Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07."

Transkrypt

1 Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Lecha 12, Tczew, woj. pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja kursów o następującej tematyce: 1) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 2) Kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących) 3) Kurs komputerowy (dla początkujących i zaawansowanych) 4) Warsztaty artystyczne 5) Kurs sprzedawcy z kasą fiskalną 6) Kurs prawa jazdy kat. B 7) Kurs ABC Przedsiębiorczości 8) Kurs kosmetyczny stylizacji paznokci Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Kurs skierowany jest do 24 uczestników (2 gr. po 12 os., 16 godz. zajęć dla każdej grupy). Uczestnicy kursu mają zdobyć wiedzę z zakresu udzielania sprawnej i szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, która może być przydatna w momencie powrotu na rynek pracy, a także w życiu codziennym. Wykonawca musi posiadać specjalistyczne fantomy ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń, defibrylatory ćwiczebne i profesjonalne środki charakteryzacji, projektory multimedialne. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Kadra szkoląca: wykwalifikowani instruktorzy, posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010). Kurs musi kończyć się wydaniem właśnie takiego zaświadczenia. Kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących) Kurs przeznaczony dla początkujących - dla 20 uczestników, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Zajęcia w 3 grupach po 5-7 os., każda grupa odbędzie 5 spotkań po 2 godz./ m-c przez 5 m-cy łącznie 48 godz. (3 grupy to 144 godz. zajęć) Tematyka zajęć: podstawowe słownictwo, forma to be, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 1

2 Continuous, Future oraz to be going to, liczebniki, lb.mnoga, przedimki [a, an, the], zaimki, liczebniki, stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne.szczegółowy program zajęć zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy przed podpisaniem umowy. Materiały szkoleniowe: uczestnicy muszą otrzymać materiały do nauki języka angielskiego - w formie podręcznika lub w formie drukowanej oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania na zajęciach oraz w domu. Cały kurs powinien zostać zakończony testem potwierdzającym nabyte umiejętności oraz stosownym zaświadczeniem/ certyfikatem. Kurs komputerowy (dla początkujących i zaawansowanych) Kurs przeznaczony jest dla początkujących i zaawansowanych - łącznie dla 18 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, a) dla początkujących - 15 osób, zajęcia w 3 grupach po 5 os., każda grupa odbędzie 6 spotkań po 4 godz. łącznie 24 godz. (3 grupy to 72 godz. zajęć) Tematyka zajęć: Microsoft Word: informacje podstawowe, tworzenie i edycja dokumentów, formatowanie i drukowanie dokumentów; Microsoft Excel: informacje podstawowe, operacje na plikach i arkuszach, tworzenie formuł, formatowanie komórek, wykresy, drukowanie; Microsoft Power Point: wyjaśnienie pojęć, użycie kreatorów i projektów prezentacji, użycie szablonów, widoki i sposoby pracy, tworzenie slajdów, łączenie prezentacji; Internet: wprowadzenie do internetu, jak poruszać się po gąszczu stron, praca z przeglądarkami, obsługa poczty, poszukiwanie pracy w internecie, diagnostyka i bezpieczeństwo: obsługa programów antywirusowych, obsługa programów testujących - pamięć, procesor, monitor. b) dla zaawansowanych - 3 osoby, które odbędą 6 spotkań po 4 godz., łącznie 24 godz. Tematyka zajęć: j/w przypomnienie w zależności od potrzeb uczestników i rozszerzenie wybranych tematów, programy multimedialne i grafika w stopniu rozszerzonym (obróbka zdjęć cyfrowych), sieci komputerowe i zagrożenia komputerowe, komunikacja, wirusy i profilaktyka, język HTML, symulacje komputerowe. Materiały szkoleniowe - dla każdego uczestnika: opracowane tematy j/w w wersji drukowanej, pamięć USB oraz płyty CD/ DVD. Warsztaty artystyczne Kurs skierowany jest do 13 uczestników, część zajęć tj. wyplatanie z brzeziny i florystyka łącznie 12 godz. oraz dekoracja stołu 4 godz. i część teoretyczną z dekoracji okna 3 godz. cała grupa tj.13 osób odbywa razem, natomiast zajęcia z dekoracji okna tj. 5 godz., w tym nauka szycia firan, zasłon uczestnicy odbywają w 2 mniejszych, 6-7 osobowych grupach - każda grupa po 5 godz. (każdy uczestnik 24 godz. zajęć, łącznie przeprowadzenie całego kursu to 29 godz.). Tematyka zajęć: zajęcia praktyczne - nauka wyplatania z brzeziny, traw, gałęzi, praca z drutem wiązałkowym oraz drutem ocynk, samodzielne tworzenie karmników, elementów świątecznych - Mikołaje, choinki, nauka zdobienia i dekorowania lakierami, wstążkami, bombkami; elementy florystyki - układanie bukietów, stroików, wieńców; zajęcia teoretyczne i praktyczne z dekoracji okna - prezentacja obecnych styli i trendów, nauka szycia na maszynie firan, zasłon, obrusów, poduszek itp., nauka wszywania taśmy, drapowanie i upinanie, nauka łączenia różnych wzorów i rodzajów tkanin, obszywanie bieżników szydełkiem, origami, stoły okolicznościowe itp. Materiały szkoleniowe: gałęzie brzeziny, gałęzie do wieńców i stroików, drut, gwoździe i łańcuszek, elementy zdobnicze: bombki, wstążki, rafia, lakiery kolorowe i bezbarwne, kwiaty i gałęzie sztuczne, oazis, doniczki plastikowe, świeczki i świeczniki, serwetki kolorowe i białe, materiały zasłonowe, firanowe, obrusowe (różne rodzaje i kolory) w takiej ilości by każdy uczestnik obok nauki wszywania taśmy mógł samodzielnie wykonać indywidualną w stylu dekorację okna i stołu. Wydanie zaświadczeń/ certyfikatów o odbytych warsztatach/ nabytych umiejętnościach - poprzedzone egzaminem/ sprawdzianem - do wyboru: z wyplatania brzeziny lub florystyki bądź z otrzymanej tkaniny ozdobienie okna/ stołu. Kwalifikacje: Możliwość korzystania z urządzeń typu maszyny do szycia - min. 2 szt. Posiadanie umiejętności w zakresie dekoracji okna i stołu - min. 1 projekt podobnego typu. Posiadanie umiejętności w zakresie wytwórstwa rękodzieła z brzeziny typu donice, wazony, koszyki, zwierzęta, grzyby, karmniki itp. oraz w zakresie tworzenia stroików, wieńców, układania bukietów - referencje Kurs sprzedawcy z 2

3 kasą fiskalną Kurs skierowany jest do 10 uczestników, 2 grupy po 5 osób, 4 spotkania po 4 godz., łącznie 16 godz. (2 grupy to łącznie 32 godz. zajęć) Tematyka zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne - marketing, handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej. Zajęcia zostaną zakończone egzaminem z obsługi kasy fiskalnej potwierdzone stosownym certyfikatem/zaświadczeniem potwierdzającym podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwiających znalezienie pracy w branży handlowej. Kurs prawa jazdy kat. B Kurs skierowany jest do 9 uczestników. Szkolenie musi obejmować naukę jazdy dla kategorii B i kończyć się egzaminem wewnętrznym, zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant winien być przedstawiany do egzaminu państwowego w uprawnionym Ośrodku Ruchu Drogowego. W trakcie szkolenia każdy uczestnik musi otrzymać bezpłatnie na własność komplet materiałów dydaktycznych ( tzw. Vademecum kursanta: podręcznik, CD, testy, punkty kontrolne, nowe znaki i sygnały drogowe, notatnik, długopis) niezbędnych do nauki i przygotowania się do egzaminu państwowego. Wykonawca winien dysponować salę wykładową, wyposażoną we wszelkiego rodzaju materiały i pomoce dydaktyczne, a w szczególności rzutnik multimedialny, specjalistyczny program, który umożliwia w sposób prosty, jasny przedstawić i zobrazować słuchaczom rzeczywiste sytuacje drogowe musi również zapewnić plac manewrowy i pojazdy do nauki. Szkolenie musi odbywać się na terenie Tczewa. Wykonawca musi spełniać wymogi stawiane dla tego typu szkolenia przez Ministra Infrastruktury zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem dotyczącym szkolenia i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Wykonawca zobowiązany jest w swej cenie ująć koszt badania lekarskiego każdego uczestnika, które to uprawni go do przystąpienia do egzaminu. Kurs ABC Przedsiębiorczości Kurs ABC będzie realizowało 7 osób, obejmuje on 24 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych (min. 5 godz.), 4 spotkania po 6 godz. Tematyka zajęć: zakładanie jednoosobowych firm - samozatrudnienie - od pomysłu po realizację, planowanie działalności gospodarczej - biznes plany - wzory i tworzenie, pozyskiwanie dotacji, księgowość i finanse małej firmy, zobowiązania wobec ZUS i US, zatrudnianie pracowników, obowiązki pracodawcy, umowy cywilno-prawne obowiązujące na rynku pracy, zasady komunikacji i nawiązywania pozytywnych relacji z klientami, podstawy reklamy i marketingu, obowiązujące przepisy. Materiały szkoleniowe: uczestnicy muszą otrzymać pamięć USB, a także gotowe materiały edukacyjne oraz wzory/ szablony biznes planów i obowiązujące przepisy - rozporządzenia dot. działalności gospodarczej. Kurs kosmetyczny stylizacji paznokci Kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp wraz z pielęgnacją zakłada przeprowadzenie 40 godz. zajęć praktycznych i teoretycznych dla 11 uczestniczek projektu, przy czym zajęcia praktyczne muszą stanowić min. 70 % czasu trwania całego kursu, czyli min. 28 godz. a grupy na zajęciach praktycznych nie mogą być liczniejsze niż 4 osoby. Część teoretyczna: skóra - budowa i funkcje, budowa paznokcia, rodzaje narzędzi do pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacja paznokci u rąk - manicure, pielęgnacja stóp - pedicure, higiena i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów, choroby paznokci, choroby stóp i profilaktyka, zagrożenia i leczenie. Część praktyczna: parafinowanie i pilingowanie dłoni, manicure dłoni i malowanie paznokci metodą klasyczną, manicure francuski, manicure japoński, pedicure stóp klasyczny, pedicure stóp medyczny, pedicure SPA, higiena stóp, klamrowanie płytki paznokcia jako jedna z form leczenia deformacji, stylizacja paznokci metodą akrylową, stylizacja paznokci metodą żelową, stylizacja paznokci metodą hybrydową, ozdoby paznokci i metody ich mocowania, stylizacja paznokci stóp różnymi metodami (akryl, żel, hybryda). Obie części powinny zostać zakończone egzaminem lub testem praktycznym z tematyki kursu oraz wydaniem zaświadczenia/ certyfikatu o odbytym kursie potwierdzając tym samym nabyte umiejętności w powyższym zakresie pozwalające na samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacji i stylizacji paznokci. Materiały szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom w formie typu kosmetyczka, kuferek lub duże etui i powinny 3

4 zawierać tzw. Zestaw startowy: lakiery do paznokci - min. 3 kolory, zestaw do french manicure, elementy zdobnicze, pilniki jednorazowe, obcinacz lub nożyczki kosmetyczne, szpatułki drewniane, rozdzielacze do palców stóp, płatki kosmetyczne, zmywacz, rękawiczki jednorazowe 3 kpl., fartuszek jednorazowy - 2 szt., kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp - kremy, żele, pilingi itp. Dopuszcza się ponadto umieszczenie artykułów promocyjnych lub marketingowych firm z branży kosmetycznej w celu wzbogacenia materiałów szkoleniowych dla uczestników. Materiały szkoleniowe powinny być dobrej jakości, trwałe oraz zapewnić uczestnikom dalsze ich wykorzystanie do pracy w tej branży (usługi stylizacji paznokci lub samozatrudnienie). UWAGA: każdy z wykonawców w/w kursów zobowiązany jest do ujęcia w swej wycenie również poniżej wskazanych elementów: Sala i catering - wymogi 1) Zakupienie lub opracowanie/przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników ( oraz jednego kompletu dla potrzeb dokumentacji GOPS), 2) Wynajęcie sali na czas realizacji przedmiotu zamówienia: sala musi się znajdować na terenie Tczewa, salę musi charakteryzować wysoka estetyka, musi być ogrzana, prawidłowo, oświetlona, musza być zachowane warunki BHP, na sali musi być dostępna prawidłowo wyposażona apteczka, pomieszczenia toalet muszą być usytuowane w sąsiedztwie sali (nie dopuszcza się aby były w osobnym budynku lub na osobnym piętrze) należy zapewnić miejsce przechowywania odzieży wierzchniej uczestników (wieszaki, szafy itp.) lub szatnię, w przypadku kursu komputerowego w miejscu szkolenia należy zapewnić odpowiednio pojedyncze stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika, drukarki, skaner, dostęp do internetu, w przypadku kursu stylizacji paznokci należy zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz stosowne urządzenia do prowadzenia zabiegów podczas przedmiotowego kursu (podgrzewacze do parafinowania, urządzenie do pedicuru itp.) Przed podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami szkoleń przedstawiciel Zamawiającego dokona wizytacji w proponowanych miejscach szkoleń/ kursów/ warsztatów celem akceptacji wskazanej sali. 3) Zapewnienie poczęstunku dla wszystkich uczestników: kurs do 2 godz. ciastka i paluszki, woda, napoje, kawa, herbata, powyżej 2 godz. dodatkowo jeszcze owoce, 4 godz. i powyżej dodatkowo jeszcze ciepły posiłek (np. pizza, hod-dog, kebab, obiad składający się z drugiego dania itp.) Podane w specyfikacji godziny wszystkich zajęć są godzinami dydaktycznymi (lekcyjnymi). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w następujących częściach, tj. : 1) Część 1: przeprowadzenie kursu pomocy przedmedycznej, 2) Część 2: przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego, 3) Część 3: przeprowadzenie kursu komputerowego, 4) Część 4: przeprowadzenie warsztatów artystycznych, 5) Część 5: przeprowadzenie kursu sprzedawcy z kasą fiskalną, 6) Część 6: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, 7) Część 7: przeprowadzenie kursu ABC Przedsiębiorczości, 8) Część 8: przeprowadzenie kursu kosmetycznego stylizacji paznokci.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 4

5 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1-8: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zadanie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu lub szkolenia lub warsztatów. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie 5

6 trenerskie z zakresu prowadzenia kursów pomocy przedmedycznej (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 2: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów językowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 3: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadająca przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów obsługi komputera (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 4: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia warsztatów (kursów) artystycznych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Część 5: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów sprzedawcy z kasa fiskalną (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Część 6: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów prawa jazdy (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 7: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów ABC Przedsiębiorczości (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Część 8: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów kosmetycznych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wg załącznik nr 5 do SIWZ 6

7 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 7

8 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Stosownie do treści 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) Rozdz. 6 ust. 2 pkt b SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 1. Stosownie do treści 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. 6 ust. 2 pkt b SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Dokumenty i oświadczenia opisane w niniejszej SIWZ winny być podpisane przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 3. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi zaleca się załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 8

9 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: a) w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. b) nastąpi zmiany nazwy zadania; c) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w niniejszej SIWZ; d) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; III. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. IV. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w pok. Nr 22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Lecha 12, Tczew. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w pok. Nr 22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Lecha 12, Tczew. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest prowadzone w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 9

10 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie kursu pomocy przedmedycznej. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego,. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przeprowadzenie kursu komputerowego. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przeprowadzenie warsztatów artystycznych. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przeprowadzenie kursu sprzedawcy z kasą fiskalną. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: przeprowadzenie kursu ABC Przedsiębiorczości. 10

11 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przeprowadzenie kursu kosmetycznego stylizacji paznokci.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: Agnieszka Pettke Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Strona 1 z 5 Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru Numer ogłoszenia: 141136-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo