DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)"

Transkrypt

1 Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się jeszcze bardziej zwiększonego ruchu. Dlatego proszą o spowolnienie ruchu w postaci kilku garbów na całej długości ulicy, która praktycznie przylega do bloku. Droga nie została jeszcze wybudowana, zatem podejmowanie działań na etapie realizacji jest przedwczesne. Obecnie zabezpieczone środki w ramach bieżącego utrzymania nie są w stanie pokryć kosztów wykonania prac. 2. Po raz kolejny mieszkańcy osiedla Mazurskiego, zwrócili się z prośbą o możliwość zamontowania sygnalizacji świetlnej na żądanie przy ul. Suwalskiej. Kilkakrotnie mieszkańcy informowali o przypadkach niebezpiecznych podczas, których mogło dojść do tragedii. Ruch jest tam bardzo duży. Mieszkańcy proponowali także, by zamontować progi zwalniające. Koszt zabezpieczenia tego przejścia i ulicy to kwota rzędu 50tys zł. Mieszkańcy martwią się o swoje dzieci, przechodząc na drugą stronę ruchliwej ulicy, aby odprowadzić dzieci do szkoły czy przedszkola, które jest na os Pomorskim. Proszę o pilną interwencję w tym temacie. Konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Miasta. Obecnie zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie nie są w stanie pokryć kosztów realizacji zadania. 1 stycznia 2015 r., po zmianie statusu drogi z wojewódzkiej na gminną, zostanie przeanalizowana możliwość zamontowania progów wyspowych osoba niepełnosprawna chciała zamówić bus do przewozu osoby niepełnosprawnej, otrzymała informację, że bus będzie wolny może o godzinie 21 ponieważ w chwili, kiedy jego zamawiał bus obsługiwał gości weselnych. Busów do dyspozycji jest 3 sztuki, więc pytanie od mieszkańca, czy jeżeli są jakieś prywatne zlecenia, to choć jeden bus może być dla potrzeb osób niepełnosprawnych? Czy przewoźnik może świadczyć takie usługi na rzecz obsługi wesel? WO (Pan K. Woźniak) Zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2011 r., podpisaną na okres trzech lat pomiędzy Miastem Zielona Góra, a firmą Sylwia Irena Lembowicz, dotyczącą realizacji przewozu osób niepełnosprawnych Wykonawca ma zapewnić minimum 2 pojazdy. Czas trwania umowy kończy się z dniem 31 grudnia Przygotowywany jest nowy przetarg na tę usługę. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie przewiduje zwiększenie w budżecie miasta dofinansowania, jak również pewną modyfikację dotychczasowych zasad funkcjonowania z możliwością zwiększenia ilości busów do obsługi osób niepełnosprawnych. Na początku ilość przewozów wynosiła około 350 miesięcznie, obecnie jest to średnio 750. Podpisywanie umów terminowych w trybie trzyletnim zapewnia stabilne wykonywanie tej usługi, jak i sukcesywne jej poprawianie poprzez modyfikacje dotychczas obowiązujących zasad. Na pewno zgłaszane rozsądne uwagi są przedstawiane przewoźnikowi, a jeżeli nie znalazły one miejsca w obecnie obowiązującej umowie, będą uwzględnione w trakcie realizacji kolejnej. 4. Osoby niepełnosprawne informują, że kiedy potrzebują transportu w godzinach to otrzymują informację, że bus jest już zarezerwowany. Obawy i zdanie osób niepełnosprawnych jest takie, że nie chce się firmie świadczyć usług w takich godzinach, a są one przecież wpisane w umowę z miastem w regulaminie. Proszę o zweryfikowanie faktów. WO (Pan K. Woźniak) Usługa w dni powszednie powinna być realizowana w godzinach od 6.00 do 22.00, a w niedzielę i święta od 7.00 do Uwaga dotycząca poprzedniego pytania świadczy o tym, że po usługa jest realizowana ( ). Jeżeli dotyczyło to innego dnia, to istnieje możliwość zweryfikowania tego na podstawie dokumentów, które dostarcza nam przewoźnik w ramach comiesięcznego rozliczenia, gdzie jest podany czas ostatniej usługi w danym dniu. I takiea weryfikacja zostanie dokonana. 1

2 5. Po konsultacjach z osobami niepełnosprawnymi korzystającymi z przewozów otrzymałem informację, że jest problem z otrzymaniem paragonu za przewóz. Jak to opisują: raz wychodzi z kasy fiskalnej, a raz nie. Kiedy poproszą o paragon, to niejednokrotnie otrzymują informację, że paragon jest dla nich-dla firmy, a nie dla korzystającego niepełnosprawnego. WO (Pan K. Woźniak) Usługa przewozu osób niepełnosprawnych nie jest usługą rozumianą w sposób, w jaki realizowany jest przewóz przez firmy taksówkarskie. Nie ma my do czynienia z kasami fiskalnymi. Każdy paragon niefiskalny, który przedkłada co miesiąc Wykonawca przewoźnik, jest przedstawiany do rozliczenia dofinasowania z Miastem za wykonane przewozy i przejechane kilometry (dofinansowywane są one wg stawki ujętej w umowie zawartej pomiędzy miastem a Wykonawcą przewoźnikiem). Klient korzystający z usług płaci nie kwotę, która jest ujęta na paragonie, lecz kwotę, która jest ujęta w Cenniku Opłat Ponoszonych Przez Pasażerów. 6. Kolejna sprawa jeżeli chodzi o przewoźnika. Niepełnosprawni zgłosili, że za przejazd w danym miesiącu otrzymują dowody wpłaty, a nie rachunki lub faktury. Gdy proszą o rachunek lub fakturę gdyż mogą mieć zwrot kosztów przez organizację w której są członkami lub podopiecznymi, otrzymują informację, że może być faktura wystawiona, ale będzie trzeba doliczyć 8% podatek Vat za który korzystający musi zwrócić pieniądze. WO (Pan K. Woźniak) Każdy paragon przedkłada co miesiąc Wykonawca przewoźnik do rozliczenia dofinansowania z Miastem za wykonane przewozy. Klient korzystający z usług płaci nie kwotę, która jest ujęta na paragonie, lecz kwotę która jest ujęta w Cenniku Opłat Ponoszonych Przez Pasażerów. Dlatego otrzymuje dowód wpłaty za opłatę wynikającą z Cennika, a nie z rzeczywistych kosztów przejazdu ujętych w paragonie. Jeżeli organizacja chce wynająć bus, może to zrobić w ramach umowy z tym przewoźnikiem i otrzymać fakturę, nie natomiast w ramach tej umowy, która dotyczy tylko przejazdów indywidualnych, a nie zorganizowanych. 7. W ciągu dnia dwa busy są do dyspozycji osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę w godzinach porannych i popołudniowych wyłączność mają osoby, które dojeżdżają do pracy, szkoły i mają wykupiony abonament. Prośba osób niepełnosprawnych jest taka: czy może firma pani Lembowicz zatrudnić trzeciego kierowcę, aby pozostałe osoby mogły w tych godzinach również mieć możliwość korzystania z przewozu. Sytuacje są różne, dlatego trzeci bus powinien być na zasadzie "erki". WO (Pan K. Woźniak) Usługa przewozu osób niepełnosprawnych dzięki busom jest usługą uzupełniającą, a nie podstawową. Obecny regulamin określa, kto w pierwszej kolejności może z niej skorzystać. Do końca tego roku nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania Miasta na tę usługę, a co za tym idzie zwiększenia ilości dofinansowywanych przewozów. 8. Kolejna obawa po spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi poruszającymi się na wózkach jest taka, że sam przewóz daje sporo do życzenia, ponieważ kierowca zabezpiecza jedynie wózek, a nie osobę niepełnosprawną. Kiedy niejednokrotnie niepełnosprawni zwracali uwagę na brak pasów dla pasażera otrzymali informację od właścicielki firmy, aby sobie samemu zakupić taki pas. W każdym aucie czy samolocie takie pasy są standardowym wyposażeniem, a co dopiero kiedy zostają przewożone osoby niepełnosprawne, a ich nie ma. Czy można w tym zakresie wspomóc niepełnosprawnych zielonogórzan? WO (Pan K. Woźniak) Pasy są w miejscach siedzących i zabezpieczających wózek. Pozostaje sprawa dodatkowych pasów dla osoby siedzącej na wózku, co postaram się uwzględnić. 9. Panie Prezydencie, co z modernizacją widowni zielonogórskiego amfiteatru? Widownia jest zniszczona, powoli nam się rozsuwa sztucznie nasypana góra i niebawem może być to duży problem. Czy nie warto pochylić się nad losem naszego ośrodka kultury i pomyśleć nad remontem, do którego przygotowana jest koncepcja modernizacji. Dodam, że koncepcja ta powstała dzięki 40 tys. zł, które przeznaczyłem wraz klubem PO z puli radnych. 2

3 SK (S. Tarnawski) Koszty modernizacji widowni wraz z zadaszeniem na podstawie opracowanej koncepcji to ponad 20 mln zł. Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem kosztów remontu widowni i ciągów pieszych. 10. Panie Prezydencie, za 3 miesiące Zielona Góra będzie większa od Poznania. Proponuję rozważyć pomysł powstania w naszym dużym mieście teatru muzycznego. Jesteśmy blisko granicy, jesteśmy miastem kultury i sztuki. Mamy wspaniałych wokalistów, muzyków, aktorów, artystów. Uważam, że jest to potencjał ogromny i motywacja, by w Zielonej Górze powstał Teatr Muzyczny, który będzie profesjonalnym miejscem i zapleczem dla artystów, a także będzie to sala jedyna w Zielonej Górze do tego przystosowana (spektakle, musicale, koncerty), która mogłaby pomieścić więcej niż 400 osób publiczności, a trzeba przyznać, że brakuje miejsca które by pomieściło osób na wydarzenia artystyczne. SK (Pan S. Tarnawski) Pomysł warty rozważenia. Z uwagi na wysokie koszty budowy w pierwszej kolejności należy wskazać źródła finansowania tej inwestycji. 11. Po rozmowie z organizacjami pozarządowymi wymyśliłem pewien pomysł rozwoju III sektora w naszym mieście. Panie Prezydencie, proszę rozważyć udostępnienie organizacjom pozarządowym budynku Centrum Biznesu na działalność statutową zielonogórskich organizacji. Byłoby to miejsce, które skupiałoby wiele stowarzyszeń i fundacji. Dałoby to możliwości ogromnego rozwoju organizacjom oraz zintegrowałoby je i zmobilizowało do jeszcze większego wspólnego działania. Co wpłynęłoby na znakomite funkcjonowanie na wielu płaszczyznach naszego miasta. Można byłoby nadać nazwę Centrum III Sektora lub Centrum Organizacji Pozarządowych. SK (Pan S. Tarnawski) W tym zakresie należy doprecyzować ilość podmiotów zainteresowanych takim rozwiązaniem, określić oczekiwania organizacji pozarządowych oraz warunki najmu pomieszczeń. 12. Kolejne pytanie dotyczy konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta dla organizacji pozarządowych. Kiedy będą ogłoszone? Czy połączenie miasta z gminą wpłynie na opóźnienie ogłaszania i rozstrzygania konkursów? Biorąc pod uwagę, że po połączeniu w konkursach będą mogły także brać udział organizacje z obecnej gminy. WO (Pani M. Wilczyńska-Mikulska), SK (Pan S. Tarnawski) Konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony zostanie w terminie wcześniejszym, bo już 17 listopada br. Połączenie nie będzie miało negatywnego wpływu ani na ogłoszenie, ani na rozstrzygnięcie, gdyż każda z gmin rozstrzyga tę kwestie we własnym zakresie, a po 1 stycznia 2015 r. Miasto, jako następca prawny, przejmuje realizację zawartych przez gminę umów. Radny Mirosław Bukiewicz: 1. Czy poczyniono kroki w celu usunięcia suchych konarów drzew na ul. Aleja Słowackiego w okolicy zakrętu przy ul. Balladyny? Otrzymałem informację, że nic w tej sprawie się nie dzieje r. ZGKiM wystąpił do Departamentu Rozwoju Miasta Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, z wnioskiem o wydanie decyzji na wycięcie 4 szt. drzew (3 robinie akacjowe i 1 lipa) na Al. Słowackiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Balladyny. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zakład w możliwie szybkim terminie przystąpi do usunięcia tych drzew. 2. Pani prezes Jilek podała terminem ukończenia kanalizacji w Drzonkowie i Raculi - 30 października 2015 r. Mam nadzieję, że tym razem jest to termin nieprzekraczalny. Pani prezes poinformowała również, że zrezygnowano z wykonawcy, który nie potrafił dokończyć inwestycji. Oprócz wykonania koniecznych do skończenia inwestycji prac, w wielu miejscach, gdzie sieci są nieszczelne, trzeba będzie wykonać poprawki. W Drzonkowie źle odtworzono drogę. Wg informacji od pani prezes koszt inwestycji wyniesie 35 milionów złotych. Dlaczego tak późno reagowano? Dlaczego przetarg wygrał taki 3

4 wykonawca? Czy nie można było wcześniej prowadzić np. cząstkowego nadzoru? Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że po latach sprowadzamy dopiero nowego wykonawcę i rozpoczynamy prace od nowa i jeszcze musimy to poprawiać? Kontrakt, z wybranym w pierwszej kolejności w drodze zamówienia publicznego, ostatecznie został wypowiedziany Wykonawcy w dniu r., co zostało poprzedzone rekomendacją Inżyniera Kontraktu. Po rozwiązaniu Kontraktu w dniu r. rozpoczęły się prace inwentaryzacyjne mające na celu ustalenie zakresu robót wykonanych i pozostałych do wykonania oraz rozliczenie wykonanych robót. W toku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż wartość wykonanych robót wyniosła 10 mln zł. W dniu r., bezpośrednio po zakończeniu inwentaryzacji rozpoczęto wykonanie dokumentacji przetargowej na kontynuację inwestycji.w dniu r. Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe na kontynuację robót.wartość kosztorysowa dokończenia inwestycji oszacowana została na ,00 zł.ostatecznie wybrano nowego wykonawcę prac, zgodnie z procedurą przewidzianą prawem zamówień publicznych. W dniu r. zawarto umowę na wartość ,00 zł. Termin realizacji inwestycji do dnia r. Łączny koszt realizacji inwestycji to ok. 30 mln. zł. Według informacji Spółki, wszystkie jej działania były w tym zakresie podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem. 3. Co będzie, jeśli w naszym mini-zoo wydarzy się taka sytuacja jak ta z osiołkami w zoo poznańskim? Czy nie zanadto skupiamy się na sprawach drugorzędnych i czy nie za bardzo radykalizujemy nasze poglądy i czy nie stawiamy zbyt wielu znaków zakazu? Czy nie wybiegamy czasami za daleko z interwencją? Czy nie brakuje nam czasami tolerancji i łagodnego spojrzenia na świat? Nie wystarcza nam, że interweniujemy w swoich, ludzkich, sprawach i jeszcze wtrącamy się w przyrodę. Radny Mariusz Marchewka: 1. Ponieważ po raz kolejny mamy na sesji projekt uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, pytam, jakie są obecnie zasoby mieszkalne Miasta Zielona Góra? Czy istnieją wolne mieszkania, które w najbliższym czasie zostaną wynajęte? Jak duża jest kolejka i ile osób potrzebuje mieszkania w trybie pilnym? Informuję, że na dzień r. Miasto posiadało lokali komunalnych w tym 532 lokali socjalnych. W zasobach KTBS Miasto posiada 96 lokali mieszkalnych oraz nowych do zasiedlenia 18 lokali. Z tzw. ruchu ludności Miasto odzyskuje średnio około 90 lokali rocznie. Wszystkie lokale zasiedlane są osobami zakwalifikowanymi do otrzymania mieszkania komunalnego i ujętymi na listach przydziałów. Rocznie przyjmuje się do realizacji ok. 100 wniosków. W chwili obecnej realizowane są wnioski przyjęte w latach Dodatkowo w ramach komunalnego zasobu mieszkaniowego dokonuje się zamian lokali, wykwaterowań z uwagi na stan techniczny budynków, plany zagospodarowania przestrzennego, klęski żywiołowe oraz zapewnia lokale socjalne na realizaje eksmisji. 2. Czy w związku z remontami dróg można przy okazji obniżyć krawężniki do zera przy przejściach dla pieszych, aby starsi i rodzice z wózkami nie mieli kłopotów z podjechaniem? Obniżanie krawężników do poziomu idealnie równego z poziomem zarówno jezdni, jak i chodnika jest możliwe, jednakże należy pamiętać, że takie ułożenie krawężnika przy odprowadzaniu wód opadowych powoduje wpływanie wody na chodniki oraz tworzenie się zastoisk wody przy przejściach. Pozostawienie krawężnika wyniesionego na wysokość 1 do 2cm daje możliwość opływania wody i zabezpiecza przed jej wlewaniem się na powierzchnię chodnika. 3. Proszę o poszerzenie wykonywanego obecnie wjazdu do bloku przy ul. Batorego 128H, który jest wąski, co uniemożliwia dużym samochodom dojazd bez wjeżdżania na krawężnik i nowy chodnik może zostać zniszczony. 4

5 Zjazd zaprojektowany jest zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, a na etapie przygotowania inwestycji oraz jej realizacji w tym zakresie nikt nie zgłaszał żadnych uwag. W chwili obecnej nie możliwości zmiany szerokości zjazdu. 4. Proszę o podanie na początku miesiąca statystyk, jak wygląda sytuacja MZK po pierwszym miesiącu od zrównania cen biletów MZK w Zielonej Górze i gminie. Czy zwiększyły się wpływy z tego tytułu? Chodzi mi o tę samą informację dot. przejazdów mieszkańców gminy. Gratuluję MZK włączenia się do akcji zamień wóz na bus i umożliwienie kierowcom z Zielonej Góry przejazdu na dowód rejestracyjny lecz jednocześnie proszę o rozszerzenie tej akcji o członków rodziny osoby posiadającej dowód rejestracyjny, które zazwyczaj jeżdżą tym samym samochodem. Proszę o rozważenie tego, aby w ten jeden dzień przejazdy były bezpłatne dla osób nie posiadających prawa jazdy Po zrównaniu cen biletów wzrosła ilość sprzedanych biletów okresowych miejskich o 600, ale wpływy nie, bo pasażerowie kupowali przed zmianą bilety po 130, 140 lub 180 zł a obecnie po 76 lub 90 zł. Myślę, że jeden miesiąc to za mało, by to ocenić. Zmiany, a właściwie zwiększenie ilości kursów i skierowanie autobusów do Jan, Jarogniewic, Kiełpina i Jeleniowa od 1 stycznia 2015 roku, powinno spowodować wzrost ilości osób korzystających z MZK, a co za tym idzie i wpływów. Ocen powinno dokonywać się po kwartale od ich wprowadzenia. 5. Proszę o przedstawienie statystyk dot. korzystania z Karty ZGranej Rodziny na basenie i podać liczbę wydanych dotąd paczek powitalnych. Jak po tym krótkim okresie ten program funkcjonuje? SK (Pan. R. Jagiełowicz) WO (MOPS) Uruchomiony od 1 stycznia 2014 r. Program cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i gminy, o czym świadczą załączone statystyki. Np. w ostatnich dwóch tygodniach przybyło ponad 1000 kart i zwiększyła się liczba partnerów programu. Statystyki Programu Zgrana Rodzina na dzień 30 września Liczba wydanych kart: Liczba złożonych wniosków: Liczba ofert: 306 Liczba Partnerów: tygodnie po dołączeniu do ZGranych Programów mieszkańców Gminy Zielona Góra: ZGrana Rodzina ZGrani Zielonogórzanie 50+ Ilość wydanych kart: Ilość wydanych kart w GMINIE: Liczba partnerów: Liczba ofert:

6 MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX RAZEM ILOŚĆ Liczba wydanych paczek : 711 sztuk Szpital Wojewódzki Zielona Góra - 60 sztuk Biuro Zgranej Rodziny 6. Na jakim etapie jest budowa boiska i placu zabaw przy ul. Batorego ogrodnictwie? Czy udało się wyjść z impasu dot. przejęcia działki? DR (Pani A. Pasiewicz) Odpowiadając na zapytanie radnego Pana Mariusza Marchewki w sprawie przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod boisko sportowe i plac zabaw przy ul. Stefana Batorego ogrodnictwo informuję, iż tut. urząd zwrócił się z pismem do Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Filia w Zielonej Górze) z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Stefana Batorego oznaczonych jako działka numer 5/48 o powierzchni 1297 m 2 oraz części działki 5/164. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo otrzymaliśmy informację, iż wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca na w/w działkach budowę ogrodzonego boiska trawiastego nie może stanowić podstawy do przekazania działek. Przejęcie przez miasto przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz tekst jednolity z późn. zm.) jest możliwe pod warunkiem zgodności charakteru inwestycji z przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w celu rozpatrzenia możliwości przejęcia terenu na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie z tym dokumentem w/w działki położone są w jednostce oznaczonej symbolem C10/5.M2 jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Radna Bożena Ronowicz: 1. Straż Miejska w Zielonej Górze jest traktowana przez pracodawcę, czyli Prezydenta Miasta, traktowana po macoszemu. Proszę o odpowiedzi na zadawane pytania. Odpowiedzi wyjaśnią dlaczego sytuacja finansowa Straży Miejskiej jest tak niedobra. - Proszę w ramach udostępniania informacji publicznej podać jakie środki zostały zabezpieczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej od powstania w 2008 r. do dzisiaj. Proszę o wyszczególnienie kwot przeznaczonych na wynagrodzenia, nagrody w kolejnych latach, a także podanie ile i w jakiej kwocie nagrody były przyznawane w kolejnych latach. W jakiej wysokości były środki przeznaczone na wyposażenie Straży miejskiej, a także w poszczególnych latach na benzynę. Czy, jeśli tak, to ile (kwoty) płaci Miasto za korzystanie przez Straż Miejska z pomieszczeń spółki miejskiej Centrum Biznesu? Dziś straż ma na wyposażeniu jeden komputer, co stało się z komputerami, w które wyposażono Straż Miejska w siedzibie na ul. Grottgera? Dlaczego nie doposaża się straży w te urządzenia? Jak w ciągu kilku lat funkcjonowania do dziś zmieniała się liczba pracowników straży? Ilu pracowników jest dziś zatrudnionych? Dlaczego na zwolnione stanowiska nie zatrudnia się nowych pracowników? Dziś jest 18, w momencie utworzenia było 35 pracowników. Jaka kwota ekwiwalentu na umundurowanie i za pranie została ustalona przez prezydenta Miasta? W tej sprawie była już interwencja Państwowej Inspekcji Pracy i mimo to, nie jest znana dokładana kwota ekwiwalentu mundurowego, który przyznaje się w różnej wysokości, raz 850 zł, a kiedy indziej Dla przykładu, ekwiwalent mundurowy w gminie wynosi ok zł, a w niektórych samorządach ok zł. Myślę, że sprawę odzieży trzeba uregulować, tym bardziej, że Straż Miejska ma pod opieka sztandar, a poczet sztandarowy podczas uroczystości musi być godnie ubrany. Jakie są ustalone zasady 6

7 DP podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Straży miejskiej? W ilu i w jakich szkoleniach uczestniczyli nasi strażnicy miejscy? Czy mają możliwość dbania o tężyznę fizyczną na siłowni, sali gimnastycznej i na basenie - bezpłatnie? Gdzie te zajęcia i w jakim tygodniowym wymiarze się odbywają? Czy są dla nich organizowane systematyczne zajęcia z doskonalenia technik i taktyki interwencji? W innych strażach organizowane są cotygodniowe takie zajęcia. Jaka kwota w budżecie Miasta w latach została zabezpieczona na usuwanie wraków samochodowych? Ile wraków zostało usuniętych w 2013 r.? Ile to Miasto kosztowało? Ile usunięto do dziś w 2014 r.? Dlaczego nie ma telefonu alarmowego? W innych miastach jest 896. Dlaczego nie ma strony internetowej? 1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w latach r. koszty ogółem: ,55 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,42 zł ( w tym paliwo; nie prowadzono odrębnej ewidencji księgowej na zakupu paliwa) wynagrodzenia ,86 ( w tym nagrody: zł) 2009 r. koszty ogółem: ,99 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,33 zł ( w tym paliwo:14.958,31 zł) wynagrodzenia ,68 zł ( w tym nagrody: zł) 2010 r. koszty ogółem: ,35 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,28 zł ( w tym paliwo: ,18 zł) wynagrodzenia ,15 zł ( w tym nagrody: zł) 2011 r. koszty ogółem: ,13 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,30 zł ( w tym paliwo: ,20 zł) wynagrodzenia ,16 zł ( w tym nagrody: zł) 2012 r. koszty ogółem: ,09 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,57 zł ( w tym paliwo: ,46 zł) wynagrodzenia ,02 zł ( w tym nagrody: zł) 2013 r. koszty ogółem: ,33 zł ( bez wynagrodzeń) materiały i wyposażenie ,28 zł ( w tym paliwo do r.: ,11 zł) wynagrodzenia ,39 zł ( w tym nagrody: zł) 2014 r. koszty ogółem: ,37 zł ( stan na dzień r.) bez wynagrodzeń Uwaga: materiały i wyposażenie ,03 zł wynagrodzenia ,28 zł ( w tym nagrody: zł) Od r. obowiązuje umowa na zakup paliwa dla całego Urzędu Miasta w tym dla Straży Miejskiej). Faktura jest wystawiana raz w miesiącu zbiorczo. Nie prowadzona jest odrębna ewidencja dla Straży Miejskiej. Nie prowadzone są również karty paliwowe. 2. Obecnie w Straży Miejskiej znajduje się 9 komputerów, posiadają je: Komendant, zastępca komendanta, sekretariat, logistyka i egzekucja, pion procesowy, CEPiK, dyżurny oraz sala odpraw. Podczas przenoszenia się z ul. Grottgera kilka komputerów pozostało z uwagi na to że na ul. Grottgera strażnicy zajmowali więcej pojedynczych pomieszczeń, natomiast obecnie jest to jedno większe pomieszczenie- sala odpraw. 7

8 3. W zakresie kadrowym Straż Miejska liczyła 33 pracowników tj. 29 mundurowych oraz 4 pracowników cywilnych. 3 pracowników mundurowych zwolniło się do innych instytucji a jeden przeniósł się do innego wydziału tut. Urzędu. W zakresie pracowników cywilnych 1 pracownik zmarł, a 1 pracownica zwolniła się i przeszła do innej instytucji. 4.Od stycznia 2014 roku do Straży Miejskiej w Zielonej Górze zostaną dołączeni Komendant Straży Gminnej wraz z 3 strażnikami gminnymi. Straż Miejska w Zielonej Górze wystąpi także o zatrudnienie dodatkowego pracownika cywilnego z uwagi na zwiększenie obszaru działania i konieczności pomocy pracownikom cywilnym w pracach administracyjnych i egzekucyjnych. 5. Wysokość ekwiwalentu mundurowego wypłacana jest na podstawie faktury zakupu sortów mundurowych i corocznie powiększana o procent inflacji. Wysokość ekwiwalentu mundurowego wypłacana jest na podstawie tabeli zamieszczonej w Zarządzeniu nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Ekwiwalent za pranie sortów mundurowych wypłacany jest zgodnie z tabelą zamieszczoną w ww. zarządzeniu i corocznie naliczana była przez Biuro Obsługi Urzędu. Powyższe zarządzenie wchodząc w życie przeszło cały proces legislacyjny. Zostało zaakceptowane m.in. przez wszystkie związki zawodowe działające w Urzędzie Miasta. Zarządzenie było także przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która nie miała żadnych uwag. Należy też dodać iż ekwiwalent za pranie sortów mundurowych w Straży Miejskiej jest 2,5 krotnie wyższy niż w Straży Gminnej. Obecnie trwają prace Podzespołu ds. połączenia Straży Miejskiej i Gminnej mające na celu m.in. uregulowanie kwestii ekwiwalentu mundurowego oraz ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych, a także zakupu dodatkowych sortów mundurowych i ujednolicenia ich okresu używalności. 6. W kontekście szkoleń informuję, iż strażnicy miejscy przy przyjęciu do pracy przeszli wszelkie wymagane prawem szkolenia tj. szkolenie podstawowe, szkolenie z zakresu posługiwania się Środkami Przymusu Bezpośredniego ( ŚPB) oraz szkolenie z zakresu kontroli ruchu drogowego. Szkolenie z kontroli ruchu drogowego musi być ponawiane co 5 lat i jest ono organizowane przez Komendanta Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Sprawa szkoleń była także badana przez Państwową Inspekcję Pracy i nie było uwag w tym zakresie. Ponadto, dodatkowych strażnicy uczestniczyli w szkoleniu z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organizowanym przez ZGKiM, a także w szkoleniu z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego organizowanym w tut. Jednostce. 7. Jeżeli chodzi, o telefon alarmowy, to Straż Miejska nigdy nie posługiwała się numerem 896 gdyż taki numer telefonu nie funkcjonuje na terenie całego kraju. W niektórych strażach natomiast przyjęty jest numer 986 i dotyczy on przede wszystkim straży czynnych całodobowo 7 dni w tygodniu. 8. W 2013 roku Straż Miejska prowadziła 92 postępowania w sprawie wraków z czego 80 wraków zostało usuniętych na skutek wezwania od Straży Miejskiej, natomiast 12 wraków usunęła tut. jednostka straży. W 2014 roku prowadzimy 114 postępowań dotyczących wraków spośród, których część juz została usunięta przez właścicieli natomiast 3 usunęła Straż Miejska. 2. Kiedy zostanie zmieniona Przewodnicząca Rady Społecznej w Promyku, która, według interweniujących u mnie rodziców, wprowadza chaos w pracy Promyka? WO (Pani M. Wilczyńska-Mikulska) Nie ma takiej decyzji. Kadencja Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ trwa od listopada 2013 r do grudnia 2017 r. 8

9 Radny Radosław Brodzik: 1. Ul. Bohaterów Westerplatte (slajd) zaniedbane przejście na wysokości salonu prasowego EMPIK. Kiedy zostanie naprawiony murek na wysokości przejścia dla pieszych i kiedy tam zostanie gruntownie posprzątane? Murek i teren przy murku znajdujący się przy Empiku na ul. Westerplatte nie jest terenem miejskim, lecz prywatnym. 2. Dlaczego nadal na terenie śródmieścia nie można zaparkować roweru, lecz przypinać do latarni, poręczy, ławek i innych, nieprzeznaczonych do tego urządzeń? Kiedy zostaną zainstalowane stojaki na rowery na terenie śródmieścia, głównie przed instytucjami i obiektami użyteczności publicznej? Na terenie śródmieścia począwszy od Placu Bohaterów a skończywszy na ul. Jedności ustawiono po konsultacjach ze stowarzyszeniem Rowerem do przodu 10 stojaków rowerowych, a ich lokalizację zamieszczono w załącznikach. Można zatem w wybranych miejscach bez problemu zaparkować rowerem. Dodatkowo należy pamiętać, że teren śródmieścia to większości pas drogowy i nie ma możliwości montowania w dowolnych miejscach i w dowolnej licznie stojaków rowerowych, zarówno z uwagi na ograniczenia spowodowane przebiegiem instalacji podziemnych, jak i utrudnieniami w ruchu poruszających się pojazdów uprzywilejowanych. 3. Jaka jest łączna długość ścieżek rowerowych, ile kilometrów lub metrów przybyło w roku 2014? Jaki jest koszt utrzymania ścieżek rowerowych. Jakie koszty są szacowane w budżecie Miasta na rok 2015?, Łączna długość ścieżek rowerowych wynosi 57,29km w tym 21,92 stanowią ścieżki o nawierzchni asfaltowej. W roku 2014 zrealizowane będzie 6,8 km. Większość z nich zlokalizowana jest w pasach drogowych, ale również w lasach komunalnych i na nieruchomościach gruntowych Miasta. Obecnie utrzymanie ścieżek, realizowane jest doraźnie, w ramach kosztów przeznaczonych na realizację zadań obejmujących położenie konkretnego odcinka ścieżki. Bieżące utrzymanie nie obejmuje utrzymania zimowego, natomiast do utrzymania czystości często kierowane są osoby do odpracowania wyroków sądowych. 4. Mieszkańcy pytają, dlaczego został zlikwidowany śmietnik przy bloku ul. Batorego 61 C? Aby wynieść śmieci, mieszkańcy musza obecnie przechodzić przez ciasny parking. Pojemniki na odpady komunalne przy ulicy Stefana Batorego 61C służą mieszkańcom budynku spółdzielczego Batorego 61A-C. ZGKiM nie przestawiał pojemników. Nowe miejsce ustawienia (w pergoli) ustalił Zarządca budynku. 5. Dżungla na ul. Batorego (slajd). Czy i kiedy zostaną te chaszcze usunięte? Bo niedługo ograniczą widoczność pieszych i kierowców. Rondo i część ulicy Stefana Batorego w kierunku centrum miasta znajduje się obecnie na gwarancji. Ostatnie koszenie tego terenu miało miejsce r. Dnia r. zgłoszono konieczność ponownego pilnego wykoszenia tego miejsca inspektorowi nadzoru budowlanego, który prowadzi tą inwestycję. Do dnia dzisiejszego firma odpowiedzialna za utrzymanie zieleni nie przystąpiła do prac. 6. Czy w obliczu niechęci mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych, nie warto rozważyć nagradzania mieszkańców okręgów wyborczych za najwyższą frekwencję wyborczą, np. 500 tys. złotych na ustalony wspólnie cel inwestycyjny za ponad 60%-owy udział mieszkańców w wyborach? DP Obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości nagradzania mieszkańców za wzięcie udziału w wyborach samorządowych. 9

10 Przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak: 1. Pierwsze pytania są skutkiem spotkania z Radą Osiedla Słoneczne Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto zrealizowało na Kaczym Dole miejsca rekreacyjne, a mieszkańcy dopytują się czy jest możliwe wykonanie w pobliżu przy tych boiskach, sanitariatów dla korzystających z tych miejsc? Był też pomysł o przygotowaniu na tym terenie parkingów i proszę o obiektywną weryfikację sensu takiego działania, ponieważ należy dokładnie wyważyć interesy w związku z ewentualnym wprowadzeniem ruchu na teren osiedla. W projekcie budżetu na 2015 r. nie planuje prac na terenie Kaczego Dołu. 2. Czy możliwe jest rozważenie zasadności wykonania wzbudzanego przejścia na ul. Sulechowskiej; nie tam gdzie parę lat temu był tragiczny wypadek, ale chodzi o to wcześniejsze przejście w stronę CRS. Tam jest taka sytuacja, że ruch z ronda robi się dwupasmowy, auta nabierają prędkości i może dojść do tragedii. Oczywiście to ma negatywne konsekwencje dla płynności ruchu na tej drodze, ale to jest teren zabudowany z prędkością do 50 km/h i potem ta płynność i tak jest przerywana przejściami wzbudzanymi. Myślę, że warto konsekwentnie to przejście wzbudzane tam zorganizować. Obecnie przygotowywany jest projekt przebudowy tego przejścia dla pieszych, który zwiększy ich bezpieczeństwo poprzez powstanie wyspy dzielącej dwa pasy ruchu. Nie są znane jeszcze ostateczne koszty przebudowy, trudno zatem w tej chwili określić termin realizacji zadania. 3. Chciałem uzyskać informację, czy Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sprzedaje lokale w związku z taką możliwością ustawową. Słyszy się że w Polsce niektóre TBS-y ze względu na potencjalne kłopoty takiej decyzji nie chcą podejmować. Proszę o informację, jak to jest w naszym KTBS. Jeśli jest decyzja o tym, że najemca tego lokalu może go wykupić, proszę o informację, na jakich zasadach ten wykup następuje. Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1996 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz z późn. zm. ) wprowadziła jedynie możliwość a nie obowiązek sprzedaży lokali na rzecz osób spełniających warunki określone w ustawie. Wskazać należy w tym miejscu, że lokale budowane przez KTBS przeznaczone są dla osób o dochodach uniemożliwiających zakup lokalu na warunkach rynkowych. W ten sposób zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe mieszkańców o niskich dochodach. Obecnie na lokale z zasobów KTBS oczekuje ok. 600 osób. Wobec tak olbrzymiego zapotrzebowania na lokale społeczne, brak jest decyzji o ich sprzedaży na warunkach rynkowych. Ograniczyłoby to bowiem możliwość realizacji zadań statutowych w zakresie budownictwa społecznego. 4. Zgłosili się do mnie mieszkańcy z ul. Reja 5 z pytaniem, czy można rozszerzyć Strefę Płatnego Parkowania o ul. Reja 5, ponieważ mieszkańcy przy ul. Reja 3 korzystają z korzyści płynących z objęcia strefą (abonament do parkowania w strefie), a oni nie. Poinformowałem ich, że to wymaga zmiany uchwały Rady Miasta, czyli wszczęcia poważnej procedury. Natomiast sprawdziłem zapisy uchwały i tam jest napisane, że granica Strefy Płatnego Parkowania jest ustalona ulicą Reja, nie jest napisane, że ul. Reja 5 nie wchodzi do strefy. Jest jakaś mapa, ale ona humaniście nic wielkiego nie powie, poza tym, że ul Reja jest zamalowana kolorem zielonym. Póki co, nie widzę żadnych powodów, dla których te osoby nie mają być traktowane jako mieszkające na terenie strefy. W związku z tym, proszę o zweryfikowanie, czy ci mieszkańcy są objęci Strefą Płatnego Parkowania. DG Strefa Płatnego Parkowania ograniczona jest ulicami. Mieszkańcy zameldowani przy ulicach granicznych, po stronie nie objętej Strefą Płatnego Parkowania nie są mieszkańcami strefy w myśl uchwały nr VIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. W związku z tym nie otrzymują karty mieszkańca strefy uprawniającej do zerowej stawki opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. 10

11 W przypadku ul. Reja żaden z mieszkańców zameldowany pod nieparzystymi numerami domów nie otrzymuje karty mieszkańca strefy. Radny Jacek Budziński: 1. Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic, rodzice dzieci i osoby starsze zgłaszały się ostatnio do mnie z problemem przemieszczania się po deptaku rowerzystów. Opinie na ten temat są zróżnicowane. Od zadowolenia, po żądanie zakazu jazdy rowerami po deptaku. Rodzicom i osobom starszym chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i swoje, gdyż wielokrotnie obserwowali, zbyt ich zdaniem niebezpieczną, jazdę rowerzystów na deptaku. Mieszkańcy proponują kilka rozwiązań tego problemu. Od całkowitego zakazu poruszania się rowerami po deptaku (czego nie podzielam), przez wprowadzenie kart rowerowych dla rowerzystów nieposiadających prawa jazdy lub zwiększenia liczby patroli policji i Straży Miejskiej i karania mandatami, po wyznaczenie już na etapie budowy nawierzchni deptaka pasa dla rowerzystów. Na załączonych zdjęciach widać tą ostatnią propozycję, a także znaki ostrzegawcze dla rowerzystów stawiane w Europie. Może warto chociaż rozważyć wyznaczenie, poprzez wymalowanie pasów, ciągów na deptaku, po których poruszali by się rowerzyści. Piesi w ten sposób mieliby wyraźną informację, gdzie przede wszystkim należy spodziewać się rowerzystów. Na deptaku (który jest pasem drogowym) wprowadzone jest oznakowanie strefy zamieszkania. Ciągi, po których poruszają się zarówno rowerzyści, piesi jak również samochody są ciągami pieszojezdnymi. Wprowadzenie proponowanych oznaczeń nie jest możliwe, a zapewnienie bezpieczeństwa jest możliwe tylko poprzez wzajemne uszanowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. 2. Mieszkanka Zielonej Góry prosi o posprzątanie ul. Rzemieślniczej, zarośniętej przy krawężnikach ale także w pasie drogowym. Sytuację obrazują załączone zdjęcia. W drugiej połowie lipca br. na ulicy Rzemieśliczej wykonywane były prace polegające na koszeniu pasa drogowego i odsłanianiu skrajni jezdni. Trawę z chodnika usuną pracownicy odpracowywującymi zasądzone wyroki pracy na cele społeczne (ZGKiM). 3. Przekazuję prośbę od rodziców przedszkolaków z Przedszkola nr 1. Parking przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Sikorskiego1 w dni, kiedy jest rynek jest zablokowany i rodzice dzieci nie mają gdzie zaparkować, szczególnie w godz. od 7 00 do 8 00 i od do Do tego pracownicy firm działających przy ul. Sikorskiego parkują swoje samochody wzdłuż tej ulicy i tym samym blokują na cały dzień miejsca parkingowe. Rozwiązaniem jest udostępnienie rodzicom wjazdu na teren przedszkola w godzinach wyżej wymienionych. Na terenie przedszkola ktoś ma wynajęty garaż, więc może sobie wjeżdżać i wyjeżdżać. Wystarczyłoby tymczasowe miejsca parkingowe na terenie przedszkola. Nawet sklep znajdujący się naprzeciwko przedszkola ma swój wjazd dla klientów sklepu. Nie ma możliwości udostępnienia terenu placówki oświatowej na parking. Tylko trwałe wydzielenie parkingu umożliwiłoby ewentualne parkowanie, a ponadto na terenie przedszkola nie ma możliwości technicznych lokalizacji miejsc postojowych. 4. Przedstawiam prośbę mieszkanki Jedrzychowa. Czy możliwe byłoby wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych ulicą Jędrzychowską? Drogę co prawda wyremontowano, ale nie uwzględniono, że domy poniemieckie znajdujące się przy ul. Jędrzychowskiej mogą nie wytrzymać takiego nasilonego ruchu, a tym bardziej ciężarówek wożących złom i jadących z przyczepą. Kiedy jadą, to domy się trzęsą. Mój jest w miarę nowy, a już w nim odpada tynk przy oknach, w wyniku drgań. Proszę więc o ograniczenie zarówno dopuszczalnej masy całkowitej, jak i prędkości. Rozmawiałam z wieloma mieszkańcami ul. Jędrzychowskiej i większość jest za wprowadzeniem tych ograniczeń. 11

12 Ulica Jędrzychowska jest drogą wojewódzką i jedną z głównych dróg wlotowych i wylotowych z Miasta Nie ma możliwości wprowadzenia ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych. Takie ograniczenie możliwe jest do rozpatrzenia w momencie powstania obwodnicy południowej Miasta. 5. Mieszkańcy osiedla Pomorskiego proszą o posprzątanie ze śmieci i resztek połamanych drzew lasu pomiędzy przedszkolem, firmą Iglotechnik, a wewnętrzną obwodnicą osiedla oraz lasu przy ogrodzeniu Zespołu Edukacyjnego nr 3. Teren pomiędzy Iglotechnikiem a obwodnicą miasta jest terenem leśnym i ze względów organizacyjnych sprzątany jest raz na dwa tygodnie. W piatek r. teren zostanie uporzadkowany. Lasek przy Zespole Edukacyjnym nr 3 jest terenem komunalnym i harmonogram sprzątania to raz w miesiącu. 6. Użytkownicy stadniny na Raculce pytają, kto dokładnie z MOSiR-u będzie zarządzał stadniną? SK (Pan R. Jagiełowicz) Stadniną zarządzać będzie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz. 7. Czy zgodnie z prośbą mieszkańca ul. Lwowskiej, można przyciąć krzaki na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Lwowskiej, po stronie, gdzie kiedyś była estrada? Roślinność tam wychodzi na chodnik, a ludzie wychodzą na drogę. Przycięcie krzewów w ciągu od ulicy Piaskowej do ulicy Lwowskiej planowane jest na koniec października br. 8. Z powodu znaku ograniczającego prędkość do 20km/h przed progami spowalniającymi na ul. Strzeleckiej, egzaminatorzy nauki jazdy z WORD-u oblewają egzaminowanych, gdyż błędnie, być może celowo, interpretują znak, jako ograniczający prędkość na całej ulicy, nie tylko przed progami spowalniającymi. Dziękuję dyrektorowi panu Pawłowi Urbańskiemu za ekspertyzę potwierdzającą, że ograniczenie za progiem nie obowiązuje. Może, choć podzielam zdanie radnego Bukiewicza, że za dużo znaków mamy, za progiem trzeba ustawić znak odwołujący 20km/h? Jeśli nie można, to mamy z paranoją do czynienia. Nie możemy ustawić znaku odwołującego, a jednocześnie zasady obowiązującej z mocy prawa, WORD nie szanuje. W zawiązku z różną interpretacją przepisów w przedmiotowym zakresie, zostanie ustawiony znak B-34 (odwołanie ograniczenia prędkości), który nie będzie powodował zaistnienia opisanej sytuacji. 9. Proszę o wykaz działalności Straży Miejskiej za ostatni rok i odpowiedzieć, co będzie po połączeniu? Łączymy naszych strażników ze strażnikami gminnymi, a obszar będziemy mieli większy od Poznania. DP Straż Miejska liczy obecnie 25 funkcjonariuszy łącznie z kierownictwem i strażnikami na poszczególnych pionach oraz 2 pracowników cywilnych. Planowane jest przejecie do Straży Miejskiej Komendanta Straży Gminnej oraz 3 strażników straży gminnej. Jednocześnie informuję, iż trwają prace Podzespołu ds. połączenia Straży Miejskiej ze Strażą Gminną w kontekście ujednolicenia i zakupu umundurowania, wyrównania kwot ekwiwalentu za sorty mundurowe i za pranie sortów mundurowych. Kolejna sprawa dotyczy zakupu telefonów komórkowych dla wszystkich strażników. Trwają prace nad podziałem terenu działania na odpowiednie sektory. Radny Kazimierz Łatwiński: proszę o przeanalizowanie możliwości zlokalizowania dwóch nowych postojów taksówek przy dawnym hotelu Polan (prośba mieszkańców i taksówkarzy) przy dworcu PKS (przy współpracy z PKS-em). 12

13 We wskazanych miejscach nie ma możliwości wykonania postojów dla taksówek. W pierwszym przypadku brak jest odpowiedniej szerokości pasa drogowego i terenów Miasta i do dyspozycji pozostają tylko tereny będące własnością marketu LIDL lub firmy EKONBUD FADOM, natomiast w drugim przypadku wyznaczenie postoju TAXI wiązałoby się z likwidacją miejsc postojowych dla mieszkańców. Radny Kamil Kawicki: 1. Pytanie z sesji majowej zadanie z budżetu obywatelskiego - remont wejścia do Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Francuskiej w Zielonej Górze. Odpowiedziano, że zadanie to zostanie wykonane w wakacje. Remont nie został do 30 września zakończony, ogrodzono główne wejście, uczniowie wchodzą bocznymi drzwiami. Z czego wynika opóźnienie? Jaki jest harmonogram najbliższych prac? Kiedy zadanie zostanie zakończone? Informowałem już, że opóźnienie związane z przebudową wejścia do SP 18 jest spowodowane koniecznością zmiany projektu z uwagi na inne rozwiązania konstrukcyjne niż te, które założono w pierwszej wersji dokumentacji, a co za tym idzie koniecznością uzyskania nowego zamiennego pozwolenia na budowę. Termin zakończenia zadania ustalono na koniec października 2014 r. 2. Nowa ustawa śmieciowa nakazuje selektywną zbiórkę odpadów. Na niektórych osiedlach wciąż nie ma zgodnych z ustawą i spójnych z innymi osiedlami pojemników na śmieci brakuje pojemników na określone rodzaje odpadów, co powoduje, że śmieci musza być wywożone na inne osiedla albo nie są segregowane, lub na pojemnikach są inne oznaczenia niż wynikające z ustawy i dokumentów wewnętrznych ZGKiM. Obecnie obowiązujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały mocą ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U r., nr 152, poz. 897 z późn. zm.). Z zapisów ustawy wynika że do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. To na tych podmiotach zasadniczo ciążą obowiązki wskazane w ustawie, w tym złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczenia tej opłaty. Na terenie działania Zielonogórskiego Związku Gmin realizowane są zapisy ustawowe, pojemniki na odpady selektywne ustawiane są w ilościach i miejscach uzgodnionymi z uprawnionymi podmiotami. Wszelkie potrzeby podstawienia dodatkowych pojemników do zbiórki odpadów w sposób selektywny zgłaszane przez uprawnione podmioty są realizowane na bieżąco. Ustawianie pojemników do selektywnej zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych i szkła Zielona Góra zapoczątkowała w roku 1992 przyjmując własną kolorystykę. W roku 2008 UE ustaliła nową kolorystykę pojemników. Od tego okresu nowo zakupywane pojemniki odpowiadają zasadom unijnym. Pojemniki w starej kolorystyce, po ich całkowitym wyeksploatowaniu, sukcesywnie są wymieniane na nowe. Rocznie jest rozstawianych, wymienianych i dostawianych w nowych miejscach, średnio 300 szt. w obowiązującej obecnie kolorystyce. Pojemniki poza kolorem posiadają napisy określające rodzaj odpadu któremu służą. Dokonany zostanie przegląd napisów na rozstawionych pojemnikach i w przypadku stwierdzenia braków będą one uzupełniane. 3. Budowa ul. Aglomeracyjnej (odcinek od ul. Dworcowej do Alei Zjednoczenia) zadanie pojawiające się w kolejnych budżetach Miasta i znikające. Mimo, że było tam już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, została inwestycja oprotestowana, proces ten został uwzględniony i sprawa umarła śmiercią naturalną. Dlaczego tak się stało? Kto oprotestował i dlaczego? Co dalej? Czy będzie aglomeracyjna? Jeśli tak, to kiedy i od czego to będzie zależało? Na I etap ul. Aglomeracyjnej, czyli budowę ronda przy ul. Zjednoczenia uzyskano zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych, etap II (wspomniany odcinek od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) został oprotestowany przez piekarnię REMA, która zakwestionowała organizację ruchu po 13

14 wybudowaniu przedmiotowego odcinka (organizacja ruchu zakładała brak możliwości przejazdu na wprost ul. Dąbrowskiego). Pomimo zapewnień ze strony Miasta, że zmiana organizacji jest możliwa na etapie realizacji, firma zgłosiła protest, który został uwzględniony przez Wojewodę i decyzja zrid została uchylona. Radna Aleksandra Mrozek: 1. Ścieżka rowerowa. Czy istnieje szansa, że zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Łużyckiej ścieżka rowerowa, co jednocześnie rozwiąże problem mieszkańców bloków, które znajdują się tuż przed siedzibą Nadleśnictwa Zielona Góra? Czy ta ścieżka rowerowa uwzględni też pas pieszy, bo jest to jedyne rozwiązanie, na które mieszkańcy czekają od 12 lat? Obecnie jest opracowywany program funkcjonalno - użytkowy na budowę ścieżek na terenie Miasta i Gminy Zielona Góra, który uwzględnia budowę ścieżki na wskazanym odcinku ul. Łużyckiej. 2. Pasy spowalniające. Wiem, że reguluje to prawo, ale czy są okoliczności, które w jakiś sposób uwzględniają inne czynniki, bo czasami dochodzi do paranoi i np. na moim osiedlu, na odcinku około 500 metrów leżą 4 pasy spowalniające, po których się tylko skacze. W związku z tym, czy rzeczywiście są jakieś normy i się ich przestrzega w sensie takim, że nie można z większą częstotliwością kłaść tych pasów bezpieczeństwa, bo nie do końca są one zasadne w każdym miejscu? Progi spowalniające w większości przypadków montowane są na wnioski mieszkańców, po analizie konieczności ich montażu. Z reguły są to miejsca niebezpieczne w obrębie przejść dla pieszych lub skrzyżowań w strefach ograniczonej prędkości. 3. Teren, który łączy ulicę Nową tam gdzie jest siedziba Wordu z ulicą Geodetów. Tam jest skarpa, gdzie mieszkańcy osiedla VillaNova zabiegają o ścieżkę, która skróci im drogę do miasta. Raz miałam odpowiedź, że jest to teren Miasta, drugi raz, że to teren prywatny, a na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że administrator zabezpieczył środki na budowę tej ścieżki. Nic się w tym obszarze nie dzieje. W związku z tym pytanie. Czy zostały złożone do Miasta stosowne dokumenty? Czy konieczna jest dokumentacja budowania ścieżki pieszej na terenie Miasta? DR (Pani J. Musiał) Żaden wniosek w przedstawionej sprawie nie został złożony do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Budowa ścieżek pieszych (chodników) zwykle zgłaszana jest jako utwardzenie terenu na działkach prywatnych lub przebudowa drogi, jeśli dotyczy pasa drogowego. Zgłoszenie robót budowlanych wymaga co najmniej wykonania szkiców wraz z uzupełniającym opisem określającym zakres i sposób wykonania robót. Jednak jednoznaczna odpowiedź na zadane pytanie wymaga precyzyjnego określenia terenu, na którym prace mają zostać wykonane (mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu lub numer działki której dotyczy zapytanie). 4. W przerwie między sesjami złożyłam 2 interpelacje. Otrzymałam odpowiedź tylko na jedną interpelację. Druga interpelacja dotyczyła sprawy jednej z mieszkanek - pani Teresy. Wiem, że sytuacja była bardzo trudna. W interpelacji wszystkie pytania dotyczące tej sprawy były doprecyzowane. Proszę o odpowiedź na tę interpelację i o podjęcie działań, bo są one konieczne. br. Interpelacja dotycząca mieszkanki Pani Teresy B. została przekazana do Biura Rady 30 września 5. Pytanie do pani prezydent w związku z procesem łączenia i uszczegółowianiem wszystkich zadań, które będą czekały Miasto Zielona Góra od 2015 roku. Czy tak, jak po stronie gminy, powołane są zespoły i one działają? Czy będzie powołany zespół do spraw oświaty, a może już jest? Chodzi m.in. o standardy, o dodatki wiejskie? Czy w tym zespole będzie mógł 14

15 uczestniczyć przedstawiciel Komisji Edukacji i Wychowania i na jakiej zasadzie zostanie powołany? Jako komisja chcielibyśmy wiedzieć, co w tym obszarze się dzieje. WO (Pani L. Gryko) Po stronie Miasta i Gminy zostały powołane zespoły, również ds. oświaty, które systematycznie się spotykają i prowadzą rozmowy dotyczące wszystkich problemów związanych z połączeniem. 6. Prośba do pana prezydenta i pani prezydent. Oświata wymaga spokoju. Wiem, że została podjęta przez władze miasta decyzja o odwołaniu dyrektora Zespołu Szkól i Placówek Kształcenia Zawodowego. Wiemy, że sprawa jest w prokuraturze. Jeżeli tak, to czy nie warto zaczekać do ustaleń prokuratury i jeżeli będą one jednoznacznie niekorzystne, to wówczas podjąć decyzję, która nie będzie rodziła kontrowersji w placówce, w której uczy się około 700 uczniów i pracuje około 100 nauczycieli? WO (Pan K. Nowak) Decyzja została podjęta. Radny Zbigniew Bartkowiak: 1. Czy jest możliwe wykonanie, w jakimś terminie niezwłocznym, oznakowania poziomego miejsca do parkowania samochodów na parkingu przyległym do ul. Armii Krajowej - działka nr 184 (mapka w załączeniu)? Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami podejmie próbę wymalowania wskazanych miejsc. Jednak może to być o tyle trudne w realizacji, że miejsca te są notorycznie zastawione pojazdami, co uniemożliwia wjazd maszyny malującej. 2. Z uwagi na występujące zagrożenie dla ruchu pieszych i samochodów w rejonie ul. Powstańców Warszawy i ul. Szarych Szeregów na os. Słonecznym, mieszkańcy oraz administracja osiedlowa proponują wyznaczenie na działce 186, 177/10 odpowiedniego oznakowania poziomego według załączonej mapki. Gdyby były oględziny tego miejsca, to proszę o kontakt ze mną lub administracją. Pracownik Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami skontaktuje się z radnym Panem Zbigniewem Bartkowiakiem celem uściślenia zakresu proponowanych prac. 3. W jakim stopniu zrealizowane są wnioski radnych w zakresie przeznaczenia 120 tysięcy złotych na zadania np. lokal dla graficiarzy przy ul. Kupieckiej 37 oraz świetlica dla dzieci wymagających specjalnej troski Gniazdo przy ul. Sikorskiego? Jeżeli te środki finansowe nie będą wykorzystane, to czy można je wykorzystać, za zgodą radnych, na inny cel, a jeżeli nie, to dlaczego nie są wykorzystywane? Czy to jest takie trudne, żeby w ramach tych środków do końca roku to zrobić. DG (ZGKiM) Lokal dla graficiarzy ul. Kupiecka 37b (60 tys.) - dokumentacja budowlana zlożona w Urzędzie Miasta w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę. Świetlica "Gniazdo" ul.sikorskiego 24 (70 tys.) - dokumentacja budowlana na przebudowę lokalu złożona u LWK Zabytków w celu uzgodnienia. 4. Na Kaczym dole przy ul. Sucharskiego, w skarpie wbudowane są pomieszczenia szatni i natrysków. Całość pomieszczeń jest zniszczona. Jakie są plany MOSiR-u i Miasta w tym zakresie na chwilę obecną? Ta rudera niszczeje, a młodzież nie ma ani szatani, ani wody, więc warto byłoby postawić tam toaletę i dodatkowo zrobić jakąś szatnię. Ponadto jest również propozycja, aby za boiskiem do koszykówki, gdzieś z boku, postawić dwa stoły z płytą granitową do gry w ping ponga. W projekcie budżetu na 2015 r. nie planuje prac na terenie Kaczego Dołu. 15

16 Radna Jolanta Danielak: 1. Jaki jest los środków, które na wniosek Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Klubu SLD zostały zabezpieczone w budżecie na rozbudowę hospicjum? Czy jest szansa, że te środki otrzymamy jeszcze w bieżącym roku, żeby chociaż rozstrzygnąć procedury przetargowe związane z tą inwestycją? WO (Pani M. Wilczyńska-Mikulska) Środki na rozbudowę Hospicjum zostały zabezpieczone w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Czekam na decyzję Rady Europy. 2. Asystent rodziny. Jaki jest los tego zadania? Pan prezydent obiecał, że liczba tych etatów będzie wzrastała. Ilu w tej chwili asystentów rodziny jest zatrudnionych w Zielonej Górze i czy od tego startowego momentu zatrudniliśmy dodatkowe osoby? WO (MOPS) Program Asystent w rodzinie jest w dalszym ciągu realizowany. Obok asystentów zatrudnionych na etach MOPS (4 osoby) dodatkowo kolejnych 7 osób zatrudnionych jest z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Przyjęte przez MOPS założenie, że asystent opiekuje się maksymalnie 10 rodzinami jest realizowane. Program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy fakt, że Sądy, zanim podejmą decyzję co do rodziny, proszą o skierowanie do danej rodziny asystenta. Obecnie asystenci rodziny obejmują swoim wsparciem 68 rodzin, w których jest 134 dzieci. MOPS planuje zatrudnienie w 2015 roku kolejnego asystenta. Radna Eleonora Szymkowiak: 1. Panie Prezydencie, czy przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta na rok przyszły można byłoby przeznaczyć środki na usytuowanie tablic informacyjnych z mapką ulic np. na Osiedlu Grunwaldzkim, czy na Jędrzychowie? Na etapie tworzenia projektu budzetu na 2015 r. nikt nie zgłosił takiego wniosku. 2. Pytam ponownie, kiedy rozpocznie się remont dachu budynku przy ulicy Sikorskiego? Przeprowadzenie remontu we wnioskowanym zakresie wymaga nakładu ponad zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego nie jest w stanie wygenerować wymaganej kwoty. 3. Sprzątanie deptaka po Winobraniu. Pracownik obsługujący wózek widłowy podnosił kioski na znaczną wysokość, co było bardzo niebezpieczne dla osób przebywających w tym czasie na deptaku. Uważam, że należy zwrócić uwagę pracownikowi obsługującemu ten wózek, bo może kiedyś dojść do nieszczęścia. Operator wózka widłowego rozstawiający domki winiarzy na Deptaku został poinstruowany o konieczności przestrzegania przepisów BHP. Ze względu na szczególne warunki pracy, poinformowano pracownika o koniecznosci zwrócenia szczególnej uwagi na przebywające na deptaku osoby. 4. Na czym polega to, że wjazd na Plac Słowiański w soboty i niedzielę jest zamykany (w ciągu tygodnia od strony Al. Konstytucji)? Czy to zamyka jakaś firma, która tam urzęduje? Myślę, że w soboty i niedzielę wjazd powinien być otwarty. Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami zweryfikuje podaną informację. 5. Kto, kiedy i w jaki sposób będzie przestawiał propozycje okręgów wyborczych po połączeniu miasta z gminą? Kto będzie o tym decydował? SM Sposób oraz czynności związane z podziałem miasta na okręgi wyborcze regulują szczegółowo przepisy Kodeksu Wyborczego. 16

17 6. Podziękowania za schody na ulicy łączącej Morelową ze Słowackiego. Radny Piotr Barczak: 1. Rondo PCK - oznakowanie poziome i pionowe, również zawracanie na tym rondzie. Wydaje mi się, że przydatny byłby znak taki, jaki jest np. na ulicy Energetyków, Batorego skrzyżowanie. O tym, że najlepszą formą zawracania byłoby z lewego pasa, ponieważ samochody ustawiające się na środkowym pasie bardzo często, po to, żeby zawrócić, niejako ścinają, później objeżdżając całe rondo. W związku z tym, uważam, że dobra byłaby taka informacja dla osób, które jakby chcą zawrócić na tym rondzie, niezależnie, z której strony wjeżdżają i z której strony chcą wyjechać, aby taka informacja o możliwości jakby zawracania na rondzie, była z lewego pasa. Usprawni to przejazd i poprawi bezpieczeństwo. Oznakowanie funkcjonujące na rondzie PCK jest zgodne z przepisami, a kolejne zmiany tego oznakowania mogą wprowadzać tylko większe zamieszanie. Otrzymane od Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze informacje potwierdzają, że po przebudowie skrzyżowanie jest bezpieczne. 2. Kwestia bezpieczeństwa zatrudnienia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy, czy jednostkach podległych Urzędowi Gminy po połączeniu miasta i gminy. Czy wszyscy pracownicy Urzędu Gminy mają gwarantowane zatrudnienie w Urzędzie Miasta i na jaki czas? Do pracowników Urzędu Gminy dochodzą informacje, że nie wszyscy zostaną zatrudnieni w Urzędzie Miasta. Czym Urząd Miasta będzie się kierował przy wyborze pracowników? SM Art. 43a. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz t.j.) stanowi, że z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów gmin, starostw powiatowych lub urzędów marszałkowskich stają się pracownikami urzędu nowej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zgodnie z 1 pkt 7 deklaracji nr LXX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2014 r. o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Zielona Góra w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego postanawia się przejąć wszystkich pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra, Komunalnego Zakładu Gospodarczego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z utrzymaniem zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres co najmniej 8 lat; strażnicy gminni wejdą w skład komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Straż Miejska. 3. Dlaczego, wiedząc, że dwie jednostki łączą się i będą pracownicy zapewniający funkcjonowanie Urzędu Miasta, zatrudnia się dodatkowo nowych pracowników, chodzi o bieżące rozstrzygnięcia, oferty na stronie Miasta? SM Nabory na wolne stanowiska urzednicze w Urzedzie Miasta Zielona Góra są przeprowadzane w sytuacji, gdy na danym stanowisku występuje wakat z uwagi na rozwiazanie umowy o pracę z dotychczasowym pracownikiem. 4. Czy jest możliwość zorganizowania spotkań naczelników, kierownictwa, może samych pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Urzędu Gminy, tak, żeby sprawnie przygotować się do procesu połączenia, a szczególnie obsługi mieszkańców po połączeniu miasta i gminy? SM Zarządzeniem nr K z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejęcia zadań prowadzonych przez Powiat Zielonogórski Prezydent wyznaczył urzędników pracujących nad szczegółowym przejęciem zadań od Powiatu Zielonogórskiego. W ramach tego zespołu wydzielono 3 podzespoły robocze. 17

18 Zadaniem tego zespołu jest: 1) przygotowanie do przejęcia z dniem 1 stycznia 2015 r. przez Miasto Zielona Góra zadań z zakresu: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, geodezji i kartografii, dróg publicznych, nadzoru budowlanego, kultury oraz organizacji pozarządowych, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, geodezji, katastru oraz gospodarki nieruchomościami, transportu drogowego, komunikacji i administracji architektoniczno-budowlanej, realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Zielona Góra przez Starostwo Powiatu Zielonogórskiego; 2) przygotowanie projektów porozumień w sprawach przejęcia do prowadzenia przez Miasto Zielona Góra Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie i Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz drogi powiatowej nr 1187F od granic Miasta Zielona Góra do mostu w Cigacicach (włącznie z mostem). Zarządzeniem K z dnia 9 września 2014 r. w sprawie organizacji prac nad przygotowaniem do wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra Prezydent powołał Miejski zespół ds. połączenia. W ramach tego zespołu wydzielono 13 podzespołów roboczych. Do zadań Miejskiego zespołu ds. połączenia należy: 1) szczegółowa analiza wymagań prawnych wynikających z aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz uchwał i zarządzeń organów miasta w zakresie realizacji zadań publicznych; 2) szczegółowa analiza dotychczasowej praktyki, zakresu i formy realizacji zadań publicznych w mieście i gminie na podstawie kontaktów z gminnym zespołem ds. połączenia; 3) zdefiniowanie zagrożeń i problemów w realizacji zadań publicznych po połączeniu; 4) wypracowanie i przedstawienie propozycji rozwiązań problemów możliwie najmniej uciążliwych dla mieszkańców. Zarówno w starostwie powiatowym, jak i w urzędzie gminy, powołano równolegle zespoły do współdziałania z zespołami miejskimi. W posiedzeniach uczestniczą odpowiednio przedstawiciele Miasta i Gminy albo Miasta i Powiatu. Zespoły rozpoczęły prace od połowy września. 4 razy w tygodniu spotykają się podzespoły: miejski i gminny, raz w tygodniu miejski i powiatowy. Prezydent otrzymuje bieżące raporty na temat przebiegu prac. 5. Dobrze byłoby zwrócić uwagę na informację głosową w autobusach jadących do Osiedla Zacisze, ponieważ na przystanku ulicy Zacisze tj. skręt z ulicy Wojska Polskiego jest informacja głosowa, że znajdujemy się na Osiedlu Zacisze, a to jest dopiero ulica doprowadzająca do Osiedla Zacisze. Osiedle Zacisze to dopiero następny przystanek Porzeczkowa, Agrestowa i Prosta. Informacja głosowa jest nie na osiedlu, tylko na ulicy Zacisze. Przystanki są nazywane od głównych ulic (jeśli jest to jedyny przystanek na tej ulicy lub, gdy przy tej parze przystanków nie ma ulicy poprzecznej) lub od ulic poprzecznych, a także od ważniejszych obiektów użyteczności publicznej i takie są zapowiedzi w autobusach. Na osiedlu Zacisze mamy następujące przystanki: - Zacisze od ulicy głównej na której znajdują się te przystanki jako jedyne na tej ulicy, - Porzeczkowa od ulicy znajdującej się przy przystankach, - Agrestowa od ulicy znajdującej się przy przystankach, - Prosta od ulicy głównej ponieważ przy tych przystankach nie ma ulicy poprzecznej. W załączeniu mapka z nazwami przystanków na os.zacisze- wersja elektroniczna. 6. Ulica Kręta - wjazd od ulicy Działkowej. Tam dojazd do bloków jest z dwóch ulic od właściwej ulicy Krętej i takiego rękawa. Tam jest dość duży ruch samochodowy, bardzo blisko budynków mieszkalnych, i nie ma tam progów spowalniających. Na właściwej ulicy Krętej są progi spowalniające, a na tej ulicy nie ma. Uważam, że warto zrobić tam progi spowalniające, tym bardziej, że powstało tam przedszkole i żłobek. Nie wiem, czy jest to teren Miasta, czy prywatny. Jeśli to teren prywatny, to prosiłbym odpowiednie służby o skierowanie takiej prośby do właściciela. Ponadto mieszkańcy zwracają uwagę, że dobrze byłoby, aby ustawić tam znak informujący, że jest to strefa osiedlowa. Wynika to m.in. z 18

19 tego, żeby nie tylko kierowcy tam zwalniali, ale że jest to również kwestia odpowiedzialności, bo kiedy pojazd potrąci dziecko, to odpowiada rodzic tego dziecka, natomiast na takim terenie, a jest to teren zabudowany osiedla, odpowiedzialny za to tym bardziej jest kierowca. Tam nie można inaczej przejść, jak po ulicy, dlatego, że niestety są takie warunki parkingowe. W związku z tym, prosiłbym o zwrócenie uwagi przy tej ulicy, szczególnie dojazdowej - przy ulicy Krętej. Inspektor Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami skontaktuje się Panem Radnym w celu uściślenia propozycji przedstawionych w pytaniu. Radna Bożena Mania: 1. Pytanie dotyczy prawdopodobnego wyburzenia budynku na ul Sikorskiego, to jest ten duży budynek, gdzie było stowarzyszenie głuchych. Jeżeli tego budynku nie będzie, to co ma tam być? Czy wysepka, czy powstaną po dwóch stronach małe zatoczki dla samochodów? Bo teren jest ubogi w parkingi. Jeżeli nie będzie wyburzenia, to nie ma tego pytania. DR Nieruchomość położona przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 13 znajduje się na terenie, dla którego trwa procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze Śródmieście 9. Aktualnie projekt planu znajduje się na etapie uzgadniania i opiniowania wprowadzonych zapisów, co oznacza, że nie można na dzień dzisiejszy jednoznacznie przewidzieć przeznaczenia wskazanej nieruchomości ani sposobu jej docelowego zagospodarowania. 2. Podczas jazdy autobusem MZK miły głos informuje: ul. Długa - Zespół Szkół Ekonomicznych. A może by tak dołożyć do tego ul. Długa - Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie. Byłoby to istotne dla mieszkańców i przyjezdnych, niech to centrum ma swoją promocję. Wiem, że te informacje są płatne. Taka promocja i informacja, skoro jest to naprawdę ważny punkt na mapie naszego Miasta, powinna się znaleźć. Nikt nie zwracał się do urzędu, by przy zapowiedzi przystanku przy ul. Długiej były emitowane dodatkowe zapowiedzi. Jeżeli taki wniosek wpłynie, to postaram się go uwzględnić. 19

komunikacyjny alfabet 2

komunikacyjny alfabet 2 KOMUNIKACJA W MIEŚCIE dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet 2 Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK, w tym: tdr K. Racoń-Leji, dr Bartłomieja Homińskiego, dr Wojciecha Wichra,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Gminy Miasta Toruń na lata 2017-2019 1 1. Wstęp Program Budowy Dróg Lokalnych (zwany dalej PBDL

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali w budynkach stanowiących współwłasność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Uwaga : Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 1. Tytuł zadania (Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE WYKONAWCA: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE LOKALIZACJA: Działki:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel nieruchomości Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 Wstęp...3 1.1 Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2 Dane ogólne...3 1.3 Podstawa opracowania...4 1.4 Materiały wyjściowe do opracowania projektu...4 2 Opis stanu istniejącego...4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie ZNAKI INFORMACYJNE: Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: INFORMACJA O TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPŁAT 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny: Osoby prawne: a. DEKLARACJE na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/143/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/173/2012 RADY MIASTA LUBAWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/173/2012 RADY MIASTA LUBAWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 2219 UCHWAŁA NR XVI/173/2012 RADY MIASTA LUBAWA z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 ZNAKI INFORMACYJNE Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE Załącznik do uchwały Nr 63/14 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dnia 07.11.2014r.. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia najważniejszych celów i zadań do realizacji w 2016 r. przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PÓŁMETEK KADENCJI

PÓŁMETEK KADENCJI PÓŁMETEK KADENCJI 2014-2018 Piotrków atrakcyjny inwestycyjnie Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej Umowy na 10 lat 10 groszy za m2 4 działki wydzierżawione 2 nieruchomości do przetargu (17.03.2017)

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu. Toruń, 15 maja 2014r.

Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu. Toruń, 15 maja 2014r. Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu Toruń, 15 maja 2014r. Rezultaty partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych 1. Tworzenie lokalnej wspólnoty 2. Uwzględnienie wszystkich interesariuszy w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR XLVII/455/13 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy

Bardziej szczegółowo

K. Szmidt, B. Kwiatkowski, J. Chwierośh NIP hRegon

K. Szmidt, B. Kwiatkowski, J. Chwierośh NIP hRegon K. Szmidt, B. Kwiatkowski, J. Chwierośh NIP 542-19-49-164hRegon 050439493 Temat pracy : Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego.

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. A. Mapa trasy nr 376 Gliwice Rachowice.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu, dotyczącego udziałów Gminy Miasta Gdańska w nieruchomościach budynkowych,

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki informacyjne 43.1. Znak D-1 droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. 2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR./../2016. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia r

Projekt UCHWAŁA NR./../2016. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia r Projekt UCHWAŁA NR./../2016 z dnia... 2016r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu (4 ark.) 1 OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP , REGON

Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP , REGON Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS 59-220 Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP 691-116-64-29, REGON 390238707 TEMAT : ADRES : Obręb Wrocławskie Przedmieście ul. Ul. Wrocławska-Neptuna,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

STRABAG przedstawił wstępny harmonogram robót na Alei

STRABAG przedstawił wstępny harmonogram robót na Alei STRABAG przedstawił wstępny harmonogram robót na Alei Poniedziałkowe (27.03) spotkanie władz miasta z mieszkańcami przyciągnęło do osiedlowej świetlicy przy ul. Wybickiego tłumy. Wszyscy byli ciekawi,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/572/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr LIV/572/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. Uchwała Nr LIV/572/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy PKBiP.

Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy PKBiP. Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy PKBiP. Zestawienie wniosków rozpatrywanych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 WNIOSEK Z ds. BRD ODPOWIEDŹ/UWAGI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/70/15 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 4592 Elektronicznie podpisany przez: Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu Data: 2015-11-09 14:32:55 UCHWAŁA NR

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY SAPERÓW

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA Prawo i Sprawiedliwość K-lin, 26.06.2014r. INTERPELACJA Panie Prezydencie! Wybudowaliśmy piękną filharmonię - jak wszyscy zapewne pamiętają, ja byłam jej budowie przeciwna. Bo, po pierwsze - uważam, że

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r.

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r. UCHWAŁA Nr VI/59/94 R a d y M i a s t a O p o l a z dnia 15 grudnia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 14,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1.

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1. SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA: - opis techniczny. - Obliczenia programu sygnalizacji świetlnej 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: - plan orientacyjny rys. 1. - podział odcinka robót na etapy rys. 2.1-2.2 - Etapy indywidualne

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UCHWAŁA Nr VIII / 74 / 07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Na podstawie 21 ust. 2 w związku

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r.

UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r. UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 69/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu Przyjęty przez Zarząd Sadeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Budowa dróg gminnych: - 035KL na odcinku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087)

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Letniej ( droga gminna nr 141505N) w Olecku na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo