UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA"

Transkrypt

1 KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to refundacja poniesionych kosztów związanych z modernizacją ulicy Dąbrowskiego, którą otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wszystkie dotychczasowe płatności wpłynęły w terminie, co oznacza, iż cały projekt zarówno pod kątem finansowym, jak i technicznym jest realizowany prawidłowo. Ponadto na początku sierpnia pracownicy Wojewody Pomorskiego przeprowadzili jego trzydniową, bardzo skrupulatną kontrolę. Przeszliśmy ten sprawdzian bardzo dobrze wyjaśnia burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak cieszę się, że nasza inwestycja, tak ważna dla regionu, prowadzona jest fachowo i bez zarzutów. Prowadzący kontrolę nie odnotowali żadnych nieprawidłowości. Oznacza to, iż nasze miasto z powodzeniem może korzystać z funduszy unijnych. Remont ulicy trwa od listopada ubiegłego roku. Jeden jego etap został już zakończony. Aktualnie wykonywany jest najdłuższy odcinek drogi, przygotowane są również tereny pod budowę dwóch rond. W celu zminimalizowania utrudnień związanych z modernizacją, prace związane z powstaniem nowej nawierzchni jezdni zostaną znacznie przyśpieszone i zakończą się jeszcze w tym roku, natomiast w przyszłym roku kontynuowana będzie budowa chodników oraz ścieżek rowerowych. Gościem specjalnym sierpniowej sesji był wicemarszałek województwa pomorskiego p. Marek Biernacki. Marszałek podpisał z gminą porozumienie w sprawie przebudowy ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego. Na jego mocy Samorząd Województwa Pomorskiego będzie partycypował w połowie kosztów realizacji tej inwestycji. Jeszcze w tym roku zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Starowiejskiej i przygotowana stosowna dokumentacja. Modernizacja obu ulic potrwa trzy lata. Przy okazji Marszałek przekazał na ręce Burmistrza Miasta uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla UMOWA PODPISANA! Wicemarszałek Marek Biernacki i Wiceburmistrz Tadeusz Wiśniewski w trakcie podpisywania porozumienia województwa Pomorskiego na lata , na mocy której nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł do projektu docieplenia dachu i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2. Radni przyjęli informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze br, podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Białej Rzeki oraz okolic Janowa. Wyrażono zgodę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim na udzielenie pomocy finansowej na zakup dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi samochodu ratowniczogaśniczego. Podczas sesji Wiceburmistrzowie Tadeusz Wiśniewski oraz Iwona Romanowska wręczyli akt powołania na stanowisko Dyrektora szkoły nr 10 Pani Mirosławie Grzymkowskiej oraz akty mianowania 22 nauczycielom rumskich szkół. Nowi nauczyciele złożyli ślubowanie. Świętowano również 15-lecie istnienia Straży Miejskiej w Rumi. Z tej okazji głos zabrał oczywiście Komendant Straży Miejskiej p. Roman Świrski, natomiast gratulacje złożyły mu władze Rumi, Komendant Komisariatu Policji w Rumi p. Cezary Błaszczyk, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej p. Jarosław Szreder. Na temat wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2005r. rozmawiamy z burmistrz Rumi Elżbietą Rogalą-Kończak Czy udało się do tej pory na planowanym poziomie zrealizować budżet? W pierwszym półroczu zostały zrealizowane dochody w wysokości ponad 33,3 milionów zł, co stanowi niemal 50% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło natomiast ok. 29,1 milionów zł, czyli prawie 40% planu. Wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4,2 mln zł. Jednak większość wydatków inwestycyjnych będzie poniesionych w II półroczu, stąd ta nadwyżka jest zjawiskiem przejściowym, podobnie jak w latach ubiegłych. Kwota inwestycji zaplanowanych na ten rok wynosi ok. 20 milionów zł, z czego w I półroczu zrealizowano 2,2 mln. Jakie są największe pod względem finansowym inwestycje realizowane w naszym mieście? To przede wszystkim modernizacja ul. Dąbrowskiego. W tym roku koszt tej inwestycji wyniesie w 8,4 mln zł, z czego 75% pokryje Unia Europejska. Ponadto ul. Kamienna, która w tym roku kosztować będzie 2,4 mln, przy czym niemal połowa tej kwoty pochodzi z Rezerwy Budżetu Państwa. Rozpoczniemy również budowę krytej pływalni w kwocie ok. 2 mln zł. W tym przypadku 1/3 wydatków pokryje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W dalszym ciągu będą kontynuowane inwestycje w ramach Komitetów Społecznych (głównie drogowe). Ich koszt wyniesie około 1,3 mln zł. Kontynuowane będzie też docieplanie placówek oświatowych z wykorzystaniem w znacznym stopniu środków finansowych z EkoFunduszu. Wydatki miasta wyniosą ok. 1,5 mln zł. Kolejną znaczną inwestycją będzie budowa kanalizacji sanitarnej ok. 1 mln.

2 UNIA DLA BEZROBOTNYCH Urząd Miasta Rumi wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie kontynuują realizację dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich zakłada udzielenie pełnego wsparcia dla bezrobotnej młodzieży poprzez staże, zatrudnienie subsydiowane, jednorazowe dotacje na działalność gospodarczą, a także organizowanie szkoleń. Celem drugiego projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz jego przyczyn poprzez wspieranie osób bezrobotnych za pomocą subsydiowania zatrudnienia, przygotowania do wykonywania zawodu, dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i organizowanie szkoleń. W ramach tych projektów Klub Pracy przy rumskim magistracie otrzyma trzy zestawy komputerowe, które będą bezpłatnie udostępniane bezrobotnym mieszkańcom naszego miasta m.in. w celu poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych i zakładania skrzynek . W Klubie Pracy będzie również można nauczyć się podstawowych umiejętności obsługi Internetu. Specjalnie dla rumian zostaną zorganizowane szkolenia dwojakiego rodzaju, a mianowicie: dla kobiet po 50 roku życia, zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 24 miesiące Opiekunka osób starszych oraz dla mężczyzn do 24 roku życia, posiadających średnie wykształcenie, długotrwale bezrobotnych (0-24 miesiące) Kurs magazynowohandlowy z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej. Ponadto informujemy, iż zaistniała możliwość odbycia rocznego stażu, jako Lidera Klubu Pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 26 roku życia z wyższym wykształceniem (typ humistyczny). Staż poprzedzony zostanie szkoleniem zawodowym. Osoby zainteresowane udziałem w kursach, a także odbyciem stażu proszone są o składanie dokumentów w Klubie Pracy przy UM Rumia, pokój nr 2, tel Reklama 6x4 cm AXEL TAXI ULICA JODŁOWA Ku końcowi mają się prace związane z budową ulicy Jodłowej w dzielnicy Stara Rumia. W ramach robót zrobiona została nawierzchnia ulicy na długości 140 metrów z kostki betonowej, chodniki oraz kanalizacja deszczowa. Budowa ta została już zgłoszona do odbioru. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki zawiązaniu się Komitetu Społecznego, czyli współpracy mieszkańców oraz Urzędu Miasta. Dodatkowo na ul. Borówkowej stanowiącej dojazd do ul. Jodłowej, wykonano drenaż odsączający dla wód opadowych dla nowo wybudowanej drogi. Aktualnie na terenie naszego miasta przy udziale mieszkańców powstaje również ul. Spadochroniarzy w dzielnicy Lotnisko. POMOST W PARKU W ubiegłym miesiącu w Parku Starowiejskim rozpoczęły się prace związane z powstaniem pomostu dla łódek. Jego budowa potrwa około miesiąca. Przy nowym solidnym pomoście zacumować będą mogły trzy łódki, bądź kilka kajaków. Zostaną postawione również stojaki na łódki. To już kolejna inwestycja, która ma na celu stworzenie w miejskim parku miejsca rekreacyjnego dla Rumian. Od dwóch lat stopniowo postępują prace w tym zielonym sercu naszego miasta. W przeciągu tego Prace przy budowie pomostu trwają czasu miejsce to zmieniło się wręcz nie do poznania. Teren uporządkowano, dosadzono krzewy i drzewa, wybudowano alejki, powstały place zabaw, ławeczki i oświetlenie. Natomiast w lipcu oddano do użytku Scenę Letnią, na której będą się odbywać różnorodne festyny oraz koncerty. CERTYFIKATY JAKOŚCI Cztery rumskie placówki oświatowe zostały uhonorowane Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji przyznawanymi przez Kuratorium Oświaty. To wyróżnienie otrzymały Przedszkole Samorządowe nr 1 Słoneczna Jedynka, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 10. Kuratorium doceniło zapewnienie przez Miasto Rumię właściwych warunków wychowania i nauczania oraz dbałość o jakość edukacji. W ocenie szkół i przedszkoli brano między innymi pod uwagę czy opieka i profilaktyka wspomagają dziecko i ucznia w ich rozwoju, czy rodzice są partnerami w podejmowanych przez przedszkola i szkoły działaniach, czy szkoły uzyskują wysokie efekty kształcenia, a także czy przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój. Oceniano także organizację i zarządzanie placówkami oraz kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli. Każdego roku nasze placówki są wysoko oceniane przez Kuratorium. Władze miasta zbierają pochwały za zapewnienie wysokich standardów nauczania i wychowania. UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W PAŹDZIERNIKU 2005 ROKU godz dla osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych OŚWIADCZENIA BĘDĄ SKŁADANE W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W POKOJU NR 2 Tel WYPŁATY ZASIŁKÓW W PAŹDZIERNIKU 2005R W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-K godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery L-Z Rumskie Nowiny redaguje Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia. Tel./fax: , e- mail: Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Reklama 4cm/4cm Biuro rachunkowe Rumia, ul. Chabrowa 14 Reklama 4cm/4cm RTV SERVICE Naprawa sprzętu Sprzedaż pilotów i Sprzętu antenowego Dodać Reklama 4cm/5cm ECHO TAXI

3 OBCHODY SIERPNIA 1980 W tym roku cała Polska świętuje 25 rocznicę powstania Solidarności. Również Rumianie uczcili ten jubileusz. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta w parafii św. Krzyża. Następnie uczestnicy obchodów pamiętnego sierpnia 1980 roku przy akompaniamencie orkiestry dętej wzięli udział w przemarszu z Kościoła do Hali Widowiskowo- Sportowej, gdzie odbyła się główna ceremonia. Pod Halą młodzież w Pani burmistrz również przemówiła do zebranych hołdzie rumskim strajkującym posadziła trzy dęby, przy których zamieszczono tabliczkę upamiętniającą wydarzenia sprzed dwudziestu pięciu lat. Podczas uroczystości zebranych gości przywitał Przewodniczący Komitetu Stanisław Freitag, przypomniał zebranym, że pracownicy rumskiej Fabryki Urządzeń Okrętowych, fabryki kotłów i garbarni strajkowali w tamtym czasie. Nasi mieszkańcy byli członkami Członkowie Solidarności uroczyście otworzyli wystawę poświęconą Związkowi Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, a także brali udział w podpisaniu porozumień sierpniowych. Zaraz po nim wystąpił przedstawiciel NSZZ Solidarność, natomiast okolicznościowy referat na temat Sierpnia 1980 roku przedstawił Piotr Kunikowski. Oczywiście nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości. W tej części programu wystąpił senator Edmund Wittbrodt, wicemarszałek Kazimierz Klawiter, pani burmistrz Elzbieta Rogala-Kończak i wielu innych. W swoich mowach podkreślali wagę tamtych wydarzeń, stworzenia 21 postulatów oraz wpływu na dalsze dzieje naszego kraju. Pięcioro Rumian zostało ponadto uhonorowanych Srebrną Odznaką za szczególną działalność, ustanowionym z okazji 25-lecia istnienia NSZZ Solidarność. Odznaczenie to otrzymali Kazimierz Klawiter, Roman Knop, Witold Kaczanowski, Krystyna Łukowicz, Janina Lamek, Antoni Chrzanowski. W części artystycznej ballady strajkowe przypomniał znany działacz Związku, dziennikarz i redaktor Antoni Filipkowski. Wielu z zebranych ze łzami wzruszenia śpiewało te pieśni razem z nim. Uczestnicy mogli również podziwiać wystawę, na której znalazły się eksponaty i pamiątki poświęcone strajkom sierpniowym i powstaniu Solidarności. ULICA KAMIENNA W tym miesiącu został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Kamiennej. 29 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji, a rozpoczęcie remontu planowane jest w pierwszym tygodniu września. W ramach robót wykonany zostanie najbardziej zniszczony fragment ulicy, na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z lasem oraz od ul. Św. Józefa do ul. Młyńskiej. Prace obejmą całkowitą wymianę nakładki nawierzchni oraz remont chodników. Modernizacja obejmuje miejską część tej tak istotnej dla Rumi i regionu pod względem komunikacyjnym ulicy. W sumie droga ta zostanie wyremontowana na długości ponad 400 metrów. BOISKO Z placu zabaw już korzystają najmłodsi Rumianie Zakończono prace na placu zbaw mieszczącym się przy ulicy 1 Maja. W ich ramach powstało nowe ogrodzenie oraz alejki spacerowe. Ponadto oddzielono plac zabaw od boiska sportowego oraz wykonano dodatkowe oświetlenie. To już kolejne prace związane z powstaniem miejsca rekreacyjnego i sportowego dla dzieci i młodzieży w tej okolicy. Gmina systematycznie inwestuje w ten teren, tak aby stworzyć wspaniałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców Lotniska. Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pełnym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ciężarowe. autobusy. ciągniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii układu jezdnego w samochodach osobowych i ciężarowych. - Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych. - Autoelektryk. - Automyjnia. Z A P R A S Z A M Y od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do w każdą sobotę od godz do Tel OKNA PCV J A N K O NIEMIECKIE, Z KUPONEM MONTAŻ GRATIS! TRANSPORT, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA, GWARANCJA GWARANTOWANE NAJNIŻSZE CENY ż Reklama 4x4 Biuro rachunkowe Biegły rewident Rumianek Sklep Zielarsko Medyczny ul. Starowiejska 2a/10 Rumia Pawilon koło dworca PKP Zioła Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA Tel

4 STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Burmistrz Miasta informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Rumi należy składać w terminie do 15 września 2005r., natomiast dla słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2005 r., w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów zawiera Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Rumi. Informacje można uzyskać również telefonicznie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut. Urzędu pod numerem Regulamin i druki wniosków o stypendium szkolne można pobrać ze strony internetowej zakładka Komunikaty lub otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, a także w sekretariatach szkół na terenie Rumi oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi lub pobrać: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316,-zł netto. PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL - meble kuchenne - zabudowy korytarzy - meble biurowe, standardowe i pod wymiar - meble nietypowe PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16 ZABAWA POD ZNAKIEM KULTURY KASZUBKIEJ W trakcie Jarmarku można było zaopatrzyć się w rozmaite pamiątki kaszubskie obrusy, rzeźby wykonane w drewnie, a nawet w kamieniu, tabakiery oraz mnóstwo innych folklorystycznych pamiątek. Wielkim powodzeniem cieszył się także chleb ze smalcem. Specjalnie dla najmłodszych mieszkańców zorganizowano pokazy strażackie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rumi, zabawy, pokazy gołębi ozdobnych i wiele innych atrakcji. Trochę starsi mogli sprawdzić swoja wiedzę na temat Rumi, naszego regionu oraz osób kultywujących kaszubskie tradycje. Cieszy fakt, iż poziom był bardzo wysoki, a pomyłek naprawdę niewiele. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę sierpnia Rumianie bawili się podczas Jarmarku Kaszubskiego. Pomimo zmiennej pogody jak zwykle impreza ta przyciągnęła wiele osób. Organizatorzy, czyli rumski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rumi zapewnili uczestnikom moc atrakcji. Zwyczajowo imprezę poprowadził niezastąpiony Edmund Lewańczyk, którego zabawne gadki kaszubskie zna każdy. Na scenie zaprezentowały się cztery zespoły kaszubskie. Obok naszej rodzimej Rumi, z Dębogórza zawitał do nas zespół Kaszebszci Kwiotci, z Lęborka zespół Lęborka oraz kapela KORTA. Dodatkową oprawę muzyczną zapewniła również orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Gruczy oraz zespół Miki- Mause. Gwiazdą wieczoru był krakowski zespół WAWELE, na czele którego stoi od 1972 roku Jan Wojdak. W trakcie Jarmarku nie zabrakło stoisk, na których można było kupić wyroby rękodzieła kaszubskiego, a ich rozmaitość przyciągnęła niemało osób. Były wspaniałe, barwne serwety i SUKCES RUMSKICH UCZNIÓW Nie zabrakło występów zespołów kaszubskich Zakończyła się czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach kampanii odbyły się cztery konkursy indywidualne Co zrobisz, gdy wygrasz?, Mierz wysoko, Jak wypocząć z trzeźwym umysłem? oraz Napisz do Dudka oraz konkurs zbiorowy pod hasłem: Ja wśród innych. W konkursach tych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Polski, w tym i z Rumi. Z przyjemnością informujemy, iż nasi reprezentanci zostali laureatami powyższych konkursów. Wyróżniona została Paulina Roszkowska ze Szkoły Podstawowej nr1, Aleksandra Czaplińska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Mikołaj Ratajczak ze Szkoły Podstawowej nr 6, Andrzej Kaszuba z ZSS nr 3 oraz Natalia Bara z Gimnazjum nr 1. Natomiast w konkurencjach zbiorowych została wyróżniona klasa VI c ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz klasa I Gimnazjum w ZSS nr 3. Serdecznie gratulujemy! Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami już w Rumi, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. APARATY SŁUCHOWE ZAUSZNE I WEWNĄTRZUSZNE, WKŁADKI INDYWIDUALNE, BATERIE, PRZEGLĄDY APARATÓW SŁUCHOWYCH ORAZ BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. RUMIA ul. DERDOWSKIEGO 25 GABINET CZYNNY WTOREK-CZWARTEK W GODZ. 10:00-17:00. REJESTRACJA POD NUMEREM W GODZINACH PRZYJĘĆ.

5 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI Burmistrz Miasta Rumi informuje, że w miesiącu wrześniu 2005 r. zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 1. Częściowe zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi. Powyższe ogłoszenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej: BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych tel OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W M-CU Sierpniu 2005 Burmistrz Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-cu Sierpniu 2005: 1. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni chodników i wjazdów przy ul. Abrahama w Rumi. Złożonych ofert 5, z czego odrzucono: 0. Cena oferty najtańszej z (VAT) ,26 zł. Cena oferty najdroższej z (VAT) ,31 zł. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., Rumia, ul. Młyńska 8. Cena z (VAT) ,31 zł. w tym VAT ,19 zł. 2. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół na terenie Rumi, Gdyni i Wejherowa w roku szkolnym 2005/2006. Złożonych ofert 2, z czego odrzucono: 1. Wybrano wykonawcę: Stowarzyszenie ECHO TAXI Rumia, ul. Ceynowy 28 Cena z (VAT = 0) - za kurs na terenie Rumi w jedną stronę: 10,00 zł. - za kurs na terenie Gdyni w jedną stronę: 30,00 zł. - za kurs na terenie Wejherowa w jedną stronę: 30,00 zł. - za kurs na terenie Gdańska w jedną stronę: 50,00 zł. 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż elementów prefabrykowanych do Skate Parku przy ul. Krzywoustego w Rumi. Złożonych ofert 1 z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma MPG ul. Okólna 68, Łagiewniki Nowe. Cena z (VAT) ,00 zł. w tym VAT 6.221,31 zł. 4. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich i remontu części pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 4 w Rumi, przy ul. Batorego 29. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, Rumia. Cena z (VAT) ,07 zł w tym VAT 7.589,65 zł. 5. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie działki na plac zabaw dla Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Rodziewiczówny w Rumi. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, Rumia. Cena z (VAT) ,64 zł w tym VAT 8.177,62 zł. 6. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pomostu dla łódek oraz robót towarzyszących w Parku Miejskim w Rumi przy ul. Starowiejskiej. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma MOSTER Jacek Tylczyński, ul. Mostowa 2, Nowa Wieś Lęborska. Cena z (VAT) ,23 zł w tym VAT 7.117,40 zł. 7. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów dwóch budynków komunalnych położonych w Rumi przy ul. Zakole 2 i 8. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Usługi Dekarskie DACHREM Jan Miotk, ul. Sikorskiego 7, Wejherowo. Cena z (VAT) ,63 zł w tym VAT 7.169,09 zł. 8. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację nawierzchni drogowej odcinka ul. Kamiennej w Rumi. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma Budowlano- Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, Gdynia. Cena z (VAT) ,94 zł w tym VAT ,94 zł. 9. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Zawadzkiego w Rumi. Złożonych ofert 4, z czego odrzucono: 2. Cena oferty tańszej z (VAT) ,02 zł. Cena oferty droższej z (VAT) ,19 zł. Wybrano wykonawcę: EKOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Równa 2. Cena z (VAT) ,02 zł. w tym VAT ,51 zł. 10. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Miasta w roku Złożonych ofert 4, z czego odrzucono: 0. Cena oferty najtańszej (prowizja, odsetki) ,03 zł. Cena oferty najdroższej (prowizja, odsetki) ,04 zł. Wybrano wykonawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Gdynia, ul. Świętojańska 18. Cena (prowizja, odsetki) ,03 zł. Komunikat Burmistrza Miasta Rumi do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji i ruchów młodzieżowych Rada Miejska Rumi w kwietniu 2003r. przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, nadając jej statut i ordynację wyborczą. 24 października 2003 r. odbyły się pierwsze wybory i właśnie w bieżącym roku mija pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Rumi. Według statutu celem Młodzieżowej Rady jest m.in.: - zapewnienie możliwości uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia młodych mieszkańców naszego miasta, - reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji samorządowych i władz różnych szczebli, - działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia. Ordynacja wyborcza określa między innymi okręgi wyborcze, które kształtują się następująco: Lokalizacja nr okręgu wyborczego Gimnazjum Nr 1 Nr 1 2 Gimnazjum Nr 2 Nr 2 2 Gimnazjum Nr 4 Nr 3 2 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Salezjańskie Gimnazjum i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 2 Miejski Dom Kultury /okręg organizacji i ruchów młodzieżowych oraz osób niezrzeszonych/ liczba mandatów Nr 4 1 Nr 5 2 Nr 6 3 Nr 7 3 Nr 8 2 Nr sierpnia br. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza ogłaszające wybory na kolejną kadencję do Młodzieżowej Rady Miasta Rumi ustalając ich termin na dzień 4 listopada br. w okręgach szkolnych i 6 listopada br. w okręgu organizacji i ruchów młodzieżowych oraz osób niezrzeszonych. We wrześniu powołany zostanie Gminny Komisarz Wyborczy i składy Okręgowych Komisji Wyborczych ze wskazaniem ich przewodniczących. Dzień 23 sierpnia jest również pierwszym dniem kampanii wyborczej. Przepisy o zasadach prowadzenia kampanii, jej finansowania, dopuszczonych i zabronionych formach, stosuje się analogicznie, jak do rad gmin. Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w wyborach. Sądzę, że będzie to doskonała lekcja samorządności oraz możliwość wdrożenia w życie wielu pomysłów młodych mieszkańców naszego miasta. Życzę powodzenia! Burmistrz Miasta Rumi mgr inż. Elżbieta Rogala Kończak Jednolity tekst Statutu i Ordynacji wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Rumi do pobrania ze strony internetowej UM Rumia:

6 Kalendarz imprez Rumia Wrzesień Galeria u Bibliotekarek Julian Bohdanowicz Już bez cenzury wystawa rysunku satyrycznego z ostatnich 25 lat 01 (czwartek) uroczystości związane z upamiętnieniem 66 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej: godz , składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej (cmentarz w Łużycach, obelisk przy ul. Chełmińskiej, cmentarz przy Kościele Św. Krzyża) godz ; msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Jana z Kęt z udziałem pocztów sztandarowych, ul. Stoczniowców (sobota) godz ; Wycieczka rowerowa: Kazimierz-Zatoka-Rewa- Mechelinki-Mosty; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz ; MKS Orkan Rumia - Gedania Gdańsk - mecz - piłki nożnej - Junior "A"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 04 (niedziela) godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - II kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Bytovia Bytów - mecz piłki nożnej IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz.11.00; OKS Janowo - Gryf Wejherowo - mecz piłki nożnej - Junior "D- 2"; Boisko przy ul. Gdyńska; org. OKS Janowo godz.14.00; MKS ORKAN Rumia - Błyskawica Rekowo - mecz piłki nożnej - Junior "B"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 07 (środa) godz ; MKS ORKAN Rumia - Żuławy Nowy Dwór - mecz piłki nożnej - Junior "C"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 08 (czwartek) godz ; Egzamin kondycyjny sędziów OPZPN w Gdańsku; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. OPZPN 10 (sobota) godz. 9.30; Wycieczka rowerowa: Osłonino-Rzucewo-Puck- Swarzewo; zbiórka na parkingu przy SP 9, ul. Stoczniowców 6; org. "Sama Rama" przy DK SM Janowo godz.10.00; VI runda Ligi Pomorskiej UKS w Biegu na Orientację; centrum zawodów Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 26; org. UKS "Siódemka" godz.11.00; MKS ORKAN - OKS Janowo - mecz piłki nożnej - Junior "D-2 ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz "Żegnajcie wakacje" zabawy i konkursy dla dzieci w Oratorium (wstęp wolny); Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) 11 (niedziela) godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Powiśle Dzierzgoń - mecz piłki nożnej - IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; OKS Janowo Kaszuby II Połchowo mecz piłki nożnej klasa A Seniorzy; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - III kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz ; Rodzinne Spotkania Teatralne - spektakl dla dzieci "Nowe szaty króla" w wykonaniu teatru "Klapa" z Gdańska; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo godz.14.00; MKS II ORKAN Rumia - Relaks Mechowo - mecz piłki nożnej - Klasa A" Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan "Galeria Signum" - wystawa grafiki autorstwa Bolesława Okuniewskiego; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 17 (sobota) godz Mini-turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (zespoły 5-osobowe, spotkanie kapitanów piątek o godz ) na boisko przy kościele NMP WW; Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) godz ; Wycieczka rowerowa: Zbychowo-Wyspowo-Gniewowo-Reda; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz ; Harcerskie zakończenie Akcji Letniej Piknik Harcerski Rumia Choczewo, org. ZHP godz ; Szkółka Żeglarska na Korei, staw w Parku Starowiejskim, org. ZHP godz.11.00; MKS ORKAN Rumia - MKS Władysławowo - mecz piłki nożnej - Junior "B"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz.13.30; MKS ORKAN Rumia - Orzeł Choczewo - mecz piłki nożnej - Junior "D"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; MKS Orkan Rumia - Sporting Leźno - mecz - piłki nożnej - Junior "A"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 18 (niedziela) godz.10.00; XXI Bieg Pokoju zapisy do biegu, uroczyste otwarcie,11.35 start do biegu głównego; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR godz.11.00; OKS Janowo - Inicjatywa Arka Gdynia - mecz piłki nożnej - Junior "D-2"; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - IV kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz ; Janowski Salon Muzyczny - recital gitarowy Andrzeja Heimowskiego; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo godz ; MKS ORKAN Rumia - Wisła Tczew - mecz piłki nożnej - Junior "C"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 21 (środa) godz ; TPS Rumia - KTS Skra Bełchatów - mecz piłki siatkowej - I liga "B" kobiet; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. TPS 22 (czwartek) godz ; IX Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce; szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR, MZS godz ; Wernisaż wystawy plastycznej Bożeny Dziuk Igłą malowane z Rumi; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 23 (piątek) godz ; IX Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce; szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR Rejs po Bałtyku zakończenie sezonu żeglarskiego (rozpoczęcie Puck godz , zakończenie Puck godz ), org. ZHP 24 (sobota) godz Mini-turniej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum (zespoły 5-osobowe, spotkanie kapitanów piątek o godz ), Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) godz ; Szkółka Żeglarska na Korei, staw w Parku Starowiejskim, org. ZHP godz ; Miejski Przegląd Teatralny; Sala Klubu przy Parafii Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza; org. MDK godz ; Koncert Pieśni Polskich w wykonaniu Dariusza Wójcika i Jacka Szymańskiego; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz. 9.30; Wycieczka rowerowa: Zbychowo-Gniewowo-Wejherowo- Kalwaria Wejherowska-Reda; zbiórka na parkingu przy SP 9, ul. Stoczniowców 6; org. "Sama Rama" przy DK SM Janowo 25 (niedziela) godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - V kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Olimpia Sztum - mecz piłki nożnej - IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; OKS Janowo - mecz piłki nożnej klasa A Seniorzy; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz.14.00; MKS II ORKAN Rumia - Pidrinia Gdynia - mecz piłki nożnej - Klasa "A"; Seniorzy, Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan U W A G A MĘŻCZYŹNI urodzeni w 1987 roku 1. W dniach od dnia 03 października do dnia 14 października 2005 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz 28 października 2005 r. (dzień dodatkowy) w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 (sala posiedzeń nr na parterze), w godzinach od 9.00 do będzie prowadzona rejestracja przedpoborowych zameldowanych na terenie Rumi na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad dwa miesiące. 2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni urodzeni w 1987 r., a także mężczyźni urodzeni w latach: 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, którzy dotychczas nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych. 3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, paszport). 4. Przedpoborowy w przypadku niemożliwości zgłoszenia się do rejestracji w wyznaczonym terminie obowiązany jest zawiadomić osobiście, pisemnie, lub za pośrednictwem innej osoby Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi (pok Naczelnik Wydziału lub pracownika stanowiska dowodów osobistych w Biurze Obsługi Mieszkańców) o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie się do rejestracji. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dniu rejestracji (istnieje możliwość przełożenia terminu (na inny dzień z wyznaczonych). 5. Przedpoborowy trwale niezdolny (na skutek orzeczenia niepełnosprawności) do osobistego zgłoszenia się do rejestracji - obowiązek zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny, który dokonując zgłoszenia w jego imieniu obowiązany jest przedstawić własny dowód osobisty, dowód tożsamości przedpoborowego (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)i dokument potwierdzający niemożność osobistego stawiennictwa przedpoborowego. 6. Po rozpoczęciu rejestracji zmiana miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące (zamieszkania) przez przedpoborowego może nastąpić (wyłącznie) po dokonaniu przez niego obowiązku zgłoszenia się do rejestracji. 7. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w pkt Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie zgłoszą się do rejestracji we wskazanym miejscu i czasie podlegają rygorom, o których mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz art. 117 i art. 148 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.). 9. Przedpoborowy, który nie zgłosi się do rejestracji, może zosta ukarany grzywną w celu przymuszenia, doprowadzony przez Policję lub wniosek, o jego ukaranie, może być skierowany przez organ gminy do Sądu. OGŁOSZENIE Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r.,Nr 261,poz.2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości objętych Zarządzeniem Nr 828/242/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiące własność Gminy Rumia, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych.

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Ćwierć wieku samorządu

Ćwierć wieku samorządu Miasto kupuje akcje Ruchu > > > strona 2 Budżet Obywatelski czas głosowania > > > strona 4 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X 29 maja 2015 r. połowie maja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych Nr 8 (127) sierpień 2014 Gazeta bezpłatna Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo