Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące."

Transkrypt

1 SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne

2 Projektowanie i obszary zastosowania

3 Projektowanie i obszary zastosowania Zawartość Temat Strona Regulatory przepływu powietrza VAV Informacje ogólne, kryteria doboru 2 Zakres dostaw i usług Trox 3 Opis działania 4 Instalacja jednoprzewodowa, Regulacja nadążna nawiew wywiew 5 Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą 6 Jednostki mieszające w układach dwuprzewodowych typ TVM 6 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach 7 Regulacja ciśnienia powietrza w przewodach 7 Objaśnienie kodów zamówień 8 Oznaczenia 9 1

4 Projektowanie i obszary zastosowania TVZ TVA Regulatory przepływu dla instalacji VAV Regulatory przepływu serii VARYCONTROL zostały stworzone dla instalacji ze zmiennym przepływem powietrza (VAV). Dobór typów następuje w oparciu o różnorodne kryteria projektowe: TVM TVR TVRK Kryteria doboru Typ instalacji nawiew powietrza kanał pojedynczy kanał podwójny wywiew powietrza Wymagania akustyczne bardzo wysokie wysokie niskie Redukcja prędkości przepływu w przewodach Niewielka wysokość montażu Powłoka odporna na związki chemiczne Malowana Stal szlachetna Plastik Zakresy przepływów 54 do 6048 m 3 /h 36 do 6048 m 3 /h 144 do 2214 m 3 /h 162 do m 3 /h TVZ/TVS/TVR/TVJ/TVT TVM TVA/TVR(K)/TVJ/TVT TVZD + TS TVAD + TS TVMD + TS TVJD/TVTD + TX TVZ/TVA/TVM TVR/TVJ/TVT TVZ/TVA/TVS/TVM TVR/TVJ/TVT TVR-P1/TVJ-P1 TVR-A2 TVRK/TVLK TVZ/TVA/TVS TVR/TVRK TVM TVJ/TVT TVJ/TVT Regulacja przepływu powietrza następuje za pomocą regulatora wykorzystującego do napędu energię pneumatyczną lub elektryczną. Regulator ten i jego człony pomiarowe i nastawcze stanowią integralną część składową układu regulacji przepływu powietrza. W ogólnej koncepcji instalacji wentylacyjnej, urządzenie do regulacji przepływu, stanowi element wiążący instalację z pomieszczeniem, przy spełnianiu m. in. następujących funkcji: regulacja strumienia objętości powietrza w założonych granicach, niezależnie od ciśnienia panującego w przewodzie, utrzymanie stałej wartości temperatury pomieszczenia jako pomocniczej wielkości dla regulatora temperatury. Aby osiągnąć te cele w sposób optymalny, należy przestrzegać zróżnicowanego podziału zadań przy projektowaniu urządzeń do regulacji przepływu. Firmy, projektanci i wykonawcy instalacji, a także Trox i producent elementów regulacyjnych powinni nawiązywać dobrą współpracę i wymianę informacji. 2

5 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja VAV z elektroniczną lub pneumatyczną regulacją przepływu powietrza Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Instalacja VAV z cyfrową regulacją w pojedynczym pomieszczeniu Regulator przepływu i temperatury pomieszczenia (DDC) Zakres dostaw i usług Trox Granica gwarancji regulatorów przepływu powietrza jest ustalona w istocie w oparciu o funkcję regulacyjną. Ilustracje obok pokazują współczesne koncepcje. Przy zastosowaniu regulatora przepływu ta granica jest określona przez sygnały wejściowe i wyjściowe. Przy kombinowanych regulatorach temperatury pomieszczenia i przepływu powietrza ta granica obejmuje regulator. W takich przypadkach producent regulatorów odpowiada za utrzymanie przepływu powietrza, a dostawca urządzeń pomiarowych i sterowniczych za regulację temperatury pomieszczenia. Program dostaw urządzeń VARYCONTROL zawiera: Regulator przepływu powietrza o własnościach aerodynamicznych i akustycznych zgodnych z broszurami katalogowymi i z zamówionymi elementami regulacyjnymi. Montaż, okablowanie i połączenia rurkami impulsowymi poszczególnych elementów regulacyjnych, zamontowanych na regulatorze. Nastawianie przepływu powietrza i końcowa kontrola indywidualna całego urządzenia i elementów regulacyjnych. Gwarancję na całe urządzenie zgodnie z warunkami handlowymi. Dokumentację techniczną. Program dostawy nie zawiera: Materiałów mocujących i uszczelniających. Armatury odcinającej i regulacyjnej nagrzewnic powietrza. Transformatorów do przetwarzania napięcia lokalnego na napięcie eksploatacyjne elementów regulacyjnych, o ile nie zostało to podane w zamówieniu i potwierdzone przez zleceniobiorcę. Reduktorów ciśnienia do ciśnienia roboczego w regulatorach pneumatycznych do wartości 1,3 bar. Gwarancja dla obiegu regulacyjnego Temperatura pomieszczenia i podłączenia na budowie jest w zasadzie obowiązkiem firmy instalacyjnej lub firmy wykonującej automatykę. Informacje na temat poboru mocy, wymiarowania przewodów, węży elastycznych itp. można uzyskać w materiałach technicznych producenta elementów regulacyjnych. Zakres dostaw Trox Rozgraniczenie gwarancji między firmą Trox a firmą instalacyjną, wzgl. producentem elementów regulacyjnych 3

6 Projektowanie i obszary zastosowania Obieg regulacyjny temperatury pomieszczenia Opis działania Obieg regulacyjny temperatura pomieszczenia Wartość zadana Zmiana temperatury pomieszczenia Odchyłka regulacyjna Zmienny strumień objętości Regulator temperatury pomieszczenia Regulator przepływu Sygnał sterujący W instalacji VAV obieg regulacyjny przepływu powietrza jest sterowany sygnałem zależnym od temperatury pomieszczenia. Temperatura pomieszczenia jest mierzona za pomocą czujnika. Regulator temperatury pomieszczenia porównuje wartość rzeczywistą z zadaną i wytwarza odpowiedni sygnał wyjściowy, wykorzystywany jako sygnał prowadzący regulatora przepływu. Gdy rośnie temperatura pomieszczenia, to przez zwiększenie przepływu powietrza (chłodnego) zwiększa się wydajność chłodnicza wentylacji, a temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na poziomie wartości zadanej. Obieg regulacyjny strumienia objętości Regulator strumienia objętości Czujnik różnicy ciśnień Przepustnica Przetwornik różnicy ciśnień Siłownik Regulator temperatury pomieszczenia Sekwencyjny obieg regulacyjny Strumień objętościowy Regulacja przepływu powietrza następuje w zamkniętym obiegu regulacyjnym: pomiar porównanie nastawianie. Ponieważ dokładność pomiaru ma decydujące znaczenie dla jakości regulacji, dla regulatorów VAV Trox VARYCONROL skonstruowano zoptymalizowany czujnik różnicy ciśnień. W przekroju wlotowym mierzy się różnice ciśnień w co najmniej dwóch osiach pomiarowych. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu punktów pomiarowych, uzyskuje się wzmocnienie ciśnienia dynamicznego oraz jego wartość średnią. Zmierzona w ten sposób różnica ciśnień jest miarą strumienia objętości powietrza i zostaje przekształcona w przetworniku w jednostkowy sygnał elektryczny lub pneumatyczny. Regulator przepływu określa aktualny przepływ powietrza na podstawie sygnału z przetwornika. W zależności od odchyłki regulacyjnej między wartością rzeczywistą a zadaną, następuje przestawienie przepustnicy, aż do osiągnięcia zgodności między tymi wartościami (regulacja proporcjonalna P lub proporcjonalno-całkująca PI, zależnie od typu regulatora). Regulator przepływu utrzymuje stałą wartość strumienia objętości w granicach tolerancji zależnych od typu regulatora, przy zmiennym ciśnieniu w przewodzie. Wahania ciśnienia nie mogą stanowić zatem wielkości zakłócającej w obiegu regulacji temperatury pomieszczenia. 4

7 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z regulacją sekwencyjną nawiew wywiew regulacja o stałej różnicy Instalacja jednoprzewodowa Regulator przepływu powietrza nawiewanego utrzymuje strumień objętości powietrza nawiewanego jako pomocniczą wielkość regulowaną regulatora temperatury pomieszczenia na poziomie wartości zadanej. Regulator utrzymuje strumień objętości w przedziale między nastawionymi wartościami " i #. Regulacja sekwencyjna nawiew - wywiew Regulacja przy stałym stosunku przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) różnica ± 0 TVR + 50 m 3 /h TVJ - 50 m 3 /h W poszczególnych pomieszczeniach lub wydzielonych strefach biurowych bilans powietrza między nawiewem i wywiewem powinien być wyrównany, aby nie powstawały szumy w szczelinach drzwiowych albo aby drzwi nie otwierały się lub zamykały z trudnością. W tym celu wartość rzeczywista strumienia objętości powietrza nawiewanego zostaje włączona w obieg regulacyjny przepływu powietrza wywiewanego. W ten sposób strumień objętości powietrza wywiewanego nadąża w każdej sytuacji za strumieniem objętości powietrza nawiewanego. Przy ustalaniu pożądanej różnicy strumieni objętości należy zwrócić uwagę, aby przewidziany regulator był w stanie zrealizować założoną stałą różnicę przepływów lub stały stosunek przepływów. Przy zamawianiu urządzeń należy podać ich przyporządkowanie do poszczególnych numerów pomieszczeń lub temu podobne. To przyporządkowanie należy także brać pod uwagę podczas montażu urządzeń. Regulatory typu TVA, TVR i TVJ są przewidziane do instalacji klimatyzacyjnych z wywiewem bez nadmiernego zapylenia i bez agresywnych domieszek chemicznych. Przy nadmiernie zapylonym powietrzu wywiewanym (zwłaszcza przy lepkich pyłach) należy przewidzieć membranowy przekaźnik ciśnienia i zaplanować regularny przegląd urządzeń. Do wywiewu powietrza zanieczyszczonego związkami agresywnymi mogą być stosowane urządzenia z odpowiednich materiałów. Stosunek przepływów strumień objętości powietrza wywiewanego 250 l/s l/s 250 Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R/160/B13/M l/s TVA-R /160/B13/S l/s strumień objętości powietrza nawiewanego (wartość rzeczywista) stosunek ± 0 stosunek + 10 % stosunek - 10 % 5

8 Projektowanie i obszary zastosowania Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1/200/B13/E l/s Instalacja dwuprzewodowa Instalacja jednoprzewodowa z nagrzewnicą wodną Regulator temperatury pomieszczenia powinien dysponować możliwością sekwencyjnej regulacji ogrzewania i chłodzenia. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza, przy czym regulowany jest strumień objętości powietrza nawiewanego w zakresie od " do #. W cyklu ogrzewania następuje regulacja bezpośrednio poprzez siłownik zaworu przy nagrzewnicy. Wymiarowanie nagrzewnicy może być przeprowadzane przez projektanta lub wykonawcę instalacji według zaleceń w broszurze Trox a. Również firma Trox może dokonać obliczeń, gdy przy zamawianiu zostaną przedłożone kompletne następujące dane: t e : temperatura powietrza na wlocie t a : temperatura powietrza na wylocie t wm : średnia temperatura wody Jeżeli nie podano inaczej, to przeprowadza się obliczenie dla ". Wymiarowanie zaworu regulacyjnego należy do zakresu obowiązków projektanta lub wykonawcy instalacji. Instalacja dwuprzewodowa Przy instalacji dwuprzewodowej do regulacji temperatury pomieszczenia do dyspozycji jest zarówno chłodne i ciepłe powietrze. Chłodzenie następuje za pomocą zmiennego strumienia chłodnego powietrza nawiewanego przy zamkniętej przepustnicy powietrza ciepłego. W trybie ogrzewania udział powietrza ciepłego w strumieniu nawiewanym zostaje podwyższony odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło. Regulator temperatury pomieszczenia jest podłączony do regulatora strumienia objętości powietrza zimnego. Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVM-R /200/B27/E l/s Wykres regulacyjny TVM Strumień objętości powietrza Temperatura pomieszczenia Zimne Ciepłe Całkowity strumień powietrza nawiewanego 6

9 Projektowanie i obszary zastosowania Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVZ-R-1 /160/B13/E l/s TVR /200/BG3/F2- -25Pa, wywiew Regulacja ciśnienia w pomieszczeniu W pomieszczeniach szczelnych, może dochodzić do niepożądanych dużych różnic ciśnień między różnymi pomieszczeniami na skutek odchyłki regulacyjnej przy zastosowaniu regulacji nadążnej nawiew wywiew. Zaleca się w związku z tym kontrolę ciśnienia w pomieszczeniach. W przykładzie obok temperatura pomieszczenia jest regulowana za pomocą zmiennego strumienia powietrza nawiewanego (VAV). Dodatkowo ciśnienie w pomieszczeniu jest regulowane poprzez wywiew. Regulator ciśnienia w pomieszczeniu oddziałuje bezpośrednio na siłownik przepustnicy powietrza wywiewanego. Membranowy przetwornik ciśnienia jest połączony za pomocą rurek elastycznych z pomieszczeniem klimatyzowanym i pomieszczeniem odniesienia (np. korytarzem). Należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne długości rurek elastycznych i położenie przekaźników. Jeżeli w układzie regulacyjnym jest wbudowany regulator przepływu powietrza wywiewanego, można ograniczyć strumień objętości powietrza wywiewanego. Unika się przez to granicznych położeń przepustnicy powietrza wywiewanego (otwarta lub zamknięta), przy otwartych drzwiach lub istniejących nieszczelnościach. Ten rodzaj regulacji jest możliwy nie przy wszystkich regulatorach. Możliwe są następujące kombinacje: nawiew stały/zmienny nadciśnienie lub podciśnienie w pomieszczeniu wywiew nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu stały/zmienny Przy zamawianiu urządzeń należy podać przewidywane przeznaczenie oraz nad- lub podciśnienie w pomieszczeniu [Pa]. Regulacja ciśnienia w kanale Przykład zamówienia zgodnie z broszurą i cennikiem: TVR /160/BH3/F2-110 Pa, nawiew Regulacja ciśnienia w kanale Za pomocą wszystkich jednoprzewodowych regulatorów VAV, można przeprowadzać także regulację ciśnienia w przewodach. Regulator z membranowym przetwornikiem ciśnienia działa bezpośrednio na siłownik napędu przepustnicy. Istniejący czujnik różnicy ciśnień może być dodatkowo wyposażony w przetwornik do pomiaru aktualnego strumienia objętości dla regulacji nadążnej. Przy zamawianiu regulatora należy podać, czy chodzi o nawiew, czy wywiew, a także ciśnienie kalibracji [Pa]. Końcówka do pomiaru ciśnienia odniesienia przy przetworniku pozostaje otwarta. Rurka ciśnienia w kanale jest doprowadzana przez użytkownika. Miejsce pomiaru, należy wybrać według kryteriów związanych z mechaniką płynów i ze specyfiką instalacji. Końcówka pomiarowa powinna być zamontowana prostopadle i bez zadzior. Należy połączyć ją przewodem elastycznym do końcówki przetwornika o odpowiednim znaku (plus, minus). Przestrzegać wskazań dotyczących maksymalnej długości rurek elastycznych, miejsca zamontowania itd., podanych w opisie regulatora. 7

10 Projektowanie i obszary zastosowania Objaśnienie kodów do zamawiania Poszczególne elementy składowe sterowania przy regulatorze (regulator, przetwornik, siłownik) są oznaczane trzycyfrowym kodem (patrz cennik pod punktem elementy składowe regulatora ). Te kody, jako pomoc projektową, można przyporządkować podstawowym funkcjom technicznym, zgodnie z poniższa tabelą. Kod B L H C P Producent automatyki Belimo Siemens-Landis&Staefa Honeywell Sauter, elektroniczne Sauter, pneumatyczne Urządzenie regulacyjne typ... TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT Kod Regulator/przetwornik typ... Zastosowanie Kod Siłownik typ... 1 VRD2 Standardowa regulacja VAV 1 1) SM24-V Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem B VRP + VFP 300 zanieczyszczonym 3 1) NM24-V G VRP-STP + VFP100 B AF24-V J VRP-STP + VFP300 Regulacja ciśnienia powietrza w pomieszczeniach lub w przewodach D 1) GM24-V H VRP-STP + VFP600 TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT C NMV-D2 Standardowa regulacja VAV 5 VAV-Compact 2 2 x VRD2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 7 2 x NM24-V TVM E 2 x VRP + 2 x VFP300 Regulacja VAV w instalacjach z powietrzem zanieczyszczonym 8 2 x AF24-V (z funkcją sprężyny powrotnej) F 2 x NMV-D2 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej C 2 x VAV-Compact TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT N GLB181.1E/3 Standardowa regulacja VAV 0 regulator kompaktowy TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT P ASV181.1/E TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT L PRVU TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM TVZ/TVA/TVS/TVR/TVRK/ TVJ/TVT TVM Standardowa regulacja VAV, przy zapotrzebowaniu na większy moment obrotowy lub z funkcją sprężyny powrotnej Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa A 1) GBB131.1.E 1 1) GEB131.1.E 2 1) GIB131.1.E GMA131.1E 3 (z funkcją sprężyny powrotnej) GCA131.1E 4 (z funkcją sprężyny powrotnej) 5 1) GLB131.1.E A GBB131.1.E 5 GLB131.1.E Y 2 x GLB181.E/3 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 0 regulator VAV-Compact M 2 x PRVU Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej D 2 x GLB131.1.E M N Q R B C J W7751H2009 W775F x W7751H x W775F2003 RLE150F003 RLE150F013 RLE150F F100 Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 regulator VAV-Compact Standardowa regulacja VAV, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 5 ML6174E2008 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 0 2 x regulator compact Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus 6 2 x ML6174E2008 Standardowa regulacja VAV Regulacja kaskadowa ciśnienie w pomieszczeniu strumień objętości Q EYE205 Standardowa regulacja VAV, R EYE206 komunikacja cyfrowa D RLE150F003 + RLE150F001 Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej S 2 x EYE205 Standardowa reg. instalacji dwuprzewodowej, komunikacja cyfrowa, LON-Bus A B RLP10, NO, PN21 RLP10, NO, PN61 D RLP10, NZ, PN21 Standardowa regulacja VAV E RLP10, NZ, PN61 N RLP100, NO, PN21 P RLP100, NO, PN61 Standardowa regulacja VAV, R RLP100, NZ, PN21 zakresy małych strumieni objętości S RLP100, NZ, PN61 U RLP100 (NO, PN21) + RLP100 V RLP100 (NZ, PN21) + RLP100 Regulacja kaskadowa ciśnienia w pomieszczeniu X RLP100 (NO, PN21) + RLP100 strumień objętości Y RLP100 (NZ, PN21) + RLP x RLP100 (NO, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 2 x RLP100 (NZ, PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 3 1 x RLP100F918 (NZ/NO, 2 x PN21) Standardowa regulacja instalacji dwuprzewodowej 2 6 ASM113F902 SA x ASM113F902 1 B555DC2 4 2 x B555DC2 1) tylko przy TVT: w zależności od wymaganego momentu obrotowego, dobór przez firmę Trox 8

11 Projektowanie i obszary zastosowania Oznaczenia TVZ regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji nawiewnych, TVA regulator zmiennego przepływu VAV z wbudowanym tłumikiem dźwięku, do instalacji wywiewnych, TVR regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju kołowym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVJ regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, do instalacji nawiewnych i wywiewnych, TVT regulator zmiennego przepływu VAV, o przekroju prostokątnym, przepustnica regulacyjna powietrzno-szczelna wg PN-EN 1751, część 4 TVM regulator mieszający zmiennego przepływu VAV, w instalacjach dwuprzewodowych,...-d otulina tłumiąca dźwięki przez obudowę 9

12 Montaż

13 Montaż Zawartość Temat Strona Wskazówki bezpieczeństwa 2 Dostawa i magazynowanie 3 Transport na plac budowy 3 Podłączenie nagrzewnicy 4 Okablowanie, rurki elastyczne 4 Dodatkowy tłumik 4 Montaż TVJ/TVT 5 1

14 Montaż Przed instalacją regulatorów VAV należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i jej przestrzegać! Stosować zgodne z przeznaczeniem Regulatory przepływu nadają się do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W warunkach szczególnych skuteczność działania urządzeń może być ograniczona i należy o tym koniecznie pamiętać przy projektowaniu i wykonywaniu: Jeżeli powietrze jest zapylone lub zawiera kłaczki (wywiew) albo cząstki lepiące (odciągi miejscowe), to należy stosować urządzenia regulacyjne z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Należy zapewnić dostęp do regulatorów w celach obsługi. Przy transporcie powietrza z agresywnymi domieszkami należy stosować wyłącznie regulatory przepływu wykonane z przebadanego na odporność tworzywa sztucznego. Urządzeń z blachy stalowej nie wolno instalować w środowisku zanieczyszczonym (np. kwas octowy). W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować wyłącznie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. W strefach zewnętrznych stosować wyłącznie z membranowymi przetwornikami ciśnienia. Wskutek zwiększonego zakresu temperatur występują większe tolerancje strumieni objętości powietrza. Wskazówki dla bezpieczeństwa Montaż i okablowanie mogą być prowadzone wyłącznie przez personel fachowy! Podczas montażu, wykonywania połączeń elektrycznych i uruchamiania należy kierować się praktyką instalacyjną, a zwłaszcza stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre krawędzie i zadziory, transport i montaż wykonywać wyłącznie w rękawicach. Urządzenia montować fachowo, a zawieszenia zabezpieczać przeciwnakrętkami. Zawieszenia obciążać tylko własnym ciężarem urządzeń. Elementy przylegające i kanały przyłączne podwieszać niezależnie. Okablowanie elementów obiegu regulacyjnego Podłączenia elektryczne powinny być prowadzone przez fachowy personel elektrotechniczny przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa! Napięcie robocze w elementach składowych regulatora musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpiecznego niskiego napięcia. Stosować przy tym transformatory bezpieczeństwa (wg EN 60742), dobrane dla 100 % czasu trwania załączenia. Przestrzegać przepisów i wytycznych, przepisów lokalnych stowarzyszeń fachowych, wytycznych okablowania i schematów połączeń według producenta elementów regulacyjnych. Pozostałe zagrożenia W niezmiernie rzadko zdarzających się niekorzystnych okolicznościach może mieć miejsce, mimo stosowania przepisów, niewłaściwe działanie regulatorów, a to wskutek występowania pól elektromagnetycznych. Najczęściej można temu zaradzić przez ekranowanie lub przemieszczenie regulatora. Przewidywanym szkodom, które mogłyby powstać wskutek awarii elementów składowych regulatora, należy w krytycznych przypadkach zapobiegać przez podjęcie odpowiednich środków (np. otwory wyrównawcze w pomieszczeniach szczelnych). 2

15 Montaż TVZ TVA Dostawa i składowanie Na jednej palecie można dostarczać więcej regulatorów zabezpieczonych przed przesuwaniem taśmami. Regulatory TVR są dostarczane w opakowaniach bezzwrotnych. Natychmiast po dostarczeniu sprawdzić kompletność urządzeń i występowanie ewentualnych uszkodzeń transportowych. W razie niekompletnej dostawy i uszkodzeń transportowych niezwłocznie zawiadomić firmę spedycyjną i Trox a. Nie wystawiać urządzeń (także zapakowanych) na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i kurzem. Nie przechowywać urządzeń w temperaturze powyżej 50 C. Transport na plac budowy Urządzenia przenosić, chwytając nie za elementy automatyki, lecz jedynie za krawędzie obudowy. Czujnik różnicy ciśnień w króćcu rurowym jest wyjątkowo ważnym instrumentem pomiarowym i należy się z nim obchodzić szczególnie ostrożnie. Z tego powodu nie wolno ciągnąć za rurki aluminiowe czujnika. TVR Miejsce zamontowania Miejsce zamontowania tak wybrać, aby elementy składowe regulatora i otwory rewizyjne pozostały dostępne. Nie zamieniać jednostek nawiewnych z wywiewnymi. Zwrócić uwagę na strzałki kierunkowe na tabliczkach znamionowych. Przy regulacji prowadzącej lub nadążnej (np. nawiew i wywiew) nie zamieniać urządzeń przynależących do siebie. Urządzenia z membranowymi przetwornikami ciśnienia montować w położeniu wskazanym strzałką. Inne położenie montażu lub przestawianie przetworników ciśnienia dopuszczalne po uzgodnieniu z firmą Trox. Przy montażu przed lub za łukami, przepustnicami lub innymi elementami zakłócającymi przepływ, należy pamiętać, że może mieć to wpływ na wzrost niedokładności regulacji i poziomu hałasu. Czujnik różnicy ciśnień Trox Elementy regulacyjne z siłownikiem Tabliczka znamionowa ze strzałką oznaczającą kierunek przepływu powietrza. Kanał przyłączny - okrągły Kanał przyłączny - prostokątny Podwiesia (dostarczane przez klienta) 3

16 Montaż Podłączenie nagrzewnicy Zamocowanie Regulatory TVZ/TVS/TVA/TVM posiadają u góry otwory Ø 10,5 mm do wprowadzenia pręta gwintowego M 10. Okrągłe króćce wszystkich urządzeń pasują do kanałów okrągłych, według norm DIN i Prostokątna ścianka urządzenia skrzynkowego jest zaopatrzona w 4 nakrętki dociskowe M8. Odległości pasują do ram kołnierzowych profili kanałowych systemu 30 mm (TVS: system 20 mm). Regulator TVJ/TVT ma z dwóch stron 4 otwory narożne Ø13 mm. Podłączenia kanałów Przed połączeniem kanałów sprawdzić wnętrze regulatora, czy nie ma uszkodzeń czy ewentualnie luźnych części, a także czy nie ma zanieczyszczeń. Połączenia przewodów dobrze uszczelnić odpowiednim materiałem uszczelniającym. Opaski skurczowe do obróbki cieplnej w związku z bliskością elementów z tworzywa sztucznego nakładać bardzo uważnie. Okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi Podłączenie tłumika Elementy układu regulacji montowane na regulatorze są fabrycznie okablowane i łączone ze sobą rurkami elastycznymi. Każde urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i nastawiane na stanowisku badawczym. Sprawdza się przy tym ogólne działanie i kierunki obrotów siłowników. Połączenia wykonywane przez klienta starannie wykonywać i sprawdzać przy uwzględnieniu niżej podanych wytycznych i podkładów projektowych. Nagrzewnica Urządzenia z nagrzewnicą powietrza są dostarczane, jako zmontowane kompletnie. Żebra nagrzewnicy są przykryte blachą ochronną. Blachę ochronną usunąć przed podłączeniem kanałów powietrznych. Podłączenie wodnych przewodów zasilających i powrotnych (nagrzewnica jedno-, dwu- i czterorzędowa) przeprowadza klient. Przewidzieć możliwość odpowietrzenia i odwodnienia nagrzewnicy. Dodatkowy tłumik dźwięku TS Prostokątna ścianka urządzenia Nakrętka dociskowa M8 Nagrzewnica powietrza Zasilenie i powrót instalacji wodnej Dodatkowy tłumik TS Tłumiki dźwięku są dostarczane osobno i należy je montować bezpośrednio za regulatorem lub nagrzewnicą. Tłumik przykręcić za pomocą 4 śrub M8 do obudowy urządzenia lub do nagrzewnicy. 4

17 Montaż TVJ z tłumikiem TX TVJ/TVT z tłumikiem TX Ze względów aerodynamicznych i akustycznych do tłumika TX jest dołączona pusta komora. Urządzenia są dostarczane w stanie rozłożonym i muszą być zmontowane przez klienta zgodnie z załączonym szkicem. Tłumiki TX i regulatory TVJ/TVT mają kołnierze z 4 otworami. TVJ/TVJD, H = 100 1) mm, z tłumikiem TX Urządzenie o wysokości H = 100 1) mm Aby zagwarantować przy tej wysokości podane w katalogu parametry przepływowe, tłumik TX musi być zamontowany zgodnie ze szkicem obok. Zwrócić uwagę na nalepki informujące o usytuowaniu. TVJ/TVT Tłumik TX 1) Dotyczy także dawniejszej wysokości 107 mm 5

18 Uruchamianie

19 Uruchamianie Zawartość Temat Strona Sprawdzenie działania 2 Wartości stałej - C 3 Charakterystyka przetwornika 3 Przestawianie strumienia objętości 3 TVRK 4 1

20 Uruchamianie Odłączenie napędu Sprawdzenie działania Wskazówki bezpieczeństwa Przycisk do rozłączenia napędu Oś przepustnicy ze wskazaniem położenia Uruchomienie może być przeprowadzone tylko przez fachowy personel! Dla zapewnienia poprawnego działania, przyłącza wykonywane przez klienta starannie sprawdzić przed uruchomieniem. Ręczne przestawianie przepustnicy można przeprowadzić po odłączeniu napędu, za pomocą cęgów. Funkcje regulacji przepływu są sprawdzane fabrycznie w firmie Trox. Jeżeli podłączenia dokonywane przez klienta zostały prawidłowo przeprowadzone, to urządzenie jest gotowe do pracy. Do sprawdzenia działania i rozruchu urządzenia należy: Sprawdzić okablowanie i połączenia rurkami elastycznymi wszystkich elementów składowych. Sprawdzić sieć kanałów powietrznych doprowadzających powietrze do regulatora. Sprawdzić, czy wentylatory pracują. Sprawdzić, czy jest podłączone napięcie zasilenia lub sprężone powietrze. Poniżej opisano podstawową procedurę przy sprawdzaniu działania podczas uruchamiania. Dalsze szczegóły można znaleźć w opisach zawartych w rozdziale "Elementy sterujące" oraz w materiałach pochodzących od producentów elementów automatyki. Siłowniki do napędu przepustnic Większość siłowników elektrycznych można przestawiać ręcznie. Odłącza się przy tym za pomocą przycisku napęd tak, aby oś przepustnicy mogła się swobodnie obracać. Przy większych regulatorach i przy dużych różnicach ciśnień występują duże momenty obrotowe. Aby uniknąć zranień, osie przepustnic obracać wyłącznie przy pomocy obcęgów. Szczelina w osi przepustnicy pokazuje położenie przepustnicy. W większości siłowników elektrycznych można zmieniać kierunek obrotu. Został on jednak ustawiony prawidłowo w zakładach Trox. Jeżeli siłownik obraca się tylko w jednym kierunku, to przez przełączanie kierunku obrotów można ustalić, czy występuje defekt. Jeżeli po przełączeniu kierunku obrotów napęd idzie w innym kierunku, to oznacza, że występuje defekt w okablowaniu lub regulator jest uszkodzony. Stałe pozostawanie klapy w położeniu otwartym lub zamkniętym może, oprócz błędów w okablowaniu, mieć następujące przyczyny: Regulatory przepływu i przetworniki Regulatory przepływu można na placu budowy sprawdzać tylko w połączeniu z przetwornikiem i siłownikiem przepustnicy powietrza. Należy się przy tym upewnić, czy napięcie zasilenia lub robocze ciśnienie sprężonego powietrza jest odpowiednie. Jednostka regulator/przetwornik jest sprawdzana w ten sposób, że przepustnica jest przestawiana ręcznie lub za pomocą regulatora. Sygnał z przetwornika musi się zmieniać w miarę przestawiania przepustnicy. Przy badaniu siłownika przepustnicy należy spowodować, aby regulator otworzył i zamknął przepustnicę. Bliższe szczegóły można uzyskać w opisach typów poszczególnych regulatorów. Zewnętrzne funkcje regulatora sprawdza się według instrukcji producenta regulatora. Położenie otwarte Położenie zamknięte zbyt mała różnica ciśnień. brak przepływu powietrza (zatrzymany wentylator, zamknięta klapa pożarowa, itd.) włączone sterowanie wymuszone (np. przełącznik okienny) 2

21 Uruchamianie C - stała regulatora TVZ, TVS, TVM i TVA Wielkość TVZ/TVR/TVS TVM-zimne TVM-cał ) ) tylko TVR C - stała regulatora TVJ/TVT B x H mm C 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B x H mm C 400 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pomiar różnicy ciśnień Δp e TVA B x H mm C 700 x x x x x x x x x x Charakterystyka przetwornika Przetworniki są tak kalibrowane w zakładach Trox, aby sygnał wyjściowy przetwornika był, wg charakterystyki, zgodny z aktualnym przepływem powietrza. To nastawienie regulatora jest zaznaczane. Jeżeli przetwornik ma być sprawdzany, to należy zmierzyć ciśnienie bezpośrednio w czujniku różnicy ciśnień. Jeżeli na przewodach pomiarowych znajdują się trójniki, można w miejsce kapturków zamykających zainstalować manometr. Gdy przekaźnik jest do czujnika różnicy ciśnień podłączony przewodem bez trójników, pomiar równoległy nie jest możliwy. W takim przypadku należy się wpierw upewnić, czy siłownik jest unieruchomiony (rozłączyć kable, zaprogramować sterowanie ręczne itp.). Po zmierzeniu napięcia wyjściowego przetwornika zsunąć delikatnie rurki elastyczne z końcówek na przetworniku i zmierzyć rzeczywiste ciśnienie. Aktualny strumień objętości oblicza się według wzoru:! : strumień objętości p e : zmierzone ciśnienie rzeczywiste w Pa C : stała regulatora dla gęstości powietrza ρ = 1,2 kg/m 3 Dokładność pomiaru wynosi ± 7 % (przy TVM całk. ± 12%). Jeżeli w katalogu nie są podane minimalne wymagania, co do warunków napływu, wartości te należy zwiększyć. Przestawianie przepływu Zmiana granicznych wartości strumienia objętości następuje, zależnie od typu regulatora, przez przestawienie pokrętła nastawczego ze skalą procentową, ręcznie lub za pomocą komputera. Przy regulatorach analogowych dokładność nastawienia można podwyższyć, gdy zostanie zmierzony sygnał z przetwornika, a strumień objętości będzie nastawiany według charakterystyki. Należy się upewnić, że regulator pracuje w zakresie od " do #, a ciśnienie w instalacji jest odpowiednie. Parametry regulacyjne regulatora DDC zostają przeprogramowane za pomocą notebooka lub z centralnego komputera. Zdjąć kapturki z króćców pomiarowych a po pomiarze ponownie założyć Manometr 3

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo