semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa **Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Lp. Temat pracy Rodzaj pracy* Grant/ zlec.** Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta**** uwagi Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Projekt nowego typu krystalizatora o działaniu ciągłym z mieszadłem The design of a new type continuous crystallizer with a stirrer. P N Dr inż. S. Misztal 2. Bezprzeponowa wymiana ciepła w procesach krystalizacji. Direct heat transfer in crystallization processes. P N Dr inż. S. Misztal 3. Projektowanie wymienników ciepła stosowanych w procesie krystalizacji. Design of heat exchangers used in the crystallization process. P N Dr inż. S. Misztal 4. Porównanie krystalizacji przez chłodzenie pośrednie z krystalizacją próżniową. Comparison indirect cooling crystallization and vacuum crystallization. P N Dr inż. S. Misztal 5. Kinetyka rozpuszczania kryształów. The kinetics of dissolution of crystals. E N Dr inż. S. Misztal 6. Proces rozdziału zawiesin w układzie wirówka sedymentacyjna ostojnik. Koncepcja węzła rozdziału. The separation of suspensions in sedimentation centrifuge and thickener system r. 7. Pompy wielostopniowe pionowe z zabudowaną przetwornicą częstotliwości. Koncepcja układu podnoszenia ciśnienia. Multistage pumps with integrated frequency converter r. 1

2 Pompy w zastosowaniu do układów przeciwpożarowych. Pumps applications in fire fighting systems. Rozdział zawiesin w odstojniku z wypełnieniem płytowym. The Suspension Separation Process in Lamella Thickener. Zagadnienia rozdziału zawiesin w technologii odsiarczania gazów spalinowych w energetyce. Problems of separation of suspensions in flue gas desulfurization technology in the power industry. Pompy w specjalnym wykonaniu do pracy w warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego. Pumps for working In sanitaryl conditions Project o fthe pumping station Proces rozdziału zawiesin na drodze wykorzystania sił odśrodkowych hydrocyklon. Projekt stanowiska badawczego. Suspensions separation proces the use of centrifugal forces hydrocyclon. Project of the research stand. Obiegi wodne w procesie odsiarczania gazów spalinowych projekt węzła pompowego Water circuits in the flue gas desulfurization project of the pumping station Zastosowanie odstojnika z wypełnieniem płytowym w procesie uzdatniania wody dla celów przemysłowych. The suspension separation process in lamella thickener for industry water utility process. Pompy do pracy w specjalnych warunkach higienicznych Projekt węzła pompowego Sanitary pumps for working In special conditions - project Proces uzdatniania wody dla celów energetyki i ciepłownictwa projekt węzła pompowego Water treatment process for energy and heat plants project of pumping station. 2 Laboratoryjne stanowisko do badań charakterystyk pomp projekt Laboratory test stand characteristics of the pumps - project Projekt przenośnego urządzenia do pobierania próbek wody gruntowej Design of the mobile system for ground water sampling P N Dr inż. J. Szpaczyński Monitorowanie zamkniętych eko-systemów. Projekt stanowiska doświadczalnego Monitoring of closed eco-systems P N Dr inż. J. Szpaczyński Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla pierwszej ekspedycji na planetę Mars projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for the first expedition to the planet of Mars preliminary design P N Dr inż. J. Szpaczyński r r.

3 Zastosowanie procesów zamrażania i rozmrażania w oczyszczalni ścieków dla ekspedycji polarnych projekt wstępny Application of freeze/thaw process for waste water treatment for polar expeditions preliminary design Komputerowy program do obliczeń ewapotranspiracji Computer program for calculation of evapotranspiration Zastosowanie procesów zamrażania i odmrażania do odwadniania osadów komunalnych badania w małej skali Application of freeze/thaw process for dewatering of municipal sludge small scale experiments Komputerowy program do obliczeń stawów osadowych do oczyszczania ścieków Computer program for calculation of lagoons for waste water treatment Zastosowanie procesów zamrażania i odmrażania do separacji zanieczyszczeń Application of freeze/thaw process for separation of contaminants. Odstojnik Lamella do wstępnie oczyszczonych ścieków Lamella decanter for treatment of secondary effluent Projekt wstępny systemu nawigacyjnego śmigłowca współpracującego z układem astrokompasu The preliminary project of the helicopter navigational system cooperating with the astrocompass system Projekt wstępny samolotu zasilanego energią elektryczną latającego w atmosferze Wenus The preliminary project of the electrical plane flying in the atmosphere of Venus Projekt wstępny tablicy przyrządów samolotu bojowego Initial design of combat aeroplane front cockpit panel Projekt wstępny tablicy przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of airline aeroplane front cockpit panels Projekt wstępny tablicy przyrządów samolotu turystycznego Initial design of tourist aeroplane front cockpit panel Projekt wstępny tablicy przyrządów szybowca Initial design of sail plane front cockpit panel P N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński E N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński E N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr inż. J. Szpaczyński P N Dr hab. inż. C. Szczepański P P P N N N Dr hab. inż. C. Szczepański Dr hab. inż. C. Szczepański Dr hab. inż. C. Szczepański Projekt wstępny tablicy przyrządów śmigłowca P N Dr hab. inż. C. Szczepański Initial design of helicopter front cockpit panel Projekt systemu odzyskiwania BSP z powierzchni wody Design of system of UAV recovery from the water surface P N Dr hab. inż. C. Szczepański 3

4 Projekt wstępny przedniego panelu przyrządów liniowego samolotu pasażerskiego Initial design of front cockpit panels of airliner P N Dr hab. inż. C. Szczepański Projekt wstępny panelu przedniego kokpitu śmigłowca Initial design of helicopter cockpit front panel P N Dr hab. inż. C. Szczepański Analiza MES łopatki turbiny osiowej dużej mocy FEM analysis of large turbine blade Projekt wstępny sprężarki osiowej o sprężu 22 silnika dwuprzepływowego małego samolotu biznesowego Design of axial compressor with 22 pressure ratio of bypass engine Analiza MES łopatki sprężarki osiowej FEM analysis of axial compressor blade Projekt wstępny małej sprężarki osiowo-promieniowej Design of axial-radial compressor Analiza MES łopatki wentylatora dużego silnika turbowentylatorowego FEM analysis of fan of large turbofan engine blade Projekt wstępny termometru gazów wylotowych silnika turbinowego The preliminary project of the exhaust gases thermometer of the turbojet engine Projekt wstępny paliwomierza pojemnościowego dla śmigłowca The preliminary project of the helicopter`s capacitive fuel indicator Projekt wstępny radioizotopowego generatora energii elektrycznej dla bezzałogowego łazika marsjańskiego The preliminary project of the radioisotope generator for supplying electric power of unmanned martian rover Projekt wstępny manometrycznego prędkościomierza prędkości rzeczywistej The preliminary project of the barometric real speed indicator Projekt wstępny systemu energetycznego sztucznego satelity Marsa z wykorzystaniem paneli ogniw fotoelektrycznych The preliminary project of the electrical system of Mars artificial satellites of with the use of photovoltaic cell panels Projekt wstępny wysokościomierza barometrycznego dla szybowca The preliminary project of the barometric altimeter for a glider Projekt wstępny fotoelektrycznego systemu zasilania energią elektryczną dla bezzałogowego samolotu latającego w stratosferze The preliminary project of the photovoltaic power supply system of unmanned aerial vehicle flying in Earth stratosphere P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski P N Dr inż. A. Chrzczonowski r r r r r r. 4

5 Projekt wstępny satelitarnego systemu nawigacyjnego dla Księżyca The preliminary project of the satellite navigation system for the Moon Projekt wstępny manometrycznego wskaźnika liczby Macha The preliminary project of the barometric Mach indicator Projekt wstępny systemu zasilania awaryjnego energią elektryczną dla samolotu pasażerskiego z wykorzystaniem ogniw paliwowych The preliminary project of the emergency electric power supply system for passenger aircraft using fuel cells Projekt wstępny symulatora kokpitu szybowca The preliminary project of the glider cockpit simulator Projekt statku powietrznego jako elementu systemu transportu "door to door" Design of the aircraft as part of a transport system "door to door" Zastosowanie materiałów kompozytowych jako metoda redukcji masy płatowca The use of composite materials as a way to reduce the weight of the airframe Projekt ekranoplanu transportowego Conceptual project of transport ekranolan Projekt wstępny poduszkowca transportowego Preliminary design of transport hovercraft Projekt samolotu bezzałogowego o nietypowym układzie aerodynamicznym The project drone of an unusual aerodynamic layout Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru charakterystyk zespołów napędowych BSL Project of the laboratory for measurement of power units UAV Projekt bezzałogowego samolotu transportowego Project of unmanned transport aircraft Projekt podwozia samolotu treningowego Conceptual project of landing gear of training aircraft Projekt konstrukcji skrzydła samolotu naddźwiękowego Project of wing structure of supersonic aircraft Projekt wstępny szybowca akrobacyjnego Preliminary design of the glider aerobatic Projekt klatki ratowniczej podwieszonej pod śmigłowcem Project rescue cages suspended under the helicopter Projekt systemów startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego Design of take-off and landing systems unmanned aircraft 5 P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Tokarczyk P N Dr inż. A. Gronczewski Joanna Surma P N Dr inż. A. Gronczewski Paweł Pizur P N Dr inż. A. Gronczewski Berenika Tyszko P N Dr inż. A. Gronczewski Jakub Strumidło P N Dr inż. A. Gronczewski Piotr Hołojda P N Dr inż. A. Gronczewski Tomasz Zawadzki P N Dr inż. A. Gronczewski Aleksandra Gospodarowicz P N Dr inż. A. Gronczewski Agata Matras P N Dr inż. A. Gronczewski P N Dr inż. A. Gronczewski P N Dr inż. A. Gronczewski

6 Badania symulacyjne i eksperymentalne jako metoda wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych Simulation and experimental research as a method for determining the aerodynamic characteristics Projekt turbosprężarki dla tłokowego silnika lotniczego o mocy 160 kw Project of a turbocharger for piston aircraft engine with a power of160 kw P Dr inż. A. Gronczewski Marta Pierzchała P N Dr inż. R. Róziecki Projekt układu olejowego turbinowego silnika śmigłowcowego o mocy 300 kw Project of a lubrication system for the turbo-shaft engine with a power of 300 kw P N Dr inż. R. Róziecki Projekt dwustopniowej przekładni redukcyjnej z momentomierzem dla tłokowego silnika lotniczego Project of a two stage reduction gear with a torque sensor for the piston aeroengine. Projekt przekładni głównej śmigłowca dwuwirnikowego w układzie Kamowa napędzanego silnikiem turbinowym o mocy 530 kw Project of a main gearbox for helicopter with coaxial rotors driven by turbo shaft engine with a power of 530 kw Projekt wstępny dwucylindrowego silnika w układzie przeciwsobnym o mocy 65 kw Conceptual project of a two cylinder and opposed-piston engine with the power comes to 65 kw Projekt turbosprężarki dla tłokowego napędu wysokościowego BSL Project of a turbocharger for high altitude BSL piston propulsion Projekt wstępny poddźwiękowego wlotu powietrza oraz osiowej sprężarki niskiego ciśnienia dla silnika turbinowego o ciągu 63 kn Preliminary design of a subsonic intake and an axial low pressure compressor for turbojet engine with the thrust comes to 63 kn Projekt systemu dostarczania przesyłek kurierskich przez BSL Design of the delivery of courier by UAV Projekt mobilnego zestawu rozpoznawczego wykorzystującego BSL dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego Design a set of mobile reconnaissance using UAV for the Crisis Management Center Projekt systemu ratownictwa morskiego wykorzystującego aparaty bezzałogowe Design of the rescue at sea using UAV Projekt pokładowego systemu rozpoznania z BSL Design of the board system identify of UAV P N Dr inż. R. Róziecki P N Dr inż. R. Róziecki P N Dr inż. R. Róziecki Gleba Knitter P N Dr inż. R. Róziecki Mastalerz P N Dr inż. R. Róziecki Kubicki 6

7 Projekt BSL z napędem odrzutowym do szkolenia obrony przeciwlotniczej Design UAV with powered jet air defense to the training Projekt symulatora do szkolenia operatorów BSL Design operator training symulator to UAV Projekt mikro BSL z ruchomymi skrzydłami Design of micro BSL with moving wings Projekt mikro BSL do wyszukiwania ludzi w zawaliskach Design of micro BSL to search people in an enclosed area Projekt samolotu klasy family jet The project aircraft jet family class Projekt wiatrakowca o udźwigu 400kg Gyroplane project with a capacity of 400 kg Projekt powietrznego statku bezzałogowego na uwięzi The project aircraft tethered UAV Projekt konstrukcyjny trapu inspekcyjnego samolotu transportowego The structural design of the inspection platform transport aircraft Projekt bezzałogowego samolotu rozpoznawczego o dużej długotrwałości lotu Project unmanned reconnaissance aircraft with high endurance Projekt szybowca do szkolenia podstawowego The project glider for basic training Projekt wykonawczy trapu obsługowego gwiazdowego silnika tłokowego Executive project of operating platform for radial piston engine maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego przedniej części kadłuba dwusilnikowego samolotu odrzutowego Executive project of operating platform for two engine jet airplane nose section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego przedniej części kadłuba jednosilnikowego samolotu odrzutowego. Executive project of operating platform for single jet engine airplane nose section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego części ogonowej kadłuba dwusilnikowego samolotu odrzutowego Executive project of operating platform for two engine jet airplane tail section maintenance Projekt wykonawczy trapu obsługowego części ogonowej jednosilnikowego samolotu odrzutowego 7 Jarosław Tyc Piotr Chmielewski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski P N Dr inż. M. Garbowski

8 Executive project of operating platform for single jet engine airplane tail section maintenance Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K System indywidualnej klimatyzacji stanowiskowej dla warunków kopalń rud miedzi The design of a personal air conditioning system for copper mine conditions Projekt systemu klimatyzacji samochodu ciężarowego The project of the truck air-conditioning system Rura Ranque a w systemie klimatyzacji pojazdu rolniczego The Ranque pipe in air conditioning system of agricultural machine Projekt systemu klimatyzacji kabiny pojazdu samojezdnego Design of air conditioning system used in self-propelled vehicle cabin Projekt systemu produkcji zestalonego CO2 dla przemysłu i usług The design of solid CO2 making system for industry and services Projekt systemu produkcji lodu wodnego dla przemysłu spożywczego i usługowego The design of water-ice making system for food and service industry Rura ciepła jako system grzewczo klimatyzacyjny sali wykładowej Heat pipe as a heating air-conditioning system of a lecture hall Zmiany konstrukcji elektrod ulotowych jako sposób kształtowania charakterystyk prądowo-napięciowych Changes of corona electrode construction as way of shaping the current-voltage characteristics Projekt dedykowanego systemu free-cooling do domowej chłodziarki sprężarkowej. Design of a dedicated free-cooling system for domestic vapor-compression refrigerator. Projekt pompy ciepła na potrzeby systemu ogrzewania domu na wodzie. Design of a heat pump system for heating needs of a floating house. Projekt adsorpcyjnego systemu chłodniczego z odzyskiem ciepła. Design of an adsorption cooling system with heat recovery. Komora termiczna do badań produktów Thermal chamber for testing products Chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza Refrigerated compressed air dryer Przewoźny system chłodniczy dla komory chłodniczej Transportable refrigerating system for the cold room 8 P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko E N Dr inż. A. Świerczok P N Dr inż. B. Zajączkowski Karolina Ligas P N Dr inż. B. Zajączkowski Maciej Ryjo P N Dr inż. B. Zajączkowski Mateusz Zych P N Dr inż. M. Żak Radosław Kieszczyński P N Dr inż. M. Żak Denis Wilczek P N Dr inż. M. Żak Grzegorz Musiał

9 Projekt pośredniej instalacji do chłodzenia pomieszczeń produkcyjnych Design of an indirect cooling system for production facilities Projekt mikro turbiny do zastosowania w układzie ORC małej mocy. Project of micro turbine for small power ORC system. Projekt ekspandera objętościowego do zastosowania w domowym układzie ORC. Project of volumetric expander for domestic ORC system. System gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym mieście/gminie oraz propozycja jego modernizacji Municipal waste management in selected town/commune and proposition of its modernization Optymalizacja cieplno-przepływowa wymiennika krzyżowego dla różnych wytłoczeń powierzchni wymiany ciepła Thermal-flow optimization of a cross-flow heat exchanger for different pattern of heat transfer surfaces Projekt i analiza kosztowo-energetyczna systemu paneli fotowoltaicznych służących do produkcji ciepła i energii elektrycznej Design and cost - energy analysis of photovoltaic system for production of heat and electricity Ocena wpływu chłodzenia komory spalania turbiny gazowej parą upustową turbiny parowej na sprawność bloku gazowo-parowego Assess the impact of cooling gas turbine combustor by steam bleed from steam turbine, on efficiency of CCGT P N Dr inż. M. Żak Maciej Korczyński P N Dr inż. P. Kolasiński P N Dr inż. P. Kolasiński P N Dr inż. K. Madera-Bielawska P N Dr hab. inż. S. Pietrowicz P N Dr inż. A. Nemś M. Wójcik P N Dr inż. A. Nemś A. Piasecki Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K Projektowanie stopni turbinowych ze zwijanymi łopatkami The design of stages turbine with collapsible blades P T Dr inż. M. Wiewiórowska Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i instalacją słoneczną Project of heating system with a condensing boiler and solar installation Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i powietrzna pompą cieplną Project of heating system with a condensing boiler and the air heat pump Projekt instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym i gruntową pompą cieplną Project of heating system with a condensing boiler and the ground source heat pump Projekt instalacji słonecznej w połączeniu z kotłem na biomasę Project of solar installation in combination with a biomass boiler Projekt instalacji słonecznej w połączeniu z pompą ciepła Project of solar installation in combination with a heat pomp 9 P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak

10 119. Projekt zabezpieczenia kabiny lakierniczej przed zagrożeniami pożarowowybuchowymi Project of the preservation of the paint booth against the dangers of fire and explosion P N Prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z Przystosowanie benzynowego, tłokowego silnika spalinowego do zasilania gazem Adaptation of a reciprocating, spark-ignition, gasoline-fired engine for supply with gas Projekt układu zasilania paliwem gazowym hutniczego pieca przepychowego Project on gaseous fuel supply system in a pusher blast furnace Projekt przebudowy stalowego podgrzewacza wody oraz dobudowy podgrzewacza powietrza do kotła rusztowego Design of economizer and air heater for a stoker boiler Projekt koncepcyjny spalarni odpadów komunalnych z odzyskiem energii Design of MSW incineration plant with energy recovery Analiza techniczno-ekonomiczna elektrociepłowni wykorzystującej OŹE Economic and technical analysis of green CHP plant Wykorzystanie ciepła odpadowego w elektrowni i elektrociepłowni Waste heat utilization in CHP and power plant Obliczenia sprawdzające wpływ współspalania RDF na wymianę ciepła w kotle BP Examination of rdf co-combustion on heat exchange in BP-1150 pf steam boiler Efektywność techniczno-ekonomiczna odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych z kotła Technical and economic analysis of flue gas waste heat recovery Projekt akumulatora ciepła dla elektrociepłowni komunalnej Design of a heat storage tank for a municipal CHP plant Wykorzystanie metody strefowej do określenia wpływu zmiany paliwa na wymianę ciepła w kotle OP-430 Zonal method analysis of co-combustion on heat exchange in OP-430 pf steam boiler Problemy korozji i erozji w kotłach energetycznych rusztowych, pyłowych i fluidalnych Corrosion and erosion problems in the power boiler grate, dust and fluidized bed Projekt palnika pyłowego dla laboratoryjnego stanowiska badawczego Design of pulverized burner for laboratory furnace 10 P/E N Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski P N Dr inż. K. Mościcki Paweł Bernat P N Dr inż. R. Głąbik P N Dr inż. T. Hardy r r r. Żaneta Mikłaszewicz

11 Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W-9/Z Projekt przekładni ślimakowej w układzie otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych z wykorzystaniem ANSYS Design of the worm gear in the gate open system with numerical calculations (program ANSYS) usage 133. Projekt napędu służącego do otwierania bramy garażowej z zastosowaniem obliczeń numerycznych Design of the Drive in the gate opening system with numerical calculations usage 134. Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu podczas drgań wymuszonych Flow characteristic determination of the valve during forced vibrations E N Dr inż. J. Rogula 135. Wyznaczenie charakterystyki przepływowej zaworu DN 25 Flow characteristic determination of DN25 valve E N Dr inż. J. Rogula 136. Projekt zaworu bezpieczeństwa obliczenia numeryczne zaworu Design of the safety valve numerical calculations of the valve 137. Projekt zaworu regulacyjnego DN20 do gazów wspomagany przez modelowanie w ANSYS Design of control valve for gases DN20 aided with ANSYS modeling 138. Projekt zaworu kulowego z kulą ujarzmioną - obliczenia numeryczne zaworu Design of the ball valve with leading ball numerical calculations of the valve 139. Projekt zaworu bezpieczeństwa układów olejowych maszyn rolniczych - obliczenia numeryczne zaworu Design of the safety valve of agricultural machines oil sets numerical calculations of the valve 140. Projekt roweru dwuosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - model 3D Design of the bike for two person for transport of disabled 3D model Projekt układu kolektorów solarnych dla skutera elektrycznego - model 3D Design of the solar collectors for electric scooter 3D model Projekt stanowiska do badania armatury Design of test rig for valves testing P N Dr inż. G. Romanik r Projekt układu do prowadzenia grzyba w konstrukcji zaworu Design of the valve head guide system P N Dr inż. G. Romanik 144. Projekt procesora tankowego Design of tissue processor P N Dr inż. G. Romanik 11

12 Projekt poziomej prasy hydraulicznej Design of horizontal hydraulic press Projekt pompy labiryntowej Design of an axial labyrinth pump Projekt pompy do krwi Design of a blood pump P N Dr inż. G. Romanik P N Dr inż. M. Skowroński P N Dr inż. J. Skrzypacz Kacper Wojciechowski r. Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 12

semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 04.06.2014 r. 04.07.2014 r. 30.09.2014 r. 29.10.2014 r. semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu..0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn semestr letni

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 04.06.2014 r semestr zimowy rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat pracy Rodzaj pracy**

Bardziej szczegółowo

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 28.01.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 10.06.2015 r. 30.09.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 9..0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy oferta uzupełniająca zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 0.0.0 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni Lp. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku akadem. 0/0 uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, lotniczej i procesowej, K1/W9 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, lotniczej i procesowej, K1/W9 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017 kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/201 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Kotłów i Turbin, I-20 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 8

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 8 . SPIS TREŚCI str.: Wstęp................... 8 Budowa i działanie pomp okrętowych......... 10 1. Podział pomp okrętowych............ 10 2. Pompy wyporowe............... 12 2.1. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki,

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY mgr kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn Aktualizacja 12.06.2012 studia stacjonarne i niestacjonarne kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka Zbiorczy wykaz konsultacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i

Bardziej szczegółowo

semestr letni rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr letni rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 27.01.2016 r. 24.02.2016 r. semestr letni rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W GLIWICACH Konarskiego 18, 44-101 Gliwice Tel. +48 32-237-11-15, Fax. +48 32-237-26-80 imiue@imiue.polsl.pl www.imiue.polsl.pl STRUKTURA INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 semestr zimowy rok akad. 2013/2014

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku akadem. 0/0 uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 7.06.0 uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 28.01.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze sp z o.o. 70 lat tradycji ponad 15.5 tysięcy wyprodukowanych samolotów sprzedanych do bardzo

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 oferta uzupełniająca zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 04.06.2014 r. 04.07.2014 r. 30.09.2014 r. 29.10.2014 r. PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO semestr zimowy rok akad. 2014/2015 kierunek studiów energetyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Elster przegląd produktów

Elster przegląd produktów Elster przegląd produktów elster - bezkonkurencyjność i przewaga nagrzewnice Elster są: proste, solidne i niezawodne przeznaczone do kurników, chlewni i szklarni inteligentne, mają wiele opcji sterownika

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Współpraca z przemysłem Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Posiedzenie Rady Społecznej przy WIMII, 27.02.2014 1 Oferta naukowo-badawcza dla przemysłu: Modelowanie aerodynamiki, procesów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 30.09.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa,

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności

Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym. Metody Zwiększania Sprawności Efektywność Energetyczna Gospodarka Mediami w Przemyśle Spożywczym Metody Zwiększania Sprawności Kotłów Parowych i Wodnych w Aspekcie Zwrotu Nakładów Inwestycyjnych Zakopane, maj 2010 Optimisation rendements

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn* Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2

Spalanie w tlenie. PRZEDMIOT BADAŃ i ANALIZ W PROJEKCIE STRATEGICZNYM\ Zadanie 2 Precombustion capture technologie opracowywane w ramach Projektu Strategicznego: Zadania Badawczego nr 3 Źródło: Vattenfall Postcombustion capture technologie rozwijane pośrednio w Projekcie Strategicznym:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 18.12.2013 r. uzupełniona o tematy zatwierdzone przez RW w dniu 29.01.2014 r., tematy zatwierdzone przez RW w dniu 12.03.2014 r. oraz o wcześniej zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 18.12.2013 r. uzupełniona o tematy zatwierdzone przez RW w dniu 29.01.2014 r., tematy zatwierdzone przez RW w dniu 12.03.2014 r. oraz o wcześniej zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

(5-1025) kg/h PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI HEAVY OIL BURNER. High Technology. High Performans

(5-1025) kg/h PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI HEAVY OIL BURNER. High Technology. High Performans S Y S T E M Y S P A L A N I A (5-1025) kg/h PALNIK NA OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI HEAVY OIL BURNER Zaawansowana technologia High Technology High Performans Duża wydajność Zaawansowana technologia Od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności

Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Zagadnienia na Egzamin dyplomowy magisterski, wszystkie specjalności Hydraulika stosowana 1. Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, zjawisko kontrakcji strumienia. 2. Dynamiczne oddziaływanie strumienia

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Samolot bardziej elektryczny

Samolot bardziej elektryczny Samolot bardziej elektryczny Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Samolot bardziej elektryczny System energetyczny współczesnych samolotów Samolot bardziej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Przygotował:& Adolf&Mirowski,&Paweł&Lachman& 09&października&2013,&Poznań& Zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji 12 + 6 studentów - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

Top technology cool solutions

Top technology cool solutions Pompy ciepła dużej mocy dla ciepłownictwa (Sales project manager) FRIOTHERM AG Zürcherstrasse 12 8401 Winterthur / Szwajcaria Tel. +41-52-2623814 Fax +41-52-2623803 email: leszek.wojtan@friotherm.com Top

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości eksploatacyjnych dwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania

Ocena właściwości eksploatacyjnych dwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania Dr inż. Robert Jakubowski Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Politechnika Rzeszowska Al. Powstańców Warszawy 8; 35-959 Rzeszów, Polska e-mail: robert.jakubowski@prz.edu.pl Ocena właściwości eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Adam Rajewski Zakład Termodynamiki Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Wärtsilä 7 stycznia 2009 r. Adam Rajewski 2012-02-02 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Postęp 2012-02-02 Różne maszyny

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa 1 HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa 1 8217001 Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan) 2 miesiące 01.02-31.03 35 11 22

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa do wydania siódmego Wykaz ważniejszych oznaczeń Ważniejsze symbole używane w schematach xv xvii

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dysponując 2 km drogi przejedziesz 2 km Dysponując 2 km drogi startowej dolecisz wszędzie Transport lotniczy w Europie Lotniska w Polsce Lotniska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo