semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa **Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Lp. Temat pracy Rodzaj pracy* Grant/ zlec.** Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta**** uwagi Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Projekt nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym z mieszadłem The design of a new type continuous crystallizer with a stirrer. P N Dr inż. S. Misztal 2. Bezprzeponowa wymiana ciepła w procesach krystalizacji. Direct heat transfer in crystallization processes. P N Dr inż. S. Misztal 3. Projektowanie wymienników ciepła stosowanych w procesie krystalizacji. Design of heat exchangers used in the crystallization process. P N Dr inż. S. Misztal 4. Porównanie krystalizacji przez chłodzenie pośrednie z krystalizacją próżniową. Comparison indirect cooling crystallization and vacuum crystallization. P N Dr inż. S. Misztal 5. Kinetyka rozpuszczania kryształów. The kinetics of dissolution of crystals. E N Dr inż. S. Misztal 6. Proces rozdziału zawiesin w układzie wirówka sedymentacyjna ostojnik. Koncepcja węzła rozdziału. The separation of suspensions in sedimentation centrifuge and thickener system r. 7. Pompy wielostopniowe pionowe z zabudowaną przetwornicą częstotliwości. Koncepcja układu podnoszenia ciśnienia. Multistage pumps with integrated frequency converter r. 1

2 Pompy w zastosowaniu do układów przeciwpożarowych. Pumps applications in fire fighting systems. Rozdział zawiesin w odstojniku z wypełnieniem płytowym. The Suspension Separation Process in Lamella Thickener. Zagadnienia rozdziału zawiesin w technologii odsiarczania gazów spalinowych w energetyce. Problems of separation of suspensions in flue gas desulfurization technology in the power industry. Pompy w specjalnym wykonaniu do pracy w warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego. Pumps for working In sanitaryl conditions Project o fthe pumping station Proces rozdziału zawiesin na drodze wykorzystania sił odśrodkowych hydrocyklon. Projekt stanowiska badawczego. Suspensions separation proces the use of centrifugal forces hydrocyclon. Project of the research stand. Obiegi wodne w procesie odsiarczania gazów spalinowych projekt węzła pompowego Water circuits in the flue gas desulfurization project of the pumping station Zastosowanie odstojnika z wypełnieniem płytowym w procesie uzdatniania wody dla celów przemysłowych. The suspension separation process in lamella thickener for industry water utility process. Pompy do pracy w specjalnych warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego Sanitary pumps for working In special conditions - project Proces uzdatniania wody dla celów energetyki i ciepłownictwa projekt węzła pompowego Water treatment process for energy and heat plants project of pumping station. 2 Laboratoryjne stanowisko do badań charakterystyk pomp projekt Laboratory test stand characteristics of the pumps - project Projekt przenośnego urządzenia do pobierania próbek wody gruntowej Design of the mobile system for ground water sampling P N Dr inż. J. Szpaczyński Monitorowanie zamkniętych eko-systemów. Projekt stanowiska doświadczalnego Monitoring of closed eco-systems P N Dr inż. J. Szpaczyński Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla pierwszej ekspedycji na planetę Mars projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for the first expedition to the planet of Mars preliminary design P N Dr inż. J. Szpaczyński r r.

3 Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla ekspedycji polarnych projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for polar expeditions preliminary design Komputerowy program do obliczeń ewapotranspiracji Computer program for calculation of evapotranspiration Zastosowanie procesów zamrażania i odmrażania do odwadniania osadów komunalnych badania w małej skali Application of freeze/thaw process for dewatering of municipal sludge small scale experiments Komputerowy program do obliczeń stawów osadowych do oczyszczania ścieków Computer program for calculation of lagoons for waste water treatment Zastosowanie procesów zamrażania i odmrażania do separacji zanieczyszczeń Application of freeze/thaw process for separation of contaminants. Odstojnik Lamella do wstępnie oczyszczonych ścieków Lamella decanter for treatment of secondary effluent Projekt wstępny systemu nawigacyjnego śmigłowca współpracującego z układem astrokompasu The preliminary project of the helicopter navigational system cooperating with the astrocompass system Projekt wstępny samolotu zasilanego energią elektryczną latającego w atmosferze Wenus The preliminary project of the electrical plane flying in the atmosphere of Venus Projekt wstępny tablicy przyrządów samolotu bojowego Initial design of combat aeroplane front cockpit panel Projekt wstępny tablicy przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of airline aeroplane front cockpit panels Projekt wstępny tablicy przyrządów samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane front cockpit panel Projekt wstępny tablicy przyrządów szybowca Initial design of sail plane front cockpit panel P N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński E N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński E N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr hab. inż. C. Szczepański P P P N N N Dr hab. inż. C. Szczepański Dr hab. inż. C. Szczepański Dr hab. inż. C. Szczepański Projekt wstępny tablicy przyrządów śmigłowca P N Dr hab. inż. C. Szczepański Initial design of helicopter front cockpit panel Projekt systemu odzyskiwania BSP z powierzchni wody Design of system of UAV recovery from the water surface P N Dr hab. inż. C. Szczepański 3

4 Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of front cockpit panels of airliner P N Dr hab. inż. C. Szczepański Projekt wstępny panelu przedniego kokpitu śmigłowca Initial design of helicopter cockpit front panel P N Dr hab. inż. C. Szczepański Analiza MES łopatki turbiny osiowej dużej mocy FEM analysis of large turbine blade Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 22 silnika dwuprzepływowego małego samolotu biznesowego Design of axial compressor with 22 pressure ratio of bypass engine Analiza MES łopatki sprężarki osiowej FEM analysis of axial compressor blade Projekt wstępny małej sprężarki osiowo-promieniowej Design of axial-radial compressor Analiza MES łopatki wentylatora dużego silnika turbowentylatorowego FEM analysis of fan of large turbofan engine blade Projekt wstępny termometru gazów wylotowych silnika turbinowego The preliminary project of the exhaust gases thermometer of the turbojet engine Projekt wstępny paliwomierza pojemnościowego dla śmigłowca The preliminary project of the helicopter`s capacitive fuel indicator Projekt wstępny radioizotopowego generatora energii elektrycznej dla bezzałogowego łazika marsjańskiego The preliminary project of the radioisotope generator for supplying electric power of unmanned martian rover Projekt wstępny manometrycznego prędkościomierza prędkości rzeczywistej The preliminary project of the barometric real speed indicator Projekt wstępny systemu energetycznego sztucznego satelity Marsa z wykorzystaniem paneli ogniw fotoelektrycznych The preliminary project of the electrical system of Mars artificial satellites of with the use of photovoltaic cell panels Projekt wstępny wysokościomierza barometrycznego dla szybowca The preliminary project of the barometric altimeter for a glider Projekt wstępny fotoelektrycznego systemu zasilania energią elektryczną dla bezzałogowego samolotu latającego w stratosferze The preliminary project of the photovoltaic power supply system of unmanned aerial vehicle flying in Earth stratosphere P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski r r r r r r. 4

5 Projekt wstępny satelitarnego systemu nawigacyjnego dla Księżyca The preliminary project of the satellite navigation system for the Moon Projekt wstępny manometrycznego wskaźnika liczby Macha The preliminary project of the barometric Mach indicator Projekt wstępny systemu zasilania awaryjnego energią elektryczną dla samolotu pasażerskiego z wykorzystaniem ogniw paliwowych The preliminary project of the emergency electric power supply system for passenger aircraft using fuel cells Projekt wstępny symulatora kokpitu szybowca The preliminary project of the glider cockpit simulator Projekt statku powietrznego jako elementu systemu transportu "door to door" Design of the aircraft as part of a transport system "door to door" Zastosowanie materiałów kompozytowych jako metoda redukcji masy płatowca The use of composite materials as a way to reduce the weight of the airframe Projekt ekranoplanu transportowego Conceptual project of transport ekranolan Projekt wstępny poduszkowca transportowego Preliminary design of transport hovercraft Projekt samolotu bezzałogowego o nietypowym układzie aerodynamicznym The project drone of an unusual aerodynamic layout Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru charakterystyk zespołów napędowych BSL Project of the laboratory for measurement of power units UAV Projekt bezzałogowego samolotu transportowego Project of unmanned transport aircraft Projekt podwozia samolotu treningowego Conceptual project of landing gear of training aircraft Projekt konstrukcji skrzydła samolotu naddźwiękowego Project of wing structure of supersonic aircraft Projekt wstępny szybowca akrobacyjnego Preliminary design of the glider aerobatic Projekt klatki ratowniczej podwieszonej pod śmigłowcem Project rescue cages suspended under the helicopter Projekt systemów startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego Design of take-off and landing systems unmanned aircraft 5 P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Tokarczyk P N Dr inż. A. Gronczewski Joanna Surma P N Dr inż. A. Gronczewski Paweł Pizur P N Dr inż. A. Gronczewski Berenika Tyszko P N Dr inż. A. Gronczewski Jakub Strumidło P N Dr inż. A. Gronczewski Piotr Hołojda P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Zawadzki P N Dr inż. A. Gronczewski Aleksandra Gospodarowicz P N Dr inż. A. Gronczewski Agata Matras P N Dr inż. A. Gronczewski P N Dr inż. A. Gronczewski P N Dr inż. A. Gronczewski

6 Badania symulacyjne i eksperymentalne jako metoda wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych Simulation and experimental research as a method for determining the aerodynamic characteristics Projekt turbosprężarki dla tłokowego silnika lotniczego o mocy 160 kw Project of a turbocharger for piston aircraft engine with a power of160 kw P Dr inż. A. Gronczewski Marta Pierzchała P N Dr inż. R. Róziecki Projekt układu olejowego turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a lubrication system for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw P N Dr inż. R. Róziecki Projekt dwustopniowej przekładni redukcyjnej z momentomierzem dla tłokowego silnika lotniczego Project of a two stage reduction gear with a torque sensor for the piston aeroengine. Projekt przekładni głównej śmigłowca dwuwirnikowego w układzie Kamowa napędzanego silnikiem turbinowym o mocy 530 kw Project of a main gearbox for helicopter with coaxial rotors driven by turbo shaft engine with a power of 530 kw Projekt wstępny dwucylindrowego silnika w układzie przeciwsobnym o mocy 65 kw Conceptual project of a two cylinder and opposed-piston engine with the power comes to 65 kw Projekt turbosprężarki dla tłokowego napędu wysokościowego BSL Project of a turbocharger for high altitude BSL piston propulsion Projekt wstępny poddźwiękowego wlotu powietrza oraz osiowej sprężarki niskiego ciśnienia dla silnika turbinowego o ciągu 63 kn Preliminary design of a subsonic intake and an axial low pressure compressor for turbojet engine with the thrust comes to 63 kn Projekt systemu dostarczania przesyłek kurierskich przez BSL Design of the delivery of courier by UAV Projekt mobilnego zestawu rozpoznawczego wykorzystującego BSL dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego Design a set of mobile reconnaissance using UAV for the Crisis Management Center Projekt systemu ratownictwa morskiego wykorzystującego aparaty bezzałogowe Design of the rescue at sea using UAV Projekt pokładowego systemu rozpoznania z BSL Design of the board system identify of UAV P N Dr inż. R. Róziecki P N Dr inż. R. Róziecki P N Dr inż. R. Róziecki Gleba Knitter P N Dr inż. R. Róziecki Mastalerz P N Dr inż. R. Róziecki Kubicki 6

7 Projekt BSL z napędem odrzutowym do szkolenia obrony przeciwlotniczej Design UAV with powered jet air defense to the training Projekt symulatora do szkolenia operatorów BSL Design operator training symulator to UAV Projekt mikro BSL z ruchomymi skrzydłami Design of micro BSL with moving wings Projekt mikro BSL do wyszukiwania ludzi w zawaliskach Design of micro BSL to search people in an enclosed area Projekt samolotu klasy family jet The project aircraft jet family class Projekt wiatrakowca o udźwigu 400kg Gyroplane project with a capacity of 400 kg Projekt powietrznego statku bezzałogowego na uwięzi The project aircraft tethered UAV Projekt konstrukcyjny trapu inspekcyjnego samolotu transportowego The structural design of the inspection platform transport aircraft Projekt bezzałogowego samolotu rozpoznawczego o dużej długotrwałości lotu Project unmanned reconnaissance aircraft with high endurance Projekt szybowca do szkolenia podstawowego The project glider for basic training Projekt wykonawczy trapu obsługowego gwiazdowego silnika tłokowego Executive project of operating platform for radial piston engine maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego przedniej części kadłuba dwusilnikowego samolotu odrzutowego Executive project of operating platform for two engine jet airplane nose section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego przedniej części kadłuba jednosilnikowego samolotu odrzutowego. Executive project of operating platform for single jet engine airplane nose section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego części ogonowej kadłuba dwusilnikowego samolotu odrzutowego Executive project of operating platform for two engine jet airplane tail section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego części ogonowej jednosilnikowego samolotu odrzutowego 7 Jarosław Tyc Piotr Chmielewski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski

8 Executive project of operating platform for single jet engine airplane tail section maintenance Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K System indywidualnej klimatyzacji stanowiskowej dla warunków kopalń rud miedzi The design of a personal air conditioning system for copper mine conditions Projekt systemu klimatyzacji samochodu ciężarowego The project of the truck air-conditioning system Rura Ranque a w systemie klimatyzacji pojazdu rolniczego The Ranque pipe in air conditioning system of agricultural machine Projekt systemu klimatyzacji kabiny pojazdu samojezdnego Design of air conditioning system used in self-propelled vehicle cabin Projekt systemu produkcji zestalonego CO2 dla przemysłu i usług The design of solid CO2 making system for industry and services Projekt systemu produkcji lodu wodnego dla przemysłu spożywczego i usługowego The design of water-ice making system for food and service industry Rura ciepła jako system grzewczo klimatyzacyjny sali wykładowej Heat pipe as a heating air-conditioning system of a lecture hall Zmiany konstrukcji elektrod ulotowych jako sposób kształtowania charakterystyk prądowo-napięciowych Changes of corona electrode construction as way of shaping the current-voltage characteristics Projekt dedykowanego systemu free-cooling do domowej chłodziarki sprężarkowej. Design of a dedicated free-cooling system for domestic vapor-compression refrigerator. Projekt pompy ciepła na potrzeby systemu ogrzewania domu na wodzie. Design of a heat pump system for heating needs of a floating house. Projekt adsorpcyjnego systemu chłodniczego z odzyskiem ciepła. Design of an adsorption cooling system with heat recovery. Komora termiczna do badań produktów Thermal chamber for testing products Chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Refrigerated compressed air dryer Przewoźny system chłodniczy dla komory chłodniczej Transportable refrigerating system for the cold room 8 P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko E N Dr inż. A. Świerczok P N Dr inż. B. Zajączkowski Karolina Ligas P N Dr inż. B. Zajączkowski Maciej Ryjo P N Dr inż. B. Zajączkowski Mateusz Zych P N Dr inż. M. Żak Radosław Kieszczyński P N Dr inż. M. Żak Denis Wilczek P N Dr inż. M. Żak Grzegorz Musiał

9 Projekt pośredniej instalacji do chłodzenia pomieszczeń produkcyjnych Design of an indirect cooling system for production facilities Projekt mikro turbiny do zastosowania w układzie ORC małej mocy. Project of micro turbine for small power ORC system. Projekt ekspandera objętościowego do zastosowania w domowym układzie ORC. Project of volumetric expander for domestic ORC system. System gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym mieście/gminie oraz propozycja jego modernizacji Municipal waste management in selected town/commune and proposition of its modernization Optymalizacja cieplno-przepływowa wymiennika krzyżowego dla różnych wytłoczeń powierzchni wymiany ciepła Thermal-flow optimization of a cross-flow heat exchanger for different pattern of heat transfer surfaces Projekt i analiza kosztowo-energetyczna systemu paneli fotowoltaicznych służących do produkcji ciepła i energii elektrycznej Design and cost - energy analysis of photovoltaic system for production of heat and electricity Ocena wpływu chłodzenia komory spalania turbiny gazowej parą upustową turbiny parowej na sprawność bloku gazowo-parowego Assess the impact of cooling gas turbine combustor by steam bleed from steam turbine, on efficiency of CCGT P N Dr inż. M. Żak Maciej Korczyński P N Dr inż. P. Kolasiński P N Dr inż. P. Kolasiński P N Dr inż. K. Madera-Bielawska P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz P N Dr inż. A. Nemś M. Wójcik P N Dr inż. A. Nemś A. Piasecki Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K Projektowanie stopni turbinowych ze zwijanymi łopatkami The design of stages turbine with collapsible blades P T Dr inż. M. Wiewiórowska Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i instalacją słoneczną Project of heating system with a condensing boiler and solar installation Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i powietrzna pompą cieplną Project of heating system with a condensing boiler and the air heat pump Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i gruntową pompą cieplną Project of heating system with a condensing boiler and the ground source heat pump Projekt instalacji słonecznej w połączeniu z kotłem na biomasę Project of solar installation in combination with a biomass boiler Projekt instalacji słonecznej w połączeniu z pompą ciepła Project of solar installation in combination with a heat pomp 9 P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak

10 119. Projekt zabezpieczenia kabiny lakierniczej przed zagrożeniami pożarowowybuchowymi Project of the preservation of the paint booth against the dangers of fire and explosion P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z Przystosowanie benzynowego, tłokowego silnika spalinowego do zasilania gazem Adaptation of a reciprocating, spark-ignition, gasoline-fired engine for supply with gas Projekt układu zasilania paliwem gazowym hutniczego pieca przepychowego Project on gaseous fuel supply system in a pusher blast furnace Projekt przebudowy stalowego podgrzewacza wody oraz dobudowy podgrzewacza powietrza do kotła rusztowego Design of economizer and air heater for a stoker boiler Projekt koncepcyjny spalarni odpadów komunalnych z odzyskiem energii Design of MSW incineration plant with energy recovery Analiza techniczno-ekonomiczna elektrociepłowni wykorzystującej OŹE Economic and technical analysis of green CHP plant Wykorzystanie ciepła odpadowego w elektrowni i elektrociepłowni Waste heat utilization in CHP and power plant Obliczenia sprawdzające wpływ współspalania RDF na wymianę ciepła w kotle BP Examination of rdf co-combustion on heat exchange in BP-1150 pf steam boiler Efektywność techniczno-ekonomiczna odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych z kotła Technical and economic analysis of flue gas waste heat recovery Projekt akumulatora ciepła dla elektrociepłowni komunalnej Design of a heat storage tank for a municipal CHP plant Wykorzystanie metody strefowej do określenia wpływu zmiany paliwa na wymianę ciepła w kotle OP-430 Zonal method analysis of co-combustion on heat exchange in OP-430 pf steam boiler Problemy korozji i erozji w kotłach energetycznych rusztowych, pyłowych i fluidalnych Corrosion and erosion problems in the power boiler grate, dust and fluidized bed Projekt palnika pyłowego dla laboratoryjnego stanowiska badawczego Design of pulverized burner for laboratory furnace 10 P/E N Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski P N Dr inż. K. Mościcki Paweł Bernat P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. T. Hardy r r r. Żaneta Mikłaszewicz

11 Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W-9/Z Projekt przekładni ślimakowej w układzie otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych z wykorzystaniem ANSYS Design of the worm gear in the gate open system with numerical calculations (program ANSYS) usage 133. Projekt napędu służącego do otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych Design of the Drive in the gate opening system with numerical calculations usage 134. Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu podczas drgań wymuszonych Flow characteristic determination of the valve during forced vibrations E N Dr inż. J. Rogula 135. Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu DN 25 Flow characteristic determination of DN25 valve E N Dr inż. J. Rogula 136. Projekt zaworu bezpieczeństwa obliczenia numeryczne zaworu Design of the safety valve numerical calculations of the valve 137. Projekt zaworu regulacyjnego DN20 do gazów wspomagany przez modelowanie w ANSYS Design of control valve for gases DN20 aided with ANSYS modeling 138. Projekt zaworu kulowego z kulą ujarzmioną - obliczenia numeryczne zaworu Design of the ball valve with leading ball numerical calculations of the valve 139. Projekt zaworu bezpieczeństwa układów olejowych maszyn rolniczych - obliczenia numeryczne zaworu Design of the safety valve of agricultural machines oil sets numerical calculations of the valve 140. Projekt roweru dwuosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - model 3D Design of the bike for two person for transport of disabled 3D model Projekt układu kolektorów solarnych dla skutera elektrycznego - model 3D Design of the solar collectors for electric scooter 3D model Projekt stanowiska do badania armatury Design of test rig for valves testing P N Dr inż. G. Romanik r Projekt układu do prowadzenia grzyba w konstrukcji zaworu Design of the valve head guide system P N Dr inż. G. Romanik 144. Projekt procesora tankowego Design of tissue processor P N Dr inż. G. Romanik 11

12 Projekt poziomej prasy hydraulicznej Design of horizontal hydraulic press Projekt pompy labiryntowej Design of an axial labyrinth pump Projekt pompy do krwi Design of a blood pump P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. M. Skowroński P N Dr inż. J. Skrzypacz Kacper Wojciechowski r. Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 12

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Michał TURSKI *, Robert SEKRET Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie,

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania NAFTA-GAZ wrzesień 2010 ROK LXVI Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Radosław Kołoła, Piotr Kubski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Ostrowski Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk Poprawa sprawności

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

Laureaci Złotego Medalu 2014

Laureaci Złotego Medalu 2014 Laureaci Złotego Medalu 2014 Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości,

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES 1(8) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Elżbieta Kożuchowska Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Ewa ZAPAŁA, Iga Kuklis, Grażyna FABJAŃSKA-ŚWIECA, Justyna TARNOWSKA Institute for Chemical Processing

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Nagrodzeni Złotym Medalem MTP - INSTALACJE oraz TCS 2014

Nagrodzeni Złotym Medalem MTP - INSTALACJE oraz TCS 2014 Nagrodzeni Złotym Medalem MTP - INSTALACJE oraz TCS 2014 Dwugazowy detektor typ GD - 8 ALTER S.A., Tarnowo Podgórne Pawilon 6 A, stoisko 15 Dwugazowy detektor typ GD-8 jest urządzeniem do jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo