Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN Nakład: 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000"

Transkrypt

1 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu ZS w Dąbrowie, 7-8 maja 2010r. Zaproszenie Wójt Gminy Dąbrowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie powołania Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa. W naszej Gminie jest wiele miejsc i obiektów, które tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu mogą przetrwać dla następnych pokoleń. Spotkanie odbędzie się 14 maja (piątek) o godzinie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

2 cz.5 Ochotnicze Straże Pożarne OSP WRZOSKI W cyklu prezentujemy: OSP Chróścina - 12/2009 OSP Dąbrowa - 1/2010 OSP Narok - 2/2010 OSP Sławice - 3/2010 OSP Wrzoski - 4/2010 OSP Żelazna - 5/2010 Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzoskach założona została na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców straż stała się nierozłącznym elementem życia naszej miejscowości. Nasza jednostka uczestniczyła nie tylko w akcjach pożarniczych, ale także brała udział w zawodach strażackich. I to dzięki zwycięstwu naszych druhów w zawodach z roku 1976, otrzymaliśmy swój pierwszy wóz bojowy marki Żuk. Przez wiele lat naszej jednostce prezesował Władysław Jaworski. Mimo wielu przeszkód, jakie napotykał w czasach swego prezesowania, to głównie dzięki jego staraniom jednostka straży pożarnej przetrwała tyle lat i mogła dalej funkcjonować we Wrzoskach. Jednak przez tak długi czas, w nasze szeregi wkradła się pewna monotonność, zaś sama jednostka była skupiona wokół kilku osób. Dlatego w roku 2006 nastąpiła swoista zmiana warty i powołano nowy zarząd, na którego czele stanął Waldemar Polok. Od tej chwili nastąpił swoisty boom na straż w naszej miejscowości. Z roku na rok przybywa nowych członków, czego dowodem może być obecność 73 osób na ostatnim zebraniu sprawozdawczym. Cały czas staramy się szkolić nowych druhów i podnosić własne kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez KM PSP. Po raz pierwszy w historii naszej straży do szkoleń strażackich przystąpiła kobieta, która wszystkie egzaminy zdała wzorowo (tak na marginesie - lepiej od mężczyzn). OSP bierze także czynny udział w życiu społecznym miejscowości, angażując się w wiele przedsięwzięć. Co roku organizuje wodzenie niedźwiedzia, którego tradycja sięga wielu lat wstecz. Nikt we wsi również nie wyobraża sobie organizacji dożynek, czy festynu wrzosowego bez pomocy strażaków. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem była decyzja o renowacji stawu ppoż. Od wielu lat nabrzeże stawu stanowiło zagrożenie dla uczestników ruchu ulicy Stawowej. Podmywane nabrzeże osuwało się do zbiornika razem z ogrodzeniem. Ponieważ społeczność wiejska nie zgodziła się na likwidację, bądź powierzchowną odnowę stawu, uznając go za element kształtujący krajobraz, rozpoczęto gruntowne prace nad jego renowacją. Wkład pracy strażaków w renowację stawu, a wczesnej także w remont remizy, doceniany jest przez Urząd Gminy w konkursie Aktywna Wieś. Działania OSP Wrzoski nie ograniczają się jedynie do terenu naszej gminy. Dzięki nawiązaniu współpracy z OSP Żerkowice oraz Gminą Komprachcice otrzymaliśmy nowy wóz bojowy marki STAR. Od wielu lat bierzemy również aktywny udział w zawodach pożarniczo-gaśniczych. Rywalizacja w gminie Dąbrowa nie należy do najłatwiejszych, gdzie przychodzi nam rywalizować z bardzo utytułowanymi jednostkami. Mimo to, z każdym rokiem staramy się poprawiać nasze wyniki, napędzając trochę strachu bardziej doświadczonym ekipom. Jednak nas najbardziej cieszy ogromne zainteresowanie młodzieży i dzieci zawodami oraz ich pełne zaangażowania uczestnictwo. W ubiegłym roku byliśmy organizatorami gminnych zawodów strażackich. Do udziału w zmaganiach wystawiliśmy 5 drużyn. Niewątpliwym wydarzeniem nie tylko dla straży we Wrzoskach, ale i dla całej naszej miejscowości oraz gminy, była decyzja o wybudowaniu nowej remizy. Z inicjatywą wybudowania tego obiektu wyszedł wójt Marek Leja, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzięki niemu obecne oraz przyszłe pokolenia będą miały okazje spędzać wspólnie czas w nowej remizie. Korzystając z okazji jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wójtowi za ten obiekt. Remiza budowana jest na tzw. placu szkolnym i poprzez bliskość do stawu, który wspólnymi siłami wyremontowaliśmy, mamy nadzieje, iż właśnie tam będzie się skupiało życie całej wioski. Daniel Wocka Damian Gryga Stara remiza we Wrzoskach (naprzeciwko Kościoła). W sierpniu br. strażaków z Wrzosek czeka przeprowadzka do nowej remizy. 2 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

3 Aktualności OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 kwietnia 2010 r. do 20 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie, w pokoju nr 108 w godzinach przyjęć interesantów, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek : w godz. 7:30-15:00, w czwartek: w godz. 9:30-17:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2010 r. od godz. 11:00 w pokoju nr 106 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, w terminie i miejscu podanym powyżej. Powyższa informacja zamieszczona jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dąbrowa. Wnioski i uwagi w trybie art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do ww. dokumentacji należy składać do dnia 11 czerwca 2010 r.: 1) na piśmie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, Dąbrowa, lub: 2) drogą elektroniczną, opatrzone tematem: Uwaga do projektu zmiany studium na adres: lub: 3) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w pokoju nr 108. Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja Ogłoszenie tej treści zostało również zamieszczone w dniu r. w Nowej Trybunie Opolskiej, na tablicy ogłoszeń w UG Dąbrowa, a także jako obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Dąbrowa oraz na wiejskich tablicach ogłoszeń. PP NAROK ZAPRASZA NA KONKURS 27 kwietnia 2010 r. o godzinie 9.00 zapraszamy zespoły z przedszkoli Gminy Dąbrowa na VI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: Ptaki skrzydlaci przyjaciele Św. Franciszka z Asyżu Konkurs wpisany jest w tradycję naszego przedszkola, jaką jest coroczny kwietniowy Tydzień Kultury Ekologicznej.Tym razem pogłębimy wiedzę na temat ptaków ich cech, środowiska życia, preferencji smakowych, okresów lęgowych i innych. Na uczestników konkursu czekają dyplomy, nagrody i liczne atrakcje, m.in. wyjście do narockiej ptasiej zagrody. Nad zmaganiami zespołów czuwać będzie profesjonalne jury w osobach: - Janusz Staszowski - Dyrektor GZEASziP w Dąbrowie, - Franciszek Okrzyński Leśniczy rewiru Dąbrowa oraz zaproszeni goście. Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! KWIECIEŃ 3

4 IPN, czyli Informacje Porady Niezbędniki Czy można poznawać i odkrywać polską historię poprzez zabawę i sztukę? Zdecydowanie tak. Przekonali się o tym w marcu uczniowie PSP w Sławicach. Goszcząca w murach naszej szkoły Brać Rycerska Kerin zaprosiła wi- Aktualności Wyprawa w zakamarki historii dzów na pokaz rodem ze średniowiecza. Tematem fascynującego spotkania edukacyjnego były czasy Mieszka I. Uczniowie poznali codzienne życie naszych przodków. Wiele dowiedzieli się o wierzeniach i zwyczajach Słowian. Uczestn i c z y l i w p o - strzyżynach oraz obserwowali polowanie na dzika. Ucztowali w zaślubinach Mieszka i Dobrawy, a także trzymali kciuki za rycerzy próbujących dostać się do drużyny książęcej. Najwięcej emocji wzbudziły jednak pokazy walk rycerskich, w których chciał wziąć IPN - o pracy administracji : Urzędnik samorządowy musi być apolityczny. Musi w swoim działaniu wyważać pomiędzy interesem indywidualnym i lokalnym. W sytuacji kolizji tych dwóch interesów, powinien przyznać prymat interesowi lokalnemu. Obowiązkiem urzędnika jest zachowywanie się z godnością, nie tylko w pracy, ale również poza pracą. Przykładami naruszenia tego obowiązku są : formułowanie niepochlebnych opinii dotyczących miejsca pracy, lekceważący stosunek do instytucji państwowych lub samorządowych, niestosowne zachowanie się w miejscu zamieszkania, nadużywanie alkoholu czy też znęcanie się nad rodziną. Skutkiem naruszenia obowiązków pracowniczych jest odpowiedzialność porządkowa uregulowana w kodeksie pracy. Urzędnik samorządowy jest również funkcjonariuszem publicznym. Wynikają z tego zarówno uprawienia, jak i odpowiedzialność karna. W razie niesłusznego pomówienia z tytułu wykonywania obowiązków służbowych przysługuje mu ochrona prawna z urzędu. Odpowiedzialność karna wystąpić może za dokonanie czynu zabronionego np. przyjęcie łapówki (za co urzędnik może trafić do więzienia nawet na 12 lat), za nie poinformowanie organów ścigania o próbie wręczenia łapówki, za potwierdzenie nieprawdziwych danych (sfałszowanie dokumentu), za przekroczenie przyznanych uprawnień ( np. przyznanie świadczenia bez podstawy prawnej lub bez odpowiedniego umocowania prawnego), za działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (np. faworyzowanie wykonawców przy przetargach publicznych, nepotyzm, kumoterstwo). Każdy urzędnik, w tym samorządowy, a i tym samym każdy urząd działa na podstawie trzech zasadniczych przesłanek prawnych : - pierwszej na podstawie obowiązującego prawa, co oznacza, że każde działanie urzędnicze musi mieć odzwierciedlenie w przepisach prawnych; brak podstawy prawnej do podejmowania określonych czynności, jest działaniem bezprawnym, - drugiej w granicach obowiązującego prawa, co oznacza na przykład, że nie można przekroczyć norm określonych prawem; zaliczyć do tego można tzw. decyzje uznaniowe, - trzeciej w ramach przyznanych kompetencji przez prawo, co oznacza na przykład, że urzędnik w zakresie czynności ma obowiązek przygotowania pisma lub decyzji, ale nie ma kompetencji do jego podpisania, bowiem takie uprawnienie prawo przypisało tylko organowi wykonawczemu gminy (wójtowi). Inny przykłady z tej przesłanki urzędnik niższy rangą nigdy nie może się wypowiadać, czy też decydować za urzędnika stojącego wyżej w hierarchii urzędniczej, gdyż przekroczy przyznane kompetencje, natomiast sytuacja odwrotna zawsze jest możliwa; Gmina nie jest kompetentna do nakładania kar porządkowych za brak odpowiednich szczepień psa, bowiem przekroczy swoje kompetencje i kara porządkowa nie będzie ważna. IPN z innej beczki: Inwestor może rozpocząć budowę dopiero wówczas, gdy wydane pozwolenie na budowę ma charakter decyzji ostatecznej. Inwestor musi mieć dostęp do drogi publicznej. Nie jest możliwa zabudowa działki, nawet gdy inwestor posiada umowę dzierżawy sąsiedniej nieruchomości, mającej połączenie z drogą publiczną. Osobą uprawnioną do głosowania w wyborach w danym sołectwie jest stale zamieszkujący na jego terenie pełnoletni mieszkaniec. Kompost nie jest odpadem, dlatego nie można przekazywać go na wysypiska śmieci. Fakt posiadania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, spełniające wymogi szczelności i objętości nawet znacznie przewyższających potrzeby dla budynku, nie zwalnia jego właściciela z obowiązku przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. rs udział niemal każdy, bowiem dla zobrazowania poszczególnych treści historycznych członkowie bractwa zapraszali do odgrywania ról chętnych uczniów. Dzięki temu było barwnie i bardzo humorystycznie. Była to naprawdę żywa lekcja historii. Młodzi widzowie dobrze się bawili, a przy okazji utrwalili treści historyczne poznane na zajęciach szkolnych i rozszerzyli swą wiedzę o nowe, ciekawe zagadnienia omawianej epoki. Dzwonek na przerwę przypomniał widzom, iż bogate czasy średniowiecza, niestety, już dawno za nami. Jestem przekonana, że taka wyprawa w zakamarki historii sprzyja właściwemu kształtowaniu i rozumieniu przez młodych ludzi wartości narodowych i patriotycznych. Alicja Jaszcza 4 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

5 Konkursy X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro 2010 W tym roku obchodziliśmy dziesiątą, jubileuszową edycję Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro. Strukturę prac określało tym razem hasło: A ja sobie śpiewam. Autorzy starali się więc sprostać wymaganiom muzyczności dzieła poetyckiego. Tworzyli teksty do konkretnej muzyki lub wiersze niezależne od utworu muzycznego, ale swoją treścią lub formą prezentujące rytm i warstwę brzmieniową. W konkursie uczestniczyło 25 uczniów z 10 szkół województwa opolskiego. Nadesłane utwory oceniało jury w składzie: przewodniczący jury Jan Goczoł poeta opolski, Zbigniew Janowski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz Aurelia Wenzel dyrektor Publicznego Gimnazjum w Żelaznej. W kategorii szkól podstawowych najwyżej oceniono wiersz Anny Wiśniewskiej ze Szkoły nr 29 w Opolu pt. W duszy gra. II miejsce zajęła Otylia Jędrasiak ze Szkoły w Goszowicach za wiersz pt.: Wystarczy chcieć, a trzecie miejsce zdobyła Kinga Kozłowska ze Szkoły nr 2 w Opolu za wiersz Puste miejsce. W kategorii gimnazjów najwyżej oceniono utwory nadesłane przez Karolinę Chyłę z Byczyny. Autorka za wiersze Śnieżka w orzeszkach oraz Canzona o biedronkach została wyróżniona nie tylko Złotym Piórem, ale także nagrodą specjalną Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie wieżą stereo. W kategorii szkół gimnazjalnych drugiego miejsca nie przyznano, natomiast przyznane zostały dwie równorzędne nagrody za trzecią lokatę. Otrzymali je Maria Hajdas z gimnazjum w Żelaznej za utwór pt. Pory roku oraz Przemysław Juściński z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim za wiersz zatytułowany Ucieknę stąd. W tej kategorii wiekowej jury przyznało także trzy wyróżnienia. Otrzymali je Paweł Juściński z Dobrzenia Wielkiego, Mateusz Nowicki z Opola oraz Katarzyna Zimmermann z Żelaznej. Jurorzy zgodnie zauważyli bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych Wielki sukces naszych małych artystów utworów. Docenili szczególnie warsztat artystyczny zdobywczyni Złotego Pióra w kategorii gimnazjum Karoliny Chyły. Zdaniem jurorów jej wiersze reprezentowały tak wysoki poziom, że zasługują na opublikowanie w jakimś znaczącym piśmie literackim. Wszyscy laureaci zostali uhonorowani statuetkami Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra, a także Nagrodami Specjalnymi Wójta Gminy Dąbrowa i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Podsumowanie wyników konkursu odbyło podczas uroczystej gali, w czasie której młodzież Publicznego Gimnazjum w Żelaznej zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny do piosenek Marka Grechuty. Gośćmi uroczystości byli: Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Janusz Staszowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Zbigniew Janowski, Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola Jerzy Roszkowiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Żelaznej Bogumiła Samsel. Aurelia Wenzel Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Pożarom etap gminny w gminie Dąbrowa, zaowocowała laureatami tegoż konkursu w etapie wojewódzkim i centralnym. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki straży pożarnej oraz zachęceniem ich do spojrzenia na straż pod różnym kątem. Do etapu gminnego zgłoszono ok. 60 prac, wykonanych przez młodych artystów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa. Prace oceniano w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III i IV-VI oraz gimnazja r. wyłoniono najlepsze prace w etapie wojewódzkim. Wśród nich znalazły się aż trzy prace wykonane przez młodzież z naszej gminy. Wyróżniono i przyznano odpowiednio punkty pracom: Aleksandry Kokot (1.8) z Zespołu Szkół w Dąbrowie, Mikołaja Żytyńskiego (l.10) z Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz Sandry Knop (l.14) z Publicznego Gimnazjum w Żelaznej. Do etapu centralnego zakwalifikowano 359 prac z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego. Jury w finale konkursu wyłoniło te najlepsze. Wśród nich znalazła się praca Mikołaja Żytyńskiego z Zespołu Szkół w Dąbrowie, który w kategorii klas IV-VI zajął II miejsce. Jeszcze raz dziękuję dzieciom i młodzieży, która wzięła udział w konkursie, ich nauczycielom oraz opiekunom, bez których nie powstałyby tak piękne prace plastyczne. Już we wrześniu rusza kolejna edycja tegoż konkursu. Zapraszam wszystkich do udziału, bo jak widać naprawdę warto. Gratuluję laureatom poszczególnych etapów począwszy od gminnego, skończywszy na centralnym. Bez Was nie byłoby tego sukcesu;) Justyna Okoń, Sekretarz Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP KWIECIEŃ 5

6 OPS GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii ale również na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego, dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp. PUNKT KONSULTACYJNY JEST CZYNNY OD DO W KAŻDĄ SOBOTĘ w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie. Po porady mogą zgłaszać się rodziny lub osoby między innymi z problemami: wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, uzależnień i współuzależnień, przemocy fizycznej i psychicznej natury emocjonalnej, natury prawnej. 2. Inicjowanie zadań związany z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 3. Motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany sytuacji. 4. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych. 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie. 6. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompletnych wniosków do Sadu Rejonowego w Opolu w sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje: - rozpad życia rodzinnego - demoralizacja małoletnich - uchylanie się od pracy systematyczne zakłócenie spokoju lub porządku publicznego. 6. Współpraca i nadzorowanie działalności świetlic na terenie Gminy Dąbrowa. Komisja współpracuje z: Komisariatem Policji, Sadem Rejonowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu, Ośrodkiem Odwykowym w Woskowicach Małych, Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Branicach, Poradnią Leczenia Uzależnień w Opolu, Szkołami i przedszkolami na terenie Gminy Dąbrowa, świetlicami i innymi. Głównym działaniem GKRPA w Dąbrowie jest kierowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia poprzez dzieci, młodzież i dorosłych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych O G Ł O S Z E N I E OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór osób zainteresowanych przystąpieniem do udziału w projekcie,, WZROST KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy: - Zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego, - Asertywna komunikacja i trening zdolności interpersonalnych, - Podstawy obsługi komputera, - Sprzedawca- handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i książeczką zdrowia, - Malarz- tapeciarz. Uczestnikiem Projektu może być osoba: - zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba długotrwale bezrobotna, - posiadająca niskie wykształcenie, - nie posiadająca doświadczenia zawodowego, - korzystająca z pomocy społecznej, Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji i umiejętności proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, ul. Pl. Powstańców Śląskich 2, tel do dnia 20 kwietnia 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Powstańców Śl. 2, Dąbrowa tel./fax (077) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

7 Szkoły, Przedszkola Elita intelektualna z PSP w Dąbrowie Dnia 20 marca 2010 roku w budynku głównym Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. W imieniu organizatorów poszczególnych konkursów zostali zaproszeni ich laureaci wraz z rodzicami oraz nauczycielami, którzy przygotowywali uczniów do konkursów. Naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie Bartłomiej Jóźków (uczeń klasy VI) oraz Fabian Eszik (uczeń IV klasy). Bartłomiej Jóźków uzyskał tytuł podwójnego laureata z języka angielskiego oraz matematyki, natomiast Fabian Eszik z języka niemieckiego. Opiekę dydaktyczną nad uczniami sprawują następujący nauczyciele: język angielski Stanisława Czerezdrecka, matematyka - Maria Oberska-Rencz, język niemiecki Karolina Bernacka. Opolska Kurator Oświaty Halina Bilik podkreśliła, że uzyskanie tytułu laureata, to wielkie wyróżnienie dla młodych ludzi. Wiedza zaś, którą się wykazali uczestnicy konkursów jest imponująca i w znacznym stopniu wykracza poza program nauczania w szkole podstawowej. Uczniowie nie tylko musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, ale również wymagano od nich zastosowania jej w praktyce. Laureaci z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymali dyplomy oraz upominki, zaś rodzice i nauczyciele listy gratulacyjne. Osiągnięte sukcesy naszych uczniów nie pozostały też bez echa w opolskich mediach, które towarzyszyły całej uroczystości. A nasz laureat został poproszony o udzielenie wywiadu dla Radia Opole, w którym podkreślił, że udział w konkursach przedmiotowych sprawił mu wiele satysfakcji. Natomiast zdobycie podwójnych laurów jest dopingiem do dalszej pracy. Stanisława Czerezdrecka l e c i e S z k o ł y P u b l i c z n e j w N a r o k u Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obchody 100-lecia szkoły publicznej w Naroku połączone ze zjazdem absolwentów, które obędą się w dniach 5-6 czerwca 2010r. na terenie PSP w Naroku oraz boisku LZS Narok. Program obchodów: 5 czerwca 2010r. 1.W godzinach do zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw, dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie szkoły. 2.Godz program artystyczny przygotowany dla oficjalnych gości emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz podsumowanie projektu etwinning na terenie szkoły. 3.Godz początek festynu dla wszystkich chętnych, spotkania absolwentów i nauczycieli na boisku LZS (w trakcie festynu możliwość zakupu kawy, napojów, ciasta, potraw z grilla oraz innych smakołyków) 4.Od godz do białego rana zabawa taneczna na boisku LZS w Naroku 6 czerwca 2010r. 1.Godz Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów szkoły. 2.Godz przemarsz na teren szkoły, złożenie kwiatów pod popiersiem Jana Pawła II, okolicznościowe przemówienia, możliwość zwiedzania okolicznościowych wystaw. 3.Godz dalszy ciąg festynu na boisku LZS w Naroku, program artystyczny, atrakcje dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa.!!! UWAGA!!! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych absolwentów i nauczycieli o zgłaszanie się do udziału w obchodach telefonicznie lub faxem pod numerem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ze względu na to, ze jest to impreza samofinansująca się prosimy o dokonywanie wpłat na podany niżej numer konta Rady Rodziców. Minimalna wpłata wynosi 20 zł od osoby. Nr rachunku Rady Rodziców przy PSP w Naroku Bank Spółdzielczy o/dąbrowa Zgłoszenia oraz wpłaty do R. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy i życzymy miłych wrażeń, dobrego humoru i wielu chwil przyjemnych wspomnień. Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia szkoły publicznej w Naroku KWIECIEŃ 7

8 Szkoły, Przedszkola Partnerzy programu Comenius powitali Wiosnę w Polsce W dniach na terenie Gminy Dąbrowa przebywały delegacje: z partnerskiej gminy Lengede (Niemcy) oraz gminy Alvesta (Szwecja). Przyjazd dyrektorów i nauczycieli związany był z realizacją projektu: Tradycje naszych przyjaciół z Europy, zaś konkretnie dotyczył POWI- TANIA WIOSNY W POLSCE. Wizyta przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, dołączonym do zaproszenia: r. pierwszy dzień Wiosny świętowaliśmy w Krakowie, gdzie podziwialiśmy polskie dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność obrzędów ludowych: kukły Marzanny, palmy wielkanocne, pisanki, kraszanki i stroiki wiosenno-wielkanocne. Urokliwe uliczki dawnej stolicy zaprowadziły nas także do żydowskiej dzielnicy Krakowa Kazimierza; r. tego dnia od rana witaliśmy Wiosnę w Naroku, uczestnicząc w zajęciach przedszkolnych, przebiegających etapami: konstruowanie Marzanny, taniec i przejście ulicami wsi z gaikiem oraz poszukiwanie zwiastunów Wiosny w zabawie tropiącej. Goście aktywnie i ochoczo uczestniczyli w proponowanych zadaniach i zabawach. Po południu partnerzy wyruszyli na dalsze poszukiwania Wiosny tym razem odwiedzili Dąbrowę wraz z jej perełką - kompleksem parkowo- pałacowym. Wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie udzielił sam jej gospodarz Wójt Marek Leja. Goście zostali także podjęci przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścinie - p. Krystynę Kuklak r. zgodnie z programem był - dniem warsztatowym: Frühlingsfarben Wiosenne kolory. Prace prowadzone były w trzech zespołach: - Dyrektorzy przedszkoli z Niemiec, Szwecji i Polski forum dyskusyjne; - Nauczyciele z partnerskich placówek- zajęcia kreatywne, oparte na technikach plastycznych i florystycznych z wykorzystaniem kwitnących zwiastunów Wiosny i różnorodnych akcesoriów; - Dzieci i nauczycielki z PP Narok- zadanie kulinarne potrawy wiosennego stołu. W południe nastąpiła prezentacja wytworów poszczególnych zespołów oraz wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki Vivaldi ego. Uwieńczeniem dnia był pożegnalny wieczór, połączony z prezentacją kuchni śląskiej oraz degustacją jej wybranych potraw. Bogate doświadczenia i przeżycia pozwolą naszym gościom na podzielenie się wiedzą i zrealizowanie tego tematu w macierzystych placówkach, czego życzymy im z całego serca. Opracowały:Gizela Przybyła, Marzanna Grygorowicz, Anna Nogas 8 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

9 Informacje OGŁOSZENIE WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA: V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Chróścinie przy ul. Nowowiejskiej, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/ /3 Poz. 1 działka nr 311/8 o pow. 0,0914 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza zł brutto Poz. 2 działka nr 312/8 o pow. 0,0737 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza zł brutto Działki gruntu niezabudowane, położone na obrzeżu wsi, przy drodze gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi o nawierzchni asfaltowej, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną, gruntów użytkowanych jako ogródki działkowe i terenu zalesionego. Działka nr 311/8 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr 312/8 jest w kształcie prostokąta. Uzbrojenie terenu stanowi: droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E, W i kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - przepompownie domowe zostaną przekazane nabywcom działek w terminie 1 miesiąca od daty spisania aktu notarialnego. Gmina Dąbrowa dla ww. działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 92/06, 93/06 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dobudowanym garażem, wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 2 grudnia 2008 r., 20 lutego 2009 r., 14 sierpnia 2009 r., 20 listopada 2009 r. Opisane nieruchomości za wyjątkiem prawa odkupu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży tj. od dnia roku na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie, nie są obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani innymi niż wynikające z przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu, ograniczeniami w rozporządzaniu nią Przetargi odbędą się w dniu maja 14 maja 2010 r. Poz. 1 godz , Poz. 2 godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr do dnia 10 maja 2010 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 10 maja 2010 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy. Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 tel Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja Obie dziaki znajdują się w bardzo atrakcyjnym miejscu, tuż przy parku w Chróścinie. VIII Przegląd Scholii Liturgicznych we Wrzoskach 20 marca w Parafii św. Józefa we Wrzoskach odbył się po raz ósmy przegląd scholii liturgicznych - Wrzosola. Uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Tegoroczne spotkanie nie miało formuły konkursowej. Przegląd miał charakter spotkania śpiewaczego, w formie warsztatów muzycznych. Podczas pracy z scholami przygotowywano repertuar na Triduum Paschalne. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Dąbrowa oraz pamiątkową prymulkę. Prowadzący przegląd, ks. Grzegorz Poźniak zapowiedział, iż przyszłoroczna Wrzosola będzie miała charakter konkursowy. KWIECIEŃ 9

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony

NR 6 (3/2013) 1. W Dragaczu dziękowali za plony NR 6 (3/2013) 1 W Dragaczu dziękowali za plony Ostatnia sobota sierpnia była okazją do podziękowania za plony przez mieszkańców gminy Dragacz. Tradycją już jest, że Msza dziękczynna odbyła się na stadionie

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12 ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo