Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka"

Transkrypt

1 Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N ROZMOWA O ZDROWIU: P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia: sprawdzamy pakiety Samorząd 24 Jeśli nie my, to kto? Ochrona zdrowia na świecie 46 Jak wygrywa się z próchnicą

2 Spis treści a wst ie o a s i O ierwsz m osem aman iewicz S rinin 10 O serwac e S ad re S S 12 Temat miesiąca K : 1 asi w ro ie adziwi U E 1 ozmowa o zdrowi S 20 Samorząd Z 22 Samorząd S 2 Samorząd 2 istoria O 1 n t widzenia a m a 2 Stomato o ia S 5 Stomato o ia A 2020 t ra S ort K rawo i med c na U 2 ra t a e ars a L 201 ra t a e ars a H Ochrona zdrowia na świecie nde s orz ści 50 dw ch stron scen S ietras R 51 dw ch stron scen ndr s 52 ist do reda c i K 5 ist do reda c i 5 ąd ma ars i P 5 t ra W 5 t ra 5 S ort 0 O oszenia om ni at 5 i r za anec i S o a e ars a D MZ MZ M : MZ 1 MZ 1 MZ OIL W P P K D S Z K : : Przypominamy! O S A 3

3 rzete ności i etyce za o o e P N szard o a s i R L L W O L Z 2 1 W P L B P W P P : P Z W O : B P M S O K K P U O K K RL W RL K R O O: W 4

4 S zas pracy e arzy A K C J A I N F O R M A C Y J N A G E D E O N R I C H T E R R S W W D S W S S 201 S P Z Z S C K Z D W U S 201 I PZP 2 1 aros aw ime OIL S G R

5 P or cy pocz te ro N M Z acie aman iewicz P R L P US P B A K Z 1 S M S P P P US P Z W : L W P A : M P P Z A W : K C L 0 Z P I R E M S O K K C UOKIK P Z S W I R W

6 S atarz na Strza ows a R IL N M Z R RL 2015 S RL M H B A P S A 201 R L O S B K R RL 5 P Z R L O Z Z L W Z P O Z P P P R RL A W P W P Z M Z P M Z I L 2 M Z FOTO: Porozumienie Zielonogórskie; Polsat News 8 on erenc a rasowa zor anizowana st cznia rzez oroz mienie ie ono rs ie z dzia em m in acze ne ad e ars ie

7 C M Z P W 12 0 M Z RL M Z C LKO L M M D W U S P D IL P P RL P P P P P W P RL P Z P W P 50 P Te o same o dnia rezes acie aman iewicz oraz minister zdrowia artosz r owicz i oś mi s ec a ne o w dania ro ram Ta cz ie w o sat ews K P 1 00

8 O S ny zie Sy ester S awomir ad re T R S N D O S I I 10 P P 1 B Z S M R RUM A 2005 D P Z E K : M P O A S 200 W 2011 A C O S I I S B I D D A D K K S W P I P B SOR M I I O P I P M W O B W C S

9 o e i i on o o ia spra zamy pa iety 12 idia S i ows a ari sz Tomcza P Z 5 M B A D Z Z O 1 P Z 5 CO CORD 2 I Z P P Z H W 5 1 B A P W 0 Z I 5 O M P O S M Z S M Z D L RL M H K Z O 21 W O IL RL I Z W K P A 1 C O

10 ro dr ha ace assem ierowni ini i On o o ii i adiotera ii da s ie o niwers tet ed czne o M Z M M 200 S W R P Z B O P Z POZ P Z O 1 01 Z S M C S r acie ir doradca rez denta zecz os o ite o s ie se retarz stan w inisterstwie drowia w rządzie erze o z a B W : C P W Z ro dr ha Tade sz ie ows i ierowni ini i On o o ii i hir r ii ro e s ie o entr m drowia w Otwoc M O P : K A W B W P L K S M Z POZ 13

11 W P U K Z 14 P B W W P U K Z ace ra ews i rezes ederac i oroz mienie ie ono rs ie e arz rodzinn P : W K D L O U 0 P POZ S P P M M Z C POZ S R P M W ace cza cz one zarząd o e i m e arz odzinn ch w o sce e arz rodzinn P P W : C C C C W P M S C M Z W P O Tomasz atos rzewodnicząc se mowe omis i drowia M Z A

12 R L B A O C W K Z S W R r Tomasz oma cz ws w aścicie O dia nost a i tera ia chor rzewod o armowe o w T chach P P P AOS W Z 15 1 O O C P Z POZ Z P P Z nna sa rezes s i rowadzące oradnie s ec a ist czne w odzi W S Z M P Z O I 2015 W Z O AOS M D D K D L O B P P Z C I C L

13 E o y omisarz s. z ro ia i ezpiecze st a y ności nii rope s ie onstant adziwi S K L E O N A E W W 2 0 A K Z P B E I P E P W W : W W W Z K E P A O W M Z

14 R FOTO: Marta Jakubiak (2) Sport poma a o rea o a Z i niewem r d ą arta a ia a o stra a est an odwa n m cz owie iem a mo e oi si an dent st a o zastrz w K D M S S 17

15 Z 18 z m est d a ana ratowanie cia W M P D M U darza si nie dane a c e A W P Z O P K M Z W a an odrea ow e stres M S Z S wi si o tzw de res i szcz t ied s ortowiec na owiec a o art sta si a ą o na w sze osią ni cia w swo e ro es i a otem sta ą rzed d ematem co da e z zdo cie o im i s ie o z ota nie rz nios o ta ie o r z s P W M I

16 Z : ied za o an o raz ierwsz w na no i P B S O 20 a ie są ranice w trz ma ości s ortowca iedawno st na owa cz rzerwa a ie i zesz a z tras z mia an moment cia na ranic o si wted m ś i P C C A W A a ich ont z i na cz ście eczą si anczeniści iedawno zosta an iąt m s ortowcem o s i ro S odziewa si an e sze o w ni w e isc cie cz ten zas oczeniem a to est t za odi m rzede wsz st im na zawodach s ortow ch W est an oso ą roz oznawa ną ianą i o arną cz to zmieni o a oś ana cie eś i ta to w a i s os o arnoś atwia coś a mo e tr dnia M S 1 0 M D P M A O cz m marz i niew r d a a o s ortowiec stra a cz owie i o a To edno ws ne marzenie cz d a a de z t ch s er inne C ze o cz si anczenistom o amania ew ze o cz si stra a om rzed w azdem na a c S anie i niewie w ta im razie trz mam ci i za szcz ś iwe owrot z a c i i cz m na sz sz ch ew na świecie Najgorsze momenty w życiu sportowca są moim zdaniem wtedy, kiedy jest wypalony, kiedy nie ma na siebie sposobu, to znaczy trenuje bardzo ciężko i intensywnie, ale brakuje wyniku. 1

17 S a anie o za o e arza a s stanc e psyc oa ty ne ohdan oronowicz D OIL W Jeżeli zależy nam na tym, aby zawód lekarza był nadal traktowany jako zawód zaufania publicznego, a izby lekarskie jako depozytariusz tego zaufania, powinniśmy pilnie podjąć działania naprawcze. 20 M S S D P Z E B W R E M 1 2 P W R 5 B W CBOS 2 P L P P P P W L S W L

18 W IL OIL W P : C : 1 1 KEL 2 KEL K E L RL KEL M 5 Z W O S Z O M L L Blendon RJ, Benson JM, Hero JO: Public trust in physicians U.S. medicine in international perspective. N. Engl. J. Med Oct 23;371(17): Komunikat z badań CBOS nr 165/2014, Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy. Warszawa, grudzień Prawo jednego człowieka kończy się jednak tam, gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. Powinniśmy więc akceptować pełną wolność człowieka do momentu, kiedy jego działania nie stanowią zagrożenia dla prawa innego człowieka, np. do ochrony zdrowia. in ormac a K R 201 K I L K R MCS D M C S D S K R P O K R S I L 1 M L P K R : 2 K R P R L K R M P RL S K R P R L C ndrze or i s i P K R 21

19 S Sam pe nomocni nie za at i spra y atarz na iśniews a B G GL L P B U P P OIL O P U 201 P B S M P 22 P O I L P Z W W M OIL D W M U B W odzia r i om etenc i I D K OIL O I L W P C I ot chczasowa dzia a noś D Z W L

20 O M C K D H U : P W W USA U acze o ta tr dno est oma a za e nion m e arzom O P A OIL W P M L Z U ods mowanie P K B P W Mam to szczęście, że OIL w Gdańsku zawsze dokładała wszelkich starań, by ułatwiać mi działania na rzecz zdrowia lekarzy.

21 S eś i nie my to to Z M L N R L L 24 a a est o ecnie s t ac a e arza o czące o cze ni med czną L D K L E K L D E K D W E K R : B M Z C K M L z zniesienie sta od omowe o tr dnia start w zawodzie cz mo e est inacze O L A S P C U 5 S S S 00 P 0 z est mo iw owr t do sta od omowe o K M L RL ar n iem roz ocz cia s ec a izac i est zdanie a w rz ad stomato o w o est sem a co min sem t ch e zamin w E D S D O O: M 2

22 O K M L W Z LEK LDEK a wi ce emoc i dzi rz znawanie mie sc s ec a izac n ch rzez rz d wo ew dz ie o na to omis a ds od ch e arz Z LEK LDEK C L C S O P a ie w o ecne adenc i są rior tetowe zadania omis i ds od ch e arz Z M P Z M Z R P M Z M Z 5 S S

23 st cznia w siedzi ie od o si s ot anie omis i ds od ch e arz z rzedstawicie ami inisterstwa drowia wiceministrem orem adziewiczem innic im oraz d re tor e artament a i i Sz o nictwa sze o o antą Or ows ą eitzman ozmawiano m in o rz sz ości szta cenia od omowe o e arz D O 2 W Z W P a i est stos ne omis i do om s a emi r ąc e arz zwraca ieniądze za o czone st dia S R U E P P od m e arzom zarz ca si cz sto e ma ą omerc n stos ne do w on wane o rzez sie ie zawod e w t m rawd S W A W ied ś m si nastą i zmiana o o eniowa i e ars a m odzie rze mie a ecz a an widzi roces odm adzania samorząd e ars ie o W C : W P D K P

24 H pra a pos i senator e arzy aros aw anec i P K K RL S P P M N Aktywność lekarzy w czasie prac Sejmu Ustawodawczego PRL, który zaczął pracę po sfałszowanych wyborach 1947 r. i rozwiązaniu Krajowej Rady Narodowej, była znikoma. Zaledwie czworo (3 panów i pani) spośród 444 posłów legitymowało się dyplomem lekarskim. W P S K S S D S S zecz os o ita W P O P M S W W I Z K W D P S W W 1 1 I A M W P P K K S P S U II RP P P II Z 1 R C R M L H S M K 1 22 P C A P S C M K S D A 1 1 E B W 1 S U S S D U K II RP H H S C W I C K K B POW R 1 1 I K P W K C P B I o s a dowa A S U PRL 1 K R Z P 2 S P W 1 1 B S D Z R P L S A U S B W L KC PZPR

25 K U W AM B S S P W M 21 S U PRL : I II III ontra t Z O S 1 S K PRL 1 52 S P P 2 1 R P : W 1 S I S P P P P W S K 25 P Z P R O K P S S D Z S L B S P : O K OKP D E SD W II O K S S U A M P P AM W 1 0 S K K K S Z O K O U D U W B II W 2001 emo rat czne a stwo rawa P 21 P D : S : W : Z P P S RP W D P W W : P P O R B A PO C H C B S S 5 W 1 2 M B 1 W P S E K A M L B K Z M M S M S U K R S : S I S P S K S W M S P RP M S Z S S M E R M 1 O K B III I I II A A M S Posłem może być każdy obywatel, który ukończył 21 lat i ma czynne prawo wyborcze. Posłowie i senatorowie są reprezentantami narodu i nie wiążą ich instrukcje wyborców. 2

26 Przez 25 lat, od 4 czerwca 1989 r. wybrano 112 posłów z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, którzy objęli 171 mandatów. Najwięcej z nich, prawie 25 proc., obsadziła Platforma Obywatelska. omis a drowia Z S S D S C K P W A O 1 K Z : H S PSL 2 S 1 S E S S I K PSL II 2 2 S AWS III 2 B B SLD UP I 2 E K PO 2 2 B P P S I L P S II Z M UD Senat D I P 100 S B S RP 0 W PRL S 1 1 O S I S M S K S O 1 1 S O S W 52 O 10 O R 200 M B SLD UP M S A S A M M M O M S M S I Z K OKP UD A M W RP I III O 1 0 S U O S Z P P AIDS B P R L 1 S K P S A M W I II III ar ament i coś eszcze B P : W S S I II A W I II III R I II O III M I M B I II I S Z R I S III I E K I I II B A I II M : M D I II IP K K III K II KRUS A S I P Z E S I H O I B P I I II S III PE B K I S III O Z K S III I M I

27 P e eportac a To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. P C Z M Z Z P A S W K W M Z Z P D D P U R P : Z Z M M M S L : P P o anta a m a W ORL W Jakie jest miejsce lekarza we współczesnej Polsce: biznesmen, przedsiębiorca, świadczeniodawca czy po prostu człowiek wykonujący jeden z zawodów zaufania publicznego? 31

28 S Spec a ista potrze ny o zaraz idia S i ows a P I - W każdej specjalności występuje poważny problem z nierównomiernym rozmieszczeniem specjalistów w poszczególnych województwach w stosunku do zapotrzebowania. 32 S K K M R L 201 M : P R P W S 5 K P W : P W M W I h ci są ra e mo iwości C FOTO: Shutterstock

29 D O K Z P Z W W 1 Z 2 R Z M Z D K P Z W W D O K D KKM RL S O S W L U M W : KKM RL B P P E M D S W dzie est marchew a M Z P M Z P Z Pocieszać może natomiast fakt, że specjaliści z dziedzin lekarsko- -dentystycznych, w odróżnieniu od większości specjalności lekarskich, są stosunkowo młodzi, dzięki czemu dają nadzieję na pozostanie w systemie na dłuższy czas. W L P

30 - E E - Z E E 2 M W W P P S P P S S L W * Badanie ankietowe Trudne początki, czyli dentyści na progu kariery, listopad 2014, przeprowadzone na próbie 921 młodych stomatologów lub studentów stomatologii. Autorzy: infodent24.pl, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Fundacja Be Active Dentist. M Z : P B 201 P R P P M K K K M RL a oś o a oś P W P 201 W R L S L M M B A D U K R A U M P R C P FOTO: Shutterstock

31 S ma amat i iz a ro W P D D C W P C W 25 P Z P 201 D DI P W W W U M S WUM are Szewcz s i R IL O U K IL D W M IL O O: A DI Z dr Tin h n on I are Szewcz s i ani rezes a a est w ani ocenie ro a nieza e n ch or anizac i re rezent ąc ch oso w on ące zawod med czne z ta ie or anizac e są wa ne i a ie zadania owinn rea izowa Z W a ie są a t a nie w ci o a n m na istotnie sze s raw do rozwiązania z n t widzenia zawod e arza dent st W Z K M 150 W 35

32 Dr Tin Chun Wong podkreślała, że jubileusz 25-lecia samorządu jest powodem do dumy, a Polska jest dla świata symbolem wolności. Zaznaczyła również, że odwaga Polaków przyczyniła się do epokowych wydarzeń, których rocznica obchodzona jest w 2014 r. O L M K D A B A C D W W P E Z W : W S P P a ie w nadchodząc ch atach są na wa nie sze za adnienia d a wiatowe ederac i ent st czne DI P R M DI W 2020 WHO W W 2020 W O P O W A C WHO Z P M I K DI WHO 10 5 A 5

33 C M a ani rezes ocenia o s ą stomato o i na t e inn ch a stw oraz w ad o s ich e arz dent st w w dzia a noś i stomato o i e ro e s ą oraz światową P P S P I L S 25 W 1 21 P Z A K P 5 M 10 P C DI K D DI 201 P 1 5 D O

34 a endarz im rez T rz t rzez omis t r t r dzie 250 P : OIL P W marzec a dzierni O K P P P S OIL W M L marca O B L P K OIL B K OIL B S M a endarz im rez S O TO rz t rzez omis ds S ort i e reac i st cznia III M P D A K 2015 K M K M st cznia I H M Z L Z L D OIL Z S st cznia : 1 I M P L B K S B IL B B M P st cznia : 2 III O M B L A W B IL B B L st cznia te o II P L P S IL K M S te o III M P L wietnia O K L OIL B S M ma II M W L P A M 2015 OIL C 1 K M ma czerwiec O OIL W W C ma a M K L M OIL S 0 2 C K S ma a III O W M L K OIL A K P IL K M S te o marca I P M L A B 2015 B B OIL R OIL K M S M Z marzec : I M P S Z P B S M W OIL W K M marca S OWMED W OIL P K marca M P L S M marca M P L P S W OIL M K wietnia II O M D L S W A sier nia września II O P C A W S OIL B A S września III M S A P A M 2015 OIL C 1 K M września I K P O L P O L WIL P S W R C K E P E C września a dzierni a I O K O E IL K S M 25 1 D I L W P M wietnia III M P L 15 B B W I L P L W wietnia III O Z L M P 2015 O O S M C P C OIL C M M 1 R I wietnia 1 : 25 2 B L B B OIL S wietnia I P Z 2015 III M P L B OIL 5 R B wietnia I M P L P D 2015 D OIL R B L C a dzierni O K L W MIL O A B 0 M M a dzierni a O P L K D 2015 OIL L D H a dzierni a O W OIL A isto ada r dnia O K L S M OIL L D H B ma a III M P I L S K L IL L A C ma a Z D R O L L IL Z M ma a : 21 2 I M P L S R L U IL K P ma a : 15 1 I O Z L C C OIL C L R 1 R I ma a : 12 1 I O R K H M OIL W S ma a I O R L P P OIL P R M S

35 ma a III M P L W S C B IL B B K I ma a II M P L B 10 B B B IL B B M P ma a : 1 1 O Z L 2015 OIL 05 M K czerwca : 25 2 M P L P W I L P R S 01 czerwca 0 0 M P L M L C B P C OIL S S czerwca 12 M P L K S B P W L IL L K M czerwca I M P L S P OIL S M M 0 0 M L K S czerwca O R R K L C W OIL C 1 K 1 R I czerwca : 20 III M P L M B P OIL P M S czerwca O M I L O P P R L M M OIL S 0 1 H H E C K S czerwca : 1 1 III M P L P C C OIL C P P K 1 R I czerwca P S M L Z E P L IL L M W czerwca : 2 MEDICUP 2015 M W M B L OIL P K czerwca M P L L A 25 M P W LA K P IL P czerwca M P L D O L H i iec O Z L M M 2015 C K P IL B IL B 0 10 S L H i ca O Z M Z L IL L K M A S i ca I M P L I P O Z R K OIL W K A S sier nia R S Z B 2015 OIL R M S sier nia M L Z I L K A D sier nia : 22 O A M P L S P 2015 OIL S sier nia I O Z M D R S B OIL 01 2 K sier nia I O M P L S M O 2015 O B IL B M września M P L W M IL O B K września : 11 1 O L Z Z OIL Z S września III M P L K I B IL B B IL K L września : I M P B S W OIL W K P IL K M 0 2 A S września III I L Z M września I Z M B S M B S OIL K M września III M P L P W I L P W września : 2 I M P L M B M 201 M W I L P K września : 2 2 I M P L S IL K R września : II M S O I L W W OIL W P K a dzierni a I M P M P W I L P W isto ad : H P P W R OIL R A M K isto ad III S W K OIL K isto ad I M P L H P M 2015 M OIL R Z B isto ada III H M P L Z M A P OIL A B R

36 P c y enie ta emnicy za o o e T 40 a orzata Serwach U Możliwość uzyskania określonych danych uzależniona jest od pisemnej zgody ubezpieczonego pacjenta. W praktyce powstało pytanie, czy i w jaki sposób lekarz powinien kontrolować, czy pacjent faktycznie udzielił takiej zgody. O U S : 1 2 W S P U M W O P D U Z 22 : A M Z D U Z : I M S K C P Z R D M W W

37 Z P 1 U P O D U 200 R P P D P A 2 B W D Możliwość uzyskania określonych danych uzależniona jest od pisemnej zgody ubezpieczonego pacjenta. W praktyce powstało pytanie, czy i w jaki sposób lekarz powinien kontrolować, czy pacjent faktycznie udzielił takiej zgody.

38 P e arze a aniac opinii spo eczne 2014 ro asz or szews i P 2014 N P D IS S UW 42 CBOS: O AD 201 S P : S W CBOS Z S P P 2 11 S P P 5 : P 1 W P 0 1 W Z 2 R S P P O P L

39 Ocena n c onowania w ran ch as e t w s stem o ie i zdrowotne w o sce o rze rednio e K B S W Z I W W L O S Źródło: zestawienie własne na podstawie raportu CBOS: Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej AD 2014, U R P I CBOS: O C 1 Z 1 M Z CBOS: K P P 2 P O P W 201 P W W 1. Na podstawie raportu CBOS: Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej AD 2014, Dane pochodzą z raportu CBOS: Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych AD 2014,

40 P omeopatia o em onstant adziwi S R L S NRL już w 2002 r. przyjęła stanowisko w sprawie tzw. medycyny alternatywnej, w którym negatywnie oceniła zjawisko ekspansji nieracjonalnych i niezalecanych metod tzw. medycyny alternatywnej, proponującej niesprawdzone metody diagnozowania oraz leczenie o wątpliwej wartości, które są praktykowane i popularyzowane przez różne podmioty. 44 R L RL D RL W EBM W RL R 5 K E L KEL : L 2 Z RL P P R RL W RL

41 R P RL 5 KEL L RL S R S M Z RL P RL 5 C RL P U O K K UOK K 200 I L 11 W I S O K K P UOK K C : RL : 5 KEL R P P RL RL W W P UOK K W P Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) potraktował stanowisko z 2008 r. jako przejaw zmowy monopolowej ograniczającej konkurencję na rynku produktów homeopatycznych, nakazał zaniechanie jej stosowania i nałożył na Naczelną Izbę Lekarską karę w wysokości ,89 zł. Wyznawcy homeopatii i przemysł homeopatyczny święcili tryumf. 1 Stanowisko Nr IV NRL z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie tzw. medycyny alternatywnej. 2 Brzmienie art. 57 wg KEL w wersji z 1993 r. 3 Stanowisko Nr 7/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. 4 Brzmienie art. 57 KEL w wersji z dnia 1 stycznia 2004 r. 5 Stanowisko Nr 2/09/V NRL z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wniosku MZ o uchylenie lub zmianę stanowiska Nr 7/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. 45

42 O a y ry a si z pr c nic aria oma a a Z P 12-6 W W B O P W W B O 2000 O A S 0 O 0 S W E U H 0 D P W W HS B P 1 D HI AIDS W 1 W S 2 Z P FOTO: Shutterstock

43 20 D K : D I D W 10 POZ 0 W 20 U 1 W O W W : Z : 0 B S C S U Z 2005 : W W W : P L L B W S W UE H W B : P W B S 5 E : : O O W B S L POZ W W B HS 0 W 1 W S 0 25 W S P U P W 5 Z 25 Z Z O B O P : 100 PUW 12 D E U P W 5 Z 25 Na podstawie: Health systems in Transition: France 2010, Germany 2014, Greece 2010, Italy 2009, Polska 2012, Sweden 2011, Slovakia 2011, United Kingdom 2011 oraz Problemy opieki epidemiologicznej 2010, 91, Bezzębni polscy emeryci (aktualizacja: ). 47

44 I a syrop ma ino y B oanna So o ows a M W Z M 48 W S B P Z W K D R O C : D W A W M C W W M M W Z M C FOTO: Shutterstock

45 O W O P I K M R B P L : K K I W W C W O D K Z Nadal niema, urażona medialnie i zdezorientowana, dokonałam wyboru w sposób najprostszy, choć zdaję sobie sprawę, że również zawodny kupiłam produkt o najwyższej cenie, wierząc w jego leczniczą moc. I pomyślałam tylko, że ten syrop, z czegokolwiek byłby zrobiony, jest apoteozą trwających od kilku lat reform opieki zdrowotnej.

46 Z ecepta na sm te P I S awomir ietras D M P M W M R O P W P Z : Z S M K W O S K E M D M K K W A O O S W A C M B P Z P I o a si a 50 niesz a cha a T sz er III 2014 E S M P P P S M M

47 Z a szcz ście est o rotnie P P E S Z P : K I M E S K S 202 I P S P M B E S W W P S A B 11 : Z P P A M I P D MIP D : A : Z W MIP D M L C A B E S P O rt r ndr s D P D R P P D C P Z 51

48 L i a s o za azie re amy aro wanows i L Z P P O : S OMA OLO IA BEZ B LU U ZA CH SPE C ALIS W D : W D Z IECZULE IE ZD CIE Z BA RA IS K R M C D O D P M K L M K M M C W Aktualności Skarbonka Społeczność Ogłoszenia Papier Premium Redakcja 52 Więcej niż myślisz!

49 a starsi pac enci po inni mie szans eczenia o zia e eriatrii M P L GL P D M K W O P P D P D P B D P Z K D M P D P D WO P P RZS S 0 Z P D P I W D P O M L ar ara ie P K UM B O S MSW P 53

50 B Po iatr N N R T ata or a H S M 1 A P A M K W L W C P S C A P a FOTO: Tybo Obraz: Vincent van Gogh, Nocna kawiarnia, 1888, Yale University Art Gallery 54

51 s a or ina i zna d czter szcze r niące o raz oraz ostaw dia noz O te o r W L02 P UWA A D ote rez dent edica S e ness w r nic dro : R M A Z U SPA M A S Z O raz or ina n a ia noza P E L Szcze r niące o raz odanie wiat na sz i dziewcz n O P S E ie szczone no w os W O E M o isanie o o twarz dziewcz n imienia nne R A mnie szenie śmiech B M L P A C A RODZE I Z L H P M SPA W K Z e sandra o ows a z ho nic *2 *1 Zdjęcie: Nieznajoma, odlew gipsowy *4 *3

52 K ari sz a miercza L II K L P 201 P 5 ysie eni ra menty K Z K W A R K P P Z K W W Z W M A H C K W P C R K L Z Z I P K W K A B S K A M K P D D A O K I : P A A P

53 K nopo s a iesia a iterac a PP U P P L B L UPPL 1 00 K L O I L C O P O A 15 : Z UPPL C 005 B L W C P P K OIL B K U I S OIL FOTO: Shutterstock nopo s i on rs iterac i i teraz O I L L K L O KO KURS LI ERACKI O K A 15 : O I L C 005 KO KURS L U D K P : P : U K L OIL C L I OIL I S

54 S O L istrzost a Po s i e arzy ermato o arciarst ie pe s im W K 1 2 III Z K D D S IS W P W I K S W 51 2 II K B K 5 1 III M P P 5 K W I M W 0: 11 II M R S 0: 5 III P B K 0: R P C : A W S W Z Z R P S W W 5 W M K 01: 01 O I L III M P L D A FOTO: Archiwum II Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska a raszam na O O O S O S O ST t re od dą si te o r w a nic et in Lekarzy w Squashu ROZGRYWKI W KATEGORIACH: - Open Kobiet Kategoria zostanie rozegrana przy min. 8 uczestnikach. ZAPEWNIAMY: - posi³ek w trakcie rozgrywek - herbatê, kawê, owoce - koszulki turniejowe dla uczestników MIEJSCE ROZGRYWEK: Centrum Sportowe Hasta la Vista, ul. Góralska 5, Wroc³aw Zapisy: NAGRODY: - Dla pierwszych trzech miejsc: puchary oraz nagrody rzeczowe - Pocieszenia: nagrody rzeczowe do rozlosowania wœród uczestników Szczegó³y: R 1 00 W B P O O S O O O P 200 : S B W :00 :

55 ra s i a o ero o a a o y e arzy z stoc o ie cis o r e niaz o czer ca czerwca ra d rowerow R : B 1 00 czerwca a ternat wnie S 10 00: S W P P H Z P 100 OIL C : MB O C W : U D W OIL Z 5 S : K 1 OIL C 1 : FOTO: Shutterstock istrzost a Po s i e arzy arciarst ie pe s im or ie Pi s o te o S I L K O P Z : : I : A D M S P Z W W M P L P S OIL Z W A 5

56 E S p ement II RP N M D L M I D D D D W : W P P W L : R AK K Z P L Z S I P O K W P P Z W O : O O O : aros aw anec i P L 5

57 20 O W : L M W R 202 L C : A S D D W R K W L PZWL M M H III 1 5 D K D K U B K M A II III R 1 O 1 R A W B K P A O S C E Z Z P B ER W : acze na ada e ars a D : K : aros aw anec i szard o a s i onstant adziwi o anta a m a o ciech ar ardt atarz na Strza ows a R : szard o a s i Z : arta a ia D: c na r sia 0 idia S i ows a 5 R : S : rt r ndr s W erz adows i O S awomir ad re aros aw ime nna e a O ata or a W S awomir ietras P a orzata Serwach oanna So o ows a P aria oma a a W R : ari sz Tomcza A : 00 W III S 110 R : ieta Tarcz s a O : icha Ostaszews i P : rze orz Sztan D : onne e o a rint So tions M R A CD W P 2011 P D U

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15. z dnia 19 grudnia 2011 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15. z dnia 19 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15 1) z dnia 19 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó.

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó. Wojewódzki środek Koordynujący w Dolnośląskim Centrum nkologii mgr Jolanta Kotowska Agnieszka Bardzyńska mgr Bartłomiej Symonowicz 1. 2. TAPY PDSTAWWY DIAGNSTYCNY PGŁĘBINY ILŚĆ ILŚĆ JDNSTK JDNSTK SKRYNINGWYCH

Bardziej szczegółowo

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland ZA4805 Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland FLASH EUROBAROMETER 210 CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU QUESTIONNAIRE Q1. Proszę wskazać,

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pan Zdzisław Matusewicz Burmistrz Trzebiatowa

Pan Zdzisław Matusewicz Burmistrz Trzebiatowa Szczecin, dnia 23 maja 2014 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK.0913.1169.16.D.2014 Pan Zdzisław Matusewicz Burmistrz Trzebiatowa Informuję Pana, że działając na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo