MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012"

Transkrypt

1 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG

2 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu. Pracownicy placówki postanowili walczyć o nią i o jej podopiecznych, postanowili więc założyć stowarzyszenie, które zajmie się pozyskiwanie środków na funkcjonowanie stowarzyszenia oraz zadba o jego wizerunek. przez stowarzyszenie. Założycielami Stowarzyszenia są ludzie, dla których dobro dziecka jest celem nadrzędnym, dlatego wszystkie funkcje pełnione są przez nich honorowo i nieodpłatnie. Misją Stowarzyszenia jest m.in.: - udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym od alkoholu - organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla w/w osób i rodzin, w szczególności - kreowanie społecznych działań prorodzinnych poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych - prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy ludziom dotkniętych klęskami żywiołowymi. Siedzibą stowarzyszenia jest Morąg, W gminie Morąg mieszka mieszkańców (w tym 12806kobiet), blisko trzecia część gospodarstw domowych ma charakter wiejski. Skala bezrobocia kształtuje się na poziomie 25,32%. Na w RUP zarejestrowane były 1546 osoby w tym 782 kobiety. Wykształcenie mieszkańców gminy jest niskie. Według NSP z 2002 wykształcenie wyższe posiadało zaledwie 8,05% mieszkańców miasta (647kobiet i 525mężczyzn), zasadnicze zawodowe 18,77% (1086kobiet i 1645mężczyzn).Siedzibą gminy jest 15tys.miasto Morąg. W mieście znajdują się 3SP,2gimnazja (906ucz/09) oraz 2szkoły średnie (1232/09). Panująca bieda i bezrobocie oraz niewydolność wychowawcza części rodziców stanowi czynnik kształtujący wśród znacznej części dzieci i młodzieży poczucie braku perspektyw oraz postawy bezsilności wobec problemu o charakterze makrospołecznym. Brak pracy i perspektyw na lepszą przyszłość powoduje ogólną apatię wśród tutejszej ludności. Problemem tym dotknięte są w szczególności rodziny borykające się z dotkliwą biedą, problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w okresie I-X 2009 to 1842rodziny, tj osoby (MOPS ) Dzieci pochodzące z tych środowisk bardzo często mają problemy w nauce, są agresywne, włączają się w nieformalne grupy rówieśnicze, które dają im wsparcie, poczucie przynależności i akceptacji-wszystko to czego nie otrzymują w domu czy w szkole. Skutkuje to sięganiem po używki i wzrostem przestępczości w coraz to młodszym wieku, brakiem zainteresowania kształceniem i podjęciem pracy. Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Morąg na lata wskazuje, iż w 2007najczęstsze przestępstwa występujące w mieście to kradzieże-68, dewastacje mienia-51 i przestępstwa przeciwko życiu-16. Sprawcami zdarzeń takich jak bójki, pobicia, kradzieże jest głównie młodzież (często w stanie nietrzeźwym), coraz częściej dziewczęta. W mieście często dochodzi do niszczenia mienia publicznego (ławki, kosze, lampy, witryny). Negatywnym zjawiskiem, szczególnie wśród młodzieży jest nadużywanie alkoholu (coraz częściej dziewczęta), zażywanie środków odurzających, co powoduje agresywne zachowania. Takie postawy coraz częściej zdarzają się już wśród młodzieży gimnazjalnej. Do częstych zadań Policji należą także liczne interwencje-2074, spowodowane zachowaniami patologicznymi. Pochodzenie młodzieży z środowisk problemowych rzutuje na postrzeganie ich przez środowisko lokalne jako młodzież bez szans, w którą nie warto inwestować. Młodzież ta z kolei swoją postawą i zachowaniem potwierdza te stereotypy, żyjąc na marginesie życia społecznego. Problemy te widoczne są także na wsiach. Młodzież ta boryka się również z dodatkowymi barierami m.in. komunikacyjną brak dogodnych połączeń lub brak komunikacji publicznej,barierą ekonomiczną (1/3 miejscowości wiejskich to wsie popegerowskie, z których rodziny w dużym stopniu korzystają z pomocy społecznej) Czynniki te wpływają na postawę młodzieży, która charakteryzuje się niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwości i biernością. Nie wierzą w sens edukacji, sukces, a co za tym idzie nie wykorzystuję swojego potencjału intelektualnego. Kolejnym widocznym problemem w Gminie Morąg są panujące i utrwalane stereotypy i autostereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Stereotypy te dotyczą głównie postrzegania kobiety jako osoby zajmujące się pracami domowymi i wychowywaniem dzieci, a mężczyzn jako silnych panów domu, na których

3 spoczywa obowiązek utrzymania rodziny. Młodzież wychowująca się w takich środowiskach przejmuję te zachowania. Ponadto niepodejmowanie w szkołach tematu równości płci (zgodnie z Raportem z 2007-Polityka równości płci) oraz nie podejmowanie odważnie tematu przemocy, przeciwdziałania i zwalczania jej powoduje utrwalanie się negatywnych zachowań wyniesionych z domu lub podwórka. Również media kreują błędny obraz utrwalający stereotypy, a młodzież w tym wieku również nie wynosząc odpowiednich wartości utwierdza się w stereotypowym myśleniu o roli kobiety i mężczyzny. Powoduje to że młodzi ludzie często używają języka seksistowskiego (zwłaszcza dziewczęta narażone są na seksistowskie uwagi i dowcipy nt. seksu),utrwalają zachowania związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. 1. IDENTYFIKACJA ZASOBÓW STOWARZYSZENIA ZASOBY MATERIALNE (NP. ŚWIETLICA, WYPOSAŻENIE) LUDZIE (STAN, SKŁAD, STOSUNKI, ITP.) STOWARZYSZENIE JEGO WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ŚRODKI FINANSOWE Siedziba stowarzyszenia mieści się w Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk- jest więc bardzo dobrze wyposażona w różnego rodzaju sprzęty oraz pomieszczenia m.in. pokoje jedno, dwu, trzy i cztero osobowe dużą kuchnię i jadalnie, sale choreograficzną, komputerowa i siłownię. Stowarzyszenie dysponuje również busem 8 osobowym. Organizacja posiada 25 członków z tego aktywnie działa 15 osób. Organizacja prowadzi Dom dla Dzieci i Młodzieży Promyk zatrudnia wszystkich jego pracowników na umowę o pracę, dodatkowo przy realizacja projektów zatrudnia dodatkowych pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło. Organizacja współpracuje z wolontariuszami z MKIS oraz Centrum Wolontariatu, przy organizacji różnych inicjatyw, imprez okolicznościowych oraz organizowana jest pomoc w odrabianiu lekcji. Członkami organizacji w większości są osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne posiadają wiedzę merytoryczną. Brak im jednak wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy z młodzieżą Struktura finansowania w naszej instytucji przedstawia się następująco: środki samorządowe 60% dotacje z programów unijnych (PO KL, inne) 1% środki prywatne, sponsorzy 39%

4 ZADANIA Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Ochrona zdrowia - Ochrona i promocja zdrowia - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Ochrona praw - Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Promocja i organizacja wolontariatu Sport, turystyka, wypoczynek - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Turystyka i krajoznawstwo - Wypoczynek dzieci i młodzieży

5 WAŻNE INSTYTUCJE W SUSZU ORGANIZACJE POZARZADOWE SKLEPY DOMY KULTURY KINA, DYSKOTEKI DRUZYNY SPORTOWE KAWIARNIE, PUBY MUZEA, GALERIE MEDIA RADNI Fundacja "Adsum" Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Pogezania" Fundacja Vade-Mecum -Chodź ze mną im. Sandry Brędowskiej Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Morągu Ludowy Klub Sportowy "Żabianka II" Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Oddział Warmińsko-Mazurski Polski Związek Głuchych, Koło Zakładowe Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Polski Związek Niewidomych, Okręg warmińsko-mazurski Zarząd Koła w Morągu Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane Stowarzyszenie "Potrzeba" z siedzibą w Łącznie Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko-Mazurskiej Stowarzyszenie Razem dla Innych Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze" w Szymanowie Szkolny Związek Sportowy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Dobrocinku Uczniowski Klub "Olimpijczyk" ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC Morąg Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Morągu 3 Biedronki, Lidl, Intermarche, Bricomarche, 2 Żabki, 2 Lewiatany sieć sklepów PSS Społem i sklepy prywatnych przedsiębiorców Morąski Dom Kultury Kino Narie W weekendy dyskoteki w Red Pub, Casino i w restauracji Parkowa 1. Drużyny piłki nożnej różnych grup wiekowych Huragan Morąg Drużyny różnych grup wiekowych piłki ręcznej, siatkowej oraz unihokeja Red Pab, Casino, Piekarnia, Parkowa, Porto Cristo, Rico Gusto Pałac Dohnów Gazeta Morąska, Głos Morąga, TV Morąg i portale internetowe morąg24 oraz mediagrup Szczurowski Stefan Krzysztof, Szczurowski Jerzy Władysław, Strzylak Marcin Karol, Stemplińska Urszula Mirosława, Steć Łucja, Winnicka Celina, Szulc Jerzy, Szeluga Stanisław Zbigniew, Sobierajski Tadeusz Zbigniew, Raćkowski Marek, Pieszko Mirosław, Panek Mirosław, Małyj Stefan, Mała Mirosława Genowefa, Kikoła Andrze, Kazimierczak Roman, Kaczkan Józef Waldemar, Gomulska Danuta, Cydejko Aleksander, Celiński Paweł, Bartoszewicz Ryszard Jerzy Bank Spółdzielczy

6 PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Susz Komisariat Policji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Suszu Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu Poczta Polska w Suszu Urząd Gminy i Miasta Susz Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu Przedszkole w Suszu Publiczna Sześcioletnia szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu Zespół Szkół imieniem Ireny Kosmowskiej w Suszu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia "MEDYK" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Dom Pomocy Społecznej w Suszu Warsztaty Terapii Zajęciowej zakład usług komunalnych sp. z o. o. ANALIZA DEMOGRAFICZNA MIASTA Ilość mieszkańców z podziałem na płeć Liczba ludności Kobiety ,55% Mężczyźni ,45% Przedziały wiekowe Wiek przedprodukcyjny -19,3% Wiek produkcyjny 66,9% Wiek poprodukcyjny 13,8% Struktura rodzin Rodzaj zasobów mieszkaniowych Liczebność gospodarstw domowych: Jednoosobowe -17% Dwuosobowe 33% 3-4 osoby 35% powyżej 4 osób 15% W jednorodzinnych domach mieszkalnych żyje 54%, w blokach około 46%.

7 Stopień zamożności mieszkańców osoby bogate, wybijające się na tle swojej społeczności - 5% tzw. klasa średnia: dobrze zarabiający mieszkańcy, których nie dotykają problemy finansowo-bytowe, ale też nie mają wielkiego majątku 35% mieszkańcy, którzy nie mają problemu z dotrwaniem do pierwszego, ale też nie mają nadmiernych nadwyżek finansowych 15% ludzie, którzy z trudem dożywają do pierwszego, ale mają stałe źródło utrzymania z pracy zarobkowej 15% ludzie, którym nie starcza na normalne życie i korzystają z różnych form pomocy społecznej 25% ludzie, którym nie starcza na normalne życie, ale nie korzystają z pomocy społecznej 5% Stopień bezrobocia Poziom bezrobocia w społeczności wynosi 25,32% Poziom wykształcenia Osoby aktywne (potencjalni liderzy) Dziennikarze Osobowości życia publicznego (muzyk, poseł, itp.) Wykształcenie mieszkańców gminy jest niskie. Według NSP z 2002 wykształcenie wyższe posiadało zaledwie 8,05% mieszkańców miasta (647kobiet i 525mężczyzn), zasadnicze zawodowe 18,77% (1086kobiet i 1645mężczyzn). Jadwiga Kosieradzka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu Małgorzata Jaśkowiak- Radna Miasta Morąga Andrzej Niewiadomski- Dyrektor Morąskiego Domu Kultury Urszula Mironowicz- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie Jakub Kołpuć- Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Morąg ks.zbigniew Ciapała- Dziekan Parafii Trójcy Przenajświętszej w Morągu Krystyna Sałak- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Tadeusz Sobierajski- Burmistrz Miasta Morąg Wiesława Witos, Elwira Smirgin- Brodzik Jerzy Mudry Marek Ceglecki -artysta malarz, autor wielu wernisaży w Morągu Elwira Smilgin- wokalistka zespolu MEJK z Marąga Irena Frąckiewicz- chórzystka Janiny Ślefarskiej- malarka Andrzeja Frąckiewiczów- grafik Zofia Świat malarka Urszula Miętek- wykonuje ręcznie ozdoby biżuteryjne

8 Miejsce do wykorzystania Tereny zielone (lasy, łąki, itp.) Boiska sportowe Parki skwery Place do wykorzystania na boisko, lodowisko, itp. Kina, teatry, sale koncertowe Gorki do wykorzystania w zimie Puste piwnice, strychy Place zabaw Stawy, zalewy, rzeki Inne Park Miejski - znajduje się tam plac zabaw, kort tenisowy, muszla koncertowa- odbywają się tam imprezy lokalne Rozlewisko Morąskie - wokół rozlewiska stworzono ścieżkę ekologiczną, jest tam ścieżka rowerowa, ławki, tablica informacyjne i punkty widokowe - hala sportowa przy ZSZiO w Morągu - odbywają się tam zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży i dorosłych - hala sportowe przy Gimnazjum nr 1 - odbywają się tam zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, turnieje tańca towarzyskiego i inne - stadion miejski - odbywają się imprezy okolicznościowe, zawody sportowe Park mejski Teren przy plaży miejskiej Kino i sala w kinie W parku i nad jeziorem Nie znane Na prawie każdym osiedlu dodatkowe w Parku Miejskim Jezioro Skiertąg Dworzec PKP i PKS Kanały informacji KATEGORIA KANAŁ OSOBA KONTAKTOWA + NAMIARY Prasa lokalna/regionalna Biuletyn "Wiadomości Ratuszowe" Katarzyna Zacharowicz Urząd Miasta w Morągu Prasa lokalna/regionalna Gazeta Morąska Wiesława Witos ul.jana Pawła II Morąg tel Lokalne/regionalne stacje telewizyjne Telewizja kablowa TV Morąg Daniel Weronko ul. Pomorska 11, Morąg, tel/fax: , kom: , , Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gimnazjum nr. 2 w Morągu Dyr. Janusz Małecki ul. Żeromskiego Morąg

9 Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Gabloty/tablice informacyjne w instytucjach Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Gimnazjum nr.1 w Morągu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu Powiatowy Urząd Pracy - filia w Morągu Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu Szkoła Podstawowa nr.2 w Morągu Szkoła Podstawowa nr.3 w Morągu Urząd Miejski Morąg Zespół Szkół Licealnych w Morągu Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu Cerkiew w Morągu Dyr. Krzysztof Urbaszek Morąg ul. Mickiewicza 23 TEL. (089) FAX. (089) Jadwiga Kosieradzka ul.dworcowa Morąg Dyrektor Łucja Steć Dąbrowskiego Morąg tel fax Dyr.Lilianna Wyszkowska ul.kajki Morąg Dyr.Cezary Altman ul.żeromskiego Morąg Dyr. Urszula Sitek ul.wróblewskiego Morąg Katarzyna Zacharowicz ul.11 Listopada Morąg Dyr.Jolanta Jankowiak-Wydra Jan Horbacz ul.11 Listopada Morąg Agnieszka Stańczak ul.kujawska Morąg ks. Jan Hałuszka ul.dąbrowskiego Morąg tel

10 Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Miejsca ważne dla społeczności (kościół, sklep, supermarket, popularny bar) Kościół Zielonoświątkowy zbór "Syloe" w Morągu Parafia Św. Józefa Parafia Trójcy Przenajświętszej w Morągu Diakon Andrzej Różański - pastor Zboru ul. Przemysłowa Morąg tel ks. Jan Solis ul. Herdera Morąg tel Dziekan, ks. kanonik Zbigniew Ciapała ul. Wyszyńskiego Morąg Telefon: (089) Fax: (089) Pizzeria "Rico Gusto" ul. Mickiewicza Morąg tel Prafia Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika ks. Andrzej Szocik ul.żeromskiego Morąg tel Red Pub ul. Kujawska Morąg tel Restauracja "Parkowa" ul. 11 listopada Morąg, tel słupy ogłoszeniowe tablica ogłoszeniowa ul. Mickiewicza - przy tej ulicy znajdują się dwa słupy ul. Kajki Inne targowisko morąskie ul. Mickiewicza Morąg ul. Mickiewicza - przy tej ulicy stoją dwie tablice

11 Instytucje (relacje) w mieście/osiedlu/gminie/ wsi A B C 1. Fundacja Vade-Mecum -Chodź ze mną im. Sandry Brędowskiej 2. Ludowy Klub Sportowy "Żabianka II" 3. Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin 4. Polski Związek Niewidomych,Okręg warmińsko-mazurski Zarząd Koła w Morągu 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu 6. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane 7. Stowarzyszenie "Potrzeba" z siedzibą w Łącznie 8. Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" 9. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko-Mazurskiej 10. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze" w Szymanowie 11. Szkolny Związek Sportowy 12. Uczniowski Klub "Olimpijczyk" 13. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Morągu Legenda: A - konkurencja (-) B - konkurencja (+) C - obojętne D - akceptujące E - wspierające F - współdziałające D 1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Pogezania" 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 3. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC Morąg E 1. Fundacja "Adsum" 2. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Morągu 3. Oddział Warmińsko-Mazurski Polski Związek Głuchych,Koło Zakładowe 4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Dobrocinku F 1. Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorych 2. Stowarzyszenie Razem dla Innych

12 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY Atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny gminy i czyste środowisko. Korzystne warunki środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i produkcji zdrowej żywności. Korzystne położenie w pobliżu skrzyżowania ważnych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Duża powierzchnia użytków zielonych. Walory turystyczne i rekreacyjne gminy stwarzające podstawy do realizacji turystyki aktywnej. Duża ilość organizacji pozarządowych. SŁABE STRONY Patologie społeczne. Bezrobocie. Niski poziom rozwoju gospodarczego. Bariery architektoniczne. Migracja zarobkowa mieszkańców. Mała ilość zakładów, a co za tym idzie miejsc pracy. Pogarszająca się struktura demograficzna ludności gminy. Postawa roszczeniowa mieszkańców. SZANSE Rozwój turystyki i agroturystyki. Szkolenia, możliwość przekwalifikowania. Korzystanie z wszystkich środków pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe Walory środowiskowe (rozwój ruchu turystycznego). Napływ kapitału z UE. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości (nowe instrumentu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, szkolenia, promocja, większy dostęp do informacji) ZAGROŻENIA Pogarszanie się infrastruktury drogowej. Ogólnie niekorzystna koniunktura gospodarcza. Zwiększenie konkurencyjności rynku w związku z integracją europejską. Likwidacja miejsc pracy, w związku z kryzysem gospodarczym. Dalsza migracja wykształconych młodych ludzi, specjalistów poza granice kraju. Zbytni fiskalizm, biurokracja, skomplikowane przepisy prawne i procedury poszukiwania środków.

13 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Iława Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego (w skrócie MRPI) to grupa, która powstała w 2001r. skupiająca młode i ambitne osoby, które nie są obojętne na losy swojego miejsca zamieszkania i okolic. Odbiorcami działań realizowanych przez MRPI są wszyscy mieszkańcy powiatu iławskiego a szczególnie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego realizuje swoje działania poprzez: a) Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w powiecie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. b) Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Iławskiego regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska. c) Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich. d) Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami. e) Organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady. Siedziba Młodzieżowej Rady mieści się w Iławie w Starostwie Powiatowym. Iława Iława to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. W latach miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak (Pojezierze Iławskie) oraz nad rzeką Iławką. Iława jest również ośrodkiem wypoczynkowym, sportowym i turystycznym. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Powierzchnia miasta wynosi 21,88 km², co lokuje miasto na trzeciej pozycji w woj. warmińskomazurskim oraz piątym co do liczby mieszkańców. W obrębie miasta, na jeziorze Jeziorak (najdłuższe jezioro w Polsce oraz szóste co do wielkości) znajduje się duża wyspa Wielka Żuława z reliktami staropruskiego grodu. W okolicach miasta, znajdują się jeziora, głównie rynnowe, otoczone znacznymi kompleksami leśnymi. W samej Iławie oprócz wspomnianego Jezioraka jest jeszcze kilkanaście mniejszych jezior (m.in. Mały Jeziorak, Iławskie, Dół). Malowniczo położone jeziora i rzeki Pojezierza Iławskiego tworzą wraz z Kanałem Elbląskim szeroki system żeglugi śródlądowej, łączącej okoliczne zbiorniki wodne. Kanał ten umożliwia dopłynięcie z Iławy aż do Morza Bałtyckiego. W Iławie rozwija się przemysł spożywczy (reprezentowany przez zakład przemysłu ziemniaczanego, zakład drobiarski), drzewny, meblarski, chemiczny (reprezentowany przez zakład perfumeryjny), materiałów budowlanych oraz firmy budowlane. Dużą rolę w gospodarce miasta odgrywa obsługa ruchu turystycznego. O rozwój lokalnej przedsiębiorczości dbają Iławska Izba Gospodarcza oraz Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur. Iława jest dużym ośrodkiem sportów wodnych. W mieście działa wiele przystani jachtowych i wypożyczalni sprzętu wodnego. Mieszkańcy mogą korzystać również z wypożyczalni rowerów i znajdujących się w okolicy miasta ośrodków jeździeckich. 11 czerwca obchodzone jest święto miasta upamiętniający lokację Iławy w 1305 roku. Większości imprez kulturalnych w mieście patronuje Iławskie Centrum Kultury. Imprezy, festyny i zabawy sportowo-rekreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym, sprawiają, że każdego lata odwiedzają to miasto turyści. Iława organizuje międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego Złota Tarka, odbywający się w połowie sierpnia w miejskim amfiteatrze nad Małym Jeziorakiem. Tradycją staje się również festiwal muzyki szantowej Jeziorak Shanties Meeting oraz organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Iława ogólnopolski festiwal młodzieżowych grup rockowych Fama Rock Festival. W ramach Centrum działa wiele kół zainteresowań, między innymi plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, teatralne, szachowe oraz numizmatyczne. Podobny profil działalności ma Spółdzielczy Dom Kultury Polanka. Ponadto w Iławie funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta i katolicki zespół Credo. Mieszkańcy mogą korzystać z Kino-Teatru "Pasja", 2 miejskich bibliotek publicznych i 2 galerii sztuki.

14 IDENTYFIKACJA ZASOBÓW STOWARZYSZENIA ZASOBY MATERIALNE (NP. ŚWIETLICA, WYPOSAŻENIE) LUDZIE (STAN, SKŁAD, STOSUNKI, ITP.) STOWARZYSZENIE JEGO WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ŚRODKI FINANSOWE ZADANIA Młodzieżowa Rada korzysta z udostępnionych przez Starostwo Powiatowe pomieszczeń tj. biuro i Sala konferencyjna w Siedzibie Starostwa. Pomieszczenia te są wyposażone niezbędne sprzęty. Jedynym mankamentem tej współpracy jest to że członkowie MRPI z pomieszczeń korzystać może jedynie w godzinach i dniach pracy urzędu. W skład MRPI wchodzi 21 członków, wszyscy bardzo mocnie zaangażowani w działania grupy. Tworzą grupę ludzi, którzy przyjaźnią się i wspierają w swoich działaniach na rzecz podnoszenia aktywności mieszkańców Iławy. Członkami grupy są młode osoby, które mają bardzo dużo chęci do pracy, są bardzo aktywni i pełni empatii dla otoczenia Struktura finansowania w naszej instytucji przedstawia się następująco: środki samorządowe 78% dotacje z programów unijnych (PO KL, inne) 2% środki prywatne, sponsorzy 10% opiniowanie działań Rady Powiatu Iławskiego promowanie kultury kształtowanie postaw obywatelskich u młodych ludzi edukacja obywatelska Najważniejsze działania: a) Akcja Młodzież Niosąca Nadzieje organizowana co roku, ma charakter dobroczynny. Głównym celem tej akcji jest pomoc bardzo chorym dzieciom z Powiatu Iławskiego. b) Akcja Myśl (EKO)logicznie to działania mające na celu uświadomienie mieszkańców powiatu iławskiego jakie zagrożenia stwarza używanie jednorazowych reklamówek. c) Akcja Wyprawka Dla Żaka zbiórka pieniędzy dla dzieci z biednych rodzin na wyprawki szkolne.

15 WAŻNE INSTYTUCJE W SUSZU ORGANIZACJE POZARZADOWE SKLEPY DOMY KULTURY KINA, DYSKOTEKI Na terenie samego miasta Iława zarejestrowanych jest 73 NGO m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Iławie OSP Iława Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Iławie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Iławie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych ETAT Stowarzyszenie Sportów Wodnych Stowarzyszenie Chorych Dializowanych w Iławie Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi w Iławie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych POLONIUSZ Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie Iławskie Towarzystwo Wędkarskie Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków dla Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego Stowarzyszenie Budowy Basenu Krytego w Iławie Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym Jesteśmy w Iławie\ Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Turystyki -Lokalna Organizacja Rozwojowa Stowarzyszenie Chór CAMERATA w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej PRZYSTAŃ w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Powołania i Prowadzenia Hospicjum im. Matki Teresy Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego w Iławie Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Iławie Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO w Iławie Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK Stowarzyszenie Iławianie Razem w Iławie Związek Harcerstwa Polskiego /ZHP/ Bardzo dużo sklepów zarówno prywatnych, małych osiedlowych jak i dużych sieciowych Iławskie Centrum Kultury Kinoteatr i Kino X Muza

16 DRUZYNY SPORTOWE KAWIARNIE, PUBY MUZEA, GALERIE MEDIA RADNI Klub Sportowy "Jeziorak" sekcje: piłka nożna (obecnie 2 liga), piłka ręczna, lekkoatletyka, karate, kick-boxing, taekwondo. Inne kluby w Iławie to m.in: MKS "Zryw-Volley" (siatkówka), ITW "WIR" (wioślarstwo), TTZ (tenis ziemny), ITR (tenis stołowy), MOS "Gul" (żeglarstwo, windsurfing), UKS "Gracja" (taniec towarzyski), LOK (strzelectwo pneumatyczne, modelarstwo), SKKK ( karate kyokushin). KREDENS - pub, pizzeria SIGMA - pub, restauracja, w weekendy organizuje imprezy tematyczne Warmianka - restauracja, organizuje również większe imprezy np. wesela, przyjęcia itp. (z pokojami do wynajęcia) Galeria Sztuki Współczesnej Prasa lokalna: Kurier Iławski Gazeta Iławska, dodatek tygodniowy do Gazety Olsztyńskiej Echo Iławy Bezpłatny Miesięcznik Panorama Regionu Prasa urzędowa: Biuletyn Urzędu Miasta w Iławie Radio: Radio Eska Iława 89,0 MHz Planeta Iława 90,2 MHz (byłe Radio WaMa Iława) Telewizja: Iławska Telewizja Internetowa ilawatv.pl Bojko Edward Chomik Eugeniusz Dembek Eugeniusz Dufrat Anna Ewertowski Jerzy Groszkowski Roman Harmaciński Włodzimierz Hoffman Paweł Jurczak Bolesław Kwiatkowski Wojciech Kabat Ryszard Kamiński Jan Musialik Waldemar Pankowski Andrzej Prasek Elżbieta Rychlik Zbigniew Sochacki Jerzy Starczewski Jerzy Witkowski Henryk Woźniak Marcin Zakrzewska Anna

17 Starostwo Powiatowe w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu Poczta Polska w Iławie Komenda Powiatowa Policji w Iławie Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa w CKU nr1 (Z.K.) Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego Gimnazjum dla dorosłych w CKU nr1 (Z.K.) Gimnazjum dla dorosłych w Centrum Edukacji Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

18 PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zespół Szkół im.i.kosmowskiej Centrum Edukacji Centrum Edukacji Dorosłych "Alfa" Centrum Edukacji Zawodowej CKU nr1(w Z.K.) Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie. Politechnika Gdańska- Ośrodek Doświadczalny Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w Iławie. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Hydrobiologii (Stacja Limnologiczna) w Iławie. Akademia Morska w Gdyni Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami (Szkoła Kapitanów) w Iławie. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie Uniwersytetu K. Wielkiego w Bydgoszczy. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Bairda Ambulatorium z Izbą Chorych Niepubliczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej ZDROWIE. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED. Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyczne Pryzmat Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia MEDYK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

19 PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko. sp. z o. o. ANALIZA DEMOGRAFICZNA MIASTA Ilość mieszkańców z podziałem na płeć Przedziały wiekowe Rodzaj zasobów mieszkaniowych W gminie Susz zgodnie z danymi GUS na dzień 31 marca 2011r. mieszka z czego 5748 (2922 kobiet i 2826 mężczyzn) w mieście i 7378 (3782 kobiet i 3596 mężczyzn) w okolicznych wsiach. 63% populacji to ludność w wieku produkcyjnym Ponad 95% powierzchni powiatu zajmują obszary wiejskie. Ponad 57% mieszkańców zamieszkuje w miastach. Stopień zamożności mieszkańców Do grupy dobrze sytuowanych mieszkańców można zaliczyć 20% mieszkańców Iławy a aż 54% mieszkańców jest pod opieką ośrodka Pomocy Społecznej. Stopień bezrobocia Poziom bezrobocia w społeczności wynosi 12,4% Poziom wykształcenia Analizując liczbę osób bezrobotnych w zależności od stopnia wykształcenia zauważyć trzeba, ze najliczniejsza grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ok. 43%). Bardzo liczna grupę stanowią tez osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ok.35%). Mniej, aczkolwiek również liczna grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (ok. 18,7%), natomiast najmniej liczna grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (ok. 2,5 %) i wyższym (ok. 0,8%). Analiza dowodzi, ze zdecydowanie łatwiej radzą sobie na rynku pracy osoby z wyższym wykształceniem. Duzy wpływ na wynik analizy danych dot. bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Susz ma tez z pewnością ogólnie niewielki odsetek wśród mieszkańców osób z wyższym wykształceniem, a także funkcjonowanie dopiero od czterech lat na terenie Susza pierwszego liceum ogólnokształcącego, którego pierwsi absolwenci trafia na rynek pracy dopiero w bieżącym roku. Dotąd na terenie miasta w ramach Zespołu Szkól istniały jedynie szkoły średnie zawodowe i zasadnicze zawodowe.

20 Osoby aktywne (potencjalni liderzy) Dziennikarze Osobowości życia publicznego (muzyk, poseł, itp.) Jadwiga Lichaczewska- Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo "AS" Krystyna Rychlik- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie Wojciech Jankowski- Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe BICYKL Elżbieta Lewandowska- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku Jadwiga Abramowicz- Iławski Klub "Amazonki" Beata Grzechnik - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Kamieńska Justyna Lugowska-Rhode Fundacja Edukacji i Rozwoju Leszek Jankowski Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Iławie Arkadiusz Karpiński Stowarzyszenie Przystań w Iławie Maciej Marciniak ZHP Iława Marian Wilkowski Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz Ptasznik Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Mariola Zdrojewska Zastępca Burmistrza Miasta Iławy Andrzej Lewandowski Sekretarz Miasta Iławy Anna Empel Wojciech Jankowski COP Iława Jedynie w Iławie Halina Sąsiadek malarka Marcin Włodarski pisarz Jacek Włodarski muzyk Paweł Włodarski muzyk Jakub Miąskowski muzyk Aleksandra Stokowiec muzyk Mateusz Bracha - muzyk Miejsce do wykorzystania Tereny zielone (lasy, łąki, itp.) Boiska sportowe Park miejski w Iławie Obiektami sportowymi w Iławie są m.in. kompleksowo wyposażony Stadion Miejski (odbył się tutaj m.in. pierwszy na Warmii i Mazurach mecz piłki nożnej reprezentacji Polski: Polska Łotwa), nowoczesna hala sportowowidowiskowa (odbyło się tu wiele meczów reprezentacji Polski w różnych dyscyplinach: tenisie stołowym kobiet i mężczyzn, siatkówce, piłce ręcznej i innych imprez sportowych rangi międzynarodowej lub ogólnopolskiej), korty tenisowe położone w lasku przy stadionie miejskim. W Iławie prężnie działa Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, które wspiera działalność różnych sekcji sportowych.

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie

Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie aktywizowaniu i rozwojowi społeczności lokalnej inicjowaniu grup samopomocowych tworzeniu koalicji wokół problemów inicjowaniu lokalnych akcji i wydarzeń promowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO według stanu na dzień r.

FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO według stanu na dzień r. FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO według stanu na dzień 31.05.2017 r. Lp. Nazwa organizacji Dane adresowe Nr KRS Cele statutowe organizacji UWAGI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK

REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK Nr konkursu ofert 1/10 Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zadanie kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ULICA MIASTO rejestru 14-200 Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych ETAT 1 1.

NAZWA ULICA MIASTO rejestru 14-200 Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych ETAT 1 1. Ewidencja organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Iławy w roku 2014 nr L.P. NAZWA ULICA

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0010/2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS lub nr innego rejestru 1. Klub Sportowy Powiślak w Końskowoli ul. Lubelska 93 Zakres działań

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji.

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Załącznik Nr do zarządzenia Nr 25/2 z dnia 24 grudnia 202 r.. 2. 3. 4.. 5. 6.. 7. 8.. 9. 0.. 2. 3. 4. Dzieci Zarząd Oddziały Miejskiego w Rodzin Katolickich

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel/fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania- Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3 tel. 41

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI

STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI WYKAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY KŁAJ STOWARZYSZENIE JASMINA NOWOCZESNA KOBIETA NA WSI Dane : Adres: Szarów 346,32-014 Brzezie Prezes: Elżbieta Wojas e-mail: stwjasmina@wp.pl Data rejestracji:

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:16:02 Numer KRS: 0000163366 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2016 godz. 20:33:34 Numer KRS: 0000114498 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku Zarządzenie 39/207 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 0 marca 207 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 207 roku określonych w Programie współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

sp2monki@poczta.onet.pl

sp2monki@poczta.onet.pl Lp. Nazwa/Władze organizacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Beczko 2. Ludowy Klub "Promień Mońki" Andrzej Purta 3. Uczniowski Klub "OLIMPIK" Adres tel./fax Strona www/ e-mail Mickiewicza 18 Sportowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 07:10:56 Numer KRS: 0000357033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/138/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 stycznia 2010 r. Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS lub nr innego rejestru Zakres działań Nazwisko Prezesa 1. Klub Sportowy Powiślak w Końskowoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Uczniowskie Kluby Sportowe

Uczniowskie Kluby Sportowe Uczniowskie Kluby Sportowe L.p Nazwa Adres siedziby Cele Klubu 1. Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Junior 3. Uczniowski Klub Sportowy SET ZS w Sokolnikach Ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 I. Informacje organizacyjne a) Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ

WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ Lp. OBSZAR NR ZADANIA 1 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA I KAMPANIE SPOŁECZNOŚCIOWE, WSPIERAJĄCE POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW

BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ W ROKU

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za rok 2013

SPRAWOZDANIE za rok 2013 SPRAWOZDANIE za rok 2013 z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo