SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1"

Transkrypt

1 1

2 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU

3 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy, umiemy w pełni korzystać z praw obywatelskich, a nasze wybory przyczyniły się do zdecydowanych zmian w najbliższym otoczeniu. Tak odrodziła się w Polsce samorządność. Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów sprawiły, iż powierzyliśmy ster naszych małych ojczyzn osobom odpowiedzialnym, mającym wizję rozwoju i skutecznym w działaniu. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziś, otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że Polska pięknieje. Zmiany w swoim otoczeniu dostrzegamy każdego dnia. Nasz kraj, nasze miasto czy gmina ciągle przeobrażają się. W dużej mierze to zasługa naszego wyboru przy urnie, gdzie swoim głosem wpływamy m.in. na podnoszenie jakości życia oraz decydujemy o lepszej przyszłości Polski. Publikację Samorząd 25 lat sukcesu dedykujemy nam, wszystkim Polkom i Polakom. Bądźmy dumni z naszych małych ojczyzn i pamiętajmy, że jesteśmy współautorami tego sukcesu. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zechcieli pokazać i podzielić się swoimi dobrymi praktykami, przyczyniając się do powstania tego wydawnictwa. WYDAWCA

4 6 7 GMINA BOROWIE Gmina Borowie położona jest w powiecie garwolińskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmuje obszar 80,41 km 2, w tym 78% jej powierzchni to użytki rolne, a 17% stanowią lasy. Gmina Borowie liczy 5203 mieszkańców (stan na koniec grudnia 2014 roku). Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg oraz linii kolejowej gmina ma dobre połączenie z Warszawą, Lublinem, Siedlcami i Łukowem i innymi miastami. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka Glosków, Gosciewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta. Borowie znane było już w początkach XV wieku. Wieś do połowy XVI wieku występowała pod nazwą Jastrzębie. 21 stycznia 1548 roku, na prośbę Jana Warszewickiego, kasztelana liwskiego, król Zygmunt Stary nadał wiosce prawo miejskie chełmińskie i nazwę Borowie. Parafia także powstała z inicjatywy Jana Warszewickiego właściciela dóbr Jastrzębie. W 1546 roku wystawił on dokument fundacyjny parafii, a w roku 1548 jego staraniem, kościół został podniesiony do rangi parafii. Nową murowaną świątynię w miejsce drewnianej wybudowano dopiero w 1831 roku z fundacji hrabiny Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, właścicielki Borowia. W Gminie Borowie jest wiele zabytkowych obiektów. Najważniejsze z nich to: kościół murowany z 1831 roku wraz z dzwonnicą wybudowaną ok roku, wzniesiony z fundacji Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, kasztelanki liwskiej, zespół dworsko-parkowy, wybudowany w I ćwierćwieczu XIX wieku, w skład którego wchodzi budynek, w którym mieści się Urząd Gminy, zespół dworsko-parkowy w Głoskowie wzniesiony w I połowie XIX wieku, w którym mieści się Ośrodek Resocjalizacji MONAR, wiatrak w Chrominie, wybudowany w 1868 roku, młyn wodny w Kamionce (była osada Czarnów), wzniesiony na początku XIX wieku, cmentarz parafialny w Borowiu, założony w 1830 roku, gdzie znajdują się nagrobki m.in. Abramowiczów, Jóźwickich (piaskowiec), przedwojennych właścicieli Borowia. Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury, który zajmuje się popularyzacją sztuki, kultury i wiedzy, przy czym jest także organizatorem wielu imprez w tym zakresie. Dużą wagę przykłada się do tradycji ludowych, stąd też w strukturach tej instytucji funkcjonuje Gminna Izba Tradycji z siedzibą w Lalinach. Istotną rolę pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu, wchodząca w skład GOK. Ośrodek nadzoruje także działalność czterech Zespołów Ludowych Iwowianek, Lalinianek, Borowianek z Brzuzy oraz Zespół Ludowy z Chromina, które występują w kołbielskich strojach ludowych. Na terenie gminy funkcjonują cztery placówki oświatowe: w Borowiu, Głoskowie, Iwowem i Brzuskowoli oraz nowoczesny, zmodernizowany w ostatnich latach ośrodek zdrowia, w którym przyjmują lekarze różnych specjalności. Gmina posiada także obiekty sportowe: halę sportową wraz z siłownią i kręgielnią oraz dwa zespoły boisk sportowych Orlik Okres dwudziestopięciolecia samorządu to czas intensywnego rozwoju gospodarczego gminy Borowie. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, tj. sieć gazową, wodociągową ze stacją uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną z oczyszczalnią ścieków oraz pełny dostęp do internetu bezprzewodowego. W ostatnich latach dzięki środkom unijnym zrealizowanych zostało wiele inwestycji, m.in. budowa kanalizacji o długości 37,74 km wraz z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 530 m 3 /d, obiekty sportowe w Borowiu i Głoskowie, przeprowadzono renowację zabytkowego kościoła oraz zabytkowego dworu, w którym obecnie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Rozbudowano i zmodernizowano także Gminny Ośrodek Kultury. Przeprowadzono modernizację wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia. Przebudowano układ komunikacyjny w Borowiu poprzez budowę 14 ulic wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Przeprowadzono modernizację oraz wybudowano nowe świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia. Wybudowano wiele kilometrów dróg gminnych. Rozbudowano oraz wyremontowano placówki oświatowe wraz z pełną modernizacją kuchni i zaplecza kuchennego. Dynamiczny rozwój gminy przełożył się na jej znaczące pozycje w prestiżowych rankingach i konkursach. Gmina Borowie została nagrodzona przez kapitułę Rankingu Samorządów 2010 organizowanego przez gazetę Rzeczpospolita w kategorii najlepsze gminy wiejskie, zajęła I miejsce w konkursie regionalnym Przyjazna wieś 2010 za realizację projektu Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie, I miejsce w konkursie Przyjazna wieś 2012 w kategorii infrastruktura techniczna za realizację projektu Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup sprzętu wyposażenia, II miejsce w konkursie Przyjazna wieś 2014 za realizację projektu Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu, która to inwestycja zajęła I miejsce w plebiscycie portalu informacyjnego podlasie24.pl w kategorii Inwestycja roku 2013 w regionie oraz II miejsce w konkursie Przyjazna wieś 2010 za projekt Zakup wyposażenia kręgielni w Borowiu. Wędrując po gminie Borowie spotkać można tu stare, przydrożne kapliczki, urokliwie położone wśród pól i lasów zabytkowe dwory i parki podworskie, obiekty architektury sakralnej, a także atrakcyjne miejsca pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy Borowie. GMINA BOROWIE ul. Aleksandra Sasimowskiego Borowie, woj. mazowieckie tel , fax

5 8 9 CEKCYN GMINA PRZYJAZNA TURYSTYCE Gmina Cekcyn położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w drugim co do wielkości kompleksie leśnym w Polsce Borach Tucholskich. Zajmuje 25 tys. ha i pod tym względem zaliczana jest do gmin bardzo dużych. Jej teren zamieszkuje 6700 osób, co daje najniższy w województwie wskaźnik gęstości zaludnienia (26 osób na 1 km 2 ). Ponad 70% powierzchni gminy stanowią lasy, co w połączeniu z rozproszoną zabudową, oprócz niepowtarzalnej wartości przyrodniczej, rodzi przede wszystkim dla samorządu wiele wyzwań w postaci wyższych kosztów zaopatrzenia w wodę, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, naprawy dróg, czy utrzymania małych szkół. Gmina Cekcyn to przede wszystkim atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe. Różnymi formami ochrony przyrody objęto cały obszar gminy i są to przede wszystkim: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszar Natura 2000, Tucholski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu i 65 pozycji rejestrowych pomników przyrody. Wyjątkową osobliwość przyrodniczą i krajoznawczą stanowi rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Obok lasów, drugim cennym elementem przyrodniczym jest rzeka Brda oraz 27 jezior, które przyciągają wędkarzy i amatorów turystyki wodnej. Z uwagi na swoje położenie, samorząd gminy stawia na rozwój kapitału ludzkiego z wykorzystaniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych. Specyfika regionu zachęca aby na słabych rolniczo gruntach i dużym zalesieniu spożytkować potencjał ekologiczny Borów Tucholskich. Lokalny samorząd podjął świadomą decyzję o wyborze gospodarki turystycznej na specjalizację gospodarczą gminy, która ma generować nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludności. Uchwalony po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych Program Rozwoju Turystyki Gminy Cekcyn zakłada dalszą, kompleksową rozbudowę bazy turystycznej na terenie całego samorządu, szkolenia mieszkańców oraz promocję gminy w kraju i za granicą. Są to założenia i cele strategiczne przyjęte do realizacji na kilkanaście Lokalny samorząd po 25 latach ma ogromną wiedzę i doświadczenie, które stara się wykorzystać jak najlepiej w służbie Mieszkańcom. Stoi też przed nowymi wyzwaniami społecznymi i technologicznymi. Musimy dbać o przygotowywanie jak najlepszego gruntu pod rozwój gospodarczy, stawiając przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, pamiętając jednak o zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim musimy słuchać swoich Mieszkańców to prawdziwy klucz do sukcesu... Jacek Brygman Wójt Gminy Cekcyn, pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 1998 roku. najbliższych lat. Właśnie kończy się kolejny projekt zagospodarowania turystycznego nad największym jeziorem w gminie. W Cekcynie na turystów czeka strzeżone kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu, nowe pomosty, tarasy widokowe, alejki spacerowe, pole do minigolfa oraz kryty strzechą amfiteatr nawiązujący do kultury borowiackiej. Dla odwiedzających gminę wytyczono i oznakowano trzy leśne szlaki rowerowe. Propozycją dla rodzinnego poznawania dziedzictwa miejsca są również gry terenowe, tzw. questy czy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Władze nie tylko dbają o rozwój infrastruktury turystycznej, w postaci przebudowy obiektów na bazę noclegową, powstawania placów zabaw i budowie boisk czy hali widowiskowo-sportowej, wspierają też rozwój inicjatyw oddolnych organizacji pozarządowych poprzez pielęgnowanie zasad dialogu i partycypacji społecznej. To sami mieszkańcy organizują się i tworzą np. wioski tematyczne, które rozszerzają ofertę turystyczną gminy. Wiele działających od kilkunastu lat organizacji pozarządowych jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się w letni kalendarz imprez. Ani mieszkańcy, ani turyści nie wyobrażają sobie lata bez Festiwalu Muzyki Elektronicznej, Nocnych Misteriów Nadjeziornych, Święta Grzyba w wiosce grzybowej czy inscenizacji historycznej na dawnym poligonie Heidekraut. 15 lat temu samorząd postawił na rozwój trzeciego sektora. Nawiązując tym samym bliską współpracę z powstającymi organizacjami pozarządowymi, które do dzisiejszego dnia wspierają lokalne władze w wykonywaniu jej ustawowych zadań: organizują grupy zabawowe dla dzieci nieobjętych jeszcze opieką przedszkolną, angażują się w zachowanie borowiackiego dziedzictwa, budują i obsługują lokalną sieć internetową czy działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Lokalne władze starają się stwarzać dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych, wspierając je w szczególności w postaci finansowej, doradczej i organizacyjnej. Dziedziną, która rozwija się coraz lepiej, jest agroturystyka, w bazie zarejestrowano 37 kwater i gospodarstw agroturystycznych, których właściciele poprzez udział w szkoleniach organizowanych również przez samorząd, podnoszą swoje kwalifikacje, a tym samym jakość świadczonych usług. Ostatnie ćwierćwiecze to czas prawdziwego boomu gospodarczego, społecznego, edukacyjnego i kulturalnego cekcyńskiej wsi. Z każdym rokiem powstają nowe inwestycje. Można pochwalić się wysokim stopniem zwodociągowania i skanalizowania gminy. Władze postawiły na rozwój bazy edukacyjnej; szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne i boiska sportowe. Powstał nowy budynek gimnazjum, który razem z halą widowiskowo-sportową i kompleksem boisk tworzy kompleks edukacyjno-rekreacyjno-sportowy. W celu umożliwienia rozpoczęcia jak najwcześniejszej edukacji przedszkolnej samorząd przygotowuje się do budowy nowoczesnego przedszkola. Stara się maksymalnie wykorzystać możliwości dofinansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych, przez ostatnie 10 lat pozyskaliśmy ok. 42,5 mln złotych na inwestycje. Zachodzące zmiany widać w każdym z czternastu sołectw. Powstały nowe świetlice wiejskie, 15 bezpiecznych placów zabaw, hala widowiskowo-sportowa, 3 boiska wielofunkcyjne, 2 ośrodki turystyczne. Zagospodarowano plaże w Trzebcinach, Krzywogońcu i Cekcynie. W gminie prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury oraz 12 świetlic wiejskich, które swoją ofertę kierują szczególnie do dzieci i młodzieży z danej miejscowości. Również do nich swoje działania kierują lokalne kluby sportowe, drużyna harcerska czy Orkiestra Campanella.

6 11 GMINA IŁAWA KRAINA 75 JEZIOR Niewątpliwym atutem naszej małej ojczyzny jest piękna i wyjątkowa przyroda. Znajdują się tutaj 4 rezerwaty przyrody. Życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej, ale tylko ten, kto w niej mieszka albo do niej zawita wie, że jest to miejsce szczególne, w którym nie sposób się nie zakochać. Tutaj można zwolnić tempo, poddać się urokom malowniczych krajobrazów, podziwiać wspaniałą przyrodę jeziora, przepastne lasy, zwierzynę. Tutaj oprócz zróżnicowanej bazy noclegowej, kuchni regionalnej, można korzystać z licznych atrakcji turystycznych, wypożyczyć sprzęt turystyczny, wyczarterować jacht. Nie rozczarują się naszą Gminą żeglarze i kajakarze, amatorzy pieszych i rowerowych wycieczek, konnych przejażdżek, wędkarze i grzybiarze, a także miłośnicy szant, piosenki poetyckiej i kabaretu, pasjonaci historii. Turystów z pewnością zachwyci bogata oferta imprez kulturalnych, a w szczególności najważniejsza z nich Nad Jeziorakiem Festiwal. Do atutów Gminy należą wybitne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz korzystne połączenia komunikacyjne. Dzięki unikatowym walorom i predyspozycjom gospodarczym Gminy, przedsiębiorcy mają szansę wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, poprzez ulokowanie w gminie swoich inwestycji. Gmina, jako jedna z nielicznych w województwie warmińsko-mazurskim, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego swojego obszaru oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozwój na najbliższe 50 lat. Zapisy planu są bardzo elastyczne, dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności od potrzeb inwestora. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą Gmina Iława posiada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 10 lat. Gmina jest wiodącym samorządem w województwie w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich 4 latach na różne inwestycje pozyskano około 50 mln złotych. Priorytetem Gminy są inwestycje w człowieka, a w szczególności rozwój bazy szkolnej, budowa nowych i modernizacja istniejących świetlic wiejskich, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw dla dzieci, miejsc spotkań mieszkańców oraz inwestycje infrastrukturalne. Co roku na same inwestycje samorząd przeznacza 20-30% ogólnego budżetu. Za swoje osiągnięcia Gmina Iława była wielokrotnie nagradzana. Wójt Gminy Iława otrzymał w Plebiscycie EURO-GMINA 2013 tytułu Wójta Roku. Nominację zgłosiło Ministerstwo Gospodarki. Kapituła Konkursu Gmina Fair Play Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznała Gminie Iława po raz jedenasty tytuł i certyfikat Gmina Fair Play, a Wójt Krzysztof Harmaciński dwukrotnie otrzymywał tytuł Samorządowego Menedżera Roku. Natomiast w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w 2014 samorząd uplasował się na 11 miejscu najlepszych gmin wiejskich w kraju oraz na 1 miejscu w naszym województwie. W 2014 r. Wójt Gminy Iława otrzymał prestiżową statuetkę Magazynu VIP w kategorii VIP samorządu. Gmina Iława zaprasza wszystkich, którzy chcieliby w niej zamieszkać i zainwestować. U nas możesz zrobić dobry biznes i świetnie wypocząć. Kijewo Królewskie jest gminą bogatą w dziedzictwo historyczne i zabytki kultury materialnej. Są tu liczne dwory szlacheckie, zabytkowe zabudowania folwarczne i parki. Atrakcje przyrodnicze to przede wszystkim rezerwaty Płutowo i Zbocza Płutowskie leżące w zachodniej części gminy. KIJEWO KRÓLEWSKIE Wójt Gminy Mieczysław Misiaszek Pierwsze wzmianki o Kijewie Królewskim świadczą o jego istnieniu już ok r. Należy ono obok Płutowa, Kiełpia i Trzebcza do najstarszych miejscowości gminy. W średniowieczu tereny te zostały wydzierżawione Krzyżakom przez księcia Konrada Mazowieckiego. Do Rzeczpospolitej powróciły dopiero po II Pokoju Toruńskim w 1466 r. Do II wojny światowej do wsi Kijewo Królewskie należały majątki leżące w jej pobliżu: Zaroślak i Sztokowo. Po wojnie majątki te zostały rozparcelowane. Dzisiejsze Kijewo Królewskie zaś, to prężnie rozwijający się sektor gospodarki. Obok dużych zakładów takich jak ADRIANA S.A. są również małe i średnie przedsiębiorstwa skupione szczególnie wokół branży meblowej, w których znajdują zatrudnienie mieszkańcy gminy. Zatrudnieni na miejscu posyłają dzieci do szkół na terenie gminy: Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim i trzech szkół podstawowych. Obok szkół, w centrach wsi powstają boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne i ORLIK, gdzie tężyznę fizyczną podnoszą dzieci i dorośli. Ci ostatni chętnie korzystają z przyrządów siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w centrum wsi Kijewo Królewskie. Dziś już nikt nie wstydzi się ruszać, a Unia Europejska chętnie finansuje tego typu inwestycje. Takich inwestycji finansowanych w Gminie Kijewo Królewskie jest znacznie więcej. Przez ostatnie 10 lat zmodernizowano wiele kilometrów dróg gminnych, sieci kanalizacyjne i wodociągowe. W wyremontowanych świetlicach wiejskich spotykają się mieszkańcy, bawią się i planują nowe działania aktywizacyjne, poszukując funduszy na ich realizację. Możliwości aktywnego spędzania czasu jest tu znacznie więcej. Kijewo Królewskie, jako jedna z nielicznych gmin w regionie, posiada na swoim terenie lotnisko dla małych samolotów ze szkołą pilotażu. Miłośnicy pieszych wędrówek i turyści spacerują ścieżkami edukacyjnymi biegnącymi przez teren pięknych rezerwatów przyrody Płutowo i Zbocza Płutowskie. Do rezerwatu Zbocza Płutowskie można dojść ze wsi Kiełp, polną drogą wzdłuż głębokiego jaru. Tam charakterystyczna dla gorących stepów Ukrainy roślinność kserotermiczna znalazła doskonałe warunki bytowania. Niezwykle malowniczo wyglądają zbocza wiosną, kiedy okazałe kwiaty miłka wiosennego tworzą rozległe żółte łany. W sąsiedztwie znajduje się jeszcze jeden rezerwat, florystyczno-leśny Płutowo. Tu zobaczymy graby w wieku lat, a także około 200-letnie dęby szypułkowe. Z początkiem trzeciego tysiąclecia zaczęła ukazywać się w gminie gazeta samorządowa Głos Kijewa. Zawiera ona bieżące informacje z wydarzeń gminnych, sondy uliczne, reportaże i wywiady. Gazeta jest bezpłatna i ukazuje się w nakładzie od 300 do 500 egzemplarzy. Wersję elektroniczną gazety można pobrać pod adresem:

7 12 13 Gmina Kaczory to jedna z dziewięciu gmin powiatu pilskiego, oddalona od stolicy Wielkopolski o 91 km. Na jej terenie obecnie zamieszkuje 7751 mieszkańców. GMINY KACZORY Dzięki podjętym działaniom w ostatnich latach, gmina Kaczory jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w Wielkopolsce. Od dwudziestu pięciu lat systematycznie i kompleksowo realizuje się tu strategię rozwoju infrastruktury technicznej oraz podejmuje działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców. Efektem tych działań są liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni tego całego okresu. Duże znaczenie dla rozwoju gminy na początku lat 90. miały działania zmierzające do zaopatrzenia mieszkańców gminy w podstawowe media. W 1991 r. przystąpiono do dokończenia budowy wodociągów na terenie całej gminy wraz z rozbudową hydroforni w Kaczorach i w Śmiłowie. Inwestycję zakończono w 1993 r. W tym samym czasie (lata ) gmina została w pełni stelefonizowana. W 1993 r. rozpoczęto proces gazyfikacji gminy, a rok później oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Kaczorach oraz zakończono pierwszy etap kanalizacji wsi Kaczory. Gmina została w pełni zgazyfikowana w 1999 r., a ostatnią wieś do sieci kanalizacyjnej podłączono w 2008 r. Od początku lat dziewięćdziesiątych władze samorządowe kładły duży nacisk na rozwój bazy oświatowej i zapewnienie jak najlepszych warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Na przestrzeni ostatnich 25 lat rozbudowane zostały trzy obiekty szkolne: w Śmiłowie ( ), Kaczorach ( ) i Dziembowie ( ). Inwestycje nie ominęły także przedszkoli. W 1990 r. oddano do użytku nowy gmach Przedszkola Publicznego w Kaczorach, który w 2012 r. powiększono o dodatkowy szósty oddział. Pozostałe obiekty były systematycznie modernizowane i doposażane w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Priorytetowo były także traktowane inwestycje w zakresie sportu i kultury. Dążono do tego by w każdym sołectwie powstał Wiejski Dom Kultury oraz boisko sportowe, które będą miejscem integracji lokalnej społeczności i polem działania dla miejscowych organizacji społecznych. W wyniku podjętych działań powstały trzy stadiony z szatniami i trybunami oraz dziewięć funkcjonalnych boisk sportowych w pozostałych miejscowościach. Każda wieś zyskała także Wiejski Dom Kultury z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Najmłodszy tego typu obiekt znajduje się w Jeziorkach (jego budowę sfinalizowano w 2013 r.). W latach 1998 i 2010 oddano do użytku trzy nowoczesne hale sportowe zlokalizowane przy szkołach podstawowych w Śmiłowie, Kaczorach i Dziembowie. W 2009 r. w Kaczorach powstały dwa boiska do gry w piłkę plażową, a w późniejszym czasie kolejne boiska zyskali mieszkańcy Dziembówka i Prawomyśla. Sztandarowym przedsięwzięciem w zakresie infrastruktury sportowej była budowa krytej pływalni w Kaczorach w latach Obiekt do dnia dzisiejszego spełnia swoją funkcję, a dzięki jego dobrej lokalizacji dzieci i młodzież z całej gminy mogą uczęszczać na naukę pływania w ramach cotygodniowych lekcji wychowania fizycznego. W 2014 r. gmina przystąpiła do realizacji kolejnej inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Kaczorach, która ma zostać sfinalizowana w czerwcu 2015 r. Przez cały okres minionego 25-lecia sukcesywnie budowane i modernizowane były drogi, chodniki Wójt Gminy Brunon Wolski i parkingi na terenie całej gminy. Zrealizowano kilkadziesiąt inwestycji w tym zakresie. Najważniejszą inwestycją drogową w ostatnich latach była budowa drogi Kaczory- -Piła. Oddanie jej do użytku w 2006 r., w niewyobrażalny sposób poprawiło komunikację w gminie i skróciło dojazd do Piły. W trosce o poprawę bezpieczeństwa oraz równomierny rozwój wszystkich miejscowości, w ostatnich latach władze gminy kilkakrotnie podjęły decyzję o dofinansowaniu inwestycji przy drogach powiatowych. W ten sposób powstał ciąg pieszo-rowerowy w Byszewicach oraz chodniki: w Rzadkowie, Dziembowie, Krzewinie i Kaczorach. Należy podkreślić, że przez cały okres minionego 25-lecia inwestycje realizowane były na terenie całej gminy. Dzięki czemu dziś, wszystkie miejscowości są zadbane i uporządkowane. Wszystkie mają zmodernizowane drogi, chodniki i parkingi z wjazdami z kostki polbrukowej. Każda miejscowość sołecka wyposażona jest w boisko do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową, w każdej jest Wiejski Dom Kultury z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Bazę oświatową gminy stanowi pięć szkół podstawowych i gimnazjum. Wszystkie mają biblioteki, pracownie komputerowe, Internet. Wychowaniem przedszkolnym, w siedmiu placówkach, objętych jest 100% chętnych dzieci w wieku 3-6 lat. Ponadto w siedmiu wsiach na dzieci czekają nowoczesne i bezpieczne place zabaw, zlokalizowane głównie przy przedszkolach, dostępne także po godzinach pracy placówek. W gminie aktywnie działają cztery kluby sportowe, trzecioligowa drużyna piłkarska dziewcząt, koło wędkarskie, koło brydżowe oraz dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich. O bezpieczeństwo mieszkańców troszczą się członkowie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, spośród których jednostka z Kaczor działa w ramach krajowego systemu gaśniczo-ratowniczego. W Kaczorach prężną działalność prowadzi Gminny Ośrodek Kultury, który oferuje w ciągu roku wiele imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa gminna orkiestra dęta i zespół wokalny Sonata, które swoimi występami uświetniają wszystkie ważne uroczystości gminne. Dobre warunki do rozwoju znajdują tu liczne przedsiębiorstwa (395), spośród których kilka odnosi znaczące sukcesy. Nowoczesny charakter gminy i bardzo dobra infrastruktura sprawiają, że coraz więcej osób wybiera gminę Kaczory na swoje stałe miejsce zamieszkania. Tendencję tą doskonale obrazują dane statystyczne w 1990 r. gminę Kaczory zamieszkiwało 5488 osób, w 1997 r. już 6676, a do końca 2014 r. liczba mieszkańców wzrosła do 7764 osób. Dodatni przyrost naturalny i stały wzrost ludności sprzyjają powstawaniu osiedli domków jednorodzinnych na całym terenie gminy. Do największych osiągnięć gminy ostatnich 25 lat należy zdobycie: I miejsca w konkursie Piękna wieś dziełem jej mieszkańców, otrzymanie wyróżnienia Inwestor na medal w XIV edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu za budowę Krytej Pływalni w Kaczorach, otrzymanie wyróżnienia specjalnego w konkursie Działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich za projekt Skanalizowanie całej gminy, zajęcie V miejsca w ogólnopolskim rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, 47 miejsca w rankingu Samorządowi Liderzy Funduszy Struktualnych oraz 11 miejsca w II edycji konkursu Teraz Polska pod patronatem Prezydenta RP. Duży sukces gminy to również zdobycie nagrody w konkursie Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich za projekt I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego oraz otrzymanie dwóch nominacji: do tytułu Przyjaźni Środowisku pod patronatem Prezydenta RP oraz do tytułu HIT 2006 za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy. Gmina Kaczory znalazła się także w Złotej Setce Samorządów rankingu zorganizowanym przez Rzeczpospolitą i Centrum Badań Regionalnych w Warszawie.

8 14 15 LUBASZ Gmina wiejska Lubasz położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Powierzchnia gminy to 167 km. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 182 Ujście Międzychód. Od aglomeracji poznańskiej dzieli nas ok. 70 km. Bliskość Poznania w tym linii kolejowej, lotniska i autostrady A2 stanowi dodatkowy atut naszej gminy. Gmina Lubasz składa się z 15 sołectw, zamieszkuje ją obecnie osób i liczba ta sukcesywnie wzrasta. GMINA WIEJSKA Na początek rys historyczny dotyczący naszej gminy. Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnej gminy Lubasz pochodzą z epoki neolitu ( p.n.e.) pojedyncze znaleziska, liczniejsze dowody archeologiczne pochodzą z epoki brązu i żelaza ( r. p.n.e.). Śladem kultury łużyckiej jest grób skrzynkowy z ciosanego kamienia z VI w. p.n.e. Liczniejsze dowody osadnictwa pochodzą z okresu wpływów rzymskich z pierwszych wieków naszej ery. Przypuszcza się, że w okolicach Lubasza istniała rzymska faktoria. Miejscowość ta o nazwie Limioseleion została uwidoczniona na mapie rzymskiego geografa Ptolemeusza w 150 r. n.e. Dowodem wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Lubaszu jest grodzisko stożkowate usytuowane w parku dworskim (XIII/XIV w.). Od XIII w. już są informacje pisane o Lubaszu i okolicznych miejscowościach. Wieś Lubasz wówczas była główną siedzibą rodu wielkopolskiej rodziny Lubaskich. W średniowiecznych źródłach są także informacje o wsiach: Sławno, Bzowo, Krucz, Dębe, Goraj, Sokołowo, Klempicz, Prusinowo i Stajkowo. Wszystkie wsie pozostawały prywatnymi posiadłościami szlacheckimi. Gmina Lubasz ma też swoją najnowszą historię. W okresie ostatnich 25 lat, czyli od czasu transformacji ustrojowej w Gminie Lubasz zaszły duże zmiany. Lubasz jest prężnie rozwijającą się gminą. Inwestycje realizowane przez samorząd nakierowane są na poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę środowiska, uatrakcyjnienie gminy dla inwestorów i turystów. Przez okres 25 lat dużo udało się zrobić. W miarę posiadanych przez nas środków finansowych i pozyskanych środków zewnętrznych (krajowych i unijnych: PROW , WRPO , PO RYBY ) realizowane są projekty mające na celu poprawić komfort życia nie tylko naszym mieszkańcom, ale i coraz liczniej odwiedzającym nas turystom. W gminie sukcesywnie wykonywano sieć wodociągową. Wykonano wodociąg w części Lubasza, a w 2008 r. wodociąg łączący miejscowości Sławno i Kamionka. W 2012 r. został zakończony projekt obejmujący wykonanie wodociągu do miejscowości: Nowina, Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Sokołowo, Klempicz. Dzięki tym inwestycjom większa część naszej gminy została już zwodociągowana. Bardzo ważnym aspektem dla samorządu gminy jest ochrona środowiska, zwłaszcza ochrona wód. Na początku lat 90. samorząd naszej gminy stanął przed dużym wyzwaniem, jakim było uporządkowanie gospodarki ściekowej. Została wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stajkowo, do której podłączono prawie cały Lubasz i Goraj. W Lubaszu sukcesywnie budowano kanalizację. W 2013 r. został zakończony największy projekt Wójt Gminy Lubasz Marcin Filoda inwestycyjny w naszej gminie zarówno pod względem wartości, jak i okresu jego realizacji. Dotyczył on wybudowania kanalizacji w znacznej części Lubasza i prawie w całym Goraju. Kanalizację wykonano także w innych miejscowościach. W roku 2008 zbudowano kanalizację w miejscowościach Sławno i Jędrzejewo. W roku bieżącym, w trosce o zdrowe powietrze, a także w celu zainteresowania naszą gminą inwestorów rozpoczęto gazyfikację gminy. Samorząd konsekwentnie dąży do poprawy stanu dróg gminnych. W latach przebudowywano drogi w miejscowościach: Lubasz, Jędrzejewo, Bzowo. W 2009 r. została zmodernizowana droga do Kruteczka, zbudowano także drogę Stajkowo Antoniewo. Zbudowano zatoki autobusowe w Klempiczu i Miłkowie. Gmina współfinansowała budowę chodników w miejscowościach: Lubasz, Dębe, Klempicz, Goraj, Stajkowo. Wykonano także fragment drogi w Dębem. Gmina Lubasz stawia na rozwój infrastruktury społecznej nakierowanej na wszechstronny rozwój człowieka. Wyrazem tego jest wybudowanie w 2009 r. boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubaszu i kompleksu boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 obejmującego boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, tenisa ziemnego. Przy Gimnazjum w Lubaszu wybudowano pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową. Stała się ona wizytówką naszej gminy. W hali odbywają się nie tylko zajęcia wychowania fizycznego uczniów gimnazjum. Stała się ona obiektem, z którego bardzo chętnie korzystają nasi mieszkańcy. W hali odbywają się mecze piłki halowej, siatkówki, koszykówki oraz wydarzenia kulturalne. W budynku jest także siłownia i ścianka wspinaczkowa. Przy Jeziorze Dużym w Lubaszu wypoczywają chętnie mieszkańcy naszej gminy oraz turyści. Poza orlikiem został tam zmodernizowany budynek, w którym swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury. Korzystają z niego sekcje działające przy GOK-u oraz zespoły śpiewacze Lubaszanki, Borówczanki, Gorajskie Echo. Zmodernizowano budynek hangaru. Miłośnicy sportów wodnych mogą skorzystać z łódek, kajaków, rowerów wodnych. Przy jeziorze zbudowano także plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Wykonano ścieżkę spacerowo- -edukacyjną i skate park. Zlokalizowana jest tam także baza noclegowa domki campingowe, pole namiotowe i ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. W naszej gminie zmodernizowano już wszystkie świetlice wiejskie. Stawiamy na edukację od podstaw wybudowano gimnazjum i jeden z budynków podstawówki w Miłkowie. Budynki szkół podstawowych w Miłkowie, Lubaszu i Jędrzejewie oraz budynek urzędu zostały poddane termomodernizacji. Gmina Lubasz położona jest na skraju Puszczy Noteckiej. Piękna przyroda stanowi atut gminy, w tym jeziora: Duże i Kruteckie. Lasy dają możliwość odpoczynku, można tam zbierać runo leśne czy też zapolować na grubego zwierza. Wczasowicze mogą odpocząć w coraz liczniejszych gospodarstwach agroturystycznych. Najciekawszym zabytkiem w gminie jest kościół pw. Narodzenia NMP wzniesiony w stylu barokowym, którego ołtarz główny zdobi obraz Matki Boskiej z początku XVII wieku, ukoronowany papieskimi koronami. Wartą obejrzenia jest też neogotycka dzwonnica znajdująca się nieopodal kościoła, średniowieczny kurhan, pałace: w Bzowie, Sławnie i Lubaszu. W Goraju znajduje się zamek wraz z zabudowaniami wzniesiony na początku XX w. przez ród Hochbergów. Otaczają go wzgórza morenowe i piękny las. Wartym obejrzenia jest także gruntownie odrestaurowany wiatrak-koźlak w Dębem. Oczywiście turystyka to nie wszystko. Gmina oferuje tereny pod produkcję przemysłową i usługową. Doskonale rozwinięty, szczególnie w Lubaszu, jest sektor usług sieć handlowa, gastronomiczna i noclegowa. Gminę charakteryzuje także dobra gospodarka rolna. Do największych zakładów w gminie należą: producent mebli ze stali nierdzewnej, producent baterii oraz ogniw cynkowo-powietrznych i zakład piekarniczo-cukierniczy, w których pracuje kilkaset osób. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GMINY I DO INWESTYCJI U NAS.

9 16 17 Maków to najstarsza znana miejscowość na terenie Gminy. W 1339 r. w akcie założenia wsi Arkadia wspomniano o starej drodze biegnącej z Łowicza do Makowa i jest to pierwsze świadectwo istnienia wsi na tym terenie, natomiast najstarszy dokument historyczny wymieniający z nazwy wieś Maków pochodzi z 1340 r. GMINA MAKÓW GMINA WĄGROWIEC Wójt Gminy, Jerzy Stankiewicz Gmina Maków jest wyjątkowo atrakcyjnie położona. Ze wszystkich stron otaczają ją piękne lasy zapewniające czyste i piękne środowisko naturalne. Na terenie Gminy występują obszary chronione mające duże walory przyrodnicze. Należą do nich: Rezerwat Uroczysko Bażantarnia, Źródła Rzeki Borówki oraz graniczący ze Skierniewicami Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zwierzyniec Królewski. Gmina Maków położona jest w samym sercu Polski pomiędzy dwoma aglomeracjami: Warszawą i Łodzią, liczy 6042 mieszkańców i zajmuje obszar 81,3 km 2. W jej skład wchodzi 10 sołectw. Cała gmina jest zwodociągowana. Gmina ma charakter rolniczy. Wielu rolników specjalizuje się w uprawach sadowniczych, owoców miękkich (porzeczki, truskawki), a także w ostatnim czasie uprawie pieczarki. Działalność edukacyjna skupia się wokół 6 szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum. Dzięki staraniom nauczycieli oraz pracowników Gminy, pozyskano ogromne środki finansowe przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. Co roku w Makowie organizowane są imprezy dające możliwość prezentacji osiągnięć kulturalnych i sportowych. Najważniejsze z nich to Makowski Karnawał na zakończenie karnawału oraz organizowana w maju plenerowa Makowska Majówka, która jest jednocześnie świętem Gminy Maków. Na terenie Gminy działa Orkiestra Dęta, posiadająca liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, m.in. zajęcie II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Ciechanowie. W celu uatrakcyjnienia występów orkiestry, w 1999 r. utworzono grupę paradną, w której występuje 20 dziewcząt. W 2007 r. Orkiestra Dęta OSP Maków i Grupa Paradna wzięły udział w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Krynicy Górskiej, gdzie wśród 800 istniejących w Polsce orkiestr, Orkiestra Dęta z Makowa zajęła bardzo wysokie 7 miejsce. Dostrzegając potrzebę integracji europejskiej, nasza Gmina i władze lokalne podjęły w 1998 r. współpracę z Rejonem Moletu na Litwie, Gminą Purgstall w Austrii oraz w 2012 r. z Rejonem Ludza na Łotwie. Z rozszerzającej się współpracy międzynarodowej korzysta młodzież, biorąc udział w licznych wyjazdach i obozach. Od sierpnia 1993 r. wydawana jest gazeta Wieści z Gminy, z której mieszkańcy czerpią wiedzę o bieżącej działalności Gminy. Gmina Maków rozwija się w błyskawicznym tempie dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z Unii Europejskiej. Stawiając na młodych, Gmina zrealizowała w 2008 r. projekt Moje Boisko Orlik Na uwagę zasługuje również pozyskanie dofinansowania na budowę Amfiteatru w Makowie. Doceniając skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, Gmina Maków została laureatem w rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2009 r. w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Gmina w 2011 r. zajęła I miejsce w konkursie Przyjazna Wieś etap wojewódzki w kategorii Infrastruktura Społeczna. W trosce o środowisko naturalne Gmina zrealizowała projekty unijne na budowę 377 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i 435 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. O dalszy dynamiczny rozwój i rozkwit Gminy zabiegają nieprzerwanie jej gospodarze: Wójt Jerzy Stankiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kuleta. URZĄD GMINY W MAKOWIE ul. Główna 12, Maków tel./fax , Wójt Gminy Przemysław Majchrzak W Gminie Wągrowiec, spośród najważniejszych zmian jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat, a które z pewnością cieszą naszych mieszkańców, wymienić należy inwestycje zrealizowane przez samorząd województwa wielkopolskiego, takie jak modernizacja linii kolejowej Poznań Wschód Wągrowiec oraz przebudowa drogi 196 wraz z budową obwodnic Murowanej Gośliny i Wągrowca, ale także te, które udało się zrealizować przez samorząd gminy. Zadbaliśmy o rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sportowej, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, społecznej, turystycznej i zdrowotnej. Pragnę podkreślić, że ta pozytywna zmiana wizerunku, w dużej mierze stała się możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych. Otrzymane i wciąż pozyskiwane środki, jak i te pochodzące z budżetu gminy, dzięki którym sukces rozwoju stał się możliwy spowodowały, że jesteśmy gminą pozytywnie postrzeganą nie tylko na arenie województwa, ale także w kraju, czego dowodem są otrzymane liczne laury i wyróżnienia. Według mnie, ten szeroko rozumiany rozwój zasługuje na wielkie uznanie, gdyż w ślad za nim powstało wiele stowarzyszeń, a te z kolei przyczyniają się do wzrostu zaangażowania społecznego, który jest powodem mojej wielkiej dumy, satysfakcji i zadowolenia. Wśród tych wszystkich kwestii nie można pominąć zadań realizowanych przez mieszkańców gminy, którzy są beneficjentami środków w ramach Osi 4 PO Ryby oraz PROW OŚ 4 LEADER wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Mam także osobistą radość, że pozyskane W bieżącym roku w Polsce obchodzimy jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego. Z tej okazji warto podkreślić znaczenie i rolę samorządów lokalnych uczestniczących w przeobrażaniu tego, co nas otacza. w ramach stowarzyszeń środki, z powodzeniem są wykorzystywane na naszym terenie i także mają swój udział w zmianach zachodzących w naszej gminie. W mojej ocenie, ciągły rozwój infrastruktury sprzyjającej polepszeniu warunków życia spowodował, że ludzie chcą w naszej gminie żyć, mieszkać i wypoczywać, bo stwarzamy ku temu coraz to lepsze warunki. Choć łatwo i przyjemnie mówi się o sukcesach, to mam jednak świadomość, że należy jeszcze dużo zrobić. Mam na względzie modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej, modernizację budynków komunalnych. Nie ukrywam, że martwi mnie również problem wciąż pogarszającej się sytuacji na rynku pracy duże bezrobocie oraz wykluczenie społeczne. Chcąc chociażby w części zapobiec tym zjawiskom, corocznie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniamy rocznie ok. 30 bezrobotnych, a w ostatnim czasie, wspólnie z samorządem powiatu wągrowieckiego utworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną Wspólny sukces, która minimalizuje problem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jak sukcesywnie zmieniała się i przeobrażała nasza gmina, pozwolą Państwu zobrazować prezentacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy które zawierają ważniejsze zadania zrealizowane w Gminie Wągrowiec na przestrzeni kilku ostatnich lat.

10 18 19 GMINA WĄSEWO Gmina Wąsewo położona jest w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego w powiecie ostrowskim. Obszar gminy zajmuje 119,2 km 2, w tym użytki rolne zajmują ok. 70% ogólnej powierzchni, zaś lasy ok. 24%. Ludność gminy liczy 4487 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 37 osób na 1 km 2. Pomimo iż Gmina ma charakter rolniczy, to bliskość aglomeracji warszawskiej (85 km) oraz dobre położenie przy drodze krajowej nr 60 oraz w niedalekiej odległości od drogi krajowej S8, powodują coraz bardziej widoczne zmiany idące w kierunku rezygnacji z działalności rolniczej na rzecz zatrudnienia w przemyśle, usługach i innych. Działalność gospodarczą prowadzi ok. 150 małych przedsiębiorstw w większości jednak w formie działalności jednoosobowej. Pod względem przyrodniczym cały teren gminy znajduje się w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, zaś jej południowa część stanowiąca ok ¼ obszaru położona jest w obszarze NATURA Bardzo ciekawe pod kątem przyrodniczo-turystycznym są zbiorniki wodne powstałe na skutek wydobycia piasku i żwiru znajdujące się w miejscowościach Przyborowie i Wąsewo. Wizytówką Gminy jest niewątpliwie zabytkowy neogotycki kościół parafialny wybudowany w latach , odbudowany po II wojnie światowej, podczas której uległ znacznym zniszczeniom. Najcenniejszym elementem kościoła jest obraz Matki Boskiej Wąsewskiej pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku. Na uwagę zasługują także przepiękne freski przyozdabiające ściany i sufit świątyni autorstwa prof. Edwardy Przeorskiej wykonane w latach 50. XX wieku. Gmina Wąsewo posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym obok terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wyznaczone są tereny produkcyjno-usługowe o powierzchni kilkudziesięciu hektarów w większości położone w sąsiedztwie drogi krajowej nr 60. Dodatkową atrakcją części tych terenów jest również to, że nieopodal, w odległości ok. 1 km, znajduje się lądowisko Grądy o długości pasa startowego 0,8 km mogące posłużyć m.in. jako lądowisko towarowe. Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: 100% obszaru pokryte jest siecią wodociągową, z której korzysta 80% mieszkańców, gmina jest w 25% skanalizowana z własną oczyszczalnią ścieków, ponadto przez teren gminy przebiega gaz ziemny, a łączna długość sieci gazowej wynosi ok. 45 km. Większość mieszkańców ma dostęp do sieci telefonicznej oraz Internetu. Gmina posiada rozbudowaną bazę sportową, m.in.: pełnowymiarową halę sportową, kompleks boisk z programu Moje Boisko ORLIK 2012, oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z bieżnią poliuretanową, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie ostrołęcko-siedleckiej A-klasy. Gmina od lat prowadzi przyjazną politykę podatkową i opłat lokalnych. Na szczególną uwagę zasługują minimalne stawki podatku od środków transportu oraz stosunkowo niskie podatki od nieruchomości zabudowanych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a także zwolnienie z podatków od mieszkań i domów mieszkalnych. Ponadto w gminie obowiązują bardzo niskie opłaty za wodę i ścieki oraz opłaty za odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Atutem gminy są jej gościnni, życzliwi mieszkańcy oraz przyjazna administracja publiczna, gdzie większość spraw załatwianych jest bez zbędnej zwłoki. Zapraszamy więc Państwa do odwiedzenia gminy Wąsewo, zarówno w celach rekreacyjno-turystycznych, jak również do nawiązania kontaktów gospodarczych z naszymi przedsiębiorcami bądź zrealizowania na ziemi wąsewskiej swoich przedsięwzięć inwestycyjnych i życiowych. URZĄD GMINY WĄSEWO ul. Zastawska 13, Wąsewo tel fax facebook.com/wasewo

11 20 21 GMINA WIĄZOWNA Gmina Wiązowna to druga co do wielkości gmina powiatu otwockiego. Na 102 km 2 zameldowanych jest mieszkańców. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, bezpośrednio granicząc z aglomeracją warszawską. Przez jej tereny przebiegają dwie drogi międzynarodowe: Nr 17 Warszawa Lublin Lwów i Nr 2 Warszawa Terespol Moskwa. Teren gminy obsługują trzy linie stołecznej komunikacji podmiejskiej. Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, inicjator i pomysłodawca wielu wydarzeń i działań w gminie oraz powiecie otwockim, członek organizacji pozarządowych i Prezes Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wiązowna, organizator i dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego. W latach Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wiązowna. Społecznik wieloletni prezes Klubu Sportowego Advit w Wiązownie, członek Wspólnoty Samorządowej Powiatu Otwockiego. W latach radny powiatu otwockiego i członek zarządu. Ukończył studia w SGGW na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, a także w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza na Wydziale Administracji, kierunek politologia, specjalność administracja publiczna i gospodarcza. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i zarządzania jakością. Ostatnie lata to dla gminy okres dynamicznego rozwoju. Wpływa na to dogodne położenie, atrakcyjne ceny gruntów (w porównaniu do innych gmin podwarszawskich) oraz warunki naturalne. Wiązowską ziemię jako miejsce zamieszkania wybrało dla siebie wielu znanych artystów i uczonych. Największym bogactwem gminy jest niezmącone cywilizacją naturalne środowisko: ponad 70% jej obszaru objęte jest różnego rodzaju formami ochrony. To rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, duże zespoły leśne, łąkowe oraz rzeki Mienia i Świder. W przewodnikach turystycznych okolic Warszawy, Wiązowna określana jest mianem miejsca o doskonałym klimacie, wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W piękne, zielone tereny, urozmaicone wzniesieniami wydmowymi czy wzgórzami ukształtowanymi przez lodowiec, wplatają się koryta rzeki Mieni i Świdra z drobnymi dopływami. Objęte ochroną doliny tych rzek zachowują swój naturalny charakter i wyróżniają się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Niektóre doliny rzek są szerokie i płaskie, inne głęboko i wąsko wcinające się w otaczający je teren. Te ostatnie krawędzie dolinne (zwane czasem Złotym Kanionem) znajdziemy na Świdrze w okolicach Woli Karczewskiej; podobny na Mieni w okolicy Emowa. Mienia płynie tam w głębokim wąwozie, miejscami ponad 4 m, zachowując swój naturalny charakter. Najpiękniejszy odcinek Mieni rozpoczyna się od osady Golica do jej ujścia do Świdra. Płytka rzeka meandruje w głęboko wciętej dolince w otoczeniu malowniczego i urozmaiconego drzewostanu. Ten fragment Mieni to Rezerwat Przyrody Świder. W strefie ochronnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego położony jest rezerwat krajobrazowy częściowy; obejmuje dolny i środkowy odcinek doliny Świdra i dolny odcinek Mieni. W wodach rezerwatu rosną rdestnice, grążele żółte i grzybienie białe oraz dziesiątki różnorodnych roślin. Wśród drzew dostrzec można szczególnie liczne imponujące dęby z pięknym zabytkowym 400-letnim egzemplarzem o średnicy ponad 5 m w Emowie tzw. Bartek Mazowiecki. Urozmaicony drzewostan nad Mienią uzupełniają olchy, graby, lipy, wiązy, wierzby i oczywiście sosny. Bogactwo natury i zabytki architektoniczne to niewątpliwe atuty gminy Wiązowna. Wśród nich perła drewnianej architektury sakralnej kościół św. Wawrzyńca z II połowy XVIII wieku w Gliniance. Właśnie tu rok rocznie podczas odpustu parafialnego bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się happening Od ziarenka do bochenka, w którym mieszkańcy Glinianki i okolic przedstawiają proces powstawania chleba. Również w tym kościele powstało wiele scen filmowych do seriali Ojciec Mateusz i Plebania. W Wiązownie znajduje się zbudowany w okresie klasycyzmu monumentalny, murowany kościół św. Wojciecha, którego autorem był Szymon Bogumił Zug. W wielu miejscach napotkać można jeszcze będące świadectwem przemijającego czasu, urokliwe chaty, często pokryte słomianymi strzechami, a także pomniki i obeliski patriotyczne symbole oporu mieszkańców przeciwko obcym najazdom i okupacjom. Atrakcją gminy jest żywy folklor i zbiory ludowe wyeksponowane w zabytkowym budynku Izby Regionalnej w Gliniance. Dzieci i młodzież uczęszczają do nowoczesnych placówek oświatowych. Gmina stale podnosi standard bazy lokalowej, powstają nowoczesne boiska szkolne, sale gimnastyczne i place zabaw. Wysoką jakość kształcenia we wszystkich wiązowskich szkołach potwierdzają liczne osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Gmina Wiązowna to również inicjatywy kulturalne organizowane przez instytucje i organizacje pozarządowe. W świetlicach wiejskich, bibliotece i jej filiach oraz szkołach odbywają się warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiązowna znana jest z organizacji Półmaratonu Wiązowskiego, który cieszy się dużą popularnością wśród miłośników biegania i na stałe wpisał się w kalendarz imprez biegowych w Polsce. Dzięki rozgrywanym biegom na kilku dystansach, dedykowany jest różnym grupom wiekowym od przedszkolaka do stulatka, chętnym do aktywnego spędzenia wolnego czasu. W bieżącym roku odbył się XXXV jubileuszowy Półmaraton wpisując się w najlepsze wzorce zdrowego stylu życia i prezentuje gminę Wiązowna jako bazę całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Sukces organizacyjny zawodów to zasługa wielomiesięcznego wysiłku całej grupy ochotników, od lat związanych z przygotowaniem imprezy, a także niezawodnych sponsorów. Półmaraton Wiązowski to impreza o wyjątkowym charakterze, nie tylko ze względu na wyniki sportowe, ale także serdeczną atmosferę, wzorową organizację i gościnność. Wiązowna jest gminą głównie pozarolniczą, na jej terenie funkcjonuje ponad 1200 zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych. Bezpośrednie sąsiedztwo z aglomeracją warszawską oraz zbieg dróg międzynarodowych stwarzają doskonałe warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a malowniczy krajobraz gminy zachęca do inwestycji związanych z turystyką i rekreacją.

12 22 23 Gmina Wielgomłyny jest położona w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim. Znaczna część jej granic ma naturalny charakter. Z zachodu na wschód, przez obszar gminy, przepływa rzeczka Biestrzykówka, nad którą położone są liczne wsie. GMINA WIELGOMŁYNY Pofałdowane tereny otaczające Wielgomłyny zalicza się do większej jednostki geograficznej, zwanej Wzgórzami Radomszczańskimi. Gmina liczy 4759 mieszkańców (stan na grudzień 2014 r.), ma powierzchnię ponad 123 km 2 i charakter rolniczy. Wielgomłyny leżą nad rzeką Biestrzykówką, dopływem Pilicy. Jest to miejscowość o starym rodowodzie. Pod nazwą Vielgy Młyn wymieniona była w Kronikach Kurzelowskich z 1369 r. W XVI wieku były we wsi dwa młyny wodne. Właściciele wsi, Koniecpolscy herbu Pobóg ufundowali w latach klasztor Paulinów. Na terenie gminy zachowało się też wiele innych ciekawych zabytkowych obiektów. Są to drewniany kościół z 1776 r. w Niedośpielinie, XIX-wieczny dwór w Sokolej Górze i pochodzący z połowy XIX wieku dwór w Odrowążu. Ten ostatni był siedzibą rodziny Antoniny Malewskiej, utalentowanej malarki z początku XX wieku. Gmina Wielgomłyny wykorzystała swoją historyczną szansę po zreformowaniu i udemokratycznieniu samorządów gminnych. Mieszkańcy Gminy, radni, sołtysi, administracja, przedsiębiorcy podjęli szereg działań, które zaowocowały inwestycjami ułatwiającymi codzienne życie, a także umożliwiającymi powstanie i rozwój nowoczesnego rolnictwa, usług i przedsiębiorstw. Już w 1991 roku w strategii rozwoju gminy umieszczono zapis zwodociągowania gminy, likwidacji białych plam w telekomunikacji, budowy bitumicznych dróg gminnych, budowy Gminnego Ośrodka Kultury, Hali Sportowo-Widowiskowej, chodników itp. Determinacja osób pracujących w samorządzie szybko przyniosła oczekiwane efekty. W ciągu sześciu lat wybudowano około 150 km sieci i przyłączy wodociągowych rozwiązując tym samym problem dostępu do wody dobrej jakości. W omawianym okresie 25 lat zdecydowanie poprawił się stan dróg gminnych ponad sto kilometrów nowych nawierzchni bitumicznych i około ośmiu kilometrów chodników, nowe wiaty przystankowe podniosły bezpieczeństwo i estetykę miejscowości. W poprawie dróg bardzo pomógł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina korzystała trzykrotnie. Pełnowymiarowa Hala Sportowo-Widowiskowa, nowy budynek gimnazjum, zakup autokarów dla uczniów, reforma oświaty to dbałość o edukację i rozwój fizyczny naszego najmłodszego pokolenia. Przedakcesyjne i poakcesyjne środki UE zawarte w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich dały dalszy impuls do rozwoju Gminy. W latach wykonaliśmy inwestycje za 24 miliony złotych, natomiast środki zewnętrzne krajowe i UE wyniosły 14 milionów. Do najważniejszych zadań tego okresu zaliczamy wybudowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, podobnego obiektu w Zagórzu jako filii Gminnego Ośrodka Kultury, oczyszczalni i kanalizacji w Wielgomłynach, oczyszczalni i kanalizacji w Krzętowie, wodociągu dla powracających ze Śląska do miejscowości rekreacyjnej Wola Życińska, a także rewitalizacja miejscowości Sokola Góra i budowa trzech mostów (Niedośpielin, Krzętów, Wielgomłyny). Pozostali partnerzy Gminy w budowie licznych obiektów to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Ministerstwo Administracji i Ministerstwo Sportu, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Radomsku i Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przejęcie z Narodowego Funduszu Zdrowia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach pozwoliło na utworzenie gabinetu rehabilitacji, wyremontowanie i unowocześnienie Ośrodka, a szczególnie gabinetu stomatologii. Wójt Gminy Bogdan Witaszczyk Wyremontowane budynki szkolne, świetlice wiejskie, strażnice, unowocześniona baza ochrony przeciwpożarowej, w tym zakup trzech samochodów strażackich i budowa remizy w Myśliwczowie, to dowód dbałości o rozwój uzdolnień, wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego i dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Staramy się integrować mieszkańców Gminy, dlatego udzielamy porad prawnych w tworzeniu Stowarzyszeń, pomagamy finansowo miejscowym chórom, tworzymy place zabaw przy szkołach, aktywizujemy społeczeństwo w Grupach Lokalnego Działania (Leader Dolina Pilicy Tomaszów Mazowiecki). Turnieje sportowe zimowe, sportowe igrzyska letnie, Dzień Dziecka, Święto Plonów, święta narodowe, religijne, konkursy wielkanocne, Przegląd Pieśni Maryjnych to niektóre z przykładów produktów pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie rolnictwo, rzemiosło, handel, zakłady kamieniarskie piaskowca, przetwórstwo mięsne zakładów GAIK Niedośpielin, BRAT-POL Wolka Włościańska oraz dobrze wykształcona młodzież, to także atuty ostatnich 25 lat. Należy pamiętać o tych, którzy 25 lat temu tworzyli demokratyczne struktury samorządu gminy Wielgomłyny oraz, o tych którzy przejęli najlepsze wzorce i przez kilka kadencji swoją pracą, społeczną pasją zmieniali i zmieniają swoją małą ojczyznę. W LATACH NASTĘPUJĄCE OSOBY PRA- COWAŁY W SAMORZĄDZIE GMINY WIELGOMŁYNY: Bogdan Witaszczyk Wójt Gminy od 1990 do chwili obecnej Bożena Nowak Z-ca Wójta Gminy w latach I KADENCJA RADY GMINY Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nabiałkowski Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Młynek Stanisław Piekarski ZARZĄD GMINY: 1. Bogdan Witaszczyk przewodniczący 2. Tadeusz Młynek 3. Stanisław Piekarski 4. Maria Poradzisz 5. Krzysztof Skraboń II KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skraboń Z-ca Przewodniczącego Stanisław Piekarski Ryszard Barski ZARZĄD GMINY: 1. Bogdan Witaszczyk przewodniczący 2. Bogdan Jabłoński 3. Nowak Andrzej 4. Ptaszek Grzegorz 5. Sawka Mieczysław III KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nabiałkowski Wiceprzewodniczący Grodek Wiesław Miler Stefan ZARZĄD GMINY: 1. Bogdan Witaszczyk przewodniczący 2. Jan Bareła 3. Maria Poradzisz 4. Krzysztof Majewski 5. Andrzej Gaik IV KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skraboń Wiceprzewodniczący Ireneusz Dawid Stanisław Łoś V KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś Wiceprzewodniczący Józef Siedlarczyk Jolanta Animucka VI KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś Wiceprzewodniczący Wojciech Nawrot Marian Stępień VII KADENCJA Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś Wiceprzewodniczący Barbara Szymczyk Marian Stępień Radni Gminy Wielgomłyny pracują w następujących komisjach: 1. Komisja Rewizyjna 2. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego.

13 24 25 Urząd Zaręby Kościelne Zielone Płuca Polski. Przyciągają spragnionych spokoju, czystego powietrza i możliwości obcowania z przyrodą mieszkańców metropolii warszawskiej, którzy chętnie nabywają atrakcyjne działki na tym terenie. GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE Gmina Zaręby Kościelne położona jest w zakolu rzeki Brok na Wysoczyźnie Mazowieckiej w północno-wschodniej części województwa, około 20 km od Ostrowi Mazowieckiej siedziby powiatu. Gmina zajmuje obszar 88,9 km 2, na którym zamieszkuje 3776 mieszkańców w 33 wsiach. Fundamentem i ostoją gminy jest rolnictwo. Okres 25 lat samorządu to czas intensywnego rozwoju gminy. Szczególnie w okresie ostatnich 16 lat po zmianie władz samorządowych i dzięki odpowiedniej polityce finansowej gmina osiągnęła dynamiczny rozwój infrastruktury. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji zarówno przy współfinansowaniu środków unijnych, jak również własnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne na kwotę zł to: modernizacja hydroforni, budowa garaży OSP Zaręby Kościelne, remont i rozbudowa świetlic Chmielewo, Świerże Zielone i Kępiste-Borowe, budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa mostu na rzece Mały Brok, przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne, budowa parkingów, budowa sześciu boisk sportowych, wymiana wszystkich przystanków autobusowych, wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz czterech samochodów pożarniczych. Przejmując ośrodek zdrowia dokonaliśmy jego modernizacji przeznaczając pomieszczenia pod działalność zdrowotną, bibliotekę gminną, centrum informacji oraz wyposażając w nowy sprzęt siłownię. Wokół budynku wybudowano parking oraz zagospodarowano teren sportowo-rekreacyjny z fontanną i siłownią zewnętrzną. Już w 2004 r. wybudowano sieć wodociągową na terenie całej gminy, a do 2013 r. 333 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dbając o ochronę środowiska w najbliższym czasie planujemy wybudować gminną oczyszczalnię ścieków z punktem zlewnym dla mieszkańców wraz z kanalizacją w miejscowości Zaręby Kościelne. Zakupiliśmy nowy sprzęt pod działalność komunalną: ciągnik rolniczy, koparko-ładowarkę oraz wóz asenizacyjny. Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Priorytetem Gminy jest rozwój bazy edukacyjnej. Wybudowano budynek Gimnazjum, pełnowymiarową salę sportową, zmodernizowano kuchnię, świetlicę i budynek oddziałów przedszkolnych, zapewniliśmy bezpłatny dowóz dzieci do szkół, powstały nowe boiska przy szkole oraz plac zabaw dla najmłodszych. Dla osób Wójt Gminy Józef Rostkowski niepełnosprawnych został zakupiony nowy autobus. Przyszłość Gminy wiąże się z młodzieżą i to do niej władze kierują swe działania i nakłady finansowe. Przedstawiając naszą gminę nie sposób pominąć faktu, iż jest to obszar o dużej tożsamości kulturowej i bogactwie historii. Pierwsze wzmianki o wsi odnajdujemy już w 1410 roku. W Zarębach Kościelnych są dwa kościoły m.in. klasztor wzniesiony z fundacji Szymona Zaremby kasztelana Konarsko-Sieradzkiego, którego zmumifikowane zwłoki znajdują się w podziemiach klasztoru. Uwagę zwraca też środowisko naturalne oraz przyroda, będąca jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gminy. Wzdłuż rzeki Bug rozciąga się Nadbużański Park Krajobrazowy, gdzie malownicze zakola rzeki zachęcają ludzi do czynnego wypoczynku. Walory naturalne pozwalają gminie zaistnieć w ramach obszaru funkcjonalnego Wójt Gminy: Józef Rostkowski Sekretarz Gminy: Jadwiga Mikołajczyk Skarbnik Gminy: Agnieszka Rostkowska RADA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE W 2014 R. Przewodniczący Rady Gminy Jan Grabowski Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Józef Chojnowski Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Jabłonka Radni: Boratyński Grzegorz, Dąbkowski Zygmunt, Dmochowski Wiesław, Iwanowska Hanna, Jamiołkowski Mirosław, Kietlińska Beata, Nowacki Marek, Pecura Stanisław, Pętkowska Justyna, Rostkowski Tadeusz, Skłodowska Zofia, Zakrzewska Bożena. RADA GMINY W 1990 R. Przewodniczący Rady Gminy: Dariusz Brodzikowski Radni: Andrzej Czyżewski, Sławomir Dąbkowski, Stefan Dąbrowski, Stanisław Korycki, Leonard Kulesza, Krzysztof Michalec, Henryk Michałowski, Tadeusz Murawski, Wincenty Nienałtowski, Ryszard Równy, Grzegorz Rytel, Henryk Skłodowski, Anna Podbielska, Kazimierz Lucjan Socik, Henryk Spiżewski, Krzysztof Świderski, Marek Zawistowski. GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE ul. Kowalska 14, Zaręby Kościelne tel , fax

14 26 27 Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Grodzisku Mazowieckim jest powodem do dumy. Ostatnie ćwierć wieku to czas wielkich zmian w gminie. Dzisiaj Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca przyjazny klimat dla mieszkańców. GRODZISK MAZOWIECKI ADRES Z PRZYSZŁOŚCIĄ Grodzisk Mazowiecki od 21 lat zarządzany przez burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, wielokrotnie nagradzany w konkursach, m.in.: o tytuł Mazowieckiej Gminy Roku, Gminy Fair Play, Samorządu Przyjaznego Przedsiębiorczości, czy Najlepszej Gminy w Polsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita, znajduje się w czołówce mazowieckich gmin. Grodzisk Mazowiecki to ponad 42-tysięczna gmina, położona 30 km na południowy zachód od Warszawy w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, łączących stolicę z największymi polskimi aglomeracjami (Poznań, Kraków, Katowice). Dobrze rozwinięty transport publiczny (PKP i WKD), komunikacja miejska oraz bliskość autostrady A2 to niewątpliwe atuty Grodziska. Atrakcyjne położenie gminy stwarza idealne warunki do zamieszkania, jak i prowadzenia interesów. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy stale wzrasta. Rodzi się tu coraz więcej dzieci, a gmina stara się otoczyć rodziny opieką, budując nowe mieszkania, domy, przedszkola i szkoły. Bardzo ważnym instrumentem polityki rodzinnej jest wprowadzony w roku 2008 system wsparcia rodzin wielodzietnych. Od tego czasu gmina stosuje program ulg w ramach Karty Dużej Rodziny. Natomiast wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z Grodziskiej Karty Mieszkańca, uprawniającej do szeregu zniżek. W gminie o powierzchni 107 km 2 działalność gospodarczą prowadzi 5 tysięcy firm. Proinwestycyjna polityka władz miejskich zaowocowała pojawieniem się na terenie gminy 60 firm z kapitałem zagranicznym, które stworzyły ponad 3000 miejsc pracy. Do największych z nich należy zaliczyć fabrykę aparatury kontrolno-pomiarowej Danfoss, koncern Pepsico producenta chipsów Lays, zakłady farmaceutyczne Gedeon Richter, firmę spedycyjną Raben, piekarnię szwajcarską Hiestand oraz producenta dodatków paszowych Trouw Nutrition. Inwestycje zawsze były priorytetowym zadaniem dla grodziskiego samorządu. Każdego roku ponad 25% budżetu gminy przeznaczane jest na ich realizację, głównie na budowę i remont dróg oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednak ostatnio miasto przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Wszystko za sprawą pozyskanych dotacji unijnych i rządowych. Dzięki tym środkom zmodernizowano miejskie targowisko, oczyszczalnię ścieków, wybudowano ponad 50 km sieci kanalizacyjnej i wyremontowano stacje uzdatniania wody. Zrewitalizowano tereny rekreacyjne w centrum miasta, które cieszą się popularnością nie tylko wśród mieszkańców Grodziska. Wybudowano także nowoczesne Centrum Kultury, które organizuje liczne koncerty, przedstawienia, a także zajęcia zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów. Serdecznie zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego gminy, gdzie warto prowadzić interesy, żyć i rozwijać swoje pasje. To adres z przyszłością!

15 28 29 GÓRA KALWARIA TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ Góra Kalwaria to gmina licząca ponad 25 tys. mieszkańców, położona 30 km na południe od Warszawy na malowniczej skarpie wiślanej. Na terenie o powierzchni ponad 145 km 2 znajdują się liczne zabytki architektoniczne i przyrodnicze, które stanowią wyjątkowe stygmaty bogatej i pięknej historii. Góra Kalwaria to przede wszystkim urokliwe miasto o obliczu przyjaznym dla mieszkańców i turystów, które tętni życiem i ma do zaoferowania wspaniały klimat, cudowne widoki, wiele ścieżek rowerowych i pieszych. A przede wszystkim charakter i koloryt, który pozwala na chwilę wytchnienia od wielkomiejskiego zgiełku. Walory przyrodnicze, które są największym atutem Góry, stwarzają dogodne warunki do wypoczynku i uprawiania różnorodnych form aktywności turystycznej i sportowej. Planowanie weekendowych wycieczek jest proste dzięki aplikacji, która dostępna jest na stronie gdzie znaleźć można najważniejsze wydarzenia, zabytki oraz miejsca godne uwagi. IMPREZY CYKLICZNE Góra Kalwaria to prężny ośrodek kultury. Odbywa się tu wiele imprez znanych i cenionych w całym kraju. Misterium Męki Pańskiej od kilku lat wystawiane jest w trakcie Wielkiego Postu, przyciąga ludzi z całej Polski. Święto Góry Kalwarii czerwcowa impreza, w czasie której symboliczny klucz do bram miasta przekazywany zostaje w ręce mieszkańców. To czas wspaniałej zabawy i ciekawych imprez. Turniej Rycerski i Europejskie Dni Dziedzictwa każdego lata na terenie ruin zamku Książąt Mazowieckich w Czersku odbywa się wiele imprez plenerowych, tematyką i klimatem nawiązujących do rycerskiej świetności zamku. Główną i najciekawszą imprezą jest Turniej Rycerski, odbywający się w maju. Drugie ważne wydarzenie to wrześniowe Europejskie Dni Dziedzictwa. Rallye Monte Calvaria organizowany w Górze Kalwarii od pół wieku lutowy rajd samochodowy uznawany jest za najstarszą Konkursową Jazdę Samochodem w Polsce. Od lat impreza ta wzbudza ogromne zainteresowanie kierowców amatorów i przyciąga wielu kibiców. Święto Wisły to prawdziwe święto czynnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Główną atrakcją jest rozgrywany Puchar Wisły w Narciarstwie Wodnym, w którym udział może wziąć każdy. Impreza odbywa się pod czujnym okiem lokalnej jednostki WOPR. Poland Bike Marathon miłośnicy jazdy na rowerach znajdą w Górze Kalwarii coś dla siebie. Od kilku lat organizowany jest w czerwcu widowiskowy maraton rowerowy. Świetne warunki oraz wspaniała atmosfera sprawiają, że jest to niezapomniana impreza zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych zawodników. GÓRA KALWARIA DOGODNE MIEJSCE INWESTYCJI Gmina Góra Kalwaria położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w bliskim sąsiedztwie południowej części Warszawy oraz gmin powiatu piaseczyńskiego (Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn). Na przecięciu ważnych tras komunikacyjnych, drogi krajowej nr 79 (do Warszawy i Kozienic) i 50 (z Mińska Mazowieckiego do Sochaczewa), niedaleko autostrady A2. W najbliższym czasie na terenie gminy planowana jest budowa obwodnicy miasta, która umożliwi poprawę komfortu Burmistrz Dariusz Zieliński podróżujących z i do stolicy. W bliskiej odległości od miasta znajduje się lotnisko międzynarodowe im. F. Chopina. Góra Kalwaria posiada bezpośrednią komunikację z Warszawą poprzez linie autobusów ZTM i PKS. Gmina należy do Obszaru Metropolitalnego Warszawy, który charakteryzuje się korzystniejszymi wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi niż województwo mazowieckie, co jest zasługą koncentracji na tym terenie czynników rozwoju. Szybki rozwój gospodarczy idzie tu w parze z inwestycjami samorządu w infrastrukturę. Dzięki takim uwarunkowaniom geograficzno-społecznym Góra Kalwaria jest znakomitym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji o dużej skali. Gmina posiada bogatą ofertę inwestycyjną rozumianą jako szereg doskonale przygotowanych terenów oraz wysoką kulturę obsługi inwestora, potwierdzoną certyfikatami, w tym Ogólnokrajowego Konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W ostatnich latach zajmowała wysokie pozycje w rankingach gmin przyjaznych inwestorom i środowisku. Olbrzymi potencjał rozwojowy wraz z dogodnym położeniem przy ważnych traktach komunikacyjnych tworzą środowisko aktywizujące gospodarkę. Przyrost nowoczesnej infrastruktury miejskiej jest gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tu inwestować. Więcej na stronie gminy 345 LAT SUKCESU GMINY GÓRA KALWARIA Rok 2015 przynosi Górze Kalwarii co najmniej dwa ważne powody do świętowania. W 1990 roku po raz pierwszy w powojennej historii Polacy mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentował na poziomie lokalnym, potwierdzili, że opowiadają się za wolnością. Dziś, po 25 latach od tego momentu, samorząd cały czas ewoluuje, tak jak to się dzieje z Górą Kalwarią. Na polskiej mapie trudno doszukiwać się dwóch takich samych miast. Każde ma swoją specyfikę i w odmienny sposób realizuje funkcje miejskie. Góra realizuje swoje zadania już od 345 lat, kiedy to król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał jej prawa miejskie, rozpoczynając tym samym nową erę w dziejach miasta. Przez te lata Góra Kalwaria zmieniała się napędzana wirem historycznych wydarzeń, położona na skrzyżowaniu dróg wodnych i lądowych, blisko stolicy, doświadczała je na własnej skórze. Aktualnie posiadanie statusu miasta odgrywa ważną rolę wizerunkową dla miejscowości i mieszkańców. Góra Kalwaria jest obecnie prężnie rozwijającą się gminą, atrakcyjną dla autochtonów i licznie osiedlających się tu nowych mieszkańców. SUKCESY SAMORZĄDNEJ GÓRY KALWARII W Górze Kalwarii przeprowadzono przez okres ostatniego 25-lecia wiele inwestycji, które poprawiły jakość życia mieszkańców oraz sprawiły, że stała się ona atrakcyjnym punktem turystycznym i inwestycyjnym na mapie Polski. Wymieniając sukcesy trzeba wspomnieć o podstawowych elementach infrastruktury, bez których miasto nie ma szans na rozwój. Góra Kalwaria została skanalizowana w 60%, wybudowano ponad 100 km kanalizacji, 48 pompowni ścieków i 3 tłocznie. Zwodociągowano gminę w niemal 100%, co daje łącznie długość ponad 230 km sieci wodociągowej. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze wodociągowej gmina wdraża elementy koncepcji Smart City. W ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego prowadzony jest projekt budowy szerokopasmowej sieci transmisji danych w oparciu o technologię światłowodową przy wykorzystaniu infrastruktury kanalizacyjnej. Pozwoli to na dostęp do szybkiego internetu (o prędkości co najmniej 30 Mb/s). Istotne dla prawidłowego rozwoju gminy są także inwestycje drogowe, chodniki i oświetlenie, które realizowane są sukcesywnie. Przeprowadzono także szereg inwestycji w rozbudowę infrastruktury sportowej i kulturalnej, które wzbogaciły gminę o nowe hale sportowe, orliki, stadiony, lodowisko i świetlice. Zmodernizowano budynek Ośrodka Kultury, wykonano prace konserwacyjne Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Wyróżnikiem gminy jest doskonale przygotowana baza edukacyjno- -oświatowa. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej gmina aktywnie pozyskuje środki finansowe na realizację najważniejszych zadań. Ostatnie 25 lat to okres wytężonej pracy, która była możliwa do zrealizowania dzięki zaangażowaniu ludzi, którym nie jest obojętny los ich Małej Ojczyzny. GMINA GÓRA KALWARIA ul. 3 Maja 10, Góra Kalwaria tel do 13

16 30 31 Burmistrz Kcyni Marek Szaruga KCYNIA Gmina Kcynia leży w północnej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, wchodzącego w skład Pojezierza Wielkopolskiego, administracyjnie w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. Legendy podają, że Kcynia swą nazwę przyjęła od kotwicy, którą znaleziono w pobliżu położonej nad wielkimi wodami prehistorycznej osady. 29 czerwca 1262 r. Kcynia otrzymała prawa miejskie. Ciekawe położenie gminy, obfitość kompleksów leśnych, bogata przeszłość historyczna miasta, zabytki oraz bogactwo świata zwierzęcego i runa leśnego zachęcają gości zagranicznych do łowiectwa, agroturystyki i wypoczynku w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Punkt widokowy w Dębogórze, z którego rozciąga się przepiękny widok, atrakcje konne w Stajni Pancho w Laskownicy, rowerowy wypoczynek Nadnoteckim Szlakiem Rowerowym, wypoczynek w Gospodarstwie Agroturystycznym w Dębogórze, Sipiorach czy Dziewierzewie, to niektóre możliwości aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku. Gmina Kcynia to także liczne zespoły pałacowe i dworki otoczone pięknymi parkami. Każda, nawet najmniejsza miejscowość gminy, ma w sobie coś atrakcyjnego. Liczne są domy o konstrukcji szachulcowo-drewnianej i glinianej, pomniki przyrody, schrony obronne Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego miasta i gminy. Jesteśmy pewni, że malownicze pagórkowate okolice urzekną Was swoim pięknem i serdecznością mieszkańców oraz staną się miejscem, do którego zechcą Państwo często powracać. WARTO TU PRZYJECHAĆ I ZOSTAĆ NA DŁUŻEJ konstrukcji żelbetonowej z okresu II wojny światowej, miejsca pamięci narodowej. W mieście Kcynia warte zwiedzenia są obiekty sakralne, późnogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z 1631 r. oraz kościół poklasztorny pw. WNMP, którego osobliwością jest krucyfiks późnogotycki z I poł. XVI w., z naturalnymi włosami i srebrną koroną cierniową z XVIII w. Do tego kościoła przylega Kalwaria z malowniczą polichromią stacji drogi krzyżowej wykonaną w stylu klasycystycznym na pocz. XIX w. Bez wątpienia turystyczną atrakcją jest także siedziba domu kultury w tzw. Wójtostwie, otoczonym parkiem i skwerem, gdzie podziwiać można efekty pracy twórców ludowych z gminy. Kcynia bowiem jest nadal silnym ośrodkiem pałuckiej sztuki ludowej i folkloru promieniującym na cały region. Działa również trzypokoleniowy Zespół Regionalny Pałuki. Ostatnie lata to dynamiczny wzrost nakładów na inwestycje, dzięki którym gmina się rozwija. Z sukcesem pozyskiwane są środki pozabudżetowe, dzięki którym powstają nowe obiekty. W latach zrealizowano projekty o wartości ok ,00 zł i współudziale wsparcia unijnego na kwotę ,00 zł. Wśród zasobów promocyjnych Kcynia pochwalić się może działającą ponad 40 lat Orkiestrą Dętą OSP Kcynia, repliką jednego z najstarszych zapisów tekstu Bogurodzicy. Kcynię sławią także znakomite osobistości. Wśród nich jest prof. Jan Czochralski, który opracował metodę otrzymywania monokryształów zwaną później metodą Czochralskiego. Odkrycie tego kcynianina, przez wielu nazywanego praojcem elektroniki, dało ogromne możliwości rozwoju wielu dziedzin przemysłu. 19 sierpnia 2016 r. przypadnie jubileusz 100-lecia odkrycia tej metody. URZĄD MIEJSKI W KCYNI Ul. Rynek 23, Kcynia tel lub 21 GMINA KRZESZOWICE Gmina Krzeszowice to największa gmina powiatu krakowskiego, o powierzchni 139 km 2, licząca 31,9 tys. mieszkańców, położona 25 kilometrów od Krakowa oraz 50 kilometrów od Katowic. Blisko z Krzeszowic jest także do dwu najważniejszych w Polsce regionalnych portów lotniczych krakowskiego i śląskiego. Kraków Airport w Balicach jest w zasięgu kilkunastu minut jazdy samochodem, śląskie Pyrzowice to odległość niespełna 80 km od Krzeszowic. Znaczna część gminy leży na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych znajdują się tu trzy parki krajobrazowe i trzy rezerwaty przyrody. Ziemia Krzeszowicka szczyci się wieloma atrakcyjnymi turystycznie obszarami i jest utkana siatką szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i dydaktycznych, skorzystać można także z największego w Polsce kompleksu pól golfowych w Paczółtowicach. Gmina Krzeszowice jest bogata w kilkadziesiąt zabytków historycznych, spośród których najczęściej odwiedzane są: uzdrowiskowa zabudowa Krzeszowic, Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej, drewniany kościół w Paczółtowicach i ruiny zamku Tenczyn w Rudnie. W Krzeszowicach działa Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu, kontynuujący kilkuwieczne tradycje uzdrowiskowe miasta. Zieleń w centrum miasta, piękne okolice, czysta woda i bogactwo przyrody takie warunki mają na co dzień mieszkańcy gminy. Wygląd centrum Krzeszowic zmieniła rewitalizacja Rynku i ulic położonych wokół niego. W ostatnich latach gmina wzbogaciła się m.in. o dwa nowoczesne przedszkola, boiska sportowe, zmodernizowano szkoły, zbudowano nowe place zabaw i nowe drogi, a sołectwa wzbogaciły się o nowe obiekty służące aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, zbudowane w znacznej części ze wsparciem środków z UE. Należące do gminy zabytki są sukcesywnie zabezpieczane i odnawiane zrewitalizowano centrum Nowej Góry, podkreślając historyczny miejski charakter tej miejscowości. Zadaniem o kluczowym znaczeniu dla zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego jest rozbudowa kanalizacji w gminie. W sferze społecznej nastąpiło zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz stworzenie nowych przestrzeni dla działalności kulturalnej, artystycznej i spotkań mieszkańców, co sprzyja integracji mieszkańców i umacnianiu poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Systematycznie wzrasta liczba przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym gminy. W najbliższym czasie priorytetowym zadaniem będzie rozwój strefy aktywności gospodarczej i zaplecza naukowo-badawczego AGH w Miękini. Poprawa dostępności komunikacyjnej nastąpi poprzez modernizację linii kolejowej E-30. W Gminie Krzeszowice warto mieszkać, uczyć się, pracować i wypoczywać.

17 32 33 LUBRANIEC Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe w III Rzeczpospolitej odbyły się 27 maja 1990 roku. W Lubrańcu, podobnie jak w całym kraju, zwyciężyli przedstawiciele lokalnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Zgodnie z ówcześnie obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym, według której wybór przewodniczącego rady i burmistrza leżał w kompetencjach radnych, stanowiska te objęli odpowiednio: Irena Pawłowska i Krzysztof Wrzesiński. W latach , rada gminy urząd burmistrza powierzała Stanisławowi Pawlakowi. Od 2002 roku, kiedy zaczęła w Polsce obowiązywać zasada wyborów bezpośrednich na stanowiska: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do dnia dzisiejszego urząd burmistrza piastuje Krzysztof Wrzesiński. Ostatnie dwadzieścia pięć lat to dla miasta i gminy Lubraniec bez wątpienia czas dynamicznego rozwoju, na który decydujący wpływ miały przemiany polityczne i przekształcenia społeczno- -gospodarcze. Dzięki nim gmina w bardzo szybkim tempie zaczęła zmieniać swe oblicze. Z jej mapy gospodarczej powoli znikały państwowe zakłady pracy, które z czasem, dzięki kreatywności i przedsiębiorczości miejscowej ludności, były zastępowane prywatnymi. Szczególnie intensywny rozwój dla miasta i gminy zaczął się na początku XXI w. Dodatkowym bodźcem, potęgującym i przyspieszającym zmiany, było wejście Polski do Unii Europejskiej i wiążąca się z tym możliwość pozyskiwania dodatkowych środków inwestycyjnych. W latach Gmina Lubraniec na wydatki tego typu, poniosła koszty w wysokości ponad 70 milionów złotych. Na sumę te składały się zarówno środki własne, jak i pozyskiwane z zewnątrz. Duża część pieniędzy została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury. Do 2014 roku w gminie wybudowano 85 kilometrów dróg asfaltowych, a na 33 kilometrach wykonano podbudowę oraz poprawiono nawierzchnię. W 2015 roku podpisano kolejne umowy na wykonanie dalszych, ponad kilkudziesięciu kilometrów dróg asfaltowych w gminie. Duże sukcesy lubraniecki samorząd odnotował także w dziedzinie ochrony środowiska i budowy wodociągów. Do końca 2014 roku udało się: skanalizować w 100% miasto Lubraniec, wybudować przepompownię i rurociąg w miejscowości Dąbie Kujawskie, wykonać przyłącza terenów pod zabudowę do sieci wodociągowej, wybudować wodociąg przesyłowy i kanalizację sanitarną w miejscowości Lubraniec Parcele. W 2005 roku zainaugurowano, a w późniejszych latach udanie kontynuowano, program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, których do dnia dzisiejszego powstało 553. Budowa POŚ-ów jest niejako kolejnym etapem programu ochrony środowiska w gminie Lubraniec. Należy bowiem podkreślić, że miasto posiada swoją oczyszczalnię, już od 1994 roku inwestycja realizowana była w latach W 2013 roku przeprowadzono udaną operację przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych (rekultywację) terenom dawnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Agnieszkowie. Wszystkie te inwestycje, a także wiele innych, których nie sposób w tym miejscu opisać, sprawiają, że Lubraniec z dnia na dzień staje się gminą przyjaźniejszą dla środowiska i mieszkańców. Duże wyzwania w przeciągu ostatniego dwudziestopięciolecia były stawiane samorządom w dziedzinie edukacji. Zmieniające się warunki BURMISTRZ LUBRAŃCA Krzysztof Wrzesiński demograficzne, organizacyjne i ekonomiczne, zmuszały lokalne władze do restrukturyzacji szkolnictwa na ich terenie. Niestety, sytuacja taka dotknęła także gminę Lubraniec. Ważne jednak, że mimo tych przykrych konieczności, zadbano aby edukacja dzieci i młodzieży nie napotykała utrudnień. W tym celu zapewniono uczniom transport z miejsca zamieszkania do szkół, same zaś placówki regularnie doposażane są w niezbędne pomoce naukowe (w tym w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem). Na bieżąco prowadzone są także inwestycje poprawiające techniczne możliwości kształcenia. Termomodernizacja i przekształcenia systemu ciepłowniczego w SP w Zgłowiączce, SP w Kłobi, Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu, a także ZS w Lubrańcu. W dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury najważniejszym wydarzeniem był wykup dawnej synagogi od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Dzięki temu Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego mogło utrzymać swoją siedzibę. Cała operacja zaowocowała także nawiązaniem przyjaznych stosunków między samorządem lubranieckim a przedstawicielami społeczności żydowskiej. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w trakcie uroczystości związanych z odsłonięciem w Lubrańcu lapidarium na Brzezinie, która odbyła się 20 czerwca 2012 roku. W wydarzeniu tym, na specjalne zaproszenie inicjatora przedsięwzięcia, Burmistrza Lubrańca Krzysztofa Wrzesińskiego, wzięli udział przedstawiciele gminy żydowskiej z Wrocławia, z jej przewodniczącym Aleksandrem Gleichgewichtem na czele. Uroczystość zaszczycił także swoją obecnością biskup włocławski Wiesław Mering. Gmina Lubraniec, będąca jedną z większych gmin województwa kujawsko- -pomorskiego, może się pochwalić także bogatą infrastrukturą kulturalną zlokalizowaną poza miastem. Na wsiach rolę jednostek kulturalnych pełnią świetlice. Ich sieć w ostatnim czasie powiększyła się o nowe budynki w: Dąbiu Kujawskim, Woli Sosnowej i Redczu Wielkim. Nie zapomniano także o istniejących już obiektach, które także, całkiem niedawno odrestaurowano: świetlice w Smogorzewie i Siemnówku oraz Centrum Komunikacji Społecznej w Zgłowiączce. Dzięki zaangażowaniu władz gminnych w aktywizację społeczeństwa lokalnego, a także dbałość o jego rozwój, na terenie miasta i gminy Lubraniec działa wiele stowarzyszeń: Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych LILA, Stowarzyszenie Energicznych Kobiet Siemnówka, Stowarzyszenie Kobiety Sułkowa, Stowarzyszenie Kobiety Redcza, Stowarzyszenie Megality Polska, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Echo Lubrańca i Lubranieckie Stowarzyszenie Motocyklowe. Skupiają one w swych szeregach dużą część mieszkańców, którzy wespół z samorządowcami chcą pracować na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Dużą aktywnością na terenie gminy odznaczają się także miejscowe Ochotnicze Straże Pożarne, które w zamian mogą liczyć na pomoc władz gminnych w pozyskiwaniu środków, jak i bezpośrednie dofinansowania. Dbałość o dziedzictwo kulturowe znajduje także swój wyraz we wsparciu finansowym projektów konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych m.in. przez parafie w Lubrańcu, Kłobi i Zgłowiączce. Niezwykle istotną rzeczą jest to, że pamięć o przeszłości i kultywowanie tradycji idzie w Lubrańcu w parze z unowocześnianiem i poprawą estetyki miasta. Jako sztandarowe projekty możemy tu wymienić przede wszystkim: utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem oraz przebudowę palcu 3 Maja, gdzie stary, pamiętający czasy PRL, pomnik został zastąpiony nowym monumentem o charakterze patriotycznym. Właśnie tę zmianę możemy uznać za niemy symbol dwudziestopięciolecia lubranieckiej samorządności. Jak widzimy, lata to w Lubrańcu czas zmian. Przede wszystkim społeczno-gospodarczych, ale także estetycznych. To także okres, w którym powstało lokalne społeczeństwo obywatelskie, gotowe podejmować wyzwania i dzielnie pracować na rzecz rozwoju miasta i gminy. Właśnie ten ostatni aspekt należy uznać za największy sukces ostatnich dwudziestu pięciu lat. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie umiejętna współpraca między władzami samorządowymi a mieszkańcami.

18 34 35 MIASTO ŁUKÓW Miasto Łuków położone jest we wschodniej części Polski, w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Jest jednym z najstarszych miast Lubelszczyzny, leżącym na historycznej Ziemi Łukowskiej. Łuków jest miastem powiatowym liczącym blisko 31 tys. mieszkańców. Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek Położenie miasta charakteryzuje się bardzo dobrym usytuowaniem pod względem komunikacyjnym na trasie Paryż-Moskwa, we wschodniej części Polski, blisko największego przejścia granicznego na wschód Europy Brześć 80 km i blisko dużych aglomeracji: Warszawa 115 km, Lublin 100 km, Biała Podlaska 60 km, co sprawia, że miasto stanowi doskonałe miejsce inwestycyjne blisko centrum Polski i rynków wschodnich. Bardzo korzystny dla Łukowa jest przebieg linii komunikacji kolejowej. Przez miasto przebiega transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Moskwa, z której w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa, biegnąca w kierunku Skierniewic. Bogate w zasoby przyrodnicze lasy zachęcają do turystyki pieszej i rowerowej. Miejsce do wypoczynku stanowi również Zalew Zimna Woda z dwoma sztucznymi akwenami. W Łukowie znaleziono bardzo dobrze zachowane, unikatowe na skalę światową, skamieniałości jurajskich amonitów. Bogate zbiory znajdują się w Muzeum Regionalnym w Łukowie. W latach władze samorządowe Miasta Łuków zrealizowały szereg inwestycji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: inwestycje drogowe (budowa i modernizacja ponad 57 km dróg, w tym przebudowa infrastruktury drogowej os. Nowy Łuków II i os. Kpt. Ostoi, budowa ul. Prusa połączenie ul. Prusa z ul. Cieszkowizna, budowa parkingów), inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja skweru, modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i modernizacja wodociągu, rewitalizacja parku miejskiego i centrum miasta, przebudowa Łukowskiego Ośrodka Kultury adaptacja pomieszczeń ŁOK na potrzeby studyjnego kina cyfrowego, remont sali widowiskowej i termomodernizacja budynku, siłownia zewnętrzna), inwestycje oświatowe (budowa krytej pływalni, boisk sportowych, hal sportowych, termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych, modernizacja pływalni letniej, rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, budowa przedszkolnych placów zabaw). Z myślą o rozwoju gospodarczym Miasta Łuków w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917) została ustanowiona Podstrefa Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz. Podstrefa położona jest na obrzeżach Miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej. Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej i jest w pełni uzbrojony o łącznej powierzchni 11,8092 ha. URZĄD MIASTA ŁUKÓW ul. Piłsudskiego 17, Łuków tel , fax GMINA MROCZA Gmina Mrocza, część historycznej Krajny, o powierzchni ha, licząca 9,3 tys. mieszkańców, położona jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim, wśród malowniczych terenów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Klesiński Gmina od wielu lat podejmuje działania skierowane na liczne inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne sprzyjające rozwojowi oraz podnoszące jakość życia mieszkańców miasta i gminy. Dzięki pozyskiwaniu środków z zewnątrz udało się zrealizować szereg istotnych zadań, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej. Kluczową inwestycją, oddaną do użytku w lipcu 2014 r. jest obwodnica miasta. Całkowita wartość tego zadania realizowanego w latach zamknęła się kwotą zł. W jego wyniku powstała droga o długości 4,166 km z 3 rondami, na którą udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 9 mln zł ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. W 2012 r. w Mroczy i Witosławiu przy szkołach podstawowych powstały kompleksy boisk sportowych typu Orlik. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad zł. W trosce o najmłodszych mieszkańców gminy w 2014 r. wykonano dalsze zagospodarowanie terenów wokół obu szkół. Powstały m.in. place zabaw dla dzieci starszych oraz młodszych wraz z bezpiecznymi nawierzchniami. Wybudowano nowe ciągi piesze oraz tereny zielone wraz z drzewami ozdobnymi. Całkowita wartość projektów wyniosła ponad zł, z czego ze środków PROW udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad zł. W ubiegłym roku w miejscowości Wiele pobudowana została świetlica wiejska z zapleczem ornitologicznym stanowiąca obiekt Ekomuzeum Doliny Noteci. Zadanie o wartości ponad zł zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu PROW w kwocie zł. Powstały na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego obiekt połączony został z Rezerwatem Jezioro Wieleckie szlakiem turystycznym, na końcu którego stanęła 12-metrowa, drewniana wieża widokowa. Całkowity koszt budowy szlaku wyposażonego w tablice informacyjno-edukacyjne to ponad zł, z czego ponad zł stanowią środki unijne. W roku ubiegłym oddano również do użytku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku, zadanie współfinansowane ze środków PROW w kwocie prawie zł (całkowity koszt ponad zł). Mrocza jest gminą bogatą w jeziora. Nad jednym z nich, Jeziorem Rościmińskim Małym w Rościminie, w 2014 r. nastąpiło otwarcie Harcerskiej Stanicy Wodnej, której inwestorem jest Chorągiew Kuj.- Pom. ZHP. W skład budynku wchodzi bosmanka, sala konferencyjno-szkoleniowa, hangar ze sprzętem pływającym. W niedalekiej przyszłości planowane jest także wybudowanie domku dla zucha dla około 40 osób, stołówki oraz zorganizowanie pola namiotowego. Przed władzami Gminy Mrocza, pomimo ogromu wykonanych już inwestycji, w dalszym ciągu pozostaje wiele wyzwań i zadań do zrealizowania. W ostatnich miesiącach rozpoczęto kolejne duże i ważne przedsięwzięcie budowę pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej w Mroczy. Obiekt ten będzie posiadać także zaplecze dla ciężarowców, gdzie trenować będą sztangiści i następcy mroteckich olimpijczyków braci Adriana i Tomasza Zielińskich. Planowany termin wykonania prac budowlanych to pierwsze półrocze 2016 roku.

19 36 37 MIASTO I GMINA PASŁĘK Pasłęk historyczna nazwa Holland, leży na Powiślu nad rzeką Wąską. Prawa miejskie uzyskał w 1297 roku. W latach był siedzibą powiatu. Miasto posiada współcześnie odbudowany zamek z początku XIV wieku, bardzo dobrze zachowane średniowieczne mury obronne z dwiema bramami, ratusz z XIV wieku, dwa kościoły z XIV i XVI wieku oraz inne ciekawe zabytki. Śniecikowski Wiesław Grzegorz dr nauk prawnych z-ca burmistrza i z-ca przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Pasłęk radny Rady Miejskiej w Pasłęku 2002 do chwili obecnej Burmistrz Pasłęka Pasłęk liczy obecnie mieszkańców i jest siedzibą gminy Miasta i Gminy Pasłęk, która obejmuje łącznie obszar o powierzchni hektarów zamieszkały przez stałych mieszkańców. Okres 25 lat od wprowadzenia reformy samorządowej, która uznawana jest za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego ćwierćwiecza, to dla Miasta i Gminy Pasłęk okres wielu pozytywnych zmian, rozwoju naszej gminy i poprawy warunków życia mieszkańców. Od początku wprowadzenia reformy samorządowej brałem czynny udział w kształtowaniu życia społecznego naszej wspólnoty samorządowej realizując wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Pasłęku, przy współpracy z wieloma organizacjami i wsparciu mieszkańców, różnorodne przedsięwzięcia z myślą o tym, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej, wygodniej, nowocześniej i bezpieczniej. Wśród wielu udanych przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz mieszkańców naszej gminy należy wymienić m.in.: budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku, remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe, Anglity i Krasin, budowę nowych gminnych dróg i ulic w Pasłęku o łącznej długości 16,65 km, budowę nowej infrastruktury podziemnej, w tym m.in.: sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 98,38 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 15,8 km, sieć kanalizacji burzowej o łącznej długości 10,6 km, modernizację oczyszczalni ścieków w Pasłęku, budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach, remont 5 świetlic wiejskich, utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej, budowę bądź rozbudowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Pasłęku (zbiornik retencyjno-rekreacyjny Zakrzewko I, Zakrzewko II, kąpielisko Jeziorko, Park Ekologiczny w Pasłęku); budowę 3 boisk typu Orlik w Pasłęku, 3 osiedlowych boisk wielofunkcyjnych i 8 boisk sportowych na terenie sołectw gminy Pasłęk; budowę 13 placów zabaw na terenach wiejskich gminy Pasłęk; budowę Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego w Pasłęku; rozbudowę i modernizację stadionu miejskiego w Pasłęku; rozbudowę lub remont 5 szkół. Efektywność i skuteczność władzy gminnej ocenia się często przez pryzmat zrealizowanych zadań, a w szczególności tych o charakterze inwestycyjnym. Realizacja wielu z ww. zadań możliwa była dzięki pozyskaniu przez pasłęckie władze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie blisko 33 milionów zł. Z myślą o zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców naszej gminy dokonano przy udziale środków pochodzących z UE remontu i przebudowy sali widowiskowo-kinowej w Pasłęckim Ośrodku Kultury. Dzięki modernizacji sali powstało 220 miejsc siedzących, w tym 68 miejsc na balkonie, dzięki czemu mieszkańcy gminy mają możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych przedsięwzięciach, tj. spektaklach teatralnych, koncertach muzyki poważnej i rozrywkowej. Ponadto dzięki gminnym jednostkom oświatowym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym życie mieszkańców naszej gminy wypełniane jest różnorodnymi wydarzeniami, takimi jak: jubileusze miasta, festyny sołectw, zawody sportowe i pożarnicze oraz wiele innych. Pasłęcki samorząd w trakcie 25 lat swojej działalności wspierał finansowo ochronę zabytków przeznaczając w budżecie środki na prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach sakralnych na terenie naszej gminy. W ramach środków pozyskanych z UE dokonano rewitalizacji Starego Miasta w Pasłęku, tj. przebudowano pl. św. Wojciecha oraz ulice starówki. Dokonano również remontu Bramy Kamiennej i Bramy Młyńskiej. Jednym z ważniejszych zadań w dziedzinie ochrony zabytków jest realizacja bieżących remontów średniowiecznych miejskich murów obronnych otaczających teren Starego Miasta w Pasłęku, których łączna długość wynosi 1266 mb. Wyjątkowym przedsięwzięciem z zakresu ochrony zabytków zrealizowanym przez Miasto i Gminę Pasłęk przy współpracy z Niemiecką Fundacją Hermanna Reemtsma Stiftunga z Hamburga, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzymskokatolicką Parafią św. Józefa w Pasłęku, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatem Elbląskim była odbudowa i renowacja zabytkowych organów Andreasa Hildebrandta w pasłęckim kościele pw. św. Bartłomieja, której łączny koszt wyniósł prawie 3 mln zł. Dzięki stwarzaniu pozytywnych warunków dla rozwoju powstały nowe podmioty gospodarcze i nowe miejsca pracy, rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe oraz zrealizowane zostały ważne inwestycje komercyjne, m.in.: pełnowymiarowe pole golfowe w Pasłęku, cztery nowe sklepy wielopowierzchniowe, zakład produkcji nanokompozytu sadzowo-mineralnego. Ważnym elementem inicjującym rozwój przedsiębiorczości było utworzenie w 2004 r. w Pasłęku podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem ustanowienia SSE w Pasłęku było: stworzenie warunków dla rozwoju rynku pracy w Pasłęku, ograniczenie bezrobocia, stworzenie atrakcyjniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców, rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pasłęk. Obecnie Miasto i Gmina Pasłęk oferuje inwestorom w ramach SSE grunty o łącznej powierzchni 15,88 ha. Realizacja wielu ważnych zadań statutowych gminy możliwa była dzięki wspieraniu aktywności społeczności sołectw gminy poprzez fundusz sołecki, który wzrósł od kwoty 78 tys. zł w roku 2009 do kwoty 427 tys. zł w roku Istotnym elementem pobudzania aktywności mieszkańców jest również wprowadzony w 2013 r. przez naszą gminę Budżet Obywatelski, który w 2014 r. wyniósł ,69 zł, natomiast w 2015 r. na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę ,64 tys. zł. Dbając o bezpieczeństwo pasłęcki samorząd nigdy nie zapominał o Ochotniczych Strażach Pożarnych, których baza wzbogaciła się o nowy obiekt remizy strażackiej w miejscowości Stegny oraz o nowy sprzęt pożarniczy, niezbędny do przeprowadzania działań ratowniczych. Świadectwem sukcesu i ciężkiej pracy władz gminy oraz mieszkańców jest to, że Gmina Pasłęk od wielu lat w prowadzonych rankingach lokuje się w czołówce 116 gmin województwa warmińsko- -mazurskiego, np. w 2011 roku w Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gazety Olsztyńskiej w kategorii Ranking budżetów gmin w ogólnej klasyfikacji Gmina Pasłęk zajęła 2 miejsce. W 2011 roku w Rankingu Samorządów 2011 gazety Rzeczpospolita wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kategorii Samorządy najlepiej wykorzystujące pieniądze z Unii Europejskiej, gmina zajęła 16 miejsce, również w 2011 roku w rankingu miast Najniższe wydatki bieżące na administrację czasopisma Wspólnota Pasłęk zajął 33 miejsce wśród wszystkich gmin powyżej 15 tys. mieszkańców. W 2012 roku w rankingu budżetów gmin 2011 r. Gazety Olsztyńskiej nasza gmina zajęła 23 miejsce wśród 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W 2013 roku w rankingu gazety Rzeczpospolita Miasto i Gmina Pasłęk zajęła bardzo wysokie 96 miejsce wśród 602 gmin miejsko-wiejskich w kraju, które w latach najlepiej zarządzały swoimi finansami i najwięcej w tym czasie inwestowały, również w 2013 roku w rankingu dwutygodnika Wspólnota Miasto i Gmina Pasłęk zajęła bardzo wysokie 24 miejsce w skali kraju wśród gmin w kategorii powyżej 15 tys. mieszkańców pod względem najniższych wydatków na administrację. Wyniki powyższych rankingów potwierdzają, że Miasto i Gmina Pasłęk prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, konstruuje i realizuje prorozwojowe roczne budżety charakteryzujące się wysokim udziałem wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach gminy. Pasłęk jest urokliwym i ciągle rozkwitającym miejscem na mapie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym warto zamieszkać, inwestować i odpoczywać. ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GMINY

20 PIWNICZNA-ZDRÓJ Bywają krainy rozległe i bogate, położone w centrach nie tylko geograficznych, ale i w kręgu zainteresowań wielu ludzi. Bywają krainy maleńkie, skromnie wciśnięte pomiędzy większych sąsiadów, ale tak różnorodne, że zapadają głęboko w serce. Taka właśnie jest Piwniczna ziemia nadpopradzka. Tutaj można wypoczywać, korzystać ze szczególnego mikroklimatu, przepięknego i niepowtarzalnego krajobrazu, z bogatych zasobów leczniczych wód mineralnych, odkrywać przeszłość zawartą w dokumentach historycznych i pamiątkach kultury zarówno duchowej, jak i materialnej. Poza tym o każdej porze roku można aktywnie spędzać czas, wędrując po ciekawych szlakach turystycznych i rowerowych, uprawiając sporty zimowe i korzystać z bogatej oferty stacji narciarskich. Piwniczna-Zdrój jest położona nad brzegiem Popradu w centrum Beskidu Sądeckiego, w dolinie pomiędzy górskimi pasmami Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej, bezpośrednio przy granicy ze Słowacją, w odległości ok. 25 km od Nowego Sącza. Etnograficznie Piwniczna należy do polskiej góralszczyzny. Górale nadpopradzcy zwani są też czarnymi góralami. Ich tradycje są pielęgnowane w pieśniach, tańcach, rzeźbach i lokalnej gwarze. Piwniczna została założona w 1348 r. na prawie magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego przy szlaku handlowym na Węgry. Właściwości klimatu i wód mineralnych odkryto pod koniec XIX w. Pierwszy odwiert wykonano w 1932 r. Na przełomie XIX i XX w. Piwniczna przekształciła się w silny ośrodek letniskowo-wypoczynkowy z łazienkami kąpielowymi i licznymi pensjonatami. Atrakcją dla kuracjuszy były organizowane tu zabawy i festyny. W czasie okupacji niemieckiej przez miasto prowadził szlak kurierski na Węgry, a na terenie piwniczańskich lasów działały grupy dywersyjne i partyzanckie. PIWNICZNA-ZDRÓJ ŹRÓDŁO ZDROWIA I RELAKSU Piwniczna to miejsce, w którym aktywny wypoczynek łączyć można z kuracjami przywracającymi siły i zdrowie. A wszystko w komfortowych warunkach, które zapewniają liczne hotele, pensjonaty i sanatoria. Ich wysoki, a zarazem zróżnicowany standard sprawia, że każdy znajdzie tu ofertę dla siebie. Wody mineralne wykorzystywane są w programach leczniczych oferowanych m.in. w cieszącym się od lat zaufaniem kuracjuszy sanatorium Limba. Na osoby, które kondycję i siły odzyskują najlepiej w ciszy i obcowaniu z naturą, czeka bogaty wybór pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Uzdrowisko ma do zaoferowania nie tylko wody mineralne i mikroklimat, lecz także różnorodne możliwości aktywnego spędzania czasu w myśl zasady ruch to zdrowie. Istnieją tu różne możliwości uprawiania sportów o każdej porze roku, wykorzystując do tego dostępną infrastrukturę: boiska sportowe, skate park dla młodzieży, place zabaw, siłownię na świeżym powietrzu, tory do gry w kręgle na świeżym powietrzu,otwarte kąpielisko na Radwanowie, ścieżki spacerowe, trasy narciarstwa biegowego na Obidzy na wysokości około 900 m n.p.m., liczne wyciągi i interesujące trasy narciarskie w Suchej Dolinie, Wierchomli Małej, Kokuszce. Zbigniew Janeczek Burmistrz Uzdrowisko ze względu na swoje położenie w środku Beskidu Sądeckiego, posiada dogodny dostęp do gęstej sieci szlaków, którymi dotrzeć można do najodleglejszych jego zakątków Szczawnicy i Krynicy. Na miłośników turystyki górskiej czekają malownicze szlaki z miejscami widokowymi, takimi jak 20-metrowa wieża widokowa na Eliaszówce (1024 m n.p.m.) czy platforma widokowa w Parku Węgielnik- -Skałki. Polecana trasa: Piwniczna-Zdrój Piwowarówka Eliaszówka Obidza Sucha Dolina, 5 godz. Jeśli kogoś męczą długie górskie wędrówki, w Piwnicznej są też mniej forsujące turystyczne trasy spacerowe: Piwniczna-Zdrój Kicarz (kolor niebieski), Piwniczna- -Zdrój Majerz (kolor czerwony). Dzieci, a i dorosłych także, zainteresuje na pewno park Węgielnik-Skałki. Specjalnie przygotowane ścieżki rekreacyjne z udogodnieniami w postaci drewnianych schodów i poręczy wiodą na szczyt wzniesienia, gdzie odtworzono okopy z czasów II wojny światowej. Dla lubiących zabawę i ruch przygotowano dodatkowo urządzenia do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych oraz boisko do siatkówki. Wieża obserwacyjna pozwala podziwiać najbliższą okolicę, niezwykłą dawkę adrenaliny zapewnia zawieszona nad przepaścią platforma na Skałkach. Koło skalnej ściany poprowadzona jest ścieżka o podwyższonym stopniu trudności. Umiejscowiona na zboczach Węgielnika figura Matki Bożej wskazuje 39 miejsce wypływu wody, która, według tradycji, ma cudowne, uzdrawiające właściwości. Spokojniejszych wrażeń na wodzie dostarczy spływ łodziami Doliną Popradu (Piwniczna-Rytro). W tym mieście szanuje się przeszłość, o czym przekonać się można odwiedzając Muzeum Regionalne z unikatową, największą w Europie, kolekcją dawnego sprzętu narciarskiego oraz działem etnograficznym ze zbiorami regionalnymi. Piwniczna to przede wszystkim folklor słychać tu gwarę piwniczańską, posłuchać można zespołu regionalnego Dolina Popradu i niejednokrotnie doświadczyć gościnności nadpopradzkich górali. Z myślą o turystach organizuje się cykliczne imprezy kulturalne i sportowe. Główne to: Bieg Popradzki zaliczany do Mistrzostw Polskich Amatorów w Biegach Narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego Marsz i Bieg Piwniczanki amatorskie zawody biegowe MTB Marathon zawody w kolarstwie górskim Dni Piwnicznej trzydniowa impreza kulturalno- -rozrywkowa Sobótki nad Popradem impreza kulturalna, zabawa z puszczaniem wianków na wodę Wrzosowisko międzynarodowa impreza kulturalna skupiająca artystów polskich, słowackich i łemkowskich Festiwal Pieroga Łomnicańskiego festyn we wsi Łomnica-Zdrój Koncert na 100 mandolin coroczny koncert mandolinowy i... wiele innych. Piwniczna, kiedyś odkryta przez Juliusza Korwin Gąsiorowskiego jako miejsce letniskowe z czystym Popradem, bogactwem przyrody i krajobrazu oraz walorami leczniczymi, jest nadal godna odkrywania przez coraz nowych ludzi i warta częstych powrotów. Więcej o atrakcjach na: URZĄD MIASTA I GMINY Rynek 20, skr Piwniczna-Zdrój tel , fax

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Adres urzędu: Ośrodek Kultury: Biblioteka:

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Adres urzędu: Ośrodek Kultury: Biblioteka: Gmina Łomża Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 11 050 (na koniec 2015 r.) Powierzchnia: 208 km2 Adres urzędu: Urząd Gminy Łomża ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A tel. (086) 216 52 63 fax. (086) 216 52 64

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726 Załącznik do Uchwały nr XI\211\11 z dnia 24 listopada 2011r. Rady LGD Czarnków, dnia 24 listopada 2011r. LISTA ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełniania kryteriów wyboru tych w ramach

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

6. W zakresie gospodarki ściekowej

6. W zakresie gospodarki ściekowej Informacja Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31.10 2005 r. w sprawie aktualnego stanu realizacji Strategii Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański Strategia Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

wiadczeń: Efektywność

wiadczeń: Efektywność Grupa Wymiany Doświadcze wiadczeń: Efektywność Energetyczna Murowana Goślina, 5 marca 2012 roku LUDNOŚĆ (stan na 5.03.2012) 16 256 mieszkańców w tym: 10 173 mieszkańców miasta Gmina Murowana Goślina to:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I :

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I : CEL NADRZEDNY: Trwały zrównoważony rozwój gospodarczy gmin,wykorzystujący walory turystyczne oraz dający warunki do samorealizacji jej mieszkańców A Rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę i

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rybaki 3; Czarnków tel. kom. (67) Adres do korespondencji tel. kom ; tel. kom

Rybaki 3; Czarnków tel. kom. (67) Adres do korespondencji tel. kom ; tel. kom Załącznik do Uchwały nr XIII\270\11 z dnia 16 grudnia 2011r. Rady LGD Czarnków, dnia 16 grudnia 2011r. LISTA operacji wybranych przez LGD do pomocy finansowej w ramach działania,,wdrażanie lokalnych strategii

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki zaprasza!

Powiat Gliwicki zaprasza! Powiat Gliwicki zaprasza! Prezentacja z okazji posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Pyskowice, 4 października 2013 r. Powiat gliwicki powstał 1 stycznia 1999 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Zajmuje powierzchnię około 112 km 2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo