MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012"

Transkrypt

1 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG

2 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu. Pracownicy placówki postanowili walczyć o nią i o jej podopiecznych, postanowili więc założyć stowarzyszenie, które zajmie się pozyskiwanie środków na funkcjonowanie stowarzyszenia oraz zadba o jego wizerunek. przez stowarzyszenie. Założycielami Stowarzyszenia są ludzie, dla których dobro dziecka jest celem nadrzędnym, dlatego wszystkie funkcje pełnione są przez nich honorowo i nieodpłatnie. Misją Stowarzyszenia jest m.in.: - udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym od alkoholu - organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla w/w osób i rodzin, w szczególności - kreowanie społecznych działań prorodzinnych poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych - prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy ludziom dotkniętych klęskami żywiołowymi. Siedzibą stowarzyszenia jest Morąg, W gminie Morąg mieszka mieszkańców (w tym 12806kobiet), blisko trzecia część gospodarstw domowych ma charakter wiejski. Skala bezrobocia kształtuje się na poziomie 25,32%. Na w RUP zarejestrowane były 1546 osoby w tym 782 kobiety. Wykształcenie mieszkańców gminy jest niskie. Według NSP z 2002 wykształcenie wyższe posiadało zaledwie 8,05% mieszkańców miasta (647kobiet i 525mężczyzn), zasadnicze zawodowe 18,77% (1086kobiet i 1645mężczyzn).Siedzibą gminy jest 15tys.miasto Morąg. W mieście znajdują się 3SP,2gimnazja (906ucz/09) oraz 2szkoły średnie (1232/09). Panująca bieda i bezrobocie oraz niewydolność wychowawcza części rodziców stanowi czynnik kształtujący wśród znacznej części dzieci i młodzieży poczucie braku perspektyw oraz postawy bezsilności wobec problemu o charakterze makrospołecznym. Brak pracy i perspektyw na lepszą przyszłość powoduje ogólną apatię wśród tutejszej ludności. Problemem tym dotknięte są w szczególności rodziny borykające się z dotkliwą biedą, problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w okresie I-X 2009 to 1842rodziny, tj osoby (MOPS ) Dzieci pochodzące z tych środowisk bardzo często mają problemy w nauce, są agresywne, włączają się w nieformalne grupy rówieśnicze, które dają im wsparcie, poczucie przynależności i akceptacji-wszystko to czego nie otrzymują w domu czy w szkole. Skutkuje to sięganiem po używki i wzrostem przestępczości w coraz to młodszym wieku, brakiem zainteresowania kształceniem i podjęciem pracy. Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Morąg na lata wskazuje, iż w 2007najczęstsze przestępstwa występujące w mieście to kradzieże-68, dewastacje mienia-51 i przestępstwa przeciwko życiu-16. Sprawcami zdarzeń takich jak bójki, pobicia, kradzieże jest głównie młodzież (często w stanie nietrzeźwym), coraz częściej dziewczęta. W mieście często dochodzi do niszczenia mienia publicznego (ławki, kosze, lampy, witryny). Negatywnym zjawiskiem, szczególnie wśród młodzieży jest nadużywanie alkoholu (coraz częściej dziewczęta), zażywanie środków odurzających, co powoduje agresywne zachowania. Takie postawy coraz częściej zdarzają się już wśród młodzieży gimnazjalnej. Do częstych zadań Policji należą także liczne interwencje-2074, spowodowane zachowaniami patologicznymi. Pochodzenie młodzieży z środowisk problemowych rzutuje na postrzeganie ich przez środowisko lokalne jako młodzież bez szans, w którą nie warto inwestować. Młodzież ta z kolei swoją postawą i zachowaniem potwierdza te stereotypy, żyjąc na marginesie życia społecznego. Problemy te widoczne są także na wsiach. Młodzież ta boryka się również z dodatkowymi barierami m.in. komunikacyjną brak dogodnych połączeń lub brak komunikacji publicznej,barierą ekonomiczną (1/3 miejscowości wiejskich to wsie popegerowskie, z których rodziny w dużym stopniu korzystają z pomocy społecznej) Czynniki te wpływają na postawę młodzieży, która charakteryzuje się niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwości i biernością. Nie wierzą w sens edukacji, sukces, a co za tym idzie nie wykorzystuję swojego potencjału intelektualnego. Kolejnym widocznym problemem w Gminie Morąg są panujące i utrwalane stereotypy i autostereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Stereotypy te dotyczą głównie postrzegania kobiety jako osoby zajmujące się pracami domowymi i wychowywaniem dzieci, a mężczyzn jako silnych panów domu, na których

3 spoczywa obowiązek utrzymania rodziny. Młodzież wychowująca się w takich środowiskach przejmuję te zachowania. Ponadto niepodejmowanie w szkołach tematu równości płci (zgodnie z Raportem z 2007-Polityka równości płci) oraz nie podejmowanie odważnie tematu przemocy, przeciwdziałania i zwalczania jej powoduje utrwalanie się negatywnych zachowań wyniesionych z domu lub podwórka. Również media kreują błędny obraz utrwalający stereotypy, a młodzież w tym wieku również nie wynosząc odpowiednich wartości utwierdza się w stereotypowym myśleniu o roli kobiety i mężczyzny. Powoduje to że młodzi ludzie często używają języka seksistowskiego (zwłaszcza dziewczęta narażone są na seksistowskie uwagi i dowcipy nt. seksu),utrwalają zachowania związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. 1. IDENTYFIKACJA ZASOBÓW STOWARZYSZENIA ZASOBY MATERIALNE (NP. ŚWIETLICA, WYPOSAŻENIE) LUDZIE (STAN, SKŁAD, STOSUNKI, ITP.) STOWARZYSZENIE JEGO WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ŚRODKI FINANSOWE Siedziba stowarzyszenia mieści się w Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk- jest więc bardzo dobrze wyposażona w różnego rodzaju sprzęty oraz pomieszczenia m.in. pokoje jedno, dwu, trzy i cztero osobowe dużą kuchnię i jadalnie, sale choreograficzną, komputerowa i siłownię. Stowarzyszenie dysponuje również busem 8 osobowym. Organizacja posiada 25 członków z tego aktywnie działa 15 osób. Organizacja prowadzi Dom dla Dzieci i Młodzieży Promyk zatrudnia wszystkich jego pracowników na umowę o pracę, dodatkowo przy realizacja projektów zatrudnia dodatkowych pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło. Organizacja współpracuje z wolontariuszami z MKIS oraz Centrum Wolontariatu, przy organizacji różnych inicjatyw, imprez okolicznościowych oraz organizowana jest pomoc w odrabianiu lekcji. Członkami organizacji w większości są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne posiadają wiedzę merytoryczną. Brak im jednak wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy z młodzieżą Struktura finansowania w naszej instytucji przedstawia się następująco: środki samorządowe 60% dotacje z programów unijnych (PO KL, inne) 1% środki prywatne, sponsorzy 39%

4 ZADANIA Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Ochrona zdrowia - Ochrona i promocja zdrowia - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Ochrona praw - Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Promocja i organizacja wolontariatu Sport, turystyka, wypoczynek - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Turystyka i krajoznawstwo - Wypoczynek dzieci i młodzieży

5 WAŻNE INSTYTUCJE W SUSZU ORGANIZACJE POZARZADOWE SKLEPY DOMY KULTURY KINA, DYSKOTEKI DRUZYNY SPORTOWE KAWIARNIE, PUBY MUZEA, GALERIE MEDIA RADNI Fundacja "Adsum" Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Pogezania" Fundacja Vade-Mecum -Chodź ze mną im. Sandry Brędowskiej Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Morągu Ludowy Klub Sportowy "Żabianka II" Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Oddział Warmińsko-Mazurski Polski Związek Głuchych, Koło Zakładowe Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Polski Związek Niewidomych, Okręg warmińsko-mazurski Zarząd Koła w Morągu Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane Stowarzyszenie "Potrzeba" z siedzibą w Łącznie Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko-Mazurskiej Stowarzyszenie Razem dla Innych Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze" w Szymanowie Szkolny Związek Sportowy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Dobrocinku Uczniowski Klub "Olimpijczyk" ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC Morąg Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Morągu 3 Biedronki, Lidl, Intermarche, Bricomarche, 2 Żabki, 2 Lewiatany sieć sklepów PSS Społem i sklepy prywatnych przedsiębiorców Morąski Dom Kultury Kino Narie W weekendy dyskoteki w Red Pub, Casino i w restauracji Parkowa 1. Drużyny piłki nożnej różnych grup wiekowych Huragan Morąg Drużyny różnych grup wiekowych piłki ręcznej, siatkowej oraz unihokeja Red Pab, Casino, Piekarnia, Parkowa, Porto Cristo, Rico Gusto Pałac Dohnów Gazeta Morąska, Głos Morąga, TV Morąg i portale internetowe morąg24 oraz mediagrup Szczurowski Stefan Krzysztof, Szczurowski Jerzy Władysław, Strzylak Marcin Karol, Stemplińska Urszula Mirosława, Steć Łucja, Winnicka Celina, Szulc Jerzy, Szeluga Stanisław Zbigniew, Sobierajski Tadeusz Zbigniew, Raćkowski Marek, Pieszko Mirosław, Panek Mirosław, Małyj Stefan, Mała Mirosława Genowefa, Kikoła Andrze, Kazimierczak Roman, Kaczkan Józef Waldemar, Gomulska Danuta, Cydejko Aleksander, Celiński Paweł, Bartoszewicz Ryszard Jerzy Bank Spółdzielczy

6 PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Susz Komisariat Policji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Suszu Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu Poczta Polska w Suszu Urząd Gminy i Miasta Susz Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu Przedszkole w Suszu Publiczna Sześcioletnia szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu Zespół Szkół imieniem Ireny Kosmowskiej w Suszu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia "MEDYK" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Dom Pomocy Społecznej w Suszu Warsztaty Terapii Zajęciowej zakład usług komunalnych sp. z o. o. ANALIZA DEMOGRAFICZNA MIASTA Ilość mieszkańców z podziałem na płeć Liczba ludności Kobiety ,55% Mężczyźni ,45% Przedziały wiekowe Wiek przedprodukcyjny -19,3% Wiek produkcyjny 66,9% Wiek poprodukcyjny 13,8% Struktura rodzin Rodzaj zasobów mieszkaniowych Liczebność gospodarstw domowych: Jednoosobowe -17% Dwuosobowe 33% 3-4 osoby 35% powyżej 4 osób 15% W jednorodzinnych domach mieszkalnych żyje 54%, w blokach około 46%.

7 Stopień zamożności mieszkańców osoby bogate, wybijające się na tle swojej społeczności - 5% tzw. klasa średnia: dobrze zarabiający mieszkańcy, których nie dotykają problemy finansowo-bytowe, ale też nie mają wielkiego majątku 35% mieszkańcy, którzy nie mają problemu z dotrwaniem do pierwszego, ale też nie mają nadmiernych nadwyżek finansowych 15% ludzie, którzy z trudem dożywają do pierwszego, ale mają stałe źródło utrzymania z pracy zarobkowej 15% ludzie, którym nie starcza na normalne życie i korzystają z różnych form pomocy społecznej 25% ludzie, którym nie starcza na normalne życie, ale nie korzystają z pomocy społecznej 5% Stopień bezrobocia Poziom bezrobocia w społeczności wynosi 25,32% Poziom wykształcenia Osoby aktywne (potencjalni liderzy) Dziennikarze Osobowości życia publicznego (muzyk, poseł, itp.) Wykształcenie mieszkańców gminy jest niskie. Według NSP z 2002 wykształcenie wyższe posiadało zaledwie 8,05% mieszkańców miasta (647kobiet i 525mężczyzn), zasadnicze zawodowe 18,77% (1086kobiet i 1645mężczyzn). Jadwiga Kosieradzka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu Małgorzata Jaśkowiak- Radna Miasta Morąga Andrzej Niewiadomski- Dyrektor Morąskiego Domu Kultury Urszula Mironowicz- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie Jakub Kołpuć- Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Morąg ks.zbigniew Ciapała- Dziekan Parafii Trójcy Przenajświętszej w Morągu Krystyna Sałak- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Tadeusz Sobierajski- Burmistrz Miasta Morąg Wiesława Witos, Elwira Smirgin- Brodzik Jerzy Mudry Marek Ceglecki -artysta malarz, autor wielu wernisaży w Morągu Elwira Smilgin- wokalistka zespolu MEJK z Marąga Irena Frąckiewicz- chórzystka Janiny Ślefarskiej- malarka Andrzeja Frąckiewiczów- grafik Zofia Świat malarka Urszula Miętek- wykonuje ręcznie ozdoby biżuteryjne

8 Miejsce do wykorzystania Tereny zielone (lasy, łąki, itp.) Boiska sportowe Parki skwery Place do wykorzystania na boisko, lodowisko, itp. Kina, teatry, sale koncertowe Gorki do wykorzystania w zimie Puste piwnice, strychy Place zabaw Stawy, zalewy, rzeki Inne Park Miejski - znajduje się tam plac zabaw, kort tenisowy, muszla koncertowa- odbywają się tam imprezy lokalne Rozlewisko Morąskie - wokół rozlewiska stworzono ścieżkę ekologiczną, jest tam ścieżka rowerowa, ławki, tablica informacyjne i punkty widokowe - hala sportowa przy ZSZiO w Morągu - odbywają się tam zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży i dorosłych - hala sportowe przy Gimnazjum nr 1 - odbywają się tam zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, turnieje tańca towarzyskiego i inne - stadion miejski - odbywają się imprezy okolicznościowe, zawody sportowe Park mejski Teren przy plaży miejskiej Kino i sala w kinie W parku i nad jeziorem Nie znane Na prawie każdym osiedlu dodatkowe w Parku Miejskim Jezioro Skiertąg Dworzec PKP i PKS Kanały informacji KATEGORIA KANAŁ OSOBA KONTAKTOWA + NAMIARY Prasa lokalna/regionalna Biuletyn "Wiadomości Ratuszowe" Katarzyna Zacharowicz Urząd Miasta w Morągu Prasa lokalna/regionalna Gazeta Morąska Wiesława Witos ul.jana Pawła II Morąg tel Lokalne/regionalne stacje telewizyjne Telewizja kablowa TV Morąg Daniel Weronko ul. Pomorska 11, Morąg, tel/fax: , kom: , , Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gimnazjum nr. 2 w Morągu Dyr. Janusz Małecki ul. Żeromskiego Morąg

9 Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Gimnazjum nr.1 w Morągu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu Powiatowy Urząd Pracy - filia w Morągu Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu Szkoła Podstawowa nr.2 w Morągu Szkoła Podstawowa nr.3 w Morągu Urząd Miejski Morąg Zespół Szkół Licealnych w Morągu Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu Cerkiew w Morągu Dyr. Krzysztof Urbaszek Morąg ul. Mickiewicza 23 TEL. (089) FAX. (089) Jadwiga Kosieradzka ul.dworcowa Morąg Dyrektor Łucja Steć Dąbrowskiego Morąg tel fax Dyr.Lilianna Wyszkowska ul.kajki Morąg Dyr.Cezary Altman ul.żeromskiego Morąg Dyr. Urszula Sitek ul.wróblewskiego Morąg Katarzyna Zacharowicz ul.11 Listopada Morąg Dyr.Jolanta Jankowiak-Wydra Jan Horbacz ul.11 Listopada Morąg Agnieszka Stańczak ul.kujawska Morąg ks. Jan Hałuszka ul.dąbrowskiego Morąg tel

10 Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Kościół Zielonoświątkowy zbór "Syloe" w Morągu Parafia Św. Józefa Parafia Trójcy Przenajświętszej w Morągu Diakon Andrzej Różański - pastor Zboru ul. Przemysłowa Morąg tel ks. Jan Solis ul. Herdera Morąg tel Dziekan, ks. kanonik Zbigniew Ciapała ul. Wyszyńskiego Morąg Telefon: (089) Fax: (089) Pizzeria "Rico Gusto" ul. Mickiewicza Morąg tel Prafia Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika ks. Andrzej Szocik ul.żeromskiego Morąg tel Red Pub ul. Kujawska Morąg tel Restauracja "Parkowa" ul. 11 listopada Morąg, tel słupy ogłoszeniowe tablica ogłoszeniowa ul. Mickiewicza - przy tej ulicy znajdują się dwa słupy ul. Kajki Inne targowisko morąskie ul. Mickiewicza Morąg ul. Mickiewicza - przy tej ulicy stoją dwie tablice

11 Instytucje (relacje) w mieście/osiedlu/gminie/ wsi A B C 1. Fundacja Vade-Mecum -Chodź ze mną im. Sandry Brędowskiej 2. Ludowy Klub Sportowy "Żabianka II" 3. Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin 4. Polski Związek Niewidomych,Okręg warmińsko-mazurski Zarząd Koła w Morągu 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu 6. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane 7. Stowarzyszenie "Potrzeba" z siedzibą w Łącznie 8. Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" 9. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko-Mazurskiej 10. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze" w Szymanowie 11. Szkolny Związek Sportowy 12. Uczniowski Klub "Olimpijczyk" 13. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Morągu Legenda: A - konkurencja (-) B - konkurencja (+) C - obojętne D - akceptujące E - wspierające F - współdziałające D 1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Pogezania" 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 3. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC Morąg E 1. Fundacja "Adsum" 2. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Morągu 3. Oddział Warmińsko-Mazurski Polski Związek Głuchych,Koło Zakładowe 4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Dobrocinku F 1. Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorych 2. Stowarzyszenie Razem dla Innych

12 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY Atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny gminy i czyste środowisko. Korzystne warunki środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i produkcji zdrowej żywności. Korzystne położenie w pobliżu skrzyżowania ważnych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Duża powierzchnia użytków zielonych. Walory turystyczne i rekreacyjne gminy stwarzające podstawy do realizacji turystyki aktywnej. Duża ilość organizacji pozarządowych. SŁABE STRONY Patologie społeczne. Bezrobocie. Niski poziom rozwoju gospodarczego. Bariery architektoniczne. Migracja zarobkowa mieszkańców. Mała ilość zakładów, a co za tym idzie miejsc pracy. Pogarszająca się struktura demograficzna ludności gminy. Postawa roszczeniowa mieszkańców. SZANSE Rozwój turystyki i agroturystyki. Szkolenia, możliwość przekwalifikowania. Korzystanie z wszystkich środków pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe Walory środowiskowe (rozwój ruchu turystycznego). Napływ kapitału z UE. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości (nowe instrumentu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, szkolenia, promocja, większy dostęp do informacji) ZAGROŻENIA Pogarszanie się infrastruktury drogowej. Ogólnie niekorzystna koniunktura gospodarcza. Zwiększenie konkurencyjności rynku w związku z integracją europejską. Likwidacja miejsc pracy, w związku z kryzysem gospodarczym. Dalsza migracja wykształconych młodych ludzi, specjalistów poza granice kraju. Zbytni fiskalizm, biurokracja, skomplikowane przepisy prawne i procedury poszukiwania środków.

13 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Iława Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego (w skrócie MRPI) to grupa, która powstała w 2001r. skupiająca młode i ambitne osoby, które nie są obojętne na losy swojego miejsca zamieszkania i okolic. Odbiorcami działań realizowanych przez MRPI są wszyscy mieszkańcy powiatu iławskiego a szczególnie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego realizuje swoje działania poprzez: a) Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w powiecie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. b) Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Iławskiego regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska. c) Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich. d) Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami. e) Organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady. Siedziba Młodzieżowej Rady mieści się w Iławie w Starostwie Powiatowym. Iława Iława to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. W latach miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak (Pojezierze Iławskie) oraz nad rzeką Iławką. Iława jest również ośrodkiem wypoczynkowym, sportowym i turystycznym. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Powierzchnia miasta wynosi 21,88 km², co lokuje miasto na trzeciej pozycji w woj. warmińskomazurskim oraz piątym co do liczby mieszkańców. W obrębie miasta, na jeziorze Jeziorak (najdłuższe jezioro w Polsce oraz szóste co do wielkości) znajduje się duża wyspa Wielka Żuława z reliktami staropruskiego grodu. W okolicach miasta, znajdują się jeziora, głównie rynnowe, otoczone znacznymi kompleksami leśnymi. W samej Iławie oprócz wspomnianego Jezioraka jest jeszcze kilkanaście mniejszych jezior (m.in. Mały Jeziorak, Iławskie, Dół). Malowniczo położone jeziora i rzeki Pojezierza Iławskiego tworzą wraz z Kanałem Elbląskim szeroki system żeglugi śródlądowej, łączącej okoliczne zbiorniki wodne. Kanał ten umożliwia dopłynięcie z Iławy aż do Morza Bałtyckiego. W Iławie rozwija się przemysł spożywczy (reprezentowany przez zakład przemysłu ziemniaczanego, zakład drobiarski), drzewny, meblarski, chemiczny (reprezentowany przez zakład perfumeryjny), materiałów budowlanych oraz firmy budowlane. Dużą rolę w gospodarce miasta odgrywa obsługa ruchu turystycznego. O rozwój lokalnej przedsiębiorczości dbają Iławska Izba Gospodarcza oraz Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur. Iława jest dużym ośrodkiem sportów wodnych. W mieście działa wiele przystani jachtowych i wypożyczalni sprzętu wodnego. Mieszkańcy mogą korzystać również z wypożyczalni rowerów i znajdujących się w okolicy miasta ośrodków jeździeckich. 11 czerwca obchodzone jest święto miasta upamiętniający lokację Iławy w 1305 roku. Większości imprez kulturalnych w mieście patronuje Iławskie Centrum Kultury. Imprezy, festyny i zabawy sportowo-rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym, sprawiają, że każdego lata odwiedzają to miasto turyści. Iława organizuje międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego Złota Tarka, odbywający się w połowie sierpnia w miejskim amfiteatrze nad Małym Jeziorakiem. Tradycją staje się również festiwal muzyki szantowej Jeziorak Shanties Meeting oraz organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Iława ogólnopolski festiwal młodzieżowych grup rockowych Fama Rock Festival. W ramach Centrum działa wiele kół zainteresowań, między innymi plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, teatralne, szachowe oraz numizmatyczne. Podobny profil działalności ma Spółdzielczy Dom Kultury Polanka. Ponadto w Iławie funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta i katolicki zespół Credo. Mieszkańcy mogą korzystać z Kino-Teatru "Pasja", 2 miejskich bibliotek publicznych i 2 galerii sztuki.

14 IDENTYFIKACJA ZASOBÓW STOWARZYSZENIA ZASOBY MATERIALNE (NP. ŚWIETLICA, WYPOSAŻENIE) LUDZIE (STAN, SKŁAD, STOSUNKI, ITP.) STOWARZYSZENIE JEGO WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ŚRODKI FINANSOWE ZADANIA Młodzieżowa Rada korzysta z udostępnionych przez Starostwo Powiatowe pomieszczeń tj. biuro i Sala konferencyjna w Siedzibie Starostwa. Pomieszczenia te są wyposażone niezbędne sprzęty. Jedynym mankamentem tej współpracy jest to że członkowie MRPI z pomieszczeń korzystać może jedynie w godzinach i dniach pracy urzędu. W skład MRPI wchodzi 21 członków, wszyscy bardzo mocnie zaangażowani w działania grupy. Tworzą grupę ludzi, którzy przyjaźnią się i wspierają w swoich działaniach na rzecz podnoszenia aktywności mieszkańców Iławy. Członkami grupy są młode osoby, które mają bardzo dużo chęci do pracy, są bardzo aktywni i pełni empatii dla otoczenia Struktura finansowania w naszej instytucji przedstawia się następująco: środki samorządowe 78% dotacje z programów unijnych (PO KL, inne) 2% środki prywatne, sponsorzy 10% opiniowanie działań Rady Powiatu Iławskiego promowanie kultury kształtowanie postaw obywatelskich u młodych ludzi edukacja obywatelska Najważniejsze działania: a) Akcja Młodzież Niosąca Nadzieje organizowana co roku, ma charakter dobroczynny. Głównym celem tej akcji jest pomoc bardzo chorym dzieciom z Powiatu Iławskiego. b) Akcja Myśl (EKO)logicznie to działania mające na celu uświadomienie mieszkańców powiatu iławskiego jakie zagrożenia stwarza używanie jednorazowych reklamówek. c) Akcja Wyprawka Dla Żaka zbiórka pieniędzy dla dzieci z biednych rodzin na wyprawki szkolne.

15 WAŻNE INSTYTUCJE W SUSZU ORGANIZACJE POZARZADOWE SKLEPY DOMY KULTURY KINA, DYSKOTEKI Na terenie samego miasta Iława zarejestrowanych jest 73 NGO m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Iławie OSP Iława Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Iławie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Iławie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych ETAT Stowarzyszenie Sportów Wodnych Stowarzyszenie Chorych Dializowanych w Iławie Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi w Iławie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych POLONIUSZ Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie Iławskie Towarzystwo Wędkarskie Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków dla Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego Stowarzyszenie Budowy Basenu Krytego w Iławie Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym Jesteśmy w Iławie\ Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Turystyki -Lokalna Organizacja Rozwojowa Stowarzyszenie Chór CAMERATA w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej PRZYSTAŃ w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Powołania i Prowadzenia Hospicjum im. Matki Teresy Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego w Iławie Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Iławie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO w Iławie Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK Stowarzyszenie Iławianie Razem w Iławie Związek Harcerstwa Polskiego /ZHP/ Bardzo dużo sklepów zarówno prywatnych, małych osiedlowych jak i dużych sieciowych Iławskie Centrum Kultury Kinoteatr i Kino X Muza

16 DRUZYNY SPORTOWE KAWIARNIE, PUBY MUZEA, GALERIE MEDIA RADNI Klub Sportowy "Jeziorak" sekcje: piłka nożna (obecnie 2 liga), piłka ręczna, lekkoatletyka, karate, kick-boxing, taekwondo. Inne kluby w Iławie to m.in: MKS "Zryw-Volley" (siatkówka), ITW "WIR" (wioślarstwo), TTZ (tenis ziemny), ITR (tenis stołowy), MOS "Gul" (żeglarstwo, windsurfing), UKS "Gracja" (taniec towarzyski), LOK (strzelectwo pneumatyczne, modelarstwo), SKKK ( karate kyokushin). KREDENS - pub, pizzeria SIGMA - pub, restauracja, w weekendy organizuje imprezy tematyczne Warmianka - restauracja, organizuje również większe imprezy np. wesela, przyjęcia itp. (z pokojami do wynajęcia) Galeria Sztuki Współczesnej Prasa lokalna: Kurier Iławski Gazeta Iławska, dodatek tygodniowy do Gazety Olsztyńskiej Echo Iławy Bezpłatny Miesięcznik Panorama Regionu Prasa urzędowa: Biuletyn Urzędu Miasta w Iławie Radio: Radio Eska Iława 89,0 MHz Planeta Iława 90,2 MHz (byłe Radio WaMa Iława) Telewizja: Iławska Telewizja Internetowa ilawatv.pl Bojko Edward Chomik Eugeniusz Dembek Eugeniusz Dufrat Anna Ewertowski Jerzy Groszkowski Roman Harmaciński Włodzimierz Hoffman Paweł Jurczak Bolesław Kwiatkowski Wojciech Kabat Ryszard Kamiński Jan Musialik Waldemar Pankowski Andrzej Prasek Elżbieta Rychlik Zbigniew Sochacki Jerzy Starczewski Jerzy Witkowski Henryk Woźniak Marcin Zakrzewska Anna

17 Starostwo Powiatowe w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu Poczta Polska w Iławie Komenda Powiatowa Policji w Iławie Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa w CKU nr1 (Z.K.) Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego Gimnazjum dla dorosłych w CKU nr1 (Z.K.) Gimnazjum dla dorosłych w Centrum Edukacji Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

18 PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zespół Szkół im.i.kosmowskiej Centrum Edukacji Centrum Edukacji Dorosłych "Alfa" Centrum Edukacji Zawodowej CKU nr1(w Z.K.) Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie. Politechnika Gdańska- Ośrodek Doświadczalny Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w Iławie. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Hydrobiologii (Stacja Limnologiczna) w Iławie. Akademia Morska w Gdyni Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami (Szkoła Kapitanów) w Iławie. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie Uniwersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Bairda Ambulatorium z Izbą Chorych Niepubliczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej ZDROWIE. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED. Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyczne Pryzmat Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia MEDYK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

19 PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko. sp. z o. o. ANALIZA DEMOGRAFICZNA MIASTA Ilość mieszkańców z podziałem na płeć Przedziały wiekowe Rodzaj zasobów mieszkaniowych W gminie Susz zgodnie z danymi GUS na dzień 31 marca 2011r. mieszka z czego 5748 (2922 kobiet i 2826 mężczyzn) w mieście i 7378 (3782 kobiet i 3596 mężczyzn) w okolicznych wsiach. 63% populacji to ludność w wieku produkcyjnym Ponad 95% powierzchni powiatu zajmują obszary wiejskie. Ponad 57% mieszkańców zamieszkuje w miastach. Stopień zamożności mieszkańców Do grupy dobrze sytuowanych mieszkańców można zaliczyć 20% mieszkańców Iławy a aż 54% mieszkańców jest pod opieką ośrodka Pomocy Społecznej. Stopień bezrobocia Poziom bezrobocia w społeczności wynosi 12,4% Poziom wykształcenia Analizując liczbę osób bezrobotnych w zależności od stopnia wykształcenia zauważyć trzeba, ze najliczniejsza grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ok. 43%). Bardzo liczna grupę stanowią tez osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ok.35%). Mniej, aczkolwiek również liczna grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (ok. 18,7%), natomiast najmniej liczna grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (ok. 2,5 %) i wyższym (ok. 0,8%). Analiza dowodzi, ze zdecydowanie łatwiej radzą sobie na rynku pracy osoby z wyższym wykształceniem. Duzy wpływ na wynik analizy danych dot. bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Susz ma tez z pewnością ogólnie niewielki odsetek wśród mieszkańców osób z wyższym wykształceniem, a także funkcjonowanie dopiero od czterech lat na terenie Susza pierwszego liceum ogólnokształcącego, którego pierwsi absolwenci trafia na rynek pracy dopiero w bieżącym roku. Dotąd na terenie miasta w ramach Zespołu Szkól istniały jedynie szkoły średnie zawodowe i zasadnicze zawodowe.

20 Osoby aktywne (potencjalni liderzy) Dziennikarze Osobowości życia publicznego (muzyk, poseł, itp.) Jadwiga Lichaczewska- Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo "AS" Krystyna Rychlik- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie Wojciech Jankowski- Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe BICYKL Elżbieta Lewandowska- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku Jadwiga Abramowicz- Iławski Klub "Amazonki" Beata Grzechnik - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Kamieńska Justyna Lugowska-Rhode Fundacja Edukacji i Rozwoju Leszek Jankowski Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Iławie Arkadiusz Karpiński Stowarzyszenie Przystań w Iławie Maciej Marciniak ZHP Iława Marian Wilkowski Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Mariola Zdrojewska Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Andrzej Lewandowski Sekretarz Miasta Iławy Anna Empel Wojciech Jankowski COP Iława Jedynie w Iławie Halina Sąsiadek malarka Marcin Włodarski pisarz Jacek Włodarski muzyk Paweł Włodarski muzyk Jakub Miąskowski muzyk Aleksandra Stokowiec muzyk Mateusz Bracha - muzyk Miejsce do wykorzystania Tereny zielone (lasy, łąki, itp.) Boiska sportowe Park miejski w Iławie Obiektami sportowymi w Iławie są m.in. kompleksowo wyposażony Stadion Miejski (odbył się tutaj m.in. pierwszy na Warmii i Mazurach mecz piłki nożnej reprezentacji Polski: Polska Łotwa), nowoczesna hala sportowowidowiskowa (odbyło się tu wiele meczów reprezentacji Polski w różnych dyscyplinach: tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, siatkówce, piłce ręcznej i innych imprez sportowych rangi międzynarodowej lub ogólnopolskiej), korty tenisowe położone w lasku przy stadionie miejskim. W Iławie prężnie działa Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, które wspiera działalność różnych sekcji sportowych.

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo