NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA"

Transkrypt

1 NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

2 PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7, Poznań tel , tel./fax Redakcja: Anna Tomtas-Anders Projekt graficzny: Wojciech Janicki

3 W NUMERZE NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST 4 Innowacyjna Wielkopolska wywiad z Leszkiem Wojtasiakiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 6 Dyfuzja innowacji jak skutecznie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Drodzy Czytelnicy Trzymają Państwo w rękach ósmy i ostatni już numer biuletynu Spin off, którego tematem przewodnim jest reforma szkolnictwa wyższego. O zmianach dotyczących finansowania nauki i tworzenia przez szkoły wyższe spółek typu spin off, dowiedzą się Państwo z lektury artykułów pt. Zmiany w finansowaniu nauki oraz Zielone światło dla spin off. Zapraszamy również do przeczytania wywiadu z panem Leszkiem Wojtasiakiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Wraz z ukazaniem się niniejszego numeru biuletynu kończy się realizacja projektu Spin off poradnik przedsiębiorczych naukowców. W tym miejscu chcemy złożyć serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę przy tworzeniu biuletynu. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się osobom, które wspierały nas w dystrybucji biuletynu, dzięki nim możliwe było dotarcie do tak szerokiego i zróżnicowanego grona czytelników. Z otrzymanych od Państwa ankiet ewaluacyjnych i licznych maili wynika, że tematyka oraz sposób przekazywania informacji w biuletynie spotkał się z Państwa uznaniem i zadowoleniem. Dziękujemy Państwu za wszystkie cenne uwagi, które motywowały nas do wytężonej pracy przy tworzeniu każdego numeru biuletynu. Mimo zakończenia projektu, wszystkie archiwalne numery biuletynu pozostają dla Państwa dostępne na naszej stronie internetowej Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim czytelnikom najlepsze życzenia Radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Zmiany w finansowaniu nauki jakie modyfikacje w systemie finansowania nauki wprowadziła reforma nauki. 10 Zielone światło dla spin off podstawy prawne zakładania spółek na polskich uczelniach. 12 Kaliskie IOB a uczelnie Wielkopolski dobre praktyki współpracy w regionie. 14 Koło Fortuny przedsiębiorczość akademicka w Wielkopolsce oczami autorów audycji. 15 FLESZ ważne wydarzenia z regionu. Zapraszam do lektury Jakub Anders Dyrektor Finansowy Fundacji ProRegio SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 3

4 DOBRE PRAKTYKI Innowacyjna Wielkopolska Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego FOT. ARCHWIUM UMWW Panie Marszałku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) jest odpowiedzialny za opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Jakie znaczenie dla rozwoju województwa ma ten dokument? Regionalne Strategie Innowacji (RSI) są podstawowym instrumentem realizacji polityki innowacyjnej w województwach. Stanowią pewnego rodzaju drogowskaz, w jaki sposób władze regionalne powinny działać i kierować swoje wsparcie, aby region osiągał przewagę konkurencyjną, co powinno przekładać się pośrednio na wyższy poziom jakości życia jego mieszkańców. W Wielkopolsce, pierwsza Regionalna Strategia Innowacji, uznana zresztą przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za wzorcową, została przyjęta w 2004 r., jako efekt wspólnej pracy różnych środowisk regionu. Od tego czasu wiele zmieniło się w naszym otoczeniu społecznym i gospodarczym, pojawiły się nowe wyzwania, wiele też się nauczyliśmy, dlatego pojawiła się potrzeba aktualizacji tego ważnego dokumentu strategicznego. Dzięki podjętym w 2010 r. pracom nad RSI mieliśmy okazję na nowo przemyśleć całą koncepcję wsparcia procesów innowacji w Wielkopolsce. Wiemy już jakie problemy musimy przezwyciężyć, a RSI wskazuje jakie działania w tym celu należy podjąć. W sytuacji ograniczonych zasobów, kiedy nie stać nas na wsparcie wszystkich wartościowych inicjatyw, tego typu dokument pomaga w ustaleniu priorytetów i podejmowaniu właściwych decyzji. W opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacji uczestniczą także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz naukowcy. Jak duży jest ich wpływ na ostateczny kształt Strategii? Rzeczywiście ważne jest, aby w procesie przygotowania tak istotnego dla regionu dokumentu, brały udział wszystkie grupy podmiotów mające wpływ na rozwój innowacji. W ramach prac nad aktualizacją RSI zaprosiliśmy do współpracy zarówno przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, uczelni, jak i wielu innych podmiotów. Ich wkład w ostateczny kształt dokumentu jest bezsprzeczny. Staraliśmy się szeroko uspołecznić prowadzone prace aktualizacyjne m.in. poprzez spotkania w subregionach czy specjalną internetową platformę konsultacyjną. Obserwowaliśmy duże zainteresowanie całym procesem ze strony samorządów lokalnych i naukowców. Naszym zadaniem jako władz regionalnych było zebranie wszystkich zgłaszanych postulatów 4 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

5 DOBRE PRAKTYKI i ustalenie, w porozumieniu z ekspertami, pewnych priorytetów. W ten sposób powstało siedem programów strategicznych RSI, powiązanych z obszarem działalności poszczególnych podmiotów biznesu, nauki, samorządów. Programy strategiczne wyznaczają priorytetowe zadania do realizacji, jeśli myślimy poważnie o konkurowaniu z innymi regionami Europy czy świata. Jak ocenia Pan poziom innowacyjności naszego województwa na tle całego kraju? Ostatnie lata pracy pokazały, że konsekwentna polityka, jej realizacja, daje już satysfakcję, jednakże mamy świadomość, że naprawdę zadowalające wyniki przyjdą w nieco późniejszym okresie. W sektorze kreatywnej gospodarki możemy już mówić o pewnych sukcesach. To dobry początek i mocne fundamenty rozwoju choć przed nami jeszcze długa droga do zrealizowania założonych celów. W jakim kierunku będzie rozwijać się sektor innowacji w Wielkopolsce w najbliższych latach? Jako władze regionalne chcemy świadomie stymulować rozwój sektora innowacji, dlatego też m.in. tak istotne jest dla nas wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Mamy nadzieję, że wypracowana wspólnie z lokalnymi partnerami i przyjęta w RSI, wizja Innowacyjnej Wielkopolski w 2020 r. stanie się rzeczywistością. Zakładamy, że innowacje obejmą wszystkie dziedziny życia. Ogromną rolę do odegrania ma tutaj, wbrew pozorom, sektor publiczny, dlatego też, jako jedni z pierwszych w Polsce, cały I program strategiczny RSI pn. Innowacyjny Urząd poświęciliśmy kwestii zmiany mentalności i podniesienia efektywności pracy sektora publicznego w Wielkopolsce. Ostatnie lata pracy pokazały, że konsekwentna polityka, jej realizacja, daje już satysfakcję, jednakże mamy świadomość, że naprawdę zadowalające wyniki przyjdą w nieco późniejszym okresie. W sektorze kreatywnej gospodarki możemy już mówić o pewnych sukcesach. FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego aktywnie promuje i wspiera rozwój innowacyjności regionu. Które z inicjatyw Urzędu są Pana zdaniem najciekawsze? Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podejmuje szereg działań na rzecz pobudzenia kreatywności i innowacyjności Wielkopolan. Kluczową rolę w tym zakresie odegrały środki jakie pozyskaliśmy w latach w ramach projektów systemowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale nie tylko. Każda z realizowanych przez nas inicjatyw to żyjące własnym życiem pracochłonne przedsięwzięcie, często o wąskiej specjalizacji, wykorzystujące kreatywność i wiedzę ekspertów. O wszystkich przedsięwzięciach można dowiedzieć się więcej na stronie UMWW Z najciekawszych warto na pewno wymienić Preinkubator Wielkopolski realizowany w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości tegorocznym laureatem Innovation Regional Award, przyznawanej przez Zgromadzenie Regionów Europy. Zależy nam, aby młodzież akademicka miała szansę spróbować swoich sił w biznesie, wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, dlatego wspieramy przedsiębiorczość akademicką, w tym usługę preinkubacji. Ważnym krokiem w kierunku wsparcia rozwoju innowacji jest z pewnością uruchomienie programu Wielkopolskie klastry na rzecz innowacyjności, zaprojektowanego jako elastyczne narzędzie odpowiadające na rzeczywiste potrzeby poszczególnych grup przedsiębiorstw. Najbardziej jednak spektakularnym przedsięwzięciem, adresowanym do szerokiego grona odbiorców, są z pewnością Światowe Dni Innowacji, które cyklicznie od 5 lat promują kulturę innowacji w Wielkopolsce. Urząd realizuje także pilotażowy konkurs Voucher wiedzy, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na współpracę z określonymi jednostkami naukowymi. Jak dalej będzie rozwijała się ta inicjatywa i jakie środki na te cele planują Państwo uruchomić? Pilotażowy konkurs Voucher wiedzy, uruchomiony po raz pierwszy w 2011 r., opracowany został w ramach projektu Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy współfinansowanego z 7 Programu Ramowego. Dzięki temu, przygotowując się do uruchomienia tego nowatorskiego narzędzia wspierania transferu wiedzy, mogliśmy korzystać z najlepszych doświadczeń naszych bardziej zaawansowanych partnerów z Europy. Voucher umożliwia innowacyjnym przedsiębiorstwom z naszego regionu zakup badań lub konsultacji w instytucji naukowej. Władze regionu uznały, że voucher wiedzy może być doskonałym narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyśpieszy transfer wiedzy. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było bardzo duże, dlatego też już podjęliśmy przygotowania do uruchomienia konkursu w przyszłym roku. Rozmawiała Anna Tomtas-Anders SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 5

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Dyfuzja innowacji Prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego FOT. ARCHIWUM AUTORA Nowe produkty, usługi i pomysły nie zawsze spotykają się z pozytywnym odzewem społecznym. Obserwatorzy rynków technologicznych wskażą liczne przykłady rozwiązań, które mimo doskonałości technicznej, nie zostały zaakceptowane przez nabywców, ustępując miejsca znacznie gorszym alternatywom. Pomocą służyć może dorobek badań nad dyfuzją innowacji, czyli procesem ich upowszechniania się i akceptacji przez uczestników rynku. Teoria dyfuzji innowacji należy do pogranicza dyscyplin marketingu, socjologii, psychologii i ekonomii, a w naszym kraju nadal pozostaje relatywnie mało znana. Podstawy teoretyczne procesu dyfuzji zostały opisane w 1962 roku przez amerykańskiego socjologa Everetta M. Rogersa w książce Diffusion of innovations i po upływie 49 lat nadal okazują się przydatne w praktyce gospodarczej. Rogers potwierdził empirycznie, że skuteczne upowszechnienie nowego produktu zależy od cech produktu oraz cech potencjalnych nabywców. Firmy mają ograniczone możliwości kształtowania charakterystyk nabywców, choć pomagają im w tym odpowiednie działania promocyjne. Z pewnością jednak można wspierać dyfuzję innowacji poprzez doskonalenie cech rozwiązania podlegającego dyfuzji, a niniejszy artykuł skoncentruje się właśnie na tych możliwościach, wskazując przedsiębiorcom możliwe kroki. Kluczowe cechy innowacji Rogers, w oparciu o analizę setek publikacji oraz własne badania, wyodrębnił pięć cech innowacji (PZNTO), które uznał za kluczowe dla procesu dyfuzji: (P) względna przewaga innowacji nad wcześniej dostępnymi rozwiązaniami, (Z) zgodność z wartościami i doświadczeniami potencjalnych odbiorców, (N) niska złożoność, (T) testowalność, (O) obserwowalność. Zgodnie z modelem PZNTO, szczególnie dynamicznej dyfuzji podlegać będą więc te nowe produkty i usługi, które dostarczają użytkownikom nowych korzyści, niedostępnych we wcześniejszych rozwiązaniach (względna przewaga, P), są zgodne ze sposobami działania i myślenia nabywców i nie wymagają radykalnych zmian (zgodność, Z), nie są trudne w zrozumieniu ani w wykorzystywaniu (niska złożoność, N), mogą być wypróbowane przed zakupem (testowalność, T) oraz są stosowane przez innych, a efekty ich wykorzystywania można zaobserwować (obserwowalność, O). Pięć wymienionych cech innowacji wydawać się może oczywistymi, jednak bardzo często przedsiębiorcom nie udaje się zaspokoić wszystkich elementów modelu PZNTO. Najczęściej oferują klientom rozwiązania udoskonalone technicznie, w których łatwo zaobserwować można przewagę nad starszymi alternatywami (P), ale oferowane produkty zrywają z dotychczasowymi doświadczeniami i praktykami (niski poziom Z), są też relatywnie trudne w obsłudze (niskie N), a w takich sytuacjach nawet najbardziej przekonujące korzyści (P) nie wystarczą, by skłonić nabywców do przyjęcia innowacji. PZNTO w praktyce Wyzwania związane ze stosowaniem modelu PZNTO można opisać na praktycznym przykładzie. Firma technologiczna chciała wprowadzić na rynek nową technologię, przydatną dla przemysłu wydobywczego. Jej zastosowanie pozwalało istotnie uprościć proces wydobycia ropy naftowej, obniżyć koszty wydobycia oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, obsługujących urządzenia wydobywcze. Technologia 6 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA oferowała więc niekwestionowalną względną przewagę nad wcześniejszymi alternatywami (P). Prostota obsługi technologii oznaczała też niską złożoność (N), co dodatkowo powinno sprzyjać akceptacji przez nabywców. Niestety, dostawcy nie udało się przekonać potencjalnych klientów-firm wydobywczych do stosowania nowej technologii, ponieważ wdrożenie nowego sposobu wydobycia wymagało radykalnej zmiany organizacji procesu, rezygnacji z poniesionych już inwestycji w park maszynowy i zwolnienia części pracowników-specjalistów. Trudną do pokonania barierą dyfuzji była też ograniczona zgodność z wcześniejszymi doświadczeniami i sposobami działania (Z). Kolejny problem stanowiła testowalność (T). Kosztownej instalacji nie dało się uruchomić próbnie, gdyż każde wdrożenie wiązało się ze znaczącymi nakładami finansowymi i długim czasem, niezbędnym do przygotowania eksploatacji. Brakowało też obserwowalności (O), bo firma-dostawca nadal poszukiwała pierwszego odbiorcy, który mógłby stać się klientem referencyjnym. W jaki sposób można wykorzystać model PZNTO do wspierania dyfuzji omawianej technologii? Należy zadbać o zapewnienie zgodności (Z) poprzez odpowiednie modyfikacje produktu, integrację z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i wykorzystanie istniejących w firmach wydobywczych zasobów wiedzy, dbając też o przekaz promocyjny, który nie sugeruje konieczności zerwania z dotychczasowymi praktykami czy zwalniania pracowników specjalistów. Testowalność (T) można podnieść poprzez stworzenie instalacji próbnej, działającej na niewielką skalę, ale pozwalającej zapoznać się z możliwościami rozwiązania. Jedynym sposobem na zagwarantowanie obserwowalności (O) będzie jak najszybsze zdobycie pierwszego klienta, także przez zaoferowanie wdrożenia technologii po szczególnie atrakcyjnej cenie. Inwestycja w pierwszego klienta z pewnością szybko się zwróci gdy, zdobyta referencja okaże się skutecznym argumentem w procesach sprzedaży. Kolejny przykład, ilustrujący korzyści stosowania modelu PZNTO, dotyczy dostawcy rozwiązań w obszarze technologii wodno-ściekowych, który wprowadził na rynek nową wersję swojej technologii. Jej najnowszy wariant pozwalał na zdalne sterowanie specjalistycznymi urządzeniami z poziomu ekranu komputera, a nawet poprzez wykorzystanie ekranów dotykowych nowoczesnych telefonów czy tabletów. Bezsprzeczna była więc względna przewaga (P) technologii. Niestety, nie wystarczyła ona, by zdobyć nabywców. Zniechęcał ich brak zgodności z wcześniejszymi doświadczeniami (Z). Inżynierowie i pracownicy techniczni byli przyzwyczajeni do obsługi fizycznych urządzeń, sprzeciwiali się zastąpieniu ich oprogramowaniem komputerowym czy wreszcie obawiali się utraty pracy przez osoby, które nie potrafiły obsługiwać komputerów. Zaawansowane technicznie rozwiązanie nie spełniało więc kolejnego wymogu skutecznej dyfuzji, czyli nie zapewniało niskiej złożoności (N). Konieczność przeprowadzenia kosztownej instalacji eliminowała też testowalność (T), a brak pierwszego użytkownika sprawiał, że nie była możliwa obserwacja efektów wykorzystywania technologii przez innych nabywców (O). Jak wiedza o modelu PZNTO może pomóc udoskonalić rozwiązanie i przyspieszyć dyfuzję opisanego rozwiązania? Dostawca zapewnił zgodność (Z) za sprawą udoskonalenia interfejsu użytkownika, którego podstawowa wersja zaczęła do złudzenia przypominać fizyczny wygląd wcześniej stosowanych urządzeń, z wyświetlaczami, przyciskami i dźwigniami, które przesuwane były na ekranie komputera. Ktoś, kto potrafił obsługiwać tradycyjną linię technologiczną, nie miał więc problemów z wykorzystywaniem innowacyjnego rozwiązania. W ten sposób zagwarantowano też niską złożoność (N). Testowalność (T) wymaga oczywiście zainwestowania w niewielką, próbną instalację, którą potencjalni klienci mogą obejrzeć w działaniu w siedzibie dostawcy. Wreszcie obserwowalność (O) wiązała się z koniecznością szybkiego wdrożenia pierwszej instalacji, co po zaspokojeniu pozostałych elementów modelu PZNTO nie okazało się trudne! Model PZNTO to tylko drobny wycinek teorii dyfuzji innowacji, jednak właśnie z nim wiążą się dwa typowe problemy, które napotykają dostawcy innowacyjnych rozwiązań. Pierwszym wyzwaniem jest przesadny zachwyt nad nowoczesnością rozwiązania i jego parametrami technicznymi, gdy rozwiązanie niekoniecznie przydatne jest dla odbiorców końcowych, którzy mogą nie dostrzegać wymiernych korzyści związanych z jego stosowaniem. Dostawca musi znaleźć konkretne zastosowania i wymierne korzyści (P) i przekonująco zaprezentować je uczestnikom rynku. Drugim problemem nowych firm technologicznych jest opisywana w niniejszym artykule sytuacja, gdy nowe rozwiązanie wprawdzie oferuje już korzyści (P), ale nie spełnia kolejnych atrybutów modelu Rogersa (Z, N, T lub O). W tej sytuacji trzeba w taki sposób sformułować ofertę, by każdy z elementów modelu PZNTO został wzmocniony. Zwykle wymaga to modyfikacji rozwiązania technicznego, np. sposobu obsługi, metod dostarczania i wdrażania, oferty szkoleń dla użytkowników końcowych czy usług serwisowych. W wielu przypadkach wskazana jest też modyfikacja przekazu promocyjnego tak, by uwydatnić korzyści (P), pokonać obawy przed radykalną nowością (Z), przekonać o prostocie obsługi (N), zachęcać do wypróbowania (T) i pokazać, że inni już skorzystali z nowych możliwości (O). A teraz trudne wyzwanie dla Czytelnika: zastanówmy się, jak wspierać proces dyfuzji innowacji na przykładzie rozwiązania wprowadzonego na rynek przez firmę farmaceutyczną? Proponuje ona nową formę dozowania leku zamiast tradycyjnych pastylek i zastrzyków, lek może być ordynowany w formie czopków. Z jednej strony nowe podejście eliminuje konieczność doświadczania bardzo niesympatycznego smaku leku w formie doustnych pastylek oraz upraszcza stosowanie w porównaniu z formą zastrzyków, pozwala też na szybkie rozprowadzenie substancji aktywnej w organizmie, co wydaje się podwyższać względną przewagę (P). Dodatkowo, nowa forma leku nie jest nadmiernie złożona (N), a jej prostota i niski koszt pozwolą na łatwe przetestowanie (T). Jednak perspektywa zmiany sposobu podawania leku wymaga przełamania bariery psychicznej i wypracowania nowych nawyków (Z), trudno też wyobrazić sobie obserwowalność takich praktyk (O). Co w tej sytuacji powinna zrobić firma, która chce zagwarantować skuteczną dyfuzję zgodnie z modelem PZNTO? SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 7

8 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Zmiany w finansowaniu nauki Anna Stańczyk Kierownik działu wdrażania POIG, Ośrodek Przetwarzania Informacji FOT. ARCHIWUM AUTORKI W środowisku naukowym od dawna występowały oczekiwania dotyczące nowych sposobów finansowania badań. Pakiet pięciu ustaw przygotowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który obowiązuje od 1 października 2010 roku, obok zmian systemowych, wprowadza również reformę systemu finansowania nauki. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 1 realizuje postulat poprawy efektywności systemu finansowania badań naukowych i wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką. Kompetencje w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych zostały rozdzielone pomiędzy Ministra właściwego do spraw nauki i dwie agencje wykonawcze: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 2 oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 3. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie odpowiedzialne jest za udzielanie dofinansowania na badania podstawowe dla wszystkich dziedzin nauki. Zgodnie z Ustawą o finansowaniu nauki badania podstawowe to oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy na temat podstawowych zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z ww. Ustawą, odpowiada natomiast za realizację projektów strategicznych oraz organizację i proces udzielania dofinansowania na projekty badawcze. Obie instytucje otrzymują dotacje celowe przeznaczone na programy i konkursy wspierające wzmocnienie powiązań pomiędzy nauką i gospodarką. W Ustawie wyodrębniono projekty badawcze i rozwojowe oraz podzielono budżet przeznaczony na dofinansowanie tych programów i projektów. W budżecie Ministra właściwego ds. nauki, Narodowe Centrum Nauki otrzymało 305 mln zł, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki w wysokości 627,6 mln zł. Budżety obu instytucji mają wzrosnąć w 2012 roku. Zgodnie z projektem budżetu kwota dla NCN wyniesie wtedy ok. 900 mln zł, z której na finansowanie projektów badawczych przeznaczonych będzie 869 mln zł. Pakietowi ustaw z 2010 roku towarzyszą akty wykonawcze w tym m.in. Rozporządzenie w sprawie audytu zewnętrznego, któremu podlegają obowiązkowo NCN i NCBiR oraz jednostki naukowe, realizujące projekty o wartości dofinansowania przekraczającej 2 mln zł. Narodowe Centrum Nauki NCN w pierwszej połowie roku uruchomił cztery konkursy na finansowanie: projektów badawczych dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora, dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. Konkursy te skierowane były do jednostek naukowych oraz do osób fizycznych przygotowujących badania, niezwiązanych formalnie z jednostką naukową. Narodowe Centrum Nauki realizuje również projekty w zakresie współpracy zagranicznej, w tym międzynarodowy program w zakresie humanistyki HERA oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. Kalendarz konkursów na rok 2011 przewiduje jeszcze konkursy na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie: zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektów, projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 8 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI stypendiów doktorskich oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Istotną zmianą wprowadzoną w ramach systemu podziału środków na badania podstawowe jest powierzenie tej roli przedstawicielom środowiska nauki, wchodzących w skład Rady NCN i zespołów ekspertów, powołanych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Jednocześnie należy podkreślić, że badania podstawowe są także finansowane ze środków na naukę będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa w ramach Narodowego programu rozwoju humanistyki, którego celem jest wspieranie prac naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Drugą instytucją w systemie finansowania nauki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołane do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa, które udziela dofinansowania na: strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez NCBiR; działalność statutową jednostek naukowych, w tym badania własne oraz utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych; inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym; współpracę naukową z zagranicą; działalność wspomagającą badania, tj. zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki; programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra, w tym m.in. Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców. Obecnie realizowane projekty strategiczne to: technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej, zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Na mocy ustawy oraz porozumienia z MNiSW, NCBiR został też stroną umów w ramach: Inicjatywy technologicznej IN- ITECH, inicjatyw KADTECH oraz BROTECH. Szczególnym zainteresowaniem naukowców cieszył się ogłoszony w maju 2011 r. konkurs INNOTECH. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje kolejne konkursy na realizację projektów rozwojowych uwzględniających aktywny udział partnerów gospodarczych, projektów, w których priorytetem jest zastosowanie grafenu czy projektów w obszarze innowacyjnych terapii medycznych. Ponadto, NCBiR przejęło również funkcje Instytucji Pośredniczącej dla programów operacyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach priorytetów pozostających w gestii Ministra właściwego ds. Nauki, w tym Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Podsumowanie Niewątpliwie, działania podjęte w ramach reformy systemu nauki mają przyczynić się do wzrostu finansowania badań mających znaczące dla nauki i gospodarki oraz zwiększenia pozabudżetowych źródeł ich finansowania. Jednocześnie, wprowadzone zmiany mają zwrócić uwagę naukowców na kwestie źródeł pochodzenia środków na ich badania oraz zmobilizować ich do aktywnej współpracy z przemysłem, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Reforma jest dobrym początkiem do zmian świadomościowych i otwarcia się nie tylko na konkurowanie z jednostkami zagranicznymi, ale również na współpracę międzynarodową. Nowe programy i konkursy realizowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazują, że rodzi się nowe podejście do finansowania projektów badawczych. Ciekawym założeniem jest zwiększanie budżetu na rzecz projektów aplikacyjnych w odniesieniu do środków pozyskiwanych z projektów komercyjnych. W procesie reformy istotne było wprowadzenie zmian w zakresie współpracy z gospodarką, w tym wprowadzenie nowej formuły projektów rozwojowych i celowych. W każdym z tych projektów istotnymi elementami jest wdrożenie i komercjalizacja. Dodatkowym udogodnieniem jest uelastycznienie harmonogramu konkursów. Istotą zmiany związanej z wydzieleniem agencji wykonawczych jest przekazanie rozdziału środków przeznaczonych na badania podstawowe i rozwojowe w ręce polskich naukowców, za pośrednictwem wybitnych przedstawicieli tego środowiska, wchodzących w skład Rady NCN, NCBiR i zespołów ekspertów, powołanych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Utworzenie Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programów ustanawianych przez Ministra mają na celu przede wszystkim zwiększenie poziomu wsparcia finansowego dla obszaru badań podstawowych i mają na celu efektywne finansowanie badań, co jest bardzo ważne przy stale niewystarczających funduszach na naukę. Nie wszystkie założenia są proste i łatwe Działania podjęte w ramach reformy systemu nauki, mają przyczynić się do istotnego wzrostu finansowania badań mających znaczenie dla nauki i gospodarki oraz zwiększenia pozabudżetowych źródeł ich finansowania. do wdrożenia ze względu na rozbieżne regulacje prawne czy też nadmierne sformalizowanie procesu aplikowania i rozliczania projektów. Przygotowując się do kolejnej perspektywy finansowej istotne jest przeanalizowanie wyzwań i priorytetów krajowych oraz europejskich strategii, w tym Strategii Europa 2020, a także podjęcie działań mających na celu zwiększenie udziału polskich jednostek w programach i inicjatywach międzynarodowych. Dla rozwoju badań naukowych istotne znaczenie mają środki z Unii Europejskiej. W procesie przygotowywania programów i konkursów konieczne jest podjęcie działań w celu uniknięcia problemów związanych z istnieniem dwóch strumieni finansowania na realizację tych samych przedsięwzięć. Kolejnym etapem powinno być przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie realizacji i wdrażania rezultatów projektów badawczych przez gospodarkę. 1 /95/07/9507/ _ustawa_o_zasadach_ finansowania_nauki.pdf 2 3

10 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Zielone światło dla spin off Krystian Gurba Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński FOT. ARCHIWUM AUTORA Pierwszego października weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Media najczęściej odnotowują nowe zasady przyznawania habilitacji czy odpłatność za drugi kierunek studiów, warto jednak zwrócić również uwagę na pierwszą w tym pakiecie zmianę, w bezpośredni sposób dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej. Przepisy związane z wdrażaniem wyników badań naukowych mieszczą się w trzech nowych artykułach. Art. 86c nakłada na szkoły wyższe obowiązek wprowadzenia wewnętrznych zasad ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Proces regulowania tych kwestii przez polskie uczelnie trwa już kilka lat większość wprowadziła lub przygotowuje stosowne dokumenty dlatego większe emocje budzą dwa inne artykuły dotyczące mechanizmu tworzenia przez szkoły wyższe tzw. spółek spin off. Spółki spin off Komercjalizacja wyników prac naukowych może zachodzić różnymi drogami. Jeśli źródłem innowacyjnego rozwiązania jest pomysł pochodzący z uczelni, podstawowym sposobem jego wprowadzenia na rynek jest sprzedaż lub udostępnienie praw. Twórca oraz uczelnia, będąca właścicielem chroniących to rozwiązanie praw własności intelektualnej, mogą uznać jednak, iż korzystniejsze będzie samodzielne wprowadzenie na rynek produktów lub usług opartych na innowacji. Działalność produkcyjna nie jest co prawda rolą uczelni, ale mogą one, wspólnie z twórcami lub zewnętrznymi inwestorami, powoływać do życia spółki mające za zadanie komercjalizację myśli naukowej, najczęściej nazywane spółkami spin off (proponowane przez niektórych autorów dosłowne tłumaczenie tego pojęcia jako spółka odpryskowa na szczęście się nie przyjęło). Wśród sposobów tworzenia przez uniwersytety tego typu przedsięwzięć wyróżnić można dwa podstawowe modele: bezpośrednie powołanie spółki spin off przez uczelnię oraz działanie za pośrednictwem, będącej w pełni własnością szkoły wyższej, spółki wyposażonej przez nią w niezbędne do tego celu kompetencje i zasoby. Rewolucja październikowa? Uczelnie zostały zobowiązane do współpracy z otoczeniem gospodarczym już w ustawie z 2005 roku. Dotychczas akcent położony był jednak na obrót własnością intelektualną, a brakowało wzmianki o możliwości wdrożenia go na rynek poprzez spółkę. Formę odrębnych osób prawnych mogły co prawda przyjmować centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ale niespójność z innymi ustawami oraz brak dobrych praktyk spowodowały, iż uczelnie rzadko decydowały się na taki krok. W efekcie, przykłady utworzonych w tym czasie spółek spin off stanowią absolutne wyjątki. Wprowadzone obecnie zmiany mają uporządkować zasady kreowania takich spółek i zachęcić uczelnie do odważniejszego ich powoływania. Artykuł 86a Ustawy stanowi w ust. 1, iż uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej spółką celową. Ustawodawca rekomenduje zatem wybór modelu pośredniego tworzenia spółek spin off. Pozwoli to uelastycznić ich działanie i zmniejszyć ryzyko bezpośredniego angażowania się uniwersytetu w innowacyjne przedsięwzięcie. Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 86a wymienia jedynie przykładowe zadania spółki celowej, zatem można uznać, iż droga do komercjalizacji bezpośrednio przez spółkę celową (bez tworzenia przez nią kolejnego przedsięwzięcia biznesowego) również jest możliwa. 10 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Art. 86a mówi również o formie prawnej spółki celowej, ograniczając ją do jednego z rodzajów spółki kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Stosunkowo jasno została opisana procedura tworzenia spółek celowych. Decyzję o ich powołaniu podejmuje rektor za zgodą senatu. Zadania spółek celowych zostały wyliczone w ustawie jedynie przykładowo. Głównym jest obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzenie dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych. Ponadto, zgodnie z art. 86a ust. 2 i ust. 3, rektor może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej (zwraca uwagę na wyłączenie w tym punkcie innych rodzajów praw własności intelektualnej praw autorskich), co odbywa się poprzez wniesienie ich aportem do spółki. Spółka celowa ma już pełną swobodę postępowania z otrzymanymi prawami. Może ulokować je w tworzonej spółce spin off w formie aportu, sprzedać lub udzielić licencji na ich wykorzystanie. Obowiązki i prawa Na ścieżce komercjalizacji poprzez spółkę spin off za pośrednictwem spółki celowej, rozważyć trzeba dwa punkty, które mogą rodzić konsekwencje podatkowe. Pierwszym jest wniesienie przez uczelnię aportem do spółki celowej praw własności przemysłowej. Będzie to skutkowało powstaniem po stronie uczelni przychodu, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w spółce, w zamian za wniesiony aport. Przychód ten, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, będzie objęty podatkiem dochodowym. Zatem, jeżeli wartość nominalna udziałów uzyskanych za wniesione prawa przewyższałaby wartość wnoszonych praw, które były wcześniej amortyzowane, uczelnia będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Ponadto, szkoła wyższa musi zwrócić uwagę na kwestię podatku od towarów i usług. Wniesienie praw własności intelektualnej jako aportu stanowi bowiem świadczenie usługi i jako takie objęte jest podatkiem VAT, obecnie w wysokości 23%. Podstawę opodatkowania powinna wyznaczać wartość rynkowa przedmiotu aportu. Uczelnia będzie musiała zatem dokonać wyceny wnoszonych aportem praw, co szczególnie przy prawach dotyczących innowacyjnych technologii, jest szczególnie skomplikowane. Drugim aspektem wymagającym rozważenia w związku z modelem zaproponowanym przez nowelizację jest sytuacja dalszego rozporządzania przez spółkę celową, wniesioną do niej aportem, własnością intelektualną. Jeśli wniesie ona prawa aportem do utworzonej spółki spin off, powstaną podobne obowiązki podatkowe jak przy relacji uczelnia spółka celowa (podatek dochodowy i VAT). Jeśli spółka celowa zdecyduje się na sprzedaż praw bądź udzielenie licencji, również będzie to rodzić podobne konsekwencje. Zdecydowanie pożądanym przez uczelnie działaniem ustawodawcy byłoby wprowadzenie preferencyjnych zasad opodatkowania praw własności przemysłowej, wnoszonych do spółek celowych i spin off. Oprócz obowiązków, leżących po stronie uczelni jako założyciela spółki celowej, będą jej przysługiwać również uprawnienia określone przepisami kodeksu spółek handlowych, takie jak udział w zgromadzeniu wspólników przy spółkach z o.o. lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych i prawo do dywidendy, która może zostać przez uczelnię wykorzystana jedynie do prowadzenia działalności statutowej (art. 86a ust. 4). Nowelizacja nie stawia przeszkód na drodze tworzenia przez spółkę celową spółki spin off wspólnie z zewnętrznym inwestorem. W takiej sytuacji konieczne wydaje się zapewnienie sobie przez spółkę celową na tyle wysokiego pułapu udziałów, aby uczelnia mogła pośrednio zachować kontrolę nad dalszym rozwojem technologii. Praktyka Procedura tworzenia spółki spin off przy udziale spółki celowej może zatem wyglądać następująco. Twórca innowacji, który jest zainteresowany utworzeniem firmy, zgłasza się do centrum transferu technologii lub bezpośrednio do spółki celowej. Oceniane są szanse komercjalizacji, własność intelektualna zostaje zabezpieczona oraz tworzony jest wstępny biznesplan. Otwartym pytaniem pozostaje, czy szkoła wyższa powinna zastrzec jakąś formę wyrażenia zgody na powołanie spółki spin off przez władze uczelni. Samo objęcie udziałów przez spółkę celową nie wymaga z mocy prawa takiej zgody, ponieważ spółka celowa jest odrębną osobą prawną. Następnie należy ustalić warunki utworzenia spółki spin off, w tym zasady udostępnienia praw własności intelektualnej, na bazie których spółka ma być rozwijana, wysokość udziałów wspólników oraz zasady współpracy spółki z uczelnią (dotyczące np. korzystania z infrastruktury i marki uniwersytetu). Kolejnym krokiem jest podpisanie stosownych umów i przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki. Nowelizacja wprowadza także atrakcyjną, szczególnie z punktu widzenia mniejszych uczelni, możliwość tworzenia wspólnej spółki celowej dla kilku szkół wyższych. Korzystnym rozwiązaniem mogłoby okazać się również utworzenie wspólnej spółki celowej przez uczelnie, które ściśle ze sobą w jakiejś dziedzinie współpracują. Spółka byłaby dla nich platformą do rozwijania przedsięwzięć biznesowych opartych na wynikach wspólnych projektów. Należy również zauważyć, że ze względu na częste współdziałanie uczelni z innego rodzaju instytucjami, warto byłoby umożliwić powoływanie wspólnych spółek celowych przez uczelnie i jednostki PAN lub inne instytuty badawcze. Teraz pozostaje nam oczekiwanie na to, jak realizacja opisanych zmian będzie wyglądała w praktyce. Pierwsze uczelnie już rozpoczęły proces powoływania spółek, które określić można mianem celowych. Należy przypuszczać, że część szkół wyższych powierzy zadania przewidziane nowelizacją centrom transferu technologii, działającym w formie spółek. Od tego momentu jeszcze jednak daleka droga do powstania spółki spin off i wdrożenia rezultatów badań. O ile wciąż często brakuje eksperckiej wiedzy, doświadczonych menadżerów i poważnych partnerów biznesowych, możemy być przynajmniej pewni, że naukowej kreatywności polskich naukowców nam nie zabraknie. Bibliografia: Komercjalizacja B+R dla praktyków, MNiSW, Warszawa 2010.

12 DOBRE PRAKTYKI Piotr Sadowski Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Kaliskie IOB a uczelnie Wielkopolski Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy (WKL) a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (PWSZ). WKL powstało w 2009 r. w wyniku współdziałania czterech kaliskich firm przemysłu lotniczego: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz, Vac Aero Kalisz oraz Meyer Tool Poland, zatrudniających w sumie blisko trzy tysiące osób. Wielkopolski Klaster Lotniczy jest organizacją non profit, skupiającą przedstawicieli firm zaangażowanych w działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności branży lotniczej w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawanie wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich, promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Powstanie WKL poprzedziły liczne spotkania na temat indywidualnych i wspólnych potrzeb badawczych oraz kadrowych firm. WKL blisko współpracuje z różnymi lokalnymi uczelniami, takimi jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Politechnika Poznańska, ale najbardziej konkretną inicjatywą jest projekt realizowany we współpracy z PWSZ w Kaliszu, gdzie powstaje Centrum Doskonałości Kół Zębatych. Centrum, jedyne takie w Europie, usytuowane jest na terenie kampusu uczelnianego przy Collegium Mechanicum w Kaliszu. Jego budowa, której koszty szacowane są na ok. 24 mln zł, będzie sfinansowana w dużej części ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wielkopolski Klaster Lotniczy zainicjował również budowę struktury systemu monitorowania potencjału technologicznego wielkopolskiej branży lotniczej, a także opracowania koncepcji kanałów komunikacji pomiędzy trzema współpracującymi obszarami: przemysłem, szkołami technicznymi i uczelniami wyższymi a władzami samorządowymi. Dzięki budowie systemu monitorowania potencjału technologicznego w regionie powstanie docelowo Centrum Informacji dla naukowców i/lub zespołów badawczych z kraju i zagranicy. Możliwy stanie się wgląd w realizowane projekty związane z rozwojem zaawansowanych technologii, a także uzyskanie informacji o bieżących potrzebach przemysłu. System zbudowany na opracowanej w ramach Inicjatywy Innowacyjnej koncepcji monitorowania, umożliwi instytucjom otoczenia biznesu weryfikowanie potrzeb wszystkich trzech obszarów przemysłu, nauki wraz z edukacją oraz zadań samorządów i ukierunkowanie ich usług związanych z doradztwem i szkoleniami dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Więcej informacji oraz aktualności dotyczące działalności Wielkopolskiego Klastra Lotniczego dostępne są na stronie www. wkl.org.pl Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski. KIP a AIP przy PWSZ w Kaliszu Umowa współpracy w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy PWSZ w Kaliszu z Fundacją KIP została zawarta w 2007 r. W 2009 r. udało się wygrać konkurs Ministerstwa Gospodarki i pozyskać środki na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu. Podstawowe założenie współpracy z Fundacją KIP polega na tym, że lokale na prowadzenie działalności przez studentów lub absolwentów wynajmuje Inkubator na ul. Częstochowskiej, położonej ok. 1 km od głównego gmachu PWSZ, natomiast pierwszy punkt informacyjny znajduje się na Uczelni. Tutaj także organizowane są tematyczne konferencje i szkolenia dla studentów i pracowników naukowych. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową ustanowioną przez Radę Miejską Kalisza. Działa z sukcesami już 17 lat. Fundacja KIP wspiera zadania rozwo- 12 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

13 DOBRE PRAKTYKI ju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Kaliszu i regionie poprzez stwarzanie korzystnych warunków lokalowych dla przedsiębiorców, udzielanie pożyczek, organizację szkoleń czy świadczenie usług specjalistycznego doradztwa, w tym w szczególności: Punkt Konsultacyjny (PK), który świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla spin off, mikro i małych przedsiębiorstw zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; Fundusz Pożyczkowy udzielający wsparcia osobom bezrobotnym na utworzenie własnej działalności gospodarczej, spin off i start up oraz istniejącym przedsiębiorstwom na rozwój firmy, w tym także na stworzenie nowych miejsc pracy; dotychczas udzielono pożyczek na kwotę ponad 21 mln zł; Centrum szkoleniowe, które stanowi ciekawą bazę dydaktyczną w Kaliszu, w skład której wchodzą 2 sale szkoleniowe, sala konferencyjna, sala komputerowa, hole, aneks na catering; sieć Enterprise Europe Network (EEN), oferująca usługi informacyjno-doradcze wspierające biznes oraz usługi proinnowacyjne, takie jak misje gospodarcze, audyty technologiczne, nieodpłatne szkolenia, poszukiwanie partnerów zagranicznych; Inkubator Technologiczny, który wynajmuje ponad 3500 m 2 powierzchni różnym firmom, priorytetowo firmom typu spin off i start up. Obecnie Inkubator Przedsiębiorczości jest przekształcany w Inkubator Technologiczny, który priorytetowo opiekuje się firmami innowacyjnymi, wykorzystującymi nowe technologie. Jego głównym celem ma być wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii w regionie kaliskim. Proces jego tworzenia wspiera m.in. Prezydent Miasta Kalisza oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Docelowo działalność Inkubatora Technologicznego ma być szansą i pomocą w rozwoju przedsiębiorstw już istniejących oraz wsparciem w powstawaniu silnej polskiej konkurencji dla producentów pochodzących zarówno z krajów UE jak i całego świata. W tym zakresie Fundacja chce współpracować z Uczelnią, która posiada dobrze wyposażone laboratoria; m.in.: Metrologii Maszyn, Fizyki, Chemii Fizycznej, Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pomiarów Nieelektrycznych Metodami Elektronicznymi, Zabezpieczeń i Automatyki, Podstaw Elektroenergetyki, Grafiki Inżynierskiej, Mechaniki Płynów, Komputerowego Projektowania i Wspomagania Produkcji AUTO-CAD EDGECAM i CA- TIA V5 i inne. Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu realizują wspólny cel ich działalności w postaci stworzenia korzystnego rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości wśród osób młodych, które rozpoczynają swoją pracę zawodową. PWSZ stwarza warunki dla swoich studentów, kursantów i dyplomantów by mogli posiąść wiedzę i doświadczenie niezbędne do podjęcia działalności zawodowej, natomiast KIP stara się wspomóc we własnej działalności gospodarczej osoby czynne zawodowo, a także wspiera wysiłki władz lokalnych w celu poprawy sytuacji na kaliskim rynku pracy. Inkubator Technologiczny, współpracujący z PWSZ w Kaliszu, może stać się kluczem do rozwoju działalności gospodarczej dla osób czynnych zawodowo, pracowników naukowych (spin-off), a przede wszystkim szansą zaistnienia dla młodych, przedsiębiorczych osób, studentów i absolwentów szkół i uczelni regionu kaliskiego. Stowarzyszenie Klaster Spożywczy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu (RIG) powstała w 1996 r. Zrzesza obecnie 80 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Misją RIG jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. W 2009 r. Izba zainicjowała powstanie klastra spożywczego. Jego założycielami są przedstawiciele 17 regionalnych firm zajmujących się produkcją żywności oraz maszyn przetwórstwa spożywczego. Celem jest kreowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności kaliskich firm branży spożywczej, wdrażanie nowych produktów, innowacyjnych technologii i rozwiązań. Ważnym członkiem Klastra jest właściciel grupy kapitałowej Jutrzenka. Członkami wspierającymi zostały: Jutrzenka Colian, Paula, JAM Inox Produkt, Eljon, Spomasz Pleszew, Edal Lisków oraz Izby Gospodarcze Kalisza i Ostrowa Wlkp., a także uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Obecnie liczba podmiotów w klastrze wynosi 21. Bardzo ważnym zadaniem jakie postawił sobie Klaster to budowa Wirtualnej Giełdy Spożywczej, współfinansowanej w ramach Działania 1.6 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Więcej informacji: kontakt.html. Porozumienie dla Design: Uniwersytet UAM a Fundacja KIP We wrześniu 2009 roku Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości obchodziła 15-lecie istnienia i działalności swojej organizacji. Ważnym punktem w programie uroczystości było podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie inicjatywy dla design w Kaliskim Inkubatorze. Sygnatariuszami porozumienia byli: dr Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza, prof. dr hab. Jacek Guliński prorektor UAM w Poznaniu, Piotr Sadowski Prezes Zarządu Fundacji KIP. Na mocy porozumienia ustalono, że Fundacja będzie współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, w szczególności Wydziałem Artystyczno- -Pedagogicznym w Kaliszu w celu definiowania i planowania projektów, które umożliwią zaangażowanie się studentów i absolwentów w pozadydaktyczne wydarzenia artystyczne, takie jak: targi designu, warsztaty specjalistyczne, studia grafiki itp. Pracownicy Uniwersytetu i studenci włączą się w projektowanie wystroju wolnych przestrzeni Inkubatora oraz zorganizują stałą galerię prac. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości konsekwentnie realizowała w 2010 roku kolejne działania na rzecz propagowania design w Kaliszu. Została stworzona kaliska strona zorganizowano dwie wizyty studyjne do prężnych ośrodków design w kraju, tj. do Łodzi i Cieszyna, wystawę prac Young Designers prezentującą prace projektantów designerów z kraju i z zagranicy, współpracujących z firmami różnych branż oraz bibliotekę projektanta designera i przedsiębiorcy wyposażoną w specjalistyczną literaturę. Wszystkie te działania pozwoliły na popularyzację przedsiębiorczości bazującej na design i wzornictwie. Wielu przedsiębiorców nie docenia bowiem roli wzornictwa w poprawie konkurencyjności firmy. Wiedza pozyskana przez lokalną społeczność dotycząca design z pewnością wpłynie korzystnie na wzrost aktywności i zaangażowania małych i średnich firm w inicjowanie i uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

14 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Koło Fortuny Paulina Skrzypińska specjalista ds. rozwoju i promocji firm, InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Czym jest przedsiębiorczość akademicka? Czy student może zostać przedsiębiorcą, a przede wszystkim, od czego należy zacząć zakładanie własnej firmy? Jeśli nadal brak Wam pomysłu, odwagi lub po prostu macie wątpliwości czy własny biznes to rozwiązanie odpowiednie dla Was, posłuchajcie historii młodych przedsiębiorców, którym już się udało. Gdzie? W Radiu Afera Studenckim Radiu Politechniki Poznańskiej w każdy czwartek, na żywo, o godzinie 20:00, w programie Koło Fortuny. Audycja Koło Fortuny pojawiła się po raz pierwszy na antenie Radia Afera ponad cztery lata temu. Ilu z nas ówczesnych studentów wiedziało wtedy, czym jest przedsiębiorczość akademicka? Niewielu... Student-przedsiębiorca? Student i biznes własny biznes? Większość z nas, słysząc wtedy o tym, że mogłaby założyć własną firmę, pukała się w czoło. Bo jak to zrobić bez funduszy i wsparcia kogoś doświadczonego? Czy można w ogóle liczyć na bezinteresowną pomoc w zakładaniu działalności, która ma w niedalekiej przyszłości przynosić zyski? Jak pokazały kolejne lata oczywiście można. Początki były trudne. Hasła przedsiębiorczość akademicka, preinkubacja czy inkubacja wywoływały wtedy wiele pytań. Większość ówczesnych studentów chyba nie do końca wierzyło, że w tak młodym wieku można odnieść biznesowy sukces i zostać przedsiębiorcą. Często studenckim wątpliwościom towarzyszyły głosy rodziców i wykładowców, dla których priorytetem i przepustką do kariery zawodowej była edukacja, a jej ukoronowaniem miały być magiczne trzy litery przed nazwiskiem, gwarantujące pozornie dobrą pracę i zawodowy sukces. Zakładanie firmy w trakcie studiów, zarabianie konkretnych pieniędzy, a tym bardziej wizja studentówprzedsiębiorców chyba niewielu osobom mieściła się wtedy w głowach. Zanim audycja Koło Fortuny przybrała obecną formę, zaczynaliśmy od krótkich, piętnastominutowych spotkań podczas sobotnich Poranków w Aferze. Musieliśmy sprawdzić czy idziemy dobrym tropem, czy temat przedsiębiorczości akademickiej będzie dla studentów interesujący. Sami też musieliśmy się wiele uczyć. W rozszyfrowywaniu meandrów zakładania działalności gospodarczej pomagali nam eksperci z Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania czy młodzi zapaleni prawnicy, którzy z pasją dzielili się wiedzą z tymi, którzy właśnie rozpoczynali swoją przygodę z biznesem. W kwestii pozyskiwania funduszy na prowadzenie własnej firmy mogliśmy polegać między innymi na wsparciu ekspertów z InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenia Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Mogliśmy również liczyć na wsparcie merytoryczne specjalistów z Preinkubatora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej czy Fundacji Rozwoju Regionów Pro Regio. Zdobywaliśmy wiedzę wraz z naszymi słuchaczami, a na antenie staraliśmy się w ciekawy sposób opowiedzieć, jak napisać biznesplan czy w jaki sposób zaprezentować swój pomysł przed inwestorem. Przede wszystkim mówiliśmy jednak o tym, jak radzić sobie z prawnymi aspektami zakładania własnej działalności gospodarczej. Nie było to łatwe, ale udało się. Jak wyglądała wtedy oferta instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką? Porównując ją z dzisiejszymi możliwościami inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych oraz rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, prowadzących obecnie działania w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (np. program szkoleniowo-doradczy Pierwszy krok we własny biznes, Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej TechnoInQbacja zajęcia z przedsiębiorczości opartej na wiedzy, audycja Koło Fortuny ) czy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (np. Preinkubator Akademicki 14 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

15 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademik Przedsiębiorczości ) lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (np. InQbator Seed ), oferta instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej wyglądała względnie ubogo. Należy jednak podkreślić, że kilka lat wstecz takie działania, jak np. Pomysł na biznes (realizowany w ramach projektu PROMOTOR PLUS i Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości ), były nowatorskie. Pierwsze edycje wyżej wymienionego konkursu, mające wyłowić autorów najlepszych pomysłów na biznes, cieszyły się ogromną popularnością. Po raz pierwszy dano studentom narzędzia do realizacji własnych pomysłów. Młodzi ludzie zaczęli mierzyć się nie tylko ze studiami, ale przede wszystkim wielu z nich zdecydowało się założyć własną firmę. Co zmieniło się przez ostatnie 4 lata? Przede wszystkim rynek pracy i realia, w jakie absolwenci szkół wyższych trafiają, tuż po odebraniu dyplomu. Wyższe wykształcenie, nie poparte praktycznymi umiejętnościami, nie gwarantuje zatrudnienia. Studenckie życie również nabrało innego charakteru. Dzisiejszy student biega, ale nie za wykładowcami, usiłując zebrać wszystkie potrzebne mu w indeksie podpisy, lecz próbując połączyć zajęcia na uczelni ze stażem, pierwszą pracą lub rozwijaniem własnego biznesu. Studia to już nie tylko nauka i zabawa, ale szkolenia, praktyki i staże. Trzeba wyróżniać się z tłumu. Jak? Przez ciągłe dokształcanie, praktyki, poszerzanie kompetencji i zawartości swojego CV. Stuprocentowy humanista musi umieć liczyć, przysłowiowy ścisłowiec musi być komunikatywny i sprawnie posługiwać się językiem. Jedni i drudzy muszą mieć otwarte umysły, które pozwolą im szybko dostosować się do nowych obowiązków i zdobywania zupełnie nowych kompetencji. Można też spróbować założyć własny biznes. Niestety wielość projektów, w ramach których można pozyskać nie tylko fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale i niezbędne wsparcie merytoryczne powoduje, że ciężko dziś znaleźć unikatowy pomysł. Ilość firm zakładanych przez studentów raczej nie spadnie, z pewnością jednak ich sukcesy będą dla nas mniej zaskakujące, a może po prostu już się do nich przyzwyczailiśmy? Przez kilka lat tworzenia audycji poznawaliśmy młodych ludzi, studentów i świeżo upieczonych absolwentów, którzy mimo braku pokaźnych nakładów finansowych czy doświadczenia w biznesie ale z głowami pełnymi innowacyjnych pomysłów, stawiali pierwsze kroki w biznesie. Dziś wiele z tych firm z sukcesem zakończyło okres preinkubacji i doskonale radzi sobie samodzielnie. Przykłady? Patryk Strzelewicz, twórca firmy Q-workshop, którego po raz pierwszy poznaliśmy gdy dopiero co skończył liceum, zajął się produkcją kości do gry RPG. Efekt? Jego firma już w 2008 roku przekroczyła 1 mld sprzedaży. Dalej, dziewczyny z firmy Datapiont, autorki pierwszego w Polsce wirtualnego data roomu czy firma CreativeMedia, której założycielka Aneta Murakowska stworzyła pierwszy w Polsce Klub Networkingu Poznań mój Biznes. Są i bardzo młode firmy jak mode:lina architekci, której twórcy Jerzy Nowak i Paweł Garus, łamią schematy i święcą międzynarodowe tryumfy. Kto będzie następny? Już wkrótce dołączą do nich nowi, młodzi przedsiębiorcy, którzy skorzystają między innymi z możliwości, jakie dają środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. A jak wygląda praca nad Kołem Fortuny dzisiaj? Wydawać by się mogło, że z taką praktyką i nabytym doświadczeniem, pracy mamy niewiele. Nic z tego. Poznań stał się w tym czasie stolicą przedsiębiorczości, a audycja wzbogaciła się o informacje z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości z pięciu innych miast Polski: Łodzi, Zielonej Góry, Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Każdy tydzień obfituje w wiele wydarzeń, w których mniej lub bardziej aktywnie bierzemy udział. Jedno jest pewne. Tam gdzie zbierają się przedsiębiorczy, młodzi ludzie, przedstawiciele świata biznesu i eksperci z zakresu przedsiębiorczości akademickiej czy komercjalizacji wyników badań naukowych, tam spotkacie reportera Radia Afera. A kiedy relacja? Jak zwykle w czwartek o 20:00 na 98,6 MHz i na Zapraszamy! Partnerem merytorycznym audycji Koło Fortuny jest InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, dzięki któremu program uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Ministra Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. FLESZ Trwa konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a termin zgłoszeń upływa Szczegóły na Fundacja ProRegio zaprasza pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych do uczestnictwa w miesięcznych stażach w amerykańskich i europejskich przedsiębiorstwach, a także pracowników przedsiębiorstw do uczestnictwa w miesięcznych stażach w zagranicznych jednostkach naukowych. W ramach stażu uczestnik ma zapewniony nocleg, stypendium, opłaty wizowe, ubezpieczenie oraz przelot. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer Sieć tematyczna Fundusze Europejskie dla nauki zaprasza do lektury publikacji podsumowującej konkurs Fundusze dla nauki Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?, które odbędą się roku w siedzibie Urzędu przy ul. Kościelnej 37 w Sali nr 55 w Poznaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer Warsztaty Własna Firma, odbędą się w oddziale zamiejscowym WUP w Pile, przy ul. Niepodległości 24 w Sali 22. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer

16 Człowiek najlepsza inwestycja

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ POLITECHNICZNY KODEKS TRANSFERU TECHNOLOGII Z UCZELNI DO BIZNESU - dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka Specjalista kierujący Działem Transferu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej (2013) Wśród celów strategicznych: Cel

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA wprowadzenie (definicje) przedsiębiorcze postawy studentów przedsiębiorcze postawy pracowników uczelni

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYNEJ GOSPODARCE KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Wydział Zarządzania mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki PLAN 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA INNOWACJI

REGULAMIN PROGRAMU INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA INNOWACJI REGULAMIN PROGRAMU INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA INNOWACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Zasady działania Programu Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji ustala Prorektor ds. innowacji Politechniki Łódzkiej. 2. Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O.

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. CZY KOMERCJALIZOWAĆ? Nie wiem jaka forma komercjalizacji będzie dla Komercjalizacja nie mnie najkorzystniejsza znam się na tym

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo