). 2

15 Montaż TVZ TVA Dostawa i składowanie Na jednej palecie można dostarczać więcej regulatorów zabezpieczonych przed przesuwaniem taśmami. Regulatory TVR są dostarczane w opakowaniach bezzwrotnych. Natychmiast po dostarczeniu sprawdzić kompletność urządzeń i występowanie ewentualnych uszkodzeń transportowych. W razie niekompletnej dostawy i uszkodzeń transportowych niezwłocznie zawiadomić firmę spedycyjną i Trox a. Nie wystawiać urządzeń (także zapakowanych) na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i kurzem. Nie przechowywać urządzeń w temperaturze powyżej 50 C. Transport na plac budowy Urządzenia przenosić, chwytając nie za elementy automatyki, lecz jedynie za krawędzie obudowy. Czujnik różnicy ciśnień w króćcu rurowym jest wyjątkowo ważnym instrumentem pomiarowym i należy się z nim obchodzić szczególnie ostrożnie. Z tego powodu nie wolno ciągnąć za rurki aluminiowe czujnika. TVR Miejsce zamontowania Miejsce zamontowania tak wybrać, aby elementy składowe regulatora i otwory rewizyjne pozostały dostępne. Nie zamieniać jednostek nawiewnych z wywiewnymi. Zwrócić uwagę na strzałki kierunkowe na tabliczkach znamionowych. Przy regulacji prowadzącej lub nadążnej (np. nawiew i wywiew) nie zamieniać urządzeń przynależących do siebie. Urządzenia z membranowymi przetwornikami ciśnienia montować w położeniu wskazanym strzałką. Inne położenie montażu lub przestawianie przetworników ciśnienia dopuszczalne po uzgodnieniu z firmą Trox. Przy montażu przed lub za łukami, przepustnicami lub innymi elementami zakłócającymi przepływ, należy pamiętać, że może mieć to wpływ na wzrost niedokładności regulacji i poziomu hałasu. Czujnik różnicy ciśnień Trox Elementy regulacyjne z siłownikiem Tabliczka znamionowa ze strzałką oznaczającą kierunek przepływu powietrza. Kanał przyłączny - okrągły Kanał przyłączny - prostokątny Podwiesia (dostarczane przez klienta) 3

16 Montaż Podłączenie nagrzewnicy Zamocowanie Regulatory TVZ/TVS/TVA/TVM posiadają u góry otwory Ø 10,5 mm do wprowadzenia pręta gwintowego M 10. Okrągłe króćce wszystkich urządzeń pasują do kanałów okrągłych, według norm DIN i Prostokątna ścianka urządzenia skrzynkowego jest zaopatrzona w 4 nakrętki dociskowe M8. Odległości pasują do ram kołnierzowych profili kanałowych systemu 30 mm (TVS: system 20 mm). Regulator TVJ/TVT ma z dwóch stron 4 otwory narożne Ø13 mm. Podłączenia kanałów Przed połączeniem kanałów sprawdzić wnętrze regulatora, czy nie ma uszkodzeń czy ewentualnie luźnych części, a także czy nie ma zanieczyszczeń. Połączenia przewodów dobrze uszczelnić odpowiednim materiałem uszczelniającym. Opaski skurczowe do obróbki cieplnej w związku z bliskością elementów z tworzywa sztucznego nakładać bardzo uważnie. Okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi Podłączenie tłumika Elementy układu regulacji montowane na regulatorze są fabrycznie okablowane i łączone ze sobą rurkami elastycznymi. Każde urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i nastawiane na stanowisku badawczym. Sprawdza się przy tym ogólne działanie i kierunki obrotów siłowników. Połączenia wykonywane przez klienta starannie wykonywać i sprawdzać przy uwzględnieniu niżej podanych wytycznych i podkładów projektowych. Nagrzewnica Urządzenia z nagrzewnicą powietrza są dostarczane, jako zmontowane kompletnie. Żebra nagrzewnicy są przykryte blachą ochronną. Blachę ochronną usunąć przed podłączeniem kanałów powietrznych. Podłączenie wodnych przewodów zasilających i powrotnych (nagrzewnica jedno-, dwu- i czterorzędowa) przeprowadza klient. Przewidzieć możliwość odpowietrzenia i odwodnienia nagrzewnicy. Dodatkowy tłumik dźwięku TS Prostokątna ścianka urządzenia Nakrętka dociskowa M8 Nagrzewnica powietrza Zasilenie i powrót instalacji wodnej Dodatkowy tłumik TS Tłumiki dźwięku są dostarczane osobno i należy je montować bezpośrednio za regulatorem lub nagrzewnicą. Tłumik przykręcić za pomocą 4 śrub M8 do obudowy urządzenia lub do nagrzewnicy. 4

17 Montaż TVJ z tłumikiem TX TVJ/TVT z tłumikiem TX Ze względów aerodynamicznych i akustycznych do tłumika TX jest dołączona pusta komora. Urządzenia są dostarczane w stanie rozłożonym i muszą być zmontowane przez klienta zgodnie z załączonym szkicem. Tłumiki TX i regulatory TVJ/TVT mają kołnierze z 4 otworami. TVJ/TVJD, H = 100 1) mm, z tłumikiem TX Urządzenie o wysokości H = 100 1) mm Aby zagwarantować przy tej wysokości podane w katalogu parametry przepływowe, tłumik TX musi być zamontowany zgodnie ze szkicem obok. Zwrócić uwagę na nalepki informujące o usytuowaniu. TVJ/TVT Tłumik TX 1) Dotyczy także dawniejszej wysokości 107 mm 5

18 Uruchamianie

19 Uruchamianie Zawartość Temat Strona Sprawdzenie działania 2 Wartości stałej - C 3 Charakterystyka przetwornika 3 Przestawianie strumienia objętości 3 TVRK 4 1

20 Uruchamianie Odłączenie napędu Sprawdzenie działania Wskazówki bezpieczeństwa Przycisk do rozłączenia napędu Oś przepustnicy ze wskazaniem położenia Uruchomienie może być przeprowadzone tylko przez fachowy personel! Dla zapewnienia poprawnego działania, przyłącza wykonywane przez klienta starannie sprawdzić przed uruchomieniem. Ręczne przestawianie przepustnicy można przeprowadzić po odłączeniu napędu, za pomocą cęgów. Funkcje regulacji przepływu są sprawdzane fabrycznie w firmie Trox. Jeżeli podłączenia dokonywane przez klienta zostały prawidłowo przeprowadzone, to urządzenie jest gotowe do pracy. Do sprawdzenia działania i rozruchu urządzenia należy: Sprawdzić okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi wszystkich elementów składowych. Sprawdzić sieć kanałów powietrznych doprowadzających powietrze do regulatora. Sprawdzić, czy wentylatory pracują. Sprawdzić, czy jest podłączone napięcie zasilenia lub sprężone powietrze. Poniżej opisano podstawową procedurę przy sprawdzaniu działania podczas uruchamiania. Dalsze szczegóły można znaleźć w opisach zawartych w rozdziale "Elementy sterujące" oraz w materiałach pochodzących od producentów elementów automatyki. Siłowniki do napędu przepustnic Większość siłowników elektrycznych można przestawiać ręcznie. Odłącza się przy tym za pomocą przycisku napęd tak, aby oś przepustnicy mogła się swobodnie obracać. Przy większych regulatorach i przy dużych różnicach ciśnień występują duże momenty obrotowe. Aby uniknąć zranień, osie przepustnic obracać wyłącznie przy pomocy obcęgów. Szczelina w osi przepustnicy pokazuje położenie przepustnicy. W większości siłowników elektrycznych można zmieniać kierunek obrotu. Został on jednak ustawiony prawidłowo w zakładach Trox. Jeżeli siłownik obraca się tylko w jednym kierunku, to przez przełączanie kierunku obrotów można ustalić, czy występuje defekt. Jeżeli po przełączeniu kierunku obrotów napęd idzie w innym kierunku, to oznacza, że występuje defekt w okablowaniu lub regulator jest uszkodzony. Stałe pozostawanie klapy w położeniu otwartym lub zamkniętym może, oprócz błędów w okablowaniu, mieć następujące przyczyny: Regulatory przepływu i przetworniki Regulatory przepływu można na placu budowy sprawdzać tylko w połączeniu z przetwornikiem i siłownikiem przepustnicy powietrza. Należy się przy tym upewnić, czy napięcie zasilenia lub robocze ciśnienie sprężonego powietrza jest odpowiednie. Jednostka regulator/przetwornik jest sprawdzana w ten sposób, że przepustnica jest przestawiana ręcznie lub za pomocą regulatora. Sygnał z przetwornika musi się zmieniać w miarę przestawiania przepustnicy. Przy badaniu siłownika przepustnicy należy spowodować, aby regulator otworzył i zamknął przepustnicę. Bliższe szczegóły można uzyskać w opisach typów poszczególnych regulatorów. Zewnętrzne funkcje regulatora sprawdza się według instrukcji producenta regulatora. Położenie otwarte Położenie zamknięte zbyt mała różnica ciśnień. brak przepływu powietrza (zatrzymany wentylator, zamknięta klapa pożarowa, itd.) włączone sterowanie wymuszone (np. przełącznik okienny) 2

21 Uruchamianie C - stała regulatora TVZ, TVS, TVM i TVA Wielkość TVZ/TVR/TVS TVM-zimne TVM-cał ) ) tylko TVR C - stała regulatora TVJ/TVT B x H mm C 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B x H mm C 400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pomiar różnicy ciśnień Δp e TVA B x H mm C 700 x x x x x x x x x x Charakterystyka przetwornika Przetworniki są tak kalibrowane w zakładach Trox, aby sygnał wyjściowy przetwornika był, wg charakterystyki, zgodny z aktualnym przepływem powietrza. To nastawienie regulatora jest zaznaczane. Jeżeli przetwornik ma być sprawdzany, to należy zmierzyć ciśnienie bezpośrednio w czujniku różnicy ciśnień. Jeżeli na przewodach pomiarowych znajdują się trójniki, można w miejsce kapturków zamykających zainstalować manometr. Gdy przekaźnik jest do czujnika różnicy ciśnień podłączony przewodem bez trójników, pomiar równoległy nie jest możliwy. W takim przypadku należy się wpierw upewnić, czy siłownik jest unieruchomiony (rozłączyć kable, zaprogramować sterowanie ręczne itp.). Po zmierzeniu napięcia wyjściowego przetwornika zsunąć delikatnie rurki elastyczne z końcówek na przetworniku i zmierzyć rzeczywiste ciśnienie. Aktualny strumień objętości oblicza się według wzoru:! : strumień objętości p e : zmierzone ciśnienie rzeczywiste w Pa C : stała regulatora dla gęstości powietrza ρ = 1,2 kg/m 3 Dokładność pomiaru wynosi ± 7 % (przy TVM całk. ± 12%). Jeżeli w katalogu nie są podane minimalne wymagania, co do warunków napływu, wartości te należy zwiększyć. Przestawianie przepływu Zmiana granicznych wartości strumienia objętości następuje, zależnie od typu regulatora, przez przestawienie pokrętła nastawczego ze skalą procentową, ręcznie lub za pomocą komputera. Przy regulatorach analogowych dokładność nastawienia można podwyższyć, gdy zostanie zmierzony sygnał z przetwornika, a strumień objętości będzie nastawiany według charakterystyki. Należy się upewnić, że regulator pracuje w zakresie od " do #, a ciśnienie w instalacji jest odpowiednie. Parametry regulacyjne regulatora DDC zostają przeprogramowane za pomocą notebooka lub z centralnego komputera. Zdjąć kapturki z króćców pomiarowych a po pomiarze ponownie założyć Manometr 3

Regulator przepływu powietrza

Regulator przepływu powietrza 5/8/PL/1 Regulator przepływu powietrza Typ VFC Do systemów z małą prędkością przepływu Spis treści Nowe rozwiązania Nowe rozwiązania 2 Zasada działania 3 Budowa Wymiary 4 Oznaczenia Budowa Wymiary 5 Własności

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com.

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com. LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska, tel. +48 46 814 23 73, fax: +48 46 814 23 73, office@loximide.com.pl www.loximide.com.pl 1 Regulatory przepływu RVP-R Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Regulator stałego przepływu powietrza

Regulator stałego przepływu powietrza 5/9.2/PL/6 Regulator stałego przepływu powietrza Typ VFL do instalowania wewnątrz przewodów wentylacyjnych Spis treści VFL Opis 3 Wymiary Ciężary 3 Oznaczenia 4 Dane techniczne 4 Dane akustyczne 4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator VV składa się z jednostki bazowej (przepustnica) i zamontowanych komponentów elektronicznych. Schemat klucza zamówieniowego dla różnych

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

3. Regulatory przepływu

3. Regulatory przepływu 3. Regulatory przepływu 3.1 Regulatory przepływu typu VAV 3.1. 1. Wstęp 3.1.2. Zasada działania 3. 1.3. Wykonanie regulatora przepływu 3. 1.4. Zastosowanie 3. 1.5. Tłumienie hałasu 3. 1.6. Regulator przepływu

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Zastosowanie Regulatory VAV ( ang. Variable Air Volume ) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji ilości powietrza nawiewnego do pomieszczenia w zakresie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz informacyjny. Opis Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16, 25, 40) / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa zmienna -F / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa stała

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego .4 X X testregistrierung Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Nawiewniki szczelinowe Podłączenia wodne HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne Przepustnice wentylacyjne INFORMACJE TECHNICZNE O systemie Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

Regulatory przepływu powietrza

Regulatory przepływu powietrza Regulatory przepływu powietrza L www.swegon.pl 511 Alfabetyczny spis regulatorów przepływu powietrza V VARd... 513 512 www.swegon.pl Regulator przepływu powietrza VARd to kompletny, kompaktowy sterowany

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

SQX..., SKD..., SKB...

SQX..., SKD..., SKB... 4 463 Zawory trójdrogowe gwintowane, PN6 VXG4... Zawory trójdrogowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym, PN6 Korpus zaworu z brązu Rg5 DN5... DN50 mm (½"...2") k vs,6... 40 m 3 /h Skok 20 mm Mogą współpracować

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX

Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX Firma Pneumax rozwinęła nową serię elektronicznych ulatorów proporcjonalnych. Obecnie produkowane są ulatory o rozmiarach G1/4 (o przepływie 1100Nl/min)

Bardziej szczegółowo

Regulatory stałego przepływu powietrza

Regulatory stałego przepływu powietrza .1 X X testregistrierung Regulator optymalny akustycznie Regulatory stałego przepływu powietrza Typ Naklejka ze skalą strumieni objętości powietrza Nastawa strumieni objętości powietrza Montaż w kanale

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Główne cechy: Przeznaczony jest do automatycznego napełniania zamkniętych instalacji grzewczych. - Zintegrowany zawór zwrotny i ręczny zawór odcinający.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik sufitowy DQC

Nawiewnik sufitowy DQC Nawiewnik sufitowy DQC BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516

VAV. Produkty VAV. Informacje ogólne na temat VAV 488 PKV LKV PCV LCV LKPV LCPV REGULA COMBI VRU FRU VRA FRA PR 508 DCT 509 DJP 513 FMI 516 comfort vav About Lindab Comfort and Design Product overview / symbols Theory Ceiling diffusers Ceiling diffusers - visible Plenum boxes Wall diffusers Nozzles Ventiduct Grilles Displacement diffusers

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Zastąpiono 01.82 Klucz typowielkości Oznaczenia Zawór stałej mocy Wielkość nominalna Wielkość nominalna Wykonanie 1

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe ELEKTRYCZNE OKRĄGŁE NAGRZEWNICE KANAŁOWE Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe Okrągłe, elektryczne nagrzewnice kanałowe produkcji VEAB służą do ogrzewania powietrza w układzie wentylacji kierowanego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki regulatora zmiennego przepływu

Wyznaczanie charakterystyki regulatora zmiennego przepływu Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska Wyznaczanie charakterystyki regulatora zmiennego przepływu 2 Systemy VAV Systemy ze zmiennym strumieniem powietrza

Bardziej szczegółowo

Frese S - automatyczny regulator przepływu

Frese S - automatyczny regulator przepływu Strona 1 Zastosowanie Automatyczny regulator przepływu jest przeznaczony do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a w szczególności do regulacji przepływu przez takie odbiorniki jak:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo