Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą"

Transkrypt

1 ISSN KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie konkursu... 4 Strefa Płatnego Parkowania... 5 STATUT MOK W JORDANOWIE... 5 OTWORZYĆ SERCE XVIII FINAŁ WOŚP STYCZNIA 2010 R Co by tu jeszcze sprzedać? ZADYMIONY JORDANÓW Zabójcze dymy Rozmowa Echa Problem wypalania traw Cicha eksterminacja ta ROCZNICA Odszedł wielki społecznik Odszedł na wieczną wachtę Wspomnienie! Odszedł z naszych szeregów! Walne ZebraniE członków OSP AKTUALNOŚCI HUFCA JUBILEUSZ 10-LECIA CHÓRU. BEL CANTO Ach, co to był za Bal KULIG NA KÓŁKACH SPRAWOZDANIE Architektura krajobrazu naszą przyszłością! Sezon turystyczny z MOK-iem Trzecia w kraju! OGŁOSZENIE Konkurs wiedzy z rachunkowości i finansów POGŁOSKA PUBLICZNIE. ZDEMENTOWANA Dzień Kobiet SZWEDZKI STÓŁ Szmuglerzy, szpiedzy. i terroryści (4) Z opowieści zesłanki NASZA HISTORIA ZACZĘŁA SIĘ W MALEJOWEJ Gdzie przodków są groby WIECZORNE MUZYKOWANIE Wieczory Poezji Pod Basztą Uczesane myśli pedagoga Irena Stopa OGRÓD POETÓW DOROCZNE SPOTKANIE. CZŁONKÓW TMZJ Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą Zbigniew Kolecki - Burmistrz Miasta Maria Pudo Przewodnicząca Rady Miasta Stanisław Bednarz Prezes TMZJ

2 e c h o Jordanowa Uroczystość w szpitalu powiatowym W dniu 5 marca 2010 roku w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość związana z otwarciem zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii i i Intensywnej Terapii oraz przyznaniem po raz kolejny Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i certyfikatów z serii norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Uroczystość uświetnili swą obecnością zacni goście, wśród których byli między innymi: Jego Eminencja Metropolita Krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Pan Marek Haber W-ce Minister Zdrowia, Pan Stanisław Bisztyga Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Barbara Bulanowska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pan Rafał Niżankowski, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, Pan Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Dariusz Rycek - Dyrektor Det Norske Veritas (jednostka certyfikująca ISO), Ksiądz Stanisław Bogacz - Proboszcz parafii suskiej, Dziekan dziekanatu Sucha Beskidzka, Starostowie okolicznych powiatów, Pan Adam Ciesiółka - W-ce Prezydent Bytomia, oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Radni Powiatu Suskiego, Wójtowie gmin i Burmistrzowie miast powiatu suskiego, Przedstawiciele Samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego, Dyrektorzy szpitali, Konsultanci wojewódzcy, Komendanci Powiatowi Policji i Straży Pożarnej Powiatu Suskiego, Przedstawiciele urzędów z Powiatu Suskiego, Kierownicy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Suskiego, Ordynatorzy Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z okolicznych Szpitali. Otwarcie zmodernizowanego Oddziału rozpoczęło się przecięciem wstęgi przez: Marka Habera W-ce Ministra Zdrowia, Andrzeja Pająka Starostę Suskiego, Janusza Baczewskiego Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka i Jacka Jawora Z-cy Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka. Oddział został poświęcony przez Jego Eminencję Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Kardynał Dziwisz znalazł również czas na wizytę na oddziałach szpitalnych i spotkał się z pacjentami naszej placówki. Podczas odwiedzin chorych, kardynałowi towarzyszył, obok dyrekcji i personelu medycznego, Marek Haber, W-ce Minister Zdrowia. Dalsza część uroczystości odbyła się na Zamku w Sali Rycerskiej w Suchej Beskidzkiej, gdzie oprócz multimedialnej prezentacji oddziału zostały wręczone certyfikaty dla naszego Zespołu. Oprawę artystyczną uroczystości poprowadził Krzysztof Bochenek aktor Teatru Bagatela w Krakowie. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze a na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 2

3 CO SŁYCHAĆ W SZPITALU POWIATOWYM ECHO JORDANOWA ROZMAWIA Z DYREKTOREM ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ MGR JANUSZEM BACZEWSKIM Władysław Łazarski: Korzystając z uprzejmości Pana, zapytam o sprawy związane z funkcjonowaniem Powiatowego Szpitala w Suchej Beskidzkiej. Mam na myśli ilość oddziałów, zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu. Janusz Baczewski: Misją Zespołu jest: Zdrowie pacjenta najwyższym prawem. Obrany cel nasza placówka stara się osiągnąć dzięki usługom diagnostycznym i terapeutycznym, wykonywanym na wysokim poziomie w 20 oddziałach oraz dzięki zapewnieniu pacjentom i personelowi bezpiecznych, przyjaznych warunków pobytu i pracy. Szpital w Suchej Beskidzkiej na 345 łóżkach posiada następujące oddziały: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Reumatologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatryczny, Wewnętrzny z Pododdziałem Nefrologicznym, Kardiologiczny, Urologiczny, Neurologiczny Pododdziałem Udarowym, Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Urazowo Ortopedyczny, Chirurgiczny, Dzienny Chemioterapii Onkologicznej, Stacja Dializ. Szpital Maków Podhalański na 105 łóżkach, posiada następujące oddziały: Obserwacyjno - Zakaźny, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Medycyny Paliatywnej, Wewnętrzny. Usługi na rzecz pacjentów świadczy wysoko wykwalifikowany zespół lekarski w liczbie 149 osób, personel pielęgniarski i położniczy w liczbie 348 osób, technicy i pozostały personel działalności podstawowej w liczbie 173 oraz personel administracyjny i techniczny oraz obsługa w liczbie 147. W naszym Zespole rocznie przyjmowanych na hospitalizację jest prawie 17 tysięcy pacjentów. W.Ł.: Pomimo trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia, Szpital zdobywa kolejne certyfikaty, chociażby ostatni Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i certyfikatów z serii norm ISO 9001: 2008 oraz ISO 14001:2004, zatem proszę o rozszerzenie tematu, który dla większości czytelników jest bardziej lub mniej zrozumiały. J.B.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej posiada status szpitala akredytowanego od 2000 roku. W październiku 2009 roku po raz czwarty szpital poddał się ocenie zewnętrznej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wg nowych standardów akredytacyjnych obowiązujących od dnia 15 lipca 2009 roku i uzyskał wynik 90 % spełnienia wymagań, co daje mu 10 miejsce wśród 90 szpitali akredytowanych w kraju. Certyfikat akredytacyjny jest obiektywnym potwierdzeniem funkcjonowania szpitala zgodnie ze standardami akredytacyjnymi w obszarach działalności klinicznej, zarządzania i administracji mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i poziom świadczeń medycznych. W.Ł: Pozwoli Pan Dyrektor, ze zapytam, jak układa się współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy kontrakty na 2010 rok są w miarę wystarczające dla dobra i zdrowia naszych mieszkańców? J.B.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na rok 2010 w wysokości prawie tys. zł, ale przy założeniu, że umowy które zostały podpisane na okres krótszy niż 12 miesięcy, na pozostałą część roku zostaną podpisane na identycznym poziomie. W porównaniu w rokiem 2009 nastąpił więc spadek przychodów o około 1,5 %, czyli prawie o 1 mln złotych. Zmniejszenie kontraktu jest spowodowane wykupieniem przez NFZ mniejszej ilości świadczeń dotyczy to między innymi : lecznictwa szpitalnego w zakresie świadczeń limitowanych (tj.: ortopedia, neurologia, kardiologia, ginekologia, interna) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym Psychiatrii, a także rehabilitacji leczniczej. Zakontraktowanie przez NFZ mniejszej ilości świadczeń spowodowało wydłużenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenia zdrowotne. Na pewno dłużej w kolejce będzie się oczekiwało po poradę specjalistyczną czy zabieg rehabilitacyjny. Na zmniejszenie przychodów wpłynęło także zmniejszenie ceny za świadczenia, tzn.: za poradę specjalistyczną, za badania diagnostyczne - gastroskopia, kolonoskopia, zabiegi rehabilitacyjne, Ze względu na to, że niektóre kontrakty zostały podpisane na okres krótszy niż 12 miesięcy aktualnie nie znamy faktycznej wielkości środków finansowych na cały 2010r. Okresy obowiązywania poszczególnych umów: Lecznictwo Szpitalne - 12 miesięcy Zakład opiekuńczo Leczniczy 6 miesięcy Opieka Pielęgnacyjno Hospicyjna (Medycyna Paliatywne) 6 miesięcy Dializa 12 miesięcy Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 3 miesiące Poradnia Psychologiczna i Poradnia Zdrowia Psychicznego 6 miesięcy; Rehabilitacja Lecznicza 3 miesiące Programy profilaktyczne (mammografia) 12 miesięcy Ratownictwo Medyczne (zespoły wyjazdowe) 12 miesięcy Medycyna Szkolna 6 miesięcy Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska, Pielęgniarska i Wyjazdowa 6 miesięcy W.Ł: Nie obejdzie się bez pytania dotyczącego modernizacji oddziałów szpitalnych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny, chociażby zmodernizowany ostatnio, przy udziale Starostwa Powiatowego oraz środków unijnych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3

4 J.B.: W Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej trwają prace związane z realizacją Projektu: Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji wraz z zakupem aparatury medycznej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Inwestycja o wartości zł (50 % środki unijne, 50 % środki własne w tym dotacja z Powiatu Suskiego) jest realizowana od dnia 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku. W ramach projektu został zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zostanie on uroczyście otwarty w dniu 5 marca 2010 r. Prace modernizacyjne prowadzone przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego prowadzone były sukcesywnie od 1 lipca 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku. Zakres prac modernizacyjnych obejmował przebudowę struktury całego parteru bloku B w tym: Adaptację pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez OAiIT o powierzchni prawie 190 m2, oraz adaptację pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Stację Krwiodawstwa o powierzchni prawie 200 m2, Przesunięcie korytarza głównego, Przeniesienie sal chorych ze strony zachodniej na stronę wschodnią z podziałem na salę jednoosobową, izolatkę i salę pięcioosobową ze stanowiskiem obsługi pielęgniarskiej. Wyposażenie w sprzęt medyczny jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i spełnia wszystkie wymagania dla tego typu oddziału. Zmodernizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest jednym z nowocześniejszych w województwie małopolskim, spełnia wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne, posiada nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Jest oddziałem interdyscyplinarnym, przyjmującym wszystkich pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wymagających intensywnej terapii, np.: po zatrzymaniu krążenia, ciężkich urazach wielonarządowych, z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi. Trafiają tu również chorzy po długotrwałych, rozległych zabiegach operacyjnych. Oddział świadczy usługi dla potrzeb wszystkich oddziałów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, a także dla chorych z zagrożeniem życia przywożonych przez pogotowie ratunkowe. Oddział posiada 7 łóżek wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą i podtrzymującą czynności życiowe pacjentów. Do dyspozycji wysoko wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego pozostają respiratory i kardiostymulatory, a także inny sprzęt pozwalający na pełne świadczenie usług medycznych w zakresie intensywnej terapii zgodnie ze standardami obowiązującymi w tej dziedzinie. J.B.: Jednym z priorytetowych zadań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest wzmocnienie wizerunku szpitala na rynku usług medycznych i spełnienie rosnących oczekiwań klientów pacjentów. Czynimy starania zmierzające do powstanie Oddziału Rehabilitacyjnego, który będzie zlokalizowany w budynku po Pralni szpitalnej. W związku z dużą ilością pacjentów po wylewach, udarach mózgu jest wyraźna potrzeba otworzenia właśnie takiego oddziału. Kolejnym zadaniem jakie chcemy zrealizować to kroki zmierzające do rozszerzenia działalności w kierunku kardiochirurgii. Plany dotyczące działalności Ambulatorium Wyjazdowego w Jordanowie to utrzymanie dotychczasowego zakresu usług, natomiast rozszerzenie działalności NZOZ-u DOM w zakresie leczenia uzależnień. W zakresie zadań modernizacyjnych Ambulatorium Wyjazdowego w Jordanowie planowany jest remont garażu, w którym stacjonuje karetka podstawowa. Będziemy szukać źródeł finansowania tego przedsięwzięcia i zwracać się z prośbą o pomoc finansową do samorządów z terenu jordanowszczyzny. Dziękuję za rozmowę W.Ł. W SPRAWIE KONKURSU NA REWITALIZACJĘ W.Ł: Uprzejmie proszę coś więcej powiedzieć na temat służby zdrowia w naszym powiecie, z uwzględnieniem opieki zdrowotnej na terenie jordanowszczyzny. 4

5 STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W JORDANOWIE Uchwałą Rady Miasta Jordanowa począwszy od pierwszych dni kwietnia wprowadza się w obrębie Rynku Strefę Płatnego Parkowania. Wprowadzenie strefy ma na celu poprawę sytuacji związanej z parkowaniem w obrębie ścisłego centrum. Strefa będzie obowiązywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, a opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosić będzie 1zł. Możliwe będzie wykupienie w kasie Urzędu Miasta kart abonamentowych o nominałach: 50 zł za miesiąc lub 200 zł za 6 miesięcy parkowania. Radni Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za realizację uchwały bardzo dokładnie przeanalizowali sposoby prowadzenia stref płatnego parkowania w miejscowościach zbliżonych wielkością do Jordanowa, wybierając sprawdzone rozwiązania. Uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie strefy na okres próbny 6-ciu miesięcy, który pokaże wszystkie plusy i minusy realizowanego zadania. W budżecie na rok 2010 Rada Miasta przeznaczyła kwotę zł, mając wstępne rozeznanie, co do sposobu prowadzenia strefy oraz wysokości kwoty potrzebnej na realizację tego zadania. Zatrudnienie parkingowych (koszt około zł na okres 6 miesięcy, nie zyskało aprobaty w związku z wysokimi kosztami osobowymi (płace, ubranie, kasy fiskalne). Postanowiono ustawić parkometry. Zakupu tych urządzeń ze względu na wysoki koszt jednostkowy nie brano pod uwagę, w grę wchodziła jedynie dzierżawa ze względu na możliwość likwidacji strefy po okresie próbnym. Parkometry muszą bowiem spełnić określone warunki techniczne takie jak: własne źródło zasilania, pobieranie monet o nominałach od 10 gr do 5 zł, obsługa w 3 językach (polski, angielski, niemiecki), własny system alarmowy, itp. Parkometry nie wydają reszty, lecz przeliczają nominał wrzuconych monet na dodatkowy czas pobytu WIADOMOŚCI Z RATUSZA w strefie. Koszt dzierżawy 8 szt. parkometrów to kwota zł za okres 6-ciu miesięcy. Powyższa kwota obejmuje: ubezpieczenie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, przeglądy i naprawy, szkolenie 2 pracowników, oraz wszystkie inne dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania parkometrów. Urząd Miasta liczy na zrozumienie i zdyscyplinowanie parkujących, dostosowanie się do znaków drogowych oraz zapoznanie się z regulaminem SPP. Informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa pok.11 tel (osoba odpowiedzialna - Szklany Zenon) lub na stronie internetowej Miasta (www.jordanow.pl). STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JORDANOWIE I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie jest miejską, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. 2 Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U z 1997 r. Nr 110 poz. 721 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 101 poz oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136), uchwały Rady Miejskiej o jego utworzeniu oraz niniejszego statutu. 3 Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest gmina Miasto Jordanów Miejski Ośrodek Kultury działa na obszarze Miasta Jordanowa. 2. Miejski Ośrodek Kultury może współdziałać z instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem miasta. 5 Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Jordanów, ul. Rynek Miejski Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 2. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 5

6 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Z zastrzeżeniem ust. 2 Miasto Jordanów nie odpowiada za zobowiązania Miejskiego Ośrodka Kultury. 2. Miejski Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Miasta. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Miasta 3. Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Miasta Jordanowa. II. Przedmiot i zakres działalności Miejskiego Ośrodka Kultury 8 1. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, turystyki i kultury fizycznej. 2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej określającego jej cele i kierunki Miejski Ośrodek Kultury współdziała ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. 9 Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy: 1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, 3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, 5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, 6) propagowanie zdrowego trybu życia poprzez działania w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, 7) dbanie o równy dostęp do oferowanych form aktywności dla wszystkich mieszkańców miasta, 8) prowadzenie działań dotyczących współpracy Miasta z innymi instytucjami i Ośrodkami Kultury w zakresie działalności kulturalnych. 10 Zadania w zakresie działalności kulturalnej Ośrodek Kultury realizuje poprzez: 1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, 2) inicjowanie oraz pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze, 3) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, oświatowych i innych, 4) działalność instrukcyjno - metodyczną, 5) organizację wystaw, przeglądów imprez sportowych i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, 6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej innych form twórczości oraz aktywności mieszkańców Miasta. 11 W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną Miejski Ośrodek Kultury może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej oraz inne działania gospodarcze. III. Organizacja i zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury 12 Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta. 13 Kształt struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury powinien być dostosowany do wymagań realizacji programu działalności kulturalnej, ustalonego we współdziałaniu ze społecznym ruchem i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo -materialnych zgodnie z jego przeznaczeniem. 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Jordanowa. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dyrektora powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 2. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Jordanowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury może tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności kulturalnej. 3. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury dyrektor może powołać ciało doradcze Radę Programową Miejskiego Ośrodka Kultury. IV. Gospodarka finansowa i majątkowa Miejskiego Ośrodka Kultury Miejski Ośrodek Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez miasto, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych. 2. Zakres samodzielności dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania. 3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury współdziała z głównym księgowym Ośrodka Kultury w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej w budżecie Miasta oraz z darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów. 2. Podstawą, gospodarki finansowej jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie miasta a w nim: a) plan usług b) plan przychodów i kosztów c) plan remontów i konserwacji środków trwałych d) plan inwestycji 3. Miejski Ośrodek Kultury tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy. 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury składa corocznie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej. 18 Miejski Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne. V. Postanowienia końcowe. 19 Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury może dokonywać Rada Miasta w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 20 Likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta, z zachowaniem warunków określonych w ustawie. 6

7 UCHWA A NR XXX/261/2009 RADY MIASTA JORDANOWA w sprawie uchwalenia bud etu Miasta Jordanowa na 2010 rok. Przepisy wprowadzaj ce ustaw n. zm.) - nast puje: Ustala si dochody bud cznej kwocie ,95 z, 1) dochody bie ce ,95 z 2) dochody maj tkowe ,00 z, cznikiem nr Ustala si wydatki bud cznej kwocie ,57 z, cznikiem nr Wydatki bud etu obejmuj cych na czn kwot ,57 z, 1) wydatki bie ce jednostek bud cznej ,54 z, a) adki od nich naliczone ,00 z b) wydatki zwi zada statutowych jednostek bud etowych ,54 z 2) wydatki na dotacje na zadania bie ce ,03 z 3) wydatki na ,00 z 4) wydatki na obs ug d ugu publicznego ,00 z. 3. Wydatki bud etu obejmuj tkowych na czn kwot ,00 z o ci przeznaczon cznikiem nr 2.1. nica mi nadwy k bud ,38 z, etu sp at po gni 2. Ustala si przychody bud ,00 z cznej kwocie ,38z, cznikiem nr Tworzy si rezerw bud ci ,00 z. 2. Tworzy si rezerw celow na dofinansowanie zada dzania kryzysowego w wysoko ci 5.000,00 z. etu obejmuj : 1) u wydawanych zezwole na sprzeda etu na realizacj zada uj Programie Przeciwdzia ci ,03 z, cznikiem nr 4, 2) c i ,00 z, zgodnie cznikiem nr 5, 3) wydatki na realizacj zada ci ,00 z, zgodnie cznikiem nr 6, ID: AXTYM-FCZJN-ARCGE-DLIOR-CWRIW. uchwalony. Strona 1 / 21 7

8 4) wydatki zwi zada wykonywanych na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du ci ,00 z, cznikiem nr 7. Wydatki bud etu gminy obejmuj 1) ,00 z, 2) na sfinansowanie zada zleconych podmiotom nie nale aj cym gni cia zysku organizacjom pozarz dowym oraz prowadz cym dzia alno po ytku publicznego ,03 z, cznikiem nr 9. Ustala si dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa ,00 z, cznikiem nr 10. zgodnie Na potrzeby zarz dzania d etowym 2010 przyjmuje si Prognoz kwoty d ugu Miasta Jordanowa na lata , cznikiem nr 11. Upowa nia si Burmistrza Miasta Jordanowa do 1) etu czasowo wolnych bank prowadz cy obs ug bud etu, 2) u klasyfikacji bud etowej, obejmuj cych ci zmian ugi d ugu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki maj tkowe, 3) przekazywania kierownikom jednostek bud etowych uprawnie do dokonywania przeniesie u klasyfikacji bud etowej, 4) zaci gania zobowi za dna dla zapewnienia ci g o ci dzia aty up na czn kwot z. Wykonanie uchwa y bud etowej powierza si Burmistrzowi Miasta Jordanowa. Uchwa obowi zuj c og opolskiego oraz na tablicy og osze Urz du Miasta Jordanowa. Przewodnicz cy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo ID: AXTYM-FCZJN-ARCGE-DLIOR-CWRIW. uchwalony. Strona 2 / 21 8

9 Za cznik nr 2.1 do Uchwa y Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009 r. WYDATKI MAJ TKOWE - Dzia Rozdzia Paragraf Tre Warto 400 elektryczn, , Dostarczanie wody , Gospodarka mieszkaniowa , ciami , Administracja publiczna , Urz , Bezpiecze arowa 8 500, O , Szko y podstawowe , rodowiska 5 000, O , ,00 Razem: ,00 Przewodnicz cy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo ID: AXTYM-FCZJN-ARCGE-DLIOR-CWRIW. uchwalony. Strona 11 / 21 9

10 Za cznik nr 3 do Uchwa y Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa ETU MIASTA JORDANOWA NA ROK 2010 Lp. 1. em: ,95 2. em: ,57 3. Nadwy ka (1-2) ,38 4. Finansowanie (5-6) ,38 5. Przychody bud etu: ,00 Wolne rodki ,00 6. Rozchody bud etu: ,38 a) Sp ata rat zaci gni tych po yczek w NFO ,00 b) Sp ata rat zaci gni tej po yczki w WFO ,00 c) Sp ata rat kredytu zaci gni tego w BG ,00 d) Sp ata rat kredytu zaci gni tego ,64 e) Sp ata rat kredytu zaci gni tego ,74 f) Sp ata rat kredytu zaci gni tego ,00 g) Wykup obligacji z Banku DnB NORD Warszawa ,00 Przewodnicz cy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo ID: AXTYM-FCZJN-ARCGE-DLIOR-CWRIW. uchwalony. Strona 12 / 21 10

11 Za cznik nr 11 do Uchwa y Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO MIASTA JORDANOWA NA LATA Przewodnicz cy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo ID: AXTYM-FCZJN-ARCGE-DLIOR-CWRIW. uchwalony. Strona 21 / 21 11

12 OTWORZYĆ SERCE NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, wtedy zawsze jest Boże Narodzenie Matka Teresa z Kalkuty W dniu 20 grudnia 2009 r. po odprawionej Mszy św. o godz odbyła się Wigilia Parafialna dla osób samotnych, chorych, opuszczonych i chcących spotkać się z drugim człowiekiem. Pani Czesława Madoń - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie powitała zaproszone osoby przybyłe na spotkanie wigilijne, które miało miejsce w świetlicy szkolnej z powodu trwającego jeszcze remontu sali gimnastycznej. Sala była bajecznie kolorowa. Dzieciaki powiesiły ozdoby świąteczne a młodzież oazowa wspólnie z panią instruktor Ewą Wilk prowadzącą Koło Hafciarskie, udekorowała dodatkowo choinki wyciętymi na zajęciach przez panie gwiazdkami przypominającymi śnieżynki. Natomiast podobnie jak w latach poprzednich młodzież działająca przy Zespole Szkół im. Piotra Dańkowskiego przygotowała na stoły świąteczne stroiki. Wystrój sali był imponujący przypominający klimaty świąteczne. Należy dodać, że pani Krystyna Solowska od ponad dwudziestu lat wraz z młodzieżą wykonywała stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne, którymi obdarowywali ludzi starszych, nauczycieli i zakłady pracy, które dawniej współpracowały ze szkołą. Jak każda Wigilia rozpoczęła się od Ewangelii, którą tym razem przeczytał pan Burmistrz Zbigniew Kolecki. Na tej Wigilii był obecny ks. Marcin Hodana i ks. Jerzy Skórkiewicz. Tradycyjnie łamaliśmy się opłatkiem i w miłej atmosferze przekazywaliśmy sobie najlepsze życzenia. Ks. Dariusz Głuszko wystosował list do Grupy Modlitewnej im. Jana Pawła II i do Kręgu Biblijnego (organizatorzy), który odczytał także Burmistrz Kolecki. Szefowa Stołówki Szkolnej pani Małgorzata Głąb przy pomocy pań z obu Wspólnot wydała 140 posiłków, na który składał się barszczyk z uszkami, rybka i kompot z suszonych owoców. Uszka kleiły kobiety a mężczyźni fundowali ryby. Na stołach nakrytych białymi obrusami nie zabrakło własnoręcznie upieczonych różnego rodzaju ciast i zakupionych owoców. Oprawą muzyczną zajął się dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pan Jan Hanusiak, który także grał na akordeonie. Grupa Muzyczna działająca w Klubie Seniora przy MOK zaśpiewała łącznie 20 kolęd i pastorałek a panie ze Stowarzyszenia Jordanowskiego Koła Kultury Ludowej przygotowały na tę okazję kilka wierszy i świątecznych opowiastek. Oaza Młodzieży przygotowała 50 paczek z produktów spożywczych, zgromadzonych w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Dowiedziałam się, że pan Zbigniew Maciąga od początku istnienia piekarni tj. od 21 lat przekazywał chleb i chałki. Sklep Ogólnospożywczy pana Tadeusza Marszałka szósty raz podarował artykuły spożywcze. Pan Piotr Turchan z Naprawy czwarty raz przywoził owoce. Delikatesy Rapacz także przekazywały dary w postaci artykułów spożywczych już trzykrotnie. Ks. Wojciech Dzioboń pośredniczył w załatwieniu darów z Caritas Polska w Krakowie i dzięki dużej dostawie można było przygotować paczki dla połowy zgłoszonych osób. Pod kątem potrzeb brakujących artykułów, dodatkowo zakupiono je z ofiar. Należą się podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie paczek, a mianowicie: właścicielom wyznaczonych sklepów, w których były składane towary do kartonów, darczyńcom i hojnym ludziom, którzy złożyli ofiary pieniężne do 12 puszki znajdującej się w kaplicy przy adoracji Najświętszego Sakramentu, a także tym osobom, którzy dostarczyli paczki swoimi samochodami dla potrzebujących pomocy. Ubogim nazywamy kogoś, którego nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb tj. wyżywienia, ubrania, mieszkania, zachowania zdrowia. Na szczęście w Jordanowie nikt nie trudni się żebractwem, nikt nie śpi pod mostem, na dworcu czy na klatce schodowej. Krępujące jest, że jest się ubogim i nikt do tej kategorii nie chce się przyznać. Finansowy kryzys dotknął także niektórych mieszkańców. Są to ludzie pokrzywdzeni przez los, mający stosunkowo niskie dochody. Wywodzą się oni z kręgu ludzi bezrobotnych lub pracujących ale zarabiających zbyt mało albo otrzymujących niskie świadczenia, by zapewnić sobie i swoim rodzinom wystarczające środki do życia. Niejeden odczuwa lęk przed biedą i związaną z tym bezradność w jaki sposób przetrwać miesiąc, obawiając się o przyszłość swojej rodziny. Statystyki informują, że 1/3 emerytów rezygnuje z realizacji recept, nawet tych niezbędnych ratujących życie. Śmiem twierdzić, że podobnie może być u nas. Przyczyna ubóstwa to bezrobocie, większa liczba osób na utrzymaniu, podeszły wiek, choroby, śmierć współmałżonka

13 i rozpad rodziny, nałogi czy sytuacja mieszkaniowa. Nasi mieszkańcy tracą pracę. Chcąc sprawdzić sytuację bezrobocia z terenu Jordanowa, udałam się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej pana Janusza Spannbauera. Od Kierownika Działu Rynku Pracy pana Zenona Przysiężniaka usłyszałam niepokojące informacje, że w powiecie suskim Jordanów plasuje się na trzecim miejscu a bezrobocie pogłębia się. Analizowaliśmy dane statystyczne, z których wynika, że według stanu na koniec 2008 r. było ogółem 179 bezrobotnych, natomiast na dzień r. aż 224 osoby, co stanowi 8,4 % stopy bezrobocia a w skali powiatu 10,1%. Ilość osób z prawem do zasiłku zmalała do 42. Trudno się dziwić, że wykazanych jest 122 kobiet, skoro półtora roku temu ogłoszono upadłość Spółdzielni Pracy Przemysłu Odzieżowego Jordanowianka. Być może część bezrobotnych powyżej 50 roku życia stanowiącej 51 osób też pochodzi z tego zakładu pracy. Od 2007 r. na suskim rynku pracy obserwuje się tendencję spadkową osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 1 roku), których u nas obecnie jest 58 osób. Nastąpił wzrost liczby młodzieży do 25 roku życia do 62 osób a po szkole średniej bez doświadczenia zawodowego mamy 64 osoby. Zarejestrowanych jest 112 osób bez wykształcenia średniego. W grupie kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka jest 13. Przypuszczam, że nie mają takiej możliwości, ponieważ pracodawca nie chce ich ponownie przyjąć. Jest 9 kobiet samotnie wychowujących dziecko. Pocieszające wiadomości były takie, że w skali powiatu około 2 tys. bezrobotnych się aktywizuje, a 1 tys. bezrobotnych korzysta z okazji zatrudnienia się na prace interwencyjne. Są też możliwości otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, odbycie stażu i szkoleń, prace społecznie użyteczne czy przygotowanie zawodowe. Cieszy fakt, że PUP w Suchej Beskidzkiej w minionym roku pozyskał pokaźną kwotę, którą przeznaczył na przeciwdziałanie bezrobocia i promocji zatrudnienia. W Jordanowie ludzie nie głodują, a jeżeli ktoś zauważy sytuację dramatyczną, to sąsiad lub rodzina podeśle jedzenie lub zgłosi kryzysową sytuację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z rodzin patologicznych i wielodzietnych też zjedzą obiad na stołówce szkolnej a MOPS pokryje koszty. Ksiądz Prałat Bolesław Wawak co roku sponsoruje obiady dla dziecka i przekazuje na ten cel 1 tys. zł. Okazjonalnie anonimowa osoba prywatnie pokrywa także zakup obiadu dla jednego dziecka. Agencja Rynku Rolnego finansuje kartonik mleka dla każdego dziecka w podstawówce. Pani Dyrektor Czesława Madoń z troską wypowiadała się o trudnej sytuacji niektórych dzieci. Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Zofia Gospodarczyk udzieliła mi ciekawych informacji, na podstawie sprawozdań wykonanych na dzień r. Otóż z zasiłków stałych korzystały 23 osoby, z tego dla 18 osób pokrywana jest składka zdrowotna ZUS. Zasiłki okresowe otrzymały 34 osoby. 236 osób otrzymało zasiłki celowe. Jeżeli chodzi o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania, otrzymało ją 226 osób, w tym dla 38 dzieci zapłacono za obiady w szkolnej stołówce, natomiast pozostałe osoby skorzystały z zasiłku na zakup żywności. Rzeczywista liczba rodzin, którym przyznano pomoc na podstawie decyzji były 154 rodziny. W tych rodzinach jest 435 osób, w nich skorzystało z pomocy 291 osób. Dla 224 rodzin udzielono pracy socjalnej (doradztwo). Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki PCK dla 7 osób. Sytuacja w 2009 r. była na podobnym poziomie jak w 2008 r. ale zmieniają się nazwiska mieszkańców potrzebujący pomocy. Alkoholik pije na własne życzenie a kiedy jest na głodzie pieniądze przeznaczy na piwo (też alkohol) lub papierosy zamiast kupić jedzenie dla siebie i swoich dzieci. Takim ludziom też trzeba pomóc, żeby wyszli z nałogu. Istniejącą sytuację możemy częściowo zmienić, jeżeli lokalna społeczność tym osobom będzie pomagać. Od nas zależy, czy potrafimy z pokorą dostrzec biednego człowieka i zorganizować pomoc a może rozwiązać wspólne problemy. To musi być łańcuch ludzi dobrej woli. Są niesamowici ludzie wielkiego serca, którzy nie chwalą się tym, że pomogą bliźniemu w potrzebie. To naturalny i oczywisty ludzki odruch, który wynosimy z domu rodzinnego. Znam osoby niezaradne, które nie są zdolne do egzystencji bez pomocy sąsiadów. Zdesperowani przeżywają kryzys emocjonalny. Często jest to temat tabu. Dobre uczynki polegają na bezinteresowności. Przez wrodzoną skromność osoby pomagające innym nie chcą się do tego przyznać. Najczęściej pomagają ci, którzy nie są bogaci ale potrafią dzielić się tym co mają, także swoją pracą fizyczną np. żeby pomóc przy remoncie domu lub przygotować opał na zimę. Jeżeli damy z siebie coś dla innych i zrobimy coś dobrego rozwiązując czyjś supełek, wówczas odczujemy większy komfort psychiczny. Nasuwa się pytanie. Jeżeli ktoś poświęca życie na wypasione cele materialne to może według niego nic złego, ale czy serce bogacza jest szczęśliwe, gdy swoimi dobrami choćby w minimalnym procencie nie podzieli się z innymi i nie udzieli wsparcia podczas akcji charytatywnych? 13

14 XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 STYCZNIA 2010 R. To już wieloletnia tradycja, że nasz Ośrodek Kultury czynnie bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na wiele miesięcy przed zbiórka zakładamy sztab WOŚP i zajmujemy się zorganizowaniem wolontariuszy, a także wypełnieniem wielu dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy. W dniu 10 stycznia 2010 roku 8 naszych wolontariuszy o godz ruszyło w trasę i prowadziło kwestę aż do godz Po zakończeniu zbiórki wszyscy usiedliśmy przy stole i rozpoczęliśmy wielkie liczenie zebranych pieniążków i dzięki naszym mieszkańcom uzbieraliśmy aż 7.504zł to o 200 zł więcej niż w ubiegłym roku. ORGANIZATORZY SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIE MIESZKAŃCOM MIASTA JORDANOWA SZEF SZTABU - JAN HANUSIAK, OPIEKUN MAŁGORZATA KWAŚNY GRUPA WOLONTARIUSZY - MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM W JORDA- NOWIE 1.Marta Hanusiak 2.Anna Kania 3.Magda Smardz 4.Ewelina Ciesielczyk 5.Bartek Wnuk 6.Krzysztof Kochan 7.Kacper Kowalcze 8.Marcin Nowak CO BY TU JESZCZE SPRZEDAĆ? Zbigniew Kołat Z uwagą obserwuję kolejne,,pomysły mające wspomóc budżet miasta, który jak zwykle jest zbyt szczupły dla sfinansowania niezbędnych inwestycji. A muszą to być zamiary inwestycyjne naprawdę na wielką skalę, skoro środki ze sprzedaży ośrodka Astra i Zakładu Komunalnego są niewystarczające. Na marginesie pragnę nadmienić, że podczas moich trzech kadencji na stanowisku burmistrza, Rada Miasta przez 12-cie lat nie dokonała sprzedaży mienia komunalnego na taką skalę ( średnio sprzedawano rocznie mienie za tys. złotych, co w sumie dało mniej niż sprzedaż w roku 2009 ). Chciałby jednoznacznie stwierdzić, że nieruchomości w/w należało sprzedać, a pozyskane środki zainwestować w przedsięwzięcia i infrastrukturę potrzebną miastu. Sprzedane nieruchomości dały miastu ok. 1,8 miliona złotych, co jest chyba kwotą pozwalającą planować naprawdę konkretne i duże przedsięwzięcia. Trzeba mieć tylko pomysł i wolę realizacji tego pomysłu a co najważniejsze aby był on zgodny z aspiracjami miasta i jego mieszkańców. I tu chciałbym zapytać o projekt który przedstawili Pan Burmistrz i Pani Przewodnicząca Rady Miasta na spotkaniu z mieszkańcami Jordanowa. Chodziło w skrócie o to, żeby w ramach rewitalizacji rynku jordanowskiego zlikwidować pawilony handlowe przy rynku, sprzedać działki ( z prawem pierwokupu obecnym dzierżawcom ) a ewentualni 14 nabywcy wybudowaliby kamienice nawiązujące do istniejącej zabudowy rynku. PIĘKNIE! Mam tylko kilka pytań dotyczących szczegółów. Skoro umowy najmu działek pod pawilonami wygasają w 2014 roku, to planowanie czegokolwiek na tym terenie wymagać będzie zgody najemców, bo do 2014 roku nie można im umowy wypowiedzieć, ponieważ umowa zawarta na czas określony nie może być rozwiązana bez zgody obydwu stron. Również prawo pierwokupu zostało zniesione już wiele lat temu, tak więc zgodnie z obowiązującym prawem

15 nieruchomości tego typu mogą być przez samorząd sprzedane na drodze przetargu otwartego. Obecni najemcy będą musieli w przetargu zmierzyć się z każdym, kto ma na tyle pieniędzy aby tak drogie działki ( a w rynku nie będą one tanie ) nabyć. Jest jeszcze jeden problem na który obecni włodarze miasta nie zwrócili uwagi. Działki których mowa zostały w latach 80-tych wywłaszczone, przepraszam przymusowo wykupione przez ówczesne władze na cele,, społeczne, co może oznaczać, że byli właściciele mogą przy zmianie przeznaczenia w/w nieruchomości domagać się ich zwrotu. Cały ten projekt jest jak poinformował Pan Burmistrz i Pani Przewodnicząca elementem rewitalizacji rynku, co samo w sobie jest projektem bardzo dobrym, jednak sposób realizacji i problemy formalno-prawne każą powątpiewać w jego szczęśliwy koniec. Tym bardziej, że według słów Pana Burmistrza wszystkie te zamierzenia są w fazie przygotowanych wniosków a nie decyzji, tzn. nie ma przyznanych środków unijnych na ich realizację.. Rozumiem, że w zaistniałej sytuacji miasto potrzebuje dodatkowych środków, jednak czy wprowadzenie opłat za parkowanie w rynku przyniesie spodziewane korzyści w takiej wysokości, że zrekompensują one protesty mieszkańców, których można być pewnym o czym się naocznie przekonaliśmy na zebraniu w Urzędzie Miasta. W naturalny sposób kierowcy przeniosą się na ulice sąsiadujące z rynkiem powodując ich,, zakorkowanie, ewentualnie będą korzystać z usług marketów na obrzeżach miasta i jak to wpłynie na handel w rynku chyba wiadomo. Będzie to zawoalowana forma kolejnej opłaty, która w większości dotknie mieszkańców Jordanowa, a przecież podatki w naszym mieście nie były i nie są niskie. Tyle że kiedyś nikt nie wpadł na pomysł wprowadzenia opłat parkingowych, bo wysokie podatki były uzasadniane koniecznością utrzymania infrastruktury miasta, w tym rynku. Jeżeli włodarze miasta wprowadzają taką opłatę, to może należałoby się zastanowić nad obniżeniem podatków lokalnych w Jordanowie. Muszę na koniec wrócić do tytułu niniejszego artykułu. W swoich wypowiedziach na łamach prasy, stwierdził Pan Burmistrz że cytuję,, w tym mieście już nie ma czego sprzedać. Rozumiem, że jest to zarzut do poprzedniego burmistrza i obecnej RM, bo gdyby Pan Burmistrz przeanalizował lata , to miasto w tym czasie nie tylko sprzedawało ( jak wspomniałem na poziomie tys. rocznie ), ale również pozyskiwało nieruchomości. Wystarczy wspomnieć o boisku sportowym na ul. Kolejowej i terenach je otaczających. W 1994 roku miasto nie miało tam ani jednego metra kwadratowego a w roku 2006 posiadaliśmy w tym rejonie 3,8 ha terenu. To nie wzięło się znikąd, trzeba było przez kilka lat o ten teren walczyć i zdobywać kawałek po kawałku. Notabene część z tego terenu została już sprzedana. Ja nie jestem przeciwnikiem sprzedawania i budowania za zarobione pieniądze czegoś co jest potrzebne miastu, jednak utyskiwanie że nie ma czego sprzedać świadczy o braku pomysłu, jak ściągnąć do Jordanowa dodatkowe środki. Przecież po sprzedaży ośrodka Astra i Zakładu Komunalnego pojawiły się dodatkowe ( największe od kilkunastu lat )środki, które mogą być wykorzystane jako wkład własny w projektach unijnych. Skoro przy środkach unijnych jesteśmy to mam wielką prośbę. Czy skoro Miasto zaciągnęło pożyczkę preferencyjną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska( umarzalną)a ja zdobyłem dotację na ujęcie i uzdatnianie wody, zbiornik na Hajdówce, sieć doprowadzającą wodę do rynku( 50% porzyczka,50% dotacja w wysokości 1mln zł),nie ma możliwości uzdatniania wody przy pomocy lamp UV a nie chloru? To uzdatnianie jest trochę droższe, jednak smak wody znacznie lepszy i nieobecność chloru nie bez znaczenia dla naszego zdrowia, co jest tym bardziej możliwe, że urządzenie do uzdatniania wody za pomocą lamp UV zamontowaliśmy w 2002 roku. Przypomnę na marginesie że przed wybudowaniem zbiornika na Hajdówce wielokrotnie wyłączano wodę, niekiedy na kilka dni, woda nie docierała na najwyższe piętra bloków. Wspomniał Pan Burmistrz w jednym z wywiadów, że w Jordanowie nic nie jest zrobione do końca. Proszę przeanalizować ile dróg miało nawierzchnię bitumiczną a ile teraz, ile wybudowano budynków użyteczności publicznej, kanalizacji ściekowej, wodociągów, chodników, oświetlenia ulicznego i wiele jeszcze innych niezbędnych miastu przedsięwzięć. Ktoś w tym mieście wybudował ośrodek zdrowia na który mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Doczekali się po 1994 roku. Można zadać pytanie dlaczego i od kiedy nasze dzieci nie uczą się do 19.oo? Ano dlatego że wybudowano gimnazjum i dzieci kończą naukę o przyzwoitej porze, nie wracając do domu nocą o 20.oo. A może nowe, betonowe mosty na ul. Malejowskiej i w Ośrodku Astra pojawiły się jakimś cudownym zrządzeniem losu. Czy budynek na stadionie sam się zbudował? Czy może wysiłkiem samorządu, działaczy klubu i zawodników powstał całkiem funkcjonalny obiekt klubowy. Oczywiście zawsze mogą zdarzyć się niedociągnięcia i nie każda droga czy ulica ma nawierzchnię asfaltową (pańskie stwierdzenie o potrzebie zakupu gumowców dla chodzenia po Jordanowie obraża nasze Miasto i pracę dla niego radnych już 5-ciu kadencji). Jednak zawsze inwestycje i ich zakres musiały uwzględniać możliwości budżetu miasta. Nie ma w Polsce i na świecie miasta czy gminy, gdzie wszystko jest zrobione i niczego nie trzeba poprawiać Tak było zawsze, również wtedy kiedy Pan był Przewodniczącym Rady Miasta Jordanowa w latach Swoją drogą proszę mi przypomnieć jakie wtedy inwestycje zaplanowano i dokończono. Mam nadzieję, że wszystkie przedsięwzięcia których realizacji się Pan podejmie, uzyskają społeczną akceptację, będą dobrze służyły Miastu i że zdobędzie Pan na ich realizację środki. 15

16 ZADYMIONY JORDANÓW Miejmy na uwadze dobro swoje ale także innych ludzi Jordanów nie ma gazu. Wokół naszego miasta inne miejscowości mają doprowadzony gaz ziemny. Czymś trzeba palić, żeby ogrzać mieszkanie lub dom. Mniejszym problemem niż ogrzewanie domu spalonymi śmieciami jest opalanie węglem, drzewem i trocinami. W naszej sytuacji takie surowce są ok. Okres grzewczy według mojego rozeznania zaczyna się we wrześniu a kończy się w kwietniu następnego roku. Ponadto w piecach w prywatnych domach lub w spółdzielczych i komunalnych kotłowniach trzeba codziennie zapalić, żeby woda w łazience i kuchni była ciepła. Do tego doliczmy palenie w piecach kuchennych, bo na obrzeżach są gospodarstwa. Znajdą się tacy, którzy oszczędnie gospodarują gazem z butli. Stosowaną metodą i publiczną tajemnicą jest palenie zużytych pampersów, plas kowych opakowań, szmat, starych opon i pozostałych śmieci domowych, które da się spalić i w ten sposób niektórzy Mieszkańcy w ten sposób ich się pozbywają. I tu nasuwa się pytanie, czy ludzie palą je dlatego, żeby nie płacić za ich wywożenie do odpowiedniej spalarni (złudne oszczędności) i dlaczego nie ponoszą za to żadnych konsekwencji? Niestety, nie zważają na fatalne skutki swojego postępowania. Nie widzę problemu, w jaki sposób odpowiednie Służby mogą odnaleźć przestępców. Wystarczy wyjść na którąkolwiek górkę, przykładowo na Flakówkę (gdzie chodzę na spacery) i jak na dłoni widać unoszące się różnych kolorów i odcieni dymy, szczególnie w godzinach wieczornych, a szczytowym dniem jest sobota. Kiedy wracamy z koleżankami z ćwiczeń z hali sportowej, czasami nie sposób przejść przez jordanowski rynek, tak toksyczny dym szczypie w oczy i drapie po gardle, nie mówiąc już o nieprzyjemnej woni powodującej obrzydzenie. Przyzwolenie na tego typu trucie jest od wielu lat. Podczas spalania tych odpadów, wydobywają się niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje. Toksyny odkładają się w naszym ciele. Z przerażeniem czytałam o skutkach takiego postępowania. Mają działanie alergiczne, powodują choroby układu oddechowego, generują choroby nowotworowe, obniżają odporność organizmu sprzyjając powstawaniu zakażeń wirusowych i bakteryjnych, powodują mutacje i uszkodzenie płodu itd. Z domowych kominów wydobywa się m. in. tlenek i dwutlenek węgla, azot, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komuna. Przy spalaniu śmieci szkodliwe substancje gazowe ze śmierdzącego dymu emitujemy w powietrze, które wszyscy wdychamy a następnie część opada do gleby. Zastanawiam się, czy niektórzy traktują powietrze jak państwowe? W Chinach według oficjalnych danych śmiertelność wśród noworodków jest rzędu %, a 1/3 populacji choruje na raka. Według naukowców dlatego tak się dzieje, gdyż biedne wioski palą śmieciami przywożonymi na wysypiska z dużych miast. Nikt nie chciałby, aby u nas do tego doszło. Gdyby były przeprowadzane badania skażonego powietrza przez Inspektorat Ochrony Środowiska, śmiem twierdzić, że byłby przekroczony dopuszczalny poziom szkodliwych związków. Może wreszcie będzie odzew osób uczulonych na ekologię zgodnie z ustawą, która precyzuje kto ma się zajmować ochroną środowiska. Myślę, że odpowiednie SŁUŻBY posiadają uprawnienia i Jordanów upora się z widocznym problemem szkodliwego dla Mieszkańców procederu. Maria Nowak ZABÓJCZE DYMY Robert K. Leśniakiewicz Zima tego roku dała nam zdrowo popalić. Właściwie, to była normalna zima jaka powinna być o tej porze roku w Europie Środkowej. To tylko my wydelikaceni i rozpieszczeni przez gorące lata i stosunkowo łagodne zimy dwóch ostatnich dekad, w czasie których tylko raz temperatura minimalna spadła do -33 C odbieramy normalny mróz w granicach C jako jakiś ewenement. Zapomnieliśmy już o tym, że w naszej tradycji ludowej mówi się, iż najsurowsza zima i najcięższe mrozy zawsze miały miejsce na gromnicę czyli w dniu Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego. Dlatego dziwi wrzask, który podniosły media wokół tego, co się działo w Polsce w styczniu bieżącego roku. Nawet w czasie zimy stulecia z przełomu lat 1978/79 nie było takich problemów, jak w czasie tej zimy! Jak na razie na usta cisną się gorzkie słowa, kiedy przypominamy sobie to, co było wtedy z tym, co widzimy tej zimy. Jedno jest całkiem pewne te 20 lat od czasu obalenia komunizmu w Polsce zostały doszczętnie zmarnowane, co żywioły pokazały nam dobitnie i bezlitośnie! 16

17 Ale nie o tym chciałem napisać. Istnieje pewien wstydliwy acz irytujący problem naszego miasta. Nie zwracamy nań uwagi, bo traktujemy go jako stały element naszej rzeczywistości. Problemem tym jest spalanie w piecach CO i innych opakowań i odpadów z tworzyw sztucznych. Nie wiem, czy do ludzi nie trafiają rozumowe argumenty w postaci tego, że po prostu spalanie mas plastycznych, tych wszystkich polichlorków winylu, bakelitów, poliuretanów, polistyrenów i innych tworzyw sztucznych które składają się z łańcuchów węglowodorowych czy związków aromatycznych zawierających jako domieszki całą Tablicę Mendelejewa wydziela w rezultacie śmiertelnie trujące związki chemiczne, które powodują różnorakie schorzenia i w rezultacie skrócenie naszego życia nawet o dwadzieścia lat! Nie dociera to do ludzi, bo po prostu nie chcą zdawać sobie sprawy z tego, że szkodzą sobie i innym, a zaoszczędzone w ten sposób kilka złotych wyrzuca później na lekarzy i leki, kiedy przyjdzie im leczyć siebie i swe dzieci z różnorakich alergii, nowotworów i innych chorób, o których jeszcze w latach 60. słyszało się z TV serialu Dr Kildare. (Osobom młodszym wyjaśniam, że dr James Kildare to był taki dr Gregory House lat 60., równie skuteczny w walce o życie pacjentów przez 190 odcinków, tylko o całe niebo sympatyczniejszy i przystojniejszy, bo grany przez Richarda Chamberlaina sic!) Są one pochodną właśnie wypuszczania w atmosferę różnych substancji toksycznych, gazów cieplarnianych i innego paskudztwa, które powodują nowotwory, anemię i alergie. Najgorzej jest w słoneczne dni wyżowe, kiedy panuje inwersja termiczna to znaczy na górze jest cieplej, niż w dolinach. Spalane plastyki wydzielają dioksyny i inne trucizny, które nie rozpraszają się w atmosferze, ale kiszą się w chłodnej warstwie powietrza i powodują wybitnie zjadliwy smog mieszankę dymu i pary wodnej. Dioksyny są jednymi z najbardziej toksycznych związków, jakie otrzymano w wyniku syntezy. Istnieją jednak na Ziemi w śladowych ilościach jako produkt spalania drewna. Potoczna nazwa dioksyny odnosi się do wszystkich możliwych chloropochodnych oksantrenu (dibenzo-1,4-dioksyny). Każda z tych pochodnych nazywana jest kongenerem. Dla dibenzodioksyny istnieje 75 możliwych kongenerów. Z 75 dioksyn 7 jest bardzo toksycznych. Najbardziej niebezpiecznym kongenerem jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna, w skrócie 2,3,7,8-TCDD, a często oznaczana jako TCDD. Na drugim miejscu znajduje się 1,2,3,7,8-PCDD, dwukrotnie mniej toksyczna niż TCDD. Pozostałe dioksyny są znacznie mniej toksyczne od wyżej wymienionych. Na zdjęciu dolina Skawy i Osielec pod chmurą zimowego smogu. Smog zawierający te trucizny podaje je nam powoli, niedostrzegalnie i zarazem w sposób ciągły. A efekty wychodzą po paru latach, bo podobnie jak DDT czy HCH (wyjątkowo letalne pestycydy) kumulują się one w tkance tłuszczowej. Póki ona jest nic nam nie grozi, ale przy spaleniu tkanki tłuszczowej, substancje te przedostają się do organizmu i zaczynają się kłopoty. Poważne kłopoty. Wystarczy spojrzeć na twarz Wiktora Juszczenki, by przekonać się, jakie spustoszenia w jego urodzie poczyniły właśnie dioksyny. I nie musiało go nimi truć KGB jak głosi jego oficjalna legenda wystarczyło, by pomieszkał sobie tam, gdzie spala się opakowania plastykowe czy pozostałości przemysłowe. Parę lat i z najbardziej wypielęgnowanej skóry pozostaje jakaś trądzikowata, pokryta pokrzywką, liszajami czy wykwitami powłoka. Nierzadko pojawiają się nowotwory skóry czy narządów wewnętrznych. Ktoś powie, że to wszystko bajki ekowojowników jak nazywa nas pewien profesor z Wrocławia, który wsławił się stwierdzeniem, iż człowiek może spożywać DDT na kilogramy i to mu nie zaszkodzi. No cóż do mnie przemawia statystyka i obserwacje. Kiedy patrzę na to, w jakim wieku umierają ludzie urodzeni przez Drugą Wojną Światową, a teraz, to pojawia się przerażająca konstatacja ludzie przedwojenni umierają w wieku i więcej lat najczęściej na dysfunkcję różnych organów wewnętrznych. Po prostu ze starości. Powojenni na choroby cywilizacyjne: nowotwory, choroby serca i krążenia, cukrzycę I w wielu przypadkach wiek śmiertelnego zejścia wynosi lat. Współczesna medycyna robi wprawdzie wielkie postępy, ale nie są one w stanie skompensować fatalnego stanu naszego środowiska, i co za tym idzie coraz większej umieralności ludzi w średnim wieku i coraz większej zapadalności dzieci i młodzieży na choroby wieku dojrzałego, takie jak: anemia, wrzody żołądka i dwunastnicy, hemoroidy, choroby układu krążenia i serca, wylewy, i inne. Takich przypadków jest coraz więcej. Skąd się to bierze? a między innymi z trujących smogów niefrasobliwie produkowanych przez ludzi, zwykłych kutw bez wyobraźni, do których nic nie przemawia, żadna argumentacja, a którzy potem z rozpaczą widzą, jak to, co chomikowali przez całe życie wydawane jest na lekarzy i farmaceutów. Tylko że dla nich i wielu innych jest już zazwyczaj za późno za późno na cokolwiek Dlatego też jeszcze raz zwracam się do Was z apelem: Ludzie! Nie palcie tego toksycznego świństwa! Nie trujcie siebie i innych! 17

18 ROZMOWA ECHA Z NACZELNIKIEM WYDZIAŁU ŚRODOWISKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ PANEM MGR. INŻ. PAWŁEM DYRCZEM Władysław Łazarski: Zapewne priorytetowym i najważniejszym zadaniem Wydziału jest wykonanie instalacji solarnych w około 2400 budynkach indywidualnych mieszkańców naszego Powiatu. Zapytam więc na jakim etapie realizacji jest to olbrzymie niewątpliwie przedsięwzięcie. Paweł Dyrcz: Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, który został przedstawiony w umowach z uczestnikami programu. Do chwili obecnej przeprowadzono przetarg i wyłoniono firmę projektową, która odwiedza domy osób, które podpisały umowy, aby sporządzić dokumentację techniczną oraz wykonać kosztorys określający koszt wykonania instalacji solarnej w każdym budynku. Projektanci odwiedzą domy dwukrotnie, pierwszy raz, aby zebrać informację na temat budynku i uzgodnić sposób realizacji instalacji, oraz drugi raz, aby dostarczyć dokumentację oraz kosztorys, które wymagają pisemnej akceptacji uczestnika programu. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na r. Następny etap, to wpłata zaliczek do dnia r. (w wysokości 15% kwoty ustalonej w kosztorysie) W.Ł.: Udało się Państwu tzn. Starostwu Powiatowemu Suchej Beskidzkiej uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prowadzone są pertraktacje z przedstawicielami funduszu szwajcarskiego - zatem jakie kwoty zostały wynegocjowane oraz jaki będzie udział mieszkańców? P. Dyrcz: W chwili obecnej posiadamy pisemne potwierdzenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 13,5 mln złotych. Natomiast pozostałą część środków finansowych chcemy pozyskać ze Szwajcarskiego Programu Współpracy. Na 73 projekty złożone w ramach programu do oceny przez stronę szwajcarską zakwalifikowało się jedynie 7 projektów, w tym nasz na miejscu 3. Oczekujemy na decyzję strony szwajcarskiej. Dążymy, aby dofinansowanie wyniosło 85% zadania oraz obejmowało także koszty nadzoru inwestorskiego. W.Ł.: Uprzejmie proszę o podanie ewentualnych wstępnych terminów rozpoczęcia wykonania instalacji solarnych w Mieście Jordanów, jak również w okolicznych miejscowościach sąsiednich, bowiem zainteresowanie udanym przedsięwzięciem na naszym terenie jest olbrzymie. P. Dyrcz: Planujemy, że przetarg na wykonanie instalacji solarnych przeprowadzony będzie w okresie maj lipiec 2010 r., a pierwsze montaże instalacji we wrześniu 2010 r. Zakończenie montażu wszystkich instalacji jest planowane na wrzesień 2012 r. O kolejności wykonania prac będzie można porozmawiać w lipcu po podpisaniu ostatecznych umów z funduszami. W. Ł.: Jeśli Pan Naczelnik mógłby coś więcej powiedzieć na temat działalności dobrze ocenianego przez społeczeństwo Wydziału, to z przyjemnością nasi czytelnicy wysłuchają P. Dyrcz: Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli, postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań, gdyż projekt związany z montażem zestawów solarnych na budynkach osób prywatnych jest unikatowy w skali kraju; jako jedyny powiat otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel. Realizacja programu wiąże się z wieloma problemami, które staramy się na bieżąco wyjaśniać, m.in. w zakresie podatków, prawa budowlanego, ubezpieczenia, własności itp. Jednak nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Mam nadzieję, że zgodnie z harmonogramem, w wrześniu 2012 r. każdy z uczestników programu będzie zadowolonym użytkownikiem instalacji solarnych, których eksploatacja według wyliczeń ekspertów ograniczy emisje zanieczyszczeń w naszym rejonie o 3500 ton/rok. Prosiłbym, aby otrzymując kosztorys wpłacić pozostałą część zaliczki do końca , co warunkuje realizację projektu. Jednocześnie, korzystając z okazji, już teraz chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców na coroczny konkurs Na najpiękniejszy ogród przydomowy, oraz konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i przedszkoli Eko powiat połączony ze zbiórką zużytych baterii. Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody, bliższe informacje na stronie lub pod nr tel Zachęcam również do nieodpłatnego oddawania niepotrzebnych lekarstw, których utylizację finansujemy, a które można wrzucać do pojemnika w mieście Jordanów (Apteka ul. Piłsudskiego 1) W.Ł.: Bardzo dziękuję za rozmowę. PROBLEM WYPALANIA TRAW WRACA JAK BUMERANG Wczesna wiosna jest okresem, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach chronionych. Spowodowane jest to wypalaniem traw. Strażacy, biorąc pod uwagę wysokie zagrożenie tak dla ludzi jak i przyrody oraz wszelkich dóbr materialnych nazywają ten stan wiosennym zagrożeniem pożarowym. Pożary te niszczą faunę i florę, a niejednokrotnie pochłaniają życie ludzkie. Dlatego też od wielu lat podejmowane są przez różne instytucje działania mające na celu zahamowanie tego zjawiska. Pomimo, że liczba pożarów w ostatnich latach maleje, to są niepokojące obszary naszego powiatu, gdzie pożary traw są nagminne. Do takich terenów należy miasto i gmina Ma- 18

19 ków Podhalański, gdzie w 2009 roku powstało 36 pożarów tj. 57 % ogólnej ilości wszystkich przypadków pożarów suchych traw, oraz miasto Sucha Beskidzka, gdzie powstało 10 pożarów tj. 15,8 %. W roku 2009 na terenie naszego powiatu zanotowano w sumie 63 pożary, które powstały w następstwie nieostrożnego, lekkomyślnego, a często złośliwego podpalania suchej roślinności w okresie marzec kwiecień. Tylko szybka interwencja, ciężka praca oraz zaangażowanie strażaków zapobiegła powstaniu wielu pożarów lasów, ściółek czy też zabudowań. Oprócz działań ratowniczych, koniecznym jest prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu uświadamianie społeczeństwu o szkodliwości tych praktyk. Z tych też względów w celu skoordynowania działań służb, inspekcji, straży oraz innych instytucji zorganizowano w dniu 26 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta Maków Podhalański specjalne spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele : Starostwa i Rady Powiatu, Miasta Maków Podhalański, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwa, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Owocem spotkania jest kilka znaczących wniosków, które będą realizowane w tym roku : 1. Należy zwiększyć wykrywalność oraz karalność sprawców podpaleń 2. Należy ograniczać lub pozbawiać dopłat właścicieli spalonych łąk 3. Należy zwiększyć akcję profilaktyczną przez zamieszczanie stosownych plakatów. 4. Należy zwiększyć współpracę z parafiami w celu dotarcia z informacją o zakazie wypalania traw do jak największej części społeczeństwa. 5. Należy zintensyfikować pracę profilaktyczno-edukacyjną z dziećmi i młodzieżą. CICHA EKSTERMINACJA MIEJSKIEJ ZIELENI? Robert K. Leśniakiewicz Od pewnego czasu obserwuję w Jordanowie niepokojące zjawisko. Otóż od czasu do czasu na Rynku i przyległych doń ulicach wycina się pojedyncze drzewo. Raz klon, raz klon-jawor. Ostatnio poszedł klon przed budynkiem Policji, w kilka dni później poszedł klon przed sklepem motoryzacyjnym I tak powoli, po troszku ubywa nam drzew na Rynku i wokół Rynku. Najwidoczniej komuś bardzo zależy na oszpeceniu tego miasta i wprowadzeniu zasad jakiejś chorej, pokręconej rewitalizacji, która z prawdziwą rewitalizacją ma tyle wspólnego, co papierosy Sport z prawdziwym sportem. Jakie było uzasadnienie dla wycięcia tych drzew? Obejrzałem je sobie nie były toczone przez grzyby, nie były chore czy połamane. Ich drewno było czyste i zdrowe, bez śladów sinizny czy larw owadów. A zatem komuś albo bardzo przeszkadzały, albo zabrakło drewna na kominek innego wyjścia nie ma. A swoją drogą, gdybym to ja na swojej działce wyciął drzewo, to zapłaciłbym bajońską sumę za samowolkę, ale jak widać nie dotyczy to niektórych osób fizycznych czy prawnych. Byle znaleźć dobry pretekst i można rąbać, co się da. Mam nadzieję, że Miasto wsadzi jakieś młode drzewka na miejsce tych wyciętych? Nie zapominajmy, że zieleń miejska to naturalny zielony ekran chroniący nas przede wszystkim przed hałasem i smrodem spalin. A do czego doprowadza obłędne rąbanie drzew, to widzieliśmy wszyscy ostatnio na Maderze, gdzie wystarczyło tylko 50 mm deszczu, by ta rajska wyspa zamieniła się w mulisto-błotniste piekło! Ekolodzy ostrzegali jej mieszkańców, ale jak zawsze chciwość wzięła górę nad rozumem. Madera była pokryta lasami, jednakże dzięki radosnej twórczości człowieka szybko te lasy wykarczowano. Teraz mamy tego efekty. Wystarczyło 50 mm deszczu i mamy straszliwą tragedię. To jest dokładnie taki sam rodzaj bezmyślnej beztroski, jaki mieliśmy w przypadku tsunami na Sumatrze, huraganu Katrina, który spustoszył Nowy Orlean, czy ostatniego trzęsienia ziemi na Hai. We wszystkich tych przypadkach - niestety - nie słuchano rad specjalistów, którzy ostrzegali przed możliwością zaistnienia takich tragedii, którzy je przewidzieli i którzy zostali skutecznie zakrzyczeni przez żądną kasy gawiedź i tępych, bezmyślnych, a nade wszystko chciwych decydentów. Jest jeszcze jeden aspekt tego wy- 19

20 darzenia - a mianowicie taki, że podobna bezmyślność jest także udziałem Polaków, którzy gdzie tylko się da, wycinają całe kompleksy leśne. Mała grupa krzykaczy z Zakopanego i okolic domaga się likwidacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, a przewodzi im chora na pazerność góralka, której odwiedziny gen. Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, ks. Tischnera i innych znanych ludzi tak przewróciły w głowie, że zgłupiała doszczętnie i zamierza podciąć gałąź, na której siedzi i nieźle zarabia. Bo ludzie do Zakopanego przyjeżdżają by zobaczyć góry i pooddychać świeżym powietrzem, a ci popaprańcy chcą wyciąć jego jedyną, żywą wytwórnię Z naszego powiatowego podwórka: wyręby lasów w okolicy Suchej Beskidzkiej spowodowały uruchomienie osuwisk i powstanie nowych. Kilka domów jest poważnie zagrożonych. Budowa murów oporowych drenuje skromny budżet kilku wsi koło Suchej Beskidzkiej, ale jak dotąd nikomu nie przyszło do głowy, by zalesiać te pustki, które spowodowały wyręby... No cóż, głupota i chciwość zazwyczaj idą w parze i kończy się to tak, jak w Makowie Podhalańskim czy ostatnio na Maderze... Nawiasem mówiąc, jacyś Anglicy opisali Zakopane jako miasto zamieszkałe przez ciemnych, chamskich i zapijaczonych górali, bez podstawowych elementów infrastruktury turystycznej, niebotycznymi cenami i w ogóle jako zadupie Galaktyki. Nie dziwię się im, bo tak właśnie tam jest. Ktoś po prostu wreszcie wyrąbał trochę prawdy o tym mieście. I nie zdziwię się, jak ktoś tak właśnie napisze o Jordanowie po takiej pożal się Panie Boże rewitalizacji Rynku! Tego chcecie jordanowscy obywatele? Dewastacją Przyrody nie martwią się różne Curusie, Synusie, Wnuczusie i inne wielkie rody. Dopiero jak zacznie ich zalewać błoto z kamieniami, to się na chwilę opamiętają i... do następnego kataklizmu. To takie typowo polskie nie-myślenie. Akademicki przykład bezmyślnego czynienia Ziemi sobie poddanej, co charakteryzuje się patologiczną wprost nienawiścią do wszystkiego, co żywe i miłością do betonu, szkła, stali i asfaltu a w dalszej perspektywie dymu, hałasu i smrodu... To taka polska paranoja z której wyrosły już niektóre ludy Zachodu, a która może się skończyć dla nas podobnie, jak na Maderze nieobliczalną katastrofą... Jordanów, TA ROCZNICA OSWOBODZENIA SPOD OKUPACJI NIEMIECKIEJ MIASTA JORDANOWA 29 stycznia 1945 wyzwolono miasto Jordanów. Z początkiem stycznia 1945 roku Niemcy w zwiększonej sile wkraczają do Jordanowa i rozwijają operację pod kryptonimem LAS, polegającą na obstawie lasów i likwidacji działających w nich oddziałów partyzanckich. Są to ostatnie próby utrzymania się Niemców na tym terenie. Natarcie wojsk, które doprowadziło do wyzwolenia Jordanowa (4 Front Ukraiński, 1 Armia Gwardii Gen. Greczki), rozpoczęło się o godz. 7-mej rano 29 stycznia 1945 roku od strony Malejowej potokiem Flakówka. Niemcy (320 Dywizja Grenadierów Ludowych) wycofywali się w kierunku Makowa i Suchej. Walki trwały cały dzień i całą noc. Malejowa przechodziła z rąk do rąk, na skutek czego ucierpiała szczególnie ludność tamtejszego osiedla. Pocisk działa pancernego wpadł w dom murowany Wawrzyńca Grucy, gdzie schroniło się wiele osób. Zginęło tam wówczas kilka osób, a przede wszystkim 8-mioro dzieci. 30 stycznia 1945 roku zakończył się 20 dla Jordanowa okres okupacji i walki z hitlerowcami. Już 2 lutego 1945 roku odbyło się zebranie mieszkańców Jordanowa z delegatem Rządu Ludowego w Lublinie. Powołano nowy Zarząd Miejski z Burmistrzem Miasta. W niespełna kilka dni powstał pierwszy sklep Spółdzielni Plon. Przystąpiono do reaktywowania szkół: uruchomieniem Szkoły Podstawowej zajął się jej dawny kierownik Jan Buchała, natomiast Gimnazjum Miejskie powołują do życia: Stanisław Spławiński oraz Władysław Majeranowski. Na gruzach starego zniszczonego Miasta zaczęto budować nowe życie, nie bez trudu i walki. Corocznie władze Miasta w rocznicę wyzwolenia oddawały hołd tym, którzy oddali to co jest najważniejsze, to jest właśnie Życie o obronie naszego miasteczka. W miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się między innymi na jordanowskich plantach zapalono znicze, składano wiązanki kwiatów. Nie było roku, aby na jordanowskim Ratuszu 29 stycznia brak było biało czerwonej flagi państwowej. Czy w 2010 roku o tym zapomniano, czy też inne powody były przyczyną zaniechania uroczystości rocznicowych WYZWOLENIA MIASTA. O tym pragną dowiedzieć się przede wszystkim tu urodzeni w Jordanowie mieszkańcy. Władysław Łazarski

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r.

UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. UCHWAŁA Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04 października 2007r. w sprawie: utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na podstawie art. 9 ust.1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie

UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie UCHWAŁA NR LIV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 6812 UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO. w Krakowie

STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO. w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/505/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. w Krakowie 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie zwany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 6335 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zwany dalej,,ośrodkiem Kultury, działa w szczególności na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXV/1574/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury Podgórze w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz. 1806 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu szpitala

Bardziej szczegółowo

STATUT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY I REKREACJI W GROCHOWEM

STATUT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY I REKREACJI W GROCHOWEM UCHWAŁA Nr XVI/125 /2012 RADY GMINY w Tuszowie Narodowym z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury i Rekreacji w Grochowem Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu

UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu UCHWAŁA NR XXX..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje UZASADNIENIE Dochody Zwiększenia Dochody własne Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 720 424 zł 380 000 zł Zwiększenie wynika z wyższego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 3794 UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Olsztyn, dn r.

DOCHODY. Olsztyn, dn r. Olsztyn, dn. 25.11.2005r. UZASADNIENIE do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2005 rok i uchwały w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz. 5559 UCHWAŁA NR L-474-14 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 670 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/361/99 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo