INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba Robot odkurzacz Instrukcja obsługi modelu 500/600 Drogi właścicielu irobot Roomby, Strona 1 z 32

2 Dziękujemy za zakup robota odkurzacza irobot Roomba. Dołączyłeś do milionów ludzi korzystających z robotów czyszczących- prostsza droga do czystości. Proszę poświęd kilka chwil na przeczytanie instrukcji i zapoznanie się ze swoim robotem Roomba, aby zapewnid jego najlepsze osiągi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odwiedź stronę internetową producenta aby uzyskad więcej informacji. Zarejestruj swojego robota aby uaktywnid gwarancję i cieszyd się dodatkowymi bonusami: Dołącz do nagradzanego serwisu wsparcia klienta Pomoc dostosowana do twojego modelu, uwzględnia odpowiedzi na pytania, porady dotyczące obsługi, filmy demonstracyjne, czat na żywo i inne. Zdobądź uaktualnienia produktu i inne cenne informacje Bądź jedną z pierwszych osób, które dostają informację o nowych robotach, wyjątkowych przecenach i specjalnych promocjach. Kiedy dokonasz rejestracji możesz również podzielid się doświadczeniami związanymi z Roombą; irobot słucha opinii klientów i stara się dostosowad swoje produkty do oczekiwao. Firma czeka na Twoją opinię! Zarejestruj swojego robota na Ważne wskazówki Zanim zaczniesz używad Roombę po raz pierwszy musisz aktywowad robota wyciągając blokadę baterii. Ładuj akumulator przez noc zanim użyjesz robota pierwszy raz. Włączanie i wyłączanie Roomby Usuwanie blokady akumulatora Aby włączyd Roombę wciśnij przycisk CLEAN jeden raz. Usłyszysz dźwięk a przycisk się podświetli. Aby rozpocząd cykl czyszczący wciśnij CLEAN ponownie. Roomba zacznie cykl czyszczący Aby wstrzymad Roombę wcisnąd CLEAN w trakcie pracy robota. Aby wyłączyd Roombę wcisnąd i przytrzymad CLEAN do momentu zgaśnięcia podświetlenia. Aby utrzymad najlepsze osiagi Strona 2 z 32

3 Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby po każdym użyciu. Opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd filtr po każdym użyciu. Użyj Wirtualnej Ściany (opcjonalny element) aby Roomba czyściła pożądany obszar. Używaj Roomby często. Cykl życia akumulatora Aby wydłużyd żywotnośd akumulatora i utrzymywad najlepsze osiągi odkurzania: Zawsze podpinaj Roombę do zasilania kiedy nie jest w użyciu. Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Czekanie kilka dni aby naładowad akumulator może go uszkodzid. Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Niebieskie i czarne akumulatory powinny byd przechowywane po użyciu Roomby. Żółte akumulatory powinny byd przechowywane po całkowitym naładowaniu. Roomba zawiera elementy elektroniczne. Nie zanurzaj robota ani nie pryskaj go wodą. Czyśd wyłącznie suchą szmatką. Spis treści Strona 3 z 32

4 Anatomia irobot Roomby. 5 Trasa czyszczenia 6 Tryby czyszczenia.. 7 System czyszczenia.. 7 Pojemniki na śmieci. 8 Przechowywanie i ładowanie akumulatora.. 9 Akcesoria opcjonalne. 11 Wirtualna Ściana 11 Wirtualna Ściana-Latarnia.. 12 Stacja Dokująca.. 13 Bezprzewodowe Centrum Sterujące.. 15 Pilot Zdalnego Sterowania. 16 Ustawianie opóźnionego uruchomienia Roomby (wybrane modele).. 17 Regularna konserwacja. 18 Tryb wyboru języka (wybrane modele). 22 Diagnoza i rozwiązywanie problemów.. 25 Wymienne moduły.. 26 Często Zadawane Pytania (FAQ) 30 Ważne instrukcje bezpieczeostwa. 31 Anatomia robota Roomba Strona 4 z 32

5 Przyciski i kontrolki Widok z dołu Trasa czyszczenia Strona 5 z 32

6 Roomba iest robotem, który odkurza podłogę inaczej niż większośd ludzi. Używa on do czyszczenia sztucznej inteligencji aby dokładnie wyczyścid całą podłogę, przestrzeo pod meblami i wzdłuż ścian. Roomba oblicza optymalną trasę czyszczenia w trakcie pracy i decyduje, który z trybów czyszczenia uruchomid: Spiralny: Roomba używa ruchu spiralnego do czyszczenia zwartej przestrzeni Wzdłuż ścian: Roomba używa tej techniki aby czyścid pełny obszar i manewrowad dookoła mebli i przeszkód. Przecinanie pokoju: Roomba porusza się krzyżowo w celu zapewnienia pełnego pokrycia przestrzeni pokoju Wykrywanie brudu (wybrane modele): Kiedy Roomba wykryje brud zapali się sygnalizacja wykrycia brudu (niebieska ) a Roomba czyści obszar bardziej intensywnie. Wskazówka: Roomba odkurza średni pokój około 25 minut jeżdżący przy tym kilkukrotnie po danej powierzchni dla zapewnienia całkowitego pokrycia przestrzeni. Wskazówka: Aby zapewnid najbardziej wydajne odkurzanie wynieś z pomieszczenia przeszkody i użyj Wirtualnej Ściany aby zatrzymad Roombę w jednym pokoju. Tryby czyszczenia Strona 6 z 32

7 Roomba będzie odkurzała na podstawie wybranego trybu czyszczenia. Robot ten posiada trzy takie tryby. Tryb czyszczenia (wszystkie modele) Roomba automatycznie oblicza powierzchnię pokoju i dostosowuje do niego czas czyszczenia. Tryb punktowy (wszystkie modele) Roomba będzie spiralnie jeździł po obszarze o przekątnej ok. 1,5 metra zaczynając od środka do zewnątrz i z powrotem do środka, czyszcząc intensywnie niewielki obszar. Tryb opóźnionego czyszczenia (Model 550 i wyższe) Aby uruchomid tryb opóźnionego czyszczenia należy zaprogramowad Roombie godzinę, w której ma odkurzad. Po ustawieniu Roomba od czasu do czasu wskaże następny czas czyszczenia aby przypomnied o zaprogramowanym zadaniu. Po rozpoczęciu godziny czyszczenia robot opuszcza stację dokującą, odkurza i wraca do stacji gdy skooczy zadanie. System czyszczenia Roomba oparta jest o opatentowany trzystopniowy system czyszczenia. Powierzchnie podłogowe Roomba pracuje na drewnie, dywanie, płytkach, linoneum i winylu automatycznie dostosowując się do czyszczonej powierzchni. Strona 7 z 32

8 Roomba automatycznie wykrywa schody i wzniesienia. Robot może utknąd w konfrontacji z zaokrąglonymi powierzchniami i ześlizgnąd się po szczególnie śliskich powierzchniach. Wyjątkowo ciemne podłogi mogą spowodowad mniej dokładnie funkcjonowanie czujników i ogólne pogorszenie efektów odkurzania. System anty-plątający Rommba nie zapląta się w przewody, zdobienia dywanowe ani frędzle. Kiedy Roomba wykryje podniesienie przewodu lub frędzla automatycznie wyłączy szczotki i spróbuje odjechad z tego miejsca. W trybie anty-plątającym robot może wydawad stukające dźwięki. Pojemniki na śmieci Roomba jest kompatybilna z trzema wymiennymi pojemnikami na śmieci. Oryginalny pojemnik na śmieci lub Aero-Vac Aero-Vac lub Oryginalny pojemnik na śmieci powinien byd używany do codziennego odkurzania. Dwie przeciwnie kręcące się szczotki zbierają drobiny a odkurzacz wsysa pył i brud. Pojemnik na śmieci o zwiększonej pojemności (opcjonalny dla wszystkich modeli) Pojemnik o zwiększonej pojemności może przechowywad więcej śmieci niż tradycyjny pojemnik. Używaj tego pojemnika do czyszczenia większych powierzchni lub gdy zbierane są większe niż zwykle śmieci. Pojemnik Aero-Vac Oryginalny pojemnik Pojemnik o zwiększonej pojemności Strona 8 z 32

9 Przechowywanie i ładowanie akumulatora Roomba jest zasilana z akumulatora, który przy prawidłowej obsłudze wytrzymuje setki cykli odkurzania. Długośd życia akumulatora Aby wydłużyd długośd życia akumulatora zaleca się przechowywanie Roomby podłączonej do zasilania. Po więcej szczegółów dotyczących akumulatora Roomby udaj się na stronę internetową Wskazówka: Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Kilkudniowa zwłoka z ładowaniem akumulatora może spowodowad jego uszkodzenie. Wskazówka: Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Długośd odkurzania Zawsze przed użyciem Roomby akumulator powinien byd w pełni naładowany. Zgromadzona energia powinna wystarczyd na co najmniej 60 minut odkurzania. 16-godzinne ładowanie odświeżające Jeśli Roomba była pozostawiona bez zasilania lub niezadokowana do stacji przez dłuższy okres czasu robot rozpocznie specjalne 16-godzinne ładowanie. Tryb ten odświeża akumulator i przedłuża jego żywotnośd. W czasie ładowania przycisk CLEAN będzie szybko pulsował. Uwaga: Aby uzyskad najlepsze efekty nie należy przerywad procesu ładowania. Wskazówka: Aby uzyskad najlepsze osiągi przed pierwszym uruchomieniem ładuj akumulator Roomby przez całą noc. Ładowanie Roomby Ładowanie można przeprowadzid na dwa sposoby: Strona 9 z 32

10 Używając stacji dokującej Używając przewodu zasilającego Wskazówka: W czasie dokowania robota upewnid się że stacja jest podpięta do źródła zasilania i lampka zasilania jest zapalona. Wskaźniki ładowania Roomba używa podświetlenia przycisku CLEAN do sygnalizowania ładowania akumulatora. Poniższa tabelka przedstawia odpowiednie wskazania. Podświetlenie przycisku CLEAN Stałe czerwone Bursztynowe pulsujące Stałe zielone Szybkie pulsowanie bursztynowe Status akumulatora Akumulator wyładowany Ładowanie Pełne naładowanie 16-godzinne ładowanie odświeżające Wirtualna ściana Strona 10 z 32

11 (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne ściany tworzą niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Urządzenie może byd wykorzystane do odgrodzenia Roomby od części pokoju, powstrzymaniu robota przed wjechaniem w kable komputerowe, delikatne obiekty, itp. Wirtualna ściana może blokowad przestrzeo długości do ok. 3,5 metra. Zwród uwagę, że szerokośd promienia blokującego wirtualnej ściany też się zwiększa tworząc stożkowatą powierzchnię, w którą Roomba nie może wkroczyd. Wirtualna ściana tworzy też wokół siebie aureolę uniemożliwiając Roombie zbliżenie się. Wskazówka: Dla uzyskania najlepszego efektu umieśd Wirtualną Ścianę w przejściu do pokoju, który chcesz zablokowad. Oryginalna wirtualna ściana Wirtualna ściana wymaga 2 baterii D i automatycznie wyłącza się po 135 minutach. Jeśli lampka Power mruga na zielono baterie będą wymagały wymiany. Użyj suwaka aby zmieniad długośd bariery. Dłuższa bariera spowoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Skieruj logo irobot w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa ręczna wirtualna ściana Ściana ręczna musi byd włączona ręcznie na początku cyklu sprzątania, aby ją uruchomid. Wyłączy się ona po 135 minutach. Kiedy stan baterii jest niski lampka Power będzie powoli mrugad, sygnalizując koniecznośd wymiany baterii. Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa automatyczna wirtualna ściana Kiedy automatyczna ściana jest ustawiona w tryb Auto lampka Power mruga wskazując uruchomienie. Kiedy stan baterii jest niski Wirtualna Ściana cyklicznie mruga dwa razy wskazując koniecznośd wymiany baterii. Aby oszczędzad baterie sugeruje się wyłączad Ścianę, gdy nie jest potrzebna. W trybie Auto baterie powinny wystarczyd na około sześd miesięcy. Strona 11 z 32

12 Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Wymiana baterii Aby otworzyd komorę baterii należy ścisnąd oba logo Robot umiejscowione po przeciwnych stronach Wirtualnej Ściany i wyciągnąd dolną częśd wysuwając ją z górnej. Wirtualne Ściany-Latarnie (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne Ściany-Latarnie włączają się i wyłączają automatycznie razem z Roombą. Kiedy są włączone światło podświetla górę obudowy Latarni. Wirtualna Ściana-Latarnia może byd użyta w dwóch trybach: Wirtualnej Ściany i Wirtualnej Latarni w zależności od przełączenia suwaka wyboru trybu. Tryb Latarni W trybie latarni Wirtualne Ściany-Latarnie pomagają Roombie przemieszczad się po domu i pozwalają jej na odkurzanie pokoju po pokoju. Roomba rozpocznie od odkurzania pokoju, w którym się znajduje, przejedzie do kolejnego pokoju i rozpocznie jego odkurzanie. Kiedy Roomba skooczy odkurzanie wykorzysta Latarnie aby dotrzed z powrotem do Stacji Dokującej. Wskazówka: Kiedy uruchomiony jest tryb latarni nie przenoś ręcznie Roomby z pokoju do pokoju, kiedy pracuje. Strona 12 z 32

13 W trybie Latarni umieśd Wirtualną Ścianę-Latarnię w przejściu między dwoma pokojami z logo irobot skierowanym w przód. Tryb wirtualnej ściany W trybie Wirtualnej Ściany Latarnia tworzy niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Latarnia wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia Roomby. W trybie Wirtualnej Ściany umieśd Latarnię w centrum framugi drzwi. Urządzenie blokuje do 3,5 metra przestrzeni w przyrostach: 0-1,5 m, 1,6m-3m, 3m +. Użyj suwaka wyboru aby dostosowad długośd bariery. Dłuższa bariera powoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Unikaj zbyt bliskiego ułożenia Wirtualnych Ścian-Latarni, Stacji dokującej lub mebli mogących blokowad promienie. Może to spowodowad błędne rozpoznanie Latarni i kłopoty z nawigacją do kolejnego pokoju. Wskazówka: Aby oszczędzad baterie wyciągnij je z urządzenia jeśli nie planujesz wykorzystywania Latarni przy odkurzaniu. Jeśli stan baterii jest niski lampka Power będzie cyklicznie mrugała. Strona 13 z 32

14 Stacja Dokująca (Opcjonalny element wybranych modeli) Stacja dokująca powinna byd zawsze podpięta do źródła zasilania. Oryginalna Stacja Dokująca Kiedy Roomba jest zadokowana lampki zasilania i dokująca palą się na zielono informując o ładowaniu robota. Kompaktowa Stacja Dokująca Kiedy Stacja Dokująca jest podpięta do zasilania lampka zasilania mruga informując o podłączeniu. Kiedy Roomba dokuje do Stacji lampka zasilania pali się w sposób ciągły wskazując prawidłowe podłączenie robota do Stacji. Kiedy Roomba jest ładowana przycisk CLEAN robota pulsuje bursztynowym światłem ja to jest opisane w rozdziale Przechowywanie i ładowanie akumulatora. Przycisk CLEAN pali się na zielono gdy Roomba jest w pełni naładowana. Lokalizacja Stacji Dokującej Powinieneś umieścid Stację Dokującą na twardej równej powierzchni w obszarze z wolną przestrzenią aby Roomba mogła swobodnie wrócid po cyklu odkurzania. Umieśd stację dokującą w pobliżu ściany lub solidnego obiektu aby zapobiec przesuwaniu podczas dokowania. Jeśli Roomba nie zadokuje prawidłowo będzie próbowała aż osiągnie sukces. Wskazówka: Nie umieszczaj Stacji Dokującej w odległości do 2m od schodów. Strona 14 z 32

15 Bezprzewodowe Centrum Sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Bezprzewodowe Centrum Sterowania pozwala wygodnie kontrolowad funkcje Roomby. Możesz go użyd aby włączyd/wyłączyd robota, ustawid opóźnione sprzątanie i sterowad Roombą po pokoju. Strona 15 z 32

16 CLEAN SPOT Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Sprzęganie Roomby z Bezprzewodowym Centrum Sterowania Bezprzewodowe Centrum Sterowania jest przystosowane do kontroli jednego robota. Aby sprzęgnąd Centrum i Roombę potrzebne są cztery baterie AA (nie zawarte w zestawie). 1. Upewnij się, że akumulator Roomby jest w pełni naładowany. 2. Odłącz zasilanie lub wyciągnij Roombę ze stacji dokującej. 3. Włóż trzy baterie AA do Centrum Sterowania. 4. Wciśnij lewy przycisk jazdy podczas wkładania czwartej baterii. 5. Trzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy lub do czasu aż lampki dni tygodnia zapalą się w sekwencji od prawej do lewej (Sobota do Niedzieli). 6. Załóż osłonę baterii i umieśd Centrum Sterowania na Roombie. 7. Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przyciski DAY i MINUTE na centrum sterowania. Lampki na Centrum Sterowania zapalą się wskazując na zakooczenie sprzęgania, Roomba wyda dwutonowy dźwięk sygnalizacyjny. 8. Kiedy Centrum Sterowania jest uruchomione do czasu sterowania Roombą lampki będą paliły się w sekwencji od lewej do prawej. Pilot zdalnego sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Pilot zdalnego sterowania pozawala na przejęcie kontroli nad funkcjami Roomby. Możesz go uzyd do włączenia/wyłączenia robota i do sterowania nim po pokoju bez konieczności schylania się. Daje także dostęp do następujących funkcji: SPOT CLEAN Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Rooma wchodzi w tryb SPOT. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna. Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Strona 16 z 32

17 Przed pierwszym użyciem pilota włóż do niego 2 baterie AA (nie zawarte w zestawie) Wskazówka: Upewnij się, że Roomba jest w bezpośrednim zasięgu pilota i że pilot jest skierowany w kierunku Roomby.! Pilot zdalnego sterowania, Wirtualne Ściany i Stacja Dokująca działają wykorzystując niewidzialne promieniowanie podczerwone. Jeśli wszystkie są używane w tym samym miejscu Roomba może otrzymywad kilka sygnałów na raz co spowoduje odmówienie pracy. Pilot NIE BĘDZIE działał w momencie, gdy Roomba znajduje się w pobliżu Wirtualnej Ściany. Ustawianie opóźnionego uruchomienia (Modele 550 i wyżej) Ustawienie czasu Zanim ustawi się opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk CLOCK. 2. Trzymając CLOCK użyd przycisku DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid prawidłowe wskazanie. 3. Puścid przycisk CLOCK. Roomba wyda sygnał dźwiękowy wskazujący na ustawienie czasu. Ustawienie opóźnionego uruchomienia. Można ustawid Roombę aby odkurzała raz dziennie do siedmiu razy w tygodniu. Zanim ustawione zostanie opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. Aby ustawid opóźnione uruchomienie: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisków DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid czas rozpoczęcia sprzątania. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o ustawieniu opóźnionego uruchomienia. Wyświetlanie i usuwanie opóźnionego uruchomienia Aby wyświetlid ustawione opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Strona 17 z 32

18 Aby usunąd opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane przycisnąd i przytrzymad przycisk DAY aby je usunąd. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Aby zmienid ustawienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane użyd przycisków HOUR i MINUTE aby zmienid ustawienie. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o dokonaniu zmiany ustawienia. Wskazówka: Roomba może wyświetlad czas w formacie 12 lub 24 godzinnym. Aby zmienid ustawienie należy wcisnąd i przytrzymad przez 3 sekundy przyciski DAY i MINUTE do momentu aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o zmianie formatu zegara. Jeśli akumulator zostanie odłączony lub bardzo rozładowany Roomba wróci do wartości domyślnych (zegar 12 godzinny. Strona 18 z 32

19 Regularna konserwacja Aby Roomba zachowała najlepsze osiani zaleca się przeprowadzanie regularnej konserwacji: 1. Wyciągnij i opróżnij pojemnik na śmieci po każdym cyklu odkurzania. 2. Wyczyśd filtr Aero-Vac Standardowy pojemnik na śmieci Filtr Filtr Wskazówka: Oczyszczanie pojemnika i czyszczenie szczotek powinno byd wykonywane po każdym cyklu odkurzania. Regularnie Wyciągaj i czyśd przednie koło Roomby. Strona 19 z 32

20 Wskazówka: Jeśli zauważysz, że Roomba czyści niedokładnie opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd szczotki robota. 3. Wyczyśd szczotki Roomby A. Usuo osłony szczotek podnosząc żółte elementy. B. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Wskazówka: Konserwując Roombę szukaj żółtych części. Elementy o tym kolorze są przeznaczone do czyszczenia po każdym opróżnieniu pojemnika na śmieci. C. Wyciągnij i oczyśd z brudu i włosów łożyska. B. Usuo i wyczyśd koocówki szczotek E. Użyj urządzenia do usuwania włosów ze przeciągając je przez szczotkę. Nagromadzenie włosów może trwale uszkodzid robota. Regularnie wyciągaj szczotki i czyśd łożyska aby unikad ryzyka uszkodzenia. Nie uruchamiaj Roomby bez założonych łożysk. Jeśli zostały zgubione podczas czyszczenia skontaktuj się z obsługą klienta aby zamówid zamienniki. Strona 20 z 32

21 Wyczyśd przednie koło Roomby 1. Pociągnij za przednie koło aby wyciągnąd je z obudowy. 2. Usuo śmieci znajdujące się w otworze koła 3. Wyciągnij koło z zabudowania i wyciągnij wszystkie zanieczyszczenia i włosy znajdujące się na ośce. Mocno przyciśnij oś aby wyciągnąd ją z koła. 4. Wyczyśd koło. 5. Ponownie zmontuj wszystkie elementy. Zablokowane przez włosy przednie koło może uszkodzid podłogę podczas pracy Roomby. Wyczyśd czujniki wzniesienia Wyczyśd wszystkie cztery czujniki wzniesienia czystą, suchą szmatką. Strona 21 z 32

22 Tryb wyboru języka (Wybrane modele) Roomba 500 dostarcza informacji diagnostycznych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpaoskim, włoskim, holenderskim, duoskim, szwedzkim, norweskim, fioskim, polskim, rosyjskim, portugalskim, japooskim, koreaoskim i chioskim. Domyślny język Roomby to język angielski. Ustawianie języka 1. Wyłącz Roombę (wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do wyłączenia podświetlenia Roomby). 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do momentu, aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy i wskaże, który język jest aktualnie wybrany. 3. Puśd przycisk CLEAN. Roomba jest teraz w trybie wyboru języka. 4. Wciskaj CLEAN do momentu aż usłyszysz pożądany język. 5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN aby wyłączyd Roombę i potwierdzid wybór języka. Diagnoza i rozwiązywanie problemów Roomba informuje o problemie dwutonowym dźwiękiem uh-oh i następnie serią dźwięków lub głosem. Zapali się też lampka diagnostyczna. Skorzystaj z poniższej tabelki aby zdiagnozowad problem. Jeśli będzie to niemożliwe, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy irobot. Błędy Roomba wydaje Lub Roomba mówi Możliwa przyczyna 1 dźwięk Error 1 (Błąd 1) Roomba utknęła z zawieszonym kołem lub Roomba utknęła. 2 dźwięki Error 2 (Błąd 2) Główna szczotka Roomby nie może się uruchomid 5 Error 5 (Błąd 5) Boczne koło dźwięków Roomby jest zablokowane 6 dźwięków Error 6.. (Błąd 6) Czujniki wzniesienia są zanieczyszczone lub Roomba Co zrobid Upewnij się że Roomba pewnie leży na podłodze, uruchom ją w innym miejscu. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd czujniki Roomby suchą szmatką. Uruchom ja w innym miejscu. Strona 22 z 32

23 7 dźwięków 8 dźwięków 9 dźwięków 11 dźwięków 12 dźwięków Error 7 (Błąd 7) Error 9 (Błąd 9) Error 10 (Błąd 10) Please charge Roomba. (Proszę naładowad Roombę) Please inspekt and clean Roomba s cliff sensors (Proszę sprawdzid I wyczyścid czujniki wzniesienia Roomby) zawisła nad spadkiem Boczne koło Roomby jest zablokowane Przednie koło Roomby utknęło lub Roomba utknęła. Zderzak Roomby jest naciskany lub czujniki zderzaka są zanieczyszczone. Boczne koło Roomby utknęło lub zderzak nie rejestruje żadnych przeszkód Zzderzak nie rejestruje żadnych przeszkód. Roomba mogła utknąd w jednym miejscu. Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Akumulator jest wyładowany Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Energicznie postukad zderzak palcem razy aby usunąd zanieczyszczenia uwięzione pod zderzakiem Jeśli Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Stuknij palcem zderzak Roomby aby upewnid się czy działa prawidłowo. Jeśli błąd pojawia się, gdy Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Sprawdź i odczyśd czujniki. Podpiąd Roombę do zasilacza lub zadokowad do Stacji Dokujacej Wyczyśd czujniki wzniesienia suchą szmatką. Upewnij się że Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze. Strona 23 z 32

24 Please inspekt and clean Roomba s wheels (Proszę sprawdzid I oczyścid koła Roomby) Please remove and clean Roombas brushes (Proszę wyciągnąd I wyczyścid szczotki Roomby) Boczne koła Roomby są zablokowane Główna szczotka Roomby nie może się obracad Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Sprawdź czy Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Błędy ładowania (podczas ładowania) Roomba mruga 1 mrugnięcie 2 mrugnięcia 3 mrugnięcia Roomba Roomba mówi wyświetla (modele 550+) - Charging Error 1 (Błąd ładowania 1) Err2 Charging Error 2 (Błąd ładowania 2) Err3 Charging Error 3 (Błąd ładowania 3) 5 mrugnięd Err4 Charging Error 5 (Błąd ładowania 5) 6 mrugnięd Err5 Charging Error 6 (Błąd ładowania 6) 7 mrugnięd Err6 Charging Error 7 (Błąd ładowania 7) Możliwa przyczyna Akumulator Roomby nie jest podłączony Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Akumulator jest zbyt ciepły Akumulator Roomby nie schładza się Co zrobid Upewnid się, że wyciągnięte zostało zabezpieczenie akumulatora. Odłączyd i podłączyd ponownie akumulator. Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Wskazówka: Aby zresetowad oprogramowanie Roomby wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski poniżej i powyżej przycisku CLEAN przez 10 sekund. To spowoduje wyczyszczenie wszystkich opóźnionych uruchomieo i zegara, może też rozwiązad niektóre problemy z oprogramowaniem. Strona 24 z 32

25 Wymienne moduły Roomba posiada kilka modułów, które mogą zostad wymienione. Zaliczają się do nich koła napędowe, boczna szczotka, główna głowica czyszcząca, pojemnik na śmieci, koło kierujące i akumulator. Aby dotrzed do modułów Roomby należy zdjąd dolną pokrywę odkręcając 4 śruby mocujące i śrubę bocznej szczotki. Strona 25 z 32

26 Zdejmowanie pokrywy górnej (Modele 500 i wyżej) 1. Wyciągnij pojemnik na śmieci 2. Wyciągnij górną pokrywę zaczynając podważanie od strony pojemnika na śmieci. Pokrywa jest przymocowana w kilku miejscach. Strona 26 z 32

27 3. Zamontuj pokrywę wsadzając wypustki do odpowiednich otworów i dociśnij miejsca wypustek aby pewnie przylegały. 4. Ponownie zamontuj pojemnik na śmieci Strona 27 z 32

28 Wyciąganie akumulatora (Modele 500 i wyżej) Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aby wyciągnąd i ponownie zainstalowad akumulator Roomby 1. Odkręd śrubę mocującą bocznej szczotki. 2. Wyciągnij boczną szczotkę. Strona 28 z 32

29 3. Odkręd cztery śruby pokazane na rysunku poniżej i zdejmij dolną pokrywę robota. Strona 29 z 32

30 4. Wyciągnij akumulator 5. Włóż akumulator ustawiając logo irobot do góry. 6. Załóż pokrywę dolną przykręcając 4 śruby mocujące. 7. Załóż boczną szczotkę dokręcając jej śrubę mocującą. Często zadawane pytania (FAQ) Dlaczego boczna szczotka Roomby od czasu do czasu kręci się w drugą stronę? Kiedy szczotka zahacza o przedmioty jak dywan, frędzle, przewody może zacząd kręcid się wolniej lub zacząd kręcid się w drugą stronę aby się z nich uwolnid. Może to także mied miejsce na grubych lub włochatych dywanach. Jeśli takie zachowanie miałoby miejsce na twardej powierzchni podłogowej bez obecności przewodów i frędzli należy wyczyścid boczną szczotkę. Aby to uczynid należy odkręcid śrubę, wyciągnąd boczną szczotkę i dokładnie wyciągnąd wszystkie śmieci i włosy owinięte dookoła wału. Następnie zamontuj szczotkę pamiętając o dokręceniu śruby montażowej. Dlaczego od czasu do czasu Roomba wydaje głuchy dźwięk? Kiedy Roomba napotka przedmioty jak dywan, frędzle, przewody, jej szczotki chwilowo zmieniają kierunek obrotów, aby uwolnid się od zaplątania. Ta czynnośd powoduje wydawanie głuchego Strona 30 z 32

31 odgłosu, który jest słyszalny około raz na sekundę do momentu uwolnienia się szczotek. Jeśli dźwięk jest słyszalny gdy w pobliżu nie ma żadnych przeszkód, należy wyczyścid wszystkie szczotki. Dlaczego Roomba nie zwalnia przy zbliżaniu się do niektórych przeszkód? Roomba używa technologii Light Touch Bumper aby identyfikowad ściany i inne przeszkody. Pozwala jej to zwalniad i delikatnie dotknąd przeszkody zanim zmieni kierunek pracy. Robot może byd mniej skuteczny jeśli wykrywane powierzchnie są wyjątkowo ciemne lub czarne lub gdy obiekty mają szerokośd mniejszą niż 5 centymetrów. Ważne instrukcje bezpieczeostwa UWAGA! NIE COŚTAM ELEKTRONIKI ROBOTA, JEGO AKUMULATORA I ŹRÓDŁA ZASILANIA. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW KONIECZNYCH DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PODŁĄCZANE NAPIĘCIE ODPOWIADA NAPIĘCIU WYMAGANEMU PRZEZ URZĄDZENIE. Używając Roomby zawsze zachowuj szczególną ostrożnośd. Aby zmniejszyd ryzyko kontuzji lub uszkodzenia należy stosowad się do niniejszych instrukcji bezpieczeostwa: OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeostwa i obsługi zanim uruchomisz Roombę Zachowaj instrukcje na przyszłośd Zwród uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące Roomby, akumulatora, zasilania i inne zawarte w instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozostaw nie rutynowe serwisowanie pracownikom irobot. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA ROOMBY Roomba jest do użytku wewnątrz. Roomba nie jest zabawką.. Nie siadaj i nie stawaj na tym urządzeniu. Małe zwierzęta i dzieci nie powinny zostad bez nadzoru w trakcie pracy robota. Czyśd robota wyłącznie suchą szmatką. Nie moczyd ani nie pryskad urządzenia wodą. Nie używad urządzenia do odkurzania dymiących i palących się rzeczy. Nie używad urządzenia do odkurzania cieczy, w szczególności farb, wybielaczy i innych chemikaliów. Zanim uruchomisz Roombę pozbieraj z podłogi wszystkie papiery, ubrania, luźne przewody i delikatne obiekty. Jeśli urządzenie pociągnie jakiś przewód może on dokonad szkód w pokoju. Jeśli odkurzane pomieszczenie zawiera balkon musi on zawierad fizyczną barierę zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Strona 31 z 32

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie

Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie Skrócona instrukcja obsługi robota Medion MD-13202 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu robota firmy Medion. Twój Inteligentny odkurzacz wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, które służą do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201210 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500. Instrukcja obsługi

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500. Instrukcja obsługi ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 500 Instrukcja obsługi SERIA 500 Edycja 201204 DLF Sp. z o.o. Drodzy użytkownicy irobota Roomba! Witajcie w świecie irobot. Stając się posiadaczami robota sprzątającego irobot

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201510 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa:

Robbo Maxx. Ogólne informacje bezpieczeństwa: Robbo Maxx Ogólne informacje bezpieczeństwa: Trzymaj folie i opakowania z dala od dzieci (istnieje ryzyko uduszenia) Nigdy nie zostawiaj pracującego Robo Maxx bez nadzoru Ponieważ Robo Max jeździ obok

Bardziej szczegółowo

"Wspinający się" samochód 10740561

Wspinający się samochód 10740561 "Wspinający się" samochód 10740561 Drodzy Klienci! Serdecznie gratulacje! Kupując Climb Car staliście się posiadaczami produktu o wszechstronnym zastosowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Roomba. Robot czyszczący. Seria 700 Instrukcja użytkownika

Roomba. Robot czyszczący. Seria 700 Instrukcja użytkownika Roomba Robot czyszczący Seria 700 Instrukcja użytkownika Szanowni posiadacze Roomby! Dziękujemy za wybór Roomby - robota czyszczącego nowej generacji firmy irobot. W ten sposób dołączyli Państwo do wyjątkowego,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

Robot odkurzacz DirtDevil

Robot odkurzacz DirtDevil INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot odkurzacz DirtDevil Nr produktu 398301 Strona 1 z 22 1. OPIS 1.1 Zakres dostawy 1. Lampka kontrolna ładowania : - miga na niebiesko, gdy baterie ładują się - stale świeci się na

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sposób na domowe porządki. Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl

Inteligentny sposób na domowe porządki. Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl Inteligentny sposób na domowe porządki Dowiedz się więcej na www.navibot.samsung.pl Samsung Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa a 0-678 Warszawa 0 80 lub 0 80-7-678 (infolinia) fax: +48 (0) 607-44-0

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Tester żarówek i baterii PL-580

Tester żarówek i baterii PL-580 Instrukcja obsługi Tester żarówek i baterii PL-580 Nr produktu: 100694 Strona 1 z 9 Drogi kliencie, Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. Zakupiłeś jeden z najbardziej efektywnych, kompaktowych

Bardziej szczegółowo

irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba

irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba irobot przedstawia roboty odkurzające Roomba Roboty odkurzające irobot Roomba zapewniają nieosiągalną dla konwencjonalnego odkurzacza czystośd oraz wyręczają domowników w nielubianym obowiązku. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szanowny posiadaczu irobota Roomba,

Szanowny posiadaczu irobota Roomba, R O B O T O D K U R Z A J Ą C Y S E R I A 8 0 0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I SERIA 800 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest łatwe. 2 Zawartość zestawu Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel Ethernet Magnetyczne mocowania naścienne

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I INSTRUKCJA OBSŁUGI Witamy! PL Drodzy posiadacze robota irobot Roomba, dziękujemy za wybór robota irobot Roomba. W ten sposób dołączyli Państwo do grona osób, które do sprzątania używają robotów inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 700. Instrukcja obsługi

ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 700. Instrukcja obsługi ROBOT SPRZĄTAJĄCY SERIA 700 Instrukcja obsługi SERIA 700 Edycja 201206 DLF Sp. z o.o. Szanowni posiadacze irobota Roomba Witajcie w świecie irobot! Dziękujemy za wybór irobota Roomba - robota odkurzającego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1 Instrukcja obsługi ładowarki XTAR SP1 Wstęp SP1 jest profesjonalną jednokanałową ładowarką z możliwością ładowania trzema różnymi prądami oraz dla trzech różnych napięd. Odpowiednia dla ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia

ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia ZN-DT350VE / ZN-DNT350VE / ZN-DWNT350VE Skrócona Instrukcja Uruchomienia Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników/instalatorów uruchamiających kamerę IP, opisane są tutaj procedury pierwszego

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Lampa wbudowana zasilana solarnie

Lampa wbudowana zasilana solarnie INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa wbudowana zasilana solarnie Nr produktu 571904 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do stosowania jako światło dekoracyjne do montażu w ogrodzie i na tarasie. W

Bardziej szczegółowo

BA_0212_5261516_Akkubesen_Magic_P 19.10.2011 11:15 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szczotka akumulatorowa Magic. Art.-Nr.

BA_0212_5261516_Akkubesen_Magic_P 19.10.2011 11:15 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szczotka akumulatorowa Magic. Art.-Nr. BA_0212_5261516_Akkubesen_Magic_P 19.10.2011 11:15 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szczotka akumulatorowa Magic Art.-Nr. 52 61 516 BA_0212_5261516_Akkubesen_Magic_P 19.10.2011 11:15 Uhr Seite 2 Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Holux GR-260 GPS

Instrukcja szybkiej instalacji. Holux GR-260 GPS Instrukcja szybkiej instalacji Holux GR-260 GPS Poznań 2010 1. Przegląd ogólny Lista skrótów ALT AVG BAR CAL DST KM KMH MAX MPH ODA ODB SPD TIM TOD CAL VAR = Wysokośd = Średnia prędkośd = Barometr = Kalorie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty INSTRUKCJA OBSŁUGI: OBROŻA ANTYSZCZEKOWA EYENIMAL BARK CONTROL SOFT Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201210 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE Turboszczotki TURBOCAT TM zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o zapewnieniu długotrwałej i niezawodnej eksploatacji oraz wygody użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo