UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA"

Transkrypt

1 KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to refundacja poniesionych kosztów związanych z modernizacją ulicy Dąbrowskiego, którą otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wszystkie dotychczasowe płatności wpłynęły w terminie, co oznacza, iż cały projekt zarówno pod kątem finansowym, jak i technicznym jest realizowany prawidłowo. Ponadto na początku sierpnia pracownicy Wojewody Pomorskiego przeprowadzili jego trzydniową, bardzo skrupulatną kontrolę. Przeszliśmy ten sprawdzian bardzo dobrze wyjaśnia burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak cieszę się, że nasza inwestycja, tak ważna dla regionu, prowadzona jest fachowo i bez zarzutów. Prowadzący kontrolę nie odnotowali żadnych nieprawidłowości. Oznacza to, iż nasze miasto z powodzeniem może korzystać z funduszy unijnych. Remont ulicy trwa od listopada ubiegłego roku. Jeden jego etap został już zakończony. Aktualnie wykonywany jest najdłuższy odcinek drogi, przygotowane są również tereny pod budowę dwóch rond. W celu zminimalizowania utrudnień związanych z modernizacją, prace związane z powstaniem nowej nawierzchni jezdni zostaną znacznie przyśpieszone i zakończą się jeszcze w tym roku, natomiast w przyszłym roku kontynuowana będzie budowa chodników oraz ścieżek rowerowych. Gościem specjalnym sierpniowej sesji był wicemarszałek województwa pomorskiego p. Marek Biernacki. Marszałek podpisał z gminą porozumienie w sprawie przebudowy ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego. Na jego mocy Samorząd Województwa Pomorskiego będzie partycypował w połowie kosztów realizacji tej inwestycji. Jeszcze w tym roku zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Starowiejskiej i przygotowana stosowna dokumentacja. Modernizacja obu ulic potrwa trzy lata. Przy okazji Marszałek przekazał na ręce Burmistrza Miasta uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla UMOWA PODPISANA! Wicemarszałek Marek Biernacki i Wiceburmistrz Tadeusz Wiśniewski w trakcie podpisywania porozumienia województwa Pomorskiego na lata , na mocy której nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł do projektu docieplenia dachu i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2. Radni przyjęli informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze br, podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Białej Rzeki oraz okolic Janowa. Wyrażono zgodę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim na udzielenie pomocy finansowej na zakup dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi samochodu ratowniczogaśniczego. Podczas sesji Wiceburmistrzowie Tadeusz Wiśniewski oraz Iwona Romanowska wręczyli akt powołania na stanowisko Dyrektora szkoły nr 10 Pani Mirosławie Grzymkowskiej oraz akty mianowania 22 nauczycielom rumskich szkół. Nowi nauczyciele złożyli ślubowanie. Świętowano również 15-lecie istnienia Straży Miejskiej w Rumi. Z tej okazji głos zabrał oczywiście Komendant Straży Miejskiej p. Roman Świrski, natomiast gratulacje złożyły mu władze Rumi, Komendant Komisariatu Policji w Rumi p. Cezary Błaszczyk, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej p. Jarosław Szreder. Na temat wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2005r. rozmawiamy z burmistrz Rumi Elżbietą Rogalą-Kończak Czy udało się do tej pory na planowanym poziomie zrealizować budżet? W pierwszym półroczu zostały zrealizowane dochody w wysokości ponad 33,3 milionów zł, co stanowi niemal 50% planu rocznego. Wykonanie wydatków wyniosło natomiast ok. 29,1 milionów zł, czyli prawie 40% planu. Wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4,2 mln zł. Jednak większość wydatków inwestycyjnych będzie poniesionych w II półroczu, stąd ta nadwyżka jest zjawiskiem przejściowym, podobnie jak w latach ubiegłych. Kwota inwestycji zaplanowanych na ten rok wynosi ok. 20 milionów zł, z czego w I półroczu zrealizowano 2,2 mln. Jakie są największe pod względem finansowym inwestycje realizowane w naszym mieście? To przede wszystkim modernizacja ul. Dąbrowskiego. W tym roku koszt tej inwestycji wyniesie w 8,4 mln zł, z czego 75% pokryje Unia Europejska. Ponadto ul. Kamienna, która w tym roku kosztować będzie 2,4 mln, przy czym niemal połowa tej kwoty pochodzi z Rezerwy Budżetu Państwa. Rozpoczniemy również budowę krytej pływalni w kwocie ok. 2 mln zł. W tym przypadku 1/3 wydatków pokryje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W dalszym ciągu będą kontynuowane inwestycje w ramach Komitetów Społecznych (głównie drogowe). Ich koszt wyniesie około 1,3 mln zł. Kontynuowane będzie też docieplanie placówek oświatowych z wykorzystaniem w znacznym stopniu środków finansowych z EkoFunduszu. Wydatki miasta wyniosą ok. 1,5 mln zł. Kolejną znaczną inwestycją będzie budowa kanalizacji sanitarnej ok. 1 mln.

2 UNIA DLA BEZROBOTNYCH Urząd Miasta Rumi wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie kontynuują realizację dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich zakłada udzielenie pełnego wsparcia dla bezrobotnej młodzieży poprzez staże, zatrudnienie subsydiowane, jednorazowe dotacje na działalność gospodarczą, a także organizowanie szkoleń. Celem drugiego projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz jego przyczyn poprzez wspieranie osób bezrobotnych za pomocą subsydiowania zatrudnienia, przygotowania do wykonywania zawodu, dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i organizowanie szkoleń. W ramach tych projektów Klub Pracy przy rumskim magistracie otrzyma trzy zestawy komputerowe, które będą bezpłatnie udostępniane bezrobotnym mieszkańcom naszego miasta m.in. w celu poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych i zakładania skrzynek . W Klubie Pracy będzie również można nauczyć się podstawowych umiejętności obsługi Internetu. Specjalnie dla rumian zostaną zorganizowane szkolenia dwojakiego rodzaju, a mianowicie: dla kobiet po 50 roku życia, zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 24 miesiące Opiekunka osób starszych oraz dla mężczyzn do 24 roku życia, posiadających średnie wykształcenie, długotrwale bezrobotnych (0-24 miesiące) Kurs magazynowohandlowy z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej. Ponadto informujemy, iż zaistniała możliwość odbycia rocznego stażu, jako Lidera Klubu Pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 26 roku życia z wyższym wykształceniem (typ humistyczny). Staż poprzedzony zostanie szkoleniem zawodowym. Osoby zainteresowane udziałem w kursach, a także odbyciem stażu proszone są o składanie dokumentów w Klubie Pracy przy UM Rumia, pokój nr 2, tel Reklama 6x4 cm AXEL TAXI ULICA JODŁOWA Ku końcowi mają się prace związane z budową ulicy Jodłowej w dzielnicy Stara Rumia. W ramach robót zrobiona została nawierzchnia ulicy na długości 140 metrów z kostki betonowej, chodniki oraz kanalizacja deszczowa. Budowa ta została już zgłoszona do odbioru. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki zawiązaniu się Komitetu Społecznego, czyli współpracy mieszkańców oraz Urzędu Miasta. Dodatkowo na ul. Borówkowej stanowiącej dojazd do ul. Jodłowej, wykonano drenaż odsączający dla wód opadowych dla nowo wybudowanej drogi. Aktualnie na terenie naszego miasta przy udziale mieszkańców powstaje również ul. Spadochroniarzy w dzielnicy Lotnisko. POMOST W PARKU W ubiegłym miesiącu w Parku Starowiejskim rozpoczęły się prace związane z powstaniem pomostu dla łódek. Jego budowa potrwa około miesiąca. Przy nowym solidnym pomoście zacumować będą mogły trzy łódki, bądź kilka kajaków. Zostaną postawione również stojaki na łódki. To już kolejna inwestycja, która ma na celu stworzenie w miejskim parku miejsca rekreacyjnego dla Rumian. Od dwóch lat stopniowo postępują prace w tym zielonym sercu naszego miasta. W przeciągu tego Prace przy budowie pomostu trwają czasu miejsce to zmieniło się wręcz nie do poznania. Teren uporządkowano, dosadzono krzewy i drzewa, wybudowano alejki, powstały place zabaw, ławeczki i oświetlenie. Natomiast w lipcu oddano do użytku Scenę Letnią, na której będą się odbywać różnorodne festyny oraz koncerty. CERTYFIKATY JAKOŚCI Cztery rumskie placówki oświatowe zostały uhonorowane Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji przyznawanymi przez Kuratorium Oświaty. To wyróżnienie otrzymały Przedszkole Samorządowe nr 1 Słoneczna Jedynka, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 10. Kuratorium doceniło zapewnienie przez Miasto Rumię właściwych warunków wychowania i nauczania oraz dbałość o jakość edukacji. W ocenie szkół i przedszkoli brano między innymi pod uwagę czy opieka i profilaktyka wspomagają dziecko i ucznia w ich rozwoju, czy rodzice są partnerami w podejmowanych przez przedszkola i szkoły działaniach, czy szkoły uzyskują wysokie efekty kształcenia, a także czy przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój. Oceniano także organizację i zarządzanie placówkami oraz kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli. Każdego roku nasze placówki są wysoko oceniane przez Kuratorium. Władze miasta zbierają pochwały za zapewnienie wysokich standardów nauczania i wychowania. UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W PAŹDZIERNIKU 2005 ROKU godz dla osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych OŚWIADCZENIA BĘDĄ SKŁADANE W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W POKOJU NR 2 Tel WYPŁATY ZASIŁKÓW W PAŹDZIERNIKU 2005R W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-K godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery L-Z Rumskie Nowiny redaguje Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia. Tel./fax: , e- mail: Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Reklama 4cm/4cm Biuro rachunkowe Rumia, ul. Chabrowa 14 Reklama 4cm/4cm RTV SERVICE Naprawa sprzętu Sprzedaż pilotów i Sprzętu antenowego Dodać Reklama 4cm/5cm ECHO TAXI

3 OBCHODY SIERPNIA 1980 W tym roku cała Polska świętuje 25 rocznicę powstania Solidarności. Również Rumianie uczcili ten jubileusz. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta w parafii św. Krzyża. Następnie uczestnicy obchodów pamiętnego sierpnia 1980 roku przy akompaniamencie orkiestry dętej wzięli udział w przemarszu z Kościoła do Hali Widowiskowo- Sportowej, gdzie odbyła się główna ceremonia. Pod Halą młodzież w Pani burmistrz również przemówiła do zebranych hołdzie rumskim strajkującym posadziła trzy dęby, przy których zamieszczono tabliczkę upamiętniającą wydarzenia sprzed dwudziestu pięciu lat. Podczas uroczystości zebranych gości przywitał Przewodniczący Komitetu Stanisław Freitag, przypomniał zebranym, że pracownicy rumskiej Fabryki Urządzeń Okrętowych, fabryki kotłów i garbarni strajkowali w tamtym czasie. Nasi mieszkańcy byli członkami Członkowie Solidarności uroczyście otworzyli wystawę poświęconą Związkowi Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, a także brali udział w podpisaniu porozumień sierpniowych. Zaraz po nim wystąpił przedstawiciel NSZZ Solidarność, natomiast okolicznościowy referat na temat Sierpnia 1980 roku przedstawił Piotr Kunikowski. Oczywiście nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości. W tej części programu wystąpił senator Edmund Wittbrodt, wicemarszałek Kazimierz Klawiter, pani burmistrz Elzbieta Rogala-Kończak i wielu innych. W swoich mowach podkreślali wagę tamtych wydarzeń, stworzenia 21 postulatów oraz wpływu na dalsze dzieje naszego kraju. Pięcioro Rumian zostało ponadto uhonorowanych Srebrną Odznaką za szczególną działalność, ustanowionym z okazji 25-lecia istnienia NSZZ Solidarność. Odznaczenie to otrzymali Kazimierz Klawiter, Roman Knop, Witold Kaczanowski, Krystyna Łukowicz, Janina Lamek, Antoni Chrzanowski. W części artystycznej ballady strajkowe przypomniał znany działacz Związku, dziennikarz i redaktor Antoni Filipkowski. Wielu z zebranych ze łzami wzruszenia śpiewało te pieśni razem z nim. Uczestnicy mogli również podziwiać wystawę, na której znalazły się eksponaty i pamiątki poświęcone strajkom sierpniowym i powstaniu Solidarności. ULICA KAMIENNA W tym miesiącu został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Kamiennej. 29 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji, a rozpoczęcie remontu planowane jest w pierwszym tygodniu września. W ramach robót wykonany zostanie najbardziej zniszczony fragment ulicy, na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z lasem oraz od ul. Św. Józefa do ul. Młyńskiej. Prace obejmą całkowitą wymianę nakładki nawierzchni oraz remont chodników. Modernizacja obejmuje miejską część tej tak istotnej dla Rumi i regionu pod względem komunikacyjnym ulicy. W sumie droga ta zostanie wyremontowana na długości ponad 400 metrów. BOISKO Z placu zabaw już korzystają najmłodsi Rumianie Zakończono prace na placu zbaw mieszczącym się przy ulicy 1 Maja. W ich ramach powstało nowe ogrodzenie oraz alejki spacerowe. Ponadto oddzielono plac zabaw od boiska sportowego oraz wykonano dodatkowe oświetlenie. To już kolejne prace związane z powstaniem miejsca rekreacyjnego i sportowego dla dzieci i młodzieży w tej okolicy. Gmina systematycznie inwestuje w ten teren, tak aby stworzyć wspaniałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców Lotniska. Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pełnym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ciężarowe. autobusy. ciągniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii układu jezdnego w samochodach osobowych i ciężarowych. - Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych. - Autoelektryk. - Automyjnia. Z A P R A S Z A M Y od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do w każdą sobotę od godz do Tel OKNA PCV J A N K O NIEMIECKIE, Z KUPONEM MONTAŻ GRATIS! TRANSPORT, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA, GWARANCJA GWARANTOWANE NAJNIŻSZE CENY ż Reklama 4x4 Biuro rachunkowe Biegły rewident Rumianek Sklep Zielarsko Medyczny ul. Starowiejska 2a/10 Rumia Pawilon koło dworca PKP Zioła Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA Tel

4 STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Burmistrz Miasta informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Rumi należy składać w terminie do 15 września 2005r., natomiast dla słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2005 r., w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów zawiera Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Rumi. Informacje można uzyskać również telefonicznie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut. Urzędu pod numerem Regulamin i druki wniosków o stypendium szkolne można pobrać ze strony internetowej zakładka Komunikaty lub otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, a także w sekretariatach szkół na terenie Rumi oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi lub pobrać: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316,-zł netto. PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL - meble kuchenne - zabudowy korytarzy - meble biurowe, standardowe i pod wymiar - meble nietypowe PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16 ZABAWA POD ZNAKIEM KULTURY KASZUBKIEJ W trakcie Jarmarku można było zaopatrzyć się w rozmaite pamiątki kaszubskie obrusy, rzeźby wykonane w drewnie, a nawet w kamieniu, tabakiery oraz mnóstwo innych folklorystycznych pamiątek. Wielkim powodzeniem cieszył się także chleb ze smalcem. Specjalnie dla najmłodszych mieszkańców zorganizowano pokazy strażackie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rumi, zabawy, pokazy gołębi ozdobnych i wiele innych atrakcji. Trochę starsi mogli sprawdzić swoja wiedzę na temat Rumi, naszego regionu oraz osób kultywujących kaszubskie tradycje. Cieszy fakt, iż poziom był bardzo wysoki, a pomyłek naprawdę niewiele. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę sierpnia Rumianie bawili się podczas Jarmarku Kaszubskiego. Pomimo zmiennej pogody jak zwykle impreza ta przyciągnęła wiele osób. Organizatorzy, czyli rumski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rumi zapewnili uczestnikom moc atrakcji. Zwyczajowo imprezę poprowadził niezastąpiony Edmund Lewańczyk, którego zabawne gadki kaszubskie zna każdy. Na scenie zaprezentowały się cztery zespoły kaszubskie. Obok naszej rodzimej Rumi, z Dębogórza zawitał do nas zespół Kaszebszci Kwiotci, z Lęborka zespół Lęborka oraz kapela KORTA. Dodatkową oprawę muzyczną zapewniła również orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Gruczy oraz zespół Miki- Mause. Gwiazdą wieczoru był krakowski zespół WAWELE, na czele którego stoi od 1972 roku Jan Wojdak. W trakcie Jarmarku nie zabrakło stoisk, na których można było kupić wyroby rękodzieła kaszubskiego, a ich rozmaitość przyciągnęła niemało osób. Były wspaniałe, barwne serwety i SUKCES RUMSKICH UCZNIÓW Nie zabrakło występów zespołów kaszubskich Zakończyła się czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach kampanii odbyły się cztery konkursy indywidualne Co zrobisz, gdy wygrasz?, Mierz wysoko, Jak wypocząć z trzeźwym umysłem? oraz Napisz do Dudka oraz konkurs zbiorowy pod hasłem: Ja wśród innych. W konkursach tych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Polski, w tym i z Rumi. Z przyjemnością informujemy, iż nasi reprezentanci zostali laureatami powyższych konkursów. Wyróżniona została Paulina Roszkowska ze Szkoły Podstawowej nr1, Aleksandra Czaplińska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Mikołaj Ratajczak ze Szkoły Podstawowej nr 6, Andrzej Kaszuba z ZSS nr 3 oraz Natalia Bara z Gimnazjum nr 1. Natomiast w konkurencjach zbiorowych została wyróżniona klasa VI c ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz klasa I Gimnazjum w ZSS nr 3. Serdecznie gratulujemy! Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami już w Rumi, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. APARATY SŁUCHOWE ZAUSZNE I WEWNĄTRZUSZNE, WKŁADKI INDYWIDUALNE, BATERIE, PRZEGLĄDY APARATÓW SŁUCHOWYCH ORAZ BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. RUMIA ul. DERDOWSKIEGO 25 GABINET CZYNNY WTOREK-CZWARTEK W GODZ. 10:00-17:00. REJESTRACJA POD NUMEREM W GODZINACH PRZYJĘĆ.

5 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI Burmistrz Miasta Rumi informuje, że w miesiącu wrześniu 2005 r. zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 1. Częściowe zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi. Powyższe ogłoszenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej: BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych tel OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W M-CU Sierpniu 2005 Burmistrz Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-cu Sierpniu 2005: 1. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni chodników i wjazdów przy ul. Abrahama w Rumi. Złożonych ofert 5, z czego odrzucono: 0. Cena oferty najtańszej z (VAT) ,26 zł. Cena oferty najdroższej z (VAT) ,31 zł. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., Rumia, ul. Młyńska 8. Cena z (VAT) ,31 zł. w tym VAT ,19 zł. 2. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół na terenie Rumi, Gdyni i Wejherowa w roku szkolnym 2005/2006. Złożonych ofert 2, z czego odrzucono: 1. Wybrano wykonawcę: Stowarzyszenie ECHO TAXI Rumia, ul. Ceynowy 28 Cena z (VAT = 0) - za kurs na terenie Rumi w jedną stronę: 10,00 zł. - za kurs na terenie Gdyni w jedną stronę: 30,00 zł. - za kurs na terenie Wejherowa w jedną stronę: 30,00 zł. - za kurs na terenie Gdańska w jedną stronę: 50,00 zł. 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż elementów prefabrykowanych do Skate Parku przy ul. Krzywoustego w Rumi. Złożonych ofert 1 z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma MPG ul. Okólna 68, Łagiewniki Nowe. Cena z (VAT) ,00 zł. w tym VAT 6.221,31 zł. 4. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich i remontu części pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 4 w Rumi, przy ul. Batorego 29. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, Rumia. Cena z (VAT) ,07 zł w tym VAT 7.589,65 zł. 5. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie działki na plac zabaw dla Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Rodziewiczówny w Rumi. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, Rumia. Cena z (VAT) ,64 zł w tym VAT 8.177,62 zł. 6. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pomostu dla łódek oraz robót towarzyszących w Parku Miejskim w Rumi przy ul. Starowiejskiej. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma MOSTER Jacek Tylczyński, ul. Mostowa 2, Nowa Wieś Lęborska. Cena z (VAT) ,23 zł w tym VAT 7.117,40 zł. 7. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów dwóch budynków komunalnych położonych w Rumi przy ul. Zakole 2 i 8. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Usługi Dekarskie DACHREM Jan Miotk, ul. Sikorskiego 7, Wejherowo. Cena z (VAT) ,63 zł w tym VAT 7.169,09 zł. 8. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację nawierzchni drogowej odcinka ul. Kamiennej w Rumi. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Wybrano wykonawcę: Firma Budowlano- Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, Gdynia. Cena z (VAT) ,94 zł w tym VAT ,94 zł. 9. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Zawadzkiego w Rumi. Złożonych ofert 4, z czego odrzucono: 2. Cena oferty tańszej z (VAT) ,02 zł. Cena oferty droższej z (VAT) ,19 zł. Wybrano wykonawcę: EKOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Równa 2. Cena z (VAT) ,02 zł. w tym VAT ,51 zł. 10. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Miasta w roku Złożonych ofert 4, z czego odrzucono: 0. Cena oferty najtańszej (prowizja, odsetki) ,03 zł. Cena oferty najdroższej (prowizja, odsetki) ,04 zł. Wybrano wykonawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Gdynia, ul. Świętojańska 18. Cena (prowizja, odsetki) ,03 zł. Komunikat Burmistrza Miasta Rumi do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji i ruchów młodzieżowych Rada Miejska Rumi w kwietniu 2003r. przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, nadając jej statut i ordynację wyborczą. 24 października 2003 r. odbyły się pierwsze wybory i właśnie w bieżącym roku mija pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Rumi. Według statutu celem Młodzieżowej Rady jest m.in.: - zapewnienie możliwości uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia młodych mieszkańców naszego miasta, - reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji samorządowych i władz różnych szczebli, - działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia. Ordynacja wyborcza określa między innymi okręgi wyborcze, które kształtują się następująco: Lokalizacja nr okręgu wyborczego Gimnazjum Nr 1 Nr 1 2 Gimnazjum Nr 2 Nr 2 2 Gimnazjum Nr 4 Nr 3 2 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Salezjańskie Gimnazjum i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 2 Miejski Dom Kultury /okręg organizacji i ruchów młodzieżowych oraz osób niezrzeszonych/ liczba mandatów Nr 4 1 Nr 5 2 Nr 6 3 Nr 7 3 Nr 8 2 Nr sierpnia br. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza ogłaszające wybory na kolejną kadencję do Młodzieżowej Rady Miasta Rumi ustalając ich termin na dzień 4 listopada br. w okręgach szkolnych i 6 listopada br. w okręgu organizacji i ruchów młodzieżowych oraz osób niezrzeszonych. We wrześniu powołany zostanie Gminny Komisarz Wyborczy i składy Okręgowych Komisji Wyborczych ze wskazaniem ich przewodniczących. Dzień 23 sierpnia jest również pierwszym dniem kampanii wyborczej. Przepisy o zasadach prowadzenia kampanii, jej finansowania, dopuszczonych i zabronionych formach, stosuje się analogicznie, jak do rad gmin. Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w wyborach. Sądzę, że będzie to doskonała lekcja samorządności oraz możliwość wdrożenia w życie wielu pomysłów młodych mieszkańców naszego miasta. Życzę powodzenia! Burmistrz Miasta Rumi mgr inż. Elżbieta Rogala Kończak Jednolity tekst Statutu i Ordynacji wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Rumi do pobrania ze strony internetowej UM Rumia:

6 Kalendarz imprez Rumia Wrzesień Galeria u Bibliotekarek Julian Bohdanowicz Już bez cenzury wystawa rysunku satyrycznego z ostatnich 25 lat 01 (czwartek) uroczystości związane z upamiętnieniem 66 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej: godz , składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej (cmentarz w Łużycach, obelisk przy ul. Chełmińskiej, cmentarz przy Kościele Św. Krzyża) godz ; msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Jana z Kęt z udziałem pocztów sztandarowych, ul. Stoczniowców (sobota) godz ; Wycieczka rowerowa: Kazimierz-Zatoka-Rewa- Mechelinki-Mosty; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz ; MKS Orkan Rumia - Gedania Gdańsk - mecz - piłki nożnej - Junior "A"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 04 (niedziela) godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - II kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Bytovia Bytów - mecz piłki nożnej IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz.11.00; OKS Janowo - Gryf Wejherowo - mecz piłki nożnej - Junior "D- 2"; Boisko przy ul. Gdyńska; org. OKS Janowo godz.14.00; MKS ORKAN Rumia - Błyskawica Rekowo - mecz piłki nożnej - Junior "B"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 07 (środa) godz ; MKS ORKAN Rumia - Żuławy Nowy Dwór - mecz piłki nożnej - Junior "C"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 08 (czwartek) godz ; Egzamin kondycyjny sędziów OPZPN w Gdańsku; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. OPZPN 10 (sobota) godz. 9.30; Wycieczka rowerowa: Osłonino-Rzucewo-Puck- Swarzewo; zbiórka na parkingu przy SP 9, ul. Stoczniowców 6; org. "Sama Rama" przy DK SM Janowo godz.10.00; VI runda Ligi Pomorskiej UKS w Biegu na Orientację; centrum zawodów Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 26; org. UKS "Siódemka" godz.11.00; MKS ORKAN - OKS Janowo - mecz piłki nożnej - Junior "D-2 ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz "Żegnajcie wakacje" zabawy i konkursy dla dzieci w Oratorium (wstęp wolny); Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) 11 (niedziela) godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Powiśle Dzierzgoń - mecz piłki nożnej - IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; OKS Janowo Kaszuby II Połchowo mecz piłki nożnej klasa A Seniorzy; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - III kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz ; Rodzinne Spotkania Teatralne - spektakl dla dzieci "Nowe szaty króla" w wykonaniu teatru "Klapa" z Gdańska; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo godz.14.00; MKS II ORKAN Rumia - Relaks Mechowo - mecz piłki nożnej - Klasa A" Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan "Galeria Signum" - wystawa grafiki autorstwa Bolesława Okuniewskiego; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 17 (sobota) godz Mini-turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (zespoły 5-osobowe, spotkanie kapitanów piątek o godz ) na boisko przy kościele NMP WW; Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) godz ; Wycieczka rowerowa: Zbychowo-Wyspowo-Gniewowo-Reda; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz ; Harcerskie zakończenie Akcji Letniej Piknik Harcerski Rumia Choczewo, org. ZHP godz ; Szkółka Żeglarska na Korei, staw w Parku Starowiejskim, org. ZHP godz.11.00; MKS ORKAN Rumia - MKS Władysławowo - mecz piłki nożnej - Junior "B"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz.13.30; MKS ORKAN Rumia - Orzeł Choczewo - mecz piłki nożnej - Junior "D"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; MKS Orkan Rumia - Sporting Leźno - mecz - piłki nożnej - Junior "A"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 18 (niedziela) godz.10.00; XXI Bieg Pokoju zapisy do biegu, uroczyste otwarcie,11.35 start do biegu głównego; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR godz.11.00; OKS Janowo - Inicjatywa Arka Gdynia - mecz piłki nożnej - Junior "D-2"; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - IV kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz ; Janowski Salon Muzyczny - recital gitarowy Andrzeja Heimowskiego; Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo godz ; MKS ORKAN Rumia - Wisła Tczew - mecz piłki nożnej - Junior "C"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan 21 (środa) godz ; TPS Rumia - KTS Skra Bełchatów - mecz piłki siatkowej - I liga "B" kobiet; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. TPS 22 (czwartek) godz ; IX Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce; szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR, MZS godz ; Wernisaż wystawy plastycznej Bożeny Dziuk Igłą malowane z Rumi; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 23 (piątek) godz ; IX Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce; szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR Rejs po Bałtyku zakończenie sezonu żeglarskiego (rozpoczęcie Puck godz , zakończenie Puck godz ), org. ZHP 24 (sobota) godz Mini-turniej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum (zespoły 5-osobowe, spotkanie kapitanów piątek o godz ), Oratorium, ul. Dąbrowskiego 26 ( ) godz ; Szkółka Żeglarska na Korei, staw w Parku Starowiejskim, org. ZHP godz ; Miejski Przegląd Teatralny; Sala Klubu przy Parafii Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza; org. MDK godz ; Koncert Pieśni Polskich w wykonaniu Dariusza Wójcika i Jacka Szymańskiego; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK godz. 9.30; Wycieczka rowerowa: Zbychowo-Gniewowo-Wejherowo- Kalwaria Wejherowska-Reda; zbiórka na parkingu przy SP 9, ul. Stoczniowców 6; org. "Sama Rama" przy DK SM Janowo 25 (niedziela) godz ; Piłka Nożna I i II Liga Salezjańska - V kolejka; Boisko SALOS ul. Świętopełka; org. SALOS godz.11.00; MKS I ORKAN Rumia - Olimpia Sztum - mecz piłki nożnej - IV Liga Seniorzy; Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan godz ; OKS Janowo - mecz piłki nożnej klasa A Seniorzy; Boisko przy ul. Gdyńskiej; org. OKS Janowo godz.14.00; MKS II ORKAN Rumia - Pidrinia Gdynia - mecz piłki nożnej - Klasa "A"; Seniorzy, Stadion MOSiR ul. Mickiewicz 43; org. MKS Orkan U W A G A MĘŻCZYŹNI urodzeni w 1987 roku 1. W dniach od dnia 03 października do dnia 14 października 2005 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz 28 października 2005 r. (dzień dodatkowy) w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 (sala posiedzeń nr na parterze), w godzinach od 9.00 do będzie prowadzona rejestracja przedpoborowych zameldowanych na terenie Rumi na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad dwa miesiące. 2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni urodzeni w 1987 r., a także mężczyźni urodzeni w latach: 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, którzy dotychczas nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych. 3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, paszport). 4. Przedpoborowy w przypadku niemożliwości zgłoszenia się do rejestracji w wyznaczonym terminie obowiązany jest zawiadomić osobiście, pisemnie, lub za pośrednictwem innej osoby Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi (pok Naczelnik Wydziału lub pracownika stanowiska dowodów osobistych w Biurze Obsługi Mieszkańców) o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie się do rejestracji. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dniu rejestracji (istnieje możliwość przełożenia terminu (na inny dzień z wyznaczonych). 5. Przedpoborowy trwale niezdolny (na skutek orzeczenia niepełnosprawności) do osobistego zgłoszenia się do rejestracji - obowiązek zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny, który dokonując zgłoszenia w jego imieniu obowiązany jest przedstawić własny dowód osobisty, dowód tożsamości przedpoborowego (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)i dokument potwierdzający niemożność osobistego stawiennictwa przedpoborowego. 6. Po rozpoczęciu rejestracji zmiana miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące (zamieszkania) przez przedpoborowego może nastąpić (wyłącznie) po dokonaniu przez niego obowiązku zgłoszenia się do rejestracji. 7. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w pkt Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie zgłoszą się do rejestracji we wskazanym miejscu i czasie podlegają rygorom, o których mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz art. 117 i art. 148 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.). 9. Przedpoborowy, który nie zgłosi się do rejestracji, może zosta ukarany grzywną w celu przymuszenia, doprowadzony przez Policję lub wniosek, o jego ukaranie, może być skierowany przez organ gminy do Sądu. OGŁOSZENIE Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r.,Nr 261,poz.2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości objętych Zarządzeniem Nr 828/242/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiące własność Gminy Rumia, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie studium wykonalności dla projektu

Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wersja archiwalna Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wykonanie studium wykonalności dla projektu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa Solec Kujawski tel mail: SEKTOR 1 Teren nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, w zabudowie wielorodzinnej DZIEO 4,8,11 1,5,8 4,7,11 1,4,8 2,6,9 3,6,10 1,4,8 1,5,8 2,5,9 3,7,10 4,7,10 2,5,9 15,18,22 12,15,19 14,18,21

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zakład Wywozu Nieczystości S.C. ŁAD-SAN Krystyna Szwed & Tadeusz Szwed l. Ustronie Miejskie, 78-200 Białogard HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Nieruchomości wielorodzinne odbiór 2 razy w tygodniu każdy poniedziałek i czwartek ulice: Akacjowa, Bieszczadzka, Chełmońskiego Józefa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno

HARMONOGRAM KALENDARZ NA ROK 2015 wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Wąbrzeźno ulice: 1 MAJA OD STOPU DO KĘTRZYŃSKIEGO, KĘTRZYŃSKIEGO, ŚW. FLORIANA, OSIEDLE ROBOTNICZE, GRABOWA, MACIEJA RATAJA, BUDOWLANA, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, GEN. PRUSZYŃSKIEGO DO OBWODNICY, OKRĘŻNA, MATEJKI, STASZICA,

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta I. OBSZAR CENTRUM (ob. zdegradowany i rozwojowy) mieści się w granicach ulic: Orlińskiego Poznańskiej Kossaka Al. Niepodległości Al. Wolności Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM BUDOWY, MODERNIZACJI I ODWODNIENIA DRÓG GMINNYCH

HARMONOGRAM BUDOWY, MODERNIZACJI I ODWODNIENIA DRÓG GMINNYCH HARMONOGRAM BUDOWY, MODERNIZACJI I ODWODNIENIA DRÓG GMINNYCH Założenia: 1.Rada Gminy Kosakowo postanowiła, że środki w kwocie 2,0 mln zł. zostaną rozdysponowane w.g. parytetu liczby mieszkańców zameldowanych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od r. Terminy wywozu odpadów komunalnych z sołectw: Pełczyska, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Skromnica, Borszyn (poj. 110/120, 1100L) Styczeń 7,21 Lipiec 7,21 Luty 4,18 Sierpień 4,18 Marzec 9,23 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 grudnia 205 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 2 października 205 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEW OBOWIĄZUJĄCY OD

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEW OBOWIĄZUJĄCY OD lokalizacja HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEW odpady komunalne zmieszane REJON ULICA NR PON WT ŚR CZW PT MAKULATURA SZKŁO TWORZYWA, METALE, OPAKOWANIA odpady zbierane selektywnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA MIASTA: NISKO miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: miasto nieruchomości jednorodzinne ulice: Ul. Gen Andersa, Armii Krajowej, Czerwonych maków, Dobra, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, kpt. Raginisa, Krzywa, Legionów, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale,

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 15 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2014 r. w sprawieustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. Marzec. Maj ,18 13,27 13,27 10,24 8,22 5,

Kwiecień. Marzec. Maj ,18 13,27 13,27 10,24 8,22 5, REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hadyny,Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kilara, Kisielewskiego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014 DZIEŃ WYWOZU LOKALIZACJA POJEMNIKÓW/ KONTENERÓW Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW?

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? 1. Zapamiętaj, jaki kolor w kalendarzu odpowiada poszczególnym rodzajom odbieranych odpadów: 2. Znajdź swoją ulicę w ALFABETYCZNYM WYKAZIE ULIC 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r. UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XLIV/382/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko.

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko. Akacjowa STYCZEŃ 21 21 ŚR/CZ 2CZ LUTY 18 18 ŚR/CZ 2CZ MARZEC 18 18 ŚR/CZ 2CZ KWIECIEŃ 15 15 ŚR/CZ 2CZ MAJ 20 20 ŚR 2CZ CZERWIEC 17 17 ŚR 2CZ LIPIEC 15 15 ŚR 2CZ SIERPIEŃ 19 19 ŚR 2CZ WRZESIEŃ 16 16 ŚR

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni stan na 31.06.2007r. Lp. Adres Wspólnoty Mieszkaniowej Udziały w % Zarządca /nazwa Zarządca /adres Zarządca /tel. 1 1 Armii Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA Nr XX/206/08 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinku oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 229 UCHWAŁA NR XXVI/298/2012 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 229 UCHWAŁA NR XXVI/298/2012 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 229 UCHWAŁA NR XXVI/298/2012 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Od 1 lipca 2015r. sprawami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w dwóch punktach: ul. Jaworzyńska 47, (Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Klienta Nowy Tomyśl, dnia 25-06-2015 r. +48 61 44 24 091 (czynne w dni robocze)

Centrum Obsługi Klienta Nowy Tomyśl, dnia 25-06-2015 r. +48 61 44 24 091 (czynne w dni robocze) Informujemy, że od 01 lipca 2015 r. do 31 października 2015 r. odpady odbierane będą z zabudowy jednorodzinnej wg poniższego harmonogramu: Gmina Nowy Tomyśl Przyłęk, Glinno (część od ul. Komunalnej na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 2 września 2015 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (DZ. U. Nr 21 z późn. zm.), Uchwały Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji. do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. przyjmowania kandydatów do klas pierwszych. Dotyczy: określenie szczegółowych zasady i trybu

Regulamin. rekrutacji. do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. przyjmowania kandydatów do klas pierwszych. Dotyczy: określenie szczegółowych zasady i trybu Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Dotyczy: określenie szczegółowych zasady i trybu przyjmowania kandydatów do klas pierwszych Rok szkolny 2015/2016 1.Podstawa prawna: 1.1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Mecz piłki nożnej Starszaków. Dzień Integracji Sześciolatków. Słoneczne Święto Rodziny - taniec z rodziną

Mecz piłki nożnej Starszaków. Dzień Integracji Sześciolatków. Słoneczne Święto Rodziny - taniec z rodziną EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 WYKAZ PLANOWANYCH IMPREZ miejscowość status województwo powiat Rumia gmina miejska pomorskie wejherowski Data enia 26.05.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta

Bardziej szczegółowo

MAJ Poniedziałek 12.05.2014 r. LIPIEC Poniedziałek 7.07.2014 r. WRZESIEŃ Poniedziałek 29.09.2014 r.

MAJ Poniedziałek 12.05.2014 r. LIPIEC Poniedziałek 7.07.2014 r. WRZESIEŃ Poniedziałek 29.09.2014 r. Harmonogram wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (np. meble, szafy, krzesła, dywany itp.), ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (np. telewizory, lodówki, pralki, monitory, odkurzacze itp.) ORAZ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NA OKRES LUTY - GRUDZIEN 2015

HARMONOGRAM NA OKRES LUTY - GRUDZIEN 2015 REJON 1: Klienci z wywozem co 2 tygodnie - ULICE: PLAC 700-LECIA wejścia od ul. Szkolnej, BRONIEWSKIEGO, DRZYMAŁY, DZIAŁKOWA, GŁÓWNY DWORZEC, MICKIEWICZA, MIKOŁAJA Z RYŃSKA, KONWALIOWA, NARCYZOWA, ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie aktualny wykaz placówek oświatowych

Pomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie aktualny wykaz placówek oświatowych Szkoły Podstawowe 1. Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A 80-104 Gdańsk 2. Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarneckiego 2 80-239 Gdańsk 3. Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74 80-717 Gdańsk 4.

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc?

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc? STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do kogo kierowana jest pomoc? Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać: - uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Granice obwodu

OBWIESZCZENIE. Granice obwodu OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej( Dz.U. Nr 47,poz.544 z 2000 r. z późn. zm. ) w związku z postanowieniem Marszałka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

PN WT ŚR CZ PT SO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PN WT ŚR CZ PT SO N

PN WT ŚR CZ PT SO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PN WT ŚR CZ PT SO N Rejon 07-00 Węgrów, ul. Gdańska 69, tel. 25 792 23, www.pgk.wegrow.pl Łochów - Osiedle Węgrowska(ul. Żytnia, 22-Lipca, Parkowa, B. Prusa, -lecia, Cicha, Spokojna, Waryńskiego, J. Kazimierza, Sadowa, Osiedlowa,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja pojemników Makulatura Plastik Szkło SEKTOR

Lp. Lokalizacja pojemników Makulatura Plastik Szkło SEKTOR Wykaz "Gniazd" selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Miasta Elbląg obsługiwanych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu Pojemniki wchodzące w skład tzw. "gniazda"

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie art. 37a i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 z późn. zm. ) ) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku

Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku Informacja o pracy Prezydenta Miasta za okres od 13 czerwca do 10 lipca 2013 roku DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA ZACHÓD ODCINKI G1 i G2 w GLIWICACH -Podział kompetencji 18 czerwca DTŚ S.A. podpisała list intencyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI W RUMI RUMIANIE ODDALI 46 LITRÓW! OD MARCA MAGISTRAT PRACUJE INACZEJ

W NUMERZE: AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI W RUMI RUMIANIE ODDALI 46 LITRÓW! OD MARCA MAGISTRAT PRACUJE INACZEJ W NUMERZE: AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI W RUMI RUMIANIE ODDALI LITRÓW! Dwudziesta czwarta Akcja Honorowego Oddawania Krwi...str. Nagrody Burmistrza Miasta Rumi za działalność na rzecz miasta w 0 roku..str.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE MIASTA RUMI ZA LATA 2010 2014

RAPORT O STANIE MIASTA RUMI ZA LATA 2010 2014 RAPORT O STANIE MIASTA RUMI ZA LATA 2010 2014 1 ILOŚĆ STAŁYCH MIESZKAŃCÓW W W LATACH 2010-2014 2014 W 2010 roku w Rumi na stale zamieszkały 45 016 osoby, aż do 2013 roku liczba zameldowanych nadal rosła.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2016 ROKU Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Leśna, Nadawki, Sosnowa, Świerkowa, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście Jurowce, Sielachowskie,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km

Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km Drogi krajowe (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad): na terenie miasta 3,815 km Telefon (całodobowy): (81) 825 20 05 Kierownik - Wereski Henryk: (81) 825 10 28 z-ca kierownika - Portka Andrzej:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa zadania

Arkusz1. Nazwa zadania Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Rumia, ul. Stoczniowców 7, 8- Rumia Działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum"

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon Centrum I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum" Dzielnicowi I Rewiru posiadają siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie przyjmują interesantów codziennie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1217. UCHWAŁA Nr XIX/439/2012. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1217. UCHWAŁA Nr XIX/439/2012. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1217 UCHWAŁA Nr XIX/439/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/446/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 3922 UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/08 Rady

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Klienta Nowy Tomyśl, dnia r (czynne w dni robocze)

Centrum Obsługi Klienta Nowy Tomyśl, dnia r (czynne w dni robocze) Informujemy, że od stycznia 2015 r. odpady odbierane będą z zabudowy jednorodzinnej wg poniższego harmonogramu: Gmina Nowy Tomyśl Przyłęk, Glinno (część od ul. Komunalnej na zachód oraz na zachód od obwodnicy

Bardziej szczegółowo

Sygnatura * Rodzaj porozumenia (O/P)** Nazwa zakłady pracy, adres UWAGI

Sygnatura * Rodzaj porozumenia (O/P)** Nazwa zakłady pracy, adres UWAGI Wykaz instytucji, z którymi Uniwersytet Gdański podpisał w roku akademickim 2013/2014 porozumienia na czas nieokreślony w sprawie prowadzenia praktyk studenckich (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/13)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015 r. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom dla

Bardziej szczegółowo