Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka"

Transkrypt

1 Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N ROZMOWA O ZDROWIU: P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia: sprawdzamy pakiety Samorząd 24 Jeśli nie my, to kto? Ochrona zdrowia na świecie 46 Jak wygrywa się z próchnicą

2 Spis treści a wst ie o a s i O ierwsz m osem aman iewicz S rinin 10 O serwac e S ad re S S 12 Temat miesiąca K : 1 asi w ro ie adziwi U E 1 ozmowa o zdrowi S 20 Samorząd Z 22 Samorząd S 2 Samorząd 2 istoria O 1 n t widzenia a m a 2 Stomato o ia S 5 Stomato o ia A 2020 t ra S ort K rawo i med c na U 2 ra t a e ars a L 201 ra t a e ars a H Ochrona zdrowia na świecie nde s orz ści 50 dw ch stron scen S ietras R 51 dw ch stron scen ndr s 52 ist do reda c i K 5 ist do reda c i 5 ąd ma ars i P 5 t ra W 5 t ra 5 S ort 0 O oszenia om ni at 5 i r za anec i S o a e ars a D MZ MZ M : MZ 1 MZ 1 MZ OIL W P P K D S Z K : : Przypominamy! O S A 3

3 rzete ności i etyce za o o e P N szard o a s i R L L W O L Z 2 1 W P L B P W P P : P Z W O : B P M S O K K P U O K K RL W RL K R O O: W 4

4 S zas pracy e arzy A K C J A I N F O R M A C Y J N A G E D E O N R I C H T E R R S W W D S W S S 201 S P Z Z S C K Z D W U S 201 I PZP 2 1 aros aw ime OIL S G R

5 P or cy pocz te ro N M Z acie aman iewicz P R L P US P B A K Z 1 S M S P P P US P Z W : L W P A : M P P Z A W : K C L 0 Z P I R E M S O K K C UOKIK P Z S W I R W

6 S atarz na Strza ows a R IL N M Z R RL 2015 S RL M H B A P S A 201 R L O S B K R RL 5 P Z R L O Z Z L W Z P O Z P P P R RL A W P W P Z M Z P M Z I L 2 M Z FOTO: Porozumienie Zielonogórskie; Polsat News 8 on erenc a rasowa zor anizowana st cznia rzez oroz mienie ie ono rs ie z dzia em m in acze ne ad e ars ie

7 C M Z P W 12 0 M Z RL M Z C LKO L M M D W U S P D IL P P RL P P P P P W P RL P Z P W P 50 P Te o same o dnia rezes acie aman iewicz oraz minister zdrowia artosz r owicz i oś mi s ec a ne o w dania ro ram Ta cz ie w o sat ews K P 1 00

8 O S ny zie Sy ester S awomir ad re T R S N D O S I I 10 P P 1 B Z S M R RUM A 2005 D P Z E K : M P O A S 200 W 2011 A C O S I I S B I D D A D K K S W P I P B SOR M I I O P I P M W O B W C S

9 o e i i on o o ia spra zamy pa iety 12 idia S i ows a ari sz Tomcza P Z 5 M B A D Z Z O 1 P Z 5 CO CORD 2 I Z P P Z H W 5 1 B A P W 0 Z I 5 O M P O S M Z S M Z D L RL M H K Z O 21 W O IL RL I Z W K P A 1 C O

10 ro dr ha ace assem ierowni ini i On o o ii i adiotera ii da s ie o niwers tet ed czne o M Z M M 200 S W R P Z B O P Z POZ P Z O 1 01 Z S M C S r acie ir doradca rez denta zecz os o ite o s ie se retarz stan w inisterstwie drowia w rządzie erze o z a B W : C P W Z ro dr ha Tade sz ie ows i ierowni ini i On o o ii i hir r ii ro e s ie o entr m drowia w Otwoc M O P : K A W B W P L K S M Z POZ 13

11 W P U K Z 14 P B W W P U K Z ace ra ews i rezes ederac i oroz mienie ie ono rs ie e arz rodzinn P : W K D L O U 0 P POZ S P P M M Z C POZ S R P M W ace cza cz one zarząd o e i m e arz odzinn ch w o sce e arz rodzinn P P W : C C C C W P M S C M Z W P O Tomasz atos rzewodnicząc se mowe omis i drowia M Z A

12 R L B A O C W K Z S W R r Tomasz oma cz ws w aścicie O dia nost a i tera ia chor rzewod o armowe o w T chach P P P AOS W Z 15 1 O O C P Z POZ Z P P Z nna sa rezes s i rowadzące oradnie s ec a ist czne w odzi W S Z M P Z O I 2015 W Z O AOS M D D K D L O B P P Z C I C L

13 E o y omisarz s. z ro ia i ezpiecze st a y ności nii rope s ie onstant adziwi S K L E O N A E W W 2 0 A K Z P B E I P E P W W : W W W Z K E P A O W M Z

14 R FOTO: Marta Jakubiak (2) Sport poma a o rea o a Z i niewem r d ą arta a ia a o stra a est an odwa n m cz owie iem a mo e oi si an dent st a o zastrz w K D M S S 17

15 Z 18 z m est d a ana ratowanie cia W M P D M U darza si nie dane a c e A W P Z O P K M Z W a an odrea ow e stres M S Z S wi si o tzw de res i szcz t ied s ortowiec na owiec a o art sta si a ą o na w sze osią ni cia w swo e ro es i a otem sta ą rzed d ematem co da e z zdo cie o im i s ie o z ota nie rz nios o ta ie o r z s P W M I

16 Z : ied za o an o raz ierwsz w na no i P B S O 20 a ie są ranice w trz ma ości s ortowca iedawno st na owa cz rzerwa a ie i zesz a z tras z mia an moment cia na ranic o si wted m ś i P C C A W A a ich ont z i na cz ście eczą si anczeniści iedawno zosta an iąt m s ortowcem o s i ro S odziewa si an e sze o w ni w e isc cie cz ten zas oczeniem a to est t za odi m rzede wsz st im na zawodach s ortow ch W est an oso ą roz oznawa ną ianą i o arną cz to zmieni o a oś ana cie eś i ta to w a i s os o arnoś atwia coś a mo e tr dnia M S 1 0 M D P M A O cz m marz i niew r d a a o s ortowiec stra a cz owie i o a To edno ws ne marzenie cz d a a de z t ch s er inne C ze o cz si anczenistom o amania ew ze o cz si stra a om rzed w azdem na a c S anie i niewie w ta im razie trz mam ci i za szcz ś iwe owrot z a c i i cz m na sz sz ch ew na świecie Najgorsze momenty w życiu sportowca są moim zdaniem wtedy, kiedy jest wypalony, kiedy nie ma na siebie sposobu, to znaczy trenuje bardzo ciężko i intensywnie, ale brakuje wyniku. 1

17 S a anie o za o e arza a s stanc e psyc oa ty ne ohdan oronowicz D OIL W Jeżeli zależy nam na tym, aby zawód lekarza był nadal traktowany jako zawód zaufania publicznego, a izby lekarskie jako depozytariusz tego zaufania, powinniśmy pilnie podjąć działania naprawcze. 20 M S S D P Z E B W R E M 1 2 P W R 5 B W CBOS 2 P L P P P P W L S W L

18 W IL OIL W P : C : 1 1 KEL 2 KEL K E L RL KEL M 5 Z W O S Z O M L L Blendon RJ, Benson JM, Hero JO: Public trust in physicians U.S. medicine in international perspective. N. Engl. J. Med Oct 23;371(17): Komunikat z badań CBOS nr 165/2014, Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy. Warszawa, grudzień Prawo jednego człowieka kończy się jednak tam, gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. Powinniśmy więc akceptować pełną wolność człowieka do momentu, kiedy jego działania nie stanowią zagrożenia dla prawa innego człowieka, np. do ochrony zdrowia. in ormac a K R 201 K I L K R MCS D M C S D S K R P O K R S I L 1 M L P K R : 2 K R P R L K R M P RL S K R P R L C ndrze or i s i P K R 21

19 S Sam pe nomocni nie za at i spra y atarz na iśniews a B G GL L P B U P P OIL O P U 201 P B S M P 22 P O I L P Z W W M OIL D W M U B W odzia r i om etenc i I D K OIL O I L W P C I ot chczasowa dzia a noś D Z W L

20 O M C K D H U : P W W USA U acze o ta tr dno est oma a za e nion m e arzom O P A OIL W P M L Z U ods mowanie P K B P W Mam to szczęście, że OIL w Gdańsku zawsze dokładała wszelkich starań, by ułatwiać mi działania na rzecz zdrowia lekarzy.

21 S eś i nie my to to Z M L N R L L 24 a a est o ecnie s t ac a e arza o czące o cze ni med czną L D K L E K L D E K D W E K R : B M Z C K M L z zniesienie sta od omowe o tr dnia start w zawodzie cz mo e est inacze O L A S P C U 5 S S S 00 P 0 z est mo iw owr t do sta od omowe o K M L RL ar n iem roz ocz cia s ec a izac i est zdanie a w rz ad stomato o w o est sem a co min sem t ch e zamin w E D S D O O: M 2

22 O K M L W Z LEK LDEK a wi ce emoc i dzi rz znawanie mie sc s ec a izac n ch rzez rz d wo ew dz ie o na to omis a ds od ch e arz Z LEK LDEK C L C S O P a ie w o ecne adenc i są rior tetowe zadania omis i ds od ch e arz Z M P Z M Z R P M Z M Z 5 S S

23 st cznia w siedzi ie od o si s ot anie omis i ds od ch e arz z rzedstawicie ami inisterstwa drowia wiceministrem orem adziewiczem innic im oraz d re tor e artament a i i Sz o nictwa sze o o antą Or ows ą eitzman ozmawiano m in o rz sz ości szta cenia od omowe o e arz D O 2 W Z W P a i est stos ne omis i do om s a emi r ąc e arz zwraca ieniądze za o czone st dia S R U E P P od m e arzom zarz ca si cz sto e ma ą omerc n stos ne do w on wane o rzez sie ie zawod e w t m rawd S W A W ied ś m si nastą i zmiana o o eniowa i e ars a m odzie rze mie a ecz a an widzi roces odm adzania samorząd e ars ie o W C : W P D K P

24 H pra a pos i senator e arzy aros aw anec i P K K RL S P P M N Aktywność lekarzy w czasie prac Sejmu Ustawodawczego PRL, który zaczął pracę po sfałszowanych wyborach 1947 r. i rozwiązaniu Krajowej Rady Narodowej, była znikoma. Zaledwie czworo (3 panów i pani) spośród 444 posłów legitymowało się dyplomem lekarskim. W P S K S S D S S zecz os o ita W P O P M S W W I Z K W D P S W W 1 1 I A M W P P K K S P S U II RP P P II Z 1 R C R M L H S M K 1 22 P C A P S C M K S D A 1 1 E B W 1 S U S S D U K II RP H H S C W I C K K B POW R 1 1 I K P W K C P B I o s a dowa A S U PRL 1 K R Z P 2 S P W 1 1 B S D Z R P L S A U S B W L KC PZPR

25 K U W AM B S S P W M 21 S U PRL : I II III ontra t Z O S 1 S K PRL 1 52 S P P 2 1 R P : W 1 S I S P P P P W S K 25 P Z P R O K P S S D Z S L B S P : O K OKP D E SD W II O K S S U A M P P AM W 1 0 S K K K S Z O K O U D U W B II W 2001 emo rat czne a stwo rawa P 21 P D : S : W : Z P P S RP W D P W W : P P O R B A PO C H C B S S 5 W 1 2 M B 1 W P S E K A M L B K Z M M S M S U K R S : S I S P S K S W M S P RP M S Z S S M E R M 1 O K B III I I II A A M S Posłem może być każdy obywatel, który ukończył 21 lat i ma czynne prawo wyborcze. Posłowie i senatorowie są reprezentantami narodu i nie wiążą ich instrukcje wyborców. 2

26 Przez 25 lat, od 4 czerwca 1989 r. wybrano 112 posłów z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, którzy objęli 171 mandatów. Najwięcej z nich, prawie 25 proc., obsadziła Platforma Obywatelska. omis a drowia Z S S D S C K P W A O 1 K Z : H S PSL 2 S 1 S E S S I K PSL II 2 2 S AWS III 2 B B SLD UP I 2 E K PO 2 2 B P P S I L P S II Z M UD Senat D I P 100 S B S RP 0 W PRL S 1 1 O S I S M S K S O 1 1 S O S W 52 O 10 O R 200 M B SLD UP M S A S A M M M O M S M S I Z K OKP UD A M W RP I III O 1 0 S U O S Z P P AIDS B P R L 1 S K P S A M W I II III ar ament i coś eszcze B P : W S S I II A W I II III R I II O III M I M B I II I S Z R I S III I E K I I II B A I II M : M D I II IP K K III K II KRUS A S I P Z E S I H O I B P I I II S III PE B K I S III O Z K S III I M I

27 P e eportac a To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. P C Z M Z Z P A S W K W M Z Z P D D P U R P : Z Z M M M S L : P P o anta a m a W ORL W Jakie jest miejsce lekarza we współczesnej Polsce: biznesmen, przedsiębiorca, świadczeniodawca czy po prostu człowiek wykonujący jeden z zawodów zaufania publicznego? 31

28 S Spec a ista potrze ny o zaraz idia S i ows a P I - W każdej specjalności występuje poważny problem z nierównomiernym rozmieszczeniem specjalistów w poszczególnych województwach w stosunku do zapotrzebowania. 32 S K K M R L 201 M : P R P W S 5 K P W : P W M W I h ci są ra e mo iwości C FOTO: Shutterstock

29 D O K Z P Z W W 1 Z 2 R Z M Z D K P Z W W D O K D KKM RL S O S W L U M W : KKM RL B P P E M D S W dzie est marchew a M Z P M Z P Z Pocieszać może natomiast fakt, że specjaliści z dziedzin lekarsko- -dentystycznych, w odróżnieniu od większości specjalności lekarskich, są stosunkowo młodzi, dzięki czemu dają nadzieję na pozostanie w systemie na dłuższy czas. W L P

30 - E E - Z E E 2 M W W P P S P P S S L W * Badanie ankietowe Trudne początki, czyli dentyści na progu kariery, listopad 2014, przeprowadzone na próbie 921 młodych stomatologów lub studentów stomatologii. Autorzy: infodent24.pl, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Fundacja Be Active Dentist. M Z : P B 201 P R P P M K K K M RL a oś o a oś P W P 201 W R L S L M M B A D U K R A U M P R C P FOTO: Shutterstock

31 S ma amat i iz a ro W P D D C W P C W 25 P Z P 201 D DI P W W W U M S WUM are Szewcz s i R IL O U K IL D W M IL O O: A DI Z dr Tin h n on I are Szewcz s i ani rezes a a est w ani ocenie ro a nieza e n ch or anizac i re rezent ąc ch oso w on ące zawod med czne z ta ie or anizac e są wa ne i a ie zadania owinn rea izowa Z W a ie są a t a nie w ci o a n m na istotnie sze s raw do rozwiązania z n t widzenia zawod e arza dent st W Z K M 150 W 35

32 Dr Tin Chun Wong podkreślała, że jubileusz 25-lecia samorządu jest powodem do dumy, a Polska jest dla świata symbolem wolności. Zaznaczyła również, że odwaga Polaków przyczyniła się do epokowych wydarzeń, których rocznica obchodzona jest w 2014 r. O L M K D A B A C D W W P E Z W : W S P P a ie w nadchodząc ch atach są na wa nie sze za adnienia d a wiatowe ederac i ent st czne DI P R M DI W 2020 WHO W W 2020 W O P O W A C WHO Z P M I K DI WHO 10 5 A 5

33 C M a ani rezes ocenia o s ą stomato o i na t e inn ch a stw oraz w ad o s ich e arz dent st w w dzia a noś i stomato o i e ro e s ą oraz światową P P S P I L S 25 W 1 21 P Z A K P 5 M 10 P C DI K D DI 201 P 1 5 D O

34 a endarz im rez T rz t rzez omis t r t r dzie 250 P : OIL P W marzec a dzierni O K P P P S OIL W M L marca O B L P K OIL B K OIL B S M a endarz im rez S O TO rz t rzez omis ds S ort i e reac i st cznia III M P D A K 2015 K M K M st cznia I H M Z L Z L D OIL Z S st cznia : 1 I M P L B K S B IL B B M P st cznia : 2 III O M B L A W B IL B B L st cznia te o II P L P S IL K M S te o III M P L wietnia O K L OIL B S M ma II M W L P A M 2015 OIL C 1 K M ma czerwiec O OIL W W C ma a M K L M OIL S 0 2 C K S ma a III O W M L K OIL A K P IL K M S te o marca I P M L A B 2015 B B OIL R OIL K M S M Z marzec : I M P S Z P B S M W OIL W K M marca S OWMED W OIL P K marca M P L S M marca M P L P S W OIL M K wietnia II O M D L S W A sier nia września II O P C A W S OIL B A S września III M S A P A M 2015 OIL C 1 K M września I K P O L P O L WIL P S W R C K E P E C września a dzierni a I O K O E IL K S M 25 1 D I L W P M wietnia III M P L 15 B B W I L P L W wietnia III O Z L M P 2015 O O S M C P C OIL C M M 1 R I wietnia 1 : 25 2 B L B B OIL S wietnia I P Z 2015 III M P L B OIL 5 R B wietnia I M P L P D 2015 D OIL R B L C a dzierni O K L W MIL O A B 0 M M a dzierni a O P L K D 2015 OIL L D H a dzierni a O W OIL A isto ada r dnia O K L S M OIL L D H B ma a III M P I L S K L IL L A C ma a Z D R O L L IL Z M ma a : 21 2 I M P L S R L U IL K P ma a : 15 1 I O Z L C C OIL C L R 1 R I ma a : 12 1 I O R K H M OIL W S ma a I O R L P P OIL P R M S

35 ma a III M P L W S C B IL B B K I ma a II M P L B 10 B B B IL B B M P ma a : 1 1 O Z L 2015 OIL 05 M K czerwca : 25 2 M P L P W I L P R S 01 czerwca 0 0 M P L M L C B P C OIL S S czerwca 12 M P L K S B P W L IL L K M czerwca I M P L S P OIL S M M 0 0 M L K S czerwca O R R K L C W OIL C 1 K 1 R I czerwca : 20 III M P L M B P OIL P M S czerwca O M I L O P P R L M M OIL S 0 1 H H E C K S czerwca : 1 1 III M P L P C C OIL C P P K 1 R I czerwca P S M L Z E P L IL L M W czerwca : 2 MEDICUP 2015 M W M B L OIL P K czerwca M P L L A 25 M P W LA K P IL P czerwca M P L D O L H i iec O Z L M M 2015 C K P IL B IL B 0 10 S L H i ca O Z M Z L IL L K M A S i ca I M P L I P O Z R K OIL W K A S sier nia R S Z B 2015 OIL R M S sier nia M L Z I L K A D sier nia : 22 O A M P L S P 2015 OIL S sier nia I O Z M D R S B OIL 01 2 K sier nia I O M P L S M O 2015 O B IL B M września M P L W M IL O B K września : 11 1 O L Z Z OIL Z S września III M P L K I B IL B B IL K L września : I M P B S W OIL W K P IL K M 0 2 A S września III I L Z M września I Z M B S M B S OIL K M września III M P L P W I L P W września : 2 I M P L M B M 201 M W I L P K września : 2 2 I M P L S IL K R września : II M S O I L W W OIL W P K a dzierni a I M P M P W I L P W isto ad : H P P W R OIL R A M K isto ad III S W K OIL K isto ad I M P L H P M 2015 M OIL R Z B isto ada III H M P L Z M A P OIL A B R

36 P c y enie ta emnicy za o o e T 40 a orzata Serwach U Możliwość uzyskania określonych danych uzależniona jest od pisemnej zgody ubezpieczonego pacjenta. W praktyce powstało pytanie, czy i w jaki sposób lekarz powinien kontrolować, czy pacjent faktycznie udzielił takiej zgody. O U S : 1 2 W S P U M W O P D U Z 22 : A M Z D U Z : I M S K C P Z R D M W W

37 Z P 1 U P O D U 200 R P P D P A 2 B W D Możliwość uzyskania określonych danych uzależniona jest od pisemnej zgody ubezpieczonego pacjenta. W praktyce powstało pytanie, czy i w jaki sposób lekarz powinien kontrolować, czy pacjent faktycznie udzielił takiej zgody.

38 P e arze a aniac opinii spo eczne 2014 ro asz or szews i P 2014 N P D IS S UW 42 CBOS: O AD 201 S P : S W CBOS Z S P P 2 11 S P P 5 : P 1 W P 0 1 W Z 2 R S P P O P L

39 Ocena n c onowania w ran ch as e t w s stem o ie i zdrowotne w o sce o rze rednio e K B S W Z I W W L O S Źródło: zestawienie własne na podstawie raportu CBOS: Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej AD 2014, U R P I CBOS: O C 1 Z 1 M Z CBOS: K P P 2 P O P W 201 P W W 1. Na podstawie raportu CBOS: Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej AD 2014, Dane pochodzą z raportu CBOS: Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych AD 2014,

40 P omeopatia o em onstant adziwi S R L S NRL już w 2002 r. przyjęła stanowisko w sprawie tzw. medycyny alternatywnej, w którym negatywnie oceniła zjawisko ekspansji nieracjonalnych i niezalecanych metod tzw. medycyny alternatywnej, proponującej niesprawdzone metody diagnozowania oraz leczenie o wątpliwej wartości, które są praktykowane i popularyzowane przez różne podmioty. 44 R L RL D RL W EBM W RL R 5 K E L KEL : L 2 Z RL P P R RL W RL

41 R P RL 5 KEL L RL S R S M Z RL P RL 5 C RL P U O K K UOK K 200 I L 11 W I S O K K P UOK K C : RL : 5 KEL R P P RL RL W W P UOK K W P Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) potraktował stanowisko z 2008 r. jako przejaw zmowy monopolowej ograniczającej konkurencję na rynku produktów homeopatycznych, nakazał zaniechanie jej stosowania i nałożył na Naczelną Izbę Lekarską karę w wysokości ,89 zł. Wyznawcy homeopatii i przemysł homeopatyczny święcili tryumf. 1 Stanowisko Nr IV NRL z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie tzw. medycyny alternatywnej. 2 Brzmienie art. 57 wg KEL w wersji z 1993 r. 3 Stanowisko Nr 7/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. 4 Brzmienie art. 57 KEL w wersji z dnia 1 stycznia 2004 r. 5 Stanowisko Nr 2/09/V NRL z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wniosku MZ o uchylenie lub zmianę stanowiska Nr 7/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. 45

42 O a y ry a si z pr c nic aria oma a a Z P 12-6 W W B O P W W B O 2000 O A S 0 O 0 S W E U H 0 D P W W HS B P 1 D HI AIDS W 1 W S 2 Z P FOTO: Shutterstock

43 20 D K : D I D W 10 POZ 0 W 20 U 1 W O W W : Z : 0 B S C S U Z 2005 : W W W : P L L B W S W UE H W B : P W B S 5 E : : O O W B S L POZ W W B HS 0 W 1 W S 0 25 W S P U P W 5 Z 25 Z Z O B O P : 100 PUW 12 D E U P W 5 Z 25 Na podstawie: Health systems in Transition: France 2010, Germany 2014, Greece 2010, Italy 2009, Polska 2012, Sweden 2011, Slovakia 2011, United Kingdom 2011 oraz Problemy opieki epidemiologicznej 2010, 91, Bezzębni polscy emeryci (aktualizacja: ). 47

44 I a syrop ma ino y B oanna So o ows a M W Z M 48 W S B P Z W K D R O C : D W A W M C W W M M W Z M C FOTO: Shutterstock

45 O W O P I K M R B P L : K K I W W C W O D K Z Nadal niema, urażona medialnie i zdezorientowana, dokonałam wyboru w sposób najprostszy, choć zdaję sobie sprawę, że również zawodny kupiłam produkt o najwyższej cenie, wierząc w jego leczniczą moc. I pomyślałam tylko, że ten syrop, z czegokolwiek byłby zrobiony, jest apoteozą trwających od kilku lat reform opieki zdrowotnej.

46 Z ecepta na sm te P I S awomir ietras D M P M W M R O P W P Z : Z S M K W O S K E M D M K K W A O O S W A C M B P Z P I o a si a 50 niesz a cha a T sz er III 2014 E S M P P P S M M

47 Z a szcz ście est o rotnie P P E S Z P : K I M E S K S 202 I P S P M B E S W W P S A B 11 : Z P P A M I P D MIP D : A : Z W MIP D M L C A B E S P O rt r ndr s D P D R P P D C P Z 51

48 L i a s o za azie re amy aro wanows i L Z P P O : S OMA OLO IA BEZ B LU U ZA CH SPE C ALIS W D : W D Z IECZULE IE ZD CIE Z BA RA IS K R M C D O D P M K L M K M M C W Aktualności Skarbonka Społeczność Ogłoszenia Papier Premium Redakcja 52 Więcej niż myślisz!

49 a starsi pac enci po inni mie szans eczenia o zia e eriatrii M P L GL P D M K W O P P D P D P B D P Z K D M P D P D WO P P RZS S 0 Z P D P I W D P O M L ar ara ie P K UM B O S MSW P 53

50 B Po iatr N N R T ata or a H S M 1 A P A M K W L W C P S C A P a FOTO: Tybo Obraz: Vincent van Gogh, Nocna kawiarnia, 1888, Yale University Art Gallery 54

51 s a or ina i zna d czter szcze r niące o raz oraz ostaw dia noz O te o r W L02 P UWA A D ote rez dent edica S e ness w r nic dro : R M A Z U SPA M A S Z O raz or ina n a ia noza P E L Szcze r niące o raz odanie wiat na sz i dziewcz n O P S E ie szczone no w os W O E M o isanie o o twarz dziewcz n imienia nne R A mnie szenie śmiech B M L P A C A RODZE I Z L H P M SPA W K Z e sandra o ows a z ho nic *2 *1 Zdjęcie: Nieznajoma, odlew gipsowy *4 *3

52 K ari sz a miercza L II K L P 201 P 5 ysie eni ra menty K Z K W A R K P P Z K W W Z W M A H C K W P C R K L Z Z I P K W K A B S K A M K P D D A O K I : P A A P

53 K nopo s a iesia a iterac a PP U P P L B L UPPL 1 00 K L O I L C O P O A 15 : Z UPPL C 005 B L W C P P K OIL B K U I S OIL FOTO: Shutterstock nopo s i on rs iterac i i teraz O I L L K L O KO KURS LI ERACKI O K A 15 : O I L C 005 KO KURS L U D K P : P : U K L OIL C L I OIL I S

54 S O L istrzost a Po s i e arzy ermato o arciarst ie pe s im W K 1 2 III Z K D D S IS W P W I K S W 51 2 II K B K 5 1 III M P P 5 K W I M W 0: 11 II M R S 0: 5 III P B K 0: R P C : A W S W Z Z R P S W W 5 W M K 01: 01 O I L III M P L D A FOTO: Archiwum II Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska a raszam na O O O S O S O ST t re od dą si te o r w a nic et in Lekarzy w Squashu ROZGRYWKI W KATEGORIACH: - Open Kobiet Kategoria zostanie rozegrana przy min. 8 uczestnikach. ZAPEWNIAMY: - posi³ek w trakcie rozgrywek - herbatê, kawê, owoce - koszulki turniejowe dla uczestników MIEJSCE ROZGRYWEK: Centrum Sportowe Hasta la Vista, ul. Góralska 5, Wroc³aw Zapisy: NAGRODY: - Dla pierwszych trzech miejsc: puchary oraz nagrody rzeczowe - Pocieszenia: nagrody rzeczowe do rozlosowania wœród uczestników Szczegó³y: R 1 00 W B P O O S O O O P 200 : S B W :00 :

55 ra s i a o ero o a a o y e arzy z stoc o ie cis o r e niaz o czer ca czerwca ra d rowerow R : B 1 00 czerwca a ternat wnie S 10 00: S W P P H Z P 100 OIL C : MB O C W : U D W OIL Z 5 S : K 1 OIL C 1 : FOTO: Shutterstock istrzost a Po s i e arzy arciarst ie pe s im or ie Pi s o te o S I L K O P Z : : I : A D M S P Z W W M P L P S OIL Z W A 5

56 E S p ement II RP N M D L M I D D D D W : W P P W L : R AK K Z P L Z S I P O K W P P Z W O : O O O : aros aw anec i P L 5

57 20 O W : L M W R 202 L C : A S D D W R K W L PZWL M M H III 1 5 D K D K U B K M A II III R 1 O 1 R A W B K P A O S C E Z Z P B ER W : acze na ada e ars a D : K : aros aw anec i szard o a s i onstant adziwi o anta a m a o ciech ar ardt atarz na Strza ows a R : szard o a s i Z : arta a ia D: c na r sia 0 idia S i ows a 5 R : S : rt r ndr s W erz adows i O S awomir ad re aros aw ime nna e a O ata or a W S awomir ietras P a orzata Serwach oanna So o ows a P aria oma a a W R : ari sz Tomcza A : 00 W III S 110 R : ieta Tarcz s a O : icha Ostaszews i P : rze orz Sztan D : onne e o a rint So tions M R A CD W P 2011 P D U

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH. Czemu kolejka ta stoi? Reklama. Zgodnie z Najnowszymi Wytycznymi dla Europy Środkowej 1

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH. Czemu kolejka ta stoi? Reklama. Zgodnie z Najnowszymi Wytycznymi dla Europy Środkowej 1 ROZMOWA O ZDROWIU: 2 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Czemu kolejka ta stoi? Reklama Zgodnie z Najnowszymi Wytycznymi dla Europy Środkowej 1 13 17 27 46 4 O skutecznym rad sposobie 6 8 10 13 16 Ochrona Danych

Bardziej szczegółowo