INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba Robot odkurzacz Instrukcja obsługi modelu 500/600 Drogi właścicielu irobot Roomby, Strona 1 z 32

2 Dziękujemy za zakup robota odkurzacza irobot Roomba. Dołączyłeś do milionów ludzi korzystających z robotów czyszczących- prostsza droga do czystości. Proszę poświęd kilka chwil na przeczytanie instrukcji i zapoznanie się ze swoim robotem Roomba, aby zapewnid jego najlepsze osiągi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odwiedź stronę internetową producenta aby uzyskad więcej informacji. Zarejestruj swojego robota aby uaktywnid gwarancję i cieszyd się dodatkowymi bonusami: Dołącz do nagradzanego serwisu wsparcia klienta Pomoc dostosowana do twojego modelu, uwzględnia odpowiedzi na pytania, porady dotyczące obsługi, filmy demonstracyjne, czat na żywo i inne. Zdobądź uaktualnienia produktu i inne cenne informacje Bądź jedną z pierwszych osób, które dostają informację o nowych robotach, wyjątkowych przecenach i specjalnych promocjach. Kiedy dokonasz rejestracji możesz również podzielid się doświadczeniami związanymi z Roombą; irobot słucha opinii klientów i stara się dostosowad swoje produkty do oczekiwao. Firma czeka na Twoją opinię! Zarejestruj swojego robota na Ważne wskazówki Zanim zaczniesz używad Roombę po raz pierwszy musisz aktywowad robota wyciągając blokadę baterii. Ładuj akumulator przez noc zanim użyjesz robota pierwszy raz. Włączanie i wyłączanie Roomby Usuwanie blokady akumulatora Aby włączyd Roombę wciśnij przycisk CLEAN jeden raz. Usłyszysz dźwięk a przycisk się podświetli. Aby rozpocząd cykl czyszczący wciśnij CLEAN ponownie. Roomba zacznie cykl czyszczący Aby wstrzymad Roombę wcisnąd CLEAN w trakcie pracy robota. Aby wyłączyd Roombę wcisnąd i przytrzymad CLEAN do momentu zgaśnięcia podświetlenia. Aby utrzymad najlepsze osiagi Strona 2 z 32

3 Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby po każdym użyciu. Opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd filtr po każdym użyciu. Użyj Wirtualnej Ściany (opcjonalny element) aby Roomba czyściła pożądany obszar. Używaj Roomby często. Cykl życia akumulatora Aby wydłużyd żywotnośd akumulatora i utrzymywad najlepsze osiągi odkurzania: Zawsze podpinaj Roombę do zasilania kiedy nie jest w użyciu. Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Czekanie kilka dni aby naładowad akumulator może go uszkodzid. Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Niebieskie i czarne akumulatory powinny byd przechowywane po użyciu Roomby. Żółte akumulatory powinny byd przechowywane po całkowitym naładowaniu. Roomba zawiera elementy elektroniczne. Nie zanurzaj robota ani nie pryskaj go wodą. Czyśd wyłącznie suchą szmatką. Spis treści Strona 3 z 32

4 Anatomia irobot Roomby. 5 Trasa czyszczenia 6 Tryby czyszczenia.. 7 System czyszczenia.. 7 Pojemniki na śmieci. 8 Przechowywanie i ładowanie akumulatora.. 9 Akcesoria opcjonalne. 11 Wirtualna Ściana 11 Wirtualna Ściana-Latarnia.. 12 Stacja Dokująca.. 13 Bezprzewodowe Centrum Sterujące.. 15 Pilot Zdalnego Sterowania. 16 Ustawianie opóźnionego uruchomienia Roomby (wybrane modele).. 17 Regularna konserwacja. 18 Tryb wyboru języka (wybrane modele). 22 Diagnoza i rozwiązywanie problemów.. 25 Wymienne moduły.. 26 Często Zadawane Pytania (FAQ) 30 Ważne instrukcje bezpieczeostwa. 31 Anatomia robota Roomba Strona 4 z 32

5 Przyciski i kontrolki Widok z dołu Trasa czyszczenia Strona 5 z 32

6 Roomba iest robotem, który odkurza podłogę inaczej niż większośd ludzi. Używa on do czyszczenia sztucznej inteligencji aby dokładnie wyczyścid całą podłogę, przestrzeo pod meblami i wzdłuż ścian. Roomba oblicza optymalną trasę czyszczenia w trakcie pracy i decyduje, który z trybów czyszczenia uruchomid: Spiralny: Roomba używa ruchu spiralnego do czyszczenia zwartej przestrzeni Wzdłuż ścian: Roomba używa tej techniki aby czyścid pełny obszar i manewrowad dookoła mebli i przeszkód. Przecinanie pokoju: Roomba porusza się krzyżowo w celu zapewnienia pełnego pokrycia przestrzeni pokoju Wykrywanie brudu (wybrane modele): Kiedy Roomba wykryje brud zapali się sygnalizacja wykrycia brudu (niebieska ) a Roomba czyści obszar bardziej intensywnie. Wskazówka: Roomba odkurza średni pokój około 25 minut jeżdżący przy tym kilkukrotnie po danej powierzchni dla zapewnienia całkowitego pokrycia przestrzeni. Wskazówka: Aby zapewnid najbardziej wydajne odkurzanie wynieś z pomieszczenia przeszkody i użyj Wirtualnej Ściany aby zatrzymad Roombę w jednym pokoju. Tryby czyszczenia Strona 6 z 32

7 Roomba będzie odkurzała na podstawie wybranego trybu czyszczenia. Robot ten posiada trzy takie tryby. Tryb czyszczenia (wszystkie modele) Roomba automatycznie oblicza powierzchnię pokoju i dostosowuje do niego czas czyszczenia. Tryb punktowy (wszystkie modele) Roomba będzie spiralnie jeździł po obszarze o przekątnej ok. 1,5 metra zaczynając od środka do zewnątrz i z powrotem do środka, czyszcząc intensywnie niewielki obszar. Tryb opóźnionego czyszczenia (Model 550 i wyższe) Aby uruchomid tryb opóźnionego czyszczenia należy zaprogramowad Roombie godzinę, w której ma odkurzad. Po ustawieniu Roomba od czasu do czasu wskaże następny czas czyszczenia aby przypomnied o zaprogramowanym zadaniu. Po rozpoczęciu godziny czyszczenia robot opuszcza stację dokującą, odkurza i wraca do stacji gdy skooczy zadanie. System czyszczenia Roomba oparta jest o opatentowany trzystopniowy system czyszczenia. Powierzchnie podłogowe Roomba pracuje na drewnie, dywanie, płytkach, linoneum i winylu automatycznie dostosowując się do czyszczonej powierzchni. Strona 7 z 32

8 Roomba automatycznie wykrywa schody i wzniesienia. Robot może utknąd w konfrontacji z zaokrąglonymi powierzchniami i ześlizgnąd się po szczególnie śliskich powierzchniach. Wyjątkowo ciemne podłogi mogą spowodowad mniej dokładnie funkcjonowanie czujników i ogólne pogorszenie efektów odkurzania. System anty-plątający Rommba nie zapląta się w przewody, zdobienia dywanowe ani frędzle. Kiedy Roomba wykryje podniesienie przewodu lub frędzla automatycznie wyłączy szczotki i spróbuje odjechad z tego miejsca. W trybie anty-plątającym robot może wydawad stukające dźwięki. Pojemniki na śmieci Roomba jest kompatybilna z trzema wymiennymi pojemnikami na śmieci. Oryginalny pojemnik na śmieci lub Aero-Vac Aero-Vac lub Oryginalny pojemnik na śmieci powinien byd używany do codziennego odkurzania. Dwie przeciwnie kręcące się szczotki zbierają drobiny a odkurzacz wsysa pył i brud. Pojemnik na śmieci o zwiększonej pojemności (opcjonalny dla wszystkich modeli) Pojemnik o zwiększonej pojemności może przechowywad więcej śmieci niż tradycyjny pojemnik. Używaj tego pojemnika do czyszczenia większych powierzchni lub gdy zbierane są większe niż zwykle śmieci. Pojemnik Aero-Vac Oryginalny pojemnik Pojemnik o zwiększonej pojemności Strona 8 z 32

9 Przechowywanie i ładowanie akumulatora Roomba jest zasilana z akumulatora, który przy prawidłowej obsłudze wytrzymuje setki cykli odkurzania. Długośd życia akumulatora Aby wydłużyd długośd życia akumulatora zaleca się przechowywanie Roomby podłączonej do zasilania. Po więcej szczegółów dotyczących akumulatora Roomby udaj się na stronę internetową Wskazówka: Ładuj Roombę tak szybko jak to możliwe. Kilkudniowa zwłoka z ładowaniem akumulatora może spowodowad jego uszkodzenie. Wskazówka: Gdy chcesz przechowywad Roombę bez zasilania wyciagnij akumulator i trzymaj go w zimnym suchym miejscu. Długośd odkurzania Zawsze przed użyciem Roomby akumulator powinien byd w pełni naładowany. Zgromadzona energia powinna wystarczyd na co najmniej 60 minut odkurzania. 16-godzinne ładowanie odświeżające Jeśli Roomba była pozostawiona bez zasilania lub niezadokowana do stacji przez dłuższy okres czasu robot rozpocznie specjalne 16-godzinne ładowanie. Tryb ten odświeża akumulator i przedłuża jego żywotnośd. W czasie ładowania przycisk CLEAN będzie szybko pulsował. Uwaga: Aby uzyskad najlepsze efekty nie należy przerywad procesu ładowania. Wskazówka: Aby uzyskad najlepsze osiągi przed pierwszym uruchomieniem ładuj akumulator Roomby przez całą noc. Ładowanie Roomby Ładowanie można przeprowadzid na dwa sposoby: Strona 9 z 32

10 Używając stacji dokującej Używając przewodu zasilającego Wskazówka: W czasie dokowania robota upewnid się że stacja jest podpięta do źródła zasilania i lampka zasilania jest zapalona. Wskaźniki ładowania Roomba używa podświetlenia przycisku CLEAN do sygnalizowania ładowania akumulatora. Poniższa tabelka przedstawia odpowiednie wskazania. Podświetlenie przycisku CLEAN Stałe czerwone Bursztynowe pulsujące Stałe zielone Szybkie pulsowanie bursztynowe Status akumulatora Akumulator wyładowany Ładowanie Pełne naładowanie 16-godzinne ładowanie odświeżające Wirtualna ściana Strona 10 z 32

11 (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne ściany tworzą niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Urządzenie może byd wykorzystane do odgrodzenia Roomby od części pokoju, powstrzymaniu robota przed wjechaniem w kable komputerowe, delikatne obiekty, itp. Wirtualna ściana może blokowad przestrzeo długości do ok. 3,5 metra. Zwród uwagę, że szerokośd promienia blokującego wirtualnej ściany też się zwiększa tworząc stożkowatą powierzchnię, w którą Roomba nie może wkroczyd. Wirtualna ściana tworzy też wokół siebie aureolę uniemożliwiając Roombie zbliżenie się. Wskazówka: Dla uzyskania najlepszego efektu umieśd Wirtualną Ścianę w przejściu do pokoju, który chcesz zablokowad. Oryginalna wirtualna ściana Wirtualna ściana wymaga 2 baterii D i automatycznie wyłącza się po 135 minutach. Jeśli lampka Power mruga na zielono baterie będą wymagały wymiany. Użyj suwaka aby zmieniad długośd bariery. Dłuższa bariera spowoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Skieruj logo irobot w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa ręczna wirtualna ściana Ściana ręczna musi byd włączona ręcznie na początku cyklu sprzątania, aby ją uruchomid. Wyłączy się ona po 135 minutach. Kiedy stan baterii jest niski lampka Power będzie powoli mrugad, sygnalizując koniecznośd wymiany baterii. Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Kompaktowa automatyczna wirtualna ściana Kiedy automatyczna ściana jest ustawiona w tryb Auto lampka Power mruga wskazując uruchomienie. Kiedy stan baterii jest niski Wirtualna Ściana cyklicznie mruga dwa razy wskazując koniecznośd wymiany baterii. Aby oszczędzad baterie sugeruje się wyłączad Ścianę, gdy nie jest potrzebna. W trybie Auto baterie powinny wystarczyd na około sześd miesięcy. Strona 11 z 32

12 Wskazówka: Skieruj krawędź ze strzałką w kierunku przestrzeni, którą chcesz zablokowad. Wymiana baterii Aby otworzyd komorę baterii należy ścisnąd oba logo Robot umiejscowione po przeciwnych stronach Wirtualnej Ściany i wyciągnąd dolną częśd wysuwając ją z górnej. Wirtualne Ściany-Latarnie (Opcjonalny element wybranych modeli) Wirtualne Ściany-Latarnie włączają się i wyłączają automatycznie razem z Roombą. Kiedy są włączone światło podświetla górę obudowy Latarni. Wirtualna Ściana-Latarnia może byd użyta w dwóch trybach: Wirtualnej Ściany i Wirtualnej Latarni w zależności od przełączenia suwaka wyboru trybu. Tryb Latarni W trybie latarni Wirtualne Ściany-Latarnie pomagają Roombie przemieszczad się po domu i pozwalają jej na odkurzanie pokoju po pokoju. Roomba rozpocznie od odkurzania pokoju, w którym się znajduje, przejedzie do kolejnego pokoju i rozpocznie jego odkurzanie. Kiedy Roomba skooczy odkurzanie wykorzysta Latarnie aby dotrzed z powrotem do Stacji Dokującej. Wskazówka: Kiedy uruchomiony jest tryb latarni nie przenoś ręcznie Roomby z pokoju do pokoju, kiedy pracuje. Strona 12 z 32

13 W trybie Latarni umieśd Wirtualną Ścianę-Latarnię w przejściu między dwoma pokojami z logo irobot skierowanym w przód. Tryb wirtualnej ściany W trybie Wirtualnej Ściany Latarnia tworzy niewidzialną barierę, której robot nie może przekroczyd. Latarnia wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia Roomby. W trybie Wirtualnej Ściany umieśd Latarnię w centrum framugi drzwi. Urządzenie blokuje do 3,5 metra przestrzeni w przyrostach: 0-1,5 m, 1,6m-3m, 3m +. Użyj suwaka wyboru aby dostosowad długośd bariery. Dłuższa bariera powoduje szybsze zużycie baterii. Wskazówka: Unikaj zbyt bliskiego ułożenia Wirtualnych Ścian-Latarni, Stacji dokującej lub mebli mogących blokowad promienie. Może to spowodowad błędne rozpoznanie Latarni i kłopoty z nawigacją do kolejnego pokoju. Wskazówka: Aby oszczędzad baterie wyciągnij je z urządzenia jeśli nie planujesz wykorzystywania Latarni przy odkurzaniu. Jeśli stan baterii jest niski lampka Power będzie cyklicznie mrugała. Strona 13 z 32

14 Stacja Dokująca (Opcjonalny element wybranych modeli) Stacja dokująca powinna byd zawsze podpięta do źródła zasilania. Oryginalna Stacja Dokująca Kiedy Roomba jest zadokowana lampki zasilania i dokująca palą się na zielono informując o ładowaniu robota. Kompaktowa Stacja Dokująca Kiedy Stacja Dokująca jest podpięta do zasilania lampka zasilania mruga informując o podłączeniu. Kiedy Roomba dokuje do Stacji lampka zasilania pali się w sposób ciągły wskazując prawidłowe podłączenie robota do Stacji. Kiedy Roomba jest ładowana przycisk CLEAN robota pulsuje bursztynowym światłem ja to jest opisane w rozdziale Przechowywanie i ładowanie akumulatora. Przycisk CLEAN pali się na zielono gdy Roomba jest w pełni naładowana. Lokalizacja Stacji Dokującej Powinieneś umieścid Stację Dokującą na twardej równej powierzchni w obszarze z wolną przestrzenią aby Roomba mogła swobodnie wrócid po cyklu odkurzania. Umieśd stację dokującą w pobliżu ściany lub solidnego obiektu aby zapobiec przesuwaniu podczas dokowania. Jeśli Roomba nie zadokuje prawidłowo będzie próbowała aż osiągnie sukces. Wskazówka: Nie umieszczaj Stacji Dokującej w odległości do 2m od schodów. Strona 14 z 32

15 Bezprzewodowe Centrum Sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Bezprzewodowe Centrum Sterowania pozwala wygodnie kontrolowad funkcje Roomby. Możesz go użyd aby włączyd/wyłączyd robota, ustawid opóźnione sprzątanie i sterowad Roombą po pokoju. Strona 15 z 32

16 CLEAN SPOT Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Sprzęganie Roomby z Bezprzewodowym Centrum Sterowania Bezprzewodowe Centrum Sterowania jest przystosowane do kontroli jednego robota. Aby sprzęgnąd Centrum i Roombę potrzebne są cztery baterie AA (nie zawarte w zestawie). 1. Upewnij się, że akumulator Roomby jest w pełni naładowany. 2. Odłącz zasilanie lub wyciągnij Roombę ze stacji dokującej. 3. Włóż trzy baterie AA do Centrum Sterowania. 4. Wciśnij lewy przycisk jazdy podczas wkładania czwartej baterii. 5. Trzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy lub do czasu aż lampki dni tygodnia zapalą się w sekwencji od prawej do lewej (Sobota do Niedzieli). 6. Załóż osłonę baterii i umieśd Centrum Sterowania na Roombie. 7. Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przyciski DAY i MINUTE na centrum sterowania. Lampki na Centrum Sterowania zapalą się wskazując na zakooczenie sprzęgania, Roomba wyda dwutonowy dźwięk sygnalizacyjny. 8. Kiedy Centrum Sterowania jest uruchomione do czasu sterowania Roombą lampki będą paliły się w sekwencji od lewej do prawej. Pilot zdalnego sterowania (Opcjonalny element wybranych modeli) Pilot zdalnego sterowania pozawala na przejęcie kontroli nad funkcjami Roomby. Możesz go uzyd do włączenia/wyłączenia robota i do sterowania nim po pokoju bez konieczności schylania się. Daje także dostęp do następujących funkcji: SPOT CLEAN Roomba odkurza ruchem spiralnym obejmując okrąg o promieniu ok. 1,5m jadąc od środka do zewnątrz i z powrotem. Roomba oblicza powierzchnię pokoju i reguluje odpowiednio czas odkurzania. Modele Rooma wchodzi w tryb SPOT. Modele Roomba próbuje zadokowad do Stacji Dokującej, jeśli jest dostępna. Modele 600+ Roomba przechodzi w tryb Max i odkurza do wyładowania baterii. Strona 16 z 32

17 Przed pierwszym użyciem pilota włóż do niego 2 baterie AA (nie zawarte w zestawie) Wskazówka: Upewnij się, że Roomba jest w bezpośrednim zasięgu pilota i że pilot jest skierowany w kierunku Roomby.! Pilot zdalnego sterowania, Wirtualne Ściany i Stacja Dokująca działają wykorzystując niewidzialne promieniowanie podczerwone. Jeśli wszystkie są używane w tym samym miejscu Roomba może otrzymywad kilka sygnałów na raz co spowoduje odmówienie pracy. Pilot NIE BĘDZIE działał w momencie, gdy Roomba znajduje się w pobliżu Wirtualnej Ściany. Ustawianie opóźnionego uruchomienia (Modele 550 i wyżej) Ustawienie czasu Zanim ustawi się opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk CLOCK. 2. Trzymając CLOCK użyd przycisku DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid prawidłowe wskazanie. 3. Puścid przycisk CLOCK. Roomba wyda sygnał dźwiękowy wskazujący na ustawienie czasu. Ustawienie opóźnionego uruchomienia. Można ustawid Roombę aby odkurzała raz dziennie do siedmiu razy w tygodniu. Zanim ustawione zostanie opóźnione uruchomienie należy ustawid czas. Aby ustawid opóźnione uruchomienie: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisków DAY, HOUR, MINUTE aby ustawid czas rozpoczęcia sprzątania. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o ustawieniu opóźnionego uruchomienia. Wyświetlanie i usuwanie opóźnionego uruchomienia Aby wyświetlid ustawione opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Puścid przycisk SCHEDULE. Strona 17 z 32

18 Aby usunąd opóźnione uruchomienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane przycisnąd i przytrzymad przycisk DAY aby je usunąd. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Aby zmienid ustawienie należy: 1. Wcisnąd i przytrzymad przycisk SCHEDULE. 2. Trzymając SCHEDULE użyd przycisku DAY aby przechodzid pomiędzy ustawionymi opóźnionymi uruchomieniami. 3. Kiedy Roomba wyświetla ustawienie, które ma byd skasowane użyd przycisków HOUR i MINUTE aby zmienid ustawienie. 4. Puścid przycisk SCHEDULE. Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o dokonaniu zmiany ustawienia. Wskazówka: Roomba może wyświetlad czas w formacie 12 lub 24 godzinnym. Aby zmienid ustawienie należy wcisnąd i przytrzymad przez 3 sekundy przyciski DAY i MINUTE do momentu aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy informujący o zmianie formatu zegara. Jeśli akumulator zostanie odłączony lub bardzo rozładowany Roomba wróci do wartości domyślnych (zegar 12 godzinny. Strona 18 z 32

19 Regularna konserwacja Aby Roomba zachowała najlepsze osiani zaleca się przeprowadzanie regularnej konserwacji: 1. Wyciągnij i opróżnij pojemnik na śmieci po każdym cyklu odkurzania. 2. Wyczyśd filtr Aero-Vac Standardowy pojemnik na śmieci Filtr Filtr Wskazówka: Oczyszczanie pojemnika i czyszczenie szczotek powinno byd wykonywane po każdym cyklu odkurzania. Regularnie Wyciągaj i czyśd przednie koło Roomby. Strona 19 z 32

20 Wskazówka: Jeśli zauważysz, że Roomba czyści niedokładnie opróżnij pojemnik na śmieci i wyczyśd szczotki robota. 3. Wyczyśd szczotki Roomby A. Usuo osłony szczotek podnosząc żółte elementy. B. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Wskazówka: Konserwując Roombę szukaj żółtych części. Elementy o tym kolorze są przeznaczone do czyszczenia po każdym opróżnieniu pojemnika na śmieci. C. Wyciągnij i oczyśd z brudu i włosów łożyska. B. Usuo i wyczyśd koocówki szczotek E. Użyj urządzenia do usuwania włosów ze przeciągając je przez szczotkę. Nagromadzenie włosów może trwale uszkodzid robota. Regularnie wyciągaj szczotki i czyśd łożyska aby unikad ryzyka uszkodzenia. Nie uruchamiaj Roomby bez założonych łożysk. Jeśli zostały zgubione podczas czyszczenia skontaktuj się z obsługą klienta aby zamówid zamienniki. Strona 20 z 32

21 Wyczyśd przednie koło Roomby 1. Pociągnij za przednie koło aby wyciągnąd je z obudowy. 2. Usuo śmieci znajdujące się w otworze koła 3. Wyciągnij koło z zabudowania i wyciągnij wszystkie zanieczyszczenia i włosy znajdujące się na ośce. Mocno przyciśnij oś aby wyciągnąd ją z koła. 4. Wyczyśd koło. 5. Ponownie zmontuj wszystkie elementy. Zablokowane przez włosy przednie koło może uszkodzid podłogę podczas pracy Roomby. Wyczyśd czujniki wzniesienia Wyczyśd wszystkie cztery czujniki wzniesienia czystą, suchą szmatką. Strona 21 z 32

22 Tryb wyboru języka (Wybrane modele) Roomba 500 dostarcza informacji diagnostycznych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpaoskim, włoskim, holenderskim, duoskim, szwedzkim, norweskim, fioskim, polskim, rosyjskim, portugalskim, japooskim, koreaoskim i chioskim. Domyślny język Roomby to język angielski. Ustawianie języka 1. Wyłącz Roombę (wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do wyłączenia podświetlenia Roomby). 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do momentu, aż Roomba wyda sygnał dźwiękowy i wskaże, który język jest aktualnie wybrany. 3. Puśd przycisk CLEAN. Roomba jest teraz w trybie wyboru języka. 4. Wciskaj CLEAN do momentu aż usłyszysz pożądany język. 5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN aby wyłączyd Roombę i potwierdzid wybór języka. Diagnoza i rozwiązywanie problemów Roomba informuje o problemie dwutonowym dźwiękiem uh-oh i następnie serią dźwięków lub głosem. Zapali się też lampka diagnostyczna. Skorzystaj z poniższej tabelki aby zdiagnozowad problem. Jeśli będzie to niemożliwe, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy irobot. Błędy Roomba wydaje Lub Roomba mówi Możliwa przyczyna 1 dźwięk Error 1 (Błąd 1) Roomba utknęła z zawieszonym kołem lub Roomba utknęła. 2 dźwięki Error 2 (Błąd 2) Główna szczotka Roomby nie może się uruchomid 5 Error 5 (Błąd 5) Boczne koło dźwięków Roomby jest zablokowane 6 dźwięków Error 6.. (Błąd 6) Czujniki wzniesienia są zanieczyszczone lub Roomba Co zrobid Upewnij się że Roomba pewnie leży na podłodze, uruchom ją w innym miejscu. Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd czujniki Roomby suchą szmatką. Uruchom ja w innym miejscu. Strona 22 z 32

23 7 dźwięków 8 dźwięków 9 dźwięków 11 dźwięków 12 dźwięków Error 7 (Błąd 7) Error 9 (Błąd 9) Error 10 (Błąd 10) Please charge Roomba. (Proszę naładowad Roombę) Please inspekt and clean Roomba s cliff sensors (Proszę sprawdzid I wyczyścid czujniki wzniesienia Roomby) zawisła nad spadkiem Boczne koło Roomby jest zablokowane Przednie koło Roomby utknęło lub Roomba utknęła. Zderzak Roomby jest naciskany lub czujniki zderzaka są zanieczyszczone. Boczne koło Roomby utknęło lub zderzak nie rejestruje żadnych przeszkód Zzderzak nie rejestruje żadnych przeszkód. Roomba mogła utknąd w jednym miejscu. Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Akumulator jest wyładowany Czujnik wzniesienia jest zanieczyszczony lub uszkodzony Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Uruchom Roombę w innym miejscu Energicznie postukad zderzak palcem razy aby usunąd zanieczyszczenia uwięzione pod zderzakiem Jeśli Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Stuknij palcem zderzak Roomby aby upewnid się czy działa prawidłowo. Jeśli błąd pojawia się, gdy Roomba jeździ w kółko w jednym miejscu wyczyśd boczne koła usuwając śmieci i włosy. Upewnij się że mogą się swobodnie obracad. Jeśli Roomba nie kręci się w kółko w tym samym miejscu możliwe jest że odkurza bardzo duży pokój. W takim wypadku skorzystaj z Wirtualnej Ściany aby wydzielid mniejszy obszar do czyszczenia. Sprawdź i odczyśd czujniki. Podpiąd Roombę do zasilacza lub zadokowad do Stacji Dokujacej Wyczyśd czujniki wzniesienia suchą szmatką. Upewnij się że Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze. Strona 23 z 32

24 Please inspekt and clean Roomba s wheels (Proszę sprawdzid I oczyścid koła Roomby) Please remove and clean Roombas brushes (Proszę wyciągnąd I wyczyścid szczotki Roomby) Boczne koła Roomby są zablokowane Główna szczotka Roomby nie może się obracad Wyczyśd koło usuwając włosy i śmieci. Przesuo je i upewnij się, że mogą swobodnie się obracad. Sprawdź czy Roomba jest uruchamiana ze wszystkimi kołami na podłodze Wyciągnij i wyczyśd szczotki Roomby Błędy ładowania (podczas ładowania) Roomba mruga 1 mrugnięcie 2 mrugnięcia 3 mrugnięcia Roomba Roomba mówi wyświetla (modele 550+) - Charging Error 1 (Błąd ładowania 1) Err2 Charging Error 2 (Błąd ładowania 2) Err3 Charging Error 3 (Błąd ładowania 3) 5 mrugnięd Err4 Charging Error 5 (Błąd ładowania 5) 6 mrugnięd Err5 Charging Error 6 (Błąd ładowania 6) 7 mrugnięd Err6 Charging Error 7 (Błąd ładowania 7) Możliwa przyczyna Akumulator Roomby nie jest podłączony Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Roomba wykryła błąd ładowania Akumulator jest zbyt ciepły Akumulator Roomby nie schładza się Co zrobid Upewnid się, że wyciągnięte zostało zabezpieczenie akumulatora. Odłączyd i podłączyd ponownie akumulator. Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Zresetuj oprogramowanie Roomby (wskazówka poniżej) i spróbuj ponownie naładowad akumulator Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Pozwól Roombie zmniejszyd temperaturę przez ok. godzinę i spróbuj naładowad ponownie Wskazówka: Aby zresetowad oprogramowanie Roomby wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski poniżej i powyżej przycisku CLEAN przez 10 sekund. To spowoduje wyczyszczenie wszystkich opóźnionych uruchomieo i zegara, może też rozwiązad niektóre problemy z oprogramowaniem. Strona 24 z 32

25 Wymienne moduły Roomba posiada kilka modułów, które mogą zostad wymienione. Zaliczają się do nich koła napędowe, boczna szczotka, główna głowica czyszcząca, pojemnik na śmieci, koło kierujące i akumulator. Aby dotrzed do modułów Roomby należy zdjąd dolną pokrywę odkręcając 4 śruby mocujące i śrubę bocznej szczotki. Strona 25 z 32

26 Zdejmowanie pokrywy górnej (Modele 500 i wyżej) 1. Wyciągnij pojemnik na śmieci 2. Wyciągnij górną pokrywę zaczynając podważanie od strony pojemnika na śmieci. Pokrywa jest przymocowana w kilku miejscach. Strona 26 z 32

27 3. Zamontuj pokrywę wsadzając wypustki do odpowiednich otworów i dociśnij miejsca wypustek aby pewnie przylegały. 4. Ponownie zamontuj pojemnik na śmieci Strona 27 z 32

28 Wyciąganie akumulatora (Modele 500 i wyżej) Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aby wyciągnąd i ponownie zainstalowad akumulator Roomby 1. Odkręd śrubę mocującą bocznej szczotki. 2. Wyciągnij boczną szczotkę. Strona 28 z 32

29 3. Odkręd cztery śruby pokazane na rysunku poniżej i zdejmij dolną pokrywę robota. Strona 29 z 32

30 4. Wyciągnij akumulator 5. Włóż akumulator ustawiając logo irobot do góry. 6. Załóż pokrywę dolną przykręcając 4 śruby mocujące. 7. Załóż boczną szczotkę dokręcając jej śrubę mocującą. Często zadawane pytania (FAQ) Dlaczego boczna szczotka Roomby od czasu do czasu kręci się w drugą stronę? Kiedy szczotka zahacza o przedmioty jak dywan, frędzle, przewody może zacząd kręcid się wolniej lub zacząd kręcid się w drugą stronę aby się z nich uwolnid. Może to także mied miejsce na grubych lub włochatych dywanach. Jeśli takie zachowanie miałoby miejsce na twardej powierzchni podłogowej bez obecności przewodów i frędzli należy wyczyścid boczną szczotkę. Aby to uczynid należy odkręcid śrubę, wyciągnąd boczną szczotkę i dokładnie wyciągnąd wszystkie śmieci i włosy owinięte dookoła wału. Następnie zamontuj szczotkę pamiętając o dokręceniu śruby montażowej. Dlaczego od czasu do czasu Roomba wydaje głuchy dźwięk? Kiedy Roomba napotka przedmioty jak dywan, frędzle, przewody, jej szczotki chwilowo zmieniają kierunek obrotów, aby uwolnid się od zaplątania. Ta czynnośd powoduje wydawanie głuchego Strona 30 z 32

31 odgłosu, który jest słyszalny około raz na sekundę do momentu uwolnienia się szczotek. Jeśli dźwięk jest słyszalny gdy w pobliżu nie ma żadnych przeszkód, należy wyczyścid wszystkie szczotki. Dlaczego Roomba nie zwalnia przy zbliżaniu się do niektórych przeszkód? Roomba używa technologii Light Touch Bumper aby identyfikowad ściany i inne przeszkody. Pozwala jej to zwalniad i delikatnie dotknąd przeszkody zanim zmieni kierunek pracy. Robot może byd mniej skuteczny jeśli wykrywane powierzchnie są wyjątkowo ciemne lub czarne lub gdy obiekty mają szerokośd mniejszą niż 5 centymetrów. Ważne instrukcje bezpieczeostwa UWAGA! NIE COŚTAM ELEKTRONIKI ROBOTA, JEGO AKUMULATORA I ŹRÓDŁA ZASILANIA. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW KONIECZNYCH DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PODŁĄCZANE NAPIĘCIE ODPOWIADA NAPIĘCIU WYMAGANEMU PRZEZ URZĄDZENIE. Używając Roomby zawsze zachowuj szczególną ostrożnośd. Aby zmniejszyd ryzyko kontuzji lub uszkodzenia należy stosowad się do niniejszych instrukcji bezpieczeostwa: OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeostwa i obsługi zanim uruchomisz Roombę Zachowaj instrukcje na przyszłośd Zwród uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące Roomby, akumulatora, zasilania i inne zawarte w instrukcji obsługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozostaw nie rutynowe serwisowanie pracownikom irobot. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA ROOMBY Roomba jest do użytku wewnątrz. Roomba nie jest zabawką.. Nie siadaj i nie stawaj na tym urządzeniu. Małe zwierzęta i dzieci nie powinny zostad bez nadzoru w trakcie pracy robota. Czyśd robota wyłącznie suchą szmatką. Nie moczyd ani nie pryskad urządzenia wodą. Nie używad urządzenia do odkurzania dymiących i palących się rzeczy. Nie używad urządzenia do odkurzania cieczy, w szczególności farb, wybielaczy i innych chemikaliów. Zanim uruchomisz Roombę pozbieraj z podłogi wszystkie papiery, ubrania, luźne przewody i delikatne obiekty. Jeśli urządzenie pociągnie jakiś przewód może on dokonad szkód w pokoju. Jeśli odkurzane pomieszczenie zawiera balkon musi on zawierad fizyczną barierę zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Strona 31 z 32

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi

LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi LASER POLAND Laser RMI UF-20 Instrukcja obsługi w w w. r m i l a s e r. e u Strona 0 Spis treści: Rozdział 1 Wprowadzenie do twojego systemu laserowego... 3 Informacje FCC i prawa autorskie... 3 Ogólny

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ Nr produktu:610630 Strona 1 z 10 Drogi Kliencie, Kupując ten produkt podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Dziękujemy Ci za wybór naszego produktu i

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1 Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0 strona 1 Spis treści Informacje wstępne... 4 Wskazówki bezpieczeostwa... 4 Short Cuts / skróty klawiaturowe... 5 Hidden mode / menu ukryte... 5 Dane

Bardziej szczegółowo