Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009."

Transkrypt

1 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinansowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Ilość osób Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy w zł o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? 1. Aktywizator - program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia 'Autos" Szkoła Kierowców S.C. Rak Robert, Rak - Zamyślewska Izabela ul. Włodka Grudziądz szkolenie (kierowca kategorii C,D, C+E), warsztaty z zakresu zawodowo (40 osób), poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych (15 osób) , tel albo TAK 2. Absolwent w działaniu ''Autos" Szkoła Kierowców S.C. Rak Robert, Rak - Zamyślewska Izabela ul. Włodka Grudziądz prawo jazdy kat. B,C, kurs operatorów wózków widłowych (z wymianą bulti gazowej), zajęcia warsztatowe obejmujące rozwój kompetencji w zakresie uczenia się, przygotowujące do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy zawodowo (78 osoby), (15 osób, w tym osoby uczące lub kształcące się -7) , tel TAK Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Bydgoski Dom Technika Kosztorysant budowlany - NOT Spółka zawód z ograniczoną z przyszłością odpowiedzialnością Bydgoski Dom Technika Komputerowe prawo jazdy - NOT Spółka Twój bilet do zatrudnienia z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Edukacji i Osiągnij Zenit swoich Kultury,,Zenit" - inŝ. moŝliwości po pięćdziesiątce Ryszard Girczyc Centrum Integracji Wracamy - program aktywizacji Społecznej,,CISTOR" zawodowej kobiet Gospodarstwo wychowujących dzieci Pomocnicze Urzędu szkolenia (kosztorysowanie budowlane, zakładanie i prowadzenie dzialaności ul. Bolesława Rumińskiego 6 gospodarczej, zasady zawodowo (38 osób), Bydgoszcz prowadzenia finansowego firmy (podatki, rozliczenia finansowe), (22 osoby) wsparcie psychologiczne w trybie indywidualnym warsztaty psychologiczno zawodowo (45osób), interpersonalne, szkolenie z ul. Bolesława Rumińskiego 6 zakresu obsługi komputera i Bydgoszcz (15osób) - w tym pakietu Microsoft Office, długotrwale doradztwo zawodowe bezrobotni 7 osób szkolenia zawodowe (wykwalifikowana niania, pomoc domowa, florystyka-bukieciarz, specjalista do spraw kadr, płac i BHP, biomasaŝ-refleksolog niekonwencjonalne metody ul. Okrzei 5 terapii, magazynier z obsługą zawodowo ( Włocławek wózków widłowych, specjalista osób) ds. wyszukiwania informacji, konsultant do spraw sprzedaŝy i obsługi telefonicznej klientatelepraca), warsztaty psychologiczno-doradcze ul. Stokrotkowa 22 warsztaty kompetencji kluczowych, staŝe zawodowe zawodowo (30 osób) , tel TAK , tel TAK , tel NIE , tel NIE Miasta kursy zawodowe: fryzjer z 7. Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących Centrum Kształcenia Ustawicznego Plac Św. Katarzyny 8 elementami makijaŝu i wizaŝu, elektryk, barman, florysta, komputerowe ECDL, zawodowo (90 osób) , tel NIE przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe

2 interpersonalne i indywidualne poradnictwo zawodowe, 8. Zawód informatyka szansą na lepsze jutro COMBIDATA POLAND ul. Emilii Plater Sopot szkolenia informatyczne, autoryzowane szkolenia zawodowo (30 osób), , tel NIE Microsoft, szkolenia (30 osób) elektroniczne 9. Przepis na zatrudnienie F5 Konsulting Sp. z o.o ul. Składowa Poznań doradztwo zawodowe, szkolenie zawodowo (60 osób), - kucharz małej gastronomii , tel NIE (60 osób) wsparcie psychologicznodoradcze,szkolenia zawodowe(florystyka i zdobienie 10. Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach Fundacja Ekspert Kujawy ul. Dworcowa Inowrocław przedmiotów, sprzedawca hurtowni z obsługa komputera i (90 osób), osoby kas fiskalnych, obsługa wózków nieaktywne widłowych z wymianą butli zawodowo (90 osób) gazowych, spawacz w , tel NIE metodzie 111, spawacz w metodzie 135, wizaŝ i zdobienie paznokci),pośrednictwo pracy doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, grupowe zajęcia z zakresu aktywizacji Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywny i kompetentny Gmina Miasta Toruń ul. Wały Gen. Sikorskiego niepełnosprawny na rynku pracy Investor - Usługi 12. Nowy zawód - nowe moŝliwości Szkoleniowe, ul. Rysia 1 Ewa Pawlak Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ P jak Praca Ochotniczych Hufców Toruń Pracy w Toruniu Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ Kurs na aktywność Ochotniczych Hufców Toruń Pracy w Toruniu Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda ul. Poznańska 11/ Program Absolwent Ochotniczych Hufców Toruń Pracy zawodowej, szkolenie z komunikacji interpersonalnej, (4 osoby), osoby trening "ruchomy lider grupy", nieaktywne IPD, zajęcia z wizaŝu, wykład z zawodowo (20 osób) zakresu ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, praca indywidualna z doradcą zawodowym i psychologiem indywidualne i grupowe działania doradcze, szkolenia na zawodowo eurodoradców pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (magazynier, obsługa wózków jezdniowych, sekretarka, kurs prawa jazdy - zawodowo kat B i C, kursy komputerowe, językowe) warsztaty psychologiczne, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs podstaw przedsiębiorczości, kurs języków obcych i obsługi zawodowo komputera; szkolenia zawodowe: kosmetyka z wizaŝem i stylizacją paznokci, spawanie, prawo jazdy kat. B, C IPD, kurs komputerowy i językowy, szkolenia zawodowe dopasowane do indywidualnych zawodowo potrzeb beneficjentów , tel NIE , tel TAK , tel TAK , tel TAK , tel TAK w Toruniu ostatecznych Wsparcie psychologiczne i aktywizacja zawodowa (zajęcia indywidualne i grupowe), kurs aktywnego poszukiwania pracy, 16. Teraz My - Start Do Kariery Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców ul. Poznańska 11/13 kurs obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. C z kursem przewozu rzeczy, kurs zawodowo (20 osób) , tel TAK Pracy w Toruniu spawania metodą TIG, kurs kosmetyki z manicure i przedłuŝaniem paznokci, kurs manicure i przedłuŝania paznokci z prawem jazdy kat. B aktywizacja i poradnictwo 17. Akcelerator Fundacja Gospodarcza,,Pro Europa" ul. Grudziądzka 46/48 zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku zawodowo (44 osoby) , tel NIE pracy

3 wsparcie psychologiczno doradcze; warsztaty w zakresie nabywania kompetencji kluczowych: kurs przedsiębiorczości, kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym, kurs z zakresu 18. Szansa dla kaŝdego Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Plac Towarzystwa Jaszczurczego Radzyń Chełmiński obsługi komputera i internetu; szkolenia zawodowe: kurs zawodowo (30 osób) , magazyniera z obsługą wózków widłowych(wraz z obsługą tel NIE komputerowych programów magazynowych, urządzeń fiskalnych, i min. sanitarnym), kurs spawania, kurs nowoczesnego sprzedawcy/ przedstawiciela handlowego, kurs szwaczki, kurs fryzjerski Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy prawo jazdy kat. C, kurs operatorów wózków widłowych, Ośrodek Szkolenia Szybki start do kariery - IPD, zajęcia warsztatowe Kierowców Lekcja s.c. ul. Kościuszki 41/ program aktywizacji zawodowej obejmujące rozwój kompetencji , tel TAK Mirosław Bachor, Toruń zawodowo absolwenta w zakresie uczenia się i Dorota Załęcka - Bachor przygotowujące do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy warsztaty psycho-edukacyjne, doradztwo zawodowe (IPD), szkolenia (spawacz, prawo Polskie Towarzystwo Dobre kwalifikacje na jazdy C+E, obsługa komputera i 20. Ekonomiczne ul. Długa Bydgoszcz , tel TAK wyciągnięcie ręki kas fiskalnych, kurs florystyki, zawodowo (80 osób) Oddział w Bydgoszczy podstawy księgowości komputerowej, zdobienie i stylizacja paznokci) Indywidualny Plan Rozwoju, warsztaty Szkoła Aktywnych Pomorsko - e Kobiet, warsztaty indywidualne Centrum Demokracji zajęcia Lokalnej Szkoła kobiet ul. Gdańska 5 motywacyjno wzmacniające,war tel Fundacji Rozwoju , TAK aktywnych Bydgoszcz sztaty-trening aktywności Demokracji Lokalnej w zawodowej, warsztaty Bydgoszczy interpersonalne,kurs obsługi kasy fiskalnej oraz komputera i internetu-podstawowy poradnictwo grupowe (warsztaty reintegracji zawodowej) oraz owy Urząd Pracy ul. Kapitalna 24 szkolenia przyuczające do tel Wolni i Aktywni we Włocławku , TAK Włocławek zawodu lub podnoszące (16 osób) kwalifikacje (tematyka i zakres szkoleń będą wynikały z IPD) warsztaty motywacyjne, szkolenia (sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, robotnik 23. Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej ul. Szkolna Cekcyn gospodarczy z obsługą wózka widłowego, asystent (80 osób), osoby ekonomiczny, kucharz małej nieaktywne gastronomii, pracownik zawodowo (20 osób) biurowy), kursy e-learningowe , tel TAK przygotowujące do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

4 projekt badawczy ( rozpoznanie metod szkolenia zawodowego dla grupy 45 +, zarządzanie 24. Ludzie starsi na rynku pracy w woj. kujawsko - pomorskim. Tendencje rozwojowe i moŝliwości aktywizacji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11 wiekiem w podmiotach gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, moŝliwości wykorzystania w Polsce najbardziej efektywnych , tel TAK instrumentów aktywizacji zawodowej i szkolenia ustawicznego osób starszych) 25. Aktywność z komputerem - WYG International Sp. z integracja społeczno-zawodowa o.o osób niepełnosprawnych ul. śelazna 28/ Warszawa sesje Indywidualnych Planów Działania (IPD), szkolenia komputerowe, zajęcia integracyjno-motywacyjne, korepetycje IT (24 osoby), osoby nieaktywne zawodowo (84 osoby) , tel TAK 26. Szkolenie ECDL - wsparcie aktywności zawodowej w powiecie inowrocławskim WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz szkolenia komputerowe ECDL, IPD, zawodowo , tel wew. 30 TAK Kurs obsługi naziemnego lotniska szansa na pozyskanie WyŜsza Szkoła szkolenie - kurs obsługi 27. nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby Środowiska w Bydgoszczy ul. Fordońska Bydgoszcz naziemnej lotniska, praktyki zawodowe, warsztaty zawodowo (21 osób), , tel TAK pozostające bez pracy w woj. interpersonalne (19 osób) kujawsko - pomorskim kurs dla stewardess/stewardów składający się z 9 modułów tematycznych (wyposaŝenie i Kurs przygotowawczy dla konfiguracja samolotu, stewardess/stewardów szansą bezpieczeństwo, pierwsza 28. pozyskania nowych kwalifikacji zawodowych wśród osób WyŜsza Szkoła Środowiska ul. Fordońska Bydgoszcz pomoc, lotnicza pierwsza pomoc, obsługa klienta i zawodowo (27 osób), , tel TAK pozostających bez pracy z bezpieczeństwo Ŝywności, (3 osoby) małych miejscowości bezpieczeństwo i procedury w samolocie, sytuacje kryzysowe, procedury ewakuacji, wizerunek członka załogi) doradztwo zawodowe, szkolenia informatyczne, szkolenia i kursy zawodowe (bukieciarstwo i florystyka, manicure i pedicure, kurs kosmetyczny i wizaŝu, zawodowo ( Znowu aktywny, znowu potrzebny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu pracownik administracyjnobiurowy, księgowość ul. śółkiewskiego 37/ Toruń komputerowa,operator obrabiarek CNC, sprzedawca z osób), (50 osób) - w tym długotrwale , tel TAK obsługą kas fiskalnych, bezrobotne (20 magazynier z obsługą wózków osób) jezdniowych, pracownik robót wykończeniowych, spawacz MAG, spawacz TIG) IPD, blok zawodowo- 30. Grafik komputerowy - zawód dla aktywnych Oddział - Pomorski Polskiego Związku Głuchych ul.bernardyńska Bydgoszcz motywacyjny (grafik komputerowy, przedsiębiorczość marketingu, autopromocja na rynku pracy, zawodowo , NIE zajęcia motywacyjne, rozwój kompetencji społecznych) 31. Efektywne korzystanie z komputera podczas poszukiwania pracy Tandem Małgorzata Pelc ul.generała Berlinga 15/ Bydgoszcz szkolenia (skuteczna autoprezentacja, podstawy obsługi komputera, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie poszukiwania pracy) zawodowo (32 osoby), o bezrobotne (8 osób), w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych , NIE IPD, blok zawodowomotywacyjny (kurs 32. Praca biurowa - praca dla kaŝdego'' Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek ul.izerska Bydgoszcz komputerowy,obsługi urządzeń i czynności biurowych, przedsiębiorczości, marketingu, zawodowo , NIE Leski autopromocji na rynku pracy, zajęcia motywacyjne, rozwoju kompetencji społecznych)

5 kursy ( księgowość 33. Nowy zawód - nowe perspektywy zatrudnienia Policealne Studium Zawodowe ul.szklarska Inowrocław komputerowa, kadry i płace z obsługą komputera, florystycznysprzedawca z obsługą kas zawodowo , NIE fiskalnych, pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych), warsztaty motywacyjne IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, podstawy obsługi komputera, księgowość 34. Szansa na lepsze jutro Grudziądzkie Centrum Caritas im.błogosławionej Juty ul. Klasztorna Grudziądz komputerowa, pedicure manicure oraz sztuka stylizacji i (150 osób), w tym 10 zdobienia paznokci, sekretarka osób długotrwale z modułem języka angielskiego, bezrobotnych , NIE opiekun osób starszych z Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Turystyka - nadzieja na lepsze jutro Nowe umiejętności kluczem do aktywności zawodowej Nowa perspektywa Zakład Doskonalenia Zawodowego Studium Biznesu i Języków Obcych Global Trade Industry Piotr Maśloch ul.śółkiewskiego 37/41 ul.śółkiewskiego 46 ul.chrobrego 117/6 podstawą języka angielskiego, prawo jazdy kat B. szkolenia (bufetowy/kelner, masaŝ klasyczny, kosmetyka i wizaŝ, manicure-pedicure i modelowanie paznokci, recepcjonista, przewodnik turystyczny, język angielski, , NIE język niemiecki, kurs informatyczny, kurs z przedsiębiorczości), IPD ( zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy w branŝy turystycznej) doradztwo zawodowe, szkolenia (magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych, kadry i płace, księgowość , NIE komputerowa, prawo jazdy kat. C, C+E, operator koparkoładowarki, pracownik biurowy), pośrednictwo pracy doradztwo zawodowe, indywidualne szkolenia zawodowo (50 osób), , NIE zawodowe dostosowane do potrzeb (40 osób) 38. Kobieta aktywna, Kobietą sukcesu Iwona Wencka Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ul.twardzickiego10b Bydgoszcz język angielski, IPD zawodowo , NIE warsztaty kluczowych 39. Pewny zawód-lepsze jutro WyŜsza Szkoła Środowiska w Bydgoszczy ul.fordońska Bydgoszcz kompetencji społecznych,szkolenia i praktyki zawodowo (48 osób), -konserwacja terenów zielonych Osoby bezrobotne i melioracja,indywidualny (24 osoby) , NIE program wsparcia 40. E-CITIZEN -KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Bydgoski Dom Technika Not Sp. z o.o ul. B.Rumińskiego Bydgoszcz szkolenia e-citizen (podstawy obsługi komputera wraz z zawodowo (40 osób), internetem i pakietem biurowym Office), techniki aktywnego (20 osób), w tym 5 poszukiwania pracy, zasady osób długotrwale zakładania i prowadzenia bezrobotnych działalności gospodarczej, , NIE warsztaty elastycznego podejścia do zawodu, poradnictwo psychologiczne, warsztaty efektywnego uczenia 41. Powrót Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko- Pomorski Zarząd Wojewódzki ul. Fordońska Bydgoszcz się, warsztaty poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie, kurs komputerowy i posługiwanie się internetem, zawodowo , NIE szkolenia zawodowe teoretyczno-praktyczne w zawodach dostosowanych do moŝliwości uczestników

6 42. Nowe kompetencje twoją szansą na zatrudnienie Stowarzyszenie,,Wolna Przedsiębiorczość " Oddział Terenowy w Gdańsku ul. Piekarnicza 12A Gdańsk IPD, szkolenia (pracownik biurowy, asystent zawodowo (120 księgowego,obsługa biurowych osób), programów komputerowych i Osoby bezrobotne urządzeń peryferyjnych) (150 osób) , NIE 43. Nowa Perspektywa- Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG Euro-Konsult Sp. z o.o ul.narutowicza 57/ Lublin doradztwo zawodowe, kurs spawania MAG i TIG (100 osób), w tym 40 osób długotrwale , NIE bezrobotnych szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i 44. Stop bierności, bądź kobietą sukcesu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o ul.mickiewicza Katowice nabywania kompetencji kluczowych, doradztwo z zakresu technik aktywnego , NIE poszukiwania pracy, język angielski, niemiecki indywidualne wsparcie psychologicznodoradcze,trening aktywnego poszukiwania Aktywni i zatrudnieni - pracy,pośrednictwo pracy, 45. propozycja dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko - pomorskim Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul.chrobrego 90 szkolenia (sprawna obsługa komputera i internetu, przeprow. zawodowo (30 osób), kursu jęz. ang. z elementami słownictwa zawodowego, (30 osób) sprzedawca z obsługą kasy , NIE fiskalnej, przedstawiciel handlowy, pracownik ds. kadr i płac,menadŝer małej gastronomii i cateringu) indywidualne doradztwo zawodowe,warsztaty aktywizacji zawodowej - zajęcia dot. autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji 46. Start do pracy - rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko - pomorskiego Centrum Samorządności i Regionalizmu ul. Kozia 11/ Łowicz interpersonalnej i technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia (język angielski z elementami słownictwa Osoby bezrobotne , csir.org.pl NIE zawodowego w tym profesjonalnej obsługi klienta, wykorzystanie ICT i internetu w biznesie, konsultant ds.funduszy UE, samodzielny księgowy, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, kasjer/sprzedawca)

7 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie L.p 1. Pracownik na 6 2. Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu 3. Specjaliści Tytuł projektu Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz Dobra kadra połową sukcesu PUP dla Miasta Torunia PUP Grudziądz PUP Aleksandrów PUP Brodnica PUP Bydgoszcz PUP Chełmno PUP - kompetentnym partnerem w rozwoju kapitału PUP Golub-Dobrzyń ludzkiego w powiecie golubskodobrzyńskim Dobra kadra - sukces urzędu Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim Wzrost jakości usług rynku pracy Nasza wiedza połową Waszego sukcesu Profesjonalni na rynku pracy Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w owym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim Skuteczni dla innych Nazwa Beneficjenta PUP Lipno PUP Mogilno PUP Nakło nad Notecią PUP Radziejów PUP Rypin PUP Sępólno Krajeńskie PUP Świecie Adres Beneficjenta ul. Mazowiecka 49a ul. Parkowa Grudziądz ul. Przemysłowa Aleksandrów ul. świrki i Wigury Brodnica ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Świętojerska Chełmno ul. Szosa Rypińska Golub-Dobrzyń ul. Okrzei Lipno ul. Obrońców Mogilna Mogilno ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią ul Kościuszki 20/ Radziejów ul. Nowy Rynek Rypin ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 195A Świecie Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , Okres realizacji projektu telefon www tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi PUP Tuchola ul. Plac Wlności Tuchola , tel Nowe kadry PUP Wąbrzeźno 17. Nowa jakość PUP Włocławek Sprawny Urząd Pracy Profesjonalny Urząd 20. Nowe kadry 2009 PUP śnin PUP dla u Toruńskiego wąbrzeski/pup Wąbrzeźno ul. Wolności Wąbrzeźno , ul. Kapitulna Włocławek , ul. Składowa śnin , ul. Dekerta , ul. Wolności Wąbrzeźno , tel tel tel tel apt.torun.pl pl tel Stawiamy na jakość tucholski/pup Tuchola ul. Pl.Wolności Tuchola , tel Profesjonalna kadra Profesjonalna kadra radziejowski/pup Radziejów rypiński/pup Rypin ul. Kościuszki 20/ Radziejów , ul. Nowy Rynek Rypin , tel tel Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz 26. Dobry pośrednik Kompetentni pracownicy profesjonalne usługi Dobra kadra połową sukcesu 2 Profesjonalny urząd mogileński/pup Mogilno Miasto Bydgoszcz/ bydgoski/pup Bydgoszcz aleksandrowski/pup Aleksandrów sępoleński/pup Sępólno Krajeńskie chełmiński/pup Chełmno brodnicki/pup Brodnica ul. Obrońców Mogilna Mogilno , ul. Toruńska Bydgoszcz , ul. Przemysłowa Aleksandrów , ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie , ul. Świętojerska Chełmno , ul. świrki i Wigury Brodnica , tel tel tel ki.pl tel tel tel

8 Doradzam - pośredniczę - pomagam Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - kontynuacja Dobre kadry PUP w Lipnie Jesteśmy partnerami 34. Przyjazny Urząd Sprawna Kadra w PUP w śninie Kompetentni na rynku pracy włocławski/miasto Włocławek/PUP we Włocławku Miasto Grudziądz/ grudziądzki/pup w Grudziądzu lipnowski/pup Lipno ul. Kapitulna Włocławek , ul. Parkowa Grudziądz , ul. Okrzei Lipno , toruński/pup dla u Toruńskiego Ŝniński/PUP śnin Miasto Toruń/PUP dla Miasta Torunia ul. Dekerta , ul. Składowa śnin , ul. Mazowiecka 49a , golubskodobrzyński/pup ul. Szosa Rypińska 26 Golub Golub-Dobrzyń , Dobrzyń tel tel tel tel tel tel tel Skuteczni dla innych świecki/pup Świecie ul. Wojska Polskiego 195a Świecie , tel Jakość usług kluczem do nakielski/pup sukcesu na rynku Nakło nad Notecią pracy ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią , tel

9 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie L.p 1. Pracownik na 6 2. Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu 3. Specjaliści Tytuł projektu Efektywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy szansą bezrobotnych Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz Dobra kadra połową sukcesu PUP dla Miasta Torunia PUP Grudziądz PUP Aleksandrów PUP Brodnica PUP Bydgoszcz PUP Chełmno PUP - kompetentnym partnerem w rozwoju kapitału PUP Golub-Dobrzyń ludzkiego w powiecie golubskodobrzyńskim Dobra kadra - sukces urzędu Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim Wzrost jakości usług rynku pracy Nasza wiedza połową Waszego sukcesu Profesjonalni na rynku pracy Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w owym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim Skuteczni dla innych Nazwa Beneficjenta PUP Lipno PUP Mogilno PUP Nakło nad Notecią PUP Radziejów PUP Rypin PUP Sępólno Krajeńskie PUP Świecie Adres Beneficjenta ul. Mazowiecka 49a ul. Parkowa Grudziądz ul. Przemysłowa Aleksandrów ul. świrki i Wigury Brodnica ul. Toruńska Bydgoszcz ul. Świętojerska Chełmno ul. Szosa Rypińska Golub-Dobrzyń ul. Okrzei Lipno ul. Obrońców Mogilna Mogilno ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią ul Kościuszki 20/ Radziejów ul. Nowy Rynek Rypin ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 195A Świecie Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie , , , , , , , , , , , , , , Okres realizacji projektu telefon www tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi PUP Tuchola ul. Plac Wlności Tuchola , tel Nowe kadry PUP Wąbrzeźno 17. Nowa jakość PUP Włocławek Sprawny Urząd Pracy Profesjonalny Urząd 20. Nowe kadry 2009 PUP śnin PUP dla u Toruńskiego wąbrzeski/pup Wąbrzeźno ul. Wolności Wąbrzeźno , ul. Kapitulna Włocławek , ul. Składowa śnin , ul. Dekerta , ul. Wolności Wąbrzeźno , tel tel tel tel apt.torun.pl pl tel Stawiamy na jakość tucholski/pup Tuchola ul. Pl.Wolności Tuchola , tel Profesjonalna kadra Profesjonalna kadra radziejowski/pup Radziejów rypiński/pup Rypin ul. Kościuszki 20/ Radziejów , ul. Nowy Rynek Rypin , tel tel Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz 26. Dobry pośrednik Kompetentni pracownicy profesjonalne usługi Dobra kadra połową sukcesu 2 Profesjonalny urząd mogileński/pup Mogilno Miasto Bydgoszcz/ bydgoski/pup Bydgoszcz aleksandrowski/pup Aleksandrów sępoleński/pup Sępólno Krajeńskie chełmiński/pup Chełmno brodnicki/pup Brodnica ul. Obrońców Mogilna Mogilno , ul. Toruńska Bydgoszcz , ul. Przemysłowa Aleksandrów , ul. Kościuszki Sępólno Krajeńskie , ul. Świętojerska Chełmno , ul. świrki i Wigury Brodnica , tel tel tel ki.pl tel tel tel

10 Doradzam - pośredniczę - pomagam Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu - kontynuacja Dobre kadry PUP w Lipnie Jesteśmy partnerami 34. Przyjazny Urząd Sprawna Kadra w PUP w śninie Kompetentni na rynku pracy włocławski/miasto Włocławek/PUP we Włocławku Miasto Grudziądz/ grudziądzki/pup w Grudziądzu lipnowski/pup Lipno ul. Kapitulna Włocławek , ul. Parkowa Grudziądz , ul. Okrzei Lipno , toruński/pup dla u Toruńskiego Ŝniński/PUP śnin Miasto Toruń/PUP dla Miasta Torunia ul. Dekerta , ul. Składowa śnin , ul. Mazowiecka 49a , golubskodobrzyński/pup ul. Szosa Rypińska 26 Golub Golub-Dobrzyń , Dobrzyń tel tel tel tel tel tel tel Skuteczni dla innych świecki/pup Świecie ul. Wojska Polskiego 195a Świecie , tel Jakość usług kluczem do nakielski/pup sukcesu na rynku Nakło nad Notecią pracy ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią , tel

11 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinasowanie z EFS Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dane kontaktowe Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Ilość osób Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Toruńska Agencja 1. Zostań swoim szefem Rozwoju Regionalnego S.A Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wiejskie Mini Inkubatory 2. Gospodarczego Przedsiębiorczości Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym 155 osób długotrwale bezrobotnych, 70 osób nieaktywnych zawodowo, 225 osób zatrudnionych (40 osób zatrudnionych w rolnictwie, 80 osób zatrudnionych w Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć mikroprzedsiębiorstwach, 85 osób działalność gospodarczą: zatrudnionych w małych i średnich - doradztwo oraz szkolenia umoŝliwiające przedsiębiorstwach, 20 osób zatrudnionych uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do w duŝych przedsiębiorstwach). Przewidziano ul. Kopernika 4 załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - ponadto 5 miejsc dla osób przyznanie środków finansowych na rozwój niepełnosprawnych. Na etapie rekrutacji przedsiębiorczości, priorytetowo będą traktowane osoby - wsparcie pomostowe w okresie do 6 m- pozostające bez zatrudnienia przez okres cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. ponad 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat, osoby do 25 roku Ŝycia, osoby po 45 roku Ŝycia, kobiety (w tym zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy), osoby niepełnosprawne oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie i miejskowiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (ok. 50% uczestników pochodzić będzie z grup "priorytetowych"). Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia Projekt skierowany jest do osób umoŝliwiające pozostających bez zatrudnienia, uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zamieszkujących w gminach wiejskich, ul. Chmielniki 2b załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys Świecie przyznanie środków finansowych na mieszkańców (25 osób bezrobotnych, w tym rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w 15 długotrwale bezrobotnych, 20 osób okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nieaktywnych zawodowo). działalności gospodarczej , , tel tel NIE NIE 3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia Projekt skierowany jest w sposób Fundacja Rozwoju umoŝliwiające priorytetowy do osób do 25 roku Ŝycia, po 45 Demokracji Lokalnej uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do roku Ŝycia, osób zamieszkujących w Własny biznes-postaw Pomorsko- ul. Gdańska 5 załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz na siebie e Centrum Bydgoszcz przyznanie środków finansowych na mieszkańców miast do 25 tys. (10 osób Demokracji Lokalnej rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w nieaktywnych zawodowo, w tym 5 osób w Bydgoszczy okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczących lub kształcących się, 20 osób działalności gospodarczej. zatrudnionych) , tel l NIE 4. Własna firma - od pomysłu do realizacji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Projekt skierowany jest w sposób priorytetowy do osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 m- cy w ciągu ostatnich 2 lat, do osób do 25 roku Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć Ŝycia, po 45 roku Ŝycia, kobiet powracających działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia lub wchodzących po raz pierwszy na rynek umoŝliwiające pracy, niepełnosprawnych w stopniu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do umiarkowanym, do osób zamieszkujących załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ul. Długa 34 tereny wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta - przyznanie środków finansowych na Bydgoszcz do 25 tys. mieszkańców (7 osób rozwój przedsiębiorczości, bezrobotnych, w tym 5 osób długotrwale - wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od bezrobotnych, 7 osób nieaktywnych dnia rozpoczęcia działalności zawodowo, 16 osób zatrudnionych, w tym 7 gospodarczej. osób zatrudnionych w rolnictwie, 3 osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, 4 osoby zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2 pracowników w gorszym połoŝeniu) , tel NIE

12 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Szansa dla aktywnych Akademia Przedsiębiorczości Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć Projekt skierowany jest do osób fizycznych działalność gospodarczą: - doradztwo oraz szkolenia zamieszkujących województwo kujawskopomorskie w gminach wiejskich i miejsko- umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wiejskich oraz miastach do 25 tys. załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, PłuŜnica mieszkańców, niezarejestrowanych jako , przyznanie środków finansowych na bezrobotne lub pracujących (216 osób rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe w nieaktywnych zawodowo, w tym 120 osób okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczących lub kształcących się, 216 osób działalności gospodarczej. zatrudnionych). Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Rodzaj podejmowanych działań w projekcie 1. Wyemitowanie w telewizji 12 odcinków programu pt.: "Akademia Przedsiębiorczości". 2. Zamieszczenie w prasie regionalnej 4 artykułów promujących przedsiębiorczość i samozatrudnienie. ul. Garbary Opublikowanie w prasie regionalnej 4 wywiadów z , Bydgoszcz przedsiębiorcami. 4. Zamieszczenie reklam prasowych i billboardów promujących przedsiębiorczość. 5. Emisja w radiu regionalnym wywiadów nt. przedsiębiorczości i projektu oraz spotów promujących przedsiębiorczość. 6. Wydanie i redystrybucja ulotek w punktach konsultacyjnych. 7. Powstanie forum przedsiębiorczości. 8.Wydanie publikacji (6 000 egz.) tel r. - tel r NIE NIE

13 Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata według stanu na dzień 30 września 2009 r. uwzględniający aneksy podpisanych umów o dofinansowanie z EFS Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie/Poddziałanie L.p Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Forma wsparcia Grupy docelowe Wartość projektu ogółem w zł Data podpisania umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu telefon www Projekt zakończony? 1 Agroturystyka naszą szansą Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie" Plac Zamkowy nr 1 obszarów wiejskich, poprawy Tuchola 39 osób , tel na stronie www TAK Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Lokalna Grupa Działania 60 sołtysów z 4 gmin Stolno Akademia Sołtysów Vistula-Terra Culmensis- obszarów wiejskich, poprawy (Grudziadz, Chełmno, Stolno Rozwój przez Tradycję Lisewo, Stolno) 30 mieszkańców gminy Fundacja Rozwoju Dąbrowa Chełmińska, Demokracji wsparcie lokalnych inicjatyw Gmina Dąbrowa m.in.. Sołtysów, Lokalnej Pomorsko- ul. Gdańska 5 informacyjnych, szkoleniowych i 3 Chełmińska - przedstawicieli rad e Centrum Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Inicjatorem Projektów sołeckich oraz osób Demokracji zawodową na poziomie lokalnym pełniących w sołectwach Lokalnej rolę liderów wiejskich Fundacja Rozwoju wsparcie lokalnych inicjatyw 11 sołtysów, 22 Demokracji Lokalnej Gmina Lubiewo- Inicjatorem ul. Gdańska informacyjnych, szkoleniowych i przedstawicieli Rady 4 Pomorsko-e projektów 005 Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Sołeckiej oraz 1 Centrum Demokracji zawodową na poziomie lokalnym przedstawiciel III sektora Lokalnej Kursy na prawo jazdy dla straŝaków OSP czynnikiem Obrowo mieszkańców gminy 5 Gmina Obrowo obszarów wiejskich, poprawy aktywizacji zawodowej Obrowo Obrowo mieszkańców gminy Obrowo , , , , tel TAK tel na stronie www TAK tel TAK tel TAK 6 Najtrudniejszy pierwszy krok Gmina Aleksandrów (130) w ul. Słowackiego 12 tym bezrobotne (20), nieaktywne zawodowo obszarów wiejskich, poprawy Aleksandrów (70) w tym osoby uczące się i kształcące (60), zatrudnieni (40) , tel na stronie www pl NIE 7 Nowe kwalifikacje, nowe moŝliwości wsparcie zawodowe dla straŝaków OSP Gmina Chrostkowo Chrostkowo 99 obszarów wiejskich, poprawy Chrostkowo 8 mieszkańców gminy Chrostkowo , tel pl NIE mieszkańcy gminy 8 Otwarta droga- inicjatywy wspierające aktywizację zawodową mieszkańców gminy Janikowo Janikowo, w tym : rolnicy i domownicy, ul. Plac Stowarzyszenie Rozwoju przedstawiciele Weyssenhoffa 11 obszarów wiejskich, poprawy Regionalnego PARTNER organizacji Bydgoszcz pozarządowych, sołtysi, lokalni liderzy, członkowie , tel TAK rad parafialnych 9 Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A rozwój dialogu, partnerstwa publiczno ul. Kopernika społecznego i współpracy na rzecz 100 Toruń rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym mieszkańcy gminy wiejskiej Ciechocin , tel TAK

14 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Pierwszy krok - ul. Ogrodowa 2 20 osób, w tym rolnicy, aktywizacja zawodowa Gmina Nowa Wieś Nowa Wieś obszarów wiejskich, poprawy osoby samozatrudnione i mieszkańców gminy Wielka Wielka nieaktywne zawodowo Nowa Wieś Wielka 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji (przedstawiciele rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i Pierwszy krok do reorientacji Kujawsko-Pomorski społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających 11 zawodowej rolników gmin Ośrodek Doradztwa Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji powiatu mogileńskiego Rolniczego w Minikowie poziomie lokalnym zawodowej na obszarach wiejskich) 2) 300 rolników objętych wywiadem 1) 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji (przedstawiciele Pierwszy krok do reorientacji rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i zawodowej rolników gmin Kujawsko-Pomorski społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających 12 wiejskich powiatu Ośrodek Doradztwa Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji aleksandrowskiego i członków Rolniczego w Minikowie poziomie lokalnym zawodowej na obszarach ich rodzin wiejskich) 2) 300 rolników objętych wywiadem , , , tel TAK tel TAK tel TAK 1) 21 osób tworzących zespół ds. reorientacji Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i Kujawsko-Pomorski 13 członków ich rodzin z obszaru Ośrodek Doradztwa działania LGD "Ziemia Rolniczego w Minikowie Gotyku" (przedstawiciele rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społeczności lokalnej i społecznego i współpracy na rzecz podmiotów działających Minikowo rozwoju zasobów ludzkich na na rzecz aktywizacji poziomie lokalnym zawodowej na obszarach wiejskich) , tel TAK 2) 300 rolników objętych wywiadem 14 Punkt informacyjny szansą dla mieszkańców z terenu działania LGD "Dorzecza Zgłowiączki" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wsparcie lokalnych inicjatyw osoby zamieszkujace na ul. Sikorskiego 12 informacyjnych, szkoleniowych i terenie LGD oraz Choceń doradczych, promujących aktywizację przedstawiciele zawodową na poziomie lokalnym samorządu , tel brak NIE przedstawiciele trzech sektorów z gmin partnerskich LGD WIECZNO (Gruta, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Świecie nad Osą, RogóŜno, Radzyń Tworzenie Lokalnej Strategii Fundacja Lokalna Grupa ul. Mickiewicza 21 Chełmiński, Łasin, 15 obszarów wiejskich, poprawy Zatrudnienia Działania WIECZNO Wąbrzeźno Dębowa Łąka, KsiąŜki, PłuŜnica i Wąbrzeźno). Pośrednimi odbiorcami pomocy będą osoby bezrobotne z obszaru gmin uczestniczących w projekcie przedstawiciele trzech Tworzenie strategii na sektorów: rzecz wsparcie lokalnych inicjatyw pozarządowego, zatrudnienia w gminach: Centrum Rozwoju Plac Wolności 23 informacyjnych, szkoleniowych i samorządów lokalnych i 16 Sępólno PROGRES Tuchola doradczych, promujących aktywizację osób z sektora Krajeńskie, Sośno, zawodową na poziomie lokalnym ekonomicznego z obszaru Więcbork gmin uczestniczących w projekcie Firma Handlowoprojekt przyczyniający się do Usługowa "Panaceum" Maria Jolanta Wyborska ul. Zboińskiego nauczycieli będących 17 Wiele jeszcze mogę zdziałać! obszarów wiejskich, poprawy OMEGA Firma Kikół na emeryturze lub rencie Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska Wsparcie powiatowych Biuro Doradztwa wsparcie lokalnych inicjatyw liderów Polskiego Inwestycyjnego ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i 15 liderów powiatowych 18 Związku Niewidomych "Europejczyk" Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację kół PZN Okręgu Kujawsko- Jacek Leski zawodową na poziomie lokalnym Pomorskiego , , , , tel TAK tel na stronie www NIE tel brak TAK tel TAK Współpraca i lokalne zasoby wsparcie lokalnych inicjatyw społeczności gmin Fundacja Lokalna Grupa kluczem do rozwoju wsi i ul. Poznańska 345 a informacyjnych, szkoleniowych i wiejskich i miejskowiejskich naleŝacych do 19 Działania Czarnoziem na tworzenia nowych miejsc Inowrocław doradczych, promujących aktywizację Soli pracy dla jej mieszkańców zawodową na poziomie lokalnym powiatu inowrocławskiego , tel TAK

15 20 Wsparcie powiatowych liderów Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego II Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek Leski 15 osób - liderów wsparcie lokalnych inicjatyw powiatowych kół ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i Polskiego Związku Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację Niewidomych zawodową na poziomie lokalnym województwo kujawsko , tel NIE pomorskie Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich uczniowie trzecich klas Dobry start - Dobra praca Towarzystwo Rozwoju gimnazjów i ich rodzice PłuŜnica obszarów wiejskich, poprawy Gminy PłuŜnica województwo kujawskozdolności do zatrudnienia oraz pomorskie osoby zarządzające Organizacje pozarządowe istniejącymi oganizacjami pracodawcą- Centrum wsparcie lokalnych inicjatyw pozarządowymi i liderzy Wspierania Organizacji Towarzystwo Rozwoju informacyjnych, szkoleniowych i PłuŜnica tych organizacji powiaty: Pozarządowych (CWOP) Gminy PłuŜnica doradczych, promujących aktywizację wąbrzeski, grudziądzki, zawodową na poziomie lokalnym golubsko-dobrzyński, brodnicki, chełmiński Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej Gmina Stolno 32 mieszkańców gminy 23 Gmina Stolno obszarów wiejskich, poprawy mieszkańców Gminy Stolno Stolno 112 Stolno Gmina Stolno Wzmocnienie kapitału 30 osób do 25 roku Ŝycia ludzkiego warunkiem Stowarzyszenie Lokalna Gminy: Brzuze, Rogowo, aktywizacji i podniesienia Grupa Działania Gmin Wąpielsk obszarów wiejskich, poprawy Rypin, Skrwilno, zdolności do zatrudnienia na Dobrzyńskich Region Wąpielsk, Górzno, Osiek, obszarze LGD Północ Świedziebnia Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Szumiłowo osób nieaktywnych Postaw na zmiany 25 Lokalnej w Mieście i Radzyń obszarów wiejskich, poprawy zawodowo oraz rolnicy Gminie Radzyń Chełmiński gmina Radzyń Chełmiński , , , , , tel NIE tel NIE tel NIE tel org.pl/polnoc NIE tel brak NIE Chełmiński Wsparcie lokalnych liderów Polskiego Związku Głuchych 26 Oddział Kujawsko- Pomorski Biuro Doradztwa Inwestycyjnego,,Europejczyk" Jacek Leski , liderów powiatowych wsparcie lokalnych inicjatyw struktur Polskiego ul. Izerska 20 informacyjnych, szkoleniowych i Związku Głuchych Bydgoszcz doradczych, promujących aktywizację województwo kujawskopomorskie zawodową na poziomie lokalnym tel NIE 27 Najtrudniejszy pierwszy krok- II edycja Gmina Aleksandrów ul. Słowackiego osób poszukujących obszarów wiejskich, poprawy pracy gmina Aleksandrów Aleksandrów , tel NIE PomóŜ sobie, pomóŝ innym! Wsparcie zawodowe dla 28 straŝaków OSP Gminy Choceń Gmina Choceń Gmina Choceń ul.sikorskiego Choceń 8 osób, członków OSP w obszarów wiejskich, poprawy Choceniu gmina Choceń , tel NIE "Damy radę"- wspieranie społeczności lokalnych gmin dzieci uczęszczające do ul. Plac Solec i Dobrcz w Stowarzyszenie Rozwoju klas III gimnazjów i ich 29 Weyssenhoffa 11 obszarów wiejskich, poprawy zakresie aktywizacji Regionalnego PARTNER rodzice gmina Dobrcz Bydgoszcz zawodowej gmina Solec , tel NIE

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo