Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009."

Transkrypt

1 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinansowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Ilość osób Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy w zł o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? 1. Aktywizator - program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia 'Autos" Szkoła Kierowców S.C. Rak Robert, Rak - Zamyślewska Izabela ul. Włodka Grudziądz szkolenie (kierowca kategorii C,D, C+E), warsztaty z zakresu zawodowo (40 osób), poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych (15 osób) , tel albo TAK 2. Absolwent w działaniu ''Autos" Szkoła Kierowców S.C. Rak Robert, Rak - Zamyślewska Izabela ul. Włodka Grudziądz prawo jazdy kat. B,C, kurs operatorów wózków widłowych (z wymianą bulti gazowej), zajęcia warsztatowe obejmujące rozwój kompetencji w zakresie uczenia się, przygotowujące do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy zawodowo (78 osoby), (15 osób, w tym osoby uczące lub kształcące się -7) , tel TAK Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Bydgoski Dom Technika Kosztorysant budowlany - NOT Spółka zawód z ograniczoną z przyszłością odpowiedzialnością Bydgoski Dom Technika Komputerowe prawo jazdy - NOT Spółka Twój bilet do zatrudnienia z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Edukacji i Osiągnij Zenit swoich Kultury,,Zenit" - inŝ. moŝliwości po pięćdziesiątce Ryszard Girczyc Centrum Integracji Wracamy - program aktywizacji Społecznej,,CISTOR" zawodowej kobiet Gospodarstwo wychowujących dzieci Pomocnicze Urzędu szkolenia (kosztorysowanie budowlane, zakładanie i prowadzenie dzialaności ul. Bolesława Rumińskiego 6 gospodarczej, zasady zawodowo (38 osób), Bydgoszcz prowadzenia finansowego firmy (podatki, rozliczenia finansowe), (22 osoby) wsparcie psychologiczne w trybie indywidualnym warsztaty psychologiczno zawodowo (45osób), interpersonalne, szkolenie z ul. Bolesława Rumińskiego 6 zakresu obsługi komputera i Bydgoszcz (15osób) - w tym pakietu Microsoft Office, długotrwale doradztwo zawodowe bezrobotni 7 osób szkolenia zawodowe (wykwalifikowana niania, pomoc domowa, florystyka-bukieciarz, specjalista do spraw kadr, płac i BHP, biomasaŝ-refleksolog niekonwencjonalne metody ul. Okrzei 5 terapii, magazynier z obsługą zawodowo ( Włocławek wózków widłowych, specjalista osób) ds. wyszukiwania informacji, konsultant do spraw sprzedaŝy i obsługi telefonicznej klientatelepraca), warsztaty psychologiczno-doradcze ul. Stokrotkowa 22 warsztaty kompetencji kluczowych, staŝe zawodowe zawodowo (30 osób) , tel TAK , tel TAK , tel NIE , tel NIE Miasta kursy zawodowe: fryzjer z 7. Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących Centrum Kształcenia Ustawicznego Plac Św. Katarzyny 8 elementami makijaŝu i wizaŝu, elektryk, barman, florysta, komputerowe ECDL, zawodowo (90 osób) , tel NIE przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe

2 interpersonalne i indywidualne poradnictwo zawodowe, 8. Zawód informatyka szansą na lepsze jutro COMBIDATA POLAND ul. Emilii Plater Sopot szkolenia informatyczne, autoryzowane szkolenia zawodowo (30 osób), , tel NIE Microsoft, szkolenia (30 osób) elektroniczne 9. Przepis na zatrudnienie F5 Konsulting Sp. z o.o ul. Składowa Poznań doradztwo zawodowe, szkolenie zawodowo (60 osób), - kucharz małej gastronomii , tel NIE (60 osób) wsparcie psychologicznodoradcze,szkolenia zawodowe(florystyka i zdobienie 10. Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach Fundacja Ekspert Kujawy ul. Dworcowa Inowrocław przedmiotów, sprzedawca hurtowni z obsługa komputera i (90 osób), osoby kas fiskalnych, obsługa wózków nieaktywne widłowych z wymianą butli zawodowo (90 osób) gazowych, spawacz w , tel NIE metodzie 111, spawacz w metodzie 135, wizaŝ i zdobienie paznokci),pośrednictwo pracy doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, grupowe zajęcia z zakresu aktywizacji Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywny i kompetentny Gmina Miasta Toruń ul. Wały Gen. Sikorskiego niepełnosprawny na rynku pracy Investor - Usługi 12. Nowy zawód - nowe moŝliwości Szkoleniowe, ul. Rysia 1 Ewa Pawlak Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ P jak Praca Ochotniczych Hufców Toruń Pracy w Toruniu Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ Kurs na aktywność Ochotniczych Hufców Toruń Pracy w Toruniu Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ Program Absolwent Ochotniczych Hufców Toruń Pracy zawodowej, szkolenie z komunikacji interpersonalnej, (4 osoby), osoby trening "ruchomy lider grupy", nieaktywne IPD, zajęcia z wizaŝu, wykład z zawodowo (20 osób) zakresu ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, praca indywidualna z doradcą zawodowym i psychologiem indywidualne i grupowe działania doradcze, szkolenia na zawodowo eurodoradców pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (magazynier, obsługa wózków jezdniowych, sekretarka, kurs prawa jazdy - zawodowo kat B i C, kursy komputerowe, językowe) warsztaty psychologiczne, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs podstaw przedsiębiorczości, kurs języków obcych i obsługi zawodowo komputera; szkolenia zawodowe: kosmetyka z wizaŝem i stylizacją paznokci, spawanie, prawo jazdy kat. B, C IPD, kurs komputerowy i językowy, szkolenia zawodowe dopasowane do indywidualnych zawodowo potrzeb beneficjentów , tel NIE , tel TAK , tel TAK , tel TAK , tel TAK w Toruniu ostatecznych Wsparcie psychologiczne i aktywizacja zawodowa (zajęcia indywidualne i grupowe), kurs aktywnego poszukiwania pracy, 16. Teraz My - Start Do Kariery Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców ul. Poznańska 11/13 kurs obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. C z kursem przewozu rzeczy, kurs zawodowo (20 osób) , tel TAK Pracy w Toruniu spawania metodą TIG, kurs kosmetyki z manicure i przedłuŝaniem paznokci, kurs manicure i przedłuŝania paznokci z prawem jazdy kat. B aktywizacja i poradnictwo 17. Akcelerator Fundacja Gospodarcza,,Pro Europa" ul. Grudziądzka 46/48 zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku zawodowo (44 osoby) , tel NIE pracy

3 wsparcie psychologiczno doradcze; warsztaty w zakresie nabywania kompetencji kluczowych: kurs przedsiębiorczości, kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym, kurs z zakresu 18. Szansa dla kaŝdego Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Plac Towarzystwa Jaszczurczego Radzyń Chełmiński obsługi komputera i internetu; szkolenia zawodowe: kurs zawodowo (30 osób) , magazyniera z obsługą wózków widłowych(wraz z obsługą tel NIE komputerowych programów magazynowych, urządzeń fiskalnych, i min. sanitarnym), kurs spawania, kurs nowoczesnego sprzedawcy/ przedstawiciela handlowego, kurs szwaczki, kurs fryzjerski Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy prawo jazdy kat. C, kurs operatorów wózków widłowych, Ośrodek Szkolenia Szybki start do kariery - IPD, zajęcia warsztatowe Kierowców Lekcja s.c. ul. Kościuszki 41/ program aktywizacji zawodowej obejmujące rozwój kompetencji , tel TAK Mirosław Bachor, Toruń zawodowo absolwenta w zakresie uczenia się i Dorota Załęcka - Bachor przygotowujące do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy warsztaty psycho-edukacyjne, doradztwo zawodowe (IPD), szkolenia (spawacz, prawo Polskie Towarzystwo Dobre kwalifikacje na jazdy C+E, obsługa komputera i 20. Ekonomiczne ul. Długa Bydgoszcz , tel TAK wyciągnięcie ręki kas fiskalnych, kurs florystyki, zawodowo (80 osób) Oddział w Bydgoszczy podstawy księgowości komputerowej, zdobienie i stylizacja paznokci) Indywidualny Plan Rozwoju, warsztaty Szkoła Aktywnych Pomorsko - e Kobiet, warsztaty indywidualne Centrum Demokracji zajęcia Lokalnej Szkoła kobiet ul. Gdańska 5 motywacyjno wzmacniające,war tel Fundacji Rozwoju , TAK aktywnych Bydgoszcz sztaty-trening aktywności Demokracji Lokalnej w zawodowej, warsztaty Bydgoszczy interpersonalne,kurs obsługi kasy fiskalnej oraz komputera i internetu-podstawowy poradnictwo grupowe (warsztaty reintegracji zawodowej) oraz owy Urząd Pracy ul. Kapitalna 24 szkolenia przyuczające do tel Wolni i Aktywni we Włocławku , TAK Włocławek zawodu lub podnoszące (16 osób) kwalifikacje (tematyka i zakres szkoleń będą wynikały z IPD) warsztaty motywacyjne, szkolenia (sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, robotnik 23. Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej ul. Szkolna Cekcyn gospodarczy z obsługą wózka widłowego, asystent (80 osób), osoby ekonomiczny, kucharz małej nieaktywne gastronomii, pracownik zawodowo (20 osób) biurowy), kursy e-learningowe , tel TAK przygotowujące do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

4 projekt badawczy ( rozpoznanie metod szkolenia zawodowego dla grupy 45 +, zarządzanie 24. Ludzie starsi na rynku pracy w woj. kujawsko - pomorskim. Tendencje rozwojowe i moŝliwości aktywizacji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11 wiekiem w podmiotach gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, moŝliwości wykorzystania w Polsce najbardziej efektywnych , tel TAK instrumentów aktywizacji zawodowej i szkolenia ustawicznego osób starszych) 25. Aktywność z komputerem - WYG International Sp. z integracja społeczno-zawodowa o.o osób niepełnosprawnych ul. śelazna 28/ Warszawa sesje Indywidualnych Planów Działania (IPD), szkolenia komputerowe, zajęcia integracyjno-motywacyjne, korepetycje IT (24 osoby), osoby nieaktywne zawodowo (84 osoby) , tel TAK 26. Szkolenie ECDL - wsparcie aktywności zawodowej w powiecie inowrocławskim WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz szkolenia komputerowe ECDL, IPD, zawodowo , tel wew. 30 TAK Kurs obsługi naziemnego lotniska szansa na pozyskanie WyŜsza Szkoła szkolenie - kurs obsługi 27. nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby Środowiska w Bydgoszczy ul. Fordońska Bydgoszcz naziemnej lotniska, praktyki zawodowe, warsztaty zawodowo (21 osób), , tel TAK pozostające bez pracy w woj. interpersonalne (19 osób) kujawsko - pomorskim kurs dla stewardess/stewardów składający się z 9 modułów tematycznych (wyposaŝenie i Kurs przygotowawczy dla konfiguracja samolotu, stewardess/stewardów szansą bezpieczeństwo, pierwsza 28. pozyskania nowych kwalifikacji zawodowych wśród osób WyŜsza Szkoła Środowiska ul. Fordońska Bydgoszcz pomoc, lotnicza pierwsza pomoc, obsługa klienta i zawodowo (27 osób), , tel TAK pozostających bez pracy z bezpieczeństwo Ŝywności, (3 osoby) małych miejscowości bezpieczeństwo i procedury w samolocie, sytuacje kryzysowe, procedury ewakuacji, wizerunek członka załogi) doradztwo zawodowe, szkolenia informatyczne, szkolenia i kursy zawodowe (bukieciarstwo i florystyka, manicure i pedicure, kurs kosmetyczny i wizaŝu, zawodowo ( Znowu aktywny, znowu potrzebny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu pracownik administracyjnobiurowy, księgowość ul. śółkiewskiego 37/ Toruń komputerowa,operator obrabiarek CNC, sprzedawca z osób), (50 osób) - w tym długotrwale , tel TAK obsługą kas fiskalnych, bezrobotne (20 magazynier z obsługą wózków osób) jezdniowych, pracownik robót wykończeniowych, spawacz MAG, spawacz TIG) IPD, blok zawodowo- 30. Grafik komputerowy - zawód dla aktywnych Oddział - Pomorski Polskiego Związku Głuchych ul.bernardyńska Bydgoszcz motywacyjny (grafik komputerowy, przedsiębiorczość marketingu, autopromocja na rynku pracy, zawodowo , NIE zajęcia motywacyjne, rozwój kompetencji społecznych) 31. Efektywne korzystanie z komputera podczas poszukiwania pracy Tandem Małgorzata Pelc ul.generała Berlinga 15/ Bydgoszcz szkolenia (skuteczna autoprezentacja, podstawy obsługi komputera, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie poszukiwania pracy) zawodowo (32 osoby), o bezrobotne (8 osób), w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych , NIE IPD, blok zawodowomotywacyjny (kurs 32. Praca biurowa - praca dla kaŝdego'' Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek ul.izerska Bydgoszcz komputerowy,obsługi urządzeń i czynności biurowych, przedsiębiorczości, marketingu, zawodowo , NIE Leski autopromocji na rynku pracy, zajęcia motywacyjne, rozwoju kompetencji społecznych)

5 kursy ( księgowość 33. Nowy zawód - nowe perspektywy zatrudnienia Policealne Studium Zawodowe ul.szklarska Inowrocław komputerowa, kadry i płace z obsługą komputera, florystycznysprzedawca z obsługą kas zawodowo , NIE fiskalnych, pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych), warsztaty motywacyjne IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, podstawy obsługi komputera, księgowość 34. Szansa na lepsze jutro Grudziądzkie Centrum Caritas im.błogosławionej Juty ul. Klasztorna Grudziądz komputerowa, pedicure manicure oraz sztuka stylizacji i (150 osób), w tym 10 zdobienia paznokci, sekretarka osób długotrwale z modułem języka angielskiego, bezrobotnych , NIE opiekun osób starszych z Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Turystyka - nadzieja na lepsze jutro Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej Nowa perspektywa Zakład Doskonalenia Zawodowego Studium Biznesu i Języków Obcych Global Trade Industry Piotr Maśloch ul.śółkiewskiego 37/41 ul.śółkiewskiego 46 ul.chrobrego 117/6 podstawą języka angielskiego, prawo jazdy kat B. szkolenia (bufetowy/kelner, masaŝ klasyczny, kosmetyka i wizaŝ, manicure-pedicure i modelowanie paznokci, recepcjonista, przewodnik turystyczny, język angielski, , NIE język niemiecki, kurs informatyczny, kurs z przedsiębiorczości), IPD ( zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy w branŝy turystycznej) doradztwo zawodowe, szkolenia (magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych, kadry i płace, księgowość , NIE komputerowa, prawo jazdy kat. C, C+E, operator koparkoładowarki, pracownik biurowy), pośrednictwo pracy doradztwo zawodowe, indywidualne szkolenia zawodowo (50 osób), , NIE zawodowe dostosowane do potrzeb (40 osób) 38. Kobieta aktywna, Kobietą sukcesu Iwona Wencka Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ul.twardzickiego10b Bydgoszcz język angielski, IPD zawodowo , NIE warsztaty kluczowych 39. Pewny zawód-lepsze jutro WyŜsza Szkoła Środowiska w Bydgoszczy ul.fordońska Bydgoszcz kompetencji społecznych,szkolenia i praktyki zawodowo (48 osób), -konserwacja terenów zielonych Osoby bezrobotne i melioracja,indywidualny (24 osoby) , NIE program wsparcia 40. E-CITIZEN -KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Bydgoski Dom Technika Not Sp. z o.o ul. B.Rumińskiego Bydgoszcz szkolenia e-citizen (podstawy obsługi komputera wraz z zawodowo (40 osób), internetem i pakietem biurowym Office), techniki aktywnego (20 osób), w tym 5 poszukiwania pracy, zasady osób długotrwale zakładania i prowadzenia bezrobotnych działalności gospodarczej, , NIE warsztaty elastycznego podejścia do zawodu, poradnictwo psychologiczne, warsztaty efektywnego uczenia 41. Powrót Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki ul. Fordońska Bydgoszcz się, warsztaty poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie, kurs komputerowy i posługiwanie się internetem, zawodowo , NIE szkolenia zawodowe teoretyczno-praktyczne w zawodach dostosowanych do moŝliwości uczestników

6 42. Nowe kompetencje twoją szansą na zatrudnienie Stowarzyszenie,,Wolna Przedsiębiorczość " Oddział Terenowy w Gdańsku ul. Piekarnicza 12A Gdańsk IPD, szkolenia (pracownik biurowy, asystent zawodowo (120 księgowego,obsługa biurowych osób), programów komputerowych i Osoby bezrobotne urządzeń peryferyjnych) (150 osób) , NIE 43. Nowa Perspektywa- Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG Euro-Konsult Sp. z o.o ul.narutowicza 57/ Lublin doradztwo zawodowe, kurs spawania MAG i TIG (100 osób), w tym 40 osób długotrwale , NIE bezrobotnych szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i 44. Stop bierności, bądź kobietą sukcesu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o ul.mickiewicza Katowice nabywania kompetencji kluczowych, doradztwo z zakresu technik aktywnego , NIE poszukiwania pracy, język angielski, niemiecki indywidualne wsparcie psychologicznodoradcze,trening aktywnego poszukiwania Aktywni i zatrudnieni - pracy,pośrednictwo pracy, 45. propozycja dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko - pomorskim Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul.chrobrego 90 szkolenia (sprawna obsługa komputera i internetu, przeprow. zawodowo (30 osób), kursu jęz. ang. z elementami słownictwa zawodowego, (30 osób) sprzedawca z obsługą kasy , NIE fiskalnej, przedstawiciel handlowy, pracownik ds. kadr i płac,menadŝer małej gastronomii i cateringu) indywidualne doradztwo zawodowe,warsztaty aktywizacji zawodowej - zajęcia dot. autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji 46. Start do pracy - rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko - pomorskiego Centrum Samorządności i Regionalizmu ul. Kozia 11/ Łowicz interpersonalnej i technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia (język angielski z elementami słownictwa Osoby bezrobotne , csir.org.pl NIE zawodowego w tym profesjonalnej obsługi klienta, wykorzystanie ICT i internetu w biznesie, konsultant ds.funduszy UE, samodzielny księgowy, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, kasjer/sprzedawca)

7 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie L.p 1. Pracownik na 6 2. Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu 3. Specjaliści Tytuł projektu Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz Dobra kadra połową sukcesu PUP dla Miasta Torunia PUP Grudziądz PUP Aleksandrów PUP Brodnica PUP Bydgoszcz PUP Chełmno PUP - kompetentnym partnerem w rozwoju kapitału PUP Golub-Dobrzyń ludzkiego w powiecie golubskodobrzyńskim Dobra kadra - sukces urzędu Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim Wzrost jakości usług rynku pracy Nasza wiedza połową Waszego sukcesu Profesjonalni na rynku pracy Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w owym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim Skuteczni dla innych Nazwa Beneficjenta PUP Lipno PUP Mogilno PUP Nakło nad Notecią PUP Radziejów PUP Rypin PUP Sępólno Krajeńskie PUP Świecie Adres Beneficjenta ul. Mazowiecka 49a ul. Parkowa Grudziądz ul. Przemysłowa Aleksandrów ul. świrki i Wigury Brodnica ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Świętojerska Chełmno ul. Szosa Rypińska Golub-Dobrzyń ul. Okrzei Lipno ul. Obrońców Mogilna Mogilno ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią ul Kościuszki 20/ Radziejów ul. Nowy Rynek Rypin ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 195A Świecie Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , Okres realizacji projektu telefon www tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi PUP Tuchola ul. Plac Wlności Tuchola , tel Nowe kadry PUP Wąbrzeźno 17. Nowa jakość PUP Włocławek Sprawny Urząd Pracy Profesjonalny Urząd 20. Nowe kadry 2009 PUP śnin PUP dla u Toruńskiego wąbrzeski/pup Wąbrzeźno ul. Wolności Wąbrzeźno , ul. Kapitulna Włocławek , ul. Składowa śnin , ul. Dekerta , ul. Wolności Wąbrzeźno , tel tel tel tel apt.torun.pl pl tel Stawiamy na jakość tucholski/pup Tuchola ul. Pl.Wolności Tuchola , tel Profesjonalna kadra Profesjonalna kadra radziejowski/pup Radziejów rypiński/pup Rypin ul. Kościuszki 20/ Radziejów , ul. Nowy Rynek Rypin , tel tel Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz 26. Dobry pośrednik Kompetentni pracownicy profesjonalne usługi Dobra kadra połową sukcesu 2 Profesjonalny urząd mogileński/pup Mogilno Miasto Bydgoszcz/ bydgoski/pup Bydgoszcz aleksandrowski/pup Aleksandrów sępoleński/pup Sępólno Krajeńskie chełmiński/pup Chełmno brodnicki/pup Brodnica ul. Obrońców Mogilna Mogilno , ul. Toruńska Bydgoszcz , ul. Przemysłowa Aleksandrów , ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie , ul. Świętojerska Chełmno , ul. świrki i Wigury Brodnica , tel tel tel ki.pl tel tel tel

8 Doradzam - pośredniczę - pomagam Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - kontynuacja Dobre kadry PUP w Lipnie Jesteśmy partnerami 34. Przyjazny Urząd Sprawna Kadra w PUP w śninie Kompetentni na rynku pracy włocławski/miasto Włocławek/PUP we Włocławku Miasto Grudziądz/ grudziądzki/pup w Grudziądzu lipnowski/pup Lipno ul. Kapitulna Włocławek , ul. Parkowa Grudziądz , ul. Okrzei Lipno , toruński/pup dla u Toruńskiego Ŝniński/PUP śnin Miasto Toruń/PUP dla Miasta Torunia ul. Dekerta , ul. Składowa śnin , ul. Mazowiecka 49a , golubskodobrzyński/pup ul. Szosa Rypińska 26 Golub Golub-Dobrzyń , Dobrzyń tel tel tel tel tel tel tel Skuteczni dla innych świecki/pup Świecie ul. Wojska Polskiego 195a Świecie , tel Jakość usług kluczem do nakielski/pup sukcesu na rynku Nakło nad Notecią pracy ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią , tel

9 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie L.p 1. Pracownik na 6 2. Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu 3. Specjaliści Tytuł projektu Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz Dobra kadra połową sukcesu PUP dla Miasta Torunia PUP Grudziądz PUP Aleksandrów PUP Brodnica PUP Bydgoszcz PUP Chełmno PUP - kompetentnym partnerem w rozwoju kapitału PUP Golub-Dobrzyń ludzkiego w powiecie golubskodobrzyńskim Dobra kadra - sukces urzędu Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim Wzrost jakości usług rynku pracy Nasza wiedza połową Waszego sukcesu Profesjonalni na rynku pracy Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w owym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim Skuteczni dla innych Nazwa Beneficjenta PUP Lipno PUP Mogilno PUP Nakło nad Notecią PUP Radziejów PUP Rypin PUP Sępólno Krajeńskie PUP Świecie Adres Beneficjenta ul. Mazowiecka 49a ul. Parkowa Grudziądz ul. Przemysłowa Aleksandrów ul. świrki i Wigury Brodnica ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Świętojerska Chełmno ul. Szosa Rypińska Golub-Dobrzyń ul. Okrzei Lipno ul. Obrońców Mogilna Mogilno ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią ul Kościuszki 20/ Radziejów ul. Nowy Rynek Rypin ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 195A Świecie Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , Okres realizacji projektu telefon www tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi PUP Tuchola ul. Plac Wlności Tuchola , tel Nowe kadry PUP Wąbrzeźno 17. Nowa jakość PUP Włocławek Sprawny Urząd Pracy Profesjonalny Urząd 20. Nowe kadry 2009 PUP śnin PUP dla u Toruńskiego wąbrzeski/pup Wąbrzeźno ul. Wolności Wąbrzeźno , ul. Kapitulna Włocławek , ul. Składowa śnin , ul. Dekerta , ul. Wolności Wąbrzeźno , tel tel tel tel apt.torun.pl pl tel Stawiamy na jakość tucholski/pup Tuchola ul. Pl.Wolności Tuchola , tel Profesjonalna kadra Profesjonalna kadra radziejowski/pup Radziejów rypiński/pup Rypin ul. Kościuszki 20/ Radziejów , ul. Nowy Rynek Rypin , tel tel Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz 26. Dobry pośrednik Kompetentni pracownicy profesjonalne usługi Dobra kadra połową sukcesu 2 Profesjonalny urząd mogileński/pup Mogilno Miasto Bydgoszcz/ bydgoski/pup Bydgoszcz aleksandrowski/pup Aleksandrów sępoleński/pup Sępólno Krajeńskie chełmiński/pup Chełmno brodnicki/pup Brodnica ul. Obrońców Mogilna Mogilno , ul. Toruńska Bydgoszcz , ul. Przemysłowa Aleksandrów , ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie , ul. Świętojerska Chełmno , ul. świrki i Wigury Brodnica , tel tel tel ki.pl tel tel tel

10 Doradzam - pośredniczę - pomagam Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - kontynuacja Dobre kadry PUP w Lipnie Jesteśmy partnerami 34. Przyjazny Urząd Sprawna Kadra w PUP w śninie Kompetentni na rynku pracy włocławski/miasto Włocławek/PUP we Włocławku Miasto Grudziądz/ grudziądzki/pup w Grudziądzu lipnowski/pup Lipno ul. Kapitulna Włocławek , ul. Parkowa Grudziądz , ul. Okrzei Lipno , toruński/pup dla u Toruńskiego Ŝniński/PUP śnin Miasto Toruń/PUP dla Miasta Torunia ul. Dekerta , ul. Składowa śnin , ul. Mazowiecka 49a , golubskodobrzyński/pup ul. Szosa Rypińska 26 Golub Golub-Dobrzyń , Dobrzyń tel tel tel tel tel tel tel Skuteczni dla innych świecki/pup Świecie ul. Wojska Polskiego 195a Świecie , tel Jakość usług kluczem do nakielski/pup sukcesu na rynku Nakło nad Notecią pracy ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią , tel

11 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Ilość osób Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Toruńska Agencja 1. Zostań swoim szefem Rozwoju Regionalnego S.A Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wiejskie Mini Inkubatory 2. Gospodarczego Przedsiębiorczości Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym 155 osób długotrwale bezrobotnych, 70 osób nieaktywnych zawodowo, 225 osób zatrudnionych (40 osób zatrudnionych w rolnictwie, 80 osób zatrudnionych w Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć mikroprzedsiębiorstwach, 85 osób działalność gospodarczą: zatrudnionych w małych i średnich - doradztwo oraz szkolenia umoŝliwiające przedsiębiorstwach, 20 osób zatrudnionych uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do w duŝych przedsiębiorstwach). Przewidziano ul. Kopernika 4 załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - ponadto 5 miejsc dla osób przyznanie środków finansowych na rozwój niepełnosprawnych. Na etapie rekrutacji przedsiębiorczości, priorytetowo będą traktowane osoby - wsparcie pomostowe w okresie do 6 m- pozostające bez zatrudnienia przez okres cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. ponad 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat, osoby do 25 roku Ŝycia, osoby po 45 roku Ŝycia, kobiety (w tym zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy), osoby niepełnosprawne oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie i miejskowiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (ok. 50% uczestników pochodzić będzie z grup "priorytetowych"). Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia Projekt skierowany jest do osób umoŝliwiające pozostających bez zatrudnienia, uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zamieszkujących w gminach wiejskich, ul. Chmielniki 2b załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys Świecie przyznanie środków finansowych na mieszkańców (25 osób bezrobotnych, w tym rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w 15 długotrwale bezrobotnych, 20 osób okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nieaktywnych zawodowo). działalności gospodarczej , , tel tel NIE NIE 3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia Projekt skierowany jest w sposób Fundacja Rozwoju umoŝliwiające priorytetowy do osób do 25 roku Ŝycia, po 45 Demokracji Lokalnej uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do roku Ŝycia, osób zamieszkujących w Własny biznes-postaw Pomorsko- ul. Gdańska 5 załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz na siebie e Centrum Bydgoszcz przyznanie środków finansowych na mieszkańców miast do 25 tys. (10 osób Demokracji Lokalnej rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w nieaktywnych zawodowo, w tym 5 osób w Bydgoszczy okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczących lub kształcących się, 20 osób działalności gospodarczej. zatrudnionych) , tel l NIE 4. Własna firma - od pomysłu do realizacji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Projekt skierowany jest w sposób priorytetowy do osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 m- cy w ciągu ostatnich 2 lat, do osób do 25 roku Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć Ŝycia, po 45 roku Ŝycia, kobiet powracających działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia lub wchodzących po raz pierwszy na rynek umoŝliwiające pracy, niepełnosprawnych w stopniu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do umiarkowanym, do osób zamieszkujących załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ul. Długa 34 tereny wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta - przyznanie środków finansowych na Bydgoszcz do 25 tys. mieszkańców (7 osób rozwój przedsiębiorczości, bezrobotnych, w tym 5 osób długotrwale - wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od bezrobotnych, 7 osób nieaktywnych dnia rozpoczęcia działalności zawodowo, 16 osób zatrudnionych, w tym 7 gospodarczej. osób zatrudnionych w rolnictwie, 3 osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, 4 osoby zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2 pracowników w gorszym połoŝeniu) , tel NIE

12 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Szansa dla aktywnych Akademia Przedsiębiorczości Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć Projekt skierowany jest do osób fizycznych działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia zamieszkujących województwo kujawskopomorskie w gminach wiejskich i miejsko- umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wiejskich oraz miastach do 25 tys. załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, PłuŜnica mieszkańców, niezarejestrowanych jako , przyznanie środków finansowych na bezrobotne lub pracujących (216 osób rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w nieaktywnych zawodowo, w tym 120 osób okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczących lub kształcących się, 216 osób działalności gospodarczej. zatrudnionych). Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Rodzaj podejmowanych działań w projekcie 1. Wyemitowanie w telewizji 12 odcinków programu pt.: "Akademia Przedsiębiorczości". 2. Zamieszczenie w prasie regionalnej 4 artykułów promujących przedsiębiorczość i samozatrudnienie. ul. Garbary Opublikowanie w prasie regionalnej 4 wywiadów z , Bydgoszcz przedsiębiorcami. 4. Zamieszczenie reklam prasowych i billboardów promujących przedsiębiorczość. 5. Emisja w radiu regionalnym wywiadów nt. przedsiębiorczości i projektu oraz spotów promujących przedsiębiorczość. 6. Wydanie i redystrybucja ulotek w punktach konsultacyjnych. 7. Powstanie forum przedsiębiorczości. 8.Wydanie publikacji (6 000 egz.) tel r. - tel r NIE NIE

13 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinansowanie z EFS Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? 1 Agroturystyka naszą szansą Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie" Plac Zamkowy nr 1 obszarów wiejskich, poprawy Tuchola 39 osób , tel na stronie www TAK Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Lokalna Grupa Działania 60 sołtysów z 4 gmin Stolno Akademia Sołtysów Vistula-Terra Culmensis- obszarów wiejskich, poprawy (Grudziadz, Chełmno, Stolno Rozwój przez Tradycję Lisewo, Stolno) 30 mieszkańców gminy Fundacja Rozwoju Dąbrowa Chełmińska, Demokracji wsparcie lokalnych inicjatyw Gmina Dąbrowa m.in.. Sołtysów, Lokalnej Pomorsko- ul. Gdańska 5 informacyjnych, szkoleniowych i 3 Chełmińska - przedstawicieli rad e Centrum Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Inicjatorem Projektów sołeckich oraz osób Demokracji zawodową na poziomie lokalnym pełniących w sołectwach Lokalnej rolę liderów wiejskich Fundacja Rozwoju wsparcie lokalnych inicjatyw 11 sołtysów, 22 Demokracji Lokalnej Gmina Lubiewo- Inicjatorem ul. Gdańska informacyjnych, szkoleniowych i przedstawicieli Rady 4 Pomorsko-e projektów 005 Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Sołeckiej oraz 1 Centrum Demokracji zawodową na poziomie lokalnym przedstawiciel III sektora Lokalnej Kursy na prawo jazdy dla straŝaków OSP czynnikiem Obrowo mieszkańców gminy 5 Gmina Obrowo obszarów wiejskich, poprawy aktywizacji zawodowej Obrowo Obrowo mieszkańców gminy Obrowo , , , , tel TAK tel na stronie www TAK tel TAK tel TAK 6 Najtrudniejszy pierwszy krok Gmina Aleksandrów (130) w ul. Słowackiego 12 tym bezrobotne (20), nieaktywne zawodowo obszarów wiejskich, poprawy Aleksandrów (70) w tym osoby uczące się i kształcące (60), zatrudnieni (40) , tel na stronie www pl NIE 7 Nowe kwalifikacje, nowe moŝliwości wsparcie zawodowe dla straŝaków OSP Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 obszarów wiejskich, poprawy Chrostkowo 8 mieszkańców gminy Chrostkowo , tel pl NIE mieszkańcy gminy 8 Otwarta droga- inicjatywy wspierające aktywizację zawodową mieszkańców gminy Janikowo Janikowo, w tym : rolnicy i domownicy, ul. Plac Stowarzyszenie Rozwoju przedstawiciele Weyssenhoffa 11 obszarów wiejskich, poprawy Regionalnego PARTNER organizacji Bydgoszcz pozarządowych, sołtysi, lokalni liderzy, członkowie , tel TAK rad parafialnych 9 Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A rozwój dialogu, partnerstwa publiczno ul. Kopernika społecznego i współpracy na rzecz 100 Toruń rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym mieszkańcy gminy wiejskiej Ciechocin , tel TAK

14 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Pierwszy krok - ul. Ogrodowa 2 20 osób, w tym rolnicy, aktywizacja zawodowa Gmina Nowa Wieś Nowa Wieś obszarów wiejskich, poprawy osoby samozatrudnione i mieszkańców gminy Wielka Wielka nieaktywne zawodowo Nowa Wieś Wielka 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji (przedstawiciele rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i Pierwszy krok do reorientacji Kujawsko-Pomorski społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających 11 zawodowej rolników gmin Ośrodek Doradztwa Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji powiatu mogileńskiego Rolniczego w Minikowie poziomie lokalnym zawodowej na obszarach wiejskich) 2) 300 rolników objętych wywiadem 1) 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji (przedstawiciele Pierwszy krok do reorientacji rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i zawodowej rolników gmin Kujawsko-Pomorski społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających 12 wiejskich powiatu Ośrodek Doradztwa Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji aleksandrowskiego i członków Rolniczego w Minikowie poziomie lokalnym zawodowej na obszarach ich rodzin wiejskich) 2) 300 rolników objętych wywiadem , , , tel TAK tel TAK tel TAK 1) 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i Kujawsko-Pomorski 13 członków ich rodzin z obszaru Ośrodek Doradztwa działania LGD "Ziemia Rolniczego w Minikowie Gotyku" (przedstawiciele rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji poziomie lokalnym zawodowej na obszarach wiejskich) , tel TAK 2) 300 rolników objętych wywiadem 14 Punkt informacyjny szansą dla mieszkańców z terenu działania LGD "Dorzecza Zgłowiączki" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wsparcie lokalnych inicjatyw osoby zamieszkujace na ul. Sikorskiego 12 informacyjnych, szkoleniowych i terenie LGD oraz Choceń doradczych, promujących aktywizację przedstawiciele zawodową na poziomie lokalnym samorządu , tel brak NIE przedstawiciele trzech sektorów z gmin partnerskich LGD WIECZNO (Gruta, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Świecie nad Osą, RogóŜno, Radzyń Tworzenie Lokalnej Strategii Fundacja Lokalna Grupa ul. Mickiewicza 21 Chełmiński, Łasin, 15 obszarów wiejskich, poprawy Zatrudnienia Działania WIECZNO Wąbrzeźno Dębowa Łąka, KsiąŜki, PłuŜnica i Wąbrzeźno). Pośrednimi odbiorcami pomocy będą osoby bezrobotne z obszaru gmin uczestniczących w projekcie przedstawiciele trzech Tworzenie strategii na sektorów: rzecz wsparcie lokalnych inicjatyw pozarządowego, zatrudnienia w gminach: Centrum Rozwoju Plac Wolności 23 informacyjnych, szkoleniowych i samorządów lokalnych i 16 Sępólno PROGRES Tuchola doradczych, promujących aktywizację osób z sektora Krajeńskie, Sośno, zawodową na poziomie lokalnym ekonomicznego z obszaru Więcbork gmin uczestniczących w projekcie Firma Handlowoprojekt przyczyniający się do Usługowa "Panaceum" Maria Jolanta Wyborska ul. Zboińskiego nauczycieli będących 17 Wiele jeszcze mogę zdziałać! obszarów wiejskich, poprawy OMEGA Firma Kikół na emeryturze lub rencie Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska Wsparcie powiatowych Biuro Doradztwa wsparcie lokalnych inicjatyw liderów Polskiego Inwestycyjnego ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i 15 liderów powiatowych 18 Związku Niewidomych "Europejczyk" Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację kół PZN Okręgu Kujawsko- Jacek Leski zawodową na poziomie lokalnym Pomorskiego , , , , tel TAK tel na stronie www NIE tel brak TAK tel TAK Współpraca i lokalne zasoby wsparcie lokalnych inicjatyw społeczności gmin Fundacja Lokalna Grupa kluczem do rozwoju wsi i ul. Poznańska 345 a informacyjnych, szkoleniowych i wiejskich i miejskowiejskich naleŝacych do 19 Działania Czarnoziem na tworzenia nowych miejsc Inowrocław doradczych, promujących aktywizację Soli pracy dla jej mieszkańców zawodową na poziomie lokalnym powiatu inowrocławskiego , tel TAK

15 20 Wsparcie powiatowych liderów Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego II Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek Leski 15 osób - liderów wsparcie lokalnych inicjatyw powiatowych kół ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i Polskiego Związku Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Niewidomych zawodową na poziomie lokalnym województwo kujawsko , tel NIE pomorskie Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich uczniowie trzecich klas Dobry start - Dobra praca Towarzystwo Rozwoju gimnazjów i ich rodzice PłuŜnica obszarów wiejskich, poprawy Gminy PłuŜnica województwo kujawskozdolności do zatrudnienia oraz pomorskie osoby zarządzające Organizacje pozarządowe istniejącymi oganizacjami pracodawcą- Centrum wsparcie lokalnych inicjatyw pozarządowymi i liderzy Wspierania Organizacji Towarzystwo Rozwoju informacyjnych, szkoleniowych i PłuŜnica tych organizacji powiaty: Pozarządowych (CWOP) Gminy PłuŜnica doradczych, promujących aktywizację wąbrzeski, grudziądzki, zawodową na poziomie lokalnym golubsko-dobrzyński, brodnicki, chełmiński Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej Gmina Stolno 32 mieszkańców gminy 23 Gmina Stolno obszarów wiejskich, poprawy mieszkańców Gminy Stolno Stolno 112 Stolno Gmina Stolno Wzmocnienie kapitału 30 osób do 25 roku Ŝycia ludzkiego warunkiem Stowarzyszenie Lokalna Gminy: Brzuze, Rogowo, aktywizacji i podniesienia Grupa Działania Gmin Wąpielsk obszarów wiejskich, poprawy Rypin, Skrwilno, zdolności do zatrudnienia na Dobrzyńskich Region Wąpielsk, Górzno, Osiek, obszarze LGD Północ Świedziebnia Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Szumiłowo osób nieaktywnych Postaw na zmiany 25 Lokalnej w Mieście i Radzyń obszarów wiejskich, poprawy zawodowo oraz rolnicy Gminie Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński , , , , , tel NIE tel NIE tel NIE tel org.pl/polnoc NIE tel brak NIE Chełmiński Wsparcie lokalnych liderów Polskiego Związku Głuchych 26 Oddział Kujawsko- Pomorski Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek Leski , liderów powiatowych wsparcie lokalnych inicjatyw struktur Polskiego ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i Związku Głuchych Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację województwo kujawskopomorskie zawodową na poziomie lokalnym tel NIE 27 Najtrudniejszy pierwszy krok- II edycja Gmina Aleksandrów ul. Słowackiego osób poszukujących obszarów wiejskich, poprawy pracy gmina Aleksandrów Aleksandrów , tel NIE PomóŜ sobie, pomóŝ innym! Wsparcie zawodowe dla 28 straŝaków OSP Gminy Choceń Gmina Choceń Gmina Choceń ul.sikorskiego Choceń 8 osób, członków OSP w obszarów wiejskich, poprawy Choceniu gmina Choceń , tel NIE "Damy radę"- wspieranie społeczności lokalnych gmin dzieci uczęszczające do ul. Plac Solec i Dobrcz w Stowarzyszenie Rozwoju klas III gimnazjów i ich 29 Weyssenhoffa 11 obszarów wiejskich, poprawy zakresie aktywizacji Regionalnego PARTNER rodzice gmina Dobrcz Bydgoszcz zawodowej gmina Solec , tel NIE

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich Działanie Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Program Absolwent Wartość projektu ogółem** Data podpisania umowy o dofinansowanie 196 716,00 1 wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie 55 243 570,00 26.06.2009 93 217 265,00 26.06.2008

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie 55 243 570,00 26.06.2009 93 217 265,00 26.06.2008 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów. Status wniosku. L.p. Numer wniosku Nazwa Beneficjenta i siedziba Tytuł Projektu. Spełnia minimum punktowe

Liczba uzyskanych punktów. Status wniosku. L.p. Numer wniosku Nazwa Beneficjenta i siedziba Tytuł Projektu. Spełnia minimum punktowe Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/6.2/2008 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL L.p. Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2009) Lp. Beneficjent Siedziba Beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj nową szansę! 112 - "Strażak kierowca 3" 106 - "Ku Lepszej Przyszłości - kurs z zakresu księgowości komputerowej"

Wykorzystaj nową szansę! 112 - Strażak kierowca 3 106 - Ku Lepszej Przyszłości - kurs z zakresu księgowości komputerowej WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU ul. Szosa Chełmińska 3/32, ; Tel. (56) 622 86 ; fax. (56) 622 74 85; e-mail: wup@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl Lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej

Bardziej szczegółowo

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T STAN WDRAśANIA VI PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Bydgoszcz, 10 grudnia 2008 r. 1 WUP W TORUNIU JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP2) W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2009 r.

Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2009 r. Załącznik do Uchwały nr 55/889 /09 Zarządu Województwa Kujawsko-go z dnia 16.07.2009 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Projekty

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świecki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Projekty realizowane w Grudziądzu, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świecki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane w u, powiecie grudziądzkim, chełmińskim i świecki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Informacja na temat projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI 1 Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Tytuł projektu Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012)

Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012) Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji Okres realizacji Grupa docelowa Planowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Promocja projektu Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Liczba punktó. 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu Toruń Pewny na rynku pracy WND-POKL /08 105,5 Zatwierdzony

Liczba punktó. 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu Toruń Pewny na rynku pracy WND-POKL /08 105,5 Zatwierdzony Lista rankingowa w ramach konkursu nr 10/POKL/8.1.2/2008 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw" Poddziałnie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP IZ /16

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP IZ /16 Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Siedziba 1. GMINA GRUDZIĄDZ Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego i sępoleńskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Projekty realizowane na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego i sępoleńskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego i sępoleńskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lp. Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego Spis treści Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 2009... 4 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Własna firma - czas na sukces 99,5 Spełnia minimum punktowe. 3 x B - Biznes Był i Będzie 90,0 Spełnia minimum punktowe

Własna firma - czas na sukces 99,5 Spełnia minimum punktowe. 3 x B - Biznes Był i Będzie 90,0 Spełnia minimum punktowe Lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr 3/6.2/2009 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestr placówek Centrum Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (stan na dzień r.) 1.

1. Rejestr placówek Centrum Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (stan na dzień r.) 1. Załącznik nr 37 do Regulaminu konkursu: Lista istniejących placówek CIS/KIS w województwie kujawskopomorskim. 1. Rejestr placówek w województwie kujawskopomorskim (stan na dzień 01.07.2016 r.) 1. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy

Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców Toruń, 27.11.2013 r. DLACZEGO? Promocja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 11 maja 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane wewłocławku, powiecie m, aleksandrowskim, lipnowskim i m przez Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 6.3 Typy projektów przewidziane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

14. POKL.06.01.01-16-015/09 I/POKL/6.1.1/16/2009 OPTIMA s.c. Aktywne 45+ I/POKL/6.1.1/19/2009 I/POKL/6.1.1/20/2009 I/POKL/6.1.

14. POKL.06.01.01-16-015/09 I/POKL/6.1.1/16/2009 OPTIMA s.c. Aktywne 45+ I/POKL/6.1.1/19/2009 I/POKL/6.1.1/20/2009 I/POKL/6.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

01.08.2012-30.09.2013

01.08.2012-30.09.2013 Umowy podpisane na realizację Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Konkurs A1 (stan na dzień 30 sierpnia 2012 roku) lp Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr lp Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz ul. Szosa Chełmińska 163, 2. Akademia Pro Europa ul. Warszawska 4/7, Data Zakres

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU Toruń, dnia 07 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą

Cel badania. Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Toruń,15 czerwca 2012 r. Rynek Pracy pod Lupą Analiza rynku szkoleniowego podsumowanie badania z 2011 r. Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń,15 czerwca 2012 r. Cel badania Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Jak korzystać ze strony internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą. Toruń, 19.06.2013r.

Promocja projektu. Jak korzystać ze strony internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą. Toruń, 19.06.2013r. Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Promocja projektu Jak korzystać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 PO KL Poddziałania 6.1.1 Nr konkursu I/POKL/6.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XI 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 19

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/POKL/7.2.1/2011

Lista wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/POKL/7.2.1/2011 Lista wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/POKL/7.2.1/2011 Lp. Beneficjent Adres beneficjenta Tytuł projektu Numer kancelaryjny ROPS 1 Fundacja Stabilo Dobry start 2 17535 2 3 O.K.

Bardziej szczegółowo

Lp. Beneficjent Tytuł projektu

Lp. Beneficjent Tytuł projektu Lista projektów złoŝonych w konkursie nr 10/POKL/8.1.2/2008 Lp. Beneficjent Tytuł projektu 1 Doradca - Krzysztof Chlebiński Doradztwo i szkolenia szansą na sukces podczas adaptacji i modernizacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo