NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA"

Transkrypt

1 NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

2 PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7, Poznań tel , tel./fax Redakcja: Anna Tomtas-Anders Projekt graficzny: Wojciech Janicki

3 W NUMERZE NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST 4 Innowacyjna Wielkopolska wywiad z Leszkiem Wojtasiakiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 6 Dyfuzja innowacji jak skutecznie wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Drodzy Czytelnicy Trzymają Państwo w rękach ósmy i ostatni już numer biuletynu Spin off, którego tematem przewodnim jest reforma szkolnictwa wyższego. O zmianach dotyczących finansowania nauki i tworzenia przez szkoły wyższe spółek typu spin off, dowiedzą się Państwo z lektury artykułów pt. Zmiany w finansowaniu nauki oraz Zielone światło dla spin off. Zapraszamy również do przeczytania wywiadu z panem Leszkiem Wojtasiakiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Wraz z ukazaniem się niniejszego numeru biuletynu kończy się realizacja projektu Spin off poradnik przedsiębiorczych naukowców. W tym miejscu chcemy złożyć serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę przy tworzeniu biuletynu. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się osobom, które wspierały nas w dystrybucji biuletynu, dzięki nim możliwe było dotarcie do tak szerokiego i zróżnicowanego grona czytelników. Z otrzymanych od Państwa ankiet ewaluacyjnych i licznych maili wynika, że tematyka oraz sposób przekazywania informacji w biuletynie spotkał się z Państwa uznaniem i zadowoleniem. Dziękujemy Państwu za wszystkie cenne uwagi, które motywowały nas do wytężonej pracy przy tworzeniu każdego numeru biuletynu. Mimo zakończenia projektu, wszystkie archiwalne numery biuletynu pozostają dla Państwa dostępne na naszej stronie internetowej Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim czytelnikom najlepsze życzenia Radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Zmiany w finansowaniu nauki jakie modyfikacje w systemie finansowania nauki wprowadziła reforma nauki. 10 Zielone światło dla spin off podstawy prawne zakładania spółek na polskich uczelniach. 12 Kaliskie IOB a uczelnie Wielkopolski dobre praktyki współpracy w regionie. 14 Koło Fortuny przedsiębiorczość akademicka w Wielkopolsce oczami autorów audycji. 15 FLESZ ważne wydarzenia z regionu. Zapraszam do lektury Jakub Anders Dyrektor Finansowy Fundacji ProRegio SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 3

4 DOBRE PRAKTYKI Innowacyjna Wielkopolska Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego FOT. ARCHWIUM UMWW Panie Marszałku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) jest odpowiedzialny za opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Jakie znaczenie dla rozwoju województwa ma ten dokument? Regionalne Strategie Innowacji (RSI) są podstawowym instrumentem realizacji polityki innowacyjnej w województwach. Stanowią pewnego rodzaju drogowskaz, w jaki sposób władze regionalne powinny działać i kierować swoje wsparcie, aby region osiągał przewagę konkurencyjną, co powinno przekładać się pośrednio na wyższy poziom jakości życia jego mieszkańców. W Wielkopolsce, pierwsza Regionalna Strategia Innowacji, uznana zresztą przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za wzorcową, została przyjęta w 2004 r., jako efekt wspólnej pracy różnych środowisk regionu. Od tego czasu wiele zmieniło się w naszym otoczeniu społecznym i gospodarczym, pojawiły się nowe wyzwania, wiele też się nauczyliśmy, dlatego pojawiła się potrzeba aktualizacji tego ważnego dokumentu strategicznego. Dzięki podjętym w 2010 r. pracom nad RSI mieliśmy okazję na nowo przemyśleć całą koncepcję wsparcia procesów innowacji w Wielkopolsce. Wiemy już jakie problemy musimy przezwyciężyć, a RSI wskazuje jakie działania w tym celu należy podjąć. W sytuacji ograniczonych zasobów, kiedy nie stać nas na wsparcie wszystkich wartościowych inicjatyw, tego typu dokument pomaga w ustaleniu priorytetów i podejmowaniu właściwych decyzji. W opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacji uczestniczą także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz naukowcy. Jak duży jest ich wpływ na ostateczny kształt Strategii? Rzeczywiście ważne jest, aby w procesie przygotowania tak istotnego dla regionu dokumentu, brały udział wszystkie grupy podmiotów mające wpływ na rozwój innowacji. W ramach prac nad aktualizacją RSI zaprosiliśmy do współpracy zarówno przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, uczelni, jak i wielu innych podmiotów. Ich wkład w ostateczny kształt dokumentu jest bezsprzeczny. Staraliśmy się szeroko uspołecznić prowadzone prace aktualizacyjne m.in. poprzez spotkania w subregionach czy specjalną internetową platformę konsultacyjną. Obserwowaliśmy duże zainteresowanie całym procesem ze strony samorządów lokalnych i naukowców. Naszym zadaniem jako władz regionalnych było zebranie wszystkich zgłaszanych postulatów 4 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

5 DOBRE PRAKTYKI i ustalenie, w porozumieniu z ekspertami, pewnych priorytetów. W ten sposób powstało siedem programów strategicznych RSI, powiązanych z obszarem działalności poszczególnych podmiotów biznesu, nauki, samorządów. Programy strategiczne wyznaczają priorytetowe zadania do realizacji, jeśli myślimy poważnie o konkurowaniu z innymi regionami Europy czy świata. Jak ocenia Pan poziom innowacyjności naszego województwa na tle całego kraju? Ostatnie lata pracy pokazały, że konsekwentna polityka, jej realizacja, daje już satysfakcję, jednakże mamy świadomość, że naprawdę zadowalające wyniki przyjdą w nieco późniejszym okresie. W sektorze kreatywnej gospodarki możemy już mówić o pewnych sukcesach. To dobry początek i mocne fundamenty rozwoju choć przed nami jeszcze długa droga do zrealizowania założonych celów. W jakim kierunku będzie rozwijać się sektor innowacji w Wielkopolsce w najbliższych latach? Jako władze regionalne chcemy świadomie stymulować rozwój sektora innowacji, dlatego też m.in. tak istotne jest dla nas wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Mamy nadzieję, że wypracowana wspólnie z lokalnymi partnerami i przyjęta w RSI, wizja Innowacyjnej Wielkopolski w 2020 r. stanie się rzeczywistością. Zakładamy, że innowacje obejmą wszystkie dziedziny życia. Ogromną rolę do odegrania ma tutaj, wbrew pozorom, sektor publiczny, dlatego też, jako jedni z pierwszych w Polsce, cały I program strategiczny RSI pn. Innowacyjny Urząd poświęciliśmy kwestii zmiany mentalności i podniesienia efektywności pracy sektora publicznego w Wielkopolsce. Ostatnie lata pracy pokazały, że konsekwentna polityka, jej realizacja, daje już satysfakcję, jednakże mamy świadomość, że naprawdę zadowalające wyniki przyjdą w nieco późniejszym okresie. W sektorze kreatywnej gospodarki możemy już mówić o pewnych sukcesach. FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego aktywnie promuje i wspiera rozwój innowacyjności regionu. Które z inicjatyw Urzędu są Pana zdaniem najciekawsze? Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podejmuje szereg działań na rzecz pobudzenia kreatywności i innowacyjności Wielkopolan. Kluczową rolę w tym zakresie odegrały środki jakie pozyskaliśmy w latach w ramach projektów systemowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale nie tylko. Każda z realizowanych przez nas inicjatyw to żyjące własnym życiem pracochłonne przedsięwzięcie, często o wąskiej specjalizacji, wykorzystujące kreatywność i wiedzę ekspertów. O wszystkich przedsięwzięciach można dowiedzieć się więcej na stronie UMWW Z najciekawszych warto na pewno wymienić Preinkubator Wielkopolski realizowany w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości tegorocznym laureatem Innovation Regional Award, przyznawanej przez Zgromadzenie Regionów Europy. Zależy nam, aby młodzież akademicka miała szansę spróbować swoich sił w biznesie, wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, dlatego wspieramy przedsiębiorczość akademicką, w tym usługę preinkubacji. Ważnym krokiem w kierunku wsparcia rozwoju innowacji jest z pewnością uruchomienie programu Wielkopolskie klastry na rzecz innowacyjności, zaprojektowanego jako elastyczne narzędzie odpowiadające na rzeczywiste potrzeby poszczególnych grup przedsiębiorstw. Najbardziej jednak spektakularnym przedsięwzięciem, adresowanym do szerokiego grona odbiorców, są z pewnością Światowe Dni Innowacji, które cyklicznie od 5 lat promują kulturę innowacji w Wielkopolsce. Urząd realizuje także pilotażowy konkurs Voucher wiedzy, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na współpracę z określonymi jednostkami naukowymi. Jak dalej będzie rozwijała się ta inicjatywa i jakie środki na te cele planują Państwo uruchomić? Pilotażowy konkurs Voucher wiedzy, uruchomiony po raz pierwszy w 2011 r., opracowany został w ramach projektu Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy współfinansowanego z 7 Programu Ramowego. Dzięki temu, przygotowując się do uruchomienia tego nowatorskiego narzędzia wspierania transferu wiedzy, mogliśmy korzystać z najlepszych doświadczeń naszych bardziej zaawansowanych partnerów z Europy. Voucher umożliwia innowacyjnym przedsiębiorstwom z naszego regionu zakup badań lub konsultacji w instytucji naukowej. Władze regionu uznały, że voucher wiedzy może być doskonałym narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyśpieszy transfer wiedzy. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było bardzo duże, dlatego też już podjęliśmy przygotowania do uruchomienia konkursu w przyszłym roku. Rozmawiała Anna Tomtas-Anders SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 5

6 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Dyfuzja innowacji Prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego FOT. ARCHIWUM AUTORA Nowe produkty, usługi i pomysły nie zawsze spotykają się z pozytywnym odzewem społecznym. Obserwatorzy rynków technologicznych wskażą liczne przykłady rozwiązań, które mimo doskonałości technicznej, nie zostały zaakceptowane przez nabywców, ustępując miejsca znacznie gorszym alternatywom. Pomocą służyć może dorobek badań nad dyfuzją innowacji, czyli procesem ich upowszechniania się i akceptacji przez uczestników rynku. Teoria dyfuzji innowacji należy do pogranicza dyscyplin marketingu, socjologii, psychologii i ekonomii, a w naszym kraju nadal pozostaje relatywnie mało znana. Podstawy teoretyczne procesu dyfuzji zostały opisane w 1962 roku przez amerykańskiego socjologa Everetta M. Rogersa w książce Diffusion of innovations i po upływie 49 lat nadal okazują się przydatne w praktyce gospodarczej. Rogers potwierdził empirycznie, że skuteczne upowszechnienie nowego produktu zależy od cech produktu oraz cech potencjalnych nabywców. Firmy mają ograniczone możliwości kształtowania charakterystyk nabywców, choć pomagają im w tym odpowiednie działania promocyjne. Z pewnością jednak można wspierać dyfuzję innowacji poprzez doskonalenie cech rozwiązania podlegającego dyfuzji, a niniejszy artykuł skoncentruje się właśnie na tych możliwościach, wskazując przedsiębiorcom możliwe kroki. Kluczowe cechy innowacji Rogers, w oparciu o analizę setek publikacji oraz własne badania, wyodrębnił pięć cech innowacji (PZNTO), które uznał za kluczowe dla procesu dyfuzji: (P) względna przewaga innowacji nad wcześniej dostępnymi rozwiązaniami, (Z) zgodność z wartościami i doświadczeniami potencjalnych odbiorców, (N) niska złożoność, (T) testowalność, (O) obserwowalność. Zgodnie z modelem PZNTO, szczególnie dynamicznej dyfuzji podlegać będą więc te nowe produkty i usługi, które dostarczają użytkownikom nowych korzyści, niedostępnych we wcześniejszych rozwiązaniach (względna przewaga, P), są zgodne ze sposobami działania i myślenia nabywców i nie wymagają radykalnych zmian (zgodność, Z), nie są trudne w zrozumieniu ani w wykorzystywaniu (niska złożoność, N), mogą być wypróbowane przed zakupem (testowalność, T) oraz są stosowane przez innych, a efekty ich wykorzystywania można zaobserwować (obserwowalność, O). Pięć wymienionych cech innowacji wydawać się może oczywistymi, jednak bardzo często przedsiębiorcom nie udaje się zaspokoić wszystkich elementów modelu PZNTO. Najczęściej oferują klientom rozwiązania udoskonalone technicznie, w których łatwo zaobserwować można przewagę nad starszymi alternatywami (P), ale oferowane produkty zrywają z dotychczasowymi doświadczeniami i praktykami (niski poziom Z), są też relatywnie trudne w obsłudze (niskie N), a w takich sytuacjach nawet najbardziej przekonujące korzyści (P) nie wystarczą, by skłonić nabywców do przyjęcia innowacji. PZNTO w praktyce Wyzwania związane ze stosowaniem modelu PZNTO można opisać na praktycznym przykładzie. Firma technologiczna chciała wprowadzić na rynek nową technologię, przydatną dla przemysłu wydobywczego. Jej zastosowanie pozwalało istotnie uprościć proces wydobycia ropy naftowej, obniżyć koszty wydobycia oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, obsługujących urządzenia wydobywcze. Technologia 6 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

7 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA oferowała więc niekwestionowalną względną przewagę nad wcześniejszymi alternatywami (P). Prostota obsługi technologii oznaczała też niską złożoność (N), co dodatkowo powinno sprzyjać akceptacji przez nabywców. Niestety, dostawcy nie udało się przekonać potencjalnych klientów-firm wydobywczych do stosowania nowej technologii, ponieważ wdrożenie nowego sposobu wydobycia wymagało radykalnej zmiany organizacji procesu, rezygnacji z poniesionych już inwestycji w park maszynowy i zwolnienia części pracowników-specjalistów. Trudną do pokonania barierą dyfuzji była też ograniczona zgodność z wcześniejszymi doświadczeniami i sposobami działania (Z). Kolejny problem stanowiła testowalność (T). Kosztownej instalacji nie dało się uruchomić próbnie, gdyż każde wdrożenie wiązało się ze znaczącymi nakładami finansowymi i długim czasem, niezbędnym do przygotowania eksploatacji. Brakowało też obserwowalności (O), bo firma-dostawca nadal poszukiwała pierwszego odbiorcy, który mógłby stać się klientem referencyjnym. W jaki sposób można wykorzystać model PZNTO do wspierania dyfuzji omawianej technologii? Należy zadbać o zapewnienie zgodności (Z) poprzez odpowiednie modyfikacje produktu, integrację z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i wykorzystanie istniejących w firmach wydobywczych zasobów wiedzy, dbając też o przekaz promocyjny, który nie sugeruje konieczności zerwania z dotychczasowymi praktykami czy zwalniania pracowników specjalistów. Testowalność (T) można podnieść poprzez stworzenie instalacji próbnej, działającej na niewielką skalę, ale pozwalającej zapoznać się z możliwościami rozwiązania. Jedynym sposobem na zagwarantowanie obserwowalności (O) będzie jak najszybsze zdobycie pierwszego klienta, także przez zaoferowanie wdrożenia technologii po szczególnie atrakcyjnej cenie. Inwestycja w pierwszego klienta z pewnością szybko się zwróci gdy, zdobyta referencja okaże się skutecznym argumentem w procesach sprzedaży. Kolejny przykład, ilustrujący korzyści stosowania modelu PZNTO, dotyczy dostawcy rozwiązań w obszarze technologii wodno-ściekowych, który wprowadził na rynek nową wersję swojej technologii. Jej najnowszy wariant pozwalał na zdalne sterowanie specjalistycznymi urządzeniami z poziomu ekranu komputera, a nawet poprzez wykorzystanie ekranów dotykowych nowoczesnych telefonów czy tabletów. Bezsprzeczna była więc względna przewaga (P) technologii. Niestety, nie wystarczyła ona, by zdobyć nabywców. Zniechęcał ich brak zgodności z wcześniejszymi doświadczeniami (Z). Inżynierowie i pracownicy techniczni byli przyzwyczajeni do obsługi fizycznych urządzeń, sprzeciwiali się zastąpieniu ich oprogramowaniem komputerowym czy wreszcie obawiali się utraty pracy przez osoby, które nie potrafiły obsługiwać komputerów. Zaawansowane technicznie rozwiązanie nie spełniało więc kolejnego wymogu skutecznej dyfuzji, czyli nie zapewniało niskiej złożoności (N). Konieczność przeprowadzenia kosztownej instalacji eliminowała też testowalność (T), a brak pierwszego użytkownika sprawiał, że nie była możliwa obserwacja efektów wykorzystywania technologii przez innych nabywców (O). Jak wiedza o modelu PZNTO może pomóc udoskonalić rozwiązanie i przyspieszyć dyfuzję opisanego rozwiązania? Dostawca zapewnił zgodność (Z) za sprawą udoskonalenia interfejsu użytkownika, którego podstawowa wersja zaczęła do złudzenia przypominać fizyczny wygląd wcześniej stosowanych urządzeń, z wyświetlaczami, przyciskami i dźwigniami, które przesuwane były na ekranie komputera. Ktoś, kto potrafił obsługiwać tradycyjną linię technologiczną, nie miał więc problemów z wykorzystywaniem innowacyjnego rozwiązania. W ten sposób zagwarantowano też niską złożoność (N). Testowalność (T) wymaga oczywiście zainwestowania w niewielką, próbną instalację, którą potencjalni klienci mogą obejrzeć w działaniu w siedzibie dostawcy. Wreszcie obserwowalność (O) wiązała się z koniecznością szybkiego wdrożenia pierwszej instalacji, co po zaspokojeniu pozostałych elementów modelu PZNTO nie okazało się trudne! Model PZNTO to tylko drobny wycinek teorii dyfuzji innowacji, jednak właśnie z nim wiążą się dwa typowe problemy, które napotykają dostawcy innowacyjnych rozwiązań. Pierwszym wyzwaniem jest przesadny zachwyt nad nowoczesnością rozwiązania i jego parametrami technicznymi, gdy rozwiązanie niekoniecznie przydatne jest dla odbiorców końcowych, którzy mogą nie dostrzegać wymiernych korzyści związanych z jego stosowaniem. Dostawca musi znaleźć konkretne zastosowania i wymierne korzyści (P) i przekonująco zaprezentować je uczestnikom rynku. Drugim problemem nowych firm technologicznych jest opisywana w niniejszym artykule sytuacja, gdy nowe rozwiązanie wprawdzie oferuje już korzyści (P), ale nie spełnia kolejnych atrybutów modelu Rogersa (Z, N, T lub O). W tej sytuacji trzeba w taki sposób sformułować ofertę, by każdy z elementów modelu PZNTO został wzmocniony. Zwykle wymaga to modyfikacji rozwiązania technicznego, np. sposobu obsługi, metod dostarczania i wdrażania, oferty szkoleń dla użytkowników końcowych czy usług serwisowych. W wielu przypadkach wskazana jest też modyfikacja przekazu promocyjnego tak, by uwydatnić korzyści (P), pokonać obawy przed radykalną nowością (Z), przekonać o prostocie obsługi (N), zachęcać do wypróbowania (T) i pokazać, że inni już skorzystali z nowych możliwości (O). A teraz trudne wyzwanie dla Czytelnika: zastanówmy się, jak wspierać proces dyfuzji innowacji na przykładzie rozwiązania wprowadzonego na rynek przez firmę farmaceutyczną? Proponuje ona nową formę dozowania leku zamiast tradycyjnych pastylek i zastrzyków, lek może być ordynowany w formie czopków. Z jednej strony nowe podejście eliminuje konieczność doświadczania bardzo niesympatycznego smaku leku w formie doustnych pastylek oraz upraszcza stosowanie w porównaniu z formą zastrzyków, pozwala też na szybkie rozprowadzenie substancji aktywnej w organizmie, co wydaje się podwyższać względną przewagę (P). Dodatkowo, nowa forma leku nie jest nadmiernie złożona (N), a jej prostota i niski koszt pozwolą na łatwe przetestowanie (T). Jednak perspektywa zmiany sposobu podawania leku wymaga przełamania bariery psychicznej i wypracowania nowych nawyków (Z), trudno też wyobrazić sobie obserwowalność takich praktyk (O). Co w tej sytuacji powinna zrobić firma, która chce zagwarantować skuteczną dyfuzję zgodnie z modelem PZNTO? SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011 7

8 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Zmiany w finansowaniu nauki Anna Stańczyk Kierownik działu wdrażania POIG, Ośrodek Przetwarzania Informacji FOT. ARCHIWUM AUTORKI W środowisku naukowym od dawna występowały oczekiwania dotyczące nowych sposobów finansowania badań. Pakiet pięciu ustaw przygotowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który obowiązuje od 1 października 2010 roku, obok zmian systemowych, wprowadza również reformę systemu finansowania nauki. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 1 realizuje postulat poprawy efektywności systemu finansowania badań naukowych i wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką. Kompetencje w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych zostały rozdzielone pomiędzy Ministra właściwego do spraw nauki i dwie agencje wykonawcze: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 2 oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 3. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie odpowiedzialne jest za udzielanie dofinansowania na badania podstawowe dla wszystkich dziedzin nauki. Zgodnie z Ustawą o finansowaniu nauki badania podstawowe to oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy na temat podstawowych zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z ww. Ustawą, odpowiada natomiast za realizację projektów strategicznych oraz organizację i proces udzielania dofinansowania na projekty badawcze. Obie instytucje otrzymują dotacje celowe przeznaczone na programy i konkursy wspierające wzmocnienie powiązań pomiędzy nauką i gospodarką. W Ustawie wyodrębniono projekty badawcze i rozwojowe oraz podzielono budżet przeznaczony na dofinansowanie tych programów i projektów. W budżecie Ministra właściwego ds. nauki, Narodowe Centrum Nauki otrzymało 305 mln zł, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki w wysokości 627,6 mln zł. Budżety obu instytucji mają wzrosnąć w 2012 roku. Zgodnie z projektem budżetu kwota dla NCN wyniesie wtedy ok. 900 mln zł, z której na finansowanie projektów badawczych przeznaczonych będzie 869 mln zł. Pakietowi ustaw z 2010 roku towarzyszą akty wykonawcze w tym m.in. Rozporządzenie w sprawie audytu zewnętrznego, któremu podlegają obowiązkowo NCN i NCBiR oraz jednostki naukowe, realizujące projekty o wartości dofinansowania przekraczającej 2 mln zł. Narodowe Centrum Nauki NCN w pierwszej połowie roku uruchomił cztery konkursy na finansowanie: projektów badawczych dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora, dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. Konkursy te skierowane były do jednostek naukowych oraz do osób fizycznych przygotowujących badania, niezwiązanych formalnie z jednostką naukową. Narodowe Centrum Nauki realizuje również projekty w zakresie współpracy zagranicznej, w tym międzynarodowy program w zakresie humanistyki HERA oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. Kalendarz konkursów na rok 2011 przewiduje jeszcze konkursy na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie: zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektów, projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 8 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI stypendiów doktorskich oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Istotną zmianą wprowadzoną w ramach systemu podziału środków na badania podstawowe jest powierzenie tej roli przedstawicielom środowiska nauki, wchodzących w skład Rady NCN i zespołów ekspertów, powołanych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Jednocześnie należy podkreślić, że badania podstawowe są także finansowane ze środków na naukę będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa w ramach Narodowego programu rozwoju humanistyki, którego celem jest wspieranie prac naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Drugą instytucją w systemie finansowania nauki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołane do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa, które udziela dofinansowania na: strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez NCBiR; działalność statutową jednostek naukowych, w tym badania własne oraz utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych; inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym; współpracę naukową z zagranicą; działalność wspomagającą badania, tj. zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki; programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra, w tym m.in. Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców. Obecnie realizowane projekty strategiczne to: technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej, zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Na mocy ustawy oraz porozumienia z MNiSW, NCBiR został też stroną umów w ramach: Inicjatywy technologicznej IN- ITECH, inicjatyw KADTECH oraz BROTECH. Szczególnym zainteresowaniem naukowców cieszył się ogłoszony w maju 2011 r. konkurs INNOTECH. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje kolejne konkursy na realizację projektów rozwojowych uwzględniających aktywny udział partnerów gospodarczych, projektów, w których priorytetem jest zastosowanie grafenu czy projektów w obszarze innowacyjnych terapii medycznych. Ponadto, NCBiR przejęło również funkcje Instytucji Pośredniczącej dla programów operacyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach priorytetów pozostających w gestii Ministra właściwego ds. Nauki, w tym Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Podsumowanie Niewątpliwie, działania podjęte w ramach reformy systemu nauki mają przyczynić się do wzrostu finansowania badań mających znaczące dla nauki i gospodarki oraz zwiększenia pozabudżetowych źródeł ich finansowania. Jednocześnie, wprowadzone zmiany mają zwrócić uwagę naukowców na kwestie źródeł pochodzenia środków na ich badania oraz zmobilizować ich do aktywnej współpracy z przemysłem, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Reforma jest dobrym początkiem do zmian świadomościowych i otwarcia się nie tylko na konkurowanie z jednostkami zagranicznymi, ale również na współpracę międzynarodową. Nowe programy i konkursy realizowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazują, że rodzi się nowe podejście do finansowania projektów badawczych. Ciekawym założeniem jest zwiększanie budżetu na rzecz projektów aplikacyjnych w odniesieniu do środków pozyskiwanych z projektów komercyjnych. W procesie reformy istotne było wprowadzenie zmian w zakresie współpracy z gospodarką, w tym wprowadzenie nowej formuły projektów rozwojowych i celowych. W każdym z tych projektów istotnymi elementami jest wdrożenie i komercjalizacja. Dodatkowym udogodnieniem jest uelastycznienie harmonogramu konkursów. Istotą zmiany związanej z wydzieleniem agencji wykonawczych jest przekazanie rozdziału środków przeznaczonych na badania podstawowe i rozwojowe w ręce polskich naukowców, za pośrednictwem wybitnych przedstawicieli tego środowiska, wchodzących w skład Rady NCN, NCBiR i zespołów ekspertów, powołanych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Utworzenie Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programów ustanawianych przez Ministra mają na celu przede wszystkim zwiększenie poziomu wsparcia finansowego dla obszaru badań podstawowych i mają na celu efektywne finansowanie badań, co jest bardzo ważne przy stale niewystarczających funduszach na naukę. Nie wszystkie założenia są proste i łatwe Działania podjęte w ramach reformy systemu nauki, mają przyczynić się do istotnego wzrostu finansowania badań mających znaczenie dla nauki i gospodarki oraz zwiększenia pozabudżetowych źródeł ich finansowania. do wdrożenia ze względu na rozbieżne regulacje prawne czy też nadmierne sformalizowanie procesu aplikowania i rozliczania projektów. Przygotowując się do kolejnej perspektywy finansowej istotne jest przeanalizowanie wyzwań i priorytetów krajowych oraz europejskich strategii, w tym Strategii Europa 2020, a także podjęcie działań mających na celu zwiększenie udziału polskich jednostek w programach i inicjatywach międzynarodowych. Dla rozwoju badań naukowych istotne znaczenie mają środki z Unii Europejskiej. W procesie przygotowywania programów i konkursów konieczne jest podjęcie działań w celu uniknięcia problemów związanych z istnieniem dwóch strumieni finansowania na realizację tych samych przedsięwzięć. Kolejnym etapem powinno być przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie realizacji i wdrażania rezultatów projektów badawczych przez gospodarkę. 1 /95/07/9507/ _ustawa_o_zasadach_ finansowania_nauki.pdf 2 3

10 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Zielone światło dla spin off Krystian Gurba Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński FOT. ARCHIWUM AUTORA Pierwszego października weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Media najczęściej odnotowują nowe zasady przyznawania habilitacji czy odpłatność za drugi kierunek studiów, warto jednak zwrócić również uwagę na pierwszą w tym pakiecie zmianę, w bezpośredni sposób dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej. Przepisy związane z wdrażaniem wyników badań naukowych mieszczą się w trzech nowych artykułach. Art. 86c nakłada na szkoły wyższe obowiązek wprowadzenia wewnętrznych zasad ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Proces regulowania tych kwestii przez polskie uczelnie trwa już kilka lat większość wprowadziła lub przygotowuje stosowne dokumenty dlatego większe emocje budzą dwa inne artykuły dotyczące mechanizmu tworzenia przez szkoły wyższe tzw. spółek spin off. Spółki spin off Komercjalizacja wyników prac naukowych może zachodzić różnymi drogami. Jeśli źródłem innowacyjnego rozwiązania jest pomysł pochodzący z uczelni, podstawowym sposobem jego wprowadzenia na rynek jest sprzedaż lub udostępnienie praw. Twórca oraz uczelnia, będąca właścicielem chroniących to rozwiązanie praw własności intelektualnej, mogą uznać jednak, iż korzystniejsze będzie samodzielne wprowadzenie na rynek produktów lub usług opartych na innowacji. Działalność produkcyjna nie jest co prawda rolą uczelni, ale mogą one, wspólnie z twórcami lub zewnętrznymi inwestorami, powoływać do życia spółki mające za zadanie komercjalizację myśli naukowej, najczęściej nazywane spółkami spin off (proponowane przez niektórych autorów dosłowne tłumaczenie tego pojęcia jako spółka odpryskowa na szczęście się nie przyjęło). Wśród sposobów tworzenia przez uniwersytety tego typu przedsięwzięć wyróżnić można dwa podstawowe modele: bezpośrednie powołanie spółki spin off przez uczelnię oraz działanie za pośrednictwem, będącej w pełni własnością szkoły wyższej, spółki wyposażonej przez nią w niezbędne do tego celu kompetencje i zasoby. Rewolucja październikowa? Uczelnie zostały zobowiązane do współpracy z otoczeniem gospodarczym już w ustawie z 2005 roku. Dotychczas akcent położony był jednak na obrót własnością intelektualną, a brakowało wzmianki o możliwości wdrożenia go na rynek poprzez spółkę. Formę odrębnych osób prawnych mogły co prawda przyjmować centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ale niespójność z innymi ustawami oraz brak dobrych praktyk spowodowały, iż uczelnie rzadko decydowały się na taki krok. W efekcie, przykłady utworzonych w tym czasie spółek spin off stanowią absolutne wyjątki. Wprowadzone obecnie zmiany mają uporządkować zasady kreowania takich spółek i zachęcić uczelnie do odważniejszego ich powoływania. Artykuł 86a Ustawy stanowi w ust. 1, iż uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej spółką celową. Ustawodawca rekomenduje zatem wybór modelu pośredniego tworzenia spółek spin off. Pozwoli to uelastycznić ich działanie i zmniejszyć ryzyko bezpośredniego angażowania się uniwersytetu w innowacyjne przedsięwzięcie. Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 86a wymienia jedynie przykładowe zadania spółki celowej, zatem można uznać, iż droga do komercjalizacji bezpośrednio przez spółkę celową (bez tworzenia przez nią kolejnego przedsięwzięcia biznesowego) również jest możliwa. 10 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Art. 86a mówi również o formie prawnej spółki celowej, ograniczając ją do jednego z rodzajów spółki kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Stosunkowo jasno została opisana procedura tworzenia spółek celowych. Decyzję o ich powołaniu podejmuje rektor za zgodą senatu. Zadania spółek celowych zostały wyliczone w ustawie jedynie przykładowo. Głównym jest obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzenie dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych. Ponadto, zgodnie z art. 86a ust. 2 i ust. 3, rektor może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej (zwraca uwagę na wyłączenie w tym punkcie innych rodzajów praw własności intelektualnej praw autorskich), co odbywa się poprzez wniesienie ich aportem do spółki. Spółka celowa ma już pełną swobodę postępowania z otrzymanymi prawami. Może ulokować je w tworzonej spółce spin off w formie aportu, sprzedać lub udzielić licencji na ich wykorzystanie. Obowiązki i prawa Na ścieżce komercjalizacji poprzez spółkę spin off za pośrednictwem spółki celowej, rozważyć trzeba dwa punkty, które mogą rodzić konsekwencje podatkowe. Pierwszym jest wniesienie przez uczelnię aportem do spółki celowej praw własności przemysłowej. Będzie to skutkowało powstaniem po stronie uczelni przychodu, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w spółce, w zamian za wniesiony aport. Przychód ten, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, będzie objęty podatkiem dochodowym. Zatem, jeżeli wartość nominalna udziałów uzyskanych za wniesione prawa przewyższałaby wartość wnoszonych praw, które były wcześniej amortyzowane, uczelnia będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Ponadto, szkoła wyższa musi zwrócić uwagę na kwestię podatku od towarów i usług. Wniesienie praw własności intelektualnej jako aportu stanowi bowiem świadczenie usługi i jako takie objęte jest podatkiem VAT, obecnie w wysokości 23%. Podstawę opodatkowania powinna wyznaczać wartość rynkowa przedmiotu aportu. Uczelnia będzie musiała zatem dokonać wyceny wnoszonych aportem praw, co szczególnie przy prawach dotyczących innowacyjnych technologii, jest szczególnie skomplikowane. Drugim aspektem wymagającym rozważenia w związku z modelem zaproponowanym przez nowelizację jest sytuacja dalszego rozporządzania przez spółkę celową, wniesioną do niej aportem, własnością intelektualną. Jeśli wniesie ona prawa aportem do utworzonej spółki spin off, powstaną podobne obowiązki podatkowe jak przy relacji uczelnia spółka celowa (podatek dochodowy i VAT). Jeśli spółka celowa zdecyduje się na sprzedaż praw bądź udzielenie licencji, również będzie to rodzić podobne konsekwencje. Zdecydowanie pożądanym przez uczelnie działaniem ustawodawcy byłoby wprowadzenie preferencyjnych zasad opodatkowania praw własności przemysłowej, wnoszonych do spółek celowych i spin off. Oprócz obowiązków, leżących po stronie uczelni jako założyciela spółki celowej, będą jej przysługiwać również uprawnienia określone przepisami kodeksu spółek handlowych, takie jak udział w zgromadzeniu wspólników przy spółkach z o.o. lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych i prawo do dywidendy, która może zostać przez uczelnię wykorzystana jedynie do prowadzenia działalności statutowej (art. 86a ust. 4). Nowelizacja nie stawia przeszkód na drodze tworzenia przez spółkę celową spółki spin off wspólnie z zewnętrznym inwestorem. W takiej sytuacji konieczne wydaje się zapewnienie sobie przez spółkę celową na tyle wysokiego pułapu udziałów, aby uczelnia mogła pośrednio zachować kontrolę nad dalszym rozwojem technologii. Praktyka Procedura tworzenia spółki spin off przy udziale spółki celowej może zatem wyglądać następująco. Twórca innowacji, który jest zainteresowany utworzeniem firmy, zgłasza się do centrum transferu technologii lub bezpośrednio do spółki celowej. Oceniane są szanse komercjalizacji, własność intelektualna zostaje zabezpieczona oraz tworzony jest wstępny biznesplan. Otwartym pytaniem pozostaje, czy szkoła wyższa powinna zastrzec jakąś formę wyrażenia zgody na powołanie spółki spin off przez władze uczelni. Samo objęcie udziałów przez spółkę celową nie wymaga z mocy prawa takiej zgody, ponieważ spółka celowa jest odrębną osobą prawną. Następnie należy ustalić warunki utworzenia spółki spin off, w tym zasady udostępnienia praw własności intelektualnej, na bazie których spółka ma być rozwijana, wysokość udziałów wspólników oraz zasady współpracy spółki z uczelnią (dotyczące np. korzystania z infrastruktury i marki uniwersytetu). Kolejnym krokiem jest podpisanie stosownych umów i przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki. Nowelizacja wprowadza także atrakcyjną, szczególnie z punktu widzenia mniejszych uczelni, możliwość tworzenia wspólnej spółki celowej dla kilku szkół wyższych. Korzystnym rozwiązaniem mogłoby okazać się również utworzenie wspólnej spółki celowej przez uczelnie, które ściśle ze sobą w jakiejś dziedzinie współpracują. Spółka byłaby dla nich platformą do rozwijania przedsięwzięć biznesowych opartych na wynikach wspólnych projektów. Należy również zauważyć, że ze względu na częste współdziałanie uczelni z innego rodzaju instytucjami, warto byłoby umożliwić powoływanie wspólnych spółek celowych przez uczelnie i jednostki PAN lub inne instytuty badawcze. Teraz pozostaje nam oczekiwanie na to, jak realizacja opisanych zmian będzie wyglądała w praktyce. Pierwsze uczelnie już rozpoczęły proces powoływania spółek, które określić można mianem celowych. Należy przypuszczać, że część szkół wyższych powierzy zadania przewidziane nowelizacją centrom transferu technologii, działającym w formie spółek. Od tego momentu jeszcze jednak daleka droga do powstania spółki spin off i wdrożenia rezultatów badań. O ile wciąż często brakuje eksperckiej wiedzy, doświadczonych menadżerów i poważnych partnerów biznesowych, możemy być przynajmniej pewni, że naukowej kreatywności polskich naukowców nam nie zabraknie. Bibliografia: Komercjalizacja B+R dla praktyków, MNiSW, Warszawa 2010.

12 DOBRE PRAKTYKI Piotr Sadowski Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Kaliskie IOB a uczelnie Wielkopolski Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy (WKL) a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (PWSZ). WKL powstało w 2009 r. w wyniku współdziałania czterech kaliskich firm przemysłu lotniczego: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz, Vac Aero Kalisz oraz Meyer Tool Poland, zatrudniających w sumie blisko trzy tysiące osób. Wielkopolski Klaster Lotniczy jest organizacją non profit, skupiającą przedstawicieli firm zaangażowanych w działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności branży lotniczej w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawanie wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich, promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Powstanie WKL poprzedziły liczne spotkania na temat indywidualnych i wspólnych potrzeb badawczych oraz kadrowych firm. WKL blisko współpracuje z różnymi lokalnymi uczelniami, takimi jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Politechnika Poznańska, ale najbardziej konkretną inicjatywą jest projekt realizowany we współpracy z PWSZ w Kaliszu, gdzie powstaje Centrum Doskonałości Kół Zębatych. Centrum, jedyne takie w Europie, usytuowane jest na terenie kampusu uczelnianego przy Collegium Mechanicum w Kaliszu. Jego budowa, której koszty szacowane są na ok. 24 mln zł, będzie sfinansowana w dużej części ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wielkopolski Klaster Lotniczy zainicjował również budowę struktury systemu monitorowania potencjału technologicznego wielkopolskiej branży lotniczej, a także opracowania koncepcji kanałów komunikacji pomiędzy trzema współpracującymi obszarami: przemysłem, szkołami technicznymi i uczelniami wyższymi a władzami samorządowymi. Dzięki budowie systemu monitorowania potencjału technologicznego w regionie powstanie docelowo Centrum Informacji dla naukowców i/lub zespołów badawczych z kraju i zagranicy. Możliwy stanie się wgląd w realizowane projekty związane z rozwojem zaawansowanych technologii, a także uzyskanie informacji o bieżących potrzebach przemysłu. System zbudowany na opracowanej w ramach Inicjatywy Innowacyjnej koncepcji monitorowania, umożliwi instytucjom otoczenia biznesu weryfikowanie potrzeb wszystkich trzech obszarów przemysłu, nauki wraz z edukacją oraz zadań samorządów i ukierunkowanie ich usług związanych z doradztwem i szkoleniami dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Więcej informacji oraz aktualności dotyczące działalności Wielkopolskiego Klastra Lotniczego dostępne są na stronie www. wkl.org.pl Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski. KIP a AIP przy PWSZ w Kaliszu Umowa współpracy w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy PWSZ w Kaliszu z Fundacją KIP została zawarta w 2007 r. W 2009 r. udało się wygrać konkurs Ministerstwa Gospodarki i pozyskać środki na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu. Podstawowe założenie współpracy z Fundacją KIP polega na tym, że lokale na prowadzenie działalności przez studentów lub absolwentów wynajmuje Inkubator na ul. Częstochowskiej, położonej ok. 1 km od głównego gmachu PWSZ, natomiast pierwszy punkt informacyjny znajduje się na Uczelni. Tutaj także organizowane są tematyczne konferencje i szkolenia dla studentów i pracowników naukowych. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową ustanowioną przez Radę Miejską Kalisza. Działa z sukcesami już 17 lat. Fundacja KIP wspiera zadania rozwo- 12 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

13 DOBRE PRAKTYKI ju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Kaliszu i regionie poprzez stwarzanie korzystnych warunków lokalowych dla przedsiębiorców, udzielanie pożyczek, organizację szkoleń czy świadczenie usług specjalistycznego doradztwa, w tym w szczególności: Punkt Konsultacyjny (PK), który świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla spin off, mikro i małych przedsiębiorstw zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; Fundusz Pożyczkowy udzielający wsparcia osobom bezrobotnym na utworzenie własnej działalności gospodarczej, spin off i start up oraz istniejącym przedsiębiorstwom na rozwój firmy, w tym także na stworzenie nowych miejsc pracy; dotychczas udzielono pożyczek na kwotę ponad 21 mln zł; Centrum szkoleniowe, które stanowi ciekawą bazę dydaktyczną w Kaliszu, w skład której wchodzą 2 sale szkoleniowe, sala konferencyjna, sala komputerowa, hole, aneks na catering; sieć Enterprise Europe Network (EEN), oferująca usługi informacyjno-doradcze wspierające biznes oraz usługi proinnowacyjne, takie jak misje gospodarcze, audyty technologiczne, nieodpłatne szkolenia, poszukiwanie partnerów zagranicznych; Inkubator Technologiczny, który wynajmuje ponad 3500 m 2 powierzchni różnym firmom, priorytetowo firmom typu spin off i start up. Obecnie Inkubator Przedsiębiorczości jest przekształcany w Inkubator Technologiczny, który priorytetowo opiekuje się firmami innowacyjnymi, wykorzystującymi nowe technologie. Jego głównym celem ma być wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii w regionie kaliskim. Proces jego tworzenia wspiera m.in. Prezydent Miasta Kalisza oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Docelowo działalność Inkubatora Technologicznego ma być szansą i pomocą w rozwoju przedsiębiorstw już istniejących oraz wsparciem w powstawaniu silnej polskiej konkurencji dla producentów pochodzących zarówno z krajów UE jak i całego świata. W tym zakresie Fundacja chce współpracować z Uczelnią, która posiada dobrze wyposażone laboratoria; m.in.: Metrologii Maszyn, Fizyki, Chemii Fizycznej, Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, Pomiarów Nieelektrycznych Metodami Elektronicznymi, Zabezpieczeń i Automatyki, Podstaw Elektroenergetyki, Grafiki Inżynierskiej, Mechaniki Płynów, Komputerowego Projektowania i Wspomagania Produkcji AUTO-CAD EDGECAM i CA- TIA V5 i inne. Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu realizują wspólny cel ich działalności w postaci stworzenia korzystnego rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości wśród osób młodych, które rozpoczynają swoją pracę zawodową. PWSZ stwarza warunki dla swoich studentów, kursantów i dyplomantów by mogli posiąść wiedzę i doświadczenie niezbędne do podjęcia działalności zawodowej, natomiast KIP stara się wspomóc we własnej działalności gospodarczej osoby czynne zawodowo, a także wspiera wysiłki władz lokalnych w celu poprawy sytuacji na kaliskim rynku pracy. Inkubator Technologiczny, współpracujący z PWSZ w Kaliszu, może stać się kluczem do rozwoju działalności gospodarczej dla osób czynnych zawodowo, pracowników naukowych (spin-off), a przede wszystkim szansą zaistnienia dla młodych, przedsiębiorczych osób, studentów i absolwentów szkół i uczelni regionu kaliskiego. Stowarzyszenie Klaster Spożywczy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu (RIG) powstała w 1996 r. Zrzesza obecnie 80 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Misją RIG jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. W 2009 r. Izba zainicjowała powstanie klastra spożywczego. Jego założycielami są przedstawiciele 17 regionalnych firm zajmujących się produkcją żywności oraz maszyn przetwórstwa spożywczego. Celem jest kreowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności kaliskich firm branży spożywczej, wdrażanie nowych produktów, innowacyjnych technologii i rozwiązań. Ważnym członkiem Klastra jest właściciel grupy kapitałowej Jutrzenka. Członkami wspierającymi zostały: Jutrzenka Colian, Paula, JAM Inox Produkt, Eljon, Spomasz Pleszew, Edal Lisków oraz Izby Gospodarcze Kalisza i Ostrowa Wlkp., a także uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Obecnie liczba podmiotów w klastrze wynosi 21. Bardzo ważnym zadaniem jakie postawił sobie Klaster to budowa Wirtualnej Giełdy Spożywczej, współfinansowanej w ramach Działania 1.6 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Więcej informacji: kontakt.html. Porozumienie dla Design: Uniwersytet UAM a Fundacja KIP We wrześniu 2009 roku Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości obchodziła 15-lecie istnienia i działalności swojej organizacji. Ważnym punktem w programie uroczystości było podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie inicjatywy dla design w Kaliskim Inkubatorze. Sygnatariuszami porozumienia byli: dr Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza, prof. dr hab. Jacek Guliński prorektor UAM w Poznaniu, Piotr Sadowski Prezes Zarządu Fundacji KIP. Na mocy porozumienia ustalono, że Fundacja będzie współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, w szczególności Wydziałem Artystyczno- -Pedagogicznym w Kaliszu w celu definiowania i planowania projektów, które umożliwią zaangażowanie się studentów i absolwentów w pozadydaktyczne wydarzenia artystyczne, takie jak: targi designu, warsztaty specjalistyczne, studia grafiki itp. Pracownicy Uniwersytetu i studenci włączą się w projektowanie wystroju wolnych przestrzeni Inkubatora oraz zorganizują stałą galerię prac. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości konsekwentnie realizowała w 2010 roku kolejne działania na rzecz propagowania design w Kaliszu. Została stworzona kaliska strona zorganizowano dwie wizyty studyjne do prężnych ośrodków design w kraju, tj. do Łodzi i Cieszyna, wystawę prac Young Designers prezentującą prace projektantów designerów z kraju i z zagranicy, współpracujących z firmami różnych branż oraz bibliotekę projektanta designera i przedsiębiorcy wyposażoną w specjalistyczną literaturę. Wszystkie te działania pozwoliły na popularyzację przedsiębiorczości bazującej na design i wzornictwie. Wielu przedsiębiorców nie docenia bowiem roli wzornictwa w poprawie konkurencyjności firmy. Wiedza pozyskana przez lokalną społeczność dotycząca design z pewnością wpłynie korzystnie na wzrost aktywności i zaangażowania małych i średnich firm w inicjowanie i uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

14 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Koło Fortuny Paulina Skrzypińska specjalista ds. rozwoju i promocji firm, InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM FOT. EWA BIELAŃCZYK/SŁAWOMIR OBST Czym jest przedsiębiorczość akademicka? Czy student może zostać przedsiębiorcą, a przede wszystkim, od czego należy zacząć zakładanie własnej firmy? Jeśli nadal brak Wam pomysłu, odwagi lub po prostu macie wątpliwości czy własny biznes to rozwiązanie odpowiednie dla Was, posłuchajcie historii młodych przedsiębiorców, którym już się udało. Gdzie? W Radiu Afera Studenckim Radiu Politechniki Poznańskiej w każdy czwartek, na żywo, o godzinie 20:00, w programie Koło Fortuny. Audycja Koło Fortuny pojawiła się po raz pierwszy na antenie Radia Afera ponad cztery lata temu. Ilu z nas ówczesnych studentów wiedziało wtedy, czym jest przedsiębiorczość akademicka? Niewielu... Student-przedsiębiorca? Student i biznes własny biznes? Większość z nas, słysząc wtedy o tym, że mogłaby założyć własną firmę, pukała się w czoło. Bo jak to zrobić bez funduszy i wsparcia kogoś doświadczonego? Czy można w ogóle liczyć na bezinteresowną pomoc w zakładaniu działalności, która ma w niedalekiej przyszłości przynosić zyski? Jak pokazały kolejne lata oczywiście można. Początki były trudne. Hasła przedsiębiorczość akademicka, preinkubacja czy inkubacja wywoływały wtedy wiele pytań. Większość ówczesnych studentów chyba nie do końca wierzyło, że w tak młodym wieku można odnieść biznesowy sukces i zostać przedsiębiorcą. Często studenckim wątpliwościom towarzyszyły głosy rodziców i wykładowców, dla których priorytetem i przepustką do kariery zawodowej była edukacja, a jej ukoronowaniem miały być magiczne trzy litery przed nazwiskiem, gwarantujące pozornie dobrą pracę i zawodowy sukces. Zakładanie firmy w trakcie studiów, zarabianie konkretnych pieniędzy, a tym bardziej wizja studentówprzedsiębiorców chyba niewielu osobom mieściła się wtedy w głowach. Zanim audycja Koło Fortuny przybrała obecną formę, zaczynaliśmy od krótkich, piętnastominutowych spotkań podczas sobotnich Poranków w Aferze. Musieliśmy sprawdzić czy idziemy dobrym tropem, czy temat przedsiębiorczości akademickiej będzie dla studentów interesujący. Sami też musieliśmy się wiele uczyć. W rozszyfrowywaniu meandrów zakładania działalności gospodarczej pomagali nam eksperci z Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania czy młodzi zapaleni prawnicy, którzy z pasją dzielili się wiedzą z tymi, którzy właśnie rozpoczynali swoją przygodę z biznesem. W kwestii pozyskiwania funduszy na prowadzenie własnej firmy mogliśmy polegać między innymi na wsparciu ekspertów z InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenia Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Mogliśmy również liczyć na wsparcie merytoryczne specjalistów z Preinkubatora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej czy Fundacji Rozwoju Regionów Pro Regio. Zdobywaliśmy wiedzę wraz z naszymi słuchaczami, a na antenie staraliśmy się w ciekawy sposób opowiedzieć, jak napisać biznesplan czy w jaki sposób zaprezentować swój pomysł przed inwestorem. Przede wszystkim mówiliśmy jednak o tym, jak radzić sobie z prawnymi aspektami zakładania własnej działalności gospodarczej. Nie było to łatwe, ale udało się. Jak wyglądała wtedy oferta instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką? Porównując ją z dzisiejszymi możliwościami inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych oraz rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, prowadzących obecnie działania w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator Innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (np. program szkoleniowo-doradczy Pierwszy krok we własny biznes, Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej TechnoInQbacja zajęcia z przedsiębiorczości opartej na wiedzy, audycja Koło Fortuny ) czy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (np. Preinkubator Akademicki 14 SPIN OFF PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW 6/2011

15 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademik Przedsiębiorczości ) lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (np. InQbator Seed ), oferta instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej wyglądała względnie ubogo. Należy jednak podkreślić, że kilka lat wstecz takie działania, jak np. Pomysł na biznes (realizowany w ramach projektu PROMOTOR PLUS i Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości ), były nowatorskie. Pierwsze edycje wyżej wymienionego konkursu, mające wyłowić autorów najlepszych pomysłów na biznes, cieszyły się ogromną popularnością. Po raz pierwszy dano studentom narzędzia do realizacji własnych pomysłów. Młodzi ludzie zaczęli mierzyć się nie tylko ze studiami, ale przede wszystkim wielu z nich zdecydowało się założyć własną firmę. Co zmieniło się przez ostatnie 4 lata? Przede wszystkim rynek pracy i realia, w jakie absolwenci szkół wyższych trafiają, tuż po odebraniu dyplomu. Wyższe wykształcenie, nie poparte praktycznymi umiejętnościami, nie gwarantuje zatrudnienia. Studenckie życie również nabrało innego charakteru. Dzisiejszy student biega, ale nie za wykładowcami, usiłując zebrać wszystkie potrzebne mu w indeksie podpisy, lecz próbując połączyć zajęcia na uczelni ze stażem, pierwszą pracą lub rozwijaniem własnego biznesu. Studia to już nie tylko nauka i zabawa, ale szkolenia, praktyki i staże. Trzeba wyróżniać się z tłumu. Jak? Przez ciągłe dokształcanie, praktyki, poszerzanie kompetencji i zawartości swojego CV. Stuprocentowy humanista musi umieć liczyć, przysłowiowy ścisłowiec musi być komunikatywny i sprawnie posługiwać się językiem. Jedni i drudzy muszą mieć otwarte umysły, które pozwolą im szybko dostosować się do nowych obowiązków i zdobywania zupełnie nowych kompetencji. Można też spróbować założyć własny biznes. Niestety wielość projektów, w ramach których można pozyskać nie tylko fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale i niezbędne wsparcie merytoryczne powoduje, że ciężko dziś znaleźć unikatowy pomysł. Ilość firm zakładanych przez studentów raczej nie spadnie, z pewnością jednak ich sukcesy będą dla nas mniej zaskakujące, a może po prostu już się do nich przyzwyczailiśmy? Przez kilka lat tworzenia audycji poznawaliśmy młodych ludzi, studentów i świeżo upieczonych absolwentów, którzy mimo braku pokaźnych nakładów finansowych czy doświadczenia w biznesie ale z głowami pełnymi innowacyjnych pomysłów, stawiali pierwsze kroki w biznesie. Dziś wiele z tych firm z sukcesem zakończyło okres preinkubacji i doskonale radzi sobie samodzielnie. Przykłady? Patryk Strzelewicz, twórca firmy Q-workshop, którego po raz pierwszy poznaliśmy gdy dopiero co skończył liceum, zajął się produkcją kości do gry RPG. Efekt? Jego firma już w 2008 roku przekroczyła 1 mld sprzedaży. Dalej, dziewczyny z firmy Datapiont, autorki pierwszego w Polsce wirtualnego data roomu czy firma CreativeMedia, której założycielka Aneta Murakowska stworzyła pierwszy w Polsce Klub Networkingu Poznań mój Biznes. Są i bardzo młode firmy jak mode:lina architekci, której twórcy Jerzy Nowak i Paweł Garus, łamią schematy i święcą międzynarodowe tryumfy. Kto będzie następny? Już wkrótce dołączą do nich nowi, młodzi przedsiębiorcy, którzy skorzystają między innymi z możliwości, jakie dają środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. A jak wygląda praca nad Kołem Fortuny dzisiaj? Wydawać by się mogło, że z taką praktyką i nabytym doświadczeniem, pracy mamy niewiele. Nic z tego. Poznań stał się w tym czasie stolicą przedsiębiorczości, a audycja wzbogaciła się o informacje z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości z pięciu innych miast Polski: Łodzi, Zielonej Góry, Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Każdy tydzień obfituje w wiele wydarzeń, w których mniej lub bardziej aktywnie bierzemy udział. Jedno jest pewne. Tam gdzie zbierają się przedsiębiorczy, młodzi ludzie, przedstawiciele świata biznesu i eksperci z zakresu przedsiębiorczości akademickiej czy komercjalizacji wyników badań naukowych, tam spotkacie reportera Radia Afera. A kiedy relacja? Jak zwykle w czwartek o 20:00 na 98,6 MHz i na Zapraszamy! Partnerem merytorycznym audycji Koło Fortuny jest InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, dzięki któremu program uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Ministra Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. FLESZ Trwa konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a termin zgłoszeń upływa Szczegóły na Fundacja ProRegio zaprasza pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych do uczestnictwa w miesięcznych stażach w amerykańskich i europejskich przedsiębiorstwach, a także pracowników przedsiębiorstw do uczestnictwa w miesięcznych stażach w zagranicznych jednostkach naukowych. W ramach stażu uczestnik ma zapewniony nocleg, stypendium, opłaty wizowe, ubezpieczenie oraz przelot. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer Sieć tematyczna Fundusze Europejskie dla nauki zaprasza do lektury publikacji podsumowującej konkurs Fundusze dla nauki Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?, które odbędą się roku w siedzibie Urzędu przy ul. Kościelnej 37 w Sali nr 55 w Poznaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer Warsztaty Własna Firma, odbędą się w oddziale zamiejscowym WUP w Pile, przy ul. Niepodległości 24 w Sali 22. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer

16 Człowiek najlepsza inwestycja

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo