INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba Robot odkurzacz Instrukcja obsługi modelu 500/600 Drogi właścicielu irobot Roomby, Strona 1 z 32

2 Dziękujemy za zakup robota odkurzacza irobot Roomba. Dołączyłeś do milionów ludzi korzystających z robotów czyszczących- prostsza droga do czystości. Proszę poświęd kilka chwil na przeczytanie instrukcji i zapoznanie się ze swoim robotem Roomba, aby zapewnid jego najlepsze osiągi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odwiedź stronę internetową producenta aby uzyskad więcej informacji. Zarejestruj swojego robota aby uaktywnid gwarancję i cieszyd się dodatkowymi bonusami: Dołącz do nagradzanego serwisu wsparcia klienta Pomoc dostosowana do twojego modelu, uwzględnia odpowiedzi na pytania, porady dotyczące obsługi, filmy demonstracyjne, czat na żywo i inne. Zdobądź uaktualnienia produktu i inne cenne informacje Bądź jedną z pierwszych osób, które dostają informację o nowych robotach, wyjątkowych przecenach i specjalnych promocjach. Kiedy dokonasz rejestracji możesz również podzielid się doświadczeniami związanymi z Roombą; irobot słucha opinii klientów i stara się dostosowad swoje produkty do oczekiwao. Firma czeka na Twoją opinię! Zarejestruj swojego robota na Ważne wskazówki Zanim zaczniesz używad Roombę po raz pierwszy musisz aktywowad robota wyciągając blokadę baterii. Ładuj akumulator przez noc zanim użyjesz robota pierwszy raz. Włączanie i wyłączanie Roomby Usuwanie blokady akumulatora Aby włączyd Roombę wciśnij przycisk CLEAN jeden raz. Usłyszysz dźwięk a przycisk się podświetli. Aby rozpocząd cykl czyszczący wciśnij CLEAN ponownie. Roomba zacznie cykl czyszczący Aby wstrzymad Roombę wcisnąd CLEAN w trakcie pracy robota. Aby wyłączyd Roombę wcisnąd i przytrzymad CLEAN do momentu zgaśnięcia podświetlenia. Aby utrzymad najlepsze osiagi Strona 2 z 32

3 Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby po każdym użyciu. Opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd filtr po każdym użyciu. Użyj Wirtualnej Ściany (opcjonalny element) aby Roomba czyściła pożądany obszar. Używaj Roomby często. Cykl życia akumulatora Aby wydłużyd żywotnośd akumulatora i utrzymywad najlepsze osiągi odkurzania: Zawsze podpinaj Roombę do zasilania kiedy nie jest w użyciu. Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Czekanie kilka dni aby naładowad akumulator może go uszkodzid. Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Niebieskie i czarne akumulatory powinny byd przechowywane po użyciu Roomby. Żółte akumulatory powinny byd przechowywane po całkowitym naładowaniu. Roomba zawiera elementy elektroniczne. Nie zanurzaj robota ani nie pryskaj go wodą. Czyśd wyłącznie suchą szmatką. Spis treści Strona 3 z 32

4 Anatomia irobot Roomby. 5 Trasa czyszczenia 6 Tryby czyszczenia.. 7 System czyszczenia.. 7 Pojemniki na śmieci. 8 Przechowywanie i ładowanie akumulatora.. 9 Akcesoria opcjonalne. 11 Wirtualna Ściana 11 Wirtualna Ściana-Latarnia.. 12 Stacja Dokująca.. 13 Bezprzewodowe Centrum Sterujące.. 15 Pilot Zdalnego Sterowania. 16 Ustawianie opóźnionego uruchomienia Roomby (wybrane modele).. 17 Regularna konserwacja. 18 Tryb wyboru języka (wybrane modele). 22 Diagnoza i rozwiązywanie problemów.. 25 Wymienne moduły.. 26 Często Zadawane Pytania (FAQ) 30 Ważne instrukcje bezpieczeostwa. 31 Anatomia robota Roomba Strona 4 z 32

5 Przyciski i kontrolki Widok z dołu Trasa czyszczenia Strona 5 z 32

6 Roomba iest robotem, który odkurza podłogę inaczej niż większośd ludzi. Używa on do czyszczenia sztucznej inteligencji aby dokładnie wyczyścid całą podłogę, przestrzeo pod meblami i wzdłuż ścian. Roomba oblicza optymalną trasę czyszczenia w trakcie pracy i decyduje, który z trybów czyszczenia uruchomid: Spiralny: Roomba używa ruchu spiralnego do czyszczenia zwartej przestrzeni Wzdłuż ścian: Roomba używa tej techniki aby czyścid pełny obszar i manewrowad dookoła mebli i przeszkód. Przecinanie pokoju: Roomba porusza się krzyżowo w celu zapewnienia pełnego pokrycia przestrzeni pokoju Wykrywanie brudu (wybrane modele): Kiedy Roomba wykryje brud zapali się sygnalizacja wykrycia brudu (niebieska ) a Roomba czyści obszar bardziej intensywnie. Wskazówka: Roomba odkurza średni pokój około 25 minut jeżdżący przy tym kilkukrotnie po danej powierzchni dla zapewnienia całkowitego pokrycia przestrzeni. Wskazówka: Aby zapewnid najbardziej wydajne odkurzanie wynieś z pomieszczenia przeszkody i użyj Wirtualnej Ściany aby zatrzymad Roombę w jednym pokoju. Tryby czyszczenia Strona 6 z 32

7 Roomba będzie odkurzała na podstawie wybranego trybu czyszczenia. Robot ten posiada trzy takie tryby. Tryb czyszczenia (wszystkie modele) Roomba automatycznie oblicza powierzchnię pokoju i dostosowuje do niego czas czyszczenia. Tryb punktowy (wszystkie modele) Roomba będzie spiralnie jeździł po obszarze o przekątnej ok. 1,5 metra zaczynając od środka do zewnątrz i z powrotem do środka, czyszcząc intensywnie niewielki obszar. Tryb opóźnionego czyszczenia (Model 550 i wyższe) Aby uruchomid tryb opóźnionego czyszczenia należy zaprogramowad Roombie godzinę, w której ma odkurzad. Po ustawieniu Roomba od czasu do czasu wskaże następny czas czyszczenia aby przypomnied o zaprogramowanym zadaniu. Po rozpoczęciu godziny czyszczenia robot opuszcza stację dokującą, odkurza i wraca do stacji gdy skooczy zadanie. System czyszczenia Roomba oparta jest o opatentowany trzystopniowy system czyszczenia. Powierzchnie podłogowe Roomba pracuje na drewnie, dywanie, płytkach, linoneum i winylu automatycznie dostosowując się do czyszczonej powierzchni. Strona 7 z 32

8 Roomba automatycznie wykrywa schody i wzniesienia. Robot może utknąd w konfrontacji z zaokrąglonymi powierzchniami i ześlizgnąd się po szczególnie śliskich powierzchniach. Wyjątkowo ciemne podłogi mogą spowodowad mniej dokładnie funkcjonowanie czujników i ogólne pogorszenie efektów odkurzania. System anty-plątający Rommba nie zapląta się w przewody, zdobienia dywanowe ani frędzle. Kiedy Roomba wykryje podniesienie przewodu lub frędzla automatycznie wyłączy szczotki i spróbuje odjechad z tego miejsca. W trybie anty-plątającym robot może wydawad stukające dźwięki. Pojemniki na śmieci Roomba jest kompatybilna z trzema wymiennymi pojemnikami na śmieci. Oryginalny pojemnik na śmieci lub Aero-Vac Aero-Vac lub Oryginalny pojemnik na śmieci powinien byd używany do codziennego odkurzania. Dwie przeciwnie kręcące się szczotki zbierają drobiny a odkurzacz wsysa pył i brud. Pojemnik na śmieci o zwiększonej pojemności (opcjonalny dla wszystkich modeli) Pojemnik o zwiększonej pojemności może przechowywad więcej śmieci niż tradycyjny pojemnik. Używaj tego pojemnika do czyszczenia większych powierzchni lub gdy zbierane są większe niż zwykle śmieci. Pojemnik Aero-Vac Oryginalny pojemnik Pojemnik o zwiększonej pojemności Strona 8 z 32

9 Przechowywanie i ładowanie akumulatora Roomba jest zasilana z akumulatora, który przy prawidłowej obsłudze wytrzymuje setki cykli odkurzania. Długośd życia akumulatora Aby wydłużyd długośd życia akumulatora zaleca się przechowywanie Roomby podłączonej do zasilania. Po więcej szczegółów dotyczących akumulatora Roomby udaj się na stronę internetową Wskazówka: Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Kilkudniowa zwłoka z ładowaniem akumulatora może spowodowad jego uszkodzenie. Wskazówka: Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Długośd odkurzania Zawsze przed użyciem Roomby akumulator powinien byd w pełni naładowany. Zgromadzona energia powinna wystarczyd na co najmniej 60 minut odkurzania. 16-godzinne ładowanie odświeżające Jeśli Roomba była pozostawiona bez zasilania lub niezadokowana do stacji przez dłuższy okres czasu robot rozpocznie specjalne 16-godzinne ładowanie. Tryb ten odświeża akumulator i przedłuża jego żywotnośd. W czasie ładowania przycisk CLEAN będzie szybko pulsował. Uwaga: Aby uzyskad najlepsze efekty nie należy przerywad procesu ładowania. Wskazówka: Aby uzyskad najlepsze osiągi przed pierwszym uruchomieniem ładuj akumulator Roomby przez całą noc. Ładowanie Roomby Ładowanie można przeprowadzid na dwa sposoby: Strona 9 z 32

10 Używając stacji dokującej Używając przewodu zasilającego Wskazówka: W czasie dokowania robota upewnid się że stacja jest podpięta do źródła zasilania i lampka zasilania jest zapalona. Wskaźniki ładowania Roomba używa podświetlenia przycisku CLEAN do sygnalizowania ładowania akumulatora. Poniższa tabelka przedstawia odpowiednie wskazania. Podświetlenie przycisku CLEAN Stałe czerwone Bursztynowe pulsujące Stałe zielone Szybkie pulsowanie bursztynowe Status akumulatora Akumulator wyładowany Ładowanie Pełne naładowanie 16-godzinne ładowanie odświeżające Wirtualna ściana Strona 10 z 32

11 (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne ściany tworzą niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Urządzenie może byd wykorzystane do odgrodzenia Roomby od części pokoju, powstrzymaniu robota przed wjechaniem w kable komputerowe, delikatne obiekty, itp. Wirtualna ściana może blokowad przestrzeo długości do ok. 3,5 metra. Zwród uwagę, że szerokośd promienia blokującego wirtualnej ściany też się zwiększa tworząc stożkowatą powierzchnię, w którą Roomba nie może wkroczyd. Wirtualna ściana tworzy też wokół siebie aureolę uniemożliwiając Roombie zbliżenie się. Wskazówka: Dla uzyskania najlepszego efektu umieśd Wirtualną Ścianę w przejściu do pokoju, który chcesz zablokowad. Oryginalna wirtualna ściana Wirtualna ściana wymaga 2 baterii D i automatycznie wyłącza się po 135 minutach. Jeśli lampka Power mruga na zielono baterie będą wymagały wymiany. Użyj suwaka aby zmieniad długośd bariery. Dłuższa bariera spowoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Skieruj logo irobot w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa ręczna wirtualna ściana Ściana ręczna musi byd włączona ręcznie na początku cyklu sprzątania, aby ją uruchomid. Wyłączy się ona po 135 minutach. Kiedy stan baterii jest niski lampka Power będzie powoli mrugad, sygnalizując koniecznośd wymiany baterii. Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa automatyczna wirtualna ściana Kiedy automatyczna ściana jest ustawiona w tryb Auto lampka Power mruga wskazując uruchomienie. Kiedy stan baterii jest niski Wirtualna Ściana cyklicznie mruga dwa razy wskazując koniecznośd wymiany baterii. Aby oszczędzad baterie sugeruje się wyłączad Ścianę, gdy nie jest potrzebna. W trybie Auto baterie powinny wystarczyd na około sześd miesięcy. Strona 11 z 32

12 Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Wymiana baterii Aby otworzyd komorę baterii należy ścisnąd oba logo Robot umiejscowione po przeciwnych stronach Wirtualnej Ściany i wyciągnąd dolną częśd wysuwając ją z górnej. Wirtualne Ściany-Latarnie (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne Ściany-Latarnie włączają się i wyłączają automatycznie razem z Roombą. Kiedy są włączone światło podświetla górę obudowy Latarni. Wirtualna Ściana-Latarnia może byd użyta w dwóch trybach: Wirtualnej Ściany i Wirtualnej Latarni w zależności od przełączenia suwaka wyboru trybu. Tryb Latarni W trybie latarni Wirtualne Ściany-Latarnie pomagają Roombie przemieszczad się po domu i pozwalają jej na odkurzanie pokoju po pokoju. Roomba rozpocznie od odkurzania pokoju, w którym się znajduje, przejedzie do kolejnego pokoju i rozpocznie jego odkurzanie. Kiedy Roomba skooczy odkurzanie wykorzysta Latarnie aby dotrzed z powrotem do Stacji Dokującej. Wskazówka: Kiedy uruchomiony jest tryb latarni nie przenoś ręcznie Roomby z pokoju do pokoju, kiedy pracuje. Strona 12 z 32

13 W trybie Latarni umieśd Wirtualną Ścianę-Latarnię w przejściu między dwoma pokojami z logo irobot skierowanym w przód. Tryb wirtualnej ściany W trybie Wirtualnej Ściany Latarnia tworzy niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Latarnia wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia Roomby. W trybie Wirtualnej Ściany umieśd Latarnię w centrum framugi drzwi. Urządzenie blokuje do 3,5 metra przestrzeni w przyrostach: 0-1,5 m, 1,6m-3m, 3m +. Użyj suwaka wyboru aby dostosowad długośd bariery. Dłuższa bariera powoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Unikaj zbyt bliskiego ułożenia Wirtualnych Ścian-Latarni, Stacji dokującej lub mebli mogących blokowad promienie. Może to spowodowad błędne rozpoznanie Latarni i kłopoty z nawigacją do kolejnego pokoju. Wskazówka: Aby oszczędzad baterie wyciągnij je z urządzenia jeśli nie planujesz wykorzystywania Latarni przy odkurzaniu. Jeśli stan baterii jest niski lampka Power będzie cyklicznie mrugała. Strona 13 z 32

14 Stacja Dokująca (Opcjonalny element wybranych modeli) Stacja dokująca powinna byd zawsze podpięta do źródła zasilania. Oryginalna Stacja Dokująca Kiedy Roomba jest zadokowana lampki zasilania i dokująca palą się na zielono informując o ładowaniu robota. Kompaktowa Stacja Dokująca Kiedy Stacja Dokująca jest podpięta do zasilania lampka zasilania mruga informując o podłączeniu. Kiedy Roomba dokuje do Stacji lampka zasilania pali się w sposób ciągły wskazując prawidłowe podłączenie robota do Stacji. Kiedy Roomba jest ładowana przycisk CLEAN robota pulsuje bursztynowym światłem ja to jest opisane w rozdziale Przechowywanie i ładowanie akumulatora. Przycisk CLEAN pali się na zielono gdy Roomba jest w pełni naładowana. Lokalizacja Stacji Dokującej Powinieneś umieścid Stację Dokującą na twardej równej powierzchni w obszarze z wolną przestrzenią aby Roomba mogła swobodnie wrócid po cyklu odkurzania. Umieśd stację dokującą w pobliżu ściany lub solidnego obiektu aby zapobiec przesuwaniu podczas dokowania. Jeśli Roomba nie zadokuje prawidłowo będzie próbowała aż osiągnie sukces. Wskazówka: Nie umieszczaj Stacji Dokującej w odległości do 2m od schodów. Strona 14 z 32

15 Bezprzewodowe Centrum Sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Bezprzewodowe Centrum Sterowania pozwala wygodnie kontrolowad funkcje Roomby. Możesz go użyd aby włączyd/wyłączyd robota, ustawid opóźnione sprzątanie i sterowad Roombą po pokoju. Strona 15 z 32

16 CLEAN SPOT Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Sprzęganie Roomby z Bezprzewodowym Centrum Sterowania Bezprzewodowe Centrum Sterowania jest przystosowane do kontroli jednego robota. Aby sprzęgnąd Centrum i Roombę potrzebne są cztery baterie AA (nie zawarte w zestawie). 1. Upewnij się, że akumulator Roomby jest w pełni naładowany. 2. Odłącz zasilanie lub wyciągnij Roombę ze stacji dokującej. 3. Włóż trzy baterie AA do Centrum Sterowania. 4. Wciśnij lewy przycisk jazdy podczas wkładania czwartej baterii. 5. Trzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy lub do czasu aż lampki dni tygodnia zapalą się w sekwencji od prawej do lewej (Sobota do Niedzieli). 6. Załóż osłonę baterii i umieśd Centrum Sterowania na Roombie. 7. Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przyciski DAY i MINUTE na centrum sterowania. Lampki na Centrum Sterowania zapalą się wskazując na zakooczenie sprzęgania, Roomba wyda dwutonowy dźwięk sygnalizacyjny. 8. Kiedy Centrum Sterowania jest uruchomione do czasu sterowania Roombą lampki będą paliły się w sekwencji od lewej do prawej. Pilot zdalnego sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Pilot zdalnego sterowania pozawala na przejęcie kontroli nad funkcjami Roomby. Możesz go uzyd do włączenia/wyłączenia robota i do sterowania nim po pokoju bez konieczności schylania się. Daje także dostęp do następujących funkcji: SPOT CLEAN Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Rooma wchodzi w tryb SPOT. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna. Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Strona 16 z 32

17 Przed pierwszym użyciem pilota włóż do niego 2 baterie AA (nie zawarte w zestawie) Wskazówka: Upewnij się, że Roomba jest w bezpośrednim zasięgu pilota i że pilot jest skierowany w kierunku Roomby.! Pilot zdalnego sterowania, Wirtualne Ściany i Stacja Dokująca działają wykorzystując niewidzialne promieniowanie podczerwone. Jeśli wszystkie są używane w tym samym miejscu Roomba może otrzymywad kilka sygnałów na raz co spowoduje odmówienie pracy. Pilot NIE BĘDZIE działał w momencie, gdy Roomba znajduje się w pobliżu Wirtualnej Ściany. Ustawianie opóźnionego uruchomienia (Modele 550 i wyżej) Ustawienie czasu Zanim ustawi się opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk CLOCK. 2. Trzymając CLOCK użyd przycisku DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid prawidłowe wskazanie. 3. Puścid przycisk CLOCK. Roomba wyda sygnał dźwiękowy wskazujący na ustawienie czasu. Ustawienie opóźnionego uruchomienia. Można ustawid Roombę aby odkurzała raz dziennie do siedmiu razy w tygodniu. Zanim ustawione zostanie opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. Aby ustawid opóźnione uruchomienie: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisków DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid czas rozpoczęcia sprzątania. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o ustawieniu opóźnionego uruchomienia. Wyświetlanie i usuwanie opóźnionego uruchomienia Aby wyświetlid ustawione opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Strona 17 z 32

18 Aby usunąd opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane przycisnąd i przytrzymad przycisk DAY aby je usunąd. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Aby zmienid ustawienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane użyd przycisków HOUR i MINUTE aby zmienid ustawienie. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o dokonaniu zmiany ustawienia. Wskazówka: Roomba może wyświetlad czas w formacie 12 lub 24 godzinnym. Aby zmienid ustawienie należy wcisnąd i przytrzymad przez 3 sekundy przyciski DAY i MINUTE do momentu aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o zmianie formatu zegara. Jeśli akumulator zostanie odłączony lub bardzo rozładowany Roomba wróci do wartości domyślnych (zegar 12 godzinny. Strona 18 z 32

19 Regularna konserwacja Aby Roomba zachowała najlepsze osiani zaleca się przeprowadzanie regularnej konserwacji: 1. Wyciągnij i opróżnij pojemnik na śmieci po każdym cyklu odkurzania. 2. Wyczyśd filtr Aero-Vac Standardowy pojemnik na śmieci Filtr Filtr Wskazówka: Oczyszczanie pojemnika i czyszczenie szczotek powinno byd wykonywane po każdym cyklu odkurzania. Regularnie Wyciągaj i czyśd przednie koło Roomby. Strona 19 z 32

20 Wskazówka: Jeśli zauważysz, że Roomba czyści niedokładnie opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd szczotki robota. 3. Wyczyśd szczotki Roomby A. Usuo osłony szczotek podnosząc żółte elementy. B. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Wskazówka: Konserwując Roombę szukaj żółtych części. Elementy o tym kolorze są przeznaczone do czyszczenia po każdym opróżnieniu pojemnika na śmieci. C. Wyciągnij i oczyśd z brudu i włosów łożyska. B. Usuo i wyczyśd koocówki szczotek E. Użyj urządzenia do usuwania włosów ze przeciągając je przez szczotkę. Nagromadzenie włosów może trwale uszkodzid robota. Regularnie wyciągaj szczotki i czyśd łożyska aby unikad ryzyka uszkodzenia. Nie uruchamiaj Roomby bez założonych łożysk. Jeśli zostały zgubione podczas czyszczenia skontaktuj się z obsługą klienta aby zamówid zamienniki. Strona 20 z 32

21 Wyczyśd przednie koło Roomby 1. Pociągnij za przednie koło aby wyciągnąd je z obudowy. 2. Usuo śmieci znajdujące się w otworze koła 3. Wyciągnij koło z zabudowania i wyciągnij wszystkie zanieczyszczenia i włosy znajdujące się na ośce. Mocno przyciśnij oś aby wyciągnąd ją z koła. 4. Wyczyśd koło. 5. Ponownie zmontuj wszystkie elementy. Zablokowane przez włosy przednie koło może uszkodzid podłogę podczas pracy Roomby. Wyczyśd czujniki wzniesienia Wyczyśd wszystkie cztery czujniki wzniesienia czystą, suchą szmatką. Strona 21 z 32

22 Tryb wyboru języka (Wybrane modele) Roomba 500 dostarcza informacji diagnostycznych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpaoskim, włoskim, holenderskim, duoskim, szwedzkim, norweskim, fioskim, polskim, rosyjskim, portugalskim, japooskim, koreaoskim i chioskim. Domyślny język Roomby to język angielski. Ustawianie języka 1. Wyłącz Roombę (wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do wyłączenia podświetlenia Roomby). 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do momentu, aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy i wskaże, który język jest aktualnie wybrany. 3. Puśd przycisk CLEAN. Roomba jest teraz w trybie wyboru języka. 4. Wciskaj CLEAN do momentu aż usłyszysz pożądany język. 5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN aby wyłączyd Roombę i potwierdzid wybór języka. Diagnoza i rozwiązywanie problemów Roomba informuje o problemie dwutonowym dźwiękiem uh-oh i następnie serią dźwięków lub głosem. Zapali się też lampka diagnostyczna. Skorzystaj z poniższej tabelki aby zdiagnozowad problem. Jeśli będzie to niemożliwe, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy irobot. Błędy Roomba wydaje Lub Roomba mówi Możliwa przyczyna 1 dźwięk Error 1 (Błąd 1) Roomba utknęła z zawieszonym kołem lub Roomba utknęła. 2 dźwięki Error 2 (Błąd 2) Główna szczotka Roomby nie może się uruchomid 5 Error 5 (Błąd 5) Boczne koło dźwięków Roomby jest zablokowane 6 dźwięków Error 6.. (Błąd 6) Czujniki wzniesienia są zanieczyszczone lub Roomba Co zrobid Upewnij się że Roomba pewnie leży na podłodze, uruchom ją w innym miejscu. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd czujniki Roomby suchą szmatką. Uruchom ja w innym miejscu. Strona 22 z 32

23 7 dźwięków 8 dźwięków 9 dźwięków 11 dźwięków 12 dźwięków Error 7 (Błąd 7) Error 9 (Błąd 9) Error 10 (Błąd 10) Please charge Roomba. (Proszę naładowad Roombę) Please inspekt and clean Roomba s cliff sensors (Proszę sprawdzid I wyczyścid czujniki wzniesienia Roomby) zawisła nad spadkiem Boczne koło Roomby jest zablokowane Przednie koło Roomby utknęło lub Roomba utknęła. Zderzak Roomby jest naciskany lub czujniki zderzaka są zanieczyszczone. Boczne koło Roomby utknęło lub zderzak nie rejestruje żadnych przeszkód Zzderzak nie rejestruje żadnych przeszkód. Roomba mogła utknąd w jednym miejscu. Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Akumulator jest wyładowany Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Energicznie postukad zderzak palcem razy aby usunąd zanieczyszczenia uwięzione pod zderzakiem Jeśli Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Stuknij palcem zderzak Roomby aby upewnid się czy działa prawidłowo. Jeśli błąd pojawia się, gdy Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Sprawdź i odczyśd czujniki. Podpiąd Roombę do zasilacza lub zadokowad do Stacji Dokujacej Wyczyśd czujniki wzniesienia suchą szmatką. Upewnij się że Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze. Strona 23 z 32

24 Please inspekt and clean Roomba s wheels (Proszę sprawdzid I oczyścid koła Roomby) Please remove and clean Roombas brushes (Proszę wyciągnąd I wyczyścid szczotki Roomby) Boczne koła Roomby są zablokowane Główna szczotka Roomby nie może się obracad Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Sprawdź czy Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Błędy ładowania (podczas ładowania) Roomba mruga 1 mrugnięcie 2 mrugnięcia 3 mrugnięcia Roomba Roomba mówi wyświetla (modele 550+) - Charging Error 1 (Błąd ładowania 1) Err2 Charging Error 2 (Błąd ładowania 2) Err3 Charging Error 3 (Błąd ładowania 3) 5 mrugnięd Err4 Charging Error 5 (Błąd ładowania 5) 6 mrugnięd Err5 Charging Error 6 (Błąd ładowania 6) 7 mrugnięd Err6 Charging Error 7 (Błąd ładowania 7) Możliwa przyczyna Akumulator Roomby nie jest podłączony Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Akumulator jest zbyt ciepły Akumulator Roomby nie schładza się Co zrobid Upewnid się, że wyciągnięte zostało zabezpieczenie akumulatora. Odłączyd i podłączyd ponownie akumulator. Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Wskazówka: Aby zresetowad oprogramowanie Roomby wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski poniżej i powyżej przycisku CLEAN przez 10 sekund. To spowoduje wyczyszczenie wszystkich opóźnionych uruchomieo i zegara, może też rozwiązad niektóre problemy z oprogramowaniem. Strona 24 z 32

25 Wymienne moduły Roomba posiada kilka modułów, które mogą zostad wymienione. Zaliczają się do nich koła napędowe, boczna szczotka, główna głowica czyszcząca, pojemnik na śmieci, koło kierujące i akumulator. Aby dotrzed do modułów Roomby należy zdjąd dolną pokrywę odkręcając 4 śruby mocujące i śrubę bocznej szczotki. Strona 25 z 32

26 Zdejmowanie pokrywy górnej (Modele 500 i wyżej) 1. Wyciągnij pojemnik na śmieci 2. Wyciągnij górną pokrywę zaczynając podważanie od strony pojemnika na śmieci. Pokrywa jest przymocowana w kilku miejscach. Strona 26 z 32

27 3. Zamontuj pokrywę wsadzając wypustki do odpowiednich otworów i dociśnij miejsca wypustek aby pewnie przylegały. 4. Ponownie zamontuj pojemnik na śmieci Strona 27 z 32

28 Wyciąganie akumulatora (Modele 500 i wyżej) Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aby wyciągnąd i ponownie zainstalowad akumulator Roomby 1. Odkręd śrubę mocującą bocznej szczotki. 2. Wyciągnij boczną szczotkę. Strona 28 z 32

29 3. Odkręd cztery śruby pokazane na rysunku poniżej i zdejmij dolną pokrywę robota. Strona 29 z 32

30 4. Wyciągnij akumulator 5. Włóż akumulator ustawiając logo irobot do góry. 6. Załóż pokrywę dolną przykręcając 4 śruby mocujące. 7. Załóż boczną szczotkę dokręcając jej śrubę mocującą. Często zadawane pytania (FAQ) Dlaczego boczna szczotka Roomby od czasu do czasu kręci się w drugą stronę? Kiedy szczotka zahacza o przedmioty jak dywan, frędzle, przewody może zacząd kręcid się wolniej lub zacząd kręcid się w drugą stronę aby się z nich uwolnid. Może to także mied miejsce na grubych lub włochatych dywanach. Jeśli takie zachowanie miałoby miejsce na twardej powierzchni podłogowej bez obecności przewodów i frędzli należy wyczyścid boczną szczotkę. Aby to uczynid należy odkręcid śrubę, wyciągnąd boczną szczotkę i dokładnie wyciągnąd wszystkie śmieci i włosy owinięte dookoła wału. Następnie zamontuj szczotkę pamiętając o dokręceniu śruby montażowej. Dlaczego od czasu do czasu Roomba wydaje głuchy dźwięk? Kiedy Roomba napotka przedmioty jak dywan, frędzle, przewody, jej szczotki chwilowo zmieniają kierunek obrotów, aby uwolnid się od zaplątania. Ta czynnośd powoduje wydawanie głuchego Strona 30 z 32

31 odgłosu, który jest słyszalny około raz na sekundę do momentu uwolnienia się szczotek. Jeśli dźwięk jest słyszalny gdy w pobliżu nie ma żadnych przeszkód, należy wyczyścid wszystkie szczotki. Dlaczego Roomba nie zwalnia przy zbliżaniu się do niektórych przeszkód? Roomba używa technologii Light Touch Bumper aby identyfikowad ściany i inne przeszkody. Pozwala jej to zwalniad i delikatnie dotknąd przeszkody zanim zmieni kierunek pracy. Robot może byd mniej skuteczny jeśli wykrywane powierzchnie są wyjątkowo ciemne lub czarne lub gdy obiekty mają szerokośd mniejszą niż 5 centymetrów. Ważne instrukcje bezpieczeostwa UWAGA! NIE COŚTAM ELEKTRONIKI ROBOTA, JEGO AKUMULATORA I ŹRÓDŁA ZASILANIA. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW KONIECZNYCH DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PODŁĄCZANE NAPIĘCIE ODPOWIADA NAPIĘCIU WYMAGANEMU PRZEZ URZĄDZENIE. Używając Roomby zawsze zachowuj szczególną ostrożnośd. Aby zmniejszyd ryzyko kontuzji lub uszkodzenia należy stosowad się do niniejszych instrukcji bezpieczeostwa: OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeostwa i obsługi zanim uruchomisz Roombę Zachowaj instrukcje na przyszłośd Zwród uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące Roomby, akumulatora, zasilania i inne zawarte w instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozostaw nie rutynowe serwisowanie pracownikom irobot. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA ROOMBY Roomba jest do użytku wewnątrz. Roomba nie jest zabawką.. Nie siadaj i nie stawaj na tym urządzeniu. Małe zwierzęta i dzieci nie powinny zostad bez nadzoru w trakcie pracy robota. Czyśd robota wyłącznie suchą szmatką. Nie moczyd ani nie pryskad urządzenia wodą. Nie używad urządzenia do odkurzania dymiących i palących się rzeczy. Nie używad urządzenia do odkurzania cieczy, w szczególności farb, wybielaczy i innych chemikaliów. Zanim uruchomisz Roombę pozbieraj z podłogi wszystkie papiery, ubrania, luźne przewody i delikatne obiekty. Jeśli urządzenie pociągnie jakiś przewód może on dokonad szkód w pokoju. Jeśli odkurzane pomieszczenie zawiera balkon musi on zawierad fizyczną barierę zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Strona 31 z 32

Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie

Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu robota firmy Medion. Twój Inteligentny odkurzacz wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, które służą do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

odkurzacz bezprzewodowy mod Evolution Robot ARIETE zanim użyjesz to urządzenie:

odkurzacz bezprzewodowy mod Evolution Robot ARIETE zanim użyjesz to urządzenie: odkurzacz bezprzewodowy mod. 2712 Evolution Robot ARIETE zanim użyjesz to urządzenie: - przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj na przyszłość - wyjmij z opakowania i zdejmij wszelkie naklejki bezpieczeństwo:

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE MANUAL DO UTILIZADOR INSTRUKCJA OBŁUGI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELA

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz VAX ZACZYNAMY!

Odkurzacz VAX ZACZYNAMY! Odkurzacz VAX ZACZYNAMY! Bezpieczeństwo Podstawy bezpieczeństwa Odkurzacz ten jest przeznaczony do użytku domowego, nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego lub handlowego. Jest to urządzenie o zasilaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201210 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi PL Instrukcja obsługi 1 Co powinno znajdować się w opakowaniu Element Ilość Uwagi Ramka do filtra 2 Filtr i wkłady Filtr 4 szt. Woreczek do przechowywania filtrów Filtr jednorazowy z ramką Filtr wiosenny

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Roomba. Robot czyszczący. Seria 700 Instrukcja użytkownika

Roomba. Robot czyszczący. Seria 700 Instrukcja użytkownika Roomba Robot czyszczący Seria 700 Instrukcja użytkownika Szanowni posiadacze Roomby! Dziękujemy za wybór Roomby - robota czyszczącego nowej generacji firmy irobot. W ten sposób dołączyli Państwo do wyjątkowego,

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500. Instrukcja obsługi

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500. Instrukcja obsługi ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500 Instrukcja obsługi SERIA 500 Edycja 201204 DLF Sp. z o.o. Drodzy użytkownicy irobota Roomba! Witajcie w świecie irobot. Stając się posiadaczami robota sprzątającego irobot

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Przenośny akumulator, powerbank Goal Zero Venture 30 Outdoor 22008, 7800 mah, Li-Ion, Czarno-zielony

Przenośny akumulator, powerbank Goal Zero Venture 30 Outdoor 22008, 7800 mah, Li-Ion, Czarno-zielony INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1359735 Przenośny akumulator, powerbank Goal Zero Venture 30 Outdoor 22008, 7800 mah, Li-Ion, Czarno-zielony Strona 1 z 8 Naładuj przed użyciem! Użyj wbudowanego kabla aby

Bardziej szczegółowo

"Wspinający się" samochód 10740561

Wspinający się samochód 10740561 "Wspinający się" samochód 10740561 Drodzy Klienci! Serdecznie gratulacje! Kupując Climb Car staliście się posiadaczami produktu o wszechstronnym zastosowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem)

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem) 11269552 Helikopter sterowany podczerwienią Wiek: od 14 lat YD617/YD 618 ( z żyroskopem) Wskazówki techniczne Długość kadłuba: 125 mm Średnica głównego wirnika: 115 mm Waga: 17 g Zasięg: 15 m Czas ładowania:

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza samochodowy. Philips GoPure Compact 100 AirMax INSTRUKCJA OBSŁUGI. Produkt nr

Oczyszczacz powietrza samochodowy. Philips GoPure Compact 100 AirMax INSTRUKCJA OBSŁUGI. Produkt nr INSTRUKCJA OBSŁUGI Oczyszczacz powietrza samochodowy Philips GoPure Compact 100 AirMax Produkt nr 1534570 Strona 1 z 15 Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcę obsługi i zachowaj ją, aby można z niej było

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201510 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

MAMIBOT INSTRUKCJA OBSŁUGI. ProVac CN-X1. Odkurzacz automatyczny

MAMIBOT INSTRUKCJA OBSŁUGI. ProVac CN-X1. Odkurzacz automatyczny MAMIBOT Odkurzacz automatyczny ProVac CN-X1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ------------------------------------ 2 WAŻNE UWAGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa:

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa: Robbo Maxx Ogólne informacje bezpieczeństwa: Trzymaj folie i opakowania z dala od dzieci (istnieje ryzyko uduszenia) Nigdy nie zostawiaj pracującego Robo Maxx bez nadzoru Ponieważ Robo Max jeździ obok

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio Bernafon SoundGate SoundGate Skrócony Przewodnik Zmiana programów oraz głośności Telefon Połączenie muzyczne, np. MP3 Bluetooth muzyka/audio Wskaźnik baterii Przewodnik ten jest jedynie skróconą wersją

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Robot odkurzacz DirtDevil

Robot odkurzacz DirtDevil INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot odkurzacz DirtDevil Nr produktu 398301 Strona 1 z 22 1. OPIS 1.1 Zakres dostawy 1. Lampka kontrolna ładowania : - miga na niebiesko, gdy baterie ładują się - stale świeci się na

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej 1 Wstęp Zestaw sygnalizacji edukacyjnej ułatwia prowadzenie zajęd w zakresie wychowania komunikacyjnego. Umożliwia prezentację działania

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5

Lampki solarne LED. Produkt nr: Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki solarne LED Produkt nr: 578229 Strona 1 z 5 Korzystanie z Instrukcji Poniższa instrukcja odnosi się tylko do tego produktu i zawiera ważne Informacje dotyczące korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper 11226727 Instrukcja obsługi Swivel Sweeper Droga Klientko, Drogi Kliencie, Serdeczne gratulacje w związku z zakupem Swivel Sweepera. Sviwel Sweeperem możecie wyczyścić wszystkie powierzchnie, jak np. płytki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Always here to help you. Register your product and get support at HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at  HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 60 Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sposób na domowe porządki. Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl

Inteligentny sposób na domowe porządki. Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl Inteligentny sposób na domowe porządki Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl Samsung Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa a 0-678 Warszawa 0 80 lub 0 80-7-678 (infolinia) fax: +48 (0) 607-44-0

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Multi Pocket Booster

Multi Pocket Booster Multi Pocket Booster INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1409360 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup system rozruchowego do akumulatora! Proszę stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba

irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba Roboty odkurzające irobot Roomba zapewniają nieosiągalną dla konwencjonalnego odkurzacza czystośd oraz wyręczają domowników w nielubianym obowiązku. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust Wireless Keyboard & Mouse. W razie wątpliwości skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo