fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fot. Foma okaza wa ne, gdy ewentualnie w przysz o- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomo ci."

Transkrypt

1 PRZEGLD RYNKU Wygodne sprztanie Cicho pracuje i jest atwy w instalacji. Duo lepiej radzi sobie z kurzem ni odkurzacz tradycyjny, co jest wane nie tylko dla alergików. Bardzo wygodnie si nim posugiwa, a jego silnik ma du moc. Jakie jeszcze ma zalety? Odkurzacze centralne Olimpia Wolf Planujc budow domu, zastanawiamy si, w jakie udogodnienia go wyposay wszak bdzie nam suy przez wiele lat. Jednym z urzdze, które poprawi komfort uytkowania domu, jest odkurzacz centralny. Skada si on z kilku elementów: jednostki centralnej, która jest umieszczona na stae np. w pomieszczeniu gospodarczym, rur zamontowanych w cianach lub stropach, gniazd sscych do nich podczonych, wa oraz rónych ssawek. Ile taki odkurza moe kosztowa i czy sta nas na taki wydatek? Otó jedne z taszych modeli odkurzacza centralnego, które wystarcz do sprztania 150-metrowego domu, kosztuj cznie z montaem ok z. Zazwyczaj jednak odkurzacze centralne wraz z montaem kosztuj ok z. Mog si one wydawa relatywnie drosze w stosunku do tradycyjnych, ale jeli porówna ich koszt z budow domu oraz uwiadomi sobie korzyci, okazuje si, e warto w taki odkurzacz zainwestowa. Pamitajmy, e odkurzacz centralny w znacznym stopniu podnosi standard domu podobnie jak instalacja alarmowa, rekuperator czy klimatyzacja. Moe si to fot. Foma okaza wane, gdy ewentualnie w przyszo- ci zdecydujemy si na sprzeda nieruchomoci. Zakup odkurzacza warto rozoy na dwa etapy: Pierwszy etap to wydatek ok z w domu 150-metrowym, w którym potrzeba 4 gniazd sscych i ok z w domu 250-metrowym, w którym potrzeba 7 gniazd sscych. Wtedy w cianach wewntrznych ukada si rury z PVC zakoczone gniazdami sscymi. W cianie zewntrznej montuje si rur wydechow, która bdzie odprowadzaa przefiltrowane powietrze z jednostki centralnej na zewntrz budynku. Drugi etap to wydatek ok z w domu 150-metrowym i ok z w 250-metrowym. To koszt jednostki centralnej, która jest najdrosza ze wszystkich elementów oraz akcesoriów. Z realizacj Wem standardowej dugoci z jednego gniazda mona posprzta 100 m 2 powierzchni drugiego etapu mona poczeka i jednostk centraln kupi w dowolnym momencie, np. ju po przeprowadzce do nowego domu. Innym rozwizaniem jest zakup odkurzacza centralnego na raty niektóre firmy oferuj takie rozwizanie. Wtedy rozoone koszty na rok czy kilka lat s mniej odczuwalne. Zalety W odkurzaczu tradycyjnym powietrze przechodzce przez worek z kurzem wydmuchiwane jest z powrotem do sprztanego pomieszczenia. Odkurzacz centralny wydmuchuje zassane powietrze na zewntrz budynku. Dziki temu nie zdmuchuje kurzu z niesprztnitych powierzchni i nie powoduje zanieczyszczania powietrza w domu. Ponadto, podczas sprztania odkurzaczem tradycyjnym, w domu unosi si zapach kurzu podgrzanego przez turbin silnika i wydmuchiwanego z powrotem do otoczenia, a odkurzacz centralny eliminuje takie zjawisko. Pomieszczenie sprztane odkurzaczem centralnym jest wic duo bardziej higieniczne, a przez to przyjazne alergikom. Odkurzacz centralny wyposaony jest w wikszy silnik, dlatego ma moc wiksz 109

2 Przegld rynku od tradycyjnego: skuteczniej i dokadniej wchania kurz, czyli roztocza i zarodniki grzybów. Ponadto usuwa kurz nie tylko z dywanów i wykadzin, ale równie z gbszych warstw mebli tapicerowanych. Majc w domu odkurzacz centralny, zyskujemy na wygodzie sprztania. Odkurzacza nie trzeba nosi, a kabel nie plcze si pod nogami: sprztajcy ma do dyspozycji tylko w, który jest podczony do gniazda w cianie. W jest dugi i elastyczny, wic z atwo- ci mona nim dotrze do kadego zakamarka. Nie trzeba nieustannie wcza i wycza odkurzacza po to, by przej do kolejnej czci domu. To oszczdno czasu i energii. Jednostk centraln, której praca powoduje haas, instaluje si z dala od pomieszcze mieszkalnych w piwnicy, garau, na strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym. Dziki temu odkurzacz pracuje znacznie ciszej: w domu sycha tylko szum zasysanego w gniazdach powietrza. Pozostali domownicy mog wic spokojnie rozmawia lub odpoczywa. Warto jednak pamita, e praca odkurzacza jest syszalna na zewntrz domu jeli wic obok nas mieszkaj ssiedzi, nie naley sprzta po Jednostka centralna Dobiera si j do wielkoci domu, czyli do du- ego pitrowego kupuje si urzdzenie o wikszej mocy (wiksze i drosze), do mniejszego, np. parterowego, mniejsze. Urzdzenia przeznaczone do domów jednorodzinnych s zwykle zasilane prdem jednofazowym, a moc silników mieci si w przedziale 1 3 kw. Jednostki centralne róni si midzy sob metodami filtracji, co wpywa na ich konstrukcj. A oto jakie mamy typy jednostek centralnych: Split. Silnik zamknity jest w jednej obudowie, a filtry wraz ze zbiornikiem na kurz w drugiej. W urzdzeniach split zastosowany jest mechaniczny rozdzia strumienia powietrza brudnego od oczyszczonego w wyniku dziaania efektu cyklonu. Zapewnia to wiksz skuteczno filtracji przy niezmiennej wydajnoci urzdzenia. Niestety separatory cykloniczne nie radz sobie z zanieczyszczeniami, takimi jak np. wosy. Wynika to z tego, e sia odrodkowa, której poddawane s czsteczki zanieczyszcze w separatorze cyklonicznym, nie jest wystarczajca, aby pokona si porywania generowan przez silnik odkurzacza. Dlatego te odkurzacze split s wyposaone w dodatkowy filtr wosów. Cykloniczne w obudowie kompaktowej. W jednej obudowie maj silnik i filtry. Podobnie jak jednostki typu split, maj dodatkowy filtr wosów. Dziaaj równie skutecznie, lecz dostp do filtra jest trudniejszy i bardziej kopotliwy. Czasami jako wtórne filtry suce równie do separacji wosów stosuje si jednorazowe filtry papierowe, wygldem przypominajce samochodowe, lub filtry piankowe o podobnym ksztacie, lecz wykonane z gbki. Maj bardzo du skuteczno separacji, ale papierowe trzeba Odkurzacz centralny to cay system jednostka centralna, przewody, gniazda ssawne, w i akcesoria do czyszczenia rónych powierzchni koniecznie wymienia, a piankowe czy- ci. Wszystkie urzdzenia kompaktowe mona natomiast dodatkowo wyposay w zewntrzny separator z jednostek split. Kompaktowe z workiem z tkaniny. Worek peni funkcj filtra i w zalenoci od stanu pracy jednostki jest przewracany ze strony lewej na praw lub z powrotem w ten sposób nastpuje jego samooczyszczanie. Niestety, wtedy oczyszcza si skutecznie tylko z wikszych zanieczyszcze, pozostawiajc drobne czsteczki, które systematycznie go zapychaj, dlatego naley go wytrzepa te rcznie. Nie jest to przyjemne, gdy worek jest mocno przymocowany do obudo- fot. Foma REKLAMA 110

3 Przegld rynku Dziki rónym kocówkom mona odkurzy wiele powierzchni Co musimy wiedzie, uytkujc odkurzacz centralny? wy jednostki centralnej i o ile atwo go wyj, to woenie na miejsce wymaga wysiku. Odkurzacze z workami odwróconymi s tasze ni pozostae. S te odkurzacze centralne, w których separatorem jest worek na mieci. Jest to konstrukcja podobna jak w odkurzaczach przeno- nych, w których separatorem jest papierowy worek na kurz. To tanie rozwizania, ale ze wzgldu na to, e takie odkurzacze maj niewielkie silniki, mona nimi sprzta tylko mae domki, np. letniskowe. Akcesoria do odkurzacza Szczotki i ssawki s przeznaczone do kadego typu posadzek oraz wykadzin. Turboszczotki nadaj si do czyszczenia dywanów i tapicerek, maj napd powietrzny lub elektryczny. Kosze, wózki, uchwyty i pokrowce s przeznaczone na przechowywanie dodatków do odkurzacza. Separator popiou suy do sprztania kominka, ma zazwyczaj pojemno 20 l, chocia zdarzaj si równie 60-litrowe; wykonany jest z blachy i zawiera zintegrowany filtr z siatki mieci z jednostki centralnej naley wyrzuca 3 4 razy w roku. Wynika to bardziej z wymogów higienicznych ni z obawy o przepenienie zbiornika, poniewa w cigu roku zbiera si w przecitnym domu ok. 30 kg kurzu, czyli równowarto jednego zbiornika na kurz. Torb wyrzuca si razem z zebranym w niej kurzem, a wic nie rozpyla si go wokómietnika. mieci z odkurzacza mona take wyrzuca do pojemnika na kompost. Wkady w filtrach naley wymienia raz na pi lat (kartonowe) lub na dziesi lat (poliestrowe). Czyci si je co pó roku kartonowe odkurzajc, poliestrowe myjc pod biec wod. Podczas wyrzucania mieci w odkurzaczach split osobno odfiltrowane wosy mona wyrzuci z oddzielnego separatora wosów bez koniecznoci czyszczenia dodatkowych filtrów, w urzdzeniach kompaktowych naley sprawdzi stopie zabrudzenia filtrów, a w odkurzaczu z workiem odwróconym trzeba wytrzepa worek. Po 6 7 latach uywania odkurzacza centralnego warto wezwa serwis, aby sprawdzi stopie zuycia elementów silnika i w razie potrzeby wymieni je na nowe. Do instalacji odkurzacza centralnego nie mona wprowadza wody. Do sprztania na mokro stosuje si odpowiedni separator, który odzieli wod od powietrza, zanim zostanie ono zassane do instalacji. Odkurzacza nie wolno uywa do usuwania pyu budowlanego (powstajcego np. podczas tynkowania, szlifowania, malowania). Py moe osi na opatkach turbiny sscej i spowodowa jej uszkodzenie. By tego unikn, jednostk centraln naley montowa jako ostatni w nowym domu, a do odpylania uywa urzdze do tego przystosowanych, dostpnych w wypoyczalniach sprztu budowlanego. fot. Beam fot. Comfort System fot. aerovac Rozwiewamy mity Niektórzy maj róne obawy dotyczce odkurzacza centralnego. Jedna z nich dotyczy tego, e skoro zdarzaj si przypadki skaenia instalacji klimatyzacyjnej, to równie w instalacji centralnego odkurzacza moe si to zdarzy. Otó s to zupenie dwie róne instalacje, poniewa klimatyzacyjna dostarcza do mieszkania powietrze, a instalacja odkurzacza centralnego wyciga powietrze z domu i wydmuchuje je na zewntrz, wic nie stwarza ona takiego zagroenia. Inna obawa to taka, e w rurach i na cianach z instalacj centralnego odkurzania mog gromadzi si roztocza i inne mikroorganizmy. Jest to niemoliwe, poniewa prdko przepywu powietrza przekracza 100 km/h i podczas takiej prdkoci ani zanieczyszczenia, ani mikroorganizmy nie s w stanie osi na ciankach przewodów instalacyjnych. Poza tym gniazda ssawne s szczelne i stanow barier midzy mieszkaniem a instalacj. drucianej. Na zewntrz i od wewntrz zabezpieczony jest antykorozyjnie przez odporn na uderzenia powok epoksydow. Automatyczna szufelka to montowany tu nad podog zamykany otwór, który po naci- niciu dwigni wsysa do instalacji drobne mieci, np. piasek, okruszki, zmiecione tradycyjn szczotk do zamiatania. Do nowego i ju wybudowanego Instalacj do centralnego odkurzania najlepiej zamontowa w trakcie budowy domu, poniewa mona atwo wybra optymaln tras rur. Instalacj najlepiej wykona po uoeniu instalacji elektrycznej, wodocigowej i kanalizacyjnej, a przed wykonaniem instalacji grzewczej. Unikniemy wtedy lub zminimalizujemy moliwo uszkodzenia przez kolejne Jednostki centralne maj rón moc, która jest dostosowana do wielkoci domu. Na zdjciu jednostka split 112

4 Przegld rynku ZDANIEM EKSPERTA Mam gara wolnostojcy, oddalony o kilka metrów od domu. Zastanawiam si, czy mona zamontowa jednostk centraln w garau, tak bym móg posprzta samochód i dom? Tak. Instalacja moe by uoona pod ziemi. Powinna by ocieplona. Trzeba to zrobi bardzo dokadnie. Jakakolwiek usterka powoduje rozszczelnienie caego systemu. Dla bezpieczestwa warto zamontowa podwójny rurocig. Gdyby jeden okaza si wadliwy lub uleg uszkodzeniu, drugi mona szybko wykorzysta. Wystarczy przeczy system w garau i w domu. Dodatkowy koszt to kilkadziesit zotych, a mona zaoszczdzi o wiele wicej, jeli Budowa instalacji odkurzacza centralnego (biae rury w szarej otulinie) midzy budynkami: w garau bdzie zainstalowana jednostka centralna, a w domu gniazda ssce zapobiegnie to rozkopywaniu piknego ogródka czy kostki brukowej. Czy to prawda, e z instalacji wydobywaj si nieprzyjemne zapachy? Tylko, jeli jest wykonana nieprawidowo. Posiada zadziory gromadzce czci odkurzanych nieczystoci. O brak zych zapachów zadbajmy raz podczas wykonywania instalacji. Marcin Górnik Husky fot. Beam Jednostk centraln umieszcza si w pomieszczeniu gospodarczym z dala od salonu i sypalni Na ostatnim gniazdku przykada si miernik podcinienia. Jeli podcinienie przy odkurzaczu jest do 5 15% wysze ni na najdalej po- oonym gniazdku system jest sprawny. Jeli nie, oznacza to, e instalacja jest nieszczelna, np. na czeniach rur. Aby unikn uszkodzenia instalacji podczas dalszych prac budowlano-wykoczeniowych, po próbie cinieniowej kocówki rur naley zamkn specjalnymi pytkami lub oklei szczelnie grub tam montaow. Cho moliwe jest zakupienie orurowania w jednej firmie i póniejsze dokupienie ekipy rur prowadzonych w pododze. W domu ju zamieszkaym te jest mona uoy rury, ale trzeba rozku ciany. Monta nie zawsze musi by wtedy skomplikowany. Zaley on od rozplanowania domu i jego powierzchni, przebiegu zamontowanych instalacji, liczby projektowanych gniazd sscych i sposobu prowadzenia rur. Czasem instalacj mona ukry w sufitach podwieszanych lub nawet za szafkami kuchennymi i elementami staej zabudowy. Na odcinkach, na których nie ma jak schowa instalacji, rury naley poprowadzi blisko ciany, a nastpnie obudowa je pytami gipsowo-kartonowymi. Monta Monta instalacji zleca si specjalistycznej firmie. Wykonawca udziela kilkuletniej gwarancji, dziki której, bdzie mona liczy na fachow pomoc, jeli wystpi problemy. Chocia sami nie bdziemy montowali instalacji, warto zna kilka podstawowych zasad: rurocig dziaa tym sprawniej, im jest krótszy i im mniej jest w nim zmian kierunków przepywu, kade zaamanie trasy wprowadza bowiem dodatkowy opór przepywu powietrza; gniazda powinny by tak rozmieszczone, aby cay dom móg by sprztany odkurzaczem centralnym, równie strych, piwnica i gara; wzdu caej trasy przewodów sscych naley wykona instalacj elektryczn. czy ona wszystkie gniazda ssce z odkurzaczem centralnym, co pozwala na zdalne wczanie i wyczanie urzdzenia. Przewód mona prowadzi na dwa sposoby: od kadego gniazda sscego do jednostki centralnej osobnymi przewodami; od gniazda do gniazda czc przewody równolegle, jeli przewód wydechowy (czyli rura, któr powietrze po oczyszczeniu w jednostce centralnej wydmuchiwane jest na zewntrz domu) ma standardowrednic 52 mm, to nie powinien mie wicej ni 6 m dugoci; je- li jednak musi by duszy, to jego rednica powinna wynosi 75 mm, wyrzutni powietrza nie naley umieszcza wyej ni 30 cm nad poziomem terenu, poniewa wychodzce z niej powietrze z kurzem po kilku latach moe zabrudzi elewacj; poza tym wydmuchiwaniu powietrza towarzyszy haas, który jest tym wikszy, im wyej zamontowana jest wyrzutnia; przed zamurowaniem rur wykonawca powinien sprawdzi szczelno instalacji, wykonujc prób cinieniow i elektryczn. Cinieniowa wymaga zamknicia rurocigu (np. gniazdkami w pytkach montaowych) i poczenia dowolnego odkurzacza w miejsce, gdzie ma pracowa jednostka centralna. Artur Furtak aerovac ZDANIEM EKSPERTA Czy rury trzeba dezynfekowa lub raz na jaki czas my? Nie ma takiej potrzeby, gdy prdko przepywu powietrza w rurach w prawidowo zaprojektowanej instalacji przekracza 100 km/h, co oznacza, e sia porywania jest tak dua, i adne zanieczyszczenia ani mikroorganizmy nie bd w stanie przyklei si do cian przewodów instalacyjnych. Bardzo czsto, gdy wczam odkurzacz, wyskakuj mi korki. Co z tym zrobi? Jaka moe by tego przyczyna? Odkurzacze centralne maj silniki komutatorowe wymagajce wikszego natenia prdu przy rozruchu. Zamontowanie prawidowego bezpiecznika rozwie ten problem. Liczy si nie tylko jego prd znamionowy, ale równie czas dziaania, dlatego proponujemy bezpiecznik zwoczny. 114

5 Przegld rynku Przykad zego i prawidowego montau rur do instalacji odkurzacza centralnego jednostki centralnej w innej, zdecydowanie rozwizanie to nie jest godne polecenia, bo w sytuacji niesprawnego dziaania systemu nie bdzie wiadomo, kto za to odpowiada i kto usterki ma naprawi (wykonawca orurowania czy dostawca odkurzacza). Bezpieczniej wic jest zamówi cay system jako kompleksow (cho np. dwuetapow) usug z zapisem w umowie, potwierdzajcym, e za sprawne dziaanie systemu odpowiada wykonawca i ewentualne uszkodzenia, które mog powsta podczas instalacji, ów wykonawca naprawi na wasny koszt. A my zapacimy za cao, tylko po sprawdzeniu dziaania systemu. INFO RYNEK Ile kosztuj odkurzacze centralne? Zaoenia: dom parterowy, powierzchnia 150 m 2, 4 gniazda ssce I etap: wykonanie instalacji sscej materiay i robocizna okoo 1000 z II etap: zakup jednostki centralnej oraz akcesoriów do sprztania; do podanych niej cen naley doliczy koszt montau (zaleny od materiaów, stanu instalacji, konstrukcji domu oraz preferencji instalatora) z aerovac aerovac SR13 cena: 1699 z zestaw do sprztania: Elektrokomfort (w do sprztania z wycznikiem w uchwycie, ssawka podstawowa dwuklawiszowa, ssawka do sprztania kurzu z dugim wosiem, ssawka do sprztania podóg z dodatkow zdejmowan nakadk z krótkim wosiem oraz ssawka szczelinowa) cena: 499 z gwarancja: 5 lat na jednostk centraln, 2 lata na akcesoria czna cena: 2198 z Enke Vacuum Polska ENKE CM012I cena: 1995 z zestaw do sprztania: Basic 9,0 (w z regulatorem cinienia bez wycznika w uchwycie, rura ssca teleskopowa, szczotka do pod- óg i dywanów, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, szczotka okrga z wosiem), cena: 395 z gwarancja: 5 lat na jednostk centraln, rok na akcesoria czna cena: 2390 z Foma-Norway (importer: Scanpol) Foma 1730 C Sandstorm (Cyklon), separator gratis cena: 1899 z zestaw do sprztania: Design Alu Flex (w sscy z przecznikiem start/stop, rurka teleskopowa, szczotka do wykadzin, szczotka z naturalnego wosia do podóg drewnianych, szczotka okrga, ssawka szczelinowa i ubraniowa, zaczep do wa, torba na akcesoria, zaczep na rurk na szczotki), cena: 699 z gwarancja: 4 lata czna cena: 2598 z Smart Arrows Smart PU 225 cena: 2074 z zestaw do sprztania: zestaw akcesoriów standardowych (ssawka szczelinowa, okrga szczotka do mebli, szczotko-ssawka do tapicerki, uchwyt do akcesoriów, szczotko-ssawka do dywanów i podóg, rura teleskopowa chromowa, w elastyczny z wycznikiem) cena: 700 z gwarancja: 2 lata czna cena: 2774 z Husky Q Air Cyklon, obudowa aluminiowa cena: 3006 z zestaw do sprztania: peny (szczotki: podogowa, podogowa szeroka, do mebli, okrga, ssawka szczelinowa, uchwyt na trzy szczotki, wieszak na w, rura teleskopowa aluminiowa), cena: 395 z w z wycznikiem w uchwycie, cena: 566 z gwarancja: 5 lat czna cena: 3967 z AERECO AEROVAC BEAM POLSKA COMFORT SYSTEM PRZYDATNE ADRESY ELECTROLUX CVS ENKE VACUUM POLSKA FAWAS HUSKY SCANPOL SMART ARROWS ceny brutto bez montau 116 pl Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y. Kliknij na Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. W

Bardziej szczegółowo

WYGODNE SPRZĄTANIE Z CENTRALNYM ODKURZACZEM

WYGODNE SPRZĄTANIE Z CENTRALNYM ODKURZACZEM ODKURZACZE CENTRALNE WYGODNE SPRZĄTANIE Z CENTRALNYM ODKURZACZEM Odkurzacze centralne stosowane są coraz powszechniej nie tylko w takich obiektach, jak np. hotele czy pensjonaty, ale również w prywatnych

Bardziej szczegółowo

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt Odkurzanie odświeżająco inne. ODKURZACZ BEZWORKOWY Z FILTREM AQUA-PURE Bezworkowa świeżość odkurzania Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt 100% Odkurzanie odświeżająco inne. Nowosc i i ODKURZACZ

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 P Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Posiada gniazdo do podłączania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zdjęcie Dane techniczne Cena netto zł Cena brutto zł. Napięcie (V) 240. Moc (W) Max podciśnienie kp 25. Przepływ powietrza (l/s) 44

Nazwa Zdjęcie Dane techniczne Cena netto zł Cena brutto zł. Napięcie (V) 240. Moc (W) Max podciśnienie kp 25. Przepływ powietrza (l/s) 44 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Karbon sp. z o.o. 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 14/6 tel. (0-32) 42 385 21, 42 385 22 internet : www.karbon.com.pl e-mail: karbon@karbon.com.pl Rybnik 17.02.2010 JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Pogromca kurzu. Czy warto wyposażyć dom w odkurzacz centralny? Jak jest zbudowany i jak działa odkurzacz centralny?

Pogromca kurzu. Czy warto wyposażyć dom w odkurzacz centralny? Jak jest zbudowany i jak działa odkurzacz centralny? Pogromca kurzu Odkurzacz centralny to już standard w większości nowych domów. Nic dziwnego, bo zapewnia skuteczne i mniej męczące odkurzanie. A koszty wyposażenia domu w taką instalację są coraz mniejsze.

Bardziej szczegółowo

Husky Flex FLX260IEUEH

Husky Flex FLX260IEUEH Husky Flex FLX260IEUEH Napięcie (V) 240 Moc (W) 1690 Max podciśnienie (mbar) 340 Przepływ powietrza (l/s) 58,7 Moc ssąca Air Watt 580 Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon lub worek jednorazowy Max długość

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Link do produktu:

Link do produktu: Dane aktualne na dzień: 13-01-2017 14:39 Link do produktu: http://www.marax.pl/odkurzacz-z-filtrem-wodnym-wir-fakir-excellent-max-moc-1200w-turboszczotka-systemprania-filtr-hepa-p-2569.html Odkurzacz z

Bardziej szczegółowo

BEAM System Centralnego Odkurzania firmy Electrolux

BEAM System Centralnego Odkurzania firmy Electrolux Platinum BEAM System Centralnego Odkurzania firmy Electrolux Moc_Czystość_Innowacja Od ponad 50 lat BEAM firmy Electrolux jest liderem technologii centralnego odkurzania. Seria BEAM Serenity_3.0 Platinum

Bardziej szczegółowo

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, ,

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, , IV 60/24-2 W Odkurzacz IV 60/24 2W to odkurzacz jednofazowy z dwoma silnikami oraz zbiornikiem na śmieci o pojemności 60 litrów. Przeznaczony jest do codziennego odkurzania na w wielu gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium Odkurzacz charakteryzuje się wyjątkowo dobrą siłą ssącą przy niskim poborze mocy (zaledwie 1000 W). Pomaga w tym zoptymalizowana konstrukcja urządzenia i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Czy ci, myje, pierze. Odkurzanie centralne

Czy ci, myje, pierze. Odkurzanie centralne PRZEGL D RYNKU Dlaczego warto? Ca kowity koszt zakupu i monta u odkurzacza centralnego szacowany jest na oko o 5 tys. z. W porównaniu z odkurzaczami tradycyjnymi nie jest to ma o, ale je li sum t zestawi

Bardziej szczegółowo

Odkurzanie odświeżająco inne. Nowy wymiar czystości. Odkurzacze piorące z filtrem wodnym

Odkurzanie odświeżająco inne. Nowy wymiar czystości. Odkurzacze piorące z filtrem wodnym Odkurzanie odświeżająco inne. CZY KIEDYKOLWIEK ODKURZAŁEŚ Z POMOCĄ WODY? Nowy wymiar czystości Odkurzacze piorące z filtrem wodnym Odkurzanie odświeżająco inne. Nareszcie! Nowy wymiar czystości: Odkurzacze

Bardziej szczegółowo

Do zadań specjalnych NT 611 Eco K

Do zadań specjalnych NT 611 Eco K Do zadań specjalnych NT 611 Eco K Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej

Bardziej szczegółowo

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt Odkurzanie odświeżająco inne. ODKURZACZ BEZWORKOWY Z FILTREM AQUA-PURE Bezworkowa świeżość odkurzania Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt 100% Odkurzanie odświeżająco inne. i i Nowosc ODKURZACZ

Bardziej szczegółowo

centralne Odkurzanie Czy warto wyposa y dom w odkurzacz centralny?

centralne Odkurzanie Czy warto wyposa y dom w odkurzacz centralny? Odkurzanie centralne Odkurzacz centralny to ju standard w wi kszo ci nowych domów. Nic dziwnego, bo zapewnia skuteczne i mniej m cz ce odkurzanie. A koszty wyposa enia domu w tak instalacj s coraz mniejsze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer. INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ 321 i 322 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 321_322_166K.p65 1 SZANOWNY KLIENCIE! Odkurzacze nasze s¹ produkowane od

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 4

Odkurzacze uniwersalne MV 4 Odkurzacze uniwersalne MV 4 Odkurzacz charakteryzuje się wyjątkowo dobrą siłą ssącą przy niskim poborze mocy (zaledwie 1000 W). Pomaga w tym zoptymalizowana konstrukcja urządzenia i zastosowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

NT 611 Eco K. Zintegrowana pompa brudnej wody. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza

NT 611 Eco K. Zintegrowana pompa brudnej wody. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza NT 611 Eco K Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej wody. 1 Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania i montażu instalacji centralnego odkurzania.

Instrukcja projektowania i montażu instalacji centralnego odkurzania. Instrukcja projektowania i montażu instalacji centralnego odkurzania. 1. Opis systemu 2. Rozplanowanie elementów instalacji 3. Rozplanowanie sieci przewodów 4. Obliczenia hydrauliczne 5. Dobór jednostek

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 2

Odkurzacze uniwersalne MV 2 Odkurzacze uniwersalne MV 2 Silny, kompaktowy i praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony do usuwania niewielkich ilości wody. Suche zabrudzenia może usuwać po doposażeniu w filtr kartridżowy.

Bardziej szczegółowo

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt. Odkurzanie odświeżająco inne.

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt. Odkurzanie odświeżająco inne. Odkurzanie odświeżająco inne. ODKURZACZ BEZWORKOWY Z FILTREM AQUA-PURE Bezworkowa świeżość odkurzania. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt 100% Odkurzanie odświeżająco inne. ODKURZACZ BEZWORKOWY

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

NAZWA NAZWA. W¹ ss¹cy d³ugoœæ 9m. Zestaw do sprz¹tania pe³ny zawiera: Szczotka pod³ogowa. Szczotka pod³ogowa szeroka.

NAZWA NAZWA. W¹ ss¹cy d³ugoœæ 9m. Zestaw do sprz¹tania pe³ny zawiera: Szczotka pod³ogowa. Szczotka pod³ogowa szeroka. Dzia³ 2 Cennik produktów JEDNOSTKI CENTRALNE Q Compact Q Bas Q Air Q Air Cyklon Q Pro V Q Pro T H2O Jednostka Centralna Q Compact, 1400W Jednostka Centralna Q Bas, 10W Jednostka Centralna Q Air, 1850W

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Jednostki centralne aerovac i VacuMaid

Jednostki centralne aerovac i VacuMaid Jednostki centralne aerovac i VacuMaid Jednostka centralna wytwarza podciśnienie i przepływ w instalacji, oczyszcza zassane powietrze oraz wydmuchuje je na zewnątrz domu. W jednostce centralnej jest również

Bardziej szczegółowo

Do zadań specjalnych NT 611 Eco KF *EU

Do zadań specjalnych NT 611 Eco KF *EU Do zadań specjalnych NT 611 Eco KF *EU Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe IV 60/30. Dane techniczne

Trójfazowe IV 60/30. Dane techniczne Trójfazowe IV 60/30 Odkurzacz przemysłowy IV 60/30 znajduje zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Konstrukcja silnika pozwala na pracę ciągłą. Dla urządzenia dostępna jest szeroka gama wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Bez kurzu i ha asu. Centralne odkurzanie

Bez kurzu i ha asu. Centralne odkurzanie Bez kurzu i ha asu Centralne odkurzanie Monika Czeczotek Sprz tanie to nie tylko ha as i kurz. To tak e uci liwo ci gni cia odkurzacza przez wszystkie pomieszczenia lub przenoszenia go mi dzy pi trami.

Bardziej szczegółowo

Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU

Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. W wersji ze szczotką ESB 28. Wyposażenie standardowe: Rura teleskopowa. Zmywalny filtr nylonowy (filtr główny) Szczotka

Bardziej szczegółowo

T 15/1. Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem.

T 15/1. Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. T 15/1 Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. 60 db (A) 1 Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex. Może być przechowywany

Bardziej szczegółowo

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością RIO/RIO INOX Funkcja wydmuchu Zachwycimy was czystością Moc 1200 W max. Pojemność zbiornika na wodę: 20l Multizadaniowa szczotka do odkurzania na sucho i mokro Dodatkowe akcesoria: końcówka szczelinowa,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze Centralne KATALOG PRODUKTÓW. www.aerovac.pl

Odkurzacze Centralne KATALOG PRODUKTÓW. www.aerovac.pl Odkurzacze Centralne KATALOG PRODUKTÓW www.aerovac.pl Dlaczego warto? Łatwa obsługa i wygoda Używanie odkurzacza centralnego jest łatwiejsze od innych metod sprzątania. Nie trzeba podłączać urządzenia

Bardziej szczegółowo

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla.

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. VI. We do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. W do gazów spalinowych o temperaturze do +200 o C Obejma limakowa Clip Grip Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna CARFLEX 200 Materia cianka

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 6 P Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 6 P Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 5 Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe IV 100/40. Dane techniczne

Trójfazowe IV 100/40. Dane techniczne Trójfazowe IV 100/40 Odkurzacz przemysłowy IV 100/40 znajduje zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Dzięki dużej mocy ssania jest dostosowany do prac przemysłowych w najcięższych warunkach

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elektronarzędzia > Odkurzacze > Model : Producent : SILVER ELEKTRYCZNY ODKURZACZ KOMINKOWY ZEFIR Polska O MOCY Strona 1 Elektronarzędzia > Odkurzacze > Strona 2 Elektronarzędzia > Odkurzacze > Firma ZEFIR

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elektronarzędzia > Odkurzacze > Model : Producent : SILVER ELEKTRYCZNY ODKURZACZ KOMINKOWY ZEFIR Polska O MOCY 1600W + ZAPASOWY FILTR HEPA Firma ZEFIR Polska wprowadziła udogodnienie dla osb posiadających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odkurzacza centralnego Modele kompaktowe: S1570, S2200 Modele SPLIT: S1570, S2500, S2800, S2900, S3500

Instrukcja obsługi odkurzacza centralnego Modele kompaktowe: S1570, S2200 Modele SPLIT: S1570, S2500, S2800, S2900, S3500 Instrukcja obsługi odkurzacza centralnego Modele kompaktowe: S1570, S2200 Modele SPLIT: S1570, S2500, S2800, S2900, S3500 Zacznij użytkowanie odkurzacza dopiero po dokładnym przeczytaniu niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

GREENline. Filtr poliestrowy HEPA oraz materiałowy filtr ochronny. Materiałowy worek jednorazowy

GREENline. Filtr poliestrowy HEPA oraz materiałowy filtr ochronny. Materiałowy worek jednorazowy GREENline - 5 lat gwarancji na wszystkie modele GREENline - nowoczesna technologia - skuteczna i wygodna filtracja - niezawodny serwis - nowoczesny design - szeroki wybór akcesoriów - wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 7.800 eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

jednostka do zadań specjalnych

jednostka do zadań specjalnych jednostka do zadań specjalnych W domu o powierzchni 150-200 m 2 powstaje ok. 20 kg kurzu rocznie. Odkurzanie, siłą rzeczy, należy więc do codziennych obowiązków. By było skuteczne i jednocześnie jak najmniej

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

T 7/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

T 7/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy T 7/1 Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych. 1 2 1 Duży, żółty

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

T 15/1. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza

T 15/1. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza T 15/1 Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4001

Odkurzacze z funkcją prania SE 4001 Odkurzacze z funkcją prania SE 4001 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

T 10/1. Łatwe w serwisowaniu. Przechowywanie akcesoriów

T 10/1. Łatwe w serwisowaniu. Przechowywanie akcesoriów T 10/1 Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych. 1 Łatwe w serwisowaniu

Bardziej szczegółowo

IV 60/36-3 W. Wyjątkowo długa żywotność. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań. Mechaniczne oczyszczanie filtra

IV 60/36-3 W. Wyjątkowo długa żywotność. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego poszerza zakres zastosowań. Mechaniczne oczyszczanie filtra IV 60/36-3 W Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. Wyposażony w trzy turbiny. 1 2 1 Wyjątkowo długa żywotność

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY DO SPRZĄTANIA

ZESTAWY DO SPRZĄTANIA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Karbon sp. z o.o. 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 14A/2 tel. +48 32 42 385 21,- 22 internet : www.karbon.com.pl e-mail: karbon@karbon.com.pl Rybnik 01.02.2016r ODKURZACZE

Bardziej szczegółowo

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 3/5/PL/3 Klapy zwrotne Typu ARK ARK1 Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 Spis treści Opis Opis 2 Budowa 3-4 Wielkoci standardowe Monta 5 Dane techniczne 6 Informacje do zamawiania 7 Klapy zwrotne typu ARK,

Bardziej szczegółowo

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci X. We dopuszczone do kontaktu z ywnoci W ssawny i przesyowy dopuszczony do kontaktu z ywnoci - zgodne z normami FDA bardzo lekki Obejma limakowa Master Grip Szybkozcze Master Grip Króciec metalowy z konierzem

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

odkurzacze centralne Zestawienia instalacji odkurzaczy centralnych Przykładowe projekty i instrukcja projektowania www.aerovac.pl

odkurzacze centralne Zestawienia instalacji odkurzaczy centralnych Przykładowe projekty i instrukcja projektowania www.aerovac.pl odkurzacze centralne Zestawienia instalacji odkurzaczy centralnych Przykładowe projekty i instrukcja projektowania www.aerovac.pl Instrukcja projektowania i montażu instalacji centralnego odkurzania 1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elektronarzędzia > Odkurzacze > Model : Producent : SILVER ELEKTRYCZNY ODKURZACZ KOMINKOWY EUROKRAFT O MOCY 1400W Odkurzacz wyposażony jest w filtr HEPA skutecznie chroniący silnik. Filtr można przemywać

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

POLSKA Pakiety instalacyjne dla systemów odkurzaczy centralnych

POLSKA Pakiety instalacyjne dla systemów odkurzaczy centralnych POLSKA Pakiety instalacyjne dla systemów odkurzaczy centralnych Generacja bezprzewodowa (zdalny start) Dane techniczne: Wysokość 600 Średnica 300 A minimalnie 40 A zalecane 000 B 357 C 94 D 20 E 370 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU

Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Wersja z zasilaniem sieciowym. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 5.400

Odkurzacze uniwersalne WD 5.400 Odkurzacze uniwersalne WD 5.400 Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact². Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No. Dane techniczne

Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact². Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No. Dane techniczne Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact² Kompaktowy, mobilny odkurzacz przemysłowy. System filtracji Tact² pozwala na długie okresy pracy bez przerw. Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No Numer katalogowy:

Bardziej szczegółowo

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex.

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex. T 15/1 HEPA Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Elastyczny przewód zasilający Highflex

Bardziej szczegółowo

XII. System po czeniowy COMBIFLEX

XII. System po czeniowy COMBIFLEX XII. System poczeniowy COMBIFEX Nakrcane zcze poliuretanowe wg IN 2448/IN 2458 Obejma GBS ZCZE POIURETANOWE COMBIFEX PU Materia Poliuretan o wysokiej odpornoci na cieranie Zastosowanie Specjalnie nakrcane

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe ATTIX 145 & 155

Odkurzacze przemysłowe ATTIX 145 & 155 Dzięki swojej wysokiej wydajności ATTIX 145 i 155 są idealnymi, trójfazowymi odkurzaczami przemysłowymi przeznaczonymi do ogólnego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu a przede wszystkim tam gdzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE. centralnego odkurzania P RZEGLĄD RYNKU

INSTALACJE. centralnego odkurzania P RZEGLĄD RYNKU INSTALACJE centralnego odkurzania Sprzątnięcie dużego, piętrowego domu stanowi poważne wyzwanie. Trzeba za sobą wszędzie ciągnąć odkurzacz, zmieniać gniazdka, wymieniać worek. Sprzątanie to dużo hałasu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski NT 27/1 Me Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków. 1 2 3 4 1 Wąż spustowy

Bardziej szczegółowo

T 15/1 eco!efficiency

T 15/1 eco!efficiency T 15/1 eco!efficiency Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe IV 60/27-1 M B1. Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No Pasujący zbiornik (praca na mokro)

Jednofazowe IV 60/27-1 M B1. Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No Pasujący zbiornik (praca na mokro) Jednofazowe IV 60/27-1 M B1 Odkurzacz przemysłowy IV 60/27-1 M B1 na sucho to urządzenie przystosowane do odkurzania pyłów klasy M. Dodatkowa kontrola B1 obejmuje również pył wybuchowy należący do klasy

Bardziej szczegółowo

IV 60/24-2 W. Dwie turbiny. Wyjątkowo długa żywotność. Filtr opróżniany półautomatycznie

IV 60/24-2 W. Dwie turbiny. Wyjątkowo długa żywotność. Filtr opróżniany półautomatycznie IV 60/24-2 W Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. Wyposażony w dwie turbiny. 1 Dwie turbiny 3 Wyjątkowo długa

Bardziej szczegółowo