Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN Nakład: 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000"

Transkrypt

1 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki Festiwal Artystyczny Liść Dębu ZS w Dąbrowie, 7-8 maja 2010r. Zaproszenie Wójt Gminy Dąbrowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie powołania Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa. W naszej Gminie jest wiele miejsc i obiektów, które tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu mogą przetrwać dla następnych pokoleń. Spotkanie odbędzie się 14 maja (piątek) o godzinie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

2 cz.5 Ochotnicze Straże Pożarne OSP WRZOSKI W cyklu prezentujemy: OSP Chróścina - 12/2009 OSP Dąbrowa - 1/2010 OSP Narok - 2/2010 OSP Sławice - 3/2010 OSP Wrzoski - 4/2010 OSP Żelazna - 5/2010 Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzoskach założona została na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców straż stała się nierozłącznym elementem życia naszej miejscowości. Nasza jednostka uczestniczyła nie tylko w akcjach pożarniczych, ale także brała udział w zawodach strażackich. I to dzięki zwycięstwu naszych druhów w zawodach z roku 1976, otrzymaliśmy swój pierwszy wóz bojowy marki Żuk. Przez wiele lat naszej jednostce prezesował Władysław Jaworski. Mimo wielu przeszkód, jakie napotykał w czasach swego prezesowania, to głównie dzięki jego staraniom jednostka straży pożarnej przetrwała tyle lat i mogła dalej funkcjonować we Wrzoskach. Jednak przez tak długi czas, w nasze szeregi wkradła się pewna monotonność, zaś sama jednostka była skupiona wokół kilku osób. Dlatego w roku 2006 nastąpiła swoista zmiana warty i powołano nowy zarząd, na którego czele stanął Waldemar Polok. Od tej chwili nastąpił swoisty boom na straż w naszej miejscowości. Z roku na rok przybywa nowych członków, czego dowodem może być obecność 73 osób na ostatnim zebraniu sprawozdawczym. Cały czas staramy się szkolić nowych druhów i podnosić własne kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez KM PSP. Po raz pierwszy w historii naszej straży do szkoleń strażackich przystąpiła kobieta, która wszystkie egzaminy zdała wzorowo (tak na marginesie - lepiej od mężczyzn). OSP bierze także czynny udział w życiu społecznym miejscowości, angażując się w wiele przedsięwzięć. Co roku organizuje wodzenie niedźwiedzia, którego tradycja sięga wielu lat wstecz. Nikt we wsi również nie wyobraża sobie organizacji dożynek, czy festynu wrzosowego bez pomocy strażaków. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem była decyzja o renowacji stawu ppoż. Od wielu lat nabrzeże stawu stanowiło zagrożenie dla uczestników ruchu ulicy Stawowej. Podmywane nabrzeże osuwało się do zbiornika razem z ogrodzeniem. Ponieważ społeczność wiejska nie zgodziła się na likwidację, bądź powierzchowną odnowę stawu, uznając go za element kształtujący krajobraz, rozpoczęto gruntowne prace nad jego renowacją. Wkład pracy strażaków w renowację stawu, a wczesnej także w remont remizy, doceniany jest przez Urząd Gminy w konkursie Aktywna Wieś. Działania OSP Wrzoski nie ograniczają się jedynie do terenu naszej gminy. Dzięki nawiązaniu współpracy z OSP Żerkowice oraz Gminą Komprachcice otrzymaliśmy nowy wóz bojowy marki STAR. Od wielu lat bierzemy również aktywny udział w zawodach pożarniczo-gaśniczych. Rywalizacja w gminie Dąbrowa nie należy do najłatwiejszych, gdzie przychodzi nam rywalizować z bardzo utytułowanymi jednostkami. Mimo to, z każdym rokiem staramy się poprawiać nasze wyniki, napędzając trochę strachu bardziej doświadczonym ekipom. Jednak nas najbardziej cieszy ogromne zainteresowanie młodzieży i dzieci zawodami oraz ich pełne zaangażowania uczestnictwo. W ubiegłym roku byliśmy organizatorami gminnych zawodów strażackich. Do udziału w zmaganiach wystawiliśmy 5 drużyn. Niewątpliwym wydarzeniem nie tylko dla straży we Wrzoskach, ale i dla całej naszej miejscowości oraz gminy, była decyzja o wybudowaniu nowej remizy. Z inicjatywą wybudowania tego obiektu wyszedł wójt Marek Leja, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzięki niemu obecne oraz przyszłe pokolenia będą miały okazje spędzać wspólnie czas w nowej remizie. Korzystając z okazji jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wójtowi za ten obiekt. Remiza budowana jest na tzw. placu szkolnym i poprzez bliskość do stawu, który wspólnymi siłami wyremontowaliśmy, mamy nadzieje, iż właśnie tam będzie się skupiało życie całej wioski. Daniel Wocka Damian Gryga Stara remiza we Wrzoskach (naprzeciwko Kościoła). W sierpniu br. strażaków z Wrzosek czeka przeprowadzka do nowej remizy. 2 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

3 Aktualności OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 kwietnia 2010 r. do 20 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie, w pokoju nr 108 w godzinach przyjęć interesantów, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek : w godz. 7:30-15:00, w czwartek: w godz. 9:30-17:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2010 r. od godz. 11:00 w pokoju nr 106 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, w terminie i miejscu podanym powyżej. Powyższa informacja zamieszczona jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dąbrowa. Wnioski i uwagi w trybie art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do ww. dokumentacji należy składać do dnia 11 czerwca 2010 r.: 1) na piśmie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, Dąbrowa, lub: 2) drogą elektroniczną, opatrzone tematem: Uwaga do projektu zmiany studium na adres: lub: 3) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w pokoju nr 108. Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja Ogłoszenie tej treści zostało również zamieszczone w dniu r. w Nowej Trybunie Opolskiej, na tablicy ogłoszeń w UG Dąbrowa, a także jako obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Dąbrowa oraz na wiejskich tablicach ogłoszeń. PP NAROK ZAPRASZA NA KONKURS 27 kwietnia 2010 r. o godzinie 9.00 zapraszamy zespoły z przedszkoli Gminy Dąbrowa na VI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: Ptaki skrzydlaci przyjaciele Św. Franciszka z Asyżu Konkurs wpisany jest w tradycję naszego przedszkola, jaką jest coroczny kwietniowy Tydzień Kultury Ekologicznej.Tym razem pogłębimy wiedzę na temat ptaków ich cech, środowiska życia, preferencji smakowych, okresów lęgowych i innych. Na uczestników konkursu czekają dyplomy, nagrody i liczne atrakcje, m.in. wyjście do narockiej ptasiej zagrody. Nad zmaganiami zespołów czuwać będzie profesjonalne jury w osobach: - Janusz Staszowski - Dyrektor GZEASziP w Dąbrowie, - Franciszek Okrzyński Leśniczy rewiru Dąbrowa oraz zaproszeni goście. Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! KWIECIEŃ 3

4 IPN, czyli Informacje Porady Niezbędniki Czy można poznawać i odkrywać polską historię poprzez zabawę i sztukę? Zdecydowanie tak. Przekonali się o tym w marcu uczniowie PSP w Sławicach. Goszcząca w murach naszej szkoły Brać Rycerska Kerin zaprosiła wi- Aktualności Wyprawa w zakamarki historii dzów na pokaz rodem ze średniowiecza. Tematem fascynującego spotkania edukacyjnego były czasy Mieszka I. Uczniowie poznali codzienne życie naszych przodków. Wiele dowiedzieli się o wierzeniach i zwyczajach Słowian. Uczestn i c z y l i w p o - strzyżynach oraz obserwowali polowanie na dzika. Ucztowali w zaślubinach Mieszka i Dobrawy, a także trzymali kciuki za rycerzy próbujących dostać się do drużyny książęcej. Najwięcej emocji wzbudziły jednak pokazy walk rycerskich, w których chciał wziąć IPN - o pracy administracji : Urzędnik samorządowy musi być apolityczny. Musi w swoim działaniu wyważać pomiędzy interesem indywidualnym i lokalnym. W sytuacji kolizji tych dwóch interesów, powinien przyznać prymat interesowi lokalnemu. Obowiązkiem urzędnika jest zachowywanie się z godnością, nie tylko w pracy, ale również poza pracą. Przykładami naruszenia tego obowiązku są : formułowanie niepochlebnych opinii dotyczących miejsca pracy, lekceważący stosunek do instytucji państwowych lub samorządowych, niestosowne zachowanie się w miejscu zamieszkania, nadużywanie alkoholu czy też znęcanie się nad rodziną. Skutkiem naruszenia obowiązków pracowniczych jest odpowiedzialność porządkowa uregulowana w kodeksie pracy. Urzędnik samorządowy jest również funkcjonariuszem publicznym. Wynikają z tego zarówno uprawienia, jak i odpowiedzialność karna. W razie niesłusznego pomówienia z tytułu wykonywania obowiązków służbowych przysługuje mu ochrona prawna z urzędu. Odpowiedzialność karna wystąpić może za dokonanie czynu zabronionego np. przyjęcie łapówki (za co urzędnik może trafić do więzienia nawet na 12 lat), za nie poinformowanie organów ścigania o próbie wręczenia łapówki, za potwierdzenie nieprawdziwych danych (sfałszowanie dokumentu), za przekroczenie przyznanych uprawnień ( np. przyznanie świadczenia bez podstawy prawnej lub bez odpowiedniego umocowania prawnego), za działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (np. faworyzowanie wykonawców przy przetargach publicznych, nepotyzm, kumoterstwo). Każdy urzędnik, w tym samorządowy, a i tym samym każdy urząd działa na podstawie trzech zasadniczych przesłanek prawnych : - pierwszej na podstawie obowiązującego prawa, co oznacza, że każde działanie urzędnicze musi mieć odzwierciedlenie w przepisach prawnych; brak podstawy prawnej do podejmowania określonych czynności, jest działaniem bezprawnym, - drugiej w granicach obowiązującego prawa, co oznacza na przykład, że nie można przekroczyć norm określonych prawem; zaliczyć do tego można tzw. decyzje uznaniowe, - trzeciej w ramach przyznanych kompetencji przez prawo, co oznacza na przykład, że urzędnik w zakresie czynności ma obowiązek przygotowania pisma lub decyzji, ale nie ma kompetencji do jego podpisania, bowiem takie uprawnienie prawo przypisało tylko organowi wykonawczemu gminy (wójtowi). Inny przykłady z tej przesłanki urzędnik niższy rangą nigdy nie może się wypowiadać, czy też decydować za urzędnika stojącego wyżej w hierarchii urzędniczej, gdyż przekroczy przyznane kompetencje, natomiast sytuacja odwrotna zawsze jest możliwa; Gmina nie jest kompetentna do nakładania kar porządkowych za brak odpowiednich szczepień psa, bowiem przekroczy swoje kompetencje i kara porządkowa nie będzie ważna. IPN z innej beczki: Inwestor może rozpocząć budowę dopiero wówczas, gdy wydane pozwolenie na budowę ma charakter decyzji ostatecznej. Inwestor musi mieć dostęp do drogi publicznej. Nie jest możliwa zabudowa działki, nawet gdy inwestor posiada umowę dzierżawy sąsiedniej nieruchomości, mającej połączenie z drogą publiczną. Osobą uprawnioną do głosowania w wyborach w danym sołectwie jest stale zamieszkujący na jego terenie pełnoletni mieszkaniec. Kompost nie jest odpadem, dlatego nie można przekazywać go na wysypiska śmieci. Fakt posiadania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, spełniające wymogi szczelności i objętości nawet znacznie przewyższających potrzeby dla budynku, nie zwalnia jego właściciela z obowiązku przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. rs udział niemal każdy, bowiem dla zobrazowania poszczególnych treści historycznych członkowie bractwa zapraszali do odgrywania ról chętnych uczniów. Dzięki temu było barwnie i bardzo humorystycznie. Była to naprawdę żywa lekcja historii. Młodzi widzowie dobrze się bawili, a przy okazji utrwalili treści historyczne poznane na zajęciach szkolnych i rozszerzyli swą wiedzę o nowe, ciekawe zagadnienia omawianej epoki. Dzwonek na przerwę przypomniał widzom, iż bogate czasy średniowiecza, niestety, już dawno za nami. Jestem przekonana, że taka wyprawa w zakamarki historii sprzyja właściwemu kształtowaniu i rozumieniu przez młodych ludzi wartości narodowych i patriotycznych. Alicja Jaszcza 4 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

5 Konkursy X Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro 2010 W tym roku obchodziliśmy dziesiątą, jubileuszową edycję Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich Złote Pióro. Strukturę prac określało tym razem hasło: A ja sobie śpiewam. Autorzy starali się więc sprostać wymaganiom muzyczności dzieła poetyckiego. Tworzyli teksty do konkretnej muzyki lub wiersze niezależne od utworu muzycznego, ale swoją treścią lub formą prezentujące rytm i warstwę brzmieniową. W konkursie uczestniczyło 25 uczniów z 10 szkół województwa opolskiego. Nadesłane utwory oceniało jury w składzie: przewodniczący jury Jan Goczoł poeta opolski, Zbigniew Janowski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie oraz Aurelia Wenzel dyrektor Publicznego Gimnazjum w Żelaznej. W kategorii szkól podstawowych najwyżej oceniono wiersz Anny Wiśniewskiej ze Szkoły nr 29 w Opolu pt. W duszy gra. II miejsce zajęła Otylia Jędrasiak ze Szkoły w Goszowicach za wiersz pt.: Wystarczy chcieć, a trzecie miejsce zdobyła Kinga Kozłowska ze Szkoły nr 2 w Opolu za wiersz Puste miejsce. W kategorii gimnazjów najwyżej oceniono utwory nadesłane przez Karolinę Chyłę z Byczyny. Autorka za wiersze Śnieżka w orzeszkach oraz Canzona o biedronkach została wyróżniona nie tylko Złotym Piórem, ale także nagrodą specjalną Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie wieżą stereo. W kategorii szkół gimnazjalnych drugiego miejsca nie przyznano, natomiast przyznane zostały dwie równorzędne nagrody za trzecią lokatę. Otrzymali je Maria Hajdas z gimnazjum w Żelaznej za utwór pt. Pory roku oraz Przemysław Juściński z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim za wiersz zatytułowany Ucieknę stąd. W tej kategorii wiekowej jury przyznało także trzy wyróżnienia. Otrzymali je Paweł Juściński z Dobrzenia Wielkiego, Mateusz Nowicki z Opola oraz Katarzyna Zimmermann z Żelaznej. Jurorzy zgodnie zauważyli bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych Wielki sukces naszych małych artystów utworów. Docenili szczególnie warsztat artystyczny zdobywczyni Złotego Pióra w kategorii gimnazjum Karoliny Chyły. Zdaniem jurorów jej wiersze reprezentowały tak wysoki poziom, że zasługują na opublikowanie w jakimś znaczącym piśmie literackim. Wszyscy laureaci zostali uhonorowani statuetkami Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra, a także Nagrodami Specjalnymi Wójta Gminy Dąbrowa i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Podsumowanie wyników konkursu odbyło podczas uroczystej gali, w czasie której młodzież Publicznego Gimnazjum w Żelaznej zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny do piosenek Marka Grechuty. Gośćmi uroczystości byli: Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Janusz Staszowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie Zbigniew Janowski, Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola Jerzy Roszkowiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Żelaznej Bogumiła Samsel. Aurelia Wenzel Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zapobiegajmy Pożarom etap gminny w gminie Dąbrowa, zaowocowała laureatami tegoż konkursu w etapie wojewódzkim i centralnym. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki straży pożarnej oraz zachęceniem ich do spojrzenia na straż pod różnym kątem. Do etapu gminnego zgłoszono ok. 60 prac, wykonanych przez młodych artystów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa. Prace oceniano w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III i IV-VI oraz gimnazja r. wyłoniono najlepsze prace w etapie wojewódzkim. Wśród nich znalazły się aż trzy prace wykonane przez młodzież z naszej gminy. Wyróżniono i przyznano odpowiednio punkty pracom: Aleksandry Kokot (1.8) z Zespołu Szkół w Dąbrowie, Mikołaja Żytyńskiego (l.10) z Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz Sandry Knop (l.14) z Publicznego Gimnazjum w Żelaznej. Do etapu centralnego zakwalifikowano 359 prac z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego. Jury w finale konkursu wyłoniło te najlepsze. Wśród nich znalazła się praca Mikołaja Żytyńskiego z Zespołu Szkół w Dąbrowie, który w kategorii klas IV-VI zajął II miejsce. Jeszcze raz dziękuję dzieciom i młodzieży, która wzięła udział w konkursie, ich nauczycielom oraz opiekunom, bez których nie powstałyby tak piękne prace plastyczne. Już we wrześniu rusza kolejna edycja tegoż konkursu. Zapraszam wszystkich do udziału, bo jak widać naprawdę warto. Gratuluję laureatom poszczególnych etapów począwszy od gminnego, skończywszy na centralnym. Bez Was nie byłoby tego sukcesu;) Justyna Okoń, Sekretarz Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP KWIECIEŃ 5

6 OPS GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii ale również na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego, dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp. PUNKT KONSULTACYJNY JEST CZYNNY OD DO W KAŻDĄ SOBOTĘ w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na Pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie. Po porady mogą zgłaszać się rodziny lub osoby między innymi z problemami: wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, uzależnień i współuzależnień, przemocy fizycznej i psychicznej natury emocjonalnej, natury prawnej. 2. Inicjowanie zadań związany z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 3. Motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany sytuacji. 4. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych. 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie. 6. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompletnych wniosków do Sadu Rejonowego w Opolu w sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje: - rozpad życia rodzinnego - demoralizacja małoletnich - uchylanie się od pracy systematyczne zakłócenie spokoju lub porządku publicznego. 6. Współpraca i nadzorowanie działalności świetlic na terenie Gminy Dąbrowa. Komisja współpracuje z: Komisariatem Policji, Sadem Rejonowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu, Ośrodkiem Odwykowym w Woskowicach Małych, Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Branicach, Poradnią Leczenia Uzależnień w Opolu, Szkołami i przedszkolami na terenie Gminy Dąbrowa, świetlicami i innymi. Głównym działaniem GKRPA w Dąbrowie jest kierowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia poprzez dzieci, młodzież i dorosłych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych O G Ł O S Z E N I E OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór osób zainteresowanych przystąpieniem do udziału w projekcie,, WZROST KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy: - Zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego, - Asertywna komunikacja i trening zdolności interpersonalnych, - Podstawy obsługi komputera, - Sprzedawca- handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i książeczką zdrowia, - Malarz- tapeciarz. Uczestnikiem Projektu może być osoba: - zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba długotrwale bezrobotna, - posiadająca niskie wykształcenie, - nie posiadająca doświadczenia zawodowego, - korzystająca z pomocy społecznej, Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji i umiejętności proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, ul. Pl. Powstańców Śląskich 2, tel do dnia 20 kwietnia 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Powstańców Śl. 2, Dąbrowa tel./fax (077) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

7 Szkoły, Przedszkola Elita intelektualna z PSP w Dąbrowie Dnia 20 marca 2010 roku w budynku głównym Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. W imieniu organizatorów poszczególnych konkursów zostali zaproszeni ich laureaci wraz z rodzicami oraz nauczycielami, którzy przygotowywali uczniów do konkursów. Naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie Bartłomiej Jóźków (uczeń klasy VI) oraz Fabian Eszik (uczeń IV klasy). Bartłomiej Jóźków uzyskał tytuł podwójnego laureata z języka angielskiego oraz matematyki, natomiast Fabian Eszik z języka niemieckiego. Opiekę dydaktyczną nad uczniami sprawują następujący nauczyciele: język angielski Stanisława Czerezdrecka, matematyka - Maria Oberska-Rencz, język niemiecki Karolina Bernacka. Opolska Kurator Oświaty Halina Bilik podkreśliła, że uzyskanie tytułu laureata, to wielkie wyróżnienie dla młodych ludzi. Wiedza zaś, którą się wykazali uczestnicy konkursów jest imponująca i w znacznym stopniu wykracza poza program nauczania w szkole podstawowej. Uczniowie nie tylko musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, ale również wymagano od nich zastosowania jej w praktyce. Laureaci z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymali dyplomy oraz upominki, zaś rodzice i nauczyciele listy gratulacyjne. Osiągnięte sukcesy naszych uczniów nie pozostały też bez echa w opolskich mediach, które towarzyszyły całej uroczystości. A nasz laureat został poproszony o udzielenie wywiadu dla Radia Opole, w którym podkreślił, że udział w konkursach przedmiotowych sprawił mu wiele satysfakcji. Natomiast zdobycie podwójnych laurów jest dopingiem do dalszej pracy. Stanisława Czerezdrecka l e c i e S z k o ł y P u b l i c z n e j w N a r o k u Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obchody 100-lecia szkoły publicznej w Naroku połączone ze zjazdem absolwentów, które obędą się w dniach 5-6 czerwca 2010r. na terenie PSP w Naroku oraz boisku LZS Narok. Program obchodów: 5 czerwca 2010r. 1.W godzinach do zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw, dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie szkoły. 2.Godz program artystyczny przygotowany dla oficjalnych gości emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz podsumowanie projektu etwinning na terenie szkoły. 3.Godz początek festynu dla wszystkich chętnych, spotkania absolwentów i nauczycieli na boisku LZS (w trakcie festynu możliwość zakupu kawy, napojów, ciasta, potraw z grilla oraz innych smakołyków) 4.Od godz do białego rana zabawa taneczna na boisku LZS w Naroku 6 czerwca 2010r. 1.Godz Msza św. w intencji nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów szkoły. 2.Godz przemarsz na teren szkoły, złożenie kwiatów pod popiersiem Jana Pawła II, okolicznościowe przemówienia, możliwość zwiedzania okolicznościowych wystaw. 3.Godz dalszy ciąg festynu na boisku LZS w Naroku, program artystyczny, atrakcje dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa.!!! UWAGA!!! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych absolwentów i nauczycieli o zgłaszanie się do udziału w obchodach telefonicznie lub faxem pod numerem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ze względu na to, ze jest to impreza samofinansująca się prosimy o dokonywanie wpłat na podany niżej numer konta Rady Rodziców. Minimalna wpłata wynosi 20 zł od osoby. Nr rachunku Rady Rodziców przy PSP w Naroku Bank Spółdzielczy o/dąbrowa Zgłoszenia oraz wpłaty do R. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy i życzymy miłych wrażeń, dobrego humoru i wielu chwil przyjemnych wspomnień. Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia szkoły publicznej w Naroku KWIECIEŃ 7

8 Szkoły, Przedszkola Partnerzy programu Comenius powitali Wiosnę w Polsce W dniach na terenie Gminy Dąbrowa przebywały delegacje: z partnerskiej gminy Lengede (Niemcy) oraz gminy Alvesta (Szwecja). Przyjazd dyrektorów i nauczycieli związany był z realizacją projektu: Tradycje naszych przyjaciół z Europy, zaś konkretnie dotyczył POWI- TANIA WIOSNY W POLSCE. Wizyta przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, dołączonym do zaproszenia: r. pierwszy dzień Wiosny świętowaliśmy w Krakowie, gdzie podziwialiśmy polskie dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność obrzędów ludowych: kukły Marzanny, palmy wielkanocne, pisanki, kraszanki i stroiki wiosenno-wielkanocne. Urokliwe uliczki dawnej stolicy zaprowadziły nas także do żydowskiej dzielnicy Krakowa Kazimierza; r. tego dnia od rana witaliśmy Wiosnę w Naroku, uczestnicząc w zajęciach przedszkolnych, przebiegających etapami: konstruowanie Marzanny, taniec i przejście ulicami wsi z gaikiem oraz poszukiwanie zwiastunów Wiosny w zabawie tropiącej. Goście aktywnie i ochoczo uczestniczyli w proponowanych zadaniach i zabawach. Po południu partnerzy wyruszyli na dalsze poszukiwania Wiosny tym razem odwiedzili Dąbrowę wraz z jej perełką - kompleksem parkowo- pałacowym. Wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie udzielił sam jej gospodarz Wójt Marek Leja. Goście zostali także podjęci przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścinie - p. Krystynę Kuklak r. zgodnie z programem był - dniem warsztatowym: Frühlingsfarben Wiosenne kolory. Prace prowadzone były w trzech zespołach: - Dyrektorzy przedszkoli z Niemiec, Szwecji i Polski forum dyskusyjne; - Nauczyciele z partnerskich placówek- zajęcia kreatywne, oparte na technikach plastycznych i florystycznych z wykorzystaniem kwitnących zwiastunów Wiosny i różnorodnych akcesoriów; - Dzieci i nauczycielki z PP Narok- zadanie kulinarne potrawy wiosennego stołu. W południe nastąpiła prezentacja wytworów poszczególnych zespołów oraz wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki Vivaldi ego. Uwieńczeniem dnia był pożegnalny wieczór, połączony z prezentacją kuchni śląskiej oraz degustacją jej wybranych potraw. Bogate doświadczenia i przeżycia pozwolą naszym gościom na podzielenie się wiedzą i zrealizowanie tego tematu w macierzystych placówkach, czego życzymy im z całego serca. Opracowały:Gizela Przybyła, Marzanna Grygorowicz, Anna Nogas 8 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

9 Informacje OGŁOSZENIE WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA: V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Chróścinie przy ul. Nowowiejskiej, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/ /3 Poz. 1 działka nr 311/8 o pow. 0,0914 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza zł brutto Poz. 2 działka nr 312/8 o pow. 0,0737 ha, z mapy 5 - cena wywoławcza zł brutto Działki gruntu niezabudowane, położone na obrzeżu wsi, przy drodze gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi o nawierzchni asfaltowej, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną, gruntów użytkowanych jako ogródki działkowe i terenu zalesionego. Działka nr 311/8 jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr 312/8 jest w kształcie prostokąta. Uzbrojenie terenu stanowi: droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E, W i kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - przepompownie domowe zostaną przekazane nabywcom działek w terminie 1 miesiąca od daty spisania aktu notarialnego. Gmina Dąbrowa dla ww. działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje nr 92/06, 93/06 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dobudowanym garażem, wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 2 grudnia 2008 r., 20 lutego 2009 r., 14 sierpnia 2009 r., 20 listopada 2009 r. Opisane nieruchomości za wyjątkiem prawa odkupu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży tj. od dnia roku na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie, nie są obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani innymi niż wynikające z przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu, ograniczeniami w rozporządzaniu nią Przetargi odbędą się w dniu maja 14 maja 2010 r. Poz. 1 godz , Poz. 2 godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr do dnia 10 maja 2010 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 10 maja 2010 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy. Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 tel Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja Obie dziaki znajdują się w bardzo atrakcyjnym miejscu, tuż przy parku w Chróścinie. VIII Przegląd Scholii Liturgicznych we Wrzoskach 20 marca w Parafii św. Józefa we Wrzoskach odbył się po raz ósmy przegląd scholii liturgicznych - Wrzosola. Uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Tegoroczne spotkanie nie miało formuły konkursowej. Przegląd miał charakter spotkania śpiewaczego, w formie warsztatów muzycznych. Podczas pracy z scholami przygotowywano repertuar na Triduum Paschalne. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Dąbrowa oraz pamiątkową prymulkę. Prowadzący przegląd, ks. Grzegorz Poźniak zapowiedział, iż przyszłoroczna Wrzosola będzie miała charakter konkursowy. KWIECIEŃ 9

10 Informacje OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA OGŁASZA: Poz. 1 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola o ogólnej pow. 183,52 m2 położonej we Wrzoskach przy ul. Ogrodowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 434/156 o pow. 0,1483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/ /9. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi E,W, K, Dr. Uzbrojenie nieruchomości budynkowej stanowi E,W,K, ogrzewanie elektryczne. Cena wywoławcza zł. Gmina Dąbrowa dla przedmiotowej nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne budowie bliźniaczej, o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 142,56 m2, kubatura 596 m3. Posesja znajduje się przy głównej ulicy w Prądach. Budynek pokryty jest nowym dachem (blachodachówka). Posesja znajduje się w spokojniej części Wrzosek. Budynek pokryty jest nowym dachem (dachówka ceramiczna). go. Określenie przeznaczenia i ustalenie warunków zagospodarowania terenu następuje w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 30 listopada 2009 r. Poz. 2 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Prądach przy ul. Niemodlińskiej 21 - działka nr 82 o pow. 0,0300 ha, z mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr OP1O/ /6. Cena wywoławcza zł Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w za Gmina Dąbrowa dla przedmiotowej nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.określenie przeznaczenia i ustalenie warunków zagospodarowania terenu następuje w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami. Przetargi odbędą się w dniu maja 14 maja 2010 r. Poz. 1 godz. 9.00, Poz. 2 godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BS Brzeg Oddział Dąbrowa Nr do dnia 10 maja 2010 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 10 maja 2010 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy. Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pokój 104 tel Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja ŻYCIE GMINY DĄBROWA miesięcznik informacyjny dla mieszkańców gminy Dąbrowa i nie tylko Wydawca: GOKiR w Dąbrowie, Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel w. 221 Redaktor prowadzący: Zbigniew Janowski Skład komputerowy gazety: Grzegorz Wocka Strona internetowa: kontaktowy z redakcją: Reklama: Druk: OPOLGRAF SA., ul. Niedziałkowskiego 8-12, Opole ; Reklamy: strona kolor 1 cm 2 = 2,44 zł brutto; strony czarno-białe 1 cm 2 = 1,22 zł brutto. 10 ŻYCIE GMINY DĄBROWA

11 Ludowe Zespoły Sportowe cz.4 LZS KARCZÓW Informacje ogólne: Data założenia klubu: 1961r. Barwy: niebiesko-żółte Stadion: Boisko LZS Karczów, ul.grobla Strona internetowa: Klub z Karczowa powstał w 1961r. Piłkarze tej drużyny grają w niebiesko- żółtych koszulkach. Największym sukcesem LZS Karczów było zdobycie tytułu mistrza województwa w piłce halowej. Klub przez cały okres uczestnictwa w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej rozgrywa swoje mecze w opolskiej B klasie. W chwili obecnej drużyna jest mocno odmłodzona i grają w niej w większości młodzi zawodnicy, którzy co dopiero ukończyli wiek juniora. LZS Karczów to nie tylko zawodnicy, ale i działacze oraz dobrzy ludzie, którzy chcą, aby klub i otoczenie wokół niego wyglądały jak najlepiej. Gdy otrzymujemy środki z budżetu gminy, to zawsze coś unowocześniamy. Często również jest tak, że ludzie dają coś od siebie. Zadaszenia dla zawodników w Karczowie Nasz nowy stadion, który zadebiutował na arenie sportowej dwa lata temu, znajduje się przy ul. Grobla. Rozwija się z roku na rok. Pojawia się nowe wyposażenie, jak choćby: ławki dla kibiców, ogrodzenie wokół boiska, zadaszenia dla zawodników rezerwowych. Obok głownej płyty boiska, powstaje boisko do piłki plażowej. LZS Karczów posiada również 2 korty tenisowe przy ul. Szkolnej. Jeden z nich jako jedyny w gminie jest oświetlony, drugi natomiast służy również jako boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Działacze LZS Karczów Historia występów ligowych LZS Karczów Lata Sezon Kadra 2009/2010 Klasa rozgrywkowa Pawilon sportowy LZS-u Karczów Miejsce/Liczba drużyn w grupie 2003/04 Klasa B 7/ /05 Klasa B 11/ /06 Klasa B 7/ /07 Klasa B 4/ /08 Klasa B 8/ /09 Klasa B 9/ /10 Klasa B?/12 Bramkarze: Tomasz Gerc, Sebastian Kruszczyński, Obrońcy: Ariel Bąk, Łukasz Cecko, Marek Dorosławski, Michał Czech, Rafał Ostrowski, Przemysław Święcicki, Paweł Gruca, Pomocnicy: Przemysław Chwaliński, Adam Kamiński, Błażej Krok, Błażek Grecki, Michał Juszczak, Marcin Olejnik, Marcin Zarwański, Napastnicy: Michał Przeniosło, Marek Gwość, Mateusz Kobszyk, Łukasz Kijak, Denis Supron, Łukasz Mojzyk. Zarząd i Sztab szkoleniowy: Prezes: Józef Gerc Vice-Prezes: Łukasz Mojzyk Skarbnik: Jan Sopa Opiekun kortów tenisowych: Witold Sołęga Opiekun stadionu piłkarskiego: Edward Złodzki Trener: Błażej Krok Asystent: Janusz Sołęga Korty tenisowe w Karczowie W cyklu prezentujemy Ludowe Zespoły Sportowe z gminy Dąbrowa. W następnym numerze: LZS Niewodniki. KWIECIEŃ 11

12 Warsztaty wielkanocne w Mechnicach W ostatnią sobotę marca w Mechnicach odbyły się drugie warsztaty wielkanocne przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Gościem specjalnym tegorocznych warsztatów była opolska artystka ludowa Gabriela Waliczek. Uczestnikom spotkania przedstawiła krótką historię zdobienia jaj wielkanocnych oraz podała szczegóły dotyczące metod i wzornictwa tradycyjnej kroszonki opolskiej. Następnie pod jej okiem dzieci i dorośli próbowali swoich sił w trudnej technice rytowniczej zdobienia jajek. Tradycja zdobienia jaj w okresie wielkanocnym ma swój udokumentowany rodowód, a wywodzi się z czasów biskupa Krakowskiego Wincentego Kadłubka, czyli z początku XIII wieku. Archeologiczne znaleziska na Opolskim Ostrówku wskazują nawet na X wiek. Jajko na Śląsku Opolskim w XVIII i XIX wieku było przede wszystkim zdobione metodą batikową, jest to jajko malowane gorącym woskiem, a następnie farbowane. Metoda ta jest nadal powszechnie stosowana, zwłaszcza w okolicach Tułowic i Korfantowa. Jednak najbardziej popularna jest kroszonka: zabarwione jajo zdobione metodą rytowniczą (drapane), ozdabiane tradycyjnymi ornamentami roślinnymi: są to palmy, kwiaty i liście, których wzory są często spotykane również w haftowanych obrusach, zasłonach, dekoracyjnej pościeli i strojach ludowych. Podczas warsztatów można było również samodzielnie wykonać stroiki świąteczne, które ozdobiły później stoły i domostwa. Na stołach pojawiły się także przykłady wypieków świątecznych, których każdy mógł skosztować. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, które podobnie jak rok temu, wytworzone przez siebie ozdoby zabrały ze sobą do rodzinnych domów. Za pomoc w organizacji warsztatów serdecznie dziękuję paniom: Teresie Kowolik sołtysowi z Mechnic, sołtysowi Dąbrowy Wiesławie Zarwańskiej oraz opiekunce świetlicy w Mechnicach Pani Irenie Nowak i gospodyniom z Mechnic i Chróściny, które swoimi pracami uświetniły to przedświąteczne spotkanie. z. janowski

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 oraz działalności Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje następujące kategorie: A. Najpiękniejsza wieś Udział może wziąć każda miejscowość wiejska, lecz nie przysiółki. Do nagrody

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej

Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej SEPZ-I.5563.12.4.2014.GŁ Regulamin X Przeglądu pieśni patriotycznej dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2014/2015 I. ORGANIZATORZY 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie) 2. Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

- projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa. z dnia...

- projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa. z dnia... - projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.12.2005 z dnia... w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Gościejewo 80c Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościejewo Ulica, nr budynku 80c Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 130,51 m

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku

REGULAMIN. Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku REGULAMIN XXIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski Śląskie Beranie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli województwa opolskiego Organizator: Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie działa na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI rok szkolny 2017/2018 I. ORGANIZATORZY 1. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (dolnośląskie) 2. Brodnicki Park Krajobrazowy (kujawsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Skórzec. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejscowościach: Trzciniec i Grala-Dąbrowizna

Wójt Gminy Skórzec. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejscowościach: Trzciniec i Grala-Dąbrowizna RIG.6840.3.2016 Wójt Gminy Skórzec działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze Gminne zawody sportowo-pożarnicze Na boisku w Masłońskim kilkudziesięciu strażaków ochotników dostarczyło wszystkim widzom sporą dawkę emocji. W niedzielę 5 czerwca odbyły się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/16 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/158/16 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/158/16 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej

Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej SEPZ-I.5563.12.13.2015.GŁ Regulamin XI Przeglądu pieśni patriotycznej Dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin

Złote Pióro 2013. XIII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich. Regulamin Są tacy którzy w głowie hodują ogrody a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych ( ) moja wyobraźnia to kawałek deski a za cały instrument mam drewniany patyk Zbigniew Herbert XIII Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r.

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RADA GMINY ŁYSKI ul Dworcowa la 44-295 ŁYSKI Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Na podstawie

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 Organizatorzy: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Towarzystwo Teatralne Zderzenia Organizator eliminacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę SEPZ-I.5563.19.1.2016.AP Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pn. Moją ojczyzną Polska jest.

R E G U L A M I N XII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pn. Moją ojczyzną Polska jest. R E G U L A M I N XII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pn. Moją ojczyzną Polska jest. I. Cele Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej: 1. Wspieranie postaw patriotycznych

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK. Oznaczenie Cena Opis. Nr księgi wieczystej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK. Oznaczenie Cena Opis. Nr księgi wieczystej. BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 1. Działki położone w Dakowych Mokrych Powierzchnia Obręb i arkusz Nr w m 2 wywoławcza Nr księgi wieczystej mapy działki 893

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. 1. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany w Gminie Lyski jest integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY BIP Urzędu Gminy Barg łów Koś cielny Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo